P. 1
Totul despre curcubeu

Totul despre curcubeu

|Views: 105|Likes:
Published by Carmen Merlas

More info:

Published by: Carmen Merlas on Feb 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Fenomene optice din natur care se produc din cauza reflexiei, refrac iei i dispersiei luminii

Capitolul IV

Refrac ia i dispersia dispersia luminii pe pic turile de ap

1. Curcubeul

1.1. Formarea curcubeului
Curcubeul primar este un fenomen optic i meteorologic manifestat prin apari ia spectrului luminos atunci când lumina se refract prin atmosfera, de cele mai multe ori ap rând dup ploaie. Curcubeul ia forma unui arc multicolor, cu ro u la exterior i violet la interior. Secven a de culori cea mai acceptat este aceea i cu cea a spectrului luminii albe, adic : ro u, portocaliu (orange), galben, verde, albastru, indigo i violet.

Curcubeiele se pot observa oriunde sunt pic turi de ap în aer i soarele str luce te în spatele observatorului la o mic altitudine sau la vedere. Cele mai interesante apari ii ale curcubeului sunt când jum tate din cer este în continuare negru, cu nori ce se risipesc i observatorul este într-un punct cu cer senin deasupra. Efectul curcubeului este de asemenea v zut în mod frecvent lâng fântâni arteziene sau cascade. Efectul poate fi creat i în mod artificial pe pic turile de apa din aer în timpul unei zile însorite.

.Un curcubeu primar este o parte a unui cerc cu raza de 42º în jurul punctului antisolar. atunci curcubeul nu se înal deasupra orizontului. nivelul de în l are al soarelui trebuie s fie mai mic de 42º. Mai mult decât atât. Un curcubeu este vizibil doar atunci când soarele str luce te în timp ce plou . Dac soarele este mai jos i pozi ia punctului antisolar este mai mare de 42º sub nivelul orizontului.

Efectul total este c lumina primit este refractat într-un ir larg de unghiuri. dar depinde de indicele refrac iei. Unghiul este independent de m rimea pic turii. Apa m rii are un indice de refrac ie mai mare decât al pic turii de ploaie. cu cea mai mare intensitate într-un unghi de 40-42 grade. Acest lucru este vizibil cu ochiul liber printr-o nealiniere a pic turilor. . Lumina este prima dat refractat la intrarea în interiorul pic turii de ploaie i refractat din nou când p r se te pic tura.Apari ia curcubeului este cauzat de dispersia razelor de soare. a a c raza curcubeului în pic turile m rii este mai mic decât a curcubeului adev rat.

dar razele care se refract sub un unghi cuprins între 40 i 42 de grade vor fi observate ca f când parte din curcubeu. deoarece lumina ro ie este reflectat sub un unghi mai mic decât lumina albastr . de c tre un observator de pe P mânt.Lumina alb se descompune în culori diferite la intrarea în pic tura de ploaie. razele ro ii se refract sub unghi mai mic decât razele albastre. nedeviat . sunt refractate. producându-se curcubeul. La ie irea din pic tur . îns . Unele fascicole de lumin . O parte din lumina solar ce p trunde prin astfel de pic turi trece direct. .

iar celelalte culori apar la mijloc. reflectat sub un unghi de 40 de grade. violetul în partea inferioar . a a c un observator nu va putea vedea decât lumina ro ie de la pic turile suspendate la altitudinea aceea. . este vizibil numai dac provine de la stropi de ploaie de la 40 de grade deasupra orizontului.Toate pic turile reflect lumina ro ie la un unghi de 42 de grade. Lumina violet . De aceea ro u este mereu în partea superioar a curcubeului primar. Celelalte culori sunt reflectate sub un unghi cuprins între cele ale culorilor ro u i violet.

Aceast lumin este cea ce formeaz curcubeul pentru acel observator. dar numai lumina din unele pic turi de ploaie ajung la ochii observatorului. . Toate pic turile de ploaie reflectate î i refract razele de lumin în acela i mod. Un curcubeu nu exist într-un anume loc pe cer. El este un fenomen a c rui pozi ie aparent depinde de loca ia observatorului i de pozi ia soarelui. O anumit pic tur trimite doar o culoare la obsevator.Curcubeul primar rezult dintr-o dubl refrac ie i o reflexie intern total în untrul pic turii de ploaie.

dar pentru a avea suficiente pic turi. mai exact. dac soarele este mai sus de 42 grade. .Curcubeul este centrat în umbra capului observatorului sau. curcubeul este sub orizont i nu poate fi v zut. Ca un rezultat. ca de exemplu într-un avion. ap rând la un unghi de 40-42 grade de la linia dintre capul observatorului i umbra sa. ele trebuie sa fie foarte mici. pe varful muntelui sau deasupra unei cascade. în punctul antisolar (care este sub orizont în timpul zilei). Excep ii au loc atunci când observatorul este cu mult deasupra p mântului. Un curcubeu poate fi generat folosind o stropitoare de gr din .

.

Din aceast cauz curcubeul de ordinul zero nu se prezint ca un curcubeu obi nuit. . dar nu prezint un unghi maxim de deviere ca în cazul în care exist cel pu in o reflexie intern .1.2 1. Tipuri de curcubeie 1. Curcubeul de grad zero 1. Str lucirea curcubeului de ordinul zero este redus .2. ci are acelea i culori ca i razele solare incidente.2 Marea majoritate a razelor ies din pic turile de ap f r a suferi o reflexie intern .2.1. putând fi acoperit de curcubeiele de ordinul 3 i 4.

.

2.2. Curcubeul primar 1.1.2 .

Curcubeul secundar 1. .3.2 Curcubeul secundar este cauzat de o dubl refrac ie a razelor de lumin în interiorul pic turilor de ploaie i apare la un unghi de 50-53 grade. Zona întunecat a cerului neluminat ce se întinde între arcul primar i cel secundar este numit «dunga Alexander». cu violet în exterior i ro u în interior. dup Alexander of Aphrodisias care a descris-o primul.2. Ca un rezultat al celei de-a doua refrac ii.1. culorile curcubeului secundar sunt aranjate invers fa de cele din arcul primar.

Intensitatea luminii e redus mai mult la a doua reflexie. . Când raza incident este foarte str lucitoare. aceasta poate fi v zut ca un curcubeu secundar la 50-53 grade.Unele raze se reflect de dou ori în interiorul pic turilor de ploaie înainte s fie v zute de privitor. Un curcubeu secundar apare în afara primului curcubeu i se atenueaz atunci când lumina care p trunde prin pic tura de ploaie trece prin dou reflexii interne în loc de una (precum în cazul primului curcubeu). De aceea curcubeiele secundare nu sunt la fel de viu colorate precum cele primare.

2 Curcubeiele Un al treilea curcubeu sau curcubeul triplu poate fi v zut în ocazii rare i doar câ iva observatori au reportat c au v zut un curcubeu cvadublu. f cându-le greu de recunoscut. Soarele Simularea pentru curcubeiele de gradul 3 i 4 .1. Curcubeiele de grade superioare 1. Aceste curcubeie vor ap rea în aceea i parte a cerului în care este i soarele.2.4.

Curcubeiele supranumerare 1. foarte rar. în exteriorul curcubeului secundar. Ele sunt cunoscute sub numele de curcubeie supranumerare i nu este posibil s explici existen a lor folosind optica geometric clasic .2 Curcubeiele Ocazional. .2.1.5. un alt frumos i izbitor curcubeu poate fi observat. Curcubeiele supranumerare sunt mai vizibile atunci când pic turile de ploaie sunt mici i cam de aceea i dimensiune. Ele sunt mai pu in luminoase i au o culoare pastelat care nu se potrive te cu tiparul obi nuit. constituit din curcubeie slabe pe interiorul curcubeului primar i.

Curcubeiele supranumerare sunt benzi irizate suplimentare în interiorul primului curcubeu i. în exteriorul celui de-al doilea. . Ele se datoreaz interferen ei razelor refractate i reflectate în pic turi. în foarte pu ine situa ii.

0Û.1. Soarele la 20Û deasupra orizontului Soarele la orizont. la 0Û Soarele la 40Û deasupra orizontului . Curcubeul jos 1. curcubeul se observa chiar deasupra orizontului.6. Curcubeul se observ ca un semicerc.2. centrul curcubeului (punctul antisolar) este la orizont. Dac soarele se ridic pe cer.2 La r s ritul i apusul soarelui. Atunci când soarele se ridic la 42Û deasupra orizontului. centrul curcubeului coboar sub linia orizontului. iar curcubeul se observ ca un arc de cerc pozi ionat foarte aproape de p mânt.

.

1.7.2 Curcubeiele În timpul unei ploi abundente. dureaz de la câteva secunde la câteva minute. . de obicei. poate fi observat o dublare a p r ii superioare a curcubeului care.2. Curcubeiele pereche (îngem nate) 1.

pic turile mici de ploaie î i schimb foarte rar forma când cad. dar cele mai multe pot fi turtite de c tre rezisten a aerului atmosferic. Deoarece în toate observa iile ambele curcubee au aceea i intensitate a culorilor. nu se puteau face decât specula ii în leg tur cu originea lor. Dar în ultimii ani. Cu cât devin mai turtite. datorit unor descrieri detaliate. . au putut fi înaintate noi teorii. refexia luminii pe particule de ghea e eliminat . Este cel mai probabil ca pic turi de ploaie care nu au form sferic s produc unul din aceste curcubeie sau chiar pe ambele. aceast Äîngemânare´ a putut fi înregistrat mai des prin observa ii continue i. cu atât este mai mic indicele lor de refrac ie.Pentru c pân acum ceva timp fuseser f cute foarte pu ine observa ii în leg tura cu acest fenomen. Datorit elasticit ii suprafe ei.

o mare parte a curcubeului fiind acoperit de nori.2 Curcubeul Curcubeul scurt apare în partea estic a cerului în timpul zilei.8.2. exceptând baza. .1. în zilele în care sunt mul i nori pe cer. Curcubeul scurt 1. Curcubeul are culori ro iatice deoarece apare în timpul soarelui ro u al zilei.

2 Curcubeul La apusul soarelui toate culorile dispar din curcubeu. Lungimile de und mai scurte precum albastru i verde sunt puternic împr tiate de c tre atmosfer i doar ro ul r mâne astfel vizibil.2. Uneori poate fi vizibil pe o durat de 10 minute dup apus.1. . Curcubeul ro u 1.9. Culoarea ro ie vine din spectrul razelor de soare de la apus. mai pu in ro ul.

Curcubeiele lunii au fost observate înc de pe vremea lui Aristotel. Curcubeul lunar 1.10.2. .1. de aceea curcubeul lunii nu e nici pe departe la fel de colorat ca cel produs de soare.2 10. Curcubeul O lun plin e suficient de str lucitoare încât s i se refracte lumina de c tre pic turile de ploaie la fel ca i în cazul soarelui. Lumina lunii este mult mai palid i.

1. are loc fenomenul de reflectare a arcelor observate mai multe arce.2 11.11. Curcubeiele Când lumina soarelui se reflect sau într-o suprafa într-o piscin cu ap asem n toare înainte de a produce i pot fi curcubeul.2. Curcubeiele reflectate 1. nu numai cel primar i cel secundar. .

.

12.2 12.1. Curcubeul produs în cascad 1.2. Curcubeul .

2. Curcubeul produs de gheizer 1.2 13. Curcubeul .1.13.

2 14.14. Curcubeul Curcubeu pe nisip . Curcubeul produs în valurile marine 1.1.2.

15. Fenomenul nu poate fi complet reprodus când soarele dispare în spatele unui nor mare. Curcubeul Curcubeul artificial poate fi produs cu ajutorul unui furtun de gr din .2 15. Curcubeul artificial 1. .1.2.

.

.

O astfel de fântâna exist în Viena. Propunerea ar putea fi pus în practic pe esplanada Dun rii. . creeaz un curcubeu permanent prin eliberarea apei sub presiune dintr-o retea de furtunuri dispuse de-a lungul unei fântani arteziene". o noutate absolut pentru Romania. "Instala ia.Administra ia br ilean a fost contactat de un grup de fizicieni interesa i s realizeze o instala ie care produce un curcubeu artificial. simpl i ieftin . a declarat unul dintre fizicieni.

2 16.1. Curcubeul Curcubeul produs de c tre fulger poate avea i o form liniar . forma curcubeului fiind dependent de forma fulgerului.2. Curcubeul produs de fulger 1. .16.

care a scris în ³Opus Majus´ din 1268 despre experimente cu lumina str lucind pe cristale i pe pic turile de ap ar tând culorile curcubeului. studentul s u Kamal al-din al-Farisi. este considerat a fi dat pentru prima dat explica ia corect pentru fenomenul curcubeului.1. . Lucrarea lui Robert Grosseteste despre lumin a fost continuat de Roger Bacon. Istoria tiin ei curcubeului 1.3.3 Astronomul Persian Qutb al-Din al-Shirazi. sau mai degrab .

Theodoric os Freiberg este de asemenea cunoscut deoarece a dat o explica ie teoretic corect pentru curcubeul primar i cel secundar în 1307. el a concluzionat: curcubeul principal era produs de o singur reflexie în interiorul pic turii de ploaie i curcubeul secundar poate fi produs de 2 reflexii interne. razele trec prin dou refrac ii i o reflexie (la spatele pic turii) înaintea transmiterii în ochii observatorului». el a experimentat trecând raze de lumin printr-un pahar mare. M surând unghiurile pe care razele le-au f cut. tiind c m rimea pic turii de ploaie nu p rea a afecta curcubeul observat. umplut cu ap . Descartes. . El a fost în stare s descopere aceste lucruri prin derivarea legii refrac iei i s calculeze corect unghiurile pentru amândou curcubeiele. a suplimentat cu mult succes aceast explica ie. subliniind c «atunci când razele de soare cad pe pic turi individuale de umezeal . El a explicat curcubeul secundar printr-o analiz similar implicând 2 refrac ii i 2 reflexii. în 1637. El a explicat curcubeul primar. în form de sfer .

respingând teoria prin care se presupunea c aceste culori erau produse de o modificare a luminii albe. Teoria corpuscular a lui Newton despre lumin nu a putut s explice curcubeele supranumerare. iar o explica ie satisf c toare nu a fost g sit decât atunci când Thomas Young a realizat c lumina se comport ca o und în anumite condi ii i poate interfera cu ea îns i. El a ar tat de asemenea c lumina ro ie se refract mai pu in decât cea albastr . pe care o prism le poate separa în întregul spectru al culorilor. în care aceste culori erau produse de o modificare a luminii albe. . cu toate acestea. era bazat pe o versiune mecanic a tradi ionalei teorii. Isaac Newton a fost primul care a demonstrat c lumina alb era compus din lumina tuturor culorilor curcubeului.Explica ia lui despre culori. ce duce la prima explica ie tiin ific a tr s turilor majore ale curcubeului. Lucrarea lui Young a fost completat în 1820 de c tre George Biddell Airy. care a explicat dependen a intensit ii culorilor curcubeului de dimensiunea pic turilor de ap .

Descrierea fizic modern a curcubeului este bazat pe ³Împr tierea Mie´. Nussenzweig a furnizat o expunere modern . Progresul în metodele computerizate i teoriile optice continu s duc la o în elegere complet a curcubeielor. lucrare publicat de Gustav Mie în 1908. . Ca de exemplu.

2. Pic turile de rou .

Diminea a. Pic turile din acel arc reflect foarte mult lumina soarelui. Roua dimine ii prezint schi a unei pânze invizibile. Benzile ro ii i bleu ale primului arc se observ în mijlocul imaginii. când paji tea str luce te în mii de culori. Micile pic turi reflect lumina soarelui precum cele de ploaie. Un arc de rou nu este altceva decât un curcubeu orizontal. dar pic turile din exteriorul s u nu le reflect . . se pot observa fragmente de arcuri de curcubeu pe pic turile de rou din pânzele de paianjen aproape de sol. exact ca i în cazul curcubeului.

aceste arcuri de rou pot fi observate i pe frunze. se adaug mai mult culoare acestei pânze.i piard forma. De asemenea. . mi când capul. se poate g si pozi ia pentru care arcul devine mai evident. Dac razele de soare vin sub unghi potrivit. Dar este foarte scurt intervalul de timp în care razele calde ale soarelui evapor pic turile i curcubeul de pe pânza de paianjen devine invizibil. Pierderea unor culori se poate datora i aparatului de fotografiat. acolo unde pic turile sunt suficient de mici încât s nu.Sunt eviden iate clar dou arce figurate deasupra primului arc. dar.

Culorile nu sunt puternice. . dar marginea portocalie poate fi observat mi când ochiul într-un plan vertical.

atoptics.kulgun.ucar.htm http://www.meteolafleche.php http://www.kulgun.blogspot.com/pourquoi/index.ldi5.free.developpez.jp/asahi/stellar/scenes/english/aop.html http://www.htm http://optics.net/ http://www.shtml http://apollo.uk/ http://cimss.edu/Users/oceano/raylee/RainbowBridge/Chapter_8.meteoros.com/arc.de/indexe.lochlyn.Bibliografie ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` http://acept.la.org/phenomen/arc-ciel.weather-photography.html http://arborsci.swipnet.html http://home.html http://webexhibits.htm http://atmospherical.org/wiki/Optical_phenomen http://eo.usna.html http://www.vsc.com/ovni/natconf.com/ http://www.org/causesofcolor/moved.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_optique http://www.htm http://www.wikipedia.net/Antarctica/AntarSky.php3?page=ciel http://fr.fr/pheno-optique/optique1.ro/braila .wisc.gdargaud.org/chap13.stirilocale.free.ne.fr/arc_en_ciel.se/matsm/ http://la.htm http://www.htm http://optics.edu/classes/met130/notes/chapter19/index.wikipedia.php?cat=index http://www.com/CoolStuff/cool25.co.htm http://www.com/gallery.html http://en.ssec.meteo.climatologie.asu.net/ http://pfz.edu/PiN/info/toc_topics.lsc.edu/wxwise/class/optics.edu/rainbows http://cyberzoide.

traducerea i tehnoredactarea ini ial : Buc Oana Hum M d lina Iordache Mihai Zaharia Alina clasa a XI-a B Coordonarea.Documentarea. completarea informa iilor i a imaginilor. corectura textului i tehnoredactarea final : prof. Ioana-Mihaela Popescu IoanaColegiul Na ional Unirea 2007 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->