You are on page 1of 2

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Numele si prenumele elevului: Ionescu A Varsta 14 ani Clasa a VII a Date de contact Str Mesteacanului nr 3 Buzau Informatii despre starea de sanatate buna Informatii despre mediul social parintii sunt divortati, mama este plecata in Italia iar elevul locuieste cu bunica care este depasita de situatia scolara a copilului Domeniul de interventie Limba si literature romana, scrierea corecta Problemele cu care se confrunta a. Din punct de vedere psihopedagogic- dificult i de concentrare a aten iei; tulbur ri comportamentale (rela ii conflictuale cu elevii) b. din punct de vedere al competen elor colare: dificultati de scriere si citire, dificult i de înv are i integrare colar ; interes sc zut fa de activit ile colare. Specialistii care vor intervene in elaborarea si aplicarea PIP ± profesorul de specialitate, psihopedagogul scolii, profesorul diriginte, bunica Data elaborarii PIP 10 X 2010 Data revizuirii 10 XII 2010

Obiective

Activitatea Metode si mijloace de realizare

Perioada in care are loc interventia

Acceptarea problemelor ca are dificultati de scriere si citire Propunerea unor pasi mici evaluarea permanent a experien elor acumulate chiar zilnic; cultivarea încrederii în

Criterii minimale pentru evaluarea progresului 10-10-2010 îmbun t irea 10-12-2010 comunic rii cu familia;

Metode si instrumente de evaluare

Copierea unor texte pe caiet si corectarea lor Jocuri de rol in care trebuie sa citeasca replica

observa ia direct i indirect ; grila de interrela ionare evaluare a pozitiv cu cel conduitei pu in patru sociale; colegi de rezultatele clas ; colare crearea unui obiectele

la de

. ameliorarea rela iilor intercolegiale Revizuirea programului de interven ie personalizat: La sfâr itul semestrului I.îmbun t irea ritmului de citire.diminuarea gre elilor de scriere. con tientizarea familiei asupra efectelor colariz rii copilului sensibilit ii i a echilibrului afectiv. . - . perceperea corect . studiu la care întâmpin dificult i de înv are. personajului Inscrierea elevului in echipa de teatru a clasei pentru a ± I creste increderea in sine Consilierea pshohopedagogica o data pe saptamana Prezenta cat mai multor activitati de grup pe parcursul orelor cadru favorabil comunic rii în rela iile cu cadrele didactice.sine. vor fi redefinite obiectivele i proiectate noi con inuturi. obiectiv a propriei persoane i a celorlal i educarea. dup evaluarea intermediar . identificarea modalit ilor de dezvoltare a imaginii de sine. participarea la toate activit ile ce i-au fost recomandate. formarea atitudinii de acceptare necondi ionat din partea colectivului clasei. dezvoltarea abilit ilor de comunicare. Evaluare periodic : Obiectivele realizate: îndepline te la un nivel mediu sarcinile colare (înregistreaz progres la orele de lectur literar i formarea abilit ilor de comunicare).