You are on page 1of 1

Permohonan Membeli Piala Pusingan untuk Program Kebersihan dan Keceriaan SMKDS 2012

Pembelian Piala pusingan untuk Johan Bulanan Program Kebersihan dan Keceriaan Kelas SMKDS 2012 Jumlah piala Harga piala : 7 buah : RM 17.00 x 7 = RM119.00

Pembelian dibuat pada bulan Februari untuk penyampaian piala dan sijil Kebersihan dan Keceriaan Kelas yang telah bermula awal bulan Februari.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

(KARTINI AHMAD)

...