You are on page 1of 2

Folk and Tribal Dances States Maharastra Karnataka Kerala Tamil Nadu Andra Pradesh Orissa West Bengal

Assam Punjab J&K Dances Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau Kathi, Chhau, Baul, Kirtan, Jatra, Lama Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe Giddha (women), Bhangra (men) Rauf, Hikat Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph Ginad, Chakri, Gangore, Terahtaal, Khayal, Jhulan Leela, Jhuma, Suisini Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri

Himachal Pradesh Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi Haryana Gujarat Rajastan Bihar Uttar Pradesh

Classical Dance of India Dance Bharat Natyam Tamil Nadu Bihu Bhangra Chhau Garhwali Garba Kathak Kathakali Kuchipudi Khantumm Karma Laho Assam Punjab Bihar, Orissa, West Bengal and Jharkhand Uttaranchal Karnataka North India Kerala Andra Pradesh Mizoram Madhya Pradesh Meghalaya State

Dance Mohiniattam Kerala Mando Manipuri Nati Nat - Natin Odissi Rauf Yakshagan Goa

State

Manipur Himachal Pradesh Bihar Orissa Jammu & Kashmir Karnataka