RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Standard Kandungan:

: : 0720-0820 (60 minit) : Tahun 2 : Kesihatan dan Kebersihan : Aedes Berbahaya : 25 orang :

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.. Standard Pembelajaran: :

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. Objektif :

Pada akhir pelajaran murid dapat: Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul berpandukan tayangan video dan gambar. :

1

Pengisian Kurikulum i) Ilmu ii) Nilai Murni

:

: Pendidikan Sivik dan Kesihatan. : Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan dan kasih sayang.

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid tahu tentang nyamuk. EMK: : i) Kemahiran berfikir ii) Kontekstual iii) TKP : intrapersonal dan interpersonal iv) Elemen keusahawanan. Sistem Bahasa: Tatabahasa : Kata Tanya Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: i) Gambar ii) Lembaran kerja iii) Laptop dan LCD : :

2

Isi Pelajaran 1. Apakah yang cikgu bawa? 2. Apakah agaknya yang ada di dalam bungkusan ini?

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Set Induksi (5 minit) KB: Menjana idea 1. Guru memberikan salam kepada muridmurid dan bertanyakan khabar serta TKP: Interpersonal persediaan murid-murid dalam menghadapi sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. 2. Guru membawa satu bungkusan dan bersoal jawab dengan murid berkaitan bungkusan tersebut.

1. Siapa untuk orang 2. Apa untuk benda 3. Bila untuk masa 4. Di mana untuk tempat Tayangan klip video mengenai ³Hapuskan Aedes, Cegah Denggi´. - Contoh kata tanya: y Apakah serangga yang telah anda lihat tadi? y Siapakah yang sakit? y Dimanakah nyamuk aedes membiak?

Langkah 1:(10 minit) Guru menerangkan kata tanya dan memberi contoh penggunaannya kepada murid-murid.

Pendekatan deduktif

Langkah 2:(10 minit) 1.. Guru menyediakan satu tayangan klip video ³Hapuskan Aedes, Cegah Denggi´ menggunakan LCD projektor di hadapan kelas. 2.Guru meminta semua murid menonton klip video tersebut dengan penuh penghayatan. 3. Murid-murid diminta berbincang dalam kumpulan kecil untuk membentuk empat jenis kata tanya berdasarkan apa yang mereka lihat dalam klip video yang ditayangkan. 4. Wakil kumpulan akan menyebut kata tanya yang telah dibincangkan..
3

KB: Membuat inferens dan menghubungkaitkan. BSM: Laptop dan LCD. TKP: Intrapersonal dan interpersonal. Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kesihatan.

5. Kumpulan akan diberi penghargaan apabila kata tanya yang dinyatakan itu betul. Nilai Murni: Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan dan kegigihan. . Langkah 3:(10 minit) KB: Mengimbas 1. Guru mempamerkan petikan kepada kembali dan murid-murid menggunakan slaid LCD. menghubungkaitkan. 2. Guru mengedar petikan tersebut dan meminta murid membaca senyap. BSM: Laptop, LCD, 3. Beberapa orang murid diminta menyebut petikan kata tanya yang betul berdasarkan perkataan yang digarisi itu. Sistem Bahasa: kata 4. Guru menekankan elemen keusahawanan tanya berkaitan barang yang sesuai di jual kepada masyarakat awam bagi mencegah pembiakan TKP: Verbalnyamuk aedes. Linguistik, Intrapersonal dan Interpersonal. Ilmu: Pendidikan Siviki dan Kesihatan. Nilai Murni: Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan

- Petikan Berbahaya´. - Kosa kata: y Penyakit y Kotor y Berbahaya y Hospital y Demam

³Aedes

Barang/bahan: y Alat penyembur racun serangga y Alat semburan y Ubat jentik-jentik y Kelambu y Pembersih longkang

Langkah 4 Pentaksiran (10 minit):
4

KB: Menjana idea.

Lembaran kerja

Murid diberi lembaran kerja dan diminta melengkapkan tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai.

BSM: Laptop, LCD dan petikan . Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Nilai Murni: Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan dan kegigihan. KB: Menjana idea.

Pengayaan Membina ayat tanya

Pengayaan dan Pemulihan (10 minit) Pengayaan Membina ayat tanya yang mudah berdasarkan BSM: Lembaran jenis ayat tanya yang telah dipelajari hari ini. kerja.

Pemulihan

Pemulihan Sistem Bahasa: Mengisi .tempat kosong dengan jawapan kata tanya. yang betul dengan bimbingan guru. Mengisi tempat kosong . dengan kata tanya .

1. Penutup Kognitif

2. Penutup sosial

Penutup (5 minit) 1. Menerapkan pentingnya kebersihan persekitaran rumah kediaman. 2. Murid diminta menyatakan kata tanya yang menunjukkan pentingnya kebersihan dan kesihatan bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes.. 3. Nyanyian lagu ³Nyamuk´ oleh murid

Nilai Murni: Bertanggungjawab, kerjasama, kerajinan dan kasih sayang.

5