My, dole podpísaní občania Slovenskej Republiky

,
vyzývame Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej Republiky Ivetu Radičovú, predsedníčku vlády Slovenskej Republiky Richarda Sulíka, predsedu Národnej Rady Slovenskej Republiky
1

na zostavenie 9-člennej multidisciplinárnej expertnej komisie, ktorá najneskôr 23.3.2012 podá v pléne Národnej Rady Slovenskej Republiky jednoznačnú odpoveď na otázku

Čo je vhodnejšie pre budúcnosť Slovenska : Kriminalizácia alkoholu alebo dekriminalizácia konope ?
Meno Priezvisko Adresa Mesto Podpis

1

Petičný výbor tvoria: Daniel Hromada, Tomáš Halász, Zuzana Mosná . Osoba určená členmi petičného výboru na ich zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Daniel Hromada, 120 avenue de Choisy, Paríž, Francia, E.Ú.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful