RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

Mata Pelajaran dan Kelas: Tema/Tajuk: Masa: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Bahasa Malaysia Tahun 2 Bitara Kemasyarakatan / Kata Ali 7.30 – 8.30 pagi 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; i. memberikan respons yang sesuai secara gerak laku berdasarkan ayat perintah jenis silaan. ii. memberikan respons yang sesuai secara gerak laku berdasarkan ayat perintah jenis larangan. 1. Memberi respons yang betul terhadap ayat perintah yang didengar. 2. Permainan ” Kata Ali” 3. Memadankan ayat perintah dengan gambar yang sesuai dalam slaid powerpoint. Ilmu : Pendidikan Jasmani, Muzik Nilai: Patuh, Sopan-santun, kerjasama Peraturan sosiobudaya: berbudi bahasa Kecerdasan Pelbagai : Seni dan Muzik, kinestatik TMK – belajar melalui TMK

Objektif Pembelajaran:

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:

Pengisian Kurikulum:

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):

Elemen Nilai Tambah : Pengetahuan sedia ada:

Kreativiti dan Inovasi Murid pernah mendengar ayat perintah

Sistem bahasa:

Kosa kata :Tolong, sila, usah, jangan

Kemas kini 10/2/2012

Sintaksis : Ayat perintah Bahan Bantu Belajar: komputer, slaid powerpoint gambar-gambar tunggal, kad gambar, lirik lagu Murid memberi respons yang betul terhadap ayat perintah yang didengar.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Refleksi:

LANGKAH/ MASA Set Induksi (5 minit)

KANDUNGAN Tayangan video Upin & Ipin
http://www.youtube.co m/watch? v=OMy5RZHWCI0

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 1. Murid menonton tayangan video Upin dan Ipin. 2. Guru mengaitkan dialog dalam Upin & Ipin dengan isi pelajaran (ayat perintah)

CATATAN BBB: Tayangan video

Langkah 1 (10 minit)

Ayat perintah • • Tolong senyap Sila keluarkan buku latihan • • • Sila bangun Jangan berdiri Jangan 1. Murid mendengar arahan permainan ”Kata Ali” celik mata Permainan ”Ali Kata” 1. Ayat perintah Silaan 1. Guru menyebut ayat perintah yang dipaparkan dalam slaid 2. Murid diminta memberi respons terhadap ayat perintah yang dibaca. 3.Murid memberi respons terhadap ayat perintah yang diujarkan.

BBM:Slaid powerpoint Tatabahasa: ayat perintah Nilai: Patuh, kerjasama EMK: Kreativiti

Langkah 2

BBM: Kad arahan

Kemas kini 10/2/2012

(15 minit)

- sila angkat tangan kanan -sila senyum -sila tepuk dua kali -Sila pegang hidung kawan -tolong pusing belakang -tolong angkat buku 2. Ayat Perintah Larangan -Jangan duduk -jangan senyum -Usah berdiri -Jangan pandang depan ’Sampul Ajaib’ 1. Tolong tutup suis kipas. 2. Sila buka pintu. 3. Tolong ambilkan 4. Jangan berdiri di atas lantai.

2. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan (Lelaki dan perempuan) 3. Ketua kumpulan berperanan sebagai ’Ali’ untuk memberi arahan. 4. Kumpulan yang berjaya mengikut arahan dengan betul dikira pemenang. KP: Kinestatik Nilai: kerjasama, sopansantun ENT: Kreativiti

Langkah 3 ( 15 minit)

1. murid dipilih secara rawak sampul ajaib yang disediakan.

ENT: BBB: Sampul arahan Nilai: patuh, kerjasama Tatabahasa: Kosa kata dan ayat perintah Borang penilaian

2. murid diminta memilih satu Kreativiti

3. Guru membacakan arahan Ajaib, kad ajaib. 4. murid tersebut diminta memberi respons secara spontan.

saya pen berwarna biru. yang ada dalam sampul

Langkah 4 (5 minit)

Pentaksiran

1. Penilaian oleh guru

Kemas kini 10/2/2012

Langkah 5 (5 minit)

Pengayaan 1. Murid memadankan ayat perintah yang betul dengan gambar dalam slaid powerpoint Pemulihan 1. Murid dibimbing oleh guru untuk memberi respons terhadap ayat perintah 1. Menerapkan tentang pentingnya mematuhi arahan Penutup sosial 2. murid diminta menyenyikan lagu ’Ikut Saya’ sambil membuat gerak laku berdasarkan seni kata.

EMK- TMK

Penutup (5 minit)

Penutup kognitif;

KP: Muzik, Kinestatik BBB: Lirik lagu

Lagu : Ikut Saya Tepuk di kanan, tepuk di kiri Ayunkan tangan, ayunkan kaki Goyang badan, goyang kaki Lompat kanan dan lompat kiri Pusing kanan, pusing kiri Tepuk tangan terus menari... Kumpulan : Mazura binti Sulaiman Rodiah binti Ahmad Faiziah binti Haji Shamsudin Azrizan binti Haji Abu Bakar

Kemas kini 10/2/2012