135

:E~~'

'>1*:t~1t rtH

n ...~~
~ I ',.,'.

tJ

~AllegrettoLegg
,

,1

2'

:tJ

iera !tQ :r~O~'Vrf&
2
I ,.

" 3:

1

II 2

I

m

.

137 Comedo .

PI a 2 2 5" 2 2 :J <-<~ J 2 2: 5 2 -2 I) 2 2 2 ---21) .

139 Allegro Leggiere i .

1 2' A 3__ 3 ~ 5 .140 :2 .

.j. -.. _.~ -__. --......~_-=-_.__==-~7"'-.--~~.'.- ---w:: ~_::-·"=~-:==-------B ___ ---."" ':_~:=~J. ~._=~.~---- - _.~. - ... ~_j ~ '~- --_ -_ ~...i -- --...a::::- --2 ~~ c_____ _::-2--'_'._~_~:== =.._-.. ~:'~~_". I :~~=.:=~:_~E:'=:-~::-'~~'--:=~':~d .~! j --.=:_==--::" -:-:.'''I--'r=_':Eo ~-==------=-=----=-==._ c~~r¥~. _~::_~==:::__~m. __ ~~LI...I ~.. ~ .."'-p. --~":_:___ -- ~g~_ .-_..\ 2 rr" '" -:-~'... 'f ~_j-_.•.= =~-=...-::. _~-o_.:____-:_-~---~--~ -! -. .::~=-" ~.._~~I~.:::... ~--:i:_.11 ~---~::: ~ 2 .~__~1::1~_.._~ _-_-~-_ .. } :1 .._'1-_..- • __ -_ .J -#--+--r:..1= ~.~2 . .

2 .. } :I 2 H 4 2 3 H 4 8 1 4· 2' 3 ··1 I I " '" I J .I .011.-----==...~ ~~======= -'..=~=.