Ahli Kumpulan : 2 1. 2. 3. 4. Pn. Rafiah bt. Daud (IPGKRM) Pn.Nor Alizah bt. Alias (IPGKTAR) En.Mohd. bin Bodot (IPGKT) Tuan Hj.

Izan bin Hj.Othman (IPGKTB)

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Tarikh Tahun Bilangan murid Masa Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif 9 Februari 2012 2 Usahawan 25 orang 7.30 – 8.30 pagi Pertanian Ayam 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membina dan menulis ayat tunggal berdasarkan gambar bersiri dengan struktur ayat tunggal dengan betul. Ilmu : Sains Nilai : Bersyukur Peraturan Sosiobudaya : EMK : KB – banding beza : Kreativiti dan inovasi – penjanaan idea : Keusahawanan – sedar tentang peluang perniagaan : Kecerdasan Pelbagai – TMK – belajar melalui TMK Murid telah mengenali ayam secara umum. Sintaksis : Ayat Tunggal i. Gambar ii. Komputer iii. Carta tukar ganti

Pengisian Kurikulum

Pengetahuan Sedia Ada Sistem Bahasa Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP)

MBM Empress Sepang

Langkah/ Masa Induksi Set (5 minit)

Kandungan Teka-teki tentang ayam

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru membaca teka-teki dan meminta murid menjawab. 2. Murid meneka dan guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran. 1. Murid meneliti gambar yang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru menerangkan tentang gambar tersebut. 3. Murid membina ayat tunggal berdasarkan gambar tersebut secara lisan. 4. Guru membimbing murid semasa membina ayat tersebut.
1. Murid menulis ayat yang

Catatan

Langkah 1 (10 minit)

Kitaran ayam:
telu r
anak aya m aya m
meng e ram

BBB: Gambar kitaran ayam. Kaedah Induktif KB : Banding beza

men etas

Langkah 2 (15 minit)

Langkah 3 (15 minit)

Contoh Ayat Tunggal : 1. Ini telur ayam. 2. Ayam mengeramkan telurnya. 3. Telur ayam itu menetas. 4. Ini anak ayam. Struktur Ayat Tunggal: 1 S + 1P ( 1 benda + 1 cerita) Pentaksiran Contoh ayat : 1. Ayah membeli ayam. 2. Ayam ada di pasar. 3. Ayam dijual dipasar.

dibina berdasarkan gambar tersebut. 2. Guru menunjukkan contoh ayat yang betul strukturnya dan meminta murid membandingkan ayat yang mereka tulis. 3. Guru menerangkan struktur ayat tunggal berdasarkan ayat tersebut.
1. Murid membina ayat

KB : Banding beza KP : Verbal linguistik

tunggal berdasarkan gambar (slide) dan carta tukar ganti yang di sediakan di komputer. 2. Murid menyalin ayat yang dibina dalam buku tulis.

BBB : Gambar tetntang proses jual beli ayam. ENT : TMK EK : Sedar tentang peluang perniagaan

MBM Empress Sepang

Langkah 4 (10 minit)

Penutup (5 minit)

Penutup Sosial : Penutup Kognitif :

Pengayaan 1. Murid menyambung ayat yang dibina dalam langkah 3 supaya menjadi satu perenggan pendek. Pemulihan 1. Murid menyusun perkataan yang diberi supaya menjadi ayat tunggal. Menyedarkan murid tentang nikmat ciptaan Allah. Murid menyatakan makanan berasaskan ayam yang mereka gemari.

MBM Empress Sepang

Ayah Ayam Ayam

membeli ada dijual

ayam. di pasar. di pasar.

telu r
anak aya m aya m

meng e ram

men etas

MBM Empress Sepang