Formular de înscriere la licenţă

Subsemnatul(a), .......................................................................................................................................
student(ă) la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, anul absolvirii ..................., studii
universitare de licenţă, vă rog a-mi aproba înscrierea la sesiunea de susţinere a licenţei cu
tema:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
pentru care propun următorul plan:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Examen de competenţă lingvistică la limba ....................................................

Date de contact:
telefon ............................................................
adresă de e-mail ...........................................

Data:

Semnătura studentului:

Numele cadrului didactic îndrumător:
..................................................................................
Semnătura cadrului didactic îndrumător:
..................................................................................

Domnului Decan al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful