P. 1
Referat Senzori Si Traductoare

Referat Senzori Si Traductoare

|Views: 1,762|Likes:
Published by Daniel Zgabaia

More info:

Published by: Daniel Zgabaia on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu-Jiu Facultatea de Inginerie, Specializarea: Conducerea Avansată a Proceselor Industriale

Traductoare de temperatură

Profesor îndrumator: Masterand:

În tabelul 1. dar necesită o sursă de energie de excitare şi un circuit de măsură de tip punte. 2 .Noţiuni privind măsurarea temperaturii Măsurarea temperaturii se bazează pe diferite fenomene şi efecte fizice. Termometrele cu rezistenţă metalică au o acurateţe şi o liniaritate mai bune. Termocuplurile sunt capabile să măsoare temperaturi extreme dar necesită tehnici de realizare a temperaturii de referinţă. variaţia rezistenţei electrice. Acurateţea procesului de măsurare a temperaturii este foarte importantă pentru cele mai multe aplicaţii de control a diferitelor procese tehnologice.1 sunt prezentate patru dintre cele mai utilizate tipuri de traductoare de temperatură. au un nivel mare al semnalului de ieşire dar acoperă un domeniu relativ restrâns de temperaturi. variaţia frecvenţei de rezonanţă a unui cristal de cuarţ etc. Senzorii de temperatură cu semiconductori se pretează la realizarea lor sub formă integrată. variaţia intensităţii radiaţiei emise. sunt neliniare şi au un nivel mic al semnalului de ieşire. Termistorii au cea mai mare sensibilitate dar sunt puternic neliniari. împreună cu câteva caracteristici semnificative ale lor. în care modificarea temperaturii determină modificări ale unor proprietăţi sau caracteristici ale materialelor: variaţia dimensiunilor geometrice. apariţia unei tensiuni electromotoare de-a lungul joncţiunii a două metale.

neglijând contribuţia curentului de bază la curentul de colector. se poate scrie: (1.1) în care Is este curentul de saturaţie prin joncţiunea polarizată invers... +150 repetabilitate sensibilitate 10mV/K sau 10μA/K caracteristici repetabile liniaritate bună -200 . Domeniul de Tip de traductor temperaturi [oC] liniaritate SEMICONDUCTORI -55 .1) şi.Tabelul 1.+850 acurateţe liniaritate slabă sensibilitate bună necesită o sursă de excitare Caracteristici Observaţii TERMOCUPLU REZISTENŢĂ VARIBILĂ TERMISTORUL -184 ...3) Exprimând tensiunea dintre bază şi emitor din relaţia precedentă: 3 .. astfel încât se poate scrie cu o foarte bună aproximaţie: (1. +300 Senzori cu dispozitive semiconductoare Se ştie că intensitatea curentului prin joncţiunea unei diode semiconductoare poate fi exprimată cu ajutorul relaţiei: (1. În polarizare directă exponenţiala este mult supraunitară. +2300 necesită o joncţiune rece compensatoare necesită o sursă de excitare cost redus necesită o sursă de excitare -75 .1....2) Relaţia precedentă este valabilă şi pentru joncţiunea bază-emitor a unui tranzistor bipolar (Fig 1.

Considerând o structură formată din n tranzistori identici conectaţi în paralel (Fig 1. astfel încât curentul total de colector al structurii va fi: (1.2).1. curenţii de colector ai tranzistorilor vor fi şi ei identici.(1. tensiunea dintre bazele şi emitorii tranzistorilor va avea expresia: 4 .5) Figura 1. Pe această dependenţă se bazează folosirea unor structuri integrate cu tranzistori pentru măsurarea temperaturii.4) Figura 1. Joncţiunea bază-emitor a unui tranzistor bipolar Se observă că tensiunea este direct proporţională cu temperatura mediului în care se află joncţiunea. La temperatura de 300K mărimea raportului kT/e este de 26 mV.2 Astfel.

(1.6) Dacă o astfel de structură se asociază cu încă un tranzistor (T11) identic cu primii şi cu o oglindă de curent (T12 şi T13). T2.8) astfel încât expresia tensiunii la ieşire va fi: 5 ... se realizează un senzor de temperatură ca cel din Fig.3 Figura 1. Tn. .7) sau: (1. 1.3.. Între tensiunile marcate în figură există relaţia: (1. Senzor de temperatură cu semiconductori Oglinda de curent asigură egalitatea curenţilor de colector pentru tranzistorul T 11 şi pentru structura T1.

Ea este plasată în 6 .(1. Termocuplul este compus din două fire metalice diferite sudate. Acesta este principiul pe care se bazează funcţionarea termocuplului. Sonda propriu-zisă este reprezentată de una din joncţiuni (joncţiunea de măsură sau joncţiunea caldă) care poate fi pusă într-o manta protectoare.e. acestea pot fi corelate cu temperatura substanţei. În anumite condiţii.m.) este aceeaşi. astfel încât să formeze un circuit închis. care este cu atât mai mare cu cât diferenţa dintre temperaturi este mai mare. Atunci când o pereche de două metale diferite sunt sudate. Figura 1. Acesta este efectul Seebeck care este folosit pentru măsurarea temperaturilor. iar cele două joncţiuni se află la temperaturi diferite. apare o t. Efectul Seebeck Pentru aceleaşi două metale diferite şi o aceeaşi diferenţă de temperatură dintre joncţiuni. netă.5. Dacă cele două joncţiuni se află la aceeaşi temperatură.2. Ea poate fi măsurată şi calibrată în unităţi de măsură a temperaturii.e.9) Termocuplul Termoelectricitatea este relaţia dintre temperatura unei substanţe şi energie electrică. bucla va fi parcursă de un curent electric a cărui intensitate depinde de diferenţa dintre temperaturile joncţiunilor.4. figura 1. Efectul Seebeck constă în apariţia unei tensiuni electromotoare nete într-un circuit cu două joncţiuni între metale diferite. energia electrică şi căldura pot fi convertite reciproc. Dacă variaţiile energiei electrice datorate conversiei energiei termice pot fi măsurate. tensiunea electromotoare netă (suma algebrică a celor două t. figura 1. aflate la temperaturi diferite. În momentul în care temperatura uneia dintre cele două joncţiuni începe să se schimbe.m. tensiunea electromotoare netă este nulă.

Mărimea şi sensul curentului care va parcurge circuitul atunci când joncţiunile se află la temperaturi diferite depinde de diferenţa de temperatură şi de tipul metalelor folosite. eliminând astfel erorile datorate driftului termic. de ariile suprafeţelor joncţiunilor sau de modul în care sunt sudate metalele. Pentru o bună acurateţe a rezultatelor. rezultantă nu este influenţată de dimensiunile conductorilor. cea de a doua joncţiune (joncţiunea de referinţă sau joncţiunea rece) trebuie menţinută la o temperatură constantă. rezultantă este mică (de ordinul mV). T.e. Un voltmetru conectat în circuit reprezintă „ieşirea” pentru utilizator şi este calibrat în unităţi de temperatură.m.5.e.mediul a cărui temperatură vrem să o măsurăm. De regulă. Joncţiunea de referinţă este denumită şi joncţiune rece. Termocuplu 7 . Figura 1. chiar dacă temperatura ei (de regulă 0 oC) poate fi mai mare decât temperatura joncţiunii de măsură. t.m.

monitorizarea temperaturii în timpul operaţiilor medicale. iar în fig. metale topite. de exemplu a componentelor electronice semiconductoare 8 Termocuplurile sunt folosite pe scară largă la măsurarea temperaturilor: .1. În tabelul 1. aliajele de nichel şi crom. Aliajele folosite sunt după cum urmează: • • • • • • • • Cromel – aliaj 90% Ni + 10% Cr Constantan . Metalele care se împerechează cu acestea sunt platina. Metalele tipice folosite pentru construcţia termocuplurilor sunt rodiul.2. în reactoare nucleare. sunt prezentate tipurile de termocupluri şi caracteristicile lor.6. Incinta de protecţie în care este introdusă joncţiunea de măsură trebuie să fie rezistentă din punct de vedere mecanic şi la mediile corozive.aliaj 55% Cu + 45% Ni Alumel – Ni + Al în furnale. precum şi notaţiile internaţionale folosite pentru ele. cuprul şi fierul.2. caracteristicile electrice ale lor. măsurarea temperaturii obiectelor foarte mici.Tabelul 1. aliajele de aluminiu şi nichel sau aliajele de nichel şi cupru.

Ele răspund destul de rapid la variaţiile de temperatură dar au o acurateţe mai mică decât termometrele cu rezistenţă metalică.6. În figura 1. 9 .6.În general. termocuplurile acoperă cel mai larg domeniu de temperaturi. ele sunt ieftine şi versatile. chiar dacă joncţiunea rece este la o altă temperatură. este prezentată o schemă bloc a unui circuit electronic destinat acestui scop. Caracteristicile termocuplurilor O problemă deosebită este reprezentată de compensarea temperaturii sudurii reci (care poate fi diferită de 0oC). În figura 1. este prezentată valoarea tensiunii de ieşire în funcţie de diferenţa de temperatură dintre cele două joncţiuni şi variaţia coeficientului Seebeck cu temperatura Figura 1. Dintre senzorii cu care temperatura se măsoară direct.7. Utilizând termocupluri se pot măsura temperaturi de la -265oC până la 2300oC. Se folosesc metode electronice de realizare a tensiunii de referinţă corespunzătoare temperaturii de 0oC. cu o precizie care depinde de felul de metalelor folosite pentru construcţia lor.

7.7. Calibrarea dispozitivului de măsurare se face în felul următor: se plasează joncţiunea de măsură la 0oC şi se ajustează amplificarea circuitului de compensare astfel încât tensiunea de ieşire să fie 0V.Ucomp = V(t1) .V(t2) (1.10) Tensiunea de la ieşirea comparatorului este funcţie de temperatura blocului izoterm. Circuitul electronic de compensare poate fi realizat de exemplu cu un amplificator operaţional conectat ca amplificator diferenţial. aflată la o temperatură oarecare este plasată într-un bloc izoterm a cărui temperatură. Semnalul electric (curent sau tensiune) furnizat de senzor este aplicat unui circuit electronic care furnizează la ieşirea sa o tensiune (Ucomp) care compensează diferenţa dintre tensiunea joncţiunii la temperatura t şi tensiunea ei la 0oC. t.V(t2) (1. Compensarea temperaturii sudurii reci Joncţiunea de referinţă. este măsurată de un alt senzor de temperatură. În aceste condiţii: -Ucomp= V(0oC) . Analizând schema din figura 1.Figura 1. se poate observa că: Uies .11) 10 .

a temperaturii suprafeţelor unor solide sau temperatura din interiorul unor solide uşoare.. Datorită excitării termice.. rezistenţa electrică a unui conductor metalic variază în funcţie de temperatura. Pe domenii mai largi de temperatură ea este neliniară şi poate fi scrisă sub forma: (1.12) Este evident că relaţia precedentă este valabilă doar în condiţiile în care temperatura joncţiunii de referinţă este menţinută constantă prin intermediul blocului izoterm. fiind des folosite în industria chimică (pentru măsurarea temperaturii lichidelor corozive sau pulberilor) sau industria alimentară (pentru măsurarea temperaturii produselor alimentare. sunt coeficienţi de neliniaritate. 11 . Conductibilitatea electrică a unui metal depinde de deplasarea electronilor prin reţeaua sa cristalină. cum ar fi carnea). expresia: Uies = V(t1)-V(0oC) (1. Senzori rezistivi Termometrele cu rezistenţă metalică acoperă un domeniu relativ larg de temperaturi.13) unde: R0 este rezistenţa în ohmi a conductorului la o temperatură de referinţă (de regulă 0oC) Rt este rezistenţa în ohmi a conductorului la temperatura t oC. fiind folosite pentru măsurarea temperaturii gazelor şi lichidelor. fiind destul de fragile şi uneori scumpe. Această dependenţă de temperatură a rezistenţei electrice a metalelor stă la baza folosirii lor în termometrele cu rezistenţă metalică. γ. Marea majoritate a metalelor au un coeficient de temperatură al rezistenţei pozitiv (rezistenţa electrică a lor creşte odată cu creşterea temperaturii). Pe domenii restrânse de temperatură dependenţa rezistenţei unui conductor metalic de temperatură este aproape liniară. se obţine pentru tensiunea de ieşire la o temperatură oarecare t1. Termometrele cu rezistenţă metalică au o acurateţe bună dar un răspuns lent în timp.Substituind tensiunea de la ieşirea comparatorului în expresia tensiunii de ieşire. Ele sunt stabile şi rezistente la condiţii de mediu neprietenoase. . α este coeficientul de temperatură al rezistenţei materialului β.

Platina este un metal stabil şi are calitatea de a nu se volatiliza apreciabil la temperaturi până la 1000oC. iar caracteristica sa este puternic neliniară. cel mai folosit este platina. ceea ce îl face mai puţin utilizabil. De aceea termometrele cu fir de platină sunt de obicei încapsulate. Cuprul se oxidează uşor şi îşi pierde puritatea. 100.Metalele cele mai folosite în ca traductori de temperatură sunt platina.3 sunt prezentate caracteristicile acestor materiale. ea are avantajul de a fi un material de referinţă pentru standardele internaţionale. cuprul şi nichelul. Deşi este foarte scumpă.3. 500 şi 1000 ohmi. Dintre metalele folosite ca senzori rezistivi de temperatură. 12 . Pentru măsurarea temperaturilor de peste 1000oC poate fi utilizat wolframul. Valorile standardizate pentru rezistenţa la temperatura de referinţă R0 (valori nominale) sunt 10. Peste 300oC coeficientul său de temperatură scade brusc. are cea mai mare variaţie a rezistenţei cu temperatura între 0 şi 100oC. 50. În schimb ea poate fi contaminată de gaze în atmosfere reducătoare şi acţionează ca un catalizator în prezenţa anumitor hidrocarburi. Nichelul cu un grad înalt de puritate. Tabelul 1. cu precizarea că ele se referă la termometre cu rezistenţa nominală de 100 Ω.3. menţionate în tabelul 1. În Tabelul 1.

în funcţie de aplicaţia concretă căreia îi sunt destinate. Acest efect poate fi compensat prin adăugarea unor 13 . astfel încât să nu determine creşterea temperaturii acestuia prin efect Joule.Figura 1. etalonat în unităţi de temperatură. este prezentată schematic una dintre ele. Practic se acceptă o creştere cu maximum 0. Termorezistenţă Expresia R100 − R0 reprezintă un parametru adiţional pentru caracterizarea termometrelor 100 R0 cu rezistenţă metalică.8. dezechilibrul ei va fi funcţie temperatură. După ce puntea a fost echilibrată la temperatura de referinţă. Firul metalic este înfăşurat pe un tub ceramic şi fixat în interiorul unei incinte de protecţie formând sonda de temperatură. cunoscut sub denumirea de coeficient mediu de temperatură între 0 şi 100oC. Un alt efect care poate introduce erori în procesul de măsurare este căderea de tensiune pe firele de conexiune dintre senzor şi sistemul de măsură.8. Ea este conectată în ramura de măsură a unei punţi Wheatstone de curent continuu.5oC a temperaturii senzorului datorată curentului de excitare. Aceasta va fi indicată de către voltmetrul din ramura de măsură a punţii. Curentul care parcurge senzorul rezistiv trebuie să fie suficient de mic. În figura 4. Există diverse configuraţii geometrice în care sunt construiţi senzorii termometrelor cu rezistenţă metalică. mai ales dacă acestea sunt lungi şi au rezistenţe comparabile cu ale senzorului.

Această metodă se foloseşte mai ales atunci când distanţa de la sondă la sistemul de măsură şi afişare a temperaturii este mare. În ambele cazuri curentul care parcurge conductoarele de măsură este foarte mic. răspunsul lui poate fi liniarizat folosind o punte cu amplificator operaţional (punte activă). el poate fi amplificat cu un al doilea amplificator 14 .conductori de compensare în ramura punţii adiacentă cu sonda. O astfel de sondă este prezentată în figura 1. astfel încât căderea de tensiune pe ele este mult mai mică decât căderea de tensiune pe senzorul rezistiv. Figura 1.10.10. etalonat în unităţi de temperatură. senzorul rezistiv fiind plasat în ramura de curent constant (ramura de reacţie negativă) a amplificatorului operaţional.9. prin conductoare scurte. sau folosind metoda celor 4 fire (conexiunea Kelvin). Măsurarea tensiunii pe senzorul rezistiv se face fie cu un voltmetru digital cu impedanţă de intrare foarte mare. fie cu un amplificator operaţional sau de instrumentaţie. Figura 1. Dacă semnalul de la ieşirea punţii astfel realizate nu este suficient de mare.9. Alimentarea sondei se face cu o sursă de curent constant aflată în apropierea ei. Schema echivalentă a termorezistenţei În cazul în care domeniul de temperaturi măsurate este mare şi variaţia rezistenţei senzorului nu mai poate fi considerată liniară. Termorezistenţă cu 4 fire Schema electrică echivalentă a sondei şi sistemului de măsură este prezentată în figura 1.

amestecaţi cu o pulbere fină de cupru.11 Tensiunea de dezechilibru a unei punţi de curent continuu ca cea din figura 1.14) După cum se observă. Aceasta se întâmplă deoarece ei sunt confecţionaţi din materiale semiconductoare. engl.) folosesc acelaşi principiu de măsurarea a temperaturii dar variaţia cu temperatura a rezistenţei lor este mult mai mare (de peste 100 de ori) decât cea a senzorilor rezistivi metalici.11. circuite integrate etc). dependenţa ei de variaţia ∆R a unei rezistenţe este neliniară. Co.11 este: (1. O schemă de principiu care aplică această metodă este arătată în figura 1. Termistorii (abrevierea de la thermal resistor. Figura 1. Pentru liniarizare se folosesc blocuri electronice. 15 . mult mai sensibile la variaţiile de temperatură decât metalele. Termistorii sunt amestecuri de oxizi ai pământurilor rare. Termistori Termometrele cu rezistenţe metalice bobinate au dezavantajul variaţiei mici a rezistenţei cu temperatura. Nu se folosesc oxizi de germaniu sau siliciu. Cr. tranzistori. Ni. care de obicei sunt utilizaţi la confecţionarea dispozitivele semiconductoare (diode.operaţional sau de instrumentaţie. Mn.

Termistorul se poate încălzi şi datorită trecerii prin el a unei părţi din curentul care alimentează puntea.15) unde RT este rezistenţa termistorului la temperatura absolută T [K]. Compensarea acestei erori se face prin conectarea în punte a unui al doilea termistor. identic cu primul şi menţinerea lui la o temperatură de referinţă constantă. În mod normal. R0 este rezistenţa termistorului la temperatura absolută de referinţă T0 [K] iar β este o constantă caracteristică materialului termistorului. rezistenţa unui termistor scade odată cu creşterea temperaturii. Există şi termistori cu coeficient pozitiv de temperatură dar ei sunt folosiţi foarte rar. În multe cataloage termistorii sunt caracterizaţi şi prin coeficientul α. iar în intervalul 150 . Dependenţa dintre rezistenţă şi temperatură este exponenţială (deci neliniară) şi este exprimată prin relaţia: (1. adică el are o sensibilitate mai bună. +75oC se folosesc termistori cu rezistenţe sub 1kΩ.. 16 .16) El este exprimat în % per oC.Pentru măsurarea temperaturilor în intervalul -75 . In cazul termistorilor cu rezistenţe de ordinul kΩ-lor efectul rezistenţei firelor de conexiune poate fi neglijat şi nu se pune problema folosirii unor conexiuni de tip Kelvin. în precizia de măsurare. termistorul poate fi conectat în ramura de măsură a unei punţi Wheatstone. care-l deosebeşte de cel al unei rezistenţe obişnuite. Pentru măsurarea temperaturii. determinând o eroare. depinzând de compoziţia materialului acestuia şi de tehnologia de fabricaţie. un drift.300oC termistori cu rezistenţe mai mari de 100kΩ.. într-o manieră similară conectării rezistenţei metalice. El are un simbol propriu. cu atât variaţia per o C a rezistenţei termistorului este mai mare. definit ca: (1. De aceea ei se numesc termistori cu coeficient negativ de temperatură (NTC . Cu cât coeficienţii α şi β sunt mai mari. În intervalul 75 .150oC se folosesc termistori cu rezistenţe de până la 100kΩ.negative temperature coefficient).

dar sunt posibile şi temperaturi mai mari. aceasta se poate realiza prin conectarea în paralel cu termistorul a unei rezistenţe (şunt). Deoarece variaţia cu temperatura a rezistenţei termistorilor este puternic neliniară. termistorii sunt foarte folosiţi în aplicaţii medicale.. De aceea se pune problema liniarizării răspunsului lor. +300oC.. valoarea rezistenţei echivalente (termistor în paralel cu rezistenţa de liniarizare) să fie egală cu media aritmetică a rezistenţelor echivalente la capetele intervalului de temperatură. Valoarea rezistenţei se calculează astfel încât.Termistorii pot fi fabricaţi la dimensiuni foarte mici şi rezistenţe mari şi au un răspuns rapid la variaţiile de temperatură. etalonarea instrumentului indicator este dificilă. De asemenea. la mijlocul intervalului de temperatură considerat. Ei pot fi folosiţi pentru măsurarea temperaturii în spaţii mici. Având o bună repetabilitate şi o rezoluţie fină pe domenii mici de temperatură. Domeniul de temperaturi acoperit este. Pe domenii restrânse de temperatură. 17 . -100 . sunt folosiţi pentru monitorizarea circuitelor electronice şi pot fi încapsulaţi în corpuri solide pentru a fi folosiţi ca sonde pentru măsurarea temperaturii suprafeţelor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->