Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Kompleks Islam Darul Naim, Lundang, Jalan Sultan Yahya Petra, 15200 Kota Bharu Kelantan

BIODATA PEMOHON SEWA TANAH DAN RUMAH MILIK MAIK

A. MAKLUMAT PEMOHON
1. NAMA PENUH

: _______________________________________

2. NO. KADPENGENALAN

: _________________(Baru) ____________(Lama)

3. JANTINA/UMUR

: _____________________ / ________________

4. BANGSA/WARGANEGARA

: _____________________ / ________________

5. PEKERJAAN/PENDAPATAN

: _____________________ / ________________

6. PEKERJAAN ISTERI/SUAMI
PENDAPATAN

: _____________________ / ________________

7. KEADAAN FIZIKAL
(sekiranya cacat, nyatakan)

: _______________________________________

8. BILANGAN TANGGUNGAN

: _______________________________________

9. ALAMAT RUMAH SEKARANG
(Sewa/sendiri/tumpang/lain-lain)

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
No. Telefon: ______________________

10. ALAMAT PEJABAT /KEDAI

: _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
No. Telefon: ______________________

11. NO. LOT TANAH YANG DIPOHON

: ____________________________

12. NO. RUMAH

: ____________________________

13. MENETAP SENDIRI atau MEMBERI
SEWA (KENAPA?)

: ____________________________

B. MAKLUMAT LAIN
1. NAMA PENYEWA ASAL/HUBUNGAN
(Jika ada)

: _______________________________________

2. SEBAB MEMOHON SEWAAN

: _______________________________________

3. JENIS BINAAN (jika ada)

: _______________________________________

PENGESAHAN/ULASAN IMAM/PENGHULU/PENGGAWA/PEGAWAI MAIK Saya (nyatakan nama dan jawatan) _____________________________ mengaku kenyataan yang diberi di atas adalah benar/tidak benar/dan saya sokong/tidak sokong permohonan ini atas sebab-sebab seperti di bawah :_________________________________________________________________________________________ Tarikh : _________________ Tandatangan/Cop jawatan : ________________________ .4. ___________________________ Tiada 6. SUMBER PENDAPATAN LAIN Anak. PENGAKUAN PEMOHON Saya ____________________________ mengaku dengan nama Allah bahawa semua keterangan yang telah diberikan adalah benar dan pihak Majlis Agama Islam Kelantan berhak membatalkan dan menarik tawaran yang yang diberikan kepada saya sekiranya butir-butir yang diberikan adalah palsu. JENIS TANAH PADA MASA INI (selain rumah) T Tiada apa-apa kekurangan Ada (Nyatakan jenis kegunaan) a. MEMPUNYAI TANAH SENDIRI/LAIN Ada : _____________________________________ Tiada 7. _________________________________ 5. Telefon : ____________________________________________ C. ___________________________ b. jika anak nyatakan jenis pekerjaan a. NAMA SESEORANG YANG BOLEH MEMBERIKAN MAKLUMAT BERKAITAN DIRI SAYA: Nama : ____________________________________________ Alamat : ____________________________________________ ____________________________________________ Pekerjaan : ____________________________________________ No. MUKIM MASJID TEMPAT TINGGAL/ NAMA IMAM : ____________________ / __________________ 8. _________________________________ b. Tarikh : ________________ Tandatangan/Cop jari pemohon : ___________________ D.

Berikut di sertakan Borang Biodata Permohonan sewa tanah milik/wakaf MAIK yang telah disempurnakan untuk tindakan pihak tuan seterusnya._____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ Tarikh: _______________ Ke majlis. (…………………………………………………) Nama: K/p : . 15200 Lundang. Sekian terima kasih. YABhg. Kompleks Balai Islam. Kota Bharu. 2. BIODATA PEMOHON SEWA TANAH MILIK MAIK Dengan hormatnya merujuk surat MAIK bertarikh _________________ berkaitan perkara di atas. Majlis Agama Islam Kelantan.P: Pegawai Baitulmal) Tuan. Saya yang benar. Dato’ Timbalan Yang Di Pertua. (U.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful