CAII DE CRESTERE A EFICIENTEI CONTROLULUI FINANCIAR

Organizarea şi programarea controlului financiar ulterior de gestiune Controlul este o activitate preponderent practică şi identifică căile de atingere a obiectivelor propuse, pentru această implicându-se o metodologie adecvată. În practica controlului financiar de gestiune, s-au cristalizat metode specific de tehnică a controlului. Controlul financiar ulterior este instrumental specific de urmărire a întregului proces de utilizare a mijloacelor material băneşti, în toate fazele de producţie şi circulaţie, exercitate de către organele financiare specializate. Controlul financiar ulterior reprezintă un mijloc important pentru identificarea deficienţelor şi de stabilire a măsurilor pentru întărirea disciplinei financiare, de îmbunătăţire a muncii de prevenire, descoperire şi recuperare a pagubelor, precum şi tragere la răspundere a celor vinovaţi de încălcarea legalităţii. Controlul financiar ulterior se exercita dupa desfăşurarea activităţilor sau operaţiunilor economico-financiare cu privire la gestiunea patrimoniului si are ca principale obiective: - existenta patrimoniului; - respectarea legislaţiei si a disciplinei financiare; - stabilirea si realizarea veniturilor; - efectuarea cheltuielilor; - analiza rezultatelor economico-financiare. Caracterul complex al controlului inanciar ulterior determină necesitatea programării şi organizării lui, pentru asigurarea ordinii în activitatea de control, a rezolva, în toată complexitatea, problematica pusă în faţa controlorilor şi a conferi eficienţă activităţii de control financiar. În legătură cu controlul financiar de gestiune, este important să subliniem următoarele:

Regiile şi societăţile comerciale pentru verificarea patrimoniului lor şi a subunităţilor din structura lor organizatorică. Controlul financiar de gestiune se organizează de către: . dar nu mai târziu de o dată la doi ani. Se organizează pentru: . . ai Primăriei municipiului Bucureşti şi ai regiilor pot aproba ca acestea să fie controlate la o perioadă mai mare de un an. serviciilor. fabricilor. condiţiile de păstrare şi gestionare.. cuprinzându-se un număr reprezentativ de repere şi documente care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar. sucursalelor şi altor subunităţi din structura lor organizatorică. ai prefecturilor.Controlul legalităţii şi eficienţei cheltuirii fondurilor de către regiile autonome din profilul lor de activitate. ai departamentelor celorlalte organisme centrale. . contabil şi gestionar. precum şi al organizaţiilor obşteşti pe care le subvenţionează sau le îndrumă. care. .Controlul anual de fond al uzinelor.Controlul veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate de către instituţiile de stat subordonate lor. valoarea şi natura bunurilor. În cazul constatării de pagube. . În cazul unor unităţi şi gestiuni materiale reduse ca volum. în raport cu volumul.Ministerele şi celelalte organe centrale pentru controlul financiar de gestiune al unităţilor economice şi bugetare subordonate.Controlul patrimoniului propriu. al gestiunilor proprii.Controlul financiar de gestiune se efectuează cel puţin o dată pe an. . precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior.Controlul gestiunii proprii. Se organizează pentru: . posibilităţilor de sustragere.Controlul se efectuează în totalitate sau prin sondaj.Prefecturile şi primăriile municipale şi orăşăneşti şi cea a Municipiului Bucureşti. . potrivit legii. conducătorii ministerelor. controlul se va extinde asupra întregii perioade. . pot fi luate măsuri de recuperare a acestora şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

În sistemul bancar. . . precum şi a gestiunilor proprii.pentru controlul financiar de gestiune al unităţilor economice şi bugetare subordonate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful