P. 1
geogra bac.pdf17

geogra bac.pdf17

|Views: 41|Likes:
Published by Ionut Ciutacu

More info:

Published by: Ionut Ciutacu on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 1 şi 4. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Lisabona este capitala statului, marcat pe hartă, cu litera... 2. Fluviul Sena străbate teritoriul statului marcat, pe hartă,cu litera... 3. Munţii Penini se găsesc în statul marcat, pe hartă, cu litera... 6 puncte

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 001 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă valorile produsului intern brut pe locuitor (PIB/loc.), exprimate în PIB/loc. ($) dolari SUA, la nivelul anului 35000 2003. 30000 A. Precizaţi: 25000 a 1. valoarea maximă PIB/loc. şi numele statului în 20000 care se înregistrează 15000 aceasta; a 10000 2. valoarea minimă PIB/loc. şi numele statului în 5000 care se înregistrează 0 aceasta. 4 puncte B. Alegeţi câte o cauză, care explică cel mai bine, valorile PIB/loc. pentru fiecare dintre următoarele state: Bulgaria, Germania şi Grecia, dintre: 1. Turism dezvoltat; 2. Economie în tranziţie; 3. Economie dezvoltată; 4. Număr mare de locuitori. C. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Italia, precizând: 1. aşezarea geografică; 2. trei unităţi de relief; 3. un tip de climat; 4. două culturi agricole specifice; 5. trei ramuri industriale. 10 puncte D. Comparaţi economia Ungariei cu economia Republicii Moldova, precizând trei deosebiri. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare din următoarele elemente: agricultură, industrie, turism şi comerţ exterior. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Argumentaţi necesitatea integrării României în Uniunea Europeană, menţionând două beneficii pentru ţara noastră ce decurg din această situaţie. Notă: Beneficiile se pot referi la oricare din domeniile: economic, social sau politic. 4 puncte

PIB/loc. ($)

6 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 001

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A. Precizaţi: 1. numele unităţilor de relief marcate, pe hartă, cu literele A şi F; 2. numele râurilor marcate, pe hartă, cu numerele 7 şi 10. 4 puncte B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Cele mai vechi roci din ţară se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 2. Circuri şi văi glaciare se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera... 3. Port la Dunăre este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Silvostepa este prezentă în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. D c. E d. G 2 puncte 2. Un important combinat siderurgic este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 2 puncte 3. Resurse de huilă se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. B c. E d. D 2 puncte

4. Este străbătută de râul Bistriţa unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. D d. H 5. Domuri gazeifere se întâlnesc în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. F d. H

2 puncte 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apuseni şi relieful Grupei Parâng. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, distribuţia spaţială a altitudinilor, gradul de fragmentare, orientarea culmilor şi văilor principale, tipuri genetice de relief, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Precizaţi două cauze ale scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990.

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 049 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă debitele medii lunare ale fluviului Volga la Volgograd. A. Precizaţi: 1. Valoarea maximă lunar, precum şi luna produce. 2. Valoarea minimă lunar, precum şi luna produce.

a debitului în care se a debitului în care se 4 puncte

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Regimul hidrologic al fluviului Volga se înscrie în tipul: a. simplu, cu debitul maxim primăvara b. simplu, cu debitul maxim vara c. simplu, cu debitul maxim toamna d. simplu, cu debitul minim vara 2. Două luni cu debit de peste 2000 mc/s sunt: a. ianuarie şi septembrie b. mai şi octombrie c. aprilie şi mai d. noiembrie şi decembrie 3. Debitul maxim este datorat: a. evaporaţiei reduse b. temperaturilor coborâte c. temperaturilor ridicate d. topirii zăpezilor şi precipitaţiilor bogate C. Realizaţi o caracterizare social – economică a statului Germania, menţionând: 1. cea mai mare aglomeraţie urbană, precizându-i şi tipul; 2. două resurse de subsol cu rezerve importante; 3. două ramuri economice reprezentative; 4. două canale care favorizează circulaţia fluvială şi maritimă; 5. rolul Germaniei în formarea Uniunii Europene.

Se dă următorul tabel: 10 puncte Statul Anul Numărul total al Imigranţi Emigranţi populaţiei (nr. Pe hartă sunt marcate unităţi şi subunităţi de relief cu litere.300 322.441. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.200 în valori absolute pentru Regatul Unit. Prezentaţi două cauze ale valorilor ridicate ale densităţii medii a populaţiei a statului Olanda. 000 380.loc. Calculaţi bilanţul migratoriu 2. .loc.loc. Calculaţi bilanţul migratoriu 3. 4 puncte SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E.) (nr.635. în valori absolute pentru Polonia. bilanţului migratoriu în Polonia.144 70.D. de peste 395 loc.) (nr.000 38./ km². Regatul Unit 2005 Polonia 2005 1.457 565. Prezentaţi o cauză a valorii 6 puncte E.) 60.

Dintre unităţile de relief marcate pe hartă. numele râului marcat. cu numărul 5. 3 c. 12 2 puncte 3. Pentru subunitatea de relief marcată. pentru anul 2007. a fost ales oraşul marcat. tipuri genetice de relief. Trăsătura comună a râurilor marcate. traversează numai unităţi montane 2 puncte 2. au aceeaşi lungime b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Lacul de baraj artificial Vidraru este amenajat pe râul marcat. cu litera G este cea … 2. cu litera F. Precizaţi: 1. pe hartă. 1 b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala culturală a Uniunii Europene. pe hartă. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. pe hartă. H 2 puncte 5. cu litera A şi relieful unităţii marcate. cu litera F este caracteristică următoarea trăsătură de relief: a. 6 puncte E. Oraşul marcat. Precizaţi două cauze care să explice cantitatea redusă de precipitaţii medii anuale ce cad în unitatea de relief marcată. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. 7 b. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii marcate. pe hartă. 6 2 puncte D. prezintă relief de dune d. cu numărul: a. cu numărul: a. are altitudini medii în jur de 500 m b. pe hartă. pe hartă. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Scrieţi. Influenţa climatică resimţită în subunitatea de relief marcată. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi cele două deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. D c. alte aspecte specifice ale reliefului. cu numerele 2 şi 4 este: a. tipuri de roci. 3. gradul de fragmentare. pe hartă. 4 puncte . 2. pe foaia de examen. cuprinde cel mai vechi relief aflat la zi c. 11 d. pe hartă. pe hartă. cu numărul 11 se numeşte … 3. A b. 4 d. pe foaia de examen. 4 puncte B. cu numărul 8 este reşedinţa judeţului … 6 puncte C. pe hartă. cu literele B şi H. numele oraşului marcat. pe hartă. 10 c. cu litera D. s-a format prin depunere de sedimente 2 puncte 4. au izvoarele în aceeaşi unitate de relief c. distribuţia spaţială a altitudinilor. cele mai mari altitudini se regăsesc în cea marcată cu litera: a. cu numărul 9. Scrieţi.A. se varsă în Dunăre pe teritoriul României d. F d.

.

A. pe hartă. cu numerele 6 şi 13.C. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. cu litera … 3. Scrieţi. cu litera A este situat în Peninsula … 2. Relieful de poldere este specific statului marcat. pe foaia de examen. cu literele H şi I. numele statelor marcate. Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 5 este numit … 6 puncte .SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 049 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Oraşul marcat. Statul marcat. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. 2. 4 puncte B. pe hartă.

gradul de fragmentare.2‰) ale bilanţului natural al populaţiei statelor est – europene. pe hartă. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. cu numărul 9 este capitala statului numit: a. tipuri genetice de relief. pe hartă. 12 2 puncte 5. cu numărul: a.7‰ şi . Marmara d. Croaţia d. tipuri de roci. Serbia 2 puncte 4. cu numărul: a. pe hartă. pe foaia de examen. 11 b. Tireniană 2 puncte 3. Oraşul marcat. Albania b. 8 d. 4 c. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două cauze ale valorilor negative (între .6. 15 2 puncte D. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. Bulgaria c. 12 c. 14 d.C. Scrieţi. 3 b. 4 puncte . Capitala statului Belarus este marcată. pe hartă. 6 puncte E.4. Nordului c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul 10 este localizat pe ţărmul mării: a. Oraşul marcat. B b. Egee b. Oraşul Roma este marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Munţii Alpi ocupă jumătatea vestică a teritoriului statului marcat. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei. J 2 puncte 2. cu litera: a. I d. F c.

două ramuri industriale tradiţionale şi materiile prime utilizate. respectiv locul al IV. Precizaţi numele capitalelor pentru statele: Belgia. douǎ caracteristici ale agriculturii din aceastǎ ţarǎ.lea în Europa ca volum al PIB”. Calculaţi cu cât a crescut populaţia Spaniei în intervalul 1960 .SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 015 Graficul alǎturat se referă la subiectul III A . 2.B şi reprezintǎ evoluţia populaţiei Spaniei. Notaţi intervalul de timp în care a avut loc cea mai mică creştere a populaţiei.0 Olanda 40 840 16. 4 puncte . 2. Scrieţi pe foaia de examen răspunsurile corecte la cerinţele de mai jos: 1. Precizaţi intervalul de creştere numericǎ a populaţiei şi doi factori care au determinat aceastǎ creştere. 2. Precizaţi: 1. Se dǎ următoarea afirmaţie: „Regatul Unit al Marii Britanii se menţine între puterile economice ale lumii.) capitalǎ (km ) ( loc/km ) Belgia 30 528 10. 1. 4. în perioada 1833-2004. 3.loc. 10 puncte Tabelul de mai jos se referă la subiectele III D . cu ce ţarǎ se aflǎ în legaturǎ Marea Britanie prin Eurotunelul construit sub Marea Mânecii. 3. Irlanda şi Olanda. în ce an Spania a depǎşit 30 milioane de locuitori.3 337 Letonia 64 610 2. 4 puncte milioane locuitori 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1833 1900 1930 1960 1980 1991 2000 2004 a nul B.2004. Irlanda şi Olanda. 2. Precizaţi: 1.E şi cuprinde date geodemografice ale unor ţări europene: Ţara Populaţia Oraşul Suprafaţa Densitatea populaţiei 2 2 (mil.3 D. Calculaţi densitatea medie pentru Letonia. 6 puncte E. valoarea maximǎ a numǎrului de locuitori înregistratǎ în aceastǎ ţarǎ. A. trei factori care au favorizat dezvoltarea economicǎ a Regatului Marii Britanii. Prezentaţi douǎ argumente care sǎ explice diferenţa de densitate a populaţiei dintre Olanda şi Letonia. 6 puncte C.2 Riga Irlanda 70 273 4.

D 2 puncte .SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele II A – E. cu litera: a. C d. cu litera… 6 puncte C. cu litera C se extrag importante resurse de: a. Someş 2 puncte 2. pe hartă. fier d. Altitudini de peste 2500m se întâlnesc în unitatea de relief marcatǎ. cu litera … 2. pe hartǎ. 4 puncte B. cu literele E şi F. 2. Sunt strǎbǎtute de râul Jiu unitǎţile de relief marcate. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartǎ. pe hartă. Roci vulcanice se gǎsesc în unitatea de relief marcatǎ. petrol 2 puncte 3. B şi E b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi. B şi H c. pe hartǎ. A b. Din unitatea de relief marcatǎ. Precizaţi: 1. E şi H 2 puncte 4. numele râurilor marcate. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Olt d. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. Iazuri şi heleştee se întâlnesc în numǎr mare în unitatea marcatǎ. Scrieţi. A. cu litera… 3. pe hartǎ. Argeş b. cu numerele 8 şi 9. Mureş c. pe hartǎ. bauxita b. pe hartǎ. cǎrbune c. Râul marcat. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. Relief glaciar extins există în unitatea de relief marcatǎ. G şi H d. cu literele: a. cu numǎrul 10 face parte din bazinul hidrografic al râului numit: a. pe hartǎ.

vulcanic 2 puncte D. În unitatea de relief marcatǎ. 4 puncte SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 015 Harta de mai sus se referă la subiectele I A– E. glaciar c. cu litera E şi clima unităţii marcate. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera F. Prezentaţi două cauze pentru care industria de prelucrare a lemnului are numeroase centre de prelucrare în unitǎţile marcate. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii marcate. pe hartǎ. cu literele A şi G. 6 puncte E. pe hartǎ. influenţă climatică. etaj climatic. piemontan d.5. precipitaţii medii anuale. carstic b. cu litera H existǎ relief: a. pe hartă.

Cea mai populatǎ capitalǎ europeanǎ se aflǎ pe teritoriul ţǎrii marcate. 2 b. cu literele A şi J. cu litera … C. pe hartǎ. pe hartă. cu numerele 8 şi 11. pe hartă. 1 şi 2 2. 4 c. 12 d. cu litera: a.A. cu numerele: b. Scrieţi. A b. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. Este situat în Peninsula Scandinavă oraşul . pe hartǎ. D b. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartǎ. J 2 puncte 4. Altitudinea maximǎ din Munţii Alpi se aflǎ pe teritoriul statului marcat. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie. 2 şi 5 c. F c. cu litera: a. 6 puncte E. pe hartǎ. Precizaţi: 1. numele statelor marcate. pe hartǎ. G 2 puncte 5. D d. 2 şi 8 d. B. pe hartǎ. 2. pe hartǎ. pe hartǎ. B b. pe foaia de examen. C c. amplitudine termică. H d. Are ţǎrm la Marea Balticǎ statul marcat. cu litera F şi care este cauza formǎrii lor . Scrieţi. pe hartǎ. cu litera … 3. cu litera D şi cu litera J. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numǎrul: a. Vorbesc o limbǎ germanicǎ locuitorii statului marcat. pe hartǎ. Capitala Serbiei este oraşul marcat. vânturi. 13 2 puncte D. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri si asemanarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.capitalǎ marcat. temperaturi medii anuale. D c. Dunǎrea strǎbate capitalele europene marcate. pe foaia de examen. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. J 2 puncte 3. cu numǎrul … 2. Vulcanul Vezuviu se aflǎ pe teritoriul statului marcat. din ţara marcatǎ. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între climatul câmpiilor litorale din ţǎrile marcate. 8 şi 10 2 puncte a. G d.

.

.

000 82.100. Precizaţi: 1. 5. 6 puncte E. două resurse de subsol.000 Suprafaţa 2 (km ) 41. 10 puncte D.100.021 92. diferenţa dintre cantităţile medii de precipitaţii înregistrate în lunile mai şi decembrie.526 357. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Franţa dispune de o mare varietate a reliefului”. două culturi agricole reprezentative. temperatura maximă.porturi la Marea Mediterană.391 2. amplitudinea termică medie anuală. 6 puncte C.422. 2. 3. 2. 2. Calculaţi. numele unei insule care aparţine acestui stat. 4 puncte Lunile anului B. Precizaţi statul cu densitatea cea mai mare. două oraşe . 1. pe baza datelor din tabel. Menţionaţi o cauză a valorilor mari ale densităţii populaţiei. precum şi luna în care s-a înregistrat. Ţara Olanda Germania Portugalia Populaţia (locuitori) 16. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 082 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare şi precipitaţiilor medii lunare la o anumită staţie meteorologică. 3. densitatea populaţiei din statele respective. 4. precizaţi: 1. Referitor la Grecia. 1. 1. trei ramuri industriale reprezentative. cu doar 1% din populaţia activă”. 3.299 10.Precizaţi două argumente pentru a susţine afirmaţia: “Agricultura britanică produce 60% din necesarul de hrană al ţării. crt. 3. A. 4 puncte . 2. Nr.

Argeş b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Bârlad b. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera… 6 puncte C. numele unităţilor de relief marcate. În unitatea de relief marcată. Dâmboviţa d. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunităţi de relief cu litere. Siret 2 puncte 2. Importante zăcăminte de minereuri de fier şi marmură se exploatează din unitatea de relief marcată. Moldova c. cu litera F se resimt influenţe climatice… 3. pe hartă. cu literele C şi H. pe hartă. pe hartă. Prahova 2 puncte . pe hartă. cu numerele 1 şi 4. Precizaţi: 1. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 6 este străbătut de râul: a. Călmăţui c. cu numărul 5 se numeşte… 2. Oraşul marcat. Scrieţi. 2. Scrieţi. Prut d. pe foaia de examen.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele oraşelor marcate. pe hartă. A. 4 puncte B. pe foaia de examen. Râul marcat. Oraşul marcat. cu numărul 8 se numeşte: a.

cu litera B şi relieful unităţii marcate cu litera G. C b. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul 2 se numeşte: a. Crişul Repede d. Crişul Negru c. Explicaţi varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre. cu litera: a. Cel mai important bazin de exploatare a lignitului este situat în unitatea de relief marcată. Covasna c. pe hartă. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. D c. tipuri de roci. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. precizând două cauze. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Sfântu Gheorghe 2 puncte D. orientarea culmilor şi văilor principale. H 2 puncte 4. cu numărul 7 se numeşte: 2 puncte a. F d. Crişul Alb b. pe hartă. Oraşul marcat. Râul marcat. tipuri genetice de relief. Miercurea Ciuc d. Braşov b.3. gradul de fragmentare. 4 puncte . Someş 5. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. 6 puncte E.

Precizaţi: 1. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 9 se numeşte … 6 puncte .SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 082 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . Oraşul Atena este capitala statului marcat. cu litera … 3. 4 puncte B. pe harta. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. cu litera F se numeşte … 2. pe hartă. 2. numele oraşelor-capitală marcate.E. pe harta. numele statelor marcate. Oraşul-capitală marcat. cu numerele 7 şi 8. Statul marcat. Scrieţi. cu literele A şi E. pe foaia de examen. pe hartă. A. pe hartă.

cu litera: a. Scrieţi. Oraşul San Marino este marcat. cu litera D se numeşte: a. 4 puncte . cu numărul: a. 5 c. C b. temperaturi medii anuale. Belfast b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Precizaţi două cauze care să explice valorile mici ale densităţii populaţiei din statul marcat. cu numărul: a. pe hartă. Estonia b. Copenhaga c. factori ce influenţează clima. Fluviul Nipru traversează statul marcat. Letonia c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. E c. Ucraina 2 puncte 5. Lituania d. cu litera A. Statul marcat. pe hartă. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 4. F c. pe foaia de examen. G d. 4 b. pe hartă. 8 d. F d. cu litera G şi clima statului marcat. Reykjvik d. Stockholm 2 puncte 3. pe hartă. amplitudine termică. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.C. 6 puncte E. pe hartă. H 2 puncte D. vânturi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Este o monarhie statul marcat. cu litera G se numeşte: a. pe hartă. Capitala statului marcat. cu litera B. 10 2 puncte 2. E b.

6 puncte C. 1.3 71 Letonia -5.7 4.7 59 Franţa 4.) natural serviciilor (‰) la PIB (%) Bulgaria -5. 3. trei plante de cultură. IE . Irlanda şi Italia. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Bulgaria. 4 puncte . 10 puncte State ale UE . numele unei catene muntoase.3 71 Ungaria -3.1 66 D. 6 puncte E.3 59. Precizaţi două activităţi de servicii care ar putea creşte contribuţia serviciilor la crearea PIB-ului. Precizaţi o cauză a sporului natural ridicat din Irlanda.2 7.0 57 Italia 0.SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 097 Diagrama de mai jos.3 57.0 2. 1.6 74 Irlanda 8. trei ramuri industriale. 2. FR – Franţa. LV– Letonia.7 10. HU – Ungaria A. precizând: 1. Spor natural ‰ 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 IE FR IT HU LV BG Abrevieri: BG – Bulgaria. iar tabelul se referă la subiectul III D şi E. 3. 4 puncte B. IT – Italia. din Bulgaria. se referă la subiectul III A şi B. numele râu care îi străbate teritoriul. Precizaţi o cauză a sporului natural redus din Ungaria. 5. 2. Precizaţi valorile sporului natural în Franţa şi în Letonia. loc. doua resurse de subsol. 4.date statistice Ţara Sporul Populaţie Contribuţia (mil. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Marea Britanie. Calculaţi sporul natural în valori absolute din Franţa.Irlanda.

H 2 puncte . Scrieţi. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Târnava Mare 2 puncte 2. pe hartă. Unitatea de relief marcată.. cu litera: a. E c. 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 2.. C b. cu numărul 7 şi al braţului Dunării marcat cu numărul 9. unităţi de relief. F d. pe hartă.. cu literele B şi G. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. cu litera E se învecinează la sud cu Subcarpaţii . Scrieţi. pe hartă. Mureş b.. cu litera F se numeşte . Unitatea de relief marcată.. Pe hartă sunt marcate cu litere.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. numele unităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. pe foaia de examen. H 2 puncte 3. Vegetaţia de stepă este specifică unităţii marcate. numele râului marcat.Târnava Mică d. cu numărul 4 se numeşte . pe hartă.. Someş c. pe foaia de examen. 2. Unitatea de relief marcată. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se înregistrează în unitatea de relief marcată cu litera: a. 4 puncte B. 6 puncte C. cu litera D este limitată la sud de râul numit: a. B b. pe hartă. pe hartă. Precizaţi: 1. G d. pe hartă. C c.

Precizaţi trei deosebiri între activităţile economice din unitatea de relief marcată. Notă 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente: industrie. H 2 puncte 2 puncte D. F d. Târnava Mare d. cu numărul 12 se numeşte: a. Menţionaţi două modalităţi prin care să se reducă numărul de emigranţi români în ţările UE. turism. pe hartă. Râul marcat. 6 puncte E. căi de comunicaţii. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. Peisajul alpin este caracteristic unităţii de relief marcată. Mureş b. 4 puncte . A b. Olt c. pe hartă.4. agricultură. pe hartă. cu litera: a. cu litera C şi activităţile economice din unitatea de relief marcată. Târnava Mică 5. cu litera H. B c.

pe hartă. 3. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. cu literele D şi I. numele statelor marcate.. Scrieţi. cu litera F trece fluviul numit . cu litera B se află situat în Peninsula … 2 Capitala statului marcat.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 097 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Prin capitala statului marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Precizaţi: 1.. cu numerele 3 şi 9. cu litera G se numeşte .. pe hartă. A. pe foaia de examen.. 6 puncte . 2. Statul marcat. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. pe hartă.

J 2 puncte 4. Climatul subtropical (mediteraneean) predomină în statul marcat pe hartă cu litera: a. D d. Scrieţi. A b. cu litera: a. pe hartă. C c. cu litera D şi clima statului marcat. pe hartă cu litera: 2 puncte a. F d. cu litera: a. F d. B b. cu litera F. vânturi. traversează teritoriul statului marcat. E 2 puncte 5. Vulcani activi se găsesc în statul marcat.C. Vegetaţia de tundră este specifică în statul marcat. A b. pe hartă. J D. pe hartă. C b. 6 puncte E. Are capitala la Stockholm statul marcat. B b. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. pe hartă. D c. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. J 2 puncte 2. amplitudine termică. temperaturi medii anuale. Fluviul Pad. D d. D c. 4 puncte . cu litera: a. Precizaţi două cauze ale prezenţei relifului glaciar în Peninsula Scandinavică. F d. precipitaţii medii anuale. H 2 puncte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B c. C c. pe foaia de examen.

000. 3.136 547.752. 6 puncte C. 4 puncte . precizaţi: 1. două resurse de subsol. Germania şi respectiv Grecia: Nr. A. pe baza datelor din tabel.030 2. Precizaţi o cauză a emigrării populaţiei din Europa de Est. numele unei insule care aparţine acestui stat.000 131. 4. două oraşe . 5. valoarea debitului mediu lunar minim. valoarea debitului mediu lunar maxim. Precizaţi numele statului cu densitatea populaţiei cea mai mare şi un factor determinant al acesteia. 1. 4. Precizaţi o cauză a dominanţei stepei şi a silvostepei în vegetaţia Ungariei. luna cu debitul mediu lunar maxim.940 2.422. 3. Ţara Populaţia Suprafaţa 2 crt. (locuitori) (km ) 1. Precizaţi: 1. Precizaţi două caracteristici ale economiei Uniunii Europene. 3. Franţa 62. Calculaţi.021 3. două culturi agricole reprezentative. Referitor la Italia. 2. Grecia 11. 2. Germania 82. 6 puncte E. 4 puncte m3/s 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F MA M I I A S O N D L B. 2. densitatea populaţiei din Franţa. 10 puncte D. 1. luna cu debitul mediu lunar minim.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 061 Graficul alăturat se referă la subiectul III A şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui fluviu la o anumită staţie hidrologică.porturi la Marea Mediterană. Precizaţi un argument pentru a susţine afirmaţia: “Serbia face parte din bazinul Dunării”.299 357. trei ramuri industriale reprezentative.

G 2. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. E c. pe hartă. Satu Mare d. A. Precizaţi: 1. cu litera: a. cu numărul 9 se numeşte: a. F d. pe hartă. pe hartă. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate. Oraşul marcat. Importante resurse de minereu de fier există în subsolul unităţii de relief marcată. cu litera... Oraşul Timişoara este situat în unitatea de relief marcată. B. C. pe hartă. Scrieţi. numele oraşelor marcate. pe hartă. B c. pe hartă. 3. cu numerele 7 şi 10.. cu numărul 12 se numeşte . A b.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 061 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Depozite de loess există în unitatea de relief marcată. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunităţide relief cu litere.. Baia Mare b. Oradea c. 2. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă.. Scrieţi. G . 2. A b. pe hartă. cu litera . pe foaia de examen. Relief vulcanic există în unitatea marcată. Oraşul marcat. cu literele A şi H. Zalău 3. F d. pe foaia de examen..

4. Zăcăminte de petrol există în unităţile de relief marcate, pe hartă, cu literele: a. A şi G b. A şi H c. C şi G d. F şi H 5. Un important centru al industriei siderurgice este în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul: a. 8 b. 9 c. 11 d. 12 D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera A şi clima unităţii de relief marcată, pe hartă cu litera B. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, influenţă climatică, etaj climatic. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Precizaţi doi factori care determină fertilitatea scăzută a solurilor în Munţii Carpaţi. SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 061

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. A. Precizaţi: 1. numele statelor marcate, pe hartă, cu literele B şi C; 2. numele oraşelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele 4 şi 14. B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera D este traversată de fluviul numit... 2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera F se numeşte... 3. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului a cărui capitală estemarcată, pe hartă, cu numărul...

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Ţărmurile cu fiorduri sunt caracteristice statului marcat, pe hartă, cu litera: a. B b. C c. E d. F 2. Oraşul Varşovia este marcat, pe hartă, cu numărul: a. 2 b. 3 c. 7 d. 11 3. Ţările a căror capitale sunt marcate, pe hartă, cu numerele 3 şi 10 au în comun: a. Munţii Alpi b. Munţii Carpaţi c. Munţii Pirinei d. Podişul Boemiei 4. Vegetaţia de tundră este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera: a. A b. C c. I d. J 5. Extrag zăcăminte de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului, statele marcate, pe hartă, cu literele: b. B şi H c. D şi E d. G şi J a. B şi C D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între clima Peninsulei Scandinave şi clima Peninsulei Iberice. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale, precipitaţii medii anuale, vânturi, etaj climatic, tipul climatic, amplitudine termică. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E. Prezentaţi două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan.

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 077 Analizaţi diagrama în coloane care prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare în oraşul Belgrad. Diagrama se referă la subiectul III A - B. T°C 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -2 I F M A M I I A S O N D

lunile anului A. Scrieţi pe foaia de examen: 1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează.

B. Precizaţi: 1. amplitudinea termică medie anuală; 2. treapta majoră de relief în care este situat oraşul; 3. diferenţa dintre temperaturile medii din lunile august şi februarie. C. Caracterizaţi, din punct de vedere economico - geografic, Spania, precizând: 1. trei resurse ale subsolului; 2. trei ramuri industriale care valorifică resursele subsolului menţionate; 3. două porturi maritime; 4. două regiuni turistice.

Tabelul de mai jos cuprinde suprafaţa, populaţia şi densitatea medie a populaţiei unor state membre ale Uniunii Europene, aparţinând regiunii geografice Europa Vestică. Analizaţi tabelul referitor la subiectul III D – E. Nr. Suprafaţa Populaţia Densitatea medie a Statul Crt. (km²) (loc.) populaţiei (loc/km²) 1 Belgia 30.528 10.379.067 339,99 2 Franţa 547.030 62.752.136 114,71 3 Irlanda 70.280 4.062.235 57,80 4 Luxemburg 2.586 474.413 183,45 5 Olanda 41.526 16.491.461 397,14 6 Regatul Unit 244.820 60.609.153 247,57 D. Precizaţi: 1. statul cu valoarea cea mai ridicată a densităţii medii a populaţiei; 2. diferenţa dintre valorile densităţii medii a populaţiei din statele Olanda şi Irlanda; 3. două state reprezentative din punct de vedere al recepţiei de imigranţi. E. Precizaţi două cauze care determină valorile densităţii medii a populaţiei în regiunea geografică Europa Vestică.

Numeroase hidrocentrale au fost amenajate pe râurile marcate. cu literele A şi B. cu numerele: a. 1 şi 5 d.. pe foaia de examen. C. pe hartă. cea mai mare din ţară.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. 1 şi 2 b. pe hartă. A fost declarat capitală europeană a culturii în anul 2007. Precizaţi: 1. pe hartă. A. pe hartă. cu numărul .. Scrieţi.. cu litera . Termocentrala Turceni. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. B.. 2. oraşul marcat. Scrieţi. 8 şi 9 c. pe hartă. cu numerele: a. 7 şi 9 b. 11 şi 12 2.. pe hartă. pe foaia de examen. 9 şi 11 d. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele râurilor marcate. este localizată în unitatea de relief marcată. cu numerele 7 şi 12. 3. 1 şi 3 c. 2 şi 4 . Datează din perioada antică oraşele marcate.. numele unităţilor de relief marcate. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii medii anuale cad în unitatea de relief marcată. pe hartă. cu litera .

F D. tipuri de relief. pe hartă. altitudini. Nota 1: Asemănarea şi deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între relieful unităţii de relief marcate. Oraşul marcat. pe hartă. petrol 4. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănarea şi deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. alte aspecte specifice ale reliefului. Slobozia 5. Dintre unităţile de relief marcate pe hartă cu litere. cu litera G. . Buzău c. E. cu litera D şi relieful unităţii de relief marcate cu litera F.3. cu numărul 6 se numeşte: a. B b. Din subsolul unităţii de relief marcate. Bârlad b. D c. fragmentare. Menţionaţi doi factori care au contribuit la creşterea densităţii populaţiei în Depresiunea Braşov. E d. gaz metan c. pe hartă. Focşani d. cărbuni b. cele mai mari altitudini le are unitatea marcată cu: a. ape geotermale d. se exloatează: a.

cu numerele 1 şi 4. cu literele C şi H. Portul maritim Copenhaga este localizat în statul marcat.. cu litera .. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. oraşul marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. 3.capitală marcate. cu numărul .. A. cu litera . Precizaţi: 1. Munţii Pindului sunt localizaţi în vestul statului marcat. . B.. pe hartă.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 077 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – C. 2. Scrieţi. pe hartă. Este străbătut de fluviul Sena. numele statelor marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.. numele oraşelor .. 2. pe hartă.

B c. altitudini. există în vestul statului marcat. tipuri de roci pe care s-a format relieful. pe hartă. cu numerele: a. orogeneză. cu litera: a. D d. 13 2. cu litera: a. 3 b. A b. pe hartă. 7 şi 10 d. cu numărul: a. 7 c. cu litera: a. Este capitala unui stat – monarhie constituţională oraşul marcat. B c. 5 şi 11 c. A b. 8 d.C. Insulele Baleare aparţin statului marcat.” . Scrieţi. 4 şi 13 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. F d. Ţărm de tip dalmatic. 12 şi 15 5. E. Resurse hidroenergetice mari şi un grad ridicat de utilizare a hidroenergiei (aproximativ 100%) le înregistrează statul marcat. Precizaţi trei deosebiri între relieful Munţilor Apenini şi relieful Munţilor Penini. J 4. H 3. E d. fragmentare. Sunt localizate în climatul oceanic oraşele marcate. tipuri de relief. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. pe hartă. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Moscova este unul dintre cele mai mari centre de transport ale lumii. A b. D c. F D. pe foaia de examen.

Caracterizaţi Serbia precizând: 1. Calculaţi: 1. 2. luna cu cea mai scăzută temperatură şi valoarea temperaturii. o influenţă climatică. luna cu cea mai ridicată temperatură şi valoarea temperaturii. Tabelul se referă la subiectele III D şi E D. cele două luni în care temperatura medie este de 0 15˚C.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 028 o Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la o anumită staţie meteorologică. două râuri (fluvii). 3. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie. o resursă naturală şi o ramură industrială. cele două luni în care temperatura medie este de 0˚C. cu valorile producţiei şi ponderea în totalul mondial. Precizaţi două argumente care justifică ponderea mare a producţiei de energie electrică în Germania. M A M I I A S O N D Ţara Germania Franţa Regatul Unit Italia Spania Polonia Suedia Olanda Producţie (mld. 3.8 1. 6. C. 4.4 2. ponderea totală a producţiei de energie electrică a primelor trei ţări mari producătoare. În tabelul alăturat sunt prezentate principalele ţări producătoare de energie electrică în 2005. . Identificaţi: 10 1.5 0. producţia de energie electrică a Spaniei împreună cu Polonia. 4 puncte -5 B. 3. Precizaţi: I F 1.9 0. două unităţi de relief. C 25 20 15 A. două oraşe. 5 2. 2. 5. diferenţa de producţie de energie electrică între Franţa şi Suedia.4 1.9 0.9 3. o minoritate naţională. 2.5 E.kwh/an) 574 562 392 294 240 151 150 90 Pondere(%) 3.

cu numărul 5 se numeşte … 3. H 2. G d. Scrieţi. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. B. Scrieţi. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. C c. cu numărul 11 se numeşte… C. pe hartă. Oraşul marcat. pe hartă. Dâmboviţa b. A b. Prahova d. cu literele A şi H. Ialomiţa c. cu numărul 10 este traversat de râul numit… 2. pe foaia de examen. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. pe hartă. G . Vrancea 3. cu litera: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – C. pe hartă. 2. cu numerele 8 şi 12. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe hartă. cu numărul 9 este reşedinţa judeţului: a. Râul marcat. B b. numele unităţilor de relief marcate. pe foaia de examen. A. Oraşul marcat. pe hartă. Precizaţi: 1. F d. pe hartă. E c. Influenţe climatice pontice se manifestă în unitatea de relief marcată. cu litera: a. Cele mai mari altitudini se înregistrează în unitatea de relief marcată.

altitudini. fragmentare. . Prezentaţi două argumente pentru a demonstra faptul că Dunărea prezintă o importanţă europeană. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două asemănări şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul 7 se numeşte: a. tipuri de roci pe care s-a format relieful. D c. pe hartă. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.4. Subcarpaţii Getici sunt marcaţi. Bistriţa c. Oraşul marcat. Cluj-Napoca d. E 5. cu litera: a. G d. tipuri de relief. E. Baia Mare b. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Subcarpaţilor Getici şi relieful Subcarpaţilor Moldovei. Zalău D. pe hartă.

Oraşul marcat. Ucraina a. A. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Scrieţi. cu literele A şi D. Oraşul marcat. B. pe hartă. Precizaţi: 1. Belgia c. cu litera I se numeşte … 3. Statul marcat. pe foaia de examen. Statul marcat. cu numerele 7 şi 14. cu numărul 2 este capitala statului: c. pe hartă. Belarus 2. Belarus b. pe hartă. 2. Macedonia . numele statelor marcate. Oraşul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F se numeşte: a. Austria b. pe hartă. numele oraşelor-capitală marcate. Bulgaria d. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. cu numărul 5 este capitala statului numit … C. cu numărul 13 se numeşte … 2. Moldova d.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 028 Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. Scrieţi. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă.

Capitala Ungariei este oraşul marcat. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare.3. Prezentaţi două cauze care explică potenţialul agricol ridicat al unor ţări ca România. pe hartă. Slovacia 5. altitudini. E. alte aspecte specfice ale reliefului. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănări vor fi prezentate comparativ şi nu separat. E c. 9 d. 2 c. I D. 1 b. H d. Republica Moldova etc. D b. cu litera B se numeşte: a. Ucraina. pe hartă. . pe hartă. Are deschidere la Marea Nordului statul marcat. tipuri de relief. Slovenia d. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful Câmpiei Panonice. Statul marcat. 3 4. tipuri de roci pe care s-a format relieful. Austria b. cu litera: a. fragmentare. cu numărul: a. Cehia c.

5 4 76 GERMANIA 19. A. 1. Anotimpul cu cele mai mari valori ale debitului este … 3. Calculaţi diferenţa dintre valoarea producţiei de grâu obţinutǎ în Franţa şi cea obţinutǎ în Germania. Analizaţi valorile graficului alăturat şi 0 I F M A M I I A S O N D scrieţi pe foaia de examen. ţinând seama de faptul cǎ populaţia ruralǎ şi cea ocupatǎ în agriculturǎ au valori reduse. Calculaţi procentul populaţiei rurale din Franţa şi din Germania. Exemplificaţi douǎ produse agricole ce asigurǎ supremaţia Italiei pe Glob. Cele mai reduse valori ale debitului se înregistreazǎ în luna… 2.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 014 Graficul alǎturat se referă la subiectele III A . Notaţi douǎ centre industriale şi specificul industrial al acestora. Germania-locul 8/Glob).E: Ţara Producţia de grâu Populaţie activǎ Populaţie ruralǎ Populaţie urbanǎ (milioane tone) în agriculturǎ (%) (%) (%) FRANŢA 30. 1. Prezentaţi doi factori care explică producţiile mari de grâu ale acestor douǎ ţǎri (Franţa-locul 5/Glob. Explicaţi distribuţia spaţialǎ inegalǎ a industriei şi a agriculturii în aceastǎ ţarǎ. Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D . 4. Notaţi o unitate de relief din Franţa şi o unitate de relief din Germania unde se cultivǎ grâu. . 2. 3. Precizaţi: 1. rǎspunsul corect: lunile anului 1.3 3 88 D. 2. 4 puncte mc/s 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4 puncte B. Anotimpul cu cele mai reduse valori ale debitului este … C. Se dǎ urmatoarea afirmaţie: „Între nordul şi sudul Italiei existǎ contraste referitoare la nivelul de dezvoltate economicǎ şi socialǎ”. Notaţi doi factori ai cadrului natural care au favorizat dezvoltarea agriculturii în acest stat. E. care este diferenţa de debit dintre luna august şi luna aprilie. luna în care se înregistreazǎ debitul maxim lunar şi valoarea acestuia.B şi reprezintǎ evoluţia debitului mediu lunar al unui fluviu european. 3. 2.

G 3. pe foaia de examen. pe hartǎ. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. A b. Influenţe climatice scandinavo-baltice se resimt în unitatea de relief marcatǎ. Scrieţi. Moldova d. cu litera: a. Trotuş . Bazinul carbonifer Motru . 2. B. numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate.Rovinari este situat în unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. 2. pe hartă.. Partea centralǎ a unitǎţii de relief marcată.. D c. D 2. numele oraşelor marcate pe harta cu numerele 1 şi 4. cu literele C şi G. cu numǎrul 11 constituie graniţa dintre România şi statul numit. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunitaţi de relief cu litere. Bistriţa c. C d. pe hartǎ. B c. cu litera: d. cu litera… C. pe hartǎ. cu litera… 3. Precizaţi: 1.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. pe hartǎ. Scrieţi. H a. Canalul Dunăre–Marea Neagrǎ strǎbate unitatea de relief marcatǎ. Bârlad b. Râul marcat. A b. cu litera C este strǎbǎtutǎ de râul numit: a. pe hartǎ. Pǎdurile de conifere ocupǎ suprafeţe extinse în unitatea de relief marcatǎ.

cu litera G este o importantǎ regiune agricolǎ a României. Prezentaţi două argumente care sǎ susţină faptul cǎ unitatea de relief marcatǎ. pe hartǎ. pe hartǎ. distribuţia spaţială a altitudinilor. gradul de fragmentare.4. orientarea culmilor şi văilor principale. cu litera B se numeşte: a. E. Timişoara 5. pe hartǎ. Cel mai mare oraş din unitatea de relief marcatǎ. 9 d. Deva b. tipuri genetice de relief. 11 D. cu numǎrul: a. tipuri de roci. 7 b. pe hartǎ. Ultimul afluent al Dunǎrii înainte de vǎrsarea în Marea Neagrǎ este râul marcat. . Reşiţa d. cu litera B şi relieful unitǎţii de relief marcate. cu litera F. pe hartǎ. alte aspecte specifice ale reliefului. Hunedoara c. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unitǎţii de relief marcate. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 8 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele doua deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

Scrieţi. Precizaţi: 1. 2. numele statelor marcate. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. A. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 3. Munţii Apenini sunt situaţi în statul marcat. B. pe foaia de examen. pe hartă.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 014 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – E. Aglomeraţia urbanǎ Rin-Ruhr se defǎşoarǎ în statul marcat. cu litera … . cu literele B şi G. pe hartǎ. cu numǎrul 2 şi 9. cu litera … 2. pe hartǎ. pe hartă. Punctul extrem nordic al Europei se aflǎ pe teritoriul statului marcat. pe hartǎ. numele oraşelor-capitală marcate.

cu litera: a. 1 b. precipitaţii medii anuale. 8 d. 9 3. pe hartǎ. C d. Statul situat în Peninsula Iutlanda este marcat. Fluviul Dunǎrea traverseazǎ . pe hartǎ. cu litera H. temperaturi medii anuale. D c. A b. Grupa popoarelor slave existǎ în numeroase ţǎri europene printre care şi în ţara marcatǎ. 8 d. Prezentaţi două argumente care sǎ susţinǎ afirmaţia: „Râurile sunt scurte şi au debite mari în statul marcat pe hartǎ cu litera B”. cu litera D şi ţara marcatǎ. cu numǎrul: a. pe hartǎ. pe hartǎ. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numǎrul: a. D 2. amplitudine termică. D d. Precizaţi trei deosebiri climatice între ţara marcatǎ.oraşul capitalǎ marcat. 5 c. vânturi. 10 5.C. Scrieţi. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. Face parte din generaţia oraşelor antice. E. 5 c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Este o monarhie constituţionalǎ ţara marcatǎ pe hartǎ cu litera: a. B c. . G 4. B b. E d. pe hartǎ. cu litera: a. A b. capitala marcatǎ. 2 b. pe hartǎ. B c. pe foaia de examen. J D.

loc. anotimpul cu cele mai crescute debite şi un factor determinant.) 38.loc.223. . Austria. Caracterizaţi.loc.103. A. Precizaţi: 1.929. Calculaţi densitatea medie pentru statele Italia şi Finlanda. 3. E. Se dă următorul tabel: Ţara Suprafaţa 2 (km ) Italia Finlanda 301.032 3. C. o resursă de subsol. una din lunile cu cel mai crescut debit şi valoarea maximă a acestuia. B. forma de guvernământ. două caracteristici geografice care îi definesc poziţia geografică. precizând: 1. 6. Calculaţi procentul populaţiei urbane în totalul populaţiei din fiecare din cele două ţări.) 58. 2. luna cu cel mai scăzut debit şi valoarea minimă a acestuia.145 Populaţia totală (nr. 2. 2.033 5. 3. trei oraşe. 2. membru al UE.706 Densitatea medie (nr. două ramuri economice reprezentative. 5. 3. Precizaţi două argumente pentru a susţine următoarea afirmaţie: ”Turismul cultural este o caracteristică a oraşului Roma”.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 091 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale Siretului (exprimate în m3/s). un tip de climat. Precizaţi o cauză care determină numărul mic de locuitori din Finlanda. D. din punct de vedere geografic. 4. anotimpul cu cele mai scăzute debite şi un factor determinant. Precizaţi: 1.230 338./km2) Ponderea populaţiei urbane (%) 1. modul de calcul al debitului mediu anual.442 Populaţia urbană (nr.499.

Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Scrieţi. cu litera B se numeşte … 3. Scrieţi. 6 3. cu numărul 11 este străbătut de râul: a. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Roca gălbuie şi prăfoasă. izvorăşte din Munţii … 2. pe hartă. Lotru c.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele II A – D. Oraşul marcat. numele oraşelor marcate. cu numerele 8 şi 12. pe hartă. pe hartă. 2. 4 d. 2 b. pe hartă. care acoperă mari întinderi în unitatea de relief marcată. Sadu d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu numărul: a. cueste c. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Trotuşul este afluent al râului marcat. Strei 2. cu literele A şi F. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12 A. cu numărul 2. B. Precizaţi: 1. 3 c. domuri d. pe foaia de examen. pe foaia de examen. crovuri b. Râul marcat. În Delta Dunării formele de relief mai înalte poartă numele de: a. grinduri . Pentru unitatea de relief marcată pe hartă cu litera G este specifică influenţa climatică … C. Cibin b. pe hartă.

adunate b. cu litera D şi relieful unităţii marcate. Lacul de acumulare Izvorul Muntelui se află pe râul marcat. 1 b.4. pe hartă. tipuri genetice de relief. distribuţia spaţială a altitudinilor. cu numărul: a. 4 d. Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. pe hartă. după modul de distribuţie a gospodăriilor (după structură). compacte c. În unitatea de relief marcată. tipuri de roci. . 5 D. 3 c. sunt: a. pe hartă. orientarea culmilor şi văilor principale. gradul de fragmentare. risipite 5. E. Prezentaţi două argumente pentru a justifica absenţa amenajărilor hidroenergetice pe râurile dobrogene. răsfirate d. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera H. pe hartă. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate. cu litera C cele mai multe sate. alte aspecte specifice ale reliefului.

pe hartă. numele statelor marcate. B. pe hartă. Precizaţi: 1. pe hartă.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 091 Harta de mai sus se referă la subiectele I A – C. cu literele C şi E. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul marcat. cu numerele 1 şi 12. A. 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat. Scrieţi. numele oraşelor-capitală marcate. cu numărul 4 este capitala statului numit … 2. Capitala marcată. cu numărul 14 se numeşte … . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. pe hartă. cu numărul 10 este capitala statului numit … 3.

A b. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinavia şi relieful Peninsulei Italice. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 8 b. Port la Marea Nordului este oraşul–capitală marcat. F d. F d. pe foaia de examen. C c. pe hartă. J 2. cu litera: a. pe hartă. 5 5.12 3. Scrieţi. 7 D. cu numărul: a. tipuri de roci. gradul de fragmentare. E c. 11 d. pe hartă. tipuri genetice de relief. Munţii Pirinei sunt situaţi pe teritoriul statului marcat. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu numărul: a. cu litera: a. J 4. A b. pe hartă. E. 5 d. 4 d. distribuţia spaţială a altitudinilor. 4 c. Fluviul Tamisa străbate oraşul – capitală marcat. cu numărul: a. Prezentaţi două argumente pentru a demonstra influenţa reliefului asupra climei Europei. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 1 b. 3 c. . orientarea culmilor şi văilor principale.C. Fluviul Dunărea străbate oraşul-capitală marcat. pe hartă. alte aspecte specifice ale reliefului. 2 b. 9 c.

Precizaţi două argumente care determină distribuţia inegală a căilor ferate în Europa. Prezentaţi două cauze ale densităţii medii a populaţiei mai reduse în Europa de Nord. două cauze prin care explicaţi valorile mai ridicate ale cantităţilor medii lunare de precipitaţii înregistrate la staţia Satu Mare (667 mm/an) comparativ cu cele înregistrate la staţia Suceava (538 mm/an). Calculaţi densitatea medie a populaţiei continentului european.km2 şi populaţia de 726 mil. 3. 2. două enclave situate pe teritoriul Italiei.loc (2004). 4 puncte B.4 mil. A. două aspecte reprezentative ale agriculturii din Italia. 2. Precizaţi: 1. în câte luni precipitaţiile medii au valori mai mici de 40 mm la fiecare staţie. 4. modul de calcul a precipitaţiilor medii lunare şi anuale.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 088 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi reprezintă evoluţia valorilor medii lunare ale precipitaţiilor la staţiile Satu Mare (129 m altitudine) şi Suceava (325 m altitudine). . 2. E. D. două regiuni turistice. Precizaţi: 1. C. valoarea maximă a precipitaţiilor medii la staţia Satu Mare şi luna în care se înregistrează. ştiind că suprafaţa acestuia este de 10. 5. două aglomeraţii urbane. 1. două ramuri industriale reprezentative. Realizaţi o scurtă caracterizare a Italiei precizând următoarele elemente: 1. 2.

3 c. cu litera B se numeşte … C. 6 2. Precizaţi: 1. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. de ariditate b. pe hartă. numele râurilor marcate. E 3. cu litera … 2. H a. pe hartă. C b. În unitatea de relief marcată.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. 2. pontice . Scrieţi. numele unităţilor de relief marcate. pe hartă. Relief vulcanic este prezent în unitatea de relief marcată. Râul care delimitează la sud unitatea de relief marcată. cu litera … 3. pe hartă. cu numărul: a. Scrieţi. pe hartă. Relief de dealuri pe structuri de tip „dom” este specific unităţii marcate. pe foaia de examen. O subunitate a Podişului Moldovei este marcată. pe foaia de examen. D c. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. cu litera F pătrund influenţe climatice: a. oceanice d. B. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. cu literele A şi E. cu litera: d. de tranziţie c. pe hartă. Râul care delimitează spre est Subcarpaţii Getici este marcat. A. 1 b. pe hartă. cu numerele 1 şi 5. 4 d. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

B c. cu litera D şi clima unităţii de relief marcate. H D. etaj climatic. 11 d. 12 5. La cea mai joasă altitudine se află oraşul marcat. . cu numărul: a.4. Cele mai coborâte altitudini sunt în unitatea de relief marcată. vânturi. cu litera: a. E. Prezentaţi două argumente prin care să explicaţi importanţa fondului forestier pentru ţara noastră. cu litera G. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. A b. pe hartă. 7 b. 9 c. influenţă climatică. pe hartă. precipitaţii medii anuale. pe hartă. E d. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

La NE de România este situat statul marcat.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 088 Harta de mai sus se referă la subiectul I A–D.. pe hartă. pe hartă. cu litera . Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere. numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. „Ţara fiordurilor” este marcată. pe foaia de examen.. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Oraşul marcat.. cu numărul 6 este situat în Peninsula .. 2. 2. A.. . cu numerele 4 şi 15.. B. cu litera . pe hartă. Scrieţi. cu literele C şi H. pe hartă. Precizaţi: 1. 3.

fertilitate. I D. cu numărul 14 se numeşte: a. cu litera: a. pe hartă. Islanda d. cu litera G. Belarus c. Nota 1: Pentru punctul 1. cu litera F şi solurile statului marcat. pe hartă. F c.C. J 5. Oraşul capitală marcat. Scrieţi. cu litera G. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Irlanda 4. două deosebiri între vegetaţia statului marcat. Slovacia d. cu numărul 5 este capitala statului: a. E. Oslo este capitala statului marcat. 2. Danemarca b. pe hartă. tip de sol. Berlin b. F d. Luxemburg c. Kiev d. Oraşul marcat. I d. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de vegetaţie: zonă sau etaj de vegetaţie. pe hartă. cu litera F şi vegetaţia statului marcat. cu litera J se numeşte: a. Statul situat la latitudinea cea mai mare este marcat. E c. specii vegetale caracteristice. o deosebire între solurile statului marcat. Bratislava c. pe hartă. E b. Precizaţi: 1. Slovenia 3. pe hartă. Austria b. Praga 2. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte referitoare la soluri: clasă de sol. Prezentaţi două cauze ale diversităţii peisajelor agricole pe continentul european. Statul marcat. Pentru punctul 2. . D b. pe hartă. cu litera: a. pe hartă. pe foaia de examen.

Precizaţi: 1. menţionând: 1. Scrieţi pe foaia de examen. regimul temperaturii aerului d. valoarea densităţii medii a populaţiei calculată pentru Bulgaria şi Finlanda. ecuatorial b. total al populaţiei ( Km² ) ( loc.385. temperat . mediteranean (subtropical) c. Anul . iulie şi mai C. două oraşe cu o populaţie de peste 1.372 1. august şi mai d. valoarea minimă a temperaturii medii lunare. luna cu cantitatea maximă de precipitaţii.oceanic d.) Bulgaria 2006 110910 7. de peste 17 C. calculate anterior.367 Finlanda 2006 338145 5. două tipuri de culturi agricole specifice. altitudinea reliefului c. Factorul climatic care determină cantităţile medii anuale mari de precipitaţii este: a. Diagrama climatică de mai sus redă tipul de climă : a.000. Caracterizaţi din punct de vedere fizico-geografic şi economic Italia. 2. E. subpolar 2.231. un tip genetic de lac şi un exemplu. A. 4 puncte B. 4. Prezentaţi două argumente prin care să arătaţi că oraşul Roma are şi funcţie turistică. luna cu cantitatea minimă de precipitaţii.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 043 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă evoluţia temperaturilor şi precipitaţiilor medii lunare. 3. ale temperaturii medii lunare se înregistrează în lunile: a.000 locuitori. august şi iulie c. 4. Valori ridicate. 6. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. precizaţi două cauze care să explice diferenţele care apar între cele două ţări europene. circulaţia vestică a maselor de aer b. 3. Scrieţi pe foaia de examen. Referitor la valorile densităţii medii ale populaţiei. 2. tipul de climă specific acestui stat. o ramură industrială reprezentativă. Se dă următorul tabel: Ţara Suprafaţa Nr. două unităţi de relief. valoarea maximă a temperaturii medii lunare. regimul radiaţiei solare 0 3. 2. 5. aprilie şi iunie b. D.

A b. Podişul Sucevei este marcat. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b.. pe hartă. marcată pe hartă cu litera: a. pe hartă... 9 şi 10 d. se resimt influenţe climatice .. Din Munţii Rodnei izvorăsc râurile marcate pe bartă cu numerele: a... 7 şi 8 b. 3 d. cu litera . B. B c. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 2. cu numerele 2 şi 5. A. numele oraşelor marcate. Scrieţi. 2 c. cu litera . Precizaţi: 1. pe hartă. C d. SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă.. cu numărul: a. În unitatea de relief marcată pe hartă cu litera G. numele unităţilor de relief marcate. 6 . 3. H 2. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. 2. pe foaia de examen. Depresiunea Braşov este situată în unitatea de relief marcată. Zăcăminte de bauxită există în unitatea de relief. 8 şi 9 c. cu literele C şi F. 11 şi 12 3. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. C. Este centru al metalurgiei neferoase oraşul marcat. Scrieţi. pe foaia de examen.

Prezentaţi două cauze care explică faptul că în Carpaţii Orientali există o varietate de tipuri genetice de relief. etaj climatic. pe hartă. Râmnicu Vâlcea şi Sfântu Gheorghe d. Braşov şi Craiova b. precipitaţii medii anuale. pe hartă. 6 puncte E. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. cu litera A şi clima unităţii de relief marcate. 2 c. Râul Bahlui traversează oraşul marcat pe hartă cu numărul: a. Slatina şi Timişoara 2 puncte 2 puncte D. 4 puncte . 3 d. cu litera E. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. vânturi. cu numărul 12 străbate oraşele: a. 6 5. Petroşani şi Sibiu c. influenţă climatică.4. 1 b. Râul marcat. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

pe foaia de examen. Scrieţi. Statul marcat. Regiunea turistică Coasta de Azur este situată pe teritoriul statului marcat. Capitala statului marcat. Scrieţi. Precizaţi: 1. cu litera: a. C c. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.capitală marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 043 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. pe hartă. A b. pe hartă. cu literele A şi G. F d. Fluviul Tamisa străbate oraşul . pe hartă. numele statelor marcate. A. numele oraşelor-capitală marcate. 4 puncte B. cu numerele 12 şi 13. pe hartă. cu litera C se numeşte … 2. 2. cu litera E se numeşte … 6 puncte C. pe foaia de examen. cu numărul … 3. H 2 puncte . pe hartă.

Oraşul-capitală Viena este marcat. 5 b. 7 c. A b. Statul al cărei capitală este oraşul marcat. G 2 puncte D. pe hartă. E d. cu numărul 15 are deschidere la Marea: a. D d. 8 d. A b. Baltică c. Câmpia Padului este situată pe teritoriul statului marcat. 6 puncte E. 4 puncte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. cu litera: a. 14 2 puncte 4. pe hartă. C c. Neagră 2 puncte 5. cu litera: a. vânturi. pe hartă. cu litera F. pe hartă. amplitudine termica. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. cu numărul: a. Albă b. precipitaţii medii anuale. Ţărmuri cu fiorduri sunt specifice zonelor litorale ale statului marcat. reprezintă o importantă regiune turistică a Europei”. J 2 puncte 3. Egee d. pe hartă. Menţionaţi două argumente care susţin afirmaţia: „Europa Mediteraneană.2. D c. cu litera I şi clima statului marcat. tip de climă. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat.

un aspect climatic specific acestui stat. altitudinea reliefului c. temperat continental b.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 032 Diagrama 1 Analizaţi diagrama 1 pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bucureşti. musonic d. 3. Precizaţi: 1. 6. 4. Caracterizaţi fizico-geografic şi economic statul Ucraina. Cantitatea maximă de precipitaţii se înregistrează în anotimpul de: a. primăvara d. precum şi valoarea acesteia. Scrieţi pe foaia de examen. pe care este reprezentată evoluţia cantităţii medii lunare de precipitaţii la Bergen (Norvegia). Diagrama 2 B. vară 3. Factorul care determină cantităţi medii anuale mari de precipitaţii la Bergen este: a. 2. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. ecuatorial c. 4 puncte Analizaţi diagrama 2. două artere fluviale importante care străbat teritoriul acestui stat sau formează graniţe cu satele vecine. circulaţia vestice a maselor de aer 6 puncte C. trei state vecine. 10 puncte . 5. luna cu cantitatea medie maximă de precipitaţii. regimul temperaturii aerului b. două resurse de subsol cu rezerve importante. temperat oceanic. regimul radiaţiei solare d. 2. 2. toamnă b.capitală. luna cu cantitatea medie minimă de precipitaţii. Regimul anual al precipitaţiilor care se înregistrează la Bergen (Norvegia) se încadrează tipului de regim pluviometric: a. precum şi valoarea acesteia. iarna c. un oraş port. oraşul . A. menţionând: 1.

000 124. menţionaţi tipul demografic specific celor două state. 2.660 Ungaria 2006 10. Precizaţi două cauze care să explice diferenţa dintre cantitatea de precipitaţii înregistrată la Bucureşti faţă de cea înregistrată la Bergen (Norvegia). total populaţiei al Nr. 4 puncte . Se dă următorul tabel: Ţara Anul Nr.D.928 1. 3.131.486 567. 6 puncte E. născuţilor vii Nr. Calculaţi.064.287 579. În raport cu valoarea bilanţului natural. în promile (‰). valoarea reprezentând rata bilanţului natural (sporului natural). bilanţul natural (sporului natural).793 145. Calculaţi. în valori absolute. deceselor Italia 2006 59.

E şi F d. cu numerele 7 şi 12 despart Grupa Retezat . numele râurilor marcate. Râurile marcate. B şi E c. Pe hartă sunt marcate unităţi sau subunităţi de relief cu litere. Oraşul marcat. 4 puncte B. F şi G 2. Relief de dune se află în unităţile de relief marcate. pe hartă. pe hartă. pe hartă. pe hartă. Făgăraş c. Podişul Mehedinţi este unitatea de relief marcată.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. pe hartă. Scrieţi. cu numărul 2 este străbătut de râu numit l… 6 puncte C. pe hartă. cu numărul . numele unităţilor sau al subunităţilor de relief marcate.. cu numerele 8 şi 10.. Scrieţi. cu literele: 2 puncte a. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. Este străbătut de râul Mureş. pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu litera … 2. 2. 3. cu literele A şi H. A şi C b. A. oraşul marcat. Parâng d. Poiana Ruscă 2 puncte . Banat b. pe foaia de examen. Precizaţi: 1.Godeanu de Grupa: a. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

alte aspecte specifice ale reliefului. 12 2 puncte D. cu numărul: a. cu numerele: a. 6 2 puncte 4. Prezentaţi două cauze care au determinat creşterea populaţiei urbane în România. Se produc autoturisme de oraş în oraşul marcat. 3 şi 6 d. Sunt situate în Subcarpaţi oraşele marcate. tipuri genetice de relief. 4 puncte . Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 3 d. 4 şi 6 2 puncte 5. pe hartă. cu numărul: a. pe hartă. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera C şi relieful unităţii marcate cu litera D. 2 şi 6 c. pe hartă. 6 puncte E. Oraşele Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc sunt străbătute de râul marcat. 1 şi 2 b. pe hartă. distribuţia spaţială a altitudinilor. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. 2 c. tipuri de roci. 1 b. 8 b. 10 c. 11 d. orientarea culmilor şi văilor principale.3. gradul de fragmentare.

A. Statul european cu cea mai mare suprafaţă este marcat.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 032 Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. cu numărul 12 se numeşte . numele statelor marcate. numele oraşelor-capitală marcate. pe hartă. pe hartă. Oraşul . cu litera … 3.. Scrieţi.capitală marcat.. Precizaţi: 1. cu literele I şi J. 2. Este situat în Peninsula Scandinavă statul marcat. pe hartă. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. cu litera … 2. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. 6 puncte . cu numerele 5 şi 6. Pe hartă sunt marcate state cu litere de la A la J şi oraşe–capitală cu numere de la 1 la 15.

3 b. Baltică d. pe hartă. pe hartă cu litera E şi clima statului marcat. pe hartă. este o enclavă în capitala statului marcat. D b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei asemănării vor fi prezentate comparativ şi nu separat. cu litera C are deschidere la Marea: a. cu litera I. Volga 2 puncte D. 9 c. cu numărul 2 este traversat de fluviul: a. temperaturi medii anuale. precipitaţii medii anuale. Scrieţi. cu numărul: a. Are un climat temperat oceanic statul marcat. E c. 13 2 puncte 3. J 2 puncte 2.” 4 puncte . cu litera: a. F d. Oraşul-capitală marcat. Sena c. H d. Neagră 2 puncte 4. vânturi. 10 d. pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. pe hartă. Albă b. Oraşul . Azov c.capitala Copenhaga este marcat. cu litera: a. 6 puncte E. Dunăre b. Statul papal independent. J 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. pe hartă. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Pe faţada maritimă a Europei Occidentale se află principalul ansamblu portuar al lumii. amplitudine termică. E c. D b.C. Nota 1: Asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tipul de climă. Tamisa d. Precizaţi trei asemănări între clima statului marcat. Vatican.

lunile cu cea mai scăzută temperatură. Precizaţi două avantaje ale creşterii producţiei de hidroenergie. Precizaţi: a.0‰ 11.9‰ 9.6‰ 11. e. 6 puncte Anul 1956 1977 1992 1998 2004 Natalitate 24.6‰ 11. cele două luni în care temperatura medie este de 5˚C. 4 puncte .0‰ Mortalitate 9. D. lunile cu cea mai ridicată temperatură. 4 puncte B. b. valoarea diferenţei de temperatură între lunile mai şi noiembrie.2‰ 19.5‰ 10. bilanţul natural (deficitul natural) pentru anul 2004. 10 puncte În tabelul alăturat sunt reprezentate rata natalităţii şi cea a mortalităţii populaţiei din România. diferenţa de natalitate dintre anii 1977 şi 1998. Calculaţi: a. bilanţul natural (sporul natural) pentru anul 1956. două oraşe. A.4‰ 10.SUBIECTUL III (30 p) –Varianta 030 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia temperaturii medii lunare la o anumită staţie meteorologică. o resursă naturală şi o ramură industrială. c.6‰ 12. cele două luni în care temperatura medie este de 10˚C. f. un etaj sau o zonă de vegetaţie. b. d. Caracterizaţi Ungaria precizând: două unităţi de relief. c. 6 puncte C. Identificaţi: a. a. b. două râuri (fluvii) şi un lac. b. c.9‰ E. o influenţă climatică.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. numele oraşelor marcate. Scrieţi. pe hartă. 2. Precizaţi: 1. Prahova d. 4 puncte B. A. Argeş b. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. E. pe hartă. 3 c. Vâlcea 2 puncte 2. 6 2 puncte Probă scrisă la GEOGRAFIEEuropa–România–Uniunea Europeană 1 . Oraşul marcat. pe hartă. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. 1 b. cu litera H se numeşte … 6 puncte C. pe hartă. 4 d. Scrieţi. cu numărul 7 este reşedinţa judeţului: a. numele unităţilor de relief marcate. cu literele C şi E. F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa–România–Uniunea Europeană • • Toate subiectele sunt obligatorii. Oraşul marcat. pe hartă. Dâmboviţa c. cu numărul 12 se numeşte … 2. SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 030 Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Râul marcat. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.Examenul de bacalaureat 2008 Proba D. cu numerele 7 şi 9. Unitatea de relief marcată. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu numărul 1 se numeşte … 3. cu numărul: a. Depresiunea Petroşani este străbătută de râul marcat. pe hartă.

B b. cu litera: a. Prezentaţi două cauze care determină varietatea mare a solurilor din România 4 puncte Probă scrisă la GEOGRAFIEEuropa–România–Uniunea Europeană 2 . A b. cu litera: a. pe hartă.3. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. H 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. 6 puncte E. cu litera: a. Pădurile de conifere sunt specifice unităţii de relief marcate. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. H 4. precipitaţii medii anuale. Se întâlnesc numeroase iazuri în unitatea de relief marcată. vânturi. pe hartă. pe hartă. etaj climatic. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată. A b. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. influenţă climatică. E d. pe hartă. B c. D d. B c. cu litera H. C c. cu litera E şi clima unităţii de relief marcate. F 5. E d.

pe hartă. pe hartă. 2. cu litera B se numeşte … 3. pe hartă. Scrieţi. Elveţia 2 puncte 2.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 030 Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. cu litera G se numeşte: a. Oraşul marcat. Belgia c. cu numărul 1 este capitala statului: a. Austria b. Lituania d. cu literele E şi F. Oraşul marcat. numele oraşelor-capitală marcate. Cehia d. cu numărul 11 este capitala statului numit … 6 puncte C. Statul marcat. Belarus b. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. numele statelor marcate. pe foaia de examen. pe hartă. cu numărul 12 se numeşte … 2. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe –capitală cu numere. Scrieţi. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. Letonia c. Polonia 2 puncte . cu numerele 5 şi 10. Statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. Oraşul marcat. 4 puncte B. pe hartă. A.

precipitaţii medii anuale. 10 4. vânturi. B b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. pe hartă. F 2 puncte 2 puncte 2 puncte D. cu numărul: a. cu litera: a. 6 puncte E. Prezentaţi două premise naturale care favorizează cultura viţei de vie în Peninsula Italică şi Peninsula Iberică. D d. 7 c. Precizaţi trei deosebiri între clima Peninsulei Balcanice şi clima Peninsulei Scandinave. Capitala Croaţiei este oraşul marcat. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. Statul marcat. Are deschidere la Marea Baltică statul marcat. tip de climă. Suedia 5. 4 puncte . C c. Norvegia d. Finlanda c. pe hartă. 1 b. cu litera I se numeşte: a. pe hartă. Danemarca b.3. 8 d. amplitudine termică.

Statul marcat. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. cu litera …. un climat predominant … 3. A. cu literele C şi I. numele statelor marcate.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007 Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. cu litera D se numeşte … 2. în zonele cu altitudini reduse. 4 puncte B. pe hartă. 2. cu litera A are. cu numerele 5 şi 12. Pe hartă sunt marcate state cu litere de la A la J şi oraşe –capitală cu numere de la 1 la 15. pe hartă. Scrieţi. pe hartă. Precizaţi: 1. Statul marcat. 6 puncte . pe hartă. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1.

Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică. distribuţia spaţială a altitudinilor. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. islamică d. Muntenegru c. Slovenia 2 puncte 2. alte aspecte specifice ale reliefului. ortodoxă c. 1981 2 puncte a. Serbia d. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. A b. B c. 4 puncte . Statul marcat. Muntenegru 2 puncte 3.C. catolică b. protestantă 2 puncte 5. pe hartă. pe foaia de examen. tipuri de roci pe care s-a format relieful. 2004 c. pe hartă. cu litera F se numeşte: a. Statul marcat. 2007 D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. tipuri genetice de relief. orientarea culmilor şi a văilor principale. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Cea mai mare parte a populaţiei din statul marcat. Scrieţi. cu litera G a aderat la Uniunea Europeană în anul: d. Bulgaria c. 6 puncte E. cu litera F este de religie: a. C d. precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. gradul de fragmentare. Albania b. cu litera: a. H 2 puncte 4. Croaţia d. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat cu nuanţe de ariditate din estul Europei. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 12 este capitala statului: a. 1986 b. pe hartă. Croaţia b. pe hartă.

diferenţa de producţie de energie electrică între Germania şi Olanda. vestic Peciora 1000 800 600 400 200 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2. Tipul de scurgere al fluviului Peciora este unul de tip: a.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 012 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi prezintă evoluţia debitului mediu lunar (măsurat în m3/sec. alimentării subterane b.9 3. c.Uniunea Europeană este un bloc economic redutabil”. tipul de climă. ponderea totală a producţiei de energie electrică a primelor trei ţări mari producătoare.. Calculaţi: 1. producţia de energie electrică a Franţei împreună cu Spania. A. valoarea debitului maxim.4 2.kwh/an) 574 562 392 294 240 151 150 90 Pondere(%) 3. precum şi luna în care se înregistrează. Caracterizaţi din punct de vedere geografic Republica Moldova precizând: a. îngheţului c. 2. dezgheţului c. precipitaţiilor bogate 3.9 0. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 10 puncte În tabelul alăturat sunt reprezentate principalele ţări producătoare de energie electrică în 2005. două caracteristici ale reliefului.îngheţului a. precipitaţiilor mixte C. trei grupuri etnice. precipitaţiilor lichide d. două ape curgătoare. ploilor bogate şi topirii zăpezilor d. nordic d. 4 puncte .5 E. D.) al fluviului Peciora (Federaţia Rusă). 4 puncte B. 2.8 1.4 1. b. e.5 0. Inundaţiile se produc pe Peciora în bazinul inferior din cauza: b. estic c.9 0. două produse destinate exportului. valoarea debitului minim. Precizaţi: 1. central b. Scurgerea este redusă în sezonul rece din cauza: a. 6 puncte Ţara Germania Franţa Regatul Unit Italia Spania Polonia Suedia Olanda Producţie (mld. Prezentaţi două argumente care susţin afirmaţia . d. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Scrieţi pe foaia de examen. precum şi luna în care se înregistrează. 3.

1 b. pe hartă. Oraşul marcat. 11 d. cu litera F se numeşte … 3. pe hartă. oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12. pe hartă. 2. pe hartă. pe foaia de examen.. Important centru siderurgic este oraşul marcat. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. 8 c. numele unităţilor de relief marcate. cu litera: a.. cu numărul 2 se numeşte . cu numărul … 2. C d. F 2 puncte 2. Prezintă cele mai multe depresiuni unitatea de relief marcată. cu numerele 5 şi 6. Străbate o câmpie de subsidenţă râul marcat. pe hartă. pe hartă.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul II A . Scrieţi. cu numărul: a. pe hartă. Unitatea de relief marcată. 4 d. A. numele oraşelor marcate. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. A b. pe foaia de examen. 3 c. Reşedinţa judeţului Neamţ este marcată. cu literele C şi E. 7 b. B c. Precizaţi: 1. 6 puncte C. 12 2 puncte . pe hartă. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 puncte B. cu numărul: a.D. Scrieţi. 5 2 puncte 3.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. orientarea culmilor şi văilor principale. E d. Borcea b. reprezintă braţul dunărean: a.Gheorghe 2 puncte 5. pe hartă. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. C b. gradul de fragmentare. în România. tipuri genetice de relief. Chilia c. cu litera D şi relieful unităţii marcate cu litera H. D c. Macin d. pe hartă. deteriorarea vegetaţiei din cadrul etajului alpin. 4 puncte . distribuţia spaţială a altitudinilor. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate. cu litera: a. 6 puncte E. alte aspecte specifice ale reliefului. Precizaţi două cauze care determină. Numărul 9 de pe hartă. Două şiruri de depresiuni şi două şiruri de dealuri se găsesc în unitatea de relief marcată. tipuri de roci.4. Sf. G 2 puncte D.

cu literele A şi D. pe hartă. 4 puncte B. cu litera … 2. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi în statul marcat.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 012 Harta de mai sus se referă la subiectul I A . pe hartă. cu numărul … 3. Este străbătut de râul Sena oraşul marcat. cu numerele 6 şi 15. pe hartă. pe foaia de examen. numele oraşelor-capitală marcate. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu numărul 10 este port la golful numit … 6 puncte . numele statelor marcate. Oraşul marcat.D. Precizaţi: 1. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe–capitală cu numere. Scrieţi. 2. pe hartă. A.

oraşele marcate. pe hartă. În anul 2004 a fost integrat în Uniunea Europeană statul marcat. F d. H 2 puncte 3. Bazinele carbonifere Ruhr şi Saar se găsesc în statul marcat. amplitudine termică. vânturi. B b. Este port situat într-un fiord oraşul marcat. Au făcut parte din acelaşi stat. D c. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. G d. pe hartă. cu litera B şi clima statului marcat cu litera C. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat. Prezintă cel mai sudic gheţar din Europa. 3 b. H 2 puncte a. cu litera: a. F D. cu numărul: a. 4 puncte . Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă. cu numerele: a. 8 2 puncte 4. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. 4 şi 10 d. 2 şi 5 c. 6 puncte E. H 2 puncte 5. pe foaia de examen. cu litera: d. Prezentaţi doi factori care determină regimul diferit de scurgere al fluviilor europene. E c. 2 şi 4 b. pe hartă.C. Scrieţi. E c. 4 c. 5 şi 6 2 puncte 2. precipitaţii medii anuale. cu litera: a. A b. 7 d. pe hartă. pe hartă. B b. temperaturi medii anuale. statul marcat. pe hartă.

Precizaţi tipul de regim hidrologic al Dunării.SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 007 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A. 6 puncte E. 2. Precizaţi valorile debitelor medii ale lunilor octombrie. noiembrie şi decembrie. 10 puncte D. 4 puncte B. A. B şi E şi reprezintă evoluţia debitelor Dunării la intrarea în Deltă. 6 puncte C. 4 puncte 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 I F M A M I I A S O N D lunile anului mc/s Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a 1 Subiectul III . Precizaţi două cauze ale valorilor mai ridicate ale debitelor Dunării în luna decembrie comparativ cu lunile ianuarie şi februarie. Precizaţi valorile debitelor medii din cele două luni cu valori mai mari de 8000 m³/s. 1. Precizaţi doi factori care determină variaţiile de debit ale Dunării pe parcursul unui an. Menţionaţi un factor care determină regimul hidrologic pe care l-aţi precizat la punctul anterior.

numele unităţilor de relief marcate. Depresiunea Petroşani este situată în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera … 2. pe hartă. În oraşul marcat pe hartă cu numărul 11 se găseşte cel mai mare combinat din România cu profil … 6 puncte C. A. 4 puncte B. 2. cu litera: a. râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12. cu numerele 5 şi 6. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere. Precizaţi: 1. Scrieţi. Regiunea subcarpatică alcătuită dintr-un singur şir de depresiuni şi unul de dealuri este marcată pe hartă cu litera … 3. Relieful eolian este prezent pe teritoriul României în una din unităţile/subunităţile marcate. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1.SUBIECTUL II (30 puncte) – Varianta 007 Harta de mai sus se referă la subiectul II A-C. C c. E d. numele râurilor marcate. cu literele A şi G. pe hartă. Scrieţi. pe foaia de examen. A b. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. pe foaia de examen. pe hartă. F 2 puncte .

Dobrogei d. germani b. influenţă climatică. În unitatea de relief marcată. pe hartă. vânturi. polonezi d.2. cu litera D. pe hartă. precipitaţii medii anuale. Menţionaţi două avantaje economice care de curg din această situaţie. Magistrala rutieră E60 trece prin oraşele marcate pe hartă cu numerele: a. Pod. cu litera D. 6 puncte 6 puncte E. aur şi argint b. Delta Dunării c. 7 şi 8 b. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Oraşul marcat. Prin poziţia sa geografică. turco-tătari 2 puncte 3. cu litera F se exploatează resurse de: a. 9 şi 10 2 puncte D. Precizaţi trei deosebiri între clima unităţii de relief marcate. greci c. Subcarpaţii Curburii 2 puncte 5. lignit 2 puncte 4. 4 puncte . pe hartă. cu litera C şi clima unităţii de relief marcate. pe hartă. între minorităţile naţionale mai numeroase există: a. România este o ţară dunăreană. bauxită c. fier d. Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: temperaturi medii anuale. 8 şi 11 d. etaj climatic. În unitatea de relief marcată. cu numărul 12 este situat în unitatea de relief numită: a. pe hartă. Câmpia Barăganului b. 8 şi 9 c.

pe hartă. răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos: 1. cu literele C şi I. pe hartă. 2. cu litera A are. numele oraşelor-capitală marcate. un climat predominant … 3. 6 puncte . pe hartă. cu litera D se numeşte … 2. cu litera …. Statul marcat. Bazinul carbonifer Silezia Superioară se află pe teritoriul statului marcat. în zonele cu altitudini reduse. numele statelor marcate. Statul marcat. 4 puncte B.SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 007 Harta de mai sus se referă la subiectele A – C. pe foaia de examen. Scrieţi. A. cu numerele 5 şi 12. pe hartă. pe hartă. Pe hartă sunt marcate state cu litere de la A la J şi oraşe –capitală cu numere de la 1 la 15. Precizaţi: 1.

Muntenegru 2 puncte 3. precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de vedere al reliefului. pe hartă. cu litera: a. cu litera F se numeşte: a.C. 4 puncte . B c. H 2 puncte 4. tipuri de roci pe care s-a format relieful. catolică b. Scrieţi. Cea mai mare parte a populaţiei din statul marcat. 6 puncte E. cu litera G a aderat la Uniunea Europeană în anul: d. Croaţia b. pe hartă. ortodoxă c. gradul de fragmentare. Statul marcat. 2004 c. pe hartă. Slovenia 2 puncte 2. C d. tipuri genetice de relief. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele deosebiri şi asemănarea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. Albania b. Nota 1: Deosebirile şi asemămănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare. Bulgaria c. cu litera F este de religie: a. Serbia d. Precizaţi doi factori care generează climatul temperat cu nuanţe de ariditate din estul Europei. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula Iberică. A b. 2007 D. litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 1. Statul marcat. Oraşul marcat pe hartă cu numărul 12 este capitala statului: a. Croaţia d. Statul cu cea mai mică suprafaţă din Europa este o enclavă situată în statul marcat. 1981 2 puncte a. 1986 b. orientarea culmilor şi a văilor principale. pe hartă. pe foaia de examen. Muntenegru c. protestantă 2 puncte 5. islamică d. distribuţia spaţială a altitudinilor. alte aspecte specifice ale reliefului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->