SOALAN LATIHAN UPSR MATEMATIK ( Kertas 1) Masa: 1 jam Set 3 1.

81 640 betul sehingga ratus yang hampir ialah A 81 000 B 81 600 C 81 700 D 82 000 2. 40 325 + 9 340 - 6 870 = A 42 795 B 46 535 C 57 535 D 54 685 3. 705 × 29 = A 20 445 B 20 865 C 21 355 D 23 575 4. 3 1/5 - 1/2 A 5/7 B 1 1/10 C 2 7/10 D 3 2/7 5. 25 324 ÷ 52 × 4 = A 1 948 B 2 025 C 3 836 D 4 007 6. 458 160 ÷ 30 = A 15 574 B 15 473

20 sebuah dan sebatang pen berharga RM8.51 D 994. E. 3 buah kotak pensil warna dengan harga RM4. 18% daripada RM 900 A RM 153 B RM 162 C RM 720 D RM 738 Rajah 1 10.60.37 x 23 = A 964. Encik Yong ada RMI00.50.70 .51 B 974. Berapakah wang bakinya? A RM 64. F. 2/3 x 12 = A6 B8 C 10 D 17 8. 42. Dia membeli sebuah buku berharga RM14. Segi tiga yang manakah sama kaki? A D dan E B F dan G C G dan F D E dan H 11.51 C 984. Rajah 1 menunjukkan segi tiga D.51 9.30 C RM 75.C 15 371 D l 5 272 7. G dan H.

A 1 436 B 3 474 C 4584 D 5 526 14. Apakah nombor yang sepatutnya ditulis dalam di tempat kosong itu. Jumlah berat Ediee dan 3 orang budak lain ialah 150 kg. 3 636 dibahagi dengan 12 sama dengan A 3.75 kg B 5 kg C 37. Berapakah purata berat seorang? A 3.B RM 70.70 D RM 129.3 D 303 . Diberi 2 045 + ( ) + 3 481 = 9 000.5 kg D 50 kg 15.3 C 33 B 30.30 Rajah 2 12 Berapakah segi empat sama yang terdapat dalam Rajah 2? A6 B8 C 10 D 12 13.

Rajah 3 ialah carta palang yang menunjukkan kenderaan yang melalui lebuh raya Air Keroh dalam sehari. berapakah jumlah perbezaan bayaran di antara kenderaan yang paling banyak dengan kenderaan yang paling kurang? A RM 250 B RM 300 C RM 500 D RM 750 18.16. 5 liter air oren dimuatkan sama banyak ke dalam 50 gelas besar. Harga bagi 6 meter kain langsir ialah RM48.50. Jika 6 batang lilin pendek dicantumkan boleh menjadi 2 batang lilin panjang.5 meter kain langsir yang sama? A RM 8 B RM 48 C RM 100 D RM 125 Rajah 3 17. Berapa mililiterkah kandungan air oren itu yang terdapat di dalam 10 gelas yang sama? A 250 B 500 C 1 000 D 2 500 . Jika purata bayaran tol ialah RM2. Berapa batangkah lilin panjang jika ada 54 batang lilin pendek? A9 B 12 C 18 D 42 19. Berapakah harga bagi 12.

Jika gajinya naik 20%. Cari nilai Y dan Z pada turutan nombor berikut? 5.60 C RM 19.65 23. 6.50 sebuah.Rajah 4 20. Y. Jika umur Manaf 3 daripada umur Zain dan umur Lim 4 tahun lebih tua daripada Manaf. berapakah gaji barunya? A RM 960 B RM 1 000 C RM 1 180 D RM 1 440 22. 8. 16 B 18.15 D RM 16.00 dan mendapat keuntungan RM 2.60 B RM 66. Puan Salmah menjual 40 buah buku dengan harga RM 766. Berapakah harga kos bagi sebuah buku itu? A RM 76. Cari jumlah umur mereka? . 36 D 22. 46 24. Berapakah bilangan petak yang mesti dilorekkan untuk menunjukkan pecahan 8 ? A6 B9 C 15 D 24 21. Rajah 4 menunjukkan beberapa petak yang sama besar. Umur Zain 36 tahun. Z A 13. Gaji Chandran ialah RM 1 200 sebulan.26 C 20. 12.

berapa minitkah jam itu lambat dalam masa sehari? A 36 B 40 C 90 D 120 28. Sebuah kotak mengandungi 360 biji telur ayam. Jika 90 biji daripadanya pecah. Rajah 5 menunjukkan segi empat tepat PQRS dan RSTU.A 40 tahun B 88 tahun C 96 tahun D144 tahun 25.15 pagi. Pada kadar tersebut.45 malam. berapa lamakah dia tidur? A 4 1/2 jam C 9 1/4 jam B 7 1/2 jam D 10 1/4 jam 26. Setiap hari bapa bangun tidur pada pukul 6. Berapakah luas kawasan yang berlorek? A 24 cm2 C 72 cm2 B 56 cm2 D 80 cm2 . Jika dia tidur pada pukul 10. berapa peratuskah telur yang masih baik? A 25 B 40 C 60 D 75 27. Pergerakan sebuah jam lambat selama 3 minit bagi setiap 2 jam.

90 30. Kumar ada RM 14.02 = 3 2/100 D 3.30 B RM 5.60 dan adiknya ada RM 10.5 liter air? .5 liter dalam masa 2 minit. Rajah 6 menunjukkan P. Jika sebotol susu mengandungi 976 ml susu.80 D RM 1. berapa botol susukah yang diminumnya dalam 1 minggu? A5 B 35 C 55 D105 31. Adik minum 4 880 ml susu setiap hari. Air mengalir dari sebatang paip sebanyak 2.29.80. Q.2 = 3 2/100 32. Jika air itu mengalir pada kadar yang sama.3 = 30/10 C 3. Di antara berikut.40 C RM 3. dan S adalah pepejal 6 cm. Yang manakah mempunyai bilangan sisi yang paling banyak? AP BR CQ DS 33. R. yang manakah TIDAK benar? A 0. Berapakah wang yang patut diberi oleh Kumar kepada adiknya supaya masing-masing mempunyai jumlah wang yang sama banyak? A RM 7. berapa lamakah perlu diambil untuk mendapatkan 17.03 = 3/100 B 0.

berapakah purata wang bakinya sehari? A RM5.A 2 minit B 5 minit C 14 minit D 20 minit 34.60 C RM1.00 B RM3. Jika perjalanannya mengambil masa 4 jam.00 setiap hari.57kg D 2. pukul berapakah bas itu sepatutnya sampai di Kuala Lumpur? A 2.00 petang 35. Bas itu bertolak lewat setengah jam. beratnya ialah 4.57kg B 4.28 .30 pagi.00 petang C 3. Berat sebuah tin kosong ialah 480 g.40 D RM0.05 kg. Apabila diisi dengan biskut.53 kg C 3. Jika dia mendapat wang saku RM1.30 petang D 4. Sebuah bas ekspres bertolak dari Batu Pahat ke Kuala Lumpur pada pukul 11. Jadual 1 menunjukkan perbelanjaan seorang pelajar dalam masa 5 hari. Berapakah berat biskut yang sebenarnya? A 4.30 petang B 3.85 kg HARI Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat PERBELANJAAN 80 sen 75 sen 60 sen 80 sen 65 sen Jadual 1 36.

Jumlah X dan P ialah A 1 001 B 1 010 C 1 011 D 1 101 Rajah 9 40. BCD ialah satu garisan lurus.Rajah 7 37. Rajah 8 menunjukkan satu garis nombor. Berapakah panjang BD? A 60 cm B 96 cm C 192 cm D 230 cm 38. Berapa peratuskah bahagian yang berlorek daripada keseluruhan rajah itu? . Rajah 9 terdiri daripada beberapa buah segi tiga yang sama besar. Dalam Rajah 7. Panjang BC ialah empat kali ganda panjang CD. 40 orang pekerja membuat 120 buah pasu dalam masa 5 hari. berapa harikah masa yang diambil? A3 B6 C 10 D12 Rajah 8 39. Jika 20 orang pekerja membuatnya.

A 16 B 25 C 32 D 75 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.