HALIMBAWA NG BANGHAY ARALIN

KAGAWARAN NG EDUKASYON SANGAY NG PAMPANGA DISTRITO NG BACOLOR Paaralang Elementarya Ng Bacolor Bulaon Resettlement, Lungsod Ng San Fernando, Pampanga Setyembre 16, 2011 Taong Pampaaralan 20112012 Grade VI-A Ikalawang Markahan Oras: 8:30 ± 9:30 Banghay- Aralin Pakitang Turo sa Filipino 6 I. Layunin Pagkatapos ng anim na pung (60) minuto, ang mga mag-aaral ay inaasahang matamo ang 75 % antas ng tagumpay na: naipaliliwanag ang nilalaman ng awiting ³ Masdan Ang Kapaligiran´, natutukoy ang pandiwa sa pangngusap at ang aspekto nito, at nakatutulong sa pangangalaga at pagpapahalaga sa kapaligiran Paksang Aralin: ASPEKTO NG PANDIWA Sanggunian: Landas Sa Wika 6, Lydia B. Liwanag: Pahina 90-97 Kagamitan: Manila Paper, Kartolina, Tsart, Kopya Ng Awit, CD, Cassette Pagpapahalaga: ³Pangangalaga sa Kapaligiran´ III. Pamamaraan Gawain Ng Guro A. Panimulang Gawain 1. y y y Pang araw- araw na Gawain Panimulang dasal Pagtawag ng mga kalahok Pampasigla Gawain Ng Mga Mag-Aaral

y y y II.

Bawat kahon ay may katumbas na titik. Bawat pangkat ay 2. 1. grupo). C. taga-sulat at tagapagmasid -oras. matitikman 3. malalasap GG -. punan ng ibang mga titik ang kahon upang mabuo ang wastong kahulugan ng mga salita. Pagganyak 1. Paglalahad (Pangkatin ang klase sa apat na3. sa tapat ng bawat salita ay mga kahon na magbibigay ng kasing kahulugan nito. Panlinang na Gawain 1. Bawat grupo ay magtatalaga ng tingnan tagapag-ulat/ lider. Hindi po! . Pagkuha sa Interes ng mga Bata Masdan ninyo ang ating kapaligiran. Ano ang napapansin ninyo sa inyong mga nadaraanan? Lahat ba ay maganda sa inyong paningin? Malalaman natin kung tama nga ba ang inyong tinuran. masdan 4. narito ang mga salita na dapat muna nating bigyang kahulugan nang maunawaan natin ang nais ipahatid sa atin ng awitin. isinilang D. Sa pisara ay nga salita. Pag-Aalis Ng Sagabal Bago natin alamin ang sagot sa inyong mga tinuran. pagpanaw 5.B.pag-asenso 1. biyaya 6. pag-unlad 2.

sana ay tag-ulan Gitara ko ay aking dadalhin Upang sa ulap na lang tayo magkantahan AD LIB Ang mga batang ngayon lang isinilang May hangin pa kayang matitikman May mga puno pa kaya silang aakyatin May mga ilog pa kayang lalanguyan REFRAIN 3 Bakit µdi natin pag-isipan Ang nangyayari sa ating kapaligaran Hindi nga masama ang pag-unlad Kung hindi nakakasira ng kalikasan Darating ang panahon. Ipaparinig ko sa inyo ang awit at kung alam 4. sa langit natin matitikman REFRAIN 2 Mayro¶n lang akong hinihiling Sa aking pagpanaw.1 Alin ang dating kulay asul at nangingitim na . (Patugtugin ang awit). . tayo¶y mawawala na [Repeat REFRAIN 2] - grasya 6. µwag na nating paabutin Upang kung tayo¶y pumanaw man Sariwang hangin.ipinanganak 2. ngayo¶y naging itim Ang mga duming ating ikinalat sa hangin Sa langit.bibigyan ng kanya-kanyang kopya ng awit. tanong. Pag-uulat/ Pagtatalakay Narito ang mga tanong: 2. ninyo ay maaari ninyong sabayan. mga ibong gala Ay wala nang madadapuan Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag Ngayon¶y namamatay dahil sa ating kalokohan REFRAIN 4 Lahat ng bagay na narito sa lupa Biyayang galing sa Diyos kahit no¶ng ika¶y wala pa Ingatan natin at µwag nang sirain pa µPagkat µpag Kanyang binawi. Masdan Ang Kapaligiran By Asin Wala ka bang napapansin Sa iyong mga kapaligiran Kay dumi na ng hangin Pati na ang mga ilog natin REFRAIN 1 Hindi nga masama ang pag-unlad At malayu-layo na rin ang ating narating Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat Dati¶y kulay asul. pagkamatay Pagkatapos mapakinggan ay bibigyan ko kayo ng sampung (10) minuto upang sagutan ang mga inihanda kong mga 5.

5 Bakit naman naging marumi ang hangin? 2. ano ang nangyari sa mga ibon? 2. Nawalan po ng tirahan ang mga ibon. sino pa ang nangangailangan ng tirahan? 2.2 Bukod sa atin.ngayon? Bakit? 2.3 Sa awit. patay na hayop at iba pang mga bagay na nagpaparumi dito.) Ano ang nais ipahatid sa atin ng awitin? Paano pahahalagahan ang ating kapaligiran? Ang tubig sa dagat dahil sa pagtatapon natin ng basura. Magaling! 3. Paglinang ng Kasanayan . bawat pangkat ay ilalahad ang mga naging sagot sa mga katanungan.4 Bakit nangyari ang naging sagot sa ikatlong tanong? 2.6 Ano-ano ang masasamang gawain ng mga tao ang nakakasira sa ating kapaligiran? (Pagkatapos ng sampung minuto. Nangangailangan din po ng tirahan ang mga hayop.

Ang pagtapon ng basura kahit saan lalong-lalo na sa mga anyong tubig.Tingnan muli ang inyong kopya ng awit. Ano-ano ang mga salitang ito? Ibigay nga ninyo. 2. Paano natin masasabi na ang 5. Ang pagsunog ng mga basura lalonglalo na ang mga plastik. Inyong bigyang pansin ang mga salitang nakasalungguhit. 4. Iwasan ang paglikha ng maruruming hangin. pabrika at iba pang mababahong amoy o hangin na nalilikha na rin ng tao. Nawalan po ng bahay ang mga ibon dahil sa walang abas nating pagputol ng mga puno na siya namang tirahan nila. Ating pahalagahan ang ating kapaligiran. kung ang salitang kilos ay nagaganap na nabibilang ito sa aspektong pang kasalukuyan. at Makikiisa sa mga proyekto ng pamahalaan ukol sa pangangalaga at pagpapauunlad ng ating kapaligiran. Pagputol ng mga halaman at puno. napapansin nangyayari namamatay nawawala hinihiling . At iba pang masasamang Gawain. Magtanim ng mga puno. Ngayon anong aspekto nabibilang ang mga salita sa hanay A? 1. Ano ang ipinahahayag ng mga salitang ito? Tama! Anong bahagi ng pananalita ang mga salitang nag papahayag ng kilos? Ano ang mga pandiwa? Tingnan ang mga salitang nasa hanay A. Kailan nangyari ang mga kilos na ipinahahayag? Ang pandiwa ay may tatlong aspekto.. Dahil po sa mga maruruming hangin na nanggagaling sa mga sasakyan. 3. Magtapon ng basura sa tamang lugar.

binawi 8. isinilang Tama! 11. halimbawa. Ang pandiwa ay mga salitang nagpapahayag ng kilos o gawa. Nagpapahayag po ang mga ito ng kilos. tumatakbo. Ngayon po o ginagawa pa lamang po ang kilos.pandiwa ay nasa aspektong pangkasalukuyan? 6. Ang isang pandiwa ay nasa aspektong pangkasalukuyan kung ito ay nagpapahayag ng kilos na sinimulan na at ginagawa pa. matitkman Magbigay nga kayo ng iba pang darating 13. ikinalat 7. narating 10. 14. Kailan naganap ang mga pangyayarI ? Magaling ! Saang aspekto ito nabibilang? Tama! Paano natin masasabi na ang mga pandiwa ay nabibilang sa aspektong panghinaharap? kumukuha. Kailan naganap ang mga kilos na ito? Nangyari na ba? Anong aspekto ng pandiwa naman ito nabibilang? Ano ngayon ang ipinapahayag ng mga pandiwang nasa aspektong pangnagdaan? ( Humingi ng halimbawa sa mga bata) Ngayon. madadapuan 12. aakyatin 15. pumanaw 9. Pandiwa po. Ang mga salitang nasa hanay A ay nasa aspektong pangkasalukuyan. lalanguyan Dumako naman tayo sa mga 16. . nagdarasal. naglilinis at nagsusulat. tingnan naman natin ang mga natitirang mga salita na nasa hanay C. dadalhin salita na nasa hanay B.

(Pabigyan ng halimbawa ang mga bata) (Balikan ang mga sagot ng bawat grupo. Suriin ang mga ito kung gumamit sila ng mga pandiwa at itanong sa kanila kung anong aspekto ito nabibilang. Paglalahat Ano ang pandiwa? Ano ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ang mga pandiwang nasa aspektong pangnagdaan ay nagpapahayag ng kilos na ginawa na o natapos na. Opo.) 4. PK kung pangkasalukuyan a t PH kung panghinaharap. Masasabi nating ang kilos ay nasa aspektong panghinaharap kung ito ay hindi pa nagagawa at gagawin pa lamang. Ano ang pagkakaiba ng mga ito. Mahusay! 5. bilugan ang mga pandiwa sa mga pangungusap na nakasulat sa pisara. Ang mga kilos ay hindi pa nagaganap o gagawin pa lamang. Ang mga ito po ay nabibilang sa aspektong pangnagdaan. Ito ay nasa aspektong panghinaharap. ang mga salita sa hanay B ay nagawa na o natapos na. Gamit itong pentelpen/panulat. Ang pandiwa ay mga salitang nagpapahayag ng kilos o gawa . Pagkatapos ay isulat sa loob ng parihaba ang PN kung ito ay nasa aspektong pang nagdaan. Pagpapayamang Gawain Tingnan nga natin kung naiintindihan n¶yo talaga ang ating pinagaaralan.

PK 5. PK 2. Nagdidilig si lolo ng halaman tuwing umaga. Itinaas sa tagdan ag bandilang Pilipino. PN 3. Si Lucia ay magaling na sumunod sa kanyang ina. Ang mga bulaklak ay iaalay ng dalaga sa altar. pangnagdaan at 3. panghinaharap. Ito naman ay nasa aspektong pangnagdaan kung ito ay nagpapahayag ng kilos na ginawa o natapos na. Nagsisimba tuwing Linggo ang mag-anak ni G. Ang pandiwa ay nasa aspektong pankasalukuyan kung ito ay nagpapahayag ng kilos na nasimulan na at ginagawa pa. At ito ay nasa aspektong panghinaharap kung ito ay hindi pa nagagawa at gagawin pa lamang. PN 4.Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay: 1. pangkasalukuyan 2. . PH 1.

8. 9. PH 7. Sasamahan kita sa pagsimba sa Baclaran. 6. 2. Si Miguel ay maagang umalis kanina. 5. Pagtataya Ngayon ay kumuha ng isa at ipasa sa likod. Aalis ka nga ba sa isang buwan ? Pangnagdaan Pangkasalukuyan Panghinaharap . Nagpapahinga sa ilalim ng puno si Edgar. Ang mga gamit ay inilipat ni Ador sa kabilang kuwarto. 1. Panuto: Bilugan ang mga pandiwa sa mga sumusunod na mga pangungusap. 7. PN 6. Isulat sa tamang hanay. 4. Si Ron ay tinutulungan ng kanyang mga kaibigan. Ang guro ay matiyagang nagpapaliwanag ng aralin sa mga mag-aaral. PN 9. Mahusay na sumayaw ang pangkat sa harap ng mga panauhin. Kakain na po ba kayo? PK 8. Si Rufo ay dumalaw sa maysakit noong isang araw.Ang maliliit pero maaayos kong damit ay ibibigay ko sa mga ulila. Ang sanggol ay pinaliguan ng nanay. PH10. 3. IV. Nag-eehersisyo ang mga lalaki at babae. 10. Tatawagan kita mamayang gabi. ( ibigay ang mga hand-outs/ maikling pagsusulit).Rivera. Nakauwi nang ligtas si Lisa sa kanilang bayan.

( Binayaran. Babayaran) ko na ang damit na iyan kanina kay Fely. Araw-araw. 2. sumayaw 3. inilipat 3. (tinawagan. Tatawagan 4. 4. Nakauwi 8. Nagpapahinga 10. Sasamahan 5.Aralin Bilugan ang pandiwang angkop sa aspektong ipinahihiwatig sa pangungusap. Tatawagan 2. tinutulungan 2. Makakakita ) ng bagong trabaho si tatay noong isang araw. Nakakakita. Maglilinis) kami mamaya bago dumating ang mga bisita ni nanay. tinatawagan. tatawagan) ako ng aking kaibigan. Naglilinis. Pagtataya Mga nakabilog: 1. Isusulat) ko sa iyo ang ano mang balitang aking makakalap tungkol sa nawawala mong kapatid. Mga sagot para sa: A. Nakauwi Pangkasalukuyan Panghinaharap 1. 3. pinaliguan 9. Nagpapahinga 3. Sasamahan 3. . 5. inilipat 2. ( Isinulat. sumayaw 6.V. Isinusulat. Nag-eehersisyo 1. ( Nakakita. Aalis 1. ( Naglinis. Nag-eehersisyo 2. Aalis Pangnagdaan 1. tinutulungan 7. Takdang. Binabayaran.

4. Takdang-Aralin Nakakita Isusulat Maglilinis Binayaran tinatawagan . 4. 5. 3. 2. 1. pinaliguan B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful