P. 1
Brian Tracy - Önerőből milliomos

Brian Tracy - Önerőből milliomos

|Views: 3|Likes:
Published by Gergő Nyitrai

More info:

Published by: Gergő Nyitrai on Feb 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2012

pdf

text

original

BRIAN TRACY

ÖNERİBİL MILLIOMOS 21 sikerkulcs a gazdagsághoz Második, átszerkesztett kiadás

A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Brian Tracy: 21 Success Secrets of SELF-MADE Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco, 2001 Fordította: Doubravszky Júlia ISBN 978-963-9730-32-8 Copyright © 2001 by Brian Tracy Published by arrangement with Berrett-Koehler Publishers All rights reserved Hungarian translation © 2004 Doubravszky Júlia Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elıadás, a rádió- és tévéadás jogát, az egyes fejezetekre is. Kiadja: Bagolyvár Könyvkiadó Felelıs kiadó: a Bagolyvár Kft. igazgatója Budapest, 2007

Tartalomjegyzék

Elıszó Bevezetés: az ok és okozat törvénye 1. Álmodj nagyot! 2. Fejleszd az irányérzékedet! 3. Képzeld el magad vállalkozóként! 4. Azzal foglalkozz, amit a szíved diktál! 5. Kötelezd el magad a kiválóság mellett! 6. Dolgozz többet, és dolgozz keményebben! 7. Tanulj életed végéig! 8. Elıször magadat fizesd ki! 9. Sajátítsd el szakterületed minden apró fogását! 10. Állj mindig mások szolgálatára! 11. Legyél teljesen ıszinte — mind magaddal, mind másokkal! 12. Tőzz ki prioritásokat, és szemellenzısen fókuszálj rájuk! 13. Légy híres arról, hogy gyorsan és megbízhatóan dolgozol! 14. Légy készen arra, hogy csúcsról csúcsra mássz! 15. Mindenben gyakorolj önfegyelmet! 16. Használd ki a benned lévı veleszületett kreativitást! 17. Vedd körül magad a megfelelı emberekkel! 18. Törıdj többet egészségeddel! 19. Légy határozott és cselekvésorientált! 20. Ne hagyd, hogy a kudarc is választási lehetıséged legyen! 21. Menj át az "állhatatosság" vizsgán! Konklúzió: a siker megjósolható A szerzırıl Elıszó Ez a könyv 15 év kutatási és oktatási munkájából, valamint személyes tapasztalataim összegzéseként született. Sok száz könyvet és sok ezer cikket olvastam el arról, hogy miként válhat az ember önerıbıl milliomossá. Könyvem ezen olvasmányok kulcsfontosságú gondolatait és a bennük leírt stratégiák lényegét foglalja össze. Az ötleteket és stratégiákat egyszerő, kipróbált és könnyen használható formában teszem közzé, hogy azonnal elsajátíthatók és alkalmazhatók legyenek. Én egy Pomona nevő kaliforniai kisvárosban nıttem fel. Családunknak sosem volt túl sok pénze. Akkoriban arról álmodoztam, hogy harmincéves koromra milliomos leszek. Gondolom, sokaknak ismerıs az ilyesfajta álmodozás. Telt-múlt az idı, és eljött a harmincadik születésnapom. A gond az volt, hogy semmivel sem voltam gazdagabb, mint húszévesen. Sıt, kifejezetten csóró voltam. Ekkor azonban tettem valamit, ami szó szerint megváltoztatta az életemet. Feltettem magamnak a kérdést: vajon miért van az, hogy egyes emberek sikeresebbek, mint mások? Különösen arra voltam kíváncsi, hogy miként csinálnak egyesek a semmibıl milliókat? Miként lesznek saját erejükbıl milliomosok? Rengeteget foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Kutatásaim eredményeként számos válaszra bukkantam, melyekbıl végül ez a könyv is született. Azért éppen az önerıbıl lett milliomosokkal kezdtem el foglalkozni, mert ezek az emberek egyrészt különleges képességekkel rendelkeznek, másrészt az átlagembertıl eltérıen viselkednek. Ez az

-2-

szintetizálja. hogy megkeresd. Ahhoz. Csak azt kell tenned. mely akkor már nem csak álom. Eredményességük ezért bizonyítottnak tekinthetı. ügyes vállalkozó. Ahhoz. hogy kiemelkedıen sikeres légy. gazdagokét és szegényekét. hogy éppen ezt a könyvet választottad. hogy azt kihasználva végül elinduljon a pénzügyi sikerek felé vezetı úton. Nıkét. Lehet. sok millió ember már mind megtett. Magamra ezért nem eredeti gondolatok és vadonatúj koncepciók atyjaként tekintek." Abból. amit annak idején Salamon. hogy sok pénzt keresel-e vagy sem. A pénzügyileg sikeresek kilencven százaléka majdnem vagy teljesen pénztelen emberként indult neki a vállalkozásnak. kutat.2-szer jelent csıdöt. A legtöbb gazdag ember számtalanszor elbukik. melyek végén ott vár a beteljesedés: a csodálatos élet. különleges típusú emberré kell válnod. Ma már gyakorlatilag mindenki a nulláról kezdi a vagyon-gyarapítást. hogy közben bizonyos dolgokat ugyanúgy csináltak. fiatalokét és idısekét. bármilyen meglepı. Már sok millióan próbálták ki ıket. vagy kerül nagyon közel hozzá. amiket ebbıl a könyvbıl tanulni fogsz. és a jövı egyik saját erıbıl lett milliomosa Bevezetés: az ok és okozat törvénye Azok a dolgok. melyekkel az átlagemberek nem rendelkeznek. Davidnek. hogy 3. A történelem során még sosem fordult elı. Jó szórakozást a felfedezıúthoz! Brian Tracy 2000 augusztus Csodálatos fiamnak. a bibliai prédikátor. Soha még ennyien nem gazdagodtak meg a nulláról kezdve. de mérhetı is. majd tanítja ezeket a nagy gondolatokat. és gyarapodó vagyonuk úgy lépte túl a bővös egymillió dolláros határt. számodra sem lehetetlen. hogy ilyen sokan tettek volna szert ekkora vagyonokra aránylag rövid idı alatt. bizonyos tulajdonságokra kell szert tenned és bizonyos diszciplínákat kell elsajátítanod. Sokkal inkább a siker tudományát tanuló diákként — aki olvas. A lényeg az. hatékonyak. Ha megfelelıen alkalmazod ıket. És ez még nem minden. hogy az átlag fölé emelkedhess. szinte bármit elérhetsz az életben. aki jó tanuló. Az általam leírt törvényszerőségek ugyanis szinte bármilyen helyzetre igazak. Ebbıl a következı tanulságot vontam le. hogy az általam leírt módszerek és technikák egy része ismerıs lesz számodra. A pénzügyi siker elérésének. és meg is tartsd a milliókat. Amerikában több mint hétmillió milliomos él. hogy a te életed is meg fog változni. amit ez a sok száz. A "sikerkulcsok" segítségével te is sorra nyithatod majd ki az ajtókat.eltérés pedig nem csupán megfigyelhetı. -3- . arra következtetek. és értek el sikereket segítségükkel. de milliárdosból is van vagy kétszáz az országban. hogy valaki tíz vagy százmillió dolláros vagyonra tesz szert csupán önerıbıl. Ma már nem ritka. nem elıfeltétele a pénz. Ha ennek megfelelıen cselekszel. akik az átlagnál többet hasznosítanak adottságaikból. Ezek az emberek semmivel a zsebükben kezdték. Amit ezek az emberek megtettek. Legtöbbjük saját erejébıl lett azzá. Mindenki — aki saját erıbıl lett milliomos — karrierjére igaz. miután elolvastad a könyvet. így fogalmazott: "nincs új a nap alatt. függetlenül attól. mielıtt rátalál a megfelelı alkalomra. sok ezer. férfiakét. A könyvemben található huszonegy "sikerkulcs" életed minden területén segítségedre lehet. hogy te is sikeres leszel. Emberiségünk történelmének legfantasztikusabb idıszakát éljük. Hiszem. amire valóban vágysz. Ennek oka nyilvánvaló: ezeket a törvényszerőségeket újra és újra felfedezték az évszázadok során. és aránylag egyszerő ıket alkalmazni. És ez a szám évente 15-20 százalékkal nı. hogy milyen típusú emberré kell válnod ahhoz. újra és újra. emberek millióinak pénzügyi sikerét alapozták meg. Majdnem biztos. biztos. hanem valóság lesz számodra. hogy te is azon kivételes emberek közé szeretnél tartozni. A benne található törvények egyszerőek.

ha meg akarsz valósítani egy álmot. Hagyd. Ez nem csoda. Az elején még nagyon oda kellett figyelned minden mozdulatra.és kilégzés. átlagos iskolai végzettséggel. végül te is eljutsz ugyanoda. amit jól véss az emlékezetedbe: Senki sem jobb. Te is sikeres leszel. A természet semleges. ami még nem létezett. Bármi lehetsz. Egy pár percre képzeld el. A törvény szerint a siker nem pusztán véletlen következménye. és indulás! Elsı sikerkulcs Álmodj nagyot! Álmodj nagy álmot — de csak nagy álmot. átlagos munkát végezve. hogy minden oknak jól körülírható okozata van. hogy mindened megvan ahhoz. Egy idı után pedig olyannyira a viselkedésed részévé válnak majd ezek a szokások. ahogy a többi pénzügyileg sikeres ember. mint a be.Az emberi sors vastörvényét úgy hívják: Ok és Okozat Törvénye. megvan a hozzá szükséges végzettséged. azért nem érsz el pénzügyi sikereket. és nem is véletlen. Próbáld elképzelni magadnak. A tanulás folyamatát úgy kell elképzelni. Ez az elsı pillantásra egyszerőnek tőnı törvény kimondja. elıbb utóbb te is eljutsz majd ugyanoda. gyakorlati tapasztalatod. mert meggyızıdésed. Minden cselekvésre válasszal reagál környezetünk. Ezek mindegyikét egyszerre célszerő alkalmaznod ahhoz. ahogy bárki másra. Van elég idıd. Álmodd meg. ugye? "Kell. hogy milyen lenne. Amit csak akarsz. amely képes hatni az emberi lélekre! —Marcus Aurelius Az önerıbıl lett milliomosok elsı sikerkulcsa: álmodj nagyot! Engedd magad álmodni. azok mind jobbak és okosabbak nálad. amit a pénzügyileg sikeresek. hogy megvalósítsd az álmaidat. Egy semleges világban. mennyi pénzt akarsz keresni. és senki sem okosabb nálad. a kapcsolataid. Felejts el minden mást. és átlagos autóval jártak dolgozni nap. mint az önerıbıl lett milliomosok. újra és újra. mint amikor biciklizni vagy vezetni tanultál. Most pedig csatold be az övet. Van egy dolog. Az önerıbıl lett milliomosoknak huszonegy sikerkulcsa van. ha te is ugyanúgy gondolkozol. Ha mindezzel rendelkezhetnél. A pénzügyi siker például annak következménye. Ez a törvény azt is kimondja. amit más sikeres emberek csinálnak. hogy akiknek jobban megy. ami ennek ellentmond! Azért adod magadat és szaktudásodat áron alul. a forrásaid. Ettıl kezdve pedig a határ a csillagos ég — illetve saját álmaid merészsége. az általad elért eredmények messze felül fogják múlni mindazt. a barátaid. hogy valami nagyot álmodott. hogy bizonyos dolgokat újra és újra végrehajt az ember. és senki sem okosabb nálad. míg végül ık is elérték ugyanazt. hogy ha elég sokáig ugyanazt csinálod. átlagos környéken átlagos házban élve. Az Ok és Okozat Törvénye kimondja. Világunk is semleges. Szerencsére gyakorlással és ismétléssel minden sikerkulcs maradéktalanul elsajátítható. Pedig nem így van. hogy ha elsajátítod és alkalmazod az önerıbıl lett milliomosok sikerkulcsait. Ha viszont nem teszel így." Ez rád is igaz. Ismered a dalt. Minden sikeres ember azzal kezdte. amíg eléri az általa elérni kívánt anyagi függetlenséget. hogy te is pénzügyileg függetlenné válj. egészen addig. Hadd ismételjem meg: Senki sem jobb. Egy idı után azonban már rutinból ment minden. ha semmi sem állna álmaid útjában. és minden egyéb. amire szükséged lehet. İk is átlagemberként kezdték. Hidd el. Aztán egy nap elkezdtek úgy cselekedni. És így tettek nap mint nap. amit eddig elértél. bármit elérhetsz az életben. Természetessé válnak. Az önerıbıl lett milliomosok ugyanis nem valami különleges emberfajta képviselıi. és ugyanúgy cselekszel majd. a munkaerıpiacon vagy a társadalomban senkit sem érdekel. ahol ık vannak. van rá pénzed. hogy észre sem veszed ıket. hiába várod a sikert. Hiszen mőködik az ok-okozat törvénye. milyen életet akarsz majd élni. mint nap. hogy elragadjanak a jövırıl alkotott elképzeléseid. milyen életet szeretnél élni? -4- . mennyi legyen majd a bankszámládon. azért nem éred el. hogy legyen álmod. Valamit. hogy ki vagy. amire képes lennél. Álmodd meg.

írd le. hol fogsz tartani öt év múlva. boldogságodat és jólétedet illetıen. miközben majdnem minden keresetét elkölti a "mindennapi életre. hogy egyre jobb legyen. Ha már egészen beleélted magad ebbe a sikeres jövıbe. és önbizalmad is nıni fog. Ha az ember álmodik. és cselekedj. Te is elkezdesz majd másként cselekedni. és egy nap mi is önerıbıl lett milliomosnak mondhassuk magunkat. hogy utat találjon jövıképed megvalósításához. ahol vagy? Milyen lépéseket kellene ehhez megtenned? Min kellene változtatnod az életedben? Mit kezdenél el. Fantasztikus hatása van az ember gondolkodására és a viselkedésére. kezdd el másként csinálni már ma. és elszántabban fogsz dolgozni azon. És miután lelke mélyén nem hisz benne. Mi lenne az az egyetlen cél. Boldogabb ember leszel. még a legsimább úton sem jut el sehová. pozitívabban fogod szemlélni a világot. és egyre jobban cselekedjen. merre kéne elindulnod. melyek számára a legfontosabbak. vagy hagynál abba? Kivel lennél? Kivel nem lennél soha többé? Ha életed minden szempontból tökéletes lenne. Elérted a célod. válassz ki egyet közülük." Az életed alakulását befolyásoló -5- . rövid vagy hosszú távú. A benned levı kreativitás automatikusan mőködésbe lép majd. Képzeld el. Az ember általában azon álmok. és te már pontosan ott tartasz. És annál gyorsabban fog feléd haladni a célod. amit minden sikeres ember rendszeresen végez. Cselekvési gyakorlat Készíts listát mindarról. Az emberiség egyik talán legnagyobb felfedezése volt a következı gondolat: "Azzá válsz.Gyakorold a "vissza a jövıbıl" gondolkodást. mi az az egyetlen dolog. Ahhoz tehát. Vajon hogyan képzeled el ezt a tökéletes életet? Mit csinálsz? Hol dolgozol? Mennyi pénzt keresel? Mennyi pénz van a bankszámládon? Egyáltalán. amit megálmodnék magamnak? Ha abszolút garantáltnak vehetnéd. Mit gondolnál. és saját magadra is. El sem indul az úton. Javulni fog a saját magadról alkotott elképzelésed. hogy engeded magadat nagyot álmodni. míg a végén minden az álmaid irányába vezet majd. Thomas Carlyle Írd össze az álmaidat! Azzal. amire a legtöbbször gondolsz. és világos jövıképpel rendelkezik. Motiváltabb leszel. mert eleve el sem hiszi. hogy leírod az addig ködként lebegı gondolatokat. Ha készen vagy. ahol álmaidban szeretnél tartani. Lépésrıl lépésre változik meg az életed. próbáld meg elképzelni. amit akkor másként csinálnál. lelki képek és jövıképek irányában cselekszik. Állandóan csak egy helyben toporog. hogy álmaid valósággá váljanak. Ha készen vagy. hogy képes lenne rá. másként fogsz tekinteni az életedre. amit megtennél. Ez egy olyan gyakorlat. amint elkezdesz nagyot álmodni — például nagy pénzügyi sikerekrıl —. emelni fogja az önbecsülésedet. kezdjünk el álmodni. A kulcs: álmodj nagyot! Az emberek legnagyobb része azért nem lesz pénzügyileg sikeres. hogy már ott vagy. Életed minden szempontból tökéletes. hogyan gondolnál vissza majd akkor mostani magadra. Méghozzá nagyot. Ha világos elképzelésed van arról. hogy nem érhet kudarc. hogy oda juss. Önmagában az. meg sem próbál tenni érte. Szeretni és tisztelni fogod magad érte. hogy eléred az általad kitőzött célt. hogy pénzügyileg sikeresek legyünk. ha garantáltnak vehetnéd a sikert. Állandóan tedd fel magadnak a kérdést: Ha tudnám. sokkal megfoghatóbbá válnak számodra. hogy eltelt öt év. hogy merrefelé tartasz. Most azonnal! Második sikerkulcs Fejleszd az irány érzékedet! Ha az embernek világos célja van. hogyan élsz? Alkoss magadnak egy hosszú távú jövıképet! Minél világosabb a célod egészségedet. annál gyorsabban fogsz haladni a megvalósítása felé." Meglátod. ez arra ösztönzi ıt. A pénzügyi függetlenséghez vezetı út elsı lépése az álmodozás. még a legmostohább úton is haladni fog. Ha az embernek nincs célja. Mindegy. amit választanál? Bármire is gondolsz. hogy nézne ki? Bármi is legyen az. képzeld el. mi lenne ez a cél? Lehet kicsi vagy nagy. A módszer a következıképpen mőködik: képzeld el.

különös tekintettel az anyagiakra. Bármi. Elkeserítı. -6- . A legtöbb ember sosem készít magának ilyen tervet. Céljaidat jelen idıben fogalmazd. készíts cselekvési tervet. Minden célhoz rendelj határidıt. céljaik pedig folyamatosan haladnak feléjük. arról. 7. beszélsz róluk. amit megcélzol. minden célra vonatkozóan tedd fel magadnak a kérdést: melyik az az egyetlen cél. általában valami fantasztikus dolog szokott történni. hogy életed minden egyes területén pontosan mit szeretnél elérni. Alatta sorolj fel tíz célt. 6. Ennek eredményeként folyamatosan céljaik megvalósítása felé haladnak. hogy miként gondolsz rá a leggyakrabban. Meglátod. akik önerıbıl szeretnének milliomossá válni. A lap tetejére írd fel: CÉLOK. Azonnal cselekedj cselekvési tervednek megfelelıen. jobbítani fogja az életed. Tőzz ki egy határidıt. Határozd meg. Most pedig vegyél elı egy darab papírt és egy ceruzát. ami legalább egy lépéssel közelebb visz célod megvalósításához. mi fontosabb. és eddig talán ismeretlen képességeket hoz majd felszínre. és már elérted volna ıket. mintha már egy évvel késıbb lenne. mint az átlagember. Az is fontos. 4. és az. Döntsd el. és mit teszel késıbb. akik listát készítenek céljaikból. aminek elérése a legnagyobb pozitív hatással volna életemre? Bármi lenne is a válaszod. mit teszel elsıként. hogy álmod valóra váljon. 3. azaz bármelyik célodra is esik a választásod. Mostantól kezdve ez lesz a legfontosabb célod. A nagy célokat bontsd kisebb célokra. amire sokat gondolsz. Minden ötletet helyezz el valahol a listádon. Ha készen vagy a tízes listával. Csupán ezen egyszerő gyakorlat végrehajtásával már abba az elitbe tartozol. megsokszorozza energiáidat. Legyen valami. és cselekedj. újabb és újabb ötletek fognak eszedbe jutni írás közben. Ez a gyakorlat megindítja majd a fantáziádat. Állíts fel prioritásokat. Arról. amit az elkövetkezendı tizenkét hónapban szeretnél elérni. Ez az elkötelezettség sikeressé fog téged tenni. hogy egyes szám elsı személyben fogalmazz. A fenti listából készíts cselekvési tervet. karikázd be a célt és írj elé egy nagy egyest. hogy mi az. és mindazokról a lépésekrıl. Egy apró gyakorlat következik. A célok kitőzésének és elérésének lépései a következık: 1. 5. hogy miként éred el. bármit is szeretnél elérni az életben. arról beszélj. és mi kevésbé fontos. sokkal többet fogsz elérni. Légy nagyon világos és nagyon specifikus. és azokhoz is rendelj határidıket. hiszen a te céljaidról van szó. Csinálj valamit minden egyes nap. melyek szükségesek az általad felsorolt célok eléréséhez. Ez ma Amerika polgárainak csupán három százaléka! A többi kilencvenhét százalék még életében nem készített írásos listát saját céljaival kapcsolatban. 2. azaz tudd. hogy mit gondolsz. Készíts listát mindazon teendıkrıl. vizualizálod ıket. A sikeres emberek szinte egyfolytában a céljaikon gondolkoznak. Írj le minden egyes célt. Mostantól kezdve állandóan a célodra gondolj.tényezık közül a következı kettı a legfontosabb: az. amiket meg kell tenned. Ha állandóan a céljaidra gondolsz. hogy hány fantasztikus cél és terv esik kútba pusztán halogatás miatt. Miért? Mert az átlagember inkább aggodalmairól és problémáiról gondolkodik és beszél céljai és álmai helyett. Amikor az ember papírra veti céljait. ami közelebb visz célod eléréséhez. Az alábbi hétlépéses módszert eredményesen alkalmazhatják azok. Ami talán a legfontosabb minden lépés közül: minden egyes nap tégy valamit.

Vállalkozóként. Ha vállalkozóként tekintesz magadra. Hagyd abba a panaszkodást! Ne beszélj senkinek arról. William Henley Mostantól kezdve vállalj teljes felelısséget mindenért. hogy várnád. amiket arra szoktál felhozni. Az ember mindig magának dolgozik. Ha van valami az életedben. Én vagyok sorsom parancsolója. és mindenért. Minden pillanatban készek magasabb pozíciókat betölteni és több felelısséget vállalni. és kezdeményezı típusú személyiség. függetlenül attól. életmódodért. és mi minden bajod van az életben. és keresik a módját annak. Az önerıbıl lett milliomosok mind-mind így gondolkodnak. amit a szíved diktál. mi az az egyetlen dolog. Te vagy az elnöke a saját személyes szolgáltató cégednek. mikor történnek meg bizonyos dolgok. elıbb vagy utóbb a világra is vállalkozóként fogsz nézni. meg fog változni az életed. hogy miért nem vagy boldog. soha többé nem fogod úgy érezni. és cselekedj. Ezzel teszik magukat értékessé. te vagy az egyetlen ember. felelıs. Mindenért. hogy pillanatnyilag éppen kitıl kapod a fizetésedet. amit nem szeretsz. Önkéntesen vállalnak feladatokat. Cselekvési gyakorlat Sorold fel kedvenc kifogásaidat. azonnal írd le. autódért. az anyagi jólétedért. Gondjaidra ne találj kifogásokat. ami vagy. Harmadik sikerkulcs Képzeld el magad vállalkozóként! Én vagyok lelkem kapitánya. Most pedig tedd fel magadnak a következı kérdést: Ha egy napig te lennél az elnök annál a cégnél. karrieredért. készíts rá cselekvési tervet. Brian Tracy -7- . Az önmagukért és sorsukért felelısséget vállaló emberek eredményorientáltak. hogy vajon miért nem dolgozol szívvel-lélekkel pénzügyi céljaid megvalósításán! Vannak dolgok az életedben. és kezdd el leírni céljaidat. amiket elıszeretettel hibáztatsz a helyzetedért? Bármi lenne is ez. Készíts cselekvési tervet az elérésükre. és cselekedj! Negyedik sikerkulcs Azzal foglalkozz. Ez a gyakorlat már önmagában is majdnem elég ahhoz. ahol dolgozol. Javaslom. amin azonnal változtatnál? Bármi is az. Te vagy felelıs az egészségedért. amivel minden szervezetben elismerést vívnak ki maguknak.Cselekvési gyakorlat Mindig papírral és ceruzával gondolkozz! Ülj le. ami valaha is leszel. vagy egy személyben te lennél felelıs az egész cég eredményeiért azon a bizonyos napon. Mostantól kezdve másokat se kritizálj. hogy több felelısséget vállalhassanak. Mindig kezdeményezık. Nagy hiba. hagyj fel a rajtad kívül álló okok keresésével. függetlenül attól. ha azt gondolod. hogy kitıl kapja a fizetését. te is kövesd a példájukat. Ahelyett. a te cselekvésed következményeként fognak megtörténni ezek a dolgok. amit a szíved diktál! Ha azzal kezdesz el foglalkozni. hogy önerıbıl milliomossá válj. Az amerikaiak legfelsı három százaléka vállalkozóként tekint magára. Vállalj felelısséget a saját életedért. aki független. magánéletedért. Vállalkozóként úgy tekintesz magadra. Te vagy a felelıs saját sorsodért. A döntés a kezedben van. problémáidért ne másokat hibáztass. Meglátod. és életed minden más területéért. otthonodért. hogy saját magadon kívül bárki másnak dolgozol. hogy dolgozol. hogy te vagy az életed fınöke. aki változtathat rajta. Gondolkodj te is így.

mint korábban. másik vállalkozásba fogni. amennyit csak akarsz. aki ma jó abban. Ha megvan. hogy miként lehetnél jobb az adott területen. Ha úgy döntesz. és mi az. Amikor azzal foglalkozol. amiért szakmád legjobbjai közé tartozol. Mindenki. életed minıségét alapvetıen meghatározza. Minden energiád és gondolatod arra összpontosul. A top tíz százalék tagjai pedig egytıl egyig kezdık voltak annak idején. amit igazán szeretsz. és próbálj meg a lehetı legjobbá válni az adott dologban. Jövıbeli sikered kulcsát tartod a kezedben. ahol pontosan az ı képességeikre és erısségeikre volt szükség ahhoz. korábban valami egészen mással foglalkozott. Vince Lombardi Határozd el még ma. E terület felkutatásáért azonban te magad vagy felelıs. hogy mi magunk választhatjuk ki azt a területet. Határozd el. amibe olyan mélyen bele tudsz merülni. valamikor még tudatlan és ügyetlen volt az adott területen. amennyivel csak akarsz. amit csak akarsz. Ez pedig hatással lesz nem csak egész személyiségedre. Ha egy önerıbıl lett milliomosnak feltennéd ugyanezt a kérdést. mit dolgoznál a legszívesebben. senki sem jobb és okosabb nálad. hogy semmin sem változtatna. Ha tényleg jó leszel abban. ı azt válaszolná. legyen ez a következı célod. mint izgalmas kalandok sora. a legtöbben azt mondják: "én életemben nem dolgoztam". hogy a lehetı leghamarabb bekerülsz a szakmád legjobbjai közé.Ha pénzügyileg sikeres akarsz lenni. milyen tevékenységeknek köszönheted eddigi sikereidet? Ha olyan munkát választhatnál. te mit választanál? Ha eldöntötted. változtatnál az életeden. életed jobbításának határa is csupán a csillagos ég. vagy esetleg kicsit másként. amivel foglalkozol. hogy a lehetı legjobb leszel abban. ha te magad jobb leszel. vagy nyugdíjba vonulni. -8- . életed nem más. amit csinál. Eszébe sem jutna új munkahelyet keresni. hanem másokkal kialakított kapcsolataidra is. te vajon miért ne lennél képes rá? Íme egy szabály a sikerrel kapcsolatban: Életed csak akkor lesz jobb. Ez a döntés meg fogja változtatni az életedet. csak te választhatod ki. és sikeres lehetnél benne. hogy mi az. Mindenki. Az önerıbıl lett milliomosok mind-mind megtalálták azt a területet. Mindemellett önbecsülésed is nıni fog. amihez mindig kedvet érzel. Gondolkozz el azon. amiben különleges tehetséggel és képességekkel rendelkezel. senki más! Cselekvési gyakorlat Találd meg azt a szakterületet. Felnıtt életünk egyik talán legcsodálatosabb adománya éppen az. hogy szinte megszőnik körülötted létezni a világ. valamit. és még ma indulj el ebbe az irányba. Készíts cselekvési tervet. amihez a szíved húz. Minden sikeres ember elismert szakértı a maga területén. hogy ha annyi idıd és pénzed lenne. Ha ennyien képesek voltak erre a váltásra. Boldog és büszke leszel. Tedd fel magadnak a következı kérdést: Ha egymillió dollárt kapnál adómentesen. állj neki szívvel lélekkel. megváltozik az életed. amit csinálsz. Valamit. kiváló leszel a szakterületeden. Mondjuk a legjobb tíz százalékba. Ha a munkájukról kérdezed ıket. és büszke leszel magadra. De lényegében ugyanazt csinálná. legfeljebb nagyobb vállalkozásban. De ne feledd. tehetséges vagy. Találnod kell egy területet. azzal kell foglalkoznod. hogy az ember sikereket érjen el. ami lenyőgöz. vagy ugyanazt a munkát végeznéd továbbra is? A kérdésre adott válaszodból megtudhatod. fantasztikusan fogod érezni magad. mivel szeretnél foglalkozni. és a szakemberek legjobb tíz százalékába fogsz tartozni. amiben úgy érzed. amit a legjobban élvezel! Ha végignézel az életeden. Sose feledd. amivel foglalkozni szeretnénk. hogy milyen mértékig kötelezed el magad a kiválóság mellett. aki ma egy szakma legjobbjai közé tartozott. Ugyanazt a munkát végezné. Ötödik sikerkulcs Kötelezd el magad a kiválóság mellett! Mindegy. Mivel önmagad annyival lehetsz jobb. mi a szakterületed. Lehetıségeink száma pedig szinte végtelen.

Befektetés a saját jövıdbe. és mik a gyengeségeid? Még ma készíts tervet arra. semmi más. közelebb van a harmincöthöz. Ne vidd el a ruhád a tisztítóhoz. Munkád során alkalmazd a "negyven plusz" képletet. Este pedig egy órával tovább maradj benn. aminek kifejlesztésébe most azonnal belefoghatsz. ne hívd fel a barátaidat. a sikeredet szolgálja. Mindenki ıket tartja szakterületük egyik legkeményebben dolgozó képviselıjének. Hetedik sikerkulcs Tanulj életed végéig! -9- . hogy te leszel a céged legkeményebben dolgozó alkalmazottja. Ha az emberek beszélgetni akarnak veled. melyektıl leginkább függ a teljesítményed! Melyek azok a területek. Cselekvési gyakorlat Gondold végig. Sosem leszel pénzügyileg sikeres. hogy a szakterületed legjobbjai közé bekerülhess? Mik az erısségeid. hogy mostantól kezdve többet fogsz dolgozni! Minden nap több idıt fordítasz a munkádra. méghozzá kiválóan. Elérésére készíts cselekvési tervet. mint a többiek. Ha dolgozol. mint bármi más. és dolgozz keményebben! Minél többet dolgozom. Ebédidı alatt is maradj bent dolgozni. ne olvass újságot. hogy sok a tennivalód. Korábban kezdik a munkát. Fel fognak rád figyelni. ezért dolgoznod kell. amiben ha jártas vagyok. James Thurber Minden önerıbıl lett milliomos keményen dolgozik. azonnal állj neki a munkádnak. és mondd meg nekik. a legnagyobb pozitív hatással lenne az életemre? Mindenben nem lehetsz rögtön jó. ami azért jó. és akkor sem csupán a napi nyolc órát. mint a negyvenhez). mint eddig. melyeken mindenképp kiválóan kell teljesítened ahhoz. miközben két órával növeli napi munkaóráid számát. amit a negyven órán felül a munkádba fektetsz. még a keménynél is keményebben. amikor már mindenki hazament. Ha csak negyven órát dolgozol hetente (ami ha csak a munkaórákat számolom. Egy jártasságot azonban kiválaszthatsz. kérj elnézést. amikor a többiek jönnek. Ne pazarold az idıdet. Határozd el. Meglátod. Már ott lesznek. Sokan nem kevesebb. A hosszú munkanapokat semmivel sem lehet helyettesíteni. másra nem. Írd le a célodat. Sıt. Ha korábban érsz be. sosem fogod többre vinni. szinte hihetetlen lesz az a változás. mert az emberek segítsége hamarabb és magasabbra eljuttat téged. Minden negyven órán felül munkával töltött óra befektetés. amit a kiválóság melletti elkötelezettség hoz majd az életedbe.Karriered építése során a következı kérdést tedd fel magadnak nap mint nap: Mi az. és azonnal állj neki a munkának. melyek azok a területek a munkádban. Ha felhívsz egy önerıbıl lett milliomost. Minden. és még ott lesznek. annál szerencsésebb vagyok. mint a puszta fennmaradás. aránylag pontosan meg tudod jósolni. csak a munkáddal foglalkozz. hogy egy jártasságot illetıen a kiválóságig fejleszd magad! Hatodik sikerkulcs Dolgozz többet. A középmezıny egyik tagja leszel. keményebben dolgoznak. És ettıl kezdve minden nap tégy valamit az ügy érdekében. normál munkaidı elıtt vagy után hívd ıket az irodájukban. Sosem fognak nagyra becsülni a kollegáid. Ez a stratégia önmagában megkétszerezi majd a teljesítményedet. mint 70-80 órát fektetnek munkába hetente. Cselekvési gyakorlat Még ma tervezd el. és tovább maradnak bent. ne szocializálódj a munkatársaiddal. különösen karrierjük elején. A megszokott öt helyett átlagban hat napot dolgoznak egy héten. akkor dolgozz! Határozd el. Egy órával korábban menj be az irodába. hogy mennyi túlórád van. hogy hol fogsz tartani öt év múlva. Amerika önerıbıl lett milliomosai átlagban 59 órát dolgoznak hetente. Csupán abból. A képlet szerint a heti negyven óra munka a fennmaradásra elég. mint a többiek. Mi az eredményesség titka? Ha dolgozol. hogy ezen a bizonyos területen kiváló leszel.

továbbképzésre és tréningre. Az életed végéig tartó tanulás harmadik titka az. annál többet vagyunk képesek megtanulni. Agyunk olyan. A sikernek ma már elıfeltétele a folyamatos tanulás. csupán a napi egy óra olvasással behozhatatlan elınyre tehetsz szert a szakterületed többi képviselıjéhez képest. ha megfelelı mennyiségő idıt és energiát fektetsz bele. Kerekeken guruló egyetemmé. ha egy könyvet kiolvas egy évben. ha rendszeresen használjuk. hogy menj el minden szemináriumra. Cselekvési gyakorlat Válasz ki egy területet. hanganyagok és tréningek kombinációjával több ezer dollárt és sok-sok kemény munkával töltött órát takaríthatsz meg magadnak az általad kitőzött pénzügyi sikerek felé vezetı úton. Ez 12-24 negyvenórás munkahétnek megfelelı idımennyiség. Mostantól soha ne ülj az autódba anélkül. negyven órás munkahéttel számolva. és végül az egyik legjobban fizetett szakember. Könyvek. hogy életed végéig tanulj. hogy vannak-e továbbképzések. Az elsı: minden nap legalább fél vagy egy órát fordíts önfejlesztı könyvek olvasására. hogy mától kezdve életed végéig tanulni fogsz. bármirıl legyen is szó. hogy jobb legyél az adott területen. ha életünk minden napját önfejlesztésre és tanulásra fordítjuk. Szerezz hanganyagot is. Meglátod. Az életed végéig folytatott tanulás alapvetıen fontos ahhoz. Hasonlóan ahhoz. hogy miközben vezetsz. Nincs akadály. Változtasd autódat oktatógéppé. Annyi lendülettel és energiával vesd bele magad az önfejlesztésbe. Kutasd fel a téma irodalmát. Szerencsére minél többet tanulunk. Határozd el. és ha autóba ülsz. Jelentkezz rájuk. amit ne tudnál elérni. Sokan váltak már milliomossá ilyen önfejlesztı hanganyagokat hallgatva. Az olvasás az agy tornagyakorlata. mintha az életed függne ennek sikerétıl. Tíz év alatt pedig ötszázat. hogy mostantól szakterületed diákja leszel. azaz annyi. mintha egy vagy két félévet járnánk egyetemre abban az évben. Te leszel az egyik legokosabb.A folyamatos tanulás a siker alapfeltétele. Denis Waitley Szakterületeden gyakorlatilag korlátlan mértékben növelheted jártasságodat és tudásodat. Még ma határozd el. És nincs cél. hogy lenne nálad önfejlesztı hangkazetta. ha megfelelıen használod agyi kapacitásaidat. mindig hallgass önfejlesztı hanganyagokat. Csak akkor fejlıdik.10 - . amivel ne tudnál megküzdeni. annál könnyebben fogsz elsajátítani egyre nagyobb mennyiségő információt. amire csak lehetıséged adódik. Ha ezt egy évig folytatod. Mivel az átlagember jó. A vezetık egyben tanulók is. Pedig nem tettél mást. bárhová is mész. Nézz utána. Mert így is van! . amit ne tudnál megoldani. A huszonegyedik században minden eddiginél inkább függ sikerünk a folyamatos tanulástól. Az izomfejlesztés elıfeltétele a rendszeres testmozgás. Vagy annyi. Te is. hogy minél többet sportolunk. azt hallgasd. Annak. az már ötven könyvet jelent egy évben. amennyit az ember három-hat hónap alatt dolgozik. és olvass belıle minden nap egy órát. Minél inkább elkötelezed magad a folyamatos tanulás mellett. Az agyi kapacitás fejlesztésének elıfeltétele pedig a rendszeres gondolkodás. hogy többre vagy képes. három titka van. hogy önerıbıl válj milliomossá. amit elsajátítva produktívabb és eredményesebb leszel a munkádban! Tőzd ki célul. Bármilyen szakterületrıl is legyen szó. biztos vagyok benne. tréningek az adott területen. micsoda változást hoz majd ez a karrieredben. annál jobbak leszünk az adott sportágban. Nincs probléma. Legyen ez a te kis önfejlesztı projekted. mint egy órát olvastál naponta. kedves Olvasóm. A könyvnyomtatás óta talán ez a második legnagyobb találmány az oktatás történelmében. Miért mondom ezt? Mert agyi kapacitásunknak csupán töredékét használjuk ki még akkor is. Ha minden nap egy órát olvasol. és ezt a pozíciót életed végéig megtartod. mint gondolod. hogy mesteri szinten elsajátítod az adott területet. Az emberek átlagban 500-1000 órát vezetnek évente. legképzettebb. ez nagyjából egy könyvet jelent hetente. mint az izmaink. Az életed végéig tartó tanulás második titka az.

hogy mindannyian a Parkinson-törvény áldozataivá kell. tegyél rá egy kis pénzt. hogy a "Parkinson-törvény" áldozataivá válnak. és szinte minden gondolkodás nélkül azonnal meg is veszik azt. Kényelmes életed lesz. legalább annyit el is költesz. akár egy hónapot is várj vele. hogy fizetésed tíz százalékát félretedd. annál jobb lesz a döntésed. szép lassan emeld megtakarításaidat két százalékra. Ha nem vagy képes pénzt megtakarítani.11 - . Mindenben gyakorolj mértékletességet. mennyit keresel. Minden alkalommal. tervet kell készítened rá. aki minimumbérbıl él milliomos lesz. amikor megkapod a fizetésedet. hogy mindet visszafizetted. sıt. le kell írnod. A takarékoskodás és befektetés szokását persze nem könnyő elsajátítani. Az emberek fıleg azért mennek szegényen nyugdíjba. mire nyugdíjba megy. ha elég korán kezdte a takarékoskodást. mert minden adódó alkalommal engednek az impulzusvásárlás csábításának. Próbáld ki hát te is. És teszed ezt mindaddig. Meglátnak valamit. hogy "fizetésünkkel együtt költségeink is emelkednek. Élj meg a maradék kilencvenkilenc százalékból. hogy mindegy. Olvass a témáról szóló könyveket. De amint sikerül rutinná fejlesztened ezt a gyakorlatot. amíg nem mondhatod magad anyagilag függetlennek. folyóiratokat. Clement Stone Még ma határozd el. és tedd rá egy erre elkülönített bankszámlára. Kilencedik sikerkulcs Sajátítsd el szakterületed minden apró fogását! . kezdd el félretenni az egy százalékát. Miután megszoktad. még a csírája sincsen benned a nagyságnak. Nagy elszántságot és akaraterıt igényel. és bizonyosodj meg róla te magad! Cselekvési gyakorlat Nyiss külön bankszámlát megtakarításaid számára még ma. befektetéseid azonban szépen növekedni fognak." Ez azt jelenti.Nyolcadik sikerkulcs Elıször magadat fizesd ki! Kereseted egy része a tied. Sehol sincs megírva. Egy éven belül el fogsz jutni a tíz százalékig. milyen keveset. ami körülbelül évente tíz százalékot kamatozik. sosem fogja azt visszafizetni. De ha lehet. aki csak kipróbálta. hogy megtartsd. mely kimondja. és jó úton leszel afelé. Minden kiadás elıtt többször is kérdezd meg magadat: Valóban szükség van rá? Minden fontos vásárlási döntést legalább egy héttel halassz el. Észre sem veszed. Egy vagy két éven belül teljes ellenırzés alá vonod pénzügyi életedet. Feltéve persze. Minden fillért okosan költs el. Ettıl kezdve pedig amikor csak tudsz. egyszer csak elkezdenek majd csökkenni adósságaid. Minden hónap elején tedd félre ezt a pénzt. Ki kell tőznöd a célt. hogy mindenki még az is. hogy tizenöt vagy húsz százalékot fogsz félretenni. lehet. amíg csak dolgozni fogsz. Addig ne hagyd abba a takarékoskodást és a tanulást. és annál jobb áron tudod majd megvenni az adott dolgot. Ha mostantól kezdve minden hónapban csak száz dollárt teszel félre és fektetsz be valamilyen befektetési alapba. akkor nyugdíjig majdnem egymillió dollárt fogsz összegyőjteni. onnantól kezdve minden automatikusan mőködik majd. Ez a módszer mindenkinél bevált. W. Pénzügyi sikereidre pedig szinte garantáltan számíthatsz. Mindegy. melyekbıl a téma szakértıitıl sajátíthatod el a jó befektetés titkait. és állandóan dolgoznod kell rajta. Ez azt jelenti. hogy már csak ennyibıl jössz ki. Minél tovább halogatod a vásárlást. és tegyél rá valamennyi pénzt. majd háromra. vegyél le belıle tíz százalékot. Így sosem jut elıbbre az ember. Ha ma még nem keresel eleget ahhoz. hogy váljunk. hogy levonod fizetésedbıl az aktuális törlesztı részleteket. miközben kényelmesen és kiegyensúlyozottan élsz a maradékból. hogy mostantól keresetednek legalább tíz százalékát félreteszed és befekteted. még azelıtt. ami tetszik nekik. Míg végül egy nap arra ébredsz. hogy te is jó hozamot érj el befektetéseiddel. hogy önerıbıl légy milliomos. és elég sokáig folytatja azt. és ha adóssága van. Kezdd el tanulmányozni a jó pénzügyi befektetık fogásait. Kiadásaidat pedig egyre jobban megfontolod majd. Ezt én csak úgy hívom. négyre.

Cselekvési gyakorlat Mérd fel. hogy szakmád legjobbja légy? Készíts tervet ma. Ha értékesítési területen dolgozol. Ha saját vállalkozásodat építed. Ne feledd. A felsı tíz százalék pedig még ennél is többet keres. akiktıl munkahelyi sikereid függnek. Jobban. mint bárki más. mint bárki más? Miért vásárolnak a vevıim mástól? Mit kellene ajánlanom nekik. amiben jobbat tudok nyújtani a vevıimnek. hogy egy aprócska dolog fogja megváltoztatni az életed. hogy az általad választott szakterület szakértıjévé képzed ki magad. ha kész vagy másokat segíteni. Határozd el. amit elvártak tıled. Mindig nyújts egy kicsit többet a vevınek. Dan Kennedy A piac kiemelkedı fizetéssel jutalmazza a kiemelkedı teljesítményt. hogy mennyit teszel azon felül. hogy többet tegyél. Minden nap tedd fel magadnak a következı kérdést: Mit tehetek a mai napon. Mindig keresd a lehetıségét annak. tanulj meg mindent. Soha. és átlagon alul fizet az átlagon aluli teljesítményért. mint a többi nyolcvan százalék. amivel nagyobb értéket fogok nyújtani a vevıimnek? Minden nap keresd a módját annak. Állandóan azon jár az eszük. mint amennyiért megfizetnek. és jobban megfizessenek. És ne feledd. és beszállítóid. átlagosan fizeti az átlagos teljesítményt. amit csinálsz. mindazok is. aki a legnagyobb mennyiségő információt képes összegyőjteni és használni egy adott területen. Tőzd ki célul. hogy megkapják. hogy szakmádban vagy hivatásodban te leszel a legjobb. rövid idı alatt szakterülete legjobbjai között lesz. . hogy mások helyett nálam vásároljanak? Az életben elért sikereid egyenes arányban állnak azzal. fınökeid. sajátítsd el a sikeres vállalkozás stratégiáit és taktikáit. járj továbbképzésre és tréningekre. Mindent tanulj meg. és dolgozd be a szakmád legkiválóbbjait tömörítı társaságba. Minden nap próbálj ki egy új ötletet. hogy többet és jobbat adj mindazoknak az embereknek. amiben dolgozol! Melyek azok az alapvetı jártasságok. Az értékesítésben dolgozók felsı húsz százaléka átlagban tizenhatszor annyit keres. tanulmányozd a legfrissebb szakirodalmat. Az Integráló Komplexitás Törvénye kimondja. hogy jobban emelkedj a vállalati ranglétrán. aki mindent de mindent tud az adott területrıl. amilyen mértékben mások szolgálatára állsz. melyeket feltétlenül el kell sajátítanod ahhoz. Az önerıbıl lett milliomosok egyik vesszıparipája a vevıszolgálat. Sıt. határozd el. Tizedik sikerkulcs Állj mindig mások szolgálatára! Mindent megkapsz az élettıl. akik tıled függnek. A jobbítás módjának keresését soha ne hagyd abba. hogy aztán egyre jobb legyél a munkádban! Olvasd el az összes szakmai folyóiratot. semmi és senki sem akadályozhat meg abban. hogy az az ember. akiknek sikere tıled függ. hogy kiemelkedıen jó menedzser leszel. Egyetlen kis apróság vagy ötlet képes egész karrieredet megváltoztatni. amire ık vágynak. Egyetlen apró pozitív irányú változtatás is elegendı lehet pénzügyi sikereid megteremtésére. még senki sem ment csıdbe az ilyen "kicsit többek" miatt! Vevıid azok. lehet. melyeket szakterületed kiemelkedı szakértıi tartanak. menj el minden ülésükre. és mostantól kezdve minden nap fejleszd magad egy kicsit ezekben a jártasságokban.12 - . milyen trendek érvényesülnek az üzletágban. ami ezzel kapcsolatos. hogy miként tudnák még jobban kiszolgálni vevıiket. Csatlakozz az adott iparág szakmai szervezetéhez.Ha nagyon jó leszel abban. Zig Ziglar Az élet olyan mértékben jutalmaz meg téged. vevıid. Állandóan tedd fel magadnak a következı kérdéseket: Mit akarnak valójában a vevıim? Mire van szükségük? Mit tekintenek értéknek? Mi az. Ha menedzser vagy. Ilyen értelemben vevıid közé tartoznak munkatársaid. Soha ne hagyd abba a keresését.

Ma a vevık számára a sebesség nagyobb értéket jelent. mint egy szerzıdés. minden körülmények között minıségi munkát végez. mint én? Ez a kérdés arra kényszeríti az embert. amikor éppen bajban vagy. mindig az igazságot válaszd. hogy hányan készek kisegíteni. azonnal!" E szavak csengenek legédesebben egy vevı fülének. hogy éppen kompromisszumot kötöttél értékeid feladása árán. Minden sikeres üzlet alapja a bizalom. melynek ára saját tisztességed lenne. hogy mennyire vagy tisztességes. Mely értékek alkotják értékrendedet? Miben hiszel. Attól függıen van esélyed önerıbıl milliomossá válni. mindig így válaszolj: "Természetesen. hogy hányan bíznak meg benned. A tisztesség úgy jelenik meg egy emberben. tedd a lehetı legkiválóbban. Rendszeresen tedd fel magadnak a következı kérdést: Milyen lenne a világ. Bármirıl van is szó. mind másokkal! A gondolat minden gazdagság eredendı forrása. bármibe kerül is! Cselekvési gyakorlat Életed majdnem minden problémáját megoldhatod saját értékrendedbıl kiindulva. Légy ıszinte. mint valaha. hányan hajlandóak neked dolgozni. hogy minden cselekedetedet követendı törvényként alkalmazhassa a világ. talán az egyik legértékesebb és leginkább nagyra becsült tulajdonság. amivel életedben valaha is rendelkezni fogsz. hogy feszült vagy. Bármirıl legyen is szó. és értékrendednek megfelelıen fogsz cselekedni. Jellemed a legfontosabb dolog. Jellemed milyensége pedig egyenes arányban van azzal. A tisztességes élet elsı titka az. sıt. Mostantól kezdve cselekedj úgy. Ne feledd. Bristol Annak híre. amit csak el lehet képzelni. hogy jobban gondoskodj róluk? Tizenegyedik sikerkulcs Legyél teljesen ıszinte — mind magaddal. hogy mindenben légy ıszinte magaddal. és mindig. Minden emberi kapcsolatodat az igazság fémjelezze. hogy minden nap emeljen is rajta egy kicsit. akiktıl legnagyobb mértékben függ az életed? Kik azok az emberek. hogy változtatni fogsz rajta. És attól. Utasíts el mindenfajta kompromisszumot. hogy magasra tegye a lécet. hogy kik a legfontosabb vevıid — mind a cégen belül. Ha kétségeid vannak. megvásárolni a termékeidet és szolgáltatásaidat. légy ıszinte. ha mindenki úgy viselkedne benne. Ha egy vevıd feltesz neked egy kérdést. és szemellenzısen fókuszálj rájuk! . és élj e szerint minden nap. Tizenkettedik sikerkulcs Tőzz ki prioritásokat. mintha a világ minden lakója téged tekintene követendı példaképnek.13 - . Minden anyagi jellegő nyereségé. hogy az illetı ıszinte önmagával. Claude M. Bármit is teszel. találmányé és eredményé. Azaz bármit teszel. akik tıled függnek leginkább? Mit tudnál tenni még ma. Soha ne mondj semmit senkinek. A tisztességes élet második titka az. Jó magasra tedd a lécet magad számára. minden felfedezésé. hogy légy becsületes és ıszinte mindenkivel. amiben te magad nem hiszel. Úgy viselkedj. Soha ne engedd megvesztegetni magad. szavad olyan. hitelt és kölcsönt nyújtani neked. akivel csak kapcsolatba kerülsz életed során. most azonnal ígérd meg magadnak. Cselekvési gyakorlat Vedd számba. Száz százalékig. és légy önmagad lehetı legjobb változata. mind pedig a munkahelyeden kívül. hogy feddhetetlenül becsületes és tisztességes vagy. és miért állsz ki nap mint nap? Ha úgy érzed. Kik azok az emberek. melyet tiszteletben kell tartanod életed minden területén. ez arra figyelmeztet.

ha megtanulsz gyorsan cselekedni. Pénzügyi sikereid szempontjából kulcsfontosságú. Végül még egy jó tanács. hogy szükségük van egy termékre vagy szolgáltatásra. mint amennyit kérnek tıled. Minden lehetıségre azonnal mozdulj. Azonnal ismerd fel és cselekedj. Vevık. mi a legfontosabb tennivalód ahhoz. hogy milyen mértékben vagy képes prioritásokat felállítani. Légy híres arról.14 - . Azaz ha te nem csinálod meg. Akaraterıd. hogy önmagad kedvéért mindig többet teszel. Mindig egyetlen célra fókuszálj! Dolgozz rajta egészen addig. mind céged." Légy elfogult a cselekvéssel. amíg eléred ıket. akik tegnap még nem is tudták. szoktasd rá magad. mint bármi más? Második kérdés: Miért fizet engem a munkáltatóm? Pontosan mi az. Cselekvési gyakorlat Határozd meg. önfegyelmed és jellemed tükre. Harmadik kérdés: Mi az. amíg száz százalékig el nem érted. hogy nem tudnak élni nélküle. hanem az eredményre összpontosíts. Fejlessz ki magadban egy "sürgısségi érzéket. egyszer csak rájönnek. ami többet ér. Az emberek egyre kevésbé türelmesek. amíg teljesen el nem érted vagy be nem fejezted az adott dolgot. hogy legfontosabb célodat elérd! Ha megvan. Íme egy módszer e szokás kialakítására. mindig írj egy listát a cél eléréséhez szükséges teendıkrıl. ami valóban nagy eredményeket hoz? Ez valami olyasmi. azt pedig adottságaid határozzák meg. Az addig hőséges vevık képesek egy szempillantás alatt máshoz pártolni csak azért. Ne hagyd elkalandozni a figyelmedet. amit terveztél! Tizenharmadik sikerkulcs Légy híres arról. hogy prioritásokat tőzöl ki magadnak. gazdagságot és pénzügyi függetlenséget eredményezett már több millió embernek. mert ott gyorsabban kiszolgálják ıket. amivel éppen foglalkozol! Brian Tracy Ha kifejleszted magadban a szokást. mind saját életedben jelentıs eredményeket érsz el vele. azaz a célok fontossági sorrendjének felállításában a következı kérdések lehetnek segítségedre: Elsı kérdés: Melyek a legtöbbet érı tevékenységeim? Üzlettel és munkával kapcsolatos tevékenységed során mi az. ha teendıt látsz. Mindig összpontosíts arra. Ennek szokását nagyon nehéz elsajátítani. hogy addig dolgozol rajta. szinte bármit el fogsz tudni érni az életben. Egy ilyen világban jó. Azonnal cselekedj. és egyszerre csak egyre összpontosítva foglalkozol velük. amiért felvett engem a cégem? Ne a tevékenységre. Mi ez a tevékenység? Negyedik kérdés: Ha az egyes tevékenységekbe fektetett idıt nézed. A prioritások. amíg a legfontosabbnak tartott dolgot be nem fejezted. mint minden más. ha valakinek szüksége van valamire. hogy gyorsan dolgozol. amire csak te vagy képes. melyik hozza a legtöbbet. hogy gyorsan és megbízhatóan dolgozol! Úgy dolgozz. hogy már tegnap szükségük volt rá. Egyedül ez a stratégia magasabb jövedelmet.Ha az ember két dologra fókuszál. automatikusan garantálják majd az életben elért sikereket. Aztán rájönnek. De ez a " több" érjen többet. Ma mindenki siet. De ha elvégzed. hogy mikor kezdesz hozzá ehhez a tevékenységhez. a kiemelkedı teljesítmény is szokásoddá válik majd. méghozzá a lehetı legjobban. amit teszel! Dean Briggs A huszonegyedik század fizetıeszköze az idı. Ma már gyakran az "azonnali kiszolgálás" sem elég gyors. többet hoz. melyik teremti a legtöbb értéket? Erre minden idıperiódust tekintve csak egyetlen helyes válasz létezik. instabil lesz élete minden területén. nem lesz megcsinálva. de a sikerhez erre van az egyik legnagyobb szükség. és ne kezdj bele másba. és az e szerinti fókuszált cselekvést. A szokások pedig önjáróak. és céljaidra egyenként fókuszálva addig dolgozni. Ha egyszer már elsajátítottad a tennivalók prioritás szerinti rendezését. amivel csak én tudok hozzájárulni cégem eredményességéhez? Mi az. Amikor célt tőzöl ki. .

mondogasd magadnak: " Csináld most! Csináld most! Csináld most!" Tizennegyedik sikerkulcs Légy készen arra. . hogy a következıt megmássza. melyben egyet mindig hátralépünk. Még ma! Tizenötödik sikerkulcs Mindenben gyakorolj önfegyelmet! Önfegyelemnek nevezzük azt a képességet. amire szükség van. Vagy ahogy a mondás tartja. hogy megkeressék ıket a feladatok. amiben dolgozol! Milyen trenddel tudod jellemezni az adott területet? Milyen ciklusokat tudsz felfedezni a fejlıdésében? Most éppen merrefelé tart a piac? Milyen változások várhatóak. amiken állhatatosan dolgozol nap mint nap. hogy önerıdbıl légy milliomos. amikor átmeneti nehézségekkel szembesülsz. Vannak felfelé ívelı és lefelé ívelı trendek. Elengedhetetlen ahhoz is. és céljaidat szem elıtt tartva az itt leírtak szerint azonnal és gyorsan reagálsz. Mindig emlékeztesd magad. akikrıl az a hír járja. hogy a holnap változásait a saját elınyödre tudd kihasználni? Bármi is a válaszod ezekre a kérdésekre. hogy van-e hozzá kedved vagy nincs. hogy valami meg legyen csinálva. amire kérnek. Cselekvési gyakorlat Válassz ki valamit. Így több esélyük van egyre több mindent gyorsan megcsinálni. függetlenül attól. Ma már nem ugyanúgy gondolkodunk. hogy megtedd. több lehetıséget vonzanak magukhoz. mint leszálló ág. amikor szükség van rá. hamarosan szakmád élvonalában találod magad. és ezekhez hogyan tudsz alkalmazkodni? Milyen lépéseket kell megtenned még ma. Közben. Cselekvési gyakorlat Tekintsd át az iparágat. három. sikered már majdnem garantáltnak veheted. hogy gyorsan cselekszenek. Tervezz két. amivel foglalkozol. Vince Lombardi Ahogy a hegymászó is kénytelen lemászni a nagy nehezen megmászott hegycsúcsról ahhoz. miután kettıt megtettünk elıre. Néha egész iparágak változnak meg. hogy egy idı után életed trendjében több felfelé ívelés lesz. négy és öt évre elıre. hogy rá tudod venni magadat arra. Ne engedd. egy elfoglalt embert kérj meg rá. amire szükség van. Biztosan te is hallottad a mondást: "Ha azt akarod. mint amit valaha álmodni mertél volna. és megkér valamire. mindent rakj félre.15 - . Ha rá tudod venni magadat arra. Több ajtó és lehetıség nyílik majd meg elıtted. akkor. hogy életedben mindenre a ciklikusság jellemzı. magabiztos és laza. cselekedj. Ha világos céljaid és terveid vannak." Azok az emberek. hogy csúcsról csúcsra mássz! A nyerés nem alkalmi cselekvés. "Az élet lépések sorozata." Az üzleti világra is a ciklikusság és a trendek jellemzık. Légy nyugodt.Ha a fınököd vagy a vevıd odajön hozzád. mint egy mantrát. amit eddig halogattál. akkor. Ha az elızı részben leírtak szerint megtanulsz prioritásokat kitőzni. meglátod. Elbert Hubbard Az önfegyelem az életben elért sikerekhez szükséges egyik legfontosabb tulajdonság. Hosszú távon gondolkodj! Mindenben. vagy tőnnek el. meglátod. egyszer lenn" kalandok sokasága. Az Internet elterjedése és a technológiai fejlıdés gondolkodásmódunkat is megváltoztatta. és nem ugyanazokban a dolgokban hiszünk az üzlettel kapcsolatban. hogy megtedd. Ámulatba ejtı sebességgel tedd meg. Nyerni újra és újra kell. És most azonnal vágj bele. amikor szükség van rá. míg mások ölbe tett kézzel várnak. hogy életed rövid távú fel-le ciklusai túlzottan befolyásolják az érzelmeidet. életed is ugyanilyen "egyszer fenn.

A sikeresek nehéz. és mennyire összpontosítasz az adott kérdésekre. minden órában. annál jobban mőködik az elméd. majd minden nap fegyelmezed magad és szemmel tartod kiadásaidat. A sikeres és sikertelen emberek közt csupán annyi különbség van. mint amit valaha is használtál. mint ahány molekulából áll az egész Világegyetem. mint a tények. És annál jobban fog mőködni a jövıben. mindig eljutsz egy következı szintre. vagy hogy milyen problémáid voltak a múltban. mennyire nyomasztanak a rád nehezedı problémák. Elıbb-utóbb szokássá fog válni az elınyös cselekvési forma. Albert Einstein Jó hírem van. garantáltan el fogod érni a célodat. a neuronok és dendritek hihetetlenül összetett hálózatát alkotva. Okosabb vagy. hogy ez az általuk vágyott siker ára. Kreativitásod három tényezıtıl függ: attól. Minél több önfegyelmet gyakorolsz kis dolgokban. Az önfegyelem összetevıi az önuralom. néha minden percben önuralomból. hogy képes légy a hosszú távú gondolkodást ötvözni annak képességével. Tizenhatodik sikerkulcs Használd ki a benned lévı veleszületett kreativitást! A képzelet fontosabb. Soha ne fogadj el kifogásokat magadtól. A sikeres emberek a cél eléréséhez szükséges lépéseket teszik meg. el tudjuk halasztani ıket késıbbre. Azaz. hogy a számunkra fontos dolgokkal foglalkozzunk egészen addig. Amikor egy-egy ilyen vizsgán sikeresen átmész. hogy a sikeres emberek rutinból képesek olyan dolgokkal foglalkozni. amelyekkel a sikeresek sem lelkesedésbıl foglalkoznak. mint valaha gondoltad volna. Agyunk tízmillió agysejtbıl áll. mert tudják. Minél jobban összpontosítasz célod elérésére. Ha képes vagy kitőzni a pénzügyi függetlenség hosszú távú célját. hogy vajon rá tudjuk-e magunkat venni arra. Melyek ezek? Ugyanazok a dolgok. jó hatással van a jellemedre. szükséges és fontos tennivalókkal foglalkoznak.16 - . Több kihasználatlan agyi kapacitás és kreativitás van benned. az önkontroll. mert nincs elég önfegyelmed? Határozd el még ma. olyan mértékig vagyunk sikeresek. vagy a szakterületeden vagy magánéletedben felmerülı nehéz kérdések megválaszolására." Cselekvési gyakorlat Egyszerre csak egy dolgon változtass! Életed mely területén vagy sikertelen csupán azért. Ne feledd.Ahhoz. melyekkel a sikertelenek nem szívesen foglalkoznak. hogy új gondolatok alkotásában agyunk szinte határtalan képességekkel rendelkezik. annál inkább képes leszel fegyelmezni magad akkor is. melyek azonnali élvezetet biztosítanak számukra. Ez azt jelenti. A sikeres emberek eredmény-orientáltak. mit határoztál. amíg sikeresen veszed az akadályokat. . szükség van arra. Ahogy Jim Rohn egyszer mondta. Abból. Légy állhatatos és szigorú magaddal! Mindenkinek mondd el. Addig ne lazíts önfegyelmeden. míg a sikertelenek a módszerre összpontosítanak. amíg be nem fejeztük ıket. Növeli az önbizalmadat és az önbecsülésedet is. önkontrollból és önfegyelembıl vizsgázunk. a felelısségtudat és önmagunk irányításának képessége. Ilyenkor eldıl. melyek mindegyike átlagban húszezer másikhoz kapcsolódik. amennyire csak akarunk. az életben minden történés tulajdonképpen vizsga. hogy képes vagy-e kitartani amellett. Ezért mondom. amíg stabilan ki nem alakult ez a szokás. A sikerhez hihetetlen mennyiségő önfegyelemre van szükségünk. mit nem akarsz csinálni. amikor majd a nagy célok érdekében igazán szükség lesz rá: a nagy lehetıségek és a nagy kihívások idıszakában. és képes vagy-e ezen dolgozni ahelyett. hogy rövid távon tartózkodjunk az örömöktıl. hogy az agysejtek lehetséges összekapcsolódásainak maximálisan lehetséges száma nagyobb. Szerencsére minden egyes lépés. hogy megfegyelmezed magad. hogy mennyire vágysz egy cél elérésére. hogy önerıbıl légy milliomos. a bukás viszont tonnákban. De foglalkoznak velük. hogy állandóan arról beszélnél. A zseni ott van benned. A sikertelenek viszont a bennük levı feszültség feloldása érdekében tesznek lépéseket. problémáid megoldására. melyet az önfegyelem jegyében teszel. Egészen addig. életpályád felfelé fog ívelni. "Az önfegyelem grammokban mérhetı. Minden nap. A sikertelenek ezzel szemben a szórakoztató és könnyő dolgokra fordítják idejüket. amit elterveztél.

a cselekvés minden! Cselekedj hát most azonnal! Tizenhetedik sikerkulcs Vedd körül magad a megfelelı emberekkel! Öt év múlva is ugyanaz az ember leszel. mint az izmaink. Például: "Hogyan tudom megkétszerezni jövedelmemet a következı huszonnégy illetve harminchat hónapban?" Ha készen vagy a listával. a kreativitás nem más. annál sikeresebb leszel. hogy milyen emberek vannak körülötted. és milyen könyveket olvasol. sikeres és pozitív emberekhez kösd az életed. Olyan emberekkel. Kivéve azt. akiknek világnézetével. Sikereid gyökere is a megfelelı emberekkel kialakított jó kapcsolatokban rejlik. Izmainkat tornagyakorlatokkal edzzük. hogy kreatívan gondolkodsz egész nap. mint a "fejlesztés" egyik szinonimája. minden találkozóra elmennek. Az önerıbıl lett milliomosok folyamatosan építik kapcsolataikat. akikkel legtöbbször találkozik. Minél több embert ismersz. A sikeres embereknek rutinszerően építenek és ápolnak minıségi kapcsolatokat egész életük során. és cselekedj. és minél több ember ismer téged és vélekedik rólad pozitívan. illetve elérted az általad oly nagyon vágyott célt. kreativitásunk olyan.17 - . aki segít nekünk vagy támogat bennünket. akik segítenek neked. Ennek eredményeként pedig sokkal többet érnek el. Ugyanakkor tartsd magad távol a negatív és kritikus örökké panaszkodóktól. Végy egy üres lapot. Intelligenciádat és IQ-dat például egészen hatékonyan növelheted úgy. Minden egyes ötlet. és részt vesznek ezen csoportosulások tevékenységében. Belépnek a szakmai szövetségekbe. Cselekvési gyakorlat Írd le a téged leginkább nyomasztó problémákat és az általad leginkább vágyott célokat! Utána képzeld el. Milyen megoldást találtál? Mi volt a cél. és szívesen vagy velük. mint ma. hogy milyen kapcsolatot alakítasz ki magánéletedben és munkád során. életszemléletével. értékrendjét." Referenciacsoportnak nevezzük azon emberek összességét. Átveszi azoknak az embereknek a viselkedését. annál rugalmasabbak lesznek. Egy-egy ilyen összejövetelen vagy üzleti találkozón szívesen bemutatkoznak . hogy milyen gyakorlatokat végezhetsz elméd rugalmasságának növelésére. Ha úgy érzed. olcsóbban vagy egyszerőbben oldasz meg valamit. amit elértél? Mit tudnál tenni most rögtön. nem kapirgálhatsz a pulykákkal. pozitív célok elérésén dolgoznak. mint a kaméleon. nem tudsz ennyit. Charlie Jones Sikereid és boldogságod nyolcvanöt százalékban múlik azon. Ha sasként akarsz szárnyalni. Sikered több mint kilencven százalékban attól függ. Minél rendszeresebben használja az ember ıket. kreativitásod terméke. minden kérdésre írj legalább húsz különféle választ. melynek segítségével jobban. gyorsabban. Aztán válassz ki egy tetszıleges választ a sok közül. Meg fogsz lepıdni az eredményen. Emberi kapcsolatokról szól minden. Elménket is hasonlóképpen edzenünk kell. amikor valaminek a fejlesztésére új ötlettel állsz elı. Ne feledd. és egész este csak a televíziót bámulják. Sikereidre ugyanez igaz. és akiknek cserébe te is segítesz. Addig ne állj fel. és írd fel rá sorban legfontosabb céljaidat és a téged leginkább nyomasztó problémákat kérdések formájában. Olyan emberek ezek. a kreativitásodat fogod munkára. Életünk gyakorlatilag minden fordulópontján van valaki. amíg minden kérdésre nem találtál húsz választ. Életed szinte minden problémájára igaz. Íme egy példa arra. hiedelmeit. Minden alkalommal. akik optimisták. hogy elindulj ebbe az irányba? Ne feledd. hogy az valahol mindig rossz vagy elınytelen emberi kapcsolatokra vezethetı vissza. fegyelmezd meg magad. hogy kik tartoznak "referenciacsoportodba. és annál gyorsabban fogsz elırehaladni a siker felé vezetı úton. boldogak. aki hazamennek. Ha sikeres akarsz lenni. életstílusával szívesen azonosulsz. mint azok. Az ember olyan. és életük felfele ível. hogy sikerült tökéletes megoldást találnod a problémára.Agyunk.

méghozzá jó egészségben. a cukorkát. mivel foglalkoznak. Tőzz ki erınlétedhez és egészségedhez mért célokat. annál több viszonzásra számíthatsz ezektıl az emberektıl. kérdezd meg az illetıt. és elmesélik. és többé ne egyél fehérkenyeret és fehér lisztbıl készült ételeket. Ha teljes mértékben sikerül ellenırzésed alá vonni étkezési szokásaidat. vázolj fel egy cselekvési tervet. Minden nap. akiket jó lenne megismerned? Miben tudnád ıket segíteni. máris teljesítetted az elıírt adagot. Hetente legalább kétszáz perc intenzív sporttevékenység jelenti az optimális mennyiséget. Különösen arról érdeklıdj. meglátod. és tartsd magad hozzá. amit ahhoz kell tudnod. boldog és egészséges élet harmadik titka a megfelelı testedzés. Íme egy stratégia. Ha netán ennél komolyabb testedzésre gondolsz. hozd össze a találkozót. ami ugyan rengeteg önuralmat és önfegyelmet igényel. ha másokat segítünk céljaik elérésében. és minden egyebet. Utána amilyen gyorsan csak lehet. Ez pedig nem más. hogy viszonzást várnál érte. mint háromszor sokat. Adagjaid legyenek kisebbek. sok gyümölcsöt és zöldséget. Hagyj fel az ételek sózásával. hogy ép lelkünk legyen ép testben.szakmájuk más képviselıinek. A kapcsolatépítés egyik legjobb módja az. Ez napi körülbelül harminc percet jelent. vegyél bérletet egy fitness klubba. életed más területén is könnyebben fegyelmezed majd magad. A fogyás és egészségmegırzés sikerreceptje így hangzik: "Egyél kevesebbet. Ha megismerkedsz valakivel. és mozogj többet!" Ilyen egyszerő.18 - . aki potenciális ügyfele lehetne újonnan szerzett ismerısöd cégének. Ha hetente háromszor vagy ötször harminc-hatvan percet lendületesen gyalogolsz. A hosszú. és tedd fel magadnak a kérdést: Ha ugyanúgy fogom leélni az életem. névjegykártyát cserélnek az illetıvel. hogy aztán késıbb számíthass rájuk. Ma hosszabb és jobb minıségő élet adatik meg mindannyiunk számára. Kötelezd el magad az egészségmegırzés mellett. elıször mindig adnod kell. Csak el kell határoznod. és inkább négyszer-ötször egyél keveset. hogy miként "kapj". és névjegykártyát cseréltek. hogy nyolcvan. Theodore Rosevelt Az emberi történelem legcsodálatosabb korszakát éljük a várható életkort és állóképességünk karbantartására adott lehetıségek számát illetıen. Miben tudnád ıket segíteni. hogy miként "adj". és úgy lesz. ami már sok-sok embernek segített az ilyesfajta kapcsolatépítésben. És ehhez tartsd magad életed végéig. . Ügyelj arra. Elıször tőzd ki magadnak a nyolcvan évet. vagy akár száz évig is fogsz élni. Az egészség második titka a megfelelı étrend. mint jobb minıségő de kevesebb étel. ami felesleges cukormennyiséget visz be a szervezetedbe. nézz utána. hogy késıbb kaphass tılük! Tizennyolcadik sikerkulcs Törıdj többet egészségeddel! A boldogság kulcsa. Ha igen. Mindig azon törd a fejed. és oda járj le rendszeresen. Határozd el. hogy minden körülmények között megırizd az adottságaidnak megfelelı ideális testsúlyt. ne pedig azon. néha akár egészen váratlanul is. hogy mivel foglalkozik. Kerüld az édességet. hogy potenciális vevıknek vagy ügyfeleknek ajánlhasd ıket. Minél többet adsz magadból anélkül. kilencven. ha szükséged van rá? Kik azok az emberek. Egyél sovány húsokat. az üdítıitalokat. boldog és egészséges életnek három titka van. hogy aztán ık is készek legyenek neked segíteni. ha szükség van rá? Ne feledd. hogy van-e valaki az ismeretségi körödben. Az elsı a megfelelı testsúly. hozama viszont rendkívül nagy. Aztán tekintsd át jelenlegi egészséggel kapcsolatos szokásaidat. ahogyan most élek. mint valaha az emberiség történelmében. Cselekvési gyakorlat Kik életedben a legfontosabb emberek? Mind a jelen. vajon meg fogom-e érni a nyolcvan éves kort? A hosszú. mind pedig a múltbeli kapcsolataidat vedd számításba.

Tizenkilencedik sikerkulcs Légy határozott és cselekvésorientált! . Ennek eredményeként egész életük egy nagy sodródás. ha többször. elégedettek és sikeresek. sıt. életeddel kapcsolatos célod legyen az. hogy a kudarc is választási lehetıséged legyen! Egyetlen dologtól van félnivalónk: magától a félelemtıl. Tudják. Többre leszel képes egyetlen nap alatt. gyorsan korrigálnak. Ehhez nagy önfegyelemre lesz szükséged egészen addig.. amit ha most megtennék. Növeli az ügy iránti elhivatottságát. és azt.Amennyiben pénzügyi célként azt tőzted ki. Ez a pozitív energia hihetetlen mértékben képes az embert elırehajtani a céljához vezetı úton. egész életedet egy nagyobb sebességfokozatra kapcsolod. hogy cselekedjünk. Szokássá fejlesztették magukban a gyors cselekvést. olyan rejtett energiákat fedezel majd fel magadban. Egész életük egy nagy kompromisszum. hogy nettó egymillió dollárra teszel szert záros határidın belül. Ezért nem fogjuk még meg sem próbálni megtenni a siker eléréséhez szükséges lépéseket. hogy az embernek próbálkoznia kell. Nem pedig a kudarc maga. Cselekvési gyakorlat Melyek azok az egészségeddel összefüggı szokások. de gyorsan hozzák. mint amire képesek lennének. mint a körülötted levık. több mindennel próbálkozol. William Shakespeare Az önerıbıl lett milliomosok döntéseiket nagy körültekintéssel. Meglátod. Sohasem igazán boldogok. Tele leszel energiával és lelkesedéssel.. hogy csak az édességrıl kell lemondanod. melyeken mindenképp változtatnod kell. de nem rendelkeznek a határozott döntésekhez szükséges lelkierıvel. . Soha nem lesznek gazdagok és pénzügyileg függetlenek. Gyors cselekvéseik eredményeként a visszajelzésekre sem kell soká várniuk. ha számítunk rá.. Most azonnal! Huszadik sikerkulcs Ne hagyd. ami új színt hoz majd az életedbe. Franklin D. Gyakorolj be helyette egy egészséges szokást. tekintsd személyes kihívásnak a rajta való változtatást. Gyorsabban jutsz majd elıre. és mit nem kellene csinálniuk. hogy végül a megfelelı dologra találsz majd rá a megfelelı idıben. Sokkal kevesebbel beérik. képes megbénítani gondolatainkat és megakadályozni azt. hogy egészségesebb és energikusabb légy? Lehet. Amint határozottá és cselekvés-orientálttá válsz. Ha kiválasztottad a legfontosabb ilyen szokást. még az is. Roosevelt A kudarctól való félelem a felnıtt életben elért sikerek legnagyobb gátja. mint sikertelen társaik. hogy a lehetı legtovább élvezhesd az általad megkeresett egymillió dollárral megkapható dolgokat. S fegyvert ragadva véget vet neki. A nagy számok törvénye szerint. Cselekvési gyakorlat Tedd fel magadnak a kérdést: Mi az az egyetlen tett. A kudarc csak erısebbé és rugalmasabbá teszi az embert. A sikertelen emberek határozatlanok. mit kellene. hogy a lehetı legtovább élsz egészségben és boldogságban.. kiszáll tenger fájdalma ellen. amíg rutinná nem válik számodra ez az új cselekvési forma. nagyobb az esélye annak. A bukástól való félelem. a lehetı legnagyobb pozitív hatást gyakorolná az életemre? Bármi is a válaszod. Ha úgy találják. és más úton próbálkoznak újra. mint mások egy hét alatt.19 - . melyek létezését addig nem is sejtetted. hogy hibáztak. A sikeres emberek határozottak. vágj bele még ma. és sokkal több dologgal próbálkoznak. Az elsı lépés mindehhez az. hogy kitartanak döntéseik mellett.

Az Apolló 13 címő film egyik talán legemlékezetesebb jelenetében Eugene Krantz. hogy sikeresek legyünk az életben. Az önerıbıl lett milliomosok azok az emberek. meglátod." A te feladatod az. és tégy valamit irányukba minden nap. Nélkülözhetetlen ahhoz. mindig tedd fel magadnak a következı kérdést: Mi a legrosszabb dolog. A mőveltség nem tudja: a világ tele van mővelt roncsokkal. amely garantáltan elvezet a hosszú távú sikerhez. és nem hagyják. mint a szén az acélban. az olajmilliomos: mindent megteszel annak érdekében. Elıre döntsd el. hogy már semmitıl sem félsz." Merj elırehaladni! Az önerıbıl lett milliomosok nem szerencsejátékosok. hogy önerıbıl válj milliomossá. A siker ugyanis a kudarc túloldala. Képzeld el. Mindegy. Anyagi jóléted tehát nagymértékben függ a kockázathoz való hozzáállásodtól. hogy céljaikat elérjék. Mindenki fél attól. ha közben félelmek gyötrik ıket. hogy elveszít valamit. hogy cselekvéskor teljesen félreteszed ezt a félelmet. Minden bátor cselekedet tovább növeli a bátorságodat. garantáltnak veheted a sikert. . és közölte a jelenlévıkkel. amitıl félsz. hogy mindig megteszed. Csak az állhatatosság mindenható.20 - . láthatatlan erık lesznek segítségedre. Paul Getty. amíg te is eljutsz majd arra a pontra. vagy hogy félreállítják.Egy fiatal újságíró egyszer a következı kérdést tette fel Thomas J. aki ne félne a kudarctól. hogy sohasem adod fel. Most. félelmed elıbb-utóbb el fog tőnni. ami történhet velem. Ha megtetted. ahogy J. vagy nem értenek veled egyet. ha tovább haladok ezen az úton? És aztán úgy teszel. hogy ez megakadályozza ıket a cselekvésben. Mert elıbb-utóbb biztosan lesznek. Ez egy olyan hozzáállás. hogy "a kudarc nem szerepel a lehetıségek között". akik tudatosan és szándékosan szembenéznek ezekkel a félelmeikkel. Most azonnal! Huszonegyedik sikerkulcs Menj át az "állhatatosság" vizsgán! Semmi sem helyettesítheti az állhatatosságot! A tehetség nem tudja: nincs gyakoribb a sikertelen tehetségnél. bármi történjék is. Ralph Waldo Emerson így írt errıl: "Váljon szokásoddá. A zsenialitás nem tudja: az el nem ismert zseni szinte közmondásos. hogy ez a legrosszabb dolog ne történjék meg. az IBM alapítójának: miként lehet az ember gyorsabban sikeres? Watson így válaszolt: "Ha gyorsabban akar sikeres lenni. de mindig készek vállalni az általuk elıre felmért kockázatot. mindig emlékeztesd magad arra." Ha bátran cselekszel. Krantz felállt. írd le ıket. Határozd el. bármennyi kétség is gyötör. hogy mások megkritizálnak. Ehhez tőzz ki konkrét célokat. hogy félelmed ezt nem éli túl. és attól. hogy hibát követ el. Miután összehívott mindenkit. bármilyen nehézségbe is ütközöl. Ami a legfontosabb. kétszer annyiszor kell kudarcot vallania. mielıtt akár még számítanod is kellene a csalódásokra és problémákra. Cselekvési gyakorlat Mi életed legnagyobb félelme? Félhetsz attól. Az állhatatosság és a siker egyik legnagyobb titka a következı: tudatalattidat jó elıre programozd be állhatatosságra. Ha kockázatos szituációban találod magad. İk akkor is cselekszenek. Mindenki fél a nincstelenségtıl. és a jövıben is. Ha tetted következményeként nem számíthatsz feltétlen sikerre. biztos lehetsz benne. mégis cselekszel. Watsonnak. Calvin Coolidge Az állhatatosság jellemed legfontosabb összetevıje. Nincs olyan ember. Ez így folytatódik egészen addig. Olyan. hogy "A kudarc nem szerepel a választási lehetıségek között. fiam. bátorságod és önbizalmad pedig egyre csak nı majd. hogy ha álmaid és céljaid irányában cselekszel. a NASA küldetésének fıparancsnoka beszél a küldetés sikerében egyre inkább kételkedıkhöz. Cselekedj ennek megfelelıen.

akik nem ismerik. hogy sikeres légy. képzeld el. mellette. mint a Duracell nyuszi a tévéreklámokból. Állhatatosságod mértéke a saját magadba és sikeredbe vetett bizalmad mérıszáma. Nagy bátorság kell ahhoz. hogy milyen fából is faragtak téged. aki sohasem adja fel. mint bárki más. Ahhoz. Olyan emberré válsz. A siker ennél sokkal kiszámíthatóbb. Körülbelül annyira. nincs ideje kifejleszteni magában a megoldásukhoz szükséges állhatatosság szokását. le kell vizsgáznod "állhatatosságból". Mindegy. A siker nem szerencsétıl függ. mint hogy mindig keleten kel fel a nap. hogy élete mindig "egyszer fenn. Keresd bennük a tanulságot. hogy megtanítson valamire. Olyan. Azért. kudarcot vallasz valamiben. hogy te is sikeres légy. hogy önerıbıl légy milliomos. mert folyton problémákba és nehézségekbe ütközöl. Ha következetesen és állhatatosan követed a sikeresek példáját. hová . Sıt. Ilyenkor mutasd meg magadnak és a körülötted levıknek. Cselekvési gyakorlat Most éppen mi életed legnagyobb nehézsége? Bármi is az. amikor pozitívan és konstruktívan állsz hozzá a dolgokhoz. Ez a vizsga mindig másféle. mint a természet erıi. az általam leírt szabályok következetes gyakorlásával te is elıbb-utóbb elırejutsz majd. hogy mekkora nehézségrıl van szó.21 - . meg fogod találni az utat. Szerencsére minden alkalommal. Te döntöd el. Meglátod. mindegy." Nincs élet válsághelyzetek nélkül. Konklúzió: a siker megjósolható Hadd ismételjem meg itt könyvem legfontosabb üzenetét. vagy nem gyakorolják elég következetesen ezeket a technikákat és stratégiákat.Amikor az emberre egyszer csak szinte elviselhetetlen mennyiségő probléma szakad. Azt is meglátod. pszichológiailag mindig felkészülten éri majd minden probléma és csalódás. Az ilyen elkerülhetetlen válsághelyzetek között sem lazíthatsz. Minél több célt tőzöl ki. Az ember egyik legértékesebb tulajdonsága. a nagy görög filozófus. függetlenül attól. hogy hol. Amikor éppen semmi sem jön össze. hogy mekkora nehézségen kell magad átküzdeni a haladáshoz. és könnyebben veszed majd az akadályokat. felette. De megtalálod. Ha elfoglalt életet élsz. garantáltnak veheted a sikert. Ez a versenyelıny teljesen megváltoztatja majd életed és karriered hátralevı részét. Próbáld meg kitalálni. a hozzáállás abban. Ezzel kapcsolatban csupán egyetlen dologra lehetsz hatással: arra. te vagy a sorsod irányítója. Gyakran inkább röpdolgozathoz. Ha megvan benned ez a bátorság. Ha azonban felkészül. minél nagyobbak az álmaid. továbbmegyek. Mostantól kezdve minden problémára és akadályra így tekints. hogy miként reagálsz ezekre a nehézségekre és problémákra. vagy éppen darabokra esik szét az életed. ami fontos ahhoz. hogy önerıbıl légy milliomos. a világon semmi sem akadályozhatja meg. hogy minden két-három hónapban szembe kell nézned egy-egy válsághelyzettel. Hihetetlen elınyre fogsz szert tenni azokhoz az emberekhez képest. Meglátod. milyen nagy segítségedre lesz ez. Epiktétosz. lehet. Mert te vagy saját szerencséd kovácsa. Olyan leszel. erısebbé válsz. Nem is annak kérdése. mint vizsgához hasonlít. hogy megfelelı idıben legyünk a megfelelı helyen. egyszer lenn". ha képes továbbra is állhatatosan helyt állni. hogy szó szerint megállíthatatlan leszel. nem a véletlen ajándéka. hogy okkal történik veled. Ez pedig a következı: A siker megjósolható. annál több problémával és válsághelyzettel kell majd szembenézned. Ne feledd. Végül eljutsz majd oda. Sikeres a saját mércéd szerint. ki is ı valójában. amikor a legkevésbé számítasz rá. Kezedben van a kormánykerék. egész életed vizsgák sorozata. minél kitartóbban dolgozol azon. Amikor váratlan nehézség vagy csalódás ér. és nyugaton nyugszik. És legtöbbször akkor íratják meg veled. Alatta. hogy sikeres légy. hogy vajon mi lehet az. A körülmények csak megmutatják neki. hogy az ember kitartó maradjon a legnagyobb balszerencsék és csalódások közepette is. Ellenállhatatlanul fogsz haladni az általad kitőzött cél felé. így írt errıl: "Nem a körülmények teszik az embert. Az embert így nem érheti túl nagy meglepetés. elıbb vagy utóbb mindig meg fogod találni.

Több tucat könyve között szerepelnek olyanok. MBA-t a Columbia Pacific Egyetemen szerzett. a televízió és a többi média. tervet készíteni. A Brian Tracy International tréner és konzulens cég elnöke. Ha így teszel. Ma könyvei. hogy fantasztikus dolgokat hozz létre ebben az életben. Brian huszonhárom országban több mint kétmillió emberrel osztotta meg tapasztalatait. számos iparágat végigjárva. pontosan eldönteni. amire csak képesnek érzed magad. hogy soha de soha nem adod fel. amit csak talált a szakmájáról. ásott kutakat. Brian Tracy önerıbıl lett milliomos. sıt. mint a Maximum Achievement. Volt mosogató. Karrierje során huszonkét cégnél dolgozott. szaklapok. Brian boldog házasságban él. Mindened megvan ahhoz. Azt. hogy eddig eljutott. Végül már egy 265 millió dolláros cég ügyvezetıjeként dolgozott. Több mint ötszáz vállalatnál dolgozott szaktanácsadóként. inkább "információkivonatolóként" jellemzi önmagát. Tele vagy adottságokkal és képességekkel. melyeket húsz nyelvre lefordítottak.) Brian Tracy több mint 300 hangkazettát és oktatási videóanyagot készített az évek során. hogy mit hiszel el magadról. melyek sokkal fantasztikusabbak annál. Csak egy dolgot kell tenned: nagyot álmodni. annak köszönheti. és sok egyéb forrás. További információ forrásai a rádió. Évekig fizikai munkákból tartotta el magát. majd állhatatosan alkalmazni a könyvemben leírt módszereket. melynek székhelye Solana Beach. Minden azon múlik. melyeket a sikeres emberek alkalmaznak. 1981-ben kezdett oktatni. Kiemelkedı ember vagy. és fıiskolai diplomát szerzett kereskedelmi szakon. és harmincöt országban használnak. A szerzırıl BRIAN TRACY hivatásos elıadó. A siker pedig elıbb-utóbb elkerülhetetlenül utolér majd. és rengeteg videóelıadást néz meg az ıt érdeklı témákról. hogy mit akarsz. akik állandó boldogtalansággal és sikertelenséggel küzdöttek. Amióta elıadóként járja a világot. Brian Tracy szerint ı "eklektikus olvasó". mint a többi ember. Briannek egyetlen célja van. meglátod. számtalan szemináriumra és tréningre jár. Minden nap tégy valamit álmaid és céljaid irányában. és farmokon is. könyvei és hanganyagai segítségével pedig emberek ezreit segítette hozzá céljaik eléréséhez. tréner és szaktanácsadó. Ne feledd: ugyanolyan jó vagy. és a The 100 Absolutely Unbreakable Laws of Business Success (Az üzleti siker száz vastörvénye. és 38 országban forgalmazzák. Azt. Könyvei világszerte sikerkönyvnek számítanak. és milyen gyorsan érsz oda. Évente több száz órát tölt olvasással. hogy céljait gyorsabban elérje az ember. hogy a könyvben leírt huszonegy módszer mindegyikét gyakorolta nap mint nap. dolgozott gyárban. akivel csak összehoz a sors. nem kell mást tennie. California. elment dolgozni. mint ugyanazokat a módszereket alkalmaznia nap mint nap. Elıadásai. hogy az átlagemberben is (ahogy az átlagon felüli emberekben is) rengeteg feltáratlan és kihasználatlan adottság és képesség rejtızik. Elıadásaiban saját sikereinek titkairól beszélt a hallgatóságnak. Cége tizenhét országban rendelkezik képviselettel. Négy gyermeke van. . Olvasmányai közt vannak napilapok. könyvek. Minden egyes nap. A sikerhez vezetı módszerek területén ı a világ egyik legelismertebb szakértıje. Brian saját tapasztalatain átszőrve dolgozza fel az általa szerzett információt. az Advanced Sales Strategies (A haladó értékesítési stratégiák). Évente több mint száz alkalommal utazik és tart elıadásokat. Harmincas éveiben beiratkozott az Alberta Egyetemre. még jobb is. Meggyızıdése. amit tud. Emellett hanganyagokat hallgat. Húszas évei közepén üzletkötıként csatlakozott az üzleti világhoz. Nem sokkal késıbb már szerte az országban tartott szemináriumokat. A középiskolát nem fejezte be. fatelepen rakodómunkás. Mindent elolvasott és megtanult. ahol szép lassan egyre feljebb emelkedett a ranglétrán. mielıtt találkoztak volna vele.mész. Olyanokat. És határozd el még ma. hanganyagai és szemináriumairól készített videokazettáit már húsz nyelvre lefordították. Véleménye szerint ahhoz. Mindenre képes vagy. mint amirıl valaha is álmodni mertél volna. semmi és senki sem állíthat meg.22 - . Háza a San Diego öbölnél fekszik. bizony nem kevés küzdelemmel szerezte meg. Nem elméleti kutatóként.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->