P. 1
Toksikologija

Toksikologija

|Views: 737|Likes:
Published by Maja Djordjevic

More info:

Published by: Maja Djordjevic on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

TOKSIKOLOGIJA

Sadrzaj :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Definicija otrova; Sta je toksikologija Hemijska struktura i toksicnost; Hemijski sastav i struktura materije Doza N acin ulaska otrova u organizam Navikavanje na otrove; Pojava kumulacije otrova Vrste (tipovi) industrijskih trovanja MDK za toksicne supstance u radnoj atmosferi Eliminisanje otrova; Koncentracija Olovo Tetraetilolovo; toksicno dejstvo Ziva Cink Mangan Arsen Arsenovodonik Fosfor Industrijska prasina Profesionalne pneumokonioze izazvane organskim prasinama; Obolenje nastalo zitnom i mlinskom prasinom Pneumokonioze prouzrokovane konopljom i lanenom prasinom; Pneumokonioze izazvane prasinom pamuka Organske prasine: paprika, duvanska prasina (tabakoza), ugljena prasina (antrakoza) i cadj Neorganske prasine: silikatna prasina (silikoza), talk (talkoza), azbest (azbestoza) Neorganske prasine: cement, metalne (zelezne) prasine, aluminoza, staklena vuna Pesticidi Toksicne hemikalije-materije; Preparati arsena Toksicne hemikalije: hloroorganski preparati, fosforoorganske toksicne materije Zivino-organski preparati; Preparati bakra Preparati sumpora; Preparati karbaminske kiseline Hlor Alkaloidi: morfin, strihnin Fluor Ugljenmonoksid (CO) Ugljendioksid (C02)

1

Definicija i predmet toksikologije Toksikologija se moze definisati kao grana nauke koja proucava stetne (toksicne) efekte hemijskih agenasa na zive organizme. Ova definicija sadrzi tri osnovna elementa koji su predmet toksikoloskih izucavanja: toksicka agens (toksikant, toksicna supstanca); iivi organizmi, kao biosistem koji reaguje na toksikante; toksicki efekat tj. zbir svih fizioloskih i biohemijskih a kad kad i struktumih promena koja su rezultat direktne, ponekad vrlo specificne hemijske interakcije izmedju toksikanata i pojedinih sastojaka celije ili tkiva. Toksikant - Biosistem - Efekat Zadaci toksikologije Toksikoloska istrazivanja imaju za cilj da utvrde: granicu bezbednosti tj. kolicinu hemijskih supstanci cije je unosenje u toku celog zivota i nema stetnih posledica za zdravlje; prirodu toksikoloskih efekata koji se ispoljavaju u slucaju unosenja vecih kolicina; nacin kako da se otkriju subtoksicni efekti pre nego sto postanu stetni; uslove pod kojima se odredjene supstance mogu neutralizovati bez opasnosti; treba naglasiti da nijedna supstanca nije potpuno bezbedna. Postoji sarno nacin da se ona bezopasno primeni. I ovde se mora prihvatiti odredjeni rizik, inace bismo se morali odreci mnogih korisnih supstanci; Kada se pominje zivi organizam, biosistem, humana populacija se ponasa egocentricno i osnovnu brigu upravlja na coveka. Medjutim, isto tako, puna ozbiljnost mora se obratiti na delovanje hemikalija na prirodnu sredinu i organizme koji u njoj zive.

Odnos sa drugim naukama i savremene toksikoloske discipline Toksikologij a j e medicinska, prirodna nauka povezana sa ljudskom aktivnoscu i brojnim naucnim disciplinama. Pojedine naucne discipline svojim metodama i fizioloskim pristupima doprinose razvoju toksikologije, kako u oblasti teorijskog tako i u oblasti prakticnog razvoja. Sa druge strane povezanost toksikologije sa drugim naukama doprinosi bezbednosti ljudi i prirodne sredine. U grupu nauka koje doprinose razvoju toksikologije su biologija, hemija, biohemija, patologija, farmakologija, fiziologija, epidemiologija, imunologija, higijena, biomatematika, ekologija. Toksikologija i njeni principi su tokom vremena znacajno uticali na pojedine naucne discipline, tako da su poslednjih decenija oformljene grane toksikologije: Eksperimentalna toksikologija koja izucava delovanje supstanci na sisare (in viva i in vitro) i razvija metode testiranja; Klinicka toksikologija koja sebavi reanimacijom i terapijom humanih trovanja;

2

Foremzicka toksikologija koja sebavi dijagnostikom
pravnim aspektima;

trovanja i medicinskoizlozenosti i prevencije trovanja kod

Industrijska toksikologija koja se bavi problemima
trovanja u industriji;

Veterinarska toksikologija koja se bavi dijagnostikom
domacih i divljih zivotinja,

i tretmanom

u i efekte na coveka i zivotnu sredinu; Eko-toksikologija koja razmatra efekte i sudbinu stetnih supstanci u zivotnoj sredini; Zakonodavna toksikologija koja se bavi normativima i standardima koji smanjuju opasnost od stetnih hemikalija; Toksikologija ponasanja koja razmatra delovanje hemikalija na centralni nervni sistem (psihicke funkcije). Molekularna toksikologija koja proucava mehanizme toksicnog delovanja na molekularnom nivou; Savremena toksikologija se neprestano razvija sto dovodi nastajanja novih grana nauke, koje svojim znacenjem mogu prevazici sadasnje toksikoloske pravce kao npr. imunotoksikologija procena rizika. Toksikologija proucava hemijska zagadjenja i njihovo stetno dejstvo na zivi svet (covek, biljke, zivotinje i mikroorganizme). poljoprivredi

Poljoprivredna toksikologija koja izucava izlozenost hemikalijama

iivotna sredina - Ekosfera - Biosfera + Tehnosfera
o

o

o o o

Biosfera se sastoji iz zive prirode (covek, zivotinje, biljke i mikroorganizmi) i nezive prirode (litosfera: maksimalno u dubini do 20 km; atmosfera: do 20 km u visini; hidrosfera: Tehnosferaje sve ono sto je stvorio covek a ne priroda, i ona vrsi zagadjivanje zivotne sredine: fizicki, hemijski i bioloski, pa se tako dele i zagadjivanja zivotne sredine. Fizicka zagadjivanja iivotne sredine su razlicita fizicka polja i njih izucava fizika sa svojim naukama. Bioloska zagadjivanja iivotne sredine su razliciti mikroorganizmi koje proucava biologija, medicina i njihovenauke. Hemijska zagadjivanja iivotne sredine proucava hemija i toksikologija i sistem njihovih nauka.

Hemijska zagadjenja
Hemijska zagadjenja su supstance ili smese supstanci koja se nalaze u bilo kojoj sferi zivotne sredine u odredjenom prostoru i vremenu, tako da predstavljaju opasnost po coveka.zivi svet i materijalna dobra. Hemijska zagadjenja se klasifikuju na razlicite nacine: po poreklu: prirodna i vestacka, Prirodna nastaju prirodnim procesima (fizicki, hemijski( npr. erupcije vulkana, zemljotresi, isparenja iz mocvara, okeana i mora, pescane oluje, elektricno praznjenje od kojeg nastaje ozon. Vestacka:

3

Pesticidi su stoga neophodni za obezbedjenje hrane sve veceg broja stanovnistva i zastitu od bolesti. krajnji proizvod ili produkt raspada nekog tehnoloskog procesa. poboljsanja mirisa. toksicnost. teski metali i druga pomocna sredstva. Na osnovu prisustva neke stetne osobine koja dominira kod supstance one se na isti nacin dele. poljoprivrednih operacija i s1. dodaci hrani . tecno: kao rastvori. iz transportnih sredstava. Najveci broj ovih hemikalija su bezbedni za ljude mad a se i hiljadu aditiva sirom sveta koriste bez 4 . fizicka hemijasve hemijske i opticke. molama masa . Pod ovim medjunarodno prihvacenim izrazom podrazumevaju se hemikalije koje se zakonski. prema hemijskom sastavu: organske i neorganske supstance. au mnogim slucajevima su prenosioci uzrocnika mnogih obolenja coveka. Nastaju pri procesima sagorevanja goriva. Ova sredstva se koriste u poljoprivredi i zdravstvu za suzbijanje stetnih insekata i drugih stetnih organizama koji direktno ili indirektno ugrozavaju hranu i druga covekova dobra. Toksikologija proucava toksicne supstance njihovo toksicno dejstvo i toksicni efekat na coveka. mineralna djubriva. polazne sirovine u tehnoloskim procesima. ciste tecnosti ili rastopi-stopljena cvrsta supstanca). oksidoreduktivnost. treba toksicna supstanca!) Fizicke osobine: tacke topljenja. slucajne primese.zagadjivanje kao proizvod razlicitih tehnoloskih procesa. (Toksicna materija-pogresan naziv. Medju ovim supstancama znacajno mesto zauzimaju hemikalije koje sekoriste u poljoprivredi i proizvodnji hrane kao sto su pesticidi. za primenu u poljoprivredi. odnos izmedju mase i energije (hemija:pH. zapaljivost. tacke kljucanja.aditivi. elektroprovodljivost. oznacavaju kao "sredstva za zastitu bilja".. Pored ovih osobina svaka supstanca ima i stetne osobine koje su posledica kombinacije svih ostalih njihovih osobina. prema mestu gde nastaju: hemijska zagadjenost radne i zivotne sredine. medjuprodukti. Stetne osobine supstanci su eksplozivnost. pa i zivi svet. sporedni proizvodi. Veliku grupu agrohemikalija cine pesticidi. korozivnost. prema agregatnom stanju: javljaju se u sva tri agregatna stanja (cvrsto. Supstance mogu da budu i ciste (hemiski e1ementi i jedinjenja). Tokslene sup stance Broj hemijskih supstanci sa kojima covek dolazi u dodir ili u izvesnim okolnostima moze doci u dodir dostize vise desetine hiljada. samozapaljivost. o Aditivi hrane: ovu grupu cine hemikalije koje se dodaju tokom tehnoloske prerade i proizvodnje gotovih proizvoda gotovih namimica au svrhu ocuvanja hemijskih svojstava.). tecno: kao gasovi i pare. smese supstance (homogene i heterogene ). proizvodnje energije. U nauci ukupna materija se javlja u dva osnovna vida: kao supstanca i kao fizicko polje (razliciti vidovi energije). boje iliukusa. otpadne materije. Na osnovu ovih osobina supstance nalaze svoju primenu i upotrebu.

kao aromaticne boje) nisu vise u upotrebi. Aromaticni ugljovodonici (benzen) 6. Alifaticni alkoholi (metanon. Savremenu industrijsku proizvodnju prate na hiljade hemijskih supstanci pocevsi od metala. Alifaticni ugljovodonici (pentan. alkoholi-aldehidi-ketoni-estri i etri. ostali. Najznacajniji putevi ulaska organskih rastvaraca uorganizam su respiratorni sistemi i koza. uglja. U blazim oblicimajavlja se glavobolja. 5 . Akutno trovanje nastaje usled udisanja visokih koncentracija a simptomi zavise od unete kolicine. tioglikolin. Halogeni alifatni ugljovodonici (hlorofol. Apsorpcija u plucima najvise zavisi od rastvorljivosti organskih rastvaraca u krvi. Toksicni efekti organskih rastvaraca na centralni nervni sistem nastaju zbog poremecaja funkcija celijskih membrana. Mnoge supstance koje su se ranije koristile (npr. Upotreba nekih supstanci kao sto su etanol. heksan. Stepen prodiranja organskih rastvaraca preko koze zavisi od rastvorljivosti u mastima i vodi. Preparata za higij enu i u domacinstvu. Pored lokalnih efekata kao sto je nadrazajno delovanje mnogi mogu dovesti do sistemskog delovanja kao sto jedelovanje na nervni sistem i delovanje na hematopoezni sistem. a sa industrijskom revolucijom njihov broj se povecava. Kao aditivi se ne koriste sarno sinteticka jedinjenja vee i brojni proizvodi medju kojima ima i potencijalno toksicnih. suzenje i peckanje u ocima. U praksi se najeesee koriste modifikovane podele prema Simonu koji organske rastvarace deli na sledece: alifaticne ugljovodonike. o Rastvaraei: u sirem smislu reci rastvaraci spadaju u industrijske hemikalije. boj a i lakova. o Kozmetleke hemikalije: supstance koje Cine osnovu kozmetickih sredstava najeesee mogu dovesti do alergijskih reakcija i kontaktom dermatitis a (ostecenje koze). amino i nitro derivati ugljovodonika. Trovanje organskim rastvaraeem Organski rastvaraci imaju osobinu da rastvaraju druge organske rastvarace. tetahlorovodonik) 3. Glikoli i glikoleti 5. aromaticne. natrijum hidroksidi koji ulaze u sastav kozmetickih sredstava mogu dovesti do toksicnih posledica. N ajeesee korisceni rastvaraci mogu se svrstati u vise grupa: 1. bromatin. propanol) 4. Policiklicni aromaticni ugljovodonici (mada pojedini prirodni proizvodi npr. o Industrijske hemikalije: obolenja industrijskih radnika poznata su jos iz vremena rucne proizvodnje. nafte. halogeni derivati ugljovodonika. Ulaze u sastav pesticida. neorganskih kiselina i baza pa do kompletnih organskih supstanci i polimera. duvana. oktan) 2. Neki od njih su kancerogeni i zahtevaju preradu). etanol. dihlormetan. Rastvaraci koji semogu nab u prometu cesto su mesavine vise supstanci stomoze komplikovati stetan efekat. ugalj i nafta sadrze policiklicne aromaticne ugljovodonike oni se ipak vezuju za nepotpuno sagorevanje organskih materija i mogu poticati od drveta.adekvatnog toksikoloskog testiranja.

samoubilaika trovanja: visestruko su povecana u XX veku. Trovanje je patoloski proces u organizmu. dospevsi u organizam. poreklu i prema srednjoj smrtnoj dozi LD50 odnosno prema srednjoj smrtnoj koncentraciji LC50. krajnji proizvod ili produkt raspada nekog tehnoloskog procesa. osecaj opijenosti i euforija. narkomanija: koja je zadnjih decenija u velikoj ekspanziji. Otrovnost neke supstance je uslovljena dozom. marihuana. nastaje unosenjem opojnih droga koje su ljudima poznate kao morfin. tecnom ili gasovitom agregatnom stanju. Najcesce klasifikacije otrova su prema: nameni. preko organa za varenje (peroralno) i preko koze (perkutno) a retko intravenski (u venu) i intramuskulatomo (u misic). javlja se konfuzija i osecaj nestabilnosti. zadesna (slucajna): posledica su savremenih uslova zivotajer su toksicne supstance dostupne svakome. koje je napravio covek (sintetisane). Klasifikacija otrova i vrste trovanja Savremena toksikologija se bavi izucavanjem stetnog delovanja hemijskih materijala sto je siri pojam u odnosu na otrove. au najtezim slucajevima nastupa smrt. sporedni proizvod. otpadna materija. slucajna primesa. duiini izlosenosti (ekspozicije): otrovne supstance mogu dospeti u organizam jednodnevnim unosom (akutno). medjuprodukt. tolerancijom preosetljivoscu organizma. Otrovne supstance se mogu javiti u proizvodnji. U otrove se svrstavaju supstance koje postoje u prirodi (minerali). Otrov je svaka hemijska supstanca koja. menja fizioloske funkcije i izaziva morfoloske promene. Iz prakticnih razloga supstance koje se svrstavaju u otrove mogu se klasifikovati na vise nacina. U tezim oblicima trovanja dominiraju poremecaji svesti sa razvojem pre kome i kome. nacinom unosenja. Unosenjem toksicnih supstanci u organizam mogu nastati trovanja. uzrocima nastajanja trovanja: prema uzrocima nastajanja trovanja se mogu podeliti na zlocinacka (kriminalna): sa razvojem ljudskog drustva menjaju karakter i nacin izvodjenja. opijum. svojim fizickohemijskim osobinama izaziva prolazna ili trajna ostecenja struktura ili funkcijajednog ili vise organa ili sistema. hemijskoj strukturi. cime se pomaze brzoj proceni opasnosti i rizika u odnosu na coveka i prirodnu sredinu. sto manje ili vise remeti. fizickim i hemijskim osobinama supstance.nadrazaj kaslja. Ukoliko ne dodje do prekida izlozenosti glavobolja se povecava. ali i oblikom u kome se unosi. fizioloskom delovanju. distribuciji i primeni i mogu biti u cvrstom. Otrovna supstanca u profesionalnim uslovima moze biti polazna sirovina. euforija prelazi u depresiju. nastao pod uticajem egzogenih hemijskih supstanci koje narusavaju normalne bioloske procese. Najopasniji je preko organa za disanje. i one koje luce ziva bica (toksicni). profesionalna: nastaju sa razvojem industrije a narocito hemijske i pored brojnih mera sprovodjenja zastite ova trovanja su narocito prisutna u industriji i kod poljoprivrednih radnika. visednevnim ili visenedeljnim (subakutnoili subhronicno) i visemesecnom ili visegodisnjim (hronicnim) unosom. Trovanja se mogu podeliti prema: nacinu dospevanja u organizam: otrovne supstance najcesce dospevaju u organizam preko organa za disanje(inhalaciono). Smatra se da grupa uzivalaca 6 .

Biodinamicki procesi (toksikodinamika): efekti na enzime i druge biohemijske parametre. jer su opsezna istrazivanja na zivotinjama pokazala da i male kolicine nekih hemijskih supstanci mogu dovesti do razvoja karcinoma ili do ostecenja naslednih supstanci (genotoksicni efekti). medicinska: mogu nastati pogresnim doziranjem ili zamenom leka. kao i procena ekspozicije. izlucivanje supstanci.navedenih droga obuhvata vise miliona ljudi u svetu. Ovoj vrsti trovanja danas se pridaje sve veci znacaj. Redosled ispitivanja i izbor metoda cesto zavisi od toksicnih efekata koji se otkriju tokom ispitivanja. Toksikologija na bazi naucne kategorizacije (odredjivanje potencijalnih stetnih efekata na zdravlje) vrsiprocenu rizika. Stoga se utvrdjuju zakonski okviri i donose odluke koje smanjuju rizik po ljude i zivotnu sredinu. obicno predstavljaju ogledi na laboratorijskim zivotinjama. raspodela i deponovanje toksicnih agenasa. Znaci hronicnog trovanja se javljaju postepeno. gotovo neprimetno. Mnogo vecu opasnost za pojedince i drustvo predstavlja ponovljeno izlaganje malim kolicinama ovih supstanci imogucnostima hronicnog trovanja. Opasnost od neposrednog (akutnog) trovanja pesticidima su danas znatno smanjene zahvaljujuci usavrsavanju tehnologije i merama zastite na radu.efekat. ponekad posle vise godina. biotransformacija (metabolizam). Prednost ovih ispitivanja je u tome sto se ona mogu izvesti pod kontrolosanim uslovima primenjujuci podesno odabrane doze i razlicite puteve ekspozicije. cije se delovanje ponekad kontinuirano proteze tokom celog zivota. Ispitivanje toksicnosti na zivotinjama je neophodno za procenu opasnosti koje se mogu ocekivati prilikom upotrebe hemijskih supstanci u svakodnevnom zivotu. U ovaj pristup je ukljuceno i modeliranje. efekti na mikromolekule. procena odnosa doza . U tom pogledu posebnu paznju zahteva prisustvo ostataka pesticida i drugih toksicnih supstanci u hrani. nisu retka i Tokslen! efekti : onovna interakcija izmedju toksicnih supstanci i organizma odvija se na molekulskom nivou. Biokineticki procesi (toksikokinetika): resorpcija. dejstvo na organele celija. Ova ispitivanja se odvijaju odredjenim redosledom koji se ponekad podesava prema vrsti sup stance i nacinu ekspozicije (put unosenja. Za ovu procenu potrebnaje identifikacija opasnosti. nastajanja trovanja usled izlozensoti opasnim supstancama i unosa otrovnih supstanci u organizam. na Cijoj osnovi se smatra da se sadasnjim uslovima rizicima moze upravljati. Rizik predstavlja verovatnocu Ispitivanje tokslenlh supstanci o Eksperimenti na zivotinjama : polaznu tacku ispitivanja novih hemijskih supstanci. ucestalost i trajanje ekspozicije). Rezultat ove interakcije ispoljava se promenama funkcije pojedinih organa ili organskih sistema. cesto postoji i mogucnost da se odabere vrsta zivotinja koja na odredjenu supstancu reaguje najslicnije coveku. Ovi procesi se odvijaju istovremeno i nerazdvojne su komponente toksicnog dejstva. Sem toga u 7 . Svaki toksicni efekat je rezultat dye grupe procesa: biokinetickih i biodinamickih. Pored kontrolne grupe zivotinja koja se obicno ukljucuje u eksperimente.

Odredjivanje LD50 : postupak odredjivanja LD50 je sledeci: razlicite doze supstanci daju se grupama zivotinja i potom se odredjuje postotak zivotinja u svakoj grupi koje uginu u odredjenom vremenu (u toku 14 dana). dye ili vise godina oznacava se testom hronicne toksicnosti. Pozeljno je da se ove vrednosti odrede posle razlicitih puteva unosenja supstanci: Akutna oralna toksicnost podrazumeva utvrdjivanje stetnih efekata nastalih u kratkom vremenskom periodu (od 14 dana) posle poj edinacne ili podelj ene doze unete tokom 24h. Prilikom ovih ispitivanja neophodno je takodje da se ispituju efekti manjih doza. osetljivosti i mnogih drugih cinilaca koji otezavaju primenu eksperimentalnih rezultata na coveka. duzine zivota.eksperimentu na zivotinjama se mogu primeniti znatno vece kolicine supstanci. nacin ishrane). Akutna inhalaciona toksicnost nastaje pojavom stetnih efekata posle kontinuirane ekspozicije preko organa za disanje u periodu od 24h. vece nego prilikom humane ekspozicije. pol. o Testovi toksicnostl : eksperimenti na zivotinjama obuhvataju cetiri osnovna testa toksicnosti koji se medjusobno razlikuju prvenstveno po trajanju. Ova se najvecim delom zasnivaju na razlikama koje postoje izmedju eksperimentalnih zivotinja i coveka u pogledu genetskog sklopa. Svakodnevno unosenje supstanci u hrani (ili na neki drugi nacin) u toku vise meseci jedne. Akutna tokslcnest: test akutne toksicnosti je nesumnjivo najcesci toksikoloski eksperiment. Osnovni cilj ovog eksperimenta je da se utvrdi makar priblidno srednja smrtna doza (LD50) supstance kod malih eksperimentalnih zivotinja. Za razliku od peroralne i perkudone ekspozicije gde je merilo otrovnosti LD50 pri inhalacionoj toksicnosti obelezava se sa LC50 (LC50 = mg/m na kubni. Akutna peralna toksicnost takodje predstavlja stetne efekte u kratkom vremenskom periodu do 14 dana posle pojedinacne doze nanete na kozu ekspozicijom do 24h. starost. Razlike u reagovanju zavise od razlike osetljivosti pojedinih zivotinja prema toksicnom organizmu. 14 ili 28 dana. Eksperimenti na zivotinjama imaju i mnoga ogranicenja. Stepen ovih varijacija pokazuje o 8 . cak i kada se iskljuce mnogi faktori koji uticu na efekat toksikanata (vrsta i soj zivotinje. LD50 = mg/kg). Za testiranje akutne toksicnosti dovoljna je jedna jedina doza uneta odjednom ili kao podeljena u periodu od najvise 24h. pokusavajuci da se procene minimalne toksicne doze ispitivane supstance. obicno se oznacava kao test subakutne toksicnosti dok se nastavljanje ogleda u trajanju od 30 do 90 dana oznacava kao test subhronicne toksicnosti. Time se omogucuje potpuno ispoljavanje nezeljenih efekata koji se pri manjim dozama mogu predvideti. Ove individualne varijacije postoje uvek. Ponovljena ekspozicija supstanci bar jednom dnevno u toku nekoliko. telesna masa.

sto je kriva strmija to su razlike individualne osetljivosti ispitanih zivotinja manje i obrnuto. Zavisno od nacina i mogucnosti gde se olovo upotrebljava. Olovo uneto preko organa za disanje kvantitativno . za razliku od onog koje je uslo preko organa za varenje i koje se najvecim delom eliminise iz organa za varenje preko debelog creva. Tamo gde se radi sa olovom moze doci do opasnih profesionalnih ostecenja tzv. tope olovo i drugi metali koji u sebi sadrze olovo. fabrikama boja. svrstavaju se u tri kategorije toksicnosti Metali i metaloidi : toksicne materije iz ove grupe metala predstavljaju veoma opasne industrijske otrove. Najvise upotrebljavano jedinjenje olovaje olovo oksid (PbO) koje se upotrebljava kao zastitni sloj za premazivanje mnogobrojnih gvozdenih konstrukcija. remontuju telefonski kablovi. vrsi autogeno zavarivanje. Sta pokazuje LD50 i LC 50? Pre svega ove vrednosti su prvi kriterijum prilikom selekcije kako novih pesticida. od 9 . najcesea trovanja su tamo gde se: kopaju olovne rude. primenjuju olovne glazure. Olovo uneto respiratornim traktom ima najjace dejstvo jer jedini metal koji zaobilazi jedinu barijeru i deponuje se u kostima. zatim industriji olovnih boja. ne rastvara se u vodi. Kiseli olovo arsenat PbHAs04primena kao insekticid u poljoprivredi. za dobijanje hemijskih aparatura. Transformacija olova u olovni fosfat u koloidnom obliku vezanje za mnoge faktore. preko organa za varenje (digestivni trakt) i preko koze. proizvode akumulatori. Olovo se upotrebljava prvenstveno u industriji akumulatora. Najopasniji nacin. gde apsorpcija pocinje vee u gornjim respiratornim putevima (od nosa). Olovo Pb je mek metal. Tehnoloskim procesima gde sekoristi olovo ili olovni oksid. hemijskim industrijama i td. Prema velicini LD50 otrovne supstance prema zakonu 0 prometu otrovnih materija. Industrijama. Sudbina olova u organizmu : najveci deo resorbovanog olova cirkulise u krvi u obliku sitno rasporedjenih cestica koloidnog fosfata. Unosenje olova preko organa za varenje je daleko manje i redje i ono nastaje uglavnom kod radnika gde se unosi kontinuiranom hranom. Olovo se dobija iz sulfidnih olovnih ruda u pecima za zarenje do olovo oksida. u koncentrovanoj sumpornoj kiselini (pri zagrevanju) zatim u sircetnoj u prisustvu kiseonika iz vazduha. Nacin dejstva na organizam : olovo se moze uneti u organizam kroz respiratorni sistem.zastine prevlake kod konstrukcija. dok se pri radu sa zivom i njenimjedinjenjimajavljaju teska trovanja pod nazivom merkurijalizam. za spravljanje razlicitih glazura i td. koncentraciju fosfatnihjona. Rastvara se u razblazenoj azotnoj kiselini.nagib srednjeg dela krive prema x-osi. za oblaganje elektricnih kotlova. Olovo-oksid se koristi za dobijanje minijuma Pb304 . put adsorpcije olovaje preko disajnih organa. Toksldnost olova : trovanje olovom i njegovimjedinjenjima najcesee se desavaju u industriji. Ako je rastvorljivost fosfata ogranicena postoji verovatnoca da se makar i mali deo olova rastvori. tako i drugih toksicnih supstanci. topi se na temperaturi od 327 stepeni C. proizvode olovne boje. u stampariji za dobijanje olovnih slova i dr. odvija proces galvanizacije. saturnizam. u grncariji i dr.direktno ulazi u cirkulaciju.

Kod tezih slucajeva trovanjajavljaju se tri klinicka tipa trovanja: poremecaj u vidu bolova i grceva (kalike) u stomaku. najcesee olovo-acetata. Olovo se izlucuje preko koze. bolovi u misicima i zglobovima. glavobolja. Javlja se "olovno bledilo" koje je rezultat spazma (smanjenje protoka krvi kroz krvne sudove). zatim porast spontanih abortus a i veci broj nedonoscadi. Unosenje olova preko organa za varenje u akcidentalnim slucajevima. glavobolja. malaksalost. Sigumo se zna da jedino olovo koje se nalazi i cirkulise u krvi i izaziva patoloske promene. predstavljaju znake ostecenje jetre. Olovo se iz cirkulacije fiksira (vezuje) za pojedine organe izuzev jetre i deponuje u kostima. opadanje telesne rnase. ostecenje centralnog nervnog sistema. Nema sigumih dokaza 0 kancerogenom delovanju na coveka. Olovo u kostima izaziva smanjenje depozicije minerala. koriste se: koncentracija olova u krvi 10 . gubitak apetita. gadjenje. Udisanje svezih oksida moze dovesti do pojave livacke groznice. Klinlcka slika trovanja: inhalacija dimova. Bledilo. zatim pojava anemije.8 jer metabolizam olova prati i metabolizam kalcijuma. Olovo se u kostima deponuje u obliku nerastvorljivog specificnog fosfata i takvim deponovanjem organizam se brani od toksicnog dejstva. porast aktivnosti osteo klasta. Deponovanje nastaje ako je pH vrednost krvi od 7. bol u stomaku i metalni ukus u ustima. neoromuskulami poremecaj-paraliza i drhtanje ruku i nogu. razdrazljivost. apatija. koma i td. Profesionalno trovanje zadnjih decenija naglo opada zbog preduzimanja odgovarajucih mera zastite. Olovo ispoljava izraziti afinitet prema kostanom tkivu gde se deponuje najveca kolicina olova prisutnog u telu. medjutim ima podatala da olovo i njegovajedinjenja (olovni foafat) mogu izazvati maligne tumore bubrega. hipertenzija. bledo zuckasta obojenost koze i olovni rub desni. Bloloskl monitori: kao bioloski parametri ekspozicije olovu.izaziva mucninu. poremecaj pamcenja. Laksi oblici trovanja se ispoljavaju u nespecificnim simptomima kao sto su nesanica.4 do 7. pri dugotrajnoj ekspoziciji zivotinja. Profesionalna trovanja su skoro iskljucivo hronicnog karaktera i javljaju se posle ekspozicije olovu od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Efekti trovanja olovom ispoljavaju se na ostecenje ploda zbog prolaza olova kroz placentu kao i delovanje preko majcinog mleka. preko mlecnih zlezda (majkama i trudnicama zabranjenje rad sa olovom) i preko urina. Profesionalna trovanja su iskljucivo hronicnog karaktera i javljaju se posle izlozenosti u periodu od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Pojava "olovnog ruba" predstavlja natalozeni olovni sulfid u tkivu desni i nastaje najverovatnije spajanjem olova iz cirkulacije i sumpor-vodonika koji difonduje kroz sluzokozu iz usne duplje. To znaci da ono sto favorizuje deponovanje kalcijuma u kostima utice ina fiksaciju olova. dok fiksirano olovo sarno u izuzetnim slucajevima (kao sto je stres i naglo mrsavljenje) prelazi u krv i toksicno deluje. Medjutim i pored toga postoji veliki broj hronicnih i akutnih trovanja. Kod dece kod akutnih trovanja nastaje poremecaj nervnog sistema.tezinskog procenta kiseonika i dr. povracanje a kod tezih slucajeva delirijum i koma. para i prasina olova i njegovihjedinjenja izaziva slab lokalni nadrazaj sluzokoze disajnih puteva. Ako se apsorbuj e vee a kolicina olova ono se odmah rasporedjuje po svim tkivima izazivajuci simptome akutnog trovanja. povracanje. Zene u reproduktivnom periodu osetljivije su na delovanje olova od muskaraca. Opisane su pojave steriliteta. izaziva ostecenje mitohondrija i drugih enzimskih sistema.

o Tetra etil olovo je bistra uljasta tecnost slatkastog etarskog mirisa nerastvorljiva u vodi i dobro rastvorljiva u mastima. Vrednosti ovih parametara izrazitije su promenjene ukoliko je trovanje teze. Izvor ekspozicije: olovni alkili se upotrebljavaju kao dodatak benzinu da bi se smanjila njegova udama snag a kao pogonskog goriva u motorima sa unutrasnjim sagorevanjem tj. transportu i upotrebi etiliziranih benzina (benzin sa alkalnim dodatkom). ovajedinjenja se najvise akumuliraju u nervnom sistemu. Toksikokinetika i toksikodinamika: U profesionalnim uslovima najznacajniji put ulaskajeste respiratomi zbog visoke isparljivosti ovihjedinjenja. cak tri puta brze nego neorgansko olovo. Dobra rastvorljivost u mastima omogucava i apsorpciju preko koze. Ovajedinjenja se unose u organizam inhalacijom. vrednosti variraju od osobe do osobe i postoji mogucnost sekundame kontaminacije. Zbog velike rastvorljivosti u mastima -liposolabilnost. Olovni alkili Olovo stvara sa alkalnim radikalima alkalna jedinjenja od kojih su posebno znacajna: tetra etil olovo i tetra metil olovo. da bi se poboljsala antidetonatorska svojstva benzina. U krvi se najveci deo olovnih alkila veze za lipidnu frakciju. uljima i organskim rastvaracima. Zatrovanog treba uputiti na bolnicko lecenje. 11 . Priblizna procena ukupne kolicine olova u organizmu moze se odrediti odredjivanjem vezanihjedinjenja olova (fe1ati) u neeksponiranim radnicima (populacijama) i ona iznosi 600 mg/4Sh. Odredjivanj olova u urinu manje je pogodan test. dok porast slobodnih eritrocita ukazuje na ranija trovanja. Leeenje: olovo uneto preko organa za varenje odstranjuje se izazvanim povracanjem. Najosetljiviji parametar sveze ekspozicije akutne ekspozicije olovajeste snizenje aktivnosti dehidrataze u eritrocitima. centralnom i perifemom nervnom sistemu. o Tetra metil olovo je slicnih osobina sa mirisom na pokvareni kupus i isparljivije je od tetra etil olova. U bioloske markere (pokazatelje) efekta olova. (BAL-dimerkapol). Leeenje nervnih poremecaja treba zapoceti dodavanjem takozvanog BAL-a u dozi od 4mg/kg telesne mase. zatim preko organa za varenje i preko koze. ubrajaju se aktivnosti enzima dehidrataze. Profesionalni rizik od trovanja postoji pri proizvodnji. Laksa trovanja se mogu izleciti (odstraniti) medjutim pri tezim trovanjimajavljaju se trajne promene na bubrezima.koncentracija olova u urinu koncentracija olova u kosi koncentracija olova u kostima U stanju ravnoteze koncentracija olova u krvi najbolje odrazava koncentraciju olova u mekim tkivima (ako je izlozenost skorasnja) a ne zavisi od ukupnog opterecenja organizma olovom. Olovne kolike Ieee se i mogu se smanjiti uzimanjem kalcijum glukonata. zatim slobodni eritrociti u krvi i mokraci.

. posle izlozenosti manjim ekspozicijama. Smrt moze da nastupi u komi. Omladini ispod 18 godina i zenama je zabranjen rad sa TEO. zabrinutost. metalan ukus u ustima. cak i pri nizim koncentracijama olova. 24h od kontakta se nalazi u krvi dovodeci do poremecaja u mozgu. groznica do 40 stepeni C i umereni obliksizofreni sindrom. misicna slabost.) Prva pomoc i leeenje: prvo je potrebno brzo otklanjanje otrovane i zagadjene atmosfere. mrsavljenje . strah. poremecaj sna. poremecaj vida. preko koze i digestivnog trakta. Rani simptomi su poremecaj sna. Leeenje: specificne terapije nema. Ogranicavaju radnu sposobnost zbog poremecaja centralnog i perifemog nervnog sistema. teski snovi.Olovni alkili ne uticu na bio sintezu hemoglobin a. Ako je otrov dospeo preko usta treba izazvati povracanje a potom nekoliko puta isprati usta sodabikerbonom. Ocenjivanje radne sposobnosti: laksi oblici trovanja ne ostavljaju posledice i ne umanjuju radne sposobnosti. Retko se javljaju trovanja. Klinlcka slika: trovanje olovnim alkilima manifestuje se 6 do 10 sati posle unosenja otrova. Daju se velike doze sedativa i povecava se odbrambeni (imunoloski) sistem organizma. Trovanja mogu biti : o akutna koja nastaju naglim prodiranjem vecih koncentracija u telu (Laki-javlja se glavobolja. pad temperature i pritiska. javlja se glavobolja. psihicko uzbudjenje. manijacna stanja i halucinacije. 12 . a simptomi i znaci su znatno slabije izrazeni. isparava na 0. nervoza. Prevencija trovanja sastoji se iz: tehnickih. Tetrametilolovo Kljuca na 200 stepeni. kerozinu i dr.. Ponovljena trovanja i bez vidljivih posledica zahtevaju prekid dalje ekspozicije. Prodire i mozdano tkivo. Posle nekog vremena raspada se na neorgansko olovo i talozi se u kostima. Prodiranje otrova u organizam i toksicno dejstvo: preko respiratomog trakta. Kasniji simptomi su nocne more. Ostecuje se vegetativni nervni sistem. osecaj pretece smrti. alkoholu. licnih. o hreniena koja nastaju dugotrajnom ekspozicijom manjim koncentracijama (sve gore navedeno manjim stepenom. najverovatnije zbog inverzibilnih ostecenja nervnog sistema. Zapazeno je da se posle nekoliko izrazenih trovanja klinicke manifestacije javljaju i pri kracim ekspozicijama. Dijagnoza se potvrdjuje nalazom povisenih koncentracija olova u urinu dok drugih toksikoloskih pokazatelj a nema. kada imaju subakutni tok. Posledice koje ostaju posle zavrsenog lecenja tezih oblika trovanja predstavljaju kontra indikacije za dalji rad sa olovom i drugim hemijskim stetnostima. higijenskih i medicinskih mera zastite. dezorijentacija. pa se pri ovom trovanju ne javljaju povecane koncentracije slobodnih eritrocita. ubrzan rad ruku (pojacani refleksi). povracanje. cesti su epi napadi. halucinacije). lupanje srca i drhtanje (trema). rastvara se u benzinu. teski-povecano psihomotoma razdrazljivost. razdrazljivost.

temperatura 40 stepeni C i teski . vece koneentraeije izazivaju kasalj. cesto su praceni jakom glavoboljom i krvarenjem iz nosa. Dolazi do akutnog plucnog endema koji dovodi do povecanog pritiska u plucnim kapicarima. Klinlcka slika profesionalnog trovanja amonijakom moze biti akutnog (manje koneentraeije: nadrazaj gomjih disajnih puteva. umeren osecaj straha. Preveneija : prethodna toksikoloska oeena novih preparata i sanitama kontrola. fozgen. vrtoglaviea.. oni koji pretezno pogadjaju plucni perenhim. akutni plucni edem i momentalna smrt. znatno vece koneentraeije izazivaju glavobolju. bezbednost pri radu sa pestieidima. Jako su toksicni za coveka i tokom rada prodiru u organizam preko disajnih puteva. medieinska zastita radnika. Vece koneentraeije: opekotine. hipertroficnog katara nosa i zdrela. hronicni bronhitis i anemiju). Prva pomoc kod akutnog lecenja sastoji se u sto hitnijem ispiranju oeiju vodom. digestivnog trakta i preko nepovredjene koze. obilno znojenje. mucnina. asmatifomi bronhitis.koma. simptomi edina puta. redje pogadjaju plucni perenhim (S02. Hronicna izlozenost niskim koneentraeijama dovodi do hronicnog bronhitisa i konjuktivitisa.smanjuje se njihova koneentraeija ispod vrednosti propisanih maksimalno dozvoljenih koneentraeija ili se uklanjaju gasovi iz radne sredine. inhalaeijom vodene pare i vazduha. poremecaj disanja) i hronienog trovanja (javlja se kod radnika koji su zaposljeni u industriji pestieida). Profesionalno trovanje amonijakom NH4 Amonijakje vazan izvor za dobijanje vaznih azotnihjedinjenja.Trovanje organofosfornim jedinjenjima Koriste se kao insektieidi u poljoprivredi i predstavljaju derivate fosfome kiseline. Preveneija: je primena tehnicko-preventivnih mera zastite . slabljenje vida i povracanje. Klinlcka slika trovanja potice u obliku akutnog (lako-glavobolja.nesanica. kod izrazajnog akutnog trovanja nesposobnost za rad traje 25 dana i vise i prelazak na novo radno mesto. Kod bronhitisa antibiotsa terapija. poremecaj mokrenja. najcesce izazivaju ervenilo i otok sluzokoze nosa. 13 . N02). Profesionalno trovanje iritansima U ovu grupu spadaju veci broj gasova. Oeena radne sposobnosti kod lakih oblika akutnog trovanja nesposobnost za rad traje nekoliko dana i vracanje na radno mesto. Osnovni put prodiranja je respiratomi trakt. povracanje) i hronienog oblika (pojava hronicnog konjuktivitisa. gadjenje. Prema delovanju na organizam dele se na: one koji pretezno iritiraju disajne puteve.

Izvori izlozenosti (ekspozicije): arsen se u prirodi retko nalazi slobodan. tezi je od vazduha i slabo rastvorljiv u vodi. Sivi (metalni) arsen je postojaniji. uz dodavanje kiseonika. Pojavljuje se kao sivi i zuti arsen. Pacijenta treba odmah transportovati u bolnicu. skeletu i socivima (ocima). Postoji sarno akutni oblik trovanja i razlikujemo tri perioda: o period pocetne promene (neposredno po udisanju gasa). preko organa za varenje i preko koze. Na vlaznom vazduhu sivi arsen se oksidise na sobnoj temperaturi a arsentrioksid koji zapaljen gori plavicastim plamenom pri cemu se stvara beli dim karakteristicnog mirisa na beli luk. Arsen se transportuje kroz organizam putem krvi vezan za hemoglobin. Upotrebljava se u preradi koze i krzna. u industriji bojnih otrova i za izradu nekih boja. bakra. Fozgen prodire u organizam preko disajnih organa i ne nadrazuje gornje disajne puteve vee deluje naduboke delove disajnih organa (alveole. Najcesce su u upotrebi arsenska neorganska i organska trovalentna i petovalentnajedinjenja. o latentni period (duzine 3 -12h u kome su karakteristicne pocetne promene) i o period nastanka endema pluca (sa izrazenom dispnejom cijanozom. kosi. zubima. Zuti arsen isparava na obicnoj temperaturi i zajedno sa bakrom. U I svetskom ratu koriscen je kao vojni otrov. odmah po udisaju gasa. kasljem izbljuvka) Kod izlaganja visokim koncentracijama otrovani brzo umire i prestaje cirkulacije krvi u plucima. tecnom i gasovitom stanju. leapapirit. Profesionalno trovanje fozgenorn Fozgen COC02 je bezbojan nezapaljiv gas. omoguciti mu mir i utopliti ga. bubrezima i plucima. Arsen (As) Arsenje nemetal koji se ubraja u amfotermne elemente. noktima. cinkom i olovom gradi bronzu. za konzerviranje drveta.a grupi periodnog sistema. kao pesticid. ima miris trulog voca. dok zuti arsen nastaje naglim hladjenjem arsenovih para. Toksikokinetika arsena: apsorpcija arsena odvija se preko respiratornog sistema. koja mogu biti u cvrstom. Ima ga i u rudama olova. Leeenje se sastoji u preduzimanju mera pre pojave vidnih simptoma. auripidnit. kobalta i nikla. pripada V . u proizvodnji stakla i emajla. Dugotrajna ekspozicija najveca je na kozi. Arsen prolazi kroz placentu ploda i toksicno deluje 14 . Najveca opasnost trovanja fozgenom postoji pri primeni sredstava za gasenje pozara koji sadrze tetrahlor ugljenik i pri zavarivanju u hladnjacama gde ima hloriranih uglj ovodonika j er se tom prilikom stvara fozgen. bronhiole) i ostecuju endotel kapilara pluca.Prevencija se sastoji u tehnickim merama zastite i medicinskoj zastiti. njpoznatije arsenove rude su: arsenopirit. moze da se javi akomulacija ujetri. manje kolicine se vezuju za proteine plazme.

promene na noktima i kosi. leukocita. bubrege. srce i centralni nervni sistem.gubitak pamcenja i promene licnosti. Moze se videti i vise pruga. Najveca kolicina arsenovihjedinjenja izlucuje se urinom. Razvoj cerebralnih poremecaja centralnog nervnog sistema ispoljavaju se u pojavi glavobolje. ostecenje bubrega i srca. grcevi. jetre. karcinoma koze. Na noktima se mogu pojaviti karakteristicne "mees-ove pruge". rastvara se u plazmi i dospeva u tkiva gde ispoljava svoja toksicna dejstva najetru.). prolivi kad kad sa krvlju i mirisom na beli luk).na plod. a kasnije se sa rastom nokta pomeraju prema vrhu. Izrazeniji slucajevi trovanja u kojima posle akutne faze ostecenja nervnog sistema. zdrelu. stezanjem u grudima i kasljem. U pocetku nastaju poremecaji senzibiliteta (osecaji). leukemije i dr. Sistemski efekti ispoljavaju se kao cirozajetre. degeneracija perifemih nerava i dr. U slucaju prezivljavanja kao posledica mogu nastati promene na kozi. gubitkom u tezini. Javlja se hronicno iskasljavanje i hronicni bronhitis. sto znaci da je ekspozicija arsenom bila visekratna. sivo bele poprecne pruge velicine 1-2 mm. pojava bradavica. Ostecenje perifemih nerava (arsenska polineoropatija) javlja se nekoliko nedelja posle akutnog trovanja ili cini sliku hronicnog trovanja. Klinlcka slika: akutno trovanje nastalo inhalacijom arsenovihjedinjenja izrazava iritaciju koze i sluzokoze. moze da se j avi i izrazito zutilo na dlanovima (hiperpigmentacija). poremecaji granulocita. Hematoloski poremecaji ispoljavaju se kao promene kostane srzi uz anemiju. Manifestuje se pecenjem i osecajem grebanja u ocima. Hronicni efekti trovanja arsenovodonikoa ispoljavaju se i preko pojave psihoorganskih sindroma. Hronicna trovanja arsenovodonikomjavljaju se pri dugotrajnoj ekspoziciji ovom gasu. crvenila. poremecajima vida i paralize ekstremiteta. retargije. koje su vidljive u pocetku. Zbog ostecenja srca nastaje sekundami sok. zatim dimetil arsenske kiseline i arseno betamina u urinu. Ekspozicija arsena povecava rizik od nastanka bronhogenog karcinoma. delirijuma. nekroza bubrega. manifestuje se opstom slaboscu. malaksaloscu. bolni dodiri. Laksi oblici akutnog trovanja sa neznatnim manifestacijama na kozi i sluzokozi ne ostavljaju trajne posledice i ne umanjuju radnu sposobnost. Ispoljavaju se znaci ostecenja centralnog nervnog sistema . motome paralize razlicitog stepena sa atrofijom misica. povracanje. bubrega i hematopoesnog nervnog sistema umanjuju radnu sposobnost u zavisnosti od stepena gubitka funkcija tih organa. doza arsenovodonika iznosi 180 mg/kg telesne mase (LD 50 = 180mg/kg tm. poremecaji funkcije jetre i bubrega i poremecaji bazomotomih pokreta (ruku pre svega). hronicni hepatitis. Smrt nastupa za 24h do 4 dana. Bloloskl monitoring: u bioloske pokazatelje ekspozicije neorganskog arsena ubraja se ukupna koncentracija neorganskog arsena. nosu. znacima anemije. Najtezi oblici trovanja ispoljavaju se 30 min do 24h posle unosenja arsenovihjedinjenja (gadjenje. Mesove pruge sadrze arsen u mnogo vecem procentu nego nepromenjeni delovi nokta. bubrega i perifemog nervnog sistema. Hronicna trovanja se ispoljavaju u promenama na kozi u vidu ranica. 15 . konjuktivita i disajnih puteva. ostecenjima jetre. Arsenovodonik As H3: se unosi u organizam inhalacijom. Na sluzokozi nosa hronicni iritativni efekti mogu biti ostecenja i performanca nosne kosti. Ostecenje bubrega u vidu nekroze direktna je posledica toksicnog dejstva arsena. kome.

uglavnom u vidu minerala glinokita. U dodiru sa suvim vazduhom na sobnoj temperaturi ne menja svoje osobine. u proizvodnji plasticnih masa. a zagrejani kadmijum sagoreva u oksid crvenim plamenom. cijanidi.Kadmijum Cd Kadmijumje srebmasto beli metal.Cd baterija i akumulatora. pri cemu se javlja direktan uticaj kadmijuma na enzime koji ucestvuju u metabolizmu i stvaraju kostane srzi. Kao posledica ostecenja bubreznih funkcija nastaje osteroporoza. u industriji pesticida (ulazi u sastav fungicida i insekticida). kadmijum potiskuj e cink iz raznih enzima. Pri vezivanju kadmijuma nastaju promene u tercijalnoj gradji proteina i izmene funkcionalnih i antigenskih svojstava. u el. Izvori izlozenosti: u zemljinoj kori nalaze se relativno male kolicine kadmijuma. Procenjuje se daje bioloski poluzivot kadmijuma u ljudskom organizmu izmedju 15 i 30 godina. pripada II b grupi periodnog sistema. Glavni izvor ekspozicije stanovnistva jeste kontaminirana hrana (zitarice i pinnae koji poticu iz podrucja u kojima je zemljiste kontaminirano kadmijumom) kao i prilikom pusenja. stakla. Industriji. Klinlcka slika: inhalacija visokih koncentracija dimova kadmijuma posle latentnog perioda od nekoliko sati prouzrokuje klinicku sliku koja podseca na metalnu groznicu 16 . Najveci deo kadmijumovihjedinjenja koristi se za zastitu od korozije i proizvodnju Ni . Do profesionalne ekspozicije dolazi vee pri proizvodnji kadmijuma. i dr. jetra i misici. Kadmijum dospeva u cirkulaciju krvi kojom se transportuje do odredjenih depoa. keramike i emajla. Cist ili u legurama upotrebljava se kao pigment u proizvodnji boja. Na vlaznom vazduhu postepeno se prekriva oksidom i gubi sjaj. U tkivima se kadmijum vezuje sa proteinima. tako da se posle nekoliko godina u bubrezima nalazi i do 50% ukupne kolicine kadmijuma u organizmu. Toksikokinetika: kod osoba profesionalno izlozenih kadmijumu. Prodiranje u pluca zavisi od velicine hemijskog sastava cestice. Za nastajanje promene na kostima znacajna je povisena kolicina tiroidnih hormona koji prate ostecenje bubreznih funkcija i pojacava deminerilizaciju kostiju.sulfihidrilna grupa proteina. Po prestanku izlozenosti kadmijumu postepeno prelazi iz depoa jetre u bubrezne depoe. Kadmijum se eliminise iz organizma preko organa za varenje i urinom. U krvi se rasporedjuje izmedju eritrocita i plazme. Najznacajniji depoi kadmijuma u organizmu coveka jesu bubrezi. Takodje postoji antagonizam (netrpeljivost) izmedju cinka i kadmijuma: pri ekspoziciji visokim koncentracij ama kadmijuma. Najpoznatije soli su: halogenidi. Toksikodinamika: kadmijum kao i ostali teski metali ima veliki afinitet prema odredjenim grupama . za proizvodnju fluorescentnih ekrana i u nukleamoj industriji (kao apsorber neutrona u reaktorima). sulfini. a ukupnoj elspoziciji doprinosi i unosenje kadmijuma preko organa za varenje i preko koze. Ostecenje bubreznih funkcija najcesee su prva manifestacija toksicnih efekata kadmijuma i ispoljavaju se ostecenjem ostalih funkcija bubrega. nitrati. Ovaj oksidje skoro nerastvorljiv u vodi au kiselini se lako rastvara gradeci odgovarajuce soli. inhalacijaje glavni put ulaska u organizam. Tokom procesa przenja rude i redukcije njegovih oksidajavlja se velika kolicina dimova rude i prasine.

). cetvoro. tro. Do profesionalne izlozenosti dolazi i pri proizvodnji stakla jer se piroluzit koristi za obezbojavanje i bojenje stakla. Medjunarodna organizacija za istrazivanje raka. bolovi u grudima. povracanje. Bilojk! monitoring: procena intenziteta ekspozicije obavlja se na osnovu odredjivanja kadmijuma u krvi i urinu. Pri gutanju (unosenju) kadmijumajavlja se gadjenje. gadjenje i dr. Porastom upotrebe bezolovnog benzina dolazi do znatnog porasta izlozenosti 17 . piroluzit. nastaje klinicka slika akutnog bronhitisa. U blazim slucajevima trovanja tegobe traju nekoliko dana i zatrovani se oporavlja bez posledica. Najpoznatije jedinjenja mangana su: manganoksid. bolovi u trbuhu. srebrnasto -beli metal izuzetne tvrdoce zbog cega je veoma krt. Ocena radnih sposobnosti osoba izlozenih kadmijumu zavisi od koncentracije kadmijuma u biloskom materijalu. U tezim slucajevima smanjuju se koncentracione sposobnosti bubrega i kao posledica togajavlja se kalcijum u mokraci. povracanje i prolivi. Ako su koncentracije dimova kadmijuma vrlo visoke. Najcesce pojave ovih kancera povezuju se sa inhalacionom prasinom tokom proizvodnje kadmijuma i sa inhalacijom prasine kadmijuma u proizvodnji Ni-Cd akumulatora. Ocenjivanje radne sposobnosti: osobe kod kojihje utvrdjeno akutno trovanje kadmijumom bez posledica. Odredjivanje koncentracije kadmijuma u urinu akutno izlozenih osoba pruza preciznu informaciju 0 koncentraciji kadmijuma u bubrezima i depoima. preradi rude i topionici rude. svrstalaje kadmijum u prvu grupu humanih kancerogena. mangansulfat ijedno organsko jedinjenje mangan-etilen-bisditiokarbonat. Mangan (Mn) Mangan. konjuktivitis i dr. Izvori izlozenosti: u prirodi nema slobodnog mangana vee u obliku jedinjenja. glavobolja. jetri i bubrezima i one mogu limitirati radnu sposobnost. nisu sposobne za rad u zoni ekspozicije kadmijumom.(groznica.Pripada II grupi periodnog sistema. Pojava kancera na plucima i prostati moze se povezati sa profesionalnom ekspozicijom kadmijuma. Prema preporukama svetske zdravstvene organizacije osobe kod kojih se utvrde znaci pojacane ekspozicije kadmijumu ili povisene koncentracije proteina u urinu. U blazim slucajevima posle nekoliko dana bolesnik se kompletno oporavlja. Dugotrajna ekspozicija kadmijuma najcesee izaziva ostecenje bubrega. sposobne su za dotadasnje poslove. u pocetku u urinu se nalaze sarno proteini. U tezim slucajevima nastaje oboljenje srca (kardiovaskularni). Do izlozenosti dolazi vee pri eksploataciji ruda. u keramickoj industriji i pri proivodnji suvih baterija. kasalj. Tezi oblici trovanja mogu ostaviti trajne posledice na plucima. Najvece kolicine mangana koriste se u celicanama za proizvodnju visokokvalitetnog celika. sesto i sedmovalentan (najstabilnija su dvovalentnajedinjenja). Poremecaju bubreznih funkcija izazvani kadmijumom inverzibilni su i imaju spor i progresivan tok. Koncentracija kadmijuma u krvi osoba koje su akcidentno izlozene kadmijumu pokazuje prosecnu ekspoziciju tokom prethodnih meseci. nastupa sok i posle nekoliko dana dolazi do smrti. Gradi jedinjenja u kojima je jedno.

napomiji. problemi pri govoru.zatrovane atmosfere manganom kao i zabraniti rad sa drugim neuroticnim materijama. U ovom stadijumu ispoljava se intenzivno drhtanje koje u pocetku bolesti zahvata misice prstiju saka a kasnije zahvata i jezik. Toksikodinamika: mangan dovodi do razlicitih funkcionalnih i morgoloskih poremecaja u centralnom nervnom sistemu koji podsecaju na perkinsonovu bulest. naime smatra se da jon trovalentnog mangana pojacava autooksidaciju enzima pri cemu nastaju slobodni radikali koji dovode do peroksidacije masti u centralnom nervnom sistemu. U ovoj vrsti goriva tetra-etil-olovo zamenjuje metilciklopenmangan-trikarbonil (MMT). bezvoljnost. Zbog drhtanja menja se rukopis. Klinicka slika hronicnog trovanja manganom moze se podeliti u tri stadijuma: 1. 3. konjuktivitis i crvenilo. manganova maska lica. Zbog inhibicije enzima koji ucestvuju u oksidativnim procesima. glavobolju. a kod napredovanja bolesti drhtanje zahvata velike grupe misica i nastaje drhtanje ruku. Mangan je neophodan mikroelement za zivotinje i ljude jer se koristi u sintezi enzima. U visokim koncentracijama mangan oksid u atomsko cistom stanju izaziva simptome metalne groznice. 2. od koga zavisi pravilan rast i razvoj kostiju. Ocenjivanje radne sposobnosti: u prvom stadijumu bolesti prekid izlozenosti dovodi do spontanog povlacenja neuroloskih simptoma. pojacano znojenje. Glavni put ulaska mangana u organizam profesionalno izlozenih osobajeste inhalacija. grcevi u misicima i dr. gubitak apetita. glavobolje. dolazi do mucanja. Klinlcka slika trovanja: lokalno dejstvo manifestuje se promenama na kozi peckanjem i svrabom u ocima. bezrazlozne promene raspolozenja.mozga. ponavljanja pojedinih slogova. nespretnost komplikovanijih pokreta. u celijama dolazi pri trovanju manganom. takodje neophodanje zbog ucesca u metabolizmu enzima katelolamina neophodnog za normalao funkcionisanje centralnog nervnog sistema. karekterisu izrazeni neuroloski poremecaji koji podsecaju na parkinsonovu bolest. poremecaj koordinacije pokreta. Kod prethdnih i periodicnih lekarskih pregleda posebnu paznju 18 .stanovnistva manganu. bolniji. nogu i specificni pokreti lica. karakteristise opste i nespecificne tegobe kao sto su: osecaj slabosti. bubrega. Soli mangan oksida u visokim koncentracijama deluju iritativno na kozu i sluzokozu. do stvaranj a slobodnih radikala. karakterisu izrazeniji neuropsihijatrijski poremecaji kao sto su: pojacana agresivnost. Izrazena je nestabilnost pri hodu i stajanju zbog cega postoji sklonost ka padanju unapred. hidrotinsulfata. javlja se vrsta hoda kao kod petla. medjutim takve osobe treba trajno iskljuciti iz ekspozicije . nadrazeni kasalj i kijanje. poremecaji sna sa nocnim morama. bolove u grudima. U izrazenim slucajevima manganizma hod postaje sporiji. misica i pankreasa. kasalj. Nakon apsorpcije mangan se krvotokom distribuira do jetre. U toj fazi ispoljava se monotonost u govoru. Izjetre se eliminise preko rub odakle se izmetom izbacuje iz organizma. Zbog nestabilnosti onemoguceno je brzo kretanje. tj. Manje kolicine mangana mogu dospeti u organizam i preko organa za varenje i preko koze.

Isparenja elementame zive gotovo 100% se apsorbuju u plucnim alveolama organa za varenje. metalurski proeesi dobijanja srebra i zlata. barometri). Po prestanku izlozenosti zivi nastaje redistribueija pri cemu ziva iz ostalih tkiva a narocito iz tkivajetre prelazi u bubrege. prodiru kroz plaeentu i akumuliraju se takodje u tkivu eentralnog nerbnog sistema gde j-nja zive pokazuju poseban afinitet prema strukturi malog mozga. jetri. tankom erevu. koji ima jaca toksicna dejstva od neorganskihj-nja zive. Karakterisu je visoka specificna gustina. koji su pri relativno malim kolicinama rastvorenog metala tecne ili testaste. J-nja sa radikalom dugog lane a apsorbuju se brzo i metabolisu u jetri. Neorganskajedinjenja se posle apsorpeije pretzno nalaze u plazmi vezana za proteine gradeci albumine. plucima i u manjim kolicinama u eentralnom nervnom sistemu. metilziva i etilziva. Zbog svoje rastvorljivosti u mastima. Osobe kod kojih se utvrde znaei neuropsihijatrijskog poremecaja. Nasuprot neorganskimj-njima. Najpoznatiji amalgami su sa zlatom. dok se zivin hlorid koristi kao fungieid za zastitu semena psenice. amalgane. fulminat. pri cemu nastaje jon dvovalentne zive. Organska jedinjenja zive primenjuju se u industriji pestieida (uglavnom kao fungieidi). nisu sposobne za rad u radnoj atmosferi sa manganom. Distribueija i deponovanje organskij j-nja zive zavisi od duzine lanea organskog radikala. Zivin sublimat se koristi kao dodatak sa fungieidnim svojstvima u impregnaeiji drveta. Ziva veoma lako sa drugim metalima gradi legure tzv. srebrom i kalajem. pri konzerviranju i prepariranju zivotinja. najznacajniji je respiratomi put ulaska zive u organizam. hronicna oboljenja disajnih puteva ili/i utvrdjena izrazena anemija. Organskaj-nja zive sa radikalom kratkog lane a znatno se sporije metabolisu i nalaze uglavnom u eritroeitima. sreu. Najznacajnija neorganska jedinjenja zive jesu: zivinsulfid. dobra provodljivost elektricne energije i visoka lineamost pri sirenju. Ziva (Hg) Ziva pripada II b grupi periodnog sistema Onajejedini metal koji se na sobnoj temperaturi nalazi u tecnom stanju. zivinnitrat. misicima. Izvori izlozenosti: najvazniji izvori izlozenosti elementamoj zivi jesu: metalurski proeesi prerade rude pri kojima se dobija elementama ziva. proizvodnja zivinih i fluoreseentnih eevi. zivin fulminat se upotrebljava u vojnoj industriji za proizvodnju detonatora. Ziva se deponuje u bubrezima. 19 . gde gotovo do neorganskihj-nja ne izazivaju nikakve promen. organskaj-nja zive imaju visok stepen apsorpeije iz tankih ereva. Bioloski poluzivot ovih j-nja krece se u rasponu od 70 do 90 dana.obratiti na neuropsihijatrijsko stanje. u industriji boja (kao zastita komponenata u pripremi boja). a od organskij jedinjenja alkilna jedinjenja. Eliminaeija organskihj-nja zive sa radikalima kratkog lanea odvija se preko organa za varenje u vidu j-nja sa glutatinom. proizvodnja i primena zivinih amalgama i proizvodnja i primena zivinih amalgama i proizvodnja instrumenata za merenje razlicitih fizickih velic ina (termometri. zatim proizvodnja hlora zasnovana na hidrolizi natrijum-hlorida (Na CI) pri cemu se kao katoda koristi ziva. Posle apsorpeije u prvoj fazi metan-ziva se pretzno nalazi u epruvetama i prolazi plaeentualnu barijeru. Toksikokinetika: u uslovima profesionalne izlozenosti.

Zbog drhtanja misica jezika. odnosno tamna boja desni. javljaju se neuropsihicki poremecaji i zivin rub. kod hronicnog trovanja emlementarnom zivom. stalan umor. gubi se kontrola nad ponasanjem. ima samoubilacke tendencije. odnosno tamna boja usled akumulacije zivinog sulfida da senima. nesanica. Na perifernom nervnom sistemujavljaju se poremecaji. Mogu da se jave i promene na tankom i debelom crevu. U slucaju prekida izlozenosti tegobe brzo nestaj. Zivino drhtanje (tremor) javlja se prvo na ocnim kapcima. Ukoliko se ne prekine ekspozicija zive drhtanje zahvata ostale delove tela i zahvata sve vece misicne mase. depresija. Pri drugim slucajevima izlozenosti javljaju se promene u sluzokozi usne duplje u vidu sitnih ranica. usled cega dolazi do poremecaja 20 . dolazi do sukoba sa saradnicima a narocito sa predpostavljenima. straha od gubitka posla i narocito je izrazena ako neko posmatra dok radio U periodima izmedju ovih napada zatrovani je depresivan. U bubrezima ziva je uglavnom vezana za metalotianine. Javlja se nadrazajni kasalj. gubitak apetita. gubitak pamcenja i nervoza. Usled toga povecava se razlaganje masti u nervnom sistemu i nastaju ostecenja celijskih membrana. Pored nespecificnih simptoma kao sto su slabost. Ulaskom u organizam one narusavaju normalne biohemijske procese u organizmu. gubitak volje za rad. zahvata sitne misice jezika koji vremenom postaju sve grublji i nepravilniji. akutni hemijski bronhitis. Va pojava povezana je sa gubitkom samopouzdanja. gadjenje. povracanje. krvave stolice i dr. bol u grudima. U slucajevima izuzetno visoke ekspozicije moze doci do razvoja endema pluca i smrtnog ishoda. melanholican. zahvaceno je celo telo tako da se drhtanje javlja i u snu. Neuroticni efekti zive takodje su posledica vezivanja za enzime i proteine i povecane produkcije proizvodnje slobodnih radikala. drhtavica i glavobolja. Zbog specificnosti metabolizma zive nema razlike u simptomima trovanja tj.Toksikodinamika: toksicne osobine zive uglavnom su posledica inaktivacije enzima koji imaju sulfihidrilne grupe. klinicke manifestacije. Trovanje gasovimaje kao i drug a trovanja patoloski proces koji nastaje delovanjem na organizan spoljasnjih hemijskih materija u gasovitom stanju. otezan je govor. malaksalost. gde kao posledica inhibicije ovih enzima nastaju poremecaji u prelazu elektrona koji dovode do nastanka slotdnih radikala koji direktno uticu na funkciju bubrega. Simptomi trovanja zivom: do akutnog trovanja dolazi posle inhalacije visokih koncentracija zivinih para. hipersalivacija (pojacano lucenje pljuvacke). Zajedno sa ovim simptomimajavlja se osecaj metalnog ukusa u ustima. Ovaj proces strukturno i funkcionalno ostecuje nervni sistem. U pocetnoj fazi hronicnog trovanjajavljaju se nespecificne promene kao sto su umor. Trovanje gasovima Po ucestalosti u profesionalnoj toksikologiji znacajno mesto pripada trovanju gasovima. njenim neorganskim jedinjenjima i organskimjedinjenjima sa radikalom dugog lanca. neraspolozenje. a kasnije se javlja takozvani zivin rub. U sastav neuropsihickog sindroma ulaze nespecificne promene kao sto je zivin premor. malaksalost. Usled dugotrajne izlozenosti zive javlja se sve veca razdrazljivost zatrovanih. zbog ovog nastaju ostecenja celijskih membrana i poremecaji njihovih funkcija. drhtanje. ubrzava disanje. Ubrzo se razvija slabost. U poodmaklom stadijumu bolesti.

Hlor (el) Hlor je veoma reaktivan zuto-zeleni gas neprijatnog mirisa koji gusi i nadrazuje. bubrezni. hematoloski ili poremecaji organa za varenje. Sa gasenim krecom obrazuje hlomi krec.5 puta je tezi od vazduha. sa vodonikom stvara zapaljivu i eksplozivnu smesu a sa ugljenom kiselinom stvara fozgen.) "Fizioloska klasifikacija" o nadrazljivci i o zagusljivci. vodonik. Upotrebljava se za sterilizaciju vode za pice. sumpordioksid. sumporvodonik. starost i dr. Hemisjke zagusljivce (ugljenmonoksid. koje svojim delovanjem izazivaju poremecaje disajnih puteva. S obzirom na dobru rastvorljivost hlora u 21 . od blagih manifestacija intoksikacije do smrtnog Klinlcka slika trovanja: predstavlja skup poremecaja kojima mogu dominirati respiratomi. poremecaj ravnoteze i dr. trajanja izlozenosti. individualnih karakteristika otrovanog (pol. cijanidi) koji narusavaju razmenu gasova u tkivima i krvi uprkos dovoljnoj kolicini kiseonika u respiratomom vazduhu. azotom i kiseonikom. toksikokinetike i toksikodinamike stetnog gasa. fozgen). Pri isparavanju tecni hlor daje s vodenom parom belu maglu stvarajuci hlorovodonicnu i hipohlomu kiselinu. hlorovodonik i hipohlorasta kiselina i slobodni kiseonicki radikal uticu na reakcije sa sulfihidrilnim grupama i proteinima. Oko 2. jetreni. Glavni izvor u industriji jeste proizvodnja hlora putem elektrolize kuhinjske soli i putem oksidacije hlorovodonika. Toksikokinetika i toksikodinamika: hlor prodire u organizam preko organa za disanje. Hendersona Hagarda . Izvori izlozenosti: u prirodi se nalazi slobodan u manjim kolicinama. kardiovaskuami. u industriji hartije i tekstila. godine. gde u kontaktu sa tkivom i vlagom disajnih puteva nastaju hlorovodonicna i hipohlorasta kiselina. funkcija razlicitog stepena. U malim kolicinama ga ima u vulkanskim gasovima. amonijak) ina donjim delovima disajnih puteva (azotni oksidi. Zagusljivci deluju zajedno sa oksidacijom tkiva i mogu da se podele na: proste zagusljivce (azot. Stepen izrazenosti i tezina ovih simptoma zavise od: koncentracije. parcijalnog pritiska gasova. Hipohlorasta kiselina se pritom razlaze na hlorovodonik i kiseonicki slobodni radikal 02. neuropsihicki. Hlor je snazno oksidativno sredstvo naposredno reaguje sa mnogim metalima i sa svim nemetalima sem ugljenikom.fizioloskih ishoda. nastaje delovanjem ultra ljubicastih zraka na aerosoli hlora iznad povrsine okeana. pri ekstrakciji metala iz rude i u farmaceutskoj industriji. metan) cije se dejstvo zasniva na istiskivanju kiseonika iz vazduha koji se udise. dezinfekciju zagadjenih voda. Zajedno gasoviti hlor.gasove dele na dye osnovne podele: Nadrazljivci u zavisnosti od stepena rastvorljivosti u vodi. Pod pritiskom lako prelazi u tamnu zuto-zelenu tecnost. ispoljavaju iritativne efekte na gomjim delovima disajnih puteva (hlor. ugljen-dioksid. Kod nadrazjivaca faktor koncentracije ima veci znacaj od trajanja izlaganju.

Kod srednje teskih i teskih trovanja posle lecenja koje traje oko 2 meseca. U slucaju popustanja rada srca obavezno davati kardiotonike sa brzim dejstvom. Pri udisanju niskih koncentracija (najcesee u industriji) nastaje crvenilo oka i grla. povracanje. Umereno povisena koncentracija hlora izaziva pecenje u ocima. bol u grudima. utopliti i obezbediti mu apsolutno mirovanje (vrlo oprezno postupati pri pregledu i transport do bolnice izvrsiti u lezecem polozaju). jakog straha. hronicni bronhitis. traheja i koze. zahteva se povremeno udaljavanje sa poslova gde postoji mogucnost kontakta sa hlorom i drugim toksicnim gasovima. privremena nesposobnost traje 3-7 dana i radnik se obicno vraca na raniji posao. trovanja zavise od intenziteta i trajanja ekspozicije. U pocetku lecenja davati bronhodiletatore. Hronicni oblik trovanja posledicaje dugotrajne ekspozicije niskim koncentracijama hlora. cijanoza. U slucajevima sa trajnim ostecenjem respiratomog sistema i izrazenim znacima hronicnog trovanja trajno iskljuciti radnika iz kontakta sa materijama koje nadrazuju disajne organe. gubitak svesti i prestanak rada srca.vodi iritativni efekti ispoljavaju se na kozi. paralizu disanja i refleksno zaustavljanje srca. Stanje se postepeno smiruje i nastaje faza mirovanja da bi se nakon 6 do 24h iznenada ili na manji fizilki napor razvio akutni oblik trovanja (kasalj. Pri udisaju vrlo visokih koncentracija hlora nastaje trenutna smrt usled refleksne inhibicije disajnog centra. Moze da se javi opsta slabost i poremecaj organa za varenje. 22 . N eophodno j e zatrovanog iskljuciti iz daljeg kontakta sa hlorom. jako iskasljavanje. diskretni kasalj. bol u trbuhu i cijanozu. Davati kiseonik i to zapoceti sto pre. zdrela. povracanja ili proliv. ocima i duz celog respiratomog sistema. Leeenje zatrovanih: lecenje treba zapoceti vee pri pojavi minimalnih znakova trovanja. laringitis. Lecenje hronicnih trovanja zavisi od slucaja do slucaja. Ispoljava se kateralnim promenama gomjih disajnih puteva. opstu slabost. poviseno i neregulamo disanje i cijanoza (plavetnilo). antibiotike i druge lekove. prethodnog stanja disajnih puteva kao i eventualnih bolesti srca. Na periferiji nervnih zavrsetaka dolazi do usporavanja krvotoka. osecaj gusenja. posle nekoliko sekundi sledi ucestalo. Ponekad i pored sve brzine terapije prognozaje losa. nosu i zdrelu. Na alveolnim celijama dolazi do ostecenja celija (membrana) alveola i do oslobadjanja histemina kao i do povecanja propustljivosti krvne plazme ili krvi u plucima i dolazi do krvnog ispljuvka. pa cak i pri postoj anju sumnj e da j e doslo do udisanj a hlora. Klinlcka slika: klinicke manifestacije Ocenjivanje radne sposobnosti: u slucajevima lakih akutnih trovanja. pri cemu moze da se javi gadjenje. osecaj pritiska u grudima. muku. toksikartija sa znacima soka). Udisanjem visokih koncentracija hlora izaziva kratkotrajnozaustavljanje disnja. Vrlo visoke koncentracije hlora izazivaju refleksni grc bronhija. Nastaju znaci iritacije i zapaljenja sluzokoze nosa. svuci ga. osloboditi sve disajne puteve i ako je potrebno dati vestacko disanje. lekove za pojacan rad srca.

Medjutim. aromaticna. Javljaju se u proizvodnji vestacke svile. bolovi u grudima. radi povecanja oktanske vrednosti i to u koncentraciji od 0. moze doci do preumonije.6 do 1% gde sluzi kao antidetonatorsko sredstvo. dolazi do pojave anemije. karakteristicnog mirisa. Toksicnost benzina zavisi od njihove isparljivosti. Simptomi hronicnog trovanja su: kasalj.. Akutno trovanje moze da nastane pri vrlo velikim koncentracijama benzinskih para u radnoj atmosferi. Odrasle osobe mogu da udahnu od 20 do 50 g para benzina bez prouzrokovanja teskih trovanja. N a zubima se nalaze zelene naslage. Ove pojave se stisaju a mogu proci i nezapazeno. Simptomi su bol u grudima. a Zagadjenje zivotne sredine predstavlja ogranicavajuci faktor razvoja i proizvodnje i ugrozava zdravlje ljudi. lepljivi znoj. nagli pad srcanog rada i kolaps. Ako se javi sekundama infekcija nastaje bronhijalna pneumanija. vrlo cesto mokraca je krvava. nedostatak vazduha i cijanoze. kasalj i glavobolja.pesticidi. pri dobijanju azotne kiseline. Nastaju pri isparavanju azotne kiseline ili njenim delovanjem na metale ili organske materije. U organizam prodire preko respiratomog sistema i izaziva njegovo ostecenje. Sa vazduhom gradi eksplozivne smese. Pesticidi Da bi proizveo hranu covek ulaze velike napore ne sarno u oblasti poljoprivrede vee i u niz drugih grana ciji se proizvodi koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Prvi simptomi hronicnog trovanja su: nerva nauravnotezenost. Najznacajnije mesto zauzimaju hemijskajedinjenja koja se koriste u poljoprivredi oznacavaju se kao sredstva za zastitu bilja . Akutni periodje od 3 do 36h. Simptomi su: osecaj straha. Posle izvesnog vremena javlja se plucni edem (voda u plucima). ne moze da se zamisli razvoj medjunarodne zajednice. Stanje sive cijanoze karakterise siva boja lica. pri izradi eksploziva. Etilizirani benzin: to su benzini kojima se dodaje tetraetilolovo Azotni oksidi Predstavljaju smesu razlicitih gasova. pojava malaksalosti i misicne slabosti. Obicno vise stradaju zene. Razlikuju se siva i playa cijanoza. a omasovljenjem njihove upotrebe 23 . floru i faunu. Stanje plave cijanoze karakterise razdrazenost i snizen sadrzaj 02 u krvi. Benzin izaziva tipicno narkoticne pojave. kasalj. javlja se ostecenje srcanog misica i zeludacnocrevnog aparata. djubriva. pospanost ili nesvestica.Benzin Benzin je bezbojna tecnost. ocuvanju i preradi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. od kojih ogromna kolicina koje kao sporedni ili finalni proizvodi ili otpadne materije dospevaju u zivotnu sredinu kao zagadjivaci. Kod akutnog trovanjajavlja se nadrazaj sluzokoze ociju i nosa. Znacajan udeo u ovome ima i hemijska industrija sa nekoliko miliona j-nja. koma . bez masovne primene hemikalija.

unistavanje.monoseidi: za unistavanje puzeva arborieidi: za unistavanje drvenastih biljaka repelenti: nisu za unistavanje vee za odbijanje zivotinja 24 . kao i rasprostranjenosti u zemljistu. stetocine i korov. Smatra se da se uz upotrebu pestieida sacuva oko 70% rada od stetoCina. komunalnoj higijeni. sumarstvu.coveka. pestieidi su definisani kao "supstance iii smese supstanci namenjene za prevenciju. dok 30% propadne.nastaje ozbiljna opasnost za zivotnu sredinu. Kod nas su prometi primena pestieida regulisani zakonom 0 zastiti bilja. " Prema podaeima EPA u USAje registrovano oko 1500 razlicitih aktivnih supstanei koje se koriste u proizvodnji nekoliko hiljada vrsti pestieida. oboljenja i korova. hemijskom sastavu. gljiva. vodi i vazduhu. prema kome se pod "sredstvima zastite bilja" podrazumevaju hemijska i bioloska sredstva kojima se uspesno sprecava pojava ili suzbijaju biljne bolesti. mesavine sredstava za zastitu bilja sa vestackim djubrivima i materije koje se koriste za regulisanje. biljkama i namirnieama. Podela pesticida: 1. Oni se najcesee dele prema nameni. Dospevanjem u zivotnu sredinu pestieidi se mogu vazduhom. fungieidima i rodentieidima. namece se potreba proucavanja njihovog stetnog dejstva. I pored izrazene opasnosti. U zadnje vreme su potpuno ili delimicno eleminisana oboljenja koja prenose razni insekti. izuzev mikroorganizama koji iive na iii u coveku iii iivotinjama. defolijanti iii desikonti. koristi od upotrebe pestieida su velike. suzbijanje iii smanjenje kolcine stetocina(insekata) glodara. Savremeni pestieidi pruzaju neproeenjivu korist coveku. prema nameni: akorieidi: za unistavanje grinja desikanti: za izazivanje uvenuca i susenja biljaka defolijanti: za izazivanje prevremenog opadanja lisca insektieidi (30%): za unistavanje insekata namatoeidi: za suzbijanje nematoda rodentieidi: za suzbijanje glodara fungieidi (20%): za unistavanje gljiviea i mikroorganizama herbieidi (40%): za unistavanje korova lamieidi . Medjutim njihova masovna primena u poljoprivredi. vodom ili lane em ishrane preneti na manja ili vee a rastojanja. Polazeci od cinjenice da su pestieidi toksicni. Aktivne supstanee koje ulaze u sastav pestieida veoma se razlikuju pa postoji vise podela pestieida. Pestieidi su grupa veoma raznorodnihj-nja koja se koriste za unistavanje stetocina. Spaseni su milioni zivota i poboljsano zdravstveno stanje ogromnog broja ljudi. a koje je sluib« za zastitu iivome sredine (EPA) proglasila pesticidima:" Takodje prema ovom zakonu ''pesticidi su i supstance iii smese supstanci koje se koriste kao regulatori rasta biljaka. Prema definieiji americkog drzavnog zakona 0 insektieidima. komarei ili muve. dovodi do poteneijalne opasnosti od toksicnog delovanja. toksicnosti i mehanizmu delovanja. ne sarno za stetne vee i za korisne organizma . materije koje se prskaju tim sredstvima radi poboljsavanja njihovog dejstva.

njimaje izlozeno i stanovnistvo pri upotrebi tretiranih proizvoda. strihin halogeni derivati ugljovodonika (CmHn): DDT. Toksikodinamika: pesticidi iz grupe organo fosfomih preparata i karbonata inhibiraju acetil holiesterozu sto izaziva nakupljanje acetil holina u nervnim zavrsetcima i 25 . Pored osoba koje su profesionalno izlozene pesticidima. sistemin karbamate: cineb. pesticidi se unose preko respiratomog sistema i preko koze. skladistenju i s1. Pesticidi na bazi neorganskih i organskihjedinjenja spadaju u grupu pesticida sa veoma izrazenom akumulacij om u organizmu.prema Euro-Amerlekom I A : ekstremno opasni IB: visoko opasni II: umereno opasni III: malo opasni zakonu: Trovanje pesticidima (izvor ekspozicije): do ekspozicije pesticidima dolazi vee u procesu njihove sinteze zatim pri formulaciji pesticida kada se aktivnoj materiji dodaju aditivi u procesu pakovanja i pri drugim poslovima sa pesticidima. narocito treba istaci ekspoziciju radnika koji rae na dezinfeksiji i deratizaciji. prema toksicnosti . Osim u poljoprivredi pesticidi se koriste i u drugim oblastima. Toksikokinetika: u organizam profesionalno izlozenih radnika. prema hemijskom sastavu: neorganska i metaloorganska j -nja: bakar-sulfat. nitrofenol organofosfate: melation. Lipofilna argonofosfomaj-nja imaju afinitet da za deponiju u masnom tkivu i centralnom nervnom sistemu ali ne pokazuju tendensciju i izrazitu koncentraciju. Organskajedinjenja su lipofilna i imaju tendenciju akumulacije. sto doprinosi ispoljavanju njihovih stetnih dejstava. dikvat ostala j-nja: kumarin. Radnici su izlozeni pesticidima prilikom pripreme za aplikaciju. aziprotin dipiridile: parakvat. pri boravku u prostorijama u kojimaje vrsena dezinfekcija i s1. Do ekspozicije dolazi i pri transportu.regulatori rasta biljaka fumiganti: gasovi koji se koriste za sterilizaciju 2. hlordan homo loge derivate benzena: ksilen. karbaril triazine: atrazin. arsen III-oksid alkaloidi: nikotin. pesticidi dospevaju u jetrinu barijeru a odatle u ostale organe. Najvece kolicine pesticida primenjuju se u poljoprivredi i u ovoj delatnosti je najveci broj radnika izlozen. punjenja rezervoara i prilikom samog nanosenja. Respiratomim putem unose se vece kolicine pesticida i posle asorpcije dospevaju ujetrinu barijeru. Apsorpcija preko koze nije tako brza i po apsorpciji tokom prvog prolaza neke materije podlezu biotransformaciji jetri. Karbonati se relativno brzo transformisu (3-4 sata) i eliminisu urinom u vidu alkohola i derivata fenola. hlorofos. varfarin 3. Putem krvi.Primena pesticida predstavlja veoma vazan izvor izlozenosti.

mukopurulentni.oksibutemu kiselinu i na taj nacin njeno inhibitomo delovanje. vrtoglavica. predlaze se prekid ekspozicijepesticidima-promena radnog mesta. iznenadnim promenama raspolozenja. Takodje blokiraju receptore za gama . smanjujuCi njenu sposobnost za vezivanje joda.IX i X faktora koagulacije. kumahlor) poznato je da zbog inhibicije vitamin a k. ako je od 80 do 90% . simptomi zavise od puta prodiranja i inteziteta. kao i sa drugim opasnim materijama Profesionalne bolesti organa za disanje Hronleni opstruktivni bronhitis Razlikuju se tri vrste hronicnog bronhitisa: obican. grcenja glatkih misica i paralize. slabost. Radna sposobnost posle akutnog trovanja zavisi od posledica.. losim snovima. dolazi do pojacanog lucenja sluzi . U slucaju razvoja hronicnog trovanja zabranjuje se dalji rad sa pesticidima.teski oblici trovanja. Dijagnostika (manifestovanje) trovanja bazira se na odredjivanju aktivnosti AchE. povracanje i paralize vitalnih centara. Zatrovanog pesticidima treba sto pre odvesti u bolnicu i zapoceti Iecenje dati mu inekciju atropina na svakih 20minuta . mukoidni . guenjem i cesto sviranjem u grudima. malaksalost."infektivni". Ukoliko njih nema radnik je sposoban za posao. Mogu da se jave ostecenja jetre i bubrega kao i alergijske reakcije na kozi. nesanicom. grcevi. pojacano znojenje. Kod radnika izlozenih dugotrajnom dejstvu organofosfomih pesticida moze se ispoljiti hronicno trovanje koje se odlikuje izrazenim umorom. Ukoliko je njena aktivnost smanjena na 50% moze se ocekivati blaza forma trovanja. U toku progresije trovanja dolazi do halucinacija. Ukoliko dodje do pojave trajnih posledica. Oeena radne sposobnosti: radna sposobnost zatrovanog zavisi od aktivnosti AchE. Usled toksicnih efekata na perifemi nervni sistemjavlja se tmjenje. Klinlcka slika: u slucaju akutnog trovanja. poremecaji hormona T3.hipertenzija iz nosa i ociju. Za pesticide iz grupe antikoagulantnih radenticida(varfarin.VII. J-nja iz grupe fenooksircetne kiseline i dinitrofenoli povecavaju fosforilaciju usled cega raste produkcija toplote i nastaje hipertermija."hronicni": odlikuje se hronicnim ostecenjem disajnih puteva. iskasljavanjem. aritmija. T4 i TSH. bezvoljnoscu."pusacki".poremecaje u prenosu nervnih impulsa u nervnom sistemu.Piretini i piretroidi remete funkcije neuronskih membrana. Hronicni bronhitis je jedan od najcescih uzroka prerane invalidnosti na radu ijedan od cestih uzroka umiranja. Najcesce se javlja u petoj i sestoj deceniji 26 . tahikardije.reduktom inhibiraju sintezu II. depresija i ispoljavanja poremecaja svesti. Ditiokarbomiti remete funkcije stitne zlezde. sto remeti reduktom. Ostecenje je udruzeno sa kasljem. U pocetku se javlja glavobolja. U drug om stadijumu dolazi do porasta arterijskog pritiska. bolovi i grcevi u listovima i poremecaji senzibiliteta-osecaja. Patogeneza ostecenja izazvana dipiridilima povezuje se sa povecanjem slobodnih radikala i ostecenjem bioloskih membrana. povracanje. opstruktivni . smetnje pri disanju. razdrazljivoscu.

fozgen i formaldehidi) i pare metala (berilijum. inhibira aktivnost antiproteaza i tako povecava varenje plucnog tkiva. Lecenje: u najvecem broju slucajeva astmaticni napadi prestaju ubrzo nakon prekida izlozenosti i vise se ne pojavljuju osim kod atopicara. Virusna infekcija narusava mehanicke i imunoloske odbrambene mehanizme i time u bronhijama stvara povoljne uslove za naseljavanje i razmnozavanje bakterija iz gornjih respiratornih sistema i usta. Od profesionalnih faktora najznacajniji su: prasina. Infekcija (virusna ili bakterijska)je ponekad vazan faktor za pocetak hronicnog bronhitisa ili za pogorsavanje vee uspostavljenog stanja. Po prestanku ekspozicije simptomi najcesee definitivno nestaju. hrom i njihovaj-nja). Dijagnoza i leeenje: dijagnoza profesionalne astme potvrdjuje se verifikacijom astmaticnih napdaa na radnom mestu. da postoji dokaz 0 ostecenima plucne funkcije tokom rada. Materije velike molekulske mase (preko 1000 daltona) i male molekulske mase (ispod 1000 daltona) prouzrokuju astmaticne napade. kasalj i hipersekciju u bronhijama. daje spirometrijski nalaz pri zaposlenju bio normalan. Pri mesvitoj astmi napadi mogu biti ranog i kasnog tipa i obicno se javljaju nakon dugogodisnje izlozenosti radnika u prostoru u orne se javljaju ove materije. Moze biti alergijskog i naslednog (idiopatskog) porekla. Profesionalna astma Ovo je bolest koju izazivaju materije iz radne i zivotne sredine i dovode do astomaticnih napada. Kllnieka slika: simptomi profesionalne astme isti su kao i kod neprofesionalne astme. Najcesei uzrocnici su: krzno. Bolest se postepeno razvija i dugo traje. izlozenosti radnika. kalofonijum. bilo u toku radne smene. lekovi. Materije male molekulske mase (metali. bilo nekoliko sati pre zavrsetka rada. amonijak. magnezijum. Javlja se pretezno u socijalnim strukturama koje su izlozene teskim fizickim poslovima (radnici i zemljoradnici) zbog cegaje i nazvana "narodna bolest". prasina drveta i td. da postoji dokaz da je obolela osoba oduvek bila nepusac. daje poremecaj plucne ventilacije teskog stepena FEVl (VC 50%. azotnioksidi. hlor. gasovi (sumpordioksid. Osnovni tretmanje prekid akspozicije tj. Kllnieka slika: da bi se donela dijagnoza za profesionalnu bolest hronicnog opstruktivnog bronhitisa trebaju biti ispunj eni sledeci uslovi: da j e oboleli radio na radnim mestima na kojimaje dolazio u kontakt sa iritirajucom prasinom najmanje 10 godina. Dim cigarete izaziva bronhospazu. Uzroci nastajanja: inhaliranje duvanskog i aerozagadjenja radne i zivotne sredine najcesee su uzroci hronicnog bronhitisa. koznim testovima. tako sto se vezuju za proteinski nosac i izazivaju osetljivost i proizvodnju specificnih antitela. Rezultati koznih proba na materijale s radnog mesta imaju veci znacaj u slucaju alergijske profesionalne astme nego u slucaju drugih astmi. proteini biljnog porekla i razliciti enzimi.zivota.) mnogo su brojnije i dovode do alergijskie astme. produkti koze. 27 . monitoring om izdahnutog vazduha u prvoj sekundi.

Pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom jesu: silikoza. Osim toga organske prasine (pamuk.)ne dovode do promene u plucima koje bi se mogle oznaciti kao pneumokoticne paje nastala oboljenja bolje nazvati pneukopatije. Osnovni prigovor ovakvoj klasifikaciji jeste to sto se organska prasina i neke prasine neorganskog porekla reakumuliraju u plucima pa ne ispunjavaju uslove iz predlozene definicije pneumokonioze. Koagenske pneumokonioze odlikuju se stvaranjem kolagenskih vlakana u plucima. berilioza. azbestoza. antimonoza. usvojenaje definicija pneumokonioze koja glasi "akumulacija prasine u plueima i reakcija tkiva na njeno prisustvo". nastavak pneumokonioze kod nas i u svetu izrazito je smanjen. dolazi do stvaranja rektikulinskih vlakana paje reakcija plucnog tkiva na pocvrsini reverzibilna. Klasifikacija pneumokonioza: prema vrsti uzrocnika pneumokonioze se mogu podeliti u dye grupe: pneumokonioze izazvane neorganskom prasinom i pneumokonioze izazvane organskom prasinom. U studiji radjenoj '89. Silikoza pluea Silikoza pluca je oboljenje pluca uzrokovana inhibicijom i akumulacijom prasine slobodnog kvarca (Si02). silikoantimoza. U visokorazvijenim zemljama silikoza se danas retko javlja. nadjena je pojava silikoze pluca od 0. aluminoza. i moze dovesti do invalidnosti i smrti. U sea se poslednjih decenija belezi stalno tendencija opadanja oboljenja pneumokonioze. Prema izazvanim poremecajima pneumokonioze se mogu podeliti na: kolagenske i nekolagenske. konoplja i sl. U prvom redu to su radnici u rudnicima metala sa 28 .58% kod radnika sa ekspozicijom do 19 godina i 6. farmerska pluca.Pneumokonioze Profesionalna oboljenja pluca nastala udisanjem prasine. lan. Ciste kolagenske pneumokonioze su silikoza i azbestoza a ciste nekolagenske su: stonioza. N ekolagenska pneumokonioza j e benigno obolj enje.29% kod onih sa 20 i vise godina. Bolestje progresivnog toka. razvija se. tuberkulaoza. koalinoza. Arheoloski nalazi Rufera na dva praistorijska lesa na egipatskim mumijama ukazuju da je silikoza pluca najstarija profesionalna bolest. sideroza. Pored ovih podela postoje i mesane pneumokonioze koje istovremeno imaju odlike i kolagenske i nekolagenske pneumokonioze usled ekspozicije mesane prasine. Od silikoze mogu oboleti sve osobe koje na bilo koji nacin udisu prasinu kvarca. Steni efekti prasine na pluca eksponovanih radnika primeceni su dosta rano. destrukcija alveolame strukture i trajni oziljci na plucima.godine u cetiri rudnika metala u Srbiji. Nastanak i uzroenicl nastanka: zahvaljujuci novim tehnologijama u rudarstvu. Na cetvrtoj konferenciji 0 pneumokoniozi u Bukurestu. baritoza i sideroza. beritoza. Oboljenja izazvana organskom prasinom su: profesionalna bronhijalna astma. bisinoza. Javlja se obicno ako je koncentracija kvarca u unesenoj prasini bar 2% a izlozenost 20 i vise godina. Termin prasina podrazumeva aerosol cvrstih nezivih cestica. pneumokonioza rudara na povrsinskim kopovima i druge prasine. Ova oboljenja najcesce imaju hronican i progresivan tok i u poodmaklin stadijumima progresija bolesti se nastavlja i nakon prestanka izlozenosti prasine. boljoj ZNR.

najcesee je hronicno povecana plucna masa ili dekompenzacija desnog plucnog krila. Po hemijskoj teoriji pojava silikoze objasnjava se delovanjem Si kiseline.oslobadjanje sadrzaja belih krvnih zrnaca. postoje tri aktegorije zasencenja. pluca: kategorija 1 . dok u poodmaklom stanju tesko disanje se javlja i pri mirovanju. pluca se lepo vide. godine sva zasencenja koja poticu od silikaticnih cvorova dele se na velika i mala. samotnih opeka i na drugim radnim mestima.9%. u tunelima. Uzrok smrti danas. ovalna ili polumesecasta. 5. 2. ponekad su okrugla. 4. mehanicka. u proizvodnji plasticnih masa. Znatan profesionalni rizik postoji za radnika pri obradi granita. kategorija 3 . Prema vazecoj klasifikaciji iz 1980. kategorija 2 . ali se pluca ipakjasno vide. Kasnije se javlja i bacvasti grudni kos sa deformacijom i samih rebara. Nastanak silikoze pluca najverovatnije se odvija po sledeeim fazama: 1. oznacavaju se identifikacionom oznakom. 29 . Prognoza silikoze pluca je u osnovi nepovoljna.ponovo prodiranje-udisanje cestica Si. cak i posle prestanka izlozenosti. raspadanje belih krvnih zrnaca. radi lakseg prepoznavanja i unifikacije. Leeenje: pokretljivost plucnih krila je vrlo otezano. 3. skupljanje. inhalacija. gustine. Mala zasencanja pluca ne skracuju znacajnije zivotni vek. pluca se uopste ne vide. obicno za 10 do 15 godina skracuju zivotni vek. Javlja se opstruktivni bronhitis. fabocitoza-bela krvna zrnca pokusavaju da uniste te cestice . u kamenolomima. Pri disanju se javlja sum koji je kasnije sve intenzivniji. U pocetnom stadijumu na rendgenskom snimku pluca. 8. Merenjem Si u krvi zdravih osoba nadjenaje koncentracija od 4.grupisanje kolagena. Velika zasencenja se javljaju na gomjim i srednjim reznjevima plucanih krila. u staklarskoj industriji. Od mnostva predlozenih teorija. na drobilicama kamena. Prema medjunarodnom rendgenskom snimku pluca. vide se deformisana pluca sa retko prosejanim okruglim senkama Promene su simetricno rasporedjene na oba plucna krila. 7.postoje mnogobrojna mala zasencenja koja su gusto posejana. tuberkuloza. znacajno je sarno nekoliko. boja zavisi od vrste prasine koja je deponovana. U pocetku bolesti bolovi su redji dok se kasnije javljaju sve cesze. infektoloska.zasencenja su gusto postavljena. pripadaju istoriji. U kasnijim stadijumima bolesti javlja se hronicno plucno srce sa cijanozom. jos uvek nije reseno pitanje njenog nastanka. u rudnicima kamenog uglja i td. Moguce je lecenje sarno od komplikacije bolesti kao sto su tuberkuloza. infarkt pluca. nastale rastvaranjem Si02. au krvi silikoticara 10 do 19%. enfizem luca. stimulacija proizvodnje kolagena. Patoleska anatomija: pluca su najcesee dosta obojena. progresivna i masovna zasencenja. Rendgenske promene na plucima pri silikozi. dok ostale kao sto su: neuroloska. u krajnjem stadijumu je minimalno.malo i retko zasencenje pluca. livnicama.podzemnom eksloatacijom. Klinlcka slika: u pocetnom stadijumujavlja se napor pri samom disanju pri srednjeteskom radu. Patogeneza-nastanak: iako se silikoza pluca proucava vise od 100 godina. prodiranje i talozenje slobodnih cestica Si u plucima.neutralisanje cestica pomocu belih krvnih zmaca. Silikoza pluca je ireverzibilna i nikakvi lekovi ne mogu smanjiti jednom vee nastalu bolest. keramicarima.

alkoholu i etru. gadjenje itd. Simptomi trovanja se manifestuju u tri faze: o vee posle prvog danajavlja se nadrazaj na kasalj i glavobolja. bolovi u oblasti srca. Ovakvo stanje traje 3 do 5 dana. o oNeal-ova bolest se javlja kod radnika koji rade sa pamukom loseg kvaliteta. glavobolja. Simptomi trovanja se ispoljavaju opstom slaboscu. kao i koplikacije na plucima. kasljem. opsta slabost. Na vazduhu oksidise u braon boju. Kod hronicnog trovanja simptomi su: nadrazaji sluzokoze nosa. nervna poremecenost. To je oboljenje disajnih organa koje se razlikuje od biosinoze mad a u simptomima postoje izvesne slicnosti. U tezim slucajevima pored navedenih simptoma dolazi do besvesnog stanja. konjuktivitis i mogucnost nastajanja opsanih promena: glavobolja. vee 6 do 9h od poeetka rada. vrlo brzo umanjenje organizma vitaminom C. Nikotinje nervni otrov. osecajem grebanja u grlu. Uzrocnici ovog oboljenja su razne vrste gljivica. Tu spadaju: biosinoza. znojenjem. prethodno nadrazajno a potom dolazi do paralitickog dejstva. pa moze nastupiti smrt. a najpre dejstvuje na nervni sistem. Nikotin Maslinasta tecnost. Nikotin se susrece u proizvodnji duvana i duvanskih preradjevina.Farmerska pluea: oboljenje koje se pojavljuje kod poljoprivrednih radnika za vreme kisovitih leta pri zetvi. bronhitis. U laksim slucajevima akutnog trovanja simptomi su: glavobolja. spremanju i koriscenju budjavog sena i zita. koja se javlja 2 do 3 meseca nakon trovanja o dug uporan suv kasalj. Dobro se rastvara u vodi. Najvise oboljevaju radnici koji pripremaju i preciscavaju pamuk za predenje i tkanje. pri fermentaciji duvana. vrtoglavica. poremecaj funkcije zeludca. jednjaka. gubitak apetita. a takodje i prolazom kroz kozu pri radu sa rastvorom nikotina. o opsta slabost. Najpre se javlja jeza. o Biosinoza nastaje kao profesionalno oboljenje pluca koje nastaje usled stetnog dejstva prasine pamuka. kasalj tkaca i Neal-ova bolest. Pneumikoze prouzrokovane prasinom pamuka Vrlo su cesta oboljenja nastala usled stetnog dejstva pamucne prasine u industrijskim uslovima. povecanom temperaturom do 39 stepni C. Kasal] tkaea javlja se iskljucivo kod radnika koji rade sa plesnjavom i budjavom predjom. 30 . otezano disanje sa hladnim znojem. poremecajima u varenju sa slabljenjem apetita. bolovima u oblasti grudnog kosa. Simptomi trovanja nastaju brzo. slabost. muka i povracanje. povecana temperatura preko 39 stepeni C. Simptomi trovanja su pojava bronhitisa i astme. Nikotin se uzlucuje preko mokrace 15% posle 10-15h. Toksican efekat moze se javiti pri udisanju duvanske prasine i slobodnog nikotina. malaksalost. neprijatnog mirisa i uzeglog ukusa. snizenje temperature tela.

toksikologija i njihove naucne discipline. zatim dolazi do ukocenosti misica. o hidrosfera.. hemijsko (neorganske i organske supstance i njihove smese). u hloroformu. Zivotna sredina sfera. vibracije i sve vrste zracenja).Strihin Dobija se iz semena biljaka struhnos. Strihinskog grca. u delu atmosfere do 10 km-troposfera i zivi u celoj hidrosferi. Vrlo brzo se apsorbuje sa koze i sluzokoze. zivotinje. blolofka (mikroorganizmi). 31 . Tu biosferu zagadjuje tehnosfera. To je vrlo jak otrov koji brzo izaziva smetnje i smrt vee pri dejstvu koncentracija od priblizno O. obradi caja i kafe. uzbudjenje. Zemlja kao nebesko telo sa atmosferom do 3000 km cini geosferu. Kao simptomi trovanja javljaju se ospe po telu. bljke i mikroorganizmi) zivi do 18km ispod povrsine zemlje u delu litosfere. u odredjenom vremenu i na odredjenom prostoru u zivotnoj sredini i predstavlja opsanost za biosostem. Tehnosfera i biosfera cine ekosferu. medicina. Zivi svet zajedno sa pomenutim delom nezive prirode u kojoj egzistira predstavlja biosferu. vrlo tesko se rastvara u alkoholu i etru. moze doci do gubitka moci dobrog vida. nesanica. Biloske zagadjivace proucavaju biologija. Pod pojmom "hemijska zagadjenja iivotne sredine" podrazumeva se jedna cista supstanca (hemijski element iIi hemijsko jedinjenje) iIi smesa supstanci koja se nalazi u odredjenoj kolicin. kristalan prasak. Akutna trovanja u industrijskim uslovima do sada su slabo poznata. Vestacka (antropogena) zagadjivanja stvara covek svojim boravkom i svojim aktivnostima na zemlji. Hemijski zagadjivaci dospevaju u zivotnu sredinu preko svojih izvora. Kofein Je beo iglicast. narocito misica nogu i muskulature ledja. Hronicno trovanje se javlja kod degustatora i simptomi se manifestuju kao: gubital apetita. Zivi svet iIi biosistem (covek. saobracaj. Tri osnovne sfere su: Cela zivotna sredina se sastoji iz odredjenih o atmosfera. Moze doci do toksicnih hronicnih intoksikacija pri udisanju prasine. Ravnomemo se rasporedjuje u raznim organima i tkivima. Fizicke zagadjivace proucava fizika i njene naucne discipline . Hemijske zagadjivace proucavaju hemija i ekotoksikologija. a to su: industrija. Da na zemlji postoje sarno prirodni zagadjivaci ne bi bilo potrebno ni da se zivotna sredina stitijer se njih zivotna sredina oslobadja preciscavanjem. Postoje tri osnovne grupe zagadjenja: fIzicko (buka. narocito na mozak i disajne centre. Zivotnu sredinu zagadjuju prirodna i vestacka zagadjenja. tako da dolazi do tzv. Ima dejstvo na centralni nervni sistem. preradi. o litosfera. rastvara se u vodi. Svi vestacki zagadjivaci cine tehnosferu.lg. ubrzano disanje. poljoprivreda i individualna lozista.

Makismalna masa vodene pare ujedinici zapremine vazduha koju vazduh moze da primi na odredjenoj temperaturi naziva se naksimalna vlaga. vodena para. au uzem smislu reci to je vazdusni omotac oko Zemlje. zapaljive. deo u litosferi i celoj hidrosferi. Na osnovu prve tri grupe osobine supstance se koriste i nalaze svoju primenu svuda. Ako supstanca ima takve stetne osobine koje ugrozavaju egzistenciju i imaju posledice po materijalna dobra. 2. Pod hemijskim aerozagadjivacem podrazumeva se jedna supstanca ili smesa supstanci koja se nalazi u odredjenom 32 . o Vodena paraje promenljiv sastavni deo atmosferskog vazduha tako da sadrzaj vlaznosti varira od 0 do 5% u zavisnosti od klimatskih i meteroloskih uslova. heterosfera od 100 do 700km.pH. Hemijska zagadjenja atmosferskog vazduha : atmosfera u najsirem smislu reci je gasoviti omotac oko nebeskih tela.1%. Vlaznost vazduha se izrazava kao parcijalni pritisak vodene pare (Pa) ili kao apsolutna vlaga (grim kubnom). ostale stetne supstance. Atmosferski vazduh se sastoji iz tri glavne komponente: suvi vazduh. Glavni izvori atmosferske vlage su sve povrsinske vode na zemlji kao i sneg i led. fizicke osobine-tacka topljenja. supstance sa dobrim osobinama za primenu i upotrebu imaju i stetne osobine.. koje se dele u cetiri osnovne grupe: 1. na osnovu vrste stetne osobine koje poseduju. 4. a polami ispod 0. mezosfera od 50 do 100km.. au grupe se svrstavaju na osnovu toga koja stetna osobina dominira.fizicko-hemijske osobine-apsolutnost. u industriji. Tako se stetne supstance dele na: eksplozivne. Vazdusniomotac oko Zemlje deli se u tri glavna sloja: homosfera od 0 do 100 km. Pored ovoga. u poljoprivredi.. ~~hetne upstance dele se u nekoliko grupa.Zivi svet egzistira u tri osnovna ekosistema.stetne osobine... a njihov izvor (zagadjivaci) su radilista. reaktivnost. njih treba izbaciti iz upotrebe. o Hemijska aerozagadjenja mogu da budu u otvorenom prostoru (zivotnoj sredini) i u zatvorenom prostoru (radnoj sredini). egzosfera od 700 do 1000 km. Homosfera ima podslojeve: troposfera od 0 do 12 km. stratosfera od 12-15. Svaka cista supstanca ima svoje osobine. Umereni predeli imaju od 1 do 3% vlage. aerozagadjenja : o Suvi vazduh ima prakticno nepromenljiv sastav i predstavlja fizicu smesu gasova: azota 78%. Ovakav hemijski sastav suvog vazduhaje konstantan. hemijska aerozagadjenja nalaze se i u poluzatvorenom prostoru (kombinacija radne i zivotne sredine). 3. samozapaljive. kiseonika 21%.. Suvi vazduh sa vodenom parom zove se cist vazduh. kljucanja . a cist vazduh sa aerozagadjenjem zove se aerovazduh. inertnih gasova 1%. Za hemiju zivotne sredine i ekotoksikologiju najznacajniji sloj je troposfera u kojoj covek zivi i obavlja svoje aktivnosti odnosno i ostali biosistem. Od svih stetnih supstanci sarno su toksicne supstance predmet proucavanja toksikologije. rastvorljivost . . Izbacivanje iz upotrebe stetnih supstanci vrsi se sarno pod uslovom ako se ne obezbedi njihova bezopasna primena. s Vrlo su retke stetne supstance sajednom stetnom osobinom. korozivne. tropski do 5%. Medjutim. kancerogene. deo u atmosferi.. hemijske osobine. a smo se napoznato menja sa povremenom nadmorske visine. Vazduh koji ima makismalnu vlaguje zasicen vodenom parom. molovna masa . toksicne.

i izvori povrernenog zagadjivanja: sva industrijska postrojenja koja rade sezonski (solane. prasina). procesi prirodnih sagorevanja (vulkanska erupcija. linijski (rnobilni) izvori: transportna sredstva . Gas definisu tri fizicke velicine i ako su one poznate gas je odredjen. sva prirodna isparenja rezultat su prirodnih procesa na zemlji i u atmosferi. fozgen. tri ili vise manjih izvora koji zagadjuju isti prostor. saobracaj. ozon (prirodno vamicenje). topionice . povrsinski izvori: predstavljaju dva. Toksicni gasovi se dele u nekoliko osnovnih grupa: nadrazljivci (vecina azotnih oksida. sumski pozari). Za gas je karakteristicno da zauzima ceo prostor koji mu je na raspolaganju i da su medjumolekulske sile najslabije. soli nastale isparavanjem mora. o Vestacka: sve transformacije energije iz jednog oblika u drugi. Inertni gasovi su posredno (indirektno) opasni za coveka i zivi svetjer samim svojim prisustvom smanjuju procenat kiseonika i na taj nacin stetno deluju.. organo metalni gasovi (arsenovodonik. fluor. toksicne i inertne gasove. Stetni gasovi se dele u dye osnovne grupe i to na. izvor zagadjenja ima objekat koji vrsi zagadjivanje i zove se zagadjivac. ostali toksicni gasovi. Hemijski aerozagadjivaci prerna agregatnorn stanju dele se u tri osnovne grupe: gasovi. sve vrste prasina (minerali zemlje. arsen. Gasovi se u atmosferskom vazduhu ponasaju po gasnim zakonima. Gas se pod normalnim uslovima nalazi iznad kriticne temperature. zapremina i temperatura..). Toksicni gasovi se rastvaraju u tkivnim tecnostima organizma i dovode do toksicnog efekta (trovanja). Prerna vrernenu trajanja zagadjivanja izvore delimo na dye grupe: izvori trajnog zagadjivanja: visoke peci.zagadjuju sarno put po kome se krecu i sarno uzi prostor oko njega. anestetici. ugljen dioksid). cijanovodonik).. termoelektrane . hlor. sump or dioksid. pare i aerosoli. a to su: pritisak. manje fabrike i radionice.. zagusljivci (azot. o Prirodna: vodena para. vodonik sulfid. sagorevanje otpadnih materija i sve ostalo. Zagadjenja vazduha po poreklu mogu biti prirodna i vestacka. o Gasovi: gas je svaka supstanca koja pod normalnim uslovia nije ni tecnost ni cvrsto telo. metan. o Hemijski zagadjivac u zivotnoj sredini salje izvor zagadjenja. amonijak).. foslin). svi industrijski procesi (tehnoloski). a to su termoelektrane. sve poljoprivredne operacije..Kriticna temperaturaje temperatura na kojoj se odredjeni gas moze dejstvom odredjenog pritiska pretvoriti u tecnost. biljaka. kao npr: kotlamice. 33 . okeana. Pre rna rasporedu izvore zagadjivanja delimo u nekoliko grupa: pojedinaeni (taekastl) izvori: to je izvor zagadjenja koji sam zagadjuje prostor u kome se nalazi. hemijski zagusljivci (ugljenmonoksid. secerane .prostoru i u odredjenom vremenu i koja predstavlja opasnost po zivi svet i materijalna dobra.

Uklanjanje atmosferskih cestica obicno se vrsi talozenjem. aerosol je monodisperzan. Mnogo male cestice (ispod 1 mikrometra) ponasaju se po Branunovom kretanju i njihovo talozenje je moguce sarno ako dodje do sjedinjavanja u vece cestice. a vrme boravka u troposferi krece se u intervalu od nekoliko godina do nekoliko dana. kao i od povrsine isparavanja. Polidisperzni aerosoli sastoje se iz cestica razlicitih velicina. rasprskavanjem. Oblik. sublimaeije. sitnjenjem. spaljivanjem. Toksicnost para zavisi od temperatura isparavanja tecnosti. Pare se u atmosferskom vazduhu stvaraju pri proeesima. Cestice (cvrste ili tecne) nastaju i dospevaju u atmosferski vazduh razlicitim tehnoloskim operaeijama ili proeesima. sagorevanja ili kondenzaeije cvrstih tela ili tecnosti. Tecne supstanee imaju specifican oblik odnosno u obliku su obliea ili kapljiea a cvrste cestice imaju razlicite i obicno nepravilne oblike. kondenzaeijom i sjedinjavanjem (agregaeijom). Aerosoli: supstanea u obliku cestice. Velicina cestica para se krece iznad 1 mikrometra. fizicko-hemijskih i hemijskih osobina. Kondenzoidi nastaju kondenzaeijom ili agregaeijom. o o Disperzoidi nastaju sitnjenjem cvrste supstanee u vrlo sitne cestice ili rasprskavanj em tecnosti. 34 . Talozenje moze biti prirodno ili vestacko. Aerosolje disperzni sistem u kome je disperzna faza (cvrsta ili tecna cestica) dispergovana u gasovitoj fazi (atmosferski vazduh). Na osnovu precnika cestice aerosoli se dele na: grubodisperzne (od 1 mikrometar do 50 mikrometra) i finodisperzne (manje od 1 mikrometar) . Priroda i agregatno stanje cestica kao i nacin njihovog nastajanja odredjuju oblik i velicinu cestica. Toksicno delovanje. analiticke metode i zastitne mere protiv stetnog delovanja aerosola zavise u velikoj meri od njihovih fizickih. velicina. broj i hemijski sastav cestica menjaju se kontinuirano po utvrdjenim mehanizmima ina koji se tim prirodnim proeesima i uklanjaju iz atmosferskog vazduha. prestavljajedno od najcescih aerozagadjenja. mlevenjem. Cesticu u sirem smislu mozemo da definisemo kao bilo koju supstaneu ili smesu supstanei u cvrstom ili tecnom stanju male mase i precnika u intervalu od nekoliko sm do 10 na minus 7 em. Brzina talozenja zavisi od specificne mase i precnika cestica (odnosno Stoksovom zakonu). Glavni nacin uklanjanja cestica iz atmosferskog vazduha ili radne atmosfere vrsi se talozenjem. U atmosfersko vazduhu gasovi i pare se ne razlikuju jer se i jedni i drugi ponasaju po zakonima gasnog stanja. Prema naelnu nastajanja cestica aerosoli delimo na: disperzoide i kondenzoide. Za cestice nepravilnog oblika uzima se precnik sfeme cestice koja se talozi istom brzinom kao i cestica nepravilnog oblika (nesfema cetica).o Pare: pod parom se podrazumeva gasovita faza neke supstanee kojaje pod normalnim uslovima tecnost ili cvrsto telo. o Ako su sve cestice relativno velikih velicina.

o o Prirodno taloienje se bazira na sili zemljine teze (gravitacija) ili agregacija manjih cestica. aerosole delimo u tri osnovne grupe: prasine (cestica. Prasina ne tezi formiranju homogene rnase. elektricnom energijom (elektricno talozenje). od 5 do 10 mikrometra prolaze nosnu barijeru. Pod organskom prasinom se podrazumeva sarno prasina organskihj-nja a ne i prasina biljnog i zivotinjskog porekla. Pod netoksicnim prasinama podrazumevaju se prasine cije cestice mehanicki ostecuju disajne organe i tako dovode do plucnih oboljenja. ali u zatvorenim prostorijama to se postize razlicitim metodama. granit. Prema stepenu disperzije praine delimo u nekoliko grupa: krupna (5 do 500 mikrometra). Deo neorganskih prasina se klasifikuju na relativno nerastvorljive (kvarc. saobracaja.je i u cvrstom i u tecnom stanju). Cestica moze biti supstanca neorganske. prirodnih uslova i ostalih covekovih aktivnosti. o Praslne: prasina je aerosol sa cvrstom cesticom dispergovanom u atmosferskom vazduhu.7 mikrometra vraca se pri izdisanju u atmosferski vazduh. koloidna (0 do 1 mikrometar). od 0.je u cvrstom stanju). kondenzacijom gasovite faze ili agregacijom.). od 1. Organske aerosoli mogu biti kancerogene ili da izazivaju alergije. busenje. Vodena magla predtavlja sarno indirektnu opasnostjer bez prisustva stetnih supstanci nema negativnih posledica. Po hemijskom sastavu prasine mogu biti: organske. Sa stenim supstancama gradi 35 . toplotnom energijom (toplotno talozenje). sitna (10 do 50 mikrometra). Vestacki nastaje pri razlicitim operacjama ili procesima kao sto su: drobljenje. organske ili mesovite prirode. odnosno cvrsta cestica se ponasa kao gasovita. azbest. prasina Cijije precnik manji od 0. Cestice prasine su razlicitog oblika i velicine i obicno se nalaze u skupovima. Vestacko talozenje cestica u zatvorenim prostorima vrsi se razlicitim metodama i to: na osnovu inercije cestica. metan i oksidi) i rastvorljive (krecnjak.5 mikrometra taloze se u alveolama. poljoprivrednih operacija. Prasina je disperzoid koja nastaje usitnjavanjem materije prirodnim ili vestackim putem.5 do 5 mikrometra taloze se u bronhijalama. neorganske. vrlo sitna (1 do 10 mikrometra). Prema nacinu delovanja na organizam. Hemijski sastav aerosola u vazduhu radne ili zivotne sredine zavisi od vrste tehnoloskog procesa. Vodena magla nastaje kondenzacijom cestica vodene pare pri mesanju hladnog i toplog vazduha. mlevenje. dolamit i dr. kao sto su: silikoza (cestica Si02). folkoza. Cestice prasine ciji je precnik veci od 10 mikrometra zadrzava nosna sluzokoza. prisustva energetskih postrojenja.mesovite. azbestoza. brusenje i s1. o Magla: je aerosol. Toksicne prasine predstavljaju supstancu ili smesu supstanci u cvrtom agregatnom stanju cije se cestice rastvarju u tkivnim tecnostima izazivajuci na taj nacin toksican efekat. magle (cesticaje u tecnom stanju) i dimovi (cestica.7 do 1. prasine se dele na toksicne i netoksicne. disperzoid ili kondenzoid sacinjen od tecnih cestica nastalih rasprskavanjem tecnosti. Prema agregatnom stanju cestice.Razlika izmedju dima i prasine sa aspekta cvrste cestice je sarno u tome sto dim ima cestice manj eg precnika.

kod nepotpunog sagorevanja. gori u vazduhu plavim plamenom. avo ima narociti znacaj kod hemijske analize zagadjenja atmosferskog vazduha. Velicina cestica magle bez obzira na supstancu koja stvara maglu krece se od 1 mikrometar do 1 mm. toksicnih gasova. osecaj tezine u glavi.cestice preko 10 mikrometra. o Dim: dimje fino raspodeljen aerosol. kadmijuma. Nastaje pri sagorevanju organskih materija koje sadrze ugljenik u nedovoljnom prisustvu vazduha .cestice manje od 10 mikrometra. Nalazi se u izduvnim gasovima u svim mestima gde dolazi do sagorevanja raznih gasova: livnicama. sanjivosti i drhtanja. Laki stepen akutnog trovanja karakterise pojava glavobolje. Umereni stepen: pracen je gubitkom svesti koje traje do nekoliko casova. isparljivih i nesagorivih supstanci. implsacije u slepoocnicama. o Profesionalno trovanje asferlenim gasovