MEtODl1 "OPUlAIIE IID_ANEITI TIIANellE PETIIU ACOIIDEDN DE TIIANDA Fill /Ull/OVAN

I1ELODll
'" R () rl A

\..

,_

F

/V f

ST

P

Df"

BANATSKO

Hara din Banat

KOLO

-

~It~

M.M. ~~ 120
___ l0iii1''''' _ I

..-:-:~_......---.... _
......
I

or

~ \

..

J
I

C

~

0

G

-:r_

~I

..
D

-I-

=

..........

A

d

IJ

9'7

D.C.

,

FINE

._

C em .~-n ... -D-~ "" 1--"1...' . ._::- - ""-. r _L . I I •.' .!17 '1 ~ ._ ... ..-t: ~ . ~ .2 - 'D gm (5 ... -..I II _..w '--I ~ -t .. 4. . =66 lit L o 1\ ~mJ... ~ ~ -- ..........4~ .._. ... rI ~ I I -~ .• ":'.:7. ._. ~ ..~m D f- c em iJ7 r ...M. .- - . -• • • • ... - -tIII .. .....Ia. .--. . ~ -t -t~ r . " ..... _ll_'" G cm d7 r '" -t I -t.~ C -.. 1J-'__'/ .. i - I- .... ~.. &/'1' . ~ d7 r r....IlL .fitr " 4. ll- ...KOLO Hor& M.. j. I .. r -. "fI- 7 rr r .. I I gmr i i lit ... . .. r~ I- "I- .II..

" OJ P£LEN£.. PELE:..NE Pelinaf. pelin emer ' Fis - ". A _3_ - .

.. fI-.... ...-' III· _ I · A a7 ~ .l . DCJCBa' C em J.....KO'LO IZ Hora din over. I d I I iJoi D _4_ ..

SMA Senie cu zurgJlai Fis F!S - .NARODNA PE..

M. J == 180-184 G Fis - .P£RIN/CA (lGIlA) Perini~a M..

bated M.Aseara vinau. - ~ Aa t.= 132 - E.M. e7 Gis. NARODNA PESMA J.J t: _7_ .

~. .. ..I .IGRA IZ BANATA Inulrtita luc Bocal E . A a7 Cis .. !IS ... _~ 8. I . ..

. =63 (1=441) - n IGRA.D D a . ..._. IZ BANATA Brits bana~8n __ A H D d Fis - ..Giocoso ~..

.r '41 --f! I Ii._ .. I ..JL LA.. &I I.. I .......-- 111 F ~ - _jill_L_ am A I".... .III .. . _.. . r. _' ~d r-:.._ •l!II' .tf ~ r- .-. ~ c .. ':tJ .... "\ em E I f 4""" ~~ E e/ .. 17-..J .. . .. 1!'"' 'f e7 ..-I I I. _10_ .. H _2_ • h'7 H ........ ~ . I" iI:I tI"'!: •'h7 n7."...I' ..... . • III!-.....~.... . • it :I 4"=.... lJ1... .A am ... • II • "'":\1 IoiIio -P"" 'lI ....._ em E '4- "!I!~ It.... _..... em C • ~ -I _L_ -oil -. -...... ...." ~' II - H ......... S ~ _.- -.... _AI ... ...... -.... e. I :'I .. - - ~ III ~ &. .... ... =EEt!' . I I- ...-.. II -~~ ~ _. H em '''.... "" -t _/_ . . I.. .. ~ H 1)1 em H H h7 JI ti <.LJUBAVNA P£SMA Ciniec de dragoste ~ Z 'J I:iI! anT' • T ---. w I r0- : '. -' .....-:'"~ • _... -411. ..~ 41- . !!!IS ... l- ....... I"" ' La .... 1&1 · '\ " ~ I11III .

em· . - ... H h7 -~ :. . .. . ..... ...-.. 10I am A .. ... . ~'" ..~ -".--. e E • • • --. 'I 1-' . e E "" ....... . [.... -- ~7 E ..--.. 1'5.. - I . "\ -t. - ...1~ ~ tM ~ I ..'W. J ---- -.....11• . . ..... U...111 d. ~ • I ..... > -.r=-: ....-_. .._ ___... JlL" ... .-" . i&J em 4- H _11_ H h7 em .....I II . .... . If... . • . ".... • t ILl .! 11" f -1-1 ... ... ....' . !-"...-....--....'" I..._ I .f ........' 1-'•• . c f':l.. .._ ! .. ~ '-:l~ "1 r--". '- _..r .. • c lrt .. :I '"1\11..... oil ..~ l-" ~ . ~...L ~ - .. IJ d'7I'7 D "'"" !"'" . ~ .. . . ..... • I..i II U. 7' .... Ii . ..' "'IJ ... r- VI • .... _-. . .-.._ ft. ~' .. ._~ ~I- ILl ~ . --.. . ..11 •• .-. _. • - G -:. -" . C . I... 'n .... """ I .lI 9 - -1-1 r- .. ..0& 9 7" . I r -................... I- '1i . • I" .... A am .. I .__..~' . .....eJ j_ . :"!'" lID P"" J 1 I !"" --./- =r .. .... -.L . -ro. :7' --. • 011 I ...... "" .. --. ..J*it li"I :... ..... . as II!i::'II 91 G 0 C C ~e E..... -i'" ial "U' ... . . ' I• • I -- 11 . ---1....:7 7 . • ..--.. ....... ~ J._... _...--.. -il-..... H I " 'I"'"' .. .'- • 41- J.~ - ..0 .. r--W 'j G 9 ? ' Ie) • f-ill . .IIL I 1 .... . d7 ... iiJ .. -. ~ I- ...:r ..- -..... I I !"" r-' ~ ----rftII ... II .. J • " . "" IiiiIii: ' o c ..... .• 11.t JJ -I -I. . _.. • • D d d' 9 D6 C C . "'.l:. .. . I. • .. E ... :7 II .. I . 'I 1 -IG . IC C .... ..... _.--.... "'iI Ir'_...._ II ... Do.. t- .... '-.- it: •"'-..l.1l. .. . --. • . ..!.

.~ - ~....1 ~ 'j t- ..._. I ..-I ~ . ...~ -~ . -""dl' FIS - G rg r. " ·15 - ... L C 1 . ..... • .__ ~ l- - .... -: . .."1.. C ~ c . . ~ . .. f-. .. 1-" . r '"I- c c _ •• _ a• r· - III • .IGRA IZ JANKOY-MOSTA Ardeleana lui PaneiaBita .. _._ ~~ ~ f-.......... C c .

• J 4 t .• . -... J.. ' .. -." --.-::--a~ =: i: J res ES I 2. •• .._). - l-t I -I: .'.. ~ tt' I -l ·F B lb ~ . ... ~ I~ "II - ~: I I S b .... ~ -..IIt· """-"J... Ardeleana :I 40 () 5400) )... .. :J' L "II' --f!!I I" .IGRA IZ BANATA l1.. .: ..r-:= A ! 2J b7 . -~ - 1 -I~ - . I ._ '" • 1.M...~ -pi ~ cresco -I: . ... -:. -I: . . ~ - J .. ~.

_ 1/1 _~_ . ~~ - -I . ~ ~ II L... ~' t&_ ...' .... .D£VOJACKO KOLO Si 'rbe f elelor ..l. = . ." 1- em H rd7 ttm c: c.' ..-'- ~7 H DIS .or:t I ~ ""'" I. __ ..-~il .!:" '.... . AI. ~ ). ! J S ~m E .':.b -._~I- ~ I .. . ~ - ..~ .. . ~ .oW --. '" f2:.. .. J £:II ~ 1 .. .... .- - . Redo: "O'em E ~ G .

IGRA IZ BANATA De doi -.._ ........... --- • _~15_ . - ..

184 _16_ . .SRBA M.J = Sirba ~ . M.

Aa7 ~ ~ -w . Elf 2. ) Fis _17'_ .

c ~ Igai".. c fiC'..'Ji ~ '[[ G ~ ~ -• - = " ~ 1 . ~ . :'Ii. . 1....:f .dI ".. r...-~ IlJ c .. --_.IGRA IZ BA. I.. '> II' .. D --.. III 1"'_1 Lt . .. ~ ~ ..... I .. ow C ..M. II . S . . I . .-.. --..- .' ~ - .. ...lS _ . ~ • . 'i .tr__ -:... _A i _i :.. ~.11 If _+41:".._ =ill -- .. c '_'d7 -.... ]11"'_ ---I~ • !.... B f{ . 2.. ...~ .....i~.... !"i -... - ..NATA Joe de doi M.. ~= 172 .-n ~:- G "'W NV : .(_ • ... 11~ . 1""'- .2:. .' J .... L" ...~ .~!l .J' 1._I :.--. I ~ • :::.~ . J. .... - I. """" -.... -~ .- . 'f!' -..--.. "#_. A G ---....

I~ ... E' - • • G _19_ . . .-.~ ... 2.. 1 ".s .sl' • • II'" ... "I~icdim & 11'" >- .-.. ..... __...... 'I~ ~. I ."..u . ._ c ~ c - .. --.-c~ ~ .. --1 . ......~ -j IT . .---.._. I" """ D ::: G ~9 f... I Fis ~.: ______ 11_ . 11_1..... ~ -. .. 11.4 ~_ IP"" . 1'~ ....J I-it· . po .. I H _.. -'I ~ . !""' ~ .. E r .. I ~v. ' . . . ~i - F r... I~Ja~1J~ '> g if" ~ ..._.. -I. . c res • =i: 'I i '!""" - 'l " f -~~ I - ~ . ~ """. 9 " H ~. ..... lIIl. C .' (17 _. oW • f.. n . . G ~ .. ~~ ..I'"' 1. ~R ... ir .~ ~J . ~.. 11..:0- • ~ c ~ .. . 0' ~ .

e scari M. .:a 192 KO'L 0 tt- tr I • E. J .H.Here ~pt.

.7 mj It> IIIIIJI...."I1'1 1 'lII_ \ 'I .._. • o'IIC ~ g- ..-.1 " A c - E F Gis - A ~~-~~A~~~~A~B~~C~D~~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ _2t_ .... . • • 'III ..

. - " 7 "~iS . • .. . .-_ -r _..I ..:::: "\ • (j l .__. :z I~ \ I. G --.. - -I .' '~ I ~ -i[ J 1:.rr .4lI-. .'" --. rI - 'T ~ _r · · · - ...tr_'. 'I _C C r - . to II'tt b.... ... .... 1ii' "...7 D 0 . ~~ J' -! ' Jb· -...-.-. --' -- T ::r .. p ~ - ......._ I .Q d.-..(I . - I- .~ ..Ai- ~ . • .4h_ . ... . J.. • il-.: -r'" 1:1- J.. V ~ .L · .."t'L.. .. -- _..I 9' J r ).-. .I~ - I'U:!_ . L I 1:1 .~ [~ -- tt·· '[ I ~ I _.. / • ..b. r:: . till _ .... -[ ..Hi .... $171 )~ -... .. ... ~ v .11. ---0 .." D elm A am l II . _ . ... . H: L...Beamparc. ~.... ./e IGRA r .r«! r - -~=== . ~ " ' . __j . I- Ia.._ v ~ 10} · • .d C c Tt. ..J.... -- LL •.

.. ..- - ". It. ~.I L .--r-.... I hdt --. -.~ ~ . .r--. . t. .. _• .:'..... . um . I I.. - - • ....- -.. I L I - b.. .. ..._ ~ _ l. . • 1[Jo/. \ -= A...4a ..IGRA IZ KOS£RfNJA Joe din cosereni ".Allegro grazioso J . ..~.. . .... r--. .. - . ...lJ ......" tLt16'I'" I • \ u.. I I ~ - simile .17i.w- . L.-'.'Ut .~~--1'. " G A "'" ~ ~ w~ ii. ....A .-."-.. .I.... .-23_ .. I"'" ~ '\ •• JU.....- ~~_....~" AN~ L """.. .....'"' J. . ~ . - AN .--. .. A B '..- !J~"- . .. .:.- . ...- _lJ I. _. ~ iJI "olta ~ PP Jt >' .~. - -- 6 A i ~ - - ~ !4V' J.~~..~ - '11!. . L . - .160 • JI.. . ll_ L t-I I A • _" ....' ......Io "". /' -. 1 - E__ ~'i* ...- 1.

. -I..... L..... /"~..-1 10. - .....:..a .. .... Ii) I .. HI I IiiI' - simile ._ '"" ~ II -" ~ I" 1_... \ A A B__ G A _.... .-I ....1r.. - -~.1101i . ---I - i'II~ .- . .... "'""-' 01 L - II~t I -I _24_ .. ... r- ~~~ ...... '""'-.._... - <. ... . ·""1"...1 U • 1Cvolta r[Jo/~pp • •r ... . JI.-....... .r-..'1 t.--...... ... . -.. -=- _... •• .. 1...'A i ~ eI 1t / . ..~-- . l l!i~ ..... .. I ' 2..-. 1'. oo! .-. --.. J cres r- cresc ..Ill''''' .1' "" ... hz ~ liD . I n_~ alP ...

.~..- . ... ..' DJla\ 1T1'0ren ~O •...r-_. -..L - . .ti I I" -.....- -{.~ I I - 'tV' • 12.t:'..r---. r---.... r... r ~ ~ .:..J.I - ..J.... 1.. I I -'!...~.}.~al.. - - -.. .J.. IIN--.-".. ~ '\ I -.... ...j>. . L ..AB_ simie ~ UtI Iv ..•.t I Ii -...• -"'-- ro.. L.......~.. "-.. "r:...11- ...•. ~.. • • - - pp .-.. .....~~"..I Ial ~Jl_ - ...IL - - I - .._ . _ ~ "". I I • . _ - _"~r ..--. II' '.... .

I' 6rigOTeUp Dinicu I I trr----------~·-·--------~-.HORA..lta - . STACCATO M...-------------------oo.. =~ _26_ ..-..M" J:I 152 $S. 1l ool~' - mI P cresco p cresco .. .-..

.r r - =1- :I~ " ~s ........I"~ I .....____ tr .. esdim Eses . ..._--- 1.... I _.~ ~~ E..... -'--' . - -.. I ~- .....--~I -I _. -... ·• I :.. . 110'1"9 ~ I - - :o./ • B ~b'l .- .I F:f \ B . ~~ I ._.- F D · 1':... " FINE m _"....I •• ~. ' - ~ y I €S - ~ I' ... cresc _ --- ...... .~- e. .:>' . I Es 6 - B ...-p....--> >- p ~ - == III "" ::::"':" .... __ .- _ ..I ~ . ----._. I ... __ .-- . .....s ". t» poco a poco cr ....' .--.IA ~ ....--- ---- --._-.. I I s Es Es "....-~ .

. . I ' ~ 1.~-Po.p. • - .... D Es B I . I E = =-1I .. r I 1 '_ .. • ... • 'rIs . Dai~al FINE eedim Es es . I.