P. 1
77618313 71140033 Skripta Unutarnje Trgovinsko Poslovanje

77618313 71140033 Skripta Unutarnje Trgovinsko Poslovanje

|Views: 10,617|Likes:
Published by Melisa Sinanovic

More info:

Published by: Melisa Sinanovic on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost
 • 1.1. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije
 • 1.1.1. Posredničke funkcije trgovine
 • 1.1.2. Dopunske funkcije trgovine
 • 1.2. Definicija trgovine prema njenim funkcijama
 • 2. Vrste trgovine
 • 2.1. Trgovina na veliko i trgovina na malo
 • 2.2. Unutarnja i vanjska trgovina
 • 2.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja, tj. robi kojom trguje
 • 2.4. Trgovina i tržište
 • 2.5. Subjekti trgovinske djelatnosti
 • 2.5.1. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe
 • 2.5.2. Trgovačka mreža
 • 3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini
 • 3.1. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama
 • 3.1.1. Mješovita trgovačka poduzeća
 • 3.1.2. Specijalizirana trgovačka poduzeća
 • 3.2. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja
 • 3.2.1. Trgovačka poduzeća na veliko
 • 3.2.2. Trgovačka poduzeća na malo
 • 3.3. Klasifikacija maloprodajnih objekata
 • 3.3.1. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti
 • 3.3.3. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih
 • 3.4. Strategijska podjela maloprodajnih objekata
 • 3.5. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi
 • 3.5.1. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje
 • 3.5.2. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja)
 • 3.6. Glavni razvojni pravci u maloprodaji
 • 3.7. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti)
 • 3.7.1. Trgovačka poduzeća na više razina
 • 3.7.2. Mnogofilijalna poduzeća
 • 3.7.3. Udruženja malih neovisnih trgovaca
 • 3.7.4. Dobrovoljni lanci
 • 3.7.5. Franšizing sustavi
 • 4. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje
 • 4.1. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi
 • 4.2. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji
 • 4.2.1. Komercijalno uslužna poduzeća
 • 4.2.2. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora
 • 4.2.3. Tržišne institucije (priredbe)
 • 5. Poslovni proces trgovačkih poduzeća
 • 5.1. Nabava robe
 • 5.1.1. Podjela zadataka nabavne funkcije
 • 5.1.2. Organizacija nabavne funkcije
 • 5.1.3. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću
 • 5.2. Politika nabave
 • 5.2.1. Politika cijena
 • 5.2.2. Politika kvalitete
 • 5.2.3.Politika zaliha
 • 5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha
 • 5.2.3.2. Kontrola zaliha
 • 5.2.4. Politika izbora dobavljača
 • 5.3. Planiranje nabave
 • 6. Pregovaranje i poslovna komunikacija
 • 6.1. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja
 • 6.1.1. Izrada i dostava upita dobavljačima
 • 6.1.2. Ponuda dobavljača
 • 6.1.3. Izbor najpovoljnije ponude
 • 6.2. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju
 • 6.3. Zaključivanja nabave
 • 6.3.1. Kupoprodajni ugovor
 • 6.3.2. Elementi kupoprodajnog ugovora
 • 6.4. Nebitni dijelovi ugovora
 • 6.4.1. Kakvoća
 • 6.4.1.1. Kakvoća prema uzorku
 • 6.4.1.2. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima
 • 6.4.1.3. Kakvoća prema specifikaciji
 • 6.4.1.4. Kakvoća prema oznaci
 • 6.4.2. Rok isporuke
 • 6.4.2.1. Mjesto i način isporuke
 • 6.4.2.2. Rok i mjesto plaćanja
 • 6.4.3. Načini plaćanja
 • 6.4.3.1. Instrumenti osiguranja plaćanja
 • 6.4.4. Obveze stranaka
 • 6.4.4.1. Obveze prodavatelja
 • 6.4.4.2. Obveze kupca
 • 6.4.5. Sredstva za plaćanje ugovora
 • 6.4.5.1. Kapara
 • 6.4.5.2. Ugovorna kazna
 • 6.4.5.3. Zatezne kamate
 • 6.4.5.4. Jamstvo
 • 6.4.5.5. Odustatnina
 • 6.4.6. Raskidanje i mijenjanje ugovora
 • 7. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima
 • 7.1. Troškovi skladištenja
 • 7.2. Skladišno – transportne funkcije ambalaže
 • 7.3. Lokacija skladišta
 • 7.4. Iskorištenost skladišnog prostora
 • 7.5. Organizacija skladišne službe
 • 7.5.1. Proces poslovanja u skladištu
 • 7.5.2. Doprema robe u skladište
 • 7.5.3. Preuzimanje robe u skladištu
 • 7.6. Evidencija preuzimanja robe u skladištu
 • 7.7. Označavanje robe u skladištu
 • 7.8. Uskladištenje robe
 • 7.8.1. Metode razmještaja robe u skladištu
 • 7.8.2. Komisioniranje robe
 • 7.8.2.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta
 • 7.8.2.2. Evidencija izdavanja robe iz skladišta
 • 7.8.2.3 Skladišna kartoteka
 • 7.8.3. Kontrola u skladištu
 • 7.8.4. Popis zaliha trgovačke robe – inventura
 • 8. Kalkulacija cijene u trgovini
 • 8.1. Utvrñivanje troškova nabave
 • 8.2. Elementi kalkulacije
 • 8.2.1. Razlika u cijeni (RUC) – marža
 • 8.3. Primjer izrade kalkulacije
 • 8.4. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni
 • 8.6. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni
 • 8.7. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija
 • 8.8. Pojam kalkulacije
 • 8.8.1. Dodatna kalkulacija
 • 8.8.2. Sumarna dodatna kalkulacija
 • 8.8.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća
 • 9. Prodaja
 • 9.1. Poslovi prodaje
 • 9.2. Zadaci prodaje
 • 9.3. Organizacija prodajne funkcije
 • 9.3.1. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije
 • 9.4. Unutrašnja organizacija prodaje
 • 9.4.1. Organizacijski ustroj poduzeća
 • 9.4.2. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću
 • 9.5. Poslovi pripreme i prodaje
 • 9.5.1. Istraživanje prodajnog tržišta
 • 9.5.2. Istraživanje kupaca
 • 9.5.3. Značajke izbora lokacije
 • 9.5.4. Promotivne aktivnosti
 • 9.5.5. Ocjena promocije
 • 9.5.6.Prodajni proces
 • 9.5.7. Problemi etike u marketingu – prodaji
 • 9.5.7.1. Problemi etike vezani za proizvod
 • 9.5.7.2. Problemi etike u promociji
 • 9.5.7.3. Problemi etike kod osobne prodaje
 • 9.5.7.4. Problem podmićivanja u prodaji
 • 9.5.7.5. Problem etike u distribuciji robe
 • 9.5.7.6. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu
 • 9.6. Prodajna politika
 • 9.6.1. Politika asortimana
 • 9.6.1.2.Category management
 • 9.6.1.3.Trgovačke marke
 • 9.6.2. Politika usluga u prodaji
 • 9.6.3. Politika cijena u trgovini
 • 9.6.3.1. Odreñivanje cijena
 • 9.6.3.2. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima
 • 9.6.3.3. Kreditna politika i politika naplate
 • 9.6.4. Politika izbora oblika i metoda prodaje
 • 9.6.4.1. Metode prodaje
 • 9.7. Postupak prodavanja
 • 9.7.1. Priprema poslovnih pregovora
 • 9.7.2. Prodajni pristup
 • 9.7.3. Pregovaranje
 • 9.8. Zaključivanje prodaje
 • 9.8.1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora
 • 9.8.2. Oblik ugovora
 • 9.8.3. Bitni sastojci ugovora o prodaji
 • 9.9. Izvršavanje prodaje
 • 9.9.1. Isporuka robe kupcima
 • 9.9.2. Fakturiranje i naplata prodane robe
 • 9.9.3. Rješavanje reklamacije kupaca
 • 9.9.4. Materijalna i osobna usluga
 • 9.9.5. Servisiranje
 • 9.10. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko)
 • 9.11. Planiranje i analiza prodaje
 • 9.11.1. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja
 • 9.12. Kontroling u prodaji
 • 9.12.1. Prodajni odjel
 • 10. Poslovanje prodavaonice
 • 10.1. Poslovanje prodavaonice
 • 10.1.1. Tehnika poslovanja prodavaonice
 • 10.1.2. Naručivanje robe za prodavaonicu
 • 10.1.3. Preuzimanje i evidencija prispjele robe
 • 10.1.4. Pripremanje robe za prodaju
 • 10.2. Izlaganje robe
 • 10.2.1. Kriterij slaganja
 • 10.2.2. Izlog
 • 10.3. Prodaja robe
 • 10.3.1. Prodaja robe po posebnim uvjetima
 • 10.4. Blagajničko poslovanje prodavaonice
 • 10.4.1. Registar – blagajna
 • 10.4.2. Paragon – blok
 • 10.4.3. Elektronička blagajna
 • 10.4.4. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju
 • 10.5. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji
 • 10.5.1. Knjiga popisa
 • 10.5.2. Zaduženje maloprodajnog mjesta
 • 10.5.3. Promjena cijena
 • 10.5.3.1. Reklamacije
 • 10.5.3.2. Inventurne razlike
 • 10.5.3.3. Izuzimanje robe iz prodavaonice
 • 10.5.4. Evidentiranje prodaje robe
 • 10.5.5. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora
 • 10.5.6. Zaključivanje Knjige popisa
 • 11. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima
 • 11.1. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini
 • 11.2. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima
 • 11.2.1. Brzina reakcije na potrebe kupca
 • 11.2.2. Ambulantna dostava
 • 11.3. Visina i asortiman zaliha
 • 11.4. Upravljanje skladištem
 • 11.5. Manipulacija, unutarnji i vanjski prijevoz
 • 11.6. Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta
 • 11.7. Specijalizirane logističke tvrtke
 • 11.7.3. EAN lokacijski kod
 • 11.7.4. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu
 • 11.7.5. Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu
 • 11.7.5.1. QR
 • 11.7.5.2. Just-in-Time
 • 11.7.5.3. CRM
 • 11.7.5.4. ECR
 • 11.7.5.5. CM
 • 12. Elektronska trgovina – Internet kao tržište

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ODSJEK ZA TRGOVINSKO POSLOVANJE

UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE
RADNI MATERIJAL ISKLJUČIVO ZA INTERNU UPORABU

1

Sadržaj:
1. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost ..............................8
1.1. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije......................... 8 1.1.1. Posredničke funkcije trgovine................................................................... 9 1.1.2. Dopunske funkcije trgovine .................................................................... 11 1.2. Definicija trgovine prema njenim funkcijama ........................................... 12

2. Vrste trgovine ...................................................................................13
2.1. Trgovina na veliko i trgovina na malo ....................................................... 13 2.2. Unutarnja i vanjska trgovina ..................................................................... 14 2.3. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja, tj. robi kojom trguje ....... 14 2.4. Trgovina i tržište ......................................................................................... 14 2.5. Subjekti trgovinske djelatnosti ................................................................... 18 2.5.1. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe .................................... 18 2.5.2. Trgovačka mreža .................................................................................... 19

3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini .................................20
3.1. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama ............. 20 3.1.1. Mješovita trgovačka poduzeća ................................................................ 20 3.1.2. Specijalizirana trgovačka poduzeća ........................................................ 21 3.2. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja ...................................... 21 3.2.1. Trgovačka poduzeća na veliko................................................................ 21 3.2.2. Trgovačka poduzeća na malo.................................................................. 23 3.2.3. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima ........................................................................................................................ 25 3.3. Klasifikacija maloprodajnih objekata ........................................................ 25 3.3.1. Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti ........... 25 3.3.3. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih ........................... 28 3.4. Strategijska podjela maloprodajnih objekata............................................ 29 3.5. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi .. 30 3.5.1. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje ................ 30 3.5.2. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) ...... 31 3.6. Glavni razvojni pravci u maloprodaji ........................................................ 32 3.7. Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) ............................. 32 3.7.1. Trgovačka poduzeća na više razina......................................................... 33 3.7.2. Mnogofilijalna poduzeća ........................................................................ 33 3.7.3. Udruženja malih neovisnih trgovaca ....................................................... 34 3.7.4. Dobrovoljni lanci ................................................................................... 35 3.7.5. Franšizing sustavi ................................................................................... 35

2

4. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje.......................................37
4.1. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi .................................................... 39 4.2. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji.................. 40 4.2.1. Komercijalno uslužna poduzeća ............................................................. 40 4.2.2. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora ............................................ 41 4.2.3. Tržišne institucije (priredbe) ................................................................... 42

5. Poslovni proces trgovačkih poduzeća..............................................45
5.1. Nabava robe ................................................................................................ 45 5.1.1. Podjela zadataka nabavne funkcije ......................................................... 46 5.1.2. Organizacija nabavne funkcije ................................................................ 48 5.1.3. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću ........................................ 50 5.2. Politika nabave ............................................................................................ 51 5.2.1. Politika cijena......................................................................................... 52 5.2.2. Politika kvalitete..................................................................................... 53 5.2.3.Politika zaliha.......................................................................................... 54 5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha ................................................................ 58 5.2.3.2. Kontrola zaliha ................................................................................ 61 5.2.4. Politika izbora dobavljača....................................................................... 63 5.3. Planiranje nabave ....................................................................................... 77

6. Pregovaranje i poslovna komunikacija ...........................................86
6.1. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja .............................................. 88 6.1.1. Izrada i dostava upita dobavljačima ........................................................ 88 6.1.2. Ponuda dobavljača.................................................................................. 89 6.1.3. Izbor najpovoljnije ponude ..................................................................... 91 6.2. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju ....................... 92 6.3. Zaključivanja nabave.................................................................................. 92 6.3.1. Kupoprodajni ugovor ............................................................................. 93 6.3.2. Elementi kupoprodajnog ugovora ........................................................... 96 6.4. Nebitni dijelovi ugovora ............................................................................ 101 6.4.1. Kakvoća ............................................................................................... 101 6.4.1.1. Kakvoća prema uzorku .................................................................. 102 6.4.1.2. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima ............................ 102 6.4.1.3. Kakvoća prema specifikaciji .......................................................... 102 6.4.1.4. Kakvoća prema oznaci ................................................................... 103 6.4.2. Rok isporuke ........................................................................................ 103 6.4.2.1. Mjesto i način isporuke .................................................................. 104 6.4.2.2. Rok i mjesto plaćanja .................................................................... 105 6.4.3. Načini plaćanja..................................................................................... 105 6.4.3.1. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................... 106 6.4.4. Obveze stranaka ................................................................................... 106 6.4.4.1. Obveze prodavatelja ...................................................................... 107 3

6.4.4.2. Obveze kupca ................................................................................ 108 6.4.5. Sredstva za plaćanje ugovora ................................................................ 108 6.4.5.1. Kapara .......................................................................................... 108 6.4.5.2. Ugovorna kazna ............................................................................ 109 6.4.5.3. Zatezne kamate .............................................................................. 109 6.4.5.4. Jamstvo ......................................................................................... 109 6.4.5.5. Odustatnina ................................................................................... 109 6.4.6. Raskidanje i mijenjanje ugovora ........................................................... 110

7. Skladišna funkcija u trgovačkim društvima ................................. 112
7.1. Troškovi skladištenja ................................................................................ 112 7.2. Skladišno – transportne funkcije ambalaže ............................................. 114 7.3. Lokacija skladišta ..................................................................................... 116 7.4. Iskorištenost skladišnog prostora ............................................................. 118 7.5. Organizacija skladišne službe ................................................................... 120 7.5.1. Proces poslovanja u skladištu ............................................................... 121 7.5.2. Doprema robe u skladište ..................................................................... 122 7.5.3. Preuzimanje robe u skladištu ................................................................ 124 7.6. Evidencija preuzimanja robe u skladištu ................................................. 128 7.7. Označavanje robe u skladištu ................................................................... 129 7.8. Uskladištenje robe ..................................................................................... 130 7.8.1. Metode razmještaja robe u skladištu ..................................................... 131 7.8.2. Komisioniranje robe ............................................................................. 132 7.8.2.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta ............................................. 133 7.8.2.2. Evidencija izdavanja robe iz skladišta ........................................... 135 7.8.2.3 Skladišna kartoteka ........................................................................ 136 7.8.3. Kontrola u skladištu ............................................................................. 137 7.8.4. Popis zaliha trgovačke robe – inventura ................................................ 138

8. Kalkulacija cijene u trgovini ......................................................... 140
8.1. Utvrñivanje troškova nabave.................................................................... 141 8.2. Elementi kalkulacije.................................................................................. 144 8.2.1. Razlika u cijeni (RUC) – marža ............................................................ 145 8.3. Primjer izrade kalkulacije ........................................................................ 147 8.4. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni ............................................ 148 8.5. Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća ........................................................................................................... 151 8.6. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni ....................................... 152 8.7. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija ....................... 152 8.8. Pojam kalkulacije...................................................................................... 153 8.8.1. Dodatna kalkulacija .............................................................................. 156 8.8.2. Sumarna dodatna kalkulacija ................................................................ 156 8.8.3. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća.......................................... 157

4

9. Prodaja............................................................................................ 159
9.1. Poslovi prodaje .......................................................................................... 160 9.2. Zadaci prodaje .......................................................................................... 161 9.3. Organizacija prodajne funkcije ................................................................ 163 9.3.1. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije ....................................... 164 9.4. Unutrašnja organizacija prodaje.............................................................. 166 9.4.1. Organizacijski ustroj poduzeća ............................................................. 167 9.4.2. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću ..................................... 168 9.5. Poslovi pripreme i prodaje........................................................................ 170 9.5.1. Istraživanje prodajnog tržišta ................................................................ 171 9.5.2. Istraživanje kupaca ............................................................................... 171 9.5.3. Značajke izbora lokacije ....................................................................... 172 9.5.4. Promotivne aktivnosti........................................................................... 174 9.5.5. Ocjena promocije ................................................................................. 175 9.5.6.Prodajni proces...................................................................................... 177 9.5.7. Problemi etike u marketingu – prodaji .................................................. 179 9.5.7.1. Problemi etike vezani za proizvod .................................................. 179 9.5.7.2. Problemi etike u promociji............................................................. 180 9.5.7.3. Problemi etike kod osobne prodaje ................................................ 180 9.5.7.4. Problem podmićivanja u prodaji.................................................... 180 9.5.7.5. Problem etike u distribuciji robe .................................................... 180 9.5.7.6. Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu ............................... 181 9.6. Prodajna politika ...................................................................................... 181 9.6.1. Politika asortimana ............................................................................... 185 9.6.1.2.Category management .................................................................... 186 9.6.1.3.Trgovačke marke ............................................................................ 188 9.6.2. Politika usluga u prodaji ....................................................................... 190 9.6.3. Politika cijena u trgovini....................................................................... 193 9.6.3.1. Odreñivanje cijena ........................................................................ 194 9.6.3.2. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima .................. 202 9.6.3.3. Kreditna politika i politika naplate ................................................ 207 9.6.4. Politika izbora oblika i metoda prodaje ................................................. 208 9.6.4.1. Metode prodaje ............................................................................. 210 9.7. Postupak prodavanja ................................................................................ 215 9.7.1. Priprema poslovnih pregovora .............................................................. 217 9.7.2. Prodajni pristup .................................................................................... 218 9.7.3. Pregovaranje ........................................................................................ 218 9.8. Zaključivanje prodaje ............................................................................... 225 9.8.1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora ........................................................ 226 9.8.2. Oblik ugovora ...................................................................................... 226 9.8.3. Bitni sastojci ugovora o prodaji ............................................................ 227 9.9. Izvršavanje prodaje .................................................................................. 228

5

9.9.1. Isporuka robe kupcima ......................................................................... 228 9.9.2. Fakturiranje i naplata prodane robe....................................................... 229 9.9.3. Rješavanje reklamacije kupaca ............................................................. 230 9.9.4. Materijalna i osobna usluga .................................................................. 231 9.9.5. Servisiranje .......................................................................................... 232 9.10. Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) ................ 233 9.11. Planiranje i analiza prodaje .................................................................... 234 9.11.1. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja .................................. 236 9.12. Kontroling u prodaji ............................................................................... 243 9.12.1. Prodajni odjel ..................................................................................... 243

10. Poslovanje prodavaonice.............................................................. 245
10.1. Poslovanje prodavaonice......................................................................... 245 10.1.1. Tehnika poslovanja prodavaonice ....................................................... 248 10.1.2. Naručivanje robe za prodavaonicu ...................................................... 248 10.1.3. Preuzimanje i evidencija prispjele robe ............................................... 251 10.1.4. Pripremanje robe za prodaju ............................................................... 252 10.2. Izlaganje robe .......................................................................................... 256 10.2.1. Kriterij slaganja .................................................................................. 258 10.2.2. Izlog ................................................................................................... 260 10.3. Prodaja robe ............................................................................................ 262 10.3.1. Prodaja robe po posebnim uvjetima .................................................... 264 10.4. Blagajničko poslovanje prodavaonice .................................................... 273 10.4.1. Registar – blagajna ............................................................................. 274 10.4.2. Paragon – blok ................................................................................... 274 10.4.3. Elektronička blagajna ......................................................................... 275 10.4.4. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju ....................................... 275 10.5. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji ................................. 277 10.5.1. Knjiga popisa ..................................................................................... 277 10.5.2. Zaduženje maloprodajnog mjesta ....................................................... 279 10.5.3. Promjena cijena .................................................................................. 279 10.5.3.1. Reklamacije ................................................................................. 282 10.5.3.2. Inventurne razlike ........................................................................ 282 10.5.3.3. Izuzimanje robe iz prodavaonice .................................................. 282 10.5.4. Evidentiranje prodaje robe .................................................................. 283 10.5.5. Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora ........................ 283 10.5.6. Zaključivanje Knjige popisa ............................................................... 284

11. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima ............................. 288
11.1. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini ................................................ 288 11.2. Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima ............................................ 290 11.2.1. Brzina reakcije na potrebe kupca ........................................................ 290 11.2.2. Ambulantna dostava ........................................................................... 292

6

............................................................................................................5.....4.....5............ Upravljanje skladištem .............................7................................. 301 11...... Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu ...... 311 11.. CM .....................4..........1............ Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije ........ Specijalizirane logističke tvrtke .............7... ECR ....5........................4........ QR ....11.................... Manipulacija....... 299 11.. 310 11....5................................................... 293 11....7..5............................................... EAN lokacijski kod ................................ unutarnji i vanjski prijevoz ..1..5............5...................................... 296 11.........7............ CRM ...................3...........3. 304 11.......... 311 11............7.2........ 313 12........................... Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo..5.... 312 11................... 310 11...... 308 11................................. Elektronska trgovina – Internet kao tržište ................2........7....................6......... 303 11.................................... 312 11...................7...7.................................... Just-in-Time.....7.... Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta .................................................7........ 309 11...................................... Visina i asortiman zaliha.......................................7...... 315 7 .... Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu.......................3............

suvremena trgovina sve aktivnijom ulogom u očuvanju upotrebne vrijednosti i njenog daljnjeg prilagoñavanja krajnjoj potrošnji. Posebno je u tom smislu osjetljiva uloga trgovine na malo koja raspolaže mehanizmima koji pojedine robe mogu približiti krajnjem potrošaču ili ih pak u potpunosti udaljiti sa tržišta. jer se proizvoñači mogu posvetiti unapreñenju proizvodnje. Trgovinske funkcije i uloga trgovine u kanalu distribucije Trgovina kao samostalna gospodarska djelatnost. Trgovina u okviru nacionalnih gospodarstava bilo koje države ima strateško značenje. Povezujući sve udaljenije proizvoñače s potrošačima stalno proširuje regionalno tržište i pretvara u nacionalno. neizravno povećava društvenu proizvodnost rada. Trgovina – posrednička gospodarska djelatnost Kao gospodarska djelatnost trgovina se obavlja sa svrhom kupovine radi daljnje prodaje robe i približavanja robe potrošaču – kupcu. Kao posrednička djelatnost trgovina ima veliku ulogu u društvenom i privrednom životu. Naime. Nadalje. Ali. 1. trgovina indirektno utječe na stvaranje te vrijednosti i povećava bogatstvo društva.1. a osobna potrošnja najvećim dijelom se realizira kroz trgovinu. obavlja različite funkcije koje realiziraju njezinu posredničku ulogu u kanalu distribucije izmeñu proizvodnje i potrošnje. Istovremeno pružajući proizvodnji potrebne obavijesti o izmijenjenim zahtjevima i ukusima potrošača i njihovoj kupovnoj moći. koje dalje povezuje sa svjetskim tržištima. omogućuju industriji kontinuiranu proizvodnju. onda ona kao privredno neproizvodna ne stvara novu vrijednost. Usklañivanjem organizacijskih proturječnosti proizvodnje i potrošnje trgovina uspostavlja ravnotežu ponude i potražnje na tržištu. jer omogućava najuspješniju povezanost proizvoñača i potrošača. produžuje proizvodni proces i dodatno povećava vrijednost robe. povećanju obrtaja robe i smanjenju novčanog dijela kapitala u distribuciji koji direktno ostaje proizvodnji. onda se bez sumnje za trgovinu kao djelatnost može reći kako kontrolira tokove roba kao krajnjeg cilja proizvoñačke djelatnosti. oko 60 posto BDP-a u svim zemljama svijeta odlazi na osobnu potrošnju. proširivanju tržišta.1. Preuzimajući na sebe postupnu prodaju robe. 8 . s obzirom na njenu ulogu u skraćivanju i ubrzavanju distribucijskih kanala. Dakle trgovina je svojom aktivnom ulogom u kanalima distribucije i aktivni činitelj cjelokupnog procesa reprodukcije. Ako trgovinu promatramo samo kao čistu trgovinu. jer ako se za financijske i novčarske institucije često kaže da upravljaju krvotokom jednog gospodarstva. Da bi to postigla trgovina se mora razvijati u skladu sa razvijem cjelokupnog privrednog i društvenog sistema.

Čiste distribucijske funkcije kojima trgovina racionalizira učinke kanala distribucije. a prema proizvoñačima kao posrednik potrošača. Posredničke funkcije mogu se podijeliti na: 1.1. 9 . višestrukim reduciranjem broja potrebnih poslovnih transakcija u odnosu na njihov broj pri izravnoj prodaji su: Prostorna funkcija pronalaženjem prikladnih trgovinskih partnera za razmjenu dobara trgovina prenosi robu od mjesta proizvodnje do mjesta potrošnje. tj.1. Naime. 1. Uloga trgovine kao posrednika u protoku robe je dvosmjerna. ali uvijek je potrebno da se na toj relaciji robom stručno rukuje te najpogodnijim sredstvima preveze i dopremi na odredište. jer se prema potrošačima pojavljuje kao predstavnik proizvoñača. Udaljenost može biti veća ili manja. usluga posredovanja. Razvojem gospodarstva i društva u cjelini te se funkcije stalno proširuju. Posredničke funkcije trgovine Posredovanje je osnovna funkcija trgovine. proizvod trgovine je usluga.PROIZVODNJA Specijalizirana Masovna Sezonska Kontinuirana Koncentrirana Standardizirana ROBA Prostorno premošćivanje proizvodnje i potrošnje TRGOVINA SKLADIŠTE ROBA POTROŠNJA Univerzalna Pojedinačna Kontinuirana Sezonska Disperzirana Specifična Vremensko premošćivanje proizvodnje i potrošnje Slika 1: Premošćivanje različitosti proizvodnje i potrošnje Dakle. uloga i značenje trgovine proizlaze iz funkcija koje ona obavlja u reprodukciji.

skladištenja do prodaje.funkcija izjednačavanja cijena prebacivanjem viškova robe s niskim cijenama na tržišta s manjom ponudom.spajanje proizvoñača i potrošača u razmjeni roba štedeći broj kontakata objema stranama. Kvalitativna funkcija u smislu kreiranja asortimana nabavkom različitih artikala od različitih ponuñača prema zahtjevima kupaca usklañuje proturječnosti izmeñu: specijalizirane proizvodnje i raznovrsne potrošnje standardizirane proizvodnje i specijalizirane potražnje individualnih potrošača informirajući i navikavajući kupce na kvalitativna svojstva standardizirane proizvodnje.Vremenska funkcija izjednačava vremenske razlike u ponudi i potražnji kad je proizvodnja neravnomjerna. nabavljanje robe u velikim količinama od dobavljača i njihov plasman u skladu s potrebama potrošača pojedinačno nabavljanje velikih proizvoda od više sitnih proizvoñača te njihovo plasiranje u većim količinama - Kreditna funkcija trgovina zbog vremenske neusklañenosti proizvodnje i potrošnje financira proizvoñače otkupom robe i preuzimanjem rizika prodaje. 2. neposrednim kontaktima upoznaje potražnju te savjetima i suradnjom s proizvoñačima usmjerava količinsku i asortimansku proizvodnju Cjenovna funkcija . količinsko sortiranje proizvoda. Suvremenim trgovačkim kapacitetima ove se funkcije sve više šire. Navedene funkcije trgovina obavlja dislokacijom zaliha i držanjem robe u skladištima. Savjetodavna funkcija . Informacijska funkcija. Količinska funkcija tj. Kupci se sami sve teže snalaze u nastojanju odabiranja pravog proizvoda. a vrijeme i napor odlučivanja i 10 . Trgovina postaje vodič kroz masovnu ponudu sličnih proizvoda.uklanjanje razlika u komunikaciji izmeñu tržišnih partnera i zaštita njihovih interesa. Funkcije koje poboljšavaju nedovoljnu tržišnu transparentnost nastalu širenjem tržišta razvojem gospodarstva su: Kontaktna funkcija . a kupce isporukom robe na kredit. a potražnja stalna ili obratno. Posredničkim funkcijama trgovina uvijek preuzima poslovni rizik koji prati promet robe od preuzimanja.prikupljanje i širenje informacija o ponudi i potražnji za odreñenom robom na tržištu.

brzinu odluke . Suvremene informatičke tehnologije unapreñuju transparentnost informacija te razvoj navedenih funkcija. pomaže i olakšava isporuku krajnjim potrošačima. Preuzimanjem ovih funkcija trgovina preuzima i troškove tog dijela proizvodnje. prženje i mljevenje kave) i na taj način supstituira ulogu proizvoñača. raspakiranje. skladištenje. čuvanje.2. 11 . 1. izlaganjem nabavljene ili kataloškom i online prodajom još nenabavljene robe filtriranje asortimana jer trgovina ne može u ograničenim prostorima preuzeti sve veću i raznovrsniju ponudu proizvoñača reguliranje proizvodnje ograničavanjem nekorisnog umnožavanja tipova jednog te istog artikla razvijanje različitih vrsta roba jer trgovina ne obavlja više klasičnu kupoprodaju već gotovih proizvoda.kupnja odreñene robe postaju sve dragocjeniji. istovar. sireva. sortiranje). ali s nekima završava proizvodni proces.transparentnost cijena i drugih uvjeta ponude . Globalna mreža i elektronički proces prodaje omogućuju: . (utovar. pridobivanje partnera za razmjenu kroz mnoštvo aktivnosti prikazivanje različitih vrsta roba.interaktivnost i izravno komuniciranje .stalne kontakte 24 sata 3. trgovina mora obaviti i niz dopunskih funkcija kojim čuva upotrebnu vrijednost robe.usklañuje proizvodnju s potrebama i zahtjevima tržišta .1. Marketinške funkcije kojima trgovina u razvijenom tržišnom gospodarstvu zbog sve veće borbe oko tržišnih udjela preuzima uz distribucijske i funkcije marketinga u kanalu distribucije. Dopunske funkcije trgovine Uz navedene posredničke funkcije vezane za kupoprodaju već proizvedene robe.pristup i pretraživanje ogromnog inventara .smanjuje značenje posredničkih funkcija.proces prikupljanja informacija . (dozrijevanje voća povrća. nego sudjeluje u razvoju novih proizvoda ovisno o zahtjevima tržišta Preuzimanjem novih funkcija u uvjetima marketinga trgovina: . a povećava značenje područja suradnje kako s proizvoñačima tako i s potrošačima. Tipične marketinške funkcije su: istraživanje tržišta prilagoñavanje zahtjevima tržišta propaganda. Uglavnom su to funkcije tipične za trgovinu.

uskladištenju i čuvanju zaliha roba koje su potrebne za prodavanje te preprodaji robe velikom broju pojedinačnih i organiziranih potrošača. u prenošenju informacija o iskazanoj potražnji kupaca. na onom mjestu i u ono vrijeme koje odgovara njihovim zahtjevima.1.suzdržavanjem u prodaji povećavati cijenu Osim gospodarskih funkcija trgovine. kojima racionalizira cijelo gospodarstvo važne su i njene društvene funkcije: .2.kulturna funkcija u smislu podizanja nivoa općeg obrazovanja i standarda stanovništva. razvijanu prikazivanju i nabavljanju različitih vrsta roba.“ Trgovina može i štetno djelovati i za proizvoñače i za potrošače umjetnim povećavanjem razlike u vrijednosti robe i to: . jer upoznavanjem potrošača s novim proizvodima razvija i nove potrebe .socijalna funkcija jer ističe meñuovisnost trgovine i općeg razvoja društva 12 . u količinama. a sve to s tendencijom poslovnog povezivanja i suradnje s proizvoñačima i s potrošačima.suzdržavanjem u nabavi roba snižavati cijenu . na način. Definicija trgovine prema njenim funkcijama Definicija trgovine prema. njenim funkcijama glasila bi: „Gospodarska djelatnost koja se sastoji u stalnom izboru.

2. Trgovinu na veliko čine sve aktivnosti koje se sastoje u nabavljanju robe radi daljnje prodaje u poslovne svrhe manjim prerañivačima i maloprodajnoj mreži te drugim trgovcima na veliko.2. tj. sve aktivnosti koje su uključene u prodaju dobara i usluga stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu. usitnjenih transakcija. nego i proizvoñača s proizvoñačem i trgovinu s trgovinom. jer oslobaña proizvoñača i trgovce na malo velikog broja kontakata. U sustavu distribucije trgovine na veliko ne povezuje se samo proizvoñača sa trgovinom. Prva znači tijek od proizvoñača do trgovačkog poduzeća. prikazuje veletrgovinske veze i funkciju smanjivanja broja kontakata: P P P P P P P P P TV TM TM TM TM TV PR VP Trgovina na malo kao krajnji posrednik u kanalu pokriva maloprodajnu fazu distribucije. Preširoka poslovna orijentacija dovodi u pitanje efikasnost trgovine na veliko u odnosu na ostale moguće nositelje veletrgovinskih funkcija u kanalu. Kriterij za svrstavanja trgovine u 13 . tj. Trgovina na veliko i trgovina na malo S obzirom na mjesto trgovine u reprodukciji proizlazi i njena osnovna podjela na trgovinu na veliko i na trgovinu na malo. Slika 2. Paralelno s razvojem trgovine odvijala se i podjela rada i socijalizacija u trgovini.1. Veletrgovačku je fazu distribucije kod mnogih roba ili nemoguće ili neekonomično eliminirati. Vrste trgovine Trgovina kao posrednička djelatnost nastala je i dalje se razvijala u funkciji nesmetanog funkcioniranja tržišnog mehanizma i optimalnog razvoja trgovinske mreže i kao takva prati razvoj proizvodnje i potrošnje. a druga tijek od trgovačkog poduzeća do potrošača. Naime. uspješnost i učinci trgovanja ovise i o velikoj specijalizaciji i podjeli rada. Zbog toga je trgovina na veliko manje ili više specijalizirana za odreñene robne grupe.

ekonomsko-političkim ograničenjima u svrhu kontrole vanjskotrgovinske razmjene (carine.jednakom djelovanju ekonomskih zakon pri formiranju cijena . voñenja trgovačkih pregovora. po svom sirovinskom sastavu iste ili slične. Svaka branša obuhvaća robe koje su npr.3.4. Razvojem društvenih proizvodnih snaga nacionalna tržišta postaju preuska te se povećava i meñunarodna razmjena raznovrsnih roba. kvote zabrane. Specifičnosti i razlike izmeñu unutarnje i vanjske trgovine uglavnom su u: .2. tj. Zajednička se obilježja vanjske i unutarnje trgovine očituju i u: . 2.visini troškova i rizicima poslovanja. dozvole) . Unutarnja trgovina uvjetovala je razvoj društvenih proizvodnih snaga u okvirima pojedinih nacionalnih privreda.kao i u drugim čimbenicima koji vanjsku trgovinu čine složenijom od unutarnje 2. aukcije. metodama kalkulacija cijena .organizacijskim oblicima tržišta kao što su sajmovi.trgovinu na veliko i trgovinu na malo nije samo opseg kupovine. robne burze.. Podjela trgovine prema predmetu poslovanja..tehnici trgovanja. vanjska trgovina izlazi iz državnog područja i obuhvaća razmjenu roba u usluga s inozemstvom. a svaku u svoje podskupine. robi kojom trguje Skupine se roba u prometu razvrstavaju u odreñene trgovačke struke. Popisom roba rasporeñenih u trgovinske struke dobije se nomenklatura.različitim monetarnim sustavima . Takoñer i sve veća specijalizacija u gospodarstvu kao posljedica komparativnih prednosti. tj. Trgovina i tržište Što je vaše tržište? Predpitanje ovom svakako bi bilo: tko ste uopće vi? Tržište je svugdje oko nas i dodiruje naše brojne životne trenutke. I nacionalna klasifikacija djelatnosti radi lakšeg bilježenja poslovnih pokazatelja u robnom prometu razvrstava robu na prehrambenu i neprehrambenu. Unutarnja i vanjska trgovina Za razliku od unutarnje trgovine koja obuhvaća djelatnost trgovine unutar granica jedne zemlje. dok mi predstavljamo sebe 14 . zaključivanja kupoprodajnih ugovora i vršenja poslovnih transakcija . oznaka robe u prometu. već namjena kupovine.većoj teritorijalnoj udaljenosti . poslovnog komuniciranja. posebnoj dokumentaciji. potiče razvoj dobro organizirane i ekonomski učinkovite unutarnje i vanjske trgovine. 2.

Svi mi koji se skrivamo iznad uvodno navedenih osjećaja prijateljstva i neprijateljstva dio smo tržišta krajnjih potrošača. a sve ovisno o okruženju koji uobličava trenutne odnose. Dakle. čimbenike proizvodnje. neidealno usklañeno prema ponudi i potražnji. proizvodnju. no i u ovoj situaciji pronaći ćemo različita gledišta. uvijek rado viñen gost. mijenja ga i biva sama mijena pod našim utjecajem.kao poznanika. Pomislili bismo da smo kao kupac zaštićeni izlaskom na tržište te da nas ono uvijek želi primiti pod svoje okrilje te čuvati i paziti. tražimo savjete o proizvodima koji nas zanimaju ili biramo poklon voljenoj osobi. Tržište ja kao takvo i promjenjivo ovisno o utjecaju različitih čimbenika. Što znači definirati tržište jednostavnom formulom susreta ponude i potražnje za dobrima? Ono je ipak jedna suptilnija. upravo kada taj isti poklon plaćamo. čak i kad ih dijeli samo par uličnih blokova. Bez nas tržište ne bi postojalo. odnose meñu sudionicima tržišne igre i ostale meñuzavisne elemente upravo znači ne govoriti o tržištu. Naše predrasude treba pobiti već naša svakodnevna različita i promjenjiva razmišljanja i osjećaji koji ne provode ništa drugo već tržišna polazišta. Nekada su primjerice tržišta bila strogo vezana za prostor. Poznanstvo prerasta u nešto više. Nama kao sudioniku tržišta bitno je na početku prihvatiti osnovno načelo u pokušaju ovladavanja bilo čim. Kao kupac tu bismo trebali biti uvijek u pravu. tržište je meñudjelovanje kupaca i prodavača sa ciljem odreñivanja cijene i količine ponuñenih proizvoda. prijatelja ili stranca. no zar se uzalud kaže da revolucija jede svoju djecu ili zar nije činjenica da je tržište dinamičko. te od prijatelja očekujemo da dobronamjerno ispita nije li taj proizvod trenutno na akciji ili sniženju za gotovinsko plaćanje. promjenjivo. Spominjući tržište prve asocijacije vezuju nas na pojam trgovine koja je pak tek jedan dio složene cjeline. eksperimentira i utvrñuje novosti u trgovanju. Jednostavno rečeno. proces trgovanja odvijao se uz prisutnost kupaca i prodavača te naravno robe kao predmeta trgovine. Potrošnjom možemo pobliže odrediti dvije osnovne vrste tržišta: tržište krajnje potrošnje i tržište poslovne potrošnje. Trgovina je evolucijski proizvod koji je u svoje procese uključio mnoge dijelove današnjeg tržišta. no ista i samo koristi. čime se ostvaruje izravna veza proizvodnje i potrošnje tržištu. ono jest okruženje. Mi smo njegovi poznanici kada od njegova sudionika uljudno zahtijevamo ponudu. Zanimljivo je da smo i mi za tržište isto tako i prijatelj i poznanik i neprijatelj ujedno. Njena uloga ostvaruje se veleprodajom i maloprodajom u okviru više i manje poznatih tržišnih institucija. a posebno kada se radi o prekomorskoj trgovini osvajanju novih tržišta trgovina kao organizirani oblik distribucije značajno utječe na tržišnu svakodnevnicu. Govoriti o tržištu. Ne bismo bili ljudi kada ne bismo znali pokazati i svoje neprijateljsko lice. 15 . Danas tržište u procesu svoje evolucije razvija svoje alternativne pravce. Ono jest sredstvo. standardi i specifikacije. Zaključak je jednostavan – podjela se temelji na uzroku zbog kojeg potrošači navedenih tržišta nabavljaju robu. odnosno prijateljstvo. Kupci i prodavači izmjenjuju ponude i upite elektronskim medijima. a opet pragmatična pojava koja je upletena u naš život. a to je upoznati ga. a ne spomenuti robu. Za postojanje tržišta više nije potreban izravan dodir sa robom već se sagledavaju uzorci. no istim je i ovijeno.

Pri tom se misli na tržište kojeg financira dobrim dijelom i sam prodavatelj dobara ili usluga izdvajajući razna davanja iz kojih se dalje nabavljaju potrebna dobra nacionalnih ili lokalnih uprava. dio proizvoda i zaobiñe tržište posrednika izravnim kontaktom krajnjeg kupca i proizvoñača robe. Ovo tržište je takoñer zanimljiv mamac brojim ponuñačima no sama riječ neprofitna organizacija predstavlja problem u naplati prodane robe te se pristup ovom tržištu treba pomno promatrati. Samo posredničko tržište i akumulira dio proizvodnje svojim uobičajenim zalihama te daje amortizirajući ton naglim promjenama u odnosima ponude i potražnje na tržištu. tržište proizvoñača te na vladina i institucijska tržišta. na tržištu poslovne potrošnje kupovina je popraćena daljnjom prodajom i doradom kupljene robe. tržište je institucijsko tržište kojeg čine organizacije koje nastoje postići dobrotvorne obrazovne i druge neprofitne ciljeve. Pojedinci i poslovne organizacije koje kupuju proizvode u svrhu stvaranja profita koristeći ih u proizvodnji drugih proizvoda ili u svojim svakodnevnim operacijama klasificirani su kao tržišta proizvoñača. unatoč mjerama opreza kontrolirati optimalnu nabavu i nije jednostavan zadataka. kazališta. No po navedenom ne možemo očekivati da će krajnji kupac tražiti namještaj upravo odlaskom u navedene regije već će to obaviti za na to specijaliziranim mjestima koja će objedinjavati u svojoj ponudi odreñene grupe roba. Obuhvaća muzeje. tj. Imajući pak na umu činjenicu da je najjeftinija ponuda ne mora biti i najbolja ponuda. Posebno je navedeno i vladino tržište. Kako je administracija u tim tijelima uvijek rastuća upravo tako se ponašaju i troškovi. potražnja za inim dobrima. njenim korištenjem u daljnjoj proizvodnji ili općenito u poslovanju. Koliko je značajno dobro poznavati tržište u plasmanu proizvoda govori i činjenica da ukupno tržište obuhvaća i nama potpuno nezanimljivo tržište apsolutnih ne-potrošača gdje je za očekivati da će naši napori u plasmanu biti 16 . Stoga su takva tržišta i primamljiva no i osjetljiva u postupku nabave budući se šire interesi pravednog raspolaganja nacionalnom imovinom. Stoga zadovoljene potrebe krajnjeg potrošača biva omogućeno postojanjem tržišta posrednika koja ne utječe na karakteristike proizvoda ili to čini u manjoj mjeri.Nasuprot navedenom. Uloga posrednika ipak je iznimno značajna za egzistiranje ukupnog tržišta budući svojim djelovanjem premošćuje prirodni jaz proizvoñača i krajnjeg kupca usput osiguravajući mogućnost široj skupini pripadnika posredničkog društva da i sami predstavljaju krajnjeg kupca drugih ili identičnih vrsta roba. no ne u zamjetnom broju. I konačno. Poneke podjele grupiraju tržišta vlade i institucija u jedinstveno tržište – tržište ustanova dok preostala tržišta čine tržišta gospodarskih i krajnjih potrošača. Jedna od takvih pretpostavki su svakako i same tržišne institucije koje će olakšati ili otežati startne pozicije. knjižnice. tj. bolnice. Kako bi olakšala nabavu spomenuta tržišta koncentriraju se u pojedinim mjestima čime smanjuju troškove i bivaju konkurentniji u daljnjem plasmanu svojih proizvoda. Naravno osim naših karakteristika takav pristup ograničen je i nizom drugih pretpostavki koje će nas ometati ili pak pridonijeti jednostavnijoj djelatnosti. Tržište poslovne potrošnje dijeli se na tržište posrednika. Naravno. Bez obzira na vrste podjela bitno je uočiti što su potrošačke potrebe te gdje se grupiraju kako bi znali razlučiti naše sposobnosti i manjkavosti u pristupu pojedinom potrošaču.

mineralnu vodu ili pak automobile ili bijelu tehniku sasvim je različito pitanje. dopustimo si da utonemo u isti. Segmentacija tržišta svojom dubinom nam jasnije precizira sve detalje ciljnih skupina. San je to i koristan vašem tijelu no i uvijek spreman da vas prevari prije jutarnjeg buñenja za važan poslovni sastanak. kao što prije spavanja napravimo sve kako bismo si omogućili miran san. Upravo zbog toga i jest posebna draž pridobiti kupce na tržištu relativnih ne-potrošača budući takav rezultat zahtijeva izraziti napor uz niske izglede za uspjeh. Selektivnom funkcijom omogućuje se pravilan odjek uistinu traženih proizvoda od strane potrošača. Ukoliko se osjetimo preslabi za borbu s takvim vjetrenjačama preostati će nam stvarno tržište proizvoda koje se nalazi izmeñu nas i konkurencije. Na tom tržištu drijema naša radost i tuga u stalnoj mijeni sa promjenama raspoloženja naših potrošača. Ostatak tržišta obuhvaća i jedan dio apsolutnih nepotrošača koji su misao vodilja svih naših konkurenata pa tako i nas samih. Stoga oprezno ali nadajmo se i zadovoljno spavajte.nepotrebni jer primjerice ne smijemo razbacivati energiju prodavajući najnoviju muzičku liniju gluhim osobama. Radi se o neosvojenoj grupi potencijalnih potrošača. odnosno ista se regulira optimalnim potrebama. ali samo do ekonomski prihvatljive i isplative razine kojom ćemo olakšati ili pak uopće onemogućiti penetraciju na tržište. I potom. Secirati tržište da. 17 . Utječe se na trženje optimalnim izborom robe. Krajnji rezultat je veća konačna usklañenost ponude i potražnje. te otvara uvijek nove spoznaje manje ili više učinkovitih u osvajanju istih. Alokativna funkcija omogućuje rasporeñivanje traženih proizvoda i usluga na mjesta gdje su proizvodi traženi povezujući brojne proizvoñače i potrošače na najprihvatljiviji način. Tržište istovremeno pomiruje dvije funkcije: selektivnu i alokativnu. Kako prodavati ruž za usne. Dakle unutar jednog tržišta skrivaju se dvije potpuno specifične vrste kao i na tržištu krajnje potrošnje gdje nije svejedno nabavljaju li se kratkotrajna ili dugotrajna potrošna dobra. odnosno počnemo spoznavati tržište i trgovati. njome se potvrñuje prihvatljivost robe koja se nudi. Ovom funkcijom se i proizvodnja prilagoñava društvenim potrebama. tj. Tako je i tržište poslovne potrošnje moguće podijeliti na tržište opreme i alata te tržište materijala. San je to bez skrupula prema vašim osjećajima ali i sa mnoštvom ugodnih iznenañenja ondje gdje ih ne očekujete. No ovaj san usnimo otvorenih očiju jer je varljiv po svojoj naravi. te izbjegavanja gomilanja zaliha nekurentne robe. Ipak u segmentiranju bismo mogli otići toliko daleko dok ne pronañemo jednog čovjeka kao specifikuma ukupne grupe no i time otvoriti pitanje isplativosti projekta. istom strašću odvlači ka odmoru i noćnoj mori.

različite usluge izmeñu prodavača i kupaca robe. Kao izvršni podsustavi poduzeća. ne posluju samostalno u svoje ime i za svoj račun (npr. virtualno. prodajna skladišta osnivaju i proizvodna poduzeća.1.2. U našim krajevima zbog nepostojanja burze poljoprivrednih proizvoda veliku važnost imaju ne samo za prerañivače već i za poljoprivredna poduzeća i individualne poljoprivrednike jer otkupom garantiraju sigurnost prodaje. mogu biti prostorno i tehnički oblikovani za: . prodajna skladišta. Prodavaonica kao najbrojnija vrsta poslovnih jedinica je obračunska ili samostalna organizacijska jedinica poduzeća ili fizičke osobe kojoj se u izdvojenim prostorijama u sastavu nekog trgovinskog centra ili pojedinačno razmještenima. trgovinska predstavništva. prodavaonice. prilikom plaćanja).5. a naplaćuje preko matične organizacije. Stoga se kao nositelji trgovinske djelatnosti pojavljuju: a) Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe b) Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji robe 2. ovisno o tipu trgovačkog poduzeća poslovne jedinice. Člankom 16. kao glavna djelatnost odvija prodaja robe na malo krajnjim potrošačima i drugim kupcima. Subjekti trgovinske djelatnosti Subjekti trgovinske djelatnosti su trgovačka poduzeća čija glavna djelatnost uključuje kupovinu prenosivih roba i njihovu preprodaju i/ili obavljanje trgovačkog posredovanja. otkupne stanice i slično . Veleprodajna poduzeća zbog ostanka u kanalu prodaje proširuju svoje usluge osnivanjem veleprodajnih samoposluživanja za robu široke potrošnje za manje trgovce na malo i velike potrošače. dopreme i slično izdaje. prometnim centrima gdje su zbog koncentracije potražnje mogućnosti prodaje na veliko veće. U prodajnim se skladištima roba samo uz veće ili manje prodajne usluge pakiranja. osim ako istodobno nisu i poduzeća ili trgovačka radnja. Zakona o trgovini odreñeno je posredovanje u trgovini kao jedan od oblika trgovačke djelatnosti. na daljinu. Prodajna skladišta osnivaju trgovinska poduzeća na veliko u većim industrijskim. prodajni uredi.za promet robe na malo tj. Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe Trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe ostvaruju svoju djelatnost na tržištu preko svojih poslovnih jedinica kao tržišnih mjesta. Kako bi proširili kanale prodaje i što brže prodali vlastite proizvode. Trgovačka 18 . trgovačkim. Otkupne stanice značajne su i kod otkupa sekundarnih industrijskih sirovina.promet robe na veliko tj. Otkupne stanice osnivaju poduzeća koja se bave trgovinom poljoprivrednih proizvoda i za razliku od ostalih poslovnih jedinica trgovine na veliko bave se samo nabavom.5. Poslovne jedinice trgovačkog poduzeća nemaju status pravne osobe. tj. administrativnim. starog papira. željeza. Ako se roba prodaje na malo posebno se evidentira. utovara. stakla.

brojem stanovnika po jednoj prodavaonici . u raznovrsnost asortimana s jedne strane povećava troškove trgovine. a ukupnost poslovnih jedinica za trgovinu robom na odreñenom području čini trgovačku mrežu tog područja.usluga u svako vrijeme. Uvoñenjem elektronike u prodajne i skladišne objekte utjecaj trgovačkih poduzeća postaje sve djelotvorniji. tj. Porastom proizvodnje. uloga trgovačke mreže u realizaciji proizvoda i kontinuiranoj opskrbi stanovništva i drugih potrošača sve je značajnija. Iako ulaganje u širenje i modernizaciju trgovinske mreže. Navedeni zahtjevi potiču širenje i približavanje trgovačke mreže. osiguravaju rentabilno poslovanje. a trgovačka poduzeća vodeći računa o razmještaju i lokaciji poslovnih objekta.predstavništva većih trgovačkih poduzeća na veliko u većim trgovinskim i industrijskim središtima osiguravaju stalan priljev informacija o ponudi i potražnji i mogućnost brzog reagiranja na tržišne promjene.prisutnost na svakom mjestu.veličinom prodajne površine po jednom stanovniku .raspolaganje svakom robom. . Trgovačka mreža Ukupnost poslovnih jedinica pojedinog trgovačkog poduzeća čini njegovu mrežu.5. njihovoj svrsi i kapacitetu unapreñuju svoju trgovinsku mrežu. s druge privlače kupce i povećavaju promet. 19 . Ovisno o ovlastima obavljaju niz komercijalnih i administrativnih poslova vezanih za istraživanje tržišta. Porastom životnog standarda od trgovine se kao posredničke djelatnosti sve više traži: . uključujući i objekte za čuvanje i fizičku distribuciju robe iz kojih se ova mreža napaja. . Razvijenost trgovačke mreže. Nedovoljna propusna moć kanala distribucije zbog slabe tehničke opremljenosti trgovačke mreže usporava cirkulaciju robe od proizvoñača do potrošača.ostvarenom prodajom po kvadratnom metru prodajne površine Zbog toga trgovačka marža ima svoje mjesto u planovima gospodarskog i urbanističkog planiranja. Kapacitet pojedinog trgovačkog poduzeća i njegova uloga na tržištu ovisi o razvijenosti njegove prodajne mreže. posebno maloprodaje odreñena je: .2. 2. Putem mreže realizira se najveći dio trgovine robom. osobito robe široke potrošnje. zaključivanje kupoprodajnih ugovora i slično.brojem prodavaonica na 1000 stanovnika . a time i ponude.

ali i mogućnosti nabave. a time i potrebe potrošača sve se više mijenjaju.vrstom robe kojom posluju. sortiranje. Trgovačka struka je skup roba koje su po svome sastavu. a sve češće i povremene potrošnje. dotjerivanje. prepakiranje.za trgovinu prehrambenom robom . Tako robna kuća kao poslovna jedinica trgovačkog poduzeća za neprehrambenu robu može obogatiti svoju robu i odjeljkom prehrambene robe.za trgovinu neprehrambenom robom Ovakva stroga podjela u praksi ne postoji jer veće prehrambene prodavaonice proširuju svoj asortiman i drugim proizvodima dnevne potrošnje. ali potpuna univerzalnost i zastupljenost svih robnih skupina se ne primjenjuje. označavanje ne smatra se doradom ili preradom robe.količinom robe kojom posluju. ne modificiraju se u svojoj prirodi. Raznovrsna trgovačka poduzeća mješovitog tipa česta su u manjim mjestima. načinu izrade i namjeni iste ili slične. razmjeravanje. Klasifikacija trgovačkih poduzeća u trgovini Trgovinske organizacije predodreñene su: . odnosno nove trgovinske struke. s malim brojem potrošača i malim prometom robe jer specijalizacija poslovanja nije moguća.subjektima koji im prethode.1. odvajanje miješanje. Mješovita trgovačka poduzeća imaju prednost za potrošače u potpunoj opskrbi na jednom mjestu.subjektima koji ih slijede u prometnom procesu 3. 3. Trgovačka poduzeća sve se više programski oblikuju prema novim potrebama potrošača i tako nastaju nove kombinacije prodajnih programa. . dakle ne utječe na temeljne osobine robe. Te robe samo su predmet rukovanja i pakiranja. Ovisno o tome razlikuju se mješovita i specijalizirana trgovačka poduzeća. . čišćenje. razvrstavanje. . Mješovita trgovačka poduzeća Mješovita trgovačka poduzeća posluju robama raznovrsnih struka. Programi proizvodnje. Uglavnom se podjela svodi na poduzeća: . sastavu ili obliku. Na izbor struke i asortimana utječu kupci.1.3. Klasifikacija trgovačkih poduzeća prema trgovačkim strukama Trgovačka poduzeća i njihove poslovne jedinice razlikuju se po odabranim sadržajima s kojima posluju. Skladištenje. a oni ovise o izabranom predmetu poslovanja. 20 . a za poduzeće u smanjenju utjecaja sezonske potrošnje na ukupan promet robe.1. lokacije prodajnih objekata.

Takva specijalizacija uvjetovana je specijalizacijom kadrova jer je potrebno temeljito poznavanje odreñene robe. Klasifikacija prema obujmu i načinu poslovanja 3. po namjeni robe. Specijalizirana trgovačka poduzeća Specijalizirana trgovačka poduzeća ograničavaju svoje poslovanje na promet odreñene robe na promet odreñene trgovinske struke ili na promet odreñene namjene. U velikim središtima gdje je promet robe velik poslovanje trgovačkih poduzeća pojednostavnjuje se njihovom specijalizacijom po trgovačkim strukama. Uzak asortiman u tim poduzećima proširuje se dopunskim prodajnim programom oblikujući tako ponudu prema odreñenim krugovima potreba potrošača koji su meñusobno povezani.od proizvoñača .stjecanje povjerenja trgovaca na malo i drugih kupaca.institucionalnim ili profesionalnim korisnicima (bolnice.2. Trgovačka poduzeća na veliko kontinuirano nabavljaju robu (pojedinačno ili kombinirano ovisno od specijalizacije): . Na primjer.od drugih veletrgovaca i preprodaju uglavnom u velikim količinama . skladištenju tog asortimana. Uglavnom su to isti kupci ali u velikim količinama. a manje opreme. . 21 . Takoñer imaju relativno malo kupaca. Specijalizacija proizvodnje utječe i na specijalizaciju u prometu robe. premošćivanju sezonskih varijacija kod nekih roba.iz uvoza i .3. i drugih sličnih poslova. trgovačka poduzeća sportskom opremom mogu se ograničiti na sportsku obuću. Specijalizacija može biti šira ili uža. U poslovanju su im važne vještine poput: .1. domovi) i . 3. U prometu robe za osobnu potrošnju te se mogućnosti manje jer potrošači žele sve bogatiji asortiman robe na jednom mjestu.2. Veleprodajna poduzeća su u pravilu manja jer trebaju manja ulaganja u osnovna sredstva i manje zaposlenih za odreñeni obujam poslovanja nego što to trebaju trgovci na malo.maloprodavačima .2.pregovaranja za ostvarivanje najpovoljnijih uvjeta nabave.daljnjim prerañivačima .1. Veće mogućnosti specijalizacije postoje u trgovini na veliko i u prometu reprodukcijskog materijala. hoteli.drugim trgovcima na veliko u poslovne svrhe. Trgovačka poduzeća na veliko Trgovačka su se poduzeća na veliko pojavila u vrijeme usitnjene i ekonomski slabe maloprodajne mreže u svrhu sabiranja i kompletiranja potrebnog asortimana koji su detaljisti tražili.

kada trgovcima na malo pružaju pomoć u poslovanju npr. 22 .kada financiraju svoje kupce prodajom na kredit. podučavanjem prodajnog osoblja. velikih potrošača. Uloga trgovačkih poduzeća na veliko postaje sve manja: jer se na strani prodavatelja javljaju veliki proizvoñaču koji mogu organizirati svoju maloprodajnu mrežu. .većim angažiranjem u opskrbljivanju proizvoñača sirovinama i drugim repromaterijalom. . redukcijom vremenskog posredovanja kao i manipulativne funkcije isporuke smanjuju investiranja u skladišne kapacitete i opremu . davanjem kredita i dostavama prema potrebi. hotela. te je njihova korisnost u podmirivanju potreba trgovine na malo i velikih potrošača opravdana. prikupljanje narudžbi kupaca prosljeñuju proizvoñačima koji realiziraju i funkciju isporuke robe kupcu. bez preuzimanja fizičkih tokova robe.kada na tržištu ima mnogo malih detaljista koji s malim narudžbama se ne mogu pojaviti izravno kod proizvoñača. postupcima konkurenata pružaju transparentnost tržišta nabave. podmiruju i potrebe kupaca pojedinaca.kada su u stanju formirati asortiman za svoje kupce i osloboditi ih velikog broja kontakata s raznim specijaliziranim proizvoñačima. .kada drže robu na zalihama. . Svojevrsni su i angrodetaljisti jer osim što su bitni kao dobavljači u opskrbi trgovaca na malo.Trgovačka poduzeća na veliko predstavljaju jednu razinu više u kanalu distribucije izmeñu proizvoñača i krajnjih potrošača. tzv.kada kupcima omogućuju kupnju u manjim količinama. obrtnika. .u tranzitnoj trgovini. cijenama. . a trgovcima na malo omogućuju kupnju u potrebnom vremenu. jer se trgovačka društva na malo udružuju i s velikim narudžbama izravno povezuju s proizvoñačima.kada na tržištu ima mnogo manjih potrošača. kupac sam otprema robu. smanjujući im troškove zaliha. . već samo informacijske i novčane jer im je cilj zaračunati razliku u cijeni. . restorana. a i rizik koji može nastati gubicima na robi ili zbog zastarjelosti. pružanje promotivnih usluga naročito unapreñenjem prodaje. držanjem zaliha.modernizacijom poslovanja primjenom suvremenih i racionalnih metoda prodaje npr: Cash&Carry kao prodajno skladište samoposlužne veletrgovine eliminira funkcije poput prodaje na kredit i otprema robe. .kada osiguravaju bržu isporuku. . Zbog ovog razloga i sve veće konkurencije trgovačka poduzeća na veliko traže izlaz: . a prodaja je za gotovinu.kada svojim kupcima dajući informacije o novim proizvodima.

Zagreb je potencijalno veliko tržište sa skoro stotinjak tisuća manjih pravnih osoba i obrtnika. a za račun komitenta).regalni trgovac s unajmljenim regalima ili prodajnim površinama u prodavaonicama koji sami opskrbljuju i tako provode svoju marketinšku koncepciju sve do konačnog potrošača . hotele i slično opskrbljujući ih prema potrebi. odbacuje kao nepraktična zbog verižnog učinka PDV-a izmeñu komisionara i komitenta. .sustavom franšizinga.veletrgovci putem pošte posluju preko kataloga koje dostavljaju maloprodavačima ili velikim potrošačima: . Kod veletrgovca zapažene su tendencije specijalizacije i produbljivanje asortimana kako bi njihove usluge maloprodavačima bile kompletnije i kvalitetnije.2. 3. restorane. Trgovačka poduzeća na malo Trgovačka poduzeća na malo obavljaju neposrednu distribuciju robe krajnjim kupcima.2.veletrgovci s dostavom (ambulantna prodaja) koji obilaze supermarkete. . povezujući proizvoñače i potrošače i usklañujući njihove česte suprotne zahtjeve i interese svojevrstan su barometar za registriranje svih promjena u opsegu i strukturi ponude i potražnje na tržištu. 23 . Utjecaj sve brojnijih i složenijih proizvoda reflektira se u razvoju specijaliziranih veletrgovačkih poduzeća. proglašenje komisionara poreznim obveznikom PDV-a (komisionar na tržištu nastupa u svoje ime. Ostale promjene u trgovini na veliko proizlaze iz promjena u samim proizvodima ili iz tehnoloških poboljšanja u distribuciji. trgovina na malo obuhvaća sve jedinice čija se gospodarska djelatnost sastoji od prodaje robe za vlastiti račun ili za račun trećih osoba direktno stanovništvu za osobnu potrošnju ili uporabu u kućanstvu. ne postoji ograničenje za kupovinu minimalnih količina kao kod klasične trgovine na veliko.otvaranjem vlastite maloprodajne mreže. . Koliko je ovaj tip trgovine na veliko povoljan za odreñene kategorije kupaca govori činjenica da ga koriste METRO (jedan od najvećih europskih trgovačkih lanaca) kao i austrijski Segro. Prodaja robe na malo za treće osobe javlja se uglavnom nakon uvoñenja PDV-a jer se do tada uobičajena komisijska prodaja robe na malo. isključivanje svakog čekanja na robu jer sam vrši dostavu. a i bez priručnog skladišta ako su u blizini. male prodavaonice mješovite robe. Zbog takvog položaja u društvenoj reprodukciji.užim povezivanjem s manjim brojem detaljista u dobrovoljne lance. Prema Zakonu o trgovini. .Najveća prednosti trgovaca na malo su: manje angažiranje obrtnih sredstava jer posluju s minimalnim zalihama.

Sve maloprodajne jedinice na nekom području čine maloprodajnu mrežu.migracije stanovništva u nova područja.potrošačima i .na veletržnicama.despecijalizacije i razvoja objekata za masovnu prodaju.emigracije stanovništva s odreñenog tržišnog okruženja.porasta broja stanovnika i njihove kupovne moći.nezavisni neudruženi trgovci. Tržište maloprodaje je oduvijek bilo mjesto gdje je konkurencija najviše dolazila do izražaja.pravnim osobama (obrtnicima.specijalizacija i trgovina na malo. .izravno iz uvoza. Kako je ključni element odreñenja trgovine na malo korisnik usluge. .od trgovačkih poduzeća na veliko.izravno od proizvoñača. Gravitacijsko područje mreže. .lakoća ulaska na tržište i težnja za neovisnošću. a prodaju je u malim količinama: .razvoja mnogofilijalnih sistema maloprodaje i ostalih oblika kooperacije i integracije u cilju postizanja prednosti ekonomije masovne prodaje. .. . Poslovne jedinice organizacijski se mijenjaju prilagoñavajući se tržišnim potrebama u formi načinu i metodama prodaje. . Broj maloprodajnih objekata porastom obujma proizvodnje i potrošnje uglavnom je u stalnom porastu. Maloprodajnu djelatnost trgovačka poduzeća na malo obavljaju u različitim poslovnim jedinicama polazeći od potreba i zahtjeva krajnjih potrošača.integrirani oblici trgovine na malo.u distributivnim centrima. . . ustanovama) u obliku sitnih nabavki. . Zbog toga su inovacije u maloprodaji 24 . . To su: . Raspored i struktura mreže jednako je važna za opskrbu potrošača kao i za ekonomično i rentabilno poslovanje trgovačkih poduzeća. Trgovačka poduzeća na malo nabavljaju robu: . . ali i utjecajem drugih faktora: . u širem pristupu kod trgovine na malo podrazumijevaju se i aktivnosti pružanja usluga čije poslovne jedinice obogaćuju prodajnu mrežu.u C&C skladištima. .udruženja nezavisnih trgovaca i . Na maloprodajnom tržištu razvijenih zemalja sreću se tri grupe organizacijskih oblika maloprodaje s manjim ili većim brojem organizacijskih podvarijanti. zemljopisno područje odakle dolaze potrošači odreñeno ja gravitacijskim područjima prodajnih objekata.značajnog porasta troškova poslovanja u maloprodajnim objektima u gradskim sredinama itd. Simultano tome njihov se broj može i smanjiti zbog sljedećih razloga: .

Klasifikacija prema vrsti robe koju prodaju maloprodajni objekti mješoviti.3. 25 . i b) maloprodajnu van maloprodajnih objekata sa i bez posredstva prodavača. Maloprodaja tako postaje najdinamičnija pojava u kanalu distribucije. 3. robne kuće. broj zaposlenih. Pravne i fizičke osobe registrirane za trgovinu na malo mogu obavljati trgovinu na malo u prodajnim prostorijama kao i izvan tih prostorija ako su za takav način prodaje ispunjeni propisani uvjeti prema pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije gdje se obavlja unutarnji promet roba i usluga i ako postoji odobrenje nadležnog tijela lokalne samouprave. Visoke tehnologije omogućuju nove načine prodaje robe široke potrošnje. Klasifikacija maloprodajnih objekata 3. daljinsku maloprodaju u kojoj tog susreta nema. Maloprodaja se može podijeliti i na tzv. susretnu maloprodaju u kojoj dolazi do susreta prodavača i kupca bilo u maloprodajnom objektu ili izvan njega i na tzv. te se u razvijenim tržišnim ekonomijama dogañaju revolucionarne promjene u organizaciji i funkcioniranju maloprodaje. specijalizirani sa užim i dubljim asortimanom (šira i uža specijalizacija.rezultat stalnih pokušaja smanjivanja troškova prodaje ispod razina troškova svojih konkurenata. Klasične robne kuće nisu ulagale u inoviranje i osvježavanje oblika ponude. Razvrstavanje maloprodajnih poslovnih jedinica prema nekim obilježjima Zbog nepostojanja kategorizacije maloprodajnih objekata prema jasnim i čvrstim kriterijima kao u zapadnim zemljama vezano za veličinu prodajnog prostora. opremljenosti i sadržaja za privlačenje kupaca te su upale u krizno razdoblje još početkom 80-tih godina. drogerije).3. broj artikala. veličina parkinga i slično razvrstali smo objekte prema uobičajenim obilježjima: a) maloprodaja u maloprodajnim objektima (tzv.3. Pojava suvremenijih i racionalnijih oblika prodavaonica prisilila je i robne kuće na nov način organiziranja kao: . s širim ili užim asortimanom (diskonti. strukovne i specijalizirane prodavaonice).1.udruženje specijaliziranih prodavaonica u vlasništvu različitih poduzetnika tj. Stacionarna). 3.2. u vidu zajedničke robe s jedinstvenim tržišnim nastupom i širokom paletom usluga. ne smanjujući kvalitetu usluge. Robne kuće kao vodeći prodajni objekt s više specijaliziranih odjela nastoje što potpunijim (širokim i dubokim) asortimanom privući kupce.

Dragstore kao suvremeni oblik prodavaonice mješovite robe s najduljim radnim vremenom i na mjestima veće koncentracije ljudi tokom cijelog dana. ne bi se mogle kategorizirati kao robne kuće. u svom asortimanu osim drogerijske robe (lijekovi. veće su prodajne površine. broju robnih linija kao širini asortimana i izboru proizvoda unutar linije kao dubini asortimana mogla prikazati kao na slici 3: 26 . ali ga još dublje raščlanjuju. uglavnom artiklima koji se brzo obrću. zabavu i dobar savjet.- tematske i specijalizirane robne kuće koje zajedničkim atraktivnim izlaganjem sličnih ili u primjeni vezanih proizvoda privlače kupce koji sve više traže inspiraciju. već kao manji robni centri veličine 1500-2500 m2 ili 2500-4000 m2. dio asortimana strukovne prodavaonice. artikle za poklone. novine. knjige. kozmetika…) nudi i časopise. Grañevinski objekti trgovačkog centra čine jednu arhitektonski zaokruženu cjelinu predviñenu urbanističkim planovima. Ova bi se podjela prodavaonica prema asortimanu tj. Diskontne prodavaonice mješovitom robom (nude i prehrambenu robu). robnih kuća ni po veličini ni po asortimanu. nude robu jedne ili manjeg broja meñusobno povezanih trgovačkih struka. Strukovne prodavaonice (kao šira specijalizacija). a često u posebnom odjelu i ugostiteljske usluge. slastice i niz proizvoda impulzivne kupnje. a specijalizirane prodavaonice (kao uža specijalizacija). Većina naših tzv. Broj specijaliziranih prodavaonica s dubokim asortimanom raste zbog otvaranja trgovačkih centara sa širim gravitacijskim područjem i koji u svom sastavu uz jednu ili dvije robne kuće imaju i veći broj specijaliziranih prodavaonica kao i razne uslužne i obrtničke prostore. igračke. Povoljnim nabavkama i reduciranom uslugom provode agresivnu politiku cijena.

suvremene prodavaonice u vidu: samoizbora tj. Ključne pretpostavke u ostvarivanju prednosti suvremene maloprodajne tehnologije u odnosu na klasičnu maloprodajnu tehnologiju su: . kupac se sam poslužuje i sam nosi robu na naplatu. . te u vidu saomoposluživanja. Klasifikacija prema metodi maloprodaje tj. a prodavaču se obraća po potrebi. (broj zaposlenih i do 50. tj. s velikim parkingom na perifernim jeftinijim lokacijama 27 . posluživanja i plaćanja izmeñu kupca i prodavača U ovu skupinu spadaju klasične prodavaonice u kojima je roba dostupna samo uz pomoć prodavača.Supermarket s prodajnom površinom preko 400m2. .odgovarajuće oblikovanje i pakiranje proizvoda.Širok asortiman Diskontne Trgovački centar i prodavaonice robna kuća Plitak asortiman Dubok asortiman Dragstori. knjiga.snaga kupovne moći stanovništva.(u specijaliziranim prodavaonicama pri prodaji tekstilne robe. . kao najveća samoposlužna prodavaonica i s velikim udjelom neprehrambene robe.2.bogatstvo ponude trgovačke robe. a predaju robe kupcu i naplatu uz savjetodavnu funkciju obavlja prodavač. načinu uspostavljanja kontakta. . Prodavaonice benzinski postaja Specijalizirana prodavaonica Uzak asortiman 3.Hipermarket. Najčešći oblici samoposluživanja su: . uz prehrambeni asortiman jednu trećinu ukupnog prihoda čini neprehrambena roba široke potrošnje. veći broj blagajni.3. kupac sam bira robu.Superet kao mala prodavaonica uglavnom prehrambene robe do 10 zaposlenih. .informativna i prodajna funkcija ambalaže. namještaja). najčešće prodavaonica u susjedstvu za kupce koji žele brzu kupovinu blizu kuće i prilagoñeni asortiman. Butik. . parking i niže cijene).razvijenost industrije materijala za pakiranje proizvoda.

kada se radi o ponudi brzo kvarljivih proizvoda ili proizvoda u kojih je modni faktor odlučujući pri odluci o kupnji.Vertikalna i horizontalna koncentracija stvaraju uvjete za ubrzano osuvremenjivanje prodajnog procesa.snažna trgovačka poduzeća.3. selektivnim pristupom s malom prodavaonicom iz susjedstva može se u konačnici postići rezultat na razini velikog centra. a to su: . Suvremeni oblici maloprodaje ostvaruju veću produktivnost rada zbog manjeg broja zaposlenih u odnosu na broj kupaca i zbog bolje iskorištenosti prostora jer prodajno aktivne police zamjenjuju pultove s prodavačima. Novije su inicijative samoposluživanja prateći trendove u promjeni ponašanja potrošača supermarketi na postajama i lukama benzinskim stanicama te u velikim poslovnim zgradama. što veća trgovačka poduzeća ne mogu pratiti. . . Poslovne jedinice veće prodajne površine imaju iste prostorne pretpostavke za postizanje ekonomije veličine i osnove za uvoñenje sve suvremenije maloprodajne tehnologije.kada su kupovne navike potrošača povezane s odreñenim prostornim ili vremenskim zahtjevima potrošača. Zbog toga se smanjuje apsolutni broj prodavaonica uz istovremeno povećanje veličine prodajne površine tj. koncentracija maloprodaje je rezultirala navedenim oblicima prodaje.uz niže fiksne troškove. .kada su prodajne mogućnosti na odreñenom tržištu ograničene i veća trgovačka društva ne bi mogla rentabilno poslovati. Na taj način veliki suvremeni. u pravilu samoposlužni maloprodajni objekti odgovaraju potrebama masovne proizvodnje koja zahtjeva i masovnu potrošnju. Klasifikacija prema količini prodaje i broju zaposlenih objekti s malim opsegom prodaje objekti s masovnim opsegom prodaje Isplativost pojedinih prodavaonica s manjim prometom zbog minimalnih troškova održavanja i zaposlenih u nekim slučajevima može biti i bolja od onih s većim prometom.kada postoje izrazito sezonske oscilacije potražnje i drugi kratkoročni ciklusi prodaje (turistička sezona). 3.razvijena podjela rada i specijalizacije zaposlenog osoblja. veći promet i veći obrtaj robe što omogućava niže cijene.veći prodajni objekti. . .3. 28 . Takoñer neke tržišne situacije omogućavaju veću efikasnost manjih prodajnih objekata: .

selekcijom asortimana na proizvode čija se kvaliteta uklapa u odreñeni raspon cijena. te je najveća ušteda u diskontu manji broj zaposlenih. U diskontnim je prostorima roba na paletama ili kutijama. Ali u nastojanjima za povećanje prometa trgovci šire asortiman i povećavaju usluge. Strategijska podjela maloprodajnih objekata a) Prema odnosu marže i koeficijenta obrtaja robe: . To otvara prostor novim ponuñačima s istom prodajnom strategijom niskih cijena. zasnovanih na: . Time se ostavlja prostora za razvoj malih.mala marža – visoki koeficijent obrtaja .Fleksibilnim poslovanjem. Strategijom urbanističkog planiranja se u najrazvijenim europskim zemljama istiskuju veliki prodajni kapaciteti na periferiju. . . b) Prema odnosu cijena i usluga . te izlaze iz sfere diskontne prodaje. Pronalaženjem organizacijskih oblika trgovine.jeftinijoj lokaciji i skromnijem interijeru.diskontne prodavaonice i . odakle je kupci uzimaju.4. a u trgovini na veliko Cash&Carry. Ova je 29 . . specijaliziranih trgovina i očuvanje tradicionalne gradske jezgre.velika marža – mali koeficijent obrtaja Ovdje je pitanje hoće li prodavaonica manjom maržom ostvarivati veći obim prometa i tako u konačnici ostvariti veću masu razlike u cijeni ili obratno. 3. bržim prilagoñavanjem asortimanskim. . manji objekti mogu povećati i rentabilnost svog poslovanja. te popustima i nižim cijenama ostvariti veći obrtaj i povećati tržišnu konkurentnost. veći suvremeni maloprodajni objekti i lanci prodavaonica s većim opsegom prodaje ugrožavaju njihovu sigurnost snižavanjem cijena.redukcijom u promociji Nastoji se reducirati troškove trgovine po jedinici prodaje proizvoda. i vremenskim zahtjevima kupaca kao i neposrednijim kontaktima. ali time i troškove. prostornim.selekciji asortimana prema vrsti robe koje traže manje usluge ili koje same sebe nude na prodaju.selekciji asortimana prema obrtaju.ograničenoj usluzi. reduciranjem marže i nabavom uz niže troškove.prodaji većih tvorničkih pakovanja . Izrazit primjer oblika prodaje koji se temelji na redukciji funkcija trgovine u maloprodaji je diskontna prodaja. .prodavaonice s kompletnom uslugom. Bez obzira na lokalne i druge prednosti malih prodajnih objekata.

dobrovoljni lanci.U kioscima i na klupama izvan tržnice prema odobrenju nadležnog tijela lokalne samouprave. .“ Robna kuća“ IKEA“ je dobar primjer jer je na početku imala vrlo jednostavan namještaj koji je kupac spajao. . obilazi mjesta gdje je: ponuda odreñenog asortimana manja.Ambulantna prodaja u vidu pokretne prodavaonice. 30 .zakonitost u promjeni maloprodajnih objekata u literaturi poznata kao „kotač maloprodaje.Na tržnicama na malo kao organiziranim i ureñenim. otvorenim ili zatvorenim mjestima na kojima se individualnim potrošačima prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. uredila je prodajna mjesta i proširila ponudu na ostale proizvode. Počela je nuditi nove proizvode. Klasifikacija maloprodajnih objekata prema organizacijskoj strukturi Ovu skupinu ovisno o organizacijskoj strukturi–vlasništvu dijelimo na: . . sezonska potražnja pojačana. a to joj je omogućilo ponuditi nisku cijenu. sajmovi izložbe. Podjela prodaje robe na malo izvan prodavaonica 3. povrat na kapital se smanjio i poduzeće je postalo veliko i nefleksibilno. Podjela prodaje robe na malo posredstvom prodavača prodaje Ova podjela posredstvom prodavača prodaja može biti: .jedini koji okupljaju dobavljače konkurente stručnjake komercijaliste.1. uličnih prodavača s kolicima i slično.5. raspolaganjem baze podataka.Putem telefona. Nakon intenzivnog investiranja. . izravnim obraćanjem pravim kupcima te može osigurati velike prodajne uspjehe.franšizne organizacije.Akvizicijska prodaja koja se organizira kao prodaja od vrata do vrata. te je kompanija morala iznaći nove načine kako izaći iz tih slabosti. . Tržnica mora imati rashladni i skladišni prostor za čuvanje robe.5. 3. omogućava bez većih ulaganja u fiksne troškove brzu opskrbu jer po unaprijed utvrñenom planu. prehranu u restoranu švedski stol i sl. Za predstavljanje najnovije ponude roba. usluga i informacija.nezavisne.lanac prodavaonica. u stanu potrošača. Kada je uspostavila visoki tržišni udio. . . slabije razvijena maloprodajna mreža. prigodna prodaja kao priredbe. sajmovi i pored tehnoloških mogućnosti komuniciranja dobivaju novi zamah jer su: .

virtualna prodavaonica.- jedini instrument marketing miksa koji omogućava da se proizvod vidi. direktnom 31 . oglasa kao oblik izravne prodaje razvija se zbog mogućnosti čuvanja adresa na računalu po ciljnim grupama kupaca. kao i navike kupaca. a ovisi o kreativnosti pošiljke i kome se šalje tj.putem automata na mjestima veće koncentracije mogućih potrošača i s danonoćnom opskrbom. osjeti. virtualni kataloško-izložbeni saloni i sl. . npr. . Sustav kataloške prodaje putem pošte ima dugu tradiciju i odupire se ekonomskim recesijama bolje od drugih oblika maloprodaje iako su troškovi i rizici veći. manji problemi lokacija). Preko kataloga npr. Interaktivno se trguje s kupcem preko njegovog osobnog računala. čuje.2. a nova prodajna strategija u okviru ovoga načina prodaje je ponuda isključivo novih proizvoda kojih još nema u prodavaonicama. Naime.samo kraći promidžbeni spot.5.DRTV (Direct response television). Ovdje je izravna veza prodavača i kupca. Javna dražba i slično. Asortiman mogućih proizvoda se sve više širi. Narudžbe stižu poštom. pokrivaju i ona tržišta koja su maloprodajnoj mreži ekonomski neisplativa. s mogućnošću demonstracije ponuñene robe namijenjene masovnoj potrošnji. Sve europski prodajni kanal.program i prodaja u živo uz prijenos putem specijaliziranih TV kanala. Podjela prodaje robe na malo bez prodavača (depersonalna prodaja) Preko pošte slanjem prospekata. smanjiti troškove (manje zaposlenih. Alternativnim oblicima trgovine roba je kupcu u svakom trenutku i na svakom mjestu dostupna. Kataloškom prodajom širi se tržište bez investicijskih ulaganja u prodajne prostore.te je sve više maloprodajnih tvrtki uvidjelo kako putem Interneta mogu povećati promet ( šire gravitacijsko područje). većih robnih kuća i strukovnih prodavaonica. . 3. osim što omogućuju komoditet kupcu pri izboru i naručivanju. Putem televizije. živoga rada uštede su znatne. Isključenjem usluga tj. - - Način i sadržaj televizijske kupoprodaje može biti: . novim ili potencijalnim kupcima. vlasnika TV prijemnika koji telefonom ili računalom uručuje narudžbu. poznatim.kao informativno-promidžbeni program za predstavljanje i upoznavanje proizvoda.putem Interneta. naročito početni. manje zalihe. primaju se telefonom ili putem informatičke mreže. . Proizvodi se dostavljaju ambulantno ili poštom. npr.

boljem poznavanju tržišta široke potrošnje što utječe na funkcionalno obavljanje veletrgovine . Prednosti angrodetaljista su u: . 3. čime postižu: viši stupanj produktivnosti. veću ekonomičnost. . Glavni razvojni pravci u maloprodaji Glavni su razvojni pravci u maloprodaji o kojima maloprodavači moraju voditi računa: . Trgovačka poduzeća na veliko i malo (angrodetaljisti) Većina trgovačkih poduzeća obavlja grosističku i detaljističku djelatnost istodobno. Postojeći trgovci na veliko proširivanjem djelatnosti maloprodajom osiguravaju tržište i kompenziraju izgubljene provizije na grosističkom tržištu. manji utjecaj sezonskih i drugih tržišnih oscilacija. . robnim kućama.skraćenje životnog ciklusa maloprodaje. mogućnost sniženja cijena.povećavanju opsega poslovanja. Njihova je pojava uvjetovana izbjegavanjem suvišnih posrednika. .rastuće poteškoće pri zadržavanju produktivnosti u postojećim maloprodajnim površinama i osoblja u postojećim objektima.stalno se javljaju novi oblici maloprodaje i ugrožavaju ustaljene oblike.prodajom se smanjuje ne samo broj posrednika u kanalu već i broj zaposlenih u klasičnoj trgovačkoj mreži. skraćivanjem i pojeftinjenjem prometnog lanca i poboljšanjem kvalitete usluga.maloprodaja izvan prodavaonice.rast vertikalnih marketing sustava.koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja maloprodajnih kapaciteta. 32 . . .virtualno tržište (virtualne prodavaonice).povećanje konkurencije različitih (svih) vrsta maloprodaje. . . . bolje iskorištenje kapaciteta.sve veća primjena tehnologije u maloprodaji.7.6. . 3. Svi oni koji planiraju aktivnosti unapreñenja prodaje na prodajnom mjestu moraju utvrditi tko su kupci koji uopće dolaze na prodajna mjesta i kakva je budućnost prodaje u prodavaonicama.mijenjanje pojma kupovanja u jednom hodu. skup specijaliziranih prodavaonica nasuprot npr.pojava elektroničke prodaje .

Procesi horizontalne integracije podstiču vertikalnu integraciju i obratno. već su nastali početkom XX. (uspostavljaju li se čvršće veze s dobavljačima ili kanalima prodaje).U našim tržišnim uvjetima otežane mogućnosti naplate. Mnogofilijalna poduzeća Mnogofilijalno poduzeće ili lanac prodavaonica kao maloprodajno poduzeće koje raspolaže većim brojem prostorno odvojenih prodavaonica. vlastita maloprodajna mreža je važan segment u održavanju likvidnosti. .razvoj svojih robnih marki. Kod nas trenutno prevladavaju trgovačka poduzeća na veliko. malo manjeg opsega poslovanja. Ovaj je oblik značajan u prometu prehrambenih proizvoda i raspolaže većim brojem prodavaonica. Konkurentske prednosti postižu iz prednosti ekonomije i centralizacijom niza poslovnih funkcija.stvaranje vlastitog i jedinstvenog imagea na tržištu.7. Po strukturi prometa trgovačka poduzeća na veliko i malo razlikuju se jer kod nekih prevladava trgovina na veliko.izbor povoljnije lokacije prodajnih objekata. Temelj ovog razvoja leži u optimalizaciji logistike povezanoj s centraliziranim informacijskim sustavom. .prednosti ekonomije obujma nabavnog i skladišnog poslovanja te fizičke distribucije. Integrirani oblici trgovine na malo nisu novijeg datuma. dok se druge pretežno bave maloprodajom. prijevoz. stoljeća kao posljedica konkurentne borbe za preživljavanje malih trgovaca. uvjete isporuke i plaćanja. .računarsko voñeni distribucijski proces. . 3.više alternativa pri izboru strategije i taktike trženja. . imenu i izgledu. a trgovinom na veliko samo za opskrbu svoje mreže prodavaonica. parfumerije) s manjim brojem prodavaonica. . ali su snažniji i nadziru veće udjele na tržištu. velike prepoznatljivosti po vrsti. .7. a u ostalim trgovinskim strukama (cipele. Novi integracijski oblici buduće povećanje produktivnosti ne oslanjaju samo na nabavnu moć i dogovore oko cijena. Centraliziranom su nabavom i decentraliziranom prodajom osiguravali važne tržišne prednosti naročito niže prodajne cijene i pokrivanje razmjerno širokog područja tržišta. Više je razloga za rast ovog oblika organizacije jer im veći kapital omogućuje: . 33 . već i na upravljanje zalihama.1.2.širi manevarski pristup na tržištu. čiji veleprodajni odjeli nabavljaju robu za vlastitu prodajnu mrežu i za prodaju na veliko drugim trgovačkim poduzećima na malo i velikim potrošačima. sve ih je manje.veći asortiman roba. Trgovačka poduzeća na više razina Jedna od najvažnijih značajka trgovine u proteklih desetak godina sastoji se u koncentraciji trgovačkih poduzeća. 3. a maloprodaja im je samo dopunska djelatnost.

Udruženje ako poslovno snažniji partner u pregovorima s dobavljačima postiže povoljnije uvjete nabave. Veliki se broj lokalnih trgovaca opskrbljuje na takav način. Udruženja malih neovisnih trgovaca Udruženje malih nezavisnih trgovaca na malo kojima se ne negira njihovo ime i njihova samostalnost. Niže cijene nabave moguće je postići direktnom nabavom kod proizvoñača. Ovakvi slučajevi su mogući.7. nema nikakav kontakt. a posebno stoga što tvrtke prodaju sličan asortiman. dvije tvrtke sa srodnih prodajnim asortimanom.3. Tvrtke će tako meñusobno vršiti prefakturiranje robe uz minimalnu zaradu (npr. ali i dodatno povećavaju troškovi poduzeća.- organizaciju prodajno promotivnih akcija. Ali u slučaju postizanja dogovora meñu tvrtkama jedan tvrtka može nabavljati ukupne količine robe od jednog dobavljača dok se druga može na istom principu pojaviti kod nekog drugog dobavljača robe koju obje tvrtke imaju u svom asortimanu. Otvaranjem velikih hipermarketa ne zatvara se samo stotinu malih prodavaonica. mimo udruženja postaje prerizičan. bez obzira na velike količine prodane robe. a na tržištu su konkurenti. Dolazak stranih maloprodajnih lanaca i izgradnja velikih maloprodajnih objekata guši niz manjih prodavaonica u krugu njihove gravitacijske moći. već može propasti i veletrgovac koji ih snabdijeva. Na primjer. stabilne i konkurentne cijene. Za filijalna je poduzeća važna optimalna veličina. a pritom ostaje na činjenici da sa dobavljačem robe. Decentralizacijom pojedinih funkcija omogućava se prilagodljivost prodavaonice specifičnosti potražnje svog okruženja. ali i pretpostavke za racionalnije obavljanje drugih poslovnih funkcija koje članovi udruženja na njega prenesu. uz dogovorene. pri izlasku kod potencijalnog dobavljača na pregovore mogu nastupiti zasebno. ali uvjet je ujednačenost asortimana većine članova kako se nabava ne bi ograničavala na manji broj artikala koje drže svi članovi. te za planiranu količinu prodaje dobiti robu na paritetu fco dobavljač sa rabatom od 15 posto na tvorničku cijenu. Nema prisile za ovaj oblik udruživanja. Prisila se javlja samo u formi spoznaje da samostalan. širenje prodajnih usluga. nezavisan nastup u uvjetima velike ponude i jake tržišne konkurencije. 1 posto). Reguliranje razmještaja maloprodajnih objekata na temelju urbanističkih 34 . Centralizirano upravljanje i kontrola kao zajednički troškovi zbog lošije usklañenosti mogu porasti i smanjiti konkurentnost. Na ovaj način uslijed znatnih količina dobavljač će zasigurno ponuditi bolje uvjete npr. približno iste razine meñusobnog prometa. fco kupac sa rabatom od 20 posto na tvorničku cijenu. Dislocirani prodajni objekti povlače izuzetno visoke troškove opskrbe kao i veći broj zaposlenih. broj i lokacija prodavaonica i skladišta. 3. Nedostatak ovakvog pristupa poslovanju očituje se pri mogućim narušavanjima poslovnih odnosa meñu spomenutim tvrtkama kada svaka od njih gubi jedan dio asortimana.

Riječ je o posebnom poslovnom sustavu kojeg organizira davatelj franšize.upotreba imena matične organizacije.4.planova i optimalnog broja stanovnika na jednu trgovinu. a nastaje spajanjem veletrgovaca sa samostalnim maloprodavačima kao kupcima gdje se javlja trgovac na veliko kao njihov dobavljač.primjena njenih metoda poslovanja.7. ili . Franšiza ili koncesija za prodaju danas je najprihvatljiviji način prodaje za poduzeće koje želi ostvariti brzi razvoj i sigurniji 35 . a korisnici mu slobodno pristupaju zadržavajući pravnu samostalnost. obrazovanje zaposlenih i općenito u unapreñenje prodaje novim pristupom prema potrošaču. Ovaj se organizacijski oblik najčešće primjenjuje u maloprodajnom prometu proizvoda kao što su: putnička i teretna vozila. . Jednako je važno ulaganje u modernizaciju prodajnih kapaciteta. uz obvezu ponašanja po propisanim procedurama i plaćanja odreñene naknade davatelju franšize. 3. Inicijatori mogu biti: . nafta i naftni derivati. Nova udruženja ne mogu opstati samo na učincima ekonomije veličine na tržištu nabave i sniženjem nekih logističkih troškova.prodaja proizvoda matične organizacije. Franšiza može obuhvatit sva ova pravila. Franšizing sustavi Franšizing sustavi su jedan od organizacijskih oblika meñusobnog povezivanja sitnih neovisnih trgovaca sa proizvoñačima ili specijaliziranom trgovinom na veliko.kopiranje njenih simbola i marke i dizajna. Dakle. a istodobno Prehrani omogućava čvrst kanal nabave robe. 3.mali nezavisni trgovci zbog straha za vlastiti poslovni opstanak nakon pojave velikih i dobro organiziranih detaljista. boje. Temelj ove povlastice može i biti: .veletrgovci koji time osiguravaju stalni krug kupaca i učvršćuju tržišnu poziciju. . Dobrovoljni lanci Dobrovoljni lanac je primjer okomitog udruživanja sudionika distribucijskog kanala. u tehnologiju. te poticanje okrupnjavanja obrtničkog trgovačkog sektora usporilo bi smanjenje tržišnog udjela obrtničke trgovine u Hrvatskoj. Da bazni veletrgovci imaju interesa udružiti se sa maloprodajnom tvrtkom vidimo i u nastupu Agrokora prema Prehrani iz Splita gdje je ugovorom proširen lanac maloprodaje Konzuma za znatan broj prodavaonica. obuća odječe. ovim oblikom udruživanja uglavnom se pokušava zaštiti tradicionalni kanal distribucije nasuprot suvremenog inovativnim oblicima prodaje.5. . Franšizu bismo mogli definirati i kao povlasticu u marketiranju proizvoda ili usluga u jednom poslovnom sustavu tokom stanovitog razdoblja i na specifično izabranom lokalitetu.7.

ali jednako tako postoje i čvrsti dokazi da su maloprodaje koje su prihvatile franšizu manje podložne propadanju. te da se brže i jeftinije razvijaju od onih koji koriste druge strategije ekspanzije. Posebno je interesantan za manje neovisne trgovce na malo s ograničenim financijskim sredstvima koja se na taj način odražavaju na tržištu uz konkurenciju trgovačkih lanaca. 36 . Franšiza je danas omiljena strategija rasta izvan granica vlastite zemlje jer je europski trgovci na malo koriste kao mogućnost internacionalizacije. Danas je najraširenija vlasnička franšiza gdje vlasnik ustupa pravo prodaje perspektivnim posrednicima koji se žele vezati uz jako i ugledno trgovačko ime ili marku proizvoda uz istovremeno zadržavanje odreñenog stupnja neovisnosti i slobode djelovanja. Učinkovita je jer omogućuje jeftin način ispitivanja tržišta koristeći poduzetnički duh i motivaciju primatelja franšize kao i poznavanja domicilne potrošačke filozofije. Pribavljanje vlasničke franšize omogućava korisniku izlazak na tržište bez izravnog ulaganja vlasničkog kapitala što znatno smanjuje rizik poslovanja. Za naše je područje značajna jer se kultiviranje tržišta ostvaruje brže i uz relativno niže troškove. jer davatelj franšize osigurava osnovne financijske i materijalne uvjete poslovanja odnosno prodaje što se odnosi na: ureñenje prostora. pomanjkanje neovisnosti i individualnog identiteta.prodor na tržištu. trajna obveza i teže raskidanje ugovora. početnu obuku zaposlenih managera. nabavu opreme. a mjesni trgovac jamči prilagoñavanje mjesnom tržištu. Korisnik franšize dobiva od vlasnika saznanja marketinških istraživanja i osnovni okvir prilagoñavanja na tržištu. obvezan je izgledom i kvalitetom usluge očuvati dobro ime i ugled vlasnika. Sustav franšize uspješno rješava poteškoće prilagoñavanja. Iako postoje nedostaci ugovora o franšizi npr.

što je iznad hrvatskog prosjeka od 0. broj stanovnika po prodavaonici. Istraživanja su pokazala da postoji i svojevrsna zakonitost izmeñu dostignute razine ekonomskog razvoja jedne zemlje i broja prodavaonica i maloprodajnih tvrtki u njoj. Tako je veličina prodajne površine po stanovniku u razvijenim zemljama normativ uspostavljen komercijalnim urbanizmom od 1.4. Ovi su podaci ključni u voñenju adekvatne politike prostornog planiranja i nezaobilazni su u komercijalnom urbanizmu. Hrvatska je maloprodaja ispod razine razvijenih zemalja što je i očekivano jer maloprodaja dijeli sudbinu gospodarstva kojem pripada. struktura prodavaonica prema njihovim pojavnim oblicima. U razvijenim zemljama povećava se trend smanjenja apsolutnog broja prodajnih objekata uz istovremeno njihovo okrupnjavanje. Osnovna obilježja Hrvatske maloprodaje Prema pokazateljima razvijenosti maloprodajne strukture: broj maloprodajnih tvrtki na 1000 ili 10000 stanovnika.5 do 5 m2. Broj prodavaonica i maloprodajnih tvrtki Zemlje u razvoju Razvijene zemlje Ekonomski razvoj 37 .5 m2. dok se u tranzicijskim zemljama gdje je niža razina ekonomske razvijenosti broj maloprodajnih tvrtki i broj prodavaonica nalazi u poziciji daljnjeg rasta. prodajna površina po stanovniku. broj prodavaonica na 1000 ili 10000 stanovnika. promet po stanovniku.

38 . . . Teškoće nastaju zbog stavljanja kratkoročnih interesa postojećih maloprodajnih poduzeća ispred kvalitetne dugoročne strategije. a posebno u sferi mješovitog robnog asortimana očituje se u: . .apsolutnom smanjenu broja prodavaonica. nego je najveća opasnost ostati bez ijednog. a time izostaju prednosti koje se mogu ostvariti po osnovi ekonomije obujma. iako dugoročno nitko ne može poslovati s gubitkom. Značajna je i inicijativa Ultra grupe koja objedinjuje nekoliko manjih maloprodajnih lanaca kao CBA grupacija malih trgovaca koji objedinjavanjem pojedinih poslovnih funkcija nastoje stvoriti potrebni manevarski prostor za golo preživljavanje i opstanak. Na žalost.Koncentracija kao proces koji je jako prisutan u europskoj maloprodaji. Ulazak velikih zateklo je većinu hrvatskih poduzeća nespremno. Njezina usitnjenost ogleda se kroz dominantnost malih prodavaonica u velikom broju manjih od stotinjak četvornih metara prodajne površine. Važan korak ka okrupnjavanju potiče od Agrokora koji stvara lanac Konzumovih supermarketa i stvara vodeću poziciju na maloprodajnom tržištu Hrvatske. Hrvatska maloprodaja je deficitarna suvremenim maloprodajnim oblicima koji se u razvijenim zemljama sve više prilagoñavaju odabranim tržišnim segmentima.uvoñenju sve suvremenijih maloprodajnih tehnologija. Sadašnja tržišna pozicije hrvatske maloprodaje ukazuje na potrebu što bržeg restrukturiranja i okrupnjavanja te uvoñenja suvremene menadžerske tehnologije i suvremenog marketinga. Neorganizirano tržište i ad hoc rješenja u maloprodaji stvaraju nepovoljnu atmosferu gdje će dugoročno profitirati samo veliki. ti su procesi okrupnjavanja trebali započeti ranije i nikako stihijski. već je to posljedica nedovoljno razvijene maloprodajne mreže. Naime. Proces internacionalizacije prisutan je i na hrvatskom tržištu maloprodaje kroz sve veću konkurenciju stranih maloprodajnih lanaca.jačanju značaja krupnih objekata. Upravo je to najveći izazov koji dalje očekuje domaću trgovinu. a time i proizvoñači robe široke potrošnje bez svoga tržišta. nije najveća opasnost za hrvatsku trgovinu da se svi uklope u jedan veliki domaći lanac. Više stanovnika po jednoj prodavaonici u hrvatskoj maloprodajnoj praksi nije posljedica apsolutnog smanjenja ukupnog broja prodavaonica uz otvaranje procesa njihova okrupnjavanja.podizanju kvalitete maloprodajne usluge Ukupna razina ekonomskog razvoja Republike Hrvatske nije na razini koja bi stimulirala okrupnjavanje i podizanje stupnja koncentracije na viši razinu. Takoñer u hrvatskoj maloprodaji ne postoje tvrtke koje su poslovno prisutne na ukupnom hrvatskom maloprodajnom tržištu. Povezivanje s domaćim proizvoñačima kao i ulaganje u vlastitu robnu marku možda su im jedine garancije opstanka. Stanovite pozitivne korake u smislu poticanja udruživanja domaćih trgovaca u jedinstven trgovački lanac poduzima HGK. već se njima trebalo upravljati i usmjeravati ih.

I u tom smislu turizam je nevidljivi faktor što se objašnjava pojmom nevidljivi izvoz. obrtničke) koje kroz oblik klasičnog izvoza ne bi uspjela. Drugi motivi Izvor: TOMAS ´97. Šetnje ili planinarenje 12.7 5. Novi masovni oblici prodaje izjednačavaju ponudu i smanjuju raznolikost asortimana njegovim standardiziranjem. Poslovne obveze 14. Trgovina bi trebala spoznati važnost hrvatskog turizma kao tržišnog segmenta i kao u razvijenim turističkim zemljama svijeta aktivno se uključiti u turističku ponudu.0 7. Da je kupnja kao motiv dolaska stranih gostiju jedan od zadnjih elemenata turističke ponude vidi se i iz tablice na osnovi istraživanja Instituta za turizam u Zagrebu.1 2.3 1. rekreacija. Kupnja 13. 39 .7 9. Zagreb Povećanje tog udjela pozitivno bi djelovalo kako na poslovne učinke trgovine tako i na ukupne gospodarske učinke turizma.8 17.1. 5.7 Odmor i relaksacija na moru Upoznavanje prirodnih ljepota Zabava Nova iskustva i doživljaji Sport. Trgovina u hrvatskoj turističkoj ponudi Trgovina na veliko opskrbom krupnih potrošača kao hotela restorana svim potrebnim robama i trgovinama na malo neposrednim podmirivanjem potreba turista kao pojedinaca značajne su za turizam svake zemlje.4 25.7 1.4.9 7.6 6. svaki nekontrolirani ulazak stranih trgovačkih lanaca kao i neplansko lociranje trgovačkih centara može ugroziti specifičnu turističku sliku i ponudu ukidajući tradicionalne oblike a s njima i tradicionalnu robu. 2. Posjet rodbini i prijateljima 11.7 10. Kako turističku ponudu mediteranskih zemalja obilježava i tradicionalna slikovita trgovačka mreža s velikim brojem malih nespecijaliziranih. 7. 8. 3. Rang 1. ako ima pravu ponudu može kroz turizam kao široko i dodatno tržište plasirati mnoge domaće proizvode (poljoprivredne. 4. Institut za turizam.8 3. Kupnja kao jedna od najvažnijih sporednih aktivnosti turista zbog nedovoljnih maloprodajnih kapaciteta u našim turističkim krajevima. 6.8 30. Motivi % 87. Trgovina. Povoljne cijene 10. te razine cijena kvalitete i izbora artikala koji nije usklañen s preferencijama turista u postojećim objektima predstavlja u turističkoj potrošnji znatno manji udio od očekivanoga. industrijske. fitness Blizina destinacije Zdravstveni razlozi Upoznavanje kulturnih znamenitosti 9.

trgovinski centri Tržišne institucije (priredbe) sajmovi sajmovi uzoraka privredne izložbe robne burze aukcije 4. Širim uključivanjem uslužnih djelatnosti proizvodna i trgovačka poduzeća više vremena posvećuju svojim 40 . U sustavu trgovačke mreže u širem smislu ulazi i čitav niz posebnih institucija koje su organizacijsko tehnički oblikovane za pružanje mogućnosti povezivanja ponude i potražnje odnosno prodavača i kupaca. Rastom proizvodnje i bogatijim asortimanom distribucija robe postaje sve složenija i sve se više traže kompleksnija rješenja s novim znanjima i specifičnom opremom. Organizacijski oblici u kojima se javljaju ove usluge su: a) b) c) Komercijalno uslužna poduzeća za: zastupničke usluge agencijske usluge usluge komisione prodaje usluge osiguranja robe usluge skladištenja robe usluge kontrole kvalitete i kvantitete robe usluge otpreme i dopreme robe usluge gospodarske propagande davanje tržišnih informacija usluge kreditiranje Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora tržnice na malo i veliko.1. ne javljaju se kao vlasnici robe već pružanjem usluga u procesu distribucije. Naime. Komercijalno uslužna poduzeća Djelatnost se ovih poduzeća nadovezuje na ostale sudionike u kanalu distribucije jer se sve ove usluge obavljaju na putu robe od proizvoñača do potrošača.4. jednako su tako i navedeni poslovi u kanalu koji zahtijevaju specijalnu stručnu obučenost i potrebna sredstva i povjeravaju se onima koji će ih najbolje najbrže i najrentabilnije obaviti. Trgovačka poduzeća za pružanje usluga u kupovini i prodaji Trgovačka se mreža iscrpljuje preko stovarišta prodavaonica i drugih poslovnih objekta za trgovinu robom na veliko i malo. koliko su trgovačka poduzeća za kupovinu i prodaju robe potrebna proizvoñačima za bržu i lakšu distribuciju.2.2. One se ne bave kupnjom i prodajom robe u svoje ime i za svoj račun.

Broker istražuje tržište u potrazi za ciljanim robama te po uspostavi odgovarajućih cijena i sklopljenom poslu zarañuje proviziju.osnovnim djelatnostima.2. Kako robu od ponuñača dobiva na komisiju tako istu po pronalasku kupca prodaje za račun ponuditelja i potom dobiva proviziju. Tržnica na malo predstavlja i najbrži pokazatelj kretanja cijena standarda i ostalih indikatora trenutne tržišne situacije. Poduzeća za osiguranje poslovnog prostora Sljedeća kategorija bile bi tržnice i trgovinski centri koji se oboje dijele prema obujmu ostvarenog prometa. formirajući cijene pregovorom.nestajanje pristupačne prigradske proizvodnje.naglašena urbanizacija. bez obzira na promet. Trgovački zastupnik – obavlja poslove zastupanja odreñene tvrtke i pripreme ugovaranja poslovanja te pripravlja narudžbe na osnovu kojih zarañuje svoju proviziju ovisnu o veličini ostvarenog prometa. Sve poslove ova trgovačka poduzeća obavljaju na osnovi ugovora kojeg zaključuju s nalogodavcem i svoje usluge izvršavaju onako kako to odgovara potrebama organizacije za čiji račun rade. . te na njima tržišni mehanizam djeluje slobodno. . Prednost trgovanja preko zastupnika očituje se u njegovom boljem poznavanju domicilnog tržišta i vladajućih prilika. . Trgovački broker – najjednostavniji oblik posredovanja u kojem ne postoji jaka veza izmeñu posrednika i ponuditelja. cjenkanjem ponuñača i kupca. Obje institucije. bave se pružanjem usluga iznajmljivanjem prostora i ostalih popratnih aktivnosti povezanih sa okupljanjem ponuñača robe i potražnje za istom. Ovisni o načinu organizacije poslovanja tvrtke koja ih zapošljava oni čine osnovu prodaje robe ili pokrivaju rubna područja poslovanja.2. 4. dakle na veliko i malo. Danas na tržnicama na malo najčešće nalazimo individualne ponuñače gotovo uvijek poljoprivrednih ili zanatskih proizvoda. izravnom kontaktu sa kupcem i nakon prodaje robe te promptnijem rješavanju reklamacija i ostalih zahtjeva. U nekoliko osnovnih karakteristika pokušati ćemo ih opisati. Komisionar – za razliku od trgovačkog zastupnika. Tržnice na malo su tradicionalne institucije koje se danas pojavljuju i kao komunalne organizacije dok su veletržnice i trgovinski centri suvremene organizacije. lakšem očitovanju potreba odreñenog tržišta i smanjivanju odreñenih troškova u probijanju na nova tržišta. Kako su u nabavi roba upravo usko povezane sa današnjim veletržnicama možemo zaključiti što je utjecalo na takvu povezanost i razvoj istih: .veću raspoloživost sredstva za ulaganje u razvoj spomenutih tržnica. komisionar radi u vlastito ime i za tuñi račun.organizirani oblici upravljanja središtima trgovanja. 41 .

ali i velike tvrtke dok individualni ponuñači nemaju pristup istim. 4.Tržnice na veliko zahtijevaju veća ulaganja u infrastrukturu i organizaciju te su samim tim i manje rasprostranjene. Najčešće su to: .tehničkim i poslovnim sugestijama unapreñuju organizaciju prodaje.tjedni sajmovi . izložbeni eksponati te potencijalni partneri.privredne izložbe . preko kontakata i prospekata se upoznaju s ponudom. Organizatori naplaćuju razne usluge ali u osnovi najamninu prema veličini zakupljenog prostora. Kako nije svejedno gdje će navedeni centri biti. već postaju ambijent koji preuzimaju ulogu gradskih središta i socijalizacije okolnog stanovništva.robne burze i aukcije Tjedni sajam karakterističan je slijed tradicionalnog okupljanja ponude i potražnje koja se često održavala sa ciljem prometa poljoprivrednih proizvoda ili stoke. a isti iznajmljuju 42 . Sajmovi uzoraka su velike gospodarske izložbe organizirane po odreñenim kalendarskim intervalima od strane za to formiranih tvrtki. Tržišne institucije (priredbe) Dolazimo do poduzeća koja osiguravaju poslovni prostor za odvijanje organiziranog susreta velikog broja ponuñača i potencijalnih kupaca. Tržnice na veliko stavljaju navedenim tvrtkama prostor za raspolaganje uskladištuju velike količine proizvoda kontroliraju njihove karakteristike te: . Takvi sajmovi prvenstveno su maloprodajnog karaktera. a preteča su ideje velikih sajmova okupljanja koja danas imaju karakter meñunarodnih sajmova.osiguravaju moderne tehničke uvjete manipulacije u upravljanja robom te pružaju dodatne poslovno administrativne usluge. pokazuje i svakodnevno raspravljanje u čijoj je odgovornosti organizirati minimalne infrastrukturne uvjete na prilaznim centrima u splitskoj regiji. . Trgovinski centri predstavljaju organiziranu i grupiranu ponudu većeg ili manjeg broja prodavaonica raznih karakteristika tipova ili dimenzija. Trgovački centri unose novi moment u trgovinske odnose budući da isti i ne privlače samo one koji u odreñenom momentu žele nabaviti odreñenu robu. Postaje vrlo bitno kakav sadržaj isti nude i zadovoljava li taj sadržaj neke osnove koje moderno društvo zahtijeva.2. Predstavljaju logičan slijed rasta prometa izvan gabarita kojeg mogu podnijeti uža gradska središta te njegovo izmještanje u novo osnovane centre uglavnom na gradskim prilazima ili trgovačkim zonama. .osiguravaju redovni okupljanje ponude i potražnje. Hrvatska je tek u nekoliko proteklih godina upoznala spomenute centre te proces njihova rasprostranjivanja još traje.sajmovi uzoraka .3. Tu se susreću i male. Sam naziv sajma govori da se na njima predstavljaju uzorci.

Uzlet se tamo dogodio na drugačiji način i sajmovi su organizirani kao manje ciljane grupa proizvoda koji su češći i rasprostranjeniji. Kina.proizvoñači ili trgovci. Osim samog sebe.infrastruktura sajma i okoline . Kako je ozbiljnost sajmova uvjetovana ozbiljnošću i brojem sudionika tako je i organizatorima bitno znati stvoriti pravilan odnos ponuñenih usluga i cijena istih.vrsti očekivanih posjetitelja . 43 . ali vjerojatno ne zadugo. Koreja. Na njima se nudi uži asortiman robe. Onaj tko zadrži klijente.programu predstavljanja tijekom trajanja sajma . Danas je sajamski boom karakterističan za zemlje dalekog istoka.vrsti sajma .poziciji štanda i vrsti okolnih susjeda .vrsti štanda . a na drugi pogled znamo da je upravo u pokretanju novog ciklusa najveća vrijednost koju isti može ostvariti. te preostalom vremenu do početka sajma.načini prezentacije .odnos cijene i pružene usluge .kvaliteta i broj servisnih usluga za izlagače i posjetitelje .ponuda i struktura izlagača . Lako je zaključiti kako je sajam teško otrgnuti iz ralja globalne ili lokalne konjukture. no prilično detaljan i dubok.kvaliteta okruženja Kako se ponašati pri izlaganju na sajmu? Osnovno je dobro osmisliti ukupan nastup koji će ovisiti o sljedećem: . S vremenom dolazi do profiliranja i specijalizacije sajmova. Kako bi zadržali prevlast europski organizatori rade na novim konceptima.organizacija sajma . Ovi sajmovi imali su evoluciju od malih prodajnih sajmova konkretne robe ka velikim sajmovima koji su obuhvaćali širok spektar proizvoñača i trgovaca najrazličitije palete ponuñenih roba. No čitav niz subjekata utječe na sajamsku kvalitetu: . No pred Azijom po sajamskoj aktivnosti zadržala se na prvom mjestu ipak Europa.prilagodljivosti štanda i načinu naše prezentacije . Japan. a posjetitelji imaju konkretnije namjere i olakšan pristup željenom asortimanu robe.kvaliteta upravljačke strukture sajma te pristupnost posjetitelju . moglo bi se reći sajam i nema drugu priliku nadoknaditi narušen izgled slabom sajamskom ponudom ili čak potražnjom.kvaliteta i veličina sajamskog prostora .koncept i osmišljenost sajma . grade nove sajamske prostore i čine sve kako bi opstali.kvaliteta i brojnost posjetitelja . Kako posao neće biti jednostavan jasno signalizira posve drukčiji pristup od strane azijskih kolega. a kako navodi i početak ove priče uspjeti će opstati i pobijediti.ukupnim troškovima i pretpostavljenim ciljevima.otvorenosti pristupačnosti i osvjetljenju štanda . Singapur i druge su uslijed gospodarskog uzleta u regiji postale plodno tlo za sajmove.

animiranje i upravljanje vlastitim osobljem .ostavljanje prepoznatljiva i pozitivna dojma Kako vam baš ništa ne bi olakšavalo posao napomenuti ćemo da je čak trećina posjetitelja na sajmu tek zbog razgledavanja 25 posto zbog informiranosti te 15 posto iz čiste zabave. I na kraju. Koncentracija ponude i potražnje je velika no najčešće na burzi ne sudjeluju sami kupci i prodavatelji već njihovi posrednici. Na izložbama se ne zaključuju kupoprodajni ugovori budući da je njihov primarni cilj prikazivanje dostignuća odreñene grane gospodarstva. burze su danas opće ili za specijalizirane vrste roba. odnosno bivaju fizički prisutni dok aukcija traje. odnosno informiranje posjetitelja.privući pažnju klijenata . a sama roba se na njoj ne pojavljuje. niti se na njoj ne pojavljuju uzorci. a osnovna karakteristika im je da se na njima obrću velike količine roba.a po završetku priprema započinje sljedeći posao: . dok je i vrijeme održavanja izložbi slobodno odreñeno bez obzira na kalendarske intervale. te ih je potrebno stoga i prikazati potencijalnim kupcima. Jednostavno je zaključiti da je više nego složeno pronaći tek 20-ak posto poslovnih posjetitelja.koncentrirati se pored vašeg i na okolne prostore . Na robnim burzama trguje se tipiziranom robom u okviru odreñenog standarda. potrebno je napomenuti i aukcije odnosno javne prodaje dobra putem nadmetanja. Robi se pred nadmetanje odredi početna cijena. Predmet aukcije nisu standardni proizvodi.prikupljanje kvalitetne baze podataka . Za razliku od sajmova. Burza je posebni organizirano mjesto na kojem se sastaju kupci prodavatelji i brokeri koji prema posebnim pravilima i običajima trguju tipiziranim proizvodima i uslugama novcem i vrijednosnim papirima. lokacija izložbi nije konstantna već njeno mjesto ovisi o potrebama organizatora. 44 .pokloniti pažnju i znatiželjnima . Kao i sajmovi.održavati konstantnu dinamiku štanda . koja ovisno o vrsti aukcije raste po zahtjevima sudionika ili pak pada dok je neko od sudionika ne prihvati.

Racionalno ponašanje u 45 .„Uvijek prije što nabavite robu. a čime se mogu ostvariti i ciljevi vlastitog poslovanja. Poslovni proces trgovačkih poduzeća Pretpostavimo da smo ovim uvodnim dijelom skrenuli pozornost na najvažnije činjenice koje ureñuju odnose u obavljanju trgovačkih djelatnosti. skladištenje i rukovanje robom predstavljaju područja unutarnje aktivnosti trgovačkog poduzeća. Dok su nabava i prodaja neposredna veza poduzeća s tržištem. Ove su polazne teze posebno značajne za trgovačko poduzeće jer utjecaj tržišta prodaje na nabavnu politiku neposredniji.“ .„Prodaja počinje u fazi nabave. Nabava robe Značenje i uloga nabavne funkcije: .nabavu . a od svakog dolara prodaje malotrgovci utroše 60 do 70 centi na nabavu robe.prodaju Kao tri meñuovisne funkcije koje je potrebno zajednički promatrati. pravodobno i kvalitetno. a njezinim povezivanjem sa skladištem i prodajom omogućuje se stvaranje ponude trgovačkog poduzeća. Nabava je na početku poslovnog procesa.„Korištenje potencijala u nabavi povećava konkurentnost na strani plasmana robe. jer se eventualne greške u jednoj funkciji teško ispravljaju u drugima.“ .5. te stvorili približnu sliku o ustrojstvu i izboru zamišljene trgovačke organizacije. što kupci žele kako bi zadovoljili svoje potrebe.“ S obzirom na aktualni koncept marketinga prema kojem treba proizvoditi ili nabaviti samo ono što se može prodati. u pravo vrijeme i na pravom mjestu. iz pravih izvora i po pravoj cijeni.„Nabavite pravu kvalitetu.„Uštede u procesima nabave povećavaju profite. Na primjer od svakog dolara prodaje veletrgovci utroše od 80 do 85 centi za nabavu robe za daljnju prodaju.„Roba dobro nabavljena pola je prodana.“ .skladištenje i . prodajte je.“ . Osnovna zadaća nabavne funkcije nije samo opskrbiti poduzeće kontinuirano. već i uz najniže moguće troškove.1. i jer je najveći dio prodajne cijene odreñen nabavnom vrijednošću robe. Time smo stvorili pretpostavke da se u sljedećem dijelu usredotočimo na elemente svakodnevnog poslovanja koji uobličuje neizostavne aktivnosti u obavljanju trgovačke djelatnosti.„Pogreška u nabavi gubitak u prodaji.“ .“ . u pravoj veličini. s ciljem ostvarivanja donesenih planova prodaje. nabava postaje u suvremenim uvjetima odlučujuća za konkurentnost i plasman proizvoda na tržištu. Trgovinske poslovne procese možemo podijeliti na: . 5.

Podjela zadataka nabavne funkcije Poslovni zadaci koji ulaze u djelokrug rada nabavne funkcije mogu se podijeliti na operativne i strategijske.optimalizacija zaliha .1.osiguranjem kvalitete i pouzdanosti isporuke potrebne robe .voñenja evidencije upita i ponuda za nabavu robe po dobavljačima. o plaćanju pristiglih faktura i o instrumentima plaćanja.eliminiranjem suvišnih troškova i snižavanje potrebnih .likvidacija dobavljačkih faktura i njihovo kompletiranje s prijamnom dokumentacijom i prodaja na likvidaturu i naplatu financijskoj službi .predlaganje nabavne politike upravi poduzeća za odreñeno plansko razdoblje te nakon usvajanja njezina provedba . sklopljenih ugovora s dobavljačima o uvjetima i rokovima isporuke roba.izbor sustava nabavljanja koji osigurava i kontinuitet i ekonomičnost opskrbe . Ograničavanje nabave na isključivo operativne zadatke pokazuju nabavu kao nerazvijenu djelatnost. a nabava povezana s logistikom doprinosi stjecanju konkurentske prednosti: .nabavi uvijek je početak uspješnog poslovanja te nijedan poduzetnik ne može sebi dopustiti da previdi upravljanje nabavom i zalihama.kontrola izvršavanja ugovorenih termina i rokova od strane dobavljača .kvantitativna i kvalitativna kontrola preuzimanja robe na skladištu zajedno s skladišnom službom . Da bi se mogli obaviti operativni poslovi prema potrebama korisnika i povoljno.kontrola i analiza i troškova nabavljanja i nabavnih cijena .istraživanje i praćenja trendova ponude roba i potražnja na tržištu nabave . Operativni zadaci prema redoslijedu odvijanja procesa nabave: .zaključivanje ugovora o nabavi i naručivanja nabave u skladu s planovima prodaje .organizacija nabave .kontaktiranje s dobavljačima . te u tržišno orijentiranom trgovačkom poduzeću.organizacije prijevoza robe u manjim poduzećima.1. Stoga su strategijski zadaci: .skladišno poslovanje . o reklamacijama po dobavljačima o kvaliteti robe i nepoštivanju rokova isporuke i promjena nabavnih cijena. Značajni potencijali postoje u poslovanju nabavne funkcije. a u većim te su aktivnosti u okviru logistike . djelatnici nabave moraju stalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim parterima.dostavljajući informacije s tržišta nabave 5.racionalizacija skladišnog poslovanja analiza potencijalnih dobavljača i suradnja s dobavljačima 46 .

Organizacijski valja odvojiti strategijsko-upravljačke od operativnih zadataka. te voditi odgovarajuću politiku nabave. U malim poduzećima se sa strategijskim zadacima bavi rukovodstvo. a službi nabave osigurati ravnopravan položaj s ostalim funkcijama u poduzeću. dok se u velikim poduzećima strategijski zadaci obavljaju u okviru centralne nabavne službe čiji je glavni zadatak istraživanje i organizacija nabave. provedba marketinga nabave. Kod toga je bitno da nabava ima dobar pregled situacije na tržištu kao i potreba vlastitog poduzeća da uspostavi odgovarajuće odnose s drugim službama vlastite organizacije i s dobavljačima i pri tom uvijek rukovoñena procesom stvaranja vrijednosti. Prednost podjele strategijskih i operativnih zadataka je bolje voñenje nabave i nabavljanje prema načelima ekonomike. kao i o znanjima i motivaciji djelatnika nabave. 47 . Racionalizacija troškova nabave može se postići na različite načine kao na primjer smanjenjem broja dobavljača. sklapanje okvirnih ugovora i kontroling nabave. ali uspjesi u sniženju troškova nabave ovise o organizaciji.- uspostavljanje kooperacije u nabavi izrada programa nabave po vrstama količini i vremenu sudjelovanje s financijskom i prodajnom funkcijom u izradi plana financiranja usvojenih planova nabave analiza nabave i podnošena redovitih izvješća o radu i izvršavanju planova nabave upravi poduzeća uspostava komunikacijskih i informacijskih odnosa u poduzeću i s dobavljačima izbor kadrova nabave i njihova izobrazba rješavanje permanentnih prisutnih sukoba donošenje odluka o smanjenu rizika Osnova učinkovitosti procesa nabave je usmjerenost na sniženje ukupnih troškova poslovanja i na povećanje dobiti poduzeća. Referenti operativne nabave mogu svoju pažnju usmjeriti na sustavno praćenje dobavljača i situacije na tržištu što im omogućuje ostvarivanje boljih rezultata orijentacijom na odgovarajuće izvore na temelju objektivnog vrednovanja dobavljača. s kojima će zajedno donositi odluke što se tiče potreba i opskrbe poduzeća. Za obavljanje strategijskih zadataka nabave potrebno je zaposliti stručne i sposobne ljude . Uspjeh nabave u sniženju troškova temelji se na stalnom praćenju i traženju mogućnosti racionalizacije troškova.

Zbog značajnih promjena u okruženju. integriranoj.interdisciplinarno sastavljanje timova koji zajednički donose važne odluke o nabavi .1. Odnos izmeñu funkcije nabave i prodaje u trgovini može se smatrati ključnom polugom ukupnog funkcioniranja organizacije. posve zasebno organizirana cjelina. Ako je organizacijska struktura trgovačke firme oblikovana po modelu profitnih centara tada sudjeluju i u realizaciji funkcije nabave. nabavljanje više nije zadatak jedne poslovne funkcije. nije nužno strukturno integrirana sa ostalim aktivnostima već može funkcionirati i kao logistička. dakle prilikom prodaje. Prodajno osoblje odbija svaku odgovornost za prodaju robe u čijoj nabavi nisu sudjelovali. u najmanjoj trgovini u velikoj organizaciji treba sličan učinak postići organizacijskim povezivanjem nabave i prodaje. odnosno neposredno vezanoj uz prodaju.broju artikala u ponudi trgovačkog poduzeća . modna. Danas u Hrvatskoj postoje različiti oblici organizacije nabave pa tako dvije vodeće trgovačke tvrtke gaje suprotne pristupe organizacije nabave. jer se najkvalitetnija informacija od kupaca dobiva upravo po neposrednom kontaktu.5. U većini poduzeća nabavna funkcija još je organizacijski u sklopu komercijalne službe i samo izvršava operativne zadatke opskrbe za potrebe prodaje. Svakako takav tip organizacije zahtjeva čvrstu integraciju sa poslovima prodaje. zbog promjena zahtjeva kupaca. te zasebnoj cjelini u interakciji sa ostalim poslovnim aktivnostima. Idealno bi teoretsko rješenje tog problema bilo kad bi ista osoba bila nabavljač i prodavač. Rukovoditelji više nemaju dovoljno vremena i znanja za sustavno obavljanje strategijskih zadataka nabave. novih tehnoloških otkrića.angažiranje specijaliziranih stručnjaka za poslove istraživanja tržišta 48 . ali se kod takvog pristupa postavlja pitanje o optimalnijem pristupu.2. te je potrebno: . promjena javnog mišljenja i dr. Stoga izmeñu osoblja nabave i osoblja prodaje u trgovini postoji redovito antagonizam i prebacivanje odgovornosti. kvarljiva kapacitetu i lokaciji skladišta dislociranosti prodajnih mjesta ponudi robe od strane dobavljača broj dobavljača (jedan dobavljač ili više njih) Iako je nabavna funkcija usko isprepletena sa ostalim poslovnim funkcijama. Organizacija nabavne funkcije Značenje nabave i njena organizacija u trgovačkim poduzećima ovise o: veličini poduzeća i obujmu poslovanja asortimanu robe: . jer polaze od teze da prodaja počinje u fazi nabave.vrsti robe: sezonska. Ali kako je ovakav spoj funkcije nabave i prodaje jedva moguć. U tom bi slučaju ta osoba težila nabaviti isključivo robu koje može prodati.

robi koja zahtijeva hitnost nabave Decentralizirana nabava nema opravdanja ako je posrijedi roba iz osnovnog asortimana što se nudi na više prodajnih mjesta ili na svima jer osim što se ne koriste prednosti ekonomike količine mogu se nabaviti prevelike količine.uspješnije poslovanje zalihama .ekskluzivnim prodajnim jedinicama . Za trgovinu decentralizirano organizirana nabava ima opravdanja ako je riječ o: . 49 .dopunskom asortimanu koji je prilagoñen lokalnom okruženju . Centralizirana ja obrada tržišta nabave intenzivnija.bolja kontrola i upravljanje nabavom Nedostaci centralizirane nabavne službe jesu: usporavanje naručivanja i isporuke robe otežava se koordinacija dijelova poduzeća i centralizirane nabavne službe otežava se uspješno rukovoñenje i izvršavanje zadataka dijelova poduzeća nedovoljno korištenje lokalnih izvora nabave smanjuje se samostalnost i inicijativa dijelova poduzeća U decentraliziranoj se nabavi poslovi nabave obavljaju u organizacijskim jedinicama ili u više dislociranih službi nabave. Prednosti centralizirane nabavne službe su uglavnom u korištenju ekonomije količine: .niže nabavne cijene radi nabave većih količina . bržem i kvalitetnijem obavljanju operativnih zadataka.manje osoblja nabave i bolja specijalizacija referenata nabave . Prednosti su u jedinstvenoj nabavnoj politici boljim pregledom zaliha.prostorno udaljenim poslovnim jedinicama koje nabavljaju robu s lokalnih izvora .Korištenje elektroničkih ureñaja za obradu i prijenos podataka slike i teksta i uspostavljanje integralnih informacijskih sustava omogućava dostupnost informacija i komunikaciju organizacijskih dijelova i time učinkovitije izvršenje zadataka nabave.bolju logističku suradnju s dobavljačima .raspolaganje većim broje informacija o tržištu dobavljačima i uvjetima privreñivanja .povoljniji uvjeti plaćanja i ostali uvjeti nabave za veće količine . U većim poduzećima postoji centralizirano obavljanje strategijskih zadataka a decentralizirano obavljanje operativnih poslova nabave. Za organizaciju nabavne službe u trgovačkim poduzećima osim njenog mjesta u okviru organizacijske strukture i menadžmentu poduzeća važno je pitanje centralizacije i decentralizacije nabavnih funkcija. Centralizirana nabava se realizira posredstvom centralizirane nabavne službe koja cijelo poduzeće opskrbljuje potrebnom robom i uslugama.niži troškovi dopreme .niži troškovi nabave . manjim administrativnim poslovima.

kvalitetu.planski . rješavanja sporova i reklamacija. U trgovačkom poduzeću nabavna funkcija zbog meñuovisnosti poslovnog procesa najuže surañuje sa: . širokim asortimanom kvalitetne robe. takoñer prodajna služba ne poznaje sve tržišne čimbenike koji su od značaja pri izboru odreñenih vrsta i količina robe. već mora uspostaviti i odgovarajuće odnose s ostalim funkcijama u poduzeću. sklapanja kupoprodajnih ugovora. postojećim i potencijalnim dobavljačima i njihovim kapacitetima .izvorima nabave. . Suradnja je važna i u rješavanju konfliktnih ciljeva rukovodstva i poduzeća prodaje. Zbog svoga položaja na tržištu nabava je i važan izvor informacija drugim funkcijama o: . Ovo je važna suradnja jer se program nabave mora uskladiti s prodajnom službom te su pravodobne informacije o svakoj promjeni plana prodaje vezane za količine. kvartalne i godišnje planove priljeva i odljeva novca.1. te promjene u planu prodaje mogu nastati ako nabavna služba ukaže na neke odreñene komercijalne uvjete efikasne nabave.nabavnim uvjetima na tržištu .financijskom službom zbog pravilnog vezanja financijskih sredstava u zalihe robe jer ugovaranjem uvjeta nabave utječe na ekonomičnost i likvidnost poslovanja poduzeća.promjenama cijena . . Ukoliko rukovodstvo zahtjeva poslovanje s malim troškovima nabave. Nabavna služba u trgovačkim poduzećima na malo sa više prodajnih objekata nastoji kad god je to moguće sakupiti njihove pojedinačne zahtjeve za istim proizvodom kako bi formirala odreñenu optimalnu narudžbu. s niskim nabavnim cijenama. Odnos nabave s ostalim službama u poduzeću Imajući u vidu stalno traženje mogućnosti racionalizacije troškova nabavna funkcija ne prati samo stanje na tržištu nabave. rokove isporuke značajne. 5. 50 .3. kratkim vezivanjem sredstava. Stoga financijska funkcija u suradnji s prodajom i nabavom mora izrañivati mjesečne.trendovima na tržištu novim proizvodima i tehnologijama. a prodaja osiguranje prodajne spremnosti većim količinama zaliha. najmanjim mogućim zalihama.pravnom službom vezanom za pravne savjete i pravna tumačenja kod pregovaranja.upravom poduzeća u donošenju smjernica nabave politike i izradi pojedinih planova nabave. nabava u takvoj situaciji mora pronaći dobavljača koji će uskladiti takve zahtjeve.operativnom pripremom prodaje. . eliminiraju se emocionalne barijere u svezi promjena dobavljača.stvara se bolja podloga za voñenje pregovor s dobavljačima.

kao sastavni dio poslovne politike trgovačkog poduzeća i njegove poslovne orijentacije prilagoñava nabavu potrebne robe uvjetima koje zahtijeva politika poduzeća. trgovačko poduzeće formira nabavnu politiku pridržavajući se principa maksimalne ekonomičnosti.odgovarajuće količine .- - računovodstvom zbog praćenja troškova zaliha i drugih troškova koji se javljaju kao posljedica želje za što većom učinkovitošću.u pravo vrijeme . službom za organizaciju i EOP kako bi se podaci iz i za poslovanje nabavne funkcije pripremili za automatsko naručivanje robe.s isporukom na pravom mjestu i . nabavom robe: .uz ukupno niže troškove Takvom nabavnom politikom trgovačko poduzeće ostvaruje: . Dobrim poznavanjem tržišnih prilika i potreba poduzeća. Politika nabave.uz najpovoljnije uvjete plaćanja .postiže povoljniju nabavu od svojih konkurenata. 5. .u odgovarajućem asortimanu .održava kontinuiranost u procesu opskrbe.odnosno informatizacijom administracija nabavnog poslovanja postaje integralni dio voñenja procesa. Politika nabave raščlanjuje se u više važnih pojedinačnih politika koje zajednički pridonose općem uspjehu nabavne funkcije i uspješnosti cjelokupnog poslovanja trgovačkog poduzeća. .od odgovarajućih dobavljača .smanjuje poslovni rizik. kako bi nabavna funkcija mogla smanjiti i kontrolirati sve aktivnosti koje uzrokuju velike troškove.2. Kvalitetno i učinkovito izvršavanje zadataka nabavne funkcije ovisi i o dobroj povezanosti s procesima u navedenim funkcijama. evidentiranje zaliha i dobavljača. .sigurnosne i ekonomske ciljeve nabave. 51 .odgovarajuće kvalitete .uz najpovoljnije cijene . Politika nabave Sve funkcije u tržišno orijentiranom poduzeću usmjerene su ka zajedničkom cilju zadovoljavanja postojećih i budućih potreba ciljanih kupaca.

kvalitete robe i kvalitete usluge koju pruža dobavljač.2. kao što i najskuplja cijena ne znači uvijek promašaj ako su ostali uvjeti i troškovi nabave niži.partnerskim odnosima sa dobavljačima . Nabavna se cijena formira kalkulacijom tako da se na fakturnu cijenu dobavljača dodaju ovisni troškovi nabave.način isporuke i transportne klauzule Uspješnost politike cijena ovisi o uspješnosti na tržištu nabave jer se niže cijene nabave mogu postići i: .izbjegavanjem posrednika zbog boljeg upoznavanja tržišta nabave . zatim slijede usluge jer roba treba biti isporučena u odgovarajućoj kvaliteti. b) politika diferenciranja cijena kako postići niže cijene dobivanjem raznih popusta bonifikacija od strane dobavljača Politikom nabavnih cijena ne smije se biti opterećen samo logikom nižih cijena jer niža cijena može značiti i lošiju kvalitetu usluge ili lošiju kvalitetu robe koji kupci neće preferirati i zato se ova politika ne može promatrati odvojeno od politike kvalitete. Na cijenu robe osim količine. popusta i kvalitete utječu i: . Najniža fakturna cijena ne znači najbolju kupovinu.sklapanjem dugoročnih ugovora sa dobavljačima . Što niže nabavne cijene nastoje se postići ugovaranjem niže fakturne cijene ili smanjenjem ovisnih troškova.hitnost isporuke .proširivanjem broja dobavljača povećati njihovu meñusobnu konkurenciju .koncentracijom ponude .objedinjavanjem sitnih narudžbi svih prodajnih mjesta .nabavom robe po promocijskim cijenama 52 .nabavom većih količina iste robe kod istih dobavljača . Poduzetnici moraju naći ravnotežu cijene. količini i na vrijeme. a cijena je posljednja. Važno ja da je kvaliteta na prvom mjestu.način i uvjeti plaćanja . a gubi na kvaliteti i usluzi.nabavom robe koja u svom asortimanu nema konkurencije . Politika cijena Pri odreñivanju politike nabavne cijene treba razlikovati: a) politika oblikovanja cijena Veći je dio prodajne cijene trgovačkog poduzeća odreñen nabavnom cijenom robe.1.kooperacijskim odnosima sa drugim trgovačkim poduzećima .ranim zaključivanjem većeg dijela sezonskih potreba .5. Nižom cijenom poduzetnik dobiva vrlo malo.nabavom nove robe .izbjegavanjem posrednika .centralizacijom nabave u poduzeću .

2.- politikom diferenciranja cijena boljim uvjetima plaćanja ugovarati trgovačke klauzule kojima smanjujemo ovisne troškove nabave. uvijek ako izostanak prodaje znatnije ugrožava prodajnu spremnost poduzeća. već gajiti dugoročne dobre odnose. Sve što se nalazi izmeñu očekivane kvalitete i najbolje kvalitete za nabavljača je previše dobra kvaliteta.prilagoñava se kupovnoj snazi kupaca . Nabavljači moraju poznavati gornju granicu cijena koja im se pri zadanim uvjetima isplati. ali i kvalitetu koju su kupci spremni prihvatiti. Cilj nabave je odabrati robu uz najniže moguće troškove i bez žrtvovanja kvalitete za cilj. a lošija kvaliteta ne zadovoljava očekivanja kupaca. a to znači i skuplja roba pa se poduzeće izlaže nepotrebnim troškovima. Takoñer. a trgovci za svaku kategoriju ciljanih kupaca moraju osigurati optimalnu kvalitetu. Ako konačna nabavna cijena neke robe prelazi gornju granicu isplativosti. Ponuñenu cijenu dobavljača u pravilu se prihvaća ako je isti monopolista ili ako je to općenito najniža ponuñena cijena na nabavnom tržištu u danom trenutku. do koje u pregovorima mogu ići. Prihvaćanje cijene iznad gornje granice nabavljača opravdano je za proizvode iz A skupine standardnog asortimana tj.2. Ovakvom politikom kvalitete trgovačko poduzeće: . Takoñer mora procijeniti i koji kupci traže svoju kvalitetu i koje cijene su spremni platiti za odreñenu kvalitetu. može li se pokrivanjem troškova ostvariti i primjerena dobit sadržana u marži. Politika kvalitete Svojom politikom kvalitete poduzeće mora osigurati kvalitetu prodajnog asortimana koja neće biti ispod propisane kvalitete na koju su kupci navikli. Uglavnom se odreñuje na temelju čiste dobiti od prodajne cijene tj. Ako se u pregovorima ne može saznati donja granica cijene dobavljača.maksimalno zadovoljava zahtjeve kupaca . prihvaća se kao donja ona koju navede dobavljač. Razne kvalitete imaju i različite cijene. u pravilu treba odustati od nabave te robe ili odgoditi nabavu i čekati povoljnije tržišne prilike. To nije najbolja kvaliteta uz najnižu cijenu već ona kvaliteta koju kupci očekuju ali uz najnižu cijenu. tj. Za većinu proizvoda u svom asortimanu poduzeća mogu birati razne kvalitete ili razne varijante istog proizvoda. Jednako je važno. u partnerskim odnosima s dobavljačima nabavna služba ne bi trebala iskorištavati svoje trenutne tržišne prednosti u snižavanju donje granice cijene dobavljača.ostvaruje ekonomičnost u poslovanju 53 . ako je moguće saznati i donju granicu do koje je dobavljač spreman sniziti svoju cijenu. 5.

Naime. manja kontrola rokova isporuke i kontrola kvalitete kod preuzimanja robe. U troškove naručivanja spada: .indirektno. osiguranje .gubitak . radi li s normom ISO 9001. Stoga je i osnovni princip politike nabave trgovačkog poduzeća ostvariti planiranu prodaju sa što manjim iznosom novca vezanim u zalihama. uz što nižu razinu zaliha. U radu s takvim dobavljačima pojednostavnjeno je razmatranje ponuda s aspekta kakvoće robe.Nabavna služba prati kvalitetu ponude i to: . Za sigurnu nabavu robe dovoljno je ispitati ima li proizvoñač certifikat. tj. Grafički se može prikazati jednostavni model ekonomične količine narudžbi. za nove proizvode na osnovu informacija drugih dobavljača ili od krajnjih potrošača. i . 54 . troškovi naručivanja su obrnuto proporcionalni ako se roba kupuje rjeñe i u većim količinama.3. ali će se zbog većih zaliha troškovi skladištenja i održavanja povećati po jedinci proizvoda.administracija Optimalno je nabavljena ona količina kod koje su ti ukupni troškovi po jedinici nabavljene robe najniži.Politika zaliha U suvremenim tržišnim uvjetima gospodarenja problemi zaliha postaju sve aktualnija tema kako s aspekta upravljanja novčanim tijekovima.manipulacija.direktno za većinu proizvoda jer ih je već ranije nabavljala od pojedinih dobavljača.skladištenje i rukovanje . Najveća ulaganja u većini trgovačkih poduzeća su u zalihe od čega 60-70 posto od ukupno uložene imovine.kamata na sredstva uložena u robu. preuzimanje Troškovi održavanja zalihe nakon nabave: . Taj se princip u oblasti zaliha ostvaruje držanjem samo optimalnih zaliha kod kojih je zbroj troškova naručivanja i troškova održavanja zalihe nakon nabave minimalan.pregovaranje . 5. tako i s aspekta upravljanja troškovima.prijevoz i osiguranje .2.

Troškovi Ukupni troškovi zaliha

Troškovi držanja zaliha Troškovi naručivanja Odreñivanje narudžbe optimalne količine Q

S povećanjem narudžbe linearno rastu dnevni troškovi držanja zaliha, a troškovi naručivanja padaju. Ekonomična je veličina narudžbe u točki u kojoj se linije ovih troškova presijecaju. Trgovačko poduzeće mora dobro procijeniti isplati li se nabavljati manje količine i izbjeći veće troškove skladištenja i zaliha, ili nabavljati veće količine i postići bolje uvjete nabave i niže cijene kod dobavljača. Problem optimalne količine kao najekonomičnije može se promatrati s aspekta sigurnosti opskrbe. Kako su ekonomičnost i sigurnost dva suprotna načela i tu se traži optimalno rješenje u odreñenim okolnostima. Utjecaj varijable količina na stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe Stupanj sigurnosti i ekonomičnosti opskrbe

Sigurnost

Ekonomičnost Optimalna količina količina

55

Optimalna se zaliha samo iznimno javlja kao konkretna zaliha. Ona je u stvari jedna pretpostavljena veličina koja služi kao instrument kontrole pri konkretnim nabavkama. Nabavljač se trudi da konkretna zaliha bude što bliže optimalnoj zalihi tj. da konkretna zaliha: - ne padne ispod optimalne toliko da doñe u pitanje kontinuitet prodaje - ne poraste iznad optimalne toliko da osjetno poveća vezana sredstva i smanji ekonomičnost poslovanja Donja granica ispod koje se granica ne može spustiti a da ne ugrozi kontinuitet ponude zove se minimalna zaliha. One su i signal narudžbe nove robe kako bi se održala ponuda tj. kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati i tako zadržati kupce. Minimalne zalihe se ne odreñuju za robu: - sa izrazito kratkim vremenom nabave i rokom isporuke - na raspolaganju u većim količinama u svakom vremenu i u blizini Veličina minimalnih zaliha ovisi o: protoku vremena u danima od momenta ispostavljanja narudžbe do momenta primitka zaliha, i veličini prosječne prodaje u odreñenom vremenu Minimalne zalihe (Zmin) izračunavaju se na jedan od ovih načina: Zm = prosječna dnevna prodaja * vrijeme nabave u danima ili Zm=(godišnja prodaja * vrijeme nabave u danima)/broj radnih dana u godini Odlučivanje o visini minimalnih zaliha teže je kada se poduzeće mora prilagoñavati: - neizvjesnostima u potražnji i ponudi - sezonskim oscilacijama - raspoloživosti robe za daljnju dobavu i - poteškoćama u nabavi npr. dužem vremenu isporuke nabavljene robe Tada je nužno postojanje zaštitnih zaliha, sigurnosnih količina koje su manje što je kraće prosječno vrijeme isporuke i manje oscilacije u potražnji. Zm = p * v (1+s/100) , gdje su: P = prosječne godišnje potrebe V = prosječno vrijeme dobavljanja S = sigurnosni dodatak kojim se izražavaju prekoračenja i kašnjenja u rokovima isporuke Zm = izračunata prodaja u vrijeme nabave + dodatak za oscilacije u potrošnji i nabavi

56

Na primjer ako je: Obujam prodaje nekog proizvoda u jednoj godini 10.000 komada - tjedna prodaja 200 komada - vrijeme dostave dva tjedna, Znači treba naručiti kada je u skladištu samo 400 proizvoda što se dogaña kada se obujam prodaje u sezoni udvostruči? U tom slučaju treba naručivati kada je u skladištu 800 proizvoda ili četiri tjedan prije prodaje zaliha. Koliko košta godišnje jamstvo da kupci neće ostati bez traženih proizvoda? Ako je vrijednost proizvoda 40 kuna, troškovi održavanja zaliha 20 posto cijeni proizvoda, minimalne zalihe koštaju: 400*40*0,2=3200 kuna. Minimalne zalihe su računaju za proizvode sa predvidivom i ravnomjernom potražnjom. Gornja granica koju ne treba priječi ni jedna konkretna zaliha zove maksimalna zaliha. Pomoću nje se izbjegavaju prevelike zalihe, a time i nepotrebno angažiranje kapitala u njima. Maksimalne zalihe se primjenjuju i kada su optimalne zalihe robe veće od maksimalnih jer ne treba ići preko potreba poduzeća. Za nabavnu službu odreñivanje minimalnih i maksimalnih zaliha za pojedine proizvode je operativni instrument pomoću kojeg se što više približava optimalnim zalihama. Za proizvode iz osnovnog asortimana s kontinuiranom potražnjom nabava se periodično ponavlja, a veličina zaliha odreñuje se ovisno o visini pojedinih troškova nabave. Maksimalne zalihe će se tako koristiti za robu sa većim troškovima naručivanja i dopreme, a nižim troškovima skladištenja i održavanja. Zalihe Maksimalne minimalne troškovi Naručivanja dopreme Viši niži Skladištenja održavanja Niži viši

Za visoko vrijedne proizvode koji vezuju znatnu količinu sredstava trgovačko poduzeće mora približno izračunati kolike maksimalne zalihe može imati u odreñenom razdoblju. Referenti nabave, poslovoñe u prodavaonica i druge osobe zadužene za kontrolu i nadopunu zaliha koriste jednostavni obrazac: Zmax=(PN+PD)*S+R ,gdje su: Zmax=maksimalne zalihe PN=vrijeme izmeñu dvije narudžbe PD=vrijeme potrebno za dostavu od trenutka kada je dana narudžba do trenutka kada je roba spremna za prodaju S=očekivani obujam prodaje

57

R=planirane rezerve zalihe obzirom na očekivane oscilacije u prodaji Previsoke zalihe vrijednih proizvoda mogu se smanjiti i uspostavljanjem partnerskih odnosa s dobavljačima, te narudžbe slati u najkasnijem mogućem roku. Za hit proizvode podložne sezonskim oscilacijama potražnje nije moguće izračunati optimalne zalihe, ali je važno utvrditi visinu maksimalnih zaliha kako bi se spriječilo gomilanje robe koja se neće prodati. Preporučljivo je manjom količinom tih artikala ispitati potražnju, a onda po potrebi naručiti ostatak. Odreñene vrste zaliha podložne su zastarijevanju iz tehnoloških razloga, a neke kao prehrambena roba kvarenju. Trgovina na malo za izrazito pokvarljive artikle osigurava samo dnevne zalihe koje su i ispod minimalnih. Padom kvalitete tržišna vrijednost tih zaliha bila bi manja od njihove nabavne vrijednosti. Od optimalnih se zaliha odustaje i zbog: - oskudice odreñene robe na tržištu nabave te se često odjednom kupi cijela potrebna količina za podmirivanje budućih narudžbi - limita u isporuci koje odreñuje dobavljač - porasta cijena u narednom periodu - pada cijena u narednom periodu - pomanjkanja financijskih sredstava - pomanjkanja skladišnog prostora - ostvarivanje količinskih popusta u nabavi - brže ispunjavanje narudžbi - veće fleksibilnosti u prodaji. Oblik poslovanja kojem teže svi trgovci je poslovanje bez zaliha, dostava robe u točno odreñenim količinama i u točno odreñeno vrijeme na prodajno mjesto za mnoge artikle, zbog sve veće konkurencije ovaj se oblik i postiže, ili sukcesivnom dostavom na temelju sklopljenih okvirnih ugovora s dobavljačem ili ambulantno dostavom dobavljača.

5.2.3.1. Koeficijent obrtaja zaliha Glavni je trošak zaliha trošak kapitala vezanog u njima te se upravljanjem i kontrolom zaliha utječe i na sveukupnu likvidnost poduzeća. Kolika će sredstava poduzeće angažirati za pojedine artikle ili za cijelu količinu zaliha u narednom periodu, predviña računanjem prosječnih zaliha kao prosjek stanja zaliha na početku i kraju razdoblja. Ipak pravi je pokazatelj likvidnosti zaliha koeficijent obrtaja zaliha jer pokazuje brzinu kojom se zalihe kroz prodaju pretvaraju u potraživanje i novac, odnosno brzinu obrtaja sredstava angažiranih u držanju zaliha. Koeficijent obrtaja zaliha izračunava se kada se stavi u relativan odnos: - vrijednost prodane robe za period koji se izračunava, obično jedna godina - prosječne zalihe tj. prosječno uložena sredstva u zalihe

58

Primjer: Trgovačko poduzeće ostvarilo je u toku godine promet u vrijednosti od 100.000 kuna s prosječnim zalihama od 40.000 kuna. Koeficijent obrtaja = vrijednost prometa/prosječne zalihe = 200000/40000 = 5 To znači da se u toku jedne godine pet puta roba naručila i prodala tj. pet puta su se zalihe pretvorile u novac. Što je koeficijent obrtaja viši, efikasnije je upravljanje zalihama jer se roba brže prodavala tj. kraće se zadržavala u skladištu. A koliko je prosječno vrijeme zadržavanja robe unutar jednog obrtaja tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja ili tzv. dani vezivanja u godini izračunava se kada se stavi u relativan odnos: broj radnih dana i izračunati koeficijent obrtaja 360/5=72 dana

Za gornji primjer:

Godišnji se koeficijent obrtaja može dobiti i poznavajući vrijeme trajanja jednog obrtaja tj. broj dana vezivanja u godini: Koeficijent obrtaja =360/72=5 Je li ostvareni koeficijent obrtaja dobar ili loš ovisi o vrsti trgovačkog poduzeća, robi kojom posluje te dimenziji asortimana. Veći i brži obrtaj robe postižu trgovačka poduzeća koja posluju robom svakodnevne potrošnje, kao i širim i plićim asortimanom. Trgovačka poduzeća npr. prehrambenom robom ostvaruju visok koeficijent i do 20 obrtaja u godini dana, a druga trgovci odjećom niži obrtaj. Najniži koeficijent obrtaja ostvaruje trgovina proizvodima specijalne namjene. U maloprodaji koeficijent obrtaja ovisi i o lokaciji prodajnih objekata i metodi prodaje. Cilj bi trgovačkog poduzeća u nabavi trebao biti koeficijent obrtaja jednak ili bolji od poduzeća iste trgovinske struke ili asortimana. Osnovni zadatak zaliha jest osigurati kontinuitet ponude, ali na način da se što kraće zadržavaju na skladištu tj. da se što više obrću. Svaki zastoj u obrtaju robe na skladištu dovodi do: - zamrzavanja jednog dijela obrtnih sredstava poduzeća - nenaplaćenih potraživanja - angažiranja dodatnih sredstava za nabavu kako bi se osigurao kontinuirano poslovanje jer svaki obrtaj robe počinje novcem za nabavu a završava se novcem od prodaje. Zbog toga je koeficijent obrtaja zaliha jedan od najboljih pokazatelja uspješnosti politike nabave. Trgovačka poduzeća stalno prate i analiziraju koeficijent obrtaja zaliha kako po pojedinim prodavaonicama tako i po pojedinim vrstama roba iz pojedinog asortimana jer relativno visok koeficijent obrtaja zaliha može biti rezultat: - preniskih zaliha i čestih izlaza ili - previše malih narudžbi za zamjenu zaliha 59

Svaka od ovih situacija može više koštati poduzeće nego što bi to više zalihe s nižim koeficijentom obrtaja. Nerealno smanjenje zaliha ispod minimalnih može uzrokovati prekid prodaje i tako dodatno povećati financijske teškoće. Nabavom malih količina povećavaju se nabavni troškovi, osobito prijevoz i nema popusta u nabavi kao ni rabata. Ali ako poduzeće ima teškoće u održavanju platežne sposobnosti oblikuje zalihe većim brojem narudžbi. Relativno nizak koeficijent obrtaja zaliha osim što ukazuje na sporo kretanje zaliha ukazuje i na neupotrebljivost zaliha. Neupotrebljivost će zahtijevati znatne otpise koji za uzvrat negiraju tretman zaliha kao likvidnih sredstava. Takoñer, svaka zaliha čiji je koeficijent obrtaja u odreñenom periodu jednak nuli ili ispod planiranog te se dugo zadržava na skladištu u praksi se smatra nekurentnom zalihom. Najčešći razlozi pojave nekurentnih zaliha su: - greške u nabavi (loša kvaliteta, visoka cijena) - greške u manipulaciji i skladištenju, razni gubici i oštećenja - greške u procjeni potreba, želja i kupovnoj moći potrošača. Nekurentne su zalihe zbog izgubljenih potrebnih svojstava ili ne mogu uopće prodati ili se prodaju uz nižu cijenu. Takve zalihe dodatno angažiraju sredstva poduzeća i smanjuju likvidnost poduzeća. Analiza koeficijenta obrtaja zaliha trgovačkih poduzeća važna je i zbog njegove povezanosti zbog razlike u cijeni. Poduzeće po svakom obrtaju robe ostvari razliku u cijeni kojom pokriva troškove prodaje i ostvaruje moguću dobit – neto marža. Na primjer: Nabavom neke robe početkom godine za 20.000 kuna i prodajom iste za mjesec dana uz 20% ostvaruje se razlika u cijeni od 4000 kuna. Ako se nastavi prodaja te robe svakog mjeseca u godini dana poduzeće ostvaruje razliku u cijeni od 48.000 kuna. Ako bi se obrtaj robe usporio tj. vrijeme trajanja jednog obrtaja produžilo na dva mjeseca, iznos godišnje razlike u cijeni iznosio bi 24000 kuna. I obratno, ako bi se roba prodavala još brže, godišnji iznos razlike u cijeni bio bi veći i iznosio bi 96.000 kuna za dva tjedna. Vezano za razliku u cijeni trgovci izračunavaju i rentabilnost zalihe kao odnos ukupno ostvarene zalihe u cijeni u odreñenom periodu i prosječe visine zaliha za taj period: Rentabilnost zaliha = (vrijednost razlike u cijeni / prosječna visina zaliha)*100 Isti se pokazatelj može dobiti kao umnožak postotka razlike u cijeni i koeficijenta obrtaja: Rentabilnost zalihe = % razlika u cijeni * koeficijent obrtaja Trgovačko poduzeće može ostvariti isti plasirani promet sa manjim prosječnim zalihama ako postiže veći koeficijent obrtaja. Povećanje vrijednost prosječnih zaliha je opravdano ako je to posljedica većih mogućnosti prodaje i širenja asortimana. 60

povećati potražnju sniženje cijena.Manje se prosječne zalihe mogu postići selekcijom prodajnog asortimana zadržavajući one linije proizvoda i one artikle koji u danom momentu imaju veći koeficijent obrtaja. Optimalno rješenje je u 61 . Kontrola zaliha Trgovačko poduzeće ima potrebu za stalnim praćenjem kretanja zaliha i njihovih troškova u svrhu povećanja ekonomičnosti poslovanja u uspostavljanja ravnoteže izmeñu malih ulaganja i bolje usluge.3.2. izlasku i stanju zaliha po pojedinim vrstama te usporedbi takvih podataka sa planskim veličinama. Stoga su jedina i dugoročna rješenja za trgovačko poduzeće: .2.imati nisku razinu zaliha . Kontrola zaliha usko je povezana s planiranjem zaliha i temelji se na podacima o ulasku. Kontrola zaliha je nezamisliva bez informacijskog sustava u sustava obrade podataka u prikazivanju najvažnijih instrumenata informiranja u području upravljanja zalihama: Naziv pokazatelja Doseg zaliha Stanje zaliha obzirom na promet Zalihe u odnosu na naloge Sigurnosni koeficijent Struktura zaliha prema dosegu Struktura zaliha prema kvaliteti Struktura zaliha prema kurentnosti Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Obrtaj zaliha/učestalost obrtaja Dani vezivanja zaliha Dani vezivanja zaliha Obrazac izračunavanja Prosječno stanje zaliha/prosječne potrebe Stanje zaliha * 100/promet Zalihe * 100/vrijednost naloga Minimalne zalihe * 100/prosječne zalihe Zalihe dostatne za jedan mjesec * 100/ukupne zalihe Zalihe pokvarljive robe * 100/ukupne zalihe Kurentne zalihe * 100/ukupne zalihe Promet *100/prosječno stanje zaliha Izlaz iz skladišta * 100/prosječno stanje zaliha Obračunski dani/koeficijent obrtanja 360 * prosječno stanje na zalihama/godišnji promet Ekonomično upravljanje zalihama zahtijeva efikasnu kontrolu artikala ali uz što niže troškove.povećati koeficijent obrtaja i prodaju uz isti postotak razlike u cijeni 5. Kontrolom zaliha žele se postići ovi ciljevi: . Stoga je poduzeće u dilemi: većim troškovima efikasno kontrolirati sve artikle ili reducirati kontrolu u cilju veće ekonomičnosti. većim će se prometom ubrzati obrtaj zaliha što se rentabilno poslovanje ostvariti i nižu razliku u cijeni .imati visoku razinu zaliha kako bi ponuda ostala stabilna usprkos fluktuaciji potražnje.imati dovoljne zalihe cijelo vrijeme kako bi se narudžbe mogle pravodobno realizirati . Ali takvo rješenje osim što osiromašuje ponudu može imati negativni efekt na prodaju ostalih artikala.

usmjerava pozornost na najvažnije proizvode . 100 85 75 % vrijednosti zaliha 15 20 % broja 100 proizvoda ABC metoda kontrola zaliha je posebno važan instrument informiranja za trgovačka poduzeća sa širokim i dubokim asortimanom jer: . U grupi B su ostalih 20 posto artikala čija vrijednost u ukupnoj vrijednosti iznosi 15 posto. uspostaviti partnerske odnose s dobavljačima. Ako su se u grupi C zbog svoje male pojedinačne vrijednosti našli i proizvodi važni u ponudi poduzeća tada postoji opasnost da se njihovom površnom kontrolom ne osigura kontinuirana ponuda. detaljnije istražiti tržište nabave. te je važnost analize kontrole i planiranja mala. U pravilu je to samo na primjer 15 posto ukupnog broja proizvoda čija je vrijednost do 75 posto i svrstavaju se u grupu A.omogućava veće promet uz nižu razinu zaliha. skladište) . Za ovu brojčano malu.udio u ukupnoj vrijednosti poslovanja (prodaja. 62 .udio u ukupnoj vrijednosti zaliha . a time i troškova.primjeni ABC metode kontrole zaliha koja proizvode razvrstava u tri osnovne skupine po jednom od ovih kriterija: .postiže jeftiniji način kontrole . Grupa C je količinski najveća i čini do 65 posto svih proizvoda ali sa samo 10 posto ukupne vrijednosti.učestalost prodaje (nabave). odrediti minimalne zalihe. Tada i takve kritične proizvode treba uključiti u grupu A. Taj odnos shematski prikazuje slika iz koje je jasno da se analiza cjelokupnog kvadrata reducira na analizu uskog segmenta visoko vrijednih proizvoda čiji efikasni obrtaj najviše pridonosi racionalizaciji zaliha. nabava. odnosno broj izlaza predmeta poslovanja iz skladišta u odreñenom razdoblju Ovom se metodom selekcioniraju proizvodi s najvećom vrijednosti ili u nabavi i prodaju ili u zalihama. ali visoko vrijednu skupinu treba stalna i pojačana kontrola.

Osnova za svaku aktivnost u pogledu izbora dobavljača jest dobro poznavanje tržišta i konstantno provoñenje analiza tržišta.za planiranje kontrolu i informiranje i zalihama . Zato se za utvrñivanje optimalnih mjera u upravljanju zalihama. Politika izbora dobavljača Selekcija izvora nabave i konačni izbor dobavljača smatraju se za najodgovornije i najvažnije poslovne nabavne funkcije jer je ostvarivanje pouzdanih izvora nabave za poduzeće strateško pitanje.4. vrijednost uzimaju i podaci o strukturi prodaje pojedinih proizvoda. Zbog toga procjena dobavljača ne znači samo analizu cijena kvalitete rokova isporuke već i 63 . Nabavna funkcija mora analizirati mogućnosti dobavljača u svim područjima.2. Standardni pristup razmišljanja glasi: Grupa x: nabava u skladu s prodajom Grupa y: nabava za zalihe Grupa z: pojedinačna nabava po potrebi A Velika vrijednost prodaje Velika predvidljivost Velika vrijednost prodaje Srednja predvidljivost Velika vrijednost prodaje Mala predvidljivost B Srednja vrijednost prodaje Velika predvidljivost Srednja vrijednost prodaje Srednja predvidivost C Mala vrijednost prodaje Velika predvidljivost Mala vrijednost prodaje Srednja predvidivost X Y Z Srednja vrijednost Mala vrijednost prodaje prodaje Mala predvidljivost Mala predvidivost Kombinacija odnosa vrijednosti – količina ABC analize te odnosa potrošnje količina xyz analize daje vrijednosti spoznaje: .Iako je svrha metode održavanje kretanja zaliha oko optimalne granice.za traženje mjera racionalizacije zaliha 5. nego sniziti ukupne troškove povezane s kupnjom. jer namjena nije dobiti najnižu cijenu odreñenoj robi ili usluzi. nedostatak je u jednostranom vrednovanju pojedinih artikala samo s aspekta prosječne vrijednosti zaliha. Važno je strateško razmišljanje koje teži postizanju dugoročnog uspjeha nabave umjesto kratkoročnih efekata. minimalnih nabavnih cijena. uz ABC analizu koja se temelji na odnosu količina. Tako se razlikuju: X proizvodi: koje obilježava visoka konstantnost u prodaji Y proizvodi: koji podliježu sezonskim oscilacijama Z proizvodi: čije je prodaja neredovita Tako klasificirani proizvodi pružaju pomoć u odlučivanju.

njihovu pouzdanost spremnost na suradnju i fleksibilnost i analizu o: raspoloživim kapacitetima.nabavnom tržištu domaćem ili inozemnom . skladištenje i pronaći dobavljača koji će ponuditi najbolju kombinaciju svih zahtjeva ili onih koji su za poduzeće u odreñenom momentu važni. Nabavljač je najzainteresiraniji za jedan atraktivni miks cijele linije proizvoda nego nižom cijenom za odreñenu narudžbu. Svaka varijanta ima svoje prednosti i nedostatke koji se uglavnom baziraju na problematici godišnjih količina popusta cijena.asortimanu robe koja se nabavlja .kvaliteti količini i namjeni robe . trajnost robe .koje su usklañene s planom prodaje.dimenziji: širok. mogu se izbjeći i eventualne nestašice robe i osigurati kontinuitet ponude. prevelika ovisnost može ugroziti samostalnost poslovanja . sezonska roba.ako se roba nabavlja samo od jednog dobavljača. 64 .koje omogućavaju najpovoljnije održavanje minimalnih ili maksimalnih zaliha ovisno o vrsti robe.politici prodaje proizvoñača i drugih dobavljača kojom odlučuju o broju posrednika Politikom izbora dobavljača treba odrediti da li će se i kada roba nabavljati: 1.rokovima isporuke za traženu robu .ako postoji više potencijalnih dobavljača treba ih vrednovati u svim elementima njihove ponude: cijena. mogućnosti povrata robe. dodatnim zalihama. dubok . pouzdana dostava.vrsti: proizvodi masovne veliko serijske i pojedinačne proizvodnje. Trgovačko poduzeće mora za glavne proizvode iz standardnog asortimana osigurati kontinuitet opskrbe. angažira drugog izborom više dobavljača za istu vrstu robe. Moguće su i usporedbe kvalitete proizvoda.opskrbljenosti tržišta po obujmu vrsti i kvaliteti robe koja se može očekivati na tim tržištima . Kod jednog ili više dobavljača Tvrtka se mora odlučiti da li će u svom asortimanu zastupati samo jednog ili više dobavljača ili će pak svoju nabavu podijeliti na više njih. . kvaliteta. Prvenstveno se pri izboru daje dobavljaču koji može osigurati veličinu u periodičnost pojedinačnih isporuka: . Zbog toga se osigurava kod nekoliko dobavljača čije uvjete isporuke stalno kontrolira jer ako jedan zataji u isporuci i na vrijeme. mogućnostima promjene količina i izmjena uvjeta isporuke odgodama plaćanja reakcijama na nepredvidljive potrebe ispravcima grešaka reklamacijama.ako se roba može nabaviti od samo jednog dobavljača treba odlučiti hoće li se i dalje imati taj asortiman robe . ali je važno i znati: . Politika izvora nabave ovisi o: .

a u prednosti su zbog: . u pravilu veće vrijednosti i većih količina. Takoñer se povećavaju i rizici zbog nepoznavanja pouzdanosti udaljenih dobavljača vezano uz rokove isporuke. Stalni dobavljači omogućavaju i uspostavljanje čvrstih poslovnih veza. Takoñer mogu nastati i negativni efekti ako bi se dobavljači koji nude robu po niskim cijenama zbog gubitaka preorijentirali na druge robe.mogućnosti uspostavljanja partnerskih odnosa . svaka promjena dobavljača povećava troškove. ali kod većine nabavki koncentracijom nabave kod jednog dobavljača mogu se postići: .bolji nabavni uvjeti . a koliki troškovi ostvarenja neposredne kupnje. 2. Moglo bi biti skuplje i kompliciranije izmijeniti cijeli kupovni sustav zato jer netko može ponuditi nižu cijenu odreñenog dana. malih ili velikih dobavljača Prednost uvijek imaju provjereni i pouzdani stalni dobavljači.trajnija i čvršća suradnja .suradnji u vezi posebnih zahtjeva Ali važno je procijeniti kolike su uštede u cijeni.podrška u oglašavanju i izlaganju Ali samo jedan dobavljač može se osjećati na sigurnim temeljima te stoga često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaju sve dok ista ide pozitivnim smjerom. a koji je manjim brojem dobavljača sužen. Za trgovačka poduzeća odluka o broju dobavljača nije samo vezana uz optimalne uvjete nabave.bolje kontrole nabave . ali i potrebe 65 . Nove dobavljače treba provjeriti probnim narudžbama.manjih kupovnih cijena zbog isključivanja posrednika . Kod stalnih ili povremenih. S druge strane. jer moraju osigurati i diferencirani prodajni asortiman kojeg kupci očekuju.prisutnosti na nabavnom tržištu . Neposredno.Manje je količine jeftinije nabavljati od jednog dobavljača nego ih usitniti i pregovarati s više njih. uvoznika ili specijaliziranog trgovca na veliko odreñenu robu. a istovremeno ne bi održavali dobavljače s trenutno višim cijenama. 3. a samim time ugrožava i startno ostvarenje najboljih uvjeta kod dobavljača.sudjelovanje u stvaranju novog asortimana . kvalitetu vezane robe. U slučaju da dobavljač ima spoznaju da uz njegovu robu u svakodnevnoj prodaji se nalazi i roba konkurenta.uštede u održavanju veze .racionalnija dobava . ali su manje fleksibilni na promjene u asortimanu. a kuda putem posrednika Neposrednom nabavom poduzeće samo nabavlja od proizvoñača. nastojati će konstantno pratiti dijelove nabave spomenutog kupca. Veći dobavljači za razliku od manjih mogu osigurati kontinuitet u ponudi i isporuci. No takva dobava naravno raspodjeljuje godišnje količine.

Posrednike u nabavi koriste i veća trgovačka poduzeća za artikle iz dopunskog asortimana i sa malim koeficijentom obrtaja kao i artikle koji se mogu nabaviti jedino kod distributera kao ekskluzivnog zastupnika odreñenog proizvoñača.dug transportni put . posrednici osiguravaju brze i redovitije isporuke manjih količina za koje proizvoñači ne moraju imati interes. Blizina dobavljača sa širim asortimanom posebno je važna za trgovačka poduzeća na malo jer kompletiraju asortiman uz niže troškove dopreme. 4. bliži dobavljači omogućavaju i: .osiguranja vlastitog kapitala.pregled i stanje njihovih zaliha . a kada od udaljenijih dobavljača Pri izboru dobavljača nije dovoljno voditi računa samo o fakturnoj vrijednosti robe jer nije isto koliko je dobavljač udaljen od skladišta kupca. zastoja u prometu. u pravilu manja trgovačka poduzeća ili manji poslovni potrošači funkciju nabave povjere posredniku koji imaju bolji pregled nad tržištem i veći poslovni ugled. Isporuke bližih dobavljača su pouzdanije zbog manjih prijevoznih rizika. Posredna je nabava kada poduzeća. Nabava robe od lokalnih dobavljača značajna je za lokalno gospodarstvo što poboljšava odnose s javnošću.veće osiguranje zbog većih rizika . Niža fakturna cijena ne znači i nižu nabavnu cijenu ako je: . a količinski manje kupnje .trošak pakovanja veći . a bliži dobavljači im omogućuju nabavne termine što bolje prilagoditi prodajnim. Takoñer.lakši povrat robe Trgovačka poduzeća na malo moraju robu i pripremiti za prodaju te su im važni dobavni termini. Ekonomičniji su i za nabavu robe širokog asortimana jer se kod njih jednom narudžbom može kompletirati potreban asortiman i tako smanjiti troškove naručivanja. jer proizvoñači nude uzak asortiman.brz odgovor na narudžbe . 66 . Većina posrednika omogućuje i kredit svojim kupcima. Konkurentske prednosti koje se postižu zbog kraćih dobavnih rokova daju prednost izboru većih dobavljača. Time smanjuju troškove obrade tržišta. Osim nižih troškova nabave.visoke tarife . Čak kada i proizvoñač može ponuditi kredit. Nedostaci su neposredne nabave veći za trgovačka društva na malo i asortimansku trgovinu.veći manipulativni trošak zbog pretovara .potrebno meñuskladištenje Navedeni troškovi transporta po jedinici robe rastu sa udaljenošću dobavljača pa se poduzeća orijentiraju na bliže dobavljače ako su ostali uvjeti isti. Od bližih. a manje narudžbe nadalje angažiraju i manje kapitala.češće. posrednik koji poznaje svoje mjesne kupce smanjuje rizike tog kredita. vremenskih neprilika.

Odnosi sa izabranim dobavljačima Politikom izbora dobavljača se odreñuje i kakvi će biti odnosi sa izabranim dobavljačima. jer bi to značilo nesigurnost u isporukama kvaliteti i troškovima. Ekspanzija trgovačkih lanaca potiče globalnu nabavu jer na novim tržištima ne poznaju dobavljače. preuzimanja. 5. Kupac ne samo što ima korist jer je kupio robu i uslugu uz nižu cijenu. Dobavljač i kupac mogu imati veće troškove ako odvojeno rješavaju probleme neispravne robe. skraćuju i pojednostavnjuju radne poslove naručivanja. Za oboje osnovna je korist od ovog važnog odnosa poboljšati profite kroz suradnju koja smanjuje ukupne troškove. Ako je riječ o nabavi robe velike vrijednosti koje podnose visoke troškove transporta. trgovci postižu niže jedinične cijene kupujući u ogromnim i zajamčenim količinama. tada se smanjuju i drugi troškovi kao fiksni troškovi boljim korištenjem kapaciteta. U dugoročnim je poslovnim odnosima dobavljač čak spreman prihvatiti i ciljanu cijenu koju nudi 67 . Ali i bez pomoći kupca dobavljaču može biti moguće identificirati i riješiti problem. potrebno je istražiti i globalne izbore nabave. smanjuju broj dobavljača s kojima rade. Najbolji odnosi podrazumijevaju stvarno partnerstvo gdje postoji obostrano povjerenje i poštivanje. Važno je uspostaviti stalan odnos stvaranjem obostrane koristi. elektroničko komuniciranje i logističke racionalizacije povećavaju te mogućnosti. već osigurava izvor nabave i to stalan. Troškovi su ponekad manji jednostavno smanjujući nesigurnost i rizik. Dobavljače na globalnoj razini ne traže samo velike trgovačke kompanije već strategijom kooperacije u nabavi i manje tvrtke. Zbog specijalnih. tj. Danas se saznanja o hirovitosti tržišta u ozbiljnim kompanijama ne prepuštaju slučaju ili ad hoc narudžbama. osiguranja i veće troškove komuniciranja. Dobavljač je često voljan smanjiti prodajne cijene ako kupac kod njega običaje nabavljati veće narudžbe i za dulje razdoblje.Izbor bližih dobavljača zbog nižih troškova dopreme ne smije ugroziti kvalitetu ponuñene robe a time i prodaju. Mnoge firme očekujući veću korist od izabranih dobavljača. Ako veća prodaja znači i povećanje proizvodnje. Nabavljajući robu globalno. Dobro povezane firme dijele zadatke. ali zato i skupljih načina prijevoza moguća je kvalitetnija ponuda svježe robe nabavom od udaljenijih dobavljača. Na poslovnim tržištima su koristi. Zbog toga i dobavljač može dobro uštediti i zaraditi jer je smanjio prodajne i distribucijske troškove. Na klasičnom se tržištu kupnje kupac bira po scenariju trenutno najnižih cijena i najpovoljnijih uvjeta nabave. smanjuju se ukupni troškovi proizvodnje po jedinici proizvoda. zbog bliske suradnje s dobavljačima sve veće. prijevoz. plaćanja i kontrole. Globalno pretraživanje. te su i ti odnosi se češći. Transparentnost cijena je jedan od najvažnijih implikacija globalnih procesa jer trgovci traže načine da preko novih dobavljača doñu do istih proizvoda po nižoj cijeni. Suradnja rješava probleme kao zajedničke obveze. odnosno zajednički rješavaju logističke probleme vezano za zalihe. ili se na njih ne mogu osloniti.

trgovac zbog kvalitetnih informacija s tržišta. Trgovac komisionar kao svoj prihod ostvaruje proviziju u obliku posebne marže sadržane u cijeni robe. često ne podnosi onoliko napora i žrtve u daljnjoj podrški prodaji. Partnerstvo podrazumijeva i novi stil pregovaranja. Ako je trgovačko poduzeće u sklopu dobrovoljnog lanca. Za nabavljačko se poduzeće povećava ovisnost o dobavljaču. Navedeni odnosi donose i odreñene rizike za obje strane. Nabavno osoblje umjesto natjecateljskog primjenjuje suradnički stil komunikacije što može prouzročiti teškoće zbog promjena u navikama. Kupac može biti zadovoljniji puštajući dobavljače da se natječu. s bržim 68 . nastojati će konstanto pratiti i tijekove nabave spomenutog kupca i izlaziti ususret na razne načine. prodaju je u svojim prostorijama u svoje ime trgovcima na malo. Svaki čvršći odnos sa kupcem ne mora biti i logičan za dobavljača. ali snosi sve rizike. Sva korist pripada poduzeću. Proizvode u komisiju daju proizvoñači proizvoda onda kada procijene da je to ekonomski opravdano s gledišta oslobañanja vlastitih skladišnih prostora za nove zalihe. Blizak odnos može napraviti koristi. Kad se dobavljač osjeća na sigurnim temeljima. skladištiti i prodavati robu prema potrebama svojih ciljanih kupaca. Veći je broj kratkoročnih ugovora zamijenjen manjim brojem dugoročnih ugovora. Kao nabavni komisionari u svoje ime ali za tuñi račun Trgovci na veliko u odreñenim slučajevima preuzimaju tuñu robu u komisiju. stajalištima i vještinama kojima se pri tom koriste. Mnogi su manji dobavljači napravili greške jer su previše ovisili. 2. Na mnoga tržišta sile natjecanja rezultiraju smanjenjem troškova i zbog toga rezultiraju inovacijama u marketing mixu. Kada dobavljač ima spoznaju da je uz njegovu robu u prodaji i roba konkurenta. povezanost u planovima otežava izmjenu asortimana i dobavljača trgovcu. kako bi osvojio veću naklonost kupca. Kao vlastiti posao nabavljati. Dugoročna obveza prema partneru može rezultirati gubitkom fleksibilnosti. dok ista ide pozitivnim smjerom. Trgovačko poduzeće na veliko ovaj posao može obnavljati i kao tranzitni posao tako da dobavljači izravno isporučuju robu trgovačkim poduzećima na malo ili velikim potrošačima. Zajedničkim se istraživanjem tržišta skraćuje vrijeme izmeñu faze identificiranja tržišta i faze uvoñenja proizvoda na tržište. Zato nije vrijedno investirati i ulagati vrijeme u odnose sa dobavljačem za kupnju koje nisu važne ili nisu česte. nabavljenu robu isporučuje maloprodavačima prema njihovim potrebama. Trgovačka poduzeća kao nabavljači 1. a za račun vlasnika robe. Gubi se kontakt s tržištem konkurenata. ali nisu uvijek učinkovite.

3.obrtajem. Velika konkurencija i meñu privatnim markama prisiljava trgovačke kuće na ulaganja u skupe privatne marke kojima se još uvijek ostvaruje dobit. 69 . Za povećanu obvezu komisionar ima pravo i na posebnu del kredere proviziju koja se utvrñuje prema bonitetu trgovca na malo. Manja je vjerojatnost nabave trgovačke robe u komisiju jer su trgovački poduzetnici u pravilu u vlastitoj djelatnosti najčešće i komisionari za tuñe proizvode. 5. pa obogaćuju ponudu i dobivaju naknadu u vidu konsignacijske provizije. Roba se nabavlja samo fizičkim preuzimanjem i dobavljač ostaje i dalje vlasnik robe dok se ona ne proda. Trgovci ovaj oblik nelojalne konkurencije prema proizvoñačima koriste dok ostvaruju najveću profitabilnost po dužnom metru izlaganja jer kupcima moraju ponuditi širi izbor u odreñenoj kategoriji proizvoda. Razlog za širenje trgovačkih marki je mogućnost korištenja najefikasnijeg oblika promocije proizvoda kao dominantno izlaganje unutar prodajnog mjesta. Kupovni ugovor postoji samo izmeñu trgovaca na malo i dobavljača. Komisionarski posao trgovac na veliko može obavljati i kao del kredere posao. Kao posao s privatnim markama Privatne marke razvijaju uglavnom velike trgovačke kuće i sve više ulaze u paletu jeftinijih proizvoda dobre kvalitete pod imenom svoje trgovačke kuće kojima žele pridobiti lojalnost kupaca. Veletrgovac dobiva proviziju i više nije uključen u tehničko odvijanje pošiljki. uz ugovoreni posao prodaje robe za račun komitenta preuzima i jamstvo da će prodana roba biti na vrijeme naplaćena. ali i dodatna vrijednost za kupca i potrošača. Kao posrednici ovim vidom nabave trgovci ne angažiraju obrtna sredstva. Na taj način ne konkuriraju samo proizvoñačkim markama. već se diferenciraju i od drugih trgovačkih kuća. 4. Kao konsignacijski posao najčešće u tuñe ime i za tuñi račun. Kao posrednički posao u tuñe ime i za tuñi račun Trgovačko poduzeće na veliko samo sastavlja listu učinkovitih dobavljača koje zastupa. S njima sklapa okvirne ugovore kojima postiže odgovarajuće cijene i rabate za prodaju maloprodavačima.

procjenu izvora nabave. To se ne može ostvariti ako se kupovni faktor ne uzima ozbiljno. To je zastarjeli pristup jer ostati na konkurentnom tržištu znači stalno tražiti načine kako opstati na tržištu. Na posjet prodajnih agenata i prezentera nabavljači gledaju s nepovjerenjem i prije kupnje traže točne informacije koje im pomažu za pouzdanu i mudru kupnju. uhodana kupnja s poznatim dobavljačem. Zato mnoga poduzeća zahtijevaju od nabavne službe snižavanje troškova i stjecanja natjecateljskih prednosti. . U većim su firmama uglavnom specijalizirani za nabavu odreñene robe i pravi su stručnjaci u tome. jer su i robe i usluge koje poduzeća nabavljaju često i najveći trošak. Nabavna služba primjenjuje tri različita pripremna postupka i načina kupovine ovisno o tome je li to: . Kupci često u novoj kupovnoj situaciji traže pravodobne i pouzdane informacije iz različitih izvora npr: 70 . Menadžeri nabave uglavnom surañuju s dobavljačima i njihovim prodajnim zastupnicima. o ograničenim količinama i druge promjene na tržištu.nova kupovina . Višestruki su utjecaji tipični za nove kupnje. ali i drugim članovima firme koji imaju važnu ulogu i mogu utjecati na odluku o kupnji.uhodana kupnja ustaljene vrste robe Kod svake različito rješava probleme s obzirom na: Vrsta procesa nabave Nova kupnja Veće Veći Veći veće Potrebno vrijeme Višestruki utjecaji Pregled dobavljača Potrebne informacije Izmijenjena kupnja Srednje nekoliko nekoliko nekoliko Uhodana kupnja Manje Manji Nema male Nova se kupnja dogaña kada poduzeće ima novu potrebu i želi idealnu ponudu sa svim informacijama. . Nova kupnja može uključiti: . Kod nove kupnje promocija dobavljača ime više učinka.odreñivanje specifikacije proizvoda.Vrste procesa nabave Većina trgovačkih poduzeća ovise o specijalistima kako bi osigurali pažljivu i odgovorniju kupnju. Neki od menadžera misle o nabavi samo kao o aktivnostima za izvršenje narudžbe. Vole informacije o novim proizvodima i uslugama koje će ubuduće nuditi i savjete za buduće eventualne promjene u cijeni.izmijenjena kupovina . Nova kupnja traje mnogo duže nego direktna.sastavljanje narudžbi ako su rezultati povoljni.

znanstvene. U svemu tome posljedice pogrešaka mogu biti vrlo važne. pretraživanjem interneta. Kako bi smanjili troškove mnoge firme 71 . Često se periodično ponavljaju u istim količinama prema operativnom planu nabave. ali ne toliko kao u novoj nabavi. Uz navedeno potrebno je uvijek pratiti moguće pojave alternativnih proizvoda. Mnoge male ili tekuće kupnje su ove vrste ali one uzimaju jedan mali dio vremena dobavljaču. alternativnih dobavljača. Primjenjuju se i za nadopunu minimalnih zaliha kod sigurnih izvora nabave. Danas u doba brzih tržišnih promjena i jake konkurencije meñu trgovačkim poduzećima. Izložbe degustacije Oglasi iz trgovačkih publikacija Literatura za prodavače Katalozi Izvješća istraživanja tržišta Nemarketinški izvori Vanjski suradnici Savjetnici i vanjski suradnici Trgovačka udruženja – komore Razne publikacije Stručne. analizom informacija od kupaca. dobavljača . Uhodana kupnja ustanovljene vrste robe je rutinska ponovna kupnja koja je bila napravljena mnogo puta prije. ali za veće nabavke često uključuju i detektivski rad. Troškovi i vrijeme mogu se racionalizirati ako se s dobavljačima komunicira selektivno i interaktivno korištenjem kompjutora i raznih elektroničkih medija. te se vrši dogovaranje o pristupu pregovorima i odabiru osnovnih ciljeva te različitih pregovaračkih strategija ovisno o poziciji pojedinih dobavljača. Ponekad su pregovarači nabavljači lijeni i uživaju u situaciji uhodane kupnje. Koliko će informacija sakupiti nabavljač ovisi o važnosti i sigurnosti izbora. nabavkom cjenika. Danas za većinu roba prevladavaju ponuñači za koje nije teško pribaviti potrebne informacije. statističke datoteke: proizvoda. Vrijeme i troškovi istraživanja i analiziranja mnogih informacija ne mogu biti opravdani za manje nabavke. Kupci često ne traže nove informacije ili nove izvore nabave.Osobni izvori Neosobni izvori Marketinški izvori Prodavači Ostali iz firme Izlagači: sajmovi. sve se više ograničavaju na slučajeve kada je riječ o važnijim proizvodima i dobavljačima s obzirom na njihov udio u ukupnoj vrijednosti nabave. važnost informacija o tržištu nabave postaje ključnom konkurentskom prednošću. reklamacija Burzovna izvješća Prikupljanje podataka se ostvaruje svakodnevnim poslovanjem. Za ovakve nabave na vrijeme se osiguravaju i financijska sredstva bez prethodnog savjetovanja. ali budan će marketer uvijek okrenuti situaciju u novu priliku tražeći više informacija ili bolji marketing miks dobavljača. Utvrñivanjem baze podataka iz niza navedenih izvora završena je priprema za odabir nekoliko mogućih dobavljača. Kako intenzivna suradnja i osobni susreti s dobavljačima zahtijevaju mnogo vremena i stvaraju velike troškove. Izmijenjena nabava je kada je nabavljen novi pregled nabavne situacije.

uzimati uzorke. a posebno kada postoji obostrano povjerenje izmeñu kupaca i prodavača. ali ponuda i potražnja odreñuju opći nivo cijena. ili omogućiti naknadne promjene. Za popunu ili proširenje asortimana prodajnih i skladišnih zaliha skladištari upućuju zahtjev službi nabave za ugovaranje s najboljim dobavljačem. Kupnja na osnovi uzoraka znači samo pregled dijela od potencijalne kupnje jer ne postoji mogućnost neposrednog susreta s dobavljačem. Ova metoda smanjuje 72 . Stvarna cijena može varirati i ovisi o kvaliteti odreñenog uzorka u odreñenom trenutku. nabavljači koriste 4 osnovna pristupa za procjenu i kupovinu proizvoda: a) inspekcija b) uzimanje uzoraka c) opis d) ugovaranje s mogućnošću izmjene a. U rutinskim narudžbama vrlo važno je imati uobičajene izvore nabave. Kada je kvaliteta uglavnom zagarantirana kupnja prema opisu ili specifikaciji zadovoljava. Svaki je proizvod različit. kompjutorski sustav nastavlja rutinsku ponovnu kupnju prema nastalim potrebama printajući nove narudžbe ili elektroničkim putem regularnim dobavljačima. Primjenjuje se za nestandardizirane proizvode.pokušavaju rutinizirati proces kupnje kad god to mogu. Često se prodaju na otvorenim tržištima ili na dražbi ako postoji nekoliko potencijalnih kupaca. Kod uhodane kupnje kupac može naručiti ne razmišljajući o drugim potencijalnim izvorima. Uhodana se kupnja obavlja na dan primanja zahtjeva bez konzultacija. kupci mijenjaju narudžbe kompjutorski. opisati specifikacije za naručenu robu. Inspekcijska kupovina znači pregledati svaki artikl. Kada se mijenjaju ekonomski uvjeti. Mnogi kupci sada šalju veći dio svojih narudžbi kompjutorski. b. a i poljoprivredni proizvodi kao sirovine. Ako se ništa od uobičajenog ne mijenja. Odobreni se zahtjevi prosljeñuju u narudžbe što je brže moguće. kupac može naručiti faksom ili kompjuterom. c. Mnogi se tvornički. Ovi se načini kupnje primjenjuju u uglavnom manje razvijenim gospodarstvima. kod standardiziranih proizvoda i kod kojih se iz uzorka mogu uočiti najvažnija svojstva robe. Kupnja na osnovi specifikacije i standarda znači kupiti robu prema usmenom ili pisanom opisu. Nova kupnja i izmjenjena kupnja traju duže. Ako je vrijeme važno. Kupovina je po uzorku moguća kod roba koje su kvalitativno ujednačene. Osnovne metode u nabavi Ovisno o tome treba li provjeravati robu prilikom kupnje. Kupci provjeravaju robu i cjenkaju se sa proizvoñačem ili se natječu s drugim mogućim kupcima. kupuju na ovaj način. Cijene mogu biti bazirane na uzorku.

Nabavljanje planiranjem i ugovaranjem dinamike isporuke na temelju godišnjeg ugovora s dobavljačem Sa dobavljačima se zaključuje ugovor na duže vremensko razdoblje za godišnje potrebe i dinamiku isporuke prema planu nabave.dinamici plana prodaje . a i komunikaciji prema potrošačima i dobavljačima. Usluge se kupuju prema opisu jer se često ne mogu pokazati.koji ima veći udio u vrijednosti prodaje 73 . Na ovaj se način mogu nabavljati i tipizirani proizvodi visokih tehničkih mogućnosti poznatih svjetskih proizvoñača kao i proizvodi s poznatom markom. sklapa ugovor sa dobavljačem koji omogućuju s vremenom promjenu specifikacije ili kupovnog zahtijeva. kupac često zahtjeva najbolju ponudu. Primjenjuje se za robu: . posao kupca je pregovaranjem napraviti najbolji mogući posao. Poslovanje sa standardiziranim proizvodima daje ogromne prednosti u troškovima.ujednačenosti ili neujednačenosti prodaje . već i distribuciji. Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka (dopunjavanje zaliha) Planiranje i ugovaranje pojedinačnih isporuka ima za cilj uz što niže troškove nabavljanja osigurati kontinuiranu ponudu. boljom organizacijom rada. Ovo je na primjer česta situacija kod narudžbi za opreme zgrada. ne samo u proizvodnji. Ne treba zaboraviti kako se za prodaju u trgovini roba mora pravodobno pripremiti pa je važno nabavne termine uskladiti sa prodajnim. Svaki dobavljač pažljivo analizira specifičnosti narudžbe i procjenjuje može li konkurirati s ostalim elementima marketing miksa. Ako nekoliko dobavljača želi posao. a sve u svrhu racionalizacije troškova cjelokupnog poslovnog procesa snižavanjem nabavnih troškova. Kad su jednom robe i potrebe specificirane. manjim zalihama.stanju na tržištu Postoji više načina kojima se odreñuje kako i kada će pristizati roba.skladišnim kapacitetima . Sklapanje ugovora o kupnji koji omogućuju promjene često je ako kupac poznaje samo informativno što firmi treba. Pravodobna opskrba robom u potrebnim količinama i uz što povoljnije troškove ovisi o: .troškove i kupci je koriste kad god je praktično a kod nabave većih količina standardiziranih roba koriste se robne burze. d.povezivanju i udruživanju s dobavljačima .iz standardnog asortimana . Kad ne može napraviti detaljnu narudžbu unaprijed.

Ovaj način dobro funkcionira ako nabavna služba dobro poznaje tržište. Nabavljanje na temelju unaprijed odreñenih pojedinačnih nabavki u trenutku nabavljanja Primjenjuje se za robe koje imaju: . Nabavljanje na temelju pojedinačnog zaključivanja i naručivanja Primjenjuje se za asortiman: . pravilno izračuna pojedinačne količine i ritam dospijeća i prednost daje pouzdanom dobavljaču. ili ugovoriti isporuku odreñene robe npr.koji se javlja kao povremena potražnja . Prednosti ovog načina su u nižim troškovima nabave i dopreme jer se nabavljanje u fiksnim vremenskim razmacima organizira bolje i racionalnije. Ovim načinom postiže se sigurnost u opskrbljivanju i poslovanje s nižim prosječnim zalihama. Poslovoñe maloprodajnih objekata imaju samostalnost u dinamici naručivanja od dobavljača s kojim su spojeni okvirni godišnji ugovori.neprekidnu i ujednačenu prodaju . ili 15. Važno je prethodno istražiti nabavno tržište.- koja ima teže uvjete nabave Na temelju godišnjeg ugovora nabava šalje dobavljaču narudžbe ili dispozicije za otpremu odreñenih količina robe.koji nema redovnu i ujednačenu prodaju . dnevno. Na temelju ugovora mogu se dobavljaču slati pismene ili telefonske narudžbe. Sa dobavljačem se sastavlja ugovor i odreñuju pojedinačne količine i ritam isporuke. –og u mjesecu. tjedno ili svakog 1.velik udio u vrijednosti nabave Svi artikli čije se zalihe ne mogu koristiti u sljedećem razdoblju ugovaraju se na ovaj način. izvršiti dobar izbor dobavljača u pogledu uvjeta solidnosti i pouzdanosti. Nabavljanje na temelju zajedničkog planiranja povezivanja i udruživanja proizvodnih i trgovačkih poduzeća Vertikalnim udruživanjem poduzeća donose raspoloživih dugoročnih informacija i usklañuju: zajedničke planove uporabom dinamiku proizvodnje i prometa robe po asortimanu dinamiku isporuke i vremenska razdoblja opskrbljivanja čvrste partnerske veze uvjet su za funkcioniranje ovog načina nabave 74 .koji ne predstavlja veći udio u vrijednosti nabave Nabavna služba mora dobro poznavati tržište dobavljača i njegove uvjete kako bi na temelju potreba mogla što brže reagirati i izabrati najpovoljnijeg dobavljača.

zajedničkim obavljanjem pojedinih funkcija nabave.kao zajedničko angažiranje specijalizirane tvrtke za neke zadatke nabave .kao jedna ili višekratna nabava robe . Na domaćem tržištu partnerstvo je u nabavi posljedica snažne prisutnosti mnogobrojnih inozemnih konkurenata koji izravno ugrožavaju opstanaka domaće maloprodaje. Nabavne cijene uvijek su se mogle sniziti većim narudžbama.Poduzeća ih sve više primjenjuju jer su bitan činitelj konkurentnosti na tržištu. jer su trgovačka poduzeća na veliko više orijentirana na odnose s proizvoñačima. Najveći distributer partner udruženja trgovaca je domaće trgovačko poduzeće Konzum.kao osnivanje nabavne zadruge ili zajedničke nabave službe Česti oblik kooperacije je stvaranje dobrovoljnih lanaca gdje se trgovac na veliko javlja kao nabavljač udruženih trgovaca na malo. Kooperacija u nabavi dvaju ili više trgovačkih poduzeća na malo (horizontalna kooperacija) može biti u različitim oblicima: .povoljniji rokovi isporuke . osobito pri nabavi potrošnih dobara. ali bi povećani troškovi zaliha i skladištenja anulirali postignute uštede.kao dogovor o zajedničkom nabavljanju ili uskladištenju odreñenih roba za odreñeno razdoblje ili trajno .povoljniji uvjeti plaćanja Važno područje u kooperaciji nabave je i ulaganje u zajedničko istraživanje tržišta nabave jer manja trgovačka poduzeća ne raspolažu stručnim kadrovima. a nju uvjetuje i kreira zakonitost opsega.niži troškovi prijevoza . Osim mogućnosti povoljnije nabave u konzumovim veleprodajnim skladištima kreira se i veleprodajna privatna marka Rial isključivo je namijenjena malim trgovcima. Trgovačkom poduzeća potrebna je koncentracija roba tokova i kapitala. Udruženje sklapa ugovore s raznim dobavljačima i distributerima s kojima osigurava povoljnije cijene i dodatne rabate. povoljnije uvjete plaćanja i odgode onim obrtnicima koji imaju poduzetničku karticu. Dobro organizirana kooperacija u nabavi omogućuje i bolju tržišnu poziciju u odnosu na dobavljače. Kooperacija u nabavi Trgovačka poduzeća svoje učinke temelje na ekonomičnosti. Stoga je novije udruženje trgovaca Zagreb značajno u očuvanju male obrtničke trgovine. Za trgovačka poduzeća na malo kooperacija u nabavi je značajnija. Rješenje tog problema trgovačka poduzeća sve više traže u kooperaciji nabave. Veća trgovačka poduzeća na malo osnivaju središnju službu nabave koja objedinjuje potrebe svih decentraliziranih trgovačkih jedinica. odnosno koncern Agrokor.sigurnost i kontinuitet u nabavi . Primjeri 75 . te osim nižih cijena postignutom koncentracijom narudžbi ostvaruje: .

Ipak samo je nekolicina vodećih trgovaca na malo učlanjena u njih. 76 . Uz zajedničko nabavljanje često je vezano i zajedničko skladištenje predmeta nabave kako bi se povećali učinci racionalizacije. Zauzimaju praktičan. oprezan i umjeren pristup prema savezima. Moguća su razna rješenja: jedan od partnera u kooperaciji ima slobodnog skladišnog prostora u kojem drži zalihe za ostale partnere partneri u kooperaciji zajednički izgrade glavno skladište iz kojeg isporučuju robe u svoja priručna skladišta partneri imaju glavno zajedničko skladište za svoje odreñene robe a za ostale imaju vlastita skladišta pojedini partneri imaju specijalna skladišta u kojim drže robu za ostale sudionike u kooperaciji Zajedničko skladištenje omogućava i zajedničku provjeru kvalitete prispjelih pošiljki koja je posebno važna ako su potrebni skupi ureñaji i specijalisti koji za potrebe pojedinih partnera ne mogu biti dovoljno iskorišteni.smanjenje administrativnog rada . Ultra grupa te udruga trgovaca Meñimurje kao i UNIGORSS na području Istre. Udruženja malih i srednje velikih trgovaca osim što razvijaju i zaštićuju domaću maloprodaju najvažniji su kanali prodaje za hrvatsko proizvode.osiguravaju stalni krug kupaca . Mnogi su napustili takve saveze i pridružili se B2B razmjenama poput World Wide Retail Exchangea i transfera jer je isplativije i dobro za razmjenu informacija. Dobavljači takoñer imaju pozitivan odnos prema kooperaciji u nabavi jer i za njih postoji više mogućih prednosti: . a dvije glavne europske grupe su AMS i EMD.dobivaju informacije o budućim potrebama i o trendu potreba procijenjenom od kupaca Na globalnoj razini zajedničku kupnju robe široke potrošnje potpomažu savezi kupaca kao najbolji mediji za globalnu nabavu i za spajanje s pravim dobavljačima.dispozicija u skladu s proizvodnjom . te su značajan doprinos hrvatskoj proizvodnji robe široke potrošnje.isporučuju u većim količinama .sklapaju značajnije ugovore po količini i vrijednosti .udruživanja su i CBA.

treba planirati novčana sredstva za financiranje zaliha .mogućnostima prodaje . Planiranjem nabave postiže se: organizirano pristupanje nabavama i praćenje nabave opskrba poduzeća ritmom koji odgovara potrebama prodaje primjena načela optimalnih zaliha Planiranje zaliha je nužno jer: .poslovanje s optimalnim zalihama pomoću kojih će uz najniža financijska ulaganja i najniže troškove skladištenja ostvariti stabilno i profitabilno poslovanje Osnova za planiranje nabave u trgovini je planiranje prodaje i istraživanje tržišta prodaje i tržišta nabave. Plan nabave kao i sama nabava ovise o: .zaliha predstavlja sigurnosni ventil pri odstupanjima u istraživanju i ponudi Planirane zalihe robe ujedno su i instrument interne kontrole i analize poslovanja. S jedne strane izrañuju se operativni planovi nabave roba za sve kraća razdoblja.prodajnim kapacitetima .financijskim sredstvima . Svrha izrade tih planova jest smanjivanje zaliha roba i ubrzavanje obrtaja robe te na taj način povećavanje efikasnosti nabave i cjeline poduzeća.kupci danas nisu spremni čekati robu .budućem stanju na tržištu nabave .pravovremeni priliv svih potrebnih vrsta roba po potrebnim količinama i najpovoljnijim cijenama . Planiranje nabave Planiranjem nabave hrvatsko poduzeće osigurava: .zalihe predstavljaju trošak poslovanja . sve više pažnje se posvećuje dugoročnim planovima nabave i produžuje se vremensko razdoblje za koje se ti planovi izrañuju. a sa svrhom osiguranja pouzdanih izvora nabave robe u potrebnim rokovima i po cijenama koje će omogućiti ekonomično poslovanje.skladišnim kapacitetima .stanju na tržištu nabave .3.5.povezivanju i udruživanju kanala distribucije Opće tendencije u planiranju nabave s gledišta vremenske dimenzije idu u dva smjera. Ti su procesi integralni i trgovačko poduzeće mora pratiti i signale iz nabave do dobavljača jer tek odreñena proizvodnja omogućava potražnju za odreñenim proizvodima. S druge strane. 77 .

vremenom potrebnim za izvršenje narudžbe Pri tome treba uzeti u obzir i: . nabavljaču direktno postave zadaci bez alternativnih mogućnosti ovakve šanse će biti propuštene.ekonomične količine nabave .dinamikom prodaje .prema konkretnim narudžbama kupaca Pri izradi planova nabave za pojedina planska razdoblja polazi se od: .stanjem zaliha .artikle kritične za nabavu Kako bi se: smanjila neizvjesnost i nesigurnost opskrbe. Ekonomična nabava se može ostvariti i ako nabavljači imaju odreñenu samostalnost.plana obrtaja zaliha . Zbog tržišnih promjena u trenutku same nabave mogu iskrsnuti momenti značajni za ekonomiku obujma koje unaprijed nijedan plan nije mogao predvidjeti.postojećeg stanja zaliha 78 . Operativni planovi nabave Planirani asortiman trgovačko poduzeće ne nabavlja odjednom u ukupno potrebnoj količini već se njegove zalihe održavaju višekratnim obnavljanjima.artikle iz osnovnog asortimana trgovačkog poduzeća . osigurala prodajna spremnost i kontinuitet ponude te izbjegle negativne posljedice nestašice zaliha. Zbog toga se donose operativni planovi koji usklañuju dinamiku nabavljanja po količini i vrsti sa: . kako bi njihovo pristizanje bilo što neposrednije pred prodaju. Planiranje potrebne količine zaliha obavlja se: .godišnjeg plana prodaje .artikle značajne vrijednosti .stanje i tendencije na tržištu nabave .mogućnosti ostvarivanja količinskog rabata .prema predviñenoj potražnji . jer svaka prerano pristigla zaliha nepotrebno angažira kratkotrajnu imovinu.Dugoročni se planovi nabave odnose na: . Ako se odrede čvrsti planovi nabave.optimalne količine zaliha nabave robe Za artikle većih količina i veće vrijednosti iz skupine A potrebno je uskladiti dinamiku s dinamikom prodaje.

planirane zalihe na kraju planskog perioda (količine potrebne za prodaju na početku sljedećeg razdoblja) i .planirane redukcije (kalo.Najopćenitije se količina za nabavu može izraziti ovako: D=a-(b+c) . rasip.zalihe na početku planskog perioda (potrebne zalihe za početak prodaje jednake su zalihama na kraju prethodnog razdoblja) .planirano smanjenje ili povećanje zaliha / 200-150/ Planirana nabavka je 2250 jedinica robe (2000+300-50) 150 jedinica neke robe 2000 300 200 2000 300 200 150 50 79 . planirane nabavke za odreñeni planski period= Planirani obujam prodaje +planirane redukcije -početne zalihe +konačne zalihe +/. a u obzir se uzimaju: .planirani obujam prodaje . gdje je: D=količina za nabavu A = izračunate potrebe B=zalihe u skladištu C=naručene i još nezaprimljene količine Planiranje nabavnih količina Pri planiranju nabavnih količina pojedinih artikala utvrñuje se najviše stanje zaliha za planski period. planirana nabavaka za odreñeni planski period= Planirane zalihe na kraju planskog perioda +planirani obujam prodaje +planirani redukcije -planirane zalihe na početku planskog razdoblja Planirana je nabavka 2250 jedinica robe (150+2000+300-200) 2. kvar i lom) Modeli za utvrñivanje količina potrebnih nabavki za odreñeni planski period: 1.

550. ukoliko je planirana godišnja količina oko 100 jedinica prosječne cijene 100 kuna tada ćemo godišnje angažirati 100. Ukoliko se ukupna godišnja zaliha podijeli sa 12 mjeseci dobit ćemo prosječnu zalihu te nakon što planiranu godišnju prodaju podijelimo sa prosječnim zalihom dobiti ćemo planirani koeficijent obrtaja. Potrebna novčana sredstva ćemo dobiti ako planiranu godišnju prodaju podijelimo sa planiranim koeficijentom obrtaja zaliha.667 kuna 80 . Dakle.prosječnom količinom robe na zalihi i . Uravnoteženo trošenje novca za potrebe nabave robe.550.000 kuna uz ovakve zalihe: Trgovačko Jedinica poduzeće mjere A B C Tona Tona Tona Zalihe na kraju Ožujka 94 114 62 Lipnja 93 53 100 rujna 81 140 47 Prosinca 52 93 31 Prosječna zaliha 80 100 60 Trgovačko poduzeće A=(94+93+81+52)/4=80 Koeficijent obrtaja=600/80=7. nabavna funkcija troši taj novac i to je odljev novca iz poduzeća. te samim time i omogućiti manje sredstava za ostvarenje godišnjeg plana. Za razliku od prodajne funkcije koja prodajom robe ostvaruje priljev novca. Taj nam koeficijent kaže koliko ćemo puta u tijeku navedene godine obrnuti prosječni iznos zalihe. potrebna su i veća sredstva.sa planovima priljeva o odljeva novca u suradnji s financijskom funkcijom Pri planiranju nabave uvijek je potrebno voditi računa da ista bude optimalno raspodijeljena.000 kuna odnosno ovisno o obrtaju zaliha ovisit će koliko doista novčanih sredstava trebamo kako bi ostvarili pretpostavljeni godišnji promet.000/7. B i C planirala su 600 tona prodaje neke robe u vrijednosti od 1. da se bazira na robi koja neće zahtijevati dugo skladištenje. a što je brzina obrtaja veća.Planiranje financijskih sredstva za nabavu robe Planom nabave planiraju se i potrebna novčana sredstva za realizaciju toga plana. Primjer 1.brzinom obrtaja tih zaliha Što je prosječna zaliha veća.s operativno-dinamičkim planovima nabave koji su usklañeni s politikom nabave i prodaje i .5 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1.5=206. Naime. veličina potrošenih novčanih sredstava za postizanje planiranog prometa odreñena je: . Meñutim smanjenje ulaganja sredstva u zalihe istodobno povećava rizik gubitka tržišta i smanjenje prodajne spremnosti trgovačkog poduzeća. potrebne su manje prosječne zalihe a time i manja financijska sredstva. Trgovačka poduzeća A. nabavna funkcija mora ostvarivati u skladu: .

800 kuna 4 puta 11.000 kuna Iz primjera je vidljivo da veći broj obrtaja omogućava ostvarenje prodaje uz manje ulaganja novčanih sredstava.550.200 kuna 11. Koliko će trebati novčanih sredstava za taj promet ako je vrijeme zadržavanja robe na skladištu 45 dana? Najprije se računa koeficijent obrtaja zaliha: 365/45=8 Pri tome za nabavu robe treba nam 5000 kuna ili 40000/8=5000 kuna Primjer 3: Ako smo planiranu prodaju izrazili u prodajnim cijenama moramo napraviti konverziju u nabavne cijene tako da znamo stvarni iznos potrebnih novčanih sredstava za nabavu robe.000/6=258.000/10=155.000 kuna računano po nabavnoj cijeni.560 kuna 81 .360 kuna 14.550. Plan nabave neke robne grupe (plan za 1 godinu) Planirana prodaja po prodajnim cijenama -planirana razlika u cijeni (30%) Planirana prodaja po nabavnim cijenama Planirani koeficijent obrtaja (zadane četiri narudžbe u toku godine) Planirana prosječna zaliha -početne Razlika za nabavu do prosječne zalihe Plan nabave uz osiguranje od rizika od 30 posto (11200 kuna * 30%) Prosječna zaliha 64.200 kuna 200 kuna 3.Trgovačko poduzeće B=400/4=100 Koeficijent obrtaja=600/100=6 Potrebna novčana sredstva za nabavu robe=1.200 kuna 44.000 kuna 19. Primjer 2: Trgovinsko poduzeće planira godišnji promet od 40.333 kuna Trgovačko poduzeće C=240/4=60 Koeficijent obrtaja =600/60=10 Potrebna novčana sredstva =1.

000 kuna) dobije se iznos novčanih sredstava za nabavu robe. Jedino se za ustaljeni asortiman odreñuju količine i dinamika nabave. Plan nabave se odreñuje globalno u vrijednosti planirane nabave.000 kuna 47. Praćenje izvršenja narudžbi Nakon sklapanja ugovora o prodaji nisu završeni poslovi nabavne funkcije.000 kuna 3.500 10. 82 .000 kuna i 47. a često ih sklapaju i na sajmovima uzoraka.000 kuna.000 kuna 40. onu robu koju traži nabavna služba treba pratiti i izvršenje narudžbi jer je moguća puna isporuka i djelomična isporuka. Planiran je i maloprodajni gubitak u vrijednosti od 3. Zalihe preostale iz prošlog perioda iznose 40. Ako se oduzme već naručena roba od 10.Primjer 4: Planiran je promet prodavaonice od 75. Trgovci na veliko u svojim planovima nabave preciziraju asortiman kako bi na vrijeme ugovorili kupoprodaju sa svojim dobavljačima. Ovako planirana nabava izražena je u prodajnim cijenama. kao i odgovarajuća promjena narudžbe ili storniranje narudžbi. Planirana prodaja po nabavnim cijenama je -narudžbe u tijeku -primljena roba Potrebna novčana sredstva za nabavu robe 75. Kako bi se osigurala prodajnoj službi. a vrsta robe i dobavljači utvrñuju se naknadno sa željama dobavljača i potrebama tržišta.000 kuna ili isto tako već pristigla roba kroz ovaj period (20.000 kuna vrijednosti robe na kraju prodajnog perioda tako da prodavaonica ne bude prazna do prve narudžbe u sljedećem periodu. a stvarno potrebna novčana sredstva za nabavu robe dobiju se na ovaj način: Vrijednost robe po prodajnim cijenama * (1-planirana stopa marže) Planirana stopa marže je 30 posto.000 kuna 125.000 kuna 29.500 kuna Plan nabave sadrži i dobavljače od kojih će se roba nabavljati. Taj je plan u trgovini na malo elastičniji nego u trgovini na veliko.000 kuna 20. Planirana prodaja po prodajnim cijenama +planirani gubici +planirana zaliha na kraju planskog razdoblja Ukupno potrebna roba -zalihe na početku perioda Planirana nabava Ako je stopa marže 30%.500 kuna 59.000 kuna 85.000 kuna 22.000 kuna u narednom periodu.

. Zbog toga nabavna služba prati izvršenje narudžbi za: .eventualne prijetnje mora biti selektivno prema konkretnom slučaju.hitne narudžbe U većini trgovačkih poduzeća praćenje izvršenja narudžbi obavljaju referenti nabave koji obavljaju robu.robu s dugim rokovima isporuke . Paralelno s odvijanjem poslovnog procesa treba podatke unositi u računalo tako da se u što većoj mjeri cjelokupnim poslovnim procesom upravlja na osnovi informacija. Time se poslovi skladišne evidencije i knjigovodstva odvijaju automatizirano.smanjenje prometa robe Ranije isporuke robe isporuke robe prije ugovorenog roka takoñer nisu dobre jer povećavaju troškove i rizike zaliha robe i smanjuju likvidnost poduzeća. Osim što se 83 .računa dobavljača Najveći problem nabave je zakašnjenje isporuke robe za prodaju što uzrokuje: . ako se nas održavanju ugovorenih rokova isporuke može utjecati ili ako su koristi veće od napora i troškova praćenja.količine i kvaliteta robe . a dobiveni podaci odmah koriste za stvaranja informacija za donošenje odluka.smanjenje konkurencijske sposobnosti .smanjenje prodajne spremnosti . okolnostima i dobavljaču a obavlja se ako je potrebno.nekontinuiranu prodaju .opominjanje dobavljača .požurivanje isporuke . Referenti nabave moraju pratiti odvijanje poslova bez obzira u kojim se organizacijskim jedinicama trenutno obavljaju pojedini zadaci sve do izvršenja plaćanja dobavljaču.robu velike vrijednosti . To je dobro rješenje jer je svaki referent nabave najbolje upoznat sa svojim narudžbama s osobama dobavljača koje kontaktira i jer je jedna osoba u cjelini odgovorna za izvršenje svojih narudžbi bez zastoja i pogrešaka. Praćenje izvršenja narudžbi odnosno. Sve informacije vezane za odreñenu nabavu dolaze referentu koji je taj posao započeo primjenom otvorenog i pristupačnog informacijskog komunikacijskog sustava putem kojeg neometeno komuniciraju svi koji za to imaju potrebi svi se dogañaji odvijaju u datotekama i omogućuju odlučivanje na temelju stvarnih podataka.Kontrola ulaza robe na skladište podrazumijeva detaljnu kontrolu u pogledu: .robu iz osnovnog asortimana .rokova isporuke i .nove artikle . Ovo je suvremeni pristup poslovanju poznat kao procesni pristup.robu s kritičnim rokovima isporuke .

taktičan . Analiza nabave Kako bi se postigla što jeftinija sigurnija i kvalitetnija nabava robe provodi se analiza nabave.istraživanje tržišta nabave . Naprijed spomenuta kvantitativna metoda analize nabave koristi brojke kojima analiziramo brojčane odnose pojava.informatičkom tehnologijom integriraju radna mjesta u poduzeću integriraju se i informacijski sustavi izmeñu kupaca i dobavljača. Utvrñivanja količine i kvalitete isporučene robe treba obavljati istovremeno s preuzimanjem robe jer obveze dobavljača prestaju nakon isporuke.pravovremen .odabiranje dobavljača 84 . Npr: Učinkovitost nabave = postignuta najniža cijena/planirana cijena ili Udio rabata u ekonomičnosti nabave = postignut rabat/vrijednost ukupne nabave Do uzroka za neke pojave dolazimo upravo stavljenjem u odnos bilo kojih koeficijenata sa planskim veličanima ili svih koeficijenata sa pokazateljima iz nekih drugih razdoblja. Za sve nedefinirane detalje primjenjuje se zakon o obveznim odnosima i opće uzance za promet robe.sa datim prijedlogom rješenja Nabavna služba treba održavati i dobre i korektne odnose s dobavljačima i nastojati svaku reklamaciju riješiti sporazumom i na obostrano zadovoljstvo.jasan i korektan . Kvalitativna je metoda govorna metoda kod koje se primjenjuje forma upitnika čiji upiti kvalitetno sastavljeni služe kao sigurni pokazatelji. a sve u cilju poboljšanja nabavnog poslovanja. U tu se svrhu primjenjuje kvalitativna i kvantitativna metoda. a nabavna funkcija može pratit realizaciju prodaje. Kod spomenutog analiziraju se sva područja nabave robe: .objektivan . Ako rok nije ugovoren prigovor se podnosi odmah. Nabavna služba podnosi reklamaciju ili prigovor dobavljaču s kopijom komisijskog zapisnika. Ako isporučena roba ne odgovara ugovorenoj kvaliteti i količini sastavlja se komisijski zapisnik. Koristimo se relativnim i apsolutnim brojevima. a rjeñe putem nadležnog suda. Koeficijenti koji se dobiju stavljanjem u odnos dviju brojčanih veličina služe za ocjenu kretanja odreñenih pojava. Prigovor mora biti: . Reklamacijom se nastoje ostvariti prava utvrñena ugovorom ili narudžbom.

Poslovanje nabavne službe sastoji se od analiza: .voñenje politike nabave 85 .voñenja skladišta .sklopljenih ugovora .narudžba robe kontrole nabave .organizacija skladišta .

dobavljač kao prodavač slanjem ponude služba može se obraćati stalnim dobavljačima i tražiti ponude kako bi saznala njihove uvjete prodaje. . Po primitku ponuda raznih potencijalnih dobavljača nabavna služba vrši izbor najbolje ponude i to na osnovu svih uvjeta ponude naglašavajući onaj koji nam je u tom trenutku najbitniji.uz pomoć trgovačkog putnika .davanjem ovlasti raznim posrednicima. .sa dobavljačevim uvjetima mogu se ostvariti planske proporcije prometa .izlaganjem robe na sajmovima i privrednim izložbama u vlastitom skladištu ili prodajnom objektu .zadovoljeni strateški interesi .slanjem pisane ponude .konkurentnost u nabavi . Inicijativu za uspostavljanje kontakata i početka pregovaranja može dati: .6.nabavna služba samoinicijativno kao kupac slanjem upita .poslovnost i pouzdanost dobavljača .oglasom o kupovini putem medija kod nabave skupih pojedinačnih narudžbi ili većih količina standardne robe.dobavljač nudi potpuni asortiman .putem interneta Kupci. njihove nabavne službe inicijativu mogu dati pisanim obraćanjem i to: .izravno konkretnim dobavljačima kada se istraživanjem tržišta odabrao uži izbor.dobra suradnja u rješavanju reklamacija 86 .slanjem raznih propagandnih sredstava potencijalnim kupcima .upućivanjem ovlaštenih radnika u posjet dobavljaču.kvalitetna roba ili usluga te organiziran servis . Dobavljači kao prodavači daju inicijativu za uspostavljanje kontakata na jedan od ovih načina: .preporuke dobavljača u većim jednokratnim poslovima .na adrese mogućih dobavljača kao cirkularno pismo kada se na jeftin i brz način želi prikupiti što više informacija i ponuda. . .dobavljač je onaj kojeg isključivo zahtijeva krajnji korisnik – kupac . Pregovaranje i poslovna komunikacija Povezivanje nabavne službe s dobavljačima dolazi pregovaranjem. U pogledu izbora dobavljača u vezi nabavne politike treba se uz ove osnovne kriterije zadovoljiti: .

kod nabave robe velike vrijednosti i značenja za kupca . U protivnom.kada postoji velika neizvjesnost zbog rizika cijene i drugih rizika 87 . - Nabavna služba služi za uočavanje najpovoljnijeg izvora opskrbe. U hodogramu dogañaja slijedi kupoprodajni ugovor. Obično vodi datoteku dobavljača u kojoj mogu biti podijeljeni na više skupina (prema vrstama robe.kada od primljenih ponuda nijedna nije zadovoljavajuća zbog visoke cijene i rokova isporuke i slično .kod zaključivanja godišnjih ugovora . Sastavlja se nova ponuda koju onda prihvaća dobavljač. ako se kupac ne slaže s ponudom. cijenama. Pregovori su uglavnom potrebni: . Bit pregovora jest kompromis. mijenja neke uvjete vezane uz cijenu ili uz količinu ili isporuku. dosadašnjim isporukama).Pri tome se treba pridržavati i nekih općih principa: nabavljati robu izravno od dobavljača i izbjegavati posrednike pri izboru izmeñu starog i novog dobavljača uz iste uvjete prednost dati starome i provjerenom dobavljaču.kada nema dovoljno konkurencije . te pripremiti strategiju i razne aktivnosti. Unutar većih trgovačkih društava najčešće postoje kategorije partnera kao dobavljača kojima se ubrzava proces svakodnevnog poslovanja a koje su klasificirane na sljedeći način: Odobreni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava. Raznim ustupcima se dolazi do kompromisa jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak. Zabranjeni dobavljači: Odluku o zabrani takoñer donosi uprava robu zabranjenog dobavljača takoñer nije moguće zaprimiti budući automatikom nije moguće napraviti prijemne dokumente. U razdoblju pregovaranja obje strane iznose svoje uvjete i to traje sve dok se ne postigne potpuna suglasnost o svim elementima ponude koji nisu za kupca prihvatljivi ili ne odustane od daljnjeg pregovaranja uslijed nemogućnosti postizanja sporazuma. Od odobrenog dobavljača roba se može nabavljati bez ograničenja. Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti a prodavatelj što skuplje prodati. Prije samih pregovora potrebno je upoznati motive. a nove dobavljače najprije povjeriti manjim pokusnim narudžbama ne vezivati se isključivo na jednog dobavljača s dobavljačima održavati odnos povjerenja suradnje i uzajamnog obavještavanja. razloge očekivanja i interese suprotne strane. a na prijedlog i obrazloženje pripadajućeg komercijalnog odjela. Formalno prije samog sklapanja kupoprodajnog ugovora potrebno je da se kupac u cjelosti slaže sa ponudom.

3. Upitom se koriste 88 . Takoñer i sve usmene upite putem telefona potrebno je i pismeno potvrditi.kada se želi iskoristiti povoljna tržišna situacija i nabaviti roba u vrijeme veće ponude . Potrebno je poslati više upita. vrijede li još isti uvjeti prodaje ili postoje li olakšice za kupnju s obzirom na dugogodišnju suradnju. Ponovljeni upit dobavljaču ako ovaj nije odgovorio na već poslani upit ili je odgovor bio nejasan. jer je to najjednostavniji i najjeftiniji način prikupljanja ponuda.1.6. 2. Izrada i dostava upita dobavljačima Uglavnom postoje dva temeljna zahtjeva za donošenje odluke o nabavi i to: .za popunjavanje skladišnih zaliha prema procjeni očekivanje stalne potražnje na tržištu. prospekti i cjenici . U fazi pregovaranja primjenjuje se upit i ponuda osnovne vrste poslovnih pisama.od poznatih dobavljača provjerava asortiman i izmjenu prodajnih uvjeta.1. ako je još uvijek zainteresiran za traženu robu.kada se potrebno orijentirati na nove izvora nabave .kada na tržištu postoji više potencijalnih dobavljača . Upiti se uglavnom dostavljaju pismeno putem telefaksa ili elektroničkom poštom. prikupljanjem više ponuda od različitih dobavljača. Poslovne komunikacije u fazi pregovaranja Poslovne komunikacije dio su poslovnih aktivnosti svakog poduzeća i omogućuju izravno povezivanje dobavljača i kupca.po specificiranim zahtjevima kupaca .1.od novih dobavljača traže katalog. poboljšani proizvodi ili novi dobavljači. Ovisno o namjeni razlikuje se: 1. Nabavna služba mora raspolagati sa što više aktualnih i usporednih informacija i u tu se svrhu koristi upitom kao poslovnim pismom. Opći upit koji se primjenjuje kada se nema uvid u poslovanje dobavljača te se: . Ovaj upit zahtjeva podatke za dobivanje ponude koja će se moći usporediti s drugim ponudama za robu većih vrijednosti količina i značenja u asortimanu. Pojedinačni ili posredni upit kojim se traži dostava ponude za konkretnu robu navedenu u upitu. U suvremenim se tržišnim uvjetima stalno javljaju novi proizvodi.kada se samo žele prikupiti informacije o novim proizvodima Upit se šalje i poznatom dobavljaču kada se želi saznati ima li još potrebne robe na skladištu. 6. Upiti se uglavnom koriste: . Nabava robe po specificiranim zahtjevima kupaca uglavnom zahtijeva dodatne kontakte izvan kruga ugovorenih partnera.

potpuna ponuda kojom dobavljač opisuje robu i daje ostale podatke o kupnji a kupac mora samo poslati narudžbu. Ponuda je prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora koji sadrži sve bitne stavke ugovora kako bi se njenim prihvaćanjem mogao sklopiti ugovor. Zbog toga upit mora biti aktivan i sadržajan kako bi dobavljač vidio svoj interes za odgovor.specifikaciju robe .kontakt osobu pošiljatelja .osnovne naznake pošiljatelja: naziv i adresu poduzeća koje šalje upit ime .način plaćanja .paritet . Polazište za izbor dobavljača kojim će se dostaviti upiti su podaci o poznatim izvorima nabave. .djelomičnu ponudu kojim dobavljač pokušava dobiti podatke o potrebnim kupcima i na taj način istražuje tržište.1. s naglaskom na ekonomskoj strani poslovne komunikacije.stvoriti odreñeno uvjerenje . Bez obzira koja je svrha upit mora sadržavati: .i prodavači kada žele prikupiti podatke o potrebama pojedinih kupaca i tako se na vrijeme opskrbiti potrebnim količinama. Ponuda dobavljača Teorija poslovnih komunikacija ponudu promatra s više gledišta.rok dostavljanja ponude Važno je odgovor na upit dobiti na vrijeme te se pri sastavljanju upita to i naglasi. S toga je gledišta ponuda akcija dobavljača koji u pisanom obliku pod odreñenim uvjetima nudi robu i usluge potencijalnim kupcima.zahtjev sa naznakom uvjeta ponude . te podaci koji se prikupe pretraživanjem on-line baze podataka ili kataloga proizvoda te drugih izbora podataka.potaknuti kupnju 89 .potaknuti želje i interes .cijenu .2. Ovisno o strategiji nuñenja treba li kupcu prezentirati sve podatke ili samo dio podataka razlikuje se: . 6.rok isporuke (zahtjevi za posebno kratke rokove isporuke mogu biti opravdanje dobavljačima za više cijene) .pobuditi pozornost . Upitom se ne stvara pravna obveza. Ponudom dobavljača kod kupca žele: .

Ponuda kao odgovor na upit. Sastavni dio ponude obično je katalog ili cjenik u kojemu su opisani proizvodi. Česti prilog je i narudžbenica u obliku tiskanice kao poticaj kupcu da ponuñenu robu naruči što prije. 4. Opću ponudu dobavljači obično upućuju na vlastitu inicijativu kako bi informirali: . Ako kupac ne prihvati ponudu u naznačenom roku. broj dana. ponuda može biti: . opcija ponude i u tom periodu obvezan je samo predlagatelj opcije ponude. U suvremenom prometu proizvoda i usluga sve je češće slanje kataloga cjenika i drugih obavijesti te oglasa u tisku. teče ili od datuma naznačenog na dopisu ili od datuma poštanskog žiga ili kao treće primjenjuje se broj dana da kupac primi i razmotri ponudu te odgovori na istu. Protuponuda koju šalje kupac na temelju ponude dobavljača kada želi promijeniti bitne elemente ponude i ako je dobavljač prihvati zaključuje se ugovor o prodaji. bivšim partnerima. Prema uzancama u robnom prometu.na inicijativu kupca obično na osnovu općeg upita kako bi kupac dobio ukupan pregled nad poslovanjem poduzeća. Posebno izdvajamo klauzulu o roku valjanosti ponude. Kako bi se kupca potaklo na kupnju ponuda sadrži povoljne uvjete prodaje. Opća ili generalna kada se potencijalnog kupca upoznaje s predmetom rada dobavljača i nudi sav asortiman proizvoda i uvjete prodaje. . 5.nova poduzeća radi eventualne suradnje . tzv.Neobvezna.dosadašnja partnere o promjenama koje su nastale u tijeku poslovanja . 3. U ponudama su uglavnom fiksne cijene na koje dobavljač ovisno o naručenoj količini i vremenu čekanja isporuke odobrava odreñene popuste ili zaračunava dodatak. ali i novima za koje poduzeće pretpostavlja da su zainteresirani. Pojedinačna ponuda se šalje obično na inicijativu dobavljača ili kao odgovor na kupčev upit. Prilog ponudi je cjenik i katalog koji pruža pregled i nad ostalim programom dobavljača. Ovo je u pravilu opća ponuda i obično se nude ograničene količine i tako se ograñuje od obveze dostave. Protuponude su češće kao odgovor na specijalne ponude.Prema sadržaju ponuda može biti: 1. cijenu. prodavatelj može mijenjati odreñene uvjete. Specijalna ponuda nudi točno odreñeni proizvod prema potrebi kupca. 2. ima rok do kada vrijedi. kao što je brža dostava. letci i medijima koji ne predstavljaju obveznu 90 . prodavatelj nije dužan dostaviti robu ako je kupac naruči. odgovor treba dati odmah a može i kao predračun. Pojedinačna ponuda kojom se redovito nudi odreñeni proizvod ili skupina proizvoda stalnim. je li prodavatelj dužan ponuñenu robu dostaviti ili ne. opcija ponude vrijedi toliko i toliko dana i ako je kupac u tom roku prihvati može smatrati ugovor sklopljenim. Ponuda sadrži potpuni opis proizvoda te uvjete prodaje od roka plaćanja i tako omogućava izravnu prodaju. rok isporuke.Obvezna.

3. Uz informacije iz ranijih poslovnih odnosa prikupljaju se i dodatne iz raznih izvora.vrsti nabave. U svakodnevnom poslovanju nabave nije moguće zbog nedostatka vremena niti je ekonomski opravdano zbog odnosa izmeñu rezultata i troškova uzimati u obzir sve navedene i druge bitne faktore na temelju kojih se usporeñuje ponuda. Izbor najpovoljnije ponude Izbor najpovoljnije ponude ovisi o: . ili uvjeti plaćanja u razdobljima nelikvidnosti poduzeća.sklapanjem ugovora za kupnje roba veće vrijednosti i važnosti za kupca. dakle ne samo fakturni iznos već i ovisne troškove prema paritetu franko skladište dobavljača. Za proizvode skupine koji se nabavljaju rjeñe i u malim količinama postoji velika ponuda te se usporeñuju ponude samo prema najvažnijem kriteriju. . Jednako tako i licitacija se ne smatra ponudom. .troškovima nabave.vrsti robe i važnosti u asortimanu. nova kupnja izmijenjena kupnja ili uhodana kupnja ustaljene vrste robe. Za referente nabave i ostale koji odlučuju o nabavi važno je pridržavati se osim zakona i propisa i etičkih načela i odluke donositi u skladu s ciljevima poduzeća. to je javni poziv interesentima da stave svoje ponude.naručivanjem ili . Pri tom je važno i naglasiti razlog izbora kako bi se osiguralo dobro izvršenje narudžbe.prihvatom ponude kada su kupnje manje vrijednosti. a to je često osim cijene i kvalitete rok isporuke. 91 . 6. Važno je izabrati ponudu prema kriteriju koja je u tom trenutku za poduzeće najvažnija. Nakon izbora ponude dobavljač se obavještava: . U trgovačkim poduzećima za proizvode iz skupine a iz standardnog asortimana većih pojedinačnih vrijednosti ili veće ukupne vrijednosti potrebno je osim detaljnije usporedbe ponuda procijeniti i sposobnosti dobavljača da realiziraju ponuñeno. .1. u slučaju hitnih isporuka. Ako je cijena odreñujući čimbenik važno je sagledati ukupne troškove. I ostale je ponuñače potrebno obavijestiti o rezultatu izbora.ponudu za sklapanje ugovora već samo poziv širem krugu osoba na pregovore ili da učine ponudu pod objavljenim uvjetima. jer posljedice pogreške zbog njihove manje vrijednosti ne ugrožavaju poslovanje.

otkloni kojima ne prihvaća ponuda dobavljača ili narudžba kupca .u 92 . cijene i količine. Punomoć se daje osobama i posrednicima van trgovačkog poduzeća a može biti: .narudžba ako se naknadno ustanovi da neki uvjeti kupnje ne odgovaraju . a primjenjuje se kada to traži brzina posla.nagodbe kao dogovor dobavljača u kupca .generalna za sve poslove jedne vrste . Kvalitetno je zaključena nabava osnova pozitivnih rezultata u svim etapama trgovine.faza inicijative.2. Ovako sklopljene ugovore treba i pisano potvrditi dopisom. .ugovor ako jedna od stranaka neopravdano ne ispunjava obveze . Smatra se da su stranke prisutne i onda kada su osobe ovlaštene za zaključivanje sklapale ugovor putem telefona i slično.faza realizacije posla.opozivi kojima se stornira ili poništava: .3.specijalna za jedan ili nekoliko odreñenih poslova Ograničenja mogu biti i u pogledu vremena i elementa ugovora. Zaključivanja nabave Nakon uspješnog pregovaranja i izbora dobavljača prema navedenim kriterijima posao se nastavlja zaključivanjem nabave. Pravo zaključivanja kupoprodajnog posla ima samo ona osoba koja je za to ovlaštena na temelju propisa ili punomoći tog trgovačkog poduzeća. Kupoprodajni ugovor može biti zaključen: 1. Ovlaštenje najčešće proizlazi iz funkcije.6. Za to služe: . Usmeno zaključivanje meñu prisutnim strankama pravno je dopušteno i izjednačeno sa svim ostalim načinima zaključivanja. Usmeno ugovaranje nema manju važnost od pismenog ugovaranja koje nema procesualne prednosti.faza zaključivanja i . Prema sadržaju to su negativne komunikacije koje je potrebno transformirati u pozitivne komunikacije kako bi se uspješno realizirao ili održali dobri poslovni odnosi. Poslovne komunikacije u rješavanju teškoća u poslovanju Sa aspekta poslovnih komunikacija razlikujemo tri faze kroz koje prolazi jedan kupoprodajni posao: . Teškoće u poslovanju mogu se pojaviti u svakoj fazi.prigovori ili reklamacije kojom kupac obavještava prodavača o nedostacima njegove pošiljke .požurnice koje šalje kupac ako dobavljač ne isporučuje robu u utvrñenom roku .opomene kao izvješće prodavača kupcu radi naplate potraživanja 6.ponuda dobavljača ako su zalihe rasprodane .

olakšava dokaze u slučaju spora meñu strankama 3.pospješuje izvršenje ugovorenog posla .za duže vremensko razdoblje . a sastoji se od tri dijela: zaglavlja.narudžbenice. Prednosti su kupoprodajnih ugovora za prodavatelja u mogućnosti planiranja budućih isporuka.kada se želi osigurati dobavljač i redovita neprekidna isporuka za robu kojoj je osiguran plasman za duže vrijeme i za kurentnu robu Ako se izmeñu poslovnih partnera uspostave trajne poslovne veze i ako prodavatelj duže vrijeme opskrbljuje kupca odreñenom vrstom robe. Sastavlja se: . a za kupca poslovanje malim zalihama.1. rukovanje) .olakšava kontroli izvršenja ugovora . rokovi isporuke i drugi uvjeti pojedinih isporuka.kojem se navode svi bitni elementi kojih se stranke moraju pridržavati pri izvršenju ugovora. najčešće zaključuju okvirni ugovor za duže vrijeme. Izjava volje bez uporabe riječi može biti: . 93 .za veće količine robe . Pisano zaključivanje je najčešći način zaključivanja kupoprodajnog posla i ima mnogo veću važnost jer: . .osigurava pravilnu isporuku .3. 2.osigurava pravni zaštitu u slučaju odstupanja od ugovorenih klauzula . Kupoprodajni ugovor Kupoprodajni ugovor je pisano utvrñeni sporazum izmeñu dobavljača i kupca kojim se zaključuje odreñeni posao isporuka robe pod odreñenim uvjetima i za odreñeno vrijeme. Prešutno sklapanje ugovora posljedica je usvojenog načela neformalnosti sklapanja ugovora koje prema uzancama može biti kada iz odreñenog ponašanja stranaka proistječe da su se suglasile sklopiti ugovor.znacima (kimanje glave. 6. a sadržaj čine svi bitni i svi sporedni sastojci ugovora. Pisani ugovor može imati oblik poslovnog dopisa ili tipizirani u obliku tiskanice. svojstva. Oblik pisanog zaključivanja nije odreñen i može se obaviti sastavljanjem dokumenata: . sadržaja i potpisa s datumom.ugovora o nabavi i prodaji. Zaglavlje sadrži oznake ugovornih stranaka.pristanak šutnjom ako je kupac u stalnoj poslovnoj vezi s dobavljačem a nije ponuñeno odmah ili u ostavljenom roku odbio.konkludentnom radnjom (primanje kaucije) . Prema principima tog ugovora sklapaju se pojedinačni ugovori u kojima se preciziraju količine.zaključnice.pruža pouzdanije informacije u procesu nabave i prodaje . cijene. .

te uvjeti plaćanja. Zaključnica se i primjenjuje u trgovini robom i na aukcijskoj prodaji a i u drugim slučajevima tipizirane kupoprodaje robe.jer bi ugovori mogli loše utjecati na dosadašnje fleksibilne poslovne odnose Narudžbenica se sastavlja na temelju: .ponude cjenika ili kataloga prodavatelja . Za potrebe jednokratne nabave stranke izbjegavaju izradu detaljno oblikovanih ugovora: . Ovaj oblik pisanja ugovora pregledniji je jer su dijelovi istaknuti pa se prema naslovim kontrolira potpunost ugovora. a sadržaj tih dijelova na malim slovima na dnu stranice. mjesto i rok isporuke a koriste se: .prijašnje dostave prodavatelja . Ispostavlja se u tri primjerka od kojih po jedan primjerak dobivaju isporučitelj.jer njihova priprema iziskuje mnogo posla .oglasa prodavatelja .za jednokratne poslove nabave . Tipizirani ugovori Oni sadrže mjesta za unos samo konkretnih podataka koji se stalno pojavljuju. Najčešće su stranke prisutne i potpisivanjem zaključnice se obvezuju na izvršenja je tako pojednostavljen postupak kupoprodaje. U njoj su svi predviñeni uvjeti ugovora tiskani.usmenog razgovora kupca i prodavatelja 94 . Narudžba je dokument koji nabavljač upućuje dobavljaču sa zahtjevom da mu se isporuči odreñena roba u količini i uvjetima označenim u narudžbi. a ispostavlja se kada su obostrano prihvaćeni uvjeti kupoprodaje. Ispisuje se na unaprijed pripremljenim tipskim obrascima. količina i cijena.kada na tržištu postoji više dobavljača Zaključnica je pisani oblik zaključivanja koji uvijek dolazi od dobavljača. kupac i posrednik. pa tekst ugovora treba samo popuniti ili neke dijelove precrtati.jer se u dosadašnjem poslovanju pokazalo da je ekonomičnije koristiti jednostavnije oblike ugovora . Ako se posao zaključuje preko trgovačkog putnika ili posrednika tada on potpisuje zaključnicu u ime stranke koja ga je ovlastila za sklapanje ugovora.za robu manjih ili srednjih vrijednosti . način.Ugovori u obliku poslovnog dopisa primjenjuje se kada stranke žele precizirati uvjete kupoprodaje prema svojim potrebama. podaci o strankama i predmetu ugovora. Novi kombinirani ugovor Ugovor gdje se naslovi dijelova ugovora ispisuju verzalom u prvoj trećini stranice. Za oblikovanje primjenjuje se: Obični klasični ugovor Ugovor se piše u odlomcima koji se numeriraju radi lakše kontrole svih dijelova ugovora.

rok i način plaćanja .način otpreme . a opoziv vrijedi ako prodavatelj nije primio narudžbu ili ako opoziv stigne zajedno s narudžbom. Narudžba tada poprima karakter ugovora i obvezuje na izvršenje.ime referenta nabave ili naziv službe na koje se treba pozvati u komunikaciji .broj narudžbe .pečat i potpis naručitelja .naručenu količinu proizvoda . U tom slučaju ponuda obvezuje i kupca i dobavljača. Narudžba sadrži ove elemente: .naziv i adresa naručitelja . Ako postoje posebne napomene bitne za realizaciju narudžbenice poželjno je iste navesti u narudžbi. a primjenjuje se u poslovanju sa stalnim partnerima gdje su poznati uvjeti prodaje.Najčešće se narudžba šalje na temelju kao prihvat ponude i to bez navoñenja elemenata iz ponude ako su u potpunosti prihvaćeni. Ako je dobavljač suglasan s uvjetima nabave važno je dobiti kao odgovor prihvat narudžbe jer zajedno s narudžbom prihvaća kupoprodajni ugovor. Nakon realizacije posla narudžbe odlažu zajedno s računom dobavljača.datum narudžbe .cijenu proizvoda . Narudžbu može ispostaviti svaki kupac iako prethodno nije primio ponudu. Uvijek se primjenjuje kada to kaže priroda posla ili ako to kupac zahtijeva. U tiskanici su otisnuti osnovni elementi narudžbe koje treba samo popuniti.dinamiku i rok isporuke Pri narudžbi velikog broja proizvoda narudžbi se prilaže i specifikacija naručene robe.mjesto isporuke . Narudžba se u obliku poslovnog pisma koristi pri sklapanju narudžbe s novim partnerima i kada kupac ima posebne zahtjeve. Narudžba se može ispisati na tiskanom obrascu ili u obliku poslovnog pisma. Ako nabava nije dijelom ili u cijelosti suglasna s ponudom šalje protu ponudu s prijedlozima promijene uvjeta ponude.jasno opisan naručeni proizvod . Takav postupak uvijek je rizičan bez obzira na dobre poslovne odnose te ne ostavlja manevarski prostor u slučaju nepoštivanja narudžbe.formalne elemente narudžbe . Narudžba uvijek obvezuje kupca. samo ona ne obvezuje dobavljača dok je on ne prihvati. Kada dobavljač prihvati narudžbu uručuje kupcu potvrdu o primitku narudžbe kao obavijest da pripremi isporuku. Ispostavljanje narudžbe dobavljaču s kojim poslujemo duže vremena najčešće povlači i nepoštivanje pravila pri sastavljanju narudžbe koje je prouzrokovano svakodnevnim nedostatkom vremena. Izvršenjem obveze dobavljač smatra se da je ugovor sklopljen. Narudžba se može i stornirati.način ambalažiranja . Dobavljači često na narudžbe reagiraju izvršenjem isporuke bez usmene ili pisane potvrde o prihvatu narudžbe. Na temelju ugovora za otpremu odreñenih 95 .naziv i adresa dobavljača .

a kupac kupuje proizvode prema specifikaciji koji je sastavni dio tog ugovora. kao i stvar koja je tuña.prema prometnom sredstvu 96 . Cijena je bitan element samog ugovora o prodaji izvan privrede. Najčešće se ovi ugovori raskidaju ako se na tržištu može naći roba po nižim cijenama.predmet ugovora mora biti precizno i jasno definiran kako ne bi došlo do zabune o tome što je kupac doista želio kupiti a prodavatelj prodati. Prednosti su ovakvog ugovaranja poslovanje s manjim zalihama. one koje se mogu slobodno prodavati. Bitnim elementom se smatra i svaki onaj kojim jedna od stranaka uvjetuje sklapanje ugovora. Vrsta robe označava proizvoñački naziv robe ili trgovački naziv koji je u robnom prometu uobičajen za tu robu. . tehnički naziv.u komadima . Predmet prodaje mogu biti samo stvari koje su u prometu.oznaka ugovornih strana.u jedinicama metričkog ili drugog mjernog sustava . U specifikaciji su tada predmeti ugovora pojedinačno nabrojeni i kvantitativno i kvalitativno opisani. Zbog toga se unose i ostali podaci koji opisuju predmet kupoprodaje. Narudžbe se šalju prema stvarnim potrebama nabave. Predmet prodaje može biti buduća stvar. vrsta proizvoda. osnovne podatke o prodavaču i kupcu. 6. Ukoliko je predmet ugovora veliki broj proizvoda ili rezervnih dijelova onda će se u ovom članku ugovora navesti samo da prodavatelj prodaje. stručni naziv. izgled. Ugovor nastaje i pravovaljan je ako se stranke sporazume o njegovim bitnim sastojcima a to su: . Ipak se cijena u ugovoru u pravilu odreñuje. Odreñuje se usmenim dogovorom ponudom ili uobičajenim. Količina se može ugovoriti na više načina: . ali uvijek na način da se bez dvojbe zna što je predmet ugovora. Elementi kupoprodajnog ugovora Svaki ugovor bez obzira na koji je način i u kojem obliku sastavljen sadrži odreñene elemente klauzule ili sastojke ugovora. Te telefonske narudžbe moraju se i pisano potvrditi.Stvar kao predmet prodaje mora biti odreñena ili odrediva po vrsti količini i kvaliteti. Ugovor o prodaji vrijedi iako cijena nije odreñena. Sve elemente ili sastojke ugovora možemo podijeliti na bitne i nebitne. Ništavan je ugovor stvari koje je izvan prometa.3. stvar koja će se tek proizvesti.u jedinicama standardnog pakiranja .2. kupovati i zamjenjivati. Nakon naziva i adrese ugovornih strana navodi se zagrada i upiše: u daljnjem tekstu kupac odnosno prodavatelj. Količina robe označava brojčano stanje ili težinu robe. a radi jednostavnijeg navoñenja njihovih obaveza i prava u sadržaju ugovora. a nedostatak moguća povišenja cijeni roba iz ugovora.količina robe šalju se dobavljaču tijekom godine dispozicije ili se telefonski traži isporuke neke količine u okviru ugovora. .

ali i približno odreñena s malim i uskim granicama odreñenog dopuštenog odstupanja.ukupna cijena za ukupnu količinu robe. kao tekuća cijena na temelju elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrñuje cijena .vaganjem prazne ambalaže .uobičajena tara .vaganjem odreñenog broja komada ambalaže i izračunavanjem prosječne težine jednog komada .prosječna tara. Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti robe u novcu izražena vrijednost robe.neto . kupac duguje samo propisanu cijenu. ako su se stranke dogovorile da nema odstupanja od ugovorene količine. najmanje . .jedinična cijena po jedinici robe ili jedinici cijene prema tome kako je ugovorena količina.Važno je ugovoriti ukupnu količinu pojedinačne isporuke i periodičnost pojedinačne isporuke ako se cijela količina ne treba isporučiti odjednom.Od do. . .ako je propisuje nadležno tijelo.tera Tara se izražava na nekoliko načina: .kod ribe u standardnoj ambalaži uzima se uobičajena ambalaža koja vrijedi jednom zauvijek . klizna cijena i bazna cijena s doplatama za specijalnu kakvoću ili specijalnu dimenziju. .odreñena cijena: fiksna cijena. Primjenjuje se i za pošiljke u rinfuzi a ovisne su o veličini transportnog sredstva.Cirka (oko) što znači da je dopušteno odreñeno odstupanje a kreće se ovisno o vrsti robe. Težina može biti označena kao: . Odstupanja koja se dopuštaju.prema tečaju odreñene burze na odreñeni dan 97 . njenih svojstava načini pakiranja i slično.Odrediva cijena: a.5% do 10%.najviše što odreñuje gornju odnosno donju granicu pošiljke. Količina može biti točno odreñena koja se i isporučuje. kao tržišna cijena u mjestu prodavatelja na dan isporuke c. ako ugovor sadrži dostatno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti b. Varira od 0. običaji ili uzance unose se uz ugovorenu količinu kao dodatak.bruto .kao izuzetna tara a odnosi se na izvanjsku ambalažu koja štiti robu na dalekom putovanju. npr: .Bez tolerancije. . .stvarna tara. Može se ugovarati kao: .sopra tara.

franko uz bok broda . sanduk s voćem plaća se po cijeni voća . tada ulaze u fakturnu cijenu robe. a ne odredive cijene jer se time izbjegavaju sporovi. jer ako te troškove snosi kupac. 98 .uobičajena koja se prodaje na prodavačevom tržištu i .relativno skupe robe kod koje je minimalna tara . Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora.posebna prema kupčevim potrebama Uz cijenu se obično ugovaraju i popusti. Izraz bruto za neto znači da kupac plaća jednaku cijenu za robu i kao za ambalažu primjenjuje se kod: .franko skladište kupca . Zbog toga se u cijenu ugovara stavlja i transportna klauzula prema kojoj se utvrñuje tko snosi troškove prijevoza. onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe. U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe. utovara i istovara kada i gdje treba isporučiti robu i tko snosi rizik.standardizirana . npr: cijena 10 kuna za jedan kilogram neto. Popust je svako smanjenje od navedene cijene koju je dobavljač dao kupcu. Izraz ambalaža uračunata ili ambalaža gratis znači da se cijena odnosi samo na robu.robe kojoj nije lako utvrditi težinu ambalaže Ambalaža može biti: . kasaskonto i bonifikacije. a kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora.- prema stvarnoj kalkulaciji nakon izrade robe kada se odreñivanje cijene povjeri nekoj trećoj osobi Ako cijena nije ugovorom odreñena niti u njemu ima dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. Najčešće upotrebljavana transportna klauzula je franko i to u ovom varijantama: . sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca. Preporučuju se da su u ugovor unosi uvijek točno odreñena cijena. a ambalaža se kupcu poklanja.franko utovarna stranica .franko skladište prodavača . a kad nije nema razumnu cijenu.franko na palubu broda Takoñer pri ugovaranju cijene treba razlikovati je li ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili vratiti o svom trošku. a to su rabati.franko odredište . znači da nije plaćena ambalaža već samo čista roba.jeftine robe gdje je vrijednost robe ista kao i robi. Ako se razumna cijena ne može utvrditi cijenu će utvrditi sud. Ako te troškove snosi dobavljač. ugovor je ipak pravovaljan. Nabavna služba treba koristiti sve instrumente politike cijena koji snizuju nabavnu cijenu. kupac je ne mora vratiti.

a ne pokloniti mu odreñenu količinu proizvoda. U ovom slučaju nije riječ o količinskom rabatu već o tzv. Bit je odobravanja količinskog rabata umanjiti prodajnu cijenu robe onom kupcu koji je naručio veću količinu robe.popust za vjernost stalnim kupcima jer se na taj način osim što se motivira kupca osigurava plasman svojih roba . To ćemo izračunati ako pomnožimo postotak 99 .iz čega proizlazi snižena cijena prodaje od 225 kuna za toga kupca. Ali je kupcu koji je kupio više od 200 komada tog proizvoda odmah po ispostavljanju računa odobren rabat od 5% . Obračunava se u postotku od fakturnog iznosa. Kasa skonto je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe ako ovaj podmiti račun prije roka dospijeća ili izvrši promptno plaćanje. Primjer: Prodajna cijena proizvoda iznosi 250 kuna/kom. a visina ovisi o visini odreñenih kamatnih stopa na tržištu. Ovaj popust kupca potiče na brže plaćanje. odobriti količinski rabat znači nagraditi kupca nižom cijenom. Pri tome prodavatelj ima još i obvezu obračunavanja PDV-a na ovako poklonjene proizvode jer pokloni nisu porezno priznati rashodi. Prema tome. Takav rabat služi za pokriće troškova trgovine i dobit.politici nižih cijena kojom se želi u sve izraženijoj tržišnoj konkurenciji zadržati pojedine kupce najčešće one stalne. Kako bi donio ispravnu odluku mora prije njezina donošenja izračunati kolika je godišnja kamata na sredstva plaćanja na temelju postotka odobrenog skonta i vremena plaćanja. a dobavljaču omogućuje veću likvidnost u poslovanju. Na tržištu se javlja tzv.Rabat je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na prodajnu cijenu robe bilo da je riječ o: . Rabati se u praksi nazivaju količinski rabati.sezonskoj robi koja se kupuje izvan njene prodajne sezone .kupnji veće količine robe jer se dobavljaču smanjuju troškovi skladištenja zaliha i distribucije . dok će i drugi dalje plaćati punu cijenu od 250 kuna. Iako im je prodavatelj na svakom računu vjerojatno već odobrio dogovoreni rabat on će nakon odreñenog vremena na temelju podataka o prodajnoj količini robe i ostvarenoj prodajnoj vrijednosti onim kupcima koji su zadovoljili one odreñene kriterije naknadno odobriti još jedan rabat. naturalnom popustu odnosno poklonu. Kupac mora znati kada korištenje skonta može značiti i povišenje cijene. Pojedini trgovci nagrañuju svoje stalne kupce ili kupce čije su narudžbe značajnije tako da im poklone odreñenu količinu proizvoda navodeći pri tom na računu napomenu. Takav rabat odobrava prodavatelj kupcu kada je svojim proizvodima odredio maloprodajnu cijenu. i super rabat koji prodavatelj naknadno odobrava najčešće onim kupcima koji su tijekom jednog razdoblja ostvarili veći promet. Od ovih rabata treba razlikovati rabat kao razliku u cijeni.uvoñenje novog proizvoda na tržište .

skonta s 360 i podjelimo s razlikom izmeñu normalnog roka plaćanja i roka kasa skonta: Godišnja kamata = (%skonto*360)/(rok plaćanja – rok skonto plaćanja) Primjer: Rok plaćanja je 30 dana. premija na temelju skonto plaćanja ili godišnja kamata na oročena vlastita. Kako bi kupca na vrijeme obavijestio o mogućnosti korištenja navedenog popusta prodavatelj će na računu naznačiti uvjet. Na primjer. Dobavljači nude i kombinirani popust koji se sastoji od dvaju ili više kombiniranih popusta. Kupac može odmah pri uplati uzeti u obzir odobreni popust i dobavljaču doznačiti manju svotu. odnosno godišnja kamata koju kupac plaća za kratkoročni kredit. Kasa skonto je u pravilu naknadni popust jer u trenutku izdavanja računa prodavatelj ne može sa sigurnošću znati kada će kupac taj račun podmiriti. ili ako mu doznači bruto svotu duga. 100 . Dobavljač će naknadno vratiti svotu popusta ili je uzeti u obzir kod sljedeće isporuke. Znači da treba usporediti što je povoljnije. Primjer: Ako podmirite račun u roku od tri dana odobravamo vam kasa skonto od 2 posto. Iznimka je u slučaju kad prodavatelj odobrava popust kupcu koji za buduću isporuku robe unaprijed doznači predujam. Prodajna cijena -5 posto popusta (količinski rabat) Ukupno -2 posto kasa skonto Neto cijena 10.310 kuna Proizvoñač sezonske robe može kombinirati sezonski rabat i kasa skonto kako bi osigurao narudžbe van sezone odobravajući kupcu više vremena za plaćanje fakture. Za plaćanje unutar 10 dana od ispostavljana računa dobavljač odobrava 2% kasa skonta Godišnja kamata = (2%*360)/(30-10) = 720/20=36% Dakle 2 posto kasa skonta za plaćanje unutra 10 dana daje premiju kao 36% godišnja kamata na oročena sredstva.500 kuna 190 kuna 9.000 kuna 500 kuna 9. Tada se na računu za redovitu isporuku iskazuje svota popusta zbog plaćanja predujmom koji sada poprima obilježje redovitog popusta. dobavljač odobrava 5 posto količinskog rabata i 2% popusta za plaćanje u gotovom od prodajne cijene.

listopada a ukupan iznos treba platiti za 30 dana poslije 1. Ako je nastala takva ili slična situacija koja je kupcu uzrokovala porast troškova zbog propusta prodavatelja. Tek ako su sva ta svojstva zadovoljavajuća možemo reći da je šećer kvalitetan. original i slično za robu osobite kakvoće bolje od prve kakvoće. kupac mora razmotriti sve elemente i izabrati dobavljača koji će uz ostale povoljne uvjete ponuditi najnižu cijenu ili najveći mogući popust. na robi se može naznačiti samo broj koji označuje kakvoću III-III ili sva tri znaka a zaokruži se odgovarajući znak . prije nego će zaključiti ugovor s dobavljačem.4. Na primjer kakvoću šećera ne odreñuje samo količina saharoze i vode već boja miris oblik i okus šećera. Zato. markantil. uzansa bofl i slično za robu najslabije kakvoće . Odreñeni propisi ili trgovački običaji odreñuju oznake za različite stupnjeve kvalitete. ekstra super special.Na primjer: Novogodišnji paketići su kupljeni i otpremljeni 1.velika štampana latinička slova Za trgovačko poduzeće važno je nabaviti onu kakvoću robe koju kupci očekuju. Dakle. Kakvoća Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba. kupac će uručiti reklamaciju. 6.1. listopada. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe. sekunda i tercia kakvoća. škart. iako nije bitan element ugovora trgovačka društva raznim izrazima naglašavaju kakvoću robe koju naručuju.4. Nebitni dijelovi ugovora 6. bonifikaciju.rimski brojevi. a ne samo pojedinačna svojstva. kakvoća se umanjuje i treba provesti stupnjevanje kakvoće. 101 . listopada 3/10 neto 30 što znači da se odobrava 3 posto kasa skonta za deset dana poslije 1. Te oznake mogu biti: . Nedostaje li samo jedan od bitnih sastojaka. Bonifikacija je popust koji prodavatelj odobrava kupcu na ime naknade njegovih troškova koji su nastali u slučaju kad je prodavatelj kasnio s isporukom ili je isporučio robu drukčije kvalitete od ugovorene. Ovaj se popust ne može unaprijed dogovoriti li predvidjeti. a prodavatelj može prihvativši reklamaciju kupcu naknadno odobriti popust. kolovoza a mogu se platiti u listopadu prema novim uvjetima od 1. pa se i ne ističe na računu.izrazi kao: prima.

6. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina. ali je nedostatak u većim troškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca.4.1. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeñuje s pošiljkom. Kakvoća prema standardu ili drugim propisima Standardima državni organ odreñuje svojstva i kvalitetu robe. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe.3. Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neke tehničke robe proizvoda koji se rjeñe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu.4. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001 prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda i usluga. Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreñenima u specifikaciji. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreñena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viñenja.2. 6. Kakvoća prema specifikaciji Specifikacija je popis svojstava i asortimana robe koja je predmet ugovora.1.1. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreñenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda). Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku. načina izrade. Uzorak se pečati. Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji.1. Kakvoća prema uzorku Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izrañuje.4. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija. 6. naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom na standard ako je on odreñen. 102 . Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora. Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke. Proizvoñačku specifikaciju donose proizvoñači i njome odreñuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji. a čuvaju ga kupac i dobavljač.

uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja. roba se isporučuju sljedeći radni dan. nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreñeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka.1.2. uobićajena je na aukcijama rasprodajama i kod pridodaje po sistemu „u ñuture“.4. U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće. blagdan ili praznik. Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah. Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku. podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače. 6. Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu.6. . Robna oznaka odreñuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće.brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda . Kakvoća prema oznaci Proizvoñači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi. kao: .kakvoća kakva takva za robu bez prebiranja i izdvajanja prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca. 103 .kakvoća viñeno odobreno ako je kupac prije isporuke robe visio i pristao na njezinu kakvoću.4. Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: . a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučiti robu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu.eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija.jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete . Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. Ako je dan za isporuku nedjelja. . Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviñene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureñen i odreñuju kako postupiti u takvim situacijama. Ako proizvoñači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu.4. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg.

dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže. Kupoprodajnim ugovorom predviñeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreñenom postotku od vrijednosti robe. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe. Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu.početkom mjeseca .1.krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreñenim ili obročnim razmacima. kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete. Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač. Najčešći su ovi načini isporuke: izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti. 6.2. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe.Isporuka u toku kalendarskog mjeseca. prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač. Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuñoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka. a rok se može odrediti ovim izrazima: . Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor. Ako ugovorom nije odreñen rok isporuke. i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meñu . a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku.u prvoj polovini mjeseca . - Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima. 104 . Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti. smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana.u drugoj polovini mjeseca .4. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke.kombinacije. Ako prodavatelj kasni s isporukom.

deficitarna roba uz plaćanje odmah . Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca. Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: .ponudi i potražnji robe na tržištu .4.2.bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto). 6.3.poštanskom doznakom 2. ali uvijek nakon sklopljenog posla. Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje. Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja. plaćanje gotovinom: . Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja.virmanom. Načini plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1.sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o: .čekom .2. te kupac ima osnovu zatražiti popust.plaćanje odmah.plaćanje pouzećem . Dobavljač takoñer mora znati preko koje će banke dobiti novce.plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditi isporuku robe (teretnica) . znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture . nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača .polaganjem gotovog novca na blagajni .plaćanje u odreñenom roku .plaćanje unaprijed plaćanje.suficitarna roba uz poček i kredit .polaganjem gotovine u korist žira dobavljača . prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma . plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun. Rok i mjesto plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu. Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje. a izravno na troškove poslovanja.6. a dobavljaču odreñenu korist. plaćanje bez gotovine: .4.akreditivom 105 . Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki.

ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima nemogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima). a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. odnosno. cesija asignacija. ček. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik.4. a kupac obvezu isplate cijene. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora.zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate. ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava. U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke. kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču.imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića. 6. U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.- obračunskim čekom obračunskim plaćanjem. Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu.ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite: . Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka.3. 106 . Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca. 6. zadužnicu. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih.1.4. .ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi. bez posredovanja dužnika. Obveze stranaka Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. . mjenicu.4.

odgovornost za materijalne nedostatke stvari Nedostatke u količini ako je predao kupcu manju ili veću količinu stvari nego što je ugovoreno. Obveze prodavatelja Prodavateljeve obveze mogu se podijeliti u dvije skupine: . ako prodana stvar nema svojstva za redovnu uporabu ili promet. u slučaju predaje veće količine od ugovorene. za osobitu uporabu za koju je nabavljena koja su ugovorena ili propisana te ako je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu. proizvoñač tehničke robe odgovara zajedno s prodavateljem takve stvari da će stvar funkcionirati u tijeku odreñenog vremena. 107 . U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo i na naknadu štete. U slučaju predaje manje količine kupac ima pravo zahtijevati količinu koja nedostaje ili raskinuti ugovor u pogledu dijela količine koji nedostaje. . . Pri tom mora postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika odnosno dobrog domaćina.6. .odgovornost za pravne nedostatke ako na prodajnoj stvari postoji neko pravo trećeg a o čijem postojanju kupac nije obaviješten niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom prodavatelj je dužan u razumnom roku osloboditi stvar od prava ili pretenzije trećega i isporučiti kupcu drugu stvar bez pravnog nedostatka. ali ako odbije primiti višak prodavatelj je dužan nadoknaditi kupcu štetu.obveze nakon predaje stvari . ili ako to ne učini da mu umjesto te stvari preda stvar koja funkcionira ispravno. Dužan je predati stvar u ispravnom stanju zajedno s njenih pripadcima i to u vrijeme i na mjestu predviñenom ugovorom snošenje rizika dok predaje stvari kupcu.nedostatke u kakvoći. smatra se da je primio taj višak i da će ga platiti po istoj cijeni.obveze do trenutka predaje stvari kupcu.4. čuvanje stvari. prodavatelj je dužan stvar brižljivo čuvati sve do njezine predaje kupcu. ako kupac u razumnom roku ne izjavi da višak odbija.4. Predaja stvari je temeljna obveza prodavatelja i to uručenjem prodanih stvari ili predajom isprave kojom se ta stvar može preuzeti. a ako predaja nije obavljena zbog kupčeva zakašnjenja rizik prelazi na kupca u času kada je došao u zakašnjenje. zahtijevati sniženje cijene odnosno izjaviti da raskida ugovor. Kupac koji je pravodobno i uredno reklamirao nedostatak može zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostataka. Ako prodavatelj ne postupi po zahtjevu kupca ovaj može po svom izboru raskinuti ugovor ili zahtijevati razumno sniženje cijene. a ako stvar ne funkcionira ispravno kupac može zahtijevati kako od kupca tako i prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku. Ako prodavatelj u razumnom roku ne popravi stvar odnosno ne preda stvar koja funkcionira ispravno kupac može raskinuti ugovor ili sniziti cijenu i zahtijevati naknadu štete.jamstvo za ispravno funkcioniranje stvari. . kupac je dužan utvrditi postajanje nedostatka i o tome obavijestiti prodavatelja.1. u svakom slučaju kupac ima pravi na naknadu štete.

kupac je dao kaparu ali pri plaćanju fakture odbija se iznos kapare.tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti .naknadu štete i vraćanje dane kapare .1.4. Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti. 6.ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primila druga stranka može tražiti: .vraćanje duple kapare 108 .primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu . zatezne kamate. Sredstva za plaćanje ugovora Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana.4.6. 6.5.Preuzimanjem stvari kupac je obvezan poduzeti sve potrebne radnje da bi predaja stvari bila moguća i preuzeti stvar.5.Platiti cijenu. kupac je obvezan platit cijenu u vrijeme i na mjestu odreñenom ugovorom. ugovorna kazna. Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju.ispunjenje ugovora . .2. u nedostatku ugovorne odredbe ili drukčijih običaja plaćanje se obavlja u trenutku i u mjestu u kojem se obavlja i predaja stvari. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća ili uračunava u ispunjenje obveze. Kupac je obvezan preuzeti robu ili je dati na pregled u što je mogućem kraćem roku ovisno o okolnostima gdje preuzima robu. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanja ugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane za slučaj neizvršenja ugovorne obveze. jamstvo i odustatnina. Obveze kupca Kupac ima dvije temeljne obveze: . druga strana je prisiljene nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava.ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može: .4. U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije: .4. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviñaju odreñena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. Na primjer. Ta sredstva mogu biti kapara.

5.4.5. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete. Mogu je odrediti u točno odreñenom iznosu. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac).4. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost izvršenja ugovora.5. u postotku od vrijednosti ugovora. Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne.3. jamca ili obojice istovremeno. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrñen ugovorom koji je dužna platit ona strana koje ne ispuni obveze na ugovoreni način. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata.5. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila. 6. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika.5.6. Način odreñivanja ugovorne kazne stranke odreñuju sporazumno. 6. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora. gubi kaparu.4. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog neispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu. Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni. stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora. tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovorna strana može odustati od ugovora. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete. a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade.4. a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu.4. 109 . Ako odustane strana koja je dala kaparu. 6. Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora.2. Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem.

upravne mjere. Raskidanje i mijenjanje ugovora Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor: . Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije. . Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. . što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca.6.ekonomske pojave. Pečatom i potpisom uz navedeni datum ugovora stranke potvrñuju svoju suglasnost sa istim. .4.6. ugovor se automatski raskida. i . zabrana uvoza . te takoñer zahtijeva jasnija zakonska rješenja. posebno ako je predmet ugovora veće vrijednosti. likvidacija i prestanaka rada poduzeća . jedan za kupca i dva za prodavatelja.Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog trgovanja nisu egzaktno ugovorene.Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meñu sudionicima u trgovačkom poslu: . Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle. Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice: . Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voñenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja.prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja.elementarne nepogode poplave požara . znatno izmijenjena situacija na tržištu.sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviñeno roku. Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. budući da je vladina 110 .zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: . Ugovor se potpisuje u tri primjerka. Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja. Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti.odredbe državnih organa.Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna je zapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. Elektroničko poslovanje briše granice meñu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava. Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe.vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže.

komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika. Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja. 111 .

Skladišna funkcija u trgovačkim društvima Funkcijom skladištenja trgovačka poduzeća: .1.pridržavati se principa ekonomičnosti i racionalizacije u organizaciji skladišnog poslovanja. troškovi održavanja i najamnina za tuñi skladišni prostor i opremu b.proizvodnosti rada pojedinih radnika i stupanj iskorištenosti opreme. 7. troškovi objekata i opreme. fiksni troškovi koji ne ovise i veličini protoka robe kroz skladište.odabiru optimalne lokacije za smještaj zaliha i ruta unutrašnjeg prijevoza. varijabilni troškovi.realizaciji optimalne količine narudžbi.omogućavaju nabavnoj politici poduzeća održavati stalnu ravnotežu izmeñu zaliha robe na skladištu i planirane prodaje.troškovi kamata na sredstva vezana na zalihe 112 .osigurati kontrolu poslovanja skladišta azurnom evidencijom kretanja robe i stajanja njihovih zaliha. koji su razmjerni količini protoka robe kroz skladište: .7. . Zbog racionalnosti je poslovanja važna povezanost ostalih funkcija u poduzeću u analizi troškova vezanih uz zalihe trgovačke robe po mogućnosti uvoñenjem integrirane obrade podataka uvoñenjem umreženih računala.troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja . čišćenje .osigurati raspolaganjem robe kontinuiran tijek poslovanja trgovačkog poduzeća. Zadatak skladišne službe je: . . . Pri tome su važne skladišne informacije o stanju zaliha ulazu i izlazu robe po količini i vrijednosti broju odreñenih pošiljaka slobodnim prostorima reklamacijama. . .troškovi održavanja robe: rasvjeta.očuvati vrijednost robe stručnim i preglednim smještajem i rasporedom robe. Troškovi skladištenja Kako povećati uspješnost u upravljanju zalihama i smanjiti troškove skladištenja koji su u trgovačkoj marži značajna stavka? U trgovačkim su poduzećima troškovi držanja zaliha skladištenja kao: a.troškovi osiguranja zaliha .ostvaruju svoju posredničku funkciju u kanalu distribucije usklañuju vremenske prostorne i količinske i druge neujednačenosti izmeñu proizvodnje i potrošnje. hlañenje. Suvremene organizacije primjenjuju sistemski segment skladištenja robe po kojem je skladišna služba zaokruženi podsustav koji treba integralno uključiti u poslovni sustav trgovačkog poduzeća. . . grijanje.nabavci potrebne količine robe za popunu zaliha. Kompjutorski paketi za skladišni management osim što bilježe razinu zaliha mogu sadržavati upute i podatke o: .

tešku robu smjestiti bliže mjesta izdavanja .težu robu niže.osigurati mikroklimu za robu osjetljivu na svjetlost. Pravila rukovanja robom u skladištu izbjegavati ručni rad opremu prilagoditi robi i veličini skladišta uskladiti broj radnika i opreme radne operacije standardizirati i ne duplirati poslove robu prenositi po ravnoj liniji u jednom pravcu robu preuzimati. a lakšu više .robu većih vrijednosti.osigurati što bolje radne uvjete i sigurnost od nesreće na poslu i . Pravila za smještaj robe u skladištu . smještati i izdavati u ambalaži u kojoj je nabavljena manipulirati punim paletama palete etažirati slagati u regale po kraćoj stranici dok dulja ide po duzini skladišta tako da viljuškar najlakše obuhvati cijelu paletu jednom zakvačenu robu ne treba ispuštati dok se ne završi manipulacija izbjegavati čekanja i prazne vožnje kontrolu robe povezati s kontrolom manipuliranja jedinice pakovanja u kojim se roba preuzima i smjesta kao jedinice za brojenje 113 . . vlagu i temperaturu .lako pokvarljivu robu na vidljivo mjesto .robu s velikim brojem obrtaja treba uskladištiti bliže mjestu izdavanja .minimizirati skladišne troškove. zapaljivu i eksplozivnu robu. tu ih trgovci moraju uzeti u obzir u nabavnoj politici. jednako kao i nabavnu cijenu robe. Pri manipulaciji robom treba se pridržavati sljedećih pravila: a.maksimalno ubrzati protok robe. . Troškovi manipulacije robom čine znatnu stavku u ukupnim troškovima skladištenja. .niže police u regalima rezervirati za radne zone . Kako bi se troškovi u skladištu sveli na najnižu moguću razinu važno je pridržavati se ovih načela poslovanja u skladištu: .osigurati minimalno kretanje sredstva za prijevoz roba i ljudi.funkcionalno povezivati artikle b.- troškovi radne snage Značajni su u ukupnim troškovima zaliha.oblikovati optimalne jedinice tereta.što ekonomičnije koristiti prostor.za hidroskopnu i robu koja upija mirise paziti na robno susjedstvo . Smanjeni troškove mogu se postići dobrom organizacijom i smanjenjem operacija.izbor mjesta i načina slaganja prilagoditi mjestu na načinu izdavanja . u posebno odvojeni dio skladišta . .

kako će se transportirati .hoće li se distribuirati pojedinačno. Troškovi su ambalaže i pakiranja uračunati u cijenu pa se moraju opravdati uštedama u prometu i uporabi robe. odrediti prodajne jedinice adekvatne prodajama kupaca u prodajnom lancu . a preveliko nepotrebno ulaganje i dodatni otpad. 7.pridonijeti prodaji robe odreñivanjem dimenzija ambalaže i količini robe koja se u nju pakuje. prvi ulaz prvi izlaz… Navedene mogućnosti racionalizacije kao i primjena suvremene tehnike i tehnologije uskladištenja i rukovanja veće su u velikim skladištima. a posljedično veća ekonomičnost poslovanja i proizvodnost rada snizuju prosječne skladišne troškove.kako će se skladištiti .ekološki zaštititi okolinu robe Racionalno voñen unutrašnji transport i racionalno korišten skladišni prostor moguće je jedino s vrlo dobro korištenim skladišno transportnim funkcijama ambalaže. Tehnolog transportnog pakiranja mora poznavati sve načine transporta i skladištenja kojim će proizvod biti podvrgnut: .omogućiti brzo sigurno i uz što niže troškove skladištenje i transport jer su to troškovi koji znatno terete cijenu robe .koliko će visoko biti naslagan jedan na drugi .na kojoj će vrsti palete biti . nedovoljno je ulaganje u pakiranje loša štednja jer ne sprječava veće štete u distribuciji.koliki će biti raspon temperature i vlage .koliko će se dugo i daleko distribuirati .olakšati uporabu robe u skladišno transportnom procesu uklapanjem u skladišne i transportne a po mogućnosti i izložbene prostore .2.- izdavati robu po redoslijedu ulaza. Skladišno – transportne funkcije ambalaže Većina se roba široke potrošnje stavlja u ambalažu u zadnjoj fazi proizvodnje i prati je cijelim kanalom distribucije. u prodajnim transportnim paketima ili paletama. Zbog tendencija minimiziranja troškova koje ambalaža posredno uzrokuje nastoji se 114 .pružiti sve potrebne informacije sudionicima distribucije . njegovom kompatibilnošću s pakiranjem. od svih vanjskih štetnih utjecaja . Naime.koliko će se puta utovarivati i istovarivati . propisima koji odreñuju vrstu pakiranja. sustavom distribucije te troškovima. Stoga se ambalaža kreira na način kojim može ostvariti niz meñusobno usklañenih funkcija: .kako će se rukovati proizvodom . Pakiranje mora biti u skladu sa svojstvima proizvoda.zaštiti robu dok ne doñe do potrošača.

utovaruje. Imaju i dodatne ekonomske prednosti jer se: . zbog uporabe suvremene mehanizacije. ili slaganjem paleta na drugu. paletiziranog lanca izmeñu skladišta tj.palete specijalne namjene i konstrukcije a čije su dimenzije odreñene podnom površinom koja meñunarodno standardizirana. plastične. pretovaruje i skladišti.upotrebljavati što veća ambalaža sa većom količinom pakirane robe jer takva ambalaža osigurava veću ekonomičnost prometa. puna paleta u skladište – puna paleta iz skladišta. smještaj i kontrola. Naime.robu ne treba pakirati 115 . Sustavi paletizacije i kontejnerizacije su sustavi skupnog prijenosa.boks palete . Nezaobilazni oblici takve ambalaže su palete i kontejneri. metalne. Palete mogu biti drvene. Transportno pakiranje ne povećava vrijednost robe nego je dodatno zaštićuje i olakšava distribuciju. Najučinkovitije rukovanje paletiziranom robom postiže se uspostavom tzv. Manipulacija je otežana korištenjem samo ručnih viličara. Ovako pakiranu robu na paletama može se skladištiti na više načina: . lakšeg održavanja skladišta. primjenjuje se u suvremenim visoko regalnim skladištima gdje je normativ skladištenja dvije palete standardne veličine s robom na metar kvadratni površine. prednosti su ovog načina i veća sigurnost pri manipulaciji i brži unutrašnji transport. Osim racionalnijeg korištenja prostora u tri dimenzije veće preglednosti.smještaj robe u regale. odnosno sustavi paletizacije i kontejnerizacije. utovar. . ljepenke ili kombiniranih materijala i prema potrebi u kompletnom ovitku od termoskupljača ili stezljivih folija. prema dimenzijama palete usklañene su u dimenzije skladišnih regala i transportnih sredstava. Paleta je kao osnova paletizacije nosivo postolje sa ili bez nadogradnje standardne veličine na koje pakirani ili nepakirani proizvodi odreñene veličine. Kontejneri su kao veliki zatvoreni spremnici još veće manipulativne jedinice. odnosno ako je promet robe malen. skladištenja i izlaganja proizvoda uporabom paleta i kontejnera kao i pripadajućih ureñaja za prijenos i prenošenje. To osobito vrijedi za ambalažu robe koja se pakuje izravno u transportnu ambalažu. primitivni je način skladištenja i ekonomičan je ako se raspolaže s dovoljno prostora. Pakiranje robe za prijevoz i manipulaciju uporabom ISO paleta dimenzija 800*1200 i 1000*1200 milimetara postalo je i sredstvo racionalizacije u poslovanju skladišta.smještaj robe izravno na pod. U prometu su tri osnove vrste palete: . Značajni su za racionalizaciju svih faza distribucije jer se oblikovanjem većih jedinica ubrzava olakšava i pojednostavnjuje prijevoz. Uštede koje se postižu paletizacijom i kontejnerizacijom posebno su velike kada se roba koja se više puta istovaruje. Roba se isporučuje pakirana u prodajne jedinice koje obuhvaćaju odreñenu količinu robe. istovar. od valovitog kartona.ravne palete . pokrivaju cijelu paletu i tvore tovarnu jedinici.

biraju se lokacije koje zahtijevaju najmanje transportne troškove. Izbor lokacije skladišta ovisi o koncentraciji potražnje na odreñenom području. U središtu tog tlocrta je idealno mjesto lokacije središta jer je općenito gledano potrebno priječi najkraći put do svih objekata. Broj skladišnih lokacija mora biti u ravnoteži s uslugama kupcu i troškovima distribucije kupcu. Analiza se obavlja tako da se nacrta mreža objekata područja i ucrtaju lokacije objekata opskrbe. brzina isporuke je manje važna pa se biraju jeftinije lokacije. brodovi i vagoni. povremene i sezonske potrošnje.3. Grafičko rješenje problema je optimalnog broja skladišta: 116 . U analizi se obično počinje utvrñivanje središta gravitacijskog područja na kojem se nalaze objekti što bi ih trebalo opskrbljivati. Ta roba trajne. Troškovnoj najpogodnijoj lokaciji teži svaki poduzetnik. a maloprodajna skladišta djeluju na ograničenom tržišnom području i lokaciju podreñuju blizini maloprodajnih objekata. jer više lokacija omogućava brzi isporuku ali i porast troškova. te im je sniženje transportnih troškova važna razvijenost prometne mreže. Skladišta trgovine na veliko robom svakodnevne potrošnje uglavnom su smještena uz glavne prometnice koje osiguravaju najkraće transportne putove do maloprodajne mreže. Skladište trgovine na veliko opskrbljuju šira regionalna područja. a za prijevoz specijalni kamioni.- puna i paletizirana roba zbog usklañenih standarda potpuno ispunjavaju transportno sredstvo transportiraju od vrata do vrata bez pretovara robe i bez zadržavanja na raznim postajama nema skladištenja i mogu ostati na otvorenom prostoru Za manipulaciju kontejnera upotrebljavaju se dizalice. Važan faktor je i razvoj potražnje. Lokacija skladišta Za nesmetano odvijanje i kvalitetu distribucijskih usluga te visinu skladišnih i transportnih troškova važne su i odluke o lokaciji skladišta koje su i strateški odluke u poslovanju trgovačkog poduzeća. Skladišta trgovine na malo lociraju se što bliže prodajnim objektima jer se roba češće izdaje negoli preuzima. a vezano za to i mogućnosti za proširenje skladišnog prostora kako ono ne bi ostalo uskim grlom poslovanja. Zato samo optimalni broj skladišta osigurava minimalne ukupne transportne i skladišne troškove. Uz pretpostavku da svaki objekt u jednakim razmacima treba opskrbljivati jednakom količinom proizvoda i da je prometna infrastruktura jednolično rasporeñena na tom području. 7. ali naći takvu lokaciju nije jednostavno.

Zbog toga se koriste za: .dostupna radna snaga .zatvoreni Najmanje je ulaganja u otvorene skladišne prostore.šira vidljivost kapaciteta zbog korištenja natpisa Skladišni prostori mogu biti: . željezničke tračnice.mogućnosti proširivanja kapaciteta .otvoreni .prometne veze s okruženjem .grañevinski uvjeti .robu velike dimenzije koju stoga ne treba osigurati od krañe . trupci.potrebna infrastruktura . ogrjev. Natkrivena skladišta štite robu od padalina i sunčevih zraka.voluminoznu i tešku robu 117 .robu u rasutom stanju Najčešće je to grañevinski materijal.cijena zemljišta .urbanistički planovi područja .robu koja može biti direktno izložena svim vremenskim prilikama .povezanost s glavnim prometnicama . ali su tu i uvjeti skladištenja najnepovoljniji.natkriveni .robu u ambalaži s jakom zaštitnom funkcijom .troškovi Ukupni troškovi Troškovi poslovanja u skladištu Transportni troškovi Optimalni broj skladišta Broj skladišta Čimbenici uze lokacije mjesta izgradnje skladišta su: . Koriste se za: .

iskoristivost obujma skladišta .odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha . 7. Previsoka cijena opsega zaliha povećava neiskorištenost prostora. Stupanj iskoristivosti skladišnog prostora izračunava se odnosom količine uskladištene robe i instaliranog kapaciteta skladišta. a preniska ne osigurava kontinuitet poslovanja. 118 . ostvaruje se veći ili manji koeficijent iskorištenja skladišne površine.- za robu kojoj je potrebno provjetravanje robu kojoj ne smetaju izrazito niske ili visoke temperature Zatvorena se skladišta uglavnom koriste za robu široke potrošnje prehrambenu i neprehrambenu. Ulazni i izlazni dijelovi skladišnog prostora moraju biti dovoljno visoki i široki za brzu i sigurnu manipulaciju sa više radnika i transportnih sredstava kao i za privremeno odlaganje pakirane i paletiziranje robe. Količina robe / kapacitet skladišta = stupanj iskorištenosti skladišta Odreñivanjem veličine skladišnog dijela odnos smještajnog i manipulativnog dijela. police. Štite robu od svih vanjskih utjecaja pa su i troškovi ambalaže najniži. Koeficijent iskorištenja skladišne površine = korisna površina (neto površina)/ukupna površina skladišnog prostora (bruto površina) Širenje i lokacija prolaza u skladištu ovisi o značajkama robe i načinu rukovanja u skladištu.iskoristivost površine skladišta . Klimatizirana skladišta s dobrom tehničkom izolacijom i posebnim klima ureñajem kontroliraju potrebnu mikroklimu. Specijalizirana skladišta namijenjena i prilagoñena samo odreñenoj vrsti robe kao na primjer spremnici za naftu. U načelu veličina skladišnog prostora trebala bi biti tolika da osigura barem smjesta minimalnih zaliha. izdvojeni boksevi). odnosno broja i širine prolaza u skladištu. kao i o dodatnim djelatnostima koje se obavljaju u tim prostorima. kao zbroj svih površina za smještaj robe (regali. Troškovi skladištenja su visoki iako je ambalaža zbog povoljnih uvjeta skladištenja jeftinija.4.odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta Opremljenost skladišta takoñer ovisi o vrsti i količini robe koja prolazi ili se nalazi u skladištu. prodajnu spremnost kojoj moraju težiti sva trgovačka društva. Iskorištenost skladišnog prostora Zbog velikih fiksnih troškova skladišnog prostora važno je veličinu prostora uskladiti s opsegom i obilježjima zaliha standardnog asortimana. Tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti rješenja skladišta su: . je li ručno i uz pomoć kolica ili ih treba prilagoditi karakteristikama složenijih transportnih sredstava.

Danas se najveći dio trgovačke robe dostavlja na euro paletama dimenzija 80*120 cm što je standard za projektiranje skladišnih rješenja. Za brzo skladišno poslovanje u većim skladištima važno je u manipulativnom dijelu utvrditi pravce kretanja robe koji ovise o ulazima i izlazima u skladištu i tako minimalizirati kretanje transportnih sredstava robe i ljudi. Sve više trgovaca primjenom ručnog čitača kodova i elektroničke blagajne mogu dnevno registrirati promet i na vrijeme planirati narudžbe te elektroničkom razmjenom podataka osigurati isporuku od dobavljača. a time i troškove prihvaćanjem ambulantne dostave i tzv. Većina trgovaca na malo nastoji minimizirani skladišne prostore. kapilarne dostave iz distribucijskih centara proizvoñača ili trgovaca na veliko za proizvode s većim koeficijentom obrtaja. Polukružno kretanje robe kroz skladište Ulaz robe Sporopokretna linija Brzopokretna linija Izlaz robe Sporopokretne linije Ulaz robe brzopokretne linije Sporopokretne linije Izlaz robe Nadalje. unutarnji transport u skladištu potrebno je izravno sredstvima unutarnjeg transporta povezati s vanjskim transportom i tako ubrzati kretanje robe. 119 .Najveća se iskorištenost tlocrtne površine skladišta postiže montažom visoko regalnih skladišta i do 50 metara s konfiguracijom regala prema načinu pakiranja zaliha kojom se posluje.

lokacijom. U teritorijalnom se obliku organizacije skladišna služba raščlanjuje prema područjima lokacije skladišta. U trgovačkim poduzećima skladišna funkcija je najčešće posebna organizacijska jedinica u sklopu službe za marketing i istraživanja tržišta nabave i prodaje. Kao i odgovarajući oblik njene unutrašnje organizacije kako bi se svi zadaci obavili brzo efikasno i racionalno uz najniže troškove. U praksi se gotovo uvijek primjenjuju kombinirani oblici unutarnje organizacije skladišne službe najčešće prema funkcijama i robnim skupinama.kombinirani U funkcionalnom se obliku raščlamba obavlja prema pojedinim zadacima skladišne službe koje obavljaju manje organizacijske jedinice ili pojedinci specijalizirani za te vrste poslova. Organizacija skladišne službe Za organizaciju skladišne službe važno je u skladu s veličinom.5. 120 .funkcionalni . asortimanom i razinom informacijske tehnologije poduzeća odrediti njeno mjesto u organizacijskoj strukturi trgovačkog poduzeća. Prednost je u većoj specijalizaciji za pojedine skupine roba a nedostatak smanjena efikasnost cjeline skladištenja i teža primjena u poduzećima sa širokim asortimanom.robni . Unutrašnjom organizacijom skladišne službe treba osigurati optimalno osiguranje skladištenja robe. U trgovačkim su poduzećima važne odluke vezane za stupanj centralizacije skladišne službe. ali bolje zadovoljava potrebe skladištenja na odreñenom teritoriju. zakaže li samo jedna osoba ili dio organizacije negativno utječe na čitavo skladišno poslovanje. Veća trgovačka poduzeća na veliko mogu skladišnu funkciju organizirati kao samostalnu službu. Primjenjuju ga manja trgovačka poduzeća na veliko i trgovačka poduzeća na malo sa manjim brojem prodajnih objekata na užem području. U organizaciji skladišne službe po robnim skupinama svaki skladištar ili pojedina organizacijska jedinica obavlja sve skladišne poslove vezano za odreñenu skupinu srodnih roba. Centralizirana organizacija skladištenja ujedinjuje sve skladišne djelatnosti na jednom mjestu.teritorijalni . te zahtjeva veći broj osoblja. Uobičajeni su oblici unutrašnje organizacije skladišne službe: . Meñutim.7. Kod centralizirano – decentralizirane organizacije skladištenja postoji glavno centralno skladište za cijelo poduzeće i za standardni asortiman i manja skladišta za veće prodajne objekte i asortiman za potrebe lokalnih potrošača o lokalne konkurencije. Decentralizirano skladištenje je skladištenje na nekoliko mjesta u blizini potrošača radi brze dostave.

Naime. Doprema Ulaz Preuzimanje robe Skladištenje Komisioniranje Dostava Izlaz Otprema prema kupcima Izdavanje Pakiranje Osnovno je pravilo skladišnog poslovanja: . sve se svodi na ulaz izlaz i stanje predmeta u skladištu i to bez obzira na vrstu skladišta u kojem se evidencija primjenjuje. Proces poslovanja u skladištu Skladišni proces u trgovačkom poduzeću odnosi se na preuzimanje naručene robe.na klasičan način . Skladišna evidencija redovitom operativnom evidencijom kretanja robe i stanja njenih zaliha omogućuje: . Broj ispostavljenih dokumenata i njihova distribucija na korisnike ovisi o načinu evidencije i obrade podataka: . .5.nikakva roba ni materijalne vrijednosti ne smiju biti primljene ni izdane bez urednog dokumenta. njezin smještaj i čuvanje do trenutka izdavanja robe zbog dostave u vlastite prodajne objekte ili otpreme vanjskim kupcima.1.robnu i financijsku evidenciju. Dok se operativne evidencije pojedinih poslovnih funkcija u različitim poduzećima mogu bitno razlikovati. skladišna operativna evidencija je jednoobrazna jer je nastala praksom i istovrsnosti prirode poslova u skladištu.kontrolu nad obavljanjem skladišnih poslova.cjelokupnom skladišnim poslovanju na temelju dokumenata mora se voditi skladišna evidencija.7. .neumrežena elektronička računala 121 .

kod popisa robe tj.kod izrade skladišne primke i otpremnice primljeni podaci unose se u središnje računalo koje automatski izrañuje potrebne dokumente. Identifikacija kontrola mjerenje i evidencija ručnim unošenjem niza podataka iz rukom ispunjenih tiskanica veliko su ograničenje suvremenom poslovanju skladišne službe te se zamjenjuju automatiziranim tehnikama. Brzina evidentiranja dogañaja u skladišnom poslovanju i pružanje podataka već su u tijeku izvoñenja skladišnih operacija presudan faktor korisnosti operativne evidencija. .u djelomičnoj režiji kupca i dobavljača Prijevoz se može osigurati svim transportnim sredstvima. čime se racionalizira obavljanje skladišnih poslova i smanjuje broj novih pogrešaka. kontejnera i otpremnica.osiguranje ispisa novih dokumenata. rekapitulacija i izvještaja lokalnim ili umreženim štampačem bez potrebe ručnog popunjavanja. referenti nabave na računalo pozivaju primku ili otpremnicu i dalje ih obrañuju označavanjem dužničko vjerovničkog odnosa i pariteta plaćanja naplate. a ovisno o tome robu u prijevozu prate i različiti dokumenti: 122 . . Doprema robe u skladište Slijedom uvjeta koje smo tijekom pregovora dogovorili sa dobavljačem robe vrši se proces provjere robe. Kod prijevoza razlikujemo osnovne režime prijevoza robe: . Zbog toga suvremeni modeli programskog rješenja informacijskog podsustava skladišnog poslovanja omogućuju: . . organizacija rada na tom području pridonosi racionalizaciji u korištenju i pojednostavljenju dokumentacije.5.evidentiranje poslovnog dogañaja.kod preuzimanja robe za očitavanje koda sa paketa. . inventure.u režiji dobavljača .osiguranje prijenosa podataka i informacija u zajedničku bazu podataka na mjestu nastanka poslovnog dogañaja. . Danas označavanje proizvoda EAN kodom omogućava korištenje ručnog terminala za očitavanje šifri: .uklanjanje potreba za višestrukim evidentiranjem jednog poslovnog dogañaja i voñenjem paralelnih evidencija. Bez obzira na razinu primijenjenog informatičkog sustava za potrebe upravljanja skladišnim poslovanjem. te tako kontroliraju i potvrñuju isporuke. 7.2. voñenje potrebne evidencije na mjestu nastanka poslovnog dogañaja i njihovu dostupnost drugim ovlaštenim korisnicima.Integrirana obrada podataka primjenom umreženih elektroničkih računala što znatno smanjuje broj dokumenata. paleta.u režiji kupca .

a jedan željeznici. Dok ga on ne otkupi pošiljatelj raspolaže sa robom iako je ona već predana željeznici te istu može vratiti što nakon otkupa lista više nije u mogućnosti. Teretnica je takozvani tradicionalni papir. U tom slučaju jedan list ide uz robu. Ovakav način otpreme robe je proizvod jedino mogućeg načina 123 . Postoji mogućnost da dobavljač isporuči robu na neutralan teren i da ovisno o tekućem poslovanju bude postignut dogovor o npr. a drugi se šalje u luku iskrcaja primatelju robe). Ovakav pristup organiziranja dopreme uvelike olakšava poslovanje u smislu dodatnih troškova i uštede vremena ukoliko su pregovorima svi ostali uvjeti dovedeni na tražene pozicije. Prijevoz robe cestom – tovarni list jedan pošiljatelju.Teretnica ukrcano na brod (dokaz da je roba na brodu) Jedan primjerak ostaje na brodu i prati robu. ne manje bitnim prijevoznicima i špediterima. U slučaju prodaje tereta prije iskrcaja vrši se indosiranje na drugoga koji je sada vlasnik robe i može je doći preuzeti ili opet prodati – indosirati. jedan pošiljatelju. tada je bolje fokusirati se na što bolje cijene robe te sam organizirati dopremu iste. Ako primatelj nije otkupio tovarni list onda ga po dospijeću robe željeznica upozorava da plati svoje obveze i otkupi tovarni list. Primatelj se u luci iskrcaja pojavi sa svojim primjerkom teretnice i na temelju nje dobije robu.teretnica primljeno na ukrcaj ( brodar je robu primio no i ne znači da ju je ukrcao na brod) . Potrebno je voditi računa o činjenici da u slučaju vlastitog organiziranja dopreme poboljšavamo naš položaj u smislu povećanog poslovanja i prema ostalim poslovnim partnerima. Prijevoz robe željeznicom nije sam po sebi tradicionalni papir.Prijevoz robe morem – teretnica može biti: . a dva se daju krcatelju (jedan za njega. te dodatnih financijskih i vremenskih troškova potrebno je dobro usporediti u cilju kvalitetnog rješenja. a to znači da njena predaja zamjenjuje predaju predmeta koji je na njoj označen. Ukoliko dobavljač pod okriljem organizacije dopreme robu ukalkulira u prodajne cijene nerazmjerne troškove. Ovakvim pristupom u ukupnom poslovanju prema navedenim partnerima postajemo zanimljiviji i osiguravamo sebi dodatne pogodnosti u smislu kvalitetnijih uvjeta poslovanja kako u budućnosti tako i za predmeta današnjeg poslovanja. jedan prati robu i predaje se primatelju a jedan zadržava vozar. CMR meñunarodni tovarni list Prijevoz robe zrakom – zračni tovarni list U slučaju da dopremu robe organizira dobavljač sve popratne obveze dogovorno snosi on. no zakon dozvoljava da bude prijenosni papir. otkuda je potrebno robu u vlastitom aranžmanu transportirati do našeg skladišta. Odnos pogodnosti. isporuci robe željeznicom do mjesta primatelja.

Ako se podaci ne slažu sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje i predstavnik prijevoznog poduzeća.dogovora sa dobavljačem te je kao takav i rjeñe zastupljen u svakodnevnom poslovanju.tovarni list kod željezničkog . Odnosno. Količina se usporeñuje se količinom navedenom u popratnim dokumentima i transportnim dokumentima i otpremnici dobavljača. 7. crte razgraničenja do koje mogu imati pristup vanjske osobe. Referenti nabave dužni su kopije narudžbi ili kopije godišnjih ugovora po kojima će dostavljači slati robu dostaviti skladišnoj službi. stojnica i prekostojnica ovisno o mjestu zadržavanja robe.poštanska tiskanica kod dopreme robe poštom Prijevozni dokumenti sadrže podatke o isporučitelju. U cilju razgraničenja odgovornosti skladišnog osoblja preporuča se vidljivo označavanje granice skladišnog prostora u koji mogu ulaziti odnosno imati pristup samo zaposlenici skladišta. „grubo preuzimanje“ pregledom samo vanjskog izgleda i brojenjem komada koleta i vaganjem cjelokupne pošiljke. skladištenja. Važno je poznavati propise prijevoznika kako bi se izbjegli troškovi ležarine. 124 . načinu transporta i mjestu preuzimanja robe koriste za planiranje i organizaciju rada u skladištu i pravovremenu pripremu za prijam robe. načinu transporta. preuzimanje robe od prijevoznika Na željezničkoj stanici aerodromu luci i pisti roba se preuzima na temelju prijevoznog dokumenta ovisno o vrsti prijevoza: . Dobiveni podaci o datumu prispijeća. Organizacijski tok preuzimanja robe razlikuje se prema mjestu preuzimanja: a.5. vrsti.3. mjestu isporuke ambalaži i ostalo. a služi za reklamaciju pošiljke. Po dolasku robe na skladište pristupa se procesu zaprimanja robe. količini i pakiranju robe.teretnica kod pomorskog .zrakoplovni tovarni list kod zračnog .otpremnica kod cestovnog . robi. To je tzv. Preuzimanje robe u skladištu Preuzimanje robe u skladištu je vrlo važna funkcija jer sva odgovornost za robu prelazi na skladišnu službu. Zbog toga za vrijedniju i tehnički složeniju robu postoje povjerenstva za prijam robe ili se u tu svrhu pozivaju vanjski eksperti. Svi gubici u robi koji nastaju do momenta preuzimanja robe na ugovoreno mjesto terete dobavljača.

lista pakiranja.računa dobavljača za onu robu koju ovlašteni referenti iz nabavne funkcije kupuju za gotovinu.je li stigla u dogovoreno vrijeme prema predviñenom roku dospijeća.odnosi li se oprema na naše skladište . b) istovar primljene robe Skladištar treba procijeniti potrebnu radnu snagu i tehnologiju istovara. Na odreñenom mjestu preuzimanje se obavlja u nekoliko postupnih faza: a) provjeravanje dokumentacije (otpremnica.odrediti način i sredstva za istovar prema načinu pakovanja .je li stigla naručena roba prema popisu naručene robe .transportnim dokumentima .otpremnici dobavljača .odrediti tijek i prvenstvo istovara prema raspoloživom vremenu i prostoru c) kvantitativni prijem U skladištu je za razliku od preuzimanja robe kod prijevoznika potrebno detaljno kontrolirati i utvrditi stvarno stanje količine robe vaganjem mjerenje i brojanjem. Narudžba odreñuje sadržaj onoga što se mora preuzeti.kopiji narudžbe prema kojoj je roba naručena . 125 . . Na dopremnom dokumentu na za to odreñenom prostoru ili vlastitim žigom skladištar ovjerava potvrdu prijema. račun dobavljača. Ako se podaci ne slažu skladišna služba u dogovoru s nabavnom i prodajnom službom donosi odluku o preuzimanju ili ne preuzimanje robe. tovarni list…) . jer se time ne opterećuje skladišni prostor a ni novčana sredstva se ne vezu u zalihe. specifikaciji . Dobivena količina usporeñuje se sa količinom navedenom u popratnim dokumentima: . U kompjutoriziranim skladištima ovu provjeru može obaviti skladištar čim unese u računalni sustav podatke o broju narudžbe koji bi trebao biti navedene na dopremnom dokumentu.kopiji ugovora i specifikaciji ako se roba isporučuje po ugovoru sukcesivno .odrediti mjesto istovara . ovisno o vrsti robe i ugovorenoj jedinici mjere.b. preuzimanje robe u skladištu Prijevoznik dovozi robu do portirnice gdje portir provjerava je li roba stigla na ispravno mjesto i upućuje prijevoznika na mjesto skladište i dio skladišta gdje će predati robu. U suvremenim uvjetima transporta i ekonomije upravljanja zalihama narudžbe se definiraju na točno vrijeme isporuke –dolaska robe u prostor za prijam. lista pakiranja.

sat i mjesto sastavljanja zapisnika .mišljenje komisije o načinu kako je nastala razlika . osjetilima. . Sadržaj komisijskog zapisnika mora sadržavati ove podatke: . uputa na hrvatskom jeziku. Kvaliteta robe utvrñuje se: .podatke o članovima komisije .oznake pošiljki .na koju robu se odnose .Ako prispjela roba ne odgovara zahtjevima navedenim u popratnim dokumentima skladišna funkcija ispostavlja komisijski zapisnik o stvarnom stanju robe. mirisa. Za utvrñene nedostatke potrebo je sastaviti komisijski zapisnik u kojemu se navodi: . Ovo je jednostavan i brzi način ispitivanja za vidljive nedostatke i primjenjiv je na svakom mjestu u cijelom distribucijskom lancu.za proizvode s markom zaštitnim znakom samo vizualnim pregledom . izostanku deklaracije. boje.kontrolom dokumenata za proizvode s atestom organizacije ta kontrolu kvalitete . oznake kontrole i drugo.računovodstvu za prilog dokumentima kojima se likvidiraju fakture dobavljaču .kod originalno pakirane robe samo kontrolom pakiranja Element neispravnosti može biti i u pogrešnom deklariranju. iskustvom i stečenim znanjem zaposlenih.vañenjem i analizom reprezentativnog uzorka iz većih količina .datum.nabavnoj službi .fizičkim mjerenjem .organoleptički (poznavanjem svojstava robe) ispitivanjem okusa. U slučaju kada kvalitetu robe nije teško utvrditi obavlja se istovremeno s kvantitativnim preuzimanjem. izostanku jamstvenog lista.skladištu za evidenciju prijema robe.kakvi su nedostaci i u čemu se sastoje . nečitkom ili oštećenom bar kodu. roka trajanja i slično. d) kvalitativan prijem robe obavlja se odmah nakon primanja robe i utvrñuje odgovara li kakvoća isporučene robe ugovorenoj kakvoći. Kod mnogih je proizvoda to i moguće s obzirom da su izvjesne količine već ranije bile nabavljene od istih dobavljača.ustanovljenu količinu robe i način na koji je ustanovljena .kemijskom analizom . Često je kod ispitivanja kvalitete živežnih namirnica tekstila i kože.unapreñivanjem robe s uzorkom standardom specifikacijom .koliki je iznos štete 126 . estetskog izgleda.potpis članova komisije Zapisnik se sastavlja u vise primjeraka i dostavlja: . datum uporabe je pred istekom.

.Za sve skrivene nedostatke koji se primijete kasnije i koji se uobičajenim pregledom kod preuzimanja robe nisu morali uočiti prigovor se može staviti i kasnije.baciti lošu robu dobavljača. Oštećenu robu potrebno je označiti i odvojiti za na to predviñeno mjesto do rješenja reklamacije. . 2. te se potom vrši usporedba robe sa karakteristikama koje bi trebala zadovoljavati prema deklariranoj klasi. prema metodi uzorka ili u opsegu koji odgovara prirodi stvari. Važno je za sve nedostatke vezane uz količinu i kvalitetu bez odlaganja obavijestiti prodavatelja. djelomična kontrola. Ako dopremljena roba djelomično zadovoljava ugovorene uvjete skladištar odvaja lošu od dobre robe i ispostavlja komisijski zapisnik i u dogovoru s nabavnom službom može: . Svaki prijem robe vezan uz karakteristike robe te stoga i način prijema mora biti adekvatan karakteristikama robe. Ako dopremljena roba u cijelosti ne odgovara naručenoj robi. Skladištar obavještava dizaličara o mjestu istovara robe te po potrebi organizira ispomoć dizaličaru. Pri tome kontrola prema opsegu može biti puna kontrola. 127 . kupac je obvezan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah. poziva se sudski vještak za odgovarajuću robu. Kvantitativno u kvalitativno preuzimanje robe može se povjeriti i uslužnom poduzeću koje se time bavi i u tu svrhu izdaje certifikat potvrdu o stanju preuzete pošiljke. a u dogovoru s nabavnom službom može: . Ako dopremljena roba u cijelosti odgovara naznačenim zahtjevima u ugovoru skladišna služba potvrñuje potpisom na skladišnoj primci ili izvještaju o primitku robe kojim se zadužuje skladište i obavlja skladišna i knjigovodstvena evidencija.vratiti robu dobavljaču . Skladištar provjerava da li su svi uvjeti zadovoljeni te koordinira procesom istovara. primjenjuje se u nuždi jer može imati značajne materijalne posljedice. Ako je pregled obavljen u prisutnosti obiju strana. Ako komisija ne može samostalno utvrditi razlike u kvaliteti. .lako pokvarljivu robu prodati po tržišnoj cijeni Iako odbijanje isporuke mora biti zasnovano na valjanim i ponekad ugovornim razlozima.preuzeti robu uz umanjenu nabavnu cijenu 3. inače se gubi pravo na reklamaciju. Tablica sa karakteristikama deklariranih klasa mora biti istaknuta na vidnom mjestu prijema drvene grañe. Nakon pregleda kvantitete i kvalitete skladišna služba utvrñuje i evidentira stvarno stanje preuzete robe i to: 1.prijem drvene grañe zahtjeva pregled drvene grañe u odnosu na kvalitetu robe.staviti robu na raspolaganje dobavljaču u svoje skladište . skladišna služba nakon sastavljanja zapisnika.u slučaju crne metalurgije roba se istovaruje uz pomoć magnetske dizalice.

vrstu ambalaže i količinu . a u ime dobavljača najčešće prijevoznik. šef skladišta svojim potpisom ovjerava prijem robe na skladište. skladišna služba mora ispostaviti dokument za interne potrebe kojima se potvrñuje o dokazuje prijam robe – skladišna primka. Osim strane koja je robu zaprimila. Evidencija preuzimanja robe u skladištu Za svaku isporuku robe od dobavljača.6. 128 . sjedište i oznaku skladišta . 7. lista pakiranja) . Skladišnu primku usporeñujući sa narudžbom kontrolira i nabavna služba.naziv dobavljača . Za robu koju dobavljač ne isporučuje izravno iz svog skladišta kao kod tranzitne trgovine ili kompenzacija potrebno je kod preuzimanja potvrditi tko je dobavljač a tko isporučitelj. količinu cijenu i ukupni vrijednost . Skladišna primka sadrži ove podatke: .a potom se strogo pazi te poštuje oznaka naznačena na robi. autentičnost zapisnika mora potvrditi i osoba koja je isporučila robu.naziv firme. Mora biti popraćena dokumentom kojim se jasno definiraju sva zapažena odstupanja komisijskim zapisnikom.- - prilikom zaprimanja osjetljive i lomljive robe ista se ručno slaže na drvene palete za interni transport . jedinicu mjere.šifru robe.datum preuzimanja robe . a za ostalu robu vaganjem na vagi do 100 ili 2000 kg za robu iznad 2000 kg vaganje se vrši na kolskoj vagi. Svrha i cilj upisa u primku jesu stvarne količine primljene robe. a nakon pregleda kvalitete i kvantitete. a pri istovaru se utvrñuje količina robe bojanjem i vaganjem za aluminijski lim.broj ugovora po kojem dobavljač isporučuje robu .način dopreme .broj narudžbe po kojoj je izvršena nabava .broj komisijskog zapisnika o utvrñenim nedostacima u količini ili kvaliteti . prijem robe obojenih metala vrši se uz pomoć viljuškara.naziv i broj popratnih dokumenata (račun dobavljača.naziv i broj dokumenta kojim je roba dopremljena .potpis osobe koja je robu preuzela Šef skladišta provjerava jesu li podaci u primci potpuni i točni i u slučaju pogreške daje nalog za poništavanjem primke i izdavanjem nove.broj otpremnice ako se roba vraća dobavljaču . Primka koja se sastavlja unatoč odstupanju proizvoda od naznačenih karakteristika u otpremnici dobavljača ili dogovorenom stanju robe. Ukoliko je po pregledu primke utvrñeno ispravno stanje.eventualne primjedbe o urednosti nedostacima i oštećenju pošiljke .

uputstvo za skladištenje i rukovanje proizvodom. Nakon sastavljanja komisijskog zapisnika odgovorna osoba u nabavnoj službi prikuplja svu potrebnu dokumentaciju za razmatranje reklamacije: otpremnicu. vrste opsega i vremena nastanka reklamacije.Skladišna primka obično se sastavlja na računalu. tako da su podaci odmah dostupni nabavnoj i drugim službama u poduzeću ili ručnim upisom na unificiranoj tiskanici i to u četiri primjerka: . Ponekad je bitno da ne dolazi do zamjene jer to ne dopuštaju obilježja i druga svojstva ambalaže.dva primjerka zajedno sa otpremnicom dobavljača i jedan primjerak dostavlja financijskoj funkciji radi evidencije i plaćanja računa dobavljaču. Na temelju opisa reklamacije i temeljem dokumentacije vrši se identifikacija mjesta. Osim isporuke dobavljača skladišna služba obvezna je evidentirati i preuzimanje robe drugih isporuke npr: . Reklamacija se automatski upisuje u knjigu reklamacija putem dokumenata koji prate robu. te utvrñuje uzrok iste: kvalitativni i kvantitativni nedostaci.7. zbog čega im motaju poznate ugovorne odredbe s dobavljačima o postupcima preuzimanja čuvanja i vraćanjem ambalaže paleta kontejnera i slično.dva primjerka s robom preuzima skladištar (jedan primjerak za skladišnu evidenciju i jedan primjerak dostavlja u robno knjigovodstvo za knjiženje ulaza robe) . oštećenje nastalo u prijevozu nestručnim rukovanjem ili pakiranjem isteklim rokom trajanja.vraćanje robe iz prodajnih objekata na temelju interne povratnice .isporuke iz drugih skladišta trgovačkog poduzeća na temelju meñuskladišnice .informaciju o obilježjima tog proizvoda . 7. Evidencija preuzimanja robe završena je kompletiranjem svih dokumenata. U slučaju učestalih reklamacija potrebno je upozoriti dobavljača i o mogućnosti raskida poslovne suradnje predlaganjem drugog dobavljača.klasifikaciju proizvoda po odreñenom sistemu 129 .vraćanje robe od kupaca na temelju komisionog zapisnika Kako je povrat ambalaže ili paleta u trgovačkoj djelatnosti stalna pojava skladišnog poslovanja potrebno je kod prijama otvoriti materijalnu evidenciju i to za svakog dobavljača i po vrsti i količini primljene ambalaže paleta i slično. zapisnik. Ispravo sastavljena šifra omogućava: .jasnu identifikaciju proizvoda . račun. Manjkovi ambalaže su trošak za koji mogu biti odgovorne osobe iz skladišta. prijevoznicu. jamstveni list. Po utvrñivanju relevantnih činjenica nastanka reklamacija vrši se rješavanje istih ovisno o uzrocima te dogovorenim postupcima sa dobavljačem robe. Označavanje robe u skladištu Poduzeća primjenjuju razrañeni šifrarski sustav kojim se kod primitka svakoj robi dodjeljuje uvijek ista šifra po kojoj se vodi evidencija u skladištu i u robno materijalno knjigovodstvu.

skratiti putovi prijenosa robe . Zbog navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN koda. 7.potrebnim skladišnim ureñajima . robi se dodjeljuje odgovarajuća šifra koja jasno razgraničava artikle na skladištu. a da bi se mogla provoditi informatizacija potrebno ih je interno označiti najčešće dodavanjem prefiksa normalnoj šifri EAN koda.olakšati i ubrzati manipulacija . Nepaletiziranu robu potrebno je pretovariti na odgovarajuće teretno prijevojno sredstvo ili prepakirati u manje jedinice. Uskladištenje robe Nakon preuzimanja robe šef skladišta izdaje skladištaru nalog za skladištenje koji sukladno vrsti robe odreñuje mjesto i način dopreme robe na navedeno mjesto. bržeg rasta asortimana i potrebe za aktualnim informacijama koje omogućuju efikasno upravljanje robom racionalna organizacijska rješenja na području naručivanja i prijama robe mogu postići primjenom razrañenog integralnog šifarskog sustava za označavanje robe za korištenje informatičke opreme i tehnologije.opsegu prodaje pojedinih artikala .vrsti ambalaže . Primjenom ručnog terminala za čitanje EAN koda evidencija skladišnog poslovanja obavlja se istovremeno s preuzimanjem i izdavanjem robe. Za artikle koji nisu označeni kod proizvoñača. kojom se znatno olakšava skladištenje komisioniranje inventura kontrola.raspoloživim skladišnim kapacitetima . Racionalnim smještajem rasporedom istovrsne robe prema njenim obilježjima u odreñeni skladišni prostor regal ili policu mogu se: .prosječnim zalihama .svojstvima svake robe i rizicima da se ona izmijeni zbog dodira s drugom robom .- pregledniji smještaj robe brže snalaženje pri manipulaciji i izdavanju kontrolu na mjestima protoka robe kroz sve faze nabavno prodajnih aktivnosti Već izradom narudžbi.osigurati bolja preglednost tj. minimiziraju se i pogreške pri upisivanju podataka. Danas se zbog stalne pojave novih artikala. Prethodno je potrebno robu pripremiti za skladištenje. Osim što se ubrzava skladišna evidencija.8. snalaženje Pravilno uskladištenje robe ovisi o: .učestalosti prodaje pojedinih artikala 130 . Pri tome je nezaobilazna primjena jedinstvenog sustava šifriranja artikala meñunarodnom šifrom EAN koda.

1.8.kombinirano skladištenje . jer se roba koja je zaprimljena u većim količinama isporučuje češće i u manjim količinama.podjela robe u tri skupine. ali ih i on često i jedini može pronaći. vrijednost. Ta adresa mora biti potpuna ako se radi o visoko . 131 . volumena i manjeg prometa pa se skladišti što dalje od izlaza i ulaza. a rezultat su podaci i slobodnim mjestima u skladištu šifri palete o regalima i slično. težine.regalnom skladištu ili u kojem se robom manipulira korištenjem kompjuterski voñenog visoko . Putem ekranskih terminala podaci se putem tastature unose. 7. Robe iz skupine A imaju veliku učestalost u manipulaciji i skladište se bliže izlazu. Naime. Da bi se to postiglo potrebno je izgraditi snimku i podjelu skladišnih prostora i površina i obuhvatiti njihovo šifriranje. već i o skladišnim mjestima i tako olakšava snalaženje u prostoru rasporedu skladištenih roba. Zbog toga se uz šifru robe stavlja i oznaka adrese na kojoj će se skladištiti. Programski se putem računala ne vodi evidencija samo o robi u skladištu i o zalihama. Problem je i kod uključivanja novih vrsta roba ili kod znatnijeg povećanja postojećih zaliha. ali je i potreban veći prostor. prednost jest u povoljnije iskorištenom prostoru i prilagodbi prostora aktualnim potrebama ali je otežano snalaženje posebno za robu s učestalim izdavanjem.Roba se rasporeñuje na mjesta odreñena za njen smještaj na način da se ostvari što je moguće lakše prikupljanje robe u području za isporuku.regalnog viličara ili samo usmjeravajuće informativna da skladištara uputi u prostor u kojem će bez većih poteškoća pronaći predmet. a skupinu C čini veliki broj različitih proizvoda manje vrijednosti. Prva metoda ima svoje prednosti jer se postiže dobra preglednost uskladištene robe i lakše pronalaženje. svaka će se vrsta robe uvijek skladištiti na unaprijed odreñenom mjestu. Danas. kriteriji podjele su volumen. Kako bi se izbjegla prekapacitiranost ili potkapacitiranost skladišnog prostora primjenjuju se i fleksibilnije metode koje polaze od zajedničkih značajki pojedinih grupa artikala npr: . kada je računalo glavna oprema u skladištu znatno je lakše upravljati i s velikim skladištima u kojima se čuva i do 30000 artikala.povremena roba na slobodna mjesta Po ABC metodi . brzina obrtaja robe. Drugi način je po trenutno raspoloživom prostoru pristigla roba puni svoja slobodna mjesta koja u suvremenim skladištima dodjeljuje kompjuter. zato se primjenjuje kod trgovaca s ustaljenim i ne preširokim asortimanom. učestalost ulaza i izlaza.stalna roba na unaprijed odreñeno mjesto . težina. Radi lakšeg snalaženja potrebno je u datoteci evidentirati osim promjena stanja na zalihama i promjenu lokacije robe. Metode razmještaja robe u skladištu Ako se prostori za pojedine prostore unaprijed šifriraju i rezerviraju.

a roba se izdvaja i naznačuje prekoračen rok trajanja – nije za daljnju uporabu.8. Primjenjuje se u manjim skladištima i sa sustavom skladištenja robe po vezanim mjestima. Kvaliteta prehrambene robe se kontrolira dva puta godišnje sa razmakom ne većim od šest mjeseci. . Za svaku skupinu robe ovisno i njenim obilježjima odreñuju se koordinate mjesta na koja je treba skladištiti. Razlikuju se četiri sistema komisioniranja: 1. a o navedenom se izrañuje zapis koji se dostavlja u komercijalni odjel. Na taj način u poduzećima sa širokim asortimanom ubrzava komisioniranje i sastavljanje pošiljki.skladišna jedinica broj 1 za robu sa neutvrñenim rokom trajanja . 132 . bolja podjela rada i specijalizacija po zonama. Kvaliteta robe u drugoj jedinici kontrolira se najmanje jednom mjesečno.- na temelju koordinatnog sustava. Komisioniranje robe Komisioniranje je pronalaženje i izuzimanje robe sa mjesta skladištenja prema pristiglim narudžbama kupaca prodajnih odjela ili nalozima za otpremu i dopremanje do mjesta izdavanja robe. Poznavajući način skladištenja robe prodajna služba u nalozima za otpremu upisuje uz svaku robu i njeno mjesto smještaja. kružno komisioniranje Skladišni radnik za svaku narudžbu prolazi kroz skladište i prikuplja sve u njoj navedene vrste robe. Na skladištima gdje je i velika koncentracija kupaca moguće je iskoristit mjesta koja su uslijed manipulacije robom i najfrekventnija te predstavljaju svojevrstan izlog. radi otpreme kupcima ili dostave vlastitim prodajnim objektima. komisioniranje po zonama Skladište je podijeljeno po zonama i kada skladištar obavi komisioniranje u svojoj zoni predaje narudžbu skladištaru u drugoj zoni. npr: . izrañuje se zapisnik i izvješćuje za komercijalni odjel.skladišna jedinica broj 2 za robu kojoj je od dana prijema rok trajanja minimum 30 dana. pa se roba po potrebi prebacuje u jedinicu 3.skladišna jedinica broj 3 za robu kojoj je rok trajanja ispod 30 dana. Skladište hrane najčešće se dijeli u nekoliko skladišnih jedinica robu s različitim rokovima trajanja. 2. Podaci se unose u plan skladišnog prostora. Naloge za otpremu roba treba sastaviti po redoslijedu uskladištene robe. Na isti način ponavlja sljedeću narudžbu.2. Kontrola roba u trećoj jedinici obavlja se najmanje jednom tjedno gdje se roba s istečenim rokom izdvaja na otpad. U slučaju isteka roka trajanja sastavlja se zapisnik. 7.

Komisionu je narudžbu potrebno formirati spojiti u jedinicu za otpremu. . a to može biti vlastitim prijevoznim sredstvom.priprema robe za prijevoz ili pripremu za preuzimanje na skladištu ako je ugovorena transportna klauzula franko prodavač pakiranjem paletizacijom ili slaganjem robe u kontejnere. Na temelju podataka o kupcu odabrati najpovoljniji prijevozni put i najprikladnije prijevozno sredstvo.linijama isporuke .prikupiti sve popratne dokumente za otpremu robe . Izdvojenu robu treba čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika te o svim 133 . a u meñuvremenu nabavljamo ono što nam nedostaje u dogovoru sa kupcem. sredstva za obilježavanje robe.dokumentaciju o otpremi robe dostaviti drugim službama radi knjiženja i fakturiranja Ukoliko kupac želi robu preuzeti u nekom odreñenom roku pravi se rezervacija tražene količine i asortimana. javnom prijevozom ili predajom robe špediteru. Na pismeni zahtjev kupca da mu se roba fakturira prije stvarne otpreme robe.1. Izdavanje i otprema robe iz skladišta Nakon komisioniranja organizira se isporuka robe radi otpreme robe od skladišta do mjesta preuzimanja: . ambalažu.3.u druga skladišta ili prodavaonice istog trgovačkog poduzeća .u skladišta ili prodavaonice drugih proizvodnih ili trgovačkih poduzeća Ako je moguće skladišnoj službi se što ranije dostavljaju narudžbe zahtjevnije i nalozi za otpremu kako bi pripremila prostor sredstva za manipulaciju.vrstama prijevoznih sredstava .planiranim dnevnim isporukama 4. dokumentaciju i osoblje. skladištar je dužan izdvojiti disponiranu robu i označiti ja kao tuñu na skladištu.8. Nalog za otpremu prenosi se na karticu za računalo koje aktivira automatsko komisioniranje.2. Rezervacija se isto tako pravi i kada se pripremaju veće pošiljke robe.zaključiti ugovor o prijevozu robe s prijevoznikom ili davanje dispozicije naloga za otpremu špediteru . Važno je osigurati racionalni tijek izdavanja robe sljedećim redoslijedom: . automatski način komisioniranja Za manji i standardni asortiman s obzirom na dimenzije oblik i težinu. radijalno komisioniranje Skladištar skuplja po skladištu pojedinačne vrste robe za sve narudžbe donosi ih u otpremni dio skladišta i tek se tu kompletiraju narudžbe prema: . kada nemamo cijeli asortiman ili količinu na raspolaganju pa rezerviramo ono što imamo. 7.

Izbor transportnog sredstva Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini puta.prepakiranja robe .pogrešne otpreme ili puta transporta . a roba nije izložena osobitom naprezanju.lošeg izbora transportnog sredstva . Nije potreban pretovar. Jedan primjerak zadržava a jedan vraća skladišnoj ili prodajnoj službi radi knjiženja odnosno evidencije izlaza robe. Zatvorene pošiljke zauzimaju čitav tovarni prostor vozila. a samo u brodskom transportu moguć je obračun na osnovi voluman robe.eventualnim promjenama na robi obavijestiti kupca. ali je i najbrži. svi oni koje ni kupac ni prodavač nisu mogli predvidjeti u kalkulaciji ili planu. Ovaj je utjecaj prostorne mase robe na tarifni stav najveći u zračnom a najmanji u brodskom transportu. ali je spor i roba je ako nije u kontejnerima izložena dugo vremena nepoželjnom djelovanju vlažnog zraka. Željeznički je transport brži. te je pogodan za poduzeća koja nemaju industrijski kolosjek do svojih skladišta. Za zatvorene pošiljke ona je znatno niža nego za komadne pošiljke pa se zato nastoji kad god je to moguće isporučiti veću količinu robe u obliku zatvorene pošiljke. Prijevozne tarife ovise i o vrsti pošiljke. U većim skladištima vozač na izlaznoj porti mora predočiti vrataru izlazni dokument u koji vratar nakon obavljene kontrole utovarenih predmeta upisuje registarski broj vozila. Zato roba s malo prostornom masom ima veći tarifni stav od robe s većom prostornom masom. Iako se vozarina temelji na masi robe prijevoznici svojim prijevoznim tarifama osiguravaju i racionalno korištenje tovarnog prostora vozila. hitnosti dostave itd.nepravilnog manipuliranja robom . Ovaj način traži i jeftiniju ambalažu s manjim stupnjem zaštite jer je roba manje izložena mehaničkim naprezanjima i vanjskim utjecajima. a u tovarnom prostoru vozila nalazi se više pošiljaka jednog ili više pošiljaka dobavljača robe raznim kupcima. Vozarina u vanjskom transportu odreñuje se na osnovi mase robe. Izdavanjem robe iz skladišta treba obratiti posebnu pozornost jer svi izdaci nastali zbog: . a nastaju zbog iznimnih i nepredvidivih dogañaja mogu se meñusobno podijelit kao troškovi obiju strana. 134 . Cestovni transport iako skuplji prevozi robu od vrata do vrata. načinu prijevoza. veličini i težini tereta vremenu. Avion je najskuplji.nepotrebnog pretovara i skladištenja Svi neopravdani izdaci. Komadne pošiljke su manje i zauzimaju jednu ili više transportnih jedinica robe. Najniže prijevozne tarife ima brodski transport. ali je i skuplji i roba je izložena djelovanju horizontalnih dinamičkih sila. Roba se može transportirati kao zatvorena ili kao komadna pošiljka. broj osobe iskaznice ili putovnice i potpisuje. ime i prezime vozača.

fakturirao . ali češće u prodajnu službu poduzeća koja na temelju primljenih narudžbi izdaje nalog za otpremu robe skladištu.2.otpremljeno dana . traže robu zahtjevnicom.original kupcu zajedno s robom kako bi mogao kontrolirati ispravnost pošiljke .knjižio Otpremnica se najčešće ispunjava u pet primjeraka: . Narudžbe i zahtjevnice mogu se slati direktno u skladište.naziv poduzeća koje isporučuje robu .8.izdao nalog (potpis osobe koja je izdala nalog za otpremu) .vrstu ambalaže .jedna kopija robnom knjigovodstvu za knjiženje izlazne robe .primio .otpremnicu klijentima .jedna kopija ostaje u skladištu kao dokument o izlazu robe i za evidenciju izlaza robe u skladišnu kartoteku 135 . Evidencija izdavanja robe iz skladišta Skladište izdaje robu vanjskim kupcima ili u prodavaonice.naziv i adresu kupca primatelja robe . Otpremnica kao najčešći dokument evidencije izlaza robe sadrži ove podatke: .potpis skladištara kontrolora otpreme .način otpreme . Nalozi za otpremu se sastavljaju prema smještaju robe jer ubrzavaju komisioniranje pošiljki.dostavnicu ili izdatnicu vlastitim prodavaonicama . . vanjski kupci šalju narudžbe. jedna kopija za evidenciju prodajnoj službi a druga se dostavlja kupcu uz fakturu . ali radi izbjegavanja udvostručenja dokumenata i u kombinaciji s ispravom kojom se opravdava izlaz robe iz skladišta izdatnicom ili otpremnicom u kojem skladištar unosi samo količine izdane robe.jedinicu cijenu i ukupnu svotu vrijednosti opremljene robe . Na temelju naloga za otpremu skladište izdaje robu i sastavlja dokumente koji prate robu.7.franko .oznaku skladišta s kojeg se roba izdaje .dvije kopije komercijali.2.broj i datum izdavanja otpremnice .meñuskladišnicu drugim skladištima istog poduzeća. Nalog može biti zasebni nalog.broj naloga ili narudžbe na temelju kojih roba izlazi .šifru robe jedinicu mjere i količinu . Svako izdavanje robe temelji se na nekom dokumentu vlastite poslovne jedinice.

vrsta roba u skladištu po abecedi.stanje količina robe na zalihi . Skladišne kartice u kartoteci mogu biti složene po rednom broju.visećih kartica .vrsta i broj dokumenta na temelju kojeg se evidentira ulaz i izlaz robe .broj skladišne kartice . Služi i skladištu izdavanja i skladištu primanja za evidenciju u skladišnu kartoteku.datum ulaza i izlaza robe . Skladišna kartoteka može biti u obliku: . gdje više osoba obavlja svoje manipulacije jer se: . a razlikuje se i po boji. Skladišna kartica obično sadrži sljedeće podatke: . Meñuskladišnica je popratni dokument za interni meñuskladišni promet dokument o izdavanju robe u drugo skladište istog poduzeća.ulaz i .olakšava rad skladišnog osoblja Praktična je i u manjim skladištima jer skladištar na kraju smjene rada obilazi skladišta i pogledom na uskladištenu količinu artikala i stanje naznačeno na visećoj kartici donosi prosudbu o približnoj točnosti stanja.jedinična cijena ako se evidencija vodi po planskim cijenama onda se upisuje planska cijena po jedinici robe 136 .stanje zaliha robe na kartici mora se uvijek slagati sa stvarnim stanjem zaliha . po redoslijedu zaprimanja tako da posljednji broj pokazuje i broj. Prednost ovog načina je mogućnost provjere stanja svih roba ukupnih zaliha na jednom mjestu. 7.nalazi na mjestu gdje je roba uskladištena .2. Sadrži uz iste podatke o robi koje sadrži i otpremnica i podatke o skladištu tko je izdao i primio robu.omogućuje stalna kontrola zaliha .izdano . Za svaku vrstu robe postoji posebna kartica za identifikaciju robe u kojoj se kronološki ažurno i dokumentirano knjiže sve promjene na robi i odmah izračunava novo stanje zaliha.primljeno .skladišnih kartica u kartoteci datoteci.3 Skladišna kartoteka Točni podaci o kretanju i stanju zaliha robe evidentiraju se uz pomoć skladišne kartoteke.minimalna signalna i maksimalna količina zaliha .naziv ili broj skladišta . po vrstama robe ili šifri.izlaz . ovisno je li se evidencija vodi ručno ili računalom.Na svakom primjeru u gornjem desnom uglu upisano je kome se primjerak dostavlja.naziv robe . Viseća kartica nije obavezna ali je zbog svojih prednosti česta u svim većim skladištima.8.

Kontrola u skladištu Zadatak je kontrole u skladištu dobiti jasan pregled o stanju robe na skladištu.izdana roba kupcu na temelju otpremnice .kvalitete robe i rokova trajanja. Kontrola skladišta sastoji se i u neprekidnom provjeravanju: . 7.količinom robe: .robni gubitak na temelju zapisnika o otpisu robe .prijam robe od dobavljača na temelju skladišne primke . Kartica se zaključuje odmah na kraju poslovne godine nakon završene godišnje inventure zaliha robe na skladištu na ovaj način: . Stanje količina zaliha u skladišnoj kartici mora odgovarati stvarnom stanju količina zaliha u skladištu i stanju kartice robnog knjigovodstva.8.izdana roba drugom skladištu .višak utvrñen pri popisu na temelju zapisnika U koloni izlaza knjiži se: . S gledišta odgovornosti skladištara pomoću ove evidencije se utvrñuje koliko kojeg artikla u skladištu treba biti.početno stanje zaliha .utvrñuje stanje zaliha robe koje mora biti jednako proknjiženoj stavci u koloni stanje kao i u stvarnom stanju zaliha robe na skladištu Iz podataka skladišne kartoteke dobivaju se osim količinskog stanja svakog artikla i informacije o kretanju stanja artikla u odnosu na normativ minimalne i maksimalne razine zaliha frekvenciji ulaza frekvenciji izlaza vrijeme zadržavanja artikla u skladištu i drugo što je bitno za upravljanje skladišnim poslovanjem.Skladišna kartica može obuhvatiti podatke o lokaciji robe predviñeno mjesto po planu lokacije.zbroje se stavke ulaza i izlaza .usporedbom stvarnog stanja sa stanjem u evidenciji . Naime. osobito robe koja se kvari kako bi se spriječilo kvarenje ili na vrijeme i na vrijeme otklonila i korisno upotrijebila roba kada se to ne može spriječiti.oduzme se zbroj izlaza robe od ulaza .3. U koloni ulaza robe knjiži se: . skladištar je odgovoran za bilo koju prirodu utvrñenih zaliha. a inventurom dobiva se odgovor koliko je stvarno stanje predmeta na zalihi.usporedbom knjiženja u robnom knjigovodstvu s knjiženjem u skladišnoj kartoteci – inventurom 137 . .manjak robe nakon inventure na temelju komisijskog zapisnika U kolonu stanja knjiži se odmah novo stanje nakon knjiženja ulaza ili izlaza robe.prijam robe iz drugog skladišta .posljednji red knjiženja se podcrta .

Takvu neupotrebljivu robu kao i tuñu robu treba izdvojiti i posebno popisati. Najprije treba odrediti tko će i kada obaviti popis zaliha. Sam popis je knjigovodstveno tehnički posao.pri statusnim promjenama . Popis zaliha trgovačke robe – inventura Inventura kao pravi kontrolni postupak utvrñivanja stvarnog stanja robe na zalihama i usporeñivanja sa stanjem prikazanim u evidenciji zaliha.održavanja zaposlenika opreznima .potpuna .nakon provalnih kraña i elementarnih nepogoda . vaganjem i kubiciranjem utvrñuje osim stalnog postojanja zaliha i njihovu uporabljivost oštećenje.prilikom primopredaje dužnosti .djelomična Ali i neprekidna tijekom cijele godine zbog: . Inventura zaliha je i zakonom o računovodstvu obvezna i to: . odrediti komisiju za popis. Postupak i radnje vezane za popis robe na zalihama nisu zakonom odreñeni. mjerenjem. Značajan je za trgovačka poduzeća jer zalihe čine znatan dio njihove imovine.redovita . dok je obračunavanje popisnih stavki računovodstveni posao.8. zastarjelost i nekurentnost.izvanredna . Kako bi se olakšao popis robe podaci se unose u popisne liste u koje se nakon završene inventure unosi knjigovodstveno stanje te utvrñuju 138 .4.utvrñivanja nekurentnih zaliha .u slučajevima kada to odredi poslovodstvo tvrtke ili nadležna tijela kao što su sud i državni nadzorni organi Inventura prema tome može biti: .uočavanja nedostataka pri poslovanju s robom .krajem poslovne godine .- sigurnosti robe održavanju opreme i inventara skladišta 7. Iako elektronski mediji daju mogućnost praćenja dnevnog knjigovodstva stanja robe samo se fizičkom kontrolom i popisivanjem robe dobiva stvarno stanje zaliha.na početku poslovanja .prilikom izmjena cijena pojedinih artikala .na dan otvaranja postupka likvidacije ili stečaja . Komisija prebrojavanjem.utvrñivanja i kontrole kvalitete robe .informiranja poslovodstva o stanju i kretanju zaliha Izvanredni i djelomični popisi ne oslobañaju poduzetnika redovitog popisa na koncu godine.

Za onu robu koja nije ispravna u potpunosti jer je oštećena ili zbog nekog drugog razloga nije za prodaju. Za velike manjkavosti podnosi se prijava. ili se ne može prodati po toj cijeni treba smanjiti vrijednost ili je otpisati što nije u nadležnosti popisnog povjerenstva nego računovodstva i uprave poduzeća. U praksi se često ne slažu stvarno i knjigovodstveno stanje zaliha.nepregledno skladištenje . kvar i lom zbog hlapljenja. rasip. dopuštenih i porezno priznatih ili prekomjernih odstupanja.odstupanja stvarne od deklarirane količine . knjigovodstveno stanje ne treba popisivati pa će nakon upisa stvarnog stanja računalo samo dopisivati knjigovodstveno stanje te izračunati razlike. manipulacije pokvarljivosti i slično .krade i elementarne nepogode . Skladištar očita šifru na ambalaži utvrdi stvarno stanje količine robe i preko komunikacijskih jedinica usporedi stanje s podacima u središnjem računalu. krivo knjiženje U skladišnoj evidenciji za nastali manjak se umanjuje stanje zaliha u financijskom računovodstvu. a iznad normalnih kao izvanredni rashod. jesu li u granicama normalnih. Važno je nakon utvrñivanja viškova i manjkova i uzroka njihova nastajanja upozoriti na eventualnu odgovornost te razlike i dati prijedlog za njihovo otklanjanje. suvremeni sustavi elektroničkih blagajni omogućavaju kontinuiranu inventuru robe u prodavaonicama jer se prodaja i trošak prodane robe evidentiraju automatski a time se i kontinuirano ažurira i knjiga zaliha trgovačke robe. Razlozi su za nastale manjkove mogu biti: . 139 .netočne evidencije. Viškovi se knjiže u korist izvanrednih prihoda. Inventura se ubrzava i korištenjem računalnog terminala za čitanje EAN koda. Ako se kod popisa koristi računalni program za popis. normalni gubici knjiže se kao redoviti troška. Nakon obavljenog popisa komisija sastavlja izvještaj i daje obrazloženje manjkova ili viškova.loši postupci preuzimanja robe . Takoñer.loši postupci izdavanja robe (zamjena jedne robe za drugu) .razlike izmeñu stalnog i knjigovodstvenog stanja po pojedinim vrstama trgovačke robe. ako nisu nastali krivnjom osobe u skladištu.nepažnja i loše nesavjesno rukovanje . Ako se popisom utvrdi da je odreñene robe na skladištu manje nego što je to utvrñeno u skladišnoj i knjigovodstvenoj evidenciji riječ je o manjku ili višku.kalo.neodgovarajuća kakvoća i protekli rok trajanja .

Svrha je kalkulacije kao računskog postupka za izračunavanje cijene robe u predviñanju svih troškova odnosno je li se cijenom ti troškovi pokrivaju. ali važno je svaku odluku donijeti uvažavajući relevantne informacije na tržištu. Ipak. samo oni trgovci koji u svemu posluju racionalno iskorištavajući pri tome svoje unutrašnje rezerve.odrediti prodajne cijene koje moraju biti konkurentne i osiguravati profitabilnost Trgovac u cijenu prodane robe potrošaču zaračunava: .8. Konačna kalkulacija ili obračunska kalkulacija je računovodstveni dokument koji se izrañuje na temelju dokumentacije o stvarno nastalim troškovima pri izvršenju nabave ili prodaje. ovaj drugi tržišni obrazac u kojem je cijena rada važan čimbenik konkurentnosti mogu primijeniti bez rizika da se smanji dobit. poduzetnici najprije izrañuju pretkalkulaciju u kojoj obuhvaćaju sve elemente troškova i prihoda kako bi na kraju izračunali isplati li se ili ne neki odreñeni posao.kod prihvaćanja najpovoljnijih ponuda ili. a koja u dobrom poslovanju mora započeti mnogo prije nego roba stigne u skladište. Kalkulacijom se moraju: . Pri izradi kalkulacije bitno je uzeti u obzir sve troškove koji prate i pripremu i izvršenje kupnje ili prodaje robe.cijenu proizvoda s troškovima nabave (nabavna cijena) .cijenu svog radnog učinka kao posrednika u prometu robe i druge usluge koje iskazuje svojim potrošačima Moguća se dva obrasca za utvrñivanje prodajne cijene: 1) nabavne cijena robe + potrebna stopa marže = prodajna cijena robe 2) nabavna cijena robe + konkurenta stopa marže = prodajna cijena robe Naglasak u odluci može biti na profitu ili pak na nivelaciji sa cijenama konkurenata. Kalkulacija predstavlja i odreñeni način razmišljanja vaganja i procjenjivanja svih troškova u situaciji u kojoj je potrebno stvoriti jasnu i preciznu potrebu za odlučivanje. .odrediti razlike u cijeni na osnovi visine troškova i planirane dobiti . Kalkulacija cijene u trgovini Nakon zaprimanja robe na skladište ili pak u slučaju prodaje robe u tranzitu potrebno je izvršiti kalkulaciju prodajne cijene robe.obuhvatiti svi troškovi i povezati ih s nositeljima – artiklima . jer upravo u preciznoj procjeni svih troškova nabave ili prodaje ovisi hoće li konačan rezultata posla biti usklañen s našim planom i procjenom o isplativosti ulaženja u taj posao. Svrha 140 .ukupni troškovi svesti na jedinicu nabavljene robe . Najvažnije je ne zaboraviti niti jedan trošak koji se pojavljuje ili se može pojaviti tijekom izvršenja posla. Takvo predviñanje je realna kvantificirana podloga za poslovno odlučivanje u nabavi i prodaji trgovačke robe. . Zbog toga prije donošenja poslovne odluke o prihvaćanju odreñenog posla kupnje ili prodaje.kod odreñivanja najniže prodajne cijene do koje se u pregovaranju može ići.

kalkulacija služi i za promjenu: uspješnosti korištenja financijskih sredstava visine dobiti ili gubitka iz odreñenog posla mogućnosti smanjenja troškova vlastite konkurentnosti na tržištu 8. Utvrñivanje troškova nabave Zalihe robe u trgovini na veliko evidentiraju se po trošku nabave ili po prodajnoj cijeni koja u sebi uključuje razliku u cijeni.ležarine .troškove kupnje .troškovi utovara.druge troškove nastale u svezi s dovoñenjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Troškovi kupnje zaliha obuhvaćaju: .troškovi prijevoza .troškove meñuskladištenja . trošarine i druge poreze osim onih koje poduzetnik može naknadno vratiti od poreznih vlasti kao što je PDV .kojoj je izračunavanje konačne cijene i njena usporedba s veličinama u pretkalkulaciji kako bi se ustanovila eventualna odstupanja od planiranih troškova i pronašli uzorci odstupanja.troškovi kontrole kvalitete uvezene robe . Pritom se pod troškovima nabave razumiju svi troškovi nastali u vezi s nabavom robe koji se uključuju u trošak zaliha.troškove akreditiva i bankarske provizije vezane uz nabavu robe .1. Tako stečeno iskustvo primjenjuje se pri izradi pretkalkulacija za buduće poslove. lom i kvar koji nije pokriven osiguranjem .provizija posrednika 141 . pretovara i istovara robe .kupovnu cijenu robe prema računu dobavljača .troškove vraćanja ambalaže na temelju dogovora kupca i prodavača .troškove konverzije .uvoznu carinu i druge carinske pristojbe posebne poreze.ateste i kontrolne preglede robe .troškovi špeditera .osiguranje robe u transportu . Trošak zaliha u trgovini na veliko obuhvaća: .posebne troškove pakiranja i transporta robe .ovisne troškove nabave troškove koji nastaju na putu od dobavljača ili vlastitog veleprodajnog skladišta unutar iste trgovačke tvrtke do vlastitog skladišta npr: . Dakle. Oni se nazivaju uskladištivi troškovi te kao povijesni troškovi čine nabavnu vrijednost robe.prijevozni kalo.

Fakturna cijena je trošak za trgovačko poduzeće koji nastaje izvan poduzeća jer obuhvaća sve troškove prethodnih sudionika u kanalu distribucije. Najvažniji dio fakture je navedena cijena robe ili usluge. Ti troškovi ulaze u njenu kalkulaciju i osnova su za odlučivanje i selekciju dobavljača. Pri svakoj nabavi robe isporučitelj – porezni obveznik obračunava porez na dodanu vrijednost koji se u računu posebno iskazuje. ili prerade trgovačke robe u skladištu trgovačkog poduzeća. Pozornost treba obratiti trgovačkim popustima kao što su rabat. ali i navedeni uvjeti na osnovu kojih se plaća. kasa skonto koji se ugovaraju pri samoj nabavi robe i umanjuju fakturu tj. Problem se u praksi javlja kod pojedinih vrsta ovisnih troškova nabave. a kod primatelja trgovačke robe postupa se različito. Ali ovisni trošak najčešće se javlja u svezi s nabavom više vrsta roba fakturiranih u jednom računu. Faktura se izdaje s osnove izvršenog ugovora prihvata ponude ili narudžbe kao dokaza postojanja valjanog pravnog posla. ali ako se pojave u procesu nabave robe sastavlja se nova kalkulacija za povećane troškove. Problem se javlja kod naknadnog odobravanje popusta kupcu od strane dobavljača kao što je bonifikacija. a to je kako ih pravilno rasporediti na njihove nositelje za kupljenu robu. Ako je obveznik PDV-a zaračunati PDV za njega je pretporez koji može odbiti od svoje obveze plaćanja PDV i ne ulazi u nabavnu vrijednost robe. Naime. Ako nije obveznik PDV-a tada nema pravo na odbitak pretporeza i zaračunani PDV za njega predstavlja vrijednost nabavljene robe. Kod bonifikacije koju je odobrio dobavljač na ime reklamacije zbog oštećenja robe naknadno se umanjuju vrijednost zaliha robe. Ovisne troškove nabave koji se dodaju neto kupovnoj cijeni robe i tako povećavaju troškove nabave moguće je obračunati: . Tada je potrebno izabrati 142 .Troškovi konverzije zaliha obuhvaćaju troškove oplemenjivanja. Račun ili faktura je vjerodostojna isprava koju prodavatelj dostavlja kupcu za isporučenu robu ili izvršenu uslugu. Kod super rabata kojeg dobavljač odobrava ako se tijekom odreñenog razdoblja ostvari veći promet. Rijetko se javljaju kao troškovi zaliha trgovačke robe. dorade. Roba na ime koje se dobiva ovaj popust od dobavljača u pravilu je već prodana. super rabat i slično. ako trgovina nabavlja samo jednu vrstu robe i u svezi s njom se javlja odreñeni ovisni trošak on se jednostavno rasporedi po jedinci nabavljene robe. naknadni je popust i predstavlja prihod. račun dobavljača. obrade.prema obračunu vlastitih troškova nastalih u svezi s dovoñenjem robe na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje Ovisne troškove nabave kod obveznika PDV-a treba uračunati po neto vrijednosti primljenog računa umanjenog za svotu PDV-a koja predstavlja pretporez.prema računu dobavljača za obavljenu uslugu . Ovisno o tome vrijednost robe u fakturi može biti iskazana u bruto ili neto iznosu. Neto iznos dobiva se ako se od bruto cijene oduzmu popusti odobreni kupcu.

000.86 kn Iz obračuna proizlazi da se jedinična cijena nabavljene robe uvećava za pripadajući dio troška prijevoza u svoti od 0. postotna metoda ili metoda udjela: Ako se radi o robi pojedinačne vrijednosti.00 kuna po komadu Račun r1 prijevoznika za dopremu robe je 1.950.00 kuna) Neto fakturna vrijednost perilice je 3.85% 143 .950. Račun prijevoznika za dopremu robe je 300.jednu od metoda za raspored ovisnih troškova vodeći računa o vrsti robe i njezinim obilježjima.050.5 kuna (vrijednost usluge 1.00 kuna.00 kuna + 23% PDV 14.86 kn/kg a krušaka 6.86 kn/kg. pri čemu se robi veće vrijednosti razmjerno pridružuje i veća svota ovisnog troška.00 kuna + 23% PDV 241. U tu svrhu utvrñuje se težinski faktor prema sljedećoj formuli: Težinski faktor = ukupni ovisni trošak / ukupna težina robe Primjer: Kombijem od dobavljača dopremljeno je 200 kg jabuka i 150 kg krušaka.500. Zato je potrebno utvrditi udjel vrijednosti pojedine vrste robe u ukupnoj vrijednosti isporuke prema računu dobavljača: Udjel robe u ukupnoj isporuci = (vrijednost robe / vrijednost isporuke) * 100 Prema računu dobavljača Primjer: Kamionom je od dobavljača dopremljeno je u vlastito skladište 10 komada perilica i 12 komada plinskih štednjaka. a.700.00 kuna po komadu a štednjaka 2.291. b.5 kuna) % udjela perilica u računu dobavljača = 35000/65000 *100 = 53.500.00 kuna (vrijednost isporuke 65.00 kuna Težinski faktor = 300 kuna /350 kg= 0. Neto fakturna vrijednost jabuka iznosi 4 kn/kg a krušaka 6 kn/kg. težinska ili ponderirana metoda: Ova metoda primjerena je prvenstveno za troškove prijevoza kada se istim transportnim sredstvom prevozi roba koja ima bitno različitu specifičnu težinu ili obujam. Račun dobavljača za robu je 1.86 kn/kg odnosno nabavna vrijednost jabuka sada iznosi 4. Račun dobavljača za robu glasi na 79. a sličnih vanjskih obilježja ovisni troškovi nabave raspodjeljuju se na pojedini proizvod prema vrijednosti robe po računu dobavljača. pa se kao osnovica za raspored ovisnog troška najčešće uzima težina robe.

00 53.85% 2. 2. Ovisno o vlastitoj politici formiranja maloprodajnih cijena trgovac može rabiti zidanu kalkulaciju polazeći od unaprijed utvrñene stope marže koju obračunava na nabavnu vrijednost.00 kn * x %)/100 Nabavna Nabavna cijena vrijednost 8 (5+7/4) 9 (8*4) 35. Prodajna cijena – marža 2. NABAVNA CIJENA 3.00 3.484. PRODAJNA CIJENA S PDV-OM * (pomnoženo) 18. Elementi kalkulacije U sustavu poreza na dodanu vrijednost ne postoji razlika u oblikovanju prodajne cijene trgovačke robe u veleprodaji i maloprodaji.050. Vrsta robe 2 Perilica Plinski štednjak UKUPNO Jedinica Kupovna količina mjere cijena 3 Kom Kom 4 10 12 5 % udjela 6 Ovisni trošak 7 (1050.4 30.38 - 8. razlika u cijeni) = (jednako) PRODAJNA CIJENA (BEZ POREZA) + (plus) posebni porez + (plus) poreza na dodanu vrijednost = (jednako) PRODAJNA CIJENA S PDV-OM Kalkulacija kod koje se polazi od unaprijed odreñene prodajne cijene: 4.699% 144 .57 1.00 46. Kod obje vrste prodaje trgovac na prodajnu cijenu obračunava 23 posto PDV-a osim ako je riječ o proizvodima na koje se zaračunava nulta stopa PDV-a.565.15% 100% 565.42 484.5 3. Zidana kalkulacija: FAKTURNA CIJENA.(minus) popusti i rabati = (jednako)NETO FAKTURNA CIJENA + (plus)ovisni troškovi nabave + (plus)carina druge uvozne pristojbe + (plus)trošarine + (plus)troškovi konverzije = (jednako)NABAVNA CIJENA + (plus) marža ( tj.540.54 2.15% Redni broj 1 1. Prodajna cijena s PDV-om – (minus)PDV 1.500.% udjela štednjaka u računu dobavljača = 30000/65000 *100 = 46.2.049.500.5 66.556.

na nabavnu cijenu .od prodajne cijene Primjer: Ako je nabavna vrijednost robe 1.Visina marže koja ovisi o: . Najveći dio tih troškova opada na stalne troškove prodajnih i skladišnih kapaciteta. Razlika u cijeni (RUC) – marža Razlikom u cijeni trgovac pokriva svoje troškove prodavanja robe i ostvaruje dobit. a ostatak je nabavna cijena.troškovima trgovine koje ona treba nadoknaditi . Zato kažemo da je marža bruto dobit jer se dobit ostvaruje po ostatku dijela marže nakon pokrića troškova nužnih za preprodaju robe.699% izračunava stopa PDV-a. Od unaprijed utvrñene prodajne cijene polazi se i onda kada treba dodati nabavnu cijenu koju se želi postići na nabavnom tržištu. Bruto marža mora biti veća od troškova poslovanja inače nema dobiti.000.1.00 kuna. Racionalnim poslovanjem ove troškove treba svesti na najmanju moguću mjeru pronalaženjem i iskorištavanjem unutrašnjih rezervi.očekivanoj zaradi trgovca Izračunava se u postotku: % marže = (troškovi + očekivana dobit *100)/(prihodi od prodaje) U maloprodaji se češće polazi od krajnje prodajne cijene s uračunatim PDV-om iz koje se preračunatom stopom poreza od 18. troškove promocije. zatim planirana dobit i troškovi. troškove održavanja.2. Kod proizvoda koji se oporezuju s 0% polazi se od krajnje prodajne cijene bez PDV-a koji tada predstavlja maloprodajnu cijenu te trgovačke robe. a razlika je samo u postotku marže 145 .00 kuna Prodajna cijena bez PDV-a bit će 1. 8. Od prodajne cijene se najprije oduzima preračunatom stopom iznos PDV-a.250. Razlika u cijeni kao postotak marže može se računati: . a potom se kao razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i nabavne cijene utvrñuje marža prodavaonice. troškove radne snage.00 kuna 1000*25/100=250.00 kuna Ako je marža 20% od prodajne cijene primjenom postotnog računa manje od sto razlika u cijeni u kunama je 1000*20/(100-20) = 250 kuna Prodajna cijena bez PDV-a biti će opet 1.250.00 kuna a marža 25 posto na nabavnu cijenu primjenom postotnog računa dobije se razlika u cijeni od 250.

Većina trgovaca izražava maržu u postocima od prodajne cijene. Pri tome se koriste osnovnom formulom za izračunavanje prodajne cijene. a dobiju se od prodajne cijene.9 Vidljivo je kako je postotak marže od prodajne cijene manji. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže od nabavne cijene 40% kolika je nabavna cijena artikla 4. ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a postotak marže od prodajne cijene 28. Nabavna cijena + marža = prodajna cijena Najčešće trgovci polaze od potrebne stope marže kada izračunavaju nabavnu ili prodajnu cijenu artikala. jer se ona koristi i kao osnova za planiranje i obračun troškova poslovanja. Trgovci se svakodnevno susreću sa problemom formiranja cijena za svoje artikle i polazeći od poznatih veličina lako izračunavaju ostale.2 33.57 kuna kolika će biti prodajna cijena robe? 2. Na primjer: 1. Takoñer su neto profit i neto prodaja osnova za poreze.57% kolika je nabavna cijena artikla 3. ako je prodajna cijena artikla 35 kuna a postotak marže u prodajnoj cijeni 28. Marža u kunama/prodajna cijena = 250/1250*100 = 20% postotak marže za nabavnu cijenu: marža u kunama / nabavna cijena = 250/1000*100 = 25% Ako usporedimo nekoliko tako dobivenih postotaka: % marže od prodajne cijene 20 22 25 35 % marže na nabavnu cijenu 25 28. a i svih pokazatelja u poslovanju. ako je nabavna cijena artikla 25 kuna a marža 40% u prodajnoj cijeni kolika je prodajna cijena artikla U osnovnu formulu za prodajnu cijenu unose se zadane veličine polazeći od toga da je prodajna cijena izražena u postotku jer je i marža izražena u postotku od prodajne cijene.3 53.Ako znamo prodajnu ili nabavnu cijenu i apsolutni iznos marže postotak marže se izračunava kao postotak marže od prodajne cijene. 146 .

2857PC 25= 0.40PC = PC 25.00-10.00 1.2857PC = 1. Račun r1 glasi na 39.4PC 25.00 NC + 10.360.00 =35.280.00 NC + M= PC 25.00 1. a nabavna cijena se označava sa 100% jer se marža izrazila u postotku na nabavnu cijenu artikla.57%PC = 100% PC 25+0.000. Troškovi prijevoza prema računu otpremnika iznose 1.00 PC – 0.000.00 Unose se poznate veličine u osnovnu formulu za prodajnu cijenu.7143PC 35=PC U osnovnu formulu unose se poznate veličine.720.o.60PC /:0.40 NC= 35.NC + %M = PC 25 + 28.230.40 NC = 35.3.00 kuna (1.o.00 kuna PDV-a) Razlika u cijeni je 40% od nabavne cijene robe.60 41.00 1.00PC 25 = 1.00 NC = 25.00 kuna (vrijednost isporuke po fakturnoj cijeni od 32.00 30. Primjer izrade kalkulacije Od dobavljača Maris d.00= 0. NC + M = PC NC + 0. NC + M = PC NC + 0.00 + 0.00 NC = 35.4NC = 35.66 = PC 8.00 kuna + 23% PDV-a a na fakturnu cijenu odobrava dobavljač 4% rabata).000.00 NC = 25. Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto fakturna vrijednost za 200 komada 32.00 147 . nabavljeno je 200 komada stolnih svjetiljki.00 kuna + 230.2857 * 35.00 NC + 0.00 = 35.2857PC = 35 NC + 0.00 = PC – 0.

1 Ako postotak razlike u cijeni i poreza na dodanu vrijednost ne mijenja izračunavanje.00 44.00 31.+ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost Kalkulacija prodajne cijene Fakturna vrijednost -4% rabata Neto frakturna vrijednost +ovisni troškovi Nabavna vrijednost +razlika u cijeni 40 posto Prodajna vrijednost bez PDV-a +23% PDV-a Prodajna vrijednost 1. rabat se pojavljuje kao razlika u cijeni – marža.722 To jest nabavna cijena koeficijenta = prodajna cijena: 158.84 54.88 8.4 153.84 1 komad 160.06 273. prodajne cijene se pojednostavnjuju primjenom odreñenih koeficijenata kojima množimo nabavnu cijenu.708 = 270.213. Koeficijent = (100+%RUC)*(100+PDV)/(100*100) Prema primjeru Koeficijent = (100+40)*(100+23)/10000 = 140*123/10000 = 1.04 51.60 5.00 158.621.6 63. Prodaja robe po utvrñenoj prodajnoj cijeni Ako trgovačka poduzeća prodaju tuñe proizvode po utvrñenoj prodajnoj cijeni. a pritom prodaju prepusti trgovačkim tvrtkama i s njima sklapa ugovor kojim on odreñuje prodajnu cijenu koju maloprodaja ne smije samovoljno povećavati.00 6.720. 148 .00 12.4.44 222.408.688. ne mogu svoju naknadu za pokriće troškova poslovanja i dijela zarade posebno zaračunati već se namiruju iz rabata koji im odobravaju dobavljači.00 10.000.601. Ovo je uvijek slučaj kada je proizvoñač ili uvoznik izravno zainteresiran da sam utvrdi prodajnu cijenu svojih proizvoda odnosno robe u trgovačkoj mreži.

00 7.820.000. S proizvoñačem je ugovorena prodajna cijena bez PDV-a od 2.460.000.o.Moguće je ugovoriti fiksnu prodajnu cijenu bez PDV-a kao osnovicu na koju će kasnije trgovac zaračunati 23 posto PDV-a ili odmah ugovoriti krajnju prodajnu cijenu s PDV-om. a odobreni rabat poprima obilježje trgovačke marže. Na taj način trgovina dobiva svoj udio u prodajnoj cijeni.00 49.000.000.00 34.00 kuna.200.00 41.00 Najčešći primjer formiranja maloprodajne cijene proizvoda od strane proizvoñača i uvoznika javlja se kod duhanskih prerañevina – cigareta.00 2.00 460.00 kuna po komadu pri čemu proizvoñač odobrava 15% rabata. Ovisne troškove nabave najčešće snosi dobavljač.000*15%) = neto fakturna vrijednost (nabavna vrijednost robe) +23% PDV-a (34.00 40. Primjer: Elektrotim d.000*23%) =bruto fakturna vrijednost 40.00 9.00 6. Račun r1 glasi na 41.820. Prema zakonu o posebnom porezu na duhanske prerañevine paketići duhanskih prerañevina označeni su nadzornom markicom koja uz oznaku serije sadrži i još maloprodajnu cijenu i 149 .00 6. Elementi ulaznog računa R1: Vrijednost robe (2000*20komada) -15% rabata (40.00 34.000.00 300.000.000. Roba se zaprima u prodavaonicu po prodajnoj cijeni s uračunatim PDV-om.000.o. a ako ih snosi trgovačko poduzeće dobavljač mu odobrava veći rabat. Dobavljač odobrava rabat najčešće u odreñenom postotku od prodajne cijene iskazane na računu.00 kuna po komadu.00 Kalkulacija prodajne cijene Nabavna cijena robe (neto fakturna cijena) +marža prodavaonice (svota odobrenog rabata) =ugovorena prodajna cijena (bez PDV-a) + 23% PDV-a (40000*23%) =prodajna cijena s PDV-om za 1 kom za 20 kom 1.000.700. registriran za prodaju robe na malo nabavio je od proizvoñača 20 komada električnih štednjaka čija je nabavna vrijednost 2.200.00 2.820.

Prodajna cijena bez PDV (7-6) 2. Marža prodavaonice (5-3) +232. Prodajna cijena s PDV-om kuna 2.600. Primjer: Trgovina na malo nabavila je od proizvoñača duhanskih proizvoda 200 paketa cigareta čija je maloprodajna cijena otisnuta na markici 13 kuna po paketu.881. Proizvoñač odobrava trgovcu 11% rabata na maloprodajnu cijenu te ispostavlja račun R1 sa sljedećim elementima: 1.314.699%) 5. Razlika izmeñu prodajne cijene bez PDV-a i prije izračunate neto nabavne cijene čini ostvarenu maržu prodavaonice.00 -286. Unaprijed utvrñena prodajna cijena s uračunatim PDV-om (mpc istaknuta na markici) 2. PDV iskazan na računu dobavljača pretporez -432. za platiti: Obračun PDV-a: 4.699) kuna Trgovina na malo sastavlja ulaznu kalkulaciju za nabavljene cigarete: 1.600.00 kuna Svota marže prodavaonice manja je od odobrenog rabata.301 kuna 4.113. Razlika izmeñu odobrenog rabata na računu dobavljača i uračunate marže prodavaonice od 53. Nabavna vrijednost robe (1-2) 1. Proizvoñači i trgovci na veliko ne smiju prodavati cigarete po cijenama nižim od onih otisnutih na markicama odobravajući rabate sljedećem trgovcu u lancu distribucije.00 2. Pri izradi kalkulacije cijena cigareta u maloprodaji potrebno je prvo izračunati neto nabavnu cijenu cigareta umanjenu za rabat bez PDV-a prema podacima iz ulaznog računa r1.52 kuna 5. Rabat (2600*11%) kuna 3.881. 23% PDV-a (2314. Osnovica za obračun 23% PDV-a (2314-432.822 kuna 6. 23% PDV-a (2600*18.699%) +486.00 kuna 2.301 150 . a potom krenuti od krajnje prodajne cijene s uračunanim PDV-om i preračunatom stopom poreza izračunati svotu PDV-a i oduzeti je od prodajne cijene s PDV-om.00*18.00 kuna 432. a maloprodaja koja ih prodaje stanovništvu za osobnu potrošnju ne može ih prodavati po nižim cijenama od prijavljenih od onih naznačenih na markicama jer svako sniženje cijene smanjuje i poreznu osnovicu a time i svotu PDV-a.protuzakonito ju je prodavati po višim cijenama.699 kuna 1. Fakturna vrijednost isporuke s uračunatim PDV-om umanjena za uračunati rabat 2.48 kuna odgovara 2.699 kuna 3.314.178 kuna 7.

+posebni porez 30% 3. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100.000.00 kuna 179.00 kuna 780.00 kuna može prodati za 54. osnovica za PDV (1+2) 4. Stalni troškovi opterećuju prihode poduzeća bez obzira na njihov stupanj iskorištenosti. Prodajne cijene iz dopunskog asortimana moraju biti veće od nabavne cijene i prosječnog primjenjivog troška kojeg izaziva roba iz dopunskog asortimana.00 kuna.00 kuna i njezina prodajna vrijednost 120.178-432.000.nižim cijenama robe postojećeg asortimana . Kalkulacija dopunskog troška i proširenja asortimana trgovačkog poduzeća U trgovačkim poduzećima najveći dio u ukupnim troškovima otpada na stalne troškove.00 kuna. Većina trgovačkih poduzeća rješava pitanje iskorištenosti kapaciteta poticanjem prodaje: .699). Isplativost proširenja asortimana uvoñenjem dodatne robe u asortiman trgovačkog poduzeća ispituje se kalkulacijom dopunskog troška na način da stalni troškovi terete postojeći asortiman ali ne i dodatni.razlici izmeñu uračunanog PDV-a u maloprodajnu cijenu i svoti pretporeza po ulaznom računu (486. prodajna vrijednost ogrlice 2. Takoñer dopunskim asortimanom potiče se i prodaja robe iz osnovnog asortimana. Primjer formiranja prodajne cijene zlatne ogrlice: 1.40 kuna 8.40 kuna 959.00 kuna.000.000.00 kuna promjenjivi troškovi 2.000.000. Kod kalkulacije prodajne cijene za luksuzne proizvode treba uračunati poseban porez na luksuzne proizvode po stopi od 30 posto na prodajnu vrijednost bez PDV-a a to znači da je osnovica za obračunavanje tog poreza prodajna cijena bez poreza na dodanu vrijednost.5. 151 . Promjenjivi troškovi te robe iznose 1. Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni pa proširuje asortiman uvoñenjem uz postojeću robu A još i robu B. Stalni troškovi poduzeća iznose 15.000. Stoga je jedan od osnovnih problema trgovačkog poduzeća iskorištenost prodajnih kapaciteta.00 kuna. +PDV 23% (780*23%) Prodajna cijena ogrlice 600.00 kuna 180.uvoñenjem dopunskog asortimana uz niže cijene Ponudom dopunskog asortimana s nižim cijenama od prosječnih poduzeće ostvaruje dodatne prihode za pokriće stalnih troškova. Utvrñeno je da se roba B nabavne vrijednosti od 50.

dok uvoñenje nove robe povećava taj dobitak na 6. Naime. a ne stvarnih troškova. mnogi se artikli mogu prodavati samo po cijenama do odreñene visine s kojima se često ne mogu pokriti ni troškovi.7. 152 . a potrebno ih je imati u asortimanu zbog konkurentskih razloga ili kao artikla za mamce.6.000 3. Trgovačka poduzeća mogu se služiti kalkulacijom dopunskog troška i za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih zaliha. Kalkulacijsko izjednačavanje ili cjenovna kompenzacija U praksi maloprodaje postoji težnja prema visokoj ukupnoj dobiti na osnovi kalkulacijskog izjednačavanja unutar ukupnog asortimana kompenzacijom svjesnih gubitaka na jednoj robi s povećanim dobicima na nekoj drugoj robi. Kalkulacija uz prosječnu stopu razlike u cijeni Primjena ove metode znači uzimanje iste prosječne razlike u cijeni marže za svaki artikl.000 54.000 15. Sama roba A ima dobitak od 3. 8. To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.000 Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata za 3.000 / 51.000 kuna.000 117. 8.000 120.000 kuna. Prosječni postotak razlike u cijeni izračunava se iz odnosa: % marže = (troškovi + dobit)/prodaja * 100 Ovakav način kalkulacije ne uzima u obzir tržišnu poziciju pojedinog artikla ili grupe artikala niti troškove koji oni uvjetuju zbog različite brzine obrtaja različitih troškova nabave i prodaje i slično. Kod ove kalkulativne metode u obzir se ne uzima ponašanje konkurencije niti potrošača pa je zbog toga neprihvatljiva i služi samo kao pretpostavljeni model kao osnovica za druge metode.000 2. Ova se metoda naziva i mješovitom kalkulacijom jer se uzima ukupni asortiman i ukupna masa razlike u cijeni a na pojedinim artiklima ostvaruje se razlika u cijeni koje nije ista.000 kuna.000 roba B 50.000 1. ovisno o utjecaju tržišta i konkurencije.Kalkulacija dopunskog troška Elementi Nabavna vrijednost Promjenjivi troškovi Stalni troškovi Troškovi ukupno Dobitak Prodajna vrijednost Roba A 100.000 3.

rasporediti troškove Obuhvaćanje troškova je popisivanje troškova prema odreñenim stajalištima.pravilo diferenciranja – troškove treba razvrstati prema vrstama i rasporedit ih po mjestima i nositeljima troškova . Izmeñu ostalih kalkulacija ima zadatke: . Da bi kalkulacija mogla uspješno ispuniti svrhu koja se od nje očekuje mora se zasnivati na odreñenim pravilima – načelima: .pravilo točnosti – kalkulacija mora obuhvatiti točne troškove koje uzrokuje izrada učinaka dodjeljujući svakoj količini učinaka one troškove koji se na nju odnose.pravilo ažurnosti – kalkulacija mora biti napravljena na vrijeme kako bi se mogle donositi ispravne i pravovremene poslovne odluke .pravilo preglednosti – kalkulacija mora biti napravljena na način da se lako uočava i razabire njezina struktura i sadržaj . Ona služi i kao temelj za donošenje poslovnih odluka za kontrolu troškova i kontrolu ekonomičnosti.8.pravilo usporedivosti – kalkulacija mora bit tako napravljena da se može usporeñivati u poduzeću (sadašnja kalkulacija s kalkulacijom iz prijašnjih razdoblja). Pojam kalkulacije Kalkulacija je računski postupak kojim se izračunavaju cijene. a rasporeñivanje troškova je prenošenje obuhvaćenih troškova na učinke.pravilo dokumentiranosti – za svaki trošak mora postojati odgovarajući pisani dokument ili proračun troška . a cijene elemenata procesa rada i cijene učinaka odreñuje tržište. Utrošci ovise o poduzeću.8.pravilo prilagodivosti – kalkulacija mora biti prilagoñena tehnološkom procesu načinu rada i vrstama učinka .obuhvatiti troškove . . kalkulacijom se mogu izračunavati cijene koštanja. Tako se saznaje što cijena treba pokriti. To se postiže kalkuliranjem troškova i cijena. Kalkulacija uvijek predstavlja odreñeni način razmišljanja vaganje i ocjena svrsishodnosti troškova uočavanje povezanosti izmeñu troškova i učinka ocjena pravilnosti rasporeñivanja troškova.pravilo potpunosti – kalkulacija mora obuhvatit sve troškove koje uzrokuje izrada učinka . Smisao obuhvaćanja i rasporeñivanja troškova jest u tome da se jedan učinak odnosno odreñena količina učinaka što potpunije odnosno što preciznije opterete upravo onim troškovima koje taj učinak prouzrokuje. Svrha kalkulacije ne iscrpljuje se samo u utvrñivanju tih cijena. nabavna prodajna i druge cijene. 153 . odnosno pokrivaju li se u cijelosti ili ne utrošeni elementi procesa rada.

rabat 10% -0.00 2.00 vrijednost Prodajna cijena bez poreza 9.85 Prodajna cijena na malo 17.00 250.00 342.60 1.75 Prodajna cijena bez poreza 14.000.00 Prodajna cijena na malo 12.000.00 33.9 -90.50 vrijednost Marža 14 posto 1.00 na promet +porez na promet 40% 3.000 komada 200.000.00 U sustavu rabata maloprodajnu cijenu odreñuje prodavač koji trgovačkom poduzeću za obavljenu uslugu odobrava odgovarajući rabat. Kalkulacija u sistemu marže: elementi Kuna / komadu Fakturna cijena / 10.000.000 boca piva od 0.10 810.65 utovar i istovar 0. Visina rabata utvrñuje se ugovorom izmeñu proizvoñača i trgovačkog poduzeća.000.Primjer: Trgovačko poduzeće na malo nabavilo je 20.5 litre po cijeni od 10 kuna po boci. Porez na promet iznosi 40%.000 kuna a za utovar i istovar 15.000.000. a ovisi o uslugama i troškovima koje na sebe preuzima trgovačko poduzeće.10 Za 20.00 154 .000 komada prodajna cijena bez poreza 9. Premija transportnog osiguranja je 1%.00 15.25 Porez na promet 20 posto 2.000.00 57.00 285.000.00 900.000.00 Nabavna cijena / 8.000. elementi Kuna po komadu Za 100.000.10 Nabavna cijena / 12.00 vrijednost Ovisni troškovi prijevoz 1.00 35. a ako ih snosi trgovačko poduzeće proizvoñač odobrava veći rabat.75 osiguranje 0. Plaćeno je za prijevoz 33. Primjer: Trgovačko poduzeće nabavilo je 100. To trgovačko poduzeće zaračunava maržu od 14 %.000 kuna. Rabat treba tako biti utvrñena da omogući pokriće svih troškova trgovačkog poduzeća i osigura neku visinu dobitka. U sustavu rabata u pravilu proizvoñač snosi ovisne troškove. Tada se nabavna cijena dobije oduzimanjem rabata od prodajne cijene iz računa proizvoñača.000.60 360.000 kutija cigareta po cijeni od 9 kn.000. Kalkulacija cijene kupljenih cigareta prikazana je u tablici. Tvornica cigareta odobrava rabat od 10%. Porez na promet iznosi 20%.00 na promet .00 900.000.260.

Kalkulacija prosječnog troška upućuje na zaključak da se ne isplati proizvodnja ako prodajna cijena nije iznad cijene koštanja. Primjer: U prosincu poduzeće je proizvelo 200 kg proizvoda A.000 kuna -12. 300 kg proizvoda B i 150 kg proizvoda C te 400 kg nusproizvoda. Ukupni troškovi -vrijednost nusproizvoda (400*30 kuna) Troškovi glavnog proizvoda Koeficijent prijenosa iznosi 2. Potrebno je izračunati cijenu koštanja proizvoda.580. Ekvivalentni brojevi glavnih proizvoda su: 0. pansioni. U takvim uvjetima postavlja se problem da li se koristiti ili ne koristiti slobodnim kapacitetima. 1. Sporedni proizvod može se prodati po cijeni od 30 kuna za kilogram.0 za B i 1 za C. a time i sve veći udio stalnih troškova. U troškovima poduzeća kalkulacija prosječnog troška ne može udovoljiti svim zahtjevima poslovne politike i nužnosti prilagoñavanja tržišnim uvjetima.000 kuna 2. a teškoće nastaju zbog brojnosti proizvoda i usluga: noćenje. U ugostiteljstvu se teško može ostvariti prodajna cijena koja se temelji na troškovima s dodatkom željenog dobitka. Zbog toga se primjenjuju gotovo sve metode kalkulacije: dodatna kalkulacija. U sadašnjim uvjetima suvremene proizvodnje koju karakterizira sve veća automatizacija poslovanja i sve veća vrijednost opreme. To omogućuje da se uz kalkulaciju prosječnog troška koristi i kalkulacija dopunskog troška i da se shodno tome primjenjuju i politika diferenciranih prodajnih cijena. mješovita kalkulacija s maržom i kalkulacija s rabatom.450=400 2. Najčešće se za utvrñivanje prodajnih cijena rabi metoda ponude i potražnje u kombinaciji s metodom izravnavanja cijena s najvećim ponuñačem kalkulacija dopunskog troška.000/6. Troškovi proizvodnje su 2. Prodajne cijene proizvoda su 350 kn za A.592. polupansioni.592. razna jela i pića. U takvim uvjetima čest je slučaj da poduzeće nije u mogućnosti iskorištavati svoje kapacitete do zone optimalnosti i svu tu proizvodnju prodavati po cijenama koje su iznad cijene koštanja. trgovačka roba razne usluge.000 kuna. te prosječni i ukupni dobitak.9 za A.Kalkulacija cijena u ugostiteljskim poduzećima slična je shemama koje se primjenjuju i u drugim djelatnostima. a posebno zbog njegova sezonskog karaktera i konkurencije na tržištu.580. Meñutim kako je već istaknuto svako poduzeće ima stalne troškove koji postoje i opterećuju prihode poduzeća bez obzira na to stoji li poduzeće nedovoljno iskorištava kapacitete ili ih pak u potpunosti iskorištava.000 kuna 155 . 430kn za B i 450 kn za C sve za jedan kilogram.

90 1.000 1.000 -20. Postavlja se problem što utvrditi kao osnovicu za rasporeñivanje općih troškova na nositelje. a u obračunskoj kalkulaciji na temelju stvarnih nastalih troškova. U prethodnoj kalkulaciji ti se troškovi utvrñuju na temelju predviñenih veličina. Različiti učinci izazivaju različite troškove.000 85.8.00 3.10 1.8.sumarna kalkulacija .800 B 3 3.665.000 0. Po načinu kao se opći troškovi rasporeñuju na nositelje.500 1.200.000 8.000 2.580. a za koje postoji odreñena dokumentacija.000 2.000 360 350 -10 700.650 UKUPNO 5 6. Dodatna kalkulacija Dodatna kalkulacija primjenjuje se pri proizvodnji različitih učinaka izrañenih od različitih materijala.000 400 430 30 1. Zbog toga nije moguće računati s različitim troškovima već ih se mora prethodno razvrstati na skupine: neposredne i opće.000 C 4 1. a da trošak koji će se na taj način opteretiti učinak bude što točnije 156 .2.000 15.000 90. Za opće troškove zna se mjesto troška ali ne i učinak pa ih nositelji ne mogu izravno obuhvatiti nego posredno s pomoću osnovice dodaju se neposrednim troškovima.290. Za neposredne troškove zna se na temelju dokumentacije na koji učinak se odnose pa se po troškova obuhvaćaju izravno.Dobiveni rezultati prikazani su u tablici Kalkulacija cijena glavnih proizvoda Elementi 1 Količina u kg Ekvivalentni broj Proizvodnja u ekvivalentnom proizvodu Troškovi Cijena koštanja kn/kg Prodajna cijena Prosječni dobitak Prodajna vrijednost Dobitak A 2 2. Troškovi tih učinaka ne stoje u odreñenim stalnim odnosima.000 1. Sumarna dodatna kalkulacija Postupak obračuna cijene koštanja sumarnom dodatnom kalkulacijom polazi od utvrñivanja neposrednih troškova za svaki učinak.000 660.000 440 450 10 675.1.diferencirana kalkulacija 8. razlikuju se dva oblika dodatne kalkulacije: .450 720.

3. Nabavna vrijednost robe A iznosi 100. a tek uvoñenjem nove robe povećava se taj dobitak na 6.ostvariti dodatne prihode za pokriće stalnih troškova ako oni nisu u potpunosti pokriveni kako bi se poboljšali poslovni rezultati. Uvoñenje dopunskog asortimana uz niže cijene od prosječnih ima ciljeve: .000 kuna.000 kuna. Trgovačka poduzeća mogu se služiti 157 .000. To se postiže ako prodajne cijene roba iz dopunskog asortimana nisu veće od nabavne cijene i prosječnog promjenjivog troška koje izaziva roba iz dopunskog asortimana. U praksi se najčešće uzimaju neposredne bruto plaće jer se pretpostavlja da su opći troškovi prouzročeni radom i da će usporeñivanje po toj osnovici dati točnije rezultate od bilo koje osnovice ali to nije uvijek ispravno. Troškovi trgovačkog poduzeća najvećim su svojim dijelom stalni troškovi pa se iskorištenost prodajnih kapaciteta postavlja kao jedan od osnovnih problema svakog trgovačkog društva. Stalni troškovi poduzeća iznose 15 tisuća kuna. Kalkulacija dopunskog troška u trgovačkim poduzećima zasniva se na istim osnovama kao i u proizvoñačkim poduzećima. Zbog toga se ispituje isplati li si proširenost asortimana uvoñenjem uz postojeću robu A i još robe B.8. Opći troškovi mogu se rasporeñivati na učinke kao nositelje troškova razmjerno prema jednoj vrsti neposrednog troška. približan općim troškovima koje taj učinak izaziva. Poticanje prodaje i bolja iskorištenost prodajnih kapaciteta može se postići nižim cijenama robe iz asortimana poduzeća. Proširenje asortimana trgovačkog poduzeća Trgovačka su poduzeća u poziciji da primjenjuju kalkulaciju dopunskog troška i da na taj način odlučuju o proširenju asortimana uvodeći dopunski asortiman. Primjer: Prodajni kapaciteti trgovačkog poduzeća nisu dovoljno iskorišteni.000 kuna.potaknuti prodaju robe iz osnovnog asortimana . ali i uvoñenja posebnog asortimana uz niže cijene. Nakon izbora osnovice za koju se smatra da je najpogodnija u konkretnom slučaju utvrñivanje pripadnog dijela općih troškova na učinke može se provesti na dva načina: . Promjenjivi troškovi te robe iznose 1. Utvrñeno je da se roba nabavne vrijednosti od 50 tisuća kuna može prodati za 54 tisuće kuna. Prema kalkulaciji cijena koštanja razvidno je da bi uvoñenje robe B u asortiman poduzeća donijelo gubitak od 2. Stalni troškovi terete postojeći asortiman. Prema kalkulaciji dopunskog troška isplati se proširenje asortimana jer nova roba donosi poboljšanje poslovnog rezultata od 3.rasporeñen.000 kuna. To je rezultat bolje iskorištenosti postojećih kapaciteta.s pomoću strukture izabrane osnovice 8.00 kuna. a ne dodatni osim ako taj dodatni ne izaziva relativno stalne troškove. promjenjivi troškovi 2 tisuće kuna i njezina prodajna vrijednost 120 tisuća kuna.s pomoću koeficijenata prijenosa koje dobivamo kao odnos izmeñu općih troškova i izabrane osnovice .

te sniženjem cijene dijela asortimana u okviru propagandnih pothvata s ciljem povećanja prodaje ostale robe. 158 .kalkulacijom dopunskog asortimana za prodaju nekurentnih ili slabo kurentnih roba.

Ona uspostavlja most izmeñu proizvodnje i tržišta jer je prema svojoj funkciji najizrazitije eksponirana na tržištu. Ona obuhvaća sve aktivnosti trgovinskog poduzeća usmjerene na primatelje usluga. U sustavu marketinga funkcije prodaje i distribucije čine vitalni dio tržišno orijentiranog poslovnog sustava.9. Prodaja realizira napore svih ostalih funkcija marketinga. Navedenim potvrñujemo postavku da funkcija prodaje i distribucije dobiva u sustavu marketinga nova obilježja nove zadatke i posve novu ulogu jer vlastite aktivnosti planira u tekućoj i razvojnoj politici koristeći se rezultatima znanstvenih istraživanja tržišta. preuzima nove zadatke i obavlja poslove koje do sada u prošlosti nije obavljao veliki broj naših proizvodnih i trgovinskih organizacija. Proces njenog djelovanja postaje dvostran.usporeñuje rezultate i učinke poslovanja s onim što se dogaña na tržištu . ali je u isto vrijeme naručitelj potrebnih joj istraživačkih pothvata u cilju optimalizacije prodajnih programa i asortimana optimalizacije ponude proizvoda i usluga. Ona aktivno sudjeluje u svim tržišnim zbivanjima i promjenama. razvoj. informacijski sustav i istraživanje tržišta postoje i djeluju radi osiguranja optimalnih uvjeta za nastup prodaje na tržištu. ali je uz to aktivni kreator tržišne strategije poduzeća.usporeñuje rezultate poslovanja s očekivanjima potrošača i korisnika njenih proizvoda i usluga na tržištu. Dobro organizirana prodaja u sustavu marketinga dobiva posve novo obilježje. Možemo slobodno reći da je funkcija prodaje u tržišnom gospodarstvu središnji dio tržišne strategija poduzeća dok ostale funkcije proizvodnja. Stoga zadatak prodaje nije isključivo prenošenje robe iz skladišta do potrošača da robu proda već i ostvarivanje optimalnog opsega realizacije opravdanje napora i ulaganja omogućavanja što efikasnije prometne transformacije vodeći pri tome računa o potrebama tržišta. 159 . Prodaja Prodaja predstavlja posljednju fazu trgovinsko poslovnog procesa. kontrole učinaka što se prodajom postižu na tržištu. U sustavu marketinga prodaja koristi rezultate istraživanja tržišta. Prodaja kao poslovna funkcija poduzeća u uvjetima tržišnog gospodarstva nije samo onaj dio procesa reprodukcije što razmjenjuje proizvode na tržištu već i dio procesa koji na temelju rezultata znanstvenog istraživanja tržišta djeluje na razvoj i prilagoñavanje proizvodnje kao i usluga u smislu potpunijeg i suvremenijeg oblikovanja ponude na tržištu. . Ona se usmjerava prema tržištu ali je istovremeno prisutna na tržištu pa promatra vlastito poduzeće s tržišta. nabava.

isporuku roba. kolebanja prodaje uvjetuju smetnje u kontinuiranom odvijanju poslovnog toka maloprodajnog poduzeća. Poslovi prodaje Funkcije prodaje možemo podijeliti na: . To komuniciranje ostvaruje se instrumentima marketinga: . Izvršenje prodaje obuhvaća naplatu. Općenito. Osvrnut ćemo se ovdje posebno na prodajnu spremnost kao dio strategije i taktike poslovanja svakog trgovinskog poduzeća.ekonomskom propagandom . U tu svrhu veoma je važno istraživanje tržišta.sezonska .dnevna Uzroci ovim kretanjima su i na strani ponude i na strani potražnje. U izvršnom smislu to znači da se svi nalozi moraju prihvatiti i potvrditi a računi odobriti i uručiti kupcu.pregovaranja . Dnevna i tjedna kolebanja uvjetovana su pak radnim vremenom i kupovnim navikama. Naime mnoge se robe mogu nabaviti samo u odreñenom vremenu. davanje kredita i odvijanje kreditiranja. Čimbenici kao što su poslovni prostor i osoblje najteže se prilagoñavaju 160 .politikom asortimana . Plan prodaje po robnim grupama sastavni je dio marketinške aktivnosti kod pojedinih robnih grupa koje služe učvršćivanju i izgradnji pojedinih tržišnih pozicija.politikom cijena . organizaciju i izdavanje robe.mjesečna .pripremu prodaje .višegodišnja . Kolebanja mogu biti: . U ovom dijelu prodajnog procesa analizira se svaki pojedini instrument marketinga.tjedna . obradu reklamacija. od voditelja robnih grupa do rukovodstva koje usklañuje i koordinira ovim poslovnim procesima.izvršavanje prodaje Priprema prodaje odvija se prema planu prodaje kao godišnjem planu za cijelo poduzeće.1. organizaciju opomena.zaključivanje prodaje . Pregovaranje zahtjeva posebne aktivnosti i znatno ulaganje sredstava da bi se obavili kontakti s tržišnim partnerima ili konačnim potrošačima.politikom usluge Zaključivanje prodaje odnosi se na zaključak kupovnih ugovora.godišnja .9. Planiranje prodaje odvija se u hijerarhiji poduzeća od dolje prema gore. Prodaja se odvija diskontinuirano u trgovini.

uvoñenjem modernih oblika prodaje Prodajnu spremnost možemo definirati kao sposobnost prodavaonice da tijekom cijele godine izborom.organizacija procesa plasmana (planiranje prodaje po asortimanu.gubitak kupaca (demografske promjene-gustoća naseljenosti. Kako tome doskočiti? Da li održati kontinuitet prodaje ili se prilagoditi kolebanjima.praćenje troškova prodajnog poslovanja .povećanje konkurencije (izravni konkurenti s istovrsnim asortimanom i neizravni konkurenti s različitim asortimanom.) 161 . socijalni uvjeti i sl. U tržišno orijentiranom gospodarstvu zadaci prodaje vrlo su složeni i odgovorni.aktivno sudjelovanje u programiranju poslovne i razvojne strategije poduzeća za područje prodajnog djelovanja . Vanjski (tržišni) čimbenici: . Zadaci prodaje Zadaci prodaje središnje su strategijsko sredstvo marketinga. jačanje konkurentske snage. planiranje promotivnih aktivnosti prodaja) .sužavanjem asortimana proizvoda za kojima je manja potražnja .2.zasićenje tržišta . održavanje i razvoj kanala distribucije. vlastite ponude razvoja i unapreñenja imidža poduzeća.slabljenje kupovne snage tržišta .prilagoñavanjem asortimana (postavlja se onaj asortiman koji dobro ide u tom trenutku) . prodor uvozne robe) . na provoñenje prethodnih zadaća djeluju. Grupiramo ih po skupinama poslova. prodajnih cijena uvjeta plasmana. 9. količinom i kvalitetom proizvoda zadovolji potražnju. apsorpcijske snage i promjene tržišnih potreba) .razrada elemenata taktike nastupa na domaćem i stranom tržištu u odnosu na profiliranje marketing mix-a (mix proizvoda i usluga. Strategijski zadaci djeluju kao: .razvoj tržišnog informacijskog sustava Za područje prodaje podizanje stručnosti i djelotvornosti prodajnog osoblja.njegovanje i razvijanje poslovnih odnosa na tržištu . ali mogu biti i razlogom smanjenja uspješnosti prodaje. obujmu i rokovima isporuke) .provedba aktivnog. kontinuiranog istraživanja tržišta (prognoziranje razvoja tržišta.kolebanjima prodaje te nastaju veliki troškovi nedovoljnog iskorištenja tih istih čimbenika.prilagoñavanjem broja radnika . To se postiže: .

cijenom. doprinosi. nepovoljni krediti) Unutarnji čimbenici (proizlaze iz same tvrtke): . dizajnom. prodaja je uspjela ako se ostvari što veći profit. 162 .trgovačkog poduzeća. odnosi s javnošću i ostali način unapreñenja prodaje) Zadaci prodaje takoñer mogu biti promatrani s gledišta: . koja po jedinici proizvoda treba biti što niža. Osnovno bi načelo trgovačkih poduzeća trebalo biti velikim prometom postići veliku ukupnu svotu razlike u cijeni.opskrbljenost funkcije prodaje odgovarajućim asortimanom (loša organizirana nabava utjecat će na smanjenje uspjeha u prodaji) .pružanje usluga (na prodaju će imati negativan utjecaj ako su zapostavljene prodajne i post prodajne usluge kupcima) . odnosno manjim prometom postići veliku razliku u cijeni. odnosno što veća rentabilnost poduzeća.ekonomsko propagandne aktivnosti (na prodaju će se loše odraziti ako je zapostavljen publicitet.potrošača.tehnike prodaje (ako su neprikladne smanjit će prodaju) . a cijena proizvoda potrošaču što pristupačnija. veći porezi. pakiranjem robe . kvalitetom. potpuna opskrba potrošača potrebnom robom uz što povoljnije cijene i u što kraćem vremenu . prodavajući robu sa što većom maržom.- smanjenje intenziteta potražnje zbog promjenljivih potreba kupaca promjene gospodarskih uvjeta (nezaposlenost.opskrbljenost količinom. Suprotnost u gledištima nastaje kada trgovačko poduzeće nastoji ostvariti što veći profit.površno istraženo tržište .

program proizvoda i usluga. troškovi i rezultati prodaje 163 . ekonomska snaga poduzeća.specijalni oblici prodaje .karakteristike tržišta .prodaja u organizacijskom pristupu djelotvorno će funkcionirati i postizati optimalne rezultate ukoliko je povezana u integritet marketinških funkcija. Od bitnih karakteristika organizacije prodaje možemo posebno naglasiti sljedeće: .modeli prodaje .prodaja je dinamična kategorija. potrebe potrošača. ali i osnovna karakteristika prodaje . podložna stalnim komunikacijskim vezama s tržištem i potrošačima . demografske i druge karakteristike društva unutarnji čimbenici: veličina tvrtke.proizvodni program . razinu kulture društva. putovi prodaje.9. To je logična zakonitost prirode djelovanja i marketinga i prodaje.kadrovski resurs . karakteristike tržišta. osnovni princip.kanali prodaje . što u bitnoj mjeri doprinosi postizanju osnovnih ciljeva marketinga.3. struktura i lokacija tržišta.zadaci prodaje . razina djelotvornosti marketinga u poduzeću.od zadataka koje prodaja ima posebno treba istaknuti potrebu optimalne organizacije i voñenje računa o čimbenicima koji utječu na organizacijsko ustrojstvo: . veličina tržišta. Organizacija prodajne funkcije Organizaciju prodaje i distribucije možemo definirati u smislu osnovnog cilja. omogućiti optimalno djelovanje tim funkcijama.logistika u prodaji Čimbenici koji djeluju na organizacijsku strukturu: vanjski čimbenici: poslovno okruženje.

god.) Prodaja kao decentralizirana funkcija svoju pak primjenu nalaze u većim trgovačkim poduzećima sa dislociranim prodajnim objektima ili sa širokim asortimanom namijenjenim različitim tržištima i kupcima.3. 164 .Stipčević&Hruškar:trgovačko poslovanje 3. Oblici i razine organizacije prodajne funkcije Prodaja kao centralizirana funkcija primjenu nalazi kod manjih trgovačkih poduzeća te onih koja su smještena na jednoj lokaciji i nude uzak asortiman srodnih proizvoda.1. Zagreb. 1999.9. SKUPŠTINA DIONIČARA UPRAVA NADZORNI ODBOR POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI POLITIKA PROIZVODA I KVALITETE KONTROLING PRODAJA PRODAJA MARKETING PROIZVODNJA A PROIZVODNJA B DIREKTOR PLANIRANJE PRODAJE POSLOVNICA A POSLOVNICA B FAKTURIRANJE TRANSPORT I SKLADISTE Slika: Centralizirana organizacija prodaje(izvor: V.B.

god. ZGB.) Prodajna funkcija može biti i jedinstvena. Kod jednog i drugog oblika potrebno je strategiju i politiku prodaje povezati s funkcijom integralnog marketinga na razini poduzeća.B.decentraliziranoj razini u kojem se slučaju prodaja spušta na dijelove sustava. dok strategiju i politiku prodaje nalazimo unutar funkcije integralnog marketinga a na razini poslovnog sustava. Djelotvoran može biti pristup organizaciji prodaje na centralizirano . 165 .PODUZEĆE X UPRAVA NADZORNI ODBOR TVORNICA A TVORNICA B TVORNICA C DIREKTOR INFORMACIJSKI SUSTAV NABAVA PROIZVODNJA PRODAJA Slika: Decentralizirana razina organizacije prodaje (V.Stipčević&Hruškar:Trgovačko poslovanje 3. a da se uz udaljene prodajne punktove lociraju samo pojedine prodajne aktivnosti koje se s tih lokacija obavljaju efikasnije i racionalnije. 1999.

Zbog toga prodaja može biti optimalno djelotvorna samo ako je dio integralnog nastupa marketinga. Suvremeno tržišno orijentirana prodaja postaje posrednik izmeñu proizvoñača i kupaca prema kojemu je sve orijentirano u smislu stvaranja pravog proizvoda u pravo vrijeme u pravoj količini i na pravom mjestu te po pravoj cijeni.veličina poduzeća .tržište i karakteristike potrošača .4. prodaja kao integralni dio marketing sustava b. Naime.politika asortimana .stupanj razvijenosti marketinške funkcije u poduzeću .Što se tiče vanjske organizacije prodaje. To sto je ova treća funkcija u svojima oblicima najraširenija ima pozitivno ali i negativno značenje za marketing u pojedinim poslovnim sustavima. prodaja organizirana kao samostalna funkcija c. Klasični. globalne pristupe možemo podijeliti na sljedeće vrste: a. cilj marketinga je otkloniti tradicionalnu funkciju prodaje dobrim upoznavanjem kupaca i njihovih potreba proizvodi će se sami prodati. Mnoštvo je bitnih čimbenika koji utječu na unutrašnju organizaciju prodaje: . kao stručna služba i slično. 9. ali i zastarjeli organizacijski pristup takoñer nalazimo kada je prodaja pozicionirana unutar komercijalne funkcije gdje se zapravo isprepliću poslovi nabave i poslovi prodaje. Upravo su gospodarstva razvijenog svijeta davno odbacila organizaciju i povezanost nabave i prodaje. Prodaja je prestala biti sredstvom za plasman proizvoda proizvedenih prema mogućnostima poduzeća a za one koji će te proizvode na tržištu kupiti. Klasični prodajni pristup i klasična tehnika prodajnog poslovanja nije više djelotvoran pristup. Naime. prodaja organizirana unutar komercijalne službe Prodaja kao dio marketinške funkcije – uloga prodaje i njezini zadaci u sustavu marketinga različiti su i novi u odnosu na ulogu istih u prethodnim etapama odnosa poduzeća prema tržištu koje su prethodile marketingu. Moguće je utvrditi da je treća funkcija marketinga prodaja i distribucija s organizacijskog stajališta najdalje otišla. Takoñer stoji činjenica da je svaki veći poslovni sustav ne može bez službe prodaje pa je to najraširenija funkcija marketinga.kadrovski resursi 166 . Unutrašnja organizacija prodaje Kada govorimo o unutrašnjoj organizaciji prodaje pri tome mislimo način organiziranosti funkcija prodaje unutar sebe samih kako djeluje kao funkcija. vrlo često se dogaña situacija da se prodajna funkcija nametne marketingu i da ga determinira te mu onemogući onu pravu kreativnu strategiju i politiku u odnosu na tržište.

organizacija prema kategorijama kupaca e. transport. Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje ili mješovita organizacija predstavlja kombinaciju prije navedenih kriterija.9.1. ukusi i potrebe). 1999. Proizvodna organizacija prodaje – kriterij je proizvod ili grupa proizvoda na temelju kojih se vrši podjela rada kao i specijalizacija prodajnih kadrova. skladište. proizvodna organizacija prodaje c. Kako nema objedinjenosti stvaraju se relativno visoki troškovi poslovanja. funkcionalna organizacija prodaje b. mješovita organizacija prodaje Funkcionalna organizacija prodaje polazi od pojedinih njezinih funkcija odnosno djelatnosti povezujući ih u jednu cjelinu. regionalna organizacija prodaje d. veličina kupnje. Kriterij može biti različit (kupovna moć. MARKETING PRODAJA DIREKTOR PRODAJE ANALIZA I EVIDENCIJA PRODAJE OPERATIVA PRODAJE TRANSPORT I SKLADISTE FAKTURNI ODJEL Slika: Funkcionalna organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3. operativa prodaje. Teritorijalno temeljni kriteriji geografsko područje prevladava kod onih sustava koji su orijentirani na meñunarodno tržište. a što prezentiramo sljedećim prikazom: 167 . Organizacijski ustroj poduzeća Više je autora i više različitih pristupa ali se iskristalizirala podjela na pet osnovnih: a. (izvoz. Zagreb. unapreñenje prodaje).4. Organizacija prema kategorijama kupaca – različiti proizvodi za različite kupce odnosno potrošače. fakturiranje.

cijenama . . asortimanu kapacitetima i kadrovima. Nabava osigurava 168 .MARKETING POLITIKA PROIZVODA POLITIKA CIJENA PRODAJA PROMOCIJA DIREKTOR TRANSPORT I SKLADISTE POSLOVNICA ZA PODRUCJE B ANALIZA PRODAJE PLANIRANJE PRODAJE PRODAJA PROIZVODA A PRODAJA PROIZVODA B POSLOVNICA ZA PODRUCJE A Slika: Kombinirana unutrašnja organizacija prodaje Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3. Iz izloženog principi organizacije svode se na sljedeće: .asortimanu .ne postoje gotovi modeli organizacije koji su primjenjivi svuda i u svakoj prilici i ovise o tržištu. Suradnja prodaje i nabave prijeko je potrebna radi upoznavanja nabave sa zahtjevima kupaca ugovorenom i planiranom prodajom. 1999.2.informatički pristup organizaciji – samo solidna informatička podrška može omogućiti dobru organizaciju funkcije prodaje . potreban je timski rad jer su poslovi prodaje interdisciplinarne naravi .4. Odnos prodaje s ostalim službama u poduzeću Izvršenjem svojih zadataka funkcija prodaje u uskoj je vezi preko odreñene radne dokumentacije s funkcijom nabave.strukturu prodaje uskladiti s organizacijskom strukturom ukupne marketing logistike (s procesom upravljanja i fizičke nabave i distribucije) jer činitelji logistike utječu na odluke o marketingu a to su odluke o: .skladištenju i upravljanju zalihama 9. financija računovodstava kao i drugim stručnim službama u poduzeću.mjestu prodavanja .raspoloživi kadrovi determiniraju organizacijska rješenja. Zagreb.zajednički promatrati organizacijsku strukturu prodaje i distribucije roba je prodana tek onda kada je preuzeta od strane kupca i naplaćena .funkciju prodaje prezentirati kao integralnu funkciju marketinga .

uvjeti rada .analiza i ocjena boniteta i kreditne sposobnosti kupaca u cilju smanjenja rizika naplate potraživanja od kupaca .planiranje potrebnih radnika u prodaji . Suradnja prodaje i financijske i računovodstvene službe: .utvrditi kreditne standarde (rokove plaćanja. korištenjem automatskog obuhvata podataka i integralnog informacijskog sustava poduzeća. minimalnu razinu boniteta kupaca) .utvrñivanje potrebnih obrtnih sredstva .u uvjetima nemogućnosti plaćanja i naplate zaviriti kompenzacijske krugove i postoci prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima . 169 . načine plaćanja. skladište.analiza rezultata ostvarene prodaje preko pojedinih kanala prodaje .kvalitetnu i kontinuiranu ponudu.tumačenje zakonskih propisa o prodaji robe .stručno usavršavanje .oblikovanje asortimana . No.unapreñenje prodaje Navedene stručne službe koje obavljaju poslove izvan neposrednog nabavno prodajnog procesa glavni su informacijski centar i daju podatke i informacije i obavljaju analize za sve organizacijske jedince. Za interaktivni pristup podacima važna je primjena integralnog računovodstvenog programa kojeg mogu koristiti razni odjeli poduzeća kao sto su prodaja.analiza poslovnih klijenata sa stajališta intenziteta narudžbi .izbor oblika prodaje . maloprodaja.analiza troškova i rezultata ekonomske propagande i unapreñivanja prodaje po pojedinim dijelovima asortimana tržišta i klijenata .izbor lokacije .analiza lokacije .stimulacija Suradnja prodaje i službe općih poslova obuhvaća: .privredni sporovi u vezi prodaje robe Suradnja prodaje i marketinške službe obuhvaća: .analiza nabavnih i prodajnih cijena . Suvremeni pristup i koncepcija marketinga traže sinkronizaciju i koordinaciju svih poslovnih procesa.reklamacije kupaca .izlaganje robe .istraživanje tržišta prodaje .utvrditi kolike su mogućnosti kreditiranja kupaca Suradnja prodaje i kadrovske službe obuhvaća: . teško je povući granicu izmeñu njih i drugih organizacijskih jedinica s obzirom na zamjenu klasičnih administrativnih i stručnih poslova rješenjima suvremenih informacijskih sustava.utjerivanje potraživanja od kupaca .

Važnost istraživanja tržišta svodi se na znanstveno pribavljanje podataka i informacija o dinamičnim kretanjima na tržištu. Poslovi pripreme i prodaje Cilj istraživanja tržišta jest prikupiti dovoljno podataka o tržištu ponude i tržištu potražnje kako bi mogli prognozirati budućnost i tako planirati prodaju. Istraživanjem tržišta nastoji se smanjiti neizvjesnost budućih kretanja kako bi se olakšalo strategijsko odlučivanje.istraživanje prodajnih cijena i uvjeta . Prodaja kao integralni dio marketinga PROIZVODNJA MARKETING FINANCIJE KADROVI DIREKTOR MARKETINGA MARKETINSKI INFORMACIJSKI SUSTAV RAZVOJ PROIZVODA OBLOKOVANJE CIJENA PRODAJA I DISTRIBUCIJA POLITIKA PROMOCIJE Slika: prodaja kao integralni dio marketinga Izvor: Stipčević&Hruskar: Trgovačko poslovanje 3.istraživanje procesa distribucije . Stoga taj dio nazivamo pripremom prodaje.istraživanje proizvoda i usluga . U tu svrhu organizirani oblik djelovanja funkcije istraživanja tržišta nalazimo u sustavu službe marketinga. Zagreb. kretanje cijena i odnosi konkurencije. 1999. te prognoziranju temeljnih tržišnih parametara kao što su ponuda. U procesu istraživanja tržišta ističu se sljedeća područja: . potražnja. Postojanje organizirane službe istraživanja tržišta ne isključuje potrebu da se operativni kadrovi u prodaji bave u okviru svoga djelokruga rada odreñenim sadržajima istraživanja. potrošnja.5.9. Istraživanje tržišta čini polaznu osnovu jer je potrebno osigurati realnu podlogu za planiranje prodaje.istraživanje tržišta prodaje . a iza toga slijedi prognoziranje prodaje.istraživanje organizacije i troškova prodaje 170 .istraživanje unapreñenja plasmana . razmjena.

Svrha mu je podizanje stupnja vjerojatnosti tržišnih prognoza i smanjenje rizika. Trgovačko poduzeće kao i sva ostala poduzeća u tržišnoj privredi ovise o kretanjima 171 .izvoñenje segmentacije i dobivanje ciljnih skupina . sustavno prikupljanje i analiziranje podataka glede odnosa izmeñu proizvoda.5. Glavna pitanja na koje treba dati odgovor istraživanjem tržišta prodaje jesu: .istraživanje imidža poduzeća .utvrditi ponašanje potrošača U istraživanju tržišta prodaje vrlo je važno obuhvatiti: . Istraživanjem tržišta prodaje trgovačkog poduzeća potrebno je: . Meñutim.testiranje Mnogi novi poduzetnici misle da je najjednostavnije poslovati u trgovini na malo i da je dovoljno lijepo urediti prodavaonicu i napuniti je proizvodima.ocijeniti vlastiti tržišni položaj .odreñivanje gravitacije i gravitacijskih područja trgovinskog poduzeća .9. Uspjeti znači da je netko uvažio sve posebnosti istraživanja u trgovini.5. praksa pokazuje da su uspješni oni trgovci koji svoje znanje primjenjuju u planiranju razvoja vlastitog poduzeća.utvrditi buduće tržište i buduću prodaju . gdje. kako i kada treba prodavati? .istraživanje konkurencije .utvrditi tržišni potencijal .za veleprodaju – granice gravitacijskih područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluje veleprodaja. Takoñer se analiza provodi i svrstavanjem kupaca prema teritorijalnoj segmentaciji tržišta. potražnju i položaj .istraživanje kupaca .2. komparacijom kretanja vrijednosti u prethodnim godinama i promjene koje su nastale u intenzitetu kupovina. usluga i potrošača radi stvaranja podloge za odlučivanje u planiranju i ostvarenju prodaje. Sama analiza istraživanja tržišta provodi se razvrstavanjem kupaca prema visini ostvarenog prometa u protekloj godini.koliko se uvažavaju želje i primjedbe kupaca pri oblikovanju ponude? 9. Istraživanje kupaca Ovo istraživanje posebno je važno za: .istraživanje lokacije objekta . kome.1. Istraživanje prodajnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje je ciljno usmjereno. koliko.utvrditi potrebe.za maloprodaju ukupno područje gravitacije njenih područja .što.

njihove reakcije u odreñenim situacijama . pitanje lokacije često je trivijalno. Rijetko je to idealna kombinacija.zemljopisnu regiju .njihove prednosti – ponude i popusti . Razboriti poduzetnik uravnotežuje osobne sklonosti s poslovnom logikom. analizu uspješnosti asortimana prodaje po robnim skupinama i tako dalje.unutar tržišnog okruženja i ako žele zadržati postojeća i osvojiti nova tržišta provode integralni pristup tržišta koje obuhvaća: .3. Marketinško istraživanje neizostavno je pri odabiru mjesta. metoda nabave i prodaje. Primjerice.područje unutar toga grada . Kod pružanja usluga računovodstva ili usluga savjetovanja od strane menadžmenta. Druga pak krajnost su djelatnosti poput trgovine gdje nepravilan izbor lokacije može stvoriti ili upropastit posao. Odabir obuhvaća: .ugled u očima potrošača te njihovu ocjenu asortimana cijena i kvalitete usluge . struktura njenih kupaca) .analizu nacionalnog tržišta .analizu tržišta proizvoda iz svog asortimana – opseg i strukturu konkurencije i tendencije u prodaji proizvoda . Dobavljači ili kupci mogu odrediti regionalno lociranje. Treba paziti da više nema gladnog tržišta odnosno tržišta potražnje.odreñeno mjesto unutar toga područja Marketinško istraživanje ocjenjujemo kao najvažniju aktivnost jer ono pruža informacije o tržištu i prije i poslije početka posla.analizu vlastitog načina i strukture prodaje – rezultate prodaje po vrstama prodaje i korištenim kanalima prodaje. umjesto svoj odabir temeljiti na rezultatima istraživanja tržišta. 172 . Primjerice se informacije o konkurentima odnose na: .grad unutar regije .razvojne komponente – asortiman. Značajke izbora lokacije Izbor lokacija u nekim je djelatnostima važniji nego u ostalim. stoga poduzetnik često čini kompromise. a dogaña se da poduzetnici uskaču na prvo prazno mjesto na koje naiñu. 9. od velike je važnosti gdje će trgovac mješovitom robom locirati supermarket. Istraživanjem je neophodno osigurati i brojne informacije o konkurentskim tvrtkama. kapaciteti lokacija.udio na tržištu u ukupnom prometu – teritorijalna distribucija njenih prodajnih kvota. Danas je tržište ponude. Dobivenim informacijama trebalo bi osigurati odgovor na pitanje da li se područje sužava ili širi. financijska moć i kadrovi Navedena pitanja često se zanemaruju ali će nas dočekati na tržištu.5. proizvoda i usluga gdje je kupac kralj i odabire proizvod ili uslugu.

jesu li susjedna poduzeća i prodavaonice zdrave koliko je blizu prva konkurencijska prodavaonica ima li dovoljno parking prostora u blizini je li mjesto dostupno javnim prijevozom kako daleko će kupci trebati putovati da bi kupovali u toj prodavaonici ima li mogućnosti za prostorni razvoj prodavaonice kako se odvijaju isporuke robe jesu li već okolne prodavaonice mamci za kupce je li ljudima izgled mjesta ugodan i privlačan Zaključujemo da poduzeća koja ne istražuju tržište.agresivnosti konkurenata . Bitno je kontinuirano pratiti tržište i raditi analize koristeći: . sklona su nepovoljna kretanja smatrati trenutnim promjenama. Takva trgovačka poduzeća traže uzroke u: . a izvor mogu biti i razni časopisi koji mogu ponuditi razne statističke podatke.direktne i anonimne ankete meñu kupcima . povećava li se grad? Ako se povećava kako brzo? Koji se dijelovi grada najviše povećavaju? kakva je struktura stanovništava po dobi. Poduzetnik istražuje i prikuplja informacije na sljedeći način: Informacije o gradu.stručni i dnevni tisak .nepovoljnom poslovanju banaka .razne publikacije . lokaciji.studije i biltene stručnih organizacija 173 .Informacije se dobivaju od trgovačkih udruga i gospodarske komore.statističke godišnjake . koja nemaju mogućnosti doći do objašnjenja nastalih teškoća u odvijanju tržišne prodaje.vlastite datoteke . redovito i objektivno uočiti i prosuñivati promjene u dinamici tržišnih kretanja. kakvo je stanovništvo toga grada kako ljudi zarañuju za život kakva je dobna struktura ljudi kakva je kupovna moć O sasvim odreñenom mjestu.padu kupovne snage tržišta Ona poduzeća koja imaju organiziranu službu marketinga ili službu istraživanja tržišta mogu brzo. dohotku i zanimanju? koliko sličnih prodavaonica već ima u gradu? Gdje su locirane i kako posluju? prevladava li urbani duh grada? Informacije za područje unutar grada.

garancija. sastavljena poput pozdravnog govora. Odgovor na to potreban nam je za učinkovitije oblikovanje promocijske poruke. televizija. tada možemo odrediti i medij komunikacije. da li su dostatna i tko o sredstvima odlučuje. Da bismo što lakše odredili sadržaj i strategiju promocije potrebno je utvrditi prije svega vremensko odreñenje. Promocija je kritički dio svake trgovačke djelatnosti. Obavijest o promociji najučinkovitije je započeti sedam dana prije njenog početka. usluga. pad utjecaja na tržištu i vrijeme aktualnih dogañaja. Poruka svakako mora sadržavati sve potrebne 174 . maloprodaja. Svaka od tih situacija uvjetovana je drukčijim okolnostima i stoga se svaki put pojavljuje mogućnost nove strategije i novih načina. publicitet. Analitičare i istraživače tržišta koji rade na pripremi prodaje zanimaju sljedeće temeljne stvari s tog područja: . boja. Vrlo je važno imati pravu sliku o tome sto se očekuje budući se tako može najbolje odrediti smjer poslovanja.kolika su ulaganja tog poduzeća u područje promocije. Postupkom oglašavanja kupce zapravo obavještavamo o proizvodima i uslugama. što podrazumijeva početak nove sezone. ciljnoj skupini mora upućivati na korist.da li i u kojoj mjeri napore prodajne funkcije prate promotivne aktivnosti tog poduzeća. izravna pošta. nabavku novih proizvoda. transport.fizička distribucija.kolika je raznolikost aktivnosti u tom području: U okviru uslužnog spleta -marka. 9. letci. izlog. cijena. Neizostavno pitanje jest kojoj ciljnoj skupini je namijenjena promocija. skladištenje. radio. manipulacija. U sustavu distribucijskog poslovanja .Razvoj računalne tehnologije i telekomunikacije omogućile su čak i manjim poduzećima da bez većih financijskih izdataka pribave potrebne poslovne informacije. . . Vrste medija mogu biti. U okviru komunikacijskog sustava – utjecanje ekonomske propagande. izlaganje. Potencijalni kupci moraju dobiti informacije o ponuñenim proizvodima i uslugama.da li poduzeće samostalno kreira i provodi poruke ekonomske propagande ili to povjerava stručnim medijskim kućama. . koji bi najdjelotvornije prenio poruku ciljnoj skupini. stil. Kakva mora biti promotivna poruka? Promotivna poruka mora biti kratka i jasna. vrijeme prodaje starih zaliha. Kada odgovorimo na sva pitanja koja uključuju prosječnu starost ciljne skupine krajnji učinak će biti veći i bolji. veleprodaja. obavijesti u trgovini. kanali prodaje. .4.da li su poruke ekonomske propagande djelotvorne. oglasi u novinama. Promotivne aktivnosti U analizi promotivnih aktivnosti potrebno je obratiti pažnju procesima komuniciranja s tržištem. dizajn. osobna prodaja. katalozi i ostalo. unapreñenje prodaje.5. Kada zaključimo komu je i kada namijenjena promocija. Upravo je promocija alat s pomoću kojega se to postiže. Potrebno je pravilno planirati i izvoditi u nekoliko faza. inventura.

te jasnoći poruke. o završnoj prodaji i razradi. push strategija su oglasi. Licem u lice osobna prodaja pomaže da kupac kupi proizvod.“ „Push strategija“ vuče kupce kako bi primijetili proizvod. o mjestu. o veličini. Primjerice. potiče interes ali ne zaključuje prodaju. Takvom analizom otkrit ćemo moguće greške. već je ponavljanje poruka u promociji nekog proizvoda nužno. One su vješte u pripremi poruka profesionalne kvalitete kako u časopisu tako i za radijske i televizijske oglase. obavijesti. 175 .5. Drugi pak na to pristaju ako ih agent za medij iznenada posjeti s nekim atraktivnim angažmanom. Naime. Tamo gdje prestaje djelotvornost oglašavanja. stilu. komentaru kupaca.5. ciljane prema potrebama i željama. Pošto poduzetnik najčešće nije stručnjak za oglašavanje potrebno je raditi sa agencijama za oglašavanje. Reklamna agencija preporučuje medij koji bi poduzetnik trebao koristiti ako želi da njegove poruke imaju uspjeha. ali i uspješnost obavljenog posla i ostvarenje postavljenih ciljeva. Oglašavanje navodi kupca na kupnju. o preglednosti. promocije. Obavijest o promociji na samo jednom mjestu nikako nije dostatna. dok „pull strategija“ nastoji postići da ga kupe. Neki poduzetnici misle da je oglašavanje samo trošak. čitljivosti slova. domišljati razmišljaju o vlastitoj promidžbi i izboru medija. postoji meñuutjecaj oglašavanja i osobne prodaje pa poduzetnici pokušavaju uspostaviti ravnotežu „push i pull strategije. o promidžbenom materijalu. 9. Najbolje sadržajno sastavljene poruke neće ostvariti cilj ukoliko se izostave nekoliko osnovnih zakonitosti. a pull strategija je trgovac – znalac. Potrebno je voditi računa o izboru boje i grafike.informacije o tom proizvodu. Treći. Ocjena promocije Za vrijeme promocije bilježit ćemo zapažanja o broju posjetitelja. počinje djelotvornost osobne prodaje.

b. pa se prodavač trudi otkriti kupčeve potrebe te tako proizvod može zadovoljiti te potrebe. MATE. MATE. 4. izdanje POTROŠAČ Prodaja van Put proizvoda TRGOVINA Prodaja kroz Propaganda za trgovinu Temeljna propaganda za temeljnog potrošača Put proizvoda PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod push strategije Izvor: N. izdanje Prodajni proces Iako ne postoje dvije prodajne situacije slične jedan drugoj. Siropolis: Management malog poduzeća. 4. 176 . predviñanje – u prvom bi koraku marketinško istraživanje sugeriralo koji će potencijalni kupci najvjerojatnije kupiti proizvod. pristupanje kupcima – prvi dojmovi su uvijek jako bitni. propaganda koja preskače) PROIZVOðAČ Slika: Mehanizam djelovanja kod pull strategije Izvor: N. prodavači se jako oslanjaju na proces koji se odvija u koracima. a. govoreći mu o prednostima proizvoda u odnosu na konkurenciju.POTROŠAČ Utjecaj savjesnosti Put proizvoda TRGOVINA Utjecaj savjesnosti Put proizvoda Jaka propaganda za konačnog potrošača (tzv. Siropolis: Management malog poduzeća. prodavač se usredotočuje na one potencijalne kupce koji su voljni i financijski sposobni kupiti proizvod.

jer su kako znamo. Prodavači daju prodavaonici njenu osobnost. Istinska provjera dobrog prodavača jest zadovoljan kupac. malo prodavača stručno obradi svoje proizvode – osobine. žaleći se da ih proizvoñači. komunikacija. U veletrgovini. Meñu njih spadaju – uredan izgled.c. odnosno dobavljači premalo informiraju o novostima i da se moraju sami snaći iz priloženih deklaracija i uputa za upotrebu.5. korisnost. potencijalnog kupca pitati hoće li kupiti proizvod. pomažu joj oblikovati image i zadržavaju kupce da ne odu negdje drugdje. Nezaobilazna tema kod pronalaženja pravih prodavača jest motivacija ili kako pokrenuti prodavača. u pravoj količini i prave kvalitete. Potrebno je naći dobre kupce. mogućnost kombiniranja. U svakom slučaju slabo poznavanje proizvoda od strane prodavača nema opravdanja. zaključivanje prodaje – to je najvažniji korak koji se od prodavača zahtijeva. Tu je i uvjeravanje kupca da će mu u slučaju problema prije ili poslije isporuke proizvoda. Na žalost. upotrebljivost za odreñene potrebe. Odlično savladavanje i poznavanje informacija o robi u prodaji osnova je uspješne prodaje i prodavači toga moraju biti svjesni. Zahtjevi za prodavačima jako variraju. d. Koraci u izgradnji motivacijskog sustava su sljedeći: izbor onih poslovnih funkcija i osoba kod kojih je motivacija od najveće važnosti (prodaja je sigurno jedna od njih) odreñivanje ciljeva odabir motivacijskih alata sinkronizacija motivacijskih alata implementacija motivacijskog sustava stvaranje stava kod zaposlenika da se motivacijski sustav može mijenjati Što se kod prodavača može motivirati? Ne motiviraju se one stvari koje bi trebale biti standardno. prodavači moraju jako dobro poznavati sve svoje proizvode. Motivacija je volja za djelovanje! Jednostavno definiranje ali ne i njeno uspostavljanje. 177 . Često tvrtke zaborave svoju ulogu u motiviranju zaposlenih.Prodajni proces U maloprodaji je najvažnija osobna prodaja. veletrgovci veza izmeñu više kupaca i više proizvoñača. vrstu i kvalitetu sastava. prevladavanje prigovora – prodavač daje priliku da kupac daje prigovore. Taj posljednji korak zahtijeva od prodavača da narudžbu prati i dovede do kraja i time se osigura proizvod i isporuči na vrijeme. neophodan je prodavač visokoga znanja i stručnosti jer zadovoljava posebne kupce. e. već prihvaćen način poslovanja i ponašanja. demonstriranje proizvoda – bitno je da kupac osobno provjeri proizvod. 9. poznavanje prodajnog procesa. izbor.6. pomoći. poznavanje korištenja računala.

nagrade koje se najčešće isplaćuju jednom godišnje i ovise o ostvarenom profitu. ali je njihov učinak više kratkotrajan Nagrada rezultata. jer je po njegovom mišljenju upravo on najzaslužniji što tvrtka (prodaja) postiže dobre rezultate. Snagu i trajanje motivacijskih alata možemo ovako rangirati: Plaća je prije svega mehanizam ostvarivanja sigurnosti. Suvlasništvo – slično kao i opcija znače najviši stupanj motivacije prodavača. ovo je taktički alat koji dobro služi kad se pojavi potreba za forsiranjem prodaje odreñenih proizvoda Motivacijski treninzi – seminari koji imaju visoku motivacijsku snagu. Kao motivacijski alat dosta je visoko pozicioniran i po snazi i po trajanju učinka Opcije – predstavljaju mogućnost suvlasništva tvrtke poslije nekog vremenskog razdoblja. Bonusi. Kratko joj je trajanje učinka. veća joj je snaga i trajanje učinka kao motivacijskog alata Ciljana provizija – brzo se može doći do ostvarivanja rezultata Nagrade imaju snažan utjecaj na zalaganje u poslu. Prodavači žele imati jasnu motivacijsku shemu tako da mogu izračunati proviziju zadnji radni dan u mjesecu. Prodavač traži da ga se tretira na poseban način. Što dakle zaslužuje motivaciju i čime možemo motivirati prodavače? Motiviraju se sljedeći prodajni rezultati: veliki broj narudžbi visoka prosječna vrijednost prodaje permanentnost prodaje u vremenskom intervalu biti bolji od drugih doprinos boljem prodajnom poslovanju čitave tvrtke Prodavači vole natjecanja i usporeñivanja s konkurencijom (naročito ako su bolji od nje).sugestije za poboljšanje pristupa i rezultata.nagrañuju se izvanredni rezultati. Bonus najviše uključuje brigu o troškovima odnosno dobiti tvrtke. 178 . tim oblikom motivacije tvrtka pokazuje nekim prodavačima da želi s njima raditi na dugi rok. ali su kratkog vijeka Napredovanje – unapreñenje može imati pozitivne učinke za osobu koja cijeni status pa i za tvrtku ako je dobro procijenila koga unaprijediti. Duže joj je trajanje učinka od plaće. Progresivna provizija – znači gradacijsku skalu motivacijskog dijela s obzirom na ostvareni promet. ali nema motivacijsku snagu. Zapažanja pokazuju da ukoliko prodavaču nije pružena mogućnost bolje zarade. on postaje ispod prosječan. Provizija ima motivacijski učinak pogotovo ako u postocima prijeñe psihološku ogradu. Stručnjaci spominju čak 11 vrsta alata u motivaciji prodavača.

marketinški stručnjaci moraju odlučiti kako se s njima nositi.7. sirovinu ili sl. Problemi etike vezani za proizvod Općenito govoreći problemi etike vezani za proizvod. Problemi etike u marketingu – prodaji Kad god neki postupak trgovačkog poduzeća u potrošača izaziva osjećaj da su prevareni. to može dovesti do situacije da poduzeće odluči zamijeniti kvalitetan proizvod.5.Sama prodajna promidžba ima niz oblika: .7. kada se pojave problemi. Pitanje etike postavlja se u slučaju kada stručnjaci za marketing ne informiraju kupce o promjenama u kvaliteti pojedinih proizvoda. nastaju u situacijama kada poduzeća propuste otkriti moguće rizike u uporabi odreñenih proizvoda ili pak ne daju precizne informacije o njegovim funkcijama ili primjeni. izbjegavajući pri tome visoke medijske troškove.izložbe stvaranja dodatnog image-a Servis – ovo marketinško sredstvo brine se o tome da se kupcima kompletira usluga i poveća njihovo zadovoljstvo. Velika je vjerojatnost da će se ukupni prihodi i profit znatno poboljšati ako poduzetnik nudi i jamstvo za svoj proizvod. Primjerice. Jamstva o ispravnosti proizvoda mogu biti važna taktika u poduzetnikovoj marketinškoj strategiji.besplatni uzorci radi uvoñenja novog proizvoda . Bez obzira na razloge koji su u pozadini pojedinih pitanja etike. Kako se konkurencija izoštrava. politike i okruženja organizacije u kojem ona posluje.1. javlja se problem etike u marketingu bez obzira na zakonitost ili nezakonitost radnje. manipulirani ili izigrani. 9. jedna gotovo besplatna poruka bila bi angažiranje autora knjige od strane izdavača za promociju vlastite knjige. Publicitet – njegova je svrha privući pozornost na poslovanje i proizvod. 9. za lošiji.5. kako bi na taj način smanjilo troškove proizvodnje i poslovanja.proizvod se prodaje uz još jedan nesrodan predmet . a visina profita smanjuje. 179 . Pitanje etike pojavljuje se zbog sukoba izmeñu osobnih moralnih filozofija pojedinaca i marketinških strategija.posebni popusti u cijenama dobro su sredstvo prodaje zastarjele zalihe ili pak robe sporog obrtaja .natjecanja meñu prodavačima radi poticanja na ostvarivanje povećanog prometa .

3. ima neka prava i nagradu za rad za svoj dio posla.7. 9. Problem podmićivanja u prodaji Kada se nekoga dariva novcem ili posebnim uslugama sa svrhom ostvarenja prodaje. Upravo neplaćanja u dogovoreno vrijeme mogu se smatrati problemom etike u distribuciji.5.5. Brojni odnosi izmeñu posrednika u marketingu ujedno su i brojne prilike za nastanak sukoba i sporova.9. Uzrok nepravilnom reagiranju u svakoj a najprije u problematičnim situacijama jest gotovo uvijek neobrazovano i nedovoljno stručno osposobljeno prodajno osoblje.2.7. Proizvoñač može očekivati primjerice od trgovine na malo da plaća u skladu s ugovorom te da ga na vrijeme informira o stanju zaliha. te neiskazivanje stvarne cijene pojedine robe. 9. Problemi etike u distribuciji robe nastaju u odnosima izmeñu proizvoñača i posrednika u marketingu (trgovine na veliko i trgovine na malo) koji olakšavaju protok robe. Problemi etike u promociji Proces komuniciranja širi lepezu etičkih problema. naknadno odreñivanje cijena.4. Neetično ponašanje u propagandi može bitno ugroziti povjerenje kupaca u tvrtku. poneki su problematični u svojim nastupima. prihvaća neke odgovornosti. Problem etike u distribuciji robe Pojedine odluke o cijenama. ali problem može izbiti ako se žele zaraditi extra profiti na račun svojih kupaca. 9.5.7. 180 . Poduzeća imaju pravo odreñivati cijene svojih proizvoda kako bi na taj način došli do razumne granice profita. npr. Takva je praksa štetna jer guši poštenu konkurenciju izmeñu poduzeća i ograničava odabir potrošača. zbunjujuća propagandna poruka ili problematična taktika publiciteta. U svakom slučaju nejasne i neodreñene poruke ostaju problem etike u propagandi. Svaki posrednik u tom procesu ispunjava različite zadaće. Zlouporabe u propagandi mogu se kretati od pretjerivanja u hvaljenju i zatajivanju činjenica do otvorenog laganja.5.7. Problemi etike kod osobne prodaje Iako je većina prodajnog osoblja poštena. tipični su problemi etike pri odlučivanju o cijenama. Primjerice. uvijek je u pitanju jedan oblik podmićivanja. prodajno osoblje nekih tvrtki koristi veoma agresivne metode prodaje bezvrijednog osiguranja ili pak knjiga. Ponekad je propaganda upitna stoga što je nepoštena i prema konkurentima.5.

Instrumenti prodajne politike su elementi marketing mix-a tj.razlog navedenoga jest u nedovoljno izraženoj kupovnoj moći potrošača ili pak u povoljnijim konkurentskim cijenama. a jedna je uklanjanje prodajnog osoblja za koje se pouzdano zna da su skloni neetičkom ponašanju.Rizik cijene. na veliko i na malo). sezonskih. na malo. .7. tražene kakvoće robe (problemi s plasmanom npr. zasićenosti tržišta). Etičke vrijednosti moraju postati sastavni dio kulture organizacije i marketinških strategija.nedovoljna provjera boniteta.statusu i motivu kupaca .Rizik prometa.razlike u namjeni robe . ali i osigurati robu. a razlog nalazimo u neusklañenosti izmeñu plana nabave i plana prodaje i stvarnih potreba tržišta (npr.5. prodaja po sniženoj cijeni). . Poboljšanje etičkog odlučivanja u marketingu Brojne su mogućnosti poboljšanja etičkog ponašanja u organizaciji. asortiman i usluge. prigodnih artikala. kreditne i platežne sposobnosti kupca. 9. načela.6. Prodajna politika Politika prodaje je sastavni dio marketinga i kao takva sadrži ciljeve.ugovoriti transportne klauzule prema kojima rizik snosi druga ugovorna strana.ako tržište ne prihvati planirane prodajne cijene. koji meñusobno usklañeni djeluju na prodaju proizvoda. .broju transakcija .Rizik transporta i rukovanja. .uvjetima i načinima prodaje Politika prodaje dolazi do izražaja uklanjanjem i smanjivanjem poslovnih rizika. ponuñene i očekivane tj.9. stavove i metode za postizanje ciljeva koji se želi ostvariti prodajom proizvoda i usluga (na veliko.ako se ne mogu ostvariti planirane prodajne kvote. cijena. unapreñenje prodaje. načini prodaje.razlika izmeñu stvarne. modnih.6. a to su: . a druga je mogućnost usavršavanja etičkih standarda same organizacije. 181 .cijenama . Razlikuju se u trgovini na veliko i trgovini na malo osim položaja u kanalu distribucije i zbog: .Rizik kakvoće. veće od optimalnih.Rizik kupca. . U tom smislu govorimo o etičkom kodeksu koji predstavlja formalizirana pravila i standarde ponašanje sa kojima tvrtka jasno pokazuje što očekuje od svojih djelatnika.Količinski rizik.količinama prodaje .prekomjerne zalihe tj.potrebnoj specijalizaciji .

Politika asortimana u trgovačkim poduzećima: . „suhi artikli“ (konzerve i pića). g. montaža. politika marke proizvoda.odreñuje individualnost. b.ono što je za proizvodno poduzeće politika proizvoda to je za trgovačko politika asortimana . dok politika asortimana prati tržišne promjene (sadašnje i potencijalne) i brže i lakše im se prilagoñava U prodajnom asortimanu trgovačkog poduzeća prevladava tzv. simbolom i imenom osigurava se prepoznatljivost vlastitog proizvoda od proizvoda konkurencije. Ukupnu politiku prodaje čine pojedinačne politike: a. standardni ili osnovni asortiman. a čine ga artikli s kojima se stalno posluje i imaju ravnomjernu prodaju. potražnja. f. e. Potrebno je povećati vrijednost proizvoda. jer imati i široku i duboku ponudu i dobro sortirane proizvode znači imati i visoke troškove držanja zaliha. demonstriranje i sl.- Rizik poslovnog ugleda. a ne smanjiti njegovu cijenu. Evidencija o 182 . zatim kućni alati. Za kupca je cijena previsoka s obzirom na to što kupnjom dobiva. d.posljedica nedostatka u radu prodajne službe npr. politika rabata. politika cijena-presudan činitelj politike cijena su troškovi.središnji dio politike prodaje na koju se nadograñuju ostali elementi marketing mix-a .politika proizvoda se teže i sporo mijenja. a od prehrambenih proizvoda tzv. U velikim supermarketima to su najčešće artikli za podmirivanje svakodnevnih potreba domaćinstva.znači odabir vrste trgovine (veleprodaja ili maloprodaja). nepotpuni i nedovoljno definirani kupoprodajni ugovori. Nazivaju se još i skladišni artikli jer se stalno nabavljaju uglavnom od istih dobavljača kad zalihe padnu na minimalnu ili signalnu razinu. Najčešće je to oko 20% proizvoda koji zauzimaju oko 50% skladišnog i prodajnog kapaciteta i ostvaruju oko 80% ukupne prodaje. profiliranost trgovačkog poduzeća na tržištu . politika izbora načina prodaje. greške isporuke. sportski artikli. politika usluga u prodaji. konkurencija i gospodarska politika zemlje. kredit kod kupnje. Osnovni cilj politike prodaje je ostvarenje profitabilne prodaje nabavljenih proizvoda. dostava. školski pribor. c.skup aktivnosti kojima se kupcu olakšava kupnja i upotreba kupljenih proizvoda (npr. odabir tipa prodavaonice.dizajnom. politika ambalaže. To treba znati.). a cijenu će uvijek sniziti konkurencija.ukupnost odluka koje se odnose na pakiranje i ambalažu i zaštitu proizvoda i okoliša. Za konkurentsko tržište vrijedi pravilo da se najviše isplati raditi na kakvoći i vrijednosti vlastitog posla. politika asortimana. odabir metode prodaje i sl. Upravo je to najteže.jedan od oblika diferenciranja prodajnih cijena i sredstvo utjecaja na politiku maloprodajnih cijena.najteže je odabrati optimalan asortiman.

troškovima i koeficijentu obrtaja za ove artikle je stalna jer vezuju najveći dio kapaciteta i financijskih sredstava trgovačkog poduzeća. ako poduzeće suzi asortiman odbacujući artikle s usporenim obrtajem dovodi u pitanje zadovoljenje potražnje. To su najčešće komplementarni proizvodi koji proširuju i obogaćuju ponudu i doprinose imidžu poduzeća.preširok asortiman smanjuje koeficijent obrtaja (zbog postojanja artikala s niskim koeficijentom obrtaja) . Pri promjeni dimenzije asortimana mijenja se prihod ali i troškovi poduzeća i to ne uvijek u istom omjeru npr: . Za razliku od standardnog asortimana svi ostali povremeni. s jedne strane i interesa trgovca zbog ekonomičnog poslovanja. prigodni i sezonski artikli čine tzv. prepoznatljivost trgovačkog poduzeća Prilagoñavanje dimenzije asortimana zahtjevima tržišta stalna je zadaća politike prodaje. Zbog toga veletrgovci preispituju koliko je linija proizvoda potrebno voditi i odabiru najprofitabilnije. odbacivanjem nerentabilnih artikala manje su i potrebe za obrtnim sredstvima. Važno je za svako trgovačko poduzeće utvrditi optimalni asortiman (po dimenziji i kvaliteti).sužavanje asortimana i smanjenje dubine znači i smanjivanje zaliha . dopunski asortiman. Artikle grupiraju prema ABC sustavu od najprofitabilnijih (A) do najmanje profitabilnih (C).suženje i produbljivanje asortimana radi specijalizacije usporava obrtaj zaliha jer su nužne zalihe svih artikala nekog proizvoda kako bi se omogućio širi izbor i održala specijalizirana prodajna sposobnost . s druge strane . manji rizici i gubici .proširivanjem asortimana povećavaju se zalihe. širinu i dubinu ponuñenog asortimana. ali i tržištu prodaje prateći potrebe i ukuse potrošača i njihove navike prilikom kupnje. jer npr.preuskog i preširokog asortimana. Trgovačka poduzeća prilagoñavajući se promjenama na tržištu nabave uvoñenjem novih proizvoda. vrsta prodavaonice utječe na dimenzije.selekcijom asortimana. Trgovačka poduzeća na malo klasificiraju svoje prodavaonice prema ponuñenom asortimanu tj. To je znači kompromis izmeñu: . Dopunski asortiman može postati i faktor preživljavanja u razdobljima slabe potražnje za proizvodima iz standardnog asortimana.očekivanja kupaca i njihovih interesa. razini zaliha i obujmu prodaje.proširivanje asortimana modno ili tehnički osjetljivim artiklima povećava rizik zaliha .zalihama. Napuštaju klasično formiranje asortimana prema trgovinskim strukama. Za te tri grupe različita je i briga o razini zaliha. Asortiman olakšava kupovanje i povisuje vrijednost proizvoda koji su sadržani u njemu. a preširokim asortimanom gubi individualnost tj. prema utvrñenim potrebama ciljnog tržišta i prema troškovima prodaje tj.spremnost 183 . Svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih. a time fiksni i varijabilni troškovi (veći skladišni i prodajni prostori i veći broj zaposlenih) .proširivanjem asortimana postiže se ravnomjerno korištenje kapaciteta i degresija fiksnih troškova .

- uzak i dubok asortiman omogućava specijalizaciju osoblja u nabavi. a odnos postojećih i novih proizvoda može biti: komplementaran tj. skladištu i prodaji (bolje poznavanje robe s tehnološkog i tržišnog stajališta) preuzak asortiman za kupce je nedovoljno atraktivan i vodi sniženju prodaje preuzak asortiman podložan je sezonskim oscilacijama tj. skladišni i prodajni kapaciteti. jer npr. je li se ponuñenim asortimanom ostvaruje koeficijent obrtaja koji osigurava prihod za pokrivanje rashoda trgovine Koliko će proizvoda trgovačko poduzeće uključiti svoj asortiman ovisi o: potrebama. očekivanjima i platežnoj sposobnosti ciljanog tržišta raspoloživom kapitalu (veličina poduzeća. na tržištu jača konkurentsku sposobnost. prodavaonica) rasporedu i povezivanju poslovnih objekata (layout) sposobnosti i stručnosti zaposlenih metodi prodaje i metodi nadzora zaliha željenom imidžu poduzeća-prodavaonice - Politika asortimana trgovačkog poduzeća mora biti fleksibilna i prilagoñavati se sve bržim i češćim promjenama u proizvodnji i potrošnji i stalno uvoditi nove proizvode i robne linije. isključuje kupovinu drugog jer zadovoljavaju istu vrstu potreba kod potrošača 184 . širi asortiman izaziva veće fiksne i varijabilne troškove) informacijskom sustavu poduzeća (npr. kupovina jednog povlači za sobom i kupovinu drugog i supstitutivan tj. Proširivanje asortimana proizvodima iste ili srodne skupine proizvoda obogaćuje asortiman i trgovačkom poduzeću daje nove mogućnosti. POS blagajne) financijskim rizicima dostupnosti i pouzdanosti nabave troškovima distribucije koeficijentu obrtaja asortimanu konkurencije modi makro i mikrolokaciji objekta (skladišta. smanjena potražnja za odreñenom grupom artikala ne može se kompenzirati povećanom potražnjom na drugoj strani Optimalni asortiman neke prodavaonice takoñer je kompromis izmeñu: ponude robe po širini i dubini koju kupci očekuju naći u toj prodavaonici i za koji imaju interes i ekonomičnog poslovanja prodavaonice tj. financijska sredstva.

i ograničenih mogućnosti izlaganja u trgovini s druge strane. te prihvaćati ekološki opravdanu ambalažu i materijal za pakiranje.U ponudi poduzeća mogu biti i neprofitabilni proizvodi iz strategijskih razloga jer se tako drže kupci zainteresiranim za kompletni asortiman. npr.ponudom proizvoda prihvatljive kvalitete uz samo osnovne usluge prodaje ali tome i prilagoñene cijene Trgovačka poduzeća na malo. Najvažniji kriteriji za prihvat nekog 185 . te su prisiljena provoditi strategiju diferencijacije ponude na jedan od ovih načina: stjecanjem ekskluziviteta u prodaji odreñenih poznatih proizvoda isticanjem vlastite marke stvaranjem posebne prodajne atmosfere raznim priredbama.za artikle u maloprodaji odgovarajuću mikrolokaciju (mjesto i položaj u prodajnom prostoru i na polici prema potražnji) . iznenañenjima izlaganjem najnovijih proizvoda promjenama u izlaganju i oglašavanju nabavom robe ili pružanjem usluga po narudžbi (šivanje. Analiziranjem postojećeg asortimana treba utvrditi: . ali sa što manje rizika nekurentnih zaliha. Trgovačka poduzeća pozicioniraju se na tržištu i meñusobno razlikuju i konkuriraju upravo ponuñenom asortimanu ali i po njemu prilagoñenim uslugama. a za koje vidno opada interes . .kod kojih proizvoda postoji mogućnost tehničke i modne zastarjelosti . graviranje) Pri formiranju asortimana potrebno je voditi računa i o njegovim ekološkim komponentama tj. koji idu teže. 9. Politika asortimana Politikom asortimana se zbog sve šire ponude roba (na što utječu i procesi globalizacije) s jedne strane. obavlja predizbor svega ponuñenog. revijama.ponudom visoko kvalitetnih proizvoda uz viši nivo usluge ali i sa visokom cijenom .koji dijelovi asortimana formiraju glavninu zaliha (ABC metoda) . dati prednost onoj robi koja nakon uporabe neće onečišćavati okoliš ni utjecati na zdravlje ljudi.6.utjecaj sezonskih oscilacija na pojedine dijelove asortimana Stalnom analizom asortimana poduzeće želi osigurati što kompletniji i atraktivniji asortiman.u kojoj je fazi životnog ciklusa pojedini proizvod . degustacijama i sl. cijenama i ponuñenim uslugama.je li novo-uvedena linija proizvoda smanjuje prodaju postojećih artikala .koji dijelovi asortimana idu bez smetnji. izložena su većoj konkurenciji prodavaonica sa istim ili sličnim asortimanom.1.

Dakle. trgovac na malo će početi razmišljati kako taj prodajni prostor rasporediti na pojedine artikle. WC. 186 . upravljajući se prema pažljivo ispitanim i definiranim željama i potrebama kupaca. Naime. treba osigurati da u svojoj prodavaonici ili lancu prodavaonica ima pravu robu. kabine za probu. a ne artikli strateške poslovne jedinice u zadovoljavanju potreba kupaca i ostvarivanju ciljanog prometa i dobitka. izravna profitabilnost proizvoda (prehrambene prodavaonice i knjižare su tipovi prodavaonica koji najčešće koriste opisano načelo koeficijenta prometa i produktivnosti). Ako pretpostavimo da je napravio najbolji izbor robe. imajući na umu kupce kojima se obraća. Ova poslovna filozofija se nedavno pojavila. Mjerila rasporeñivanja prostora po robnim kategorijama dovode se u svezu s mjerilima uspješnosti tj. profitabilnost police i naravno zahtjevi potrošača. Zajednički odreñuju optimalni asortiman tj. profitabilnosti robnih kategorija i to: promet po dužnom metru police ili četvornom metru prostora marža u odnosu na investiranje u zalihe koeficijent obrtaja broj dana držanja jednog proizvoda na polici tzv. U tome mu pomaže koncepcija upravljanja robnim kategorijama ili Category management.2. a zasniva se na shvaćanju da su robne skupine. Kako su razna istraživanja pokazala da sve više potrošača (oko 70%) odluku o kupnji donose na prodajnim mjestima. daleko od kupaca garderobu osoblja toalet prostor za kupce-salon za kupce. onaj proizvodni miks i kombinaciju marki koje su prikladne za tip.Category management Nakon što je odredio namjenu prostora kojim raspolaže. veličinu i potražnju odreñenog prodajnog mjesta. Prvo pitanje vezano je na koncepciju rasporeda unutrašnjeg prostora koje se dijeli na: prodajni prostor-površina za izlaganje robe skladišni prostor-površina gdje se roba drži na zalihi.proizvoda u asortiman prodavaonice su obrtaj na polici. a troškovi oglašavanja su sve skuplji. trgovac na malo. ali mora odgovoriti i na pitanje kako robu izložiti kupcu. trgovac se pita po kojim kriterijima i kako rasporediti robu u prodajnom prostoru. restoran.1. preostaje mu da smjesti na stotine ili tisuće najrazličitijih proizvoda u prostoru koji mu stoji na raspolaganju. u pravo vrijeme i po pravoj cijeni. a drugo na načelo prezentacije robe.6. razna dizala parkiralište i široke prolaze). 9. u formiranju asortimana poslovno surañuju proizvoñač i trgovac.

za razliku od marginalnih kategorija koje dobivaju manji prostor. Nadalje. Za druge veliki prodajni lanci primjenjuju drastične zahtjeve.za regal 187 . meso.rabat za akcije . jer npr. vratimo se promatranom odnosu trgovca i dobavljača odnosno proizvoñača. motivaciji kupca. u kojem omjeru su optimalne za njegove prodavaonice i c.optimalnom asortimanu .Smisao ovih mjerila je u tome da visoko profitabilne robne kategorije dobiju najveći dio prostora. cvijeće. Moraju voditi računa o: . No. kravate. Grupiranje robe koje uzima u obzir funkciju robe vidi se na primjeru prodavaonice muške odjeće koja drži odjela. Sve navedeno potkrepljujemo primjerima.djelotvornom korištenju prodajnih površina . uvažavaju robne kuće koje u prizemlju i prvom katu smještaju proizvode koji se kupuju impulsno. primjerice. proučavanje i izbor vrsta i marki tih proizvoda b. zna da samo četiri marke na odreñenom prostoru mogu donijeti optimalan obrtaj i profit.uspješnom uvoñenju novih proizvoda S dobavljačima koji automatski ulaze na prodajno mjesto kao nositelji kategorije ili imaju u njoj važnu ulogu. Bira one koji su na prvom ili drugom mjestu u svojoj kategoriji i uzima ih za „kapetane kategorije“(ako je „Podravka“ lider u proizvodnji juha. povrće. tržišnom segmentu i uvjetima držanja robe.posebno se naplaćuju čeone pozicije na policama . nema većih problema u reguliranju odnosa. sportsku mušku odjeću. Što se tiče prezentiranja robe.za ulaz u prospekt s promocijom . Četvrti tip grupiranja uzima u obzir posebne uvjete držanja robe. prodavaonica igračaka. košulje.godišnji bonus . voće.bonus dobrodošlice . ali i vezice i kremu za cipele. kako će biti smještene na prodajnom mjestu Lider kategorije ima o tome više podataka. a ne vodi računa o optimalnoj prodaji trgovca. npr: . ispada iz igre. a na višim katovima izlažu proizvode koji traže razmišljanje i duži odabir. cipele. trgovcu na malo bit će od koristi i sljedeće grupiranje robe: prema funkciji robe. dugmad za manžete i igle za kravate. Grupiranje pak robe prema kupčevoj motivaciji npr. ako kapetan kategorije igra samo u svoju korist. Kod grupiranja robe prema tržišnom segmentu različiti proizvodi koji zadovoljavaju potrebe odreñene vrste kupaca izlažu se zajedno npr. njezin trgovački partner joj prepušta): a.doplate ako se na polici ne ostvari prosječni profit po četvornom metru izlaganja . U većini slučajeva trgovina ne želi za odreñenu grupu proizvoda raspravljati sa svojim proizvoñačima ravnopravno.rabat na fakturu .

personificiraju je. pa tako. po svojim osobinama biti prihvaćene u cijelom svijetu. emocionalnu vezu s potrošačem i na temelju tih osobina gradi svoju posebnost i različitost. U suvremenom procesu. Pod identifikacijom se podrazumijeva brzo zapažanje i prepoznavanje. običaje. Meñutim fenomen današnjice zove se privatna i vlastita marka. marke se poistovjećuju s ljudskim osobinama. Gotovo dnevno mislimo na Cola-Colu. dobile su epitet globalne. pakiranjem. Marka dobiva svoju vrijednost i u bilanci poduzeća.odreñene prema uskoj skupini potrošača i vrsti potreba inventivne marke s jasno definiranom različitošću koja može utjecati i na promjenu u stilu života 188 . Tako je branding postao najdinamičnije područje suvremenog marketinga. gotovo iste svuda u svijetu ili s vrlo malim lokalnim prilagodbama internacionalne marke koje poštuju regionalne uvjete. kvaliteta. Tako nastaje i lojalnost potrošača koja se stječe oglašavanjem. izlaganjem. ako ih se upotrebljava godinama.6. novim svojstvima. Marka znači daleko više nego proizvod sam po sebi. koji joj daju obilježja. Identitet se javlja na strani stvaratelja marke. zadovoljstvo markom.Trgovačke marke Marke se u početku pojavljuju zbog identifikacije roba i usluga jednog ili grupe proizvoñača.3. njegovu percepciju o marki. Tim se putem dolazi do optimalizacije. može se reći da su šanse na strani sljedećih marki: privatne marke .Kod nas se za sada primjenjuju samo neke od ovih mjera. kao što je potvrda o vlastitom imageu. 9.1.čiji je udio u porastu globalnih marki koje su standardizirane. Tako marka dobiva svoju osobnost. Vegetu. Nike. Na drugoj pak strani. čiji vlasnik postaje trgovina. pa se sa strane proizvoñača onda dobiva i garancija za očekivanu kvalitetu ili korisnost proizvoda. Ona ima svoje izgrañene atribute. Pod njihovim naletom uzmiču manje marka. osobnost. navike i stil života marke koje su zanimljive zbog specifičnog geografskog porijekla regionalne marke . Općenito. Marka je postala dio naše svakidašnje kulture i kulta. odnosno aktivnom odnosu prema stvaranju marke (branding) pojavljuje se pojam identiteta. na strani primatelja imamo image tj. nude korist za potrošače. Sony. Sada se već razvijaju i druge osobine putem marke. a one koje su se uspjele standardizirati. posebnost. odnosno sigurnosti u kupnji očekivane vrijednosti. izrazita distinkcija prema drugim markama.

konzervirani proizvodi. ali i alternativna mogućnost kupnje po nižoj cijeni naročito u vrijeme recesije. a kupci to prihvaćaju i kao razlog nižim cijenama. trgovačkih lanaca do multinacionalnih trgovačkih kompanija) raste udio vlastitih marki u asortimanu trgovačkih poduzeća. a manje prikladan za proizvode osobne higijene i njege (jer su status i percepcija marke presudni u odabiru). te kod proizvoda kod kojih su kupci jako selektivni npr. na raspolaganju su im uvijek resursi s najmanjim cijenama dobave. Privatne marke će i dalje jačati. Naši se proizvoñači i trgovci u izboru proizvoda koje žele plasirati obično pitaju što na tržištu ide. sredstva za čišćenje. koje su i dalje sve jeftinije. onda je ono u čemu leži uspjeh i budućnost poslovanja nova marka. a sve više i drugih proizvoda pod svojim imenom. Koncentracijom maloprodaje posljednjih 15 godina (od mnogofilijalnih poduzeća. Privatne marke kvalitetom ne zaostaju za poznatim proizvoñačkim markama čija lojalnost na tržištu opada. dječja hrana. a u internacionalnim okvirima. Ove marke niže cijene postižu niskim troškovima kod: . u procesu liberalizacije globalizacije trgovine.gdje nema mnogo inovacija . Proizvodnju ovih. rashlañena i smrznuta gotova jela.vezuju kupce za svoje prodavaonice Takve odluke donose trgovačka poduzeća svjesna povjerenja svojih kupaca.gdje je proizvodnja jednostavnija.Ako je cilj biti različit i time se oduprijeti privatnim markama.gdje u percepciji potrošača ne postoje veće razlike u kvaliteti pojedinih marki. što se traži. Sve veći upliv trgovačkih marki značajan je u područjima: . sirupi. Na razvijenim tržištima i do 40% ukupne prodaje pokriveno je privatnim markama koje konkuriraju niskom cijenom i to u ovim grupama proizvoda: čaj. a već se propagiraju i putem 189 . kućanski aparati itd. trgovačka poduzeća ugovaraju sa manjim proizvoñačima i na taj način donekle preuzimaju kontrolu nad asortimanom tj: . pa se može brzo kopirati i savladati . tjestenina. manje skupom ambalažom i etiketom.fizičke distribucije . kava. deterdženti. ulje. sok.nabave.ekonomske propagande. već potrošaču moramo dati razlog da kupi naš proizvod i našu marku.smanjuju ovisnost o poznatim markama proizvoñača . a na tržištu se ništa ne traži.gdje su veće cijene premijskih proizvodnih marki . Raste kvaliteta a time i povjerenje u privatne marke. jer se za ove proizvode odluka o kupnji donosi na prodajnom mjestu . pivo i sl. marže zbog nižih nabavnih cijena . jer ugovaraju sa proizvoñačima koji imaju višak kapaciteta i dodatnom proizvodnjom pokrivaju dio fiksnih troškova Niže cijene postižu i jeftinijom tj.gdje je manja propaganda . začini. znajući da im je najvažnija kvaliteta i najveća vrijednost za njihov novac. odjeću.postižu veće razlike u cijeni tj.istraživanja i razvoja (koriste se postojeća iskustva) .

koje nemaju jasno definiranu različitost. smanjuju nesigurnost kupca u odlučivanju i d.lokacija .proizvoditi pod kapom privatne marke nekog lanca U nadolazećim vremenima ipak su najugroženiji oni prosječni. Politika usluga u prodaji Za trgovačko poduzeće usluge su komplementarni i nerazdvojni dio ukupne ponude.tip poslovanja . Navedeno bi mogli svesti na sljedeće: . jer će ih izbrisati ideje koje sa sobom nosi globalizacija. Dobra usluga u očima potrošača povećava tržišnu vrijednost i jednako kvalitetnim proizvodima stoga trgovačko poduzeće treba napraviti takav mix usluga (kvalitete) kako bi se ne samo razlikovalo od konkurencije već i te svoje otkrivene mogućnosti uspješno i trajno zadržalo. K plus.konkurencija . Pogledajmo Dolcelu. a na tu pojavu odgovaraju i domaći lanci svojim proizvodima (npr.opstati unutar lanaca kao regionalna marka ili će se . ali i kao velike distributere kod kojih su angažirane vrlo aktivne osobe koji su shvatili što znači prodavati dobru marku! 9. Vegetu kao proizvoñače. drugačijeg. Croatu.proširivanje i obogaćivanje ponude . pojednostavnjuju kupnju c. Ne treba za to tražiti potvrde samo vani.ostvarivanje većeg obujma prodaje . pa nekoliko marki kod Getroa). Izlaz je u traženju nečeg novog. one unapreñuju prodaju tj.6.Konzumova marka.vrsta robe kojom se posluje (asortiman) .financijska sredstva 190 . uvažavaju načelo očuvanja zdravlja ljudi i zaštitu okoliša Determinante usluge su: . Uspješni trgovci u svijetu znatno su proširili razinu usluga kojima: a.širenje svjetskih lanaca daje mogućnost najjačim markama da se s lokalnog prošire na globalno tržište .zadržavanje odabranih tržišnih segmenata Usluge su važan instrument necjenovne konkurencije jer pozicije stečene uslugama konkurenti teško mogu neutralizirati u kraćem vremenu. U Hrvatskoj već vidimo primjere vlastitih marki koje se šire dolaskom stranih lanaca. Opstanak je upitan onim proizvodima i markama.proizvod će nestati s tržišta ili će .klasičnih medija. sredstvo su za: . štede vrijeme kupcima b. Category management i privatne marke.2.

U suvremenim uvjetima poslovanja za veletrgovačka poduzeća kao uvjet opstanka u distribucijskom kanalu uz održavanje dobavnih termina sve je važniji ukupni paket usluga koje obavljaju i na tržištu nabave i na tržištu prodaje. Kupci ne zadovoljavaju svoje potrebe samo robom nego i uslugama koje prate ili dopunjavaju kupljene predmete, stoga se i pojam maloprodajnih usluga danas znatno proširio. Sljedeće usluge uz niske troškove poslovanja smatraju se najvažnije za uspješno poslovanje:

-

izvrstan izbor kvalitetnih proizvoda i velika sigurnost da će kupac naći tražene proizvode cjenovnu skalu i modalitete plaćanja tj. prihvaćanje različitih vrsta plaćanja i povoljni uvjeti kreditiranja kupaca dovoljan broj sposobnih prodavača koji znaju pomoći kupcu pri donošenju odluke (znanje, raspoloživost, uljudnost) izvrsna lokacija prodavaonica (dostupnost, susjedstvo, parking) privlačan i pregledan način izlaganja proizvoda, dobro oblikovan prostor i postojanje ozračja poticajnog za kupnju vjerodostojnost radno vrijeme promotivno pakiranje laka zamjena ili vraćanje kupljenih proizvoda bez dodatnih objašnjenja besplatna dostava proizvoda na kućnu adresu na zahtjev kupca velika ponuda postprodajnih usluga (dostava i montaža, osiguran servis za održavanje tehničkih proizvoda, opskrba sustava dijelovima)

Informatizacijom kupoprodajnih procesa (EPOS, teleshopping i sl.) podiže se razina usluga potrošačima - više informacija, brzina odvijanja kupoprodaje tj. izvršavanje narudžbi, veće slobode izbora i sl. Širina asortimana usluga u maloprodaji ovisi o strukturi asortimana, tipu lokacije, segmentu kupaca, metodi prodaje. Porast razine usluga odražava se i na porast obujma prodaje, ali i na porast troškova te ih treba ukalkulirati u cijenu. Trgovačko poduzeće takoñer može povećati razinu usluga uz iste cijene ili sniziti cijenu, a zadržati razinu usluga. Sve je veća polarizacija suvremenih sustava prodaje vezano uz usluge: diskontne prodavaonice (samo usluge količina, pakiranja, radnog vremena) asistirana prodaja; savjetovanje, opremljenije, proširuju asortiman, nude višu razinu usluga i naravno rastu im troškovi.

Nakon odreñenog vremena dolaze u fazu zrelosti s relativno visokim cijenama, visokom razinom usluga, visokim troškovima, postaju osjetljive na nove konkurente koji ulaze na tržište s niskim cijenama, niskim uslugama i niskim troškovima. Postoji proturječnost izmeñu niske cijene, niskih troškova i visine razina usluga. Primjeri najuspješnijih lanaca prodavaonica u svijetu, koji nude visoku razinu usluga, niske cijene uz vrlo nisku bruto maržu i minimalne troškove ukupnog poslovnog procesa, 191

upućuju na to da je u uvjetima velikog tržišta i potpune provedbe tako odabrane strategije, koja se svakodnevno prilagoñava nastalim promjenama, moguće provoditi ovako kontradiktornu strategiju. Najveći trgovac na malo u svijetu Wal-Mart izrastao je u giganta provoñenjem ovakve strategije tj. usprkos izrazito niskim cijenama nudi visoku razinu usluga što uključuje i: a. smještaj prodavaonica u najužem gradskom središtu b. vrlo velik i dubok asortiman c. velik broj poznatih robnih marki d. kratko vrijeme čekanja na blagajni (standard prodavaonice je da u redu na blagajni ne smiju čekati više od tri kupca) e. ljubazno osoblje; zaposlenici polažu svojevrsnu zakletvu da će biti samo i stalno u službi i na usluzi potrošača f. dugo radno vrijeme g. bonus kartice za vjerne potrošače h. posebno kreirane potrošačke kartice za hendikepirane osobe I poznati britanski trgovački lanac „Tesco“ izgradio je svoj prepoznatljiv identitet upravo na uslugama nastojeći da kupovina u njihovim objektima postane doživljaj, a ne samo nužnost. Da bi osjetili bilo svojih kupaca u „Tesco-u“ su intervjuirali 250 tisuća potrošača koje su potom segmentirali u ciljne skupine sa jasno odreñenim željama. Cijene su postale podreñene masovnoj nabavi te su time bile i pristupačnije kupcima. I ovdje su radnici istaknuti kao izuzetno važna karika budućeg pristupa kupcima, a radna organizacija funkcionirala je pod motom da uvijek može bolje, jednostavnije i jeftinije. Kako bi se približili kupcima uz već klasične usluge organiziraju posebne programe za djecu, degustaciju novih proizvoda, svaki proizvod može se zamijeniti (npr. TV reklama prikazivala je kupca kako vraća pastrvu pod izlikom da mu izgleda mrzovoljno, na što mu prodavač ljubazno nudi u zamjenu sretnog morskog lista). Slogan „Every little helps“ kao moto novom pristupu uslugama u trgovini postao je glavni identitet ne samo te kompanije nego i ostalih koje žele opstati i prodavati. Naime trgovci više ne mogu sačuvati svoje marže: - zadržavanjem cijena jer postaju nekurentni ili - rušenjem troškova jer smanjuju usluge kupcima Dakle osnovno načelo uspješnosti ove strategije jest da se niska neto marža nadoknañuje: - velikim obujmom prodaje i - niskim troškovima poslovanja U Hrvatskoj je u 1999. godini prosječna marža u lancu robnih kuća iznosila oko 18,5% (17,6% - prehrana, 18,5%-tehnički proizvodi, 19,4% - tekstil) što je rezultat prvenstveno situacije i zadržavanja kupaca, a ne niskih troškova poslovanja. Prema istraživanju provedenom od strane tvrtke P&G u trgovačkim lancima u Hrvatskoj, Sloveniji i Mañarskoj može se zaključiti da nisu marže uzrok visokim cijenama u hrvatskim prodavaonicama, već su one upravo nasuprot, niže od ostalih zemalja. 192

Proizvod Deterdžent Pelene Kozmetika Ulošci Sredstva čišćenja Kruh, ulje, mlijeko, šećer Konzerve Ostala hrana Alkoholna pića Bezalkoholna pića Tjestenina Kava Omekšivači

HRVATSKA (%) 10 5 – 15 35 – 50 15 -30 Oko 35 15 – 30 20 – 30 Oko 25 40 - 70 15 – 25 20 – 25 20 – 35 10 – 25

SLOVENIJA(%) 10 – 15 5 – 10 30 – 40 Do 35 Oko 20 Regulira država

MAðARSKA(%) 10 – 15 10 – 15 25 – 30 Do 30 25 – 30 Oko 15 Oko 30 Oko 30 30 – 35 30 – 35 30 – 35 Oko 30 15 – 20

30 – 40 Iznad 50 20 – 30 20 – 30 15 - 20

Izvor: Istraživanje tvrtke P&G

9.6.3. Politika cijena u trgovini Sva istraživanja i marketinške odluke izražene su konačno u cijeni robe, jer ukupnost ponude u trgovini mora dati pozitivan financijski učinak, mora dovesti do profita. Temeljno je pitanje pri odreñivanju cijena što se želi postići i koji su ciljevi poduzetnika. Svaki proizvod odreñene kakvoće može se prodavati po različitim cijenama. Na novom se tržištu, pri otvaranju prodavaonice počinje s nešto nižim cijenama od konkurencije. Dobit je u toj situaciji minimalna ili je i nema ali o tome poduzetnik svjesno donosi odluku. Dobit u trgovini najjednostavnije se izražava na sljedeći način: D=PC-(NC+T)… D=dobit; PC= prodajna cijena; NC= nabavna cijena; T= troškovi poslovanja Visinu prodajnih cijena nameću tržišni uvjeti,dakle kupci i konkurencija, osim u slučaju monopolskog položaja tvrtke. Poduzetnici teško otkrivaju kako odreñuju i kako formiraju cijenu svojih proizvoda. Problem ne postoji kada je poduzetnikov proizvod jednak proizvodima konkurencije. Način odreñivanja cijena novih proizvoda je složen proces. Neki poduzetnici svoj novi proizvod naplaćuju koliko tržište može podnijeti. Jedan od načina formiranja cijena naziva se pobiranje vrhnja. (dobar primjer jesu prvi proizvoñači - trgovci videoigara ili videorekordera ili u posljednje vrijeme mobilnih stanica). Drugi način odreñivanja cijena novih proizvoda su

193

penetracijske cijene. Poduzetnik odredi nisku početnu cijenu svojih proizvoda u nastojanju da brzo pridobije kupce. S time postiže sljedeće: a. Kupci su osjetljivi na cijenu novog proizvoda, pa će niska cijene prije nego visoka u početku donijeti veće prihode. b. Niskom cijenom poduzetnik otkloni konkurenciju kao nezainteresiranu za osvajanje tržišta s tim proizvodom ali i tom cijenom. Profit se ostvaruje u slučaju visoke cijene i malog volumena prodaje, ali i u slučaju niske cijene a velikog volumena prodaje.

9.6.3.1. Odreñivanje cijena Postoje brojne definicije cijene, ali ćemo izdvojiti samo neke. Cijena je novčani izraz mjerila vrijednosti za robu ili uslugu, a formira se uzajamnim djelovanjem ponude i potražnje na nekom tržištu. Ona izražava relativnu oskudnost nekog proizvoda. U trgovini, cijena je vrijednost dodana nečem što se kupuje, prodaje ili je ponuñeno na prodaju, a izraženo je u novcu. Cijena je, ovisno o asortimanu činitelj koji utječe na izbor i kupnju robe. Cijena je višestruko važna informacija za mogućega kupca jer: sažima vrijednost svih kvalitativnih i kvantitativnih obilježja robe kupac vrednuje proizvod upravo po njegovoj tržišnoj cijeni po cijeni se slična roba usporeñuje, izjednačuje i razlikuje to je poruka koja u sebi nosi snažan psihološki naboj tj. potiče na kupnju, odbija od kupnje, provocira dvojbe i razmišljanja kupaca cijena utječe na konkurentsku poziciju trgovačkog poduzeća tj. njegov udio na tržištu, a time na ostvareni promet i dobit u borbi za potrošača cijena je jako oružje, ali se mora znalački upotrijebiti Dakle, cijena je uz asortiman najosjetljivije područje prodajne politike jer o realnosti cijena ovisi uspjeh poduzeća tj. njegov opstanak i razvitak. Godinama trgovci nisu smatrali cijenu toliko važnom, kao druge aspekte biznisa: povoljnu nabavu, dobru reklamu, kontrolu zaliha itd. Znali su da će, ako bolje od svojih konkurenata oglase neki proizvod, povećati prodaju. Meñutim, nisu bili sigurni da će povećati prodaju donoseći istu odluku kod odreñivanja cijene jer je konkurenciji bilo lako odgovoriti na promjenu cijene na način koji je često imao suprotan učinak tj. ako konkurencija odgovori na isti način tada nitko ne dobiva, a ako promjena cijene rezultira sukobom svi će imati štetu. Danas su cijene uz asortiman glavno strateško oruñe većini trgovaca stoga je donošenje i provoñenje politike cijena jedna od važnijih zadaća svakog trgovca. Politikom cijena tj. realno postavljenim cijenama osigurava se : a. stalno unapreñenje prodaje b. razvitak poduzeća c. opstanak poduzeća

194

Jednostavno je odrediti cijenu proizvodima s odgovarajućom potražnjom ali za proizvode koji se ne mogu prodavati u planiranim količinama i cijenama koje pokrivaju troškove dobit. Treba procijeniti koliko im se može sniziti cijena i kolike količine treba tada prodati za ostvarivanje rentabilnog poslovanja. Iako se trgovci u ovim proračunima služe raznim modelima i računalskim programima, politika cijena uglavnom se zasniva na intuitivnom razmišljanju uvažavajući sve čimbenike koji utječu na prodaju a pojavljuju se u različitim okolnostima na tržištu neke robe npr. potražnja, konkurencija, gospodarska politika zemlje. Cijene variraju ovisno o tome radi li se o tržištu kupca tj. je li ponuda veća od potražnje i obratno tj. kod ograničene ponude o tržištu prodavača. U prvom slučaju postižu se niže cijene i ukupno povoljniji uvjeti nabave kod dobavljača, a u drugom dobavljači odreñuju cijene i manje su spremni na razne ustupke. Za trgovačko poduzeće nije važno samo odrediti cijene i postotak marže u odnosu na troškove. Politika cijena integralni je dio cijelog procesa marketinga jer: cijena direktno i indirektno utječe i na ostale instrumente marketing mix-a: asortiman, kanale nabave, kanale prodaje, lokaciju, promociju promjene npr. u lokaciji, uslugama,promociji i ostalim instrumentima marketing mix-a utječu na cijenu sve odluke koje se donose u vezi s cijenom temelje se na odgovarajućim informacijama prikupljenim istraživanjem tržišta i obrañenim marketinškim informacijskim sustavom poduzeća Trgovačkim poduzećima cijena bi trebala biti sredstvo, a ne cilj marketinške politike jer se konkurentne tržišne cijene i u veleprodaji i u maloprodaji mogu postići instrumentima politike cijene kao što su: - diferenciranje tj. različito odreñivanje prodajnih cijena - popusti, sniženja, akcije - promocijske cijene - psihološke cijene, a i - zajedničko formiranje cijena s proizvodnim poduzećima Politika cijena mora biti dovoljno fleksibilna kako bi se mogla prilagoditi promjenjivim uvjetima konkurencije kojoj su poduzeća u sve većoj mjeri izložena ali i postići odreñeni stupanj rentabilnosti poslovanja. Važno je stalno povezivati razinu cijena s ostvarenim prometom, troškovima poslovanja i ostvarenim dobitkom. Fiksni troškovi u ukupnim troškovima trgovačkog poduzeća iznose i više od 50%, a njihovo smanjenje po jedinici proizvoda ostvarivo je jedino većim obujmom prodaje. Trgovci na malo moraju odrediti strategiju sniženja cijena jer su današnji potrošači porastom mobilnosti,informiranosti, sofisticiranosti i obrazovanja vrlo svjesni razlika u cijeni i stalno traže dobru kupnju. Cjenkanje se danas čini prihvatljivim, nestaju razlike u statusnom značenju cijene, te je cjenik već nešto zastarjelo. Godinama već, kupci bombardirani cijenom kao glavnim obilježjem prodavaonice, prvo pogledaju cijene i sve manje čekaju da njihov izabrani proizvod bude na rasprodaji. Razloge za ovo nalazimo i u sljedećem: 195

slabi lojalnost prema markama cijena više nije tako isključivi faktor image-a kvalitete raste kvaliteta i one jeftine tzv. bofl-robe jačaju jeftine privatne trgovačke marke odluke o kupnji se sve više donose na licu mjesta Meñu trgovačkim poduzećima poznati su tzv. tvrdi diskonteri, koji drže oko 1000 prodajnih jedinica (dok ih hipermarketi drže oko 300000), i koji imaju vrlo nisku prodajnu cijenu na temelju povoljnih uvjeta nabave, visokog obrtaja, niskih marži, racionalnog protoka robe do prodajnog mjesta. Ali, veliki hipermarketi namjernim snižavanjem cijena takvim artiklima na istom nivou smanjuju te razlike. Ako trgovačko poduzeće odabere strategiju niskih ili najnižih cijena, mora: uvjeriti se je li to snižavanje troškovno opravdano jer samo na taj način mogu imati stalno niže cijene od svoje konkurencije održavati barem onaj nivo usluga koji kupci očekuju (ako je moguće i viši) imati marketinški program u skladu s tim. Pravu revoluciju niskih cijena uz visok nivo usluga u maloprodaji masovno su uvele najveće svjetske trgovačke kuće Wal-Mart i Tesco poznatim sloganima: EDLP - Every day low price tj. umjesto periodičnih sniženja stalno niske cijene ELH - Every little helps tj. novim pristup uslugama Nove maloprodajne niše na svjetskom tržištu, a i kod nas, su prodavaonice bogate asortimanom jednostavnih proizvoda, svakodnevne upotrebe, koje prodaju sve proizvode na zalihi po jedinstvenoj cijeni („Sve po 8“). U prisutnoj recesiji, ne samo kod nas, malo ih je koji se mogu pohvaliti tolikom potražnjom kao taj novi segment u trgovini na malo koji se širi u obliku lanca franšiziranih proizvoda. Proizvoñači se nastoje ponudom prilagoditi novom tržištu i sve više razvijaju proizvode koji se mogu nuditi po toj cijeni, a često je slučaj da nude iste proizvode koje nude i trgovačkim lancima, samo u izmijenjenoj ambalaži i bez marke. Redovita i postojana opskrba ostvaruje se i uvozom iz Kine i drugih azijskih zemalja. Važan čimbenik za uspjeh ovih franšiznih lanaca je i suradnja s trgovinom na veliko, koja kroz svoju široku mrežu kupuje u lotovima robu od proizvoñača po što je moguće nižoj cijeni, oslanjajući se na održavanje volumena prodaje. Politikom cijene trgovačko poduzeće može odrediti jedinstvene ili promjenjive cijene tj. prilagoñava li cijene promijenjenim prodajnim okolnostima ili ne. Politika jedinstvenih cijena prevladava u praksi kod ponude serijskih i masovnih proizvoda, a promjenjive cijene primjenjuju se uglavnom za specijalne narudžbe. Politika stalno promjenjivih cijena prema uvjetima na tržištu može imati prednost samo u kratkom roku, zato većina trgovačkih poduzeća na veliko imaju listu baznih cijena za odreñeno razdoblje, a prema unaprijed odreñenim uvjetima snižavaju cijene u vidu rabata, kasa skonta i sl. Jedinstvenim cijenama postiže se i naklonost kupaca 196

odobravajući sljedećem u kanalu odgovarajući rabat za pokriće prosječnih troškova prodaje i dobiti propisane cijene npr. Odreñivanje cijena od strane proizvoñača češće je za proizvode s markom. kupac može ostvariti i dodatnih 10% popusta. 1. ugovorima o ekskluzivnoj distribuciji. kvalitetu. npr. a kasnije usklañivane s fazom životnog ciklusa proizvoda . telefonske kartice Kad proizvoñači odreñuju jedinstvenu maloprodajnu cijenu za šire područje. Tržišne. Na primjer. Dobavljači na ovaj način vezuju svoje 197 . više od jedne cijene za istu robu.000 komada nekog proizvoda. a u većim količinama. a time i dobit. usluge i sl. kupcu na svaku nabavu važi 10% popusta. Diferenciranje prema veličini narudžbi tzv. tekuće ili cijene konkurencije trgovačka poduzeća primjenjuju kada nisu sigurni u reakciju konkurenata jer nude gotovo homogene proizvode. ali pod kumulativnim rabatom ne treba naručiti cijeli iznos odjednom nego može sukcesivno npr. a trgovcima odobravaju sniženja u vidu rabata.ispod ili iznad tržišnih cijena . količinski rabat je popust za sve kupovine iznad odreñene količine ili iznad odreñene vrijednosti. ako u jednoj godini naruči 12. različitim vrstama rabata. Ovisno o situaciji na tržištu trgovačko poduzeće može formirati cijene na više načina: .za konkurentske proizvode niske cijene. Unutar kanala distribucije moguće su: dogovorne maloprodajne cijene izmeñu proizvoñača i trgovine. te stimuliraju još veće kupovine kumulativnim ili super rabatom za ukupno kupljenu količinu u odreñenom vremenskom razdoblju. a time i nižim cijenama konkurirati cijenom i kod tih artikala i tako ostvariti veći promet. Referenti prodaje pregovaranjem ne gube vrijeme pogañajući se s kupcima oko cijene. zaštitnim znakom jer se na taj način zaštićuju od nerealnih sniženja u maloprodaji kada se njihovi proizvodi koriste kao mamci-proizvodi (stvarajući uvjerenje kako se i druge marke i proizvodi nude po nižim cijenama). Ako poduzeće odreñuje cijene prema potražnji koristi diferencirane cijene tj. što kupnjom odjednom ne može i smanjuje troškove i rizik većih zaliha.ispočetka visoke. već ističu druge necjenovne oblike konkurencije npr. Uz to kumulativnim rabatom kupac nabavu vremenski prilagoñava potrebama. a za nekonkurentske visoke cijene. franšizingu cijene koje utvrñuje lider kanala.000 komada svaki mjesec. vezane cijene ne odgovaraju onim poduzetnicima koji mogu nižim troškovima.jer ih se sve tretira na isti način tj. puni asortiman. kasa skonta i bonifikacija prema: veličini narudžbe vremenu isporuke udaljenosti od mjesta isporuke ali i za tzv. Ovako odreñene. Dok je ugovoreni iznos nabave unutar odreñenog roka. držeći ih tako pod kontrolom. za isti proizvod uz iste uvjete ista cijena. Dobavljači ostvaruju uštede na troškovima (proizvodnim i marketinškim) prodavajući rjeñe. za cigarete.

Sve češće se služe gotovim obrascima s navedenim baznim cijenama i popustima koji mogu varirati ovisno o nabavljenim količinama. Referenti nabave spremni su ponuditi kupcima s većim narudžbama: popust u postotku od bazne cijene (navedenih u listi cijena) ili odreñenu količinu ili broj komada više od naručenih. Diferencirane cijene postoje i za kupce koji prihvaćaju kompletiranje asortimana kod jednog dobavljača jer mu to smanjuje izbor za ostale artikle za koje se možda može kod konkurencije ostvariti povoljnija kupnja. Kratki rokovi isporuke mogu djelovati i na snižavanje cijena.velikih robnih kuća. a niže tamo gdje je koeficijent veći. U praksi je često teško razlikovati cjenovnu od necjenovne diferenciranosti jer se često kombiniraju (mogućnost povrata robe (važno kod sezonskih i modnih artikala). unapreñenja prodaje.kako bi se kupovna cijena robe uskladila s njezinom uporabnom vrejednošću . rabat vjernosti bez obzira na količinu koju kupuju.kako bi se kompenzirali troškovi servisa ili drugih usluga . koja je transportna klauzula ugovorena u rasponu od franko dobavljač do franko kupac. više cijene tamo gdje je niži koeficijent cjenovne elastičnosti potražnje. Pri tome je važno da su tržišta dovoljno odvojena kako kupci kojima se odredi viša cijena ne mogu direktno ili indirektno doći do istih proizvoda s nižom cijenom. sezonska ponuda i modno i tehnički osjetljivi artikli mogu postati nekurentna i demodirana roba.kako bi se roba učinila dostupnom različitim kategorijama kupaca . Cijene se diferenciraju i ovisno o tome tko snosi troškove fizičke distribucije tj. Važno je utvrditi cijene i prema stupnju rizika njihove prodaje jer npr.stalne kupce. više cijene ako kupac inzistira na kratkom roku isporuke. Diferencirane cijene za različite potrošače i zbog različite cjenovne elastičnosti pojedinih tržišnih segmenata tj.kako bi se smanjile sezonske i druge vremenske oscilacije u potražnji . Oni velikim narudžbama postižu kod proizvoñača iste cijene kao i oni. Zbog istih razloga česte su i sezonske odgode plaćanja koje stimuliraju potražnju kupaca koji ne mogu plaćati do nekog momenta kasnije u sezoni. a za 100 kutija 7%. Takoñer i za prihvaćanje novih proizvoda i preuzimanje rizika prodaje. Vremensko diferenciranje cijena tj.kako bi se otvorio. troškovi reklame. Najčešće se odobrava stepenasto tj. itd. ali i sprječavaju širenje konkurencije. popusti za kupnje izvan sezone (na početku ili na kraju sezone) izjednačuje sezonske oscilacije u prodaji i smanjuju zalihe trgovačkih poduzeća (npr.kako bi se povećao stupanj korištenja ili oslobodili skladišni i prodajni kapaciteti itd. npr: 2 tuceta kutija pasta za zube Colgate gratis za svakih 10 kupljenih tuceta. naknada oštećene robe. 198 . za 50 kutija 4%. mnogo filijalnih maloprodavača. unaprijedio ili sačuvao neki kanal prodaje . Rijetko koje poduzeće ne pribjegava bar nekom obliku diferenciranih cijena i to iz ovih razloga: . grijalice-radijatori tijekom proljeća). za veću količinu veći popust npr: za 10 kutija 2%. ako dobavljač time smanjuje skladišne troškove ili vrijeme naplate. Mogućnost brze isporuke znači i konkurentsku prednost tj. Za stalne dugogodišnje kupce daje se tzv. Trgovci na veliko prisiljeni su davati sve veće rabate trgovcima na malo zbog sve veće konkurencije supermarketa.

nestandardno priznavanje kala. trgovci su svjesni i činjenica da kupcima nisu poznate cijene za većinu manje važnih artikala (npr. Ali. Dakle cijene mogu biti formirane i ispod svojih troškova kako bi se njima polučio prodajni efekt na tržištu (čest primjer u hipermarketima za nekoliko vrsta artikala – brašno. jer u pravilu.Ali. ulje.prema potrebnim uslugama pri prodaji . Popust nije namijenjen kao sredstvo za snižavanje cijena i da se na taj način utječe na potražnju. u ugovorenom roku ili prije. niža elastičnost (osnovni prehrambeni artikli).prema koeficijentu obrtaja . u cilju izbacivanja manje otpornih konkurenata iz igre. Ipak. rabati se opravdavaju uštedama koje se postižu u proizvodnji i distribuciji različitim ugovaranjem prodaje. Ako je za narudžbu robe u vrijednosti od 50.prema troškovima držanja zaliha i prodaje .prema riziku prodaje ( modna i sezonska roba).prema uvjetima prodaje (gotovina. opravdava i više cijene i obratno. tjestenina). dogaña mogućnost da kupac nabavi istovjetnu robu po višoj cijeni samo zato što je na tom mjestu dobio popust. Takoñer.prema cjenovnoj elastičnosti potražnje tj.niža stopa marže. asistirana i diskontna prodaja) tj. avans). za robu svakodnevne uporabe ograničene su mogućnosti cjenovne politike zbog informiranosti potrošača o cijenama. smanjenje cijena „ispod stola“ i sl. Kupcima su usluge jednako važne kao i kakvoća ponuñene robe pa se maloprodajni objekti profiliraju upravo prema pruženim uslugama (npr. 49. od danas do sutra voñena politika cijena. već na bržu naplatu potraživanja od kupaca.000. kredit…) . visoka elastičnost (trajna potrošna dobra). viša stopa marže . nerazumno duge rokove plaćanja. a ne vodeći računa o prethodno povišenoj cijeni. Dok je za 199 . se zbog neinformiranosti kupca i nepoznavanja kretanja cijena na tržištu. porast razine usluga u prodaji uzrokuje. četkica za zube) te im mogu odrediti i više cijene. znatno niže kamatne stope od uobičajenih.prema trajnosti robe (pokvarljive ili nepokvarljive proizvode) .00 kuna ugovoren kasa skonto izrazom „2/10 neto 30“. kupac može platiti 2% manji iznos tj. mogućim reakcijama potrošača na povećanje ili sniženje cijene. Ponekad se konkurenti nastoje izigrati davanjem posebnih popusta npr. Ako plaćanje ne izvrši u prvih 10 dana. Ovakva diskriminacija cijena kada se za istu količinu iste robe. koja u pravilu daje loše rezultate i dovodi u sumnju solidnost poslovanja poduzeća. različitim kupcima odreñuju različite cijene je loša tj.000. Naime cijena djeluje kao znak kakvoće ako kupac ne može dobiti informaciju o kakvoći. važno je razraditi kriterije po kojima se to čini. Kasa skonto je popust kojim se potiče promptnost plaćanja npr: plaćanje unaprijed (predujam. U trgovini na malo politika cijena je vrlo fleksibilna i diferencirane cijene postižu se različitim stopama marže npr: . kupuje i ostale po višoj cijeni nego na drugim mjestima. Cijene se razlikuju i prema kvaliteti prodajnih usluga kako u maloprodaji tako i u trgovini na veliko (C&C).00 kuna ali u roku od 10 dana. Kupac namamljen nižim cijenama za njega važnim artiklima. no takve cijene mogu biti i dampinške tj. kompletan iznos plaća u 30 dana. Česte su i diferencirane cijene za trgovačku robu iste vrste i kvalitete zbog nedovoljne konkurencije i slabe transparentnosti tržišta.

00 kn nego 300. kako bi privukli potrošače i povećali prodaju ostalog dijela asortimana.cijene koje završavaju s neparnim brojem. Tom politikom cijena postiže se ukupno veći promet i tako kompenziraju niže marže za pojedine proizvode. izlaganja) i cijene jer se svi odriču dijela zarade tj. ne treba voditi previše računa o krajnjoj prodajnoj cijeni. no ono što se potom dogañalo zateklo je i mene.viša cijena može povećati prodaju ako to kupci povezuju s kvalitetom i ekskluzivnošću izbora . stjecanje diskontnog image-a prodavaonice Za uspješnu promotivnu akciju važna je reklama. potvrda kvalitete proizvoda na akciji c. vrijeme. teška srca i na uporno inzistiranje dobavljača odlučio sam se uzeti i takvo sjedalo.niska cijena može uništiti prestižan dojam koji proizvod ima kod kupca . nalazi se i izrazito kičasto wc sjedalo prodajne cijene 1000.00 kn. Većina potrošača snižavanje cijena koristi za povećanu kupovinu. Trgovačko poduzeće planira i provodi akciju zajedno sa dobavljačem. za artikle s vlastitom markom. poznavanje prednosti i slabosti proizvoda na akciji. načine propagiranja (oglašavanja. oprema prodajnih mjesta. u takvom slučaju zaista je nepotrebno 200 . detergenti. 299. Ne samo zbog cijene. pogoršanjem kvalitete robe pa smanjuje ili pak potpuno prestaje s kupovinom tih proizvoda. odreñujući točne količine. marže. u pravilu kvalitetnih artikala.00 kuna mogu asocirati na nižu cijenu bližu 200. Zato je važno da su troškovi akcije minimalni. npr: .standardne proizvode cijena odlučujući čimbenik kupnje. U trgovini na malo poznato je formiranje cijena računajući i na psihološki efekt kod kupaca. Prosječna prodaja iznosi 10-tak sjedala mjesečno!“ Bitno je istaknuti da se pri kalkuliranju cijene proizvoda koji ionako odstupa znatno od prosječne cijene. povećanje prodaje i ostalih artikala u ponudi e. Losse leader) npr. pića.00 kn. cjelokupna zarada može biti i niža) b. povećanje količine prodaje (tj. za vrhunske proizvode to je kakvoća. U salonu sanitarije. stjecanje novih stalnih kupaca d. ali dio toga ipak povezuje s npr. Niže cijene mogu se odrediti i za kupnju više komada istog artikla ili za paket proizvoda koji bi u pojedinačnoj kupovini imali veću cijenu. a često i ispod nabavnih cijena (tzv. Naime. najčešće 9 npr. Snižavanje cijena u trgovini na malo može ponekad dovesti do kontradiktornog ponašanja kupaca tj.00 kn. meñu brojnim vrstama wc sjedala prosječne cijene 200. upitali smo poslovoñu da li je greškom naručio navedeni proizvod i koliko mu već dugo neprodan stoji u izlogu. Veći prodajni objekti kao supermarketi i robne kuće manjem broju artikala koji se često kupuju odreñuju promotivne cijene s malim postotkom marže. već i zbog izrazito odbojna izgleda proizvoda. Akcije se planiraju za proizvode koji se mogu trošiti više i imaju veći promet npr. svi potencijalni potrošači ne mogu se smatrati istima u njihovim reakcijama na promjene cijena. Svrha akcije je: a. Odgovor je bio iznad naših subjektivnih očekivanja no ipak po pravilima struke: „Vjerujte mi. Česte su i akcije sniženja cijena odabranih.

Primjerice. a kasnije se kupovina stabilizira na istom ili manjem nivou. Uz to dnevna kupovina predstavlja još uvijek značajan udio u ukupnoj vrijednosti ostvarene kupovine premda postoji trend opadanja. cjenovno pozicioniranje i cjenovni image. odnosno rasta mjesečne i polumjesečne kupovine. Kod proizvoda s kojima se susreće često. meñusobno povezana aspekta. čest je slučaj da je zarada ostvarena na tom proizvodu skoro pa istovjetna ostatku grupe. Kod proizvoda koji se ne kupuju svaki dan kao što je kozmetika. Trgovci moraju znati i da su kupci manje osjetljivi na cijene: . kupac će prije kupiti kuhinju u salonu koji broji 10-tak izložaka nego li u omanjem prodajnom prostoru gdje bi ista kuhinja koju je odabrao u salonu bila i po nižoj cijeni. ali i osjećaj da će servis nakon kupovine proizvoda biti optimalan. zarada 20% ili 40%. Najnovija istraživanja ACNielsena govore da se 64% naših kupaca odlučuje na veću kupovinu prvenstveno zbog niskih cijena. Organiziranjem nagradne igre uz veće dobitke npr. Masovna rješenja su danas sve rjeña.kada ne mogu lako usporediti kvalitetu supstituta . pa se tome prilagoñava nastavkom kupnje iste ili promijenjene količine. neka polugotova ili gotova jela. Uslijed navedenog. U ovom trenutku prema različitim autorima postoji desetak cjenovnih strategija prisutnih u Hrvatskoj: 201 . Slično je i s kuponima koji se stječu učestalom kupnjom. postižu se osim većeg prometa i propagandni efekti. iako skuplji proizvod tek 10% ukupne prodaje u grupi navedenih proizvoda. kroz kakve prodajne objekte. Većinu tih nagrada poduzeće dobiva od svojih dobavljača kao kompenzaciju za ustupljeni dio prodajno aktivnog prostora.kada se manje poznaju supstituti . dok su individualni zahtjevi kupaca sve istančaniji. ali čak 84% kupaca u dnevne kupovine odlazi u obližnju trgovinu. koje lokacije i sl. bijela tehnika. automobil.kada se pretpostavlja da je proizvod bolje kvalitete. Kupac želi imati osjećaj da bira. Ovo navodi na zaključak da je cijena najvažniji. a to je vrijeme same reakcije. potrošač kasnije uočava promjenu cijena.opterećivati se da li je razlika u cijeni tj. Cjenovno pozicioniranje se povezuje sa strategijom trgovačke kuće. Stoga cjenovnu politiku valja pažljivo promišljati te je promatrati kroz dva. putovanja i sl. Cijene i cjenovna politika postale su područje glavnog interesa svih trgovačkih kuća (a njih je odnosno trgovačkih lanaca bezbroj u ovom trenutku u Hrvatskoj).kada se proizvod upotrebljava zajedno s prije kupljenim proizvodom Trgovačka poduzeća na malo i veći prodajni objekti organiziraju svoj klub za potrošače i stalnim članovima izdaju kartice kojima ostvaruju kupnju uz odreñeni popust ili sudjelovanje u nagradnim igrama. ali ne i jedini element konkurentnosti trgovačke kuće. Vrlo važna činjenica češće je opskrbljenost i širina prodajne palete nego što bi to bila cijena. Fokusiranje na cijenu ne može uvijek biti osnovni oslonac u planiranju proizvoda. prestiža ili ekskluzivnosti . reakcije na povećanje su burne. koja opet ovisi o dugoročnom cilju na koji način zadovoljiti potražnju kupca. Kod mjerenja odnosa potrošača na promjenu cijena uzima se u obzir još jedna pojava.

U slučaju politike niskih cijena. a pozicija efikasnog upravljanja trgovačkom kućom. Oglašavanje i promocije odnosno cjenovni image možemo smatrati presudnim jer je to način na koji će kupac percipirati cijenu odnosno cjenovnu politiku. teško je ostvariti veliku širinu asortimana zbog visokog pritiska na stope profita koje u tom slučaju ne omogućuju visoke investicije u obrtajna sredstva. Cjenovnu politiku je nemoguće odvojiti od politike asortimana i pozicioniranje proizvoda.izgled prodajnog objekta itd. Marže. Strategija ne znači najnižu cijenu na svim artiklima već najnižu vrijednost košarice dobara. lovaca na popuste.a. Cjenovni image je općenito pokušaj trgovačke kuće da kod kupca stvori sliku ili dojam o povoljnosti kupnje. kojom pokriva sve troškove i ostvaruje odreñenu dobit. vrijednost i uslugu. Promotivne kupnje mogu biti izuzetno povoljne i u Hrvatskoj jer se postupno formira skupina kupaca tzv. U uvjetima kada cijena postaje jedan od najvažnijih elemenata konkurentnosti. ovom metodom lakše je nadzirati jer je vrlo praktična i jednostavna.ideja strategije je za korektnu cijenu omogućiti kupcu kvalitetu. kako povoljniji ili nepovoljniji položaj pri ugovaranju cijene ovisi samo o odnosu ponude i potražnja u odreñenom trenutku na tržištu. Korektnom cijenom se obično smatra prosječna tržišna cijena. d. Korektna cijena (Every day fair price) .6. usluge praktičnosti. što znači da je maloprodajna cijena odraz odnosa trgovca i dobavljača. b. Ali o visini cijene ovisi privlačnost ponude. a prema tome i spremnost potencijalnog kupca da stupi u 202 . Fiksna marža (Cost-plus pricing) jest konzervativna strategija prvenstveno prilagoñena dobavljaču.obilježje ove strategije je povremeno i ponekad vrlo često promotivno spuštanje cijena kako bi se privukao što veći broj kupaca u prodajni objekt. Ideja je niskim profitnim maržama omogućiti kupcu vrlo povoljnu kupovinu. Marža kao čimbenik prilagoñavanja tržišnim uvjetima Većina poduzetnika u trgovačkim poduzećima vjeruje kako cijene diktira tržište i da oni teško mogu kontrolirati tj.2. asortimana. 9. Visoka. Niske cijene na svim artiklima (Every day low price) -ovu strategiju uveo je Wal-Mart (američki maloprodajni lanac). percepcija cijene je prvenstveno u sferi iracionalnog i povezuje se s ostalim obilježjima trgovačke kuće kao što je usluga.3. Prodavač nastoji za odreñenu kvalitetu robe koju nudi kupcu postići najveću moguću cijenu. asortiman. zbog nekog odreñenog razloga –cijene. Cjenovno osjetljiva je posebno starija populacija i to ne samo umirovljenička nego i populacija 36-45 godina koja je ujedno i najveća grupa kupaca prema starosnoj strukturi. Premda kupac ističe cijenu kao osnovni kriterij odabira. koje se najčešće razlikuju prema kategorijama proizvoda. trgovačke kuće su prisiljene baviti se sve više kupcem i u tu svrhu prilagoditi cjenovnu strategiju.niska cijena (High-low pricing) . c. a ne trgovca i kupca.

a ne profit po jedinici proizvoda. U tim okvirima poduzeće prilagoñuje svoje cijene i nastoji maksimirati ukupan profit ili ukupnu razliku u cijeni. Ali nabavnu cijenu ne bi trebalo uzeti kao nepromijenjenu kategoriju.00 kn = nabavna cijena 60. odreñujući višu maržu za proizvode s većom potražnjom i obratno. svaki član u kanalu prodaje pokušava ostvariti dobit prodajom robe po cijeni koja je nešto veća od nabavne cijene.popusti . Na primjer: Proizvoñač trgovac na veliko trgovac na malo 50. Kako svoje (indirektne) troškove poslovanja i dobit pokrivaju razlikom u cijeni .00 kn za konačnog kupca iznosi npr.00 kn= marža 50% 203 . Prodajne cijene odreñuju se kalkulacijom. koju krajnji kupac plaća za neku robu. 120.kasa skonto = Nabavna cijena robe + Razlika u cijeni (marža/rabat-dodaje se u postotku) = Prodajna cijena robe + Porez na dodanu vrijednost (PDV) = konačna maloprodajna cijena Na jednak način i ostale članice u kanalu distribucije formiraju svoje prodajne cijene. 30.6% + 60.To jest. prodavačem.00 kn= nabavna cijena + 10. Naime prodajne cijene prethodnog člana prodajnog kanala su nabavne cijene za sljedećeg posrednika na koje dodaje svoj iznos marže. Cijena.00 kn. Gornju granicu cijene odreñuje tržište (potražnja i konkurencija). je ukupnost troškova proizvodnje i troškova prometa (posredovanja) svih članica u lancu distribucije. ali donja granica cijena ponuñene robe odreñena je troškovima poslovanja poduzeća. pa tako proizvod čija je cijena koštanja kod proizvoñača npr. već i politikom što povoljnije nabave nastojati ostvariti početnu prednost u „zidanju“ cijene.poslovni odnos s ponuñačem tj.maržom. to je postupak oblikovanja cijena jedan od najvažnijih područja politike cijena kojom se mogu prilagoditi tržišnim uvjetima. Nabavna cijena robe pri tome je osnovica kojoj trgovačko poduzeće dodaje maržu kao razliku u cijeni do prodajne cijene. Evo kako može izgledati to „zidanje“ odnosno proračun maloprodajne cijene: Kupovna vrijednost robe prema računu dobavljača + Ovisni troškovi + troškovi prijevoza robe od dobavljača + troškovi utovara i istovara + troškovi kontrole i ispitivanja + troškovi dispozicije + troškovi osiguranja robe + naknada špediteru + carina .00 kn = marža 16.

00 kn Marže na prodajnu cijenu = ------------------------------------. manipulaciju. trgovačka poduzeća primjenjuju planiranu maržu kojom trebaju: a.00 kn= prodajna cijena Postotak marže u trgovini na veliko u pravilu je niži od postotka marže u trgovini na malo. troškovi promocije) b. Iznos dodan trošku proizvodnje 20.00 kn Za proizvoñača. komisijski pregled i ostale poslove u vezi sa spremanjem proizvoda u trgovini na veliko otpada oko 20% . pokriti planirane redukcije u vidu popusta. ostvariti željene ciljeve (izjednačiti promet ili ga poboljšati u odnosu na prošlogodišnji.na prvu fazu. a istraživanja su pokazala kako: . manipulaciju i sreñivanje robe u samim prodajnim prostorima otpada čak 51% Postotak marže može se dobiti stavljanjem iznosa potrebnog za pokriće troškova prodaje i ostvarenja dobiti u odnos s prodajnom ili s nabavnom cijenom robe. 204 . početnu tj.tekuće troškove poslovanja tj. a . nadopunjeno rezultatima kontinuiranog istraživanja i usporedbom s drugim trgovačkim poduzećima. tj.00 kn itd.na posljednju fazu tj. sniženja.= ---------------. pokušati ostvariti povrat uloženih sredstava ili izjednačiti se sa konkurencijom).00 kn = prodajna cijena 120. troškove prodaje robe (fiksni troškovi skladišta i prodajnih objekata trošak zaposlenih. krañe) c.kumulativnu maržu Za odreñivanje prve prodajne cijene. dostavu robe iz proizvodnje do distribucijskih centara trgovine na veliko otpada oko 16 % . su troškovi fizičke distribucije. inicijalnu maržu i . Sve značajnija stavka u strukturi troškova trgovine uopće. a za trgovinu na veliko Iznos dodan nabavnoj cijeni 10. važno je razlikovati: . skladištenje. do maloprodajne cijene za krajnjeg kupca. ostvariti odreñenu dobit ali i d. Većinu podataka za pouzdane procjene ovih elemenata trgovačko poduzeće ima u svojim poslovnim evidencijama za prošlo razdoblje.6 % Prodajna cijena 60. U planiranju i analiziranju cijena za odreñenu robnu grupu. pokriti svoje operativne .planiranu. kvar i lom. rasip.60.na prijem.= 16. tj.00 kn Marže za prodajnu cijenu=-----------------------------------------. gubitaka i manjkova (kalo.na dostavu robe do maloprodajnih objekata oko 13%.= 40 % Prodajna cijena 50.=---------------.

. maržu dobivamo sljedećim izrazom: Bruto marža % + redukcije % % marže = ---------------------------------------------100 % + redukcije % Ovako izračunata početna marža je orijentir za trgovce i ne mora biti uračunata u cijenu svakog artikla tj.x 100 Prodaja + redukcije 30. troškovi u odnosu na planirani promet kao i iznos neto dobiti koju želi ostvariti nabavljenom robom.000 + 10. za svaku robu ostvarene marže su marže prilagoñene tržištu i mogu biti i više i niže od planiranih. poznati u postotcima. Kumulativna marža je vrsta prosječne marže za svu robu na zalihama i izražena u postotku pomoću izraza: Marža u ukupnoj robi Kumulativna marža%=---------------------------------------------Ukupne zalihe po prodajnim cijenama 205 . to je Troškovi poslovanja + dobit + redukcije Planirana marža % = -----------------------------------------------.000 100 000.00 kn 10.000.000 + 10. Ono što je najvažnije jest ukupno nabavljenom robom ostvariti ukupno planiranu maržu. Prodaja + redukcije Kako bruto marža pokriva troškove i dobit. Stoga trgovci izračunavaju tzv.00 kn 20. individualne tj.00 kn Ako su nam potrebni iznosi za odreñeno razdoblje tj.000 = -----------------------.Na primjer ako je: Planirana prodaja (promet) Planirani troškovi Planirana dobit Planirane redukcije Bruto marža + redukcije Planirana marža= -----------------------------------.000.00 kn 10.= 36. ne treba očekivati da će svakoj robi odgovarati postotak planirane marže. kumulativnu maržu kao razliku izmeñu ukupne vrijednosti nabavljene robe (po nabavnim cijenama) i njihove ukupne vrijednosti po prodajnim cijenama. Naime.36 % 100.000.

izradu kalkulacija. trgovac treba ili nabavljati robu koju može prodati po cijenama koje su u skladu s planiranom bruto maržom. Zbog toga pojedina poduzeća formiraju cijene za odreñene grupe ili linije proizvoda tj. Ako je planirana marža 40%. Na ovaj način izračunava se i rentabilnost pojedinih artikala i donosi odluka: .mogućnost stavljanja cijene. uključiti u asortiman trgovačkog poduzeća. financijska služba utvrñuje svoja potraživanja itd. Pažljivo ispitivanje tržišta važno je zbog: prilagodbe cijena različitim tržišnim segmentima jer se tako odreñenim cijenama postiže veći dobitak nego što bi jedinstvenom politikom cijena utvrñivanje čimbenika koji utječu na elastičnost cijena. kontrolu. evidenciju. dobila bi širok raspon cijena. već jesmo li razmotrili sve čimbenike koji nam mogu pomoći da donesemo pravilnu odluku o cijeni. snaga konkurencije utvrñivanje reakcije konkurencije na promjenu cijena 206 . potražnju i konkurenciju. Trgovci su u neposrednom kontaktu s potrošačima.teže je reagirati na promjene cijene konkurenata .sužavanje broja alternativa u nabavi robe. . te mogu raspolagati informacijama s tržišta u voñenju fleksibilne politike cijena. mogu tražiti sredinu.o mjestu i načinu ponude. izlaganja Ako bi trgovačka poduzeća sa širokim asortimanom formirala cijenu svakog pojedinog artikla uvažavajući njegove troškove. marketing upućuje na strategiju odreñivanja cijena. jer svako odstupanje trgovac mora uzeti u obzir. nastat će teškoće pri odreñivanju politike cijena. Redovite informacije o kumulativnoj marži moguće su pomoću kompjutora ili PC blagajne u prodajnom prostoru. . Trgovcima ne bi najvažnije pitanje trebalo biti kolika treba biti cijena. jer raspon cijena ukazuje na raspon u kvaliteti.o izboru dobavljača. svi proizvodi odreñene grupe ili linije imaju istu cijenu. promociju i odluke kupaca. prodaja ocjenjuje zahtjeve kupaca. proširivanje asortimana. Nedostaci linije cijena jesu: . prodaju. nabava optimalnu količinu zaliha. a ne robe u centar pažnje potrošača U procesu voñenja politike cijena postoji mnoštvo različitih čimbenika koje je potrebno proučiti i uvažiti. a ovako izračunata kumulativna marža 30%. Raspon cijena ne bi smio biti premalen jer kupci ne vjeruju kako malu razliku prati veća razlika u kvaliteti i kupuju po nižoj cijeni. pa su i napori u pronalaženju odgovarajućeg asortimana veći . Posebnu pozornost treba obratiti strategiji marketinga i koordinaciji svih poslovanja: računovodstvo daje procjenu troškova. ili je prilagoditi mogućim prodajnim cijenama. Na taj način pojednostavnjuju poslovanje tj.Ona ukazuje trgovcu može li se zalihama ostvariti planirana marža. Ako meñu navedenim čimbenicima ne postoji čvrsta veza i koordinacija.u koje robe i u koje količine ulagati tj. kao što su: kupovna moć kupaca. a ako je raspon velik s obzirom na kvalitetu robe i kupovnu snagu.

osobne kontakte i poduzimanje pravnih radnji.gubitke zbog nenaplativosti potraživanja jer omogućuju prodaju i onim kupcima koji svoje obveze neće platiti u roku. ali uz rok plaćanja od 60 dana imat ćemo problema oko prodaje. ali i gubitke od nenaplativosti potraživanja. liberalnije postaviti kreditne granice sve dok generirana profitabilnost prodaje nadmašuje dodatne troškove potraživanja npr. analiziranje informacija o njegovoj kreditnoj sposobnosti c.00 kn za naš proizvod za plaćanje u roku od 15 dana od isporuke. Ali. Ti postupci obuhvaćaju dopise. poduzeće treba ocijeniti pojedinačne narudžbe kupaca i razmotriti mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate.. ili ih nikad neće platiti . U obratnom slučaju bit ćemo zatrpani narudžbama. jer eliminiraju one kupce kod kojih je rizik naplate potraživanja velik. Prema teoriji poduzeće treba ublažiti svoje kreditne standarde tj. Kreditna politika i politika naplate Kreditna politika i politika naplate su u meñuovisnom odnosu s odreñivanjem cijena proizvoda i usluga i moraju se promatrati kao sastavni dio konkurentske utakmice. odnosno nepotrebno odložiti isporuku potencijalnom kupcu.oštri kreditni standardi smanjuju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja. poduzeće treba voditi optimalnu politiku kreditnih standarda jer: .financijska izvješća kupca tj. ali i zbog povećane vjerojatnosti gubitaka zbog nenaplativosti potraživanja. odlučivanje o kreditiranju Informacije u svezi s kreditiranjem mogu se dobiti iz brojnih izvora. izvršavanja dodatnog volumena potraživanja i sl.6. ukoliko mi tražimo 20. dobivanje informacije o potencijalnom kupcu. Postupci ocjenjivanja narudžbi kupaca sadrže tri koraka: a.3.blagi kreditni standardi povećavaju prodaju i prosječno vrijeme naplate potraživanja ali i .zalihe tj. troškovi prikupljanja tih informacija kao i za to potrebno vrijeme mogu umanjiti potencijalnu profitabilnost potraživanja. Ovisno o tome.3. analitičar prodaje može koristiti jedan ili više od sljedećih izvora informacija za kreditno provjeravanje: . Kreditne politike i politike naplate nisu neovisne od onih koje primjenjuju druga poduzeća tj.00 kn. poslova kontroliranja dodatnih računa. Npr. Kreditna politika može imati signifikantni utjecaj na prodaju. b. skladišne i druge troškove .9. osobito mala. Nakon što se definiraju uvjeti prodaje koji se nude. njegovu likvidnost. telefonske pozive. sposobnost pravovremenog podmirivanja faktura 207 . troškovi proširivanja kreditnog odjela. pod utjecajem su onoga što primjenjuju druga poduzeća. Poduzeće odreñuje svoju cjelokupnu politiku naplate kombinacijom postupaka naplaćivanja koje primjenjuje. Zbog toga obujam informacija koje će se prikupiti treba odrediti ovisno od potrebnog vremena i troškova. dok naša konkurencija prodaje isti proizvod za 20. ali za neka potraživanja.

prodajom ograničene količine i vrijednosti robe koja se može obnoviti tek kad se plati prethodno prodana roba . akreditiv). Ustanovljavanje kreditne linije ubrzava postupke isporučivanja robe. kreditnim aranžmanima i drugim financijskim informacijama o kupcu trgovačke (gospodarske) komore pružaju usluge ocjene i davanja informacija o bonitetu raznih poduzeća provjera boniteta razmjenom informacija s drugim poduzećima tj. da li je kreditni limit prekoračen ili je kupac u zakašnjenju s plaćanjem više od 60 dana. ovisno o primljenim informacijama. tj.prodajom robe na ograničen kredit.6. proučavanje pravovremenosti proteklih plaćanja On-line način rada uvodi odreñene programske provjere kredita. čime se analizira rizik naplate. maksimum odobrenog kredita. 9. iznos kreditnih linija vlastito iskustvo poduzeća tj.ugovaranjem i naplatom zateznih kamata Ukoliko su višestruke prodaje vjerojatne. Politika izbora oblika i metoda prodaje U trgovačkim poduzećima izbor oblika i metoda prodaje znači utvrditi oblike i aktivnosti prodaje koje je potrebno poduzeti kako bi se: 208 . poduzeća žele uspostaviti takve postupke koji ne traže procjenjivanje opravdanosti odobravanja kredita svaki put kad se pojavi narudžba istog kupca. Kreditna linija je gornja granica iznosa kojeg poduzeće dozvoljava da mu se u bilo koje vrijeme duguje. ali ne u roku i uz dodatne troškove (premija osiguranja) . Potrebno je samo utvrditi je li se zbog narudžbe prekoračuje iznos odobrene kreditne linije za odreñenog kupca. da li su plaćanja promptna ili spora. treba imati na umu da je najpovoljniji oblik plaćanja za prodavatelja istodobno najnepovoljniji za kupca .osiguranjem naplate potraživanja kod osiguravajućeg društva.odabirom oblika i instrumenata osiguranja naplate potraživanja (jamstva banke. Jedan od načina ubrzavanja postupka je utvrñivanje kreditne linije za odreñenog kupca. mjenica s avalom.prodajom robe čije plaćanje u roku jamči neka treća osoba . kreditne ocjene koje prave specijalizirane organizacije za davanje poslovnih informacija za potrebe svojih pretplatnika rangiranjem velikog broja poduzeća u granicama od visoka do ograničena bankarsko provjeravanje o prosječnom stanju novca. mora riješiti narudžbu.- - - kreditna rangiranja tj.4. ček. dobavljačima s kojima kupci posluju npr. Osiguranje naplate potraživanja od kupca treba provoditi po načelu: „veći rizik naplate-jači instrumenti osiguranja plaćanja“. Kreditni menadžer. Kad se narudžba unese u obradu kompjutor signalizira da li postoji kredit. Rizik naplate potraživanja može se smanjiti: .

licenciju . Lokacija trgovine može biti i elektronska tj. koncentracijom u maloprodaji (mnogo filijalni sustavi. Granice gravitacijskog područja trgovine na veliko su granice gravitacijskog područja maloprodajnih poduzeća s kojima posluju.vrstu trgovine prema namjeni i obujmu prodaje (veleprodaja. Teorijski izvori za uobličavanje lokacije trgovinske mreže čine suvremene znanstvene discipline. komercijalni urbanizam i geografija marketinga. osiguralo izvršenje plana prodaje uz najniže troškove prodaje Pri tome je važno odabrati: .vrijednost proizvoda po jedinici mjere i količina koju kupac obično odjednom naručuje odnosno kupuje Uvjeti na tržištu se stalno mijenjaju. Kupci sve više koriste teleshopping. koncentracija i struktura kupaca . a u trgovini na veliko lokaciju prodajnog skladišta i poslovnog centra za kontaktiranje i ugovaranje. Odluke o lokaciji važno je povezati s ciljem ekspanzije i osiguranja tržišnog položaja. naručuju telefonski.moguća udruživanja i kooperaciju u prodaji . Razvojem informatičke tehnologije relativizira se značenje lokacije tj. jer u današnjim uvjetima konkurencije nije dovoljno samo izvršiti narudžbu odnosno prodaju krajnjem kupcu nego to treba napraviti na vrijeme. putem telefaksa.a. odreñeni asortiman ponudio kupcu na mjesto. u vrijeme i na način koji on očekuje b. Odreñivanje načina prodaje i izbora lokacije polazi i od logističkih zahtjeva npr. Npr. Važno je odrediti gravitacijsko područje trgovačkog poduzeća. uvjete i metode prodaje s obzirom na njihovu prikladnost.ekskluzivna prava prodaje.broj. Za oblikovanje maloprodajnih objekata bitni su metoda 209 . U trgovini na malo treba prije svega odrediti lokaciju prodajne površine.metode prodaje Način i kvaliteta izvoñenja prodajnih procesa bitna je za postizanje konkurentske prednosti. maloprodaja ili obje) . važnija je dostupnost.broj i tipologiju prodavaonica . virtualna. a dostava je na kućnu adresu. a time i navedeni čimbenici te je potrebno analizirati postojeće oblike.vrsta robe. franšizu.običaji na pojedinim tržištima .visina prodajnih troškova . širina asortimana . ali i u razvojnoj politici postojećeg.način nastupa konkurencije . internet tj.raspored skladišta i prodavaonica . potpuno. zahtjevima kupaca i u odnosu na njihovu efikasnost u prodaji i profitu prodavača. točno i kvalitetnije od ostalih. dobrovoljni lanci) postižu se povoljniji uvjeti u nabavi. elektronskom poštom.ureñenje prodajnih objekata . izbor oblika poslovne jedinice aktualan je prilikom osnivanja novog poduzeća. Čimbenici o kojima ovisi izbor oblika i načina prodaje su: .

visoke jedinične cijene) . 9. veletrgovci i trgovci na malo. knjige) .ambulantna prodaja (putujuća trgovina) . karakteristike proizvoda: nestandardizirani. npr. posrednici tj.prodaja od vrata do vrata (npr. samoposluživanje i samoizbor) i marketinški instrumenti.misijska prodaja (koristi se u poslovima s novim partnerima. konvencionalni. krajnjim potrošačima) Razlikujemo više oblika. ureñenje izloga. metoda i načina prodavanja. agenti.prodaja na priredbama u kući (prezentacija) . način izlaganja) . Karakteristike osobne prodaje su: .klasična maloprodaja (prodavač je posrednik izmeñu kupca i robe – pult) . istovremeno promovira i prodaje Oblici osobne prodaje su: . velikim potrošačima.obilaženje poslovnih partnera: veletrgovačkih tvrtki od strane prodajnog osoblja proizvoñačkih poduzeća maloprodajnih radnji od strane trgovačkih putnika proizvoñačkih i veletrgovačkih poduzeća .prodavač izravno utječe na prodaju tj.kome i koliko (prerañivačima.prodaje (klasične i suvremene tj. trgovački poduzetnici) . Ovisno o tome: . voluminozni.tko prodaje (vlastita prodajna služba-sila. sljedećem posredniku. Metode prodaje Metoda prodaje je način izvršavanja veleprodajnih ili maloprodajnih radnji primjenom različitih tehnika rada i količine usluga koje se kupcu pružaju.6. Uspješna prodaja ovisi o prilagoñavanju načina prodaje prodavača načinu kupnje kupca.sajamska prodaja kao veleprodaja na temelju uzoraka i kao maloprodaja izložene robe aukcijska prodaja (javno nadmetanje) 210 . uz prodaju nudi i usluge.neposredni kontakt prodavača i kupca . To su: Osobna prodaja Koriste je proizvoñači. uvjetovani uslugama.što se prodaje (tj.1.4.

hipermarket. Elektroničko trgovanje . prospekti.s besplatnim telefonskim brojem za narudžbe c. kupci se bolje upoznaju sa ponudom i traženi proizvod mogu odmah naručiti .uvoñenjem samoposluživanja kao metode prodaje ostvaruje se. benzinske crpke. Samoizbor 211 . vremensko izdavanje kataloga uvjetovano je vrstom roba (godišnji. sajamske i osobne prodaje . proizvodne i investicijske potrošnje te razne usluge f. izabranu robu kupac sam nosi do blagajne .trgovačka poduzeća i robne kuće šire tržište bez otvaranja novih prodavaonica .prodaja robe i usluga na Internetu. ulaganja u imovinu i robu h. kvartalni. propagandni materijal.reklamna pošta (mailing).u trgovini na veliko u obliku „cash and carry“skladišta .dostavljaju se potencijalnim kupcima s priloženom narudžbom. supermarket. diskete s priloženom narudžbom e. sezonski) d.nudi se sve širi asortiman individualne. Prodaja putem televizije .u maloprodajnim trgovinama konvencionalne robe.sajmovi uzoraka. letci.Prodaja na bazi uzoraka Ovo je kombinirana metoda koja ujedinjuje metode korespodentne.stara metoda prodaje standardiziranih proizvoda široke potrošnje . video trake. Prodaja putem pošte .veleprodaji sa stalnim partnerima. veća produktivnost rada. a u maloprodaji za prodaju standardiziranih proizvoda kućanstvima b. Prodaja putem telefona . Kataloška prodaja . superet. prostora.danas je biti „on line „ sudbonosno pitanje velikih trgovačkih firmi . uzorak se može i neposredno slati kupcima i tako povećati prodaju na šira tržišta isporučena roba mora u potpunosti odgovarati uzorku a.elektronički proces prodaje omogućuje trenutni dijalog poduzeća sa okolinom.multimedijska tehnologija otvara nove mogućnosti prodaje . zbog racionalnijeg korištenja prostora i manjeg broja zaposlenih. internet kao marketinški alat ( kreirati sustave za prodaju robe preko mreže) . Prodaja putem oglasa – medija . WEB trgovina. šalju se pisma.on – line prodavaonice – pretraživanje ogromnog inventara računalom g. Samoposluživanje kao oblik prodaje .

lizing (engl. 212 . Financijski leasing razlikuje se od prodaje na kredit. 3. održavanja i krañe - Posebni oblici prodaje Posebni oblici prodaje javljaju se kao oblici prodaje kod kojih je osnovno obilježje a ujedno i najkarakterističnije obilježje isplativost za prodavatelja. plaćanje i pakiranje uz pomoć prodavatelja i. evidentira kao prodaju na kredit. 2. Potpisivanjem ugovora o kreditu za kupnju nekog proizvoda.financijski .prodajni oblik u kojem kupac bez pomoći prodavatelja vrši izbor izložene robe. a primatelj kao kupnju. kupac postaje vlasnikom kupljenog proizvoda odmah kod isporuke dobra (ako se drukčije ne ugovori). ustupanje sredstava na korištenje primatelju leasing-a. Posebne oblike dijelimo u dvije skupine: a) prodaja proizvoda za novac 1. Napomena: kupac proizvoda na leasing može isti i neotkupiti ili otkazati ugovor o leasing-u. Kod leasing-a prodavatelj proizvoda na leasing je vlasnik proizvoda sve dok kupac putem plaćanja zakupnine ne otplati i zadnju ratu (leasing obrok) s čime postaje vlasnik proizvoda. Prodaja pomoću automata .poslovni (operativni leasing) U ekonomskom smislu financijski leasing izjednačen je s kupoprodajom i sukladno tome davatelj leasinga.na prometnim lokacijama . prodaja bez prodavača . Razlikujemo više vrsta leasing-a. Osnovna podjela poslova leasing-a je na: .= leasing) renting franšizing (engl.=franchising) konsignacijska prodaja komisiona prodaja b) prodaju proizvoda koja je uvjetovana kupovinom drugih proizvoda-vezana trgovina Leasing je atipičan posao prodaje u kojem davatelj leasing-a daje ugovaratelju leasing-a mogućnost otkupa proizvoda plaćanjem zakupnine u mjesečnim obrocima. 5.prednosti: neograničeno radno vrijeme. Zbog toga često trgovci koriste financijski leasing kao sredstvo osiguranja naplate svojih potraživanja. 4.nedostaci: troškovi popunjavanja. a obračun. Leasing pojednostavljeno predstavlja dugoročan ugovor o zakupu.

maloprodavača i maloprodavača Davatelj franšize. Razvoj i širenja djelatnosti kompanije uz relativno mala ulaganja Prodaja proizvoda i usliga pod jedinstvenim uvjetima i kontrola nastupa na tržištu Izbjegavanje poreznih i drugih mjera Mogućnost povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj marketinga zbog ušteda na ulaganju u prodajnu mrežu Motivi primatelja franchising-a: Primatelj frahchising-a samostalno je poduzeće čija su investicijska sredstva i mogućnosti ulaganja u razvoj i marketing vrlo ograničena. .franchising proizvoda i usluga .proizvoñača i veletrgovca . Predmet ugovora je ekskluzivno pravo prodaje proizvoda ili usluga na odreñenom teritoriju.ugovor o poslovnoj suradnji. Osim što se leasing koristi kod kupnje osobnih i teretnih vozila koristi se i za kupnju računala pa čak i zgrada a povoljan je jer se i u nedostatku sredstava poduzetnik ipak može odlučiti za kupnju i investiciju. Renting ili iznajmljivanje sličan je prethodnom obliku ali je kraći rok najma. McDonald gdje je sve odreñeno od strane davatelja franšize. trgovčevog žiga i poslovnih i tehničkih znanja 213 . Prednosti za primatelja su: smanjenje rizika osnivanja i poslovanja nastup na tržištu s manjim rizikom koji proizlazi iz iskustva davatelja franchising-a smanjenje troškova poslovanja. U najam se daju potrošačka dobra (automobil. budući da poslove promocije i oglašavanja organizira davatelj smanjenje poslovnih rizika kroz korištenje prednosti poznate marke. Tako postoji izmeñu: . čamci). poznati proizvoñač ili trgovac proizvoda i usluga prodaje primatelju franšize isključivo pravo poslovanja u skladu s marketinškom odlukom koja se sprovodi u njegovoj tvrtki. primatelj prima upute za rad-nastup na tržištu. Postoje različite kategorije franchising-a koje pokrivaju sve nivoe poslovanja od proizvoñača do potrošača. upute o načinu poslovanja i izvoñenje poslovnih procesa. marke i oglašavanja. nego ih zadržava najmodavac. To znači da davatelj franšize ugovorom primatelju franšize omogućuje korištenje imena. Ugovorom o poslovnom leasing-u ne prenose se rizici i koristi u svezi s vlasništvom na primatelja najma. npr.proizvoñača i maloprodavača . Franchising (franšiza) je poslovna suradnja primatelja i davatelja franšize. Dvije su osnovne vrste franchisinga.Poslovni/operativni leasing ne razlikuje se od „klasičnog“ najma. Najmodavac ostaje pravni i ekonomski vlasnik predmeta najma.

izdvajamo još jedan poseban oblik trgovanja preuzet iz europske trgovačke prakse. Istraživanja su pokazala da franšizni posao karakterizira velik postotak uspjeha. Komisionar je pak u obvezi svakih 15 dana javljati stanje prodanih proizvoda te uplaćivati sredstva dobavljaču za prodanu robu. Komisionu prodaju mogli bismo svrstati pod oblik vezane trgovine. a ponekad i uobičajena naknada za licencu. uslugu ili način poslovanja. Sljedeći oblik prodaje nailazi na sve veću primjenu u domaćem robnom prometu. patent ili dobar glas koji je razvio odreñeni davatelj franšize. udio u profitu. Proizvodi na konsignacijskom skladištu su u vlasništvu stranog dobavljača do trenutka prodaje na domaćem tržištu. Konsignacijska prodaja je prodaja strane robe pohranjene kod domaćeg zastupnika strane tvrtke radi prodaje na domaćem tržištu. kojoj je cilj potaknuti prodaju i trgovinu uopće meñu zemljama i gospodarstvenicima (vanjskotrgovinski poslovi). naknada za najamni zakup opreme i inventara koje isporučuju davatelj franšize. Posrednik funkcionira izmeñu stranog dobavljača i kupca na domaćem tržištu. McDonalds zaračunava franšiznu inicijalnu pristojbu u iznosu od 150. god. bilo približno 488.300 franšiznih prodavaonica koje su u prodaji ostvarile 338 milijardi$. veletrgovac ili uslužna organizacija) i korisnika franšize (samostalni poslovni svijet koji kupuje pravo vlasništva i poslovanja s jednom ili više jedinica u franšiznom sustavu). Davatelji franšize rijetko zaračunavaju naknadu za konzalting upravljanja jer korisnik franšize obično dobiva tu uslugu kao dio ukupnog paketa. Formalno pravno gledajući konsignacijska prodaja temelji se na ugovoru preko posrednika. Primjerice. Zastupnik (konsignator) dobiva za svoje poslovanje proviziju i naknadu te pokriće troškova prodaje. trgovine hranom za životinje i sl. hoteli. proviziju komisionaru. Naknada davatelju franšize može se sastojati od sljedećih elemenata: inicijalna pristojba. postotak od ukupne prodaje.5% zakupnine na vrijednost franšizne opreme. Korisnici franšize moraju pristati i na odreñene postupke u nabavi sirovina te pripremanju i prodaji odreñenog proizvoda. ili pak na trgovačko ime. Komisiona prodaja uvjetovana je situacijom kada je ponuda nekih proizvoda veća od potražnje. Kompanija takoñer zahtjeva da njegovi novi korisnici franšize tri sedmice pohañaju „Hamburger University“ da bi naučili voditi poslovanje. Konačno. trgovci nekretninama. Tada se i veleprodaja i maloprodaja odlučuju u svojim prodajnim prostorima izlagati proizvode ukoliko njihovi dobavljači pristanu na komisionu prodaju. Franšizne organizacije obično se oslanjaju na neki izuzetan proizvod.optimalna organizacija posla Franšizna organizacija je ugovorna asocijacija izmeñu davatelja franšize (proizvoñač. poreza na promet i ostalih troškova poslovanja. Nabavna cijena uvećana za iznos carine. Najčešći primjeri franchising odnosa su fast food restorani. Dobavljač komitent odreñuje uvjete prodaje i cijenu koja se uvećava za maržu tj. Radi se o ugovoru o 214 . a odnos s kupcem na domaćem tržištu formira prema uputstvu i dozvolama stranog dobavljača. Koliko je ova metoda prodaje raširena najbolje govore podaci da je u svijetu u 1980.000 $ i dobiva 3% od prometa kao i 8.

osoblje trgovačkog predstavništva . Za veće poslove nije na odmet izraditi marketing program. 9. a primatelj ih prihvati u cjelosti i u roku do kojeg ponuda važi. usaglašavanje o svim elementima ugovora i to: . kupoprodajni ugovor je sklopljen.isključivoj distribuciji u kojoj su sudionici proizvoñač i trgovac na veliko i trgovac na malo kao distributer za odreñeno područje. 215 . Ako ponuda za budući kupoprodajni ugovor sadrži sve bitne sastojke ugovora. komisionara u granicama ovlaštenja Sama ponuda ne mora biti poziv na pregovore. treba biti dobro proučena i jasno sastavljena. Zbog toga se koriste i neobvezne.usmenim pogañanjem i pregovaranjem prisutnih zainteresiranih stranaka na zajedničkom sastanku. za prodaju manjih količina ili kod prodaje standardne robe koja se prodaje na osnovi opće poznatih uvjeta putem posrednika npr. većim zanimanjem za želje kupaca.izlaganjem robe (izložbe. ali obvezuje poduzeće bez obzira na formu i oblik. jer promet se povećava samo: bržim odazivanjem. boljim savjetovanjem. izdvajanjem ponude. slobodne ponude koje kao prva informacija preciziraju samo neke elemente kupoprodajnog ugovora ostavljajući široko polje za pregovore. akviziteri .djelovanjem ekonomske propagande Dakle. brzinom. čak i sitnijih propusta ne bismo izgubili zainteresiranog kupca.prodajno osoblje sjedišta trgovačkog poduzeća . individualizacijom. Kako je ponuda konkretna osnova za kupoprodajni ugovor i obvezuje onoga koji je upućuje. Roba se nudi kupcima: pismenom ponudom prodajne službe (poslovnim komunikacijama) ponudom osoblja prodaje: . da li je pismena ili usmena. dodatnom prodajom. uvjeravanjem kupaca ponaosob. Osnovni cilj voñenja trgovačkih pregovora je sklapanje kupoprodajnog ugovora tj. poduzeće koje prodaje robu otvara svoje pregovore svojom ponudom. Postupak prodavanja Nakon istraživanja tržišta važno je kvalitetno predstaviti vlastito poduzeće i ono što nudimo. tj. Najvažnije je njeno svakodnevno vlastito ponašanje prema kupcima. Obavještavanje javnosti.trgovački putnici u okviru svoga djelokruga rada i .7. otkrivanje potrebe za nadomjestkom. sajmovi) . uglavnom za poslove veće vrijednosti meñu odsutnim strankama putem poslovne komunikacije (sa stalnim partnerima i telefonski). kako nam ništa ne bi promaklo i kako zbog nekih.osobe na osnovi posebnog ovlaštenja npr. oglašavanje i politika prodaje predstavljaju tvrtku samo djelomično.

i najmanja mjesta jednolično postupanje sa svim mušterijama brzo stigne do kupaca može se mnogo bolje prilagoditi čitatelju nego anonsa Ovaj se sustav kombinira sa sustavom prodaje preko kataloga (cjenika) i oba sustava obično čine zaokruženu cjelinu. Ovakvom akcijom se može prikupiti i do 25% narudžbi. prodaja s pomoću niza ponuda koje sadrže i narudžbenicu kreiranu za elektroničku obradu. a mogu iznositi i do 1000 potencijalnih kupaca. Broj sudionika u jednoj akciji nuñenja ovisi o planovima prodaje i interesu potrošača. Po zaprimanju upita prodavatelj izrañuje ponudu sagledavajući sve dostupne informacije o kupcu i kretanju na tržištu.jesu li svi zahtjevi kupca jasno definirani (je li potrebno prije izrade ponude usuglasiti s kupcem nejasne detalje) imamo li mogućnost udovoljiti svim kupčevim zahtjevima (potrebno je kontaktirati postojeće partnere kao i kolege unutar kuće ponuñača) u slučaju nuñenja alternativnog rješenja jesu li razlike izmeñu onoga što kupac traži i onoga što nudimo u potpunosti usaglašene Pregovaranje predstavlja prikladniji postupak za zaključivanje prodaje kada se mnogi čimbenici ne odnose samo na cijenu. Bolja ponuda kupcu od dotadašnje ne mora značiti i početak suradnje jer je i kupac opterećen nizom subjektivnih okolnosti koje zahtijevaju dodatni napor u pridobivanju istog. Ponuda je u pravilu u formi u kojoj je i upit. Rezultat akcije može donijeti različite rezultate.Pisane ponude upućuju se odreñenom broju potencijalnih kupaca. Ako se prema planu ne primi potreban broj narudžbi postupak se ponavlja. svaka naša ponuda takvom kupcu može značiti samo papir sa kojim će on uspjeti poboljšati prodajne uvjete kod sadašnjeg dobavljača. Nove tehnologije u poslovanju omogućavaju istodobnu izradu velikog broja individualnih komunikacija pa se provode tzv. Upit kojeg kupac uputi može biti u pismenoj ili usmenoj formi. osim povećanja prodaje i promocijskih efekata su i: . akcije nuñenja tj. Prednost stalnog sustava nuñenja. usluge i sl. 216 . nevoljko se upuštati u promjene (iako one mogu komercijalno značiti korak naprijed) koje uvijek nose i dozu nesigurnosti neminovnu u novom poslovanju i konačno. i kada se poslovni rizici ne mogu unaprijed točno utvrditi. Potencijalnim kupcima koji nisu na nju odgovorili dostavlja se druga ili treća ponuda. broj primljenih narudžbi. što ovisi o konjukturi artikla. Kupac može biti inertan. Prije upućivanja ponude uvijek se sagledava sljedeće: . već i na kvalitetu.pokriva široko područje tj. Nakon lansiranja prve ponude tijekom 15 dana analiziraju se rezultati tj. potrebno ga je shvatiti na sasvim suprotan način od dosadašnje prakse – za upit je potrebno izboriti se.jeftiniji je od predstavnika i trgovačkih putnika . vremenu lansiranja ponude i o drugim faktorima. Ako je upit potencijalnog kupca osnova za početak suradnje.

raspoloživi kapital za poslovanje firme. rizik naplate. Bonitet poslovnog partnera je čitav sklop financijskih mogućnosti (imetak firme. Priprema poslovnih pregovora Iskusni prodavači i pregovarači.mogućnosti zamjene proizvoda koji se nudi itd.) pregovarač se treba pripremiti za svako područje pregovora. potrebno je znati s kim se ulazi u posao i tražiti informacije o bonitetu poslovnog partnera. načina poslovanja i ugleda koji uživa poslovni partner. o mogućem opsegu prodaje . kolekcija prospekata. osim temeljnih poslovnih informacija. pripremiti i prezentirati i niz činjenica o proizvodu koje upravo odgovaraju potrebama kupca kako bi mogao zatražiti narudžbu. Kod prodaje robe veće vrijednosti i složenijih kupoprodajnih uvjeta (kredit i sl. Ako je to 217 . kataloga. Ove informacije su podložne promjenama te se moraju stalno nadopunjavati i prije svakog novog posla ponovo kontrolirati. tržište tj. modela. cjenika video kaseta. Pripremu: .elastičnosti ponude i potražnje na tržištu . Pri tome je važno imati sve moguće kalkulacije kako bi se znalo do koje najniže cijene u pregovorima može ići. jer u svezi s odreñivanjem uvjeta kupnje uzima u obzir i ponude drugih dobavljača. Kako bi se izbjegao rizik u poslovanju npr. 2. opada na pripremu. osobito o novim kupcima. CD-a prijenosnog računala ili medija na kojem je pohranjena prezentacija koju je moguće izvesti na računalu u uredu kupca zaključnica i drugih tipiziranih obrazaca kupoprodajnog ugovora Pri prodaji robe izravnim trgovačkim pregovorima važno je imati na umu da je kupac gotovo uvijek u prednosti.snazi i prisutnosti konkurencije ostalih ponuñača . osobni imetak vlasnika ako je osobna firma. kupce koje poslužuje. treba biti dobro obaviješten o: . Prikupljanje podataka: . Zato je važno prije sklapanja kupoprodajnog ugovora.9.7. kreditna sposobnost). znaju da najveći dio vremena posvećen pregovaranju. a posebno kod prodaje na kredit.dosadašnjem poslovanju s kupcem ili prikupljanje podataka o potencijalnom kupcu Za uspješnije voñenje trgovačkih pregovora.uzoraka. drugi dobavljači s kojima posluje i sl. Priprema poslovnih pregovora obuhvaća: 1.stvarnim potrebama kupca tj. koji imaju i znanja i upornosti.1.

U tome su naklonjeniji prekidu pregovora no kompromisu (logika.grupa za pregovaranje važno je da nastupaju kao uigrana poslovna skupina u kojoj svaki član zna svoju ulogu i toga se pridržava. Česte su i krajnosti u ponašanju kada kupuju kondicije. pokušavati se postaviti s vremena na vrijeme u „njihovu kožu. Prodavači moraju biti pažljivi jer se firme od toga zaštićuju odreñenim pravilima i moraju ozbiljno pripaziti na konflikte ovih interesa. Za uspješno pregovaranje važan je čitav niz aktivnosti: . U pregovorima treba voditi računa o protivniku. stranke gotovo uvijek pregovaraju. Prodajni pristup Moguća je pojava konflikta. treba voditi na zdravim osnovama te njima cjelovito definirati okvire mogućeg poslovanja. jer nema dobitka bez spremnosti na ustupak.vještina voñenja rasprave . upoznavanje sa poslovanjem konkurenta). očekivanja i interese suprotne strane te pripremiti strategiju. Bit pregovora jest kompromis.7. Meki pregovarači se u pravilu zadovolje minimumom traženih uvjeta (logikanajbitnije je poslovati).3. 9.7. razne aktivnosti.psihološki aspekt (razumijevanje gesti. 9.pregovaračko iskustvo .postoje i drugi dobavljači). a do njega se dolazi raznim ustupcima. a tek onda proizvode. Prije samog pregovora potrebno je upoznati motive. Tvrdi pregovarači ne vode računa o suprotnoj strani te teže zadovoljiti svoje ciljeve. Pregovore. Kvalitetni pregovori završavaju osjećajem dobitka na obje strane a u pravilu se iznalaze pravilnim omjerom opreznih ustupaka i niza manjih dobitaka. Pregovaranje Prije zaključenja ugovora. U cilju iznalaženja dogovora poželjno je postaviti nekoliko alternativa te ih naknadno razmatrati. dakle. znakova.upornost i borbenost .“ Kvalitetan sporazum mora pomiriti interese obje strane jer neuravnotežena suradnja u pravilu olako završava ili se održava uz konstantne napore.2. Meñutim većina kupaca nabavljača su pod utjecajem vlastitih potreba ali i većina su pravi profesionalci koji pažljivo izbjegavaju konflikte izmeñu vlastitog interesa i ciljeva firme. razloge.uvažavanje tuñih emocija 218 . Osim konstruktivnih pregovora moguće se suočiti i sa čitavim nizom različitih strategija koje su u pravilu iscrpljujuće te nisu naklonjene konačnom rješenju. uspostaviti kvalitetnu komunikaciju. a prodavatelj što skuplje prodati. neverbalna komunikacija) . Pregovaranjem se rješava konflikt interesa koji u kupoprodaji proizlazi iz toga što kupac želi što jeftinije kupiti. Fiktivni pregovarač ima potpuno druge ciljeve od sklapanja poslovanja (npr.otvorenost za tuña mišljenja i prijedloge .

a uz to mnogo obećava.- strpljivost i postupnost sposobnost slušanja sposobnost brzog razmišljanja u uvjetima pritiska stručno znanje o pregovaranoj materiji Ipak poslovni šarm.4% uslijed smrti kupca .prigodne čestitke. igra mačke i miša. trećem usluga. a na drugom mjestu kvaliteta robe.67% budući ne postoji prava strategija dobavljača u kontaktu sa kupcem. Ono što je potrebno uvijek imati na pameti tijekom ugovaranja sa dobavljačima jest da nijedan posao koji se sklopi jednostavno. Prema istraživanju na 10.preko 60% postojećih (tobože sigurnih) kupaca se gubi tj. utvrñeni su motivi kupaca da posluju sa istim.poboljšanje kvalitete usluge . nenapadna upornost. ne znači ništa drugo no problem u skoroj budućnosti. Cijena je rangirana čak na peto mjesto po važnosti. a promatrano statistički: . dok je na četvrtom mjestu širina asortimana. 219 .15% uslijed nezadovoljstva postojećim dobavljačem . popuštanje i protivljenja. te mnoštvo svega što lebdi oko nas u uredu. susretljivost za sva pitanja. provedenom u SAD -u. prepušta konkurenciji zbog nedostatka pažnje Jednom uspostavljene poslovne veze potrebno je održavati čitavim nizom mjera i napora. umjesto da grade dugoročni odnos sa svojim kupcima.lakše se prodaje onoj osobi koja je već kupac . a pripadajući relativni pokazatelji su sljedeći: .obavještavanje kupca o izmjenama asortimana . Najvažnije mjere za njegovanje poslovnih veza i odnosa su: . Mnogi prodavači pogrešno se usredotočuju na to da čim prije prodaju svoju robu. a na što teško utječemo. reklamni pokloni i sl.000 ispitanika.solidno i točno izvršavanje svih ugovornih obveza .posjeti poslovnim partnerima .novi uvjeti prodaje .stvaranje osjećaja stalne prisutnosti robe na tržištu kupca . Na prvo mjesto kupci su istakli povjerenje koje imaju u poznate tvrtke.5% na nagovor prijatelja koji radi u konkurentskoj tvrtki . Veliku prednost nad konkurentima ima ona tvrtka koja se zajedno sa svojim prodavačima uspije kupcima predstaviti kao poštena i iskrena tvrtka koja brine o njihovim potrebama.prihvat sugestija za poboljšanje suradnje . tradicionalnim dobavljačima. Drugo istraživanje pokušalo je odgovoriti koji su razlozi kupaca da ne posluju sa starim dobavljačem.9% na nagovor konkurentna . može presuditi o kupčevoj naklonosti. ali može i probuditi njegovu nemilosrdnu odbojnost.

Po ovoj skali možemo zaključiti da je pridobivanje novog kupca više nego zahtjevan posao. No voditi ispravnu komunikaciju nipošto nije jednostavan zadatak.mora poznavati potrebe kupaca . orijentacija na zaključivanje količina. stana. promotivne letke i ostale poruke koje nalazimo u poštanskom pretincu naslovljene na naše ime. nije samo prilika da se preotme tuñi partner već i upozorenje da nam se ne dogodi ista sudbina. Pristup kojeg će jedan kupac odobravati. Ali. Do prije desetak godina u svijetu. nagovoriti ga na kupnju i zaključiti posao. pozdravljati i smatrati blagonaklonim. konkurencije i njenih navika i ponašanja. Ako na vrijeme uočimo slabosti konkurenata naša mogućnost pridobivanja kupca uvećati ćemo za fantastičnih 82%. koja proizlazi iz nagovaranja na kupnju. zadatak prodajnog osoblja svodi se na transakcije (zaključivanje prodaje). U Hrvatskoj smo svjedoci tvrtke koja je nakon nekoliko godina poslovanja dobila i sudsku zabranu jer je u takvom letku kupcu najavljivala da je sretni dobitnik auta. ali samim tim učiniti i složenim budući će zahtijevati više vremena i različite načine komunikacije sa kupcima. drugi će doživjeti kao bezobrazno ulizivanje i nepotrebno ugañanje. podatak o nedostajanju prave strategije odnosa prema kupcu. Ako se i sami osvrnemo na brojna pisma. Jako mali broj potencijalnih partnera voljan je prihvatiti našu ponudu redovnim putem (tek 9%). robu. Nekada je za putnika bilo glavno identificirati kupca. p reakcijama potrošača na prodajnom mjestu i o odgovornosti ne samo za volumen. prostoru u prodavaonici. a odgovornost na volumen prodaje.mora poznavati informatičke vještine 220 . o trgovačkom marketingu. Najbolju priliku moramo tražiti u dobrom poznavanju tržišta tj. u dugoročnom pogledu erodira poslovne odnose. merchandisingu. Dakle. vještine merchandising-a i vještine prezentacije . a još uvijek i kod nas. No zbog koga takve tvrtke postoje? Upravo zbog onih ljudi koji se takvim činom osjećaju počašćenim te se odazivaju na promotivni poziv. (ukoliko naruči njihove proizvode). Stoga je taj pristup potrebno individualizirati.obilazi prodajna mjesta jer roba sve više ovisi o prodajnom mjestu . praksa je pokazala da smo uvijek naklonjeni pridobivanju novog kupca dok starog smatramo sigurnim poslom. Naime. ono što je nekima napadno. distribuciju.mora poznavati zakonitost prodajnog mjesta.svoju prodaju može rješavati ako rješava i potrebe partnera . Nasuprot tome. U novim okolnostima i pristupu govori se o optimalizaciji distribucije. što slikovito predočava probleme na koje ćemo naići i kada budemo imali najbolje cijene. nego i za profit obiju strana. prisjetit ćemo se da smo uglavnom iste bacali u smeće osjećajući se nelagodno pri pomisli da se netko drsko služi Vašim podacima kako bi prodali proizvode. prisustvo robe u prodavaonici.odgovoran je za profit vlastite firme i briga o profitu partnera . drugima je uvjet da bi se odlučili na kupnju. komercijalne uvjete. U navedenom raskoraku se i krije najgora zamka koja je vrlo izgledna većini tvrtki budući uvijek nedostaje vremena za obuhvat svih zadaća. Zbog toga nekadašnji trgovački putnik kao „prodavač količina.“ a danas kao trgovački predstavnik s glavnim zadatkom izgradnje dugoročnih odnosa s kupcem: . I uloga trgovačkog putnika kao predstavnika poduzeća se promijenila.

KAM znači integrativnu suradnju kupaca i dobavljača i to ne samo u pregovorima koji se vode u uredu. tj: . Snaga pregovaranja leži u iskustvu i vještini pregovaranja i u superiornoj pripremi. o namjerama proizvoñača (dobavljača). Prodajno bi osoblje moralo znati da kupci biraju partnere za trgovinu u većoj mjeri na temelju vjerovanja nego na osnovi znanja. Problem s očekivanjima i njihovim ispunjenjem odnosi se na razliku u znanju izmeñu kupaca i prodavača. o podizanju razine prodaje i profita. god.dobar poslovni sud 221 .poznavanje taktika i strategija pregovaranja . Ringleb. KAM manadžer treba provoditi više vremena na prodajnom mjestu. iskustvo će dokazati je li njihovo povjerenje bilo opravdano. a najmanje u kancelariji. htjeli bismo prenijeti znanja i iskustva koje su stekli profesionalni pregovarači i koji poručuju kakvim načinom pregovaranja možemo postići uspjeh. Pojedini takvi predstavnici zastupaju i cijelu kategoriju tj.kupac zna više o potrebama i željama nego prodavač Ali jedino zajedno prodavač i kupac mogu pronaći što je zaista potrebno.prodavač uvijek više zna o mogućnostima nego kupac . robnu grupu.H.Danas takve poslove rade menadžeri za ključne kupce tzv.svjesnost prisustva osoba na pregovaračkom sastanku . specijalne promocije. A to znači: . demonstracije. degustacije. Koristeći pisani materijal sa seminara održanog 1998. jedna osoba može biti samo za jedan lanac prodavaonica ili veći hipermarket. Ovakvim pristupom ostvaruje se dobra trgovina tj. Sljedećim hodogramom pokušat ćemo to i konkretizirati: Koje su važne stavke koje nas vode do uspješnog pregovaranja? Prvenstveno je to dobra priprema za pregovaranje. specijalne akcije tj. Npr. A. o navikama potrošača. Nositelj te funkcije može biti jedna ili više osoba što ovisi o veličini tržišta i strukturi kupaca. širini asortimana. a zatim ispunjenja očekivanja.realno planiranje . učinkovitosti izlaganja. tj. inicirati i organizirati razne promotivne aktivnosti. Biraju partnere za koje vjeruju da im mogu i hoće najbolje pružiti ono što žele. u Zagrebu na temu „Kako uspješno pregovarati“ kojeg je vodio iskusni profesor prava u i ekonomije na Clemson University. Povjerenje je najprije stvar očekivanja. ona o kojoj svi koji su uključeni dobivaju i naziva se partnerstvom. key account manageri (KAM). dakle i konkurentske marke.dobar osjećaj za uzimanje i davanje . nego i u svim aspektima koji su od interesa kupcu i dobavljaču. o kategorijama i markama unutar kategorija. Kupcu mora dati odgovore o optimalnim zalihama. SAD.

„odlazimo na pregovore samo čuti što druga strana želi reći“ .praviti bilješke .pravilo No 1: uvijek se ponašati kao da je druga strana poštena! . pomalo se detektivski pripremiti.upitati se što je pravedno .Pravilo No 3: ne ostavljati otvorena pitanja o svom protivniku 222 . obuhvaća li priprema konzultacije vanjskih izvora informacija? Da li su uključena barem tri izvora informacija (knjige. časopisi i sl.ostati fleksibilan . razgovarati sa onima koji su radili s tom tvrtkom ili individualcem.poslušati drugu stranu .nedostatak pripreme Zašto su pregovarači nepripremljeni? Odgovori takvih su: .izbjegavati brze odluke Procjeniti svog protivnika Kako znati da će druga strana održati svoju riječ? .takoñer dobra priprema .tražiti ustupke za ustupke (preispitati koja je donja granica ispod koje ne možemo kad nešto dogovaramo) Pregovaranje preko telefona: .kompromis kod glavnih ishoda .Koja je važna stavka koja nas vodi do neuspješnog pregovaranja? .Pravilo No 2: saznati sve o svom protivniku (u tu svrhu lobirati.) koje se koriste kao dodatak osobnom znanju u pripremi za pregovaranje.„ne znamo se stvarno pripremiti“ Vlastito provjeravanje Provjerite sebe.„pripreme oduzimaju tako puno vremena“ . ali slijediti i svoj unutarnji glas) . Lista provjere kod pripreme Cilj: Što je to što pregovorima želimo postići? Koja je naša pozicija? Što tražimo i koji nam je u tome interes? Opcije: Koje su još opcije prihvatljive u postizanju našeg cilja ili interesa? Možemo li pregovarati na način da obje strane pobijede (pristup pobjeda/pobjeda) .ušteda vremena .

postavite sva ključna pitanja .čak blefirati Kako otkloniti barijere i postati dobar slušatelj? Dakle kako otkloniti sljedeće: 1. Kada pregovarate pobrinite se da: .Potrebno je vrijeme za potpunu procjenu sadržaja pregovaranja . problem energičnosti: „previše sam umoran“ 4.sluša vas druga strana .koristite prednost domaćina . obrambeni mehanizam u smislu: „ne želim čuti – ne“ 2.Postoje li vanjski pritisci koji mogu utjecati na pregovaranje? Kako možemo procijeniti protivnikove snage i slabosti . Prava istina je da uspješni pregovarači provode više vremena slušajući nego govoreći! Pri tome je važno: . predrasude kao što je: „nisam mislio da će on moći puno doprinijeti“ Da li uspješni pregovarači imaju neka povlaštena ponašanja? Istraživanja su pokazala: .komunicirate jasno i decidirano (izbjegavajte žargon i kritike) .koja su očekivanja koja svaka strana nosi na pregovarački stol? . jer većina ljudi vjeruje da će postići ono što žele govoreći. a ne slušajući.„neuspješni“ pregovarači teže da budu povlašteni u pregovaranju .kontrolirate svoju stranu komunikacije (lojalnost članova tvrtke) .kakvi su prošli odnosi sa pregovaračkim stranama? . uvjerenje o vlastitoj slabosti: „previše sam nervozan“ 3.tko što govori . a slabosti su obično umanjivane (uljepšane) Taktika pregovaranja Taktika uključuje umijeće ili vještinu korištenja raspoloživih sredstava da bismo ostvarili/uspjeli i završili pregovore.„uspješni“ pregovarači manje dopuštaju kako se pregovori bliže kraju 223 .razmotriti prijedlog protivnika kao indikaciju njegovih snaga i slabosti: snage su izražene. prejudiciranje: „već sam znao što će reći“ 6.dobijte ono što stvarno želite Koliko je važno slušati!? Saslušati suprotnu stranu je jedna od najpotcjenjenijih vještina pregovaranja. navika: „razmišljao sam o nečem drugom“ 5.„neuspješni“ pregovarači teže kompromisu odmah na početku .vaša očekivanja trebaju biti logična .pregovarači koji su manje povlašteni u pregovaranju rjeñe gube .govor tijela .argumentirajte uvjerljivo .

ili kod zaključivanja pregovora imamo situaciju da se već rukujemo s kupcima i zaključimo posao.pregovora.snažne vještine planiranja i pripreme .ignorirati to . To je dobar poslovni potez i većina kupaca bude zadovoljna visinom odobrenog popusta. a on nas neočekivano upita za popust kod gotovinskog plaćanja. Istraživanja su pokazala da se 20% svih 224 . a potom odobre popust za gotovinsko plaćanje. rabe mogućnost povećanja cijena za nekoliko postotaka. Savjet je da se prespava ili dogovori sa kolegama.dobre vještine komuniciranja . moramo znati do koje mjere možemo popuštati u visini cijene. Meñutim to je svakodnevica prodaje. Danas neke tvrtke.vratiti istom mjerom . često puta.visoka razina osobnog poštenja i hrabrosti . znači da ste precijenili svoju poziciju cjenkanja/trgovanja. pregovaranje je u vašim rukama i tada odlučujete o nastavku pregovaranja. Koliko daleko možemo s popustima takoñer je dvojba koje prati gotovo svake pregovore. jednostavna je metoda zadržavanja emocionalne distance kod visoko stresnih situacija.odlučiti se zaista za jedno ili drugo Smatrate li pravom odlukom napustiti pregovore? Savjet je nikad ne napuštati pregovore agresivno. Pošto kupci uvijek žele što manje platiti oni u pregovorima najviše „lome“ cijenu jer računaju da u svakoj cijeni ima pričuve za neki popust. Ako bismo iz kupoprodajnih pregovora uspjeli izvući željene rezultate. u pregovorima. Zahtjevi za popust i pritužbe kupaca su jedino što prodavatelji ne žele čuti.moliti da budu pravedni i nastaviti razgovor .sposobnost jasnog razmišljanja pod stresom .tolerancija dvosmislenosti poznavanje proizvoda sposobnost da se otklone osjećaji Gradite li svoj pregovarački stil? Udaljiti osjećaje! Napraviti prekid sastanka .Što čini pregovarača kvalitetnim? . Ako vas ne zovu natrag. Ona se može premostiti na sljedeće načine: . Npr.sposobnost zapažanja i iskorištavanje snage . Kako reagirati na „uzmi ili ostavi“ prijedlog druge strane? Ovo je najdraža taktika onih pregovarača koji vjeruju da su u boljoj pregovaračkoj poziciji. Prije napuštanja pregovaranja ocijeniti eventualnu mogućnost za nastavak pregovora ako vas pozivaju natrag na razgovor.opća i praktična inteligencija . Kulturno je i poslovno po prekidu pregovaranja poslati pismo sa isprikom i žaljenjem da nismo nastavili pregovore i našli zajednički jezik za poslovnu suradnju.

Prilikom pogañanja često nailazimo na provjere psihološkim trikovima. Najčešće nailazimo na „nepoštene“ načine pregovaranja kojima je moguće se oduprijeti ako prethodi dobra priprema i ako u pregovorima spretno komunicirate. Metoda tržnice: Partner vam predlaže prenisku cijenu navodeći da je „preskupo“ i spušta cijenu za 20%. 9. točku na kojoj se slažu i jedni i drugi. Partner se ponaša gluplji nego što je. Dakle osim svojih prodajnih mogućnosti moramo dobro poznavati i konkurentske prodajne uvjete. Započinje cjenkanje. kako se situacija u ekonomiji vrlo brzo mijenja. Primjere daje nova ekonomija. Pri ispunjavanju zaključnice treba pripaziti što treba dopuniti. Rješenje nastale situacije leži u tome da partnera upitate za realna mjerila te ukoliko partner nastavlja s navedenim prijedlozima bolje je uljudno otići i prekinuti pregovore. a koji dio teksta poništiti. Cilj cjenkanja je postići bolji ishod za obe strane (pobjeda obiju strana). 2. Sam upit za popustom je uvijek kupovni signal. Samo onaj tko se upušta u odlučujuća pregovaranja. Oni zapravo žele kupiti robu ali žele bolju cijenu. odnosno pojedinih zaključaka. Zaključivanje prodaje Sve zaključke postignute u pregovorima meñu prisutnim strankama treba precizno oblikovati i u pisanom obliku predočiti kako bi se onemogućila naknadna različita tumačenja stranaka. Navest ćemo neke od nepoštenih taktika pregovaranja: 1.8. Ukoliko kupac spominje konkurenciju koja proizvod daje ili za veći popust uz istu cijenu ili za nižu cijenu uvijek snagom argumenta možemo kupcu govoriti kako je naš proizvod kvalitetniji ili kako mi imamo bolju uslugu.“ Rješenje za ovu taktiku nalazimo u tome da odmah na početku susreta upitamo sugovornika postoji li netko tko je važan i mora se složiti sa zaključkom dogovora.možemo reći da i popusti o kojima govorimo već su dio prošlosti. Zbog jednostavnosti primjene. Primjer: „Ne znam hoće li se šef složiti s time što sam vam toliko popustio. stručnost i sl. Za jednokratne poslove prodaja se može 225 . Kupoprodajni ugovor u pisanom obliku sklopljen izravnim ugovaranjem prodavača i kupca ili preko posrednika koristi se kod većih poslova prodaje i kod prodaje kao terminskog posla s postupnom isporukom i otpremom robe.kupaca uvijek cjenka. mora biti psihički spreman i odmoran kako bi izdržao u kriznim trenucima. zaključnice koriste referenti prodaje na terenu i trgovački putnici. pogotovo o cijenama. a kupci pregovaraju oštrije nego se očekuje. Pregovarači koji traže popust vrlo su dobro pripremljeni na cjenkanje. Meñutim. Pri cjenkanju treba se stalno truditi za pobjedničku situaciju u kojoj su zadovoljni i prodavači i kupci odnosno postići pregovarački optimum. Uz to traži i bolje uvjete plaćanja i niže prijevozne troškove. Prodavatelj to ne smije zanemariti. Na osnovu takvih zaključaka sklapa se kupoprodajni ugovor ili zaključnica kao tipizirani oblik ugovora kojim se olakšava i ubrzava pismeno ugovaranje jer su svi uvjeti na njoj predviñeni i otisnuti pa je tekst ugovora potrebno samo popuniti. Zaključuje razgovor predlažući da se „nañete“ negdje na sredini. Metoda „Kolombo“.

Prodavatelj se obvezuje da će isporučiti robu prema uvjetima iz ugovora. Sklapanje kupoprodajnog ugovora Ugovor je usaglašena i izražena volja dviju ili više osoba sa ciljem da tako nastane. Narudžba se uglavnom sastavlja na temelju ponude dobavljača.stvar. da se promijeni ili da nestane njihov odreñeni meñusobni pravni odnos. Narudžba kao ponuda kupca.8. a onda na temelju narudžbi idu sukcesivne isporuke. Najbrojniji su i najvažniji na području trgovačkog prava.2. prodaja se može zaključiti i usmeno. 9. mjesto i način isporuke. Ugovor o prodaji je konsenzualni ugovor odnosno nastaje u trenutku sporazuma obiju strana o bitnim sastojcima ugovora. a naknadno pismeno potvrditi. 9. Zakon o obveznim odnosima regulira bitni dio ugovora od nebitnih dijelova. Naime i kupac i prodavatelj konsenzusom preuzimaju prava i obveze koje iz kupoprodajnog ugovora proizlaze. Ako su poslovni partneri dugogodišnji suradnici. narudžbenicu. rok mjesto i način plaćanja. a roba je kupcu hitno potrebna. Sadržaj ugovora Iako se ugovor sastoji od bitnih i nebitnih sastojaka. Nenazočnost stranaka znači da se ugovor sklapa pismom ili telefaksom i to u trenutku kad prodavatelj prihvati izjavu kupca da prihvaća ponudu. brzojavno. Nazočne znači da su u prostorijama ponuditelja ili na telefonu. čak više obvezuje kupca. odredbe za 226 . putem kompjutora ili radio vezom. Stalni kupci koji poznaju asortiman i uvjete prodaje ispunjavaju tipizirani obrazac tj. ugovor nastaje ako se stranke sporazume o bitnim sastojcima. dok je sam prodavatelj može i ne mora prihvatiti. Kupac može samo narudžbom tražiti robu i uvjete od dobavljača. Kupac se obvezuje ugovorenu robu prihvatiti i platiti prema potpisanim uvjetima. Stranke redovito ugovaraju i neke druge sastojke: cijenu. Pri narudžbi više vrsta proizvoda prilaže i specifikaciju naručene robe. telefonom.1. Pismeni oblik narudžbe je sigurniji za oba poslovna partnera. Ako kupac prvi put upućuje narudžbu ili ako ima kakve posebne zahtjeve sastavlja narudžbu u obliku poslovne komunikacije.zaključiti i prihvatom narudžbe kupca. kakvoću. Stranke kod sklapanja ugovora mogu i ne moraju biti nazočne. U slučaju da kupac želi osigurati kontinuiranu isporuku robe. vrijedi kao prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji sa svim elementima ugovora. Narudžba može biti usmena ili pismena. sklapa okvirni ugovor. a stječe pravo naplate isporučene robe. Narudžba.8. rok. a stječe pravo da mu se roba prema ugovoru isporuči. u pravnom smislu. Bitni sastojak za pravovaljani ugovor o prodaji jest predmet ugovora . Ugovor se smatra sklopljenim kad kupac prihvati ponudu prodavatelja. Oblik ugovora Ovaj oblik ugovora nije strogo propisan oblik.

u jedinicama mjere i u posebnim nazivima u trgovini (npr. oznake ugovorenih strana 2. 227 . a kad ove nema razumnu cijenu. Količina je odreñena točno ili približno sa oznakom cca ili oko. ugovor nema pravni učinak. broj i mjesto i brojeve žiro . 9. ( naziv trg.pojačanje obveza iz ugovora i sl. onda će biti posebna klauzula „bez tolerancije. Ali postoje neka odstupanja. Kad ugovorom o prodaji cijena nije odreñena.5%. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine.2%. vrsta robe= stvar koja se kupuje odnosno prodaje. ulicu. Cijena je bitan sastojak ugovora. kupac duguje samo iznos propisane cijene. tolerirano odstupanje je +/. predmet ugovora 3. m3. najviše.predmet kupoprodajnog ugovora odreñen je kada je u ugovoru označena vrsta i količina robe. Cijena – cijena je vrijednost robe izražena u novcu. cisterna). Bitni sastojci ugovora o prodaji Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1. Propisana cijena – kad je ugovorena veća cijena od one koju je za odreñenu vrstu stvari propisao nadležni organ. Količina robe koja može biti u komadnim mjerama. Ako je količina točno dogovorena. a ako je već isplatio ugovorenu cijenu ima pravo tražiti da mu se vrati razlika. Pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme sklapanja ugovora. Ugovorena tekuća cijena – ista se odreñuje na temelju elemenata s pomoću kojih se odreñuje a prema običajima tržišna cijena. a niti ugovor ne sadrži dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto. a ako se ona ne može utvrditi onda je cijena koju utvrñuje sud prema okolnostima slučaja. najmanje. cijena Oznake sadrže: osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. Ostalo ne uvjetuje pravovaljanost ugovora te se smatra nebitnim no i oni postaju bitnima ako su ugovoreni. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/.računa) Predmet ugovora . Kad je količina ugovorena isto postoji odstupanje. tucet. djelatnost. Definira se nazivom i opisom i u mjeri da bi sve bilo poznato. Zakon o obveznim odnosima regulira sljedeće: * ako ugovorom o prodaji cijena nije odreñena.8. niti u njemu ima dovoljno podataka s pomoću kojih bi se ona mogla odrediti. društva. Zakon o obveznim odnosima i trgovački običaji regulirat će sve što nije dogovoreno.3. kupac je dužan platiti cijenu koju je prodavatelj redovno uplaćivao u vrijeme sklapanja ugovora.

Ako poduzeće nema dovoljnu količinu zaliha za realizaciju svih prispjelih narudžbi. Cijena mora biti u ugovoru izražena u novcu (za jedinicu proizvoda ili ukupnu količinu). faktura.9. pomorska luka. 25% 228 .na ugovoreno mjesto ovisno o izboru načina prijevoza robe (sjedište poduzeća kupca ili mjesta njegovih poslovnih jedinica tj. skladišta prodavaonica.1.špediteru) uz popratne dokumente (otpremnica.u ugovorenom roku (početkom.cijena i transportne klauzule .9.na ugovoreni način (pripremom robe za isporuku u skladištu prodavatelja. . tada ulaze u fakturnu cijenu robe Pri ugovaranju cijene treba razlikovati sljedeće: . u drugoj polovici mjeseca. sve troškove koji prate robu od skladišta dobavljača do skladišta kupca.dati prednost kupcima koji uredno plaćaju. u skladištu prodavatelja. Kad je odreñivanje cijene povjereno jednom ugovaratelju odredba ugovora kojom se odreñivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaratelju smatra se kao da nije ugovorena i tada kupac duguje cijenu kao u slučaju kad nije odreñena. onda su to ovisni troškovi koji se dodaju na fakturnu cijenu i naknadno povećavaju cijenu robe .kupac.Ako se ugovaratelji ne slože ni naknadno o odreñivanju cijene niti ugovor raskinu. prijevoznim sredstvom kupca ili uporabom prijevoznika. Isporuka robe kupcima Osnovna obveza prodavača je da ugovorenu robu (jednokratno ili u odreñenim vremenskim razmacima) isporuči kupcu: . dostavnica. npr. specifikacija robe) .svakome dati samo dio od naručene količine. jer ako te troškove snosi: . mora procijeniti je li bolje: . a ne odredivu cijenu jer se time izbjegavaju sporovi. sredinom. predajom robe otpremniku . utovarna željeznička postaja. krajem mjeseca ili u toku cijelog mjeseca) .cijena i popusti 9. ili skladište prijevoznika odnosno otpremnika). U vezi s cijenom važno je da nabavna služba ugovori tko snosi troškove isporuke robe tj. Preporučuje se u ugovor unositi točno odreñenu cijenu.dobavljač.ispuniti narudžbe koje su prve došle . Izvršavanje prodaje 9. smatrat će se da je ugovorena razumna cijena.cijena i ambalaža . na mjestu predaje robe prijevozniku npr. vlastitim prijevoznim sredstvom.

ali je za kontrolu računa dobavljača zadužena nabavna služba koja kontrolira je li račun dobavljača u skladu s naručenom i preuzetom robom te ispravnost obračunate cijene isporučene robe. jamstvo banke. mogu nastati sljedeći problemi: .2. . Kupac je obvezan iznos računa platiti po isteku dana odgode plaćanja ili mu se po zakašnjenju uz iznos obračunavaju i kamate. U slučaju tranzitne trgovine. 9. a nije poslao potrebne robne dokumente (otpremne. Instrumenti plaćanja za osiguranje naplate najčešći su: mjenica sa avalom. o kakvoći. Na taj način. a u slučaju plaćanja uz odgodu od kupca se zahtijeva osiguranje plaćanja tj. narudžbom i eventualnim komisijskim zapisima.ako je dobavljač isporučio dio robe.- dati prednost većim potrošačima. a račun je ispostavio za ukupnu količinu naručene robe . sastavlja se reklamacija. a od neurednih i insolventnih kupaca traži se predujam. Kako je već poznato kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu u skladu s ugovorom i preuzetom robom.ako je dobavljač isporučio robu. Meñutim. no otpis kamata ne može se izvršiti. Račun se odlaže u komercijalnom odjelu zajedno sa prilozima: otpremnicom. roba ne dolazi u skladište trgovca. od kojih se dva šalju kupcu. potpisivanje ugovora i deponiranje jednog od instrumenata osiguranja plaćanja. jamstva. i to istodobno s robom ili naknadno. Račun (faktura) prodavatelj ispostavlja na temelju kopije otpremnice kojom je roba isporučena kupcu. nacrte i sl.) 229 . ukoliko je cijena kapitala i veća no što je zarada ostvarena tim poslom. već se kupcu ispostavlja faktura na temelju računa dobavljača.ako je ispostavljen račun.ako količina isporučene robe nije u skladu s količinom navedenom na računu . a provjera ispravnosti isporučene robe kontrolira se usmenim kontaktom sa kupcem. a roba nije isporučena. U današnje vrijeme zatvaranje samog iznosa računa predstavlja uspjeh. dokumentarni akreditiv. Za plaćanje je nadležna financijska služba.9.konti kupaca. samom cijenom kapitala. pa su kamate često puta i otpisane. dati prednost novim potrošačima ispuniti samo dio narudžbi čije količine omogućuju isporuku čitave zalihe bez ostatka. obezvrijeñen je dio posla kojeg takav račun potkrepljuje. Račun se izdaje u četiri primjerka. bjanko zadužnica. jedan u odjel komercijale. Fakturiranje i naplata prodane robe Faktura ili račun je financijski dokument na temelju kojeg dobavljač naplaćuje od kupca vrijednost prodane robe. a kupac podmiruje obvezu. jedan u odjel salda . Ako je ugovoreno plaćanje unaprijed kupcu se ispostavlja predračun. U slučaju neslaganja fakture trgovca i otpremnice dobavljača koji je robu otpremio kupcu.

Rješavanje reklamacije kupaca Reklamacija je žalba na isporučenu robu ili izvršenu uslugu zbog utvrñenih nedostataka u količini. i to ne samo izmeñu dva subjekta koja su zaključila posao. asignant (uputitelj) ovlašćuje asignata (upućenik) da za njegov račun izvrši plaćanje u korist asignantovog vjerovnika . već često i čitavog niza tvrtki koje se mogu. U tom smislu reklamacija se može izraziti usmeno. telefonski i uvijek potkrijepiti pisanim materijalom. izdavanju robe prethodi iznalaženje i meñusobno prihvaćanje kompenzacijskog lanca iako jedna karika u lancu uopće nema meñusobna potraživanja. vrlo mali broj računa se zatvara na redovan način. Zapisnik se inače piše odmah. Ma kakav stav prodavači i osobe koje pružaju usluge imali prema reklamacijama. većina nas bi ih htjela eliminirati ili 230 . primatelja upute.asignatara. Uslijed kronične nelikvidnosti. cedent (ustupatelj potraživanja) ustupa svoje potraživanje od cesusa (dužnika) cesionaru (primatelju potraživanja i novom vjerovniku). Ugovorom o cesiji. Ugovor je važeći samo ukoliko sve tri strane pristaju na njegove odredbe. s pozivom na uzance. U njoj mora biti sasvim jasno odreñeno na što se odnosi. tj. odnosno moraju uključiti u kompenzacijski lanac. dakle uplatom na dobavljačev račun. te kakve posljedice nanosi u slučaju da partner ne želi izdavati robu dok se kompenzacija ne sprovede.3. Čim se takva kompenzacija prihvati od svih strana. Potpisanim ugovorom o asignaciji. propise i ugovorene odredbe. usluge i sl. Ustupanjem potraživanja cedent izmiruje svoju obvezu prema cesionaru. kvaliteti ili čemu drugom. Ukoliko meñu tvrtkama nije postojala suradnja. Većina zatvaranja rješava se kompenzacijama. a rok u kojem se reklamacija ima izvršiti zove se reklamacijski rok.9. Reklamacijom tražimo ispravak. nadopunu ili zamjenu kupljene stvari ili usluge ili povrat kupovine. i ne treba posebno objašnjavati. mogu biti ureñivani i na druge načine kao što su asignacija i cesija.U prethodnim slučajevima kupac otklanja sve nesuglasice s dobavljačem i tek onda odobrava odnosno vrši plaćanje robe. a račun za istu se zatvara odmah nakon njegova izdavanja. Stoga se u procesu iznalaženja kompenzacijskog lanca taj iznos više puta umanjuje. 9. Na taj se način naravno i otežava sam postupak jer je odmah po završetku jedne kompenzacije potrebno započeti postupak nove kompenzacije sa novim učesnicima. Što je više sudionika u kompenzaciji to je teže konačno i ostvariti onaj početni iznos računa koji se želi zatvoriti jer je teško očekivati da će svi sudionici kompenzacije imati dovoljno meñusobnih potraživanja koja bi pratila početno ponuñen iznos prijedloga kompenzacije. Meñusobni odnosi poslovnih subjekata osim kompenzacijama. moguće je susresti primjer izvršenja unaprijedne kompenzacije. Vrijeme koje je potrebno da se čitav proces ostvari zna biti i nekoliko dana te je stoga potrebno unutar informacijskog sistema izvršiti i rezervacije na iznose meñu potraživanjima sa partnerima dok se pristanak svih aktera konačno ne ostvari. Što produljenje zatvaranja računa može značiti za poslovne odnose sa partnerima. dobavljač je voljan izdati robu.

standardu) . Uloga prodaje može se uvelike proširiti ako obuhvati i rješavanje reklamacija klijenata te obradu povratnih informacija. I dok se materijalna usluga sastoji od stvari koje se mogu vidjeti.klijenti osjećaju da njihove reklamacije nisu dobrodošle . reklame web stranica i sl. načina i roka isporuke isporučene robe.cijene koja mu je zaračunata .9. Janelle Barlow. te prodajna funkcija nije jedina odgovorna za nastale reklamacije. 9. 231 . ljubaznog osmijeha i sl.količine (kupac je primio više ili manje robe) . Reklamacije su najbolji izvor za razumijevanje očekivanja klijenata ali su ujedno poduzeću smjernica za napredovanje.smanjiti njihov broj.mjesta. Dakle reklamacije su neizbježan pratitelj poslovnih odnosa izmeñu prodavača i kupca i na njih ne bi trebalo gledati negativno jer njihov broj pokazuje da li je. poduzeće neće točno znati koje su promjene potrebne. Mogao bi biti i najkritičniji čimbenik prodajnih odnosa. osobna usluga nije tako očigledna.4. . suautorica knjige „Reklamacija je poklon“ naglašava da je najjednostavnije rečeno povratna informacija od ljudi koji žele razgovarati sa prodavačem. zgrade i prijevozna sredstva tvrtke. Obuhvaća stvari poput prepoznavanja klijenata. Rješavanje reklamacija je vjerojatno najkritičniji dio službe za korisnike. nastojanja da se učini nešto više za njih.reklamacije mogu sadržavati visok faktor „svañe“ . Indikatori neprikladnog rješavanja reklamacija su: . tako opipljiva.klijenti ne vide da je išta poduzeto uslijed njihove reklamacije Bez reklamacije od strane klijenata. ali je i jedan način na koji se rješavaju reklamacije.). Dio usluge klijentima obuhvaća i svladavanje situacija kada nastanu problemi ili kada su klijenti nezadovoljni.klijenti ne znaju kako uložiti reklamaciju .kvalitete (roba ne odgovara uzorku. Tako i najbolju materijalnu uslugu može upropastiti prodavač koji izgleda kao da se dosañuje ili mršti. Poduzeće može izgubiti klijente i mnogo je razloga za to.dodirnuti i osjetiti (fizički proizvodi koji se proizvode i prodaju. smatrajući da još uvijek imaju sa njima nekakav odnos.prodana roba na razini koju kupci očekuju Reklamaciju kao pisani prigovor kupac temelji na ugovorenim uvjetima kupoprodaje u pogledu: . Materijalna i osobna usluga Usluga može biti dvojaka: materijalna i osobna. katalozi.prodajna funkcija bila pouzdana karika izmeñu poduzeća i kupca .klijenti ne znaju kome uputiti reklamaciju .

timove za zadržavanje kupaca .otkriti stvarne uzroke reklamacije neposrednim pitanjima (što.službe za marketinško istraživanje koje uče o željama i potrebama tržišta .bez obzira čija je pogreška bila (prodavača. zamjena kvalitetnijom robom) vratiti izgubljeno povjerenje. Servisiranje Za sve tehnički složene proizvode. ne obećavati nešto što se ne može ispuniti .zahvaliti na reklamaciji jer se smanjuje mogućnost ponavljanja istog propusta .posrednike za odnose s javnošću za kontroliranje negativnog mijenja . Predmetni proizvodi moraju imati upute za uporabu.ažurno i pažljivo ispitati opravdanost svake reklamacije .Kako bi se reklamacije mogle koristiti kao važne povratne informacije potrebno je: . Dakle. kao i za proizvode čija odreñena svojstva mogu pri uporabi izazvati opasnost za korisnika potrebno je prije stavljanja u promet osigurati servis i to na rok ne kraći od tri godine za kućanske aparate tj. kako. zašto) . Pri tome je važno: . treba gledati kao na: . besplatna dostava. Svijet bi bio bolje mjesto za poslovanje kada bismo jedni drugima bili bolji klijenti i bolji prodavači usluga. Svu navedenu dokumentaciju distributer proizvoda mora osigurati 232 .produžetak prodajnog odjela jer dobro obrañena reklamacija potiče kupca na dodatnu kupnju Kako kupca iz stanja pune ljutnje i neugodnih reakcija pretvoriti u vjernog kupca i ugodnog poslovnog partnera koji svojim primjedbama aktivno utječe na kvalitetu poslovanja? Prodajno osoblje. obvezama i popisom servisera. kada bismo povratne informacije odnosno reklamaciju doživjeli kao poklon. gdje. prodajne funkcije i prodajnih objekata individualnim pristupom i pravilnim postupkom može uspjeti u velikom postotku. Većina prodavača niti voli primati reklamacije niti ih davati.biti siguran da se problem neće ponoviti .analizirati ih i koristiti: za orijentaciju pri budućim nabavama za izbor dobavljača za učvršćivanje veza s dosadašnjim kupcima. plaćanje na dulji rok.pokušati pronaći najbolje moguće rješenje tj. tehničke karakteristike.pozornim slušanjem pustiti kupca da iznese svoj problem i tako smiriti situaciju .5. treće osobe ili više sile). na osoblje koje se bavi reklamacijama u poduzeću. kada.9. pet godina za složenije proizvode. ponuditi daljnju suradnju i odreñenim bonitetima (smanjenje cijene. profesionalno se ispričati. kupca. 9. te jamstveni list sa naznačenim jamstvenim rokom.voditi njihovu evidenciju .

9. obučenosti i kvalificiranosti servisera. očitovao se nedavno pri otvaranju trgovačkog centra Metro u Zagrebu gdje je navedeni detalj inicirao čitav niz inspekcijskih radnji mjerodavnih službi te sankcioniranje utvrñenog stanja.kupac osobno dolazi i izabire željenu robu sa stovarišta ili skladišta . opskrbljenosti rezervnim dijelovima. Referent provjerava: .prije puštanja robe u promet kako bi potencijalni kupac bio kvalitetno upoznat sa karakteristikama proizvoda. Ukoliko serviser ne može otkloniti kvar unutar odreñenog roka. Servis može organizirati dobavljač robe tj.narudžbe stižu elektroničkim putem . Ako kupac nije dostavio sve potrebne podatke narudžba se stornira.bonitet kupca: razmatra se mogućnost nenaplaćivanja ili usporene naplate . koje naravno mogu biti besprijekorne. Najbolji primjer lošeg efekta nekvalitetne popratne dokumentacije o robi. da li se kredit treba odobriti i u kojem maksimalnom iznosu se može odobriti. Trgovac takoñer može osigurati servis vodeći računa o tehničkoj opremljenosti. a samom dobavljaču garantira otklanjanje izrazito nepovoljnih efekata eventualnih reklamacija koje bez obzira u kako malom postotku se pojavljivale.10. rokom izlaska na teren za prijavljenu reklamaciju. telefonom . nositelj servisa obvezan je zamijeniti korisniku proizvod novim. faksom. cijeni rada i ostalom. . Tehnika rada u prodaji (u trgovačkom poduzeću na veliko) Narudžbe se mogu dobiti na više načina: .narudžbe prikuplja trgovačko predstavništvo. servisna mreža kupcu jamči sigurnost pri donošenju odluke o kupnji te ga istodobno zaštićuje unutar kupoprodajnog lanca. proizvoñač koji mora osigurati izjavu o organizaciji servisa sa pripadajućim popisom ovlaštenih servisera. dio narudžbi se odmah odbija jer robe nama i nije ju moguće nabaviti u odgovarajućem roku. Dio narudžbi se odbija zbog toga što kupac ne plaća redovito. o čemu odlučuje služba nabave. a po predočenju iskorištenog kupona. održavanja i eventualnog servisiranja. Za sve intervencije izvan jamstvenog roka trošak snosi sam korisnik proizvoda. načinom upravljanja. Obveza trgovca jest redovito opskrbljivati servisera rezervnim dijelovima. Bez obzira na karakteristike proizvoda. izrazito efikasno uništavaju dobar glas i renome tvrtke.podatke o kupcu: ako je potrebno mijenja postojeće ili unosi nove podatke. a referent 233 .stanje naručenih artikala (dio narudžbi se prihvaća jer postoji roba na skladištu. Primljene narudžbe se sortiraju po grupama artikala i dostavljaju nadležnom referentu za tu skupinu artikala. a korisnik proizvoda reklamaciju prijavljuje trgovcu ili serviseru.narudžbe prikuplja trgovački putnik . Za intervencije unutar jamstvenog roka troškove snosi davatelj jamstva.analiziraju se informacije o njegovoj kreditnoj sposobnosti i odlučivanje o kreditiranju tj.kupac šalje narudžbu poštom. .

smješta na utovarno mjesto i pakira . najveće moguće prodaje odreñenog proizvoda koju trgovačko poduzeće može ostvariti u odreñeno vrijeme na odreñenom prostoru uz odreñene napore marketinga (kod monopolskog poduzeća tržišni i prodajni potencijal su isti). otpremniku Fakturni odjel ispostavlja račun (fakturu) za prodanu robu na temelje kopije otpremnice s potpisom o preuzimanju robe. dio narudžbi se mijenja uz dogovor s kupcem) Prodajna služba tj. Planiranje prodaje je tako sastavni dio sadržaja i procesa marketing planiranja. trgovački putnik) Prodajnim objektima Odjeljenima prodajnih objekata U odreñenom vremenskom razdoblju i na odreñenom području. obje kategorije služe za planiranje i kontrolu prodajnog poslovanja odreñenog tj.Prodajnog potencijala kao dijela tržišnog potencijala tj. Skladište prema primljenom nalogu: . a ako je rok isporuke duži od osam dana obavijest kupcu o primitku i prihvaćanju njegove narudžbe. specifikaciju robe) u potrebnom broju primjeraka. . referent prodaje izdaje skladištu nalog za otpremu.tržišnog potencijala tj.komisionira robu .organizira otpremu . segmentiranog tržišta i za utvrñivanje prodajnih kvota . 9.ispostavlja potrebne dokumente: robne (otpremnicu. 234 .Prodajnih kvota kao zadanih (planiranih) količina jednog proizvoda ili linije proizvoda koju mora ostvariti nositelj zadatka po pojedinim Poslovnicama prodajne službe (referent prodaje.šalje kupcu obavijest u kojem specificira razlog odbijanja. odnosno prodaje sastoji se u svjesnom nastojanju da se održi ili poveća udio na tržištu. Planiranje i analiza prodaje Plan prodaje predstavlja konkretizaciju politike prodaje kao segmenta politike marketinga. Stoga planiranje prodajnog poslovanja zahtijeva što precizniju procjenu: . Tržišni i prodajni potencijali mogu se mijenjati pronalaženjem novih kupaca i većom kupovinom postojećih. prostoru i vremenu.11. transportne (ovisno o načinu prijevoza) ili dispoziciju špediteru tj. apsorpcijske sposobnosti tržišta kao maksimalno moguće prodaje nekog proizvoda na odreñenom prostoru i u odreñenom vremenu koji mogu ostvariti svi prodavatelji tržišne potražnje raščlanjene po proizvodima. Osnovni cilj planiranja prometa. Realni planovi prodaje donose se utvrñivanjem realnih mogućnosti koje nudi tržište i kojima raspolaže trgovačko poduzeće.

Zagreb 1996. Planiranje prodaje može se provoditi na svim razinama u poduzeću i to: . zaposleni sudjeluju u planiranju zadataka. gospodarske. ostvarljive uz uobičajene radne napore. tehnološke.unaprijed ugovorenim prodajama . Pri utvrñivanju prodajnih kvota polazi se i od pretpostavki da one trebaju biti veće: . cijena. Pri izračunavanju prodajnih kvota treba voditi računa o okolnostima koje objektivno djeluju na učinak pojedinih punktova prodaje. kulturne.formiranje dugoročne i kratkoročne politike prodaje kao dijela politike marketinga Dajemo prikaz mogućeg sadržaja plana prodaje prema autorima knjige „Prodaja“ (Bratko.predviñenim akcijama i reakcijama konkurenata .istraženo prodajno tržište .odozgo prema dolje.kretanjima prodaje u prethodnim razdobljima .).planove donose zaposleni u prodajnoj jedinici.analize stanja prodaje tj.prednostima u odnosu na konkurenciju u pogledu asortimana.marketinška analiza proteklog razdoblja . usluga.predviñenom ponašanju kupaca . Henich. konkurenciju. potrošnju.Objektivno postavljene prodajne kvote tj. političke. snose i odgovornost .odozdo prema gore. nastupa na tržištu . kanale distribucije) 235 .što je veća razlika izmeñu procijenjenog prodajnog potencijala na odreñenom području i ostvarene prodaje na tom području . stimuliraju prodajno osoblje i djeluju na uspješnost poslovanja trgovačkog poduzeća.realnim skladišnim i prodajnim kapacitetima Uvjeti za kvalitetno i pravodobno planiranje prodaje su: . makroekonomske trendove (demografske. odnosno pojedinih prodavača.ako prodavatelji pozitivno reagiraju na poticaje za povećanje prodajne kvote Planiranje realnih mogućnosti prodaje trgovačkog poduzeća zasniva se osim na procjeni općih kretanja u gospodarstvu i na tržištu i na: . a na osnovu njih ukupne godišnje zadatke uprava poduzeća (najrašireniji oblik) Plan prodaje sastoji se od: . uprava poduzeća postavlja planove i zadatke svim nižim razinama upravljanja . Obraz.okvirnog plana sa zadacima i preporukama za povećanje prodaje u predstojećem planskom razdoblju s planiranom dobiti (za svaki glavni proizvod) .za tekuće razdoblje od prodaje u prethodnoj godini .

Kotler.pojedine skupine kupaca npr. Za modne i sezonske artikle plan prodaje treba biti što fleksibilniji jer se razrañuje i prilagoñava kretanju potražnje.poslovne jedinice (referente. Trgovačka poduzeća su u stalnom kontaktu s tržištem te nastoje neposredno razraditi asortiman tj. stalni i povremeni) . mali. strateške od 5 i više godina s ciljem povećanja prodaje. trgovačke putnike) Plan prodaje za cijelo poduzeće donosi se na temelju pojedinačnih planova prodaje za pojedine robne grupe kako po količini. procjena glavnih mogućnosti. stalnih kupaca.jednokratne akcije. srednji. prodavače. Prema sadržaju na planove za: . uvoñenje nove linije proizvoda . vrijednosti i rokovima prodaje tako i predviñenim marketinškim aktivnostima. razlikuje 4 vrste kontrole prodajnog poslovanja: a) kontrola godišnjeg plana b) profitabilnost c) uspješnost d) strateška kontrola 236 .usklañivanju svih aktivnosti u poduzeću .11.tržišne segmente . Prema vremenu (razdoblju) za koje se izrañuju na: kratkoročne do jedne godine i kraće do dnevnih planova.nepredviñene dogañaje uzrokovane tržišnim poremećajima .povećanju osjećaja odgovornosti i timskog rada u izvršenju planova 9.poticanju sustavnog razmišljanja o budućnosti . Glavne prednosti planiranja u trgovačkom poduzeću su u: .1.odreñena tržišta (domaća i inozemno) .tržišnog udjela 2. ali i pojedinačnih poteškoća i slabosti koje poduzeće treba otkloniti Planovi prodaje se dijele: 1. to su operativni planovi jer se sve prodajne akcije temelje na njima srednjoročne od 1-5 godina dugoročne tj.pojedine asortimanske grupe .- analize mogućnosti i rješenja tj. vremenski što bliže prodaji nabavljene robe. prema veličini ostvarenog prometa (veliki. Kontrola godišnjeg plana prodajnog poslovanja Poznati autor mnogih analiza marketinga Ph.prepoznavanju najvažnijih ciljeva poduzeća .

a) Kontrola godišnjeg plana Ovaj plan se dijeli u dva dijela: analiza odstupanja prodaje analiza tržišnog udjela Prvi analizira negativna odstupanja promatrana kroz razlike u cijeni ili količinske razlike u ostvarenoj prodaji. Na sljedećem primjeru Kotler analizira utvrñivanje podbačaja radi pada cijene. Formula glasi OPC = (PPC – OCP) OKP OPC...odstupanje radi pada cijene PPC... planirana prodajna cijena OCP...ostvarena prodajna cijena OKP...ostvarena količina prodaje Godišnjim planom utvrñena je prodaja 4.000 količinskih jedinica nekog proizvoda po jediničnoj cijeni od 10,00 kn, a to čini ukupni iznos 40.000 kn. Na kraju planskog razdoblja utvrñeno je da je prodaja iznosila 3000 količinskih jedinica po jediničnoj cijeni 8,00kn i ostvareni promet stoga jest 24.000 kn. Zamjenom simbola za iznose dobivamo sljedeće: OPC = (10-8)3000=6000 kn Utvrñivanje podbačaja radi pada obujma prodaje izvršit ćemo formulom OPO = PPC (PKP – OKP) OPO.. odstupanje radi pada obujma prodaje PKP.. planirana količina prodaje

Zamjenom: Od toga zbog:

OPO = 10 (4000 – 3000)= 10.000,00 kn Ukupan podbačaj iznosi: 16000 kn

OPC = 6000:16000=37,5% pad cijene uzrokovao je nešto više od 1/3 ukupnog odstupanja od planirane prodaje OPO = 10000:16000=62,5% ili 2/3 odstupanja posljedica je pada obujma prodaje Sada je na redu drugi dio kontrole godišnjeg plana koji se odnosi na analizu tržišnog udjela čija su mjerila: Ukupni tržišni udio (mjerenje prema prodaji istovrsnih proizvoda unutar nacionalnog gospodarstva) Udio na pojedinom tržišnom segmentu

237

-

Relativni tržišni udio spram tri najveća konkurenta Relativni tržišni udio spram vodećeg konkurenta (ako ostvarujemo isti obujam kao i vodeći konkurent znači da se tvrtka priključila tržišnom vodstvu).

U preotimanju tržišnog udjela mnoge se tvrtke služe mudrom strategijom frontalnog napada na glavne konkurente. Stručnjaci tvrde: hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti frontalnim i bočnim napadima u borbi protiv konkurencije. Prije nekoliko desetaka godina poslovni uspjeh mjerio se isključivo visinom profitne stope odnosno ostvarenim profitom. Takav način mjerenja uspješnosti bio je učinkovit u uvjetima stabilnog tržišta. Meñutim globalizacija, hiper konkurencija, te stalne inovacije dovele su u pitanje opravdanost analize korporacijskog uspjeha isključivo uz pomoć profita. Naime profitna stopa može biti visoka, ali trenutno visoki profiti nisu garancija uspješnog poslovanja u skoroj budućnosti. Profitnu logiku moraju napuštati i hrvatske trgovačke tvrtke jer stalno pristizanje inozemne konkurencije mijenja tržišne odnose iz dana u dan. Zbog toga menadžeri moraju posvetiti sustavnu pozornost vanjskom organizacijskom okružju, odnosno kontroli tržišne pozicije. Rast tržišnog udjela odnosno širenje tržišta u današnje vrijeme jedan je od pouzdanih instrumenata vrednovanja vlastitog poslovanja. U tom pogledu nužno je kontinuirano inovirati poslovanje u pogledu načina plaćanja i uvoñenja novih usluga pri čemu se ističe značaj promocije odnosno organiziranja različitih dogañaja tzv. event marketing. Kupovanje treba artikulirati kao obiteljski dogañaj, što omogućava uspostavu potrošačke lojalnosti, ali i stjecanje nove klijentele. Istodobno je nužno provoditi brojne marketinške analize koje omogućuju uvid u sadašnju, ali prije svega buduću tržišnu poziciju. Poželjno je i potrebno stalno propitivati tržišni segment u kojem se posluje. Tržišni segment je neatraktivan ukoliko u njemu djeluje brojna i agresivna konkurencija, a ulazne barijere su previše visoke. Strane trgovačke tvrtke u sve većoj mjeri šire svoja tržišta dolaskom u Hrvatsku i ostale tranzicijske zemlje. One imaju respektabilan know-how i povoljnu cijenu kapitala. Hrvatske trgovačke tvrtke na taj izazov trebaju odgovoriti poboljšavanjem produktivnosti ali i vlastitim širenjem unutar regije uz pomoć znanja prvenstveno u području marketinga. Širenje tržišta može se provoditi i politikom snižavanja cijena uz istovremeno podizanje kvalitete usluga pri čemu su fiksni troškovi objektivna poteškoća. U cilju povećanja tržišnog udjela neophodno je sklapati partnerstva i različite oblike alijansi sa dobavljačima. Naime, trgovačka tvrtka, posebno veliki poslovni sustavi imaju danas dominantnu poziciju u odnosu na suradnju s proizvodnim tvrtkama, ali sve žešća strana konkurencija primorava trgovačke tvrtke na suradnju s proizvodnim tvrtkama a ne nametanje vlastitih poslovnih interesa. Važno je kreirati navike kupaca, a pri tom lakše je stvoriti odreñene kupovne navike nego nametati nove. Toga su svjesni strani trgovački lanci, pa stoga veliku pozornost posvećuju promociji ali i visokoj razini usluge. Poslovna praksa pokazuje kako često liderske kompanije počinju zanemarivati tržišnu konkurenciju. U Hrvatskoj trenutno nemamo trgovačkog lidera već nekoliko 238

izjednačenih velikih tvrtki što pogoduje stalnom poboljšavanju poslovanja te praćenju tržišnih procesa. Pozicija tržišnog lidera kojoj teži primjerice Konzum ili regionalnog lidera kao što je Kerum, podrazumijeva stalne napade neposredne konkurencije. Neposrednu tržišnu konkurenciju valja sustavno pratiti i analizirati kako bi se pariralo poslovnim potezima te poduzimale vlastite akcije. Za te aktivnosti valja se koristiti metodama koje je razvio benchmarking, a riječ je o teško prevodivom pojmu koji se odnosi na sustavno i analitičko praćenje konkurencije. Podloga za takve analize su razvijene baze podataka. Korištenje te menadžerske discipline omogućava lideru i kontra udare usmjerene na neposrednu konkurenciju s ciljem zadržavanja ili povećanja tržišnog udjela. U ekonomskoj teoriji postao je uvriježen financijski parametar koji nastaje analizom povratka investicije i tržišnog udjela. To je sintetički pokazatelj koji je objektivniji od profitne stope. Dokazano je da korporacijska profitabilnost mjerena povratom na investiciju (Return on investment – ROI) raste s porastom relativnog tržišnog udjela. Primjera radi prosječni povrat na investicije u djelatnostima koje sudjeluju s manje od 10% u tržišnom udjelu iznosi oko 11%. Istodobno kompanije koje obuhvaćaju više od 40% tržišnog udjela ostvaruju prosječni povrat na investicije od oko 30%. Zbog toga je povećanje tržišnog udjela jedan od instrumenata povećanja profitabilnosti te metoda realizacije dugoročne poslovne uspješnosti. Meñutim, valja upozoriti kako porast tržišnog udjela ide sporo i postupno. Tvrtke koje su po tržišnom udjelu druge ili treće predstavljaju izazivače koji nastoje preteći lidere. Neki od najpoznatijih svjetskih izazivača su Ford u odnosu na General Motors ili Pepsi Cola u odnosu na Coca-Colu. Te firme prakticiraju frontalne napade na lidere nudeći slične proizvode istoj potrošačkoj klijenteli. U Hrvatskoj se vodi borba za lidersku poziciju u trgovini, a Konzum je prihvatio strategiju frontalnog napada na glavne konkurente. Trgovačke tvrtke koriste različite taktike za povećanje tržišnog udjela. Hrvatske trgovačke tvrtke trebaju se koristiti i bočnim napadima. Koje su to metode!? Strane trgovačke kompanije većinom se koncentriraju u većim urbanim centrima. Hrvatski pak trgovci moraju se disperzirati u manje gradove, a slogan Konzuma „Hrvatski nacionalni trgovački lanac“ upućuje na korištenje te taktike. Takoñer naše trgovačke tvrtke morat će u što skorije vrijeme razmišljati o proširenju tržišta ekspanzijom u susjedne zemlje, jer je povećanje tržišnog udjela i na stranim tržištima garancija dugoročnog uspjeha. Postavlja se pitanje koja je to strategija koja će omogućiti kontinuiran rast tržišnog udjela. Jedna od najpoželjnijih tržišnih strategija je uspostava pozicije tržišnog lidera. Brojne kompanije su tržišni lideri na svom području djelovanja. Liderska pozicija se stiče različitim poslovnim strategijama kao što su primjerice cjenovna konkurentnost, razvijenost distributivne mreže, snažna promocija ili plasiranje novih proizvoda. Uspješnost poslovanja mjeri se na različite načine i elaborira se u godišnjem izvješću svakog poduzetnika Pokazatelji uspješnosti poslovanja jesu: - Proizvodnost - Ekonomičnost - Rentabilnost - Likvidnost 239

Kontrola uspješnosti čiji je zadatak utvrditi mogućnost još uspješnijeg poslovanja, temelji se na praćenju različitih pokazatelja koji utječu na poslovni uspjeh: - Prosječni dnevni broj prodajnih posjeta - Prosječno trajanje posjeta - Prosječni prihod po prodajnom mjestu - Prosječni troškovi po prodajnom mjestu - Broj novih kupaca u odreñenom razdoblju - Broj izgubljenih kupaca u odreñenom razdoblju U praksi u trgovačkim poduzećima često se primjenjuju sljedeći izračuni:

Izvršenja plana ostvarena količina prodaje % prodaje po količini =--------------------------------- x l00 planirana količina prodaje

ostvareni promet % prometa po kupcu =---------------------------. ukupni broj kupaca

ukupna realizacija promet po narudžbi =--------------------------------broj izvršenih naloga

ukupna vrijednost neizvršenih narudžbi % neizvršenih narudžbi =-------------------------------------------------.x 100 ostvarena ukupna vrijednost prodaje

ostvarene prodajne cijene % ostvarenih prodajnih cijena =----------------------------------.x 100 planirane prodajne cijene ukupna vrijednost zaliha koeficijent obrtaja zaliha =--------------------------------------x 100 ostvarena ukupna vrijed. prodaje

broj dana u godini broj dana vezivanja zaliha =-------------------------------. koeficijent obrtaja zaliha

240

ostvareni troškovi prodaje % ostvareni troškovi prodaje =----------------------------------------------x 100 planirani troškovi prodaje

ukupni troškovi reklamacije % reklamacija na prodanu robu =-------------------------------------.x 100 ukupni troškovi prodaje

ostvareni (dani) iznos rabata % rabata prema prodaji =-------------------------------------x 100 ostvareni obujam prodaje

ostvareni promet promet po kupcu =------------------------------ukupni broj kupaca

ukupni promet po trgovačkom putniku promet po trgovačkom putniku =---------------------------------------------broj trgovačkih putnika

ukupni troškovi prodaje troškovi po kupcu =-----------------------------------. ukupni broj posluženih kupaca

Profitabilnost Zadatak ove kontrole je utvrditi efikasnost poslovanja u smislu veličine prinosa od prodaje proizvoda ili usluga. Prvi stupanj ove faze kontrole odnosi se na utvrñivanje vrijednosti prodane robe, troškova za tu robu, ukupne dobiti, te ostalih troškova i čistog profita. Primjer: 1. 2. 3. 4. 5. Vrijednost prodane robe (utržak)....................................................57.600,00 kn Troškovi prodane robe....................................................................37.440,00 kn Bruto dobitak...................................................................................20.160,00 kn Ostali troškovi.................................................................................15.168,00 kn Plaće........................................................................................... ......8.928,00 kn Najam................................................................................................2.880,00 kn Materijalni troškovi...........................................................................3.360,00 kn Čista dobit (zarada, profit)...............................................................4.992,00 kn

241

Sljedeći stupanj ove kontrole vrši razdiobu utvrñenih troškova na pojedine aktivnosti kao njihove nositelje. Inače, pojam rentabilnosti označava odreñenu korisnost. Prema tom načelu traži se maksimalizacija profita u odnosu prema uloženom kapitalu. Općenito možemo reći da poduzeće posluje rentabilno ako svojim prihodima pokriva rashode i ostvaruje odreñenu dobit. Poduzeća koja samo pokrivaju rashode na granici su rentabilnosti. Likvidnost je financijski pokazatelj kakvoće poslovanja. Bit likvidnosti jest obveza svakog nositelja gospodarske aktivnosti da u svakom trenutku svog poslovanja bude sposoban podmiriti sve svoje novčane obveze prema vjerovnicima. Likvidnost poduzeća očituje se sposobnosti ročnog podmirenja platežnih obveza. Izražava se pokazateljima stupnja likvidnosti. iznos platežnih sredstava Prvi stupanj likvidnosti=---------------------------------------iznos obveza plaćanja Ako je stupanj likvidnosti 1, trgovačko društvo smatra se likvidnim. Nelikvidnost je veća što je stupanj likvidnosti manji od 1. Likvidnost je pretpostavka normalnog pribavljanja robe i odvijanja poslovanja. Solventnost tvrtke – sposobnost ekonomskog subjekta da redovito, uredno, pravodobno udovolji svojim novčanim obvezama. Solventno poduzeće, stanje u kojem se nalazi poduzeće čija je imovina veća od njegovih dugovanja. Suprotno tome je insolventnost. Proces poslovnog odlučivanja u trgovačkim poduzećima nije moguć bez potrebnih pravovremeno osiguranih izvješća za sve razine odlučivanja pa tako i za prodajnu funkciju. Važnost izvješćivanja osim za donošenje najboljih rješenja u ostvarivanju ciljeva prodajne politike služe i za kontrolu i analizu već ostvarenih prodajnih rezultata. Kolika su odstupanja u prodajnim zadacima, zacrtanom prodajnom strategijom, politikom i planovima vidljivo je iz izvješća u kojima su obrañena ova područja: - izvršenje plana prodaje u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima - izvršenje plana po prodavaonicama te ostalim kupcima - uzroci koji su doveli do odstupanja od usvojenog plana prodaje - dinamika prodaje tekućeg razdoblja prema prethodnom razdoblju - struktura prodaje po asortimanu proizvoda putevima prodaje zaključenim poslovima - utjecaj sezonskih oscilacija na kretanje prodaje - rokovi i načini isporuke robe - razina postignutih cijena - reklamacije za prodanu robu - dinamika naplate isporučene robe - uvjeti prodaje dane kupcima - utjecaj konkurencije na ostvarenu prodaju - visina zaliha gotovih proizvoda

242

jedino mjerilo zarade nije više promet već dobitak i dakako broj proizvoda koje je netko prodao. 243 . a time učinkovitosti. Prodajni odjel U naprednim tvrtkama proces prodaje nije mogao izbjeći kontrolingu. Bolju sliku ćemo dobiti ako poslovne procese percipiramo kao tvrtke tj. odnosno koliko zapravo košta poslovni proces. Organiziranost prodaje kao profitnog centra ili tvrtke u tvrtki i kontrolinga. Glavno je načelo da se potrebni troškovi prodaje smanje s obzirom na jedinicu prodaje ili da se poveća broj prodajnih jedinica (a sve u cilju ostvarenja profita). a odjel za prodaju postaje analitički centar poslovnih mogućnosti i potencijala na odreñenom prostoru. općenito i nije nešto novo jer su ga uveli Amerikanci već nakon II. profitne centre. Tom načelu prilagoñeno je nagrañivanje trgovaca. Kontroling u prodaji Kontroling. odnosno njihovih rezultata. Kupac se svaki dan navikava na bolju kvalitetni servis te ih smatra samo po sebi razumljivima. Trgovac u današnje vrijeme ne može biti uspješan ako koristi stare pa čak i provjerene načine prodaje. postavlja se pitanje daje li nam postojeći način računovodstvenog praćenja poslovanja zaista pravu sliku poslovnih dogañanja i nastajanje troškova. potrošači brzo mijenjaju raspoloženje. Svjetskog rata. a robu može dobiti od bilo kuda. Naime. ponuda je iz cijelog svijeta u porastu. koja nije u skladu sa stvarnim stanjem. kojima odreñujemo ciljeve i onda pratimo njihovo izvoñenje – rezultate. Prodaja ili kako je volimo nazivati komercijala. odmah nakon velike ekonomske krize. izbjegavala je odgovor na to pitanje pod izlikom da je njena jedina funkcija u tvrtku donosit novac. dijeljenje i nadzor poslovnih procesa. Računovodstvo često na podlozi propisa daje izobličenu sliku troškova i prihoda.1. Kontroling donosi novi organizacijski pristup što daje kvalitetne promjene.- način transporta robe i problematika koja se na ovom području pojavljuje razlozi koji dovode do vraćanja robe razlozi koji su onemogućili pravodobnu isporuku robe utjecaj ekonomske propagande na visinu ostvarene prodaje. prije svega kod smanjivanja troškova. To je kontroling. 9. Meñutim. On odabire najpovoljniju ponudu. Za sada se koristi ova tuñica jer bi naš prijevod „nadzor“ za sve navedeno bio preuzak i nedostatan. privlačenju kupaca i afirmiranju tvrtke. a zahtjevnost kupaca raste. organiziranosti u profitni centar i odgovoru koliko košta prodaja.12. Opisane zadatke kontolinga provodi danas svaka tvrtka koja želi opstati na tržištu. pokazuje i pokazalo je svoje dobre strane. Konkurencija je velika. Često se upitamo u kojem odjelu naše tvrtke nastaju troškovi. Trgovac postaje savjetnik tvrtke za svoje kupce. koji neprestano prati upotpunjavanje postavljenih ciljeva. 9. Njegovi su zadaci prije svega planiranje. Takav centar postaje stručna potpora trgovcima na terenu. povećanje prodaje.12.

kao što su utisci kupaca o našoj tvrtki. 244 . ako je pravilno postavljena. Ona će nam izoštriti poglede na tržištu osposobiti nas da brojevima i grafički prikažemo mekane činioce. Uz brojke koje govore o rezultatima kontrolinga tu je još i niz kvalitativnih promjena koje donosi nova organiziranost u odnose prema kupcima. može donijeti mnogo više spoznaja nego samo računovodstvo.Sam trgovac mora u cilju povećane prodaje izgraditi portfelj kupaca ili ABC analizu kupaca. Činjenica je da nam funkcija kontrolinga. Portfelj analiza pokazat će trgovcu na terenu koji kupci najviše obećavaju i koji će donijeti više profita. a onda se tim kupcima i njihovim problemima trgovac mora najviše približiti. njihovo zadovoljstvo i drugo.

ponajprije.prema vrsti robe (asortimanu prodaje) . To su prije svega: lokacija osnovni asortiman veličina ureñenje i raspored prostora te način posluživanja Prodavaonicu koja promijeni bilo koji od navedenih konstitutivnih elemenata možemo smatrati novom. prilagoñenu obujmu i zahtjevima proizvoda koji su predmet prodaje.prodavaonice mješovitom robom S obzirom na obilježja robe dijelimo ih na: 245 . Dijeli se na prostor za opremu. administrativni i prostor za održavanje osobne higijene. za razliku od maloprodajnih poslovnih jedinica u kojima se odvija daljinska maloprodaja (putem pošte. Meñutim u prodavaonici svi proizvodi čine jedinstvenu ponudu i utječu meñusobno na uspjeh u prodaji svakog od njih. robu i prodavače te skladišni. Definicija prodavaonice u smislu prodajnog prostora glasi: Prodavaonica je poslovna jedinica za neposrednu prodaju krajnjim potrošačima u posebno ureñenom prostoru. Prodavaonicu je takoñer moguće definirati kao posebnu poslovnu.smještaju prodavaonice . Prodavaonica se prezentira svojim asortimanom (dio maloprodajnog mixa) i na tržištu nudi robu velikog broja različitih proizvoñača.). U prodavaonici se odvija susretna maloprodaja. kao glavnu djelatnost ostvaruje prodaju robe na malo potrošačima i ostalim kupcima. definiramo kao tipičnu trgovinsku poslovnu jedinicu i to maloprodajnu poslovnu jedinicu. kupce. Konstitutivni elementi prodavaonice su oni koji se mijenjaju na osnovi strategijskih odluka. kataloška prodaja i sl. koja u arhitektonskim izdvojenim prostorijama tipa maloprodajnog objekta. organizacijsku a ponekad i obračunsku jedinicu distribucijskog sustava (završna jedinica kanala distribucije). Poslovanje prodavaonice 10. Veletrgovinske poslovne jedinice su pak prodajna skladišta.tipu objekta . Poslovanje prodavaonice Prodavaonicu.1. otkupne stanice i trgovinska predstavništva. Ovo je potrebno naglasiti jer se proces mijenjanja oblika prodavaonice u razvijenom svijetu odvija brzo odnosno svakih nekoliko godina.nositeljima maloprodaje Prema vrsti robe s kojom posluje prodavaonice se dijele na: . Prodavaonice dijelimo prema različitim kriterijima: .10.prema metodi prodaje .specijalizirane prodavaonice .

razine obrazovanja.praćenjem oglasa konkurencije . marketinga.u neposrednom razgovoru iz njihovih primjedbi. želja. izvor nabave. jer dostupni podaci na nacionalnoj razini malo govore za neko uže područje. dohotka. smještena na povoljnoj lokaciji. Kupci sve više traže ugodnu kupovinu.posredno kroz analizu kupovanja npr. kvalitetu. asortimanskoj oblikovanosti.kupovni proces. o nabavi i prodaji na kredit itd. računalne znanosti te stručnih časopisa trgovine na malo i posjeta specijaliziranih sajmova. Stoga prati trendove ponašanja svojih kupaca kao i trendove okruženja tj. analizu računa i drugih podataka dobivenih programima PC kasa ili . Podaci o ponašanju konkurencije najlakše se prikupljaju: . razinu usluge. cijenu.od zajedničkih poslovnih partnera Podatke o promjeni veličine domaćinstava. tehnike trgovanja. uštedu vremena. radnih. socioekonomskih obilježja trgovac mora sam na lokalnoj razini prikupiti. niske cijene. naglašavamo da samo suvremeno ureñena i opremljena prodavaonica. opskrbljenosti. opreme i instalacije trgovcu su dostupne iz znanstvenih časopisa s područja managementa. Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je: . Praćenje trendova tehnološkog okruženja vezano je za tehnike upravljanja.iz izvješća ponašanja potrošača u časopisima i dnevnim listovima Informacije vezane za kanale nabave otkrivaju alternativne izvore nabave. Za početak obavljanja djelatnosti maloprodaje nije dovoljno samo predmet poslovanja upisati u trgovački registar 246 . promotivne akcije . dobne strukture. inžinjeringa. te stručnim prodajnim osobljem može započeti svoj prodajno . propusnoj sposobnosti. Trgovac na malo mora osigurati informacijsku potporu za rješavanje problema s kojima se susreće bez obzira može li na njih utjecati ili im se treba prilagoditi. s asortimanom i cijenama prilagoñenim potrebama potrošača. Promjene u poreznoj politici utječu na odluke o investiranju o procjeni zaliha. kulturnih. bolje uvjete i smanjuju ovisnost trgovca o dobavljačima. pravilnoj disperziranosti. obiteljskih navika i sl. Za praćenje bitnih zakonskih promjena i njihovo tumačenje glavni izvor podataka su specijalizirani časopisi ali i redovna novinska izdanja. svojim revolucionarnim djelovanjem uvijek daju i davat će impulse za promjene u trgovini. raznolikost. tehničko-tehnološkoj razini i posebno poslovnoj motiviranosti trgovinskih djelatnika i maloprodajnog osoblja. Od trgovaca na malo zahtjeva se i poznavanje novih zakonskih regulativa i zahtjeva nadzornih organa. konkurenciju i socio-ekonomska. čime se dobiva uvid u asortiman. troškova domaćinstava. Meñutim bez obzira na razne naprijed spomenute oblike prodavaonica.- prodavaonice prehrambenom robom prodavaonice neprehrambenom robom Oblici prodavaonica kao dinamične pojave. blizinu i prodavaonice se moraju prilagoditi.osobnim kupovanjem u njihovim prodajnim prostorima. stavova i potreba . bolju opskrbu. zakonodavna i tehničko-tehnološka kretanja. Učinci maloprodajne mreže ovise o njezinim dimenzijama.

iskorištenje svih unutarnjih rezervi racionalizacije i to: .Pažljivo pratiti sve troškove prodaje koji se podmiruju iz razlike u cijeni tj. proizvoda s malom razlikom u cijeni i velikim koeficijentom obrtaja i proizvoda s velikom razlikom u cijeni i malim obrtajem.prodaju .Pravilno voñenom politikom cijena u funkciji izvršenja planiranog obujma prodaje tj. umjesto maksimalne dobiti na kraći rok. Npr.ukupan promet na uložena sredstva u imovinu. pod uvjetom da se tehnički omogući izdavanje R-1ili R-2 računa kao i prateća obrada podataka. Uvjet za to je uredski prostor opremljen i ureñen za trgovinu na veliko na osnovi uzoraka. zdravstvenih i drugih propisanih uvjeta za svoj prodajni i skladišni prostor. a ne pojedinačne dobiti. što govori o produktivnosti imovine Mnogi unutarnji čimbenici utječu na produktivnost i efikasnost poslovanja prodavaonice. zaštiti i unapreñenju čovjekovog okoliša i sl.(Zakon o trgovačkim društvima) ili postojanje obrtnice (Zakon o obrtu).ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe (koeficijent obrtaja). Pri tome je važno iskoristiti one koji ne traže materijalna ulaganja već poslovnu aktivnost zaposlenih tj. . s ciljem ukupne. govori o tome koliko je bilo produktivno ulaganje u robu .prodavaonice.stalnim promjenama dimenzija asortimana naći optimum izmeñu dviju krajnosti. zaštiti na radu.privremeno odlaganje krutog otpada Čest je primjer da trgovac robu koju prodaje na malo želi prodavati i na veliko u okviru svoga prodajnog centra . ostvariti veću dobit brzim obrtajem robe .ukupan promet po četvornom metru prodajnog prostora. odreñene su i obvezne prostorije i oprema koje moraju udovoljavati uvjetima odreñenim propisima o tehničkoj opremljenosti. tj. kataloga ili u tranzitu i registrirana djelatnost trgovine na veliko. Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . za trgovinu namirnicama i predmetima opće uporabe treba osigurati sljedeće prostorije za: . Roba se na veliko prodaje u uredu prodavatelja na osnovi kataloga ili uzorka odabirom kupca ili izravno iz prodavaonice na malo.skladištenje . što govori o produktivnosti prostora .zaposlenike . nego je potrebno prethodno pribaviti i rješenje nadležnog organa uprave za gospodarstvo o ispunjavanju minimalnih tehničkih. sanitarnih.Obavljanjem usluga kupcima čime se olakšava ali i ubrzava proces kupovine i postiže veći obujam prodaje . Ovisno o skupini proizvoda kojima će se trgovati (razvrstane prema NKD). marže kako bi se pronašle mogućnosti za uštede 247 .

prostorije za zaposlene) skratiti vrijeme trajanja kupoprodajnog procesa Racionalnim i preglednim izlaganjem robe (layout) Organizacijskim rješenjima pojednostaviti i skratiti poslovni proces. Naručivanje robe za prodavaonicu Prodavaonica mora osigurati kontinuiranu ponudu i zbog toga mora raspolagati odreñenim zalihama. Opravdane su jedino zalihe u maloprodajnom prostoru i to za onu robu čiji je obrtaj veći.1.preuzimanje i evidentiranje prispjele naručene robe . brzo poduzimanje mjera kod zaostajanja prodaje pojedinih artikala i uklanjanje nekurentnih zaliha stalnom kontrolom poslovanja prodavaonice i analizom ostvarenog prometa radu unapreñenja ekonomičnosti i rentabilnosti i poboljšanja usluge potrošačima 10. uklanjanjem uskih grla u protoku robe izmeñu nabave. npr. ali je zbog većih narudžbi više novca u zalihama Planiranjem optimalnog nivoa zaliha smanjiti varijabilne troškove nabave i skladištenja robe pomoću metoda Minimalnih zaliha u periodu izmeñu dvije dostave Minimalnih proporcija izmeñu nivoa zaliha i obujma prodaje u odreñenom periodu Neposrednog dostavljanja na prodajna mjesta od strane dobavljača - nadziranjem obrtaja zaliha. 248 . odgovarajućim rasporedom radnih zadataka. boljom pripremom rada. Tehnika poslovanja prodavaonice Proces prodaje robe u prodavaonici obuhvaća ove poslove: .naručivanje robe . raspored robe.1. Zalihe nastaju u vremenu izmeñu nabave i prodaje robe. Kroz to vrijeme roba se zadržava u priručnom skladištu i maloprodajnom prostoru. skladištenja i prodaje Odrediti veličinu pojedine narudžbe imajući u vidu: eliminiranjem sitnih narudžbi smanjuju se nabavni troškovi. a sve ostale zalihe predstavljaju ekonomski teret. jer se samo činom prodaje stvara dobit.2.prodaju robe 10. Taj period za prodavaonicu mješovite robe u prosjeku traje 30 do 120 dana.1.- - - - Vremenski i prostorno uskladiti broj zaposlenih s kretanjem intenzivnosti i broja kupaca Boljom kombinacijom raspoloživih površina (namijenjenih za potrošače.pripremanje robe za prodaju i njezino izlaganje u prodavaonici . priručna skladišta.

Početak racionalizacije poslovanja je u nabavi robe te trgovac svojom nabavnom politikom odlučuje: . Franchise.koju robu nabaviti s obzirom na zahtjeve potrošača. Vrste zaliha u prodavaonici dijelimo na: . proračun troškova.trgovačka poduzeća na veliko. Zalihu čini ukupna količina robe koja se nalazi u prodavaonici (u prodajnom prostoru. izvori nabave za prodavaonicu na malo mogu biti: . a to može biti trgovac na veliko. jer im troškove nabave svode na minimum tj: ne moraju držati veće zalihe (manje uložena obrtna sredstva.razna proizvodna poduzeća . Prodavaonica koja posluje s velikim brojem artikala mora uskladiti strukturu zaliha i prometa. kontrolu uspješnosti i sl.tržnice na veliko . oblikovanje prodavaonica. skladištu). Za manje prodajne objekte prikladna su C&C veleprodajna samoposlužna skladišta i distributivni centri. Pojednostavljenim postupkom (telefonom. te ovisno o tome odabire dobavljača. uvoznik ili proizvoñač. Sve ostale poslove kao što su istraživanje tržišta. Osim toga.uvozno-izvozna poduzeća . te su joj važne dnevne informacije o prodaji. nema čekanja na isporuke a robu kupuju po potrebi.koje količine nabavljati s obzirom na brzinu obrtaja na kapacitet priručnog skladišta i prodajnog prostora na troškove nabave na očekivanu visinu prodaje Trgovac želi nabaviti robu uz što povoljnije uvjete. s kontinuiranom ponudom zaključuje okvirne kupoprodajne ugovore. Usklañivanje ima organizacijski i ekonomski aspekt. obavlja davatelj franšize. Dobavljači tj. Franšiza od franc. izlogu.samostalni obrtnici i individualni poljoprivrednici Trgovačka poduzeća na veliko su najčešći i najpovoljniji izvor nabave jer imaju bogat asortiman robe različite kvalitete na jednom mjestu. u oblasti trgovine predstavlja podjelu rada izmeñu davatelja i korisnika franšize kojom korisnik svu svoju energiju usmjerava u osvajanje lokalnog tržišta i opskrbu kupca.zalihe prema namjeni 249 . Ako je prodavaonica korisnik franšize. njihove navike i mogućnosti . Trgovac na malo s odabranim dobavljačem za artikle iz standardnog asortimana tj. a to znači robu dobre kvalitete i uz niske cijene.distributivni centri . faxom) naručuje robu prema potrebi pozivom na uvjete iz ugovora. zalihama i naručenim količinama. robu osigurava davalac franšize. reklama. osloboñenje od nečega. distributeri C&C . te ovakva podjela rada ima velike prednosti. trgovac na malo teško može obavljati sve funkcije jednako profesionalno. a veći koeficijent obrtaja).gdje. kada i od koga nabaviti robu .

kurentne (roba koja se kratko zadržava u prodavaonici) .kvarenje robe koja nastaje najčešće kod prehrambene robe. keksi. . a njihovi uzroci mogu biti u prirodi same robe. uvjetima skladištenja.radne . lošoj manipulaciji. Zamjena svježim artiklima značajna je u poslovanju kratkotrajnom i lakopokvarljivom robom. a očituje se u biološkim. površini ili obujmu robe zbog sušenja.pričuvne Zalihe prema količini mogu biti: . a ekonomski povećati zalihe onih artikala čiji promet raste. gubitak na težini. kemijskim.optimalne Zalihe robe prema potražnji (ovisno je li potražnja pa tako i prodaja neke robe veća od prodaje druge robe).kaliranje robe tj. a razlika ovisi o situaciji na tržištu i sigurnosti prodavaonice da omogući ravnomjernu opskrbu.lom koji nastaje kod lomljive robe npr. staklo. 250 . mehaničkim i drugim promjenama. Prirodni gubici. I konačno optimalna zaliha je ona količina robe koja omogućuje ravnomjerno i kontinuirano poslovanje uz najmanje troškove kupnje.srednje kurentne Minimalna je zaliha promjenjiva veličina jer se mijenjaju uvjeti nabave i dinamika prodaje. prihvaćaju i povrat neprodane robe i ambalaže. dopreme. .nekurentne (roba koja se slabo prodaje na tržištu) .zaštitne . Zalihe su ekonomski neopravdane i zbog toga što su gubici česti. otuñivanju i sl. Zaštitne su pak zalihe uvijek veće od minimalnih. dijele se na: . smanjiti onih kojima promet opada i uvesti u prodaju novu robu za koju se očekuje dobar promet.rastur koji je neminovan kod rasute (rinfuzne) robe pri manipulaciji . tjestenina i sl.- zalihe prema količini robe zalihe prema potražnji Zalihe prema namjeni su: . Zbog toga trgovci koriste prednosti ambulantne dostave kad roba doñe „sama“ i to ne jednom nego više puta dnevno od različitih ponuñača. Maksimalna je gornja granica do koje se smiju stvarati zalihe robe. kao što su: . Dobavljači koji ambulantno opskrbljuju prodavaonice osim nadopune zaliha potrebnim artiklima i ponudom novih.izložbene . Organizacijski je važno prostorno.maksimalne . vremenski i količinski nadopuniti prodanu robu u prodajnom prostoru. skladištenja i zaliha. isparavanja i sl. Gubici na robi u prodavaonici dijele se u dvije skupine: 1.

Preuzimanje robe od dobavljača treba obaviti pažljivo jer od tog trenutka na prodavaonicu kao kupca prelazi sav rizik u svezi preuzete količine i kakvoće robe. kako ne bi s vremenom postala nekurentna roba i kroz zalihu opteretila poslovanje prodavaonice. kao i svaka druga. itd. gubici na robi se mogu znatno smanjiti. nestručnim rukovanjem. i za sve druge oblike prodaje robe. dokumentaciju za evidenciju i radnu snagu. odnosno roba koja je prva dopremljena mora se i prva prodavati. Od dobavljača roba se traži narudžbom koju trgovac šalje poštom ili pak sam odlazi do ovog odabire i kupuje robu te zaključuje nabavu. treba pripremiti prostor. angažira kapital i izbacuje ga iz obrtaja. Stalnom kontrolom robe. a pod pretpostavkom da se i dobavljač takve robe drži istog principa. U postupanju sa robom ograničena vijeka trajanja. Najprije se utvrñuje identitet pristigle pošiljke usporeñujući popratne dokumente (tovarni list. požari i sl. robnog susjedstva. može pomoći i sniženje prodajnih cijena robe. boljim izlaganjem. 10.ostali proizvodi koji mogu biti podložni kvarenju na sobnoj temperaturi Sve ostale proizvode kojima je rok trajanja duži od 30 dana kontrolira se svakodnevno. a što vrijedi naravno. Poslovoña i prodavači moraju svakodnevno vršiti kontrolu roka trajanja robe u prodavaonici a za sljedeće skupine proizvoda: . vlažnosti zraka. zastare tehnologije ili nove mode. povećanim angažmanom u prodaji itd. Takva zaliha. U slučaju da robi istekne vijek trajanja (izraditi komisijski zapisnik) potrebno je robu povući iz prodaje. osim prodavaonice. U rješavanju problema. a neke nabavke (kruh.3. meso i sl.) i u prodajnom prostoru. krañom i kao posljedica više sile (poplave.nepakirani suhomesnati proizvodi . temperature. Preuzimanje i evidencija prispjele robe Trgovac može robu naručiti usmeno ili pismeno iz centralnog skladišta ili od dobavljača. visokih cijena.2. Za robu koja je oštećena ili na bilo koji drugi način upitna u daljnjem plasmanu potrebno je što prije pronaći način da se ukloni iz prodavaonice. Do takvih zaliha najčešće dolazi uslijed loše kvalitete robe. Kako bi proces preuzimanja prispjele robe tekao nesmetano. osim povrata neispravne robe dobavljaču ili terećenja osiguranja robe. moraju se držati u rashladnim vitrinama i hladnjacima. otpremnica) s narudžbom prodavaonice. pažljivom manipulacijom. ali za vrijeme manje frekvencije kupaca. Najčešće se roba preuzima u priručnom skladištu prodavaonice. mora se držati principa prvi unutraprvi vani. U prodavaonici prehrambene robe postoje odreñene specifičnosti.1. te održavanjem čistoće. Ukoliko je prisutan prvi način narudžbe roba se naručuje tiskanicom zahtjevnicom. Proizvodi koji se po deklaraciji čuvaju na temperaturi ispod sobne temperature od 20 stupnjeva. dakle povećava troškove poslovanja. Nasilni gubici koji nastaju nesavjesnim. 251 . Dobavljač prodavaonici odgovara samo za stanje robe kakvo je bilo prilikom isporuke.pekarski proizvodi .).mliječni proizvodi .

a često je i odlučujuća pri donošenju odluke o kupnji. Ulaz robe u prodavaonicu evidentira se na temelju popratnih dokumenata pristiglih s robom. Pripremanje robe započinje već kod njenog preuzimanja. Razlikujemo pojmove ambalaža i pakovina. Najveći dio robe široke potrošnje pakira se u neodvojivu i potrošnu ambalažu. Za sve nedostatke u količini i kakvoći robe treba sastaviti komisijski zapisnik i odmah ga uručiti dobavljaču. jamčevni list. Ako roba stiže iz centralnog skladišta.Zatim se utvrñuje količina isporučene robe i to odokativno ako mjesto isporuke nije skladište prodavaonice. tako da se kupac može brzo poslužiti dobivajući pritom maksimum podataka koje on može apsorbirati u kratkom roku. Prodavaonica je dužna svaki pojedinačni artikl evidentirati u Knjigu popisa koju je obavezna ažurno voditi. mjerenjem. proizvoñaču i drugim značajkama bitnim za pravilnu ocjenu nekog proizvoda. brojenjem. najčešće poslovoña potpisuje dostavnicu i na temelju dokumenta prijama robe koji se tada otvara u prodavaonici potvrñuje prijam.4. Ista se još naziva i maloprodajna ambalaža jer daje prvu informaciju o proizvodu. odvajanjem od transportne ambalaže. Originalno pakirana roba preuzima se prema ispravnosti originalne ambalaže. Količina se prema vrsti robe odreñuje npr.kalkulacija ako se na istom obrascu izračunava i prodajna cijena robe. Podaci se unose kronološki pod odreñenim brojem. Odmah se utvrñuje i kakvoća isporučene robe i to: stručnim pregledom (organoleptički) usporeñivanjem s uzorkom. oblika i načina zatvaranja proizvoda. najčešće je prati dostavnica koju je ispunio skladištar na temelju narudžbe. a prema potrebi i laboratorijskom analizom. Robu s nedostatkom treba izdvojiti i pažljivo čuvati do konačnog rješenja na uloženi prigovor. prodaje i uporabe proizvoda. a detaljno u vlastitom skladištu. Takoñer ćemo razlikovati pojam pakiranja od pojma pakovanja. popis ovlaštenih servisa. prijamni list ili primka . U samoj prodavaonici. Npr. Pripremanje robe za prodaju Suvremeni oblici prodaje u kojima se kupac izravno suočava sa robom bez posrednika prodavača. Specifikacija robe detaljan je popis robe koji se koristi kad se u prodavaonicu šalje roba šireg asortimana ili roba neke odreñene specifikacije.1. specifikacijom. Ambalaža mora ispunjavati svoju osnovnu zadaću zaštite i čuvanja sadržaja pakovine u svim predvidivim uvjetima distribucije. To treba raditi pažljivo uz pomoć priručnog alata kako se ne bi oštetila njezina prodajna ambalaža. vaganjem. Zbog toga se roba prethodno priprema za prodaju. skladištenja. originalno pakovanje se kod preuzimanja u trgovini ne otvara već provjerava samo ispravnost ambalaže i vidljivi nedostaci. Pakiranje je postupak odnosno tehnika pakiranja proizvoda u ambalažu odgovarajuće kakvoće. Pakovanje jest komad upakiran ili zapakiran na odgovarajući način u skupno ili transportno pakovanje. 10. isprava (deklaracije. ali to ne odgaña preuzimanje robe. Stavljanje u promet proizvoda bez potrebnih oznaka. tehničke upute) uvjerenja 252 . Pakovinom se smatra proizvod koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja ili očevidne preinake. standardom. traže robu koja je prodajno aktivna. npr.

proizvode za koje je obvezno deklariranje odreñeno posebnim propisom i 253 .uvjete i zahtjeve glede načina pakiranja .naziv i adresu uvoznika – za proizvode iz uvoza (skraćeni naziv tvrtke.zemlju podrijetla . adresa.certifikat sustava kakvoće dobavljača.materijale za pakiranje (ambalaža) . originalnoj pakovini. uvoznik ili zastupnik. ISO 9000) Postupak deklariranja proizvoda podrazumijeva navoñenje na ambalaži. proizvodu ili na naljepnici podatke za: . Kod deklariranja proizvoda treba razlikovati dva slučaja: 1. propisuje: .količine proizvoda u pojedinačnoj ili zbirnoj pakovini . kao osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija. i . .obvezu dobavljača da pribavi potvrdu o sukladnosti za proizvode koji podliježu potvrñivanju kakvoće prije stavljanja proizvoda u promet i .značajke ambalaže za originalne pakovine (proizvoñač. i to: . sastav i dr.tip proizvoda .o kvaliteti i sl. Za kupca oni znače različitu garanciju. Propisi o pakiranju proizvoda odreñuju: .proizvoñače i pravne i fizičke osobe koje stavljaju proizvod u promet Deklariranje proizvoda obavlja proizvoñač. sankcionira se visokim kaznama i ruši ugled prodavaonice. a što se vidi iz odreñene isprave (certifikata). Deklaracija proizvoda mora sadržavati najmanje ove podatke: .identifikaciju proizvoda.naziv proizvoda . uvoznik.) Zakon o normizaciji. Treba razlikovati dva tipa certifikacije.sukladnost s propisanim uvjetima . potpuna i ispisana na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.način pakiranja .obvezatnu deklaraciju za svaki proizvod Pojam sukladnosti proizvoda podrazumijeva postupke i metode ispitivanja kojima se potvrñuje da je ispitani uzorak proizvoda sukladan odreñenoj normi. telefon) Deklaracija mora biti ispravna.certifikat proizvoda kao dokaz da je proizvod sukladan odreñenoj specifikaciji prema odgovarajućoj normi.naziv i adresu proizvoñača . kao dokaz da je sustav kakvoće dobavljača sukladan odgovarajućoj normi (npr.

datum proizvodnje i rok upotrebljivosti navoñenjem mjeseca i godine do kada je proizvod upotrebljiv . potreba certificiranja ili obveze deklariranja proizvoda omogućava siguran nastup na tržištu. oznaka proizvoñača: «BATA» 2. Za proizvode koji moraju imati jamčevni list troškove po osnovi jamstva snosi davatelj jamstva tj.neto količina .drugi podaci važni za potrošača (uputa za pripremu i sl. muška – ženska . proizvode za koje nije posebnim propisom propisana obveza deklariranja.vrstu i naziv ili vrstu i E broj upotrebljenih aditiva . zemlja uvoza:Italija 6.2.) Primjer deklariranja kožne obuće: 1. Trgovci bi trebali biti svjesni da im poznavanje osnovnih pojmova o kakvoći proizvoda.naziv.naziv proizvoda . uvoznik:“TERA“.upozorenje za potrošača Deklaracija na prehrambenim proizvodima uz podatke propisane Zakonom o normizaciji treba sadržavati još i ove podatke: . Zagreb 5. Osječka 197. oznaka artikla: „Romario“-1715274 4. uvoznik ili zastupnik strane tvrtke. proizvoñač. Danas potrošači biraju artikle s oznakom „bio. te na svakom originalnom pakiranju moraju imati deklaraciju sa sljedećim podacima: . način održavanja 8. a podliježu nadzoru kakvoće. veličina obuće: 42 3.način uporabe . Načini poljoprivredne proizvodnje ili tehnologije prerade postaju robnom markom i 254 .vrstu i količinu sastojaka dodanih proizvodu da bi se povećala njegova biološka vrijednost .dječja 7. način izrade proizvoda 9.bitna obilježja za kakvoću proizvoda . vrsta obuće. točno informiranje kupca i legalitet poslovanja. podaci o materijalu Tehnički složeni proizvodi moraju imati tehničke upute i naveden rok osiguranog servisiranja (ovlaštene servisere) i opskrbe tržišta rezervnim dijelovima.“ „prirodni“ te ekološki prihvatljive proizvode. Ispisan je na hrvatskom jeziku i uz njega prodavač prilaže i popis ovlaštenih organizacija.uvjeti skladištenja i čuvanja .osnovne sastojke proizvoda . Proizvodi čija su svojstva opasna za korisnike i okoliš moraju imati i upute za uporabu. sjedište i zemlja proizvoñača . priborom i drugim proizvodima bez kojih se taj proizvod ne može upotrebljavati prema svojoj namjeni.

ako ne glavni. Dokaz za to su trajne slike ambalaže izbačene pred prodavaonice. prerañevine od mlijeka i roba u rinfuzi.postavljena uvijek ondje gdje se očekuje da bude postavljena te .točna i vjerodostojna Cijene kao i posebne ponude koje su uvijek jasno istaknute ulijevaju povjerenje kupcu. U daljnjoj pripremi. obvezna je na mjestu gdje je roba izložena (polici) ima i informativnu i propagandnu svrhu pa je važno da bude: . . često ne zna što s njom po njenoj uporabi i stvara probleme ne samo sebi nego i sredini u kojoj se nalazi. Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada treba obavljati unutar poslovnog prostora ili u naselju za to odreñenim mjestima. Važno je ne zaboraviti i ekološku funkciju ambalaže tj.nezaobilazan su dio prestižne propagande na što i trgovci moraju računati. osim što je uvjet prodaje tj. priprema za prodaju odgovarajućom tehnologijom prepakiranja i pretpakiranja . meso.kao npr. odjevni predmeti očetkaju. povrće i voće očisti. Ambalažni otpad skuplja proizvoñač odvojeno po vrstama ambalažnog materijala u spremnike postavljene za tu namjenu. markama ili skupinama. veličini. pa je ona postala.standardnu verziju EAN – 13 sa 13 pozicija u svojoj strukturi. koji predstavljaju brojčanu oznaku artikla koju je moguće prepoznati optičkim čitačem na blagajni. riba.označava cijenom (iz primke-kalkulacije) i rednim brojem Knjige popisa u kojoj je artikl evidentiran . prednost dati ambalaži koja je kao ambalažni otpad prihvatljiva za okoliš i za koju su osigurani uvjeti za odvojeno skupljanje i obrañivanje. voće.vidljiva sa što veće udaljenosti . Danas proizvodi u trgovini stižu označeni EAN (Eurepean Article Numbering) linijskim simbolom. poljoprivredni proizvodi. . U simbol je uključen i jedan niz lako čitljivih brojeva ispod koda. i odraz naše nekulture. naizmjeničnim svijetlim i tamnim modulima različitih širina na svijetloj podlozi. Za originalno označavanje pakovina EAN je razvio dvije verzije i to: . npr.istaknuta jasno i čitljivo . roba se: . svježe povrće.sortira po vrsti kakvoći. podijeljenih u četiri skupine: zemlja proizvoñač (za Hrvatsku 385) broj proizvoñača (4 numerička mjesta) broj za artikl (5 numeričkih mjesta) 255 . ovisno o vrsti robe kako bi bila što privlačnija. U svojim nabavkama svakako trebaju odabrati proizvode sa vrlo jakom komponentom ekološkog pristupa jer oni imaju perspektivu opstanka na tržištu. koji predstavlja EAN broj proizvoda na osnovi kojeg je kod dobiven.čisti i dotjeruje. koja u ambalaži pronalazi mnoga rješenja u svom poslovanju. nakon raspakiranja. proizvoñačima i sl. izglačaju i sl. a ono najvidljivijim zagañivačem prirode.oprema odgovarajućim dokumentima Cijena proizvoda. trgovina. Iako je u Hrvatskoj donesen Pravilnik o postupanju s ambalažni otpadom.

raspoložive zalihe i sl.- kontrolni broj skraćenu verziju EAN – 8 za proizvode pakirane u ambalaži manje površine. ručni ili stolni čitači bar . Iskustvo govori da su trgovci s naprednim tehnologijama kao što su POS sustavi.napraviti svakodnevnu inventuru .kontrolirati eventualni manjak . ali prije svega na povećanje efikasnosti i profitabilnosti prodajnog mjesta. elektroničke vage u mreži s POS sustavima. Kompjutorske blagajne raspolažu i podacima o ukupnoj zalihi svakog artikla u prodavaonici i prodanoj količini. vaganju.utvrñivanje optimuma prostora na policama za pojedine grupe proizvoda . pod nazivom POS marketing.unapreñenje asortimana i optimalizaciju zaliha .Saturacija propagandnih poruka putem klasičnih medija . Očitavanje se obavlja skenerima ili čitačima ugrañenim u vage ili blagajne (kompjuterske blagajne – POS sustavi). Izlaganje robe Kad je proces pripreme robe za prodaju završen na najbolji način.otklanjanje grešaka pri mjerenju.koda bolje poslovali i više privlačili kupce. Pretvoren u EAN kod. stanje proizvoda. racionalizacija u poslovanju postiže se smještajem preuzete robe odmah u prodajni prostor jer osim jednokratne manipulacije posluje se s manjim zalihama.2.prepoznati u kojoj je fazi došlo do propusta ili pogrešaka u poslovanju . Najveći učinak tj.Promjene u procesu donošenja odlika o kupnji 256 . zakidanju na blagajni .utvrditi porezne obveze . 10.izostaviti upisivanje cijena . na povećanje prometa na prodajnom mjestu. a to može obaviti samo trgovac koji dobro poznaje prirodu proizvoda. ona se smješta u priručno skladište ili unosi i izlaže u prodajni i izložbeni prostor prema postavkama unapreñenja prodaje i marchandisinga o prezentaciji proizvoda kupcima. Na takvu strategiju najviše su utjecale dvije pojave: . Unapreñenje prodaje izdvaja se kao posebna grana marketinga i dobiva novu dimenziju. broj za proizvod pripremljen je za elektroničko očitovanje na prodajnom mjestu ili u bilo kojoj fazi u distribucijskim kanalima. podjednako sudjeluju proizvoñač i trgovac jer o naklonosti potrošača ovisi uspjeh i jednih i drugih.veće povjerenje i zadovoljstvo kupaca itd. Cilj je te aktivnosti osmišljavanje i praćenje mjera koje posredno i neposredno utječu na odluku o kupnji. Tamo se kodirana aplikacija ponovno u trenutku precizno i nepogrešivo pretvara u ljudskom oku dostupnu brojčanu i slovnu informaciju. Na taj je način moguće: .onemogućiti otuñivanje ili utvrditi gdje je nastalo . danas. U tim aktivnostima.

dobavljači se trude dobiti najfrekventnija mjesta za svoje proizvode.raspored roba u tokovima kretanja kupaca . Naime. Prepuna polica nije uvijek način da prodamo više. a trgovci optimalno raspolagati prostorom i postići najveći (dnevni) obrtaj na polici. postaju sve važniji. atraktivno izlaganje.police na lijevoj strani pravca kretanja . ograničenosti prostora. Iako je veći dio podataka o robi kupac dobio putem medija. spontane kupnje u samoj prodavaonici. Vrše se dodatne analize i sprovode istraživanja. Još jedna engleska riječ koja se koristi u marketingu. To pravilo postaje i uvjet uspješnosti prodavaonice. za njegovu planiranu ili trenutnu odluku o kupnji važni se uz asortiman.površine s desne strane toka kretanja kupaca. Proučavajući tako tokove kretanja kupaca mogu se uočiti mjesta zadržavanja kupaca tj. činjenica da se borba za potrošača prenijela na prodajno mjesto. a poznato mu je da svaki kupac u trgovinama. oko 70% prodaje artikala dnevne potrošnje rezultat je impulzivne tj. a najintenzivnije su one u visini oka .dijelovi gondola (središnjih polica) koji strše . Neposredno komuniciranje s potrošačem i prodajno mjesto.izlaganje robe na policama . Rješenja za: . već nailazi na ljubazno osoblje.područja na izlazu kod blagajne . dostupnost i informiranost kupca o robi. marchandising.ulazni prostor -donji dijelovi polica 257 . usluge i cijene i razni mamci npr. gdje kupac zapravo donosi konačnu odluku o kupnji. Kreativno se koristi privlačna snaga robe. Merchandising upravo pomaže pri ostvarenju najvažnijeg cilja prodaje.istaknuta dodatna mjesta . a to je kako što više prodati. ova tuñica je poznata. te kompletna atmosfera prodavaonice. a označava ne samo način izlaganja već sav prostor koji kupac može doseći pogledom (display). a čak je dokazano da smanjenje količine robe.informativna i promotivna sredstva u prodajnom prostoru kojima se ostvaruje na samo ljepši izgled već i bolji rezultati u prodaji.Zbog inflacije oglašavanja. Zbog sve šire ponude. pruža moderna trgovačka tehnika tzv. Kvalitetno prezentiranje robe prenosi poruku kupcu koja govori kakvom je pažnjom i poštovanjem trgovac na malo birao robu za svoje kupce. a postići preglednost.pravci kretanja uz zidove i slabe prodajne površine tj: . a poruke se sve teže razlikuju i pamte. klasični mediji postaju sve skuplji. posebne ponude. Onom tko se ozbiljno bavi prodajom. dobru kakvoću robe i razmjerno umjerene cijene te da to više nisu prednosti koje privlače kupce. širenje razmaka meñu regalima i stalcima za prezentaciju robe povećava promet za 30%. Kako što bolje iskoristiti sav raspoloživi prostor. prodajno aktivne zone ili „vrući“ dijelovi prodavaonice kao npr: . i profitabilnost police. promotivne akcije.površine na koji kupac automatski baca pogled pri promjeni pravca kretanja .

Kriterij slaganja Za trgovca je najvažnije pronaći na koji će način kupac najvjerojatnije birati proizvod i donijeti odluku o kupnji. mjesta gdje je kretanje kupaca najveće. Nevažno je kako bi prodavač smjestio pojedini artikl. Jednako tako: . Podsjetimo se na ono što smo već istaknuli: najprofitabilniji artikli i proizvodne marke trebaju dobiti najbolja mjesta tj. Na glavnim pravcima kretanja postavljaju se proizvodi: .na kojima se želi postići brzi obrtaj . Primjenom odreñenih pravila i načela.2. bez neke poruke 258 . vizualna prezentacija robe je umijeće kojem je cilj povećati prodajni potencijal robe istodobno održavajući ugodnu i stimulativnu atmosferu kupovanja. Tako se na jednom mjestu može naći oprema. U trgovini netko mora osim ovih uobičajenih poslova. precizno izlaganje bez ikakvih „rupa“ stvara kod potrošača želju da ne narušava čitav red. Mikrolokacija artikala na polici može biti odlučujući čimbenik u prodaji.1. Takoñer je važno osmišljenim putokazima oživiti dijelove prostora sa manjom prodajom.koji se kupuju impulzivno .-uvučene površine i kutovi Vezano za pravce kretanja utvrñuju se i optimalne lokacije za izlaganje pojedine robne skupine ili pojedinih artikala. Kompaktno. Kombinirano izlaganje artikala koji imaju neku srodnost osim što potiče na spontanu kupnju. biti zadužen za kombinirano izlaganje. Na manje aktivnim površinama npr. jer je frekventnija polica na desnoj strani kretanja kupaca i to u visini očiju.koji se zbog malih površina mogu predvidjeti u kupnji. Napisi i poruke npr.previše različitih proizvoda nepovezano izloženih.novi proizvodi . strogoj sredini prodajnog prostora koji se lako zaobilazi slažu se proizvodi: . s oznakom novo na licu mjesta gdje je roba izložena znatno povećava prodaju. 10.koji se kupuju dnevno Važno je proizvode kod kojih se zadržava većina kupaca ne koncentrirati jer uzrokuju usko grlo toka potrošača kroz prodajni prostor. Poznavajući kupovne navike i preferencije svojih kupaca te značajke pojedinih proizvoda trgovac na malo će moći ispravno prezentirati proizvode. hrana i kozmetika za bebe ili čestitke. olakšava traženje i izbor kupcu. Ovim načinom postiže se i veća preglednost i laka prezentacija kupaca.koji se kupuju ciljano . Ravnopravnost u slaganju postiže se okomitim slaganjem robe tako da najpopularniji artikli svih dobavljača imaju priliku biti izloženi u visini očiju.koji trebaju velike površine za izlaganje . ukrasni papir i samoljepive trake.

259 .ako proizvod promijeni mjesto .strah od pogrešnog uhićenja a novog kupca: . sve za ñake. starog kupca najviše uzrujava: . „Novom“ kupcu izuzetno nedostaje vrijeme.nove oznake u prostoru . Slična su i tematska izlaganja za pojedine skupine potrošača npr. usprkos višoj cijeni i suženom izboru. „Novi“ kupac prevladava u svim starosnim skupinama.stariji kupci koji im blokiraju put Stari kupci i pored stresne i zamorne situacije u velikim prodajnim objektima. konformisti.previše informacija .pokretljivi i uvijek u žurbi.sigurnosne kamere . dugo čekanje ili traženje nekog proizvoda . u oba spola.ako nema omiljene marke pa mora tražiti drugu . Ovakva izlaganja sponzoriraju i proizvoñači koji na taj način stječu saznanja o potrošaču.glasna glazba i prečesto oglašavanje na razglas .uski i zatrpani prolazi . posebne prigode i sl.previše izbora . nesusretljivo ili ignorantno osoblje .nedostatak vremena tj. zaposleni. Nedovoljno informirani. i u svim društvenim skupinama. To su privremene prodajne točke na mjestima veće frekvencije kupaca.pokretljivost kolica .nedovoljan broj. I jedni i drugi ne trpe pritisak dok kupuju i samodopadnost trgovaca. „Novi“ kupci. masovni marketing i masovna potrošnja. Ponašanje i očekivanje većine kupaca oblikovala je masovna proizvodnja. nerado odustaju zbog jeftine ponude. Ali sve je više upućenijih kupaca sa složenijim zahtjevima za kvalitetom robe i usluga. i sve će više utjecati na masovnost i prodajni asortiman moderne trgovine. Zbog mnogih situacija u prodajnom prostoru kupci se uzrujavaju i gubi se njihova lojalnost. teže se snalazi ulijeva nepovjerenje kupcu te izbjegava takve prodajne prostore Kako bi se privukla posebna pozornost kupaca ili istaknuo novi proizvod česta su specijalna izlaganja posebno pripremljena kao neovisne postave. pažnja i povjerenje i u potrazi je za „novim“ proizvodima i ugodnom ambijentom i atmosferi. Npr.- previše stvari koje pobuñuju pažnju izloženo u isto vrijeme zbog čega svaka od njih gubi na značenju previše naguranih proizvoda na polici ili previše različitih proizvoda neuredno i nemarno izložena roba s neurednom ambalažom koja izaziva sumnju u kvalitet kompletnog asortimana premalo izloženih proizvoda stvara efekt siromašne i nepotpune ponude često mijenjanje lokacije svake kategorije proizvoda zbunjuje kupca. ovi su kupci pod jakim utjecajem poznatih marki i kupuju ono što kupuje većina.

Boja je posebno snažan instrument kreiranja povoljnog ugoñaja. Važno je isticanje cijena uskladiti s image-om prodavaonice. Pri tome se koriste službom aranžiranja. Slaganje po paleti boja Unutrašnjost prodavaonice snažno će utjecati na kupca i njegovu predodžbu o prodavaonici čim zakorači u nju. Izlog Što je izlog? Produžetak trgovačkog interijera ili izraz poštovanja prema konzumentu akcije izlaganja. ili kupuje preko interneta. U praksi naše trgovine na malo većina se organiziranih „display“ aktivnosti poduzima u izlogu. Postoji jednostavno pravilo koje kaže da se roba slaže prema spektru boja od svjetlijeg prema tamnom i slijeva na desno. korisni su u informiranju kupaca i omogućavaju lakše snalaženje u prodajnom prostoru. sposobnim osobljem koje ih uvjerava kako su posebni. za oblikovanje tri vrste izloga tj. Ima svakakvih izloga. Isticanje internih (reklamnih) obavijesti mora biti profesionalno jer ništa tako brzo ne uništi ugled trgovca na malo kao loše. a manjim dijelom u prodajnom prostoru. Pritom ne mislimo samo na boju koja prevladava u interijeru nego i na boju robe. zadržavanja pred svojom ponudom. trgovac može iskoristiti kao značajnu investiciju u koju ne ulaže. informativnog i reprezentativnog. kompjutorskim ekranima s informacijama o svim vrstama proizvoda koji se nude i sl. Cjenovnim karticama i etiketama tj. od onih koji u komunalnom smislu tvore parter urbanog kompleksa samo kao informacija o sadržaju prodajnog prostora. preko poduzetnog osmišljavanja elemenata privlačnosti. tržišnog informiranja potrošača i poticanja potrošača na posjet prodajnom prostoru. vrijedni i važni nego i suvremenom tehnologijom za bržu i jednostavniju kupnju te raznim tehničkim pomagalima i medijima u samom prostoru npr. Izlog je svakako i prostor koji suptilna aranžersko-dizajnerska i scenografska duša prepoznaje kao mjesto ili izbor umjetničkog izražavanja. jer osim što reklamiraju proizvod. trgovac na malo treba posvetiti osobitu pozornost. privlače kupce i tako povećavaju prodaju. do pravih pozornica taštine vlasnika prodavaonice. Isticanje cijena i internih obavijesti Nove trgovine osvajaju i zadržavaju kupca na samo primjenom psihologije tj. To znači da će u prodavaonici tipa samoposluživanja cijena na polici biti naglašena i istaknuta tako da kupac lako i brzo može pročitati cijenu proizvoda koji ga zanima.2. jednom za kupca od najvažnijih čimbenika kvalitetne prezentacije robe.prelaze u manje trgovine u kojima može razviti odnos sa osobljem. s ciljem zaustavljanja prolaznika.2. 10. prodajnog. rukom napisana obavijest. kao najstarijom službom tržišnog komuniciranja. Promotivni materijali raznih proizvoñača. 260 .

aranžeri. U tom smislu. čak i dizajn artikala i njegova kvalitativna pa i ergonomska svojstva. pokazat će nam i sljedeći primjer danskog trgovačkog lanca neto. Naime sve je teoretski obrañeno na putu ka profitu. Meñutim. Specijalizirane 261 . Jedan od poslovoña prodavaonice primijetio je kako mladim ljudima sa kojima je radio bilo potrebno sve ponoviti tri puta prije nego što bi se odlučili za rad. a na periferiji svaka dva tjedna na temelju već pripremljenih sezonskih i godišnjih planova. a svaki će aranžer za izlog reći da je prostor ozbiljne pripreme i osmišljavanja zadatka. Da tvrdnje nisu puka propaganda pokazuje i činjenica da je prodajni lanac usvojio i sasvim novi koncept u trgovini. a čak i tada bi nerijetko čuo riječ „kasnije“. Ali vratimo se učinkovitosti merchandisinga koji je veoma važan za unapreñenje prodaje. slika je trgovca i njegovog odnosa sa prolaznikom s kojim želi poslovati. No. Osjećaj da se na njih gleda kao na „otpisane“ pokazao se kao dodatno motivirajući za zaposlenike koji su ga znali iskoristiti u smjeru boljih poslovnih rezultata. najmanje što mogu je držati izlog čistim. otvarajući prodajne punktove pod nazivom „Markt 45+. često u realizaciji svojih ideja nailaze na poslovoñe prodavaonica koji ograničavaju njihovu kreaciju zahtijevajući konzervativni izgled izloga i inzistirajući na pretrpanosti robe u izložbenom prostoru što se ocjenjuje posve pogrešnim postupcima. Tvrdnje poslovoña ovog lanca čak idu i u smjeru veće elastičnosti starijeg osoblja na promjene koje su u odreñenom trenutku provodili. image-a prodavaonice ali i za utvrñivanje odreñenih standarda zaposlenima i to ne samo za prezentaciju proizvoda nego cjelokupnu organizaciju poslovanja prodavaonice. Naime. ali izlog ne. stjecanje povoljne slike tj. od skladišta do lokacije i veličine prostora. nesvakidašnjim eksperimentom po ideji dijela upravljačke strukture. otvorenije i slobodnije promišljanje poslovanja. Tražeći po ekonomskoj literaturi nismo naišli da se izlog tretira kao element trgovine. prodavači prorijeñene kose i naborane blagajnice zaista ne potkrepljuju naše prve asocijacije već zahtijevaju bolje. Zapušteni ja pak izlog.Trgovina je tako nezamisliva bez izloga! Sam izložak je model koji predstavlja i sebe i umjetnika. Često mijenjanje postave izloga takoñer je zahtjev koji ova pozornica traži od trgovca. dobro osvijetljenim. prepušten gradskom smogu i otiscima. većina zanatlija i onih koji pružaju razne druge usluge ipak su svjesni važnosti svog „prozora u svijet“. ostvaren je bolji prodajni rezultat na osnovu bolje ali vremešnije usluge. Razmatrajući informacije dobivene od zaposlenika može se zaključiti da zreliji ljudi jednostavno ne žele raditi sa mlañim ljudima čije im životne navike ne odgovaraju i što bi se u takvoj kombinaciji vjerojatno odrazilo na slabije poslovanje koje bi se vjerojatno pripisalo zrelijoj prodavačkoj strukturi. Ostavke merchandising-a važne za povećanje prodaje primjenjive su u prodajnim objektima robe svakodnevne potrošnje. racionalnije osmisliti ili čak sve preokrenuti naopako. Da se prodaja i angažman osoblja uvijek može bolje. Prosjede gospoñe iza rashladne vitrine. te da je pravilo da se izlozi u središtu grada obnavljaju jednom sedmično.“ koji nedvojbeno signaliziraju kupcima prodavače kakve životne dobi mogu očekivati u navedenoj trgovini.

. a broj je onih koji kupuju kao i iznos same kupnje u velikoj mjeri funkcija kvalitete robe.Prilikom nabave novih proizvoda u vrijeme prodaje starih zaliha . Malo prodavači procjenjuju prodajnu učinkovitost promatranjem četiri pokazatelja: 1. izravna pošta . razgledavaju. promet boljom lokacijom. Proces prodaje teško je definirati nekim čvrstim modelom. svaki se problem može riješiti. pozdravljanje .Za vrijeme aktualnih dogañaja i dr.3.prodavaonice s užim.U slučaju pada utjecaja na tržištu . a najčešće se odvija kroz sljedeće faze: . Ne treba biti isključivo trgovac već ponekad i istraživač. cijena i trgovačke sposobnosti. ne treba se prepustiti zadovoljstvu uhodane prodaje. kritičar. ili nedovoljno prolaznika ulazi u prodavaonicu. usporediti se s njom.prilaženje. ili i oni koji kupuju – malo kupuju. Navike se ljudi mijenjaju. broj ljudi koji prolaze u prosječnom danu 2. a dubljim asortimanom za informiranje potencijalnih kupaca koriste i druge oblike promocije. Najčešće su to: . roba je dostupna kupcu) i svaki se prodavač zadužuje za prodaju pojedine vrste robe ili robne skupine. tržište. 10.utvrñivanje potreba poticajnim pitanjima i pozornim slušanjem 262 . Trgovački putovi se premještaju.obavijesti u prodavaonici i izlogu i dr. roba nije dostupna kupcu (izmeñu nje i kupca je pult i prodavač). primjenjuju se suvremene metode prodaje (samoposluživanje i samoizbor. U manjim prodavaonicama jedan prodavač prodaje svu robu u prodavaonici najčešće na klasičan način tj.Početkom nove sezone . lokalna TV . ili je previše onih koji ulaze.pridobivanje kupčeve pažnje i stvaranje pretkupovnog raspoloženja . prosječni iznos ostvaren po jednoj prodaji pojedine prodavaonice Prodavaonica što slabo posluje mogla bi se nalaziti na slabo prometnom mjestu. mijenjati asortiman.Zbog povećane konkurencije . a mijenja se i trgovina.radio. U većim prodavaonicama s više prodavača. Prodaja robe Tehnika prodaje robe potrošačima u prodavaonici ovisi o tome je li trgovac primjenjuje klasičnu ili suvremenu metodu prodaje. Dakle. postotak onih koji su ušli i kupili 4. Meñutim. saznati što radi konkurencija. broj onih koji ulaze povećava se boljim izlozima i obavještenjima o prodaji. ali ne kupuju. lokaciju.letci. upoznavati uvijek iznova vlastite kupce. postotak onih koji ulaze u odreñenu prodavaonicu 3.

Danas. Glavna okupacija naših trgovaca dugo je bila povoljna nabava i prodajne cijene koje pokrivaju sve troškove i potrebnu dobit. stručnim i praktičnim osnovama trgovačkog zanimanja već i druga obilježja kao karakterna obilježja tj. vedar opći ton raspoloženja. prodajna prezentacija 4. zbog konkurencije i alternativnih mogućnosti kupnje sve manja. govor. ekstrovertiranost.tržišnog . kada osjetljivost i izbirljivost kupaca raste.psihološkog aspekta i . uspostavljanje kontakta s kupcem 2. zaključivanje prodajnog razgovora Ne postoje dvije iste situacije pa se govori o „situacijskom pristupu“ kada prodavač prilagoñava svoje ponašanje kupcu i općoj situaciji u prodavaonici. motive zbog kojih kupuju. Savladavanje prepreka i traženje zajedničkog rješenja na obostrano zadovoljstvo Zaključivanje prodaje nakon potvrdnih znakova kupca Dopunska ponuda konkretne robe kojom se dopunjava prethodna kupnja Pakiranje i naplata Uljudan ispraćaj Takoñer i prodajni razgovor nije mehanizam koji se jednom nauči i onda primjenjuje u svim situacijama. definiranje potreba kupca 3. tehnologijama . Zbog toga prodavač mora poznavati osnove ponašanja ljudi.tehnološkog .u okviru asortimana prodavaonice . lako uspostavljanje kontakta s drugim ljudima. kultura ponašanja.- prezentacija proizvoda uz objašnjavanje i poticanje želje za kupnjom proizvoda.uvoditi novitete te širiti znanje o novim proizvodima. prodajno osoblje mora: Pomoći kupcu pri izboru. pokreti. Prodavač je stalno izložen pogledima kupaca te da bi uspješno obavljao svoju djelatnost. dopunska ponuda 5. previše rutine i premalo brige za potrošača bila su im glavna obilježja. vještina i navike stečene teorijskim. ekonomske čimbenike ponašanja). navike. emocionalna stabilnost. Prodajni razgovor se dijeli u nekoliko faza: 1. držanja tijela. Takoñer previše samozadovoljstva. za njegov stil rada nisu potrebni samo znanje. a lojalnost pojedinoj prodavaonici.racionalnim poslovanjem prodavati svoju robu uz uvjete povoljnije od uvjeta svojih konkurenata 263 . dobar izgled. a to može ako dobro poznaje robu koju nudi i to sa: .kvalitetom i sadržajem svojih usluga što bolje zadovoljiti potrošače . ljudske potrebe i mogućnost njihovog zadovoljavanja. što utječe na njihovo ponašanje (sociološke.

3.) .demodirana roba i roba s nedostacima .uvjete prodaje . njezina obilježja i osobine (vrsta i sastav robe. odnosno proizvod Protivno je načelu poštenja i savjesnosti trgovca: .prešućivanje pojedinih osobina proizvoda .dovoñenje potrošača u zabludu o posebnim obilježljima i svojstvima proizvoda temeljem koje bi potrošač mogao steći pogrešnu sliku o robi i na taj način pretrpjeti štetu 10. što je dužnost trgovca u obavještavanju potrošača.prodaja robe za zimnicu 264 . itd. mogućnost i način upotrebe. te dopunsku robi i pribor. prodaju starih stvari. robe iz izloga. mora odgovarati kakvoći usluga koje pružaju specijalizirani davatelji tih usluga. medalje.) .razvija se načelo solidarnosti.informiranje potrošača tj.pružanje netočnih i nepotpunih obavijesti .prigodna sajamska prodaja . prodaju automatima. porijeklo.Posebnim uzancama u trgovini na malo kao (dobrim) poslovnim običajima. Prodaja robe tj.potrošač . ateste i dr.roba kojoj je sezona prošla. što treba sadržavati ponuda. osim prodaje robe. Prodaja robe pod posebnim uvjetima obuhvaća: Prodaja robe po sniženim cijenama . god: .vrijednost robe . Kakvoća usluga koje obavlja trgovac. što trgovac ne smije i kojim se sredstvima ne smije koristiti u informiranju potrošača Kod ponude robe potrošačima trgovac je dužan obavijestiti i upozoriti potrošača na: . načini prodaje raznih vrsta proizvoda npr: robe trajnije upotrebe.uvjete jamstva. servisiranja i mogućnosti nabave rezervnih dijelova .1.ureñuju se gotovo sva pitanja u kupoprodajnim odnosima U posebnim uzancama se tako obrañuju ova područja: .pripadajuću dokumentaciju (certifikate.značajke robe. Prodaja robe po posebnim uvjetima Trgovac je dužan prodavati robu koja odgovara obilježjima navedenim u deklaraciji na ambalaži što se tiče i kakvoće i količine.svim su potrošačima osigurani jednaki uvjeti u trgovini na malo . ili je na kraju vremena sezone . nagrade što ih je primio proizvoñač. robe po narudžbi. odgovornosti i poslovnog morala u odnosima trgovac . koje je ustanovila skupština Hrvatske gospodarske komore još u veljači 1995.priznanja.

Konzum kontinuirano provodi akcijske 265 . Npr.Trgovac koji je u svojim uvjetima prodaje oglasio djelomičnu ili potpunu rasprodaju robe dužan je tu robu fizički i prostorno odvojiti od ostale robe i na njoj istaknuti sniženu cijenu uz zadržavanje ranije cijene.marketinškim – primjerice oglašavanje rasprodaja za robu koja ima prosječne prodajne cijene Rasprodaje su vrlo važne za održavanje postojeće baze kupaca ali i za njeno širenje. tj. Trgovac ne smije dovoditi potrošače u zabludu oglašavajući rasprodaje prividnim sniženjem cijena. a privlačenje kupaca svojim posebnim receptima. utvrditi ugled trgovine i pronijeti dobar glas o tvrtki.ekonomskim – trgovine moraju što prije isprazniti skladišta kako bi se riješile vrijednih zaliha zbog novih proizvoda i došle do novog kapitala . sve u dogovoru sa svojim i velikim brojem dobavljača i sniženjem od 10%. dobiti puno više besplatne reklama. Trgovac može u svojim uvjetima poslovanja imati i stalnu rasprodaju po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama bez obzira na razloge sniženja. Tajna uspjeha svake akcijske prodaje jest u geslu:“privuci i prodaj. To je prodaja odreñene količine robe jednog proizvoñača u odreñeno vrijeme. Ako trgovac oglasi prodaju robe po sniženim cijenama dužan je i prodavati robu po tim cijenama. nego smanjuju marže. prehrana i neprehrana.“ Većina trgovaca politiku akcijskih prodaja smatra poslovnim tajnama. a zatim snižena na prosječnu prodajnu cijenu . zabranjeno je naručiti i uključiti u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje u vremenu trajanja rasprodaje. po cijeni koja je niža od cijene istog proizvoda u prodaji.socijalnim – snižavanjem cijena trgovine ne ostvaruju sebi gubitak. Akcijska prodaja robe Akcijska prodaja robe se posebno oglašava.psihološkim – zadovoljstvo kupca (ostvarenje želja) i zadovoljstvo prodavača (porasla prodaja i ispraznila se skladišta) . a istovremeno pružaju ljudima osjećaj višeg životnog standarda jer se kupovna moć njihovog novca povećala . Dobro organizirane i voñene rasprodaje. Tako snižene cijene moraju biti niže od cijene tih proizvoda utvrñene u knjizi popisa prije oglašavanja sniženja.zakonskim – prije postavljena pretjerana cijena. Prodaja robe s nedostacima Trgovac je dužan obilježiti nedostatak na robi i razmjerno gubitku vrijednosti robe utvrditi novu (nižu) prodajnu cijenu. Getro organizira akcije svakih 15 dana u kojima je zastupljen cijeli asortiman. U rasprodaju se može uključiti samo ona količina robe koja je utvrñen a popisom prije rasprodaje ili je naručena prije objavljivanja rasprodaje. koje odstupaju od prosječnosti privući će više kupaca. na odreñenom mjestu (prostorno odvojena i posebno obilježena). Sezonske rasprodaje temelje se na sljedećim principima: .

pa se za sve sudionike akcija isplati. Pod uvjetom da su akcije dobro osmišljene i provedene. Trgovci na malo samostalno odreñuju uvjete prodaje i načine plaćanja kupljene robe. Hrvatski potrošači smatraju promociju putem kataloga učinkovitijom nego reklamiranje akcije putem televizije i radija.u postupku prepakiranja robe originalno pakirane od proizvoñača. Posebne usluge potrošačima – ako trgovac u svojim uvjetima 266 . Način predaje i isporuke proizvoda sadrži: vrijeme i mjesto predaje robe. iako kupci misle da u akciji kupe i ono što im ne treba. ali najviše do visine prodajne cijene materijala za pakiranje. te da ih se u cijelosti pridržava. isporuka robe prodane kataloški.na kartice (jednokratnom uplatom. prodaja robe s obročnim otplatama cijene. vrećice ili poseban papir sa logotipom proizvoñača ili trgovca se ne smije posebno naplatiti jer se smatra promidžbenim sredstvom . obveze prodavača su sljedeće: . Prema istraživanjima tržišta kupci sve više proučavaju cijene koje se navode u katalozima.na čekove u više rata sa ili bez kamata . na kredit poslovne banke i otplatom putem kartice) Kod prodaje robe za gotovinu bitno je da trgovac prodaje robu po cijeni koja je utvrñena u knjizi popisa i da se ona ne razlikuje od cijene istaknute na robi. korisne su i trgovcu i dobavljaču. organiziranje prijevoza. Pakiranje robe tj. trgovac je dužan osigurati kakvoću originalne ambalaže te upute i podatke o robi (troškovi prepakiranja terete trgovca) Isplata cijena U svojim uvjetima prodaje. a promovira ih putem kataloga koji izlazi svakih 14 dana i radio poruka.za gotovinu uz popust u odreñenom postotku od prodajne cijene .za gotovinu . bez obzira tko organizira takav način prodaje (proizvoñač ili trgovac). zamjena robe te razmjena staro za novo. obročnom otplatom. isporuka robe naručene telefonom.prodaje u svim svojim prodavaonicama. Marža je niža. trgovac je dužan obaviti posebno pakiranje kupljene robe. Pri tome se kupci uopće ne osjećaju prevarenim i u tome je privlačna snaga trgovanja i kupovanja. roba na probi. ali je obrtaj brži. Plaćanje robe može biti: .na zahtjev potrošača. Uz isporučenu robu prodavatelj je obvezan potrošaču izdati račun ili registar blok kao dokaz da je robu platio. trgovac odreñuje i način plaćanja robe. Mercatone pak često organizira akcije želeći upoznati javnost sa asortimanom i promotivnim vrlo niskim cijenama te posebno povoljnim načinima plaćanja (beskamatni krediti). Posebne uzance u trgovini na malo obvezuju trgovca da objavi svoje uvjete prodaje i da ih na vidnom mjestu istakne u prodavaonici. koje se može naplatiti. Protivno načelu poštenja i savjesnosti poticati prodaju uz nagrade i slično.

Praćenje trendova marketinških kanala vezano je za dobivanje informacija o alternativnim izvorima nabave roba i uslužnim agencijama. Osobnim kupovanjem u njihovim dućanima. . marketinških kanala i konkurencije. politike cijena. čime se dobiva uvid u robe koje nude.izjaviti da raskida ugovor . već kupljenu u toj prodavaonici.Podsustav identifikacije problema . Informacijski sustav maloprodaje mora omogućiti izradu bilance na kraju svakog obračunskog razdoblja kako bi se moglo ustanoviti stanje i struktura imovine. udjela u tržištu. maloprodavač mora odrediti neku količinu roba. Prikupljanje informacija o potrošačima moguće je kroz analizu računa potrošača.poslovanja objavi da sklapa. Zasićenost tržišta jest razina do koje je odreñeno područje trgovanja popunjeno maloprodavačima odreñene vrste robe. dubina asortimana robe i kvaliteta robe vrlo je važno područje maloprodajne politike. važan izvor informacija koji treba osigurati informacijski sustav maloprodaje jest izvješće o prometu koji ukazuje. Smatra se dobrim poslovnim običajem da trgovac udovolji želji potrošača.Dužnost trgovca je da s posebnom pažnjom usluži potrošača dijete ili invalida .zahtijevati sniženje cijene . zamijeniti drugom. te na temelju usporedbe s prijašnjim razdobljem utvrditi trendove. Osim bilance. proizvodnih mikseva. što potrošač može tražiti od trgovca ukoliko uoči nedostatak na robi: . pored ostalog. dužan je svoju obvezu obaviti potpuno.pravo na naknadu štete Odnosi prema djeci. financijskoj situaciji partnera u kanalu i sukobima u kanalu. području prodaje. invalidima i starijim osobama. razina usluge. čijom će cijenom biti konkurentan. trendove okruženja i trendove poslovanja u poduzeću. savjesno i u ugovorenom roku. 267 . Skriveni nedostaci i prava potrošača. na ukupnu raspoloživost zaliha po nabavnoj i maloprodajnoj cijeni te po količini. promocije. praćenje oglasa konkurencije.Odgovornost u poštivanju i primjeni uzanci . Na taj način maloprodavač ima informaciju koju robu i po kojoj cijeni promovirati i držati na skladištu. vezani su za praćenje zasićenosti tržišta. Zamjena kupljene robe – posebno važno za potrošača ako želi ispravnu i neupotrebljavanu robu. montira ili priključuje robu u stanu potrošača. promotivne akcije. cijenu i kvalitetu. Trendovi ponašanja obuhvaćaju praćenje potrošača. Proizvodni miksevi – širina. Naime. Podaci o ponašanju konkurencije prikupljaju se na razne načine. Važni podaci o konkurenciji.Podsustav rješavanja problema Podsustav identifikacije problema prati i ispituje trendove ponašanja.

S formalne strane dokument je ispravan ako sadrži sve podatke koji su bitni i koji ga čine pravovaljanim.ukupan promet u odnosu na uložena sredstva . Osnovno pravilo voñenja evidencije jest točnost. Ispravnost dokumenata utvrñuje se s materijalne i formalne. a brisanje podataka nije dopušteno.ukupan promet po metru četvornom prodajnog prostora . a takoñer se to odnosi na dokumentaciju na temelju koje su se unosili podaci u Knjigu popisa. Odlaganje dokumentacije i čuvanje dokumenata o poslovanju prodavaonice Za knjigovodstvenu evidenciju posebno je važno čuvanje dokumenata. Ako roba nije vraćena u skladište.ukupan promet u odnosu na prosječno uložena sredstva u zalihe koeficijent obrtaja) . Ispravno je pogrešni podatak precrtati i to da se isti vidi sa napomenom da samo onaj koji ispostavi dokument smije isti ispravljati. izgradnju integralnog informacijskog sustava podržanog računalom koji u potpunosti osigurava potporu cjelini maloprodajnog poslovanja.pokazuje koliko je bilo produktivno ulaganje u robu . Dokumenti se odlažu u posebne registratore. Ispunjeni dokumenti moraju biti ispravni. 268 . preglednosti ažurnost voñenja podataka. onda je povratnica samo fiktivan dokument jer poslovni dogañaj povrata nije izveden. Računi i kontrolne vrpce čuvaju se još najmanje dvije godine od isteka godine u kojoj su ispostavljeni.govori o naplati potrošača koji kupuju na kredit Suvremena informacijska tehnologija omogućava.Za praćenje imovine maloprodavača važni su sljedeći pokazatelji: . složenost i promjenjivost poduzeća i njegovog okruženja. zahtjeva. Ažurnost znači evidentiranje svih poslovnih promjena odmah nakon nastanka poslovnog dogañaja. Ova se knjiga pak čuva 10 godina od isteka poslovne godine. a dokument je ispostavljen.prodaja na kredit u odnosu na ukupne primitke .govori o produktivnosti prostora . Pravila ispunjavanja dokumentacije Sve dokumente na kojima se vodi evidencija o poslovanju prodavaonice potrebno je ispunjavati u trenutku poslovne promjene. a s materijalne strane dokument je ispravan ako se njegovo ispostavljanje temelji na stvarnoj poslovnoj promjeni. U prodavaonici je poslovoña zadužen za dokumentaciju.govori o produktivnosti imovine . te računske strane. Dokumenti se moraju ispisati uredno i čitljivo.

da li su djelatnici stručno osposobljeni za rad. Utvrde li se nepravilnosti. Kontrolu mogu provoditi djelatnici u prodavaonici. dužni su u svakoj prodavaonici i na svako stalno izdvojeno prodajno mjesto. Kontrola upozorava na dobre i loše rezultate rada i predlaže odreñene mjere otklanjanja nedostataka.kontrolira zakonitost poslovanja u svezi primjene zakonske regulative vezane za utvrñivanje cijene. robna kuća). tržna ili sanitarna inspekcija. manjku. Oni su takoñer ovlašteni pregledati robu. naročito robe sklone kvarenju. smanjenju porezne stope i dr. trgovac može voditi poseban popis tj. stavljanja robe u promet. O izvršenoj kontroli knjiga (koje im se moraju dati na uvid) porezna uprava sastavlja se zapisnik. označavanje. kontrolira proizvodnu i prodaju živežnih namirnica. treba voditi i popis za obavljena posredovanja. pakiranje .nadzor kakvoće proizvoda). neovisno o tome je li riječ o prodaji robe. obilježavanje. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji Trgovci registrirani za obavljanje trgovine na malo.Obrazac PKT – Primke .Obrazac PKV – Primka – zaduženja za vlastitu robu i . odnosno Zakon o standardizaciji (pod čijim odredbama se provodi atestiranje kao sukladnost temeljnim zahtjevima). smanjenju cijena zbog sniženja.Kontrola poslovanja prodavaonice Cilj kontrole prodavaonice je da se postigne što kvalitetnije poslovanje. Oni takoñer preko trgovačke knjige kontroliraju zalihe. opremu i ureñaje. porezna uprava te nadležno tijelo kontrole trgovačkog društva. a za tuñi račun (komisiona prodaja) ili u tuñe ime i za tuñi račun (franchising). kvalitetu robe i dr. kontrolira primjenu propisa o lokaciji i gradnji poslovnih prostorija. Ova inspekcija takoñer kontrolira ispunjava li poduzeće propisane uvjete tehničke opremljenosti.Obrazac KP – Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe . Porezna uprava je tijelo državne uprave u sastavu Ministarstva financija. voditi poseban popis kojim evidentiraju svaku promjenu stanja zaliha u maloprodaji. primjenu kojih nadzire tržišna inspekcija. evidenciju za svaki odjel posebno.zaduženja za tuñu robu (posredovanje) 269 . Za prodajni objekt koji ima više odjela (npr. nabavi. Ako prodavaonica prodaje robu u svoje ime. Poslove tržne inspekcije na terenu obavljaju tržni inspektori. Koji su to propisi. šalje na teren svoje inspektore koji su ovlašteni pregledati poslovne knjige i druge dokumente koji pružaju uvid u poslovanje prodavaonice. Evidencija se vodi na propisanim obrascima i to: . Tržna i sanitarna inspekcija . a koja mora zadovoljavati proizvod da bi se mogao naći na hrvatskom tržištu? Osnovni zakon po kojem postupa tržišna inspekcija jest Zakon o normizaciji (ustanovljava deklariranje. Same prodavaonice stalno kontroliraju kakvoću i količinu proizvoda. Sanitarna inspekcija preko svojih sanitarnih inspektora koji djeluju na terenu. Porezna uprava kao nadležan organ za kontrolu poslovanja. porezna uprava podnosi prijavu nadležnim institucijama.

kada svoje vlastite proizvode prodaju na malo. a na kraju porezne godine se uvezuju u knjigu i . popusta. a može biti: .Navedene poslovne knjige nisu obvezne voditi jedino fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (neregistrirani trgovci). To mogu biti: . o načinu unosa poslovnih promjena. sniženja .pomoću kompjutorske blagajne koje se vode u prodajnom mjestu. ambulantno.). promjeni cijena i sve druge podatke koji su propisani za voñenje popisa robe. sastavljene na temelju izvornih isprava.iskazi (temeljnice). odnosno do početka radnog vremena sljedećeg dana . zapisnik o inventurnim viškovima i manjkovima i dr. Ako obavljaju povremenu prodaju robe izvan prodavaonice. tj.prodaja robe (dnevni promet. koji se koriste npr. promjene stope marže. otpremnice. zbog promjene poreznih stopa.ručno u uvezenim poslovnim knjigama na obrascima s propisanim oblikom i sadržajem . Knjiga popisa vodi se za svaki dan tako da se u nju unose. točnim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama kao pisanom dokazu o svakoj nastaloj promjeni.odobrenje po blagajnama .povrata robe u centralno skladište ili u drugu prodavaonicu . računi.povišenja ili sniženja cijene robe npr. dostavnice. na prodajnom mjestu moraju imati presliku primke – zaduženja za tu robu koja je uvedena u popis robe koji se drži u prodavaonici. i . vrpce registar blagajne. Svaki unos podataka u poslovne knjige temelji se na urednim. Način voñenja poslovnih knjiga ovisi o tehnici knjiženja. knjigu popisa mogu držati u svojem sjedištu.specifikacija utrška 270 .utržak po blagajnama . redoslijedom nastanka.ulazi robe kao zaduženje u jednom danu . i koje osim podataka o prodaji i ispostavljanju računa osiguravaju podatke o zaduženju prodajnog mjesta (tj.ukupni utržak .višak ili manjak na zalihama nakon redovnog ili izvanrednog popisa robe .izuzimanje robe za vlastite potreba itd. Trgovci koji trgovinu obavljaju bez prodajnog mjesta tj. sve promjene na zalihama robe u prodavaonici temeljem kojih se zadužuje ili razdužuje npr: .izvorni dokumenti (propisane tiskanice) npr. zapisnik o promjeni cijena. ali moraju sadržavati najmanje one elemente koji su propisani. . pri objedinjenom knjiženju dnevnog prometa Broj potrebnih primjeraka ovisi o internim propisima i organizaciji pojedinog trgovca.pomoću elektroničkog računala na slobodnim listovima koje prilagoñavaju svojim potrebama. paragon blok. svakodnevnu komadnu evidenciju robe).utržak) kao razduženje po završetku radnog vremena.

Trezori su komitentima na raspolaganju 24 sata na dan.00 190.00 0788 210.00 210.00 U Zagrebu.- saldo sitni novac potpis poslovoñe i blagajnika „Dino“d. Rijeka.00 0787 80. drugi knjigovodstvu poduzetnika. za prodanu robu na kartice ispunjava se zbirni obračunski listić za svakog izdavatelja kartice posebno.540. Informacijski sustav prodavaonice Maloprodaja i kao djelatnost i kao organizacijska jedinka.00 9803 660. 20. Odjel: grañevinski materijal Serija: D 54 Br. Opća uplatnica je instrument platnog prometa pomoću kojeg se obavlja plaćanje u korist vlastitog ili tuñeg žiro računa (pr.00 0786 150. Dakle.00 Ukupno 1. Možemo kazati da postoji nekoliko vrsta informacijskih sustava maloprodaje koliko je vrsta maloprodajnih organizacija. Zbirnom obračunskom karticom utržak se predaju izdavatelju kartice npr.00 810.00 Ukupno 1. od kojih jedan ostaje u Fini. a to znači da se posebno evidentiraju čekovi različitih banaka. a treći ostaje u prodavaonici.06. bloka Svota u kn 0785 530. Nakon kontrole Fina uplaćuje gotovinu na žiro račun korisnika trezora.00 930.00 2.Kartičnom Centru VISA.00 560.160.00 9804 480. Sastavlja se i tri primjerka. Splitskoj banci . To su: . U uvjetima sve veće nesigurnosti držanja gotova novca u blagajnama prodavaonica zbog provala.o.00 Za gotov novac sastavlja se specifikacija novca po apoenima i opća uplatnica pomoću koje se gotovina polaže na žiro račun financijske institucije. prodavaonice se češće odlučuju polagati utržak na žiro račun putem trezora otvorenog kod Fine.vrsta organizacije 271 .o. ali i kombinacije istih koji odreñuju vrstu maloprodaje a za izgradnju sustava. Stoga postoje i razlike u njihovim informacijskim sustavima. Za prodaju robe uz kreditne kartice sastavlja se specifikacija za prodaju po kreditnim karticama.700. opća uplatnica).1997. Polog gotovine u trezor obavlja ovlaštena osoba tako da ključem ili magnetnom karticom otvori trezor i unutra ubaci kasetu ili torbicu.00 0789 190. pored niza sličnosti ima i niz razlika. Specifikacija čekova i nalog za naplatu sastavlja se prema banci izdavaoca čeka. Stoga je potrebno odrediti obilježja. Obala 11 Odjel: željeznarija Serija: A – 16 Br. bloka Svota u kn 9802 400.

Kada elektronički registar blagajne putem skaniranja evidentira prodaju. uvažiti i ugraditi specifičnosti. jer osigurava učinkovitiju kontrolu zaliha i time smanjuje tipične probleme maloprodavača – nepostojanje robe na zalihi koja se traži ili pretjerano velike zalihe robe koja se već duže vrijeme ne prodaju. Računalni sustav postao je središnjica voñenja robnog prometa.- prostorna rasprostranjenost maloprodajnog poduzeća organizacija distribucijskog lanca izvori opskrbe . Informacijski sustav male maloprodajne organizacije Maloprodaju obilježava kružni tok informacija i roba. U stražnjem uredu (engl. Prikazani koncept informacijskog sustava maloprodaje predstavlja samo okvir unutar kojeg treba sagledati. nakon što je pripremljena za prodaju i označena cijenom i rednim brojem knjige popisa. Kada naručena roba stigne.informacijski sustav velike maloprodajne organizacije Informacijski sustav prodavaonice je u prvom redu u funkciji kontrole i upravljanja zalihama. izlaže na police.informacijski sustav male maloprodajne organizacije . a po potrebi i provjeru bankovnih i kreditnih kartica. Roba se. Ovakav sustav (svodi se na računalnu kontrolu zaliha) je jednostavan i relativno jeftin i najčešće je dovoljan malom trgovcu. Kompjuterizacija distribucijskog skladišta daljnji je korak prodora računala u maloprodaju (prate se zalihe i narudžbe). najviše utječe na vrstu informacijskog sustava. Back office) može postojati računalo povezano ili ne s elektroničkom blagajnom (engl. 272 . Početak računalne podrške maloprodaje vezan je za postavljanje računala na prodajno mjesto POS. prodajni je ciklus završen. Front office). potrebno je izvršiti kalkulaciju i upis šifre ako se koristi izvorno linijsko šifriranje od strane dobavljača. Zato govorimo o dva tipična modela: . Podaci o prodaji pojedinih artikala prikupljeni putem POS blagajne analiziraju se i dobavljaču daju narudžbe. i obavljati računovodstvene obrade.dobavljači asortiman robe brzina obnavljanja zaliha učestalost kupnje po prodajnom mjestu dužina radnog vremena Od svih obilježja veličina maloprodajne organizacije. Sljedeći korak bio je uvoñenje potpore računala logističkim procesima skladišta od prijema robe do otpreme i transporta.

Vještina i savjesnost prodavača prepoznaje se kod mjerenja robe. Na svakom naplatnom mjestu (blagajni) trgovac treba istaknuti obavijest o obvezi izdavanja i čuvanja računa koja bi ujedno trebala potaknuti kupce na uzimanje i čuvanje računa. uporabom neispravne vage. 273 .Podsustavi informacijskog sustava maloprodaje Cjelinu poslovanja u maloprodaji moguće je objediniti u dva glavna podsustava: .blagajne. Proces prodaje obuhvaća postupke odreñivanja količine robe koju kupac zahtjeva. pri čemu se u ulozi kupca najčešće javljaju grañani koji kupljenu robu plaćaju gotovim novcem. Blagajničko poslovanje prodavaonice Prodavaonica može naplaćivati robu putem različitih naplatnih ureñaja kao što su registar . U trgovini na malo obavlja se promet proizvoda namijenjenih krajnjoj potrošnji. paragon blok ili neki drugi oblik računa koji sadrži najmanje one elemente koji su propisani. elektroničke blagajne ili blagajne koje se fizički javljaju u nekom drugom obliku. a prodavaonica teško stečeni image lako gubi. Odreñivanje količine robe obavlja se na različite načine i različitom opremom.utvrñivanje povreda i izricanje mjera povjereno je Sudu časti HBK. prilagoñenoj vrsti robe. 10. kreditnim karticama i čekovima po tekućim računima grañana. otežavanjem dijela vage na kojem se mjeri roba i sl. Svako zakidanje i prikraćivanje kupca npr.4. trgovac je obvezan izdati kupcu račun.blagajne.) brzo se prepoznaje. povećanjem težine higroskopne robe (npr. Za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda. soli) ili povećanjem mjere nedopustivim postupcima pri mjerenju (npr. Sve sprave za mjerenje i mjerni instrumenti podliježu kontroli nadležnih tijela (Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo). U ulozi gotovinskog računa u maloprodaji se može javiti isječak vrpce iz registar . Vaga mora biti ispravna i postavljena na mjestu na kojem kupcu omogućava uvid u proces mjerenja i kontrolu rezultata mjerenja. Roba se važe pomoću različitih vrsta vaga. rastezanjem tkanine. šećera. Svi ovi načini plaćanja smatraju se naplaćenom realizacijom i ulaze u dnevni promet (utržak) prodavaonice.

a s time i obvezu izdavanja gotovinskog računa.Zg 1997. original se uručuje kupcu.4. Kod registar . rekapitulaciji se prilaže i ova kontrolna vrpca. 10.blagajni na kontrolnu vrpcu. čekova po tekućim računima grañana i slipova kreditnih kartica sa ukupnom svotom dnevnog utrška. odnosno PC-blagajni koja podatke evidentira na hard disku i pohranjuje na disketu.Gotovina Glavna blagajna Čekovi Blagajna prodavaonice Trezor u ZAP-u Bankovne kartice Žiro račun Slika broj: Tijek poslova u blagajni prodavaonice (Izvor: Blagajničko poslovanje RriF.4. prodavaonice koje prodaju tisak. Ako se radi o elektroničkoj. lutrije. Svi oblici trgovine na malo vlastitim proizvodima i trgovačkom robom imaju obvezu voñenja Knjige popisa. Kontrolu blagajne obavlja sam blagajnik usporeñivanjem svote utrška u gotovini. Iznimno se obveza evidentiranja preko registar – blagajne i izdavanje računa ne odnosi na poštu. športske prognoze i sl. Uz rekapitulaciju dnevnog utrška prodavaonice može se priložiti i rekapitulacija kreditnih kartica sa slipovima i primljenih čekova grañana (zajedno sa čekovnim blanketima). na rekapitulaciji je dovoljno zabilježiti samo broj diskete sa podacima. Na kraju dana sastavlja se rekapitulacija dnevnog utrška najčešće u dva primjerka. a kopija ostaje u bloku radi porezno .knjigovodstvene evidencije.1. 10. Paragon – blok Svaki paragon blok (izdaje se ako nema registar – blagajne) ima oznaku serije i ispostavlja se najmanje u dva primjerka. Registar – blagajna Svaki trgovac koji promet proizvoda i usluga naplaćuje u gotovini obvezan je taj isti promet evidentirati preko registar – blagajne.2. duhanske prerañevine. 274 .

Prema šifri proizvoda odreñuje se njegov tarifni broj. Da bi se to moglo obaviti kreditna kartica na poleñini ima vrpcu s magnetnim zapisom koji sadrži sve podatke potrebne za popunjavanje slipa.3. tako je svaki trenutak poznato stanje robe u prodavaonici. izdavatelj kreditne kartice (emitent) 2. Nakon provjere ispravnosti kartice. blagajnik ispisuje račun – obračunski listić – slip. račun za robu kupljenu na kreditnu karticu. Diners itd.10. Elektronička blagajna omogućuje kontrolu tijeka robe po vrsti. Eurocard. prodavatelj koji prodaje robu i usluge na kreditne kartice Pogledaj prikaz koji slijedi. Nakon što imprinter registrira podatke sa kartice na slip. Prodavač mora provjeriti ispravnost kreditne kartice. njegovu težinu i cijenu. ova blagajna automatski očitava vrstu proizvoda. Predočenjem kreditne kartice vlasnik kupuje robu na svim prodajnim mjestima koja su ugovorom s izdavateljem kreditne kartice prihvatila poslovanje s kreditnim karticama. a to su u nas American express. 10. Dakle. Kreditnom se karticom plaća na temelju predočenja kartice prodavaču ili blagajniku. Jedan potpisani primjerak ostaje korisniku. korisnik – imatelj kreditne kartice 3. Emitent koji je izdao karticu dostavit će jednom mjesečno korisniku kartice. slipovi provlače kroz kompjutorske registar blagajne. a s druge strane daje točne podatke knjigovodstvu za obračun poreza i razduženje prodavaonice. a naročito datum do kojeg kartica vrijedi (ponekad se kontrolira ispravnost kartice sa listom nevažećih kartica). a za korisnike su ujedno i način kratkoročnog kreditiranja jer mu se omogućuje odgoda plaćanja. Sve se ispisuje na isječku koji se uručuje kupcu.4. kad blagajnik optičkim čitačem prijeñe preko standardiziranog linijskog koda na proizvodu. u prometu kreditnom karticom javljaju se tri sudionika: 1. Naime. U novije vrijeme može se primijetiti da se na sve više prodajnih mjesta.4. Visa. Sva prodajna mjesta koja su prihvatila poslovanje s kreditnim karticama imaju na vidnom mjestu znak kreditne kartice. Iz ureñaja izlazi isječak vrpce (u dva primjerka) koji sadrži podatke s kreditne kartice i prodajnu cijenu. što je signal nabavi za odreñene proizvode. koji ovaj mora podmiriti 275 . umjesto kroz imprinter. Elektronička blagajna Suvremene elektroničke blagajne u velikim trgovačkim kućama predstavljaju jednu vrstu terminala koji su povezani s centralnim računalom – serverom (programski paketi baza podataka). Na ovoj blagajni moguće je voditi i Knjigu popisa. Elektronička blagajna pojednostavljuje rad blagajniku. prodavač ispisuje samo datum plaćanja i iznos/vrijednost robe. a drugi ostaje prodavatelju na prodajnom mjestu radi evidencije. što omogućuje točni obračun PDV-a. a slip zatim potpisuje korisnik i preuzima robu. a podaci ostaju memorirani u memoriji.4. količini i vrijednosti. Kreditne kartice u blagajničkom poslovanju Kreditne kartice su specifičan način negotovinskog plaćanja. a osoblje je pismenim uputama upućeno o prodaji na taj način.

uporabom trezora kod FIN-e Na kraju dana blagajnik ili poslovoña sastavlja obračun blagajne.izravno .) Postupak predaje dnevnog utrška iz blagajne prodavaonice Utržak u gotovu novcu prodavaonica predaje na žiro-račun tvrtke i to: .broj blagajničkog izvještaja 276 . za prodavatelja je kreditna kartica samo jedan od načina plaćanja što ga je svojevoljno prihvatio u svom poslovanju. zbroj utrošaka s kopijama dostave 4. Obračunom se utvrñuje stvarno stanje prodaje – utrška (gotovina. Doznaka proračunu umanjena za ugovorenu proviziju 6. Evidencija utrška (slip) 5. pa stoga o njoj treba na vrijeme voditi računa i ukalkulirati je u maržu koja mora biti dostatna za pokriće troškova trgovine i očekivani dobitak.u ugovorenom roku. Potpisivanjem ugovora prihvatio je i proviziju koju će pri svakoj prodaji ustupiti emitentu. neovisno o tome je li primio novac od korisnika. umanjivši ga prije toga za ugovorenu proviziju. Blagajnički izvještaj sadrži ove podatke: . plaćanje računa Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Slika br. račun za kupljenu robu i usluge prema kupljenim slipovima 3. Izdavatelj kreditne kartice (emitent) Prodajno mjesto 2. Svaka vrsta prodaje prema načinu plaćanja posebno se specificira i upisuje u blagajnički izvještaj. već pri zaključenju ugovora sa izdavateljem on se obvezao da će na svim prodajnim mjestima korisnicima njegove kreditne kartice te robu i usluge prodavati po cijenama istim kao i za gotovinsko plaćanje. Zagreb 1997. podmiriti prodavatelju račun. : Tijek prodaje i naplate robe na kreditne kartice u trgovini na malo (Izvor: Blagajničko poslovanje. Korisnik kreditne kartice 1. RRiF. Naime. U meñuvremenu će izdavatelj kartice (emitent). čekovi) i usporeñuje sa stanjem evidentiranim na registar – blagajni.posredovanjem glavne blagajne . kartica. Prema tome.

Knjiga popisa Za nabavljenu robu tijekom poslovanja. Evidencija o nabavi i prodaji robe u maloprodaji 10. obrazac Knjige popisa je propisan i izgleda ovako: KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red.5.u II stupcu nadnevak knjiženja poslovne promjene . br.u IV stupac upisuju se svi iznosi za koje se povećava vrijednost zadužene robe . dostavnica ili druga isprava komitenta za robu u komisiji na temelju koje se sastavlja primka za tuñu robu 277 . dostavnica otkupni blok za otkup poljoprivrednih proizvoda od grañana otpremnica.u III stupcu naziv i broj isprave na temelju koje se prodavaonica zadužuje ili razdužuje . a prije stavljanja robe u prodaju i prije upisa u knjigu popisa. treba sastaviti primku – zaduženje: .1. roba se u prodavaonici evidentira po maloprodajnim cijenama u koje je uračunata trgovačka marža i porez na dodanu vrijednost .5.: račun dobavljača ili otpremnica tj.u V stupac razduženje prodajnog mjesta unošenjem vrijednosti prodane robe 10.obrazac PKT za tuñu robu koju trgovac prodaje u ime i za račun druge pravne ili fizičke osobe Obrascima PKV i PKT potvrñuje se i dokazuje primitak robe.u I stupcu redni brojevi upisa .obrazac PKV za vlastitu robu koju trgovac prodaje u svoje ime i za svoj račun .kojima se po vrstama robe (artiklima) utvrñuje pojedinačna prodajna cijena i ukupna vrijednost tj.o dobavljaču (odnosno vlasniku robe za tuñu robu) . a sadrže podatke: . Datum isprave 2 upisa Naziv i broj isprave o Iznos-vrijednost robe zaduženju/razduženju Zaduženje (kn) Razduženje (kn) 3 4 5 1 Isprave kojima se evidentiraju nastale promjene unose se u prva tri stupca obrasca Knjige popisa i to: .o dokumentima po kojima je roba zaprimljena npr.Ako se evidencija o nabavi i prodaji robe te o cijenama vodi ručno.

85 kn 0.40 kn 3.05 kn 3. 1 Vlasnik robe Naziv Naziv i Broj i robe sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere količina 5 6 Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol6xkol7) 7 8 Prodajna cijena se prethodno utvrñuje kalkulacijom koja se sastavlja na temelju utvrñenog stvarnog stanja robe nakon preuzimanja. istovar) Ukupni troškovi nabave (Nabavna cijena) + marža (razlika u cijeni) Prodajna cijena (bez PDV-a) + PDV 22% Prodajna cijena s PDV-om 3. utovar.Primjer PKV: (naziv i sjedište pravne – fizičke osobe) (naziv.7) 7 8 1 5 6 Primjer PKT PRIMKA – ZADUŽENJE ZA TUðU ROBU (POSREDOVANJE) BROJ__________ Red.20 kn 0.br. načinu voñenja poslovnih knjiga.20 kn 0. Tako utvrñena cijena za svaki artikl unosi se u stupac 7 Obrasca PKV i PKT.85 kn 4.70 kn 278 . Oblik i forma kalkulacije nisu propisani i trgovac je može prilagoñavati svojim potrebama tj. Primjer: Kupovna cijena po računu dobavljača + troškovi nabave po računu dobavljača (prijevoz. broj i sjedište prodavaonice – prodajnog mjesta) PRIMKA – ZADUŽENJE ZA VLASTITU ROBU BROJ----------------Red. br. ukalkuliranih troškova nabave (ovisni troškovi nabave) i visine marže. istovar) + ukalkulirani interni troškovi (prijevoz.45 kn 0. računa dobavljača.6xkol. Dobavljač Naziv robe Naziv i Broj i sjedište datum isprave 2 3 4 Jedinica mjere Količina Prodajna Iznos cijena s prodajne porezom vrijednosti (kol.

promjenu stope marže. treba sastaviti vjerodostojni zapisnik o nastaloj promjeni u zaduženju prodajnog mjesta. Za povišenje i sniženje cijena. odnosno zbroj iz stupca 8 obrasca PKV i PKT (primke – zaduženja) ili iznos prodajne vrijednosti iz prijamnog lista – kalkulacije. To znači da se račun dobavljača može smatrati primkom – zaduženjem za knjiženje u Knjizi popisa. U Zapisniku o promjeni stanja zaduženja se uz osnovne podatke o trgovcu i robi. a ne za svaki ulaz po istoj prodajnoj cijeni na malo. 10.5.20 kn 80/01 99. 445/2000 932. To znači da se u zaduženje unosi iznos prodajne vrijednosti robe koji se sastoji od umnoška količine i prodajne cijene s porezom na dodanu vrijednost (PDV). trgovac ne mora posebno sastavljati kalkulaciju jer sve elemente za zaduženje ima na računu dobavljača. Npr. smanjenje ili povećanje poreznih stopa.U praksi se često primjenjuje obrazac prijamni list – kalkulacija ili primka – kalkulacija u kojem se kalkulacija nadopunjava podacima propisanim u obrascima PKV i PKT i utvrñuje jedinična cijena i vrijednost artikla po prodajnim cijenama te vrijednost ukupnih nabava toga dana ili od toga dobavljača. a ta prodajna cijena je istovjetna s cijenom koja je istaknuta na artiklu izloženom u prodajnom prostoru.5. Promjena cijena Svako maloprodajno mjesto zadužuje se po prodajnim cijenama sa porezom na dodanu vrijednost utvrñenim prema primkama odnosno kalkulacijama. Uz oznaku cijene označava se i redni broj i godina iz knjige popisa (u obliku razlomka) i mijenja se samo kad se promijeni i cijena robe.00 kn Promjene zaduženja i razduženja prodavaonice U stupcu 4 obrasca knjige popisa evidentiraju se i ostale promjene zaduženja prodavaonice ali isto tako na temelju dokumenata. što je i najpraktičnije samo jedna primka odnosno zaduženje ili drugi dokument (primka – kalkulacija) koja ima sve propisane podatke. unosi 279 . tako da se na kraju radnog dana zbroje i zbroj unosi u Knjigu popisa kao ukupno zaduženje za taj dan.) u prodavaonicu. 10. U tom slučaju nije potrebno popunjavati obrasce PKV i PKT. To naročito pojednostavnjuje voñenje Knjige popisa onim trgovcima koji imaju u jednom danu višekratni ulaz istih vrsta roba (kruh. mlijeko i sl. Zaduženje maloprodajnog mjesta Za sav dnevni ulaz (zaduženje) robe u prodajni objekt može se voditi. U knjigu popisa treba dakle unositi podatke o ukupnoj vrijednosti zadužene robe (ulaz). a trgovcu odobrava rabat kao njegov dio u tako formiranoj cijeni. U slučaju nabave robe za koju proizvoñač formira krajnju maloprodajnu cijenu.3.2.

Kada se taj ispravak ne bi proveo. Odobreni popust treba evidentirati u Knjizi popisa na način da se temeljem podataka iz Zapisnika za ukupnu svotu popusta stornira zaduženje prodavaonice (stupac 4). Za iznose za koje se smanjuje vrijednost zaduženja (sniženja. Br 1 Naziv robe 2 Mlijeko Dječja knjiga Ukupno Jedinica mjere 3 Lit Kom -- Količina Stara cijena 4 30 25 -5 5.00 8.00 362. popusta za gotovinsko plaćanje. .00 297. paragon – blok i sl. te iznose oduzimati od ukupnog zbroja. Ova svota odgovara maloprodajnoj cijeni prodane robe umanjenoj za odobrene popuste. pri zbrajanju. gubici) treba metodom „crvenog storna“ uokviriti iznos i razdužiti prodajno mjesto tj. što bi prilikom prvog popisa robe financijski rezultiralo 280 . ali se može u tu svrhu rabiti obrazac zapisnika koji se primjenjuje prilikom sniženja cijena robe u prodavaonici.redoviti popust kupcima za gotovinsko plaćanje.96 8 9 123.) kao odbitnu stavku od redovite prodajne cijene. iznos prodajne vrijednosti robe za koji se vrijednost robe povećava odnosno smanjuje.50 6 150.00 Vri jed n.listopada 2000. manjkovi.00 212.) . a u stupac 5 (razduženje) unosi se stvarna svota dnevnog utrška koja se na kraju radnog dana nalazi u blagajni prodavaonice.00 Ovako ustanovljene promjene unose se u stupac 4 (zaduženje) Knjige popisa. U tu se svrhu na kraju radnog dana na temelju rekapitulacije dnevnog prometa treba utvrditi svota odobrenih popusta i sastaviti Zapisnik o promjeni maloprodajne cijene zbog npr. Propisani obrazac takvog zapisnika u praksi ne postoji. god.00 38. Trgovci na malo često odobravaju popuste. Nova Razlika 7 4. npr: .stara i nova prodajna cijena s porezom i razlika tj.00 27. Za svotu odobrenog popusta potrebno je ispraviti zaduženje prodavaonice. popust bi ostao uknjižen u ukupnom zaduženju prodavaonice.posebni popust namijenjen ciljnim skupinama potrošača (studentima ili umirovljenicima neovisno o načinu plaćanja) Ove popuste trgovac je dužan unijeti u gotovinski račun (isječak vrpce iz naplatnog ureñaja.00 65. uskršnji i sl.10 6.00 174.prigodni popusti (božićni. Primjer zapisnika: Zapisnik o promjeni cijene robe (zbog smanjenja porezne stope) Sastavljen dana 30. Red.

neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda.200. neoporezivom manjku nastalog zbog kala. Primjer: Dnevni promet prodavaonice 9. Otpis robe uslijed gubitaka.2000. Ovakav obračun dopuštenog iznosa kala. viškova ili manjkova Datum isprave 2 9. 1 841 842 upisa Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju 3 Zapisnik o sniženju cijene br. svota novca u blagajni treba odgovarati dnevnom utršku. Dopušteni normativi ovako nastalih gubitaka utvrñeni su na temelju iskustava struke. KNJIGA POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE Red.2000.2000.200. Dnevni utržak u blagajni prodavaonice iznosi 7. Visina manjka može se ustanoviti: .00 kn. stvarna vrijednost robe u prodavaonici (po prodajnoj cijeni) bila bi manja od vrijednosti zaliha prema podacima iz Knjige popisa.76 (popust) 9. Na vrijednost manjka iznad stopa utvrñenih Pravilnikom plaća se porez na dodanu vrijednost. kvara ili loma na proizvodima u trgovini i načinu na koji se tako nastali manjak utvrñuje. br.1.rastepa.9. a izraženi su u postotcima od količine proizvoda koje su u obračunskom razdoblju prodane. 76. kvara i loma moguć je samo u prodavaonicama u kojima se vodi evidencija o količinama prodanih proizvoda po vrstama tj. zabilježen na PC – blagajni iznosi 8.00 kn) i unosi se u razduženje Knjige popisa stupac 5. . Normativi gubitaka za trgovinu na veliko su u visini 50% utvrñenih normativa gibitaka za trgovinu na malo.redovitim popisom robe 281 .00 kn.00 Hrvatska gospodarska komora donijela je Pravilnik o dopuštenom tj.izvanrednim popisom robe u prodavaonici ili u skladištu ovisno o tome radi li se o maloprodaji ili veleprodaji . analitička robna evidencija.1 do najviše 5%. Ako je prodavaonica toga dana imala isključivo naplatu u gotovini (bez čekova po tekućim računima grañana i slipovima temeljem prodaje na kreditne kartice). Ako se prodavaonica zadužuje financijski te ne može osigurati podatke o količini proizvoda po pojedinim vrstama. Sastavlja se zapisnik o promjeni cijena br.00 kn u gotovini (8. može na ukupnu realizaciju primijeniti postotak za 1% pod uvjetom da u prodajnom asortimanu nemaju proizvode za koje je propisana niža stopa. br. rasipa.pojavom manjka. 1706 do 1746 9.00 7380.3. Svota-vrijednost robe zaduženje/razduženje 4 5 820.380. Postotci se kreću od 0. Utržak/Rn.9. Naime. a najčešće od 1 – 3%. Kupcima je za gotovinsko plaćanje odobren popust od 10% što iznosi 820.9.00 kn – 820.

zaduženje unosom iznosa viška u stupac 4 10. U Knjizi popisa ovaj poslovni dogañaj se takoñer evidentira na temelju zapisnika o zamjeni u jamstvenom roku kao storno u stupcu 4 jer se za vrijednost novog proizvoda mora razdužiti prodavaonica kao u slučaju uzimanja robe za potrebe djelatnosti. isti se može priznati i bez njegove nazočnosti. ne predstavlja izuzimanje za vlastitu potrošnju i ne oporezuje se porezom na dodanu vrijednost. koja dokazuje da su tako otpisani proizvodi predani na deponij ili drugo mjesto namijenjeno skupljanju glomaznog otpada. Reklamacije Ako je povrat proizvoda izvršen u jamstvenom roku tj. Izuzimanje robe iz prodavaonice 282 . potvrdu i sl. račun.3.5.2.1.5. višak ili manjak pojedinih artikala. uokviruju se i od ukupnog zbroja oduzimaju. U manjkove proizvoda spadaju i sitne krañe koje nisu registrirane u trenutku kada su učinjene (nema dokaza o njegovom nastanku). Manjkovi nastali zbog više sile (elementarne nepogode. U tom je slučaju potrebno osigurati odreñenu dokumentaciju koja nedvojbeno dokazuje opravdanost otpisa npr. kupcu je u zamjenu dan novi istovrsni proizvod. Inventurne razlike Nakon redovnog godišnjeg popisa robe (inventure).razduženje unosom iznosa manjka u stupac 5 nakon odbitka dozvoljenog odnosno opravdanog iznosa i . a česte su u većim prodavaonicama. Manjkovi koji nastaju zbog neodgovarajuće kakvoće i prošlog roka trajanja. priznaju se samo ako je pri utvrñivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni djelatnik Porezne uprave. koja o popisu sastavlja zapisnik koji se smatra knjigovodstvenom ispravom. Tako se utvrñene razlike ne smiju meñusobno prebijati već na temelju zapisnika zasebno prikazati u Knjigu popisa kao: . Iako ovaj rashod prelazi vrijednost dopuštenog kala. ratna razaranja i provalne krañe) su gubici koji se priznaju do visine utvrñene temeljem očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta. Ako se djelatnik ne odazove na poziv.3. vrlo se često javljaju razlike tj. a neispravan proizvod se vraća dobavljaču (proizvoñaču). 10. Dozvoljeni manjkovi (manjkovi koji ne podliježu oporezivanju) se na temelju zapisnika knjiže smanjenjem zaduženja prodavaonice na isti način kao i sniženje cijena tj.Utvrñivanje rashoda obavlja Komisija. rasipa. 10. takva isporuka nije oporeziva porezom na dodanu vrijednost. kvara i loma prema Pravilniku kojeg propisuje Hrvatska gospodarska komora.3.3.5.

Maloprodaja i veleprodaja iz istog prodajnog prostora U praksi se često u istom prodajnom prostoru (npr. uredski materijal.za vlastitu potrošnju (u neposlovne svrhe) Pri izuzimanju robe kao potrošnog materijala u poslovne svrhe. naplate posebno se specificira: .gotov novac po apoenima .za poklone u naravi zaposlenicima .5. u diskontima) obavlja promet na veliko i promet na malo. a . Svaka vrsta prodaje tj. potrebno je unijeti u stupac 5 Knjige popisa kao razduženje prodavaonice. Kod ostalih oblika izuzimanja potrebno je ispostaviti račun i izuzimanje knjižiti u stupac 5 (razduženje) Knjige popisa na isti način kao da je roba prodana. Evidentiranje prodaje robe Ukupni dnevni utržak (promet) prodavaonice na temelju svote evidentirane na vrpci registar blagajne ili zbroja izdanih paragon blokova. Stvarnu svotu prometa (utrška) trgovac utvrñuje na kraju radnog dana obračunom blagajne tj. stupac 4. rekapitulacijom dnevnog prometa (naplaćeno u gotovini. dostavnice).5. centralno skladište ili prijenos robe u drugu prodavaonicu (za trgovačka poduzeća s više prodajnih objekata) knjiži se na temelju vjerodostojnog dokumenta (otpremnice. 10.Promjene u zaduženju Knjige popisa mogu nastati i zbog izuzimanja robe iz prodavaonice: . trgovac nema obvezu obračunavanja PDV-a jer se radi o poduzetničkoj potrošnji i ima pravo na pretporez po ulaznom računu i u knjizi popisa. . Uvjeti za obavljanje oba oblika trgovine u istom prodajnom prostoru su: registracija za obavljanje tih djelatnosti rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za njihovo obavljanje 283 . za ureñenje izloga i sl.za reprezentaciju .kreditne kartice prema izdavaocima kreditnih kartica i upisuje u blagajnički izvještaj na temelju kojeg se prodavaonica razdužuje u Knjigu popisa. čekovima i kreditnim karticama) i usporeñivanjem sa stanjem evidentiranim u blagajni.čekovi po tekućim računima grañana prema bankama izdavaocima čeka (trasantu). a na temelju Zapisnika provodi storno zaduženje.4. Povrat robe iz prodavaonice u npr.5. 10. smanjenjem zaduženja prodavaonice u stupac 4 Knjige popisa uokvireno tj. storno.za poslovne svrhe kao potrošni materijal za čišćenje.za isplatu plaća u naravi svojim zaposlenicima .

12. Rashod kao kalo. Razlika izmeñu stupca 4 tj. robu prati interna isprava – meñuskladišnica ili interna otpremnica.voñenje evidencije propisane za trgovinu na veliko i istovremeno za trgovinu na malo Promet na veliko ostvaren u iz maloprodaje evidentira se na način propisan Pravilnikom o obliku i načinu voñenja popisa robe u trgovini na malo. prodajom (stupac 5) sa stanjem 31. Takoñer se evidentira i prijenos robe iz veleprodaju u maloprodaju tj. prosinca. a pokazuje stanje zaliha u prodavaonici. poduzetnici robu na veleprodaji vode po nabavnoj cijeni.5. zaduženja. 10. Stornirana zaliha prenosi se u sljedeću poslovnu godinu kao početno stanje 1. Ovaj se promet evidentira na temelju povratnice ili neke druge isprave o smanjenju zaduženja u Knjizi popisa. siječnja. razduženja. Zbog jednostavnosti rasknjižavanja i sastavljanja kalkulacije maloprodajne cijene. Za višak robe u maloprodaji treba napraviti kalkulaciju – prijamni list kao osnovu za zaduženje. a zatim se na tu prodajnu cijenu dodaje 22% PDV-a. Na tako utvrñenu nabavnu cijenu dodaje se marža maloprodaje koja je u pravilu različita od veleprodajne. drugom trgovcu na malo. Povratnicom se razdužuje ukupna maloprodajna cijena sa ukalkuliranim porezom na dodanu vrijednost i unosi se u Knjigu popisa kao storno zaduženje u stupcu 4. Podaci iz povratnice knjiže se količinski i vrijednosno u robnoj evidenciji veleprodaje i knjizi izlaznih računa. rastep. Primjer evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici 284 . Za svotu utvrñenog viška treba zadužiti Knjigu popisa i to u stupac nabave – zaduženje. potrebno je usporedno s razduženjem skladišta isknjižiti i veleprodajnu maržu. Nakon knjiženja inventurnih razlika (neovisno o razlogu) zaključuje se Knjiga popisa na način da se stanje zaliha po inventurnim listama knjiži kao storno ulaza robe (stupac 4). Zaključivanje Knjige popisa Na kraju godine Knjiga popisa se zaključuje podvlačenjem i zbrajanjem svakog pojedinog stupca. pa se time „ulaz“ izjednačava s „izlazom“. kvar i lom do visine utvrñene Pravilnikom (dopuštene svote) knjiži se kao storno nabave tj.6. Ako se roba na veleprodajnom skladištu vodi po prodajnoj cijeni. Stvarno stanje zaliha robe utvrñuje se na temalju godišnjeg popisa – inventure i popisne liste na dan 31. obrtnicima. a prekomjerni rashod i manjak (iznad dopuštenog) knjiži se kao prodaja robe tj. Tako utvrñene razlike treba evidentirati u Knjigu popisa. velikim potrošačima) za negotovinsko plaćanje izdaje račun R-1. Za isporučenu robu trgovac kupcu (npr. zaduženj (ulaza) i stupca 5 razduženja (izlaza) zove se saldo.

12.rasip.Primjeri evidencije poslovnih dogañaja u prodavaonici u Knjizi popisa i način zaključivanja Knjige popisa KNJIGA POPISA Naziv i broj isprave o zaduženju/razduženju Svota – vrijednost robe Zaduženje (kn) 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxx Razduženje (kn) 5 3 Stanje (popis zaliha od 31.----) Zapisnik o promjeni cijene.nabava robe PKT br. kvar i lom do visine dopuštene Pravilnikom Zapisnik o sniženju cijene – svota odobrenog popusta Zapiosnik – prijenos robe u veleprodajno skladište Gotovinski račun br.nabava robe Gotovinski račun br. radi smanjenja marže Zapisnik o promjeni cijena – smanjenje PDV PKV (ili kalkulacija) – prijenos iz vlastitog veleprodajnog skladišta Zapisnik – kalo.) PKV br. 01/00/ili kalkulacija/ . 01/00 /ili kalkulacija/ .do – dnevni utržak Zapisnik – izuzimanje robe za poslovne svrhe Zapisnik – inventurni višak Zapisnik – manjak uslijed rizika krañe (1%) od prodanih količina Zapisnik – ispravak zaduženja za svotu iračunate marže na proizvode čiji je manjak ustanovljen (zbog utvrñivanja nabavne cijene kao osnovice PDV-a Zapisnik – manjak iznad visine dopuštene Pravilnikom Račun ili obračun s elementima računa-manjak na teret odgovorne osobe Račun za vlastitu potrošnju .reprezentacija Račun za vlastitu potrošnju – izuzimanje za vlastite potrebe vlasnika ili zaposlenika Račun – izuzimanje robe radi poklona u naravi zaposlenicima Zapisnik o povećanju cijena robe u prodavaonici Zapisnik – povrat robe u druga skladišta/prodavaonice Zapisnik ovjeren od ovlaštenog djelatnika PU – manjak zbog neodgovarajuće kvalitete i proteka xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 285 .2000. o – do – dnevni utržak (ili blagajnička vrpca br. od.

kvar i lom Popisna lista – prekomjerni kalo.12. rasip. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zbroj xxxxx zbroj zbroj zbroj 286 .2000. kvar ili lom Ukupno Zalihe robe po popisnoj listi 31. rasip.2000.12.roka trajanja iznad visine utvrñene Pravilnikom Zapisnik o reklamaciji u jamstvenom roku Povratnica – povrat robe u trgovinu na veliko Zapisnik nadležnog tijela za procjenu štete – manjak uzrokovan višom silom Inventura 31. Popisna lista – dopušten kalo.

287 .

čuvanje zaliha sl. Poslovna se logistika često danas sužava na sistem fizičke distribucije iako ima šire značenje. kako. a poslovna logistika upravljanje tim procesima sustavnim prikupljanjem informacija i donošenjem odluke kada.vremensku transformaciju roba. logistika upravljanja. moraju porasti drugi. ne uzimajući u obzir posljedice u drugoj funkciji tj. Svaka rješava logističke zadatke misleći na vlastite ciljeve tj. rukovanje. odnosno u gospodarstvu izmeñu sudionika distribucije (makrologistički sustav). a maksimizirati razinu usluga za svoj dio radnoga procesa. zadovoljavanje potreba tržišta u svakom trenutku većim zalihama i dislociranim skladištima . kojim prijevoznim sredstvima. pakiranje.osigurati prodajnu spremnost tj. skladišta i distribucije do potrošača (mikrologistički sustav-poslovna logistika). skladištenje.11. a stvarati veće zalihe s većim troškovima držanja . a povećati moguća oštećenja u transportu Osim ovih ciljnih konflikata unutar samih troškova (kada neki troškovi padaju.formirati veće transportne jedinice zbog sniženja transportnih troškova. primjenjuju se i drugi termini: distribucijska logistika.zahtijevati maksimalno iskorištenje kapaciteta transportnih sredstava i usporavati i smanjiti fleksibilnost isporuke . Logistički se zadaci obavljaju u svakom trgovačkom poduzeću i jedan su od čimbenika djelotvornog poslovanja i strateške uspješnosti. preko nabave. rabate nabavom kod jednog dobavljača . Zbog neusklañenosti se javljaju i konflikti u poslovanju npr: . radi smanjenja ukupnih. a povećati troškove nabave i ne iskoristiti popuste tj.1. Poslovna logistika u trgovačkim poduzećima 11. Fizička distribucija znači fizičko premještanje. u većini poduzeća obavljaju se decentralizirano u raznim poslovnim funkcijama gdje se tretiraju kao sporedni i bez koordinacije s meñuovisnim logističkim zadacima u drugim funkcijama. ne vodi računa o logističkoj meñuovisnosti cijelog sustava.ostvariti uštede u pakiranju. informacijskom i organizacijskom pogledu od dobavljača. koliko. logistika prodaje. Iako su logistički zadaci meñusobno povezani i koordinirani.. kuda treba dostaviti itd. Pojam i cilj poslovne logistike u trgovini Cilj je logistike trgovine optimirati protok roba u fizičkom. logistika marketinga. poznati su i konflikti izmeñu troškova i prihoda. Kako se poslovna logika odnosi na sve aktivnosti vezane za prostorno .smanjiti rizik nabave (ovisnosti) izborom većeg broja dobavljača. kako minimizirati troškove. a ne pojedinačnih troškova distribucije.naručiti zbog popusta u cijeni veće količine istovrsne robe ne vodeći računa o likvidnosti poduzeća i dimenziji tj. jer se uštede različito 288 . raznovrsnosti asortimana .

U manjim se trgovačkim poduzećima. nabavna funkcija visinu zaliha podreñuje. a i logistička ulaganja iznad odreñenih granica više ne daju primjerene učinke. Cilj se postiže sustavnim pristupom (cjelovitim obuhvaćanjem) upravljanju tijekovima robe od nabave do isporuke potrošaču uz što veću ekonomičnost. Kako bi se izbjegle takve situacije ne smije se polaziti od primarnih interesa pojedine službe.odražavaju na eventualne gubitke prihoda. Tijek informacija prati tijek poslovanja tj. kao i prema mjestu donošenja poslovnih odluka. zbog pomanjkanja materijalnih i ljudskih resursa. Mogući konfliktni ciljevi pojedinih funkcija: Nabava Najniže cijene Velike nabave Prodaja nabavne Najbolja kvaliteta količine Širok i asortiman Velike zalihe Kvaliteta usluga Brza isporuka Financijska služba Povoljni uvjeti plaćanja dubok Što veći koeficijent obrtaja Što manje zaleñenih obrtnih sredstava u zalihama Sniženje troškova Najjeftiniji prijevoz Dakle. a s druge konkurentska prednost na tržištu. a ne samo pojedinih dijelova. smanjiti zalihe. teže rješavaju logistički problemi. već optimumu poslovanja poduzeća. Danas veća trgovačka poduzeća s nizom decentraliziranih prodajnih mjesta. To omogućava trenutačnu dostupnost podataka potrebnih za svaku poslovnu transakciju korisniku na odreñenoj organizacijskoj razini. a financijska funkcija likvidnosti poduzeća. većim brojem heterogenih kupaca i dobavljača provode centralizirane logističke zadatke pomoću integralnog informacijskog sustava u koji su uključene sve organizacijske jedinice koje obavljaju logističke zadatke. a i 289 . prodajna funkcija fleksibilnoj prodaji. Zbog toga pravilna primjena logistike ima sve veću važnost. s velikim i različitim asortimanom. informacije se koriste paralelno s odvijanjem poslovnog dogañaja. jer troškovi logistike iznose oko 25% ukupnih troškova. poslovnom se logistikom s jedne strane osigurava racionalizacija u poslovanju. prilagoñava trenutnim uvjetima nabave (rabati). troškove i vezana obrtna sredstva. Kako bi razmjenu podataka obavila na logistički način poduzeća stvaraju računalno integriranu logistiku. Zaključak Logistiku u trgovačkim poduzećima treba shvatiti kao način upravljanja kako bi se uz što niže ukupne troškove zadovoljile želje potrošača pravim robama u količini. Samo se na taj način u trgovačkim poduzećima može ubrzati tijek roba. a logistička funkcija postaje integrirajuća i prosječna funkcija (jer prožima sve druge funkcije) u poduzeću. Drugim riječima. a mnoga ih i ne prepoznaju kao prioritetne. na pravom mjestu u pravo vrijeme. te su i inovacije u logističkim rješenjima sve češće.

).izdaje nalog za otpremu .poslovanje s nižim zalihama. Brzina reakcije na potrebe kupca Narudžbe su veza izmeñu poduzeća i tržišta tj.visina i asortiman zaliha .2. . npr.ispostavlja fakturu kupcu 290 .manipulacija. unutarnji i vanjski prijevoz Troškove postizanja odreñenog stupnja spremnosti za isporuku treba što više racionalizirati u odnosu na vrijednost prodane robe. Čimbenici o kojima ovisi spremnost za isporuku u trgovačkim poduzećima su: . vrijeme potrebno za obradu dokumenata narudžbe i vrijeme dostave tj. fizičko kretanje robe izmeñu skladišta prodavača i kupca. bez pričuvnih zaliha.brzina reakcije na potrebe kupca .teže se kopiraju od strane konkurenata za razliku od drugih marketinških odluka (asortimana. jer se kompjutorski na temelju primljene narudžbe kupca u sve kraćem vremenu: .1.kratkoročne narudžbe Ukupno potrebno vrijeme za izvršavanje narudžbe (realizacija narudžbe) obuhvaća vrijeme za komunikacijske procese u fazi pregovaranja. cijena.provjerava ima li i gdje artikala na zalihama . posebno je važna kod osvajanja novih tržišta i stjecanja prednosti pred konkurentima. 11. Često se logistika zapravo promatra filozofijom sante leda – javno je vidljiv samo manji dio.2. brze i pouzdane isporuke kupcu omogućavaju: . promidžbe i sl. „savršena narudžba“ („perfect order“) tj. izvršenje narudžbe bez zastoja. 11. skraćenje ciklusa narudžba – otprema – fakturiranje.provjerava stanje kupčeva potraživanja. Pretpostavka je pravovremene reakcije na potrebe kupaca osim raspolaganja s dovoljnom količinom zaliha i korištenje odgovarajućeg informacijskog sustava. tzv. Za ostvarenje optimalnog protoka robe potrebno je skratiti vrijeme reagiranja na narudžbe i potrebe prodajnih mjesta. izmeñu distribucijske logistike poduzeća i nabavne logistike kupca. dok se glavnina na prvi pogled ne vidi. Ta. i . Zadaci logistike u trgovačkim poduzećima Osnovni se zadaci logistike u trgovačkim poduzećima odnose na razinu zaliha i vrijeme protoka robe.kraće vrijeme dobave . Naime.upravljanje skladištem . Stoga je u interesu i poduzeće i kupca brzina obrade narudžbi tj. jer kratki rokovi isporuke podrazumijevaju visoki akviziterski potencijal poduzeća.

jer je bilo naručeno. što ubrzava obradu jer se izbjegavaju dvostruki poslovi npr. Koliko je poduzeće pouzdano u izvršavanju pristiglih narudžbi može se izraziti i ovim obrascima za stupanj ili omjer pripravnosti: Broj izvršenih narudžbi x 100 ili Broj pristiglih narudžbi broj izgubljenih narudžbi broj ispunjenih narudžbi Dostupnost. a dobavljač osim načina kontrole svih stavki u narudžbi i postupak daljnje obrade narudžbe prema internim zahtjevima poduzeća. komisioniranje. i to u izuzetno velikom broju artikala. otpremu). Wal – Mart. npr. najveća svjetska maloprodajna kompanija pridaje velik značaj brzom pribavljanju robe. Pretpostavke su danas za brzinu i točnost u postupku pregovaranja i postupku dostave narudžbi elektronička razmjena podataka (engl. umrežanost mikroračunala. integralni informacijski sustav poduzeća tj. Još gore je ako je dobavljač dostupan. pozivnih automatskih centrala i interneta nije dostupan. ali se ne odazove odmah. prilagoñavanje kupčevim potrebama vezano za količine. kaotični kupac odmah pozove konkurenta i kod njega naruči traženi proizvod. a u postupku obrade. Najbrže se reakcije na kupčeve narudžbe postižu odgovarajućim informacijskim sustavom izvršavanja narudžbi. kontrola narudžbe kod dobavljača usko su povezane. Ako netko u vrijeme mobilnih telefona. Zlatno pravilo kompanije je da svaki dobavljač u roku od 72 sata mora isporučiti robu (računajući od vremena narudžbe do slaganja robe na police u prodavaonicama). Ovisno o načinu dostave narudžbe kupac formira oblik narudžbe.u obliku tiskanog obrasca u kojem je dobavljač otisnuo sve artikle (često prema slijedu skladišnoga rasporeda). Kod izbora načina dostave narudžbe treba u obzir uzeti ukupno vrijeme isporuke. 291 . Viši troškovi zbog brže dostave narudžbe mogu se više nego kompenzirati prednostima kraćega vremena isporuke. Electronic Dana Interchange – EDI) i elektronička pošta (email). a nije bilo dostavljeno. pa se samo unose naručene količine što pojednostavnjuje daljnju obradu . Trajni je prekid suradnje obvezna posljedica takve nemarnosti. kontrole i prepiske u obrasce za daljnji tijek obrade (evidencije. Kupac narudžbu može dostaviti: . način i vrijeme isporuke. Uz brzu reakciju sve je važnija i fleksibilnost isporuke tj.u slobodnom obliku i tada je dobavljač prenosi u predviñeni obrazac i to je već početak njezine obrade . sukcesivne isporuke.- sravnjuje stanje zaliha šalje nalog nabavi za nove zalihe Dostava narudžbe od strane kupca i obrada tj. brzina tj. taj riskira da nestrpljivi. sposobnost trenutačnog odziva danas su najvažnije osobine. Dobavljači koji to pravilo ne mogu ispuniti otpadaju.izravnim povezivanjem računala (automatsko naručivanje).

Najčešće je koriste proizvoñači prehrambene robe za dostavu u maloprodajne objekte. U borbi za kupca dobavljači su našli najučinkovitije rješenje u vidu ambulantne prodaje tj. koji sve više postaje prodavač s dodatnim znanjem. svoje zalihe zadržavaju na najmanjim mogućim racionalnim količinama. prodajnim mjestima.sakupljanje podataka u fazi samoga prodajnog postupka . redovna polica nije dovoljna za potrebnu optimalnu zalihu. Zalihe su robe u trgovini u pravilu složene na redovnoj prodajnoj polici. Ovaj oblik prodaje uz dostavno vozilo (skladište na kotačima) i vozača.11. u vidu notebook računala.iste i točne podatke na obje strane tj. Ambulantna dostava POS blagajnički sustavi trgovcima osiguravaju precizne informacije o potrebnim zalihama i time mogućnost boljega planiranja zaliha. Primanje i obrada narudžbi usko su povezane s upravljanjem zalihama. ali i o preuzimanju robe (potrebnih za prodaju. Prednosti su ambulantne dostave fleksibilnost poslovanja zbog raspolaganja ažurnim informacijama vezanim uz poslovanje kupaca i akcijama konkurenata.2. uključuje i informatičke tehnologije tj. pa ni veća pakovanja. a cjelokupna težina zaliha polako se premješta na dobavljača. rukovanjem i ne mogu se promatrati odvojeno. mobilnu računalnu opremu. izdavanje robe s vozila na svim lokacijama tj.ispis dokumenata odmah prilikom prodaje tj. ispostavljanje obrazaca o dostavi robe. Naručivanjem od dobavljača koji je brz i uvijek pri ruci. ureñaja za automatsku identifikaciju podataka koji radi putem bežične komunikacije (BarcodeHandy-Terminal) i dr.2.direktan prijenos podataka nakon pojedinačne prodaje . kupci ne naručuju cijele palete. u logističkom smislu. Informatička rješenja za terensko poslovanje omogućavaju: . uz minimalno korištenje skladišnoga (priručnoga) prostora. 292 . postaje prodajni predstavnik. i to samo za one artikle čiji se obujam i /ili obrtaj takvi da im prodajni prostor tj. već često na komade što znatno povećava manipulativne. čime se kupcu skraćuje administrativni postupak od naručivanja robe do slaganja na police Ambulantnom prodajom pojedine dostave postaju manje ali češće. usklañenu evidenciju dobavljača i kupca (ubrzava naplatu) . usitnjenost pojedinačnih isporuka tj. a i transportne troškove zbog češćeg obilaženja kupaca. odgovornostima i mogućnostima odlučivanja tj. Najveći je nedostatak.primke-kalkulacije).

koja su često posljednja karika u lancu isporuke i svoje probleme sa zalihama ne mogu prevaliti na prethodnog dobavljača.11. što je manja veličina zaliha. Optimalnu veličinu zaliha možemo procijeniti i s aspekta fleksibilnosti poduzeća. Zbog toga se primjenjuju razne mogućnosti reduciranja zaliha. tj. ali najracionalnije su samo optimalne zalihe tj.praćenje odstupanja od optimalnih zaliha za najvažnije proizvode . odgovora na pristigle narudžbe. Klasični obrazac za optimalnu količinu narudžbe zasniva se na ciljnoj funkciji: Tu = Tn + Ts Tu = ukupni troškovi Tn = trošhovi naručivanja Ts = troškovi skladišta Suvremeni zahtjevi što se postavljaju pred upravljanje zalihama osim smanjenja njihove razine i niži troškovi su i njihova fleksibilnost i brzina isporuke. gdje je: .kooperacija u nabavi tj. kao što je: .koju količinu tih dobara treba držati na zalihi? . Asortiman se širi. koji se kreću u suprotnim smjerovima.3. odnosno isporučivati im prema potrebama (JIT).koju količinu treba naručiti za popunjavanje zaliha? . Visina i asortiman zaliha Kako bi se sve narudžbe kupaca odmah izvršile potrebno je raspolagati dovoljnim količinama i vrstama zaliha. manja je i fleksibilnost.primjena ABC metode kontrole zaliha . javlja se i kod svake pojedinačne narudžbe kojom se nadopunjuju zalihe.provoñenje tipizacije tj. Osobite teškoće u tome imaju mala i srednja poduzeća. ali u skladu s optimalnom dimenzijom asortimana… Dobavljači su spremni preuzeti brige za zalihe većih i važnijih kupaca. ostvarivanje povoljnijih cijena bez povećavanja vlastitih zaliha . količina koja omogućava kontinuirano poslovanje odgovarajućom ponudom uz najniže troškove nabave i skladištenja. smanjivanje broja artikala pojedinoga proizvoda. Zato su odgovori na sljedeća pitanja važni za utvrñivanje visine zaliha: . posebno dijeljenjem troškova za specijalizirana skladišta .kooperacija u skladištenju. a kupci sve više traže male količine u kratkim rokovima dobave. 293 Minimum.koje proizvode treba uskladištiti? . Dakle. na koji će se nivo usluga poduzeće odlučiti. odnosno mogućnost pravovremenog zadovoljavanja potražnje tj. Problem minimiziranja ovih troškova.kada naručiti za popunu zaliha? Uspjeh postižu ona trgovačka poduzeća koja ostvaruju visoku isporučivost roba ali sa što manje vezanoga kapitala i troškova poslovanja.ugovaranje dinamike isporuka s dobavljačima .

sadašnji i budućih narudžbi 3. 3. trgovci moraju imati na umu koji su problemi vezani kako za jedne tako i za druge zalihe: Problemi prekomjernih zaliha Problemi nedovoljnih zaliha 1. Gubitak image-a (pokvarljivost. koje kupcu povećavaju izbor na polici. krañe i sl. Kamate na sredstva uložena u zalihe 2. smanjuju likvidnost i profitabilnost uloženoga kapitala.procijeniti za koliko će se povećati prodaja i dobit kao rezultat držanja većih zaliha i obećanja bržeg izvršenja narudžbi Greške trgovaca u odreñivanju granice u nabavi dovodi do prekomjernih zaliha. demodiranost 294 . Degradiran izgled i atmosfera 5. kvalitete. Nezadovoljstvo i gubitak kupaca tj. Veći troškovi: skladištenja. ali jednako tako povećavaju i troškove. osiguranja. Nije važno odrediti samo gornju granicu zaliha već i donju tj. izmakla dobit manipulacije 4.direktno utječe na gornji i donji nivo zaliha. Neostvaren promet tj. Rizik cijena. Odnos izmeñu zahtjevanih zaliha i nivoa usluga može se grafički prikazati: Potrebne investicije u zalihe % postotak narudžbi koje se mogu ispuniti iz postojećih zaliha Dakle. Iskustva pokazuju da je za oko 80% zaliha više potrebno da bi se sa 95% ispunile narudžbe kupaca (bez čekanja) nego ako se ispunjavaju sa 80%.Kašnjenje u izvršavanju narudžbi produktivan 2. Novac vezan u zalihama nije 1. gubitka 5.). Pretjerana sniženja i otpisi prodavaonice 4. investicije u zalihe i troškovi zaliha rastu sa približavanjem razine usluge kupcu stopostotnom izvršenju i zato treba: .uravnotežiti odnos izmeñu rizika manjka zaliha i troškova suviška zaliha .

važno da se s robom ne disponira neovisno na različitim razinama odlučivanja. stvara se nestašica na tržištu. a čemu trebaju zbog konkurentnosti težiti sva poduzeća. nestašica jednog ili nekoliko artikla. Zato razvijena gospodarstva u planiranju i kontroli zaliha upotrebljavaju suvrememene informatičke tehnologije i odgovarajuće programe kako bi se smanjila sredstva uložena u zalihe. Smanjiti zalihe na najmanju moguću mjeru ili ih čak eliminirati znači uz povećanje likvidnosti i konkurentnosti poduzeća na tržištu i stabilnost poslovanja trgovačkog poduzeća. neodržavanje rokova. itd. nedostatke u komunikaciji. držanjem zaliha u skladištu. direktni i indirektni troškovi nepotrebnih zaliha prave razliku izmeñu profitabilne strategije i gubitaka. Jednako tako i dobavni termini ne moraju teći po planu.Iza većine odluka o držanju zaliha stoje odgovarajuća predviñanja koja uzimaju u obzir i moguće promjene. Takoñer. što poduzeće prisiljava na povećanje zaliha sigurnosnim dodatkom. U većim je trgovačkim poduzećima. nabavom većih količina ako se očekuje porast cijena ili predviña oskudica na tržištu nabave. Pored ovih radnih i pričuvnih zaliha. jer se individualne. umanjuje i prodaju druge robe. npr: . visoke zalihe samo prikrivaju probleme. Ukupno gledano. Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnog skladišta. jer se kupci zbog kompletne ponude orijentiraju na druge dobavljače. i zato se važno osigurati potrebnim informacijama. jer i one ulaze u ukupno vezani kapital u zalihama. ne moraju odražavati i prodajnu spremnost trgovačkog poduzeća tj.zakonskim propisima i sl. važne su i zalihe u transportu. Gomilanje zaliha ukazuje na poremećaju u odnosima ponude i potražnje. probleme u kvaliteti. razina sigurnosnih zaliha nekoga artikla može biti i niža. Prema mišljenju japanaca. 295 . nedostatke u poslovnom upravljanju.promjene u modi i tehnologiji . sigurnosne i rezervne zalihe zbrajaju u centralnom skladištu ili distribucijskom centru i u priručnim skladištima prodajnih objekata. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti. Na primjer. U prodaji smanjenjem ponude tj. nekurentnost. Iako trgovci nastoje prognozirati potražnju ona se rijetko slaže sa stvarnom potražnjom. kao npr. Veće zalihe mogu se stvarati i zbog špekulacija kako u nabavi tako i u prodaji. sa skladištima na više lokacija. Zalihe su specijalna vrsta barometra privrednih kretanja. Zalihe se trebaju povećavati sve dok nastale uštede premašuju ukupne troškove držanja dodatnih zaliha. iskorištenje svih prilika za prodaju. Menagement zaliha je integralno promatranje svih zaliha u poduzeću s ciljem snižavanja vezanoga kapitala i povišenja rentabilnosti na osnovi bržeg obrtaja kapitala. Optimalne zalihe koje minimiziraju gubitke rizika zbog premalih ili prevelikih zaliha. dugi transport. neusklañene kapacitete. a time i mogući porast cijena.akcijama konkurenata .

opskrbom prodajnih mjesta preko distribucijskih centara umjesto izravno od dobavljača. tj.centralizacija ili decentralizacija skladišne službe . zbroj razina sigurnosnih zaliha u njima je viši od razine sigurnosnih zaliha u centralnom skladištu. lokacija .4.najekonomičniju kontrolu zaliha npr. odnosno česte transportne rute tvore visoke troškove prijevoza.koncentracijom u ograničeni broj centraliziranih skladišta. Artikli koji imaju mali i nekontinuirani udio u ponudi ne 296 . Razina sigurnosnih zaliha smanjuje se reduciranjem broja skladišta. Skladište je jedino proizvodno mjesto u trgovini gdje se ostvaruju dobici ili gubici. Upravljanje skladištem Upravljanje zalihama u trgovačkom poduzeću znači osigurati kontinuitet ponude pravovremenim zalihama. ABC metoda .optimalne zalihe na pojedinim lokacijama . artikala iz standardnog asortimana koji ostvaruju veliki promet (artikli grupe A) i važni su za zadržavanje kupaca skladište se decentralizirano.sustavi skladištenja i komisioniranja . Ako se u mnogofilijalnom trgovačkom poduzeću prodavaonice opskrbljuju iz centralnoga skladišta.asortiman pojedinih skladišta tj.11.potreban broj skladišta . Stoga logistikom skladišta treba odrediti: . jer je veći pad troškova skladištenja. donosi odluku na koliko je mjesta i na koje lokacije potrebno skladištiti pojedine artikle. te je npr. Tako se artikli s manjim udjelom u prometu (artikli skupine C) skladište na manje točaka isporuke. Ako trgovačko poduzeće posluje s više manjih skladišta. već se povećavaju mogućnosti racionalizacije. ali lociranim na pravim mjestima uz najniže troškove. te je blizina tržišta važna i opravdava više skladišne troškove. ali pri tome rastu i troškovi. nego porast troškova prijevoza. U trgovačkim poduzećima (naročito u trgovini na veliko) skladišni troškovi čine najveći dio logističkih troškova i odlučujući su za rentabilnost poduzeća. jer se ukupne potrebe pojedinih prodavaonica vjerojatno neće poklopiti. ili . razina sigurnosnih zaliha nekog artikla može biti i niža. Za razliku od njih. u lokalna skladišta. uglavnom samo u centralnim skladištima. Stoga posljednjih godina trgovačka poduzeća vrše racionalizaciju skladišne mreže: . jer efikasnije koordiniraju rute i dane isporuke prema prometu i lokaciji prodavaonice (često samo količinama za dnevne potrebe) Manjim se brojem skladišta u trgovačkim poduzećima ne smanjuju samo fiksni troškovi za prostor i održavanje i varijabilni troškovi osoblja.lokacije pojedinih skladišta . Trgovačko poduzeće primjenom ABC analize razvrstaje artikle prema učestalosti isporuke.je li skladište potrebno Brže se isporuke osiguravaju skladištenjem na više lokacija. što niže pojedinim tržištima tj. Njihova učestala isporuka. pitanje centralizacije i decentralizacije skladišta važna logistička odluka.

vagonskim ili kamionskim pošiljkama racionalnije je obavljati sa većih centraliziranih skladišta. (puno manjih prodavaonica).za kapilarne dostave u prodavaonice za proizvode s velikim koeficijentom obrtaja. lako pokvarljivi proizvodi dnevne potrošnje.za funkcioniranje franchisnih sustava i . ili . Mnogi proizvodi prolaze brzo kroz distribucijski centar. npr. kao što su plastične mase u obliku granula ili folija i razni laminirani materijali. U tu se svrhu koriste suvremeni ambalažni materijali. prazna stabilna ambalaža (kutije.niži troškovi transporta povratne prazne ambalaže . sanduci. kao i naručene već grafički oblikovane složive kartonske ili drvene kutije koje se prostorno oblikuju pred pakovanje. Distribucijski centar sinonim je za skladište u kojem se prikupljaju. a često i bez izlaganja na police. bezalkoholna pića i sl. ekonomičnije je prepakirati decentralizirano. (veća trgovačka poduzeća na malo).moraju se držati u skladištu već naručivati prema potrebi i po mogućnosti odmah (tranzitno) isporučivati.niži transportni troškovi za robu u većim pakovanjima ili u rasutom stanju . a posebno su važni: . svježa roba.olakšava i ubrzava distribuciju proizvoda . Danas se koriste na svim nivoima u kanalu distribucije. Trgovina na malo tako postiže pravodobnu opskrbu i obnavljanje zaliha. S logističkog je stajališta prepakiranje opravdano. U trgovačkim poduzećima na veliko potrebno je analizirati kako nastaje promet artikala iz skupine A. čuvaju i pripremaju za maloprodaju na odreñenom području. tj. Isporuke u velikim količinama tzv. Poslovanje s distribucijskim centrima: .slobodniji skladišni prostori tj.minimizira skladišne prostore maloprodaje . a svi skupa nižim troškovima i bržim obrtajem ostvaruju veći profit.manji broj velikih kupaca u većim količinama. trgovci na malo minimiziraju vlastiti skladišni prostor.mnogo malih kupaca u manjim količinama. 297 . Nepovratnom se ambalažom širi nabavno i prodajno tržište jer omogućava transport robe na veću udaljenost.uravnoteženjem maksimalnih i minimalnih zaliha. koji omogućuju ekonomičnu proizvodnju ambalaže i na automatima manjeg kapaciteta.usklañivanjem troškova transporta i troškova zaliha . U distribucijskim centrima važni su i procesi prepakiranja. proizvodi koji su dio nečijeg distribucijskog sustava. posude) i zauzima jednak skladišni prostor koji zauzima kad se u njoj nalazi roba. (naručuje li te artikle): . jer su: .u poslovanju sa širokim asortimanom i većim brojem prodajnih mjesta .povećava profite nižim troškovima i većim obrtajem robe Dakle. Logistika skladišta smanjenje troškova ne postiže samo: .

Javna skladišta. a skladište s kompjutorima glavnih dobavljača koristeći se sustavom EDI za tzv. veća iskorištenost skladišnih kapaciteta. Takva visoka razina upravljanja logističkim sustavom osigurava kompaniji svako dnevnu opskrbljenost robama u gotovo 98% iznosu. kvalitetnija isporuka i ukupno niži skladišni troškovi. Vlastita skladišta racionalno se koriste samo kad se posluje redovito i sa većim količinama. Zbog brže obrade i prijenosa informacija primjenom informatičke i komunikacijske tehnologije i poslovanja s kodiranim proizvodima ostvaruje se brži obrtaj zaliha. zamjenjuju se prizemnim automatiziranim skladištima sa suvremenim sustavima rukovanja pod kontrolom centralnog računala. Takoñer. Često firme mogu birati izmeñu različitih vrsta specijaliziranih javnih skladišta. suvremene tehnologije uskladištenja osiguravaju kvalitetno skladištenje uz minimalne troškove (boljom opremom povećava se obrtaj robe te su potrebne manje zalihe). bez papira slanje narudžbi. ako im zalihe nisu kontinuirane npr. sezonske. Skladište postaje integralni dio poslovne logistike jer informacije dobijene uz pomoć računala temelj su za planiranje i izvršavanje skladišnih operacija. kompjutorski povezuje prodavaonice s distribucijskim skladištem. 298 .već integracijom protoka roba i protoka informacija kao i pronalaženjem zajedničkih rješenja s dobavljačima vezano za zalihe. mikrolokaciju zaliha. u starim prostorijama sa starom opremom i starom mehanizacijom pa je teško postići racionalizaciju. Stara višekatna skladišta sa sporim liftovima i nedjelotvornim postupcima rukovanja robom. Tako i Wal-Mart kompanija. pravovremenu dopunu zaliha. To je i primjer kako kretanje informacija novom tehnologijom omogućava brže načine upravljanja tokovima roba i prevladavanje slabih točaka velikih trgovačkih poduzeća. kao jedna od vodećih kompanija u svijetu u logistici i komunikaciji. gdje god je moguće s obzirom na vrstu robe. Postaju skupa ako se potrebe mijenjaju. odreñivanje pravca kretanja robe. optimalni raspored ljudi i opreme. zamjenu zaliha s drugim skladištima. kao neovisna skladišta pružaju iste usluge i poduzeća ih biraju ako nemaju ustaljene potrebe. koje očitava narudžbe i upravlja viljuškarima i električnim liftovima u prikupljanju robe i otpremi na ukrcajna mjesta. a višak kapaciteta je teško ili nemoguće iznajmiti. ili ako imaju prodajne objekte na raznim mjestima. u svrhu pravodobne opskrbljenosti i obnavljanja zaliha. Kod nas je taj pojam skladištenja još uvijek zanemariv. točnu evidenciju uz manje papirologije i sl. Tada je novac za izgradnju i održavanje skladišta bolje uložiti u popunjavanje asortimana i unapreñenje poslovanja. a prava odluka može sniziti troškove poslovanja i povećati usluge kupcima.

tekući. plaćaju samo za korišteni prostor manji manji Nije važno Visoka:laka prenamjena Širi Kako izgradnja skladišta i suvremena oprema u njemu zahtijeva relativno visoka investicijska ulaganja. plinoviti. Manipulacija. zapaljivi. istovar. u posljednje vrijeme pažnja se obraća skladištima na otvorenom prostoru. potrebi i načinu zaštite robe. rukovanje tj.formiranje cijene odreñenoj robi . utovar. dimenziji i težini tereta. hitnosti dostave itd. niži za veće količine veći veći Prilagoñene prostoru mala: fiksni trošak je već nastao uži javna Nema ih Niski. kreće se izmeñu 3 i 5% cijene robe.na stanje prispjele robe . 11. prometnim propisima i posebnim zahtjevima. prenošenje robe unutar i izmeñu skladišta. unutarnji i vanjski prijevoz Odluke vezane za dopremu.Čimbenici o kojima ovisi izbor: Čimbenici Fiksna ulaganja Pojedinačni troškovi Rizik Kontrola i čuvanje Adekvatne količine Fleksibilnost Izbor lokacija Vrsta skladišta Vlastita Vrlo visoka Visoki za manje količine. kvalitetu i funkcionalnost prijevoza. utječu na: . Stoga naručitelj kao konkurentnu cijenu prijevoza prihvaća onu kojom osigurava brzu i sigurnu dopremu robe u stanju koje ničim ne 299 . izboru prijevoznog sredstva i prijevoznoj tarifi. Ta je tendencija uvjetovana i ubrzana činjenicom da je moguće sve više raznih vrsta robe skladištiti na otvorenom prostoru zahvaljujući sve boljim zaštitnim sredstvima protiv korozije. Cijena raste i preko 10% cijene robe ako je potrebno koristiti prijevozna sredstva posebno grañena za prijevoz tereta koji prekoračuje gabarite i težine generalnoga tereta ili za rasuti. vremenu. te otpremu robe. eksplozivni ili na bilo koji način opasni tereti i sl. Budući da je cijene ekvivalent prijevoza njezino realno sniženje nije moguće bez zadiranja u opseg. čije pojedinačne dimenzije i težine ne prekoračuju uobičajene u cestovnome i željezničkome prijevozu.visinu troškova . načinu prijevoza tj. Cijena rutinskog prijevoza standardnim prijevoznim sredstvom za generalni teret.izvršenje pravodobne isporuke Troškovi transporta kao veći dio troškova fizičke distribucije ovise o duljini transportnoga puta. odnosno ograničenjima u prometu.5. tehničkom usavršavanju transportnih kontejnera i paletizacije robnih zaliha.

Refakcijom (engl. koja je nužno organizirana decentralizirano (osim većih prodajnih objekata. Važno je procijeniti i racionalnost vlastite prijevozne službe.glomazna se i teška roba prepakira u manje jedinice tereta prilagoñene raspoloživim prijevoznim sredstvima i prijevoznim putevima . U proračunu cijene prijevoza treba uključiti i refakciju tj.robe malih jediničnih dimenzija i težina grupiraju se u jedinice tereta. To znači da transportna jedinica treba biti što više homogena i sastavljena iz veće količine manjeg broja stavki u asortimanu.umanjuje njezinu tehničko-tehnološku kvalitetu i spremnost za uporabu. komisioniranja i izdavanja) povećavaju se duljinom puta tj. a za meñuskladištenje vlastite robe lokacijom centralnoga skladišta ili distributivnog centra trgovačkog poduzeća. klauzula mu ne oduzima pravo na promjenu cijene zbog nastupanja promijenjenih okolnosti odnosno izvanrednih dogañaja. Meñutim mogućnosti primjene mehanizacije unutrašnjeg transporta. privlači se teret na odreñeni prijevozni pravac ili prijevozno sredstvo. odnosno kada robu predati javnom prijevozniku ili otpremniku. iskusnome prijevozniku uz klauzulu kompletnosti kojom preuzima odgovornost za cjelovitost posla. sredstva i prijevozne linije. prikladnih (standardiziranih) dimenzija i težina .velike se i teške jedinice tereta nastoje istodobno prevoziti kako bi ispunile cijeli vagon. usporedivom s količinskim rabatom u trgovini. postiže se znatno povećanje produktivnosti rada. transportni troškovi čine veći dio troškova te se naručuje u većim vremenskim razmacima tj. Za robu manje vrijednosti. niži su što su artikli bliže izlazu. cestovno vozilo ili brod i skratile vrijeme angažiranja prijevoznih i manipulativnih sredstava. Stoga. U veletrgovinskim poduzećima troškovi unutarnjeg transporta i rukovanja čine veću stavku u ukupnim troškovima poslovanja i imaju veće značenje nego u maloprodaji. zbog ekonomičnosti prijevoza: . odobrava vozar. povjeravaju se jednome. Drawback). premještanja. odnosno vozara. naknadno u odreñenom postotku. U trgovini na malo. naknadno vraćanje dijela vozarine. te prazne vožnje na povratku Kod složenih prijevoza kad god je potrebno koordinirati više sudionika u prijevozu. Iako se rizici i troškovi takve unaprijed uključuju u cijenu prijevoznika. Efikasnost transporta izmeñu skladišta i prodajnih objekata mijenja se obrnuto proporcionalno sa brojem stavki u asortimanu kojega prevozimo. Dobro organizirana otprema robe u što kraćem vremenu posebno je važna na kraćim lokacijama jer je vrijeme prijevoza kraće od potrebnoga vremena za utovar i istovar. zbog čega su transportni procesi pri izdavanju iz skladišta velikog broja malih jedinica mnogo 300 . koju u slučaju veće količine tereta.) troškovi fizičke distribucije ovise o broju i rasporedu prodajnih objekata. većim količinama odjednom. Troškovi unutrašnjeg transporta (smještaja. Duljina transportnoga puta za naručenu robu odreñena je lokacijama dobavljača i trgovaca. Na isplativost prijevoza utječu dimenzije i težine jedinice tereta te njihova prilagoñenost rukovanju za potrebe prijevoza. usklañene sa standardiziranim oblicima i veličinama tereta. Neovisno tko organizira prijevoz najjednostavnije je i najjeftinije što više koristiti redovite puteve. trgovačkih centara i sl.

te je važno uspostaviti transportni lanac. koje je posebno skupo u brodskome transportu (stojnice. Prednosti su brze manipulacije (utovara. 11. U trgovačkim poduzećima skladišta povezuju funkciju nabave i funkciju prodaje procesima unutarnjeg i vanjskog transporta. racionalizirani sustavi pakiranja.važniji nego transportni procesi izdavanja malog broja velikih jedinica. Dimenzije europske palete i modula 600 mm 400 mm 800 mm 1200 mm 301 . kad god je to moguće. paletizacija i kontejnerizacija. nastojati transportni lanac učvrstiti paletnim lancem gdje je paleta kao jedinica pakiranja = dobavna jedinica= prijevozna jedinica= jedinica skladištenja= jedinica otpreme= jedinica izlaganja. povezati s vanjskim tj. osim manipulativnih smanjuju i skladišne i prijevozne troškove. Standardizacijom ambalaže do integralnog transporta Fizičke olakšice pri manipulaciji robom tj. a po mogućnosti i prodajna jedinica. pri čemu najveća važnost pripada osnovnim dimenzijama. Modul za pakiranje dimenzija 400x600 mm odgovara tom zahtjevu. Nadalje. viljuškarima. prekostojnice). jer je on i najveći zajednički nazivnik za ISO – palete 800 x 1200 mm i 1000 x 1200 mm. Zbog toga odlučujući utjecaj na ekonomičnost i troškove distribucije roba imaju izvanjske dimenzije ambalaže i jedinica tereta. istovara i pretovara) paletama i kontejnerima važne ako se mora plaćati čekanje vozila. dizalicama) utovariti u vanjsko transportno sredstvo i tako ubrzati cirkulaciju i spriječiti dodatne manipulativne troškove. najveći se učinak racionalizacije može postići kad se osnovne dimenzije pojedinoga elementa transportnoga lanca konstruiraju na osnovi jedinstvenog baznog modula. Unutarnji transport potrebno je. To jest. izravno sredstvima unutarnjeg transporta (kolicima.6.

brodom. su logistički troškovi iako se tako ne iskazuju i teško ih je izravno odvojiti od ostalih troškova u pojedinim funkcijama. paketima ili cijelim paletama) ukrca u kontejner i u istom kontejneru intermodularnim. troškovi angažiranog kapitala u zalihama i dr. Jer troškovi kao npr. povećava ekonomičnost i proizvodnost poslovanja u logističkom lancu. Integralni transport je tehnologija rukovanja teretima pomoću odreñenih sredstava. troškovi održavanja transportnih sredstava. Posljednjih godina osjećaju se napori da se sredstvima integralnog transporeta ostvari integrirani prijevoz što su dva različita pojma. Slika: Primjer paleta s modularnim pakovanjem 600*200 300*100 300*100 300*200 200*200 200*100 400*200 400*100 600*100 600*400 150*400 150*400 600*400 Kako se u kontejnere stavlja i prethodno paletizirana roba. Roba (posebno komadna i posebno tamo gdje tržište traži manje količine različitih roba) se kod proizvoñača (u prodajnoj ambalaži. ali je neusporedivo bolje ako trgovac upravlja troškovima te zna gdje se po fazama rada stvaraju. onda je i za iskorištenje prostora transportnih kontejnera dovoljno da su dimenzije ambalaže usklañene s dimenzijama paleta.Modularni sustav standardizacije sitnije ambalaže (kutija. sanduka) uveden na temalju dimenzija sastoji se u tome da se proizvode odreñeni standardni tipovi ambalaže čije dimenzije se uklapaju u dimenzije paleta. troškovi skladištenja. Integrirani se prijevoz može postići i bez tehnologije integralnog transporta i obrnuto. svaka primjena integralne tehnologije ne mora značiti i integrirani transport. a dimenzije paleta i kontejnera su meñusobno usklañene. željeznicom) proñe dug put do veleprodajnih skladišta širom svijeta. Logistričkim načinom upravljanja u svim fazama 302 . integralnim načinom i integriranim prijevozom (cestovnim vozilom. a integrirani transport je rezultat organizacije transportnog procesa što se može postići na razne načine i raznim sredstvima. Mnoga su mjesta stvaranja troškova u trgovačkim poduzećima. s tim da ih je koji put nemoguće smanjiti. Palete i kontejneri kao logističke jedinice (sjedinjavanjem tereta) i nove tehnike transporta omogućuju logističko jedinstvo kojim se sa što manje prepreka i prekida ostvaruje brza i jeftina dostava tj.

a sve ostalo će povjeriti specijaliziranim tvrtkama. 11.koja oprema odreñuje protok? . dugotrajne i loše prihvaćene od zaposlenih. Primjenom tog tzv. logističko se tržište uporabom Interneta sve više širi.7. sve se više trgovačkih poduzeća. Prema nekim empirijskim istraživanjima mjere racionalizacije u logistici pridonose skraćenju vremena protoka i sniženju zaliha za više od 30%. tuñe usluge prijevoza. koja su prepoznala prioritete logistike u rješavanju konkurentnosti. često uz primjenu stimulacija. a time i potreba za sve sofisticiranijom logistikom. Nadalje.koliko je najmanje ostvarivo vrijeme protoka postojećih roba? . poslovati s manje rizika. kojih je u svijetu sve više. procesiranja i obrade podataka i sl. javljaju i meñunarodne kompanije poznate kao integratori koje golemim kapitalom uloženim u globalne mreže organiziraju i optimiziraju cijeli logistički lanac. pakiranja. pravih proizvoda u pravo vrijeme i na pravom mjestu uz najniže troškove. Takoñer.kako se planirane mjere odnose na skraćenje vremena protoka? Odgovor na ova pitanja zahtjeva analizu cijelog procesa. čuvanja objekta. Sljedeća pitanja mogu pomoći pri identifikaciji važnosti pojedinih dimenzija problema: . osiguranja. Simulacija je važno sredstvo za verifikaciju kompletnih procesa i pojedinih njihovih koraka prije primjene. nastojanja da se eliminiraju ili smanje troškovi poslovanja u segmentu zaliha i transporta otvara prostor za specijalizirane logističke tvrtke. outsourcing-a stalne troškove pretvaraju u promjenjljive kojima je znatno lakše upravljati i prilagoditi se zahtjevima tržišta tj. poboljšati usluge. outsourcing sa pokazao kao idealno rješenje za postizanje cjenovne konkurencije. za pojedine dijelove poslovnog procesa koje su prije izvodile same. orijentiraju na ugovaranje s vanjskim izvoñačima. postaju sve veći. 303 . a time i zadovoljstvo kupca. Stoga. ali i od vanjskih sudionika. Prema mišljenju ekonomista mnoge će se tvrtke u budućnosti baviti samo svojom osnovnom djelatnošću. Zbog toga u većoj ili manjoj mjeri koriste tuñe skladišne prostore. Specijalizirane logističke tvrtke Širenjem tržišta i problemi dostave. promidžbe. te se uz specijalizirane kompanije za transport. Važno je znati da je teže pridobiti izgubljenog kupca nego povećati točnost isporuke i na vrijeme popuniti robom police. zakup i popunjavanje brodskih i zrakoplovnih kapaciteta ili upravljanje skladišnim prostorom. Uočavanje propusta i pogrešaka u ovoj fazi vrlo je važno budući da su izmjene nakon primjene skupe. te smanjiti troškove poslovanja.poslovanja može se znatno ubrzati protok robe. Ako je u logističkoj strukturi poduzeća transport dominantan trošak.

postiže se: . troškovi nabave. je jedan od najkorištenijih jedinstvenih meñunarodnih sustava šifriranja. njihovi programi omogućavaju dobivanje svih potrebnih informacija o prodaji odmah nakon što se prodaja dogodila što je važno ne samo za racionalno poslovanje prodavaonice već i za administrativne i upravljačke operacije na ostalim organizacijskim razinama trgovačkog poduzeća. inteligentne blagajne pogodne za manje objekte u vlasništvu pojedinca za rješavanje problema kontrole i upravljanja zaliha. a danas kao EAN International. To je tzv. uvjeti prodaje i drugi. koriste POS – sustave („Point of Sale“). tako i izlaz iz njega jer generira čitav niz informacija važnih za poslovanje trgovačkog poduzeća.uvid u trenutno stanje robe na skladištu i u prodavaonici . marža. nedvosmislenu prepoznatljivost proizvoda na svakom mjestu i u svim fazama distribucije. za kompletno praćenje prodaje i stanja zaliha.7.veći koeficijent obrtaja zaliha Zbog toga maloprodajna poduzeća za evidenciju svih promjena u robno .veća preglednost protoka robe .11. označavanje svake jedinice prodaje nekoga proizvoda (artikla) EAN (European Article Numbering) linijskim kodom. god. Kompjutorska blagajna osim što omogućava ulaz u informacijski sustav poduzeća. Izvorno označavanje eliminira potrebu za obavljanjem tog posla u točkama prijema tj. što u prijevodu znači prodajno mjesto tj. Šifra je grafički rješena nizom tamnih linija i svijetlih meñuprostora ili modula precizno (u mikronima) utvrñenih dimenzija otisnutih izravno 304 . dobavljač. Računalskom tehnologijom. elektronski podržano prodajno mjesto.kao samostalni sustavi tzv. Za potrebe europskih zemalja. kao važnoj tehnološkoj podršci logističkom načinu praćanja i upravljanja tijekovima roba i informacija. EAN sustav šifriranja roba razvijen je 1977.kao povezani (terminali) u integralni informacijski sustav trgovačkog poduzeća osiguravajući trenutne podatke o tome što se dogaña u maloprodaji POS sustavi tj. Takvo šifriranje omogućava jedinstvenu. kontrole uplaćenog poreza na promet. i šire ( u više od 90 zemalja svijeta). izvorno označavanje jer se svaki artikl označava EAN kodom proizvoñača.smanjenje zaliha i vrijeme čekanja . Uvjet za primjenu POS – sustava je šifriranje.1. porez na promet. te uz američki UPC (Universal Product Code sa kojim je kompatibilan). maloprodajna cijena. prodavaonicama i skladištima. Veliku masu podataka danas je nemoguće obrañivati klasičnom obradom. I zakonski propisi obvezuju trgovačka poduzeće na minimalnu razinu informatizacije uglavnom za iskazivanje propisanih izlaznih informacija za potrebe Porezne uprave tj. Mogućnosti primjene informatičke tehnologije u trgovini na malo Porast asortimana robe po širini i dubini u trgovini na malo sve je veći i svaki proizvod promatrajući izolirano opisuje mnogo podataka koje treba obraditi: nabavna cijena.novčanom poslovanju prodavaonice tj. POS – sustavi mogu se primjenjivati: . ili .

Šifrom se EAN proizvodi identificiraju po porijeklu tj. a za Hrvatsku je to 385) šifra poduzeća. dodjeljivanjem posebne klasificirajuće oznake. šifra od 8 brojeva i 14 linija.na ambalaži ili etiketi na proizvodu. Takvo. obavlja se skenerima ili čitačima ugrañenim u blagajne. Na primjer: Prefiks 385 CRO – EAN Šifra poduzeća 12345 Poduzeće x Šifra proizvoda 00323 Proizvod x Kontrolna brojka K 99% sigurnosti - Za proizvode pakirane u ambalaži male površine. trgovac. zemlji. EAN kod samo precizno identificira proizvod i ne daje o njemu nikakvu drugu informaciju i uvijek se koristi kao cjeloviti broj unutar kompjutorskog sustava poduzeća. ali i u vidu ručnih terminala kod preuzimanja i otpreme robe za skeniranje transportnih jedinica i dokumenata. koja nije pogodna za linijski kod EAN 13. automatsko odobrenje plaćanja (autorizacija)1 ili dobivanje podataka o nevažećim karticama 1 Najčešće se radi o dodatnom ureñaju koji je povezan s računalom prodajnog mjesta i izravnom telefonskom linijom s centralom kartične organizacije i/ili banke 305 . a ne proizvoñaču udruga EAN Croatia. a u Hrvatskoj je to udruga EAN Croatia) šifra artikla (dodjeljuje ga proizvoñač proizvoda. npr. uvoznik ili trgovina) i kontrolni broj koji se izračunava iz prethodnih znamenki primjenom posebnog algoritma i koji služi za provjeru kod očitavanja. vage. Klasifikacija se proizvoda provodi nakon ulaska šifre u informacijski sustav poduzeća. dekodiranje šifre u numerički čitljiv broj i time identificiranje artikla. ili interne šifre osim olakšane evidencije prometa i bržega načina obračuna i naplate robe. Najčešće su korištene mogućnosti POS – sustava i prodaja preko bar (linijskog koda). Očitavanje tj. za čije se ime proizvod proizvodi (dodjeljuje ga nacionalna EAN organizacija. Ovu šifru dodjeljuje proizvodima.ispis računa za prodanu robu sa svim obveznim elementima i pripadnim porezom . tj. ali izdvojeni iz sustava nemaju nikakva značenja. izravna veza sa izdavateljima kartica: automatska provjera vjerodostojnosti kartice. to je uglavnom proizvoñač ali može biti i drugi. Na donjem rubu linijskog koda utisnuti su brojevi kojima se pojašnjavaju ti strojno-optički znaci. Iz administrativnih razloga šifra EAN podijeljena je na gore navedene dijelove. proizvoñaču i vrsti.ispis slipova kod kreditnih kartica . najtočniji i najjeftiniji način unošenja ulaznih podataka. i: . primjenjuje se kratka verzija EAN 8. je automatsko.naplata računa elektroničkim putem (POS – banking). dobavljač. očitavanje šifre najbrži. a ne klasificiraju i grupiraju. Standardno grañen linijski kod ili šifra ima 13 numeričkih znakova i 30 linija sadržajno podijeljenih u 4 skupine: prefiks – šifra zemlje porijekla (dodjeljuje ga EAN International.

loma. Zbog lakšega i jednostavnijeg načina evidentiranja prodaje i navedenih prednosti trgovačka poduzeća nerado prihvaćaju artikle bez EAN – koda.omogućava dnevni nadzor nad vrstom. kartice. računi za odgoñena plaćanja blagajnički dnevnik dnevni pregled prometa po artiklima Pregled realizacije po: Nabavnoj vrijednosti robe Ostvarenoj razlici u cijeni po artiklu i dobavljaču Odobrenim popustima po artiklu izrada kalkulacija i automatsko zaduženje prodajnoga mjesta ispis narudžbe po artiklima i dobavljačima Pregled zaliha po pojedinom artiklu po veličini tj. ugodnije. Kako bi se izbjegla preklapanja s drugim šiframa EAN.lakše otkrivaju krañe i gubici zbog kvara. rastura.prefiks 2 za kratku verziju i .poboljšavaju usluge kupcima jer kupuju brže. koristi se: . minimalne i sigurnosne zalihe po artiklu po robnim grupama po dobavljačima po starosti po koeficijentu obrtaja brze inventure izmjena cijene (nivelacija cijena) ispis cjenika.kod velocity (brzi kod) s promjenjljivim brojem mjesta za potrebe brzoga ručnoga označavanja proizvoda 306 . etiketa i naljepnica za označavanje artikala - - Primjenom se POS sustava: . Artikle koji nisu označeni kod proizvoñača potrebno je interno označiti kako bi se mogla provoditi informatizacija. dobivene informacije o prodaji pojedinog artikla mogu poslužiti kao dodatni argumenti u poslovnim razgovorima s dobavljačima.racionaliziraju troškovi poslovanja prodavaonice .) Pored toga. predračuna.- stanje blagajne i prodaje prema vrstama plaćanja: gotovina. količinom i vrijednosti ostvarenog prometa i pripadajućih poreznih obveza . jer su podaci o stanju zaliha kao i prodaja po svakom artiklu uvijek dostupni . sigurnije tj.prefiks 20 za normalnu verziju EAN . čekovi. s većim povjerenjem (nema pogrešnog otkucavanja ni pogrešnog zbrajanja i sl. kala i sl.

Ostale informatičke novosti koje svoju primjenu imaju u trgovini, posebno u maloprodaji, su i: Elektroničke regalne naljepnice u obliku malih LCD ekrančića; opisuju naziv artikla, cijenu, odnosno cijene (kn i Eur) i ostale za taj proizvod zanimljive informacije. Cijeli sustav je voñen i kontroliran računalom i cijela transakcija promjena cijena je u minuti što je za supermarkete, hipermarkete, C&C i slične trgovine optimalno riješenje. Na ovaj način cijene na policama ne mogu biti drugačije od cijena u EpoS-u i tako spriječava negodovanje kupaca zbog takvih grešaka. Multimedijalni ureñaji (grafički ekrani, reklamni panoi, video i audio ureñaji, ekrani za interaktivnu komunikaciju i sl.) uvode se u prodajni prostor u svrhu reklamiranja i potpore kupcu u procesu kupovanja. Iako multimedija pretpostavlja snažnu strojnu potporu, a time i velika ulaganja, ciljano reklamiranje koje ona osigurava i do deset je puta učinkovitije od televizijskog, a istodobno se ¾ odluka o kupnji donosi u prodavaonici. Elektronski privjesci ili oznake za sprečavanje krañe ugrañene u naljepnice na proizvodu koji se deaktiviraju na blagajni kada kupci namire svoju kupovinu. Postavlja ih proizvoñač, te tako trgovina troškove za sigurnosne mjere prebacuje na proizvoñače. Prijenosni ručni terminal za barkod i mali printer barkoda (i drugih potrebnih naljepnica) koji se zbog sve veće mobilnosti ljudi i procesa koriste i van prodajnih i skladišnih prostora, na stanicama, parkiralištima kao i za prodaje ambulantne prodaje s kamiona jer se mogu dugo koristiti bez priključaka na izvor napajanja; najnoviji modeli na lak način upravljanja računalskom periferijom omogućuju i povezivanje u mrežu preko neke lokalne mreže ili bežično jednim od tipova komunikacija. Programska potpora logističkom upravljanju u maloprodaji rješava i: - Upravljanje prostorom (space management) tj. potrebne količine pojedinih proizvoda na odreñenim lokacijama potreban broj zaposlenih optimalnu raspodjelu prodajnog prostora optimum robe na prodajnom mjestu (po količini i strukturi) najpovoljnije izlaganje (merchadising) - Mjerenje profitabilnosti pojedinih skupina ili pojedinačnih artikala tj. ocjenu strukture asortimana otkrivanje nalslabijih ili najprofitabilnijih artikala gdje ih (na koje lokacije), u koje prodavaonice premjestiti - Praćenje ponašanja kupaca prihvat asortimana po lokacijama prihvat novih proizvoda reakcije na promjene cijene, ambalaže, mjesta izlaganja robe reakcije na akcije promidžbe i unapreñenje prodaje 307

11.7.2. Praćenje robno-novčanih tokova u trgovini primjenom informatičke tehnologije U svom poslovanju trgovina mora angažirati značajna obrtna sredstva koja se očituju uglavnom u zalihama i potraživanjima od kupaca. To su likvidniji oblici imovine trgovačkog poduzeća i važni su za normalno financijsko poslovanje. Pravilno upravljanje zalihama i pravovremena naplata potraživanja čine okosnicu upravljanja robno-novčanim tokovima u poduzeću. Stoga je za praćenje njihova kretanja kao i mogući utjecaj na obrtaj kapitala važno raspolagati obavijestima o strukturi zaliha, njihovoj starosti, obrtaju (učestalosti kupnje), najvišim i najnižim zalihama, strukturi prodaje i drugim potrebnim informacijama u vremenu kad su potrebne i na mjestima gdje su potrebne. Uvoñenjem integralnog informacijskog sustava trgovačka poduzeća osiguravaju informacijsku potporu te potrebne informacije i dokumentaciju za upravljanje, praćenje i racionalizaciju robno - novčanoga toka zaposlenima za njihov djelokrug rada i menadžerima u poslovnom odlučivanju kod: - izbora tržišta nabave i dobavljača - strukture asortimana - strukture zaliha - angažiranja obrtnih sredstava Identifikacija proizvoda EAN linijskim kodom osigurava pouzdani i standardizirani prihvat podataka i time sigurnost u funkcioniranju informacijskog sustava. EAN kod (brojevi artikala), primjenjuju se za: Identificiranje roba u banci podataka poduzeća tj. mogu se koristiti za tri sljedeće temeljne radnje: - pronalaženje podataka u datoteci (pregledavanje), npr. cijena na mjestu prodaje - unošenje podataka u datoteku (skupljanje podataka), npr. inventura - usporeñivanje s datotekom (nepodudarnosti), npr. usporeñivanjem primljene robe sa specifikacijom Praćenje proizvoda kod filijalnih trgovinskih poduzeća, a i šire tj. njegov tijek udruženja ili cijelom opskrbnom lancu Osim EPOS sustava u prodavaonici, skladištenje je drugo najveće područje primjene EAN koda i to od primitka robe u skladište, preko odlaganja i komisioniranja do otpreme. U tu se svrhu koristi prijenosni terminal kao malo računalo, koje ima tastaturu za unošenje podataka, (broj komada artikala koji su prethodno bili identificirani preko linijskog kod zapisa). U dijelu se preuzimanja robe može linijski kod očitati na svakom kontejneru i otpremnici, te time odmah provjeriti i potvrditi isporuka. Ovakvo je automatsko identificiranje i prikupljanje podataka mnogo brži od ručne provjere i naknadnoga upisivanja podataka, čime se štedi i ono vrijeme koje bi se utrošilo na naknadno traženje pogrešaka. Unosom novih količina robe automatski se zadužuje skladište, komadno i financijski, i ažurira stanje zaliha. U većim je trgovačkim poduzećima s više prodajnih mjesta i mrežno povezanim blagajnama, ta informacija trenutno dostupna. Prikupljeni se podaci memorirani u terminalu mogu poslati izravno 308

u centralno računalo bez napajanja na modem ili neki drugi ureñaj. Kada se linijskim kodom obilježe police u skladištu ili prodavaonici, prema internom sustavu označavanja za police, stvara se mogućnost brze provedbe inventure cijeloga prostora ili logičke cijeline jednoga prostora, čitanjem oznake police i oznaka svih artikala na toj polici. Primjenom automatske identifikacije artikala moguće je brže i točnije obraditi narudžbe te time osigurati bržu isporuku i izbjeći okolnosti kad robe na skladištu nema, a uspješnije se mogu obaviti i reklamacije i zamjena kupljene robe, jer su podaci u kompjutoru lako dostupni. Moć informatičke tehnologije seli i na teren u prodajne lokacije gdje nastaju podaci i gdje su potrebni za brze i učinkovite odluke. Trgovački predstavnici, trgovački putnici, ambulantni prodavači spore laptope zamjenjuju novim malim ručnim terminalima s odgovarajućom programskom opremom koja omogućava: - brži i lakši dotok podataka na teren i sa terena (izmjena sa centralom) - bržu evidenciju prodaje (sklapanje narudžbi, tiskanje dokumenata) - korištenje kataloga artikala koji sadrže EAN linijske simbole - više vremena za kvalitetniji odnos s kupcem Kako to izgleda u praksi? Predstavnik dobavljača zajedno s referentom nabave ili poslovoñom u trgovini priprema odgovarajuću narudžbu. S ručnim terminalom uzima sve podatke na samom mjestu dogañanja i usklañuje ih sa svojom centralom preko mobitela, modema ili direktno. Primljeni podaci se u najkraćem roku obrañuju i šalju kupcu željene robe ili se narudžba prosljeñuje dogovorenom distributeru.

11.7.3. EAN lokacijski kod Za integrirano se praćenje tj. kolanje dokumenata unutar poduzeća i izmeñu povezanih poduzeća, primjenjuje EAN lokacijski kod. Njim se osim lokacije poduzeća identificiraju i sve važne lokacije prema internim potrebama poduzeća npr; poštanska adresa, broj telefona, telefaksa, osoba za vezu unose u datoteku kompjutora, te dozivaju pozivanjem na jedinstven lokacijski kod. EAN lokacijski kod ima sličnu strukturu kao kod EAN 13. Prva je razina prefiks tj. oznaka zemlje, a svaka nacionalna EAN organizacija dodjeljuje poduzeću broj kojim će se služiti kao lokacijskim kodovima. Primjenom jedinstvenih, jednoznačnih identifikacija svih lokacija, trgovačka poduzeća osiguravaju bržim, točnim i jeftinim prijenosom informacija i dokumenata lakše i racionalnije traženje, sortiranje, raspored i otpremu robe tj. jednostavno praćenje poslovnih dogañaja.

309

11.7.4. Informacijsko povezivanje u kupoprodajnom procesu Sustav EAN kao integrirani sustav za identifikaciju (proizvoda, usluga i lokacija), označavanje i komuniciranje omogućava informacijsko povezivanje trgovačkog poduzeća s dobavljačima, kupcima, prodavaonicama, špediterima, davateljima drugih usluga. Sustav EAN je dakle neophodni uvjet informatizacije kanala distribucije. Povezivanjem informacijskih sustava, sudionici u kanalu distribucije, izravno nabavljaju odnosno prodaju robe i usluge putem računala. Kupac može provjeravati postoji li na skladištu prodavatelja roba, koje je kvalitete, po kojoj cijeni i sl., pa u slučaju izbora tražiti isporuku. Uspješnost trgovačkog poduzeća ovisi o elektroničkoj razmjeni podataka jer osim što je racionalnija (smanjuje troškove prijenosa), omogućava takvo upravljanje protokom roba i unapreñenje trgovine, kakvo je nazamislivo u klasičnim uvjetima komuniciranja.

11.7.5. Logistički način upravljanja u distribucijskom kanalu Učinci prodaje u trgovini ovise o logističkom načinu upravljanja u svim fazama procesa nabave i prodaje tj. u cijelom (opskrbnom lancu) protoka robe od dobavljača do kupca. Stoga je sav napor usmjeren ka postizanju što je mogućeg direktnijeg, stalnijeg i bržeg toka robe od mjesta isporuke do mjesta preuzimanja, kako u cijelom kanalu distribucije tako i u samom trgovačkom poduzeću. Razvojem informatičkog upravljanja koriste se novi pojmovi i kratice za interaktivno komuniciranje u cijelom kanalu distribucije i iskazivanje veće učinkovitosti cjelokupnoga procesa prodaje. Najčešće se spominju: EDI i EDIFACT (Electronic Dana Interchange for Administration, Commerce and Transport) za elektronsku razmjenu podataka (direktno iz kompjutora u kompjutor) u poslovnom komuniciranju korisnika sustava EAN na području administracije, trgovine i prijevoza, primjenom standardne, unificirane poslovne dokumentacije i poruka. Naime u elektroničkoj komunikaciji svaki obrazac (narudžba, otpremnica, lista pakiranja, faktura) zahtijeva identifikaciju artikala i lokacija koja za pošiljatelja i za primatelja informacije ima isto značenje i važnost. Radi točnije nedvosmislene i lakše primjene EDIFACT poruka, EAN International razvio je i tzv. EANCOM standard kao skup svih standardnih poruka s objašnjenjima. Tako se i poruke koje su sadržane u EANCOM standardu svrstavaju u četiri skupine: - glavni podaci – koje razmjenjuju trgovinski partneri tj. njihovi podaci i podaci o predmetu razmjene, proizvodima (katalog cijena); podaci se spremaju u računalne datoteke kao teferentne u sljedećim transakcijama - komercijalne transakcije koje započinju narudžbom i završavaju porukama obavijesti o doznaci, prateći logički slijed trgovinskoga ciklusa

310

-

-

poruke izvještaja i planiranja koje služe za informiranje trgovinskih partnera o trgovinskoj aktivnosti ili za planiranje budućih potreba, omogućujući tako nesmetano odvijanje trgovinskoga lanca opće poruke – koja služi za slanje informacija o općoj aplikacijskoj potpori na jednu ili više adresa.

Pojavom Interneta nastale su mogućnosti prilagodbe EDIFACT-a internetskim standardima i protokolima, čime EDIFACT postaje jeftiniji. Elektronička razmjena informacija omogućava integraciju sudionika u poslovima nabave i prodaje. Neposredna raspoloživost informacija u poslovnim komunikacijama i transakcijama: - racionalizira sustave upravljanja protokom roba tj. ubrzava naručivanje, isporuku i prihvat robe - sinhronizira logističke procese sudionika tj. smanjuje sigurnosne zalihe, povećava koeficijent obrtaja robe - svim sudionicima u logističkom lancu omogućuje ostvarenje boljih rezultata

11.7.5.1. QR QR (Quick – Response), brzi odgovor tj. sustav brzoga reagiranja na pristigle narudžbe. Postiže se informacijskim lancem (EDI) izmeñu proizvoñača, dobavljača, distribucijskih centara do maloprodajne blagajne (EPOS). Novim tehnologijama povećava se raspoloživost roba i mogućnost odabira (asortimana). Kraćim se vremenom naručivanja i poslovanjem s manjim zalihama, postiže: - veći obrtaj robe - veća prodaja - smanjenje nekurentne robe - veća profitabilnost Mnogi trgovci na malo počeli su koristiti QR sistem isporuke u poboljšanju naručivanja i planiranju zaliha tj. manjim zalihama u koordinaciji s prodajom smanjuju skladišne, a povećavaju prodajne prostore. Na primjer prema poslovnoj filozofiji multinacionalne kompanije „Seven Eleven:“ - skladišta su neiskorišteni mrtvi prostori - čitav asortiman robe treba biti izložen - prodavač na vrijeme planira narudžbu za svoje prodajno mjesto jer se prodaja kodiranih proizvoda dnevno registrira

11.7.5.2. Just-in-Time JIT (Just-in-Time), isporuka točno na vrijeme, postiže se usklañivanjem kapaciteta u kanalu distribucije npr. proizvodnje proizvoñača s prodajom trgovca na veliko. Na taj

311

način eliminiraju se dvostruke zalihe, isporučuju potrebne količine s najmanjim vremenom protoka, reduciraju manipulativni troškovi. Kako bi se zalihe nabavljale točno u vrijeme kad su potrebne, važni su pouzdani dobavljači, meñusobna informacijska povezabost, efikasno kupovanje i kontrola zaliha. Pozicija proizvoñača se poboljšava jer zna točno što i kada proizvesti, a i trgovca jer manjim zalihama snizuju troškove. JIT isporuke primjenjuju se za robu s kontinuiranom potražnjom i s većim troškovima skladištenja te je ekonomično reducirati zalihe na račun povećanih troškova nabave i transporta. Dobrom koordinacijom pretvaraju se zalihe u stalan tijek. Kako bi se osigurala sigurna opskrba smanjenjem transportnih rizika i češća isporuka manjih količina, JIT opskrbljivači lociraju svoje pogone bliže najvažnijim kupcima trgovcima.

11.7.5.3. CRM CRM (Customer Relationship Management), upravljanje odnosima s kupcem, odnosno upravljanje marketingom prema potrošačima, novi je koncept koji snažno utječe na promjenu prodaje. Klasični ekonomski pristup o porastu prodaje i prihoda zamijenjen je postizanju konkurentskih prednosti s glavnim ciljem zadržavanja potrošača kao dugoročnog kupca. Da bi se zadržala lojalnost kup(a)ca, CRM se temelji na informatičkoj tehnologiji tj. dostupnim informacijama (bazama podataka o kupcima) u donošenju kreativnih odluka kako mogu zadovoljiti potreba kupaca i kako se prilagoditi njihovim zahtjevima. To je ustvari prodajni informacijski upravljački sustav konstruiran prema kupcu kao središnjem strategijskom čimbeniku.

11.7.5.4. ECR ECR (Efficient Consumer Response), učinkovito je reagiranje na zahtjeve potrošača tj. učinkovito usklañivanje ponude roba s potrebama potrošača. Ciljevi i područja djelovanja koncepta ECR: - stvaranje sustava koji je okrenut prema potrošaču, a u suradnji trgovine i njenih dobavljača kako bi se uz minimalne troškove maksimalno zadovoljile potrebe potrošača - učinkovita administracija u razmjeni informacija o cijenama, narudžbama, promocijama i sl. primjenom sustava EDI - racionalizacija tj. reduciranje troškova u izvršenju narudžbi roba - razvoj učinkovitog asortimana optimalnom kombinacijom proizvoda i marki unutar svake linije proizvoda - efikasni sustav nadopunjavanja robom koji vodi računa o optimalnoj raspoloživosti roba radi učinkovite prodaje na policama - efikasne, dokazano učinkovite promocije koje donose zajedničku korist trgovini i snadbjevačima - suradnja trgovine i proizvoñača kod uvoñenja novih proizvoda 312

Koordinacija strategija proizvoñača i trgovine u distribuciji. troškovi skladištenja i transporta i slični troškovi detaljnom analizom nastoje se smanjiti. racionalizacija i optimalizacija tijekova roba od mjesta proizvodnje do police. ABC /Activity Based Costing) je suvremeni način upravljanja i kontrole troškova na temelju aktivnosti u procesu dotoka robe na prodajno mjesto. troškovi financiranja.analiza potrošačke košare Ovakvom suradnjom smanjuje se broj dobavljača. Po ABC metodi kalkulacije. a to može biti i trening prodajnog osoblja. Informatičke tehnologije i njihova primjena izmijenili su lice trgovini i trgovačka poduzeća u svojim strateškim planovima koji se zbog toga donose za sve kraće rokove moraju obratiti pozornost i na sljedeće: 313 . Navedene metode temelje se na brzoj. Proizvoñači poznatih marki zamjenjuju klasične trgovačke putnike prodajnim timovima za najvažnije kupce u kojima su i Cmenadžeri zaduženi za pomoć kupcu poznavajući potrebe potrošača. vještine merchandisinga. zajednička politika prema potrošačima. slaganje na policu. usluge nakon prodaje i dr. CM CM (Category Management) sistem kojim se korigira i kontrolira optimalni asortiman u maloprodaji suradnjom proizvoñača i trgovca. To jest zajednički je interes suziti izbor marki na polici i unutar marke reducirati broj jedinica na one koje zadovoljavaju kriterije prometa i profita. danas su.7. informatičke vještine itd. zakonitosti prodajnoga mjesta. preciznoj i potpunoj reakciji na zahtjeve kupaca i primjenjuju ih multinacionalne kompanije i strani trgovački lanci. Troškovi koji ne dodaju vrijednost za kupca kao administrativni troškovi.planiranje i kontrola akcijskih prodaja . upravlja se robnim grupama (kategorijama proizvoda) u prodajnom prostoru izborom roba i marki. Zajednički.5. marki proizvoda. najviše pridonose novoj vrijednosti.5. Zadaci CM-a su osim optimalizacije asortimana i optimiziranje regala (polica) i: . kreditiranje. spojene unutar e-businessa i treba ih promatrati kao integralne dijelove ebusinessa. pakiranje. korištenje prodajnog mjesta. a raste promet i dobit. prijem i raspored robe. na temelju zahtjeva potrošača i praćenja prodaje svih artikala odreñene robne grupe pomoću skenerskih blagajni. artikala unutar marki za 20 do 40%. ne vrednuju se sve aktivnosti u poduzeću jednako. veću važnost u datom momentu imaju one aktivnosti koje su podreñene prodaji i zadovoljavanju potreba potrošača tj.izravna rentabilnost proizvoda (DPR) . zahvaljujući razvoju informacijske tehnologije. Drugim riječima to su sve one aktivnosti kojima se osigurava konkurentska sposobnost.11. uključiti vanjske suradnike (outsourching) ili potpuno eliminirati i na taj način racionalizirati poslovni proces.

tj. nove tehnologije omogućuju pristup tržištu u svjetskim razmjerima provoñenje strategije globalizacije od strane gospodarskih subjekata. „opskrbnog lanca“ u kanalu distribucije bitna promjena od distribucije u opskrbu je u trenutnoj potrošačkoj informaciji i u stalnim je tijekovima robe.- - razvoj novih oblika trgovanja kojima je roba kupcu dostupna u svakom trenutku i na svakom mjestu putem novih medija jača neposredna prodaja proizvoñača kao konkurencija i veleprodaji i maloprodaji i sve je manje mjesta za „klasične“ trgovce u kanalu distribucije putem privatne uporabe novih medija (mogućnost narudžbe i kupnje iz stana mušterije) nastaju nova tržišta i novi tipovi trgovanja značajno umanjivanje važnosti klasičnoga dućanskoga trgovanja važnost novih medija i meñunarodnih baza podataka kao izvora informacija zbog cjenovne transparentnosti mogu se održati samo ona trgovačka poduzeća koja mogu prilagoditi svoje cijene razvijanje partnerskih odnosa i stvaranje tzv. nema skladištenja značajni porast meñunarodne trgovine. 314 . već i putem usvajanja normi poslovanja koje taj internacionalni svijet donosi. sve više internacionalnih operacija i aktivnosti koncentracija i internacionalizacija kao ključni trendovi razvoja Trgovina u procesu globalizacije ne priznaje granice te se treba pripremiti ne samo legaslativnom području. tj.

unatoč bizarnoj činjenici da mnoge Internet kompanije još uvijek ne ostvaruju profit.12. 365 dana u godini. bilježi se dan kada je po mnogim kronologijama začeta web trgovina. posrednici i infrastruktura. te se već danas nastoji privatnost klijenata poštovati u što većoj mjeri. Nedvojben plus kojeg ostvaruju kompanije u internet poslovanju jest i baza podataka o kupcima koja se sa svakom novom transakcijom širi i ostavlja nove mogućnosti u budućem poslovanju. (od dana kada je američki lanac pizzerija Pizza Hut prihvatio prvu narudžbu preko Interneta). odnosno raspoloživost i neograničena količina. pa se danas dobar dio poslovanja obavlja sasvim drugim načinom od klasičnih uvriježenih puteva. Internet nikada ne prestaje sa radom. a 2000-te godine 56% američkih kompanija prodavalo je svoje proizvode putem Interneta. trgovaca. Petina otpada na web prodavaonice poput Amazon. a najveći dio na izgradnju same infrastrukture Interneta. Internet predstavlja globalno tržište koje se može prilagoditi kupčevim potrebama i mogućnostima razdijelivši ga od lokalne ponude do svjetske razine. Troškovi odnosno uštede. Promet se svake godine udvostruči i ne pokazuje tendencije opadanja.com-a. U Internet trgovini konačno glavnu riječ ima kupac koji svoju moć definira klikom miša. Informacija. Prodavatelj nema mogućnosti popravnog ispita i povika „dat ću vam jeftinije. Dakle ovdje kupci nisu samo vaši sumještani koji odlaze na počinak kad i vi već se u trenutku kada liježete sa druge strane svijeta budi tri milijarde potencijalnih potrošača. Male tvrtke koje koriste Internet rasle su 46% brže od onih koje ga nisu koristile. 24 sata na dan.2 milijuna ljudi. Elektronska trgovina – Internet kao tržište Razvoj tehnologija dakle ne zaustavlja se ni u primjeni u trgovini. Značaj takvih kretanja u trgovini može se proanalizirati kroz osnovnih pet osobina svjetske mreže. Prateći porast prometa u Internet sektoru zamjećuje se da je porast u elektroničkoj trgovini najbrži. No neprimjereno korištenje takve baze podataka može rezultirati kontra efektom sa čime su Internet kompanije imale priliku biti upoznate prethodnih godina. koja kupcu ne zamagljuje oči poput klasičnog prodavača koji hvali samo svog konja. Od 1994. Vrijednost Internet dionica stoga je vrtoglavo rasla. dok je to dvije godine ranije običavalo tek 24% istih. sljedeća su bitna karakteristika. a u slučaju nezadovoljstva nestaje iz vaše trgovine u djeliću sekunde.“ Statistički podaci o Internetu naprosto su impresivni: U SAD-u Internet grana gospodarstva imala je preko 500 milijardi dolara prometa i zapošljavala je 1. Čitava sila skladišta. a desetina na Internet posrednike kao što su putničke agencije. banaka. Internet 315 . god. posrednika. predstavnika postaje nepotrebna i samim tim ne opterećuje cijenu proizvoda. a potom slijede aplikacije.

Lojalni potrošači imaju veće razumijevanje te u kriznim trenucima za tvrtku ostaju vjerni odreñenom proizvodu. moraju stalno pratiti financijski tijek. elektronička trgovina nudi svoju robu bez prestanka cijelu godinu. u Hrvatskoj tek 5% pučanstva ima pristup Internetu-cca 200 tisuća ljudi odnosno ima oko 30 e-trgovina koje zaista posluju). Valja istaknuti da tvrtke koje se bave elektronskom trgovinom pored praćenja tehnoloških inovacija. proizvoñača. Nužno je razmišljati marketinški. komuniciranja s kupcima. elektronska trgovina postupno ispravlja. Iako je broj korisnika Interneta teško procijeniti. Izrada vlastite web stranice pretpostavlja odabir dobre tvrtke koja će postaviti vašu web stranicu na Internet i koja će postati vaš domaćin – host na Internetu u smislu stručne pomoći i potpore oko tehničkog oblikovanja i održavanja web stranice. god. Kako je tekao razvoj Interneta? Netko je naprosto napisao da ima nešto ponuditi. distributera i kupaca.danas predstavlja svjetsko tržište. 316 . Tako se danas na Internetu održavaju elektronički sajmovi. on je ipak dvosmjerni ili još bolje višesmjerni komunikacijski medij. dinamični i odlučni pri kupovanju. marketinških analiza. na kojem ljudi kroz proces razmjene zadovoljavaju svoje potrebe. „teška“ oko 170 milijardi dolara što u ukupnoj svjetskoj trgovini još uvijek čini tek neznatan dio. Tržišne protivnike treba cijeniti te stalno poboljšavati vlastitu fleksibilnost i brzinu djelovanja. smatra se da je taj broj uistinu vrlo velik i da po svojoj strukturi predstavlja dobro tržište. Maloprodaja putem Interneta posebno je značajna za hrvatske maloprodavače. Osnova nerazumijevanja epohalne prilike koju Internet pruža kao novo tržište jest u tome da većina ljudi ne shvaća da je bit Interneta komunikacija a ne tehnologija. poduzetnike (napomena: dok se Slovenija sa svojih 20-25% stanovnika već približava europskom standardu. a netko je tražio baš to. U ulozi potrošača još uvijek se najbolje snalaze američki „surferi. televizija i novine. Kako ući na ovo tržište? Ako ste se odlučili preseliti vaše poslovanje na Internet onda je prvi i osnovni korak (vrlo jednostavan i jeftin) izraditi vlastitu web stranicu i postaviti je na Internet. robne kuće i koncerni robnih kuća te industrija medija.“ Elektronička trgovina bila je u 2000. veoma je važna izravna povezanost dobavljača i proizvoñača jer se na taj način obuzdava velika moć trgovačkih tvrtki. Elektronička trgovina unosi odreñene promjene u klasičan obrazac poslovanja. Premda je dakle Internet prvenstveno komunikacijski instrument kao radio. elektronska trgovina omogućuje aktivnu ulogu kupcu. Izuzetno su lojalni odreñenim tvrtkama a istraživanja pokazuju upravo to da je najprofitabilnije imati lojalnu klijentelu. Internet kupci su samosvjesni. Naime. mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Pokretanje posla u elektronskoj trgovini iziskuje uspostavu prepreka mogućim takmacima. Npr. Suvremeni kupac putem weba može doći do svih potrebnih informacija o proizvodu ili usluzi. Najvažniji virtualni maloprodavači danas su poznate trgovačke kuće. da je Internet novi komunikacijski kanal. tradicionalni tržišni lanac koji se sastojao od dobavljača. Dok se tradicionalna trgovina služila masovnim medijima prvenstveno u svrhu poticanja kupovanja pri čemu je potrošač bio pasivan.

). mogućnost individualne fleksibilne ponude 4. Jeffrey Preston Bezos.kreditnom karticom . Kod tog oblika plaćanja postoji opasnost zloporabe od strane trgovca ili hakera koji doñu do tajnih podataka s kartice prilikom njihovih prijenosa od kupca do trgovca. porast brzine odvijanja transakcija 5. Sigurnost je najveći problem elektroničkog poslovanja. Koliko je Internet u osnovi blizu i ostvariv temelj za naše ideje najbolje će ocrtati sljedeći primjeri: 1995. cijena i rizik i u e-trgovini predmet ugovora. Neka istraživanja govore da je 75% Internet korisnika spremno koristiti kreditnu karticu u on-line trgovini. Poznato je da su temeljne činjenice koje moraju biti regulirane svakim ugovorom o kupoprodaji: stvar ili pravo.uslugom daljinskog bankarstva (Homebanking. Idući korak je on-line promocija.uslugama Internet bankarstva U toj trgovini danas je najprisutniji oblik plaćanja kreditnom karticom. Posao zaključen Internetom može rezultirati nekim od klasičnih oblika plaćanja. Meñutim elektroničko trgovanje općenito nudi veće mogućnosti izigravanja zakona nego li je to slučaj u klasičnim uvjetima trgovanja. jer sintagma da postoje dvije vrste gospodarstvenika „brzi i mrtvi“ pokazala se upozoravajućom po iskustvima Zapada. a u skoroj budućnosti i kod nas. Neminovnost prihvaćanja Interneta i unutar naših okvira sve više se prihvaća. a to je da predviñanja prema kojima će se već 2003. I na kraju navest ćemo prednosti koje korištenjem Interneta u e-trgovini imaju ponuñači roba i usluga: 1. (Izvor: Stručni časopis ProPro 6/2001. To kodiranje postaje nerazumljivo za sve neovlaštene korisnike. vlasnik male knjižare u Seatlle-u i velik 317 . pojednostavljenje tijekova Istaknuti moramo još nešto vezano za ovu trgovinu. Elektronički oblici plaćanja mogu se obaviti: . ušteda troškova 6. Rješenje tog problema jest u šifriranju podataka prije njihova odašiljanja.Takva stranica je tek temelj za e-business i mi postajemo kao i milijuni tvrtki tek promatrač na Internetu. Telebanking) . Vrijednost poslova sklopljenih na internetskom tržištu roba i usluga izjednačiti s vrijednošću poslova ugovorenih i ostvarenih na svim ostalim konvencionalnim tržištima. god. Potrebno je za ovu trgovinu dobro se pripremiti i tako izbjeći dvojbene situacije. viša razina povezanosti kroz izravnu potporu kupcima prije ili poslije kupovine 3.elektroničkim novcem . pridobivanje novih kupaca i osvajanje novih tržišta 2. kao imperativ nalažu temeljito pravno reguliranje ukupnog elektroničkog poslovanja. god. a 225 korisnika boji se dati broj svoje kartice.

a i ponešto kupi. Zaključak se navodi sam po sebi. kupac je biće podložno utjecajima okoline koja ga okružuje te će trend porasta e-trgovine skrenuti i njegovu pozornost na nove mogućnosti kupovine. Kupovina u ovom smislu teško će nadomjestiti subjektivne preferencije sudionika trgovine. postavio je na Internetu vlastito mjesto sa katalogom nuñenih knjiga. pouzećem ili bankarskom doznakom. a tko ga ne vidi neka se sjeti da se e-business može voditi iz kuće. a danas ima tvrtku za produkciju i distribuciju znanstveno-popularnih filmova o moru. a sa željom da što više kupaca sazna za njega. Unatoč svim prednostima koje omogućuje Internet prodavapnica. Na drugoj strani. Tako danas poznata voditeljica Oprah Winfrey u jednoj od njegovih rubrika daje svoju ocjenu knjiga. s godišnjim prihodom od oko milijardu dolara.000 na dan. Narudžbe je primao faxom. telefonom ili e-mailom. sa plaže u bilo koje doba dana i noći. Ono što je interesantno jest činjenica da Preston ne upošljava više od 50 radnika. te perspektivu možda treba pronaći u neizostavnom rastu tempa života i naprosto činjenici da za izlazak u trgovačke centre nećemo imati vremena. Postoji fizička i svaka druga sloboda poslovanja.com. sa više od 8 milijuna kupaca godišnje tj. no da li to može biti i dovoljan poticaj da se podrži strelovit rast i opstanak e-trgovine? Zamislite samo trenutak u kojem Vaša majka ulazi u kuću isfrustrirana teškoćama sa radnog mjesta te uključuje računalo i uključuje se na Internet kako bi kupovinom dala oduška napornom radnom danu. Nakon nekog vremena započeo je tiskati i knjige o rakovima. Mnogi kupci su zadovoljni uslugom počeli svraćati i u restoran. a broj kontakata koje je potom ostvario bio je jednostavno neshvatljiv.com. Draž cjenkanja. zašto promatrati kupca samo kao borca za golu egzistenciju? Zar nije istina da mnogi kupci u naravi jesu trgovci kao i oni koji im robu prodaju. Na adresi je ostavio telefonski broj i e-mail adresu. Williamova Internet adresa je www.com. Tako je roñen Amazon.“ Plaćanje se vrši kreditnom karticom. traženja osjećaja optimalne kupovine te čak i ljudskog likovanja nad svakom 318 . te da nema veći poslovni ili skladišni prostor.zaljubljenik u Internet.crabs. a potom bi htjeli i odspavati pa je William sagradio motel. Ponukan navedenim odlučio je unaprijediti poslovanje i došao na ideju da izradi virtualnu knjižaru.-a jest isporuka knjige najkasnije za dva tjedna „ako se igdje na svijetu spomenuta knjiga može naći. No tu priči nije kraj pa je William kupce morao voditi i u lov na rakove tako da je s vremenom osnovao i putničku agenciju gdje nudi ribarske izlete po Atlantiku i meksičkom zaljevu. pa je tako pravom trgovcu gubitak mogućnosti nuñenja bolje cijene kupcu koji napušta trgovinu značajan nedostatak ovog vida poslovanja. (danas apsolutno najveća knjižara na svijetu). više od 20. koji je otvorio internetsku aukciju svježih rakova koji su ribari jutrom iskrcavali u neposrednoj blizini restorana. a uz veće narudžbe isporučivao je kao poklon i voćnu tortu. Sljedeći primjer je William Hershey vlasnik malog restorana na obali Atlantika. bitno je naglasiti da se kroz Internet depersonalizira odnos trgovca i kupca. Kao i u svakoj trgovini specijalizaciji i unapreñenju prodaje nema kraja. Nadalje. Marketinška krilatica Amazon. a milijuni Amerikanaca nakon „tako kvalificirane ocjene“ hrle u nabavu spomenutih knjiga. kreveta.

drugom ne svane“ i danas ima poučnu vrijednost pokazuje i sljedeći primjer iz SAD-a. ostaje otvoreno i predstavlja objektivan problem poslovanju preko interneta. budući potreba države za prihodima ima veću težinu od planova za širenje elektronske trgovine. Prema tvrdnjama Generalne računovodstvene uprave (General Accounting Office. unatoč gore navedenim brojnim problemima sa kojima se susreće e-trgovina. Slični problemi zaokupljuju i zemlju sa suprotne strane oceana. te zakonom nije odreñeno koja inozemna institucija može pružiti takvu uslugu. najvjerojatnije će Vam se isplatiti zaobići domaće lokalne trgovine te naručiti knjige preko tvrtke Amazon. iako vrlo osjetljivo. a ovakvi problemi su slični i kod isticanja jamstvenog roka za prodanu robu kao i obveze servisa neispravne robe. U Hrvatskoj nema institucije koja je ovlaštena provoñenju postupaka zaštite od krivotvorenja elektroničkih potpisa. ukoliko u Hrvatskoj kupujete stručnu literaturu stranog govornog područja. I konačno. Problem je naravno i u plaćanju karticama budući da ne postoji suglasnost oko sustava koji bi automatizirano provjeravao i vršio naplatu sa kreditnih kartica. Kupci mogu dobrovoljno platiti odgovarajući porez kada kupuju na mreži. Zato je Internet postao najveća zona bez poreza u SAD. još i dodatno otežava promociju iste. Taj prihod se gubi pošto mrežni prodavatelji moraju prijaviti prodaju ili obračunavaju porez samo ako se proizvodi šalju kupcu koji živi u saveznoj državi u kojoj prodavatelj ima klasičnu prodavaonicu. Meñutim. problem objektivno postoji i u sustavu distribucije naručene robe budući se ista često oslanja na poštu koja je pak preskupa. GAO). Nadalje. pri čemu se očekuje da će u Teksasu ostati nenaplaćeno preko 300 milijuna dolara poreznih obveza.ostvarenom pozitivnom aktivnosti može biti otegotna okolnost za e-trgovinu jer ona sve navedeno umanjuje ili čak jednostavno ne omogućuje.8 milijardi dolara potencijalnih poreznih prihoda. Amazon. budući zakonom nije regulirano nedvojbeno isticanje preuzimanje obveze otpreme robe na Internet stranicama. Česti su i nesporazumi oko isporuke robe. Iako bi porezne olakšice ili potpuno odsustvo poreza na elektronsku trgovinu moglo unaprijediti njen razvoj i razvoj kineske industrije. Hrvatska pravna regulativa. jer je sve više potrošača koji kupuju na internetu. dok je strpljenje dioničara za konačnu isplatu dividendi već pri izmaku. Američka administracija ove godine će izgubiti izmeñu 300 milijuna i 3.com je ujedno i primjer za probleme u distribuciji budući svaka narudžba opterećuje vrijednost sa čak 13% iznosa. te je stalno podložna organizacijskim promjenama (pa i otpuštanju velikog broja radnika). čija zakonska regulativa se primjenjuje kada se roba naruči izvan matične zemlje prodavatelja? I ovo pitanje. a u Kaliforniji preko 500 milijuna dolara. Danas navedena tvrtka još ostvaruje gubitke unatoč visokom prometu. ali to se rijetko u praksi i dogodi.com. iako se drži za najbolji primjer elektroničke trgovine. Kineska vlada planira uvesti porez na komercijalne transakcije preko interneta. Da stara poslovica „dok jednom ne smrkne. velik raspon predviñenih poreznih gubitaka nastao je zbog otežanog dokumentiranja prodaje na Internetu. time se gubi potencijalni izvor prihoda za zemlje u 319 . Teksas i Kalifornija izgubit će više od bilo koje druge savezne države. Primjerice. istražnog krila američkog Kongresa.

4% dobiva pogrešan proizvod koji ne mogu zamijeniti Iz ovoga se može zaključiti da su prikladan dizajn. Kina je stoga osnovala posebnu grupu koja mora osmisliti način za praćenje Internet transakcija i spriječiti odljev poreznih sredstava u cyber prostoru. ključni za opstanak ecommerce biznisa. Elektronska trgovina u Kini još je uvijek u povojima.line naplate karticama .) .9% nailazi na stranicu koja nema mogućnosti on . Posjetitelj e-prodavaonice želi na lak i jednostavan način doći do svih potrebnih informacija o vlasniku.razvoju. mogućnostima zamjene kupljenih proizvoda i sl. vlada u Pekingu prošle je godine izmijenila poreznu politiku ukidanjem poreza na fiksne prihode. Izgled prezentacije je bitan. a dijelom zbog toga što uglavnom ruralna i siromašna populacija vrlo malo koristi računala. jamstvu. odnosno 13% više u odnosu na 1998. Kako bi pomogla razvoj ekonomije. povećanjem iznosa koji se tvrtkama vraća za izvezenu robu i uvoñenjem poreza na bankarsku kamatu. god. Poželjno je da postoji mogućnost 320 . gube se potencijalni kupci. ali ne i presudan faktor uspjeha. ili bar link ka početnoj strani. Pretjeranom upotrebom grafičkih elemenata usporava se učitavanje stranice i umjesto privlačenja. dijelom zbog toga što većina potrošača nema kreditne kartice. Porezna uprava je pod velikim pritiskom da se poveća ubiranje poreza kako bi se pokrili uvećani troškovi za dotiranje nezaposlenih radnika i javnih radova i time stimulirao razvoj zemlje.32% ne nalazi željeni proizvod u on-line ponudi . Najčešći uzroci su sljedeći: . Kako zadržati kupce na Web-u? Prema istraživanjima Boston Consulting Group u 1999. 43% Internet kupaca odustalo je od kupovine zbog problema koje su imali sa e-commerce stranicama.8% bezuspješno pokušava kontaktirati službu za podršku kupcima radi dodatnih informacija . Meñutim domaće tvrtke. djelatnosti. isporuka i sl.45% kupaca ne može pronaći proizvod zbog loše organizacije stranice .10% vraća proizvod zbog greške (oštećenja i sl. naručivanje i sl. uvjetima i načinu naručivanja i plaćanja. Bez obzira na poziciju gdje se trenutno nalazi u okviru vaše prodavaonice. Preko 50% njih je u ponovnom pokušaju (9% čak 6 puta)naišlo na iste ili slične probleme. posjetitelju mora biti jasno naznačen i omogućen odabir i posjeta bilo kojeg njenog dijela (katalog proizvoda. pa samim tim i za Kinu. godinu. Porezni prihodi prošle su godine iznosili 125 milijardi dolara. kao i prekomorske tvrtke su uvjerene u veliki potencijal kineskog elektronskog tržišta.). osnovane sredstvima iz drugih zemalja.48% kupaca odustaje zbog sporog učitavanja stranice .dobra navigacija i pravilna organizacija pratećih aktivnosti – podrška kupcima. Na svakoj stranici mora postojati link ka ostalim ključnim dijelovima web prodavaonice.4% kupaca nikad nije dobilo naručeni proizvod . proizvodima i uslugama koji se nude.15% dobiva proizvod prekasno (proces isporuke traje predugo) . dok čak 28% kupaca nije uspjelo dovršiti započeti proces kupovine.

Mogu se postići razni nivoi personalizacije.). i tu važe ista pravila kao i u svakoj drugoj prodavaonici. Potrebno je odrediti koji su segmenti korisnika sa gledišta vašeg poslovanja bitni. ili isključivanje sadržaja za koje nije zainteresiran. Postoje tri ključna elementa u procesu personalizacije: Kriteriji na osnovu kojih se vrši personalizacija (na osnovu kojih odreñujete koji posjetitelj pripada kojem segmentu korisnika) Što se prilagoñava odabranim grupama: . hobi.funkcionalnost stranice Mehanizam koji vrši personalizaciju Prvi korak u procesu uvoñenja personalizacije je odlučivanje o načinu grupiranja korisnika. bračni status.). To praktično znači da dvije osobe mogu u isto vrijeme gledati isti dio prodavaonice. informacije.pretraživanja proizvoda i/ili usluga po raznim kriterijima. formulare i sl. Kako pružiti posjetitelju web prodavaonice osjećaj da je ponuda na stranicama upućena upravo njemu tj. imati mogućnost reklamacije i zamjene proizvoda i u svakom trenutku moći kontaktirati prodavatelja u slučaju da su mu potrebne dodatne informacije. broj djece. Kupac želi u najkraćem roku dobiti kupljeni proizvod. Personalizacija se postiže upotrebom odreñenih tehnologija koje omogućuju da vaš web server na osnovu podataka koji su prikupljeni o korisniku odluči koji su sadržaji njemu najprikladniji tj. reklame na stranici i sl. a da su im prikazani sasvim različiti proizvodi. a i suvremene web tehnologije omogućuju prikupljanje odreñenih podataka o svakom posjetitelju. Podatke o sebi korisnik može dobrovoljno ostaviti na stranicama (popunjavajući upitnike. geografskih i sličnih karakteristika pa sve do prilagoñavanja sadržaja za baš odreñenog posjetitelja. mjesto stanovanja i sl.dizajn . 321 . Standardnost se može postići tako što se korisniku dopušta popunjavanje odreñenog upitnika na stranici kojim odredi što od ponuñenih sadržaja želi vidjeti (koje kategorije proizvoda ga interesiraju i sl. Na osnovu prikupljenih podataka aplikacija na serveru svrstava posjetitelja u odreñenu kategoriju korisnika i prikazuje mu unaprijed pripremljene sadržaje namijenjene upravo tom profilu korisnika. u toj mjeri da postoji potreba tom profilu korisnika posebno prilagoditi sadržaj stranice. Ovaj termin označava prilagoñavanje sadržaja na web-u korisniku koji ga pretražuje. Podaci o korisnicima koji se mogu prikupiti na stranicama su: Prvu grupu čine podaci o posjetitelju koje on dobrovoljno dostavlja prilikom registracije na stranici: broj godina.) . od identificiranja grupa posjetitelja na osnovu njihovih zajedničkih demografskih. što odgovara njegovim potrebama. Bez obzira što je prodavaonica na internetu. Potrebno je razlikovati standardnu ureñenost web sadržaja koja dozvoljava korisniku da sam odvoji bitno od nebitnoga i odabere sadržaje koji ga interesiraju. da je prilagoñena upravo njegovim sklonostima i potrebama? Odgovor je personalizacijom. od personalizacije u kojoj web server prepoznaje korisnika i odlučuje za njega. spol. zanimanje.ponuñeni sadržaj (tekstovi.

Treću grupu čine podaci o prethodnim transakcijama. Njihova analiza može donijeti značajne informacije: koliko često posjetitelj kupuje. Neugodni i napasni prodavači 322 .Dizajn: moguće je prilagoditi i sam dizajn stranice koja je trenutno prikazana kao i način prikaza odabranih sadržaja. na ovaj način moguće je postići i bolju promociju ponude na stranici tako što se korisniku nudi i proizvode za koje pretpostavljate da ga mogu interesirati obzirom na sadržaj koji trenutno gleda. morate odlučiti što ćete na stranici prodavaonice prilagoditi tom profilu korisnika. preferencija tržištu. mjestu stanovanja. Zato se na većini stranica nudi odreñeni vid razmjene. Čak i ukoliko se nudi ovaj vid reklamiranja. odabrane opcije. kada je posljednji put nešto kupio i sl. Posjetitelj će u zamjenu za pravilno popunjen upitnik dobiti nešto što za njega predstavlja dodatnu vrijednost (dokumenti i informacije za koje je zainteresiran. koji linkovi i reklame su privukli njegovu pažnju i sl. Na stranici je moguće tražiti od posjetitelja da rangiraju odreñene proizvode ili usluge i tako dobiti informaciju o njihovim sklonostima.informacije koje je potrebno naglasiti: o cijenama. i naručenim proizvodima. Putanja njegovog kretanja na stranici. što je sve do sada kupio.Funkcionalnost stranice Sasvim nove. Četvrtu grupu čine podaci o ponašanju. te voditi računa da za informacije o našem životu koje iznesemo u javnost budemo i dobro plaćeni. koliko se zadržava na pojedinim sadržajima. bitnim karakteristikama proizvoda za tu grupu korisnika. no doduše prisutne zasad tek u teoriji. kretanju kupaca na stranicama. izlagati nas samo onim informacijama o kojima želimo nešto čuti.). ako želite reklamirati vaše proizvode tijekom telefonskog razgovora odreñenih klijenata telekomunikacijske tvrtke morat ćete snositi ukupne troškove takvog razgovora. Moguće je prilagoditi praktično sve: .sadržaj: odlučuje se koji će dio ponude biti predstavljen tom korisniku . pomalo nevjerojatne ideje. uvjetima prodaje koji su posebno prilagoñeni njima i sl. jer tada kupac ostavlja precizne podatke o sebi. Nakon identificiranja odreñenih kategorija korisnika i odreñivanja uvjeta koje posjetitelj treba ispuniti da bi pripao odreñenoj kategoriji. Dakle u budućnosti sve će ovisiti o dostupnosti vaših razmišljanja. Primjerice. . u europskim državama. koliko prosječno troši. .Nije nimalo lako prikupiti ove informacije jer mnogi korisnici smatraju da se na ovaj način narušava njihova privatnost.reklame: ako se na stranici nude i mogućnosti postavljanja banera personalizacijom možete postići veću efikasnost tih reklama jer će biti prikazane samo posjetiteljima za koje se smatra da su potencijalno zainteresirani za uslugu/proizvod koji se nudi u reklami. razne nagrade i sl. osjećaja. Svakako najpouzdaniji izvor informacija o posjetiteljima predstavljaju podaci koje prikupite na osnovu on-line narudžbenica. Uskoro će svatko od nas imati osobne savjetnike koji će zaštititi našu privatnost. . pojavljuju se i otvaraju vrata mašti spašavajući obraz i smisao budućem postojanju trgovine.

osiguranja i kojekakvih neviñenih proizvoda morat će vam platiti ako žele da ih saslušate i potrošite dragocjeno vrijeme na njih. a u tom slučaju mu još uvijek preostaje uzeti ovaj tekst u ruke i predano nastaviti sa radom. Dakako da to nije problem ako je proizvod kojeg prodaju kvalitetan i cjenovno povoljno rangiran budući će zarada koju agent ostvari na taj način pokriti troškove prezentacije. Jedini problem bit će ako agent nije dovoljno dobar trgovac da bi prodao proizvod koji vrijedi. 323 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->