Cuprins
Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ................................ Ordonanţa de Urgenţă nr.123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe .......................................................................................................................... Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ................................ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr.1281/30.12.2004 ..................................................................................... Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe ................... 3

19 36

61 73

Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 657 din data de 31 iulie 2006 Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari: 1.La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte cu urmatorul cuprins: "- La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata.» - La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul.» - La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea.»" 2.La articolul I punctul 4, articolul 14 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14 Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice." 3.La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit." 4.La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi." 5.La articolul I punctul 7, literele b) si c) ale articolului 14^5 vor avea urmatorul cuprins: "b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de consum; c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;" 6.La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15 (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica,

3

..000. (4) Suma datorata in temeiul alin.." 8...000 euro . in scopul receptionarii de catre public.000 euro . care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia. precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale. a unei transmisii initiale. astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual.25%.500 euro sau contravaloarea in lei: a) de la 300 la 3. sunetelor sau imaginilor... cu sau fara fir. (4)...01 la 50.. . destinate receptionarii de catre public.4%.000 euro . e) de la 350. sunt considerate opere de arta originale. d) de la 200. alineatele (1). cu exceptia retelelor de calculatoare..000 euro . Articolul 15^2 va avea urmatorul cuprins: «Art.. prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor... dupa punctul 9 se introduc opt noi puncte. 15^1 in sensul prezentei legi. de arta aplicata. prin mijloace cu fir sau fara fir. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte. raspunzand de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vanzare. reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul net de vanzare obtinut la orice revanzare a operei.01 la 350... (3)... prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar... prezentarea intr-un loc public... (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote. c) de la 50. cu urmatorul cuprins: "9^1..recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei.1%. b) de la 3. in scopul receptionarii ei de catre public.La articolul I punctul 9.. De asemenea. ulterioara primei instrainari de catre autor. articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins: "Art.." 7.. (5) Vanzatorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile prevazute la alin. La articolul 21.. inclusiv prin satelit. 21 (1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita.. fotografica si de arhitectura. in sensul prezentei legi. proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale..01 la 200. prin cablu..000. b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia.0.5%.» 9^2.. pentru receptionarea de catre public. prin mijloacele prevazute la art. inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare... de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune..000 euro ... expunerea publica a operelor de arta plastica.5%.. prin intermediul oricaror mijloace.. ori a reprezentarii acestora. (1).. se considera publica orice comunicare a unei opere.000.000 euro .. inclusiv a operelor de arta digitala. prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune ori de televiziune.. fara a putea depasi 12.. realizata prin punerea la dispozitie publicului..000. si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. prin fir.La articolul I.. a unei opere radiodifuzate.0. 15^2 Prin retransmiterea prin cablu. precum si prezentarea intr-un loc public. copiile operelor originale de arta sau fotografice.3%. nealterata si integrala.. 15^1 lit. fara adaugarea altor taxe... f) peste 500.... punctele 9^1-9^8. de catre un operator. inclusiv comunicarea ei publica prin satelit.. (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins: «Art.. se intelege retransmiterea simultana...01 la 500..» 4 . (3) in sensul prezentei legi.. in termen de doua luni de la data vanzarii.

" 10. in mod legal. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins: «Art. de institutiile de invatamant sau de muzee ori de catre arhive. direct ori indirect. precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii. pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani. proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei. termenul de protectie va fi calculat. pentru prima oara.La articolul I punctul 12. pentru fiecare dintre aceste componente. este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. (1).9^3. articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. o opera nepublicata inainte beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. in sensul prezentei legi.La articolul I punctul 10.» 9^4. dupa incetarea protectiei dreptului de autor. care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv. (3) in cazul unei structuri arhitecturale. autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor. intr-o perioada de timp. 22 Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului operei si sa o puna la dispozitie acestuia. care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic. serii.» 9^7. sub pseudonim sau fara indicarea autorului. alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Persoana care. in acest caz. litera e) va avea urmatorul cuprins: «e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic. La articolul 33 alineatul (1). litera e) a alineatului (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins: "e) de opere. asigurarea acesteia la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului.» 9^5. cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica. volume si in orice alte forme de dezvoltare creativa. in beneficiul persoanelor cu handicap. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: «Art. aduce la cunostinta publica. potrivit alin. in 5 . alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Daca opera este creata.» 9^8. proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficienta pentru securitatea operei. reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului. La articolul 24.»" 9. in parti. 34 (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor. (2) Daca nu este posibila returnarea originalului. daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. 26 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal. alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: «Art. 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului. intr-o maniera corespunzatoare. incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal.» 9^6. precum si o remuneratie corespunzatoare. iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. La articolul 26. La articolul 25.

punctul 12^1. cu urmatorul cuprins: "16^1.La articolul I. conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara deosebita. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare. alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: «(2) Daca o editie pregatita este distrusa total. punctul 15^1. cu mentionarea autorului.La articolul I. este necesara o noua autorizare din partea autorilor. cu urmatorul cuprins: "12^1. s-au executat lucrari pregatitoare. modalitatile de utilizare." 11.situatia prevazuta la alin. punctul 14 va avea urmatorul cuprins: "14. dupa punctul 16 se introduc patru noi puncte. in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contrat de comanda. durata si intinderea cesiunii. ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii. alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. sumele incasate de autor ii raman acestuia. La articolul 46. editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua. dupa litera c) se introduce o noua litera. a radiodifuzarii autorizate. 6 . de institutiile publice competente. o singura data. alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins: "(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti. organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor. si daca in contract nu se prevede o alta perioada. fara a fi necesara autorizarea acestora si fara plata. Daca. iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze. se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere. dupa punctul 15 se introduce un nou punct. putand solicita in acest scop si informatii de interes public.»" 14. cu urmatorul cuprins: «d) daca rezultatul transformarii este o prezentare rezumativa a operelor in scop didactic." 15. litera d). pentru fiecare dintre acestea. punctele 16^1-16^4." 13. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere rezilierea contractului. detinute. (2) in cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni. conform prevederilor prezentei legi.La articolul I. inainte de a fi pusa in circulatie. La articolul 57.La articolul I punctul 13. cu urmatorul cuprins: "15^1.La articolul I punctul 16.»" 12. La articolul 35. in caz de denuntare a contractului. alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: «(3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni. potrivit legii. dupa punctul 12 se introduce un nou punct. inregistrarea trebuie distrusa. (1)." 17. alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins: "(5) in cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins: «Art. in scopul realizarii.»" 16.La articolul I. autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. precum si remuneratia titularului dreptului de autor. in cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate. datorita fortei majore. in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari.La articolul I punctul 15.

in contractul cu producatorul. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau de executie muzicala nu il poate ceda unui tert. isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale.» 16^3. 88 7 . da dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului si daune pentru neexecutare. totala sau partiala.» 16^2. litera a) va avea urmatorul cuprins: «a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat la realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator. a acestei activitati. La articolul 73. organizator de spectacole. 84 (1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura. 20^2. dupa punctul 19 se introduce un nou punct. alineatul (2) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins: "(2) Prima vanzare a copiei unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna. punctul 19^1. punctele 20^1-20^4. in calitate de autor principal. cu urmatorul cuprins: "20^1. in schimbul unei remuneratii. cu urmatorul cuprins: "19^1. litera c) va avea urmatorul cuprins: «c) distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor. numai atatea copii cate au fost distruse. el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri. dramatica.»" 19. literara. editorul este indreptatit sa reproduca. dupa caz. La articolul 84. alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: «Art. iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. creat independent. dramatico-muzicala.(3) Daca o editie pregatita este distrusa partial. fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau. muzicala. alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: «Art. inainte de a fi pusa in circulatie. alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins: «(3) intreruperea reprezentarilor sau executiilor timp de 2 ani consecutivi. La articolul 87.La articolul I punctul 20. daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract. realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica care. alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei. 58 (1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare. datorita fortei majore. La articolul 58.» 20^3.» 16^4.La articolul I. 65 (1) Regizorul sau. dupa punctul 20 se introduc patru noi puncte. ale unui program pentru calculator. la loc vizibil.»" 18. sub orice forma. La articolul 79. daca prin contract nu s-a convenit altfel. La articolul 65. coregrafica ori o pantomima. alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: «Art.». La articolul 88.La articolul I.» 20^4. La articolul 59. potrivit dreptului comun. fara plata remuneratiei catre autor. precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului. alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: «Art. in afara de cazul cesiunii concomitente." 20.

. (1)...»" 21. 8 . Autorul.La articolul I. litera a) va avea urmatorul cuprins: «a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari audiovizuale. dupa punctul 27 se introduce un nou punct. reproducerea ori comunicarea publica a lor. articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art." 24. prevazute la art. sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.... in termen de 5 zile de la depunerea acestora. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate.. proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia... timp de 20 de ani dupa moartea persoanei reprezentate. 34 alin. direct ori indirect.La articolul I punctul 29.... 34 alin. conform art.. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. daca una dintre parti o cere. f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore. dupa punctul 21 se introduce un nou punct. cu urmatorul cuprins: "21^1..... dupa litera g) se introduce o noua litera.. ... caz in care are dreptul doar la remuneratie echitabila. La articolul 106^3 alineatul (1).. in Registrul National al Copiei Private.. cu exceptia celor publicate in scop comercial.. punctul 27^1. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate... (2)..... (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata. cu urmatorul cuprins: «g1) in situatia specificata la lit.... punctul 21^1.»" 26. cu exceptia cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata. au dreptul. cu urmatorul cuprins: "27^1. impreuna cu editorii. pe de o parte. (2). producatorii si cu artistii interpreti sau executanti. 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport..... litera g) a articolului 98 va avea urmatorul cuprins: "g) radiodifuzarea si comunicarea publica ale interpretarii sau ale executiei sale. alineatul (2) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins: "(2) in sensul prezentei legi.. care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi... si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. La articolul 98 alineatul (1).(1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret.. in cadrul unor comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva. imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea... (2)..»" 23. dupa caz. literele a) si f) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins: «a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore... precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani. se considera fixare incorporarea sunetelor. 34 alin.»" 25.. 34 alin.La articolul I punctul 21.La articolul I punctul 22. g) au dreptul numai la remuneratie echitabila. la o remuneratie compensatorie pentru copia privata. La articolul 105.. pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului... cu ajutorul unui dispozitiv. precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie.La articolul I.. Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. prevazute la art." 22.. in conditiile prevazute la art.. punctul 26 va avea urmatorul cuprins: "26.....La articolul I. indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital. litera g1).

si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. La alineatul (1) al articolului 107^2. a cererii de negociere. cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere. punctul 31 va avea urmatorul cuprins: "31. La articolul 107^2. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. prin procedeu analogic. indiferent de numarul celor prezenti. punctul 31^1. cu atributii de colector unic. numit de respectivele structuri asociative. (2). si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare. cerere ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii. pe baza unui protocol incheiat intre acestea.»" 30.b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general. Cele doua organisme de gestiune colectiva. b) alte suporturi: 3%. litera c) se abroga. (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. Partea I.1%. (5) in vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. in conditiile prevazute la art. sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare.5%. 107^1 Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie. cu urmatorul cuprins: «(1^1) in cazul copiilor inregistrate.La articolul I. 131^2. inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. c) pentru aparate: 0. continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate. (6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama. cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori. sunt desemnate prin obtinerea votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare. Lista se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii. respectiv. cu urmatorul cuprins: "31^1. pe de alta parte. (6)-(8). si. litera b) a articolului 113 va avea urmatorul cuprins: 9 . prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. la valoarea fara TVA. Partea I. dupa cum urmeaza: a) coli de hartie pentru copiator. (7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art." 27. dupa punctul 31 se introduce un nou punct. in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.La articolul I punctul 34. (2) -(4). Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori. in cazul importatorilor. 34 alin. (9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. 131 alin." 28. pe hartie. format A4: 0. 133 alin. la prima convocare. care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.La articolul I. alineatul (1^1). (6). Partea I. organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor." 29.La articolul I punctul 30. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv. articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins: "Art.

potrivit procedurilor prevazute la art.» 39^2. alineatul (5) al articolului 122^3 va avea urmatorul cuprins: 10 .La articolul I punctul 40."b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale. nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. cu excluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii. 122^3 (1) Fabricantul unei baze de date.»" 34. fara autorizarea fabricantului bazei de date. introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica. nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date. alineatul (2) al articolului 121 va avea urmatorul cuprins: "(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu." 32. 118 (1) in cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata. punctele 39^1 si 39^2. cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit. alineatul (1) al articolului 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul alese in mod individual. La articolul 122. poate. care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate. care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate. litera b) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins: «b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti substantiale a continutului bazei de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date. indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir. cu urmatorul cuprins: "39^1. prin inchiriere sau sub alte forme.La articolul I punctul 36. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date. in cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date. inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei. b) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica. La articolul 122^3. nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere ori la prestatii continute in aceasta baza de date. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii. evaluata calitativ sau cantitativ. inclusiv prin cablu sau satelit. dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti.La articolul I. oricare ar fi scopul utilizarii. sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice." 33.La articolul I punctul 38. prin distribuirea de copii." 31. care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate. alineatele (1)-(4) vor avea urmatorul cuprins: «Art. care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate. daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului de catre organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. dupa punctul 39 se introduc doua noi puncte. 131 si 131^1.

.. avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat. (2) lit. punctul 44 va avea urmatorul cuprins: "44.. contracte generale cu organizatorii de spectacole. dupa punctul 42 se introduc doua noi puncte.. precum si informatii privind operele utilizate...La articolul I punctul 41. privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reala. litera b) a alineatului (1) al articolului 123^2 va avea urmatorul cuprins: "b) dreptul de comunicare publica a operelor... si contine cel putin numele autorului.. La alineatul (1) al articolului 130. daca un titular nu este asociat la niciun organism. articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins: "Art.. comunicare publica sau transformare. necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta. proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi.. a fonogramelor sau videogramelor.La articolul I.... 131^1 (1) Metodologia se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art.. cu indicarea titularilor de drepturi. informatiile si documentele solicitate.. titlul operei.La articolul I. 131 alin.La articolul I punctul 43. in format scris si electronic. .. distribuire. litera c) a articolului 125^1 va avea urmatorul cuprins: "c) categoriile de utilizatori si categoriile de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi. tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale: 11 .»" 38. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii.La articolul I punctul 42.. La articolul 127 alineatul (1). protejat potrivit legii. sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale.. in vederea repartizarii acestora...» 42^2.. orice act de reproducere....»" 40. competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. cu exceptia cheltuielilor de administrare. b).. Articolul 131^1 va avea urmatorul cuprins: «Art. utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze. fara consimtamantul autorului acesteia.... literele c) si h) vor avea urmatorul cuprins: «c) sa incheie.. in numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate." 36.... h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza. alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Repertoriul mentionat la alin...La articolul I." 37... si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual.. cu urmatorul cuprins: "42^1. 129^1 in cazul gestiunii colective obligatorii. in termen de 10 zile de la solicitare.. punctul 46 va avea urmatorul cuprins: "46...... Dupa acest termen. sub semnatura reprezentantului legal si stampilate.."(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua. cu exceptia operelor muzicale. cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu. precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate... elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti. (1) lit.... punctele 42^1 si 42^2. La articolul 126.... cu utilizatorii care desfasoara activitati de comunicare publica. litera f) va avea urmatorul cuprins: «f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate. stabilit prin decizie a directorului general." 35. b) se depune in regim de baza de date. numele titularului de drepturi..." 39. in format scris si electronic..

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea; b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare; d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva; e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii; g) in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu; h) practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publica, tinand cont de practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizarii repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate, iar in lipsa veniturilor, in functie de cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Remuneratiile forfetare sau procentuale, prevazute la alin. (2), pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege. (4) in cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse.»" 41.La articolul I punctul 47, alineatele (3), (4), (5) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins: "(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii: a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti; b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma ii vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onorariul brut, prin negociere cu partile, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile. ......................................................... (9) in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale, partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea

12

sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in termen de 5 zile de la data comunicarii." 42.La articolul I punctul 50, alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 133 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de organismul de gestiune colectiva al carui repertoriu se utilizeaza. (2) in situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru acelasi domeniu de creatie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevazute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printrun protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele: a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei; b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza; c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. ......................................................... (7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa, in numele tuturor organismelor de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare." 43.La articolul I punctul 51, alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual; c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 15% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a caror repartizare nu presupune o documentare speciala in termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva; g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori."

13

44.La articolul I, punctul 52 va avea urmatorul cuprins: "52. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: «(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora. (4) in exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora.»" 45.La articolul I punctul 55, litera j) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 138 vor avea urmatorul cuprins: "j) efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnicostiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala; (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. j) se va include in cheltuielile de judecata." 46.La articolul I punctul 58, alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 138^4 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de prezenta lege." 47.La articolul I punctul 60, alineatul (5) al articolului 138^5 va avea urmatorul cuprins: "(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate, puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat oricine din public sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment, alese, in mod individual." 48.La articolul I punctul 61, alineatele (2) si (3) ale articolului 138^7 vor avea urmatorul cuprins: "(2) in cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege, fie de la faptuitor, fie de la orice alta persoana care: a) a detinut in scop comercial marfuri-pirat; b) a utilizat in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege; c) a furnizat, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege; d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau inchirierea marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau in furnizarea produselor ori serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informatiile prevazute la alin. (2) cuprind, dupa caz:

14

. si se sanctioneaza cu amenda de la 10.. 145 alin... b) incalcarea prevederilor art.... 139^6 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 al 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte: 15 . (2) Cu aceeasi amenda se sanctioneaza si fapta operatorilor economici care incalca obligatia prevazuta la art.. la mijloacele de transport. articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins: "Art... De asemenea. h). .. 107 alin. (3) Pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin..La articolul I punctul 67. daca nu reprezinta infractiune. prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. precum si pretul obtinut pentru marfurile. 139^6 in termen de un an..." 50.000 lei la 50. Se considera ca reprezentand element de proba suficient numarul de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat.a) numele si adresa producatorilor. inclusiv ale transportatorilor. (2) si (5) ale articolului 139^6 vor avea urmatorul cuprins: "Art. fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege. fabricate. (3) si (7).. (19) Guvernul Romaniei.. 130 lit. la echipamentele. precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul. 21. Guvernul Romaniei sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora. b) informatii privind cantitatile produse." 52. la aprecierea instantei de judecata... aplicate pe discuri optice....... in acest caz. destinate sa contribuie la asigurarea respectarii drepturilor prevazute de prezenta lege.... (6) si (10)... a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. 88 si 89.... care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. fabricantilor.000 lei la 30. livrate sau transportate.La articolul I punctul 62.. de catre asociatiile si organizatiile profesionale. sprijina elaborarea. pentru a dovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta.000 lei urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. la bunurile sau la serviciile proprii.." 51. c) incalcarea prevederilor art.. 139^4 (1) Constituie contraventie. dispozitivelor sau ai serviciilor. distribuitorilor. organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii. d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art...... alineatele (11) si (19) ale articolului 139 vor avea urmatorul cuprins: "(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. 139^2 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3." 49. accesibil in mod rezonabil... dispozitivele sau serviciile respective. e) fixarea.. in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege.La articolul I punctul 65. (3). in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului. primite ori comandate. a codurilor de conduita la nivel comunitar. (1) si (2). (3)... alineatele (1). furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor.000 lei si cu confiscarea marfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile...La articolul I punctul 63. sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale... instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat.. instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba.......

.. detinerea ori depozitarea sau transportul...a) realizarea.. rulare sau executare." 54.." 53. inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.. fara consimtamantul titularilor de drepturi... c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe.. distribuirea.." 56.... 139^8 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului. indiferent de suport... c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor-pirat pe piata interna. precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.. (5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda promovarea de marfuri-pirat prin orice mijloc si in orice mod...... a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora..... (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda oferirea.. 16 . cu orice mijloace si in orice mod...." 55.. altele decat marfurile-pirat.La articolul I punctul 69.. b) plasarea marfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export. de marfuri-pirat. articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins: "Art.. in scopul distribuirii de marfuri-pirat.. stocare. b) distribuirea... 139^9 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare... alineatul (1) al articolului 140 va avea urmatorul cuprins: "Art... fara a se urmari direct sau indirect un avantaj material. articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins: "Art... inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe... astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual.... d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare. sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere.La articolul I punctul 68. ...La articolul I punctul 70.. in scopul distribuirii. 139^7 Refuzul de a declara provenienta marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului. articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins: "Art. utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat.La articolul I punctul 71. f) realizarea de opere derivate.... afisare ori transmitere in retea interna... 140 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe.. e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe.

139^6.La articolul I punctul 72. 139^6 alin. 140 si 141. b) distribuie. cu conditia ca acestia sa beneficieze. iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani. privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe. dupa punctul 73 se introduce un nou punct.La articolul I. alineatele (1) si (2) ale articolului 141^1 vor avea urmatorul cuprins: "Art." 59. cu urmatorul cuprins: 17 . alineatul (2) al articolului 145 va avea urmatorul cuprins: "(2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 143 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care. in scop comercial.»" 60. importul. cu urmatorul cuprins: "73^1. 139^8 si 141^1 se poate face si de catre Jandarmeria Romana." 62. in mod ilicit. art. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care. (1) beneficiaza si persoanele care au comis infractiuni prevazute la art. articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art. la randul lor. La articolul 143^1. utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda. detinerea. instalarea. intretinerea sau inlocuirea. radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului.La articolul I punctul 76.g) fixarea. provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege: a) inlatura in scop comercial. punctul 78^1. in vederea comercializarii. h) incalcarea prevederilor art.La articolul I." 61. beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile. 139^9. (6).La articolul I punctul 74. tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte. ori detine.La articolul I punctul 73. fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite. a dispozitivelor de control al accesului. astfel incat sa poata fi accesate. prin intermediul tehnicii digitale. 134. 139^9 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor. spre vanzare sau inchiriere. de pe opere sau de pe alte produse protejate." 57. alese in mod individual. distribuie sau inchiriaza. importa. iar a celor prevazute la art. importa in scopul distribuirii. articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. de tratament similar in statele respective. faciliteaza. dupa punctul 78 se introduce un nou punct. cu urmatorul cuprins: «(3) De prevederile alin. fara drept. distribuirea. alineatul (3). au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie. titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe. fie originale." 58. ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil. produce. in conditiile prevazute de art. prin orice mod. fie pirat. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat. 214 din Codul de procedura penala. 139^8. punctul 73^1. a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. fara drept. dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie. inclusiv in mediul digital. opere sau alte produse protejate. in conditiile in care se recupereaza prejudiciul constatat. ofera. 2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. in orice loc si in orice moment. pentru care informatiile existente sub forma electronica. 141^1 (1) Producerea. 147 Persoanele fizice sau juridice straine.

ca urmare a utilizarii operelor lor. Partea I. beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. entitatile care au fost implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 138^4. dandu-se textelor o noua numerotare. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie." 64.Articolul V va avea urmatorul cuprins: "Art."78^1.Articolul III va avea urmatorul cuprins: "Art. III in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. La articolul 150. alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: «(2) Sumele datorate autorilor." 18 .»" 63. 60 din 26 martie 1996. nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica metodologiile in vigoare. V Legea nr.

" 5. 60 din 26 martie 1996. daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul.La articolul 13. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. alineatul (5). temporar ori permanent. oricare ar fi modalitatea de creatie. in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant cu acces gratuit. cum sunt:" 2. artistic sau stiintific. d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii. cu urmatorul cuprins: "(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piata. e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia. b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice. (4) din Constitutia Romaniei. recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei. in scopul eliminarii blocajelor constatate pe parcursul aplicarii Legii nr. I Legea nr. Partea I. in vederea intaririi capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzatoare si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii in domeniu. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) reproducerea operei. pentru transpunerea in dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala. cu modificarile si completarile ulterioare.La articolul 14^4. direct sau prin orice mijloace tehnice. Art. 3. in cadrul activitatii obisnuite. 14^5 Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica: a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: "Art. aceste elemente vizand interesul public si reprezentand situatii extraordinare si de urgenta.Ordonanta de Urgenta nr. se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia ori a mai multor copii ale unei opere. in sensul prezentei legi." 8. cu modificarile si completarile ulterioare. c) originalelor sau copiilor operelor.Alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin.Articolul 14^5 va avea urmatorul cuprins: "Art. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar. inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere. (2) nu se datoreaza. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat.Partea introductiva a articolului 7 va avea urmatorul cuprins: "Art.La articolul 7. direct sau indirect. republicata.Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor. in temeiul art. inclusiv reprezentarea scenica." 4. litera j) se abroga. in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract. 19 ." 7. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr." 6. 15 (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere. 14 Prin reproducere. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 843 din data de 19 septembrie 2005 Avand in vedere angajamentele Romaniei in cadrul calendarului de masuri pentru integrarea in Uniunea Europeana. 115 alin. prin orice mijloc si sub orice forma.

precum si prezentarea intr-un loc public. litera e) va avea urmatorul cuprins: "e) de opere. fotografica si de arhitectura. 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni in scopul realizarii. (1)." 17. se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere. inregistrarea trebuie distrusa. cu urmatorul cuprins: "(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale. se considera publica orice comunicare a unei opere. in scopul receptionarii de catre public." 14. in scopul receptionarii de catre public.La alineatul (2) al articolului 33. alineatul (3). iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare.Alineatul (3) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins: "(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere.Alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins: "(5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea ca deseuri." 16. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze.expunerea publica a operelor de arta plastica. o singura data. si daca in contract nu se prevede o alta perioada." 12. fara autorizarea acestora si fara plata. in situatia prevazuta la alin. astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie. de arta aplicata.Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. In cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare din partea autorilor. prin cablu. prin intermediul oricaror mijloace. prin mijloace cu fir sau fara fir. 37 (1) In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii. ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii. actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea.Articolul 37 va avea urmatorul cuprins: "Art. conform prevederilor prezentei legi. care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv." 13. 34 (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor. precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere. modalitatile de utilizare. inclusiv a operelor de arta digitala. 15^1 In sensul prezentei legi. cu exceptia retelelor de calculatoare. prezentarea intr-un loc public. prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar. cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica. a radiodifuzarii autorizate. a unei opere radiodifuzate. putand solicita in acest scop si informatii de interes public detinute. sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora.Articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. de catre un intermediar. reproducerea unei opere." 20 . echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora. prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune. sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare. De asemenea. (1). (2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor. inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare. in cazul utilizarii de natura necomerciala in beneficiul persoanelor cu handicap. durata si intinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. prin punerea la dispozitie publicului. potrivit legii.Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins: "Art. prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale. pentru fiecare dintre acestea.La articolul 65. b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia. precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii." 9. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare. proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale. in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic. in cadrul unei retele intre terti. pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii." 11. prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor. inclusiv comunicarea publica prin satelit." 10.Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art." 15. fara consimtamantul autorului. cu exceptia partiturilor muzicale. cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii. in sensul prezentei legi. de institutiile publice competente. prin fir. societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale. in conditiile prevazute la alin.

Totusi.Articolul 66 va avea urmatorul cuprins: "Art. daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite. durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea. Totusi. (2) Durata prevazuta la alin. litera f) va avea urmatorul cuprins: "f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi." 24." 27. cu exceptia autorilor muzicii special create.Articolul 107 va avea urmatorul cuprins: 21 . caz in care are dreptul la remuneratie echitabila. dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. autorul adaptarii. autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie.Articolul 102 va avea urmatorul cuprins: "Art. alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala. autorul scenariului. 131^2 si 13^3. cu exceptia celor publicate in scop comercial. 5. in lipsa unei clauze contrare. art. durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. Totusi. alineatul (2)." 28.La articolul 73. se prezuma ca acestia. daca fixarea interpretarii sau executiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite. alineatul (4)." 19. imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora. 131. intr-un suport care permite perceperea. fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete. dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat. 14^1. cu urmatorul cuprins: "(2) Prima vanzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna.La articolul 98. (1) lit." 22. 102 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. se considera fixare incorporarea sunetelor. durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei.Articolul 106 va avea urmatorul cuprins: "Art. 131^1. 14^4.La alineatul (1) al articolului 98. in sensul prezentei legi. reproducerea ori comunicarea publica. (1). autorul dialogului. 106^4 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. in afara cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari.La alineatul (1) al articolului 105. 14. 13. cu urmatorul cuprins: "(4) Definitiile prevazute la art." 23. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi. 14^2. (3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale. 15 alin. in conditiile prevazute la art. 66 Sunt autori ai operei audiovizuale. (2) Durata prevazuta la alin. 14^3." 21." 26. 70 (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia. art. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. (1)." 29. (2) Durata prevazuta la alin. cu ajutorul unui dispozitiv.Alineatul (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins: "Art.Articolul 106^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. in schimbul unei remuneratii echitabile. prevazute la art. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi." 25. caz in care are dreptul numai la remuneratie echitabila. daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite.Alineatul (1) al articolului 103 va avea urmatorul cuprins: "Art. ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau. 106 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari.18. literele b) si g) vor avea urmatorul cuprins: "b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate. regizorul sau realizatorul." 20.Alineatele (2) si (3) ale articolului 98 vor avea urmatorul cuprins: "(2) In sensul prezentei legi. 103 (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma.

(1). in cazul fabricantilor. 112 Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului. respectiv. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate. numit dintre acestea. in conditiile prevazute la art. b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate."Art. in termen de 5 zile de la depunerea acestora." 32. 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport. care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere. precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. respectiv facturarii de catre fabricanti. sunt desemnate prin votul majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare. care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi.Alineatul (2) al articolului 107^2 se abroga." 34. continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. (8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. cu atributii de colector unic. 133 alin. 34 alin.Articolul 112 va avea urmatorul cuprins: "Art. in conditiile prevazute la art. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate. Cele doua organisme de gestiune colectiva. 34 alin. (2) -(4). Metodologiile se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii. pe de o parte.La articolul 113. indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori. 131^2. Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor." 30. la prima convocare. organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor. (2). 33.Articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. producatorii si cu artistii interpreti sau executanti. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 34 alin." 31.La alineatul (1) al articolului 107^2. prevazute la art. in cadrul unor comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva. (2). (2). 34 alin. la o remuneratie compensatorie pentru copia privata. pe de alta parte. la a doua convocare. impreuna cu editorii. sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale. (2). 34 alin. remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. (7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama. (6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. sau prin votul majoritatii celor prezenti. 107^1 Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie. precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 in 2 ani. au dreptul. si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori. dupa caz. in Registrul National al Copiei Private. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii. (6)-(8). prevazute la art. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de inregistrare la registrul comertului. litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) in cazul copiilor inregistrate. prin procedeu analogic. (5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. pe baza unui protocol incheiat intre acestea. (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general. conform art. pe hartie. 131 alin. precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie. litera b) va avea urmatorul cuprins: 22 . 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor. Partea I. la valoarea facturata fara TVA. in cazul importurilor si. direct ori indirect.

Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru. b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala. 123^1 alin. precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. distribuire. utilizeaza statia. necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta. (4) In termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori. Notificarea propunerii." 39." 38. dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 1311 si 1312. alineatul (3).Alineatul (2) al articolului 121^1 se abroga.Alineatul (2) al articolului 119 va avea urmatorul cuprins: "(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune. alineatul (5). pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu. prin orice mijloc si sub orice forma.Articolul 118 va avea urmatorul cuprins: "Art." 37. 131. a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport."b) reproducerea integrala sau partiala." 36. isi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva. 118 (1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata. in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei sau intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor.Alineatele (1) -(4) ale articolului 121 vor avea urmatorul cuprins: "Art. d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual. partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le." 41. (3) In cazul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. prin satelit se intelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate. dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat. conform legislatiei privind telecomunicatiile. 40. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu." 35. directa ori indirecta. pentru radiodifuzarea semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. 123^2 (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme. (1). c) dreptul de imprumut. responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o. responsabilitatea revine persoanei care. comunicare publica sau transformare. situate pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene. cu urmatorul cuprins: "(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua fara consimtamantul autorului acesteia orice act de reproducere. daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. printr-un contract individual sau colectiv. b) dreptul de comunicare publica a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual. inainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art.Alineatele (1) si (2) ale articolului 123^2 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 121 (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. potrivit procedurilor prevazute la art. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. b). daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. Acceptarea de catre toate partile este prezumata in cazul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen. (1) lit. 1312 alin. f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor 23 . 111^1 alin. In acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul caz.La articolul 117. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat. este asigurata astfel: a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala. inclusiv prin cablu sau satelit.La articolul 122^3. introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica. (2) Responsabilitatea comunicarii publice. cu exceptia cazului prevazut la art. cu urmatorul cuprins: "(3) In sensul prezentei legi. indiferent daca au fost transmise prin fir ori fara fir. e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. temporara sau permanenta.

odata cu metodologiile." 46. in limita repertoriului gestionat. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza. (2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. 129^1 In cazul gestiunii colective obligatorii." 45. iar in lipsa acestor venituri. 126 alin. b). 130 alin. organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere. b) sa-i autorizeze pe utilizatori.La articolul 125^1. pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva.La alineatul (1) al articolului 130. Organismele de gestiune colectiva vor permite. (4) In cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art." 43. repertoriile fiind considerate repertorii extinse. cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite. (2). in cazul in care s-au stabilit metodologii. in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi. (1) organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii. precum si elementele de identificare a acestora. (1) lit. prin licenta neexclusiva. 123^1. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. in forma prevazuta la art." 44. (2). a). pe de alta parte. precum si informatii privind operele utilizate. in calitate de garant al aplicarii legii. dupa caz. utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze. in vederea repartizarii acestora.Alineatele (2) -(4) ale articolului 131^1 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul. competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat. care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi. litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata catre titularii de drepturi. in schimbul unei remuneratii. b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva. daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. informatiile si documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal si cu stampila. precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe. dintre cele utilizate de solicitant. a).Alineatele (1)-(7) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins: 24 . lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori. stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora in domeniu. cu indicarea titularilor de drepturi. romani si straini. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. la cererea utilizatorilor. precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune. in forma scrisa. literele a). 130 alin. 131 (1) In vederea initierii procedurilor de negociere. (1) lit.Alineatele (1) -(3) ale articolului 131 vor avea urmatorul cuprins: "Art. (3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei prevazute la alin. (3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevazute la alin." 42. (2) pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege. pe care ii reprezinta. Partea I. h) si i) vor avea urmatorul cuprins: "a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate. si cate un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori. consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat.Articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins: "Art." 47. care urmeaza a fi convocati pentru negocieri. metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin.acestora. (1) lit. Dupa acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale. pe de o parte. ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi. potrivit prevederilor art. in format scris si electronic. i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control. numit dintre acestea. in termen de 10 zile de la solicitare. cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere. insotita de metodologiile propuse a fi negociate. (2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. la cheltuielile ocazionate de utilizare. daca un titular nu este asociat la nici un organism. emisa in termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. c) si e).

(1). care se va pronunta asupra cauzei. dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat." 50. organismele beneficiare stabilesc. pe cheltuiala acestora. Partea I. dar nu mai mult de 3. alineatul (10). 107. (2) In situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru un singur domeniu de titulari de drepturi. emisa in termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata. Acestia din urma vor inlocui. pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut. Partea I. pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile in vederea constituirii completului de arbitraj.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru." 49. (2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. 107 alin. convoaca partile in vederea desemnarii. In mod exceptional. respectiv. raman valabile vechile metodologii. 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. (7) Arbitrii au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului. (9) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. si a 3 arbitri de rezerva. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului. a 5 arbitri titulari. oricare dintre parti poate formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de la data publicarii acestora in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. dupa caz. 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre cele doua parti. in vederea comunicarii catre parti. inainte de primul termen de arbitraj. emisa in 5 zile de la data comunicarii. (1) -(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla in curs de negociere directa a unui contract de licenta sau au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva.La articolul 131^2. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale. (2) In cazul negocierilor prevazute de art. in urmatoarele situatii: a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti. b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. in ordinea tragerii la sorti. utilizatorii sau alti platitori contribuie in mod egal la plata onorariului. cu urmatorul cuprins: "(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. in complet civil. a hotararii arbitrale partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti. Partea I. prin tragere la sorti. se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.Articolul 131^3 va avea urmatorul cuprins: "Art. conform art. printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. dar nu mai tarziu de 5 zile. Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. urmatoarele: a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei. utilizatorii majori. Partea I. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila. primul termen. (6) Cele doua parti aflate in arbitraj. in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului." 48. motivat. precum si locul arbitrajului si informeaza partile. organismele de gestiune colectiva si. societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa 3 ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei. in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri. pe arbitrii titulari indisponibili."Art. pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.Articolul 133 va avea urmatorul cuprins: "Art. 131^3 (1) Organismele de gestiune colectiva sau. (3) Pana la publicarea noilor metodologii. arbitrii pot solicita. care vor constitui completul de arbitraj. Partea I. 25 . Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. Partea I. c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. prin decizie a directorului general. structurile asociative ale utilizatorilor. (4).

d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi. alineatul (3). b) comisionul datorat de titularii de drepturi." 51. 127 alin. c) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol.La articolul 134. daca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat." 53. adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate. litera c) va avea urmatorul cuprins: 26 . (1). Cheltuielile de colectare. pe baza reprezentativitatii. precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul in domeniul titularilor de drepturi in cauza. sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune. (2) si alin. (2). (9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva. (8) Prevederile art. (4) Pentru situatia prevazuta la alin. in cadrul adunarii generale. (6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva. care este colector unic. 134 alin. prevazute la art. i). cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. in forma scrisa semnata de toate organismele de gestiune colectiva beneficiare. titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala. potrivit statutului. (5) La expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin.b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea. nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual. ale art. in termen de maximum 6 luni de la data colectarii. in conditiile prezentei legi. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 131^2 alin. si sa asigure transparenta activitatilor de colectare. (4). nici propriilor membri. se evidentiaza in conturi analitice distincte. proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia. decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi. care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva. Procedura de arbitraj. precum si etapele ulterioare sunt cele prevazute la art.La alineatul (1) al articolului 134^1. (2) lit. precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. (1) lit. organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora. pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei intre categoriile de beneficiari. (3). (2) lit. potrivit prevederilor art. colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare. c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale. De asemenea. Partea I. (7) Organismul de gestiune colectiva. se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza. dupa calcularea repartitiei individuale. dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat. potrivit prevederilor art. cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic. 107^1 alin. privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza. cu urmatorul cuprins: "(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora. desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori." 52. pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia. 133 alin. organisme comune de colectare pentru mai multe domenii. 121 alin. f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate. are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva. e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. in acest caz. in calitate de colector unic. (3)-(9). oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri. altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare. aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate. prin decizie a directorului general. in exercitarea mandatului. precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege. in termen de 30 de zile de la data colectarii. (3) In cazul prevazut la alin. (3). organismele de gestiune colectiva pot infiinta.

137 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului. functionarea. d). (3) Organizarea. pe cheltuiala proprie. sumele retinute." 57. (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat. 138 (1) Principalele atributii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general. contra cost. un termen pentru intrarea in legalitate. numiti prin decizie a primului-ministru. m) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu. (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele incasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor." 56. inscrierea in registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. in conditiile legii. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazute la art. 138 alin. precum si activitati de instruire.Articolul 138 va avea urmatorul cuprins: "Art. h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni. precum si de la institutiile financiar-bancare. Autoritatea Nationala a Vamilor. autorizare. 135 sau art. inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei. 130. 138^2 alin. (2). j) efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe. sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori. n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. k) si I) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului. potrivit legii." 55. pe cheltuiala partilor interesate. la propunerea ministrului coordonator. f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva. 134^1. la care statul roman este parte. pe cheltuiala celor interesati. e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva. b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate. 133. (1) lit. c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva.Alineatul (4) al articolului 138^2 va avea urmatorul cuprins: "(4) Pe baza concluziilor controlului. 138^3 In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor."c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate. arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. g) avizeaza." 54. d) organizeaza si administreaza contra cost inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice. k) efectueaza la cerere expertize contra cost. fiind autoritate unica de reglementare. la solicitarea organelor de cercetare penala. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de 27 .Articolul 137 va avea urmatorul cuprins: "Art. evidenta prin registre nationale. Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari. (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. in procent de pana la 15%. prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cauza care il va dezbate in prima sedinta ordinara. ajutat de un director general adjunct. potrivit legii. Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. prin decizie a directorului general. Oficiul National al Registrului Comertului. ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. supraveghere. (3) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare in mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei. dupa caz. l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu. e). la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general. structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. in cazul constatarii unor nereguli. prevazute de lege.Articolul 138^3 va avea urmatorul cuprins: "Art. 134. i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii.

contencios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala." 58.Alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 138^4 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de prezenta lege." 59.Alineatele (2) si (4) ale articolului 138^5 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numarul copiilor realizate in conditiile de mai sus." 60.La articolul 138^5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat membrii publicului sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment ales, in mod individual." 61.La capitolul III "Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni", in sectiunea a II-a "Proceduri si sanctiuni", inainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 138^7, cu urmatorul cuprins: "Art. 138^7 (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) In cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege fie de la faptuitor si/sau de la orice alta persoana care: a) detinea in scop comercial marfuri pirat; b) utiliza in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege; c) furniza, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege; d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori inchirierea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori in furnizarea produselor sau serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informatiile prevazute in alin. (2) cuprind, dupa caz: a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul; b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective. (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale, care: a) acorda titularului dreptul de a primi informatii mai extinse; b) prevad utilizarea in cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate in conformitate cu prezentul articol; c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare; d) dau posibilitatea sa se refuze furnizarea de informatii care ar constrange persoana mentionata in alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege; e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal." 62.Articolul 139 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139 (1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi

28

formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. (2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare: a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului; b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a). (3) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii: a) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun; b) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente; c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial. (4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (5) Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege. (6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si inainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala. (8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de indata, cel mai tarziu dupa executarea masurilor. (10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente. (11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient si un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.

29

(13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea paratului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor. (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. (15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile. (16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. (17) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri. (18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. (19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de catre asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora." 63.Articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^2 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89; c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7); d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune." 64.Articolul 139^3 se abroga. 65.Articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^4 (1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege. (2) Pentru repetarea savarsirii faptei prevazute la alin. (1), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139^6 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii." 66.Articolul 139^5 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^5 (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 139^2 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori. (2) Contraventiile prevazute la art. 139^2 si 139^4 se constata si se aplica de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu. (3) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege." 67.Articolul 139^6 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^6 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei

30

prin scop comercial se intelege urmarirea obtinerii. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda de la 2. a unui avantaj economic ori material. (7) Cu pedeapsa prevazuta la alin.500 lei (RON) la 40. sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere. b) distribuirea. inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare.000 lei (RON) punerea la dispozitie publicului. cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor. direct sau indirect." 71. calculul pagubei materiale se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat identificate in conditiile prevazute la alin. (9) In sensul prezentei legi. (3) se sanctioneaza si inchirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat. b) plasarea marfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export. stocare. depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe. in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au in obiectul de activitate reproducerea. c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor pirat pe piata interna.Articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins: "Art.Articolul 140 va avea urmatorul cuprins: "Art.000 lei (RON) oferirea. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor. in scopul distribuirii. cu orice mijloace si in orice mod de marfuri pirat. in scopul distribuirii. (6) se sanctioneaza savarsirea faptelor mentionate la alin.000 lei (RON) la 40. d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. un avantaj material. (3) In cazul in care faptele prevazute la alin. astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual. (5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2. inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse. c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. (1) si (2) sunt savarsite in scop comercial.000 lei (RON) la 30. (10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul. precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.000 lei (RON) la 20.Articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins: "Art.Articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins: "Art. f) realizarea de opere derivate. (1) -(5) de catre un grup infractional organizat. distribuirea." 70. e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) realizarea. (6) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. la punctele de lucru. fara a se urmari. acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani. (1)-(4) si de pretul per unitate al produselor originale.(RON) la 25. utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat. prin marfuri pirat se intelege: toate copiile. distribuirea. se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 2. realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate. 140 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 10. direct sau indirect." 68.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare. fara consimtamantul titularilor de drepturi. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) -(4) au produs consecinte deosebit de grave. afisare ori transmitere in retea interna. 139^8 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2. total sau partial.500 lei (RON) la 20. detinerea ori depozitarea sau transportul. acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani. 139^7 Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului. de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. rulare sau executare. de marfuri pirat.000 lei (RON) promovarea de marfuri pirat prin orice mijloc si in orice mod. direct ori indirect. altele decat marfurile pirat. a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora. indiferent de suport.000 lei (RON)." 69. 139^9 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 20. (8) In sensul prezentei legi.000 lei (RON) urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. inchirierea. 31 . inclusiv copertele. indiferent de suport. inchirierea sau importul pe piata interna al operelor ori al produselor purtatoare de drepturi conexe.

instalarea. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2. prin intermediul tehnicii digitale.000 lei (RON) la 30." 75. importa. intretinerea sau inlocuirea in mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului. fara drept.g) fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. d) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul Romaniei. in orice loc si in orice moment ales in mod individual. constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani. 146 Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele: a) operele ai caror autori sunt cetateni romani. ofera. videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune. spre vanzare sau inchiriere ori detine. produce. fie pirat. fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite. prin orice mod. b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania. prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat. distribuirea. 1399 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor. cu urmatorul cuprins: "Art.Articolul 146 va avea urmatorul cuprins: "Art. (6) In sensul prezentei legi." 73.Dupa articolul 141 se introduce un nou articol. opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie. 1398. radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului. (2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5. apte sa asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate." 74. inclusiv in mediul digital. 32 . privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil. fara drept. precum si expunerea sau prezentarea catre public in orice mod. fara drept. (1) si (2) in scop comercial. fie originale. detinerea.000 lei (RON). (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5. ori destinate accesului neautorizat in orice mod la astfel de servicii. 214 din Codul de procedura penala. faciliteaza. 145 (1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. 1396-143 revine tribunalului. utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat. a informatiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel. e) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate in inregistrari protejate de prezenta lege. astfel incat sa poata fi accesate.000 lei (RON) fapta persoanei care. chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica. (3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare in scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat. articolul 141^1. 1396 alin. chiar daca nu au fost aduse inca la cunostinta publica. distribuie sau inchiriaza. (4) Vanzarea sau inchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani. (5). provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege: a) inlatura in scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica.Articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. (3) Competenta de judecata pentru infractiunile prevazute la art. dispozitive sau componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care presteaza servicii ce conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie. (5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. in conditiile prevazute de art. c) operele de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei." 72. (4) se sanctioneaza si savarsirea faptelor prevazute la alin.000 lei (RON). 143 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5. (2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate. fonogramele.500 lei (RON) la 25. in vederea comercializarii. 141^1 (1) Producerea. art.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care. cu acces conditionat.Articolul 145 va avea urmatorul cuprins: "Art. b) distribuie. importa in scopul distribuirii. realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu.000 lei (RON) la 30. importul.

" 77. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. cu urmatorul cuprins: "Art. precum si durata de protectie corespunzatoare. iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani.Dupa articolul 151 se introduc doua noi articole." Art. articolele 151^1 si 151^2. L 346 din 24 noiembrie 1992. L 272 din 13 octombrie 2001. L 006 din 10 ianuarie 2002. in vederea combaterii importului. (1)-(3) catre Comisia Europeana.Articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art. utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat. 147 Persoanele fizice sau juridice straine. Art." 79." 78." 76. b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale. tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte.Alineatul (2) al articolului 149 va avea urmatorul cuprins: "(2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele. inclusiv programele pentru calculator. (3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului. j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala. d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr.f) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate in inregistrari. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale. inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei. c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu. L 122 din 17 mai 1991. interpretarile sau executiile. 119 alin. (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate in domeniul reglementat de prezenta lege. titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe. L 290 din 24 noiembrie 1993. L 157 din 30 aprilie 2004. h) inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania. precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi. reproducerii. de tratament national in statele respective. precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.Articolul 147^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. producerii. 147^1 In completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri. L 248 din 6 octombrie 1993. la randul lor. inregistrarile sonore sau audiovizuale. e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date. 151^1 (1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe. (2). precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata. 151^2 Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare: a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator. II (1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi legale: 33 . dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege. beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. (1). L 077 din 27 martie 1996. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala. cu conditia ca acestia sa beneficieze. i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania. g) inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania. in conditiile prevazute la alin.

Art. c)art. 8/1996. va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. In aceasta perioada Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania va continua sa elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonante de urgenta. 624/2001. Ministerul Finantelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu suma necesara achizitionarii in timp util a marcajelor holografice. 3 alin. 7/2004 privind protectia juridica a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constand in accesul conditionat. 1384 din Legea nr. 504/2002. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. solidaritatii sociale si familiei 34 . 534 din 22 iulie 2002. 4 din Hotararea Guvernului nr. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale. Partea I. nr.a)art. stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta. 46 din 20 ianuarie 2004. -****PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaza: Ministrul culturii si cultelor Adrian Iorgulescu Ministrul administratiei si internelor Vasile Blaga Ministrul muncii. nr. 151 din 10 martie 2003. (1) atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale. 96 alin. Partea I. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. d)art. precum si a programelor pentru calculator. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor. nr. III In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. isi inceteaza aplicabilitatea. 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 427 din 2 septembrie 2000. 151 din 10 martie 2003. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe. e)art. estimata in raport cu vanzarile de marcaje holografice din anii anteriori. c) din Legea audiovizualului nr. 41 din 31 ianuarie 2000. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta. nr. se aplica metodologii le in vigoare. partile implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. Stocul de marcaje holografice ramas la Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania la sfarsitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor. nr. Art. nr. b)art. (2) din Ordonanta Guvernului nr. cu exceptia autorilor muzicii. Partea I. 60 din 26 martie 1996. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va incepe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. IV In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) lit. precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme. prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video. 4 din Hotararea Guvernului nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. f)art. dandu-se textelor o noua numerotare. V Legea nr. Partea I. Partea I. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. (2)Pe data prevazuta la alin. Partea I. 213/2002.

Gheorghe Barbu Ministrul finantelor publice Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu 35 .

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 60 din 26 martie 1996. ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea integrala sau partiala. procedeele." 5. descoperirile stiintifice. cum ar fi: operele de sculptura. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe Publicata in Monitorul Oficial nr. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins: "(2) Dupa moartea autorului. 12. (4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta. a). direct sau indirect a operei. astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales.(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare. inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului. i) realizarea de opere derivate. Litera a) a articolului 9 va avea urmatorul cuprins: "a) ideile. inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. e) imprumutul operei. artistice sau stiintifice." 3. . Partea I." 7. aceasta poate fi utilizata separat." 6. cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori. tapiserie. in mod individual. de catre public. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. prin orice mijloace. Daca nu exista mostenitori. I Legea nr. 13. dupa opera. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. b) si d) se transmite prin mostenire. prejudiciati prin exercitarea retractarii. din domeniul respectiv de creatie." 8." 4. Litera e) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins: "e) dreptul de a retracta opera. 587 din 30 iunie 2004 ART. pe titularii drepturilor de utilizare. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. oricare ar fi modul de preluare. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. arta monumentala. Dupa litera i) a articolului 7 se introduce litera j) cu urmatorul cuprins: "j) operele de arta digitala. f) comunicarea publica. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: 36 . despagubind. b) distribuirea operei." 9. continute intr-o opera. design. dupa caz. d) inchirierea operei. cu modificarile ulterioare. litografie. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. h) retransmiterea prin cablu a operei. distincte si exclusive. Alineatele (3) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins: "(3) In lipsa unei conventii contrare. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: "Art. coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. de explicare sau de exprimare. . metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile. g) radiodifuzarea operei. desene. teoriile. ceramica. plastica sticlei si a metalului. conceptele. de scriere. potrivit legislatiei civile. pe durata nelimitata." 2. 10 lit. . scenografie. daca este cazul.Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale. Litera g) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins: "g) operele de arta grafica sau plastica. precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins: "Art.Legea nr. nr. precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. pictura. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: "Art. directa ori indirecta. prin orice mijloace si sub orice forma a operei. c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate. organismului cu cel mai mare numar de membri. in ce mod si cand va fi utilizata opera sa. temporara sau permanenta. cu consimtamantul autorului. exercitiul drepturilor prevazute la art. 1.Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca. gravura." 10. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau.

in sensul prezentei legi. se intelege punerea la dispozitie spre utilizare. 15. 19 si 20 se abroga. . e) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14^4 si 14^5 cu urmatorul cuprins: "Art. daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul. in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract. se intelege introducerea pe piata interna. 14^5 . 15^1 lit. 14^3 . . prin mijloacele prevazute la art. din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. prin cablu. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte. pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale.(1) Prin imprumut. in sensul prezentei legi. pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect. in sensul prezentei legi. a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: "Art. inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere. 16.(1) Prin distribuire. adaptarea. Art. prezentarea intr-un loc public. inclusiv a operelor de arta digitala. 14. a unei opere. se considera publica orice comunicare a unei opere prin mijloace cu fir sau fara fir. prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune. 18." 15. in scopul receptionarii de catre public. d) lucrarile de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. direct sau prin orice mijloace tehnice. expunerea publica a operelor de arta plastica.(1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice 37 .Nu pot face obiectul inchirierii sau imprumutului: a) proiectele de structuri arhitecturale."Art. 14^3 . Art. fotografica si de arhitectura. precum si oferirea publica a acestora. daca aceasta constituie creatie intelectuala. proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale. (4) Imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei. cu scopul comercializarii. (3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza.Prin reproducere. c) originalele sau copiile operelor. inclusiv prin satelit. sunetelor sau imaginilor. ." 11. pe piata interna. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari. 15^1 . prin orice mijloc si sub orice forma. precum si orice alta transformare a unei opere preexistente. (2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului. a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport. de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. Articolele 17.(1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere. 14^2 . in cazul in care imprumutul este realizat in scop educativ ori cultural. se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere. prin biblioteci de drept public. (2) Imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Art. in sensul prezentei legi. facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia. in scopul receptionarii de catre public. 14^1 . De asemenea." 12. pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect. . ori a reprezentarii digitale a acestora. (2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere. b) originalele sau copiile operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice. se intelege traducerea. in sensul prezentei legi. prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale. Art. a originalului sau a copiilor unei opere.In sensul prezentei legi. prin intermediul oricaror mijloace. precum si prezentarea intr-un loc public.Prin inchiriere. in cadrul activitatii obisnuite. 14^4 . de arta aplicata. . Art. . .Prin import. 16." 13. Dupa articolul 15 se introduc articolele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins: "Art.Prin realizarea de opere derivate." 14. destinate receptionarii de catre public. b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii digitale a acesteia. cu titlu oneros ori gratuit. a unei opere radiodifuzate. . inclusiv reprezentarea scenica. inclusiv prin satelit. cu sau fara fir. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1 . . nealterata si integrala. se intelege retransmiterea simultana. inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor.Prin retransmiterea prin cablu. 21. 14^2 . in sensul prezentei legi. prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar. astfel incat orice membru al publicului sa poata avea acces. . prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor. recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a operei. de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune. in sensul prezentei legi. publicarea in culegeri. prin fir. se intelege punerea la dispozitie spre utilizare. se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere. . 15^2 .

arta plastica. . (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului. sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare. distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura.000. fonotecilor.(1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica. sunt considerate opere de arta originale. in scop de analiza.000 euro . (4). . destinate exclusiv invatamantului.1%. fotografica sau arta aplicata. . in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale. 30. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. in cadrul bibliotecilor.000 euro .25%.000 euro .4%. pe o perioada de 70 de ani. (4) Suma datorata in temeiul alin. 38 .01 la 50.01 la 350. (6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita. 25 alin. reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins: "Art. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins: "Art. pentru inlocuirea acestuia. cumparatori sau intermediari. e) reproducerile specifice realizate de catre biblioteci accesibile publicului. de articole izolate sau de scurte extrase din opere. in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului.beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul de vanzare obtinut la orice revanzare a operei.3%.0. iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire. fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii. persoanelor prevazute la alin.5%.(1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. in termen de doua luni de la data vanzarii. care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect. parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranta publica.Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului. (7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. 26. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins: "Art. de catre institutii de invatamant sau muzee ori de catre arhive. (5) Vanzatorul trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. 25. cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera. si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin.0." 21. (2) Dreptul mentionat la alin. e) de la 350. care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia. d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere. f) peste 500. in cazul distrugerii. Daca nu exista mostenitori. precum si reproducerea pentru invatamant.01 la 500. in lipsa unui mandat. organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri. in sensul prezentei legi. (2) In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. c) de la 50. c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii.5%. saloane. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau. d) de la 200. oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal.000 euro . arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice. cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante. (1). (4).01 la 200. in mod legal. fara a putea depasi 12. galerii de arta.000. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: "Art. precum si orice comerciant de opere de arta. comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare. in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala. potrivit legislatiei civile. ulterioara primei instrainari de catre autor.000 euro ." 19." 17. urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica. 33. din domeniul respectiv de creatie. (1).000.(1) Sunt permise. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului. b) de la 3. 20. fara adaugarea altor taxe.500 euro: a) de la 300 la 3. Articolul 29 se abroga. timp de 3 ani de la data revanzarii. precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote. al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective. in masura justificata de scopul urmarit. f) reproducerea. potrivit legislatiei civile. si raspunde de retinerea din pretul de vanzare.000 euro . sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. filmotecilor. (1) se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica. iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire." 18. in calitate de vanzatori.000. (3) Copiile operelor originale de arta sau fotografice. b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera. se aplica dispozitiile art. care functioneaza fara scop lucrativ. muzeelor. . pe o perioada de 70 de ani.

pentru uz personal sau pentrul cercul normal al unei familii. b). i) utilizarea. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului.amplasata permanent in locuri publice. Articolul 36 se abroga. cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea. care au fost exprimate oral in public. reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului. fara un avantaj direct sau indirect. . 41. cesionat." 27. comercial sau economic: a) de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate. ca mijloc de promovare a evenimentului. iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. cat si accesul publicului sa fie fara plata. indiferent de modul de functionare. de catre un intermediar sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat.(1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. modalitatile de utilizare. c). care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv. i) si la alin. (2) In conditiile prevazute la alin. stabilirea remuneratiei. h) utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica. fie in suma fixa sau in orice alt mod. (4) In toate cazurile prevazute la alin. sunt permise reproducerea. (2) In cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni. in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri. distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale." 22. in mod expres. se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere. 43. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul. In cazul unei noi emiteri a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare." 25. rezervata. . Alineatele (1) si (2) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins: "Art. cu exceptia dreptului la import. precum si remuneratia titularului dreptului de autor. si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare. in scopuri publicitare. exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea. (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea. b) de scurte fragmente ale conferintelor. Daca in termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare. distribuirea. al targurilor. durata si intinderea cesiunii. (1) lit.(1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir. in scopul realizarii. concepute pentru realizarea de copii. autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins: "Art. 38. in cazul utilizarii in beneficiul persoanelor cu handicap. alocutiunilor. in scopul informarii asupra problemelor de actualitate. precum si pentru aparatele de sine statatoare. conform prevederilor prezentei legi. 24. f). radiodifuzarea sau comunicarea catre public. de asemenea. in cazul operelor de arta plastica. a comunicarii autorizate catre public. (1). inregistrarea trebuie distrusa." 26. ce permit reproducerea acestor opere. cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica. o singura data. in situatia prevazuta la alin. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. . g) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant." 23. potrivit legii. (1). cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil.(1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise. dar numai in masura justificata de scopul informarii. in cadrul unei retele intre terti. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri grafice ale operelor. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului. licitatiilor publice de opere de arta. daca nu se prevede altfel prin contract. in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica. 40. in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate. conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara exceptionala. Aceasta se va face avandu-se in vedere sumele platite 39 . e) de opere.In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost. d) de opere. excluzand orice utilizare comerciala. e). cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este. a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vanzare. in sensul prezentei legi.(1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor. pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel. c) de scurte fragmente ale operelor. (2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins: "Art. . Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei. .

....... (2).. (1). In absenta precizarii termenului... (2). daca motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datoreaza propriei culpe. ... si daca in contract nu se prevede o alta perioada. muzicala...." 32....Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale exprese.." 35.. pentru a reproduce si. c). precum si alte circumstante ale cazului.. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins: "Art. pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins: "Art. in lipsa unei clauze contrare. (1) exista. (2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste..... . (1) lit... sumele incasate de autor raman acestuia..... prin aceasta.. (2) In cazul in care clauza prevazuta la alin.(1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il utilizeaza sau il utilizeaza intr-o masura insuficienta si daca. in conditiile prevazute la art... in schimbul unei remuneratii... s-au executat lucrari pregatitoare. 50.. ......" 28.(1) In lipsa unei clauze contrare.. titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare.. Utilizarea operei de catre angajator. acest termen va fi de trei luni. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins: "Art. Alineatele (1).. drepturile patrimoniale apartin autorului.. 58. 48. 130 alin.(1) In cazul contractului de comanda pentru opere viitoare.(1) In lipsa unei clauze contractuale contrare... 47......... coregrafica ori o pantomima.. unui caz fortuit sau de forta majora.uzual pentru aceeasi categorie de opere. Alineatele (1) si (5) ale articolului 56 vor avea urmatorul cuprins: "Art.. dreptul de a reproduce si de a distribui opera. .. literara..... In caz de denuntare a contractului. pe un editor...." 29.. (3) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin... mentionata la alin.. in lipsa unei clauze contrare." 31. . (4) La expirarea termenului mentionat la alin... (2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori 40 . in schimbul unei remuneratii..... (2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare.." 30... .... in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda...... aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. 56. 46.. nu necesita autorizarea angajatului autor. dramatica.. ramase in stoc dupa o perioada de doi ani de la data publicarii. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune....(1) Prin contractul de editare.. drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. numai cu consimtamantul angajatorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. destinatia si durata utilizarii. Daca. in cadrul obiectului de activitate... ... daca opera nu indeplineste conditiile stabilite...... interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil..... autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate...... (2) drepturile patrimoniale revin autorului. ... acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea pentru distrugere. iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. a distribui opera... de un an. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins: "Art." 34..... (5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei. (2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de executie muzicala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva. angajatorul este indreptatit sa ii pretinda autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale..(1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris... In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene... pe cheltuiala sa........ (3) si (6) ale articolului 47 vor avea urmatorul cuprins: "Art.... dramatico-muzicala... pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de catre angajat. in cadrul atributiilor de serviciu. cat si termenul de acceptare a operei.. autorul poate autoriza utilizarea operei de catre terti... 59.(1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala. ca parte din ansamblul creatiei sale.... Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins: "Art.... faptei unui tert. contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite... eventual. titularul dreptului de autor cedeaza editorului.." 33......... (3) Desfiintarea contractului de cesiune.... (5) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei... In acest caz. 44... iar in cazul publicatiilor periodice... .. (2) si (3) ale articolului 59 vor avea urmatorul cuprins: "Art. . (6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei. Alineatele (1). acesta este de trei ani de la data predarii operei. nu poate fi solicitata inainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere.... (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul... pentru operele create in indeplinirea atributiilor de serviciu precizate in contractul individual de munca..

...." 42.. .. rularea sau executarea.... precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face....... daca nu s-a convenit altfel. alta decat pentru promovarea operei. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta. in original sau in copie. precum si remuneratia autorului. 111^1 . 75........ La articolul 73.............. . (3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate........ afisarea sau transmiterea in retea.. .. Alineatele (1) si (4) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins: "Art.... autorii operei audiovizuale.. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins: "Art. altii decat autorul principal.. create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza.... prin orice mijloc si sub orice forma........ in schimbul unei remuneratii echitabile.(1) In lipsa unei clauze contrare.. Beneficiarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei....." 38. stocarea. ........ 73. pe timp determinat. teritoriul... se prezuma ca acestia ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau.... Articolul 64 va avea urmatorul cuprins: "Art.. (4) Autorii operei audiovizuale.In lipsa unei clauze contrare. daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract..(1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator..Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege. precum si alti autori ai unor contributii la aceasta.... el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale........" 36.. timp de dou ani consecutivi.... . integral sau partial. apartin acestuia din urma. pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor.. prevazute la art... insotite sau nu de sunete.... (2) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune. isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii.. (2) Producatorul este obligat sa remita autorilor.." 43.. (2) In lipsa unei clauze contrare.. 13... cu exceptia dreptului de distribuire. nu se pot opune aducerii la cunostinta publica... cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate. 63.... (3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia. daca nu s-a convenit altfel... . autorul se angajeaza sa permita utilizarea.. 71.. (3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor.. situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare. remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului.... 70.. coautorii pot cere rezilierea contractului...(1) Prin contractul de inchiriere a unei opere... precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei. Pentru dreptul de inchiriere. 67. 74. in conditiile prezentei legi.Opera audiovizuala este opera cinematografica. 64.(1) In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art.. 76. fie direct de la utilizatori.(1) In lipsa unei clauze contrare.. .. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins: "Art." 40...... .. precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins: "Art... partea introductiva si literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins: "Art. inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea.. nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele 41 .executie a operei. integral sau partial.. drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator.. in lipsa unei clauze contrare... opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare. ......" 39... autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. integral sau partial. printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:" 44......In lipsa unei clauze contrare.." 37. c) distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma.. potrivit dreptului comun.. caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii. in partea I a prezentului titlu.... Articolul 70 va avea urmatorul cuprins: "Art.. da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins: "Art... periodic.... cel putin a unui exemplar al operei sale.. indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza: a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program... in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. ... dupa caz. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins: "Art..." 41. ...

sa analizeze. 78. ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor. in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului. (2) In lipsa unei clauze contrare. in ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei. 58. pentru propriile inregistrari. d). . Denumirea titlului II va avea urmatorul cuprins: "TITLUL II Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis" 54. Alineatul (2) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins: "(2) Dupa moartea artistului interpret sau executant.Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului." 57. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate. in tot sau in parte. Articolul 93 se abroga.Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. iar dupa moartea acestuia." 52. in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia." 46. daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale." 45. sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor." 49. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins: "Art. timp de 20 de ani." 53. Partea introductiva a articolului 78 va avea urmatorul cuprins: "Art.Sunt recunoscuti si protejati. transmitere ori stocare a programului. pentru propriile emisiuni si servicii de programe. exercitiul drepturilor prevazute la art. 77. . 86. si organismele de radiodifuziune si de televiziune. . Articolul 90 va avea urmatorul cuprins: "Art. Alineatul (2) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins: "(2) Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul titlu pot fi cesionate. sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program. daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau 42 ." 51." 55. cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare.(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica. . producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale. operatiuni pe care este in drept sa le efectueze. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:" 47. daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice. Daca nu exista mostenitori. 90. . . . 89. pentru propriile interpretari ori executii." 48. un peisaj sau o manifestare publica.(1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins: "Art. consimtamantul nu este necesar daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza.Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator. 94. 56. in conditiile prevazute la art. 80. Litera d) a articolului 96 se abroga. Litera c) a articolului 79 va avea urmatorul cuprins: "c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins: "Art. . fara autorizarea titularului dreptului de autor. pe durata nelimitata. 10 lit.prevazute la art.Dispozitiile art. 73 lit. proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. producerea ori comercializarea unui program pentru calculator. care se aplica prin analogie.(1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face. afisare. Alineatele (1) si (2) ale articolului 77 vor avea urmatorul cuprins: "Art. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute. dupa caz. 78 si 79 nu se aplica. Autorul. (3) Consimtamantul prevazut la alin. b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare. potrivit legislatiei civile. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. inclusiv pentru corectarea erorilor. daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta. al succesorilor sai. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins: "Art. artistii interpreti sau executanti. 88. o copie de arhiva sau de siguranta. 96 se transmite prin mostenire. a) si b). 39-43. a carui expresie este fundamental similara." 50. fara autorizarea titularului dreptului de autor. timp de 20 de ani dupa moartea sa. rulare sau executare. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins: "Art.

f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore. exclusiv sonora. artistii interpreti sau executanti care participa. 99. in scris. directa ori indirecta. . titlurile operelor. cum ar fi membrii unui grup muzical. 104. astfel incat sa poata fi accesata. marca de comert. 98. organismului cu cel mai mare numar de membri. g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale. 98. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins: "Art. cu acordul majoritatii membrilor. 14^4 . 92 alin. 14^3 . d) imprumutul propriilor inregistrari sonore. (2) regizorul. in afara cazului in care interpretarea sau executia a fost deja fixata sau radiodifuzata. pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant. se considera fixare incorporarea. la aceeasi interpretare ori executie. in cadrul unui contract individual de munca. producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora. care a participat la realizarea unei opere audiovizuale. prin orice mijloc si sub orice forma. ai unui cor." 59. (3) Definitiile de la art. din domeniul respectiv. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins: "Art. executia sau interpretarea unei opere este colectiva. ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale. care permite perceperea. (1). oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. prin analogie. e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate. temporara sau permanenta. 101. (2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor. de catre public. (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore. cutii si alte suporturi materiale de ambalare. si drepturilor prevazute la alin. ai unei orchestre. 14^1 . 105. in sensul prezentei legi. in mod colectiv. un reprezentant. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins: "Art. 98.In cazul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore. trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca. a copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore. trebuie sa mandateze. inchiriere si imprumut. prin reproducere. a propriilor inregistrari sonore. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins: "Art. inclusiv pe coperte. precum si numele ori denumirea producatorului. prin orice mijloc si sub orice forma. sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei. producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrala sau partiala. 103. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15 alin. data fiind natura interpretarii sau executiei. e) importul. . 14. c) inchirierea propriilor inregistrari sonore. anul primei publicari." 62. in orice loc si in orice moment ales. in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot.(1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma. b) distribuirea propriilor inregistrari sonore. a interpretarii sau a executiei fixate: c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate. prin orice mijloc." 60. 100. in orice fel de suport.Articolul 101 va avea urmatorul cuprins: "Art. se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia. (1). (1).executant ori. import. 15^1 si 15^2 se aplica. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins: "Art. b) reproducerea integrala sau partiala.In lipsa unei clauze contrare. f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate. art. (2) In sensul prezentei legi. h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate." 65." 63. imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentari digitale ale acestora. in mod individual.(1) In sensul prezentei legi." 64. dirijorul si solistii. temporara sau permanenta. d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate. inclusiv electronic. de sunete. . fara a fi posibil. fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi. reproducerea ori comunicarea lor catre public. i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate. artistul interpret sau executant. . drepturile patrimoniale prevazute la art. Nu se considera inregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa digitala. .In cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist. 14^2 .(1) In conditiile prevazute la art. orice fixare. dupa caz." 61. . (2) In vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevazuta la art. . . distribuire. dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate. a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor digitale ale acestor sunete. care sunt transmise angajatorului. directa ori indirecta. dintre ei. in vederea comercializarii pe piata interna. intr-un mod oarecare.(1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele: a) fixarea interpretarii sau a executiei sale. cu exceptia celor publicate in scop 43 . in schimbul unei remuneratii echitabile.

(1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani. g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari sonore. durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostinta publica. 14^2 . 14^2 . (1). efectuata in conditiile prevazute la art. impreuna cu editorii. e) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica. h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore. orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare. in vederea comercializarii pe piata interna. 131. art." 68. incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care a avut loc prima fixare. a propriilor inregistrari audiovizuale. Art. pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant. producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora. 106^1 . 106^6 . 15 alin. (1). in sensul prezentei legi. la o remuneratie compensatorie pentru copia privata. cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL III^1 Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale Art. intre cele doua categorii de beneficiari. printr-un protocol. 14. anul primei publicari. 14^1 . (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de 44 . Dupa articolul 106 se introduce capitolul III^1 . 14. marca de comert. (2) In cazul in care inregistrarea audiovizuala este adusa la cunostinta publica in aceasta perioada.comercial. producatorii si cu artistii interpreti sau executanti.Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovizuale pe piata interna. precum si cei ai operelor reproduse de pe hartie." 67. Art. f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale. conform procedurii prevazute la art. 106^2 . art.(1) Se considera inregistrare audiovizuala sau videograma. . d) imprumutul propriilor inregistrari audiovizuale. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor. (2) Producatorul unei inregistrari audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si realizarii primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare. Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. dupa caz. in bagajul personal legal admis. . (2). insotite ori nu de sunet si. (3) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa. 133.(1) Autorii operelor reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale. astfel incat sa poata fi accesate. insotite sau nu de sunet. 15^1 si 15^2 se aplica." 66. 15 alin. Art. Dupa titlul capitolului IV al titlului II se introduc articolele 106^5 si 106^6 cu urmatorul cuprins: "Art. astfel incat sa poata fi accesate. artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila. directa ori indirecta. cu articolele 106^1 -106^4 . numele ori denumirea producatorului. care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (1).(1) Producatorul unei inregistrari audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrala sau partiala. 34 alin. . 14^4 . prin orice mijloc si sub orice forma. in mod individual. in orice loc si in orice moment ales. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art. (1) lit. inclusiv pe coperte. in orice loc si in orice moment ales. 14^3 . Art. (3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza in conditiile prevazute la art. a propriilor inregistrari audiovizuale. precum si numele ori denumirea producatorului. 14^3 . fara scopuri comerciale. remuneratia se imparte. 14^1 . in mod egal. de catre public. . 106^4 . 14^4 . c) inchirierea propriilor inregistrari audiovizuale. 107. 15^1 si 15^2 se aplica. si drepturilor prevazute la alin. titlurile operelor. 106^5 . (4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc. au dreptul. (2) Definitiile de la art. e) importul. prin analogie. h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale. furnizeaza mijloacele tehnice si financiare necesare. In cazul in care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. .In cazul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovizuale. 106^3 . de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia. . (2) Definitiile de la art. in mod individual. in aceasta calitate. b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovizuale. proportia repartizarii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. pe orice alt tip de suport. (1). (4) Dispozitiile alin. (2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii. art. de catre public.(1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public. oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. prin analogie. cutii si alte suporturi materiale de ambalare. . g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale. temporara sau permanenta. si drepturilor prevazute la alin. 131^1 si 131^2 .

133. (2) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata au obligatia sa comunice. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al organismelor de gestiune colectiva care functioneaza pe un domeniu. emisa. iar. (2) Dreptul prevazut la alin.V. stabiliti pe baza cifrei de afaceri. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 107^1 . lunar. mai mult de sase luni. organismele de gestiune colectiva si asociatiile fabricantilor si importatorilor.(1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie. indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital. prin procedeu analogic. a remuneratiilor compensatorii. se mentioneaza distinct pe factura si se plateste in luna urmatoare datei de facturare. (5). (2). in cazul importurilor si. solicitand efectuarea unor controale si aplicarea de sanctiuni contraventionale. organismul de gestiune colector unic poate depune reclamatie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. b) alte suporturi: de la 3% la 7%. in ultima luna a anului anterior negocierilor. . sunt desemnate potrivit prevederilor art. artisti interpreti sau executanti si producatori. 34 alin. precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale fabricantilor si importatorilor de aparate sau. (4) se desfasoara in cadrul unei comisii constituite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. intre organismele de gestiune colectiva care reprezinta fiecare categorie de beneficiari si asociatiile importatorilor si fabricantilor de suporturi sau aparate. (6) In vederea desfasurarii negocierilor prevazute la alin. b) si c). partile care au negociat remuneratiile compensatorii pot conveni penalitati. Art. pentru suporturi: a) coli de hartie pentru copiator.A. (1) nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. in lipsa acestor structuri. (7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si trebuie sa se inscrie intre urmatoarele limite: A. autorilor si editorilor operelor inregistrate. (2)." 45 . remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespunzand fiecareia dintre cele trei categorii prevazute la lit. (5) Negocierea prevazuta la alin. 40% din remuneratie revine. prevazute la art. pe care se bazeaza platile. conform celor stabilite la literele amintite. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. in Registrul National al Copiei Private. (9) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art.5% la 1. anual. in parti negociabile.suporturi sau aparate. pe orice tip de suport. sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. format A4: de la 0. iar sumele cuvenite editorilor se repartizeaza prin asociatiile de editori. cu atributii de colector unic. prevazute la alin.(1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor. pe hartie. d) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital. respectiv. Dupa articolul 107 se introduc articolele 107^1 si 107^2 cu urmatorul cuprins: "Art.. 107^2 . 131^1 . importate sau fabricate in Romania. Pentru verificarea exactitatii datelor din lista privind produsele importate sau fabricate facturate. in interiorul fiecarei categorii. 34 alin. pentru aparate: de la 0. organismul de gestiune care este colector unic are dreptul sa solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informatii si documente justificative. din oficiu. B. cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori. prevazute la art. .5% la 1%. cate un reprezentant al primilor trei importatori sau fabricanti majori din domeniu. precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza. astfel: a) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor. prin procedeu analogic. propuneri privind lista suporturilor si aparatelor. prin procedeu analogic. a). o lista privind produsele facturate. (4). (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama. la valoarea facturata fara T. b) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovizual. in prima decada a lunii ianuarie a anului calendaristic pentru care se negociaza. (3) Pentru intarzierile la plata de pana la sase luni. Partea I. o data cu platile efectuate organismului de gestiune colector unic. (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata. Pentru neplata. vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a Certificatului de inregistrare.5%. pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului. Cele doua organisme de gestiune colectiva." 69. pe baza unui protocol incheiat cu acestea. remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii: autori. c) in cazul copiilor inregistrate. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate. iar restul de 30% revine producatorilor de inregistrari sonore. 30% revine artistilor interpreti sau executanti.

Dupa articolul 111 se introduce articolul 111^1 cu urmatorul cuprins: "Art. g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins: "Art. (2) se aplica. 33. conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori. in sensul prezentei legi." 71. 14. prin analogie. fabricate in tara sau importate. se comercializeaza angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune. video sau digitale neinregistrate. 110. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins: 46 . urmatoarele: a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune. in calitate de beneficiari. artistilor interpreti sau executanti. 15^2 si 98 alin. directa ori indirecta. 113^1 . cu plata intrarii. c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor. realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport. temporara sau permanenta. precum si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale. 112^1 . (2) Definitiile de la art. fixate pe orice tip de suport. b) reproducerea integrala sau partiala." 79. d) importul." 78. in bagajul personal legal admis. numai prin organismele de gestiune colectiva. . in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma.(1) Prin reemitere. pentru propriile emisiuni.Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in cazul in care suporturile audio. e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir. 112. 107 nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii. de catre un organism de radiodifuziune. si drepturilor prevazute la art. de o remuneratie obligatorie. astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales. 14^4 . . . 15 alin. . 34 si 37 se aplica. inclusiv prin cablu sau satelit. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins: "Art. fara scop comercial. precum si prin orice alt mod de comunicare catre public. Art. se intelege emiterea simultana. Articolul 111 se abroga. . a unui program al altui organism de radiodifuziune. conform contractelor incheiate cu acestia. 114. 74. 72. 113 lit." 80. 113. unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale. 113^2 . 14^1 . Articolul 114 va avea urmatorul cuprins: "Art.Dispozitiile art. fie de la utilizatori. . prin efectul legii. f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului. 113.70. 111^1 . acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila. in mod individual. prin orice mijloc si sub orice forma. de catre public." 73.(1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut.Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani." 77. a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. . (2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti. d) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica." 76.Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice. (3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori. art. 14^2 . h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. prin cablu. Dupa articolul 113 se introduc articolele 113^1 si 113^2 cu urmatorul cuprins: "Art. Dupa articolul 112 se introduce articolul 112^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 108.Dispozitiile art. inclusiv retransmiterea pe Internet. 14^3 . Articolul 110 va avea urmatorul cuprins: "Art.In cazul in care titularii de drepturi beneficiaza. incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune. Articolul 109 se abroga. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins: "Art. acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza. indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir." 75. a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. prin fir. in bagajul personal legal admis.(1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune. 15^1 . . (1). efectuat fara scop comercial. . prin analogie. (2) Dispozitiile art. in vederea comercializarii pe piata interna. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar.

daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. Alineatele (1) si (2) ale articolului 119 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 88. (5) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva. 116. (2). numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva." 83. responsabilitatea revine persoanei care utilizeaza statia. Articolul 122 se abroga. si organismelor de radiodifuziune si de televiziune. se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia. fara plata. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. Dupa articolul 121 se introduce articolul 121^1 cu urmatorul cuprins: "Art. . cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL VI Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date 47 . . indiferent daca drepturile in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. in orice moment. Dupa articolul 122 se introduce capitolul VI al titlului II. (2) Responsabilitatea comunicarii publice. din activitatea de retransmitere a serviciilor de programe.5% pentru drepturile de autor si. raportate la veniturile obtinute de utilizatori. pe baza contractelor incheiate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. .(1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata. Organismele de gestiune colectiva pot solicita tarife forfetare sau procentuale in limita maxima de 1. isi poate produce efectele si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva." 84. 34 si 37 se aplica. 131^1 si 131^2 ." 81. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. (2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune. pe teritoriul Romaniei. 33. . negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe. responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o. 133. si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins: "Art. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea. organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor."Art. 118. prin analogie. a vreunei remuneratii separate catre acesti titulari. . . 85. 131^1 alin. fie individual.(1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune. a unui serviciu de programe purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe. pe piata interna.5% pentru drepturile conexe. 121^1 . potrivit procedurilor prevazute la art. (1). 0.(1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu. in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins: "Art. printr-un contract individual. de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu. b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala. daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe.Dispozitiile cuprinse in art. pe de alta parte. de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune situat in Romania.(1) Prevederile art. precum si proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari se stabilesc potrivit prevederilor art. respectiv." 86. se stabileste printr-o metodologie unica. cu exceptia cazurilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege. In acest caz. se va tine seama de prevederile art. fixat pe orice fel de suport. este asigurata astfel: a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala situate pe teritoriul Romaniei. (3) In cadrul negocierilor prevazute la alin. titularul de drepturi poate opta intre acestea. Articolul 120 se abroga.Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune. dar comunicarea catre public a fost autorizata de catre un organism cu sediul in Romania." 87. 119. pentru radiodifuzarea. introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica. de catre distribuitorii prin cablu. (1) nu se aplica drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe. pentru retransmiterea prin cablu. (4) Organismul de gestiune colectiva care este colector unic. 121 alin. sa inlature producerea efectelor contractului-cadru. include si autorizarea pentru retransmiterea prin cablu. 121. (2) Autorizarea acordata de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe. cu articolele 122^1 -122^4 ." 82. pe de o parte. 131. 115. pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva.

evaluata calitativ sau cantitativ. (2) In sensul prezentei legi. (1). 122^3 . (4) In sensul prezentei legi. Durata protectiei este de 15 ani. (2) In sensul prezentei legi. de date sau de alte elemente independente. (1) se aplica in mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins: "Art.(1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. (3) Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice. protejate ori nu prin drept de autor sau conex. verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date. c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale. (2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica. pe baza de mandat. fara autorizarea fabricantului bazei de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate poate. repetata si sistematica. dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate. substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport. . evaluata calitativ sau cantitativ. . evaluata calitativ sau cantitativ. In cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date. a continutului unei baze de date. se intelege prin: a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti. (5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea. substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii. (3) Orice modificare substantiala. iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau 48 . Art. Art. incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date. prin inchiriere sau sub alte forme. durata protectiei se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului pentru prima oara. evaluata calitativ sau cantitativ. oricare ar fi scopul utilizarii. dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti.(1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date. in orice forma a lor. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date.(1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod individual sau. (4) Dreptul prevazut la alin. . (2) In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului in orice modalitate inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. de parti nesubstantiale ale continutului bazei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date. Protectia bazelor de date prin dreptul prevazut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la continutul lor. 122^4 . evaluata calitativ sau cantitativ. cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit. 122^2 .Art. astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul ales in mod individual. fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii. b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti. (3) Imprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare. in special. 123. suprimari sau schimbari succesive si pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investitie substantiala. prin orice mijloc sau sub orice forma." 89. Art. b) in cazul in care extragerea in scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere sau la prestatii continute in aceasta baza de date. . permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din aceasta investitie.(1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta. constand. in conditiile prezentei legi. sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice. prin organismele de gestiune colectiva. prin baza de date se intelege o culegere de opere.(1) Fabricantul unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia. prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau. in adaugari. 122^1 . .

c) dreptul de imprumut. romani si straini. b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza. cu organisme straine. 111^1 alin. c) dreptul de suita. cu exceptia celor prevazute la art. 123^1 si 123^2 . la cerere. fonograme si videograme. Art. organismele de gestiune colectiva ii reprezinta si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat. pentru a fi reprezentati. . Articolul 126 va avea urmatorul cuprins: "Art. . persoane fizice ori juridice." 90. . (1). . (3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza. (2) Pentru catogoriile de drepturi prevazute la alin. care: a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 126. Organismele de gestiune colectiva vor pune la dispozitia utilizatorilor. f) programul de lucru. 125 alin. si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi.In negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege. la cererea acestora. e) modalitatile de colectare si persoanele responsabile de aceasta activitate. d) actele normative in temeiul carora functioneaza si colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi. cu exceptia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie. organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si pot elabora metodologii. pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva." 93. d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale. numai in baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe. Dupa articolul 123 se introduc articolele 123^1 . repertoriul de opere gestionat. cu exceptia cazului prevazut la art. numai in limita mandatului special acordat de titularii de drepturi. . 126 alin. 123^3 . f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora. apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza.(1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme. e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale.(1) Avizul prevazut la art. 125^1 . (2). utilizarea operelor de creatie intelectuala. si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe. (1) lit. persoane fizice sau persoane juridice specializate. urmatoarele date: a) categoriile de titulari de drepturi pe care ii reprezinta. pentru gestionarea de drepturi similare. cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice. e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. pe care ii reprezinta. interpretari si executii artistice. precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe. b) dreptul de comunicare publica a operelor." 91. cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 123^1 . 123^3 si 124^4 cu urmatorul cuprins: "Art. 123^2 . b) dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public prevazut la art.(1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata. Alineatele (1) si (2) ale articolului 125 vor avea urmatorul cuprins: "Art. (3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege catre organisme de gestiune colectiva. g) dreptul de retransmitere prin cablu. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. dintre cele utilizate de solicitant. 49 . existenta organismelor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari.(1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol se constituie in conditiile legii." 92. c) categoriile de utilizatori care au obligatii de plata catre titularii de drepturi.Drepturile recunoscute in prezentul capitol. (1). 123^4 . (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul Romania. 123^1 alin. b). d) dreptul de radiodifuzare a operelor. 14^4 alin. 125. precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostinta publica. . in calitate de garant al aplicarii legii. Dupa articolul 125 se introduce articolul 125^1 cu urmatorul cuprins: "Art.Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa comunice publicului. 123^2 . (2). (1). in forma prevazuta la art. Art. b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere.executii fixate ori radiodifuzate anterior. (2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. pe plan local si central. . Art. in limita repertoriului gestionat. precum si contractele incheiate. prin mijloace de informare in masa.

(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. competenta revine organismului din domeniu." 95. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita obiectului sau de activitate. accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat.(1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la: a) denumirea. Articolul 129 va avea urmatorul cuprins: "Art. g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor. domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop. pe baza repertoriilor membrilor acestora. Articolul 128 se abroga. cel putin. (2). Nu au calitatea de angajati retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activitatile din cadrul organelor de conducere alese. 127. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins: "Art. (4) Orice modificare a statutului efectuata si inregistrata la instanta judecatoreasca fara avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept. titlul operei. Dupa acest termen. 96. a fonogramelor sau videogramelor. cu cel putin doua luni inainte de adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cadrul careia modificarea urmeaza sa fie aprobata. prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevazute la art. (3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale. sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale. de autor sau conexe. In cazul in care avizul este negativ. . (3) Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.(1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii generale. (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice alta persoana care are calitatea de angajat retribuit al organismului. c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva. 129. . Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz in termen de 10 zile de la solicitare. (2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale. i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii. numele titularului de drepturi. iar avizul se depune la instanta judecatoreasca in vederea inregistrarii modificarii. incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare. potrivit procedurilor exprese din propriul statut. 129^1 .In cazul gestiunii colective obligatorii. 99 alin. e) permit. d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva. b) se depune in format scris si electronic." 94. acesta trebuie motivat. precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate. este acordat direct. cu cel mai mare numar de membri. pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva. numele autorului. de autor sau conexe. de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Partea I. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de trei ani de la colectarea lor. b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora. f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate. stabilit prin decizie a directorului general. (1) lit." 98. d) au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii. poate fi acordat si indirect de catre titulari. proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi. Dupa articolul 129 se introduce articolul 129^1 cu urmatorul cuprins: "Art. (2) Repertoriul mentionat la alin. pe baza principiului egalitatii de tratament." 97. j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare. e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute. h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri. prin contract scris de catre titularii de drepturi. si contine. (5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva. Mandatul indirect nu confera drept de vot titularilor de drepturi. Articolul 130 va avea urmatorul cuprins: 50 . (3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii. daca un titular nu este asociat la nici un organism. prin contracte scrise.c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege. . elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti. precum si ale organelor de administrare si de reprezentare.

lista structurilor asociative ale utilizatorilor sau pe cea a utilizatorilor majori. care urmeaza a fi convocati pentru negocieri. in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite. in baza contractelor de reprezentare. c) sa incheie. sau. prevazute la alin. (2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 131^1 . cu utilizatorii. e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi. (3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei mentionate la alin. prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate. conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe. i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control si. efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat. pentru membrii proprii. precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune. impreuna cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectiva. (2) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate. cu exceptia 51 . h) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare. ca urmare a utilizarii repertoriului propriu. care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi. in limitele obiectului lor de activitate. f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora. cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite. stabiliti pe baza cifrei de afaceri.(1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii: a) sa acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor. 131^2 . si domeniul pentru care se poarta negocierea. e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi. Partea I. de la aceeasi categorie de utilizatori. prin licenta neexclusiva.(1) In vederea initierii procedurilor de negociere. d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva. in format scris si electronic. b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor. organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere. insotita de metodologiile propuse a fi negociate. b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate. gestionat de organismul de gestiune colectiva. numit dintre acestea. b). tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale: a) categoria titularilor de drepturi. Dupa articolul 131 se introduc articolele 131^1 . 131^3 si 131^4 cu urmatorul cuprins: "Art. (1) lit. in vederea repartizarii. la cererea acestora. b). organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor." 100. . in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate. contracte generale cu organizatorii de spectacole. dupa caz. in forma scrisa. emisa in termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. in lipsa acestora. pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi. ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi. f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii."Art. . (2) lit. 131 . a duratei si a modalitatilor de plata. 130. purtand numele reprezentantului legal. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins: "Art. in afara teritoriului Romaniei. pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza. (2). b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze.(1) Metodologiile se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art. cate un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu. precum si pentru membrii altor organisme straine similare. potrivit prevederilor art. precum si elementele de identificare a acestora. membri sau nemembri. j) sa indeplineasca orice alta activitate. g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale. prin acestea. c) repertoriul. in limita obiectului lor de activitate. cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul partilor. se incheie in forma scrisa. confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva. a drepturilor gestionate. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. o data cu metodologiile." 99. semnatura si stampila. g) cheltuielile ocazionate de utilizare. 131 alin. 130 alin. d) sa protejeze interesele membrilor lor. potrivit prevederilor din statut. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita. avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat. in schimbul unei remuneratii. d). (4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunica partilor prin scrisoare recomandata. organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu. (1) lit. in cazul in care nu exista venituri. informatiile si documentele transmise vor fi insotite de adresa de inaintare.

Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. . emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. prin tragere la sorti. pentru aceeasi categorie de utilizatori. printr-un protocol care se depune la Oficiul 52 . 102. pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti. stabilit la nivel national.Organismele de gestiune colectiva sau.Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica anual. in complet civil. respectiv. (2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. tarife forfetare sau procentuale intre 1% si 10%. si a trei arbitri de rezerva. in mod egal. arbitrii desemnati si partile. prin decizie a directorului general. (7) Arbitrii au obligatia ca. la cheltuielile ocazionate de utilizare." 101. in limitele uzantelor profesionale pentru activitatile arbitrale. Partea I. in urma negocierilor. Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. pe baza indicelui de inflatie. emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. pentru drepturile conexe. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca. (2) si (3). 131^3 . utilizatorii. se calculeaza prin aplicarea procentelor negociate la acea parte din veniturile obtinute de utilizatori. la care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor participa cu rol consultativ.5% si 3%. se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca partile in vederea desemnarii. (4) Remuneratiile datorate titularilor de drepturi. prin decizie a directorului general. Partea I. utilizatorii majori ori societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa trei ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei. a cinci arbitri titulari. care se colecteaza de catre organismele de gestiune colectiva. in lipsa acestor venituri. Art. si informeaza partile. motivat. pe cheltuiala Oficiului. comisia nu a convenit o forma unica a metodologiilor. (3) Tarifele forfetare sau procentuale prevazute la alin. pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale. in vederea comunicarii catre parti. Art. care vor constitui completul de mediere. Partea I. incepand cu prima luna a anului urmator celui in care s-au publicat metodologiile.(1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva. (8) Hotararea arbitrala privind forma definitiva a metodologiilor se comunica partilor de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. emisa in cinci zile de la data comunicarii. dupa caz. Pana la publicarea noilor metodologii. pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. In mod exceptional. oricare dintre parti poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de mediere efectuata de catre arbitri. sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse medierii. Articolul 132 se abroga. . emisa in cinci zile de la data depunerii. Partea I. primul termen si locul medierii. contribuie. pentru drepturile de autor si. altele decat cele prevazute in metodologiile publicate. (2) pot fi solicitate numai daca si in masura in care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege.distribuitorilor prin cablu. structurile asociative ale utilizatorilor.(1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre parti pe o durata de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. Art. Solutia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila. raman valabile vechile metodologii. Modificarile devin efective incepand cu luna urmatoare publicarii. in ordinea tragerii la sorti. de catre organismele de gestiune colectiva. Completul de mediere stabileste onorariul. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. pentru fiecare categorie de titulari de drepturi. . (6) Cele doua parti aflate in mediere. in termen de 30 de zile de la primul termen al medierii. inainte de primul termen de mediere. Partea I. respectiv. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. cu exceptia sumelor datorate pentru utilizarile prin radiodifuzare si prin proiectie publica in cinematografe. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate. a hotararii arbitrale. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat. la plata onorariului stabilit de arbitri. Articolul 133 va avea urmatorul cuprins: "Art. . urmand a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. la sediul sau. 131^2 . arbitrii pot solicita. (3) In situatia in care. organismele de gestiune colectiva si. raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul. potrivit prevederilor alin. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. care se va pronunta asupra cauzei. Acestia din urma ii vor inlocui. pe arbitrii titulari indisponibili. iar. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 131^4 . corespunzatoare ponderii utilizarii repertoriului protejat in activitatea utilizatorilor. 133. (2) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc. in vederea constituirii completului de mediere. Partea I. intre 0. (9) In termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata medierii. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

sumele retinute. Cheltuielile de colectare. (2) lit. c) si alin. Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi. aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate. f) alte date necesare informarii membrilor. sumele colectate pe categorii de utilizatori. 127 alin. 134^1 . iar acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare. in cadrul adunarii generale. se evidentiaza in conturi analitice distincte. precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva. b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza a fi numit. c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate. un organism de gestiune colectiva.(1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa publice. nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual. colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare. (1). (2) lit.Roman pentru Drepturile de Autor: a) proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari. care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva. pe pagina proprie de Internet. prevazute la art. sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune. (4) si alin. f) veniturile rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate si nerepartizate. decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare. dintre acestea. d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi. 121 alin. se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva. 133 alin. i). (2). (7) Prevederile art. e) informatiile privind adunarea generala. 134 alin. urmatoarele informatii actualizate: a) statutul. are obligatia sa asigure transparenta activitatilor de colectare. (5) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva. (6) Organismul de gestiune colectiva. cum ar fi: data si locul convocarii. cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri. drept colector unic. cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic. . cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza. drept colector unic. informatii 53 ." 103. proiectele de hotarare si hotararile adoptate. organisme comune de colectare pentru mai multe domenii. precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. d) darea de seama anuala. nici propriilor membri. e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora. 107^1 alin. din prezenta lege. (4). potrivit prevederilor art. prin decizie a directorului general. in calitate de colector unic. Dupa articolul 134 se introduce articolul 134^1 cu urmatorul cuprins: "Art. componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali. (8) Organismele de gestiune colectiva pot infiinta. art. (2) Orice membru are dreptul de a solicita. proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor. altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite. (3). costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari. in termen de 30 de zile de la data colectarii. (1) lit. ordinea de zi. b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale. prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. in acest caz. in nume personal sau prin reprezentant autorizat. dupa calcularea repartitiei individuale. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. potrivit prevederilor art. iar suma rezultata se impoziteaza potrivit legii. c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. (3) In cazul in care organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat la alin. potrivit statutului. prin care se stabileste numai proportia repartizarii sumelor colectate. care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial. c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale. precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor sau conexe. titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala. in format electronic. din sumele cuvenite fiecaruia. b) comisionul datorat de titularii de drepturi. adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate. care este colector unic. in termen de maximum sase luni de la data colectarii. dintre acestea. (1) si (3) ale prezentului articol. (4) Pentru situatia prevazuta la alin." 104. pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia.

h) situatia litigiilor cu utilizatorii. pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate." 108. potrivit legii. b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate. ridica mijloace materiale de proba si le inainteaza organelor de urmarire penala. in formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului. (3) Intr-un interval de timp de 30 de zile inainte de adunarea generala. activitatile care constituie incalcari ale legislatiei in domeniu. a) si d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instantelor judecatoresti. 135." 106. Articolul 136 se abroga. j) incheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins: "Art. (3) se face. inscrierea in Registrul aflat la grefa judecatoriei. f) situatia sumelor din conturile bancare. provenienta. g) situatia privind categoriile de utilizatori. b) bilantul contabil. m) efectueaza. modul de calcul al drepturilor si retinerile aplicate. e) salariile individuale ale angajatilor. Comisia intocmeste un raport anual asupra activitatii sale. h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni. precum si structura personalului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului. in regim de confidentialitate. prevazute de lege. prin decizii ale directorului general. potrivit legii. pe cheltuiala proprie. a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. contra cost. privind contraventiile sanctionate in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit legii. (3) Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este numit prin decizie a primuluiministru. comisia permanenta speciala privind accesul la informatii." 105. constatari tehnico-stiintifice si expertize. avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. b) raportul anual al comisiei de cenzori. in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice. 109. dupa desfasurarea adunarii generale: a) darea de seama anuala. in primul trimestru al fiecarui an. pe care il inainteaza adunarii generale si Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. d) organizeaza si administreaza. si aplica sanctiuni contraventionale. la sediul organismului de gestiune colectiva: a) darea de seama anuala. orice membru are dreptul sa consulte. 107. in termen de sapte zile. atat celui care a formulat sesizarea. . (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. c) raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori. 54 . Alineatele (2) si (3) ale articolului 137 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. formata din cinci membri. inregistrarea. la nivel national. pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva. (5) Membrii care considera ca li s-ar fi incalcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza. e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate. c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva. desemnata de adunarea generala. g) controleaza din oficiu. d) textul si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale. k) administreaza baza de date. cat si administratorului general. respectarea legislatiei din domeniu si aplica sanctiuni contraventionale potrivit legii. a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar. (1) lit. in termen de trei zile. la propunerea ministrului coordonator.detaliate si documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins: "Art. care nu sunt angajati si nu fac parte din organele de conducere. numarul platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare categorie. aprobata de adunarea generala. dupa caz. c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut. e) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva. (2) Documentele prevazute la alin. i) controleaza la cerere. inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei. Comisia este obligata sa raspunda. prezentat adunarii generale. Alineatul (4) al articolului 137 se abroga. 138. f) avizeaza. prin specialisti proprii. contra cost.(1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. . ca organ de specialitate al administratiei publice centrale.(1) Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu. d) repertoriul actualizat. precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.

Organele de control pot lua note explicative in legatura cu situatiile constatate. organismul de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantul de baza de date pot sa instituie masuri tehnice de protectie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege. impreuna cu observatiile administratorului general. a). . 33 alin. (2) Prin masuri tehnice. (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit in cazul in care numarul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16. 134. p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. cu articolele 138^5 si 138^6 . prevazuta la art. prin decizie a directorului general. codarea. comunicandu-se totodata si obiectivele controlului. Art. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ. in format electronic. de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune.(1) Autorul unei opere. 138. daca sunt solicitate. 125. art. precum si controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii. Dupa articolul 138 se introduc articolele 138^1 . format din 20 de membri. . 138^3 . Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva. numiti prin ordin al ministrului coordonator. Titlul capitolului III al titlului III va avea urmatorul cuprins: "CAPITOLUL III Masuri de protectie. d) si e) si art. . Art. este destinata sa previna sau sa impiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. 130. (4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. in cazul constatarii unor nereguli. se consemneaza intr-un procesverbal. 134^1 sau 135. notificate cu trei zile inainte. se desfasoara numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat. cu urmatorul cuprins: "Sectiunea I Masuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor Art. 138^4 . contra cost. (4) Pe baza concluziilor controlului. (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.(1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze. 138 alin. 138^2 . daca sunt solicitate. impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia. . (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. 138^1 ." 111. 138^3 si 138^4 cu urmatorul cuprins: "Art. precum si activitati de instruire.In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. incluzand informatii privind modalitatile de convocare. Art. c) si e). Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage avizul prevazut la art. (3) Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea unei opere sau a oricarui alt obiect al protectiei este controlata de catre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie. daca masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei. la care statul roman este parte. cat si altor persoane angajate. notificate cu 10 zile inainte de efectuarea controlului. h). Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate aplica sanctiuni contraventionale in termen de 30 de zile de la constatare. 138^2 . (1) lit. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. a unui dispozitiv sau a unei componente care. pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala. (1) lit.(1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri. 55 . o) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu. propusi de organismele de gestiune colectiva. (2) lit. Art. persoana controlata este obligata sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea. in cadrul functionarii sale normale. bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Dupa titlul capitolului III se introduce sectiunea I. administratorul general este obligat sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea. 133. precum criptarea. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o data pe an. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de prezenta lege. 138^6 . ori de cate ori este nevoie. . proceduri si sanctiuni" 112.Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 124 si 126 sau incalca obligatiile prevazute la art. 33 alin. se intelege utilizarea oricarei tehnologii. . producatorul de fonograme ori de inregistrari audiovizuale.n) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu." 110. un termen pentru intrarea in legalitate. pe cheltuiala celor interesati. 138^5 . Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. pe cheltuiala proprie. asociat unei opere sau oricarui alt obiect al protectiei sau in contextul comunicarii publice a acestora.(1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. atat administratorului general. artistul interpret sau executant. in sensul prezentei legi.

. daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. (8) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe. protejate prin prezenta lege. titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora. atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba. precum si orice numar sau cod reprezentand aceste informatii. dupa caz. 139^5 ." 113. negocierile si actele juridice. in toate procedurile. 139^2 . potrivit legii. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura. (6) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate. . fara citarea partii adverse. in orice situatie de incalcare a drepturilor sale. (3). pentru a dovedi.000 lei la 200. (5) Pentru ordonarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. se intelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricarui alt obiect al protectiei prin prezenta lege. d) publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata. dupa caz. (2) Pentru punerea in miscare a actiunii penale. a copiilor efectuate ilegal. (3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege. precum si conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a oricarui alt obiect al protectiei. care se completeaza cu cele de drept comun. acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite.Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20. 139^1 . . a autorului sau a altui titular de drepturi. In acest caz.informatii privind regimul drepturilor.(1) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila. c) scoaterea din circuitul comercial. pentru acoperirea prejudiciilor suferite. prin confiscare si distrugere. (11) Dispozitiile alin. in vederea valorificarii acestora. (2) Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente. daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod. b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului. 139^6 . Dupa articolul 139 se introduc articolele 139^1 . pe cheltuiala celui care a savarsit fapta. 139. (2) Prin informatii privind regimul drepturilor.000. instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba." 115. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt. in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba.(1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege. daca este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe. in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel. accesibil in mod rezonabil. Art. Articolul 139 va avea urmatorul cuprins: "Art. sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. dupa caz. 139^8 si 139^9 cu urmatorul cuprins: "Art. (4).000 lei urmatoarele fapte: 56 . in cazurile in care acest lucru va fi necesar. 139^4 . Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. precum si pentru retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor. mandatul se considera special. contraventionala sau penala. pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate. (7) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (4) Titularii de drepturi pot solicita instantei judecatoresti ordonarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt. (10) lit. recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale. cu suficienta certitudine. (3) si (4). 139^2 . instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (10) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea. remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita. prin mandatar cu procura speciala. Dupa articolul 138^6 se introduce titlul sectiunii a II-a cu urmatorul cuprins: "Sectiunea a II-a Proceduri si sanctiuni" 114. 139^3 . a incasarilor realizate prin actul ilicit sau. 139^7 . in original sau in copie. ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta.000. precum si pentru dispunerea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit. (3) si (4). in sensul prezentei legi. pe toata durata si in orice stadiu al procesului civil sau penal ori in afara unui astfel de proces. (9) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc.

b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat. comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe. 134. iar sanctiunile se aplica de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de structurile specializate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. 139^2 se constata si se aplica de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. in vederea savarsirii de catre o alta persoana fizica sau juridica a unei contraventii prevazute de prezenta lege. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani distribuirea sau detinerea.(1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. (2). precum si importul. h) si i). e) fixarea. (3) Constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani depozitarea si transportul. de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului. conform obiectului sau de activitate.000.000. mijloacelor de transport. (4) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani. de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului. (1) si art. 139^4 .(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 25. calculul prejudiciului se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat detinute in conditiile prevazute la alin. Art. desfasoara activitati care implica. 129 alin. pana la plata sumelor datorate.Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50. in scopuri comerciale. (4). precum si oferirea spre vanzare sau inchiriere a acestora prin anunturi publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50. 21. 139^6 alin. in termen de un an. (1)-(3) si de pretul in lei per unitate al produselor originale similare la data savarsirii faptei.000. fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave. Art. (5) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1). atunci cand aceste activitati se desfasoara in public. (4) si (5). daca anterior s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel. a). (3) In cazul in care contravenientul desfasoara o activitate care se bazeaza exclusiv pe utilizarea de opere sau de produse purtatoare de drepturi conexe. h). In acest caz. 139^6 . c). . 107 alin. bunurilor sau serviciilor proprii. d) incalcarea prevederilor art. alin. cu orice mijloace si in orice mod.000. (6) Inchirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului. in vederea elaborarii de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a bazei de date necesare aplicarii prevederilor art. (1) lit.000. c) punerea la dispozitie de catre agentii economici a spatiilor. 130 alin. . limitele amenzilor contraventionale se maresc de patru ori. (1) si (2). cu exceptia magazinelor specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau conexe.000 lei la 250. Art. a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. art. art. b) neplata de catre utilizatori a sumelor prevazute in tarife si metodologii. de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului. pentru care fapta constituie infractiune. 138^1 si art. in magazine specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe. (1) lit. tranzitul sau orice alta modalitate de introducere a acestora pe piata interna. 139^3 . In cazul in care contravenientul. 88 si 89.000 lei la 57 . . f).000 lei la 250. persoana juridica. e). 130.a) incalcarea prevederilor art. c) incalcarea prevederilor art. atunci cand aceste activitati se desfasoara in public.000 lei la 250.000. 139^3 -139^4 se constata. .(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani realizarea.000. c) incalcarea prevederilor art. 139^5 .000 lei urmatoarele fapte: a) neplata remuneratiei compensatorii pentru copia privata. 135 alin. 139^2 -139^4 se aplica si persoanelor juridice. in scopuri comerciale. (3) Contraventiile prevazute la art. 131^2 . stabilite potrivit prevederilor art.000 lei si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului ori detinerea acestora in scopul distribuirii. b) incalcarea prevederilor art. pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin. 134^1 alin.000 lei urmatoarele fapte: a) neprezentarea de catre utilizatori a informatiilor si documentelor prevazute la art. organul constatator aplica si sanctiunea complementara a suspendarii activitatii contravenientului. 138^2 alin. b) neprezentarea de catre utilizatori catre titularii de drepturi sau catre reprezentantii acestora a listelor cuprinzand repertoriul utilizat sau prezentarea eronata ori incompleta. savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora in scopul distribuirii. echipamentelor. art. acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 la 10 ani. in scopuri comerciale. In acest caz. (3). (2) Contraventiile prevazute la art. b). Art. b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat. acesta va incheia un protocol cu Inspectoratul General al Politiei Romane. (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.

dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe. Dupa articolul 143. de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date." 118. c) inchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe. b) importul. realizate cu consimtamantul titularilor.000 lei punerea la dispozitia publicului. pe piata interna.000 lei. . pentru care informatiile existente sub forma electronica. inchirierea." 116. a copiilor operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe. . importa. la punctele de lucru. .000. .000.000 lei reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare.300." 117. in orice loc si in orice moment ales in mod individual. in mediul digital. 119. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000 lei la 300. Art. (7) In sensul prezentei legi. f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda de la 100.000 lei la 200. (2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate. e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins: "Art.000 lei urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege. in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au in obiectul de activitate reproducerea. prin marfuri pirat se intelege: toate copiile realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate. daca aceste fapte nu constituie o infractiune mai grava: a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. direct ori indirect.000 lei la 300. se introduce art. in vederea comercializarii. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. provoaca sau ascunde o infractiune prevazuta in prezenta lege. astfel incat sa poata fi accesate.000. spre vanzare sau inchiriere.(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda de la 100.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda de la 25.000 lei la 400.000 lei. g) realizarea de opere derivate. afisare ori transmitere in retea. 143^1 cu urmatorul cuprins: 58 . radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitia publicului. in cunostinta de cauza si fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi: a) inlatura. prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat. fonogramele. in cunostinta de cauza si cu scop comercial.000. d) comunicarea publica a operelor. h) fixarea. fara consimtamantul titularilor de drepturi. prin orice mod. 141. 139^7 .000.000. 140. stiind ca acest lucru permite. in scop comercial. ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica.000 lei la 500. inclusiv. privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe. altele decat cele muzicale. a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (9) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul. dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie. .000.000. 143." 120. Art. faciliteaza. fara drept.000. sau a produselor purtatoare de drepturi conexe. stocare.000.000 lei fapta persoanei care.000 lei la 400.000 lei fapta persoanei care isi insuseste. ori detine.000. a produselor purtatoare de drepturi de autor.(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25. (8) In sensul prezentei legi.000 lei fapta persoanei care produce. au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie. astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual. Articolul 142 se abroga. fara drept. rulare sau executare. Art.000. total sau partial. de pe opere sau alte produse protejate. opere sau alte produse protejate. privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil. ofera. prin intermediul tehnicii digitale. b) distribuie. distribuirea.000. depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe.Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 25. distribuie sau inchiriaza. 139^9 .000. . importa in scopul distribuirii.000. Articolul 141 va avea urmatorul cuprins: "Art.000 lei la 300. videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune. 139^8 .

La articolul 146...In completarea prevederilor prezentei legi. se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri in vederea combaterii importului.... inregistrarilor sonore sau audiovizuale: .. de tratament national in statele respective.. 139^6 ....... beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani. .. 144. 139^6 alin. 148.. beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile." 123...." 126. 139^6 si care..(1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. insotit de numele lor.. 140 si 141. distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului. La articolul 146.... art.... Articolul 144 va avea urmatorul cuprins: "Art.. au dreptul sa inscrie. Articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art....... 147...... interpretarilor sau executiilor artistilor interpreti ori executanti: . mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala.. de locul si anul primei publicari... in mijlocul unui cerc.. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins: "Art........." 124.. (6) Dispozitiile alin.. la care se face referire in prezenta lege. denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului.. urmeaza regimul prevazut de art........ 139^8 . administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte... semnalate conform uzantelor.... se infiinteaza Registrul National de Opere... (2) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba.... (5) Pana la proba contrara. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins: "Art........ mentiunea de rezervare a exploatarii acestora.... 214 din Codul de procedura penala.......... isi pot inregistra si numele literar sau artistic. artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti ori executanti. dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege... pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor.... (3). (3) si (4) sau prin mentiunile prevazute la art. constand intr-un simbol reprezentat prin litera C.. o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva.. de locul si anul primei publicari. in exercitarea atributiilor sale de control.. prin simbolurile mentionate la alin. (4) Producatorii de inregistrari sonore. beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege..... (3) Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. mentiunea de rezervare a exploatarii acestora. in sensul prezentei legi... 147^1 ...(1) In vederea inregistrarii. ca mijloc de proba. art... .. (3) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor. semnalata conform uzantelor si constand intr-un simbol reprezentat prin litera P.. pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine. 139^9 .......... inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva... 214 din Codul de procedura penala. iar in lipsa acestora... partea introductiva si litera c) ale literei B vor avea urmatorul cuprins: "B.. Inregistrarea este facultativa si se face contra cost.. au dreptul sa inscrie. (6). (4) si (5) nu conditioneaza existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege. in timpul urmaririi penale.. actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate." 127.. D... exclusiv in vederea aducerii acestuia la cunostinta publica. la care se face referire in prezenta lege.." 122.. partile introductive ale literelor C si D vor avea urmatorul cuprins: "C.. Dupa articolul 147 se introduce articolul 147^1 cu urmatorul cuprins: "Art... cu conditia ca acestia sa beneficieze." 59 .." 121. a operelor realizate in Romania. insotit de numele lor.. Impacarea partilor sau retragerea plangerii inlatura raspunderea penala. ... producerii.. 104 si 106^2 .. 139^9 si art.. se prezuma ca drepturile exclusive. la randul lor."Art. . c) nu au fost fixate in inregistrari sonore. (2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor. titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe.(1) Nu se pedepseste persoana care. 214 din Codul de procedura penala....... . reproducerii... permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti. potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotarare a Guvernului. precum si de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art.. . 145...... in conditiile prevazute de art. programelor de radiodifuziune si de televiziune:" 125..Cetatenii straini. 143^1 .In cazul infractiunilor prevazute la art. semnalata conform uzantelor... exista si apartin persoanelor care le-au utilizat.... in mijlocul unui cerc... (7) Autorii de opere si titularii de drepturi... in conditiile prevazute de art...... denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art....

. 76 alin........ .. dandu-se textelor o noua numerotare. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi... 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.. ART...... organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa initieze procedurile de negociere pentru stabilirea metodologiilor privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi..... cu respectarea prevederilor art... 60 . ART..... IV In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.... 60 din 26 martie 1996. cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor... Alineatele (1) si (3) ale articolului 149 vor avea urmatorul cuprins: "Art. republicata.. (1) din Constitutia Romaniei... ART...... Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei legi......128..... Partea I...... II Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei... in termen de 90 de zile. (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care nu au expirat termenele de protectie calculate conform procedurilor legislatiei anterioare se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege. 149...... nr.......... se aplica tabelele si metodologiile stabilite prin actele normative in vigoare..... . Partea I. cu modificarile si completarile ulterioare...(1) Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia... Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.. III Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa-si modifice statutul in conformitate cu dispozitiile art.. V Legea nr..." ART.... 127. va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.. inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege.

L e g e a n r . veniturilor obtinute din orice sursa. inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului. cu ocazia tragerilor de amortizare. b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. 138 pe 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 33 si 38. atat din Romania. f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat. b) venituri din salarii. urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele. Partea I. h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen. care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania. din bugetele fondurilor speciale. 7 alin. atat din Romania. d). ART. d) venituri din investitii. cu domiciliul in Romania. cu exceptiile prevazute la art. precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane. definite conform art. c) venituri din cedarea folosintei bunurilor. vaduvele/vaduvii de razboi. (2) Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art.Impozitul pe venit va avea urmatorul cuprins: "TITLUL III Impozitul pe venit CAPITOLUL I Dispozitii generale ART. l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala. 1281/30. d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. d) pensiile pentru invalizii de razboi. 39 Contribuabili Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente. conform legii. g) venituri din premii si din jocuri de noroc. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta. altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale. sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente. sume asigurate. definite conform art." 2. 65. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti. care obtin veniturile prevazute la art. c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale. g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal. ART. definite conform art. TITLUL III . 42 Venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe venit. altele decat cele prevazute la lit.2004 Art. in conditii de reciprocitate. venitului net atribuibil sediului permanent. d) in cazul persoanelor fizice nerezidente. cat si din afara Romaniei. cu exceptia celor prevazute la art. acordate din bugetul de stat. numai veniturilor obtinute din Romania. inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale. denumit in continuare impozit pe venit. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: "Cotele de impozitare Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%. ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile. i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat. potrivit prevederilor prezentului titlu. studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala. 71. c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania. 40 Sfera de cuprindere a impozitului (1) Impozitul prevazut in prezentul titlu. 55. indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala. e) venituri din pensii. e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare.12. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. f) venituri din activitati agricole. 927 din 23 decembrie 2003. 61. . definite conform art. definite conform art. definite conform art. cat si din afara Romaniei. e) in cazul persoanelor fizice nerezidente. cu modificarile si completarile ulterioare. h) venituri din alte surse. I. nr. 46. militarii cu termen redus.Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 41. 68. incepand cu al patrulea an fiscal. care desfasoara activitate dependenta in Romania. 71. precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces. sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate. 61 . precum si orice alte drepturi. a). c) in cazul persoanelor fizice nerezidente. b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri. b) in cazul persoanelor fizice rezidente. inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat. orfanii. definite conform art. definite conform art. care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. ce corespund categoriei respective de venit. 78. altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare. venitului salarial net din aceasta activitate dependenta. 89. 39 lit. 57 1 / 2 0 03 p r i v i n d C o d u l f i s c a l . (1) pct. cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. se aplica urmatoarelor venituri: a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane. in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 75. j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie. ART. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa. precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati. k) veniturile din agricultura si silvicultura. precum si pensiile. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit. venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu. bugetele locale si din alte fonduri publice. 23 lit. din bugetul asigurarilor sociale de stat.

b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia. altele decat cele prevazute la alin. s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente. precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945. c) cedarea folosintei bunurilor. b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta. t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia. masa. persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. v) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania. de avocat. precum si celelalte sume fixe. realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere. in conditiile legii. deductibile. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe (1) Deducerea personala. b) salarii. 62 . cu exceptia prevederilor art. accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat. x) alte venituri care nu sunt impozabile. consultant fiscal. in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state. (2) Venitul brut cuprinde: a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii. asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. transport si altele asemenea. q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare. din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. desene si modele. cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe. 49 si 50. p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania. n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala. veteranii de razboi. in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene. tehnicienilor si altor specialisti. arhitect sau a altor profesii reglementate. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale. precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene. dupa caz. in conformitate cu legislatia in vigoare. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. contabil autorizat. precum si la jocurile olimpice. expert contabil. (1) cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii si din jocuri de noroc. (2) De prevederile alin. in cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile premiile. o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania. ART. 47 Venituri neimpozabile (1) Nu sunt venituri impozabile: a) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau.000 lei se majoreaza la 100. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri. se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. 46 Definirea veniturilor din activitati independente (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale. oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate. de oficial. prevazuti in legislatia in materie. ranitilor. invalizii si vaduvele de razboi.000 lei. desfasurate in mod independent. europene si la jocurile olimpice. know-how. (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie. din prestari de servicii. ART. respectiv titularul brevetului aplicat. notar. f) premii. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor. (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei. antrenorilor. in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului. antrenorilor. auditor financiar. ART. pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. ART. marci de fabrica si de comert. precum si din practicarea unei meserii. in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei. incluzand fabricarea produsului sau. primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. prima grupa valorica.m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice. cu modificarile si completarile ulterioare. 44 Perioada impozabila (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. d) pensii. obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale. e) activitati agricole. urmasii eroilor-martiri. campionatele mondiale si jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor. (3). mostre. calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului. in primii 5 ani de la prima aplicare. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. g) alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. tehnicienilor si altor specialisti. consultant de plasament in valori mobiliare. perioada impozabila este inferioara anului calendaristic. dupa caz. cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare. procedee tehnice. determinat pe baza contabilitatii in partida simpla (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului. exprimate in lei. cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale. prevazuti de legislatia in materie. ART. u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare. cu conditia ca pozitia acestora. in calitate de corespondenti de presa. veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala. (1). inclusiv din activitati adiacente. aplicarea procedeului. inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania. CAPITOLUL II Venituri din activitati independente ART. 43 Cotele de impozitare (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activitati independente. in sensul ca fractiunile sub 100. luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.

48. in tara si in strainatate. risc profesional si accidente de munca. venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi. atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. (6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile. in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual. cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente. b) cheltuielile de protocol. persoane care obtin venituri din salarii. (9) in Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii. prevazute in titlul II. c) sumele primite ca despagubiri. g) ratele aferente creditelor angajate. pe baza contractului incheiat intre parti. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul. l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit. i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. se determina pe baza normelor de venit. f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori. la momentul platii de catre suportator.in cazul contractelor de leasing operational. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii. altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale. h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate. inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate. g) contributiile efectuate in numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale. h). 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit (1) Venitul net dintr-o activitate independenta. la beneficiarul acesteia. 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: 1. utilizate in desfasurarea activitatii. conform art. in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana. potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu. d) cheltuielile cu primele de asigurare. d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. boli profesionale. (4) lit. altele decat cele prevazute la alin.rata de leasing . f) amenzile. e) pierderile privind bunurile perisabile. l) cheltuielile efectuate de utilizator. m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare. conform art. venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. (5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii. (3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective. d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana. 63 . e) donatii de orice fel. fara salariati. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil. (8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla. (1). penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine. b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice. confiscarile. cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale. b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate. k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare. in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati. (6). in interesul serviciului. in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana. in conformitate cu legislatia in vigoare. in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale. d) si la alin. (6) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. 48. (7) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta. daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare. stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing. j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile. c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu. (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. potrivit prevederilor legale. individual. (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale. 3. sunt: a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului. potrivit prevederilor legale. c) sa respecte regulile privind amortizarea. pentru a putea fi deduse. (4) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic. (3) Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia.c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. in limita a de 2. justificate prin documente. h) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe. (6). norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva. potrivit legii. Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie. inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii. dupa caz. b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite. in acest caz. m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. dobanzile. k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice. (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate. utilizate intr-o activitate independenta. care este desemnata conform alin. cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare. altele decat cheltuielile de sponsorizare. potrivit legii. d) cheltuielile sociale. cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila. mecenat sau donatii. (4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor. (5) lit. j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili. reprezentand chiria . atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla. ART. in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6). in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. 2. in limitele prevazute de actele normative in materie. mecenat. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta. respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar.

52. potrivit titlului IV. g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite. cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (2) in vederea impunerii. insa nu sunt limitate la: a) utilizarea oricarui bun. (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala. (1) lit. j) indemnizatia administratorilor. cu exceptia celor prevazute la alin. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda.e). respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente Venitul net din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. ART. ART. 55 Definirea veniturilor din salarii (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege. b) contributiile sociale obligatorii platite. in scop personal. b) in cazul veniturilor prevazute la alin. a) .(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca. (1) lit. cu exceptia veniturilor prevazute la art. (3) Avantajele. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv. d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil. fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. in consiliul de administratie. f). 52 Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula. f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil. utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente. pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV. la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa. stabilite potrivit legii. (4). 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut. i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit. venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri. in tara si in strainatate. impusi pe baza de norme de venit. e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica. potrivit legii. 48. precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ. cuvenite administratorilor la companii/societati nationale. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent. precum si suma din profitul net. 82. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege. acordate potrivit legii. societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent. CAPITOLUL III Venituri din salarii ART. h) indemnizatia lunara a asociatului unic. venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut. f). f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor. contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. (1) si (2). (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul. (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil. in interesul serviciului. peste limita de 2. (2) in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala. e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica. (3) in cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala. 64 . (1) lit. ART. primite in legatura cu o activitate dependenta includ. precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata. aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere. ART. comision sau mandat comercial. din patrimoniul afacerii. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. primele. ART. sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica. pentru salariatii din institutiile publice. c) drepturile de solda lunara. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. care nu genereaza o persoana juridica. precum si la regiile autonome. sporurile si alte drepturi ale personalului militar. aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut. d) indemnizatia lunara bruta. k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor. inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. 51 Optiunea de a stabili venitul net anual. precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real. indemnizatiile. inclusiv a unui vehicul de orice tip. in comitetul de directie si in comisia de cenzori. potrivit art. premiile. pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa. din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala. judiciara si extrajudiciara. potrivit art. potrivit legii. indiferent de perioada la care se refera. b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie. b) contributiile sociale obligatorii platite. reprezentand plati anticipate.

in varsta de pana la 18 ani impliniti. . a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii. la momentul platii primei respective.6. ordine publica si siguranta nationala. o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice. a) si alin. in conformitate cu legislatia in vigoare. suportata de persoana fizica.pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere .pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere . pentru acea perioada impozabila din 65 . g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata. potrivit repartitiei de serviciu. d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului. ale carei venituri. a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare. care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate. personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate. altele decat cele obligatorii. p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan. rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv. cu orice ocazie din cele de mai sus. pentru credite si depozite.000 lei.000 lei. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania. realizate de persoane fizice. in interesul serviciului. ajutoarele pentru nastere.500. deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei. astfel: . (3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul.001 lei si 30. acordate potrivit legislatiei in materie. personal pentru munci casnice.500. d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice. k) sumele reprezentand platile compensatorii. f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport. la nivelul unui abonament lunar. (4) in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili. indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv.000 lei inclusiv. a echipamentului individual de protectie si de lucru. in care isi au locul de munca. solidaritatii sociale si familiei. (6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului. (2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10. f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora. nu depaseste 1. (5) Copiii minori. al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net.pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere .500.2. contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului. ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale. nu depasesc 2. primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala. calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate. al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice.500.b) cazare. costul prestatiilor pentru tratament si odihna.000. h) sumele primite.4. zilei de 1 iunie. precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile. e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice. daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget. ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare. ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare. acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie.500. ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator. cadourile oferite salariatelor. pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului. la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii.000 lei. acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. a alimentatiei de protectie. in tara si in strainatate. precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate. Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase. inclusiv cartelele telefonice. (1) lit. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.500. conform legilor speciale. veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor. imbracaminte. .pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere . potrivit legilor speciale. compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala.000 lei lunar. ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu. . (5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere . 40 alin. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor. m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain. i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data. n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator. acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane. in conformitate cu legislatia in vigoare. precum si sumele reprezentand platile compensatorii. acordate potrivit legii.000 lei. conform intelegerii intre parti. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora. inclusiv.5. 56 Deducere personala (1) Persoanele fizice prevazute la art. calculate pe baza soldelor lunare nete.000 lei. in scop personal. c) imprumuturi nerambursabile. precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta. astfel cum este prevazut in contractul de munca. b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor. in limita unui salariu de baza la angajare. calculate pe baza salariului mediu net pe economie. ART. ai contribuabilului sunt considerati intretinuti. (4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile.000. la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu. precum si compensarea diferentei de chirie. in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor. in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane. inclusiv cartelele telefonice. j) sumele reprezentand platile compensatorii. precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare. precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament. c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii. numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate.500. l) veniturile din salarii. a altor drepturi de protectie a muncii. incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii. stabilite potrivit legii.3. potrivit dispozitiilor legale. impozabile si neimpozabile.000 lei nu se acorda deducerea personala. hrana.000. folosite in scopul personal.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil. efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30. ajutoarele pentru bolile grave si incurabile. copiii sau alti membri de familie. primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala. acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2.000 lei. cu ocazia Pastelui. . conform legii. e) contravaloarea echipamentelor tehnice.000 lei.000. in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare. g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii. pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei.

contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real. le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania. final. ART. a incetarii acesteia. (3). Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. ART. (4) Persoana fizica. direct sau printr-un reprezentant fiscal. retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. . calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni. ART. b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor. (3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania. (1). 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale (1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate. in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat. precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent. (2) nu se aplica contribuabililor in cazul in care optiunea de mai sus este formulata. 63 Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an. in bani si/sau in natura. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal. care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Prevederile alin. in sarcina proprietarului. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. respectiv. 82. altele decat veniturile din activitati independente. (5) Obligatia calcularii. uzufructuar sau alt detinator legal. indiferent de suprafata. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie. ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti. astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. (8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate.000 m2 in zonele montane. (1) si (2).anul fiscal in care acestea au fost intretinute. care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania. precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile. cu exceptia veniturilor din arendare. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. obtinute de catre proprietar. pentru fiecare an.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20. (4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile. hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. (4) revine organului fiscal competent. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat. ART. pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza. 66 . (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si. conform dispozitiilor legale. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. respectiv. (2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere: a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10. 59 Fise fiscale (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar. stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si. evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. si urmatoarele: . pentru anul fiscal expirat. sa indeplineasca obligatiile privind calculul. cu modificarile si completarile ulterioare. pot opta ca pentru angajatii acestora. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul. uzufructuarului sau a altui detinator legal. 57. plantelor decorative si ciupercilor. precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine.cotizatia sindicala platita in luna respectiva. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. (3). CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor ART.contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale. precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii. retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. din cultivarea si din valorificarea arbustilor. pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. legumelor si zarzavaturilor in sere. (2) Orice contribuabil prevazut la alin. pentru fiecare contribuabil. ART. conform art.deducerea personala acordata pentru luna respectiva. ART. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. 51 alin. in cazul in care arenda se exprima in natura. 58 Termen de plata a impozitului Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri. (2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad. . potrivit legii.

castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential. (3) Calculul. obligatia calcularii. Transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul asociatilor/actionarilor. (2) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. precum si partile sociale. care realizeaza venitul. in situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare sa se faca esalonat. in cazul dividendelor distribuite. pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile. precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului. CAPITOLUL V Venituri din investitii ART. in cadrul sistemului stock options plan. Cand dobanditorul de titluri de valoare nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare. pe baza contractului incheiat intre parti. X din prezentul titlu. intocmite de lichidatori. (2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. respectiv la momentul platii dobanzii. ART. 65 Definirea veniturilor din investitii (1) Veniturile din investitii cuprind: a) dividende. (2) Veniturile impozabile din dobanzi sunt toate veniturile sub forma de dobanzi. dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil. e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului. in momentul incheierii tranzactiei. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar. e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice. b) venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat. ART. cu comisioanele datorate intermediarilor. dupa caz. titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. in cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential. se efectueaza astfel: a) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare. in situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile. precum si orice alte operatiuni similare. care vizeaza constructia de locuinte. dupa caz. Pentru veniturile sub forma de dobanzi. pe baza de contract. 67 . in cazul unor instrumente de economisire. in cadrul Programului de privatizare in masa. care include si cheltuielile privind comisioanele. b) venituri impozabile din dobanzi. (4) Determinarea castigului potrivit alin. dupa caz. in cazul castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen. pe baza de contract. diminuata. respectiv la momentul rascumpararii. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii (1) Veniturile sub forma de dividende. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare. obligatia calcularii. c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. (5) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen. Termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor. altele decat cele prevazute la alin. (1)-(3) se efectueaza la data incheierii tranzactiei. precum si obligatiunilor municipale. operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. (6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii. altele decat: a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc. valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare. (1) si (2). cu titlu gratuit. obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare. obligatia calcularii. reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori. obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania. d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen. calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii. operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor. b) in cazul castigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii. dupa caz. castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. se impun cu o cota de 10% din suma acestora. daca dobanditorul nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania. castigul se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii. ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni. d) in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. cu modificarile si completarile ulterioare. in cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice.ART. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii. termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. in cazul unor instrumente de economisire. altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale. pe baza de contract. retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit. in cazul dobanzilor capitalizate. retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit. impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. 66 Stabilirea venitului din investitii (1) Castigul din transferul titlurilor de valoare. (3) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale. dupa caz. c) castiguri din transferul titlurilor de valoare. precum si din orice alte operatiuni de acest gen. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ. taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. c) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise. incepand cu a doua tranzactie. diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor. altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale. obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice. pe baza contractului incheiat intre parti. precum si din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare.

69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9. nu se compenseaza. retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice. ART. ART. poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate. CAPITOLUL VI Venituri din pensii ART. 70 Retinerea impozitului din venitul din pensii (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit. (1). legumelor si zarzavaturilor. (3) Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade mai mici . (6) in aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea. in cazul unei activitati pe care contribuabilul incepe sa o desfasoare dupa data de 30 iunie. la termenele prevazute la art. cu exceptia prevederilor lit. astfel incat sa reflecte aceasta pierdere. (4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.(3) reprezinta impozit final pe venit.f) in cazul venitului impozabil definit la art. 73 Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla (1) Un contribuabil care desfasoara o activitate agricola. potrivit prevederilor prezentului articol. este cursul de schimb al pietei valutare.decat anul calendaristic. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata. (1) . acesta este obligat sa efectueze plati anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat. in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat. de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat. (2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. (2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola.000. pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. (6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera. pe baza de contract. pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. 51 alin. incetare si alte fractii de an . pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale. 71 Definirea veniturilor din activitati agricole Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati: a) cultivarea si valorificarea florilor. prevazuta la art. (5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla. Pana la data de 31 mai a 68 . plantelor decorative si ciupercilor. 71. impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10%. (4) Daca o activitate agricola a unui contribuabil inregistreaza o pierdere datorata calamitatilor naturale. 66 alin. g) impozitul calculat si retinut la sursa. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare. pana la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal. pentru anul in curs. cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare. si orice alte operatiuni similare nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. h) cursul de schimb necesar pentru transformarea in lei a sumelor exprimate in valuta. reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.000 lei din venitul din pensii. (5) Pierderile inregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare. norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea. e). (4) Impozitul retinut conform alin. c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea. si cele finantate de la bugetul de stat. declaratia de venit se depune in termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea. b) cultivarea si valorificarea arbustilor. mentionata la art. impozitul fiind final. precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen. (3) in cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole. CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole ART. are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent. (2) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. norma de venit aferenta activitatii se reduce. Normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii. determinat pe baza de norme de venit. in situatia in care partile contractante convin ca plata sa se faca esalonat. (3). ART. 68 Definirea veniturilor din pensii Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii. iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 48. se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. (5) in cazul unei pensii care nu este platita lunar. (3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei. pentru ziua anterioara efectuarii platii venitului. ART. Normele de venit se stabilesc. facute catre un sistem de asigurari sociale. 82 alin. c) si d). pentru activitatea respectiva. care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.incepere. ART. pentru venitul prevazut la alineatul respectiv. 74 Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole (1) Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net. cat si in sistem real. in vederea calcularii impozitului datorat. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. potrivit art. Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. in rate. se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. retinerii si virarii acestuia. pentru ziua anterioara efectuarii fiecarei plati. impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia. potrivit lit. (7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora. (6). 72 Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit (1) Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. 71.

ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an. sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri. inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice. ART. si declaratia estimativa de venit. precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun. 41 lit. 69 . 79 Calculul impozitului si termenul de plata (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri. b) castiguri primite de la societatile de asigurari. (4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit. sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8. a). Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata. din strainatate. necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial. (6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. (2) Veniturile din categoriile prevazute la art. altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri. prin retinere la sursa. 77 Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc (1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune. fosti salariati. (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile. in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun. Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice rezidente se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa. (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii. in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. (3) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut. 42. in anul anterior. si declaratia de venit estimat. c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. 76 Stabilirea venitului net din premii Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil. prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. ART. 75 Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri. o data cu declaratia speciala. o data cu cererea de optiuni. servicii si alte drepturi. in urmatorii 5 ani consecutivi. pe fiecare tara. urmatoarele venituri: a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate. (3) Contribuabilii care. in functie de vechimea pierderii.000. 81 Declaratii de venit estimat (1) Contribuabilii. cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obtinute din aceeasi sursa de venit. 41 lit. estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun. (2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. (3) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente. CAPITOLUL VIII Venituri din premii si din jocuri de noroc ART. (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: a) reportul se efectueaza cronologic.anului urmator. altele decat veniturile care sunt neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu. III din prezentul titlu.000 lei pentru fiecare concurs. ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare. ART. au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal. din motive obiective. CAPITOLUL X Venitul net anual impozabil ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse (1) in aceasta categorie se includ. c) si f). a). care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal. se considera venit anual. altele decat cele prevazute la art. insa nu sunt limitate. potrivit cap. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa. in bani si/sau in natura. c) venituri primite de persoanele fizice pensionari. retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. b) dreptul la report este personal si netransmisibil. precum si cei care. potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale. realizate de acelasi organizator sau platitor. (3) Obligatia calcularii. reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului. ART. (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat. sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva. a). precum si asociatiile fara personalitate juridica. prin retinere la sursa. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. CAPITOLUL IX Venituri din alte surse ART. (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc. (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii. platile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent. c) pierderea reportata.

e) venituri din alte surse. pentru activitati desfasurate in Romania. (6) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. ca si declaratiile speciale. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate. pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare. 40 alin. prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit legii. 86 70 . cu exceptia veniturilor din arendare. potrivit optiunii. 84 Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. dupa caz. 40 alin. venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere. a caror impunere este finala. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizeaza. retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat revine organului fiscal competent. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%. si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal. d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit. (1). 60. pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. b) . c) venituri din pensii. (5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere. pana la data de 15 noiembrie inclusiv. ART. b) venituri din investitii. CAPITOLUL XI Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica ART. (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. in cazul in care. ART. in cazul veniturilor din salarii. pentru fiecare an fiscal. pe fiecare sursa de venit. precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit. depun numai declaratiile speciale pentru anul fiscal. fisele fiscale se depun in cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale. din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit. uzufructuari sau de alti detinatori legali. se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti. au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent. venituri din premii si din jocuri de noroc. venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii. venituri din activitati agricole. astfel: 50% din impozit. (4) din prezentul articol. cu exceptia veniturilor din arenda. inscrisi intr-un document oficial. (5) Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent. (2) al aceluiasi articol. 43 alin. in doua rate egale. altii decat persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. (3) contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv. in situatia in care acestea nu se cunosc. a). datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit. in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent. pe baza declaratiei de venit. sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla. privind colectarea creantelor bugetare. (4) Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri: a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor. (1) lit. depuse in luna decembrie. 40 alin. pensii. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere. pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale. in cadrul aceluiasi termen. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. inclusiv pentru veniturile din activitati agricole determinate in sistem real. (2). perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie. (2) Contribuabilii. (4) lit.ART. detinute in comun. ART. din cedarea folosintei bunurilor. in cazul veniturilor din salarii. (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. si 50% din impozit. Pentru declaratiile de venit estimativ. venituri din alte surse a caror impunere este finala. (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent. cu exceptia contribuabililor prevazuti la alin. altii decat cei prevazuti la alin. pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. fisele fiscale se depun pentru fiecare sursa de realizare a venitului. daca: a) obtin numai venituri sub forma de salarii. (3) Obligatia calcularii. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale. precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor. 83 Declaratia de venit si declaratii speciale (1) Contribuabilii prevazuti la art. (3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare sursa de realizare a venitului. luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent. a) si cei care indeplinesc conditiile de la art. cu exceptia celor prevazute la alin. pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit. nu se mai stabilesc plati anticipate. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. venituri din activitati independente. este considerat ca fiind obtinut de proprietari. (2). b) obtin numai venituri din investitii. cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare. 40 alin. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel. potrivit art. potrivit clauzelor contractuale. venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente. exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. c) obtin venituri potrivit art. (1) lit. (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. realizate de contribuabilii. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal.e) coroborat cu alin. dupa caz. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor. individual sau dintr-o forma de asociere. determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare. pana la data de 1 septembrie inclusiv. prevazuta la art. depuse de contribuabilii prevazuti la art. (1). cu modificarile si completarile ulterioare. precum si venituri din premii si din jocuri de noroc. organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat. 72 si 73.

venitului din activitati independente. conform deciziei de impunere anuala. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. sunt impozitate. contribuabilii persoane fizice nerezidente. proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei. declaratii anuale de venit. se determina pe fiecare sursa. sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei. ce este atribuibil sediului permanent. b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri. (4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent. datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu. (3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit. f) conditiile de incetare a asocierii. pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. la inceperea activitatii.asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit. au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate. (5) Diferentele de impozit ramase de achitat. care realizeaza venituri din Romania. 48. ART. denumit in continuare credit fiscal extern. ART. in alte cazuri decat asocierea cu o persoana juridica. altele decat cele prevazute la art. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate. in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. (1). c) si f). c) veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania. realizate in cadrul asocierii. d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia. potrivit declaratiei specifice. b) veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident. in limitele prevazute in prezentul articol. se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. III din prezentul titlu. (1) lit. se distribuie asociatilor. determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV. (2) Venitul net dintr-o activitate independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.Reguli privind asocierile fara personalitate juridica (1) Prevederile prezentului articol nu se aplica: . in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice. 87. numai daca se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) persoana nerezidenta este prezenta in Romania timp de una sau mai multe perioade de timp care. dintr-o asociere cu o persoana juridica romana. 90 Venituri obtinute din strainatate altele decat prevazute la art. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa. b) obiectul de activitate si sediul asociatiei. impozitul fiind final. (2) in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica. care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati. in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. prin intermediul unui sediu permanent in Romania. (7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice. Obligatia calcularii. potrivit prezentului titlu. ART. (2) Veniturile supuse impunerii. va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat. pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile. e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice. (6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere. cat si in strainatate. 40 alin. din categoriile prevazute la alin. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente Persoanele fizice nerezidente. au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit. c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi. direct sau printr-un reprezentant fiscal. conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice. care desfasoara o activitate independenta. microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica. constituita potrivit legii. caz in care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II. la venitul net anual impozabil din activitatea independenta. (1) au obligatia sa le declare. 41 lit. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia. . depasesc 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive. privind colectarea creantelor bugetare. perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie. a). (2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit. pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana juridica. revine persoanei juridice romane. asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa. este asimilat. sunt impozitate. 41 lit. (5) Venitul/pierderea anual/anuala. . potrivit prevederilor cap. conform contractului de asociere. 88 si la titlul V. potrivit prezentului titlu. 71 . in functie de natura acestuia. ART. care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. (3) in cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente (1) Persoanele fizice nerezidente. care desfasoara activitati dependente in Romania. partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor. (8) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice. a). (3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa. din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net. in urmatoarele conditii: a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent.fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica. care sa cuprinda inclusiv date referitoare la: a) partile contractante. pana la data de 15 martie a anului urmator. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente (1) Persoanele fizice nerezidente. (4) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere.pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderii. 28. retinerii si virarii impozitului. care se incheie in anul calendaristic in cauza. 91 Creditul fiscal extern (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care. 40 alin. CAPITOLUL XII Aspecte fiscale internationale ART. in total. c) si f) (1) Persoanele fizice prevazute la art.

571/2003 privind Codul fiscal. Partea I. la organul fiscal competent. ART. pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit. 92 Pierderi fiscale externe (1) Pierderile fiscale obtinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa. pentru care impozitul pe venit se retine la sursa. se vor transforma astfel: a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala. in situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state. pentru care depunerea declaratiei se efectueaza pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat. respectiv deducerea personala de baza. urmatoarele conditii: a) impozitul platit in strainatate. (1). 107. II. pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat. cu modificarile si completarile ulterioare." Art. 40 alin. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor. pe fiecare tara. realizat in anul fiscal 2004. angajator. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat in Romania." 5. 72 . alt platitor de venit. eliberat de: 1. aferenta venitului impozabil din strainatate. exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv. inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. (2) Pierderea care nu este acoperita. 94 Dispozitii tranzitorii (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevazute in actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective. CAPITOLUL XIV Dispozitii tranzitorii si finale ART.Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta. cum ar fi dolari S. pentru personalul disponibilizat. precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta. din anul de realizare a venitului. 41 lit. 4. in cazul veniturilor din salarii. (2) Pierderile inregistrate in perioada de scutire de contribuabili nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri in anii respectivi si nu se reporteaza." 3. cumulativ. corectate cu rata inflatiei realizate. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. (5) in vederea calculului creditului fiscal extern. aferent venitului din sursa din strainatate. din strainatate. Articolul 104 se completeaza cu un nou alineat. (1) lit. cu regim de retinere la sursa a impozitelor.U. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa (1) Platitorii de venituri. diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate in acest an. se supun impozitarii in Romania.Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%. 95 Definitivarea impunerii pe anul 2004 (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil.A. . (4) Veniturile realizate din strainatate. altele decat cele prevazute la art. precum si impozitul aferent. (1) platitorii de venituri din activitati independente. din anul de realizare a venitului respectiv.Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite. 40 alin. folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa. 40 alin. III. sa retina si sa vireze impozitul retinut la sursa si sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit. va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania. (3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate. raman valabile pana la data expirarii lor. dandu-se textelor o noua numerotare. CAPITOLUL XIII Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa ART. de catre persoanele fizice prevazute la art. mentionate la art. sau euro. a). 2. ART. se va elabora formularistica necesara ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice. potrivit procedurii de mai sus. c) si f). alineatul (6). (2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat in anul fiscal 2004. in temeiul alin. pentru alte categorii de venituri. recunoscandu-se impozitul platit in strainatate sub forma creditului fiscal. folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia. a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Articolele 96-101 se abroga. sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente. (2) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004. prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili baremul de impunere obtinut pe baza baremului anual pentru plati anticipate din anul 2004. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art. (3) Prevederile privind indeplinirea conditiei prevazute la art. . pentru venitul obtinut in strainatate. conform legislatiei in vigoare in anul 2004. (2) Fac exceptie de la termenul prevazut la alin. 52. b) din valuta de circulatie internationala in lei. Art. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ. . autoritatea fiscala a statului strain respectiv. dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei. din statul respectiv. cu urmatorul cuprins: "(6) Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula. Legea nr. a) si cele care indeplinesc conditia de la art. se reporteaza pentru o perioada de 5 ani fiscali consecutivi si se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa. (2). 3. reprezentand pierderi definitive ale contribuabililor. 41. sunt obligati sa calculeze.

— (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare. TITLUL I Dreptul de autor PARTEA I Dispozitii generale CAPITOLUL I Dispozitii introductive Art. chiar neterminata . pana la proba contrara. artistice sau stiintifice. 8/1996 PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE privind dreptul de autor si drepturile conexe Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului. intre care unul poate fi autorul principal. 4. coautorii nu pot exploata opera decat de comun acord. Art. Art. CAPITOLUL II Subiectul dreptului de autor Art. prin simplul fapt al realizarii ei. (2) In cazurile expres prevazute de lege. in conditiile prezentei legi. — (1) Este opera comuna opera creata de mai mulsi coautori. (3) In lipsa unei conventii contrare. — Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale. — (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. 2. Refuzul 73 . este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. 3. independent de aducerea la cunostinta publica. pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul. Art. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii. atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea. persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica. 1. (2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata. (2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia. (2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului. in colaborare.Legea nr. precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala. 5. — (1) Se prezuma a fi autor.

modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor. 6. arta monumentala. b) culegerile de opere literare. descoperirile si inventiile. remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. cum ar fi: operele de sculptura. continute intr-o opera. 7. oricare ar fi modalitatea de creatie. administrativa. predicile. de explicare sau de exprimare. b) operele stiintifice. insigna. constituie creatii intelectuale. constituie. data fiind natura operei. dramatico-muzicale. manualele scolare. adnotarile. cum ar fi: enciclopediile si antologiile. legislativa. 74 . d) mijloacele de plata. In lipsa unei conventii. oricare ar fi modul de preluare. g) operele de arta plastica. (5) In cazul utilizarii operei create in colaborare. emblema. remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal. studiile. sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata. daca acestea nu se pot stabili. e) operele cinematografice. — Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele: a) ideile. (4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta.consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. gravura. pictura. inclusiv bazele de date. aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare. protejate ori nu. geografiei si stiintei in general. teoriile. colectiile sau compilatiile de materiale sau date. conceptele. judiciara si traducerile oficiale ale acestora. — Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar. cum ar fi: stema. sigiliul. artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie. Art. f) operele fotografice. si anume: a) traducerile. Art. care. Art. (2) In lipsa unei conventii contrare. c) compozitiile muzicale cu sau fara text. aceasta poate fi exploatata separat. proiectele si documentatiile stiintifice. scrise sau orale. prin alegerea sau dispunerea materialului. CAPITOLUL III Obiectul dreptului de autor Art. dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa. hartile si desenele din domeniul topografiei. pledoariile. — Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale. cu conditia sa nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori. plastica sticlei si a metalului. b) textele oficiale de natura politica. artistice sau stiintifice. adaptarile. i) lucrarile plastice. machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura. precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei. obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente. de scriere. 8. ecusonul si medalia. inclusiv plansele. cum sunt: a) scrierile literare si publicistice. drapelul. d) operele dramatice. cursurile universitare. precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice. ceramica. c) simbolurile oficiale ale statului. de asemenea. fara a fi posibil. conferintele. operele coregrafice si pantomimele. blazonul. 9. lucrarile documentare. litografie. sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. h) operele de arhitectura. grafica. prelegerile si orice alte opere scrise sau orale. artistic sau stiintific. ale autoritatilor publice si ale organizatiilor. precum si orice alte opere audiovizuale. scenografie. precum si programele pentru calculator. tapiserie. cum ar fi: comunicarile. — (1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot.

se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere. potrivit legislatiei civile. c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica. a unei opere radiodifuzate sau televizate. daca este cazul. f) simplele fapte si date. sunetelor sau imaginilor. h) transmiterea unei opere catre public prin fir.operei. inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. 10. 12. 13.atingeri aduse operei. — Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza: a) reproducerea integrala sau partiala a operei. Daca nu exista mostenitori. — Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca. Art. inchiriere. l) prezentarea intr-un loc public. prin fibra optica sau prin orice alt procedeu. Art. fotografice si de arhitectura. Art. precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice. e) dreptul de a retracta opera. inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere. d) reprezentarea scenica. i) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si audiovizuale. k) difuzarea secundara. CAPITOLUL IV Continutul dreptului de autor Art. exercitiul acestor drepturi revine Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. e) expunerea publica a operelor de arta plastica. in 75 . in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa. c) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera. se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere. despagubind. (2) Prin difuzare. in orice forma materiala. f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale. g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor. in sensul prezentei legi. b) difuzarea operei. prin vanzare. recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a . prin cablu. 11. simultana si integrala a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. de catre un organism de emisie. 10 lit. — Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca. pe durata nelimitata. de arta aplicata. in sensul prezentei legi. — (1) Prin reproducere. imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate.e) stirile si informatiile de presa. diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate. inclusiv prin satelit. (2) Dupa moartea autorului. precum si oricarei . a unei opere. — (1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. m) accesul public la bazele de date pe calculator. exercitiul drepturilor prevazute la art. realizate cu consimtamantul autorului. daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa. in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica. Art. (3) Nu se considera difuzare distribuirea catre public prin imprumut. prin intermediul oricaror mijloace. cu titlu gratuit. g) si h). j) retransmiterea nealterata. prejudiciati prin exercitarea retractarii. d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari. pe titularii drepturilor de exploatare. b) si d) se transmite prin mostenire. 14. b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei.

21. daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul. precum si in orice alt mod similar constituie comunicare publica. — (1) In cazul fiecarei revanzari a unei opere de arta plastica la licitatie publica sau prin intermediul unui agent comisionar. (2) nu se aplica in cazul imprumutului public realizat in scop educativ ori cultural. (2) Se considera publica orice comunicare a unei opere. j) si l). a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioada de timp determinata. e) lucrarile de referinta pentru utilizare imediata sau pentru imprumuturi intre institutii. Art. g). indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a receptiona astfel de comunicari pot sau nu sa o faca in acelasi loc sau in locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite. — Dreptul de difuzare secundara reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a operei sale. 15. 20. autorul are dreptul la 5% din pretul de vanzare. Art. precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. (2) Dreptul de a autoriza inchirierea operei reprezinta dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispozitie pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioada de timp limitata. (5) Imprumutul public al unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima difuzare a operei. — (1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la art. chiar dupa difuzarea acestora in conformitate cu consimtamantul autorului. Art. (3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesita autorizarea titularului dreptului de autor decat pentru inchirierea si importul acestora. precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata. (3) Dispozitiile alin. a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizata cu ajutorul unui calculator ori al oricarui alt dispozitiv tehnic. 19. 16. publicarea in culegeri. prin institutii recunoscute potrivit legii sau organizate in acest scop de catre autoritati publice. 17. prin oricare dintre mijloacele prevazute la art. (2) Imprumutul public da dreptul titularului dreptului de autor la o remuneratie echitabila. — (1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza inchirierea originalului si a copiilor operelor. 18. (2) nu se aplica la: a) originalele sau copiile unor opere scrise. a operelor cuprinse intro inregistrare sonora. Art. cu titlu gratuit. ulterior primei difuzari. din biblioteci publice. Art. d) originalele sau copiile operelor. in cadrul activitatii obisnuite. facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia. 13 lit. inclusiv a operelor audiovizuale.cazul in care se realizeaza prin intermediul bibliotecilor publice. i). c) originalele sau copiile operelor de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice. — Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a unor lecturi. — Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea. ori de catre un comerciant. — (1) Imprumutul public consta in punerea la dispozitia unei persoane. b) proiectele de structuri arhitecturale. interpretari muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau audiovizuale. prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. Imprumutul public nu necesita autorizarea prealabila a autorului. pentru utilizare. 76 . h). in scopul comunicarii publice. in schimbul unui avantaj economic direct sau indirect. 13 lit. (4) Dispozitiile alin. d) si e). ori pentru a caror utilizare exista un contract. adaptarea. Art. f) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca. Art.

pentru prima oara. Art. Art. (2) Daca opera este creata. Acestia vor raspunde de retinerea din pretul de vanzare si de plata sumei corespunzatoare catre autor a cotei de 5%. (3) Drepturile prevazute in prezentul articol constituie dreptul de suita si nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. — Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului si sa o puna la dispozitia acestuia.(2) Licitatorii. durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea operelor. 28. Art. autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor CAPITOLUL V Durata protectiei dreptului de autor Art. In acest caz. in lipsa unui mandat. oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. (1) al prezentului articol in termen de doua luni de la data vanzarii. durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor. Art. oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire. (2) Daca nu este posibila returnarea originalului. 24. daca nu exista mostenitori. (1). 77 . potrivit legislatiei civile. 26. exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau. (1). asigurarea operei la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului. 16. termenul de protectie va fi calculat. organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri. (2) Persoana care. Art. Art. agentii comisionari si comerciantii. pentru fiecare dintre aceste componente. din domeniul respectiv de creatie. — Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica. proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzatoare. artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei. — (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. se aplica dispozitiile art. proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta .pentru securitatea operei. beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. dupa incetarea protectiei dreptului de autor. — (1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. pe o perioada de 70 de ani. trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. intr-o perioada de timp. (2) Cand identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. in mod legal. volume si in orice alte forme de continuare. care intervin in vanzare. in mod legal. serii. aduce la cunostinta publica. (1). (3) In cazul unei structuri arhitecturale. 25 alin. (2) In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte. 18 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului. — (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului la pretul de cost al materialului. 27. 22. 17. in parti. o opera nepublicata inainte. In cazul in care aceasta nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor. 25. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica. daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. 23. potrivit alin. — (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. 13. precum si o remuneratie corespunzatoare. — (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare.

— Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica.Art. iar in cazul operelor de arta plastica sau de arhitectura. b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera. fonotecilor. c). cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera. arta plastica. in masura justificata de scopul urmarit. cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante. care au fost exprimate oral in public. fotografica sau arta aplicata. destinate exclusiv invatamantului. si locul 78 . 32. care functioneaza fara scop lucrativ. h) reproducerea. in scop de analiza. e). dupa caz. pentru inlocuirea acestuia. iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire. muzeelor. Art. potrivit legislatiei civile. fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii. i) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant. cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea. — Modificarile neesentiale. CAPITOLUL VI Limitele exercitarii dreptului de autor Art. f) reproducerea. — Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului. amplasata permanent in locuri publice. difuzarea sau comunicarea catre public. precum si reproducerea pentru invatamant. pe o perioada de 50 de ani. c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii. in cadrul institutiilor publice de invatamant sau de ocrotire sociala. difuzari sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale. e) reproducerea. exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea. f) si h) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului. difuzarea sau comunicarea catre public a operelor in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate. alocutiunilor. 33. in cadrul bibliotecilor. nu vor extinde termenul de protectie a acestei opere sau colectii. arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice. (2) In cazurile prevazute la lit. Art. 29. difuzarea sau comunicarea catre public de scurte fragmente ale conferintelor. 30. urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica. sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare: a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare sau administrative. d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere. Art. in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale. in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri. precum si corectarea continutului unei opere sau colectii. in scopul informarii asupra problemelor de actualitate. g) reproducerea. — Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de arta aplicata este de 25 de ani de la data crearii acestora. pledoariilor si a altor opere de acelasi fel. comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare. care sunt necesare pentru continuarea activitatii colectiei in modul in care a intentionat autorul operei. adaugarile. b). — (1) Sunt permise. in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului. reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa. al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective. 31. dar numai in masura justificata de scopul informatiei. in masura justificata de scopul acestora. daca acesta apare pe lucrarea utilizata. taieturile sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori aranjarii. de articole izolate sau de scurte extrase din opere. de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate. difuzarea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura. in cazul distrugerii. cat si accesul publicului sa fie fara plata. filmotecilor.

inregistrarea trebuie distrusa. (1) al prezentului articol nu se aplica in cazul transmiterii digitale.prezenta extrase din opere. prin orice mijloace. — (1) Autorizatia pentru emiterea unei opere prin mijloace fara fir include si autorizarea pentru transmiterea acelei opere prin fir. a unei opere. (3) Cesiunea dreptului de comunicare catre public a unei opere prin radio sau televiziune da dreptul organismului emitator sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir. targuri sau colectii pot fi reproduse in cataloage publicate si distribuite in acest scop de catre organizatorii unor astfel de activitati. — Transformarea unei opere. — In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii. societatile comerciale care produc sau vand inregistrari sonore sau audiovizuale. (2) In cazurile mentionate la alin. care nu este destinata si nu este pusa la dispozitia publicului. fara plata unei remuneratii separate. cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica. 79 . 36. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari. 39.originalul. iar reproducerea sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare. cu conditia ca aceste . pot reproduce si . licitatii. in sensul prezentei legi. — (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. (1) trebuie sa fie indicate sursa. b) daca rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura. cu conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce priveste opera originala si autorul acesteia. Art. sonor sau audiovizual.operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii. a comunicarii autorizate catre public. daca acestea sunt mentionate pe lucrarea utilizata. o singura data. CAPITOLUL VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor Sectiunea I Dispozitii comune Art. fara consimtamantul autorului si fara plata unei remuneratii.unde se gaseste . prin cablu sau prin orice alt procedeu similar. Art. Art. este permisa in urmatoarele cazuri: a) daca este o transformare privata. Art. se va plati o remuneratie stabilita conform prevederilor prezentei legi. echipament pentru reproducerea sau comunicarea publica a acestora.emisiuni de radio si de televiziune. cat si pentru aparatele ce permit reproducerea acestora. precum si echipament pentru receptarea de . in scopul realizarii. reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului. cu conditia ca transmiterea sa fie realizata nealterat. pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata. pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii. — (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor. 37. In cazul unei noi emiteri a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare. — (1) Operele prezentate in expozitii accesibile publicului. simultan si integral de catre organismul emitator de origine si sa nu depaseasca zona geografica pentru care s-a acordat dreptul de emitere. c) daca transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor. 38. 35. 34. Daca in termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi. (1). (3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva. in situatia prevazuta la alin. (2) Dispozitiile alin. precum si paternitatea operei. Art.

cat si termenul de acceptare a operei de catre utilizatori. pentru operele create in cadrul unui contract individual de munca. (2) In lipsa unei conventii contrare. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract. Aceasta se va face avand in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere. autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente. (5) In cazul cesiunii neexclusive. titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera. 42. ca parte din ansamblul creatiei sale. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale. Fac exceptie contractele avand drept obiect opere utilizate in presa. aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. 43. stabilirea remuneratiei. (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu consimtamantul expres al cedentului. (2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract. titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul de a o utiliza sub orice forma. — (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise. cesionat. (3) In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale. drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. 41.viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare. este lovita de nulitate absoluta. se . (2) la expirarea termenului mentionat in alin. in cazul altor publicatii. precum si alte circumstante ale cazului. Art. Art. Daca o asemenea clauza exista. Art. cu exceptia dreptului la import. persoana juridica.(4) In cazul cesiunii exclusive. destinatia si durata exploatarii.transforma prin una dintre modalitatile prevazute de lege. daca nu se prevede altfel prin contract. (6) nu este necesar in cazul in care cesionarul. 44. in cazul unui cotidian. (4) Autorul nu poate sa renunte anticipat la exercitiul dreptului prevazut la alin. 40. sau in termen de 6 luni. modalitatile de exploatare. fie in suma fixa sau in orice alt mod. Art. — In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la difuzarea copiilor unei astfel de opere a fost. nominalizate sau nenominalizate. In absenta precizarii termenului. acesta este de 3 ani de la data predarii operei. 46. Art. Art. (8) Consimtamantul mentionat la alin. cu conditia sa nu prejudicieze publicatia in care a aparut opera. — (1) In lipsa unei clauze contractuale contrare. (3) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei. titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane. pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. potrivit legii. (1) drepturile patrimoniale revin autorului. daca aceasta nu a fost publicata in termen de o luna de la data acceptarii. insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile. durata si intinderea cesiunii. autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. 80 . de asemenea. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din exploatarea operei. (3). daca nu s-a convenit altfel. — (1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. — (1) Contractul de comanda a unei opere . — Existenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. 45. Art. — (1) In lipsa unei conventii contrare. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. precum si remuneratia titularului dreptului de autor.

a). prin aceasta. pe un editor pentru a reproduce si. 49. fata de alti ofertanti similari. 50. g) termenul de predare a originalului operei de catre autor. (5) Autorul nu poate renunta anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. daca motivele de neexploatare sau de exploatare insuficienta se datoreaza propriei culpe. eventual. b) natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii. chiar daca aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica. nu poate fi solicitata inainte de expirarea a 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. (2) Absenta oricareia dintre clauzele prevazute la lit. Art.operei. (1). Art. (2) Dreptul mentionat la alin. d) remuneratia autorului. — (1) Editorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are. interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil.restituirea cheltuielilor efectuate. (6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de exploatare asupra operei. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune. in schimbul unei remuneratii. stabilita in conditiile prezentei legi.(2) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul. (2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor imputerniceste. dupa caz.gratuit. — (1) Contractul de editare trebuie sa cuprinda clauze cu privire la: a) durata cesiunii. (2) se aplica prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza. — Titularul dreptului de autor poate ceda editorului si dreptul de a autoriza traducerea si adaptarea . sumele incasate de autor raman acestuia. In caz de denuntare a contractului. s-au executat lucrari pregatitoare. acest termen va fi de 3 luni. (3) In situatia prevazuta la alin. Daca. unui caz fortuit sau de forta majora. in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda. dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. b) si d) da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. la pret egal. — Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o foloseasca in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unui contract distinct. mentionata la alin. titularul dreptului de autor cedeaza editorului. daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. 51. 52. ale fiecarui tiraj. in afara cazului in care autorul a exclus in mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului. (1). — (1) Prin contractul de editare. Sectiunea a II-a Contractul de editare Art. faptei unui tert. iar in cazul publicatiilor periodice. f) termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau. pe cheltuiala sa. dreptul de a reproduce si de a difuza opera. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei. Art. e) numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu . (4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public. h) procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor. — (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il exploateaza sau il exploateaza intr-o masura insuficienta si daca. In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene. in cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. 47. 48. Editorul trebuie sa opteze in scris. autorul are dreptul la . c) numarul maxim si minim al exemplarelor. a difuza opera. de un an. (3) Desfiintarea contractului de cesiune. 81 . Art. Art.

(3) Daca editorul nu publica opera in termenul convenit. dramatica. 57. Art. da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari catre public. (5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei. in orice caz. precum si remuneratia autorului. (4) Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract. — Editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in cazul unei editii noi. editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia. 59. — Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului. autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s-a publicat. In acest caz.Art. daca este mai mic de 100 de exemplare. Art. acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea pentru distrugere. fara plata remuneratiei catre autor. totale sau partiale. — (1) In lipsa unei conventii contrare. autorul poate solicita. 82 . Art. — (1) In cazul distrugerii operei datorita fortei majore. in afara de cazul cesiunii concomitente. (3) Intreruperea reprezentarilor timp de 2 ani consecutiv. iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. — Prin contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala. Art. literara. ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii. — (1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris. caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii. muzicala. fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau. potrivit dreptului comun. daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract. iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. Sectiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala Art. coregrafica sau o pantomima. dupa caz. 53. daca nu s-a convenit altfel. autorul pastreaza remuneratia primita sau. 55. teritoriul. potrivit dreptului comun. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau executie muzicala nu il poate ceda unui tert. 56. daca in contract nu se prevede altfel. desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare. — Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei. titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa in public o opera actuala sau viitoare. (2) Daca o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie. contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite. dupa caz. originalele operelor de arta. in schimbul unei remuneratii. organizator de spectacole. editorul este indreptatit sa reproduca. si daca in contract nu se prevede o alta perioada. poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract. Art. (2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei. 54. editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua. a acestei activitati. (3) Daca o editie pregatita este distrusa partial datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie. numai atatea copii cate au fost distruse. 58. dramatico-muzicala. cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei. (2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si.

— Opera audiovizuala este opera cinematografica sau opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei. in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. (2) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate. 61. autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie. 60. 62. Art. Art. pe timp determinat. — Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit. regizorul sau realizatorul. contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare. autorul pastreaza remuneratia primita sau. cel putin a unui exemplar al operei sale. autorul poate solicita. (2) Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate. — Sunt autori ai operei audiovizuale. desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. 5 din prezenta lege. Partea a II-a Dispozitii speciale Capitolul VIII Operele cinematografice si alte opere audiovizuale Art. cu exceptia dreptului de difuzare. — (1) Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. autorul adaptarii. organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare. (2) Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si. autorul dialogului. afisele si alte materiale tiparite. daca nu este prevazut altfel in contract. poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract. dupa caz. recenzii publice despre spectacol.Art. 66. Art. (2) Cesionarul trebuie sa plateasca autorului. precum si respectarea drepturilor autorului. sumele in cuantumul convenit. Art. De asemenea. in conditiile prevazute la art. cand acestea reprezinta o parte importanta a operei. cesionarul trebuie sa trimita autorului programul. In contractul dintre producatorul si 83 . dar nu mai putin de o data pe an. care utilizeaza imaginea sau combinarea sunetului cu imaginea. autorul se angajeaza sa permita folosinta. In acest scop. — (1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale. 65. potrivit dreptului comun. — (1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale. 64. 63. Sectiunea a IV-a Contractul de inchiriere Art. precum si situatia incasarilor. daca nu s-a convenit altfel. Cesionarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei. autorul scenariului. in calitate de autor principal. in aceasta calitate. la termenele prevazute in contract. (3) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune. in original sau in copie. In aceasta situatie. — (1) Prin contractul de inchiriere a unei opere.

(2) Cesiunea dreptului prevazut la alin. b). 68. Art. programele de aplicatie si sistemele de operare. precum si manualele. c). 16. Art. (2) Opera audiovizuala se considera finita. — (1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala. distinct de contractul de editare a operei. coautorii pot cere rezilierea contractului. remuneratia pentru fiecare mod de exploatare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din exploatare. protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program. 69.utilizatorii. 13 lit. i). in lipsa unei conventii contrare. partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia. metodele de functionare. art. conceptele matematice si principiile care stau la baza 84 . f). fie direct de la utilizatori. Art. prevazute de art. 67. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta. 66 din prezenta lege. 17 si art. — (1) In cazul in care unul dintre autorii prevazusi la articolul precedent refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face. — Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. Art.regizorul sau realizatorul operei. precum si alti autori ai unor contributii la aceasta isi pastreaza toate drepturile de exploatare separata a propriilor contributii. (2) Ideile. precum si exploatarii in orice fel a versiunii definitive a acesteia. autorii operei audiovizuale. se prezuma ca acestia. art. periodic. 72. — (1) Prin prezenta lege. nu se pot opune aducerii la cunostinta publica. titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala. procedeele. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul dreptului de autor si producatorul operei audiovizuale. a). (4) Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada expres conditiileproductiei. in schimbul unei remuneratii .echitabile. (2) Producatorul este obligat sa remita autorilor. — (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator. CAPITOLUL IX Programele pentru calculator Art. fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor. 70. cu exceptia autorilor muzicii special create. pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu . situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de exploatare. in conditiile prezentei legi. materialul de conceptie pregatitor. (3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de 5 ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia. ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind exploatarea operei in ansamblul sau. (2) In lipsa unei conventii contrare. g). h). fie in codsursa sau cod-obiect. difuzarii si proiectiei operei audiovizuale. precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea. altii decat autorul principal. daca nu s-a convenit altfel. (4) Autorii operei audiovizuale. j). cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator. Art.versiunii definitive a operei audiovizuale in forma copiei-standard. (3) Este interzisa distrugerea suportului original al . Autorii vor primi remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului. 18. (3) Prin incheierea contractului de adaptare. 71. k) si l). — (1) In lipsa unei conventii contrare. exprimate in orice fel de limbaj. el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale.

operatiuni pe care este in drept sa le efectueze. o copie de arhiva sau de siguranta. — (1) In lipsa unei conventii contrare. drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator. conversie. (3) Dispozitiile art. fara autorizarea autorului. inclusiv pentru corectarea erorilor. — Autorul unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege. — (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face. b) traducerea. 10 lit. nu sunt protejate. afisare. sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program. 78. precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni. transmitere sau stocare a programului. Art. sa observe.oricarui element dintr-un program pentru calculator. cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie. create de unul sau de mai mulsi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate. Art. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii. 85 . integral sau partial. — Informatiile obtinute prin aplicarea art. adaptarea. fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator. Art. 75. fiind abilitata in acest scop. Art. c) actele prevazute la lit. fara autorizarea titularului dreptului de autor. c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma. — In lipsa unei conventii contrare. Art. printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca: a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator. daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai. 78: a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator. indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza: a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program. Art. transmiterea sau stocarea programului pe calculator. 76. nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele . creat independent. — In lipsa unei conventii contrare. Art. in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia. — Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator. 73. daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale. a) a prezentului articol. prin orice mijloc si sub orice forma. afisarea. inclusiv prin inchiriere. 73 lit. a) si b). 74. in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului. b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator. (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia. apartin acestuia din urma. inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de incarcarea. e) din prezenta lege nu se aplica programelor pentru calculator.prevazute la art. b) informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. 77. inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale. in partea I a prezentului titlu. 79.

precum si referiri la semnatura . Art. — (1) Fotografia unei persoane. reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai. 86 . — (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a exploata propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica. (2) Construirea unei opere de arhitectura. CAPITOLUL X Operele de arta plastica. Art. in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator.b) nu pot fi comunicate altor persoane. o schita. (2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori. daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel. 84. VI din prezentul titlu nu se aplica programelor pentru calculator. daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatarii normale a programului pentru calculator. Art. Art. (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice. — Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse. Art. — (1) Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice. cum ar fi o descriere sumara. sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. — (1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura. un desen. (3) Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia. la loc vizibil. (2) Daca numele autorului figureaza pe fotografia originara. precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris. — Dispozitiile art. documente de orice fel. (4) Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora. pentru o perioada de 3 ani. 83. — (1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicasi care sa permita identificarea operei. celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda. desene tehnice si altele asemenea. el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.autorului. fara consimtamantul autorului. daca nu s-a convenit altfel. acte. atunci cand este executata la comanda. Art. care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda. producerea ori comercializarea unui program pentru calculator. (3) Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia. (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile. (2) Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare. 81. realizata total sau partial dupa un alt proiect. creat independent. daca nu s-a convenit altfel. — Dispozitiile cap. luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc. 86. se prezuma ca apartin. 78 si 79 nu se aplica. numele autorului. 82. poate fi publicata. 80. c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea. 87. daca prin contract nu s-a prevazut altfel. daca prin contract nu s-a prevazut altfel. de arhitectura si fotografice Art. Art. o fotografie. daca prin contract nu s-a convenit altfel. 85. nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. a carui expresie este fundamental similara.

Art. care permite perceperea. imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentari numerice ale acestora. Art. Nici o dispozitie a prezentului titlu nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor. 90. si organismele de radiodifuziune si televiziune. a succesorilor sai. in ce priveste difuzarea operei ce contine portretul sau corespondenta. daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice. a destinatarului corespondentei si a secretului sursei de informare Art. d) din prezenta lege. 91. 93. — Sunt recunoscusi si protejasi ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor artistii interpreti sau executanti. dupa caz. (3) Autorizarea nu este necesara pentru difuzarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute. — (1) Difuzarea unei opere care contine un portret necesita autorizarea persoanei reprezentate in acest portret. sunete. producatorii de inregistrari sonore. iar dupa moartea acestuia. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. potrivit dreptului comun. timp de 20 de ani dupa moartea sa. (2) In lipsa unei conventii contrare. in tot sau in parte. CAPITOLUL II Drepturile artistilor interpreti sau executanti 87 . — Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. Art. b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare. 94. pe orice suport material. timp de 20 de ani. (2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamantul persoanei care l-a incredintat sau in baza unei hotarari judecatoresti. — In sensul prezentei legi. este obligat sa pastreze secretul surselor de informatii folosite in opere si sa nu publice documentele referitoare la acestea. definitive si irevocabile. autorizarea nu este ceruta daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza. 89. TITLUL II Drepturile conexe dreptului de autor CAPITOLUL I Dispozitii comune Art. se considera fixare incorporarea de coduri. — (1) Editorul sau producatorul. daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta. pentru propriile inregistrari.CAPITOLUL XI Protectia portretului. pentru propriile emisiuni. Autorul. 92. Art. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul capitol pot fi transmise. 10 lit. la cererea autorului. pentru propriile interpretari sau executii. 88. reproducerea ori comunicarea lor intr-un mod oarecare. proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o comunice public fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. un peisaj sau o manifestare publica. — Difuzarea unei corespondente adresate unei persoane necesita autorizarea destinatarului. Art. chiar electronic. — (1) drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor.

101. daca prin aceasta utilizare se aduc prejudicii grave persoanei sale. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. prin fir. cantaretii. pe durata nelimitata. 96 se transmite prin mostenire. — (1) Drepturile prevazute la art. 98 poate fi transmis celui care angajeaza. regizeaza. b) reproducerea prestatiei fixate. exercitiul drepturilor prevazute la art. dreptul patrimonial prevazut la art. (1) se aplica si artistilor interpreti sau executanti. 43. b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia. cu acordul majoritatii membrilor grupului. — (1) In lipsa unei conventii contrare. inclusiv folcloric. Art. prin cablu. — In sensul prezentei legi. care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa. incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima fixare sau. unei orchestre. reproducere. artistului interpret sau executant i se cuvin 50% din sumele incasate de producator. Art. artistul interpret sau executant. unui corp de balet sau unei trupe teatrale. (2) Dispozitiile art. 102. Art. d) prezentarea intr-un loc public sau comunicarea publica a prestatiei fixate ori nefixate pe un suport. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar. f) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune ori prin televiziune a prestatiei sale. recita. unui cor. de circ ori de marionete.Art. e) adaptarea prestatiei fixate. Pentru comunicarea publica. c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari. (2) Reprezentantul este desemnat in scris. — Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii. dansatorii si alte persoane care prezinta. Art. — Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani. retransmiterea prin mijloace fara fir. declama. dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau artistica. prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii. Art. canta. 44 si 68 alin. inchiriere. 95. muzicienii. 98. trebuie sa isi desemneze dintre ei un reprezentant pentru acordarea autorizatiei prevazute la art. 97. falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale. in lipsa. danseaza. 96. c) difuzarea prestatiei fixate prin vanzare. Art. 100. cu conditia ca transmiterea dreptului sa fie expres prevazuta in contractul individual de munca. dirijorul si solistii. — Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza urmatoarele: a) fixarea prestatiei sale. 99. de varietati. (2) Dupa moartea artistului interpret sau executant. joaca. un spectacol de orice fel. — In cazul unei prestatii efectuate de artistul interpret sau executant in cadrul unui contract individual de munca. Art. d) dreptul de a se opune oricarei utilizari a prestatiei sale. potrivit legislatiei civile. prima comunicare catre public. difuzare si comunicare publica. cum ar fi membrii unui grup muzical. CAPITOLUL III Drepturile producatorilor de inregistrari sonore 88 . imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit. fixate sau nefixate pe un suport. se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia dreptul exclusiv de exploatare a prestatiei sale prin fixare. care a participat la realizarea unei opere audiovizuale ori a unei inregistrari sonore. 98. interpreteaza. (3) Sunt exceptati de la prevederile alineatelor precedente regizorul. — (1) Artistii interpreti sau executanti care participa in mod colectiv la aceeasi prestatie.

producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa. la o remuneratie compensatorie pentru copia privata efectuata in conditiile art.prezenta lege. 89 . d) prezentarea intr-un loc public a propriilor inregistrari sonore. 42 si 43. 104. orice fixare. fara scopuri comerciale. (2) Remuneratia prevazuta la alin. — In cazul reproducerii si difuzarii inregistrarilor sonore. au dreptul. incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima fixare. (2) din . prin cablu. Art. b) difuzarea propriilor inregistrari sonore. prin fir. (1) si (2) se transmit prin cesiune exclusiva sau neexclusiva. fie ca aceasta constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi. — (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma. 34 alin. pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant. prin vanzare. precum si prin orice alt mijloc de comunicare catre public. e) adaptarea propriilor inregistrari sonore. a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete. Art. 106. Art. 107.Art. titlurile operelor si data fabricarii. (2) De asemenea. impreuna cu editorii si producatorii operelor respective si cu artistii interpreti sau executanti ale caror executii sunt fixate pe aceste suporturi. — (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani. Remuneratia se va plati in momentul punerii in circulatie pe teritoriul national a acestor suporturi si aparate si va reprezenta 5% din pretul de vanzare al suporturilor si aparatelor fabricate in tara. (4) Dispozitiile alin. inchiriere. f) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica. Nu se considera inregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa numerica. 105. durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostinta publica. retransmiterea prin mijloace fara fir. pe orice fel de suporturi. imprumut sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. numele si denumirea producatorului. (1) va fi platita de fabricantii sau importatorii de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor si de catre fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestora. artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale Art. producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora. cutii si alte suporturi materiale de ambalare. (1) lit. 103. (3) Drepturile prevazute la alin. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar. inclusiv pe coperte. c) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune sau televiziune a propriilor inregistrari sonore. in conditiile prevazute pentru dreptul de autor la art. f) importul pe teritoriul Romaniei al copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore. exclusiv sonora. in sensul prezentei legi. — (1) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza urmatoarele: a) reproducerea propriilor inregistrari sonore. — (1) Autorii operelor inregistrate sonor sau audiovizual. oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. (2) In cazul in care inregistrarea sonora este adusa la cunostinta publica in aceasta perioada. (2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor. CAPITOLUL IV Dispozitii comune autorilor. respectiv 5% din valoarea inscrisa in documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate.

artisti interpreti sau executanti si producatori. nu mai necesita autorizarea titularului drepturilor conexe decat pentru inchiriere si pentru import. autorilor si editorilor operelor inregistrate. 110. fara scop comercial. artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore. Art. 109. (1) nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor si a artistilor interpreti sau executanti. Procedura repartizarii acestor sume intre beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat intre acestia. prin analogie. artistilor interpreti sau executanti. 111. 40% din remuneratie revine. pe de alta parte. dupa cum urmeaza: a) in cazul operelor inregistrate sonor pe suporturi. 34 din prezenta lege. Remuneratia se va plati in momentul punerii in circulatie pe teritoriul national a acestor aparate si va reprezenta 5% din pretul de vanzare al aparatelor fabricate in tara. remuneratia se imparte in mod egal intre autori. prin intermediul organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor. editori si producatori. se comercializeaza en gros catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune.(3) Remuneratia prevazuta la alin. cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor. ulterioara primei lor difuzari. intre autori. fabricate in tara sau importate. pentru propriile emisiuni. (6) Dreptul prevazut la alin. Procedura repartizarii acestor sume intre beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat intre acestia. in parti egale. 113. in parti negociabile. (1) au dreptul sa solicite de la fabricanti si importatori informatii privind situatia vanzarilor si. desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. 107 si 109 nu se aplica importului de suporturi si aparate destinate reproducerii. pe de o parte. (1) se repartizeaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva a dreptului de autor. — Difuzarea exemplarelor unei prestatii artistice sau ale unei inregistrari sonore. (4) Colectarea sumelor datorate in temeiul alin. 108. respectiv 5% din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aparatele importate. artisti interpreti sau executanti. — (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza. 33. iar restul de 60% revine. respectiv. (1) se va face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru un domeniu. (1) se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru fiecare domeniu. intre autor si editor. (3) Remuneratia prevazuta la alin. Art. Art. — Remuneratia prevazuta la art. (2) Remuneratia prevazuta la alin. Capitolul V Organismele de radiodifuziune si de televiziune Sectiunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune Art. Art. desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (4) Colectarea sumelor datorate in temeiul alin. efectuat de o persoana. si producatorilor de inregistrari sonore. 107 nu se plateste in cazul in care suporturile audio sau video neinregistrate. urmatoarele: 90 . Art. b) in cazul operelor inregistrate audiovizual pe suporturi. a importurilor de suporturi si aparate si sa controleze exactitatea acestora. — Dispozitiile art. (5) Organismele de gestiune colectiva care colecteaza sumele datorate in temeiul alin. — Dispozitiile art. 34 si 38 se aplica. (1) se repartizeaza. — (1) Autorii si editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remuneratie compensatorie pentru copia privata efectuata in conditiile art. (1) va fi platita de fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. in mod egal. 112.

Sectiunea a II-a Comunicarea publica prin satelit Art. intr-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamant. imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala. Art. Art. — (1) In cazul in care semnalele purtatoare de programe sunt difuzate sub o forma codificata. sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul Romaniei. cu plata intrarii. a propriilor programe de radio sau de televiziune. daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice. 115. incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima emitere sau transmitere a programului organismului de radiodifuziune si de televiziune. responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o. 33. inchiriere. organismele de radio si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a impiedica importul de copii realizate fara autorizarea lor. b) reproducerea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. 118. nu mai necesita autorizarea titularului drepturilor conexe decat pentru inchiriere. in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara teritoriului Romaniei. ulterioara primelor difuzari. prin vanzare. (4) Dispozitiile alin. 114. introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica. a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public. trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege. Art. Art. prin cablu. — Difuzarea unui program de radio ori de televiziune fixat pe orice fel de suport. dar comunicarea catre public a fost autorizata de catre un organism cu sediul in Romania. g) importul pe teritoriul Romaniei al copiilor legal realizate de pe propriile programe de radio sau televiziune. 116. e) comunicarea intr-un loc accesibil publicului. in conditiile prevazute pentru dreptul de autor la art. 34 si 38 se aplica prin analogie si organismelor de radiodifuziune si de televiziune. prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea. f) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica. d) retransmiterea propriilor programe de radio sau de televiziune prin mijloace fara fir. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar. (1) si (2) se transmit prin cesiune exclusiva sau neexclusiva. (3) Drepturile prevazute la alin. — Dispozitiile cuprinse in art. 41 si 43. fara scopuri comerciale. — (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune. care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit. 117. precum si prin orice alt mod de comunicare catre public. — Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani. prin fir. f) adaptarea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice tip de suport. fixate pe orice tip de suport. de pe propriile programe de radio sau de televiziune. c) difuzarea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport.a) fixarea propriilor programe de radio sau de televiziune. (2) In sensul prezentei legi. 91 . fixate pe orice tip de suport. este asigurata astfel : a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala situate pe teritoriul Romaniei. (1) lit. responsabilitatea revine persoanei care exploateaza statia. (2) De asemenea.

(3) Exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune si de televiziune pentru propriile programe se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu. isi produce efectele si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva. — Daca incheierea unui contract pentru retransmiterea prin cablu nu poate fi convenita de catre parti. cu sau fara fir. 121. acestea pot face apel la arbitrii desemnati conform prevederilor Codului de procedura civila. – In sensul prezentei legi. (2) nu se aplica operelor audio. (3) Prevederile alin. neschimbata si integrala. organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. prin comunicare publica realizata pe calea retransmiterii prin cablu se intelege retransmiterea simultana. prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte. titularul de drepturi poate opta intre acestea. — (1) Titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit numai printr-un contract incheiat individual sau prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. 120. 122. precum si acelora ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune ale caror programe sunt retransmise prin cablu in mod obligatoriu. daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu difuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism difuzor. pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale de emisiuni de radio sau de televiziune difuzate publicului. Art. fara consimtamantul titularilor de drepturi si fara plata vreunei remuneratii.Art. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor contractului-cadru printr-un contract individual. (4) Este permisa retransmiterea prin cablu. (2) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva. Sectiunea a III-a Retransmiterea prin cablu Art. potrivit reglementarilor in vigoare. — (1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmiterii prin cablu pe baza contractelor incheiate prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. pentru transmiterea unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu.vizuale. Titlul III Gestiunea si apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe Capitolul I Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe Sectiunea I 92 . 119. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data retransmiterii prin cablu. Art. (2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva. numai in cazul programelor proprii ale organismelor publice de radiodifuziune si de televiziune cu acoperire nationala.

b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora. 17. care au ca obiect de activitate. b) fac dovada existentei unui repertoriu de opere ale membrilor si a mijloacelor umane si materiale necesare exploatarii acestuia. prin organismele de gestiune colectiva. c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege. organisme de radio si de televiziune. Sectiunea a II-a Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe Art. colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari.Dispozitii generale Art. persoane juridice constituite prin libera asociere. 102. 107 si 109 din prezenta lege. c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva. — (1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod personal sau. in conditiile legii. atributiile si functionarea acestora. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul in Romania. 125 alin. 127. sunt. — (1) Avizul prevazut la art. d) organele de administrare si de reprezentare. constituit in acest scop. d) au capacitatea juridica si economica de gestionare a drepturilor pe intreg teritoriul tarii. 123. g). k) si l). corespunzand unor domenii diferite de creatie. in principal. 124. la cererea lor. 13 lit. domeniul si obiectul activitatii. precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari. cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.drepturile prevazute la art. cu indicarea drepturilor pe care le administreaza pe baza repertorului de opere. j). prin natura lor. — (1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol sunt supuse reglementarilor privind asociatiile fara scop lucrativ si pot dobandi personalitate juridica. (2) Dreptul de autor si drepturile conexe care. h). producatori. 93 . corespund unui mod de exploatare a operelor sau a prestatiilor ce face imposibila autorizarea individuala. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori. denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva. persoane fizice si juridice. (3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi. Ele actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege. art. care: a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. artisti interpreti sau executanti. e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute. — Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe. pe baza principiului egalitatii de tratament. (2) Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind acordarea avizului unui organism de gestiune colectiva pentru a-si exercita drepturile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. sunt in mod deosebit susceptibile de a fi gestionate in colectiv. Art. — Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la: a) denumirea. 18. 125. Fac parte din aceasta categorie in special . pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva. Art. 126. precum si alti titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe. e) sunt accesibile potrivit dispozitiilor exprese din statutul propriu oricaror titulari ai dreptului de autor sau de drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza. in sensul prezentei legi.

prin incheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din strainatate. c) sa incheie. este dat fie direct de catre titularii unui drept de autor sau de drepturi conexe prin contracte scrise. in numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din strainatate. cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite. e) sa incaseze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi. competenta revine organismului din domeniu. Art. — In cazul in care intr-un domeniu de creatie exista mai mult de un organism de gestiune colectiva. la cerere. i) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare. (4) Organismele de gestiune colectiva nu pot fi abilitate sa asigure exploatarea operelor si a drepturilor conexe pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva. in schimbul unei remuneratii. sub forma de licenta neexclusiva. (1). Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la exploatarea drepturilor. de autor si conexe. in afara teritoriului Romaniei. precum si metodologiile ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi. fie prin contracte corespunzatoare incheiate cu organisme straine care gestioneaza drepturi similare. (3) Orice titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate incredinta prin contract exercitiul drepturilor sale unui organism de gestiune colectiva. 128. in limitele obiectului lor de activitate. in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi. i) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si inmanarea de documente indispensabile pentru 94 . b) sa elaboreze tabele pentru domeniul lor de activitate. televiziune si retransmitere prin cablu. prin contract. autorizatii neexclusive de utilizare a operelor sau prestatiilor titularilor drepturilor. contracte generale cu organizatorii de spectacole. Art. g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate. organismul competent. daca gestiunea categoriei de drepturi in cauza intra in activitatea sa statutara. sectiunea I) nu se aplica contractelor de mandat prevazute la alin. — (1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale. d) sa reprezinte interesele membrilor lor. h) sa indeplineasca orice alta activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe. organismele de radiodifuziune. f) sa informeze. 129. 130.f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor incasate. in vederea acoperirii cheltuielilor necesare functionarii. — (1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii: a) sa acorde utilizatorilor. (2) Dispozitiile din titlul I (capitolul VII. g) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva. avand ca obiect autorizarea de reprezentare si de difuzare a operelor sau a prestatiilor actuale si viitoare inscrise in repertoriul lor. pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor si sa le comunice raportul financiar anual si raportul de verificare financiarcontabila. h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri. In cazul in care acesta nu este asociat la nici un organism. in ce priveste exploatarea operelor acestora. Sectiunea a III-a Functionarea organismelor de gestiune colectiva Art. acesta din urma fiind tinut sa accepte exercitarea acestor drepturi pe o baza colectiva. potrivit prevederilor din statut. precum si prin afilierea la organisme internationale neguvernamentale din domeniu. desemnat de titularul de drepturi. in termenii prezentei legi. este cel la care s-a asociat titularul de drepturi.

in vederea modificarii lor. — (1) Organismele de gestiune colectiva. (4) In situatia in care. Art. (6) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o noua cerere de avizare a tabelelor si a metodologiilor. in termen de 30 de zile de la data primirii. precum si asociatiile patronale ale utilizatorilor. b) in numele membrilor ale caror drepturi le gestioneaza nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% in total pentru drepturile de autor si. b) cate un reprezentant al principalelor asociatii patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu. in urma negocierilor. comisia nu a putut stabili. b) se negociaza in cadrul unei comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva. (7) Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica periodic de catre organismele de gestiune colectiva. (5) Tabelele si metodologiile aprobate prin hotarare a Guvernului sunt obligatorii si pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri. Acestea devin efective incepand cu luna urmatoare comunicarii lor catre utilizatori. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentantii asociatiilor patronale de utilizatori. 134. care functioneaza intr-un domeniu. reprezentate in comisie. Repartizarea acestor sume intre organismele de gestiune colectiva beneficiare se va face pe baza unui protocol negociat intre acestea. 132. (1) lit. Art. stabilita la nivel national. pe criteriul reprezentativitatii. in cadrul negocierilor purtate conform art. c) in lipsa unei autorizatii exprese din partea titularilor ale caror drepturi le gestioneaza. (3) Tabelele si metodologiile negociate se prezinta pentru avizare Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor care. 131. cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri. 130 alin. dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor. din cheltuielile ocazionate de utilizare. Art. — Gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe se poate face numai pentru operele si prestatiile aduse anterior la cunostinta publica. In vederea medierii. se desemneaza de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.determinarea cuantumului remuneratiilor si al taxelor pe care le colecteaza. pentru fiecare domeniu. potrivit statutului. (2) Organismele de gestiune colectiva. de catre oricare dintre partile care le-au negociat. — (1) Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange in nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. iar in lipsa acestora. complete si detaliate despre toate activitatile organismului de gestiune colectiva. (1) lit. in termen de 90 de zile de la data constituirii ei. in ceea ce priveste remuneratiile stabilite procentual. 130 alin. pe care le inainteaza Guvernului spre aprobare. pentru un domeniu. din incasarile brute. nici o remuneratie perceputa de un organism de gestiune colectiva nu poate fi utilizata in alte scopuri. altele decat acelea de a acoperi costurile reale ale gestiunii de drepturi in cauza si de a repartiza acestora sumele care au ramas dupa 95 . Art. respectiv. (2) Elaborarea tabelelor si a metodologiilor prevazute la alin. — (1) Tabelele si metodologiile prevazute la art. cum ar fi cele culturale. o data cu indexarea veniturilor. b) titularii ale caror drepturi sunt gestionate de un organism de gestiune colectiva trebuie sa primeasca periodic informatii exacte. 133. (1) lit. in termen de 30 de zile. acestea se prezinta pentru mediere Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. 3% pentru drepturile conexe. (2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartitie a acestora intre titularii de drepturi. sociale ori pentru a finanta activitati de promovare. desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. le inainteaza spre aprobare Guvernului. tabelele si metodologiile. (2) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se va face de catre un singur organism de gestiune colectiva. analizeaza punctele de vedere ale acestora si decide forma definitiva a tabelelor si a metodologiilor. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca partile care au negociat.

(1) lit. observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe. Ca urmare a nerespectarii acestor obligatii. (2) In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. — Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) organizeaza si administreaza evidenta repertoriului de opere si de autori primit de la organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe. in mod manifest si repetat.prezenta lege. Dupa alte deduceri autorizate de titularii de drepturi. pentru a fi reprezentati in negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege. 137. precum si functionarea corpului de arbitri. (4) Printr-un regulament aprobat de Guvern vor fi stabilite normele privind structura personalului. 124 sau incalca. Art. Ministerul Finantelor va efectua modificarile corespunzatoare in bugetul de stat. in concordanta cu dispozitiile lit. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate solicita instantei de judecata desfiintarea organismului de gestiune colectiva respectiv. 136. cheltuielile de functionare si de investitii fiind finantate integral de la bugetul de stat. b) din . in conditiile legii. — (1) Organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa furnizeze Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informatii legate de exercitarea propriilor atributii si sa puna la dispozitia acestuia. aprobata de adunarea generala statutara. Art. de artisti interpreti sau executanti si de . darea de seama anuala. cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta. Art. asociatiile de creatori. dupa deducerea costurilor reale ale gestiunii colective. 135. c) sumele respective se repartizeaza intre titulari proportional cu utilizarea reala a operelor lor. (2) Guvernul numeste pe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. se impoziteaza potrivit prevederilor legale in materie. Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor de Autor. obligatiile prevazute la art. precum si un numar de 20 de arbitri dintre candidatii cu pregatire juridica desemnati de catre: organismele de gestiune colectiva. precum si organismele de radio si de televiziune. organ de specialitate aflat in subordinea Ministerului Culturii. organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. in primul trimestru al fiecarui an.producatori si organismele care grupeaza entitati a caror activitate profesionala are legatura cu utilizarea operelor. — (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi. CAPITOLUL II Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor Art. 130 si la alin. isi schimba denumirea in Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului.deducerea acestor costuri. (1) al prezentului articol. persoane fizice sau persoane juridice specializate. potrivit art. (3) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la remuneratie pentru participarea la medierea tabelelor si a metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva. d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva. — Existenta organismelor de gestiune colectiva nu impiedica pe titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari. b) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice. a organismelor de gestiune colectiva si urmareste aplicarea legislatiei de catre organismele a caror constituire a avizat-o. 130 alin. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva un termen pentru intrarea in legalitate. 138. si raportul comisiei de verificare a gestiunii economice si financiare. 96 .

remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita. executa sau prezinta direct. c) nu se aplica pentru constructiile arhitecturale. pe cale de mediere. recita. in conditiile prevazute de Codul de procedura penala. fixata ori nefixata pe un 97 . — (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila. dupa caz. in orice alta modalitate publica. daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod. e) intervine. potrivit art. b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului. in negocierile dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori. d) traduce. d) publicarea in mijloacele de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata. pentru acoperirea prejudiciilor suferite. (4) De asemenea. Art. care contin sau constituie opere protejate. adapteaza sau transforma o opera. care se completeaza cu cele de drept comun. CAPITOLUL III Proceduri si sanctiuni Art. elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectiva cu asociatiile patronale de utilizatori. o opera. potrivit legii. (4) lit. titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea. functii de observare si de control asupra activitatilor ce pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe.c) avizeaza. in vederea valorificarii acestora. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege. si sesizeaza organele competente in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu. consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: a) aduce o opera la cunostinta publica. in conditiile legii. (4). a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit.000 lei la 3 milioane lei. g) elaboreaza programe de instruire. (3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege. h) intretine relatii cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu. f) incheie procese-verbale de constatare a incalcarilor legii. pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate. de indata. c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea si distrugerea copiilor efectuate ilegal. d) exercita. de formare practica si teoretica in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe. pentru a obtine o opera derivata. la care statul roman este parte. fapta persoanei care. luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora. pe cheltuiala celui care a savarsit fapta. contraventionala sau penala. daca nu constituie o infractiune mai grava. publica in culegeri. la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate. . 140. dupa caz. a incasarilor realizate prin actul ilicit sau. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 200. fara a avea autorizarea sau. daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. e) fixeaza pe un suport prestatia unui artist interpret sau executant. dupa caz. b) reprezinta scenic.recunoasterea drepturilor lor. 139. c) permite accesul public la bazele de date pe calculator. titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna. (2) Titularii drepturilor incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente. (5) Dispozitiile alin. constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului in conformitate cu normele legale. dupa caz. f) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune o prestatie. 131 alin.

143.suport. sau o retransmite prin mijloace fara fir. la plangerea prealabila a persoanei vatamate in sensul prezentei legi. 142. programe de radio sau de televiziune. c) importa. 141. prin cablu. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 500. i) fixeaza programe de radio sau de televiziune sau le retransmite prin mijloace fara fir. programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. daca nu constituie o infractiune mai grava. fapta persoanei care. aflate in posesia sa in vederea difuzarii. p) difuzeaza. l). h) retransmite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor. 144. Art. de arta aplicata. inregistrarile sonore ale unui producator. m) difuzeaza inregistrarile sonore ale unui producator. l) reproduce inregistrarile sonore ale unui producator. in vederea comercializarii in Romania. b) refuza sa declare organelor competente provenienta exemplarelor unei opere sau provenienta suporturilor pe care este inregistrata o prestatie ori un program de radio sau de televiziune. inclusiv prin satelit. g) transmite o opera catre public prin fir. fapta persoanei care: a) pune la dispozitia publicului prin vanzare sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate stergerii neautorizate sau neutralizarii dispozitivelor tehnice care protejeaza programul pentru calculator. n) importa. prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar. i) emite sau transmite intr-un loc accesibil publicului o opera radiodifuzata sau televizata. prin cablu. Art. fara drept. 98 . prin fir. in vederea comercializarii in Romania. copii de pe o opera. Art. fotografica sau de arhitectura. prin cablu.intrarii. k) difuzeaza prestatia unui artist interpret sau executant. j) comunica. inclusiv prin satelit.000 lei la 5 milioane lei. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public. daca nu constituie o infractiune mai grava. j). prin cablu.000 lei la 7 milioane lei. programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. n) si o). in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei. fixate pe orice fel de suport. sunetelor sau imaginilor. prin satelit ori prin orice alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de comunicare catre public. Art. 141 si 142 lit. sunetelor sau imaginilor. prin cablu. r) importa. protejate in temeiul prezentei legi. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 700. h) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune inregistrarile sonore ale unui producator ori le retransmite prin mijloace fara fir. prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar. prin fir. b) difuzeaza o opera. prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public. d) expune public o opera de arta plastica. prin fir. o) reproduce programe de radio sau de televiziune. e) proiecteaza public o opera cinematografica sau alta opera audiovizuala. sau retransmite o opera prin fir. inclusiv prin inchiriere. intr-un loc accesibil publicului cu plata . g) prezinta intr-un loc public inregistrarile sonore ale unui producator. — Actiunea penala se pune in miscare in cazul infractiunilor prevazute la art. — Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 500. fara a avea consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: a) reproduce integral sau partial o opera.000 lei la 10 milioane lei fapta persoanei care isi insuseste. f) emite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor. c). j) reproduce prestatia unui artist interpret sau executant. inclusiv prin inchiriere. 140. calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor. daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. a).

conform art.apartin persoanelor care le-au utilizat. cu conditia ca acestia sa beneficieze. Art. inregistrarilor sonore: a) ai caror producatori sunt persoane fizice ori juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania. — (1) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba. la randul lor. de tratament national in statele respective. dar nu mai tarziu de 30 de zile. (4) Pana la proba contrara se prezuma ca drepturile exclusive semnalate prin simbolurile C si P exista si . C. d) si f). operelor: a) care nu au fost aduse inca la cunostinta publica si ai caror autori sunt cetateni romani. Art. (6) Autorii de opere si titularii de drepturi. exclusiv in vederea aducerii acestuia 99 . b) transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania. 147. dar nu mai tarziu de 30 de zile. Dispozitii tranzitorii si finale Art. de locul si anul primei publicari. au dreptul sa inscrie. 145. prestatiilor artistilor interpreti sau executanti: a) care au loc pe teritoriul Romaniei. inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva. constituita din simbolul P inconjurat de un cerc. (2). pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine. TITLUL IV Aplicarea legii. b) a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania. urmeaza regimul prevazut de art. in Romania. c) care au fost aduse la cunostinta publica prima data in Romania sau care au fost aduse la cunostinta publica pentru prima data in alta tara si simultan. o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva. dar sunt transmise prin emisiuni de radio sau de televiziune protejate de prezenta lege. — Dispozitiile prezentei legi se aplica in oricare dintre urmatoarele situatii: A. iar in lipsa acestora. (2) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor. d) de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei. 138 lit. beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile. b) sunt fixate in inregistrari sonore protejate de prezenta lege. B. c) aduse la cunostinta publica prima data in Romania sau aduse la cunostinta publica pentru prima data in alta tara si simultan. isi pot inregistra si numele literar sau artistic. — Strainii. programelor de radio si de televiziune: a) emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania. la care se face referire in prezenta lege. insotit de numele lor. de locul si anul primei publicari. beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani.Art. D. c) nu au fost fixate in inregistrari sonore. mentiunea de rezervare a exploatarii acestora. pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor. constand in simbolul C inconjurat de un cerc . o mentiune de protectie a drepturilor lor. artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti sau executanti la care se face referire in prezenta lege au dreptul sa inscrie. tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte. b) care nu au fost aduse la cunostinta publica si ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania.insotit de numele lor. (5) Dispozitiile alin. 214 din Codul de procedura penala. (3) Producatorii de inregistrari sonore. titulari ai dreptului de autor sau ai drepturilor conexe.existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege. in Romania. 148. 146. (3) si (4) nu conditioneaza . — Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in exercitarea atributiilor sale de control.

74 alin. PRESEDINTELE SENATULUI Ion Solcanu Bucuresti. — (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 1996. 14 martie 1996. (2) Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizarii operelor lor beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. 131 din prezenta lege. Art. — Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile dreptului comun. — (1) Utilajele. potrivit prezentei legi si dreptului comun. 150. 153. 149. introduse de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe ori de persoanele fizice sau juridice care ii reprezinta. 154. (3) Pana la aprobarea tabelelor si a metodologiilor negociate conform prevederilor art. in conditiile prevazute la alin. 74 alin.programele pentru calculator.ulterioare. cu modificarile . manuscrisele si orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite. Art. se aplica tarifele stabilite prin actele normative in vigoare. (1) din Constitutia Romaniei. 151. p. (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 februarie 1996. (2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele create anterior intrarii in vigoare a acesteia. Art. — Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdictionale. (1). Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie. precum si orice alte dispozitii contrare. operele cinematografice si audiovizuale. — Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa se conformeze dispozitiilor art. cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de exploatare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor. schitele. machetele. (3) Sunt scutite de taxa de timbru actiunile si cererile civile nascute din raporturile reglementate de prezenta lege.la cunostinta publica. in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 100 . 125. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi. inregistrarile sonore. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor. Art. (1) din Constitutia Romaniei. 8. Nr. cu respectarea prevederilor art. precum si din caile de atac aferente acestora. Art. Art. inclusiv . 152. precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune. — (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia. cu respectarea prevederilor art. (3) Durata drepturilor de exploatare asupra operelor create de autorii decedati inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care au expirat termenele de protectie se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful