Masusing Banghay Aralin sa Filipino IV Holy Angel University I.

Layunin Pagkatapos ng isang oras, 80% ng mga mag-aaral sa ikaapat na taon ay inaasahang matamo ang mga sumusunod nang may 75% katiyakan. 1. Nailalarawan ang kalagayan/sitwasyon ng mga tauhan. 2. Nailalarawan ang anyo at kalagayan ng Bapor Tabo. 3. Naipahahayag ang saloobin hinggil sa mga pangyayari at usapin sa kabanata. 4. Naihahambing ang mga tauhan sa kabanata sa mga tao sa kasalukuyang panahon. II. Paksang-Aralin Paksa Referens Mga Kagamitan III. Pamaraan Gawaing Guro Maikling pagdarasal na pangungunahan ng Guro. Sa ngalan ng Ama…Amen. Pagbati at pangungumusta sa mga mag-aaral. Magandang umaga klas. A. Paghahanda o Pagganyak Paparating na ang summer hinbi ba klas? Isa sa mga pangarap natin ay ang makapunta sa lugar gaya ng Boracay, Palawan o di kaya ang kinikilala ngayong Boracay of the South. na Cmasur o Camarines Sur. Kung halimbawa klas na kayo’y mabigyan ng pagkakataong makapunta sa isa sa mga lugar na ito, alin at paano niyo gustong gugulin ang pagkakataong ito, pakilarawan nga Kevin kung anong gusto mong mangyari sa bakasyong ito mula sa pagbiyahe hanggang sa matapos ang ninanais mong Boracay po at nais ko pong sumakay ng eroplano at maranasan ito kahit minsan lang sa aking buhay. hindi po ako matutulog at dadamhin ko Amen. Gawaing Mag-aaral : : : El Filibusterismo, Kabanata 1, Ang Kubyerta Mga larawan

ang masiyaha. makakilala ng mga bagong kaibigan at malibang kahit paano. Christine… Ang bawat segundong naroroon ako sa lugar na iyon. C.bakasyon. Pagtalakay Ipababasa muli ng guro ang kabanatang ipinabasa niya bilang takdang aralin. Wow! Nakakapagod yata ang gusto mong gawin. isa po siyang kaisaisang Daong ng Pamahalaan. Ngunit masiyahan at malibang kaya kayo kung sa pagbiyahe niyo ay gaya ng Bapor Tabo ang iyong masakyan at gaya ng mga pasahero nito ang inyong makasakay. Lubha pa itong mabagal at tila pinipilit lang na . Ito ang unang kabanata ng El Fili na isinulat n gating pambansang bayaning si Jose P. Tingnan natin. pare-pareho lang ang ating hangarin. talakayin at alamin natin klas kung ano ang aking binabanggit na Bapor Tabo. Pagpapakilala Saan man at paano man natin gustong gugulin ang ating bakasyon. Rizal. babasahin muli nang Pahaphaw ng mga mag-aaral ang kabanata. Ano ang Bapor Tabo? Ilarawan ang anyo at kalagayan nito. Kapintas-pintas po ito sapagkat luma na’t sadyang napakarumi. B. Magtatanong pa ang guro sa iba pang mag-aaral.

magmukhang malinis at maganda gamit ang pintura na di rin naman maayos at maganda ang pagkakagawa. at isa sa mga may mabigat na dahilan ng paglalakbay ay si Donya Victorina. tama ka. Sila po ang nasa kubyerta sapagkat sila ang mga mas sinasabi sa lipunan o sa madaling salita. dahil nga po sa sila’y nasa kubyerta. mga mayayaman at makapangyarihan. sila ang kumbaga espesyal na pasahero. Tiwasay po at nasisiyahan sila sa kanilang paglalakbay Sapagkat panahon po noon ng Disyembre at Ito’y panahon rin po ng pagliliwaliw. tama Cherina. pagnenegosyo at iba pang kadahilanan. Magaling Christine. Kristel? Tama. Sinu-sino ang mga lulan o sakay ng Bapor Tabo? batay sa lahi ? Batay sa kalagayan sa lipunan? may mga prayle po at opisyal ng Pamahalaan at iba pang mga lahi na mayayaman. cherina ? Opo. Joan. At kanya naman itong Oo. Batay sa pagkakaunawa ninyo. Bakit kaya sila nasa iisang pagLalakbay. pagdadalawan. Sino si Donya Victorina at ano ang dahilan ng Kanyang paglalakbay? . siya po ang babaeng nakapangasawa ng isang kastila na sa kasamaang palad ay nag tatago sa kanya sapagkat ito’y takot sa kanya. Tama! Magaling Joan. Ano ang kalagayan ng mga pasaherong ito na nasa kubyerta? Nasisiyahan ba sila’t komportable sa kanilang paglalakbay. pagbabakasyon.

labis na lulang kargamento’t pasahero kalumaan ng makina at maging ng kapitan ang mabigat na sanhi ng kabagalan. sino itong lalaking biglang nangibabaw ang tinig na sumabat sa usapan. At habang pinag-uusapan ng karamihan at hinahanapan ng kalutasan ang kabagalan ng Bapor Tabo. at siya lamang ang bukod tanging nagpapakita ng pagkayamot dahil sa kabagalan ng kanilang paglalakbay. Si Simoun po ay ang mayamang magaalahas na pinanganganinuhan ng lahat na nakaaalam na ito ang sanggunian. matangkad at alanganin ang kulay ng balat. ilan sa kaila’y hindi tanggap na ang hugis ng bapor.hinahanap kaya siya naglalakbay. Sa gitna ng usapang ito. Joseph? Sino si Simoun? Pakilarawan nga Kevin. Tama. Pinagtuunan nila ng pansin ang daanang mababaw at liku-liko. anino at kapangyarihan sa likod ng heneral. Sa pangingibabaw ni Simoun .Mahirap tukuyin kung sino at anong lahi siya sapagkat siya’y may kapayatan. nakasuot Ingles at sebastipol ng timsim. Napagkakamalan siyang Mulato. Parati rin niyang suot ang makapal at may kalaparang salaming bughaw na halos tumakip sa buo niyang mukha. Si Simoun po. Tama.

Si Don Custodio po. Kasi po ito po ang totoong nangyayari. malalim at maluwang mula lungsod patungong lalawigan. nais po niyang ilabas sa usapan na sadya naman talagang malulupit ang mga ito sa mga Indio o mga Pilipino. Hindi po.sa usapan. edi gawin raw po. ano ang nakagugulat nitong sinabi o naging suhestiyon ukol sa daanang mababaw at liku-liko ? gagawa raw po ng isang kanal na matuwid. kung gayon po raw ang kailangan gawin. At sa sinabi niyang ito. marahil ay pinadadaplisan o Pinariringgan lamang niya ang mga prayle’t mga abusadong opisyal ng pamahalaan. ang mga sinasabi bang ito ni Simoun ay kanyang tototohanin? Bakit kaya niya ito ginagawa? Bakit pinadadaplisan niya ang mga ito? . sino ang bukod tanging nakapagbukas ng bibig at sumalungat sa kanya? At ano ang kanyang sinabi? Malaking salapi raw po ang kakailanganin at marahil mapipilitan pa raw pong sumira ng kabayanan. at hindi raw po nila kailangan prublemahin ang mga gagawa nito sapagkat pagtatrabahuhin daw po ang mga bilanggo at bihag at maging ang mga kababaihan at kabataan. ano ang naging pagtugon ni Simoun? At sa tingin ninyo. Magaling! At sa mga nasabing ito ni Don Custodio.

kung kayo ang naroon sa gagayahin ko rin po . nais po niyang Mahirapan at magdusa ang mga tao nang sa ganoon po ay magalit sila’t lumaban na sa mali at baluktot na pamamalakad. Pagtataya Sa kabuuan. sa inyong palagay. Magaling! D. Tama ! Magaling ! Sa kasalukuyang panahon. marami pa pong taong nagmamagandang loob alangalang sa kapwa at sa kanyang bayan. may mga tao pa bang katulad ni Simoun at ng mga Prayle ? Anu-ano ang mga pagkakaiba at pagkakatulad nila ? Mayroon pa po Ma’am. Kung kayo ang tatanungin. ano ba alaga ang nais mangyari ni Simoun? Marahil ganoon nga po. umaayon po siya sa nais ng mga sakim at gahaman upang makakilos siya nang di nalalaman at nang di siya mapipigilan o pagiinitan. At mayroon pa rin pong katulad ng mga prayleng abusado’t gahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Hindi po katulad ngayon na kahit di mo gawin iyon. maaari mong gawin at sabihin ang iyong nais. Ang pagkakaiba po ni Simoun upang maipagtanggol po ang kanyang kapwa’t bayan.Inaakala o iniisip nilang nais talagang magalit ni Simoun ang mga tao.

Ipaliwanag ang pagiging hindi patas o pantay na tingin sa mga mahihirap at mayayaman. Ihambing ang kasalukuyang sitwasyon ng bayan noon sa sitwasyon ng bayan ngayon. Maituturing bang isa ang mga ito sa mga sumasalamin sa kalagayan ng isang bansa? 3. Hindi rin po ako Papayag na ang mga mayayaman at matataas na tao lamang ang may karapatang. 2. Very good! Napakagaling na sagot. Ipaliwanag at sagutin nang buong puso ang mga sumusunod na pangungusap. 1. Ano kaya ang magagawa o maitutulong ninyo alang-alang sa inyong Kapwa at sa bayan? si Simoun na lalaban nang di nila nalalaman. Ebalwasyon I. Ihambing ang pagkakaiba ng Bapor Tabo sa mga sasakyang pandagat ngayon. V.ganoon ding sitwasyon at pamamalakad. IV. Takdang-Aralin Basahin ang Kabanata II . Ipaglalaban ko po ang karapatan ko at ng aking kapwa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful