1

Cuprins

ARGUMENT ....................................................................................................................... pag. 2 CAP. I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE DIODE.............................................................. pag. 5 CAP.II. CLASIFICAREA DIODELOR................................................................................. pag. 14 CAP.III. TIPURI DE DIODE................................................................................................... pag. 15 CAP.IV. REDRESAREA, CEA MAI RĂSPÂNDITĂ APLICAŢIE A DIODELOR .......... pag. 20 BIBLIOGRAFIE................................................................................................................... pag. 28 ANEXA 1.............................................................................................................................. pag. 29 ANEXA 2.............................................................................................................................. pag. 30

1

2

ARGUMENT

Lumea modernă, dominată de efectele ultimelor descoperiri tehnico-ştiinţifice, de mobilitatea profesiunilor şi a forţei de muncă, solicită astăzi, mai mult ca oricând, formarea personalităţilor rapid adaptabile la noile schimbări, ca posibile să caute soluţii originale la problemele din ce în ce mai complexe şi mai neprevăzute. Evoluţia rapidă a civilizaţiei impune şcolii contemporane pregătirea generaţiilor tinere astfel încât acestea să se poată integra, fără dificultăţi, în societatea informaţională de mâine. Automatizarea şi cibernetizarea implică tot mai multe procesele intelectuale în prelucrarea şi interpretarea datelor oferite de computere intensificând domeniile concepţiei, comenzii, controlului, şi organizării muncii. Tehnologia condiţionează cercetarea ştiinţifică modernă, devenind totodată o componentă indispensabilă a culturii generale. Educaţiei îi revine, mai mult ca oricând, un rol decisiv în dezvoltarea socială şi transformările calitative ale vieţii. Ca urmare, programul de instruire în şcoală trebuie să fie conceput din perspectiva pedagogiei prospective, tinerii fiind învăţaţi să descopere noi instrumente ale cunoaşterii, să pună noi probleme, să găsească noi soluţii. Orizontul de cultură generală nu mai este complet fără modulul tehnic şi cel tehnologic, care permit absolvenţilor nu numai policalificări rapide ci şi înţelegerea mai profundă a sensului marilor invenţii şi descoperiri, stimulându-le curiozitatea ştiinţifică, spiritul de cercetare şi descoperire. În acest context, electronica este disciplina de învăţământ, căreia îi revine o responsabilitate deosebită. Extraordinara sa dezvoltare, pătrunderea în toate domeniile de activitate ştiinţifico- tehnice, industriale şi economico-sociale impun pregătirea unei forţe de muncă, atât la nivel mediu cât şi la nivel superior, în rezonanţă cu cerinţele actuale ale societăţii. Istoria electronicii Pe măsura ce aplicaţiile electronicii se diversifică, încercarea de a-i da o definiţie şi de a-i marca teritoriul devine din ce în ce mai greu de realizat. S-ar putea spune, totuşi, că electronica este ansamblul tehnicilor şi ştiintelor care utilizează proprietăţile electronilor şi, în general, anumite particule pentru a primi, trata şi transmite date. Istoria acestei discipline este, cu alte cuvinte, indisolubil legată de cea a electronului. Tubul lui Crookes În 1878, pornind de la lucrările germanului Wilhelm Hittorf, William Crookes a efectuat un experiment în care a utilizat, la început, un tub din sticla în care a creat un vid gazos; în aceasta incintă a fixat doua plăci metalice (electrozi) între care a stabilit o diferenţă de potenţial electric. El a constatat în urma acestui experiment că între doi electrozi circulă un curent electric. În timpul experimentului, Crookes a introdus, la un moment dat, un factor nou si decisiv, care i-a permis să desprindă o concluzie importantă Plasând tubul între polii unui magnet foarte puternic, el a constatat ca raza este deviata de la direcţia sa primară. Aceasta sensibilitate la acţiunea câmpului magnetic i-a permis fizicianului englez să probeze natura crepusculară a razei studiate. În principiu, aceasta rază, numită catodică, deoarece iese tot timpul din elecronul negativ (catod), este un flux de corpusculi purtători de electricitate negativă, care au fost denumiti "electroni". Efectul Edison Cercetările pe această temă au fost preluate şi de alţi fizicieni, unul dintre ei fiind americanul 2

3 Thomas Edison, care, în 1879, a realizat prima lampă electrică dotată cu filament de carbon. Invenţia sa prezenta, însă, inconvenientul că se înegrea pe măsura ce era folosită. În 1883, atunci când a încercat să afle care este sursa acestei probleme, Edison a remarcat că, în anumite condiţii de presiune şi voltaj, în interiorul lămpii apare o lumină de culoare albastră. El a desprins concluzia ca problema se datorează curentului care circulă între cele două fire de alimentare a filamentului de carbon. Acest fenomen, denumit apoi "efectul Edison", nu a primit o explicatie clară decât la începutul secolului al XX-lea, graţie lucrărilor lui Thomson şi a unuia dintre discipolii săi, Owen Richardson. Primul a demonstrat ca lumina colorată observată în lampă conţine aer rarefiat sau un gaz, care apare la trecerea electronilor de la catod la anod (electrodul pozitiv). Richardson a aplicat rezultate obtinute de profesorul său la efectul Edison şi a stabilit că electronii sunt emişi de filamentul incandescent. În 1903, el a dezvoltat o teorie pe baza acestui fenomen fizic până atunci necunoscut, pe care a denumit-o "emisia termoionică a electronilor de către metale". Descoperirea electronului În 1897, savantul britanic Joseph Thomson a reuşit, după mai multi ani de studiu, să furnizeze dovada ca, în condiţii speciale, atomul emite particule mult mai mici decât el (pâna la acea dată atomul a fost considerat cea mai mica parte a materiei). Înainte de a descrie cu exactitate aceste particule, Thomson le-a determinat anumite caracteristici fizice şi a folosit pentru prima dată termenul de "electron" pentru a le identifica. Pornind de la aceste remarcabile rezultate, fizicienii au elaborat o teorie, numită electronică, a materiei. Conform acesteia, atomii sunt constituiţi din două tipuri de particule: electronul (sarcina electrică negativă) şi protonul (încărcat pozitiv). Au urmat apoi mai multe încercari de reprezentare a atomului, dar singurul care a reuşit să-şi impună teoria a fost, ceva mai târziu insă, Niels Bohr. Dioda lui Fleming În 1904, cercetările suscitate de tehnica telefoniei fără fir au permis realizarea primului dispozitiv electronic: dioda. În acea epoca, receptarea undelor, purtatoare de mesaje sonore, necesită o operaţiune delicată analogă filtrării. Provenite de la statia receptoare, aceste unde prezentau un curent electric alternativ care nu avea nici o utilitate practică; înainte de a asigura funcţionarea corecta a receptorului era necesară, deci, transformarea sa în curent continuu, ceea ce înseamnă ca trecerea curentului alternativ nu trebuia permisă decât într-un sens. Ideea de a utiliza efectul Edison pentru redresarea curentului alternativ i-a venit britanicului John Fleming. El a plasat doua plăci metalice în interiorul unei lămpii vide de gaz: una (catodul) era negativă din punct de vedere electric în raport cu cealaltă (anodul). Încălzit, cu ajutorul unei baterii anexe, catodul a constituit o sursă de electroni, care, purtători ai unei sarcini electrice negative, erau atraşi de anod, unde erau strânsi şi unde deplasarea lor producea un curent electric continuu. Migrarea lor nu avea loc decât de la catod spre anod. În aceste condiţii, lampa nu funcţiona decât atunci când tensiunea din anod era superioară celei din catod, comportându-se ca un redresor vis-a-vis de curentul alternativ: îl lasă să treaca atunci când potenţialul era pozitiv şi îl oprea atunci când era negativ. Acest tip de lampă a căpătat denumirea de "dioda". Trioda În anul 1907, americanul Lee De Forest şi-a îndreptat atenţia asupra unui detector de semnale radiotelegrafice ceva mai perfecţionat decât dioda. În cadrul experimentelor sale, americanul a avut ideea de introduce între cele două plăci de metal un al treilea electrod, în forma de grilă, şi a constatat că poate acţiona asupra curentului ce traversează dioda variind tensiunea aplicată aceste grile. Aceasta metoda de control a curentului cu ajutorul unei grile s-a dovedit mai eficace şi mai sensibilă decât căldura variabilă impusa de Fleming catodului. Invenţia lui De Forest, un element fundamental al electronicii moderne, a căpătat denumirea de "triodă". Modelul atomic al lui Bohr Conform danezului Bohr, atomul se compune dintr-un nucleu central, în jurul căruia se deplasează electronii, animaţi de o mişcare comparabilă cu cea a planetelor în jurul Soarelui. Nucleul conţine protoni şi, cum a demonstrat britanicul James Chadwick în 1932, neutroni (particule neutre din punct de vedere electric). Bohr a insistat foarte mult asupra rolului extrem de important al electronilor cei mai externi, care determină reactivitatea chimică a unui element. Fiind relativ departe de nucleu, aceşti corpusculi negativi sunt supuşi unor forte electrostatice slabe, putând, în aceste cazuri, să se sustragă 3

era realizat plecându-se de la un bloc monolitic de semiconductor (germaniu. Pâna la descoperirea integratelor. şi apoi conectate prin fire imprimate pe un suport izolant. dimensiuni reduse. în care se puneau toate elementele de bază ale circuitului electronic printr-o simplă adiţie de elemente care jucau rolul impurităţilor. Este vorba despre tranzistor. în general. Realizări contemporane În 1948. cercetătorii americani John Barden. ce constituie curentul electric. care au permis o diminuare drastică a numărului componentelor electronice dintr-un anumit aparat. în schimb. descoperirile din domeniul electronicii nu se vor opri la acest stadiu. un circuit electronic era format din elemente distincte. o slabă tensiune de alimentare.4 acestei atracţii şi să se deplaseze liber între atomi. Un circuit integrat. siliciu etc). Mai aproape de noi au fost inventate circuitele integrate. Walter Bratain şi William Shokley au pus la punct un dispozitiv care a revoluţionat electronica şi care a substituit tuburile cu vid în foarte multe domenii. fabricate separat. Circulaţia lor. Acest fapt permitea o extraordinară minimalizare a dimensiunilor materialului folosit. Cu sigurantă. care prezintă numeroase avantaje în raport cu tuburile clasice: lipsa curentului pentru încălzire. stă la bază a numeroase fenomene fizice. Fapt care nu poate decât să ne bucure. doresc să prezint dioda semiconductoare. în condiţiile în care aplicaţiile lor practice contribuie la îmbunătăţirea vieţii. 4 . În lucrarea de faţă.

Conectarea diodei în circuitul electric simplu La conectarea într-un circuit simplu. NOŢIUNI GENERALE DESPRE DIODE Definiţia diodei Dioda este un dispozitiv electronic ce permite trecerea curentului doar într-o singură direcţie. Simbolul diodei Simbolul diodelor semiconductoare este prezentat în următoarea figură. format dintr-o baterie şi o lampă. dioda fie va permite trecerea curentului spre lampă. Polarizarea inversă Invers. 5 . deşi există şi alte tehnologii. în funcţie de polaritatea tensiunii aplicate. Fig. Cea mai folosită diodă în circuitele electronice este cea semiconductoare. Polarizarea directă Atunci când polaritatea bateriei este astfel încât este permisă trecerea electronilor prin diodă. săgeţile indică deplasarea reală a electronilor prin diodă. 1. spunem că dioda este polarizată direct. Simbolul diodei Conectarea în circuit Fig.I. când trecerea electronilor este blocată datorită inversării bateriei. spunem că dioda este polarizată invers. 2.5 CAP. fie o va bloca.

doar ca în acest caz presiunea este reprezentată de tensiune. Dioda precum o supapă de închidere (analogie) Fig. iar curgerea fluidului nu mai este posibilă.6 Putem să ne gândim la diodă. ca la un întrerupător: „închisă”. diferenţa de presiune pe suprafaţa valvei va duce la închiderea acesteia. Explicaţie Fig. dar folosind de această dată un aparat de măsură pentru determinarea căderilor de tensiune pe diferite componente ale circuitului. când este polarizată şi „deschisă” când este polarizată invers. Supapele de închidere sunt de fapt dispozitive controlate cu ajutorul presiunii: acestea se deschid şi permit trecerea fluidului dacă „polaritatea” presiunii pe suprafaţă lor este corectă. 4. Dioda ca o supapă de închidere Comportamentul diodei este analog comportamentului dispozitivului hidraulic denumit supapă de închidere. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul diodelor. Măsurarea tensiunii din circuit Să reluăm circuitul de mai sus. O supapă de închidere permite trecerea fluidului doar într-o singură direcţie. 3. 6 . Dacă „polaritatea” presiunii este de sens contrar.

iar căderea de tensiune pe sarcină va fi egală cu zero. ca şi dioda cu vid: . Singura diferenţă notabilă este căderea de tensiune mult mai mare la bornele diodei (0. Simbolul diodei Regiunea p a joncţiunii constituie anodul diodei. faţa de căderea de tensiune pe un întrerupător mecanic (câţiva mV). Dacă nu există nicio tensiune aplicată la bornele diodei semiconductoare. Această cădere de tensiune de polarizare directă se datorează acţiunii zonei de golire formată de joncţiunea P-N sub influenţa tensiunii aplicate. Dioda semiconductoare se caracterizează prin conductivitate unidirecţională. metal. dioda devine polarizată invers.7 V). şi toată tensiunea disponibilă la bornele sursei de alimentare se regăseşte pe diodă. Fig. Putem considera dioda ca fiind un întrerupător „automat” (se închide când este polarizat direct şi se deschide când este polarizat invers).7 O diodă polarizată direct conduce curent şi prezintă o cădere mică de tensiune la bornele sale. Dioda semiconductoare este un dispozitiv electronic constituit dintr-o joncţiune pn prevăzută cu contacte metalice la regiunile p şi n şi introdusă într-o capsulă din sticlă.în cazul polarizării în sens invers permite trecerea unui curent mic (curent invers). şi prin urmare aceasta se comportă precum un izolator. Purtătorii de sarcină aproape că lipsesc în zona de golire. ceramică sau plastic. iar joncţiunea n . existenţa zonei de golire înguste în jurul joncţiunii P-N previne apariţia curentului (figura alăturată (a)).în cazul polarizării în sens direct permite trecerea unui curent mare (curent direct). . 7 . catodul. astfel încât majoritatea tensiunii disponibile la bornele sursei de alimentare se regăseşte pe lampă (sarcină). Dacă polaritatea bateriei este inversată. 5.

7 V. Acest lucru se poate realiza prin aplicarea unei anumite tensiuni minime. polarizare parţială).3 V. Ecuaţia diodei 8 . zona de golire devine mult mai subţire (figura alăturată (a). Tensiunea de polarizare directă Fig. zona de golire se extinde şi blochează şi mai bine trecerea curentului prin dispozitiv. Căderea de tensiune la bornele diodei rămâne aproximativ constantă pentru o gamă largă de curenţi prin diodă. Polarizarea directă a diodei Dacă dioda este polarizată direct însă. Polarizarea inversă a diodei Dacă dioda este polarizată invers. 6.8 Fig. Pentru analiza circuitelor electronice simplificate. Pentru funcţionarea corectă a diodei însă. putem considera căderea de tensiune pe diodă ca fiind constantă (nu depinde de valoarea curentului prin diodă). iar pentru cele de germaniu de doar 0. 7. iar rezistenţa faţă de curent scade. denumită tensiune de polarizare directă (figura alăturată (b)). zona de golire trebuie să dispară complet. care pentru diodele de siliciu este în mod normal 0.

Curentul invers Deşi o diodă polarizată invers. în realitate există un mic curent de scurgere ce trece prin diodă chiar şi la polarizarea inversă. din moment ce temperatura este un factor în ecuaţia diodei. nu permite curentului să treacă prin ea datorită extinderii zonei de golire. iar această utilizarea poate fi înţeleasă doar dacă înţelegem în primul rând ecuaţia diodei de mai sus. această temperatură este de aproximativ 26 mV. o joncţiune P-N polarizată direct poate fi folosită ca un dispozitiv de determinare a temperaturii. ci este menţionată aici doar pentru a înţelege faptul că există o variaţie a căderii de tensiune la bornele diodei pentru diferite valori ale curenţilor prin diodă. De asemenea. Aceste ecuaţii nu trebuie neapărat luată în considerare la analiza circuitelor simple cu diode. putem simplifica ecuaţia de mai sus şi să ajungem la următoarea relaţie. sau Vt. căderea de tensiune rămâne constantă la 0. 9 .718) q = sarcina electronului (1. La temperatura camerei. şi poartă numele de tensiune termică.718) VD = tensiunea aplicată la bornele diodei (V) Cunoscând acest fapt.6 ∙10-19 C) VD = tensiunea aplicată la bornele diodei (V) N = factor de idealitate sau coeficient de emisie (între 1 şi 2) k = constanta lui Boltzmann (1.3 V (germaniu). ID = curentul diodei (A) IS = curentul de saturaţie (aproximativ 10-12 A) e = constanta lui euler (2. Această variaţie este foarte mică. Ecuaţia simplificată a diodei unde. şi ele pot fi înţelese doar în contextul acestei ecuaţii. ID = curentul diodei (A) IS = curentul de saturaţie (aproximativ 10-12 A) e = constanta lui Euler (2. aceasta fiind şi motivul pentru care se consideră că. la bornele diodei.7 (siliciu) sau 0. Termenul q/KT descrie tensiunea produsă în joncţiunea P-N datorită acţiunii temperaturii. Totuşi.9 unde. şi considerând factorul de idealitate ca fiind 1.38∙10-23) T = temperatura joncţiunii (K) Ecuaţia exactă ce descrie curentul printr-o diodă poartă numele de ecuaţia diodei. unele circuite folosesc în mod intenţionat relaţia curent/tensiune a joncţiunii P-N.

Tensiunea de străpungere Dioda nu poate suporta o tensiune de polarizare inversă infinit de mare. Conectarea diodei la ohmmetru 10 . 9. notată cu Vs.exact invers faţă de tensiunea de polarizare directă. 8.10 iar acest curent poartă numele de curent invers. Dacă această tensiune devine prea mare. Tensiunea de străpungerea creşte odată cu creşterea temperaturii şi scade cu scăderea temperaturii . Curentul invers poate fi însă ignorat pentru majoritatea aplicaţiilor. Variaţia curent-tensiune a diodei Fig. dioda va fi distrusă datorită unei condiţii denumită străpungere. Graficul curent-tensiune al diodei Conectarea diodei la ohmmetru Fig. Această tensiune inversă maximă poartă numele de tensiune de străpungere (inversă).

nu şi cantitativă. Neajunsuri Problema folosirii unui ohmmetru pentru verificarea unei diode. iar la conectarea inversă. La majoritatea multimetrelor digitale. Folosirea corectă ohmmetrului Desigur.11 Din moment ce o diodă nu este nimic altceva decât o valvă uni-direcţională de curent. putem verifica acest lucru folosind un ohmmetru alimentat în curent continuu (cu baterie). ci este o mărime dependentă de ambele cantităţi şi variază substanţial în funcţie de ohmmetrul folosit pentru efectuarea citirii. atunci când aparatul este setat pe măsurarea rezistenţelor. dar valoarea rezistenţei obţinute din măsurătoare nu ne este de niciun folos. această valoarea nu este folositoare unui tehnician sau proiectantului circuitului. sonda roşie reprezintă terminalul pozitiv iar sonda neagră reprezintă terminalul negativ. Dacă un ohmmetru indică o valoare de 1. 10. Cu alte cuvinte. Over-Limit). La conectarea diodei într-o anumită direcţie. acest lucru nu este valabil pentru toate multimetrele. Această valoare nu reprezintă nici căderea de tensiune la polarizarea directă şi nici rezistenţa materialului semiconductor din diodă. putem considera rezistenţa ca fiind infinită). Utilizarea funcţiei speciale de „verificare diodă” Fig. Totuşi.73 Ω la polarizarea directă. existând posibilitatea ca sonda neagră să fie pozitivă (+) şi cea roşie negativă (-). un ohmmetru poate doar să ne spună dacă dioda funcţionează (dacă aceasta conduce curent). este că indicaţia afişajului are doar valoare calitativă. („OL” reprezintă o valoarea prea mare ce nu poate fi indicată de aparatul de măsură (din engl. determinarea polarităţii diodei (care terminal este anodul şi care catodul) necesită ca în primul rând să cunoaştem care din sondele aparatului de măsură este cea pozitivă (+) şi care sondă este cea negativă (-). atunci când aparatul este trecut pe funcţia „Ω”. aparatul ar trebui să indice o rezistenţă foarte mare (figura alăturată (b)). Verificarea diodei 11 . în acest caz. aparatul de măsură ar trebui să indice o rezistenţă foarte mică (figura de alăturată (a)).

această valoare ar fi infinită. această valoare ar fi zero: ideal. valoarea maximă medie a curentului pe care bobina o poate suportă la polarizarea directă. În realitate. Folosirea unui circuit special Fig. Ideal. folosind o baterie. VR sau VDC . trecute în cataloage. sunt următoarele: VRRM . un rezistor şi un voltmetru.valoarea maximă (medie) a curentului direct.tensiunea maximă inversă de curent continuu. fără distrugerea acesteia. valoarea tensiunii de polarizare directă indicată de aceste aparate va fi de obicei mai mică decât valoarea „normală” de 0. 11. este valoarea maximă a tensiunii la care dioda poate funcţiona neîntrerupt. Dacă nu avem la dispoziţie un multimetru cu funcţie de verificare a diodelor. este tensiunea maximă inversă la care poate rezista dioda.12 Din acest motiv. Principiul de funcţionare al acestor aparate de măsură constă în forţarea unui curent mic prin diodă şi măsurarea căderii de tensiune dintre cele două borne ale diodei. în volţi. Lista parametrilor Principalele caracteristici ale diodelor. deoarece curentul furnizat de aparatul de măsură prin diodă este foarte mic. IF(AV) . tensiunea directă este descrisă de ecuaţia diodei. dioda nu ar prezenta niciun fel de opoziţie în faţa deplasării electronilor. această valoare a fi infinită. Măsurarea tensiunii de polarizare Totuşi. Ideal. putem realiza un circuit electric precum în figura alăturată. unele multimetre digitale sunt prevăzute cu o funcţie specială de „verificare a diodei” ce indică tensiunea reală de polarizare directă a diodei. de obicei este specificată împreună cu valoarea curentului direct.tensiunea inversă repetitivă maximă. atunci când această tensiune este atinsă în mod repetat. în loc de o rezistenţă în ohmi. Ideal.7 V.tensiunea (de polarizare) directă maximă. Această limitarea este practic o limitare termică: câtă 12 . VF . sau dacă vrem să măsurăm tensiunea de polarizare directă a diodei folosind un curent mai mare.

această valoare ar fi zero.13 căldură poate „suporta” joncţiunea P-N. ceea ce ar înseamna că învelişul (carcasa) diodei ar fi un conductor şi radiator termic perfect. reprezintă durata de timp necesară „stingerii” diodei atunci când tensiunea la bornele sale alternează între polarizare directă şi polarizare inversă. această valoare ar fi infinită. având în vedere că puterea disipată reprezintă produsul dintre curent şi tensiune. pentru o diodă de comutaţie rapidă. Această valoare este limitată de capacitatea termică a diodei. Ideal. IFSM sau if(vârf) .curentul de polarizare directă maxim. În realitate. reprezintă temperatura maximă admisă a joncţiunii P-N a diodei.temperatura de depozitare. acest lucru duce la limitarea puterii maxime disipate. în ciuda eforturilor susţinute de răcire a mediului exterior diodei. Ideal. R(Θ) . reprezintă valoarea temperaturii de stocare a diodelor (nepolarizate). şi este de obicei mult mai mare decât valoarea curentului mediu datorită inerţiei termice. timpul de revenire este de ordinul zecilor de microsecunde (ms). CJ . pentru o anumită putere disipată. deoarece o diodă perfectă ar bloca toţi curenţii atunci când este polarizată invers. reprezintă diferenţa dintre temperatura joncţiunii şi temperatura aerului exterior diodei (R(Θ)JA).timpul de revenire invers. Pentru o diodă redresoare tipică. fiind capabil să transfere energie sub formă de căldură dinspre joncţiune spre mediul exterior (sau spre contacte) fără nicio diferenţă de temperatură existentă în grosimea carcasei. această valoare ar fi zero. această valoarea este mică în comparaţie cu valoarea curentului maxim de polarizare directă. valoare dată de obicei în oC. reprezintă curentul de vârf maxim pe care dioda îl poate conduce la polarizare directă. Ideal. Ideal. trr .capacitatea tipică a joncţiunii. Din nou. această valoare ar fi infinită. O rezistenţă termică ridicată se traduce prin faptul că dioda va stoca o temperatură excesivă în jurul joncţiunii (punctul critic). iar tensiunea de polarizare directă depinde atât de curent cât şi de temperatura joncţiunii.temperatura de funcţionare a joncţiunii. PD . reprezintă valoarea puterii (în Watt) pe care dioda o poate disipa fără ca această putere să ducă la distrugerea diodei. fără ca acest curent să ducă la distrugerea diodei. Această valoare este de obicei foarte mică. datorită comportării zonei de golire precum un dielectric între anod şi catod. de ordinul picofarazilor (pF).curentul maxim de polarizare inversă. această valoare ar fi infinită. TSTG . acest timp poate ajunge la doar câteva nanosecunde (ns). sau dintre joncţiune şi contacte (R(Θ)JL). această valoare ar fi zero: dioda se „stinge” imediat după inversarea polarităţii. Valoarea este exprimată în oC/W.rezistenţa termică. IR . reprezintă capacitatea intrinsecă joncţiunii. TJ . 13 . reprezintă valoarea curentului prin diodă la polarizarea inversă şi aplicarea tensiunii de polarizare inversă maximă de curent continuu(VDC). Mai este cunoscut şi sub numele de curent de scăpări. Ideal.puterea maximă disipată totală. Ideal. Căldura reprezintă punctul critic al dispozitivelor semiconductoare: acestea trebuie menţinute la o temperatură cât mai apropiată de temperatura camerei pentru funcţionarea lor corectă şi o durată de funcţionare cât mai lungă. această valoare este limitată de capacitatea termică a joncţiunii diodei.

La creşterea tensiunii inverse aplicate diodei. La polarizare inversă. În Tabelul 1. relaţie care este reprezentată grafic în figura 1. Tensiunea la care apare acest fenomen se numeşte tensiune de străpungere.2 unde limitele de funcţionare fără pericol ale unei diode semiconductoare sunt haşurate.1 (vezi Anexa nr.II. Caracteristici principale ale diodelor semiconductoare Caracteristica directă. Fig. diodele semiconductoare sunt parcurse de curenţi foarte mici (de ordinul microamperilor sau nanoamperilor). depăşirea acestor mărimi poate produce distrugerea diodei. chiar la variaţii mici ale tensiunii inverse aplicate diodei.1) se prezintă clasificarea diodelor semiconductoare după procesul tehnologic de realizare. 12. CLASIFICAREA DIODELOR Clasificarea diodelor semiconductoare se poate face după tehnologia de fabricaţie şi după domeniul de aplicaţie. Dacă această creştere a curentului invers nu este evitată sau limitată. La utilizarea diodelor semiconductoare este necesar să se ţină seama de două limitări importante: curentul direct maxim şi tensiunea inversă maximă.14 CAP. Puterea maximă de disipaţie Pdmax este determinată prin produsul: i ⋅ u ≤ Pd max .3 V pentru diode cu germaniu şi 0.2 – 0. valori tipice pentru tensiunea de prag sunt cuprinse între limitele 0. Puterea de disipaţie maximă. În Tabelul 1.2 (vezi Anexa nr. de la care creşte rapid cu creşterea tensiunii U. peste această valoare.6 – 0. curentul (invers) creşte rapid. În relaţia de mai sus i şi u reprezintă curentul care trece prin diodă respectiv tensiunea la bornele ei la un moment dat în planul i-u.2) se propune o clasificare a diodelor semiconductoare după funcţiile pe care acestea le îndeplinesc în circuitele electronice. Caracteristica inversă a diodelor semiconductoare este puternic dependentă de temperatură. Caracteristica inversă. până la o anumită valoare numită tensiune de prag. Hiperbola de disipaţie pentru o diodă semiconductoare 14 . dioda se poate distruge. Curentul este egal cu zero.7 pentru diode cu siliciu.

TIPURI DE DIODE III. în care atât curentul.2.. Dioda redresoare Diodele redresoare se construiesc de obicei din trei straturi: un strat p+ cu concentraţie mare de impurităţi acceptoare. Pentru diodele cu siliciu aliate. p+ s n+ Fig. Dioda redresoare III. În conducţia directă dioda prezintă o rezistenţă ohmică de valoare mică datorită faptului că regiunea s este saturată de purtătorii de sarcină injectaţi din regiunea n+ sau p+. fără sa se distrugă. În cazul diodei cu germaniu aliată regiunea p+ se realizează cu indiu. difuzie sau epitaxie. un strat s cu concentraţie foarte mică de impurităţi având o rezistivitate ρ = 30.III. 14. cât si puterea disipată sunt menţinute la valori pe care dioda le poate suporta în regim permanent. într-o gamă largă de variaţie a curentului invers. Tensiunea de străpungere ridicată este asigurată de regiunea s care la aplicarea unei tensiuni inverse se goleşte de purtătorii de sarcină mobili şi devine o regiune de sarcină spaţială.15 CAP. Dioda funcţionează într-un regim de străpungere controlat. 13.300 Ωcm şi un strat n+ cu concentraţie mare de impurităţi donoare..1. Joncţiunea apare la contactul cu stratul n+ dacă s este de tip p şi la contactul p+ dacă s este de tipul n. iar regiunea n+ cu un aliaj aur-stibiu. 15 . iar regiunea n+ cu un aliaj staniu-stibiu. Dioda Zener Este o diodă stabilizatoare de tensiune. Funcţionarea ei se bazează pe proprietatea joncţiunii p-n de a avea în regiunea de străpungere o tensiune la borne constant. Structura unei diode redresoare Acest tip de diodă poate fi realizat prin aliere. Fig. regiunea p+ se realizează cu aluminiu.

În acest domeniu dioda prezintă o rezistenţă negativă. caracteristica are forma de „N”.pe anod si + pe catod) funcţionează în regim de străpungere. care reprezintă variaţia tensiunii de stabilizare pentru o variaţie a temperaturii de 1grad C . apare curentul tunel.3. adică Uz mai mic de 6V şi pozitiv pentru tensiuni mai mari de 6V. Datorită acestei lăţimi mici a barierei de potenţial. poate avea valori între 4-200 V) 2) Rezistenţa dinamică (este rezistenşa internă a diodei în regiunea de străpungere) Rd = DU/DI . Dioda tunel Are o concentraţie mare de impurităţi. -când este polarizată invers (. care de obicei este de valoarea zecilor de ohmi. III. Tot datorită acestui effect. 15. Dacă se foloseşte material semiconductor. ducând la micşorarea lătimii regiunii de trecere pâna la (10la-2 microni). . Aceasta caracteristică arată. ca raportul dintre curentul maxim şi curentul minim să fie cât mai mare.acest coeficient este negativ pentru tensiunea la bornele diodei.2-50 W) 5)Coeficientul de temperatură a tensiunii de stabilizare.în regiunea de polarizare inversă dependenţa curent-tensiune este liniară. caracteristica ce se deosebeşte de cea a unei diode semiconductoare prin următoarele: . Pentru o bună funcţionare este de dorit. Caracteristica diodei nu depinde de variaţiile de temperatură de aceea ea poate lucra la frecvenţe 16 .16 Dioda zener este construită din siliciu : -când este polarizată direct (+ pe anod si – pe catod) funcţionează ca o diodă cu joncţiune. apare un fenomen numit efectul tunel. Dioda tunel lucrează la puteri mici de ordinul watilor. 3) Curentul invers maxim (este valoare maximă a curentului pe care o poate suporta diode. Semnul convenţional al diodei Zener Funcţionarea diodei zener este caracteristică următoarelor mărimi: 1) Tensiunea de stabilizare ( este tensiunea la care apare regimul de străpungere. deci dioda nu prezintă conductţe unilaterală. arseniura de galiu acest raport depaseşte valoare 15.în regiunea polarizării directe. are valori cuprinse între 0. Datorită acestui efect electronii pot învinge bariera de potential chiar dacă lipseşte energia suplimentară. pentru valori mici ale tensiunii. ca pe o anumită porţiune la creşteri ale tensiunii corespund mişcări ale curentului. fără să se deterioreze) 4) Putere maximă disipată (este produsul dintre tensiunea de străpungere şi curentul invers maxim. care se suprapune peste curentul normal al unei jonctiuni p-n modificând caracteristica curent-tensiune.cu cât rezistenţa dinamică este mai mică cu atât tensiunea diodei este mai mică. Fig.

care funcţionează în regim de polarizare inversă pâna la valoarea de străpungere . Aceasta posibilitate de a varia o capacitate într-un circuit prin varierea unei surse de polarizare este necesară în circuitele de schimbare a frecvenţei: circuitele de reglaj automat al frecvenţei. . La capătul unui electrod se găseşte un monocristal de germaniu (semiconductor de tip n). care vine în contact cu monocristalul. Dioda cu contact punctiform Este folosită pentru frecvenţe înalte. Dioda Varicap Sunt diode cu joncţiune .o capsulă de sticlă străbătută de 2 electrozi metalici. Este alcătuită din următoarele componente: . schimbător de frecvenţă sau ca diodă de comutaţie. cu o capacitate foarte mică ( < 1pF ) Datorita acestei joncţiuni. Fig. Acest tip de diodă poate fi folosit ca detector. Dacă se trece un impuls de curent scurt. Aceste diode utilizează proprietatea joncţiunii p-n de a se comporta ca o capacitate ce depinde de tensiunea continuă de polarizare inversă (acesta este capacitatea de barieră). Semnul convenţional al diodei Varicap III. Celălalt electrod se continuă cu un conductor de wolfram. 16. Apare astfel o joncţiune de tip p-n de suprafaţă foarte mică.amplificatoare de frecvente foarte înalte. precum şi modulaţia frecvenţei. III. dioda funcţionează la frecvenţe foarte înalte. . dar puternic la contactul dintre conductori şi monocristal în interiorul acestuia din urmă se formează o regiune de tip p .oscilatoare de frecvenţe foarte înalte. Semnul convenţional al diodei tunel Datorita caracteristicii în „N” şi a funcţionării la frecvente. Diodele varicap au capacităţi de ordinul pF sau zecilor de pF şi se construiesc din siliciu pentru a avea o rezistentă internă mai mare în polarizarea inversă. 17.circuite basculante monostabile. aceasta diodă este folosită la realizarea următoarelor circuite: . În acest fel.5.4. Fig.17 foarte înalte de ordinul 10 la a 4 MHz. Dezavantajul diodei tunel este că are numai două borne şi deci nu se poate face separarea între circuitul de intrare şi cel de iesire. ele pot fi asimilate cu un condensator cu pierderi neglijabile. bistabile şi astabile. 17 .

folosit în realizarea circuitelor optoelectronice.7. Fotodiodă cu contact punctiform: 1 – pastilă de germaniu. Principiul de funcţionare se bazează pe faptul că în anumite materiale semiconductoare (ex. generează purtători excedentari de sarcină. 20. Structura unei diode cu contact punctiform: 1-capsula de sticla. Diodele luminoase intră în compunerea caracterelor luminoase (cifre. Fig. Semn convenţional III. 3 – izolator. 19. Construcţia fotodiodei III. încât lumina să pătrundă în dreptul joncţiunii. litere. ajungând în dreptul joncţiunii. în aparatele electronice cu citire numerică) Folosirea diodelor luminoase împreună cu un dispozitiv fotosensibil creează un cuplaj optic între două circuite perfect izolate din punct de vedere electric. 18. Radiaţia luminoasă. 6 – terminal anod. care se vor deplasa sub acţiunea câmpului electric creat de tensiunea aplicată diodei. 2 – lentilă. 3-semiconductor de tip N. diodele luminoase au proprietatea de a emite lumină la trecerea curentului prin ele. 4 – fir de tungsten. 18 . Dioida luminoasă Cunoscute în literatura de specialitate sub denumirea de LED-uri (LIGHT EMITTING DIODES). arseniura de galiu) energia care se degajă în urma procesului de recombinare electron-gol poate fi emisă sub forma de lumină.18 Fig. 4-conductor subtire de Wolfram Fig. semne) folosite pentru afişarea informaţiilor (ex.6. 2-electrozi metalici. Fotodioda Sunt astfel construite. 5 – carcasa diodei (catod).

semn convenţional 19 .19 Fig. Dioda LED . 22. Dioda de tip LED Fig. 21.

Utilizarea redresorului monoalternanţă 20 . ceea ce înseamnă. sursa de tensiune alternativă este „văzută” de sarcină doar odată la fiecare jumătate de perioadă. 24. iar dioda realizează întocmai acest lucru. înspre sarcină. Acest lucru implică folosirea unui dispozitiv ce permite trecerea electronilor doar într-o singură direcţie. Acesta permite trecerea doar a unei jumătăţi a formei de undă de curent alternativ dinspre sursă. Utilizare Fig. Redresorul mono-alternanţă Fig. Pe scurt. 23. Mai mult. REDRESAREA.20 CAP.IV. Neajunsuri Pentru majoritatea aplicaţiilor de putere însă. redresarea mono-alternanţă nu este suficientă. Conţinutul armonic al undei de ieşire este foarte mare şi prin urmare dificil de filtrat. că mare parte din capacitatea sursei nu este folosită. redresarea reprezintă transformarea curentului alternativ în curent continuu. CEA MAI RĂSPÂNDITĂ APLICAŢIE A DIODELOR Definiţia redresării Cea mai populară aplicaţia e diodelor este redresarea. Redresor monoalternanţă Cel mai simplu circuit de redresare îl reprezintă redresorul mono-alternanţă.

Schemă de montaj cu redresor dublă-alternanţă Una dintre posibilităţi este realizarea redresorului cu punct median. lampa nu „clipeşte”. Când întrerupătorul este în poziţie mediu. Prima perioadă în funcţionare 21 . şi doar o jumătate (folosind un redresor mono-alternanţă) din tensiunea maximă disponibilă pe cealaltă poziţie. Putem înţelege mult mai bine funcţionarea acestui redresor dacă luăm pe rând fiecare jumătate de perioadă (semi-perioadă). avem nevoie de o altă configuraţie a circuitului redresor. Fig. Unele comutatoare cu rezistenţă reglabilă folosite la lămpi. lampa incandescentă primeşte aproximativ jumătate din puterea disponibilă la sursa de curent alternativ. Prima semi-perioadă Fig. folosind un transformator cu priză mediană pe înfăşurarea secundară şi două diode. ci. aplică întreaga tensiune de curent continuu pe filamentul „lămpii” în poziţia „maxim”. filamentul ei pur şi simplu operează la o temperatură mai mică decât temperatura normală de funcţionare. 26. pentru o intensitate luminoasă mai scăzută. Datorită faptului că forma de undă mono-alternanţă pulsează mult mai rapid. decât timpul necesar pentru încălzirea şi răcirea filamentului.21 Redresarea mono-alternanţă este totuşi o modalitatea foarte uşoară de reducere a puterii generate pe o sarcină rezistivă. şi anume. un redresor dublă-alternanţă. Redresor dublă-alternanţă cu punct median Pentru redresarea şi folosirea ambelor alternanţe a undelor sinusoidale. 25.

iar dioda de jos este blocată. Sarcina „vede” şi în acest caz o jumătate de formă de undă sinusoidală. de aceeaşi polaritate ca şi în cazul precedent: pozitiv în partea de sus şi negativ în partea de jos. polaritatea tensiunii alternative se inversează. vor conduce curent. 27. cealaltă diodă. A doua semi-perioadă Fig. În acest caz.22 Să considerăm de exemplu prima jumătate a perioadei. Mai mult. 28. diodele inversate pot fi conectate în paralel cu configuraţia pozitivă deja existentă. Rezultatul este un redresor dublă-alternanţă cu polaritate dublă. Sarcina „vede” prima jumătate a formei de undă sinusoidale. A doua perioadă în funcţionare În a doua parte a perioadei. În această situaţie. cea de jos. Redresor dublă-alternanţă cu polaritate dublă Fig. Modul de conectare al diodelor este acelaşi ca şi la redresorul în punte. 22 . Doar partea de sus a înfăşurării secundare a transformatorului conduce curent în acest caz. nu vor conduce curent. pozitiv sus şi negativ jos. când polaritatea tensiunii de alimentare este pozitivă (+) sus şi negativă (-) jos. Redresor dublă-alternanţă cu polaritate dublă Polaritatea sarcinii poate fi inversată prin inversarea direcţiilor diodelor. doar dioda de sus va conduce. şi cealaltă jumătate a secundarului transformatorului. iar celelalte porţiuni ale circuitului ce au fost active la pasul precedent.

redresorul dublu alternanţa cu punct median este folosit doar în aplicaţiile de putere mică. Prin urmare. Dacă circuitul în cauză este un circuit de putere mare. Semi-perioadele pozitive Fig. Redresor dublă-alternanţă în punte (punte redresoare) Fig. Redresor dublă-alternanţă în punte Probabil că cel mai popular redresor este cel dublă-alternanţă în punte. 29. 30.23 Dezavantaje Un mare dezavantaj al acestei configuraţii este necesitatea folosirii unui transformator cu priză mediană pe înfăşurarea secundară. Aceste utilizează patru diode conectate în punte. 23 . Funcţionarea redresorului în punte Direcţia curentului pentru semi-perioadele pozitive este prezentată în figura alăturată. mărimea şi costul unui astfel de transformator pot fi suficient de mari.

Prezentarea funcţionării Modul corect de aşezare în punte al diodelor poate prezenta pentru începători unele dificultăţi. Reprezentarea echivalentă Fig. pentru ambele polarităţi. o semi-perioadă negativă la sursă este o semi-perioadă pozitivă pe sarcină. doar că toate diodele sunt poziţionate orizontal. Cu alte cuvinte. curentul prin sarcină are aceeaşi direcţie de curgere. Este exact acelaşi circuit. Funcţionarea redresorului în punte – a doua perioadă Direcţia curentului pentru semi-perioadele negative este prezentată în figura alăturată.7 ∙ 2 = 1.4 V pentru Si) faţa de redresorul dubă alternanţă cu punct median. 24 . 32. Acest dezavantaj reprezintă însă o problemă doar pentru sursele cu o tensiune de alimentarea foarte scăzută. 31. Avantaje şi dezavantaje Indiferent de polaritatea intrării. Astfel. Curgerea curentului are loc prin două diode serie. a acestui circuit este mult mai uşor de ţinut minte şi de înţeles. dar echivalentă.24 Semi-perioadele negative Fig. căderea de tensiune pierdută dinspre sursă spre sarcină datorită diodelor este dublă (0. şi toate indică în aceeaşi direcţie. O reprezentare alternativa.

25 . 34. Redresor trifazat Un avantaj al acestei notaţii este că poate fi uşor aplicată unei versiuni trifazate a redresorului. Configuraţie polifazată Fig.25 Configuraţie trifazată Fig. 33.sau oricărei configuraţii polifazate.. Redresor polifazat ..

În majoritatea cazurilor. Forme de unde înainte şi după redresare În cazul redresării unui circuit de curent alternativ polifazat. dublă-alternanţă (indiferent dacă este cu punct median sau în punte). 26 . pulsaţia reprezintă o tensiune nedorită. Dacă puterile implicate nu sunt foarte mari. Un redresor monofazat. Numărul pulsurilor semnalului redresat Câteodată. Un redresor monofazat. Tensiunea de pulsaţie Indiferent de tipul redresării . poate fi numit redresor cu două pulsuri. metoda rectificării (redresării) este descrisă numărând „pulsurile” tensiunii de curent continuu pentru fiecare 360o electrice. suprapunerea pulsurilor defazate produce o tensiune de curent continuu mult mai „netedă” (cu un conţinut mai mic de curent alternativ) decât cea produsă prin redresarea unei singure faze de curent alternativ. se pot folosi reţele de filtrare pentru reducerea cu succes a acestui efect. mono-alternanţă. Acesta este un avantaj important în circuitele redresoare de putere. unde doar mărimea fizică a componentelor necesare pentru realizarea filtrării ar impune unele limite. deoarece produce un singur puls într-o perioadă completă (360o) a formei de undă alternative. poartă numele de tensiune de pulsaţie.monofazată sau polifazată . sau simplupulsaţie. Un redresor trifazat.cantitatea de tensiune alternativă suprapusă peste tensiunea de curent continuu la ieşirea redresorului. 34. din moment ce la ieşire dorim o tensiune de curent continuu pură. deoarece produce două pulsuri de tensiune continuă într-o perioadă a tensiunii de curent alternativ. dublă-alternanţă poate fi denumit redresor cu şase pulsuri. este prin urmare un redresor cu un puls.26 Forma de undă a tensiunii redresate Fig.

putem conecta în paralel un set de redresoare dublă-alternanţă în punte astfel încât să rezulte mai mult de 6 pulsuri de tensiune continuă pentru cele trei faze ale curentului alternativ. Folosind transformatoare. Dublarea numărului de pulsuri Este posibilă obţinerea unui număru dublu de pulsuri faţă de numărul fazelor cu ajutorului unui redresor. Acest fenomen poate fi exploatat prin utilizarea unui transformator în configuraţie Y-Y conectat la un redresor în punte. iar un alt transformator în configuraţie Y-Δ conectat la un al doilea redresor în punte. va prezenta acest defazaj de 30o. Dacă se introduce un defazaj de 30o între primarul şi secundarul transformatorului trifazat atunci înfăşurările nu sunt de acelaşi tip.27 Dublarea numărului de pulsuri Fig. Cu alte cuvinte. un transformator în configuraţie Y-Δ (stea-triunghi) sau Δ-Y (triunghi-stea). cele două punţi redresoare le conectăm apoi în paralel. tensiunea de pulsaţie rezultată prin superpoziţia lor va fi mai mică decât tensiunea de pulsaţie luată individual pentru cele două redresoare: 12 pulsuri pentru o perioadă (360o) în loc de 6. dar nu şi un transformator în configuraţie Y-Y sau Δ-Δ. Din moment de tensiunea de pulsaţie dintre cele două redresoare este defazată cu 30o. 35. 27 .

Bodea M.a. Bucureşti. – Electronică. 1978. „Manualul muncitorului electronist” 16. ş. Galaţi.Dispozitive şi circuite electronice – partea I-a. Manolescu A. Pătruţescu M. Zoltán „Dispozitive şi circuite electronice” 12. 3. precizie in tehnologia straturilor subţiri. „Diodele tunel şi utilizarea lor” 13. Automatica şi electronica” 10.Îndrumăr de laborator pentru electronică. 2001.. „Diode cu siliciu” 14. ş. 1994.. Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”. „Semiconductoare şi aplicaţii” 28 . „Diode şi tiristoare de putere” 8.I. “Circuite integrate liniare” 7. ”Realizarea rezistenţelor de. Rabeja R. ş. Universitatea din Galaţi.. internet 6.P. Aiordăchioaie D. 2. Germán S.D. Popa Rustem. E. Bodea M.a.a. „Diode şi tranzistoare” 15. Ceangă E.M. “Agenda radioelectronistului” 9. Ceangă E. Iliev Mircea.. Iliev Voichiţa-Marcela ...28 BIBLIOGRAFIE 1. Petru A. Îndrumar de laborator. M. Cătuneanu V. 1981. Universitatea din Galaţi. „Materiale şi componente electronice” 11. 5. Ristea I.D. Dragulanescu N.Electronică industrială. Schlett Z. 4.

1 Clasificarea diodelor semiconductoare în tipuri tehnologice DIODE CU CONTACT PUNCIFORM MICROALIATE ALIATE DIFUZATE EPITAXIALE MESA-ALIATE MESA-DIFUZATE ALIAT-DIFUZATE PLANARE PLANAR-EPITAXIALE MESA-PLANARE MESA-PLANAR EPITAXIALE 29 .29 Anexe ANEXA NR.

30 ANEXA NR.3W DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ DETECTOARE DETECTOARE PENTRU SPECTRUL VIZIBIL DE PUTERE MEDIE IF 10A DE PUTERE MEDIE Pd 5W DE ULTRAÎNALTĂ FRECVENŢĂ MIXER MIXER SPECIALE DE PUTERE MARE IF > 10A DE PUTERE MARE Pd > 5W COMUTATOARE COMUTATOARE 30 .2 Clasificarea diodelor semiconductoare după funcţiile lor în circuite electronice DIODE DE ÎNALTĂ FRECVENŢĂ (până la300MHz) DE ULTRAÎNALTĂ FRECVENŢĂ (până la300MHz) REDRESOARE STABILIZATOARE VARICAP FOTODIODE DE MICĂ PUTERE IF 0.3A DE MICĂ PUTERE Pd 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful