RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA Mata Pelajaran Kelas Tema Tajuk : : : : Bahasa Melayu Tahun 2 Bestari Pertanian

Buah-buahan Tempatan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Masa:10.30 ± 11.30 pagi (1 jam)

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : Objektif :

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. ii. Menamakan buah-buahan tempatan. Ilmu Nilai ENT : Kemahiran Hidup, Matematik : Bersyukur, kejujuran : Kemahiran Berfikir ± Menjanakan idea Kecerdasan pelbagai ± interpersonal, verbal linguistik : Keusahawanan, TMK

EMK

:

Sistem Bahasa Media : : ISI PELAJARAN Buah-buahan - rambutan - ciku - rambutan - langsat

EMK

Kosa kata : enak, tempatan, musim Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD, alat penimbang AKTIVITI CATATAN Set Induksi (5 minit) 1. Guru berlakon sebagai penjual buah-buahan. 2. Murid tampil untuk membeli buah-buahan yang dibawa oleh guru. 3. Murid diminta menamakan buah-buahan yang ingin dibeli oleh mereka.

-cempedak -manggis -langsat -pulasan

Buah-buahan tempatan sebenar/tiruan Nilai : Kesyukuran EMK : keusahawanan ENT : interpersonal

Tajuk lagu: Langkah 1 (10 minit) Buah-buahan tempatan 1. Murid menonton video lagu tentang buah-buahan tempatan. Video lagu buahbuahan tempatan

Lirik lagu
Ciku , manggis dan durian, kelapa dan juga rambutan, cempedak dan jambu batu, belimbing, langsat, pulasan. Mari kawan mari semua, makan buahan tempatan. Ciku, nangka, pisang,mangga, semua enak dimakan, mari kawan mari semua, makan buahan tempatan,

. 2. Murid melihat seni kata lagu yang dipaparkan pada skrin. 3. Murid menyebut seni kata lagu dengan jelas secara kelas

Petikan lagu Skrin LCD

Seni kata lagu dan muzik

Langkah 2 (15 minit) 1. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. 2. Murid diminta menyanyi berdasarkan seni kata lagu dengan jelas secara kelas, kumpulan dan individu.

Petikan lagu Skrin LCD Ilmu : Muzik Nilai : Kesyukuran ENT : verbal linguistik Nilai : kerjasama, kejujuran,kebersihan. ENT : interpesonal EMK : kreativiti dan inovasi Buah-buahan Kad gambar ENT±kemahiran berfikir menjana idea EMK: TMK Slaid

Aktiviti jual beli Aktiviti jual beli melalui persembahan yang berbeza

Langkah 3 (15 minit) 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Setiap kumpulan dikehendaki menjalankan aktiviti jual beli di samping menyanyikan lirik lagu melalui persembahan yang berbeza Langkah 4 (10 minit) Latihan Pengayaan 1. Murid diminta klik pada gambar /perkataan yang betul dalam latihan yang dipaparkan pada slaid. Latihan Pemulihan 2. Murid diminta menyatakan jenis buah-buahan yang terdapat dalam seni kata lagu berdasarkan jawapan yang diberi. 3. Murid diminta melengkapkan seni kata lagu ³Buah-buahan Tempatan´

Nama buah-buahan

Latihan

Penutup (5 minit) 1. Murid menyanyikan lagu semula dengan gerakan bebas.

Ilmu: Muzik Nilai : kesyukuran