"

PERBEZAAN

680 kp(RM 35,000.00) 750 kp (RM50,000.00) 850 kp (RM80,000.00)

20% 8% 8%

720kp (RM42,000.00)

5%

Perumahan Komuniti Johor

850kp (RM80,000.00)

10%

16

Rumah Mampu Milil< Johor
12gg kp>

2D%

~Rrwl ili£®/QQO.Oc)~

KERAJAAN.

EGERI JOHOR OARUl TAiKZIM

DASAR SEMASA

20%

680kps

Strata

Bawah RM3,OOO

750kps

Strata

RM50,OOO

RM 3,500

850kps

Strata

RM80,000

RM 4,500

4%

1,200kps

Bertanah

RM150,OOO

RM 5,000

JUMLAH

40%

daripada keseluruhan pembangunan

._

DASAR BARU

720kp

NA NA

Strata Strata Bertanah {Rumah Teres

RM2,SOO

8S.okp

16'x55'

RM80,OOO

RM3,SOO

~erta mal h
40%
KERAJAAN

Dari keseluruhan pembangunan

EGERI JOHOR DARUL TAKZIM

PILIHAN KEPADA PEMAJU

PKJ Jenis A

5%

720kp

RM42,000

Pilihanl: Menukar komponen ini kepada RMMJ dengan sumbangan sebanyak RM40k

senap unit dilepaskan.
1 PKJ Jenis B 10% 850kp RM80,OOO *Pilihan 2: Penyerahan tanah dengan sumbangan RM40k setiap unit dilepaskan.

*Terpakai untuk pembangunan bersaiz di atas 30 ekar sahaja.
20)%
me ks i m lYHi'li)
lli1ID@@~f@

l':\tI'aIAdatlG>l'iI~Hil~mk €lib,ina.

5%
EGERI JOHOR DARUL TAKZIM

MEKANISME KAWALAN
a.
Dalam masa satu (1) tahun dari tarikh kelulusan Serahbalik Kurnia Semula Projek Perumahan tersebut Pelan Kebenaran Merancang Pemajuan Mendirikan Perumahan Bangunan (sekiranya perlu) + Pelan Bangunan + Pelan Infra bagi 50% Rakyat Johor dikemukakan untuk kelulusan. lengkap kepada PBT

b.

Dalam masa satu (1) tahun dari tarikh kelulusan Pelan Bangunan yang dipohon di bawah 4.1 (a) di atas

Pembinaan

50% Pemajuan

Perumahan

Rakyat

Johor telah dimulakan di tapak.

c.

Dalam masa tiga (3) tahun dari tarikh kelulusan Pelan

i. Pembinaan 50% Pemajuan Perumahan Rakyat Johor telah siap dibina dan memperolehi Sijil Siap dan Pematuhan.

MEKANISME KAWALAN
Pelan Kebenaran Merancang Untuk Membina Bangunan (sekiranya perlu) + Pelan Bangunan + Pelan Infra bagi 50% yang berbaki bagi Pemajuan Perumahan Rakyat Johor dikemukakan lengkap kepada PBT untuk kelulusan. d. Dalam masa satu (1) tahun dari tarikh kelulusan Pelan Bangunan yang dipohon di bawah 4.1(c) di atas e. Dalam masa tiga (3) tahun dari tarikh kelulusan Pelan Bangunan yang dipohon di bawah 4.1{c) di atas Mula pembinaan baki 50% komponen yang

diperlukan bagiof PKJ/ RMMJ.

Baki 50% komponen

PKJ/RMMJ siap dan untuk

dimajukan kepada SUK (Perumahan).

(100% PKJ/RMMJ siap dibina)

Kategoril Kepadatan

Perkara
1.

PKJ A dan B (Strata) Ketinggian Kepadatan mak 12 tingkat. 70 unit per ekar
1. 11.

PKJ

B (TERES

CLUSTER)
1.

RMMJ Landed Tiada kawalan dari segi kepadatan. Panjang teres maksimum ialah 8 unit kediaman (16 unit kediaman) Ketinggian maksimum 2 tingkat. 1. 2. Townhouse Kepadatan maksimun 25 unit per ekar Panjang teres maksimum ialah 300 kaki. Ketinggian maksimum 3 tingkat 1. Firebreak = 15 kaki (Landedl
1.

11.

111.

Tiada kawalan dari segi kepadatan. Panjang teres maksimum ialah 8 unit kediaman (16 unit kediaman) Ketinggian maksimum 2 tingkat.

Kawasan

Lapang

1.

11.

10 % kawasan lapang dibawah selian pihak Me. (7:3) Siap dengan kemudahan Taman Pennainan Jalan masuk 66 kaki. Jalan-jalan lain ikut Panduan JPBD

1.

11.

10% dad keseluruhan pembangunan. Courtyard tidak termasuk didalam pengiraan 10% kawasan lapang.

11.

% keseluruhan 10 dari pembangunan. Courtyard tidak termasuk didalam pengiraan 10% kawasan lapang.

Rizab Jalan

1.

1.

11.

Garis

11.

Minimum 40 kaki Kepala Cul-de-sac: SEBAGAIMANA

1.

Minimum

50 kaki 50' x 50'

50' x 50'
GARIS PANDUAN -

11.

Kepala Cul-de-sac:

TLK
1.

JPBD
1.

Ratio

1.

11.

m.

: 1 unit kediaman 10 % pelawat I TLM : 2 unit kediaman I TLL

1 TLK

+

1. 11.

1 TLK : 1 unit kediaman 1 TLL : 25 unit kediaman (lori/bas)

Minimum 1 TLK = 1 unit kediaman.

KERAJAAN NEGERI JOHOR DARUl TA,KZIM

Kategori/ Perkara Anjakan
1. 1.

PKJ A dan B (Strata)

-

PKJ B (TERES CLUSTER)
-

RMMJ

1. 1.

Bangunanke bangunan Bangunan ke rizab jalan Bangunanke sempadan lot Lain-lain

40 kaki 30 kaki 30 kaki

15 kaki

20 kaki -

1. H.

Corner lot = 15 kaki Lot hujung yang bersebelahan dengan rizab kemudahan perlu disediakan anjakan 10 kaki

1.

11.

HI.

...

Corner lot =20 kaki Lot hujung yang bersebelahan dengan rizab kemudahan perlu disediakan anjakan 10 kaki. Bagi pembangunan berbentuk townhouse tiada kawalan anjakan.

Kemudahan Awam
1.

Tapak Penjaja

1.

11.

Tapak penjaja =150 unit kediaman : 5 unit rizab gerai penjaja (1' x 12') Medan selera/terbuka = 500 unit kediaman : 0.5 ekar

..

1.

Lain-lain

I

50% sahaja daripada Ruang Bawah boleh digunakan untuk: Tadika 1. 11. Kediaman.OKU - .. 111. Dewan orang ramai IV. Pejabat pengurusan. v. Bus stop

Tapak penjaja =150 unit kediaman : 5 Tapak penjaja =150 1. unit rizab gerai penjaja (1' x 12') unit kediaman : 5 unit rizab gerai penjaja (1' x 11. Medan seleral terbuka = 500 unit 12') kediaman : 0.5 ekar 11. Medan seleral terbuka = 500 unit kediaman 0.5 ekar Menyediakan semua Menyediakan semua kemudahan awam kemudahan awam yang yang diperlukan mengikut kepada garis diperlukan mengikut kepada panduan perancangan sedia ada oleh JPBD garis panduan perancangan sedia ada oleh JPBD
1.

..

"'"

Kategoril
Saiz Plot Luas Lantai Kemasan & Keluasan Bilik Tidur Tingkap dan Pintu Bumbung 750

PKJ A (strata)
NA

PKJ B (strata)
NA 850 kp Standard Suk 3 bilik tidur minimum Aluminium casement Metal deck@ reinforcement flatroof 10' xl window (spek

PKJ B (teres cluster)
16' x 55" 850 kp (dua terrace

Landed
l8'x60' 1000 Spek Suk Perumahan

RMMJ Townhouse
20' x 70' 1000 Spek Suk Perumahan

Standard

(spek Suk

3 bilik (minimum 10' x 10' 1 pintu masuk / aluminium casement window Metal deck! concrete

3 bilik tidur ( minimum

10'x

3 bilik tidur Aluminium

3 bilik tidur
Aluminium window Concrete tile 10' Tiada courtyard, tapi casement

Aluminium

casement window

casement window

Concrete roof tile 10'minimum

Concrete tile 10'

Anjakan Lantai

9'
Antenna, lif, dry yard, bin center per floor (8'

9'
Antena,servis centre Setback: bangunan lift,bin

Common Services

Courtyardcement render 15' dari jalan ke dinding

dicadangkan garden lane

dijadikan

x 8')

Minimum rizab jalan 40', Lain-lain 1 lif servis, 2 lif biasa maksimum dibenarkan unit per blok 16 unit sama ada depan@ (8/8), ubahan tambahan tidak

KE RAJAAN NEGER I JOH ORDARUL.'TAKZI

M

JADUALBAYARAN

PENALTI

*. rs«:»

.c.; Yr.-]

JL._p~c-'_

-;

Jadual Pembayaran Caj Semua pembayaran perlu dibayar ke Tabung Perumahan Johor dalam tempoh 2 tahun dengan pecahan sebagaimana berikut:

a. b.

7 hari selepas perjanjian disempurnakan 12 bulan selepas perjanjian ditandatangani
-

25% 25% 25% 25%

c.
d.

18 bulan selepas perjanjian

d ita ndata nga n i
24 bulan selepas perjanjian ditandatangani

JtJMLPtf.l
* Pembayaran perlu dijelaskan lebih awal sekiranya diperolehi lebih awal dari [adual di atas,

100%

cee

_ erima Kasih

KERAJAAN

NEGER'I JOHOR

D.ARUL TAKZ'IM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful