You are on page 1of 2

Balamale arunc<toare Duomatic pentru u3i din lemn - nchidere amortizat< Smuso

Dimensiunile au un caracter orientativ. Ne rezerv<m dreptul de a le modifica. Balamale, benzi, feronerie pentru rabatabileBalamale arunc<toare Duomaticpentru u3i din lemn - nchidere amortizat< SmusoProduse 3i sisteme noiProduse 3i sisteme noiProiectare, ConstrucYie

Duomatic Premium
cu amortizare integrat<

DistanY< minim< ntre u3a 3i latur< L<Yime u3< mm 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DistanY< cup< E mm 3,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 4,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 5,0 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 6,0 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6

"Unghi de deschidere 110

3
balama aplicat< cu pl<cuY< de montaj

O rotunjire a u3ii reduce valorile specificate.

Premium, o balama arunc<toare cu o form< pl<cut<, cu amortizare integrat< n cupa balamalei, care, n starea montat<, nu este vizibil<. RespectaYi adncimea de g<urire pentru cupa balamalei: 13,5 mm.

Aplicat< / pentru colY

BraY articulat: acoperire u3< mm 9 10 11 12 13

drept

IndicaYie Dimensiunile 3i specificaYiile pentru rosturi din schiYe 3i tabele sunt calculate: la setarea din fabric< cu distanY< pl<cuY< de montaj de 0 mm la o acoperire a cantului de c<tre u3< la unghiul maxim de deschidere Rost minim L<Yime u3< mm 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DistanY< cup< E mm 3,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,7 5,1 6,5 7,8 4,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,7 4,1 5,5 6,8 5,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 4,1 5,4 6,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 4,4

14

15 3

16 4

17 5

18 3 6

19 4

20 5

21 6 0 3 6 9

3 3 4 5 6

DistanY< cup< E mm Fixare cup< pentru n3urubare f<r< unelte Ambalaj: 50 buc<Yi

DistanY< pl<cuY< de montaj mm SchiY< de g<urire 45/9.5 48/6 52/5.5 329.17.400 329.17.700 329.17.740 329.17.430 329.17.730 329.17.770

O rotunjire a u3ii reduce valorile specificate.

FF

3.8

Produse 3i sisteme noi www.hafele.com

DGH-M-INT 2009, HDE-ro, 03/09; Dimensiunile au un caracter orientativ. Ne rezerv<m dreptul de a le modifica.

cup< 3i braY din oYel nichelat pentru n3urubare sau f<r< unelte u3a suspendat< de corp cu pl<cuY< de montaj Duomatic A sau montare rapid< cu pl<cuY< de montaj Duomatic SM Adncime de g<urire: cup< balama 13,5 mm Posibilitate de reglare: reglare lateral< f<r< trepte de la -1,5 pn< la +4,5 mm, reglare n<lYime ntre 2 bis +2 mm reglare adncime, cu pl<cuYe de montaj Duomatic A +2,8 mm, cu pl<cuYe de montaj Duomatic SM ntre 0,5 3i +2,8 mm cu nchidere automat< cu amortizare integrat< n cupa balamalei Material: SuprafaY<: Fixare cup<: Montare:

Balamale arunc<toare Duomatic pentru u3i din lemn - nchidere amortizat< Smuso
Semiaplicat< / de mijloc ncadrat<

BraY articulat: acoperire u3< mm 0 1 2 3 4

semi-ngenuncheat

BraY articulat: acoperire u3< mm 0 3 6 9 -8

ngenuncheat

6 3

7 4

8 5

9 3 6

10 4

11 5

12 6

-7

-6

-5

-4

-3

-2 3

-1 4

0 0 5 3 6 9

3 3 4 5 6

3 3 DistanY< cup< E mm Fixare cup< pentru n3urubare f<r< unelte Ambalaj: 50 buc<Yi 4 5 6

DistanY< cup< E mm Fixare cup< pentru n3urubare f<r< unelte Ambalaj: 50 buc<Yi
DGH-M-INT 2009, HDE-ro, 03/09; Dimensiunile au un caracter orientativ. Ne rezerv<m dreptul de a le modifica.

DistanY< pl<cuY< de montaj mm SchiY< de g<urire 45/9.5 48/6 52/5.5 329.17.402 329.17.702 329.17.742 329.17.432 329.17.732 329.17.772

DistanY< pl<cuY< de montaj mm SchiY< de g<urire 45/9.5 48/6 52/5.5 329.17.403 329.17.703 329.17.743 329.17.433 329.17.733 329.17.773

Pl<cuYe de montaj

6 FF 3.41

Produse 3i sisteme noi www.hafele.com

FF

3.9