Operaţii de bază în utilizarea unui procesor   texte  de   Word este un software care vă permite să creaţi documente pe computer.

Aveţi posibilitatea să utilizaţi Word pentru a crea un text frumos, utilizând fotografii sau ilustraţii colorate ca imagini sau ca fundal şi să adăugaţi figuri precum hărţi şi tabele. În plus, Word furnizează mai multe caracteristici de ajutor pentru crearea textului, ca să finalizaţi cu uşurinţă documente de afaceri cum ar fi articole sau rapoarte. De asemenea, aveţi posibilitatea să imprimaţi adrese pe felicitări sau pe plicuri. Word face parte din suita de produse „Office”, combinând mai multe tipuri de software pentru a crea documente, foi de calcul şi prezentări, precum şi pentru a gestiona poşta electronică. 1 Lansarea unei aplicaţii de procesare de text Aplicatia Microsoft Office Word 2007 se poate accesa fie prin intermediul pictogramei corespunzatoare de pe Desktop, fie din meniul Start->Programs->Microsoft Office->Microsoft Office Word 2007 2 Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui Un document .doc sau .docx se poate deschide fie dintr-o aplicatie explorer prin executarea unui dublu-clic pe numele documentului, fie din cadrul aplicatiei Word accesand comanda Open intr-unul din urmatoarele moduri: Butonul Office->Open sau CTRL+O. Salvarea unui document se realizeaza cu optiunea Save din Butonul Office (CTRL+S). Pentru a salva documentul sub un alt nume sau un alt format se foloseste optiunea Save As. 3 Crearea unui document nou Pentru a crea un document nou se alege comanda New din butonul Office sau se apasa CTRL+N. 4 Închiderea unui document Inchiderea unui document word se realizeaza cu optiunea Close din butonul Office sau se apasa CTRL+F4. 5 Utilizarea „Ajutor”-ului Functia Help este accesibila cu ajutorul tastei F1 sau cu butonul Microsoft Office Word Help (?) aflat sub butonul de inchidere al aplicatiei Word. 6 Închiderea aplicaţiei de procesare de text Aplicatia Word poate fi inchisa in urmatoarele moduri: clic pe butonul X al aplicatiei, ALT+F4 sau se alege optiunea Exit Word din butonul Office. 7 Iniţializarea paginii de lucru Comenzile de setare a paginii sunt grupate în Page Setup din meniul Page Layout. Stabilirea

marginilor documentului se realizeaza cu optiunea Margins.

Pagina poate fi orientata in doua moduri: Portrait si Landscape.

Dimensiunea hârtiei se stabileste cu optiunea Size: Letter, A4, A5, B5 etc. Restul optiunilor de initializare a paginii se gasesc in fereastra Page Setup accesibila prin butonul aflat in dreapta-jos al sectiunii Page Setup. culoarea, grosimea liniei şi modele(Art). Aici se mai pot stabili si bordurile de pagina: tipul,

8 Introducerea informaţiilor în text. „Decupare” Clipboard -ul reprezinta o zonă temporară de memorie cu care se pot muta porţiuni de text în cadrul aceluiaşi document sau documente distincte. • sau butoanele din meniul Home sectiunea Clipboard: pentru decupare şi pentru lipire • sau tehnica “drag and drop” (trage şi lasă): se selecteaza textul şi cu butonul stâng al mouse-ului apăsat continuu. Ştergerea textului • tasta Delete pentru textul selectat • tasta Backspace pentru ştergere caracter cu caracter la stânga (înapoi) • tasta Delete pentru ştergere caracter cu caracter la dreapta (înainte) 11 Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire” 1. Page Up. Bara de acces rapid – opţiunea Redo (CTRL+Y) – permite refacerea operaţiei după ce a fost anulată.folosirea comenzilor „ Copiere”. paragraf. 9 Selectarea informaţiilor – caracter. Page Down. iar apoi facem clic dreapta în locul în care dorim să copiem – opţiunea Paste (CTRL+V sau SHIFT+INSERT) sau butoanele din meniul Home sectiunea Clipboard: pentru copiere şi pentru lipire • sau se selectează textul iar în locul dorit se acţionează tastele CTRL+SHIFT şi se face clic dreapta. funcţia „Anulare” Bara de acces rapid – opţiunea Undo (CTRL+Z) – permite anularea ultimei operaţii efectuate. iar apoi facem clic dreapta în locul în care dorim să mutam textul – opţiunea Paste (CTRL+V) pentru lipire. căutarea unui text într-un document se face din meniul Home – opţiunea Find (CTRL+F): o în caseta Find What se introduce textul care se va cauta o butonul Find Next va afişa textul găsit pe fond negru • . „Lipire”. mutarea. se trage de textul selectat în locul în care se face mutarea. întregul document • o porţiune de text: ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului sau ţinând apăsată tasta SHIFT şi utilizând tastele săgeţi. • sau tehnica “drag and drop” (trage şi lasă) ţinând apasată tasta CTRL: se selectează textul şi cu butonul stâng al mouse-ului apăsat continuu şi tasta CTRL apăsată. ştergerea . în dreptul paragrafului Selecţia multiplă: • CTRL pentru selecţie neînvecinată • SHIFT pentru selecţie învecinată Textul selectat va fi afişat cu scris alb pe fond negru. • tot documentul: CTRL+A sau CTRL + clic în partea stângă a paginii • un cuvânt: dublu clic în interiorul cuvântului • o propozitie: CTRL+ clic în interiorul propoziţiei • o linie: clic în partea stângă a paginii. Home (de la începutul rândului) sau End (până la sfâsitul rândului). 10 Copierea. cuvânt. Deselectarea textului se face prin clic oriunde în afara zonei selectate. se trage de textul selectat în locul în care se face copierea. în dreptul liniei • un paragraf: dublu clic în partea stângă a paginii. Copierea textului • clic dreapta pe textul selectat – optiunea Copy (CTRL+C sau CTRL+ Insert). Mutarea textului • clic dreapta pe textul selectat – opţiunea Cut (CTRL+X ) pentru decupare.

puncte de tabulare. meniul Home . • Culoarea liniei pentru sublinierea textului: Underline color • Efecte: o strikethrough (text tăiat cu o linie) o double strikethrough (text tăiat cu două linii) o superscript (scrierea în partea de sus a textului.72 puncte. Accesarea acestor efecte este posibila din fereastra Font ce se deschide la apasarea butonului din dreapta-jos a sectiunii Font .. 9. Observaţie: Dacă dorim căutarea în tot documentul trebuie să plasăm cursorul la începutul documentului. căutarea se va face începând cu pozitia în care se găseşte cursorul.exponent) sau CTRL şi SHIFT şi = o subscript (scrierea în partea de jos a textului – indice) sau CTRL şi = o shadow (scris cu umbră) o outline (scris cu bordură) o emboss (scris în relief) o endgrave (scris gravat) o small caps (scris cu majuscule de dimensiune redusă) o all caps (scis cu majuscule) o hidden (ascunderea textului care nu dorim să fie imprimat). o o o o înlocuirea unui text într-un document se face din meniul Edit – opţiunea Replace (CTRL+H): în caseta Find What se introduce textul care se caută şi care se va înlocui în caseta Replace With se introduce noul text butonul Replace All realizează înlocuirea tuturor apariţiilor simultan butoanele Find next şi Replace realizează înlocuirea pas cu pas sau înlocuirea parţială. etc. sau clic dreapta – opţiuni de formatare afisate Se pot stabili: • Font (stiluri de scriere cu anumite caracteristici): Arial. 2. dacă nu. Dacă dimensiunea dorită lipseşte din listă.Zona Search Options (More>>) conţine opţiunile: o Match case – se specifică dacă se face sau nu diferenţa între majuscule şi minuscule o Find whole words only – permite căutarea cuvintelor întregi o Sounds like – caută cuvintele care sună asemănător cu cuvântul căutat o Find all word forms – permite căutarea tuturor formelor gramaticale ale cuvântului (în engleză) o Butonul Format – permite căutarea textelor ce conţin formatări similare cu textul iniţial. etc.…. Dimensiunea: 8. • . o Butonul Special – permite căutarea caracterelor speciale: marcaje de paragraf. Verdana.sectiunea Font 4. Anularea unui efect se face prin debifarea casetei corespunzatoare efectului. aceasta se introduce de la tastatură şi se acţionează Enter. Times New Roman. 12 Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor Formatarea la nivel de caracter 3.

Sectiunea Font a meniului Home cuprinde si stilurile: îngroşat – Bold (CTRL+B).5lines). . la un rând şi jumătate (1. subliniat – Underline (CTRL+U).sau din fereastra Paragraph caseta • Indentarea textului (dimensiunea distanţei de la marginile hârtiei până unde începe textul): la stânga (indentation left) o la dreapta (indentation right) o specială: . condensed – caracterele sunt apropiate 13 Folosirea stilului: bold (caractere aldine).agăţat (paragraful indentat faţă de prima linie). italice (caractere cursive) şi subliniere.Fila Character Spacing a ferestrei Font se refera la spaţiul dintre caractere: normal. expanded – caracterele sunt distanţate. înclinat – Italic (CTRL+I). 15 Utilizarea culorilor în text Culoarea textului: Font Color sau Culoarea de fundal a textului: Text Highlight Color sau 16 Alinierea textului în cadrul documentului Folosind optiuni din Meniul Home sectiunea Paragraph se poate stabili: • Alinierea textului alinierea paragrafelor la stânga (sau CTRL+L) alinierea la centru (sau CTRL+E) alinierea la dreapta (sau CTRL+R) alinierea la stânga şi la dreapta (sau CTRL+J) .first line (prima linie indentată faţă de restul paragrafului) o . etc. la două rânduri (double).hanging . 17 Spaţierea rândurilor (sectiunea Paragraph) • Spaţiul dintre paragrafe: înainte (before) şi după (after) • Spaţiul dintre liniile paragrafului: la un rând (single). text Afisarea (ascunderea) delimitatorilor de paragraph si a caracterelor neprintabile se face prin clic pe butonul din sectiunea Paragraph a meniului Home. 14 Marcare vizuală (neprintabil) paragraf.

permite aliniere la dreapta • indentarea primei linii Cum se procedează: 5. eliminarea unui tabulator se face prin tragerea acestuia în afara riglei 9. se face clic pe riglă în locul în care dorim să aplicăm tabulatorul. se selectează tipul de tabulator 6. centru. se acţionează tasta TAB. pe punctul zecimal. Ei ajută la alinierea textului.  19 Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga. Se poate folosi în redactarea adeverinţelor. cuprinsului. poziţionarea tabulatorilor Marcajele folosite pe riglă se numesc tabulatori. prin dublu-clic pe acesta. se acţionează butonul Format Painter şi se selectează textul pentru care dorim să aplicăm  formatările. marcatori) . etc. În zona Leader se alege modalitatea de umplere a spaţiului din partea stângă a tabulatorului.Aspectul paginii: o Window/Orphan control – împiedică terminarea paginii cu primul rând din paragraf şi trecerea ultimului rând din paragraf pe pagina următoare o Keep lines together – controlează împărţirea unui paragraf pe două pagini o Keep with next – controlează despărţirea unui paragraf de următorul o Don't hyphenate – previne despărţirea automată a cuvântului în silabe la capăt de rând • 18 Copierea formatului unui text selectat Formatările aplicate unui text pot fi aplicate (copiate) unui alt text utilizând butonul Format Painter   (descriptor de formate) din meniul Home – sectiunea Clipboard astfel: se selectează textul deja  formatat. coloanelor sau listelor marcate sau numerotate. dreapta. mutarea tabulatorului se face prin glisarea acestuia pe riglă 8. 20 Folosirea listelor (numerotare. În partea stangă a riglei orizontale se gaseşte butonul schimbarea tipului tabulatorului: • aliniere la stânga • aliniere la centru • care. iar cursorul de scriere sare în poziţia indicată de tabulator 7.

