I. Layunin A. Panlahat: Maunawaan kung paano nakamit ng mga piling bansa sa T.S. Asya ang kanilang kalayaan B. Tiyak 1.

Nailarawan ang paraan ng pagkamit ng kalayaan ng mga bansa sa T.S. Asya. 2. Natukoy ang mga batas at/o deklarasyon na nagpalaya sa mga bansa sa T.S. Asya. 3. Nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan. 4. Nakaguhit ng mga posibleng scenario tungkol sa posibleng kalagayan ng Pilipinas kung di nito nakamtan ang kalayaan.

II. Nilalaman Yunit III: Ang Asya sa iba’t ibang panahon: Tradisyunal & Makabagong Asya. Aralin 8: Nasyonalismo sa Asya Suliranin: Paano lumaya ang mga bansa sa T.S. Asya sa mga imperyalistang mananakop. A. Paksa: Nasyonalismo sa T.S. Asya. 1. Mga bansa sa TSA (Indonesia, Vietnam, Philippines) 2. Paraan ng pagkamit ng kalayaan. 3. Mga batas pangkalayaan 4. Mga unang pinuno at petsa ng kalayaan. B. Kasanayan Paglalarawan Pasasagawa ng Tula, Kanta at sabayang bigkas Pagbuo ng Data Retrieval Chart Paggawa ng Scenario C. Mga gamit sa pagaaral Data Retrieval Chart

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balitaan 2. Drill – Map Drill 3. Balik-Aral – Venn Diagram (Culture system at monopolyo ng Tabako) B. Paglinang ng Aralin 1. Pagganyak – Awit (Bayan Ko) 2. Sama-samang pagbabalangkas 3. Mga Gawain a. Awit b. Sabayang Bigkas c. Tula d. Tri-question approach 4. Mga gabay na tanong a. Anu-ano ang mga kilusang nasyonalismo na nakatulong sa paglaya ng kanilang bansa? b. Paano nila nakamit ang kalayaan? c. Sino-sino ang mga unang pinuno at kailan ang petsa ng kalayaan? C. Paglalapat: Paggawa ng

IV. Ebalswasyon Pledge of Loyalty Takdang Aralin Paksa: Nasyonalismo sa T.S. Asya 1. Anu ano ang mga kilusang Nasyonalismo na nakatulong sa paglaya ng bansang British Malaya at Burma 2. Paano nila nakamit ang kalayaan. 3. Sino-sino ang mga unang pinuno at kalian ang petsa ng kalayaan. Sanggunian: Handbook sa Asya

Asya ay nakalaya sa imperyalistang mananakop.S. . pero kailangan muna dumanak ang dugo bago nila makamtan ang minimithi nila.Larawan Visual Aids Scenario D. Paglalahat: Ang mga bansa sa T.

1) Bakit tinawag na buffer state ang Thailand 2) Sino sila Buddha Yodfa.S. Aralin 4 – Imperyalismo sa Asya Suliranin: Paano nakaapekto ang Imperyalismo sa mga bansang T.I. Ano ang naging epekto ng imperyalsimo sa TS Asya & kanlurang asya b. Naging maganda ba ang naidulot ng imperyalismo sa mga bansa sa TS Asya at Kanlurang Asya c. Reporting group c. Asya at Kanlurang Asya. Asya at Kanlurang Asya.S. Nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa mga naidulot ng imperyalismo sa T. Asya at Kanlurang Asya. analyzing group 4) Mga gabay na tanong a.S. at Chulalongkorn. Paglinang ng Aralin 1) Pagganyak – Visual Prompting 2) Sama-samang pagbabalangkas 3) Mga Gawain a. Mga gamit sa pagaaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III. Panlahat: Maunawaan at mapahalagahan ang pagsidhi ng koloniyalismo ng mga kanluraning bansa sa T. Paksa: Mga epekto ng kolonyalismo sa Asya. 2. Rubrics B. Pamamaraan A. 2) Ang mga Europeo sa kanlurang Asya. Tiyak 1. II. 4. mga epekto ng imperyalismo sa China.S. Mongkut. Makatarungan ba ang mga patakaran ng mga mananakop? IV. Naisa-isa ang mga patakaran ng mga mananakop sa mga nasasakupan nila. Panimulang Gawain 1. Naitalakay pagsidhi ng koloniyalismo sa T. Visual Prompting b. Drill – Maibigay ang kahulugan ng mga sumusunod. asya at Kanlurang Asya? A. 3. Nakapagbigay ng opinion ukol sa patakaran ng mga mananakop. 3. B. Ebalswasyon A. Nailarawan ang epekto ng pananakop ng mga kanluranin sa T. Balitaan 2. Kasanayan Paglalarawan Paggawa ng Conceptual Map C. Balik aral – Ikalawang yugto ng koliniyalismo. . 5. at Kanlurang Asya B. Layunin A. Fact finding group d. Nilalaman Yunit III – Ang Asya sa Iba’t ibang Panahon: Tradisyunal at Makabagong Asya. Takdang Aralin Paksa: Ang mga bansang Asyano na hindi nasakop ng mga kanluranin. 1) Pagsidhi ng imperyalismo sa TS Asya at ang naging epekto nito. B.S.

lahat ba ito’y nagdulot ng kabutihan sa mga bansang nasakop? D. Paglalapat: Sa mga epekto na ating naaral.C. Naging maganda ba ang kanilang pagsasama? . Paglalahat: Ang mga bansa sa TS Asya ay nasakop.

Tiyak 1) Nailarawan ang sitwasyon sa loob ng Pilipinas at India bago nagkaroon ng reaksyon laban sa mananakop. . Mga gabay na tanong a. Pagganyak – Visual prompting 2. Drill Ibigay ang kahulugan ng sumusunod 3. Balitaan 2. Naging matagumpay ba ang mga pagkilos ng Pilipinas at India sa mga mananakop? c. Sama-samang pagbabalangkas 3. Layunin A. Anu-ano ang mga naging pamamaraan ng mga Pilipino at India para tuligsain ang mga mananakop? b. Paksa: reaksyon ng Asya sa koloniyalismo 1) Pilipinas 2) India B. Makabuluhan ba ang pagkilos ng Pilipino at India sa mga mananakop. Rubrics B. Pamamaraan A. 2) Natalakay ang reaksyon ng Pilipinas at India sa mga mananakop 3) Naisa-isa ang mga mahahalagang tauhan at mga naiambag nila sa kilusan. Paglinang ng Aralin 1. 5) Nakapagbigay ng opinion tungkol sa reaksyon ng mga Pilipino at India sa mga mananakop. 4) Nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa mga nilambag ng mga tauhan sa paglaban sa mga mananakop. Paano nakasali ang Asya sa Unang digmaang Pandaigdig 2. fact-finding group 4.Panimulang gawain 1. Panlahat: Mapahalagahan at maunawaan ang reaksyon ng Pilipinas at India sa koloniyalismo B. Kasanayan Pagbuo ng Data retrieval chart Paggawa ng concept map Pagbuo ng Venn Diagram C. C. Mga Gawain 1. Ebalswasyon A. Mga gamit sa pagaaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III. Balik aral – ang Thailand sa gitna ng ekspansyon ng ingles at French. Takdang Aralin Paksa: Ang asya sa Unang Digmaang Pandaigdig 1. Sino-sino ang mga kasapi s digmaang ito? Pangkatin ang mga ito. Paglalapat: Sa mga pagkilos IV. reporting group 3.I. Aralin 5 – Reaksyon ng Asya sa koloniyalismo Suliranin: Paano ang naging reaksyon ng mga Pilipino at India sa mga mananakop na kanluranin. II. Nilalaman Yunit III – Ang Asya sa iba’tibang Panahon: Tradisyunal at makabagong Asya. at ang Korea bilang Hermit Kingdom B. visual prompting 2. A.

Paglalahat: Nagkaroon ng mga pagkikilos ang mga Asyano laban sa mga mananakop. sila ba’y nakamit ang tunay na kalayaan mula sa mga kanluraning mananakop. Nararapat bang magdanak ang dugo para makuha ang minimithi? .ng Pilipinas at India laban sa mga mananakop. D.

Ebalswasyon A. 4) nakagawa ng Concept maps na makakatulong sa aralin 5) Nakapagpamalas ng pagpapahalaga sa mga naidulot ng WWI sa mga bansang asyano. Sino-sino ang mga kasapi sa digmaang ito? Pangkatin ang mga ito. Paano nakasali ang asya sa WW1. II. Mga Gawain a. Rubrics B. Nilalaman Yunit III – Ang Asya sa iba’t ibang panahon: Tradisyunal at Makabagong Asya. Kasanayan Visual Prompting Paggawa ng Concept maps C. Tiyak 1) Naisa-isa ang mga kaganapan sa loob ng Asya bago ang WWI. B. Sama-samang pagbabalangkas 3. Pamamaraan A.I. Mga gabay na tanong a. 3. Fact-finding group c. Balik Aral – Ano ang naging epekto ng Meiji restoration sa lipunan ng Japan? Paano nagapi ni Mao Tse-Tung sa digmaang sibil sa Tsina. 3) Nailarawan ang naging epekto ng WWI sa mga bansang asyano. Ano ang nganaging sitwasyon sa asya bago ang WW1. Analyzing group 4. Takdang Aralin Paksa: Ang asya sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig 1. Layunin A. Aralin 6 – Ang asya sa unang digmaang pandaigdig Suliranin: Paano nakaapekto sa asya ang unang digmaang pandaigdig? A. c. b. Paglinang ng Aralin 1. Reporting group b. Paano nakasali ang Asya sa Ikalawang digmaang Pandaigdig 2. Panimulang Gawain 1. naging maganda ba ang IV. Paglalapat: Sa napagaralan natin. Panalahat: Maunawaan at mapapahalagahan ang ginampanang tungkulin ng mga Asyanong bansa sa Unang Digmaang Pandaigdig. B. Balitaan 2. 2) Natalakay ang dahilan ng pagsali ng mga bansang asyano sa WWI. Pagganyak – Visual Prompting 2. Paksa: Ang Asya sa Unang Digmaang Pandaigdig 1) Asya bago ang WW1 2) Ang WW1 3) Ang Epekto ng WW1 B. Drill – ibigay ang kahulugan ng sumusunod. Ano ang naging epekto ng pagsali ng asya sa WW1. . C. Mga gamit sa pagaaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III.

Paglalahat: Ang Asya ay nadamay sa WW1.dulot ng pagkakaroon ng malawakang digmaan? D. Nakamit ba nito ang hinihiling nito kapalit ng pagsali sa digmaan? .

Reporting group b. 3. Epekto ng WWII B. Asya 1. Panimulang Gawain 1. Bakit hindi nakuha ng hapon ang lubosang suporta ng mga taga asya b. Natalakay ang naging partisipasyon ng bansang hapon sa WWII 3.I.S. 2. Paglinang ng Aralin 1. Drill – ibigay ang kahulugan ng sumusunod. 2. Anu-ano ang mga nangyari sa ilang bansa sa Asya noong sumiklab ang WWII. Paglalapat: Sa napagaralan natin. sinasabi n maaring magkaroon ng pagsiklab ng WWIII. Ikalawang Digmaan Pandaigdig 2. Balik Aral – Mga kaganapan sa Unang digmaang pandaigdig B. Essay Sa mga kaguluhang nangyari sa mundo. Naisa-isa ang naging epekto ng WWII sa asya. 3. Nilalaman YunitIII – Ang asya sa iba’t ibang panahon: Tradisyunal at Makabagong Asya Aralin 7 – Ang asya sa WWII A. Fact-finding group c. Pamamaraan A. Anu ano ang mga kilusang Nasyonalismo na nakatulong sa paglaya ng bansa sa T. Paksa: Ang asya at ang dalawang digmaang pandaigdig 1. C.S. II. Takdang Aralin Paksa: Nasyonalismo sa T. Maaari bang magkaroon nito? Ipaliwanag ang kasagutan. Sama-samang pagbabalangkas 3. B. Tiyak 1. Paano nila nakamit ang kalayaan. Balitaan 2. Layunin A. Ano ang naging epekto ng WWII sa Asya. Analyzing group 4. Ebalwasyon A. . Mga gabay na tanong a. Nailarawan ang mga nangyari sa Asya noong WWII. Sino-sino ang mga unang pinuno at kailan ang petsa ng kalayaan. naging maganda ba ang dulot ng pagkakaroon ng WWII dahil sa sariling interes? IV. c. Asya. Mga gamit sa pag-aaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III. Mga Gawain a. Pagganyak – Visual Prompting 2. Kasanayan Visual Prompting Pagbuo ng Timeline Paggawa ng Data retrieval chart C. Panlahat: Maunawaan ang mga kaganapan noong WWII at ang naging epekto nito sa Asya. B.

Ngunit dahil sa mga patuloy na digmaang sibil sa ibang lugar.D. maaari bang magkaroon ng WWIII? . Paglalahat: Ang asya ay nakaranas ng WWI at WWII.

Balitaan 2. Pamamaraan A. Pagganyak – Visual Prompting 2. Drill – ibigay ang kahulugan ng sumusunod. Essay Sa kasalukuyan. Natalakay ang mga kaganapan sa loobng Digmaan Fil-Am. Tiyak 1. Ebalwasyon A. C. 3. Mga gabay na tanong a. Ang pagsakop ng Estados Unidos sa Mayunila 2. Nilalaman YunitV – Himagsikang Pilipino A. Paksa: Digmaan FilipinoAmerikano 1. Fact-finding group c. Sa palagay ba natin. Natukoy ang mga panauhin nung Digmaang FilAm. pagkatapos ng pagtataksil naila sa atin. 2. Sino-sino ang mga unang pinuno at kailan ang petsa ng kalayaan. 3. Paglalapat: Sa napagaralan natin. Insidente sa tulay ng San Juan B. Bakit hindi nakuha ng Amerika ang lubos na tiwala ng mga Pilipino? b. Layunin A. Paglinang ng Aralin 1. Anu-ano ang mga nangyari na nagtulak upang magkaroon ng digmaan Pilipino-Amerikano c. Nakapagpahayag ng opinion ukol sa pakay ng Amerika sa Pilipinas II. naging maganda ba ang IV. Anu-ano ang mga batas na panukala para makapagsarili ang pilipinas? 3. Naisa-isa ang naging epekto ng Digmaang Fil-Am sa Pilipinas. Ang kasunduan sa Paris 3. Analyzing group 4. . 4.I. Ano ang naging epekto ng pagsiklab ng digmaang FilAm. Takdang Aralin Paksa: Ang pagtatag ng pamahalaang sibil 1. Panlahat: Maunawaan ang pagsiklab ng Digmaang Filipino-Amerikano B. Kasanayan Visual Prompting Pagbuo ng Timeline Paggawa ng Data retrieval chart C. Reporting group b. nararapat bang magkaroon ng ganitong araw? B. Anu ang pakay ng Estados Unidos bakit sinakop ang Pilipinas 2. ipinagdiriwang natin ang Filipino-American friendship day. Panimulang Gawain 1. Mga Gawain a. Sama-samang pagbabalangkas 3. Mga gamit sa pag-aaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III. Balik Aral – Mga kaganapan sa reboluyong pilipino B.

tayo ba ay maituturing pa bang Malaya? .dulot ng pagkakaroon ng Digmaan Fil-Am dahil sa mapagpanggap na layunin? D. Paglalahat: Ang Pilipinas ngayon ay ganap ng Malaya. ngunit dahil sa malakas na impluwensya ng ekonomiya ng Amerika sa ating bansa.

Paglinang ng Aralin 1. Mga kaisipang nagtutunggalian (Kapitalista. c. Panimulang Gawain 1. Kung . Bakit nagkaroon ng Cold War b.I. Mga gabay na tanong a. 3. Analyzing group 4. Mga gamit sa pagaaral Data Retrieval Chart Larawan Visual Aids III. Mga Gawain a. Balitaan 2. Paglalapat: Sa napagaralan natin. Anu-ano ang mga nangyari sa ilang bansa nung panahon ng Cold war. Fact-finding group c. Mga kilalang pinuno at mga naiambag sa kasaysayan B. Balik Aral – Nasyonalismo sa Asya. Mga kaganap nung Cold War 3. Ano ang naging epekto ng Cold War Sa mundo C. Tiyak 1. Natalakay ang dahilan ng pagkakaroon ng Cold War 2) Naisa-isa ang mga kaganapan na nagbunsod sa Cold War 3) Naisa-isa ang mga mahahalagang tauhan at mga naiambag nila pangyayari 4. Kasanayan Paglalarawan Pagbuo ng Data Retrieval Chart Paggawa ng Scenario C. Panlahat: Maunawaan kung paano nagkaroon ng Cold War B. Pamamaraan A. naging maganda ba ang dulot ng pagkakaroon ng Cold War dahil sa nagtutunggaliang ideolohiya? D. Reporting group b. Sama-samang pagbabalangkas 3. Paglalahat: Ang mundo ay nakaranas ng Cold War. Layunin A. Nakaguhit ng mga posibleng scenario tungkol sa posibleng kalagayan ng mundo kung lumala ang sitwasyon nung Cold War II. Drill – ibigay ang kahulugan ng sumusunod. Pagganyak – Awit 2. Paksa: Ang Cold War 1. B. Komunista) 2. Nilalaman Yunit VIII: Ang Mundo matapos ang ikalawang Digmaang Pandaigdig Suliranin: Paano naging problema ang ideolohiya sa pagkakaroon ng Cold War A.

ano kaya ang kalagayan natin? .ito’y lumala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful