P. 1
Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

Ataturk Ansiklopedisi 1 Cilt 2b Tr

|Views: 290|Likes:
Published by wercan

More info:

Published by: wercan on Nov 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

döneminde Selanik'te, yaz aylar›nda ise çiftli¤e giderek day›s› Hüse-

yin Efendi'nin yan›nda kal›yordu. Ö¤retmenleri Mustafa Kemal'in

zeki ve yetenekli bir genç oldu¤unu hemen fark ettiler ve ona büyük

bir sevgi ve ilgi gösterdiler.

~ 10~

Atatürk Ansiklopedisi

Annesi Zübeyde Han›m ve Mustafa Kemal

Genç Mustafa'n›n, "Kemal" ismini almas› ise, ad› geçen okulda

gerçekleflti. Matematik ö¤retmeni Yüzbafl› Mustafa Efendi, yetenek-

leri ve zekas› ile dikkat çeken Mustafa'y› s›n›ftaki

di¤er Mustafalardan ay›rt etmek için, ö¤rencisinin

ad›n›n sonuna "Kemal" ismini ekledi. Böylece genç

ö¤renci tüm dünyan›n tan›d›¤› yeni ismiyle an›l-

maya baflland›: Mustafa Kemal.

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüfltiyesi'ni

bitirdikten sonra 1896'da Manast›r Askeri

‹dadisi'ne girdi. Burada Ömer Naci ve

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->