2.opţiunea Sort. 3. se selectează şi apoi se stabilesc marcatorii sau modul de numerotare. Butonul Define New Bullet permite: alegerea unui caracter cu un anumit font. Listele pot fi cu marcatori sau numerotate. Acestea sunt: din sectiunea Illustrations permite inserarea unei forme .) stabilirea poziţiei marcatorului faţă de text (Alignment) Eliminarea marcajelor din listă se face astfel: • • • se selectează lista şi se actionează butonul corespunzator se selectează lista de elemente Sortarea elementelor din listă: meniul Home – sectiunea Paragraph .…) tipurilor de numerotare (1. utilizând pentru fiecare element un marcaj (simbol) sau un număr. Butonul Define New Number Format permite stabilirea: o o o o fontului numerelor stilului (1. Se procedează astfel: fie se introduc elementele. numere sau date calendaristice. a unui simbol sau a unei pictograme pentru marcaj o stabilirea poziţiei marcatorului faţă de text (Alignment) o Butonul Numbered permite alegerea unui tip de numerotare: cu cifre arabe.Listele reprezintă o înşiruire de elemente. Ordonarea se poate face crescător (Ascending) sau descrescător (Descending).opţiunile Bullets sau Numbering sau clic dreapta – opţiunile Bullets sau Numbering Butonul Bullets permite alegerea unui marcator din cele afişate. cu litere. Ordonarea se poate face pentru elementele ce conţin text. Mărirea sau micşorarea distanţei de la marcator la text se poate face cu butoanele 21 Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare Bara cu instrumente de desenat se găseşte în meniul Insert al aplicaţiei şi conţine cele mai utilizate instrumente pentru lucrul cu obiecte grafice. cu cifre romane. fie se stabileşte de la început tipul listei şi apoi se introduc elementele: • • meniul Home – sectiunea Paragraph .

culori. iar când acesta se transformă în săgeată se face clic pe aceasta. operaţii în tabele Inserarea unui tabel 10.automate si contine: pentru trasarea liniilor drepte pentru desenarea unui cerc pentru trasarea săgeţilor pentru desenarea unui dreptunghi pentru trasarea unei casete în care se poate scrie text din sectiunea Text permite inserarea unui text WordArt (scriere artistică) din sectiunea Illustrations permite inserarea unei imagini din ClipArt (imagini în miniatură) din sectiunea Illustrations permite inserarea unei imagini din fişier 22 Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document. o celulă (Cells). Desenarea tabelului meniul Insert – secţiunea Tables – opţiunea Table – Draw Table. o butonul AutoFormat permite alegerea unui format prestabilit pentru tabel: chenare. meniul Insert – secţiunea Tables – opţiunea Table o se deplasează cursorul mouse-ului pe orizontală pentru a specifica numărul de coloane şi pe verticală pentru a specifica numărul de linii. Lucrul în tabel • Dimensiunile liniilor şi coloanelor se pot modifica manual. În zona Apply special format to se pot selecta capetele de tabel (prima şi ultima linie sau coloană) pentru care se aplică efecte speciale în cazul în care acestea conţin rezultate ale tabelului. meniul Insert – secţiunea Tables – opţiunea Table – Insert Table o se introduce numărul de coloane şi linii (Number of columns. coloanele având dimensiunile egale. iar atunci când acesta se transformă în săgeată se trage spre exterior (pentru mărire) sau interior (pentru micşorare). Cursorul mouse-ului se transformă în creion cu ajutorul căruia putem trasa linii verticale şi orizontale. Optiunea Automat permite ca lăţimea tabelului să fie egală cu a paginii. construind astfel tabelul. dimensiuni. Number of rows) o în caseta Fixed column width (Lăţime fixă a coloanei) se stabileşte lăţimea tabelului. o linie deasupra (Rows Above) sau sub (Rows Bellow). prin poziţionarea cursorului pe linia rândului sau coloanei. efecte de umbrire. • Selectarea unei linii (coloane) se face prin poziţionarea cursorului în dreptul liniei (coloanei). faţă de poziţia . Operaţii în tabel • Insert – adaugă o coloană la stânga (Columns to the Left) sau la dreapta (Columns to the Right). 11. • Selectarea tabelului se face prin poziţionarea cursorului mouse-ului în colţul din stânga sus şi se face clic pe .

ci conţinutul acestuia. Formatarea tabelului se poate face şi cu opţiunile din meniul rapid. Prin acţionarea tastei Delete nu se şterge tabelul. borduri şi umbrire o Row: dimensiunea liniilor (înălţimea). alinierea textului în celulă faţă de marginile de sus şi de jos. Obs. posibilitatea de a împărţi un rând de tabel pe două pagini. alinierea şi modul de aranjare a textului în jurul tabelului. coloanele şi celulele selectate. Din fereastra Insert Chart se alege modelul dorit si se apasa . afişat atunci când facem clic dreapta pe tabel (opţiunea Text direction permite scrierea în celulă pe vertical). Dacă nu este selectată opţiunea Allow row to break across pages tabelul se redimensionează automat astfel încât rândul să încapă în pagină) o Column: dimensiunea coloanelor (lăţimea) şi unitatea de masură o Cells: dimensiunea celulelor. liniile. o 23 Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor Grafice Se poziţionează cursorul în locul în care dorim să apară graficul.cursorului în tabel. Din meniul Insert. • Merge Cells – îmbină celulele selectate • Split Cells – împarte în celule • AutoFit (Potrivire automată) – adaptează dimensiunile elementelor unui tabel • Table Properties – permite stabilirea proprietăţilor unui tabel: Table: dimensiunile. sectiunea Illustrations se alege opţiunea Chart. • Delete – şterge tabelul.

• . Prelucrarea graficului: Modificarea tipului de grafic se face prin clic dreapta pe grafic. dar nu pe figurile geometrice şi alegerea opţiunii Change Chart Type. Se deschide automat o aplicatie Excel cu un tabel cu format prestabilit în care se vor introduce valorile dorite. cu linii etc. cu bare orizontale. Avem următoarele tipuri de grafice: cu bare verticale.OK.

forme etc). O imagine poate fi căutată în galeria ClipArt introducând denumirea (în engleză) în caseta Search for.meniul Insert – sectiunea Illustrations – opţiunea ClipArt Acţionând butonul Go din panoul din dreapta se vor afişa toate imaginile din galeria ClipArt. Operaţiile cu imaginile sunt: • • • • copiere (Copy – Paste) mutare (Cut – Paste) ştergere (tasta Delete) redimensionare (fiecare imagine este încadrată de un chenar care are 8 puncte. Animals.Office Collections: Academic. Inserarea imaginilor a. Imaginile în miniatură din galeria ClipArt sunt grupate pe categorii – Organize clips .Prin dublu clic pe un element al graficului se deschide meniul Design cu opţiuni pentru stabilirea modului de afişare a acestora (culori. Inserarea unei imagini în pagină se face prin clic pe imagine sau tragerea acesteia în locul dorit din pagină sau clic dreapta – opţiunea Insert. iar apoi acţionând butonul Go. etc. • • Pentru ştergerea graficului acesta se selectează şi se acţionează tasta Delete. Prelucrarea imaginilor: Prin clic pe imagine se activează meniul Format cu instrumente specifice: . Art. • Pentru a face modificări ale datelor din grafic se face clic dreapta pe acesta si se alege Edit Data. . puncte în care cursorul mouse-ului se transformă în săgeţi ce permit redimensionarea). în colţuri şi laterale.

sectiunea Illustrations – opţiunea Picture. . Acestea sunt grupate pe categorii: linii. iar opţiunea Fill Effects permite umplerea formei cu o combinaţie de culori sau un model sau o textură sau o imagine.Acest meniu conţine instrumente pentru prelucrarea imaginii: luminozitate. Prin clic dreapta pe forma desenată – opţiunea Format AutoShape se pot face diverse prelucrari: caseta Colors and Lines permite alegerea unui culori de umplere a formei. După alegerea unei forme urmează trasarea ei cu ajutorul mouse-ului pe o pânză creată automat în pagină. iar rombul galben (doar la anumite forme) permite deformarea.umplerea cu culoare a fundalului imaginii Lines Color – trasarea unui chenar Line Style – forma chenarului Shadow – umbra chenarului 3-D Format – aspect 3D 3-D Rotation – pozitia aspectului 3D Picture – culoarea imaginii (color. săgeţi etc. contrast. în nuanţe de gri. aceasta este încadrată de cerculeţe ce permit redimensionarea. directia textului etc) b. Lista cu instrumente Shapes permite desenarea unor forme geometrice. Zona Line permite trasarea liniilor formei cu un anumit tip de linie. alb şi negru). Fereastra Format Picture conţine următoarele butoane: • • • • • • • • Fill . culoare şi grosime • • • butonul Size permite stabilirea dimensiunilor butonul Layout permite încadrarea în jurul textului. încadrare în pagină.meniul Insert. forme de bază. Fereastra Insert Picture permite căutarea imaginii pe spaţiile de lucru. Şi acestei imagini i se pot face prelucrările descrise mai sus. Cercul verde permite rotirea. luminozitatea şi contrastul Text Box – proprietati ale textului adaugat la imagine (aliniera pe verticala. Atunci când forma automată este selectată. . Aceste prelucrări se pot face si prin clic dreapta pe imagine – opţiunea Format Picture. rotire. Inserarea formelor automate Meniul Insert – sectiunea Illustrations – opţiunea Shapes.

. fişierelor Operaţiile de import/export şi de conversie sunt asigurate în sistemul Windows. toate prelucrările se vor face la toate componentele desenului deodată. Odată realizată gruparea. Pentru a prelucra separat se alege opţiunea Ungroup. dar de cele mai multe ori sunt pierdute informaţiile despre formatare. font şi stiluri. Prin aceste operaţii se transferă textul cât şi valorile de date. Asupra textului scris cu WordArt se pot face următoarele prelucrări: • prin clic pe textul WordArt se activeaza meniul Format • • • • • • • opţiunea Edit Text permite modificarea textului optiunea Spacing stabileste spatiul dintre caracterele textului optiunea Shape Fill stabileste culoarea textului optiunea Shadow Effects adauga un efect de umbra textului optiunea 3-D Effects transforma textul in format 3D optiunea Position pozitioneaza textul intr-una din marginile paginii optiunea Text Wrapping stabileste modul de aranjare a textului din pagina in raport cu textul WordArt. În fereastra afişată se introduce textul dorit şi se formatează: dimensiune. atât de către procesorul de texte Word. Scrierea artistică Meniul Insert – sectiunea Text – opţiunea WordArt.Se pot desena diferite forme care să alcătuiască un desen. Pentru a transforma acest desen într-un singur obiect. cât şi de programul de calcul tabelar Excel. aceasta trebuind să fie selectată corespunzator. tabelelor. se selectează toate formele desenate (Shift şi clic pe fiecare) şi se alege opţiunea Grouping . Aceste prelucrări se pot aplica şi pânzei. graficelor.Group (prin clic dreapta). 24 Importarea obiectelor. Se selectează tipul de scriere şi se acţionează butonul Ok. Formele automate pot fi plasate în spatele sau în faţa altora (clic dreapta – opţiunea Order).

• deschidem aplicaţia Word. dăm click dreapta cu mouse-ul. La deschiderea de documente cu aplicaţia Word putem proceda astfel: • selectăm fişierul cu o anumită extensie acceptată Word. adică la exportul de documente.doc) operare MS-DOS şi WINDOWS Word Perfect for MS-DOS / Windows Documentele create anterior cu Word Perfect pentru (*. Rich Text Format ( *.Procesorul Word dispune de programe care asigură conversia cu mai multe formate de documente.doc) interfaţa WINDOWS Microsoft Excel Foi de calcul Excel. alegem opţiunea Deschidere (Open) din butonul Office. iar din caseta de dialog deschisă alegem tipul de fişier corespunzător cu cel ales pentru deschidere. acestea sunt activate implicit prin operaţii de deschidere a documentelor importate sau la operaţiile de salvare. În tabelul următor sunt enunţate câteva dintre principalele aplicaţii între care se poate asigura un transfer de date: Tip fişier Asigură transferul de către / cu Microsoft Word for MS-DOS Documentele create anterior de Word pentru sistemul de Windows (*. alegem opţiunea “Deschidere cu” (Open with) şi alegem bineînţeles aplicaţia Microsoft Word. Este .rtf ) Documentele care folosesc un Standard care salvează toate formatările şi converteşte instrucţiunile de formatare. admite numai import HTML Documente create în limbajul HTML pentru serviciul Web. importate sau exportate pe Internet sau e-mail.

apărând la fel în mod explicit o casetă de conversie: Tip fişier Microsoft Excel x.) Meniul Page Layout – sectiunea Page Background . Foi de calcul create cu Work (numai import). La fel şi procesorul Excel dispune de un program ce asigură conversia cu mai multe formate de foi de calcul sau fişiere de texte.wks ) Lotus 1-2-3 ( *.wq1 ) Quattro Pro / Windows ( *. dacă creăm un document Word şi dorim să-l folosim într-o altă aplicaţie compatibilă Word procedăm astfel: • apelăm butonul Office. Texte neformatate. Foi de calcul create cu Lotus 1-2-3 Foi de calcul create cu Quattro Pro sub MS-DOS. Documente create în limbajul HTML pentru serviciul Web.htm ) Asigura transferul de către/cu Foi de calcul create cu versiuni anterioare de Excel. Foi de calcul create cu Quattro Pro sub Windows (numai import) Baze de date create cu versiuni dBase şi compatibile cu ele. MS-DOS HTML ( *. opţiunea Save As şi alegem apoi din caseta de dialog deschisă tipul de fişier dorit pentru import.wb1 ) dBase x ( *. lăţime. 25 Inserarea bordurilor de pagină (culoare. etc.x workbook Microsoft Work ( *.folosit şi dacă sunt probleme la deschiderea sau salvarea unui fişier în alt fişier. importate sau exportate pe internet sau e-mail.Dos ( *. aşa cum apare şi în tabelul următor.txt ). .wk* ) Quattro Pro / MS . Totuşi nu se recomandă utilizarea lor. De asemenea. operaţia fiind similară ca şi la procesorul Word.opţiunea Page Border. model.dbf ) Text din Windows ( *.

Butonul Horizontal line realizează trasarea unei linii decorative orizontale sub text. tipul liniei (Style). Butonul Options permite stabilirea distanţei de la text la bordură. culoarea liniei(Color) şi grosimea liniei (Width) şi se aplică bordurile (în zona Preview se poate face vizualizarea). de exemplu: .Se alege tipul de bordură (zona Setting).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful