You are on page 1of 5

Ilan lamang ang mga sumusunod sa mga salawikain mula sa Pilipinas

: 

1. Salawikain: Pagkahaba-haba man ng prusisyon sa simbahan din ang tuloy.

Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay humahantong din ito sa kasalan. 

2. Salawikain: Ang taong ginigipit sa patalim man ay kumakapit.

Kahulugan: Ang taong nagigipit kung minsan ay napipilitang gumawa ng mapangahas na bagay na maaaring maging dahilan upang lalu lamang siyang magipit. Halimbawa, ang taong may mabigat na pangangailangan ng pera ay nagagawang mangutang ng patubuan, tulad ng five-six, na nagiging dahilan upang lalu pa siyang mangailangan ng pera. 

3. Salawikain: Pag maanipi ang kumot, magtiis ka sa lamig.

Kahulugan: Kung nakakaranas ng kakulangan sa buhay ang isang tao ay dapat siyang mamuhay ng naaayon sa kanyang kakayahan. Matutong magtipid at maging payak sa pamumuhay. 

4. Salawikain: Kung hindi ukol, walang bukol.

Kahulugan: Ang swerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi nakalaan para sa iyo. 

5. Salawikain: Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

Kahulugan: Hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos, kailangan din natin na pag-ukulan ng sikap at gawa upang matamo ang mimithing biyaya. 

6. Salawikain: Lahat ng gubat ay may ahas.

Kahulugan: Saan man sa ating lipunan ay may mga taong traydor na gumagawa ng mga bagay na nakalalason o nakasisira sa samahan ng bawat isa. 

7. Salawikain: Magkulang ka na sa asawa huwag lamang sa iyong anak..

Kahulugan: Kadalasang ipinapayo ito sa mga nagbabalak magpakasal o sa mga bagong mag-asawa upang mapabuti ang kanilang pagsasama. Ang mga magulang kase ay higit na mapagtatakpan o mapapatawag ang pagkukulang ng sariling anak keysa sa pagkukulang ng ibang tao.

ang anak ang nagiging larawan ng pagkatao at pag-uugali ng kanyang mga magulang. mawawala rin sa dulo. 24. Titingkad ang iyong kagandahan. 23. Ang magtahi-tahi ng maling kuwento. Ang mabuti (o masamang) anak. siya ang bunga. kung maganda rin ang iyong kalooban. 13. Kahulugan: Kung ano ang ginawa mo sa kapwa ay kadalasang ganun din ang gagawin sa iyo. walang totoo na hindi nahahayag. 19. Ang talagang matapang. nag-iisip muna bago makipagpatayan. 16. Ang pagsintang labis na makapangyarihan. 18. kaysa utos na pabulyaw. 17. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang kalinisan ay tanda ng kasipagan. 22. Salawikain: Kung ano ang itinanim. Mabisa ang pakiusap na malumanay. sa matiyagang manalangin. 15. 20. . 12. Ang perang galing sa kasamaan. ay karaniwang ibinubunga ng mabuti (o masamang) mga magulang. Ang taong walang tiyaga. ay walang diplomang mapapala. kung nabubuhay sa kasamaan. Ang batang matapat. 10. pag ikaw ay pumasok sa puso ninuman. pinagkakatiwalaan ng lahat. Salawikain: Kung ano ang puno. Halimbawa kung naging matulungin ka sa kapwa ay tutulungan ka rin ng mga taong tinulungan mo. Ang masipag sa buhay. ay kayamanan ng magulang 21. 14. ay siyang aanihin. dulot ay himagsikan. Ang anak na magalang.  9. sa pamamagitan ng kanyang pabalat. umaani ng karangalan. 8. Huwag mong hatulan ang isang aklat. Walang tunay na kalayaan. Sapagkat ang mga magulang ang humuhubog sa pagkatao at pag-uugali ng anak. Kahulugan: Ginagamit sa paghahambing ng anak sa kanyang mga magulang. hahamakin ang lahat masunod ka lamang. 11. Walang matimtimang birhen.

.. Shy Word (All Riddles/Riddles) ..... My whole is made in nature?s way. What am I? 5. my lightning comes before the clouds. I like trees but not nature. May Scar (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: Though liquid in nature. I like books but not magizines... There is a phrase repeated on both sides of the unit . a number to identify the dollar. and fight hateful enemies. and the damage may scar. What am I? 3..RIDDLES 1. Can you guess? (All Riddles/Riddles) . not in tall. My fourth in pork but not in pig. On the front is the tresurers name. Weary of Battle (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: I'm by nature solitary. For clothing. 6. I like football but not rugby?. Nature (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: My thunder comes before the lightning. over it and an eagle with talon of arrows in one its grasp.. my rain dries all the land it touches.. don't push me too far. scarred by spear and wounded by sword. . What do I like? (All Riddles/Riddles) . their signature. 2.. My third in little but not in big.THIS: How can you find out what I like and dislike? I like running but not walking. I frequently see the face of war. yet I hold no hope of help bei 4. weary of battle. rugs used every day. for then I will break..

What did he mean?.. but I never wander..DLE ME THIS: It is Cold and it is Hot. demanding an explanation for his behavior. Nor yet a married woman. Yet such my pride by nature. I have companion. Anatomy 101 (All Riddles/Riddles) ..... nor child. I'm rarely still... It is Stone and it is Wax. mother nature (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: I am mother and father. Panda Habits (All Riddles/Riddles) . The panda simply replied. I alarm for good yet sometimes for worse.. but never birth or nurse. "It's in my nature. yet you dont see me make it. There is but one path from my beginning to my end... Pennyless and Poor (All Riddles/Riddles) . 9.7. My whole embodies indifference. 10. Dogs Favorite Chew toy? (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: Whats a dogs favorite nature toy? 14. I'm pennyless and poor as Job. 13. It is White and it is Dark.." then left the diner. Its true nature is Flesh.. And its color is Red.. What am I?. What am I? . By The Magician (All Riddles/Riddles) .. Though a dependent creature. One Path (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: I am at the beginning of all things. I always wear a kingly robe.. What am I? 12. mother nature (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: I make noise. what am i? 11. called after the panda. 8.. I am at the end of eternity.IDDLE ME THIS: It is cold and it is hot it is white and it is dark it is stone and it is wax it's true nature is of flesh and it's color is red.

beasts.l the room.. Just as prone to bless. As it was the beginning of things.. The second bought some sticks. The second bought some sticks. Purchasing in Mexico (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: How do you buy things in Mexico? .l the room. With matching extremities. Pract. Who think I while time away. Or burn them sometimes when. Slays king. And beats high mountains down. 22. Potent Words (All Riddles/Riddles) . Grinds hard stones to meal. but they still did not fill the room. 21. Unless I stick them with a pin.. Gnaws iron. They can do manythings. What were the two things tha. The third man bought two things that filled the room.. You can do all those things without pencil or pen.. trees.. Devours (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: This thing all things devours: Birds. . 18... It is all that is good. What Word? (All Riddles/Riddles) . Filling the Room (All Riddles/Riddles) .. What were the two things that. so he obtained his father's fortune. The third man bought two things that filled the room. so he obtained his father's fortune. This may sound like there should be images but then. bites steel. Wiggle At Will (All Riddles/Riddles) RIDDLE ME THIS: I have four of these. What is the word?.... but they still did not fill the room. 19.. In lofty things. It can also be the end. ruins town.. I weave webs of pedantic prose. 20. In effort to befuddle those.15... 17. Yet with an evil trend. flowers. Destructive Healing (All Riddles/Riddles) . above all day The common kind that linger where Monadic beings live and fare.. 16....y. Filling the room (All Riddles/Riddles) . And hardly ever bring me pain..hen you've equalled in sport.