P. 1
Odredjivanje Relativne Gustine Laktodenzimetrom

Odredjivanje Relativne Gustine Laktodenzimetrom

|Views: 674|Likes:

More info:

Published by: Kristijana Amazonka Petreska on Feb 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2013

pdf

text

original

Odredjivanje relativne gustine laktodenzimetrom Prema nasim zakonskim pravilima,relativne gustine mleka 15°Ce od 1,029g/cm3 do 1.

034g/cm3.Gustina mleka zavisi od kolicine rastvorene koloidno rastvorenih ili emulgativnih sastojaka.Pri vecem sadrzaju masti gustina je niza,dok je pri vecem sadrzaju laktoze,belancevina i soli visa.Za odredjivanje gustine,odnosno relativne gustine (u odnosu na gustinu vode na 15°C,u praksi se koriste razliciti tipovi areometra(laktodenzimetar),ili piknometra. Laktodenzimetar je specijalna vrsta aerometra,koji je bazdaren tako da na odredjenoj t° direktno ocitava gustinu mleka. Laktodenzimetar se sastoj od jedne kuglice (ispunjene olovnom sacmom, ili nekim drugim matreijalom koji moze da tone),iznad koje se nalaze plovak(prosireni i srednji deo laktodenzimetra)i gornjeg dela sa skalom za iscitavanje gustine.Na skali,3 i 4 cifra su laktodemetarski stepeni.Ako laktodemetarski stepen pokazuje npr. na skali laktodenzimetarski stepeni 32,onda je relativna gustina mleka 1,032 g/cm3. Laktodenzimetri su bazdareni na 15°C i 20°C.Ako teperatura mleka ne iznosi 15°C (20°C),ali nebi trebalo da bude niza od 10°C ni visa od 20°C,vrsi se korekcija. Korekcija se vrsi tako sto se svaki stepen preko bazdarene teperature (15-20°C) doda procitanoj vrednosti laktometarskog stepena 02,odnosno za svaki stepen bazdarene teperature oduzme 0,2.

PRIBOR: -------Menzura 500 ml -------Lktodenzimetar -------Dve case od 400cm3

8-9 % Ako se koristi laktodenzimetar kojim se meri zapremisnska masa na 20 stepeni koristi se formula .ili se izracunava na osnovu podatka o zapreminskoj masi i sadrzaja masti izmedju kojih postoji korekcija.potrebno je najmanje 250cm3 mleka.U melko se polako uroni laktodentimetar od prilike do 30 podeljka.Na osnovu toga. Tako se suva materija moze izracunati po Flajsmanovoj formuli Suva materija ili suv ostatak mleka je sadrzaj svih sastojaka mleka sem vode.001 ODREDJIVANJE SUVE MATERIJE RACUNSKIM PUTEM Dokazano je da postoji odredjena zavisnost izmedju gustine mleka.Njena vrednost je konstantna i kod konzumnog mleka mora da iznosi najmanje 8. Suva materija ili suv ostatak bez masti predstavlja sadrzaj svih sastojaka suve materije mleka sem masti.koje se posle mesanja sipa niz zidove staklenog cilindra (menzure) od 500cm3.Ako se zbog ne providnosti mleka ne moze procitati broj.cita se broj iznad meniska.sadrzaja masti i suve materije mleka. Treba voditi racuna da laktodenzimetar ne dodiruje zidove cilindra.8%.pa se tako dobije gustina oduzme za 0. Suva materija bez masti varira u uskim granicama od 8.POSTUPAK Da bi se odredila gustina laktodenzimetrom.Kada se laktodenzimetar umiri procita se laktodenzimetarski stepen(gornji menisk) Istovremeno se procita i temperatura mleka.moze se izracunati jedan od tih podataka ako su druga dva poznata.a zatim se ispusti.Suva materija ili suv ostatak mleka moze se odrediti direktno susenjem do konstantne male.

NaOH. Sveze mleko ima kiselinski stepen SH°=6.Ukoliko se sadrzaj suve materije bez masti ispod 9% kolikcina dodate vode se moze ocitati bez tabele ili da se izracuna.CoSO4 5 postotni rastvor POSTUPAK: U elnermajer od 100-150cm3 odmeri se pipetom 50cm3 mleka doda 2 cm3 fenoftalein i titrise 25 mol/dm3 NaOH (dodajuci iz Birete kap po kap rastvora dok ne nastane slaba ili jasna .Stepen kiselosti ispod 6 ukazuje na prisustvo patoloskog mleka ili na izvrsenom neutralizacijom.5-7.Mleko sa kiselinskim stepenom preko 8 smatra se neispravnim u pogledu svezine.Dobijena titraciona vrednost pri odredjivanju kiselosti predstavlja zbir prirodne i stvorene kiselosti .c=0.kiselih fosfata i cistrata.Prirodna kiselost mleka potice od kazeina. U nas se kiselost izrazava kiselinskim stepenom koji se najcesce oznacava Soxhlet-Henkel-ovim stepenima (SH°)a odredjuje se titracijom sa bazom.a u meri od albumina.Stajanjem mleka kiselost se povecava usled stvaranja mlecne kiseline-stvorena kiselost.globulina i ugljen dioksida. fenoftalein 2 posto rastvora u etanolu 3.Mleko se spotano grusa na 20-30SH° Odredjivanje stepena kiselosti titracijom po Soxhlet-Henkel-u regenciji 1.5 SH°. Odredjivanje kiselog mleka Reakcija mela je slabo kisela. Stepen kiselosti nesme biti veci kod pasterizovanog i kuvanog mleka od 8.5% potencijalna kiselost.5 SH° pasterizovanog 7. Pod kiselinskim stepenom mleka (SH°) podrazumeva se broj cm3 0.25M rastvora NaOH koji je potreban za neutralizaciju kiselosti 100cm3 mleka uz fenolftalein kao indikator.25 mol/dm3 2.

4cm3 5% rastvora kobal sulfata.Promena boje moze se odrediti uporedjivanjem sa standardnom bojom u drugom elnermajer u kome se nalazi 20cm3 kubnih mleka i 0. .crvenasta boja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->