CJENIK POKROVA za gotovinu

GLINENI CRIJEP
TIP
CRIJEPA

CIJENA
kn/kom

VINKOVAČKI 104

3,75
4,82
4,45
5,98 AKCIJA
5,98 AKCIJA
7,64
7,64
8,01
8,01
1,85

15
13
14,7
10
10
10
10
10
10
35

5,99
6,30
4,92
5,10

10
11
11
10

NEXE GLINEX
NEXE IDEAL
NEXE OKTAVIJAN engoba
NEXE CEZAR engoba
TONDACH SATURN
TONDACH JUPITER
TONDACH JUPITER engoba**
TONDACH SATURN engoba**

TONDACH BIBER 40/19

UTROŠAK LETVANJE
kom/m2
cm

CIJENA
kn/m2

PAKIRANJE
kom/pal.

34,5
35,5
34,5
40
40
40
40
40
40
16

56,25
62,66
65,42
59,80
59,80
76,40
76,40
80,10
80,10
64,75

280
300
320
240
240
240
240
240
240
560

33
30
30
33

67,20
69,30
54,12
51,00

264
168
240
264

52,02
42,52
57,27

3,05
3,50
3,05

61,04
41,69
73,06

100
-

BETONSKI CRIJEP
BRAMAC PROTECTOR akcija
BRAMAC REVIVA
MEDITERAN RUNDO(crveni,crv.smeñi)

MEDITERAN DANUBIA

TEGOLA ŠINDRA
TEGOLA STANDARD
TEGOLA TOP SINGL
TEGOLA TRADITIONAL (biber crijep)
OSTALI POKROVI
VALOVITKA PLOČA SIVA 100x125 cm 8 v (bez azbesta)
ONDECO PLOČA CRV, ZEL 95x200 cm 10 v
kom 66,47 kn
ONDUCLAIR PLOČA PVC 90x200 cm
kom 116,89 kn
**roba samo po narudžbi.

Cjenik vrijedi od 17.08.2011.
Detaljan pregled cjenika na
www.bricking.hr

CJENIK POKROVA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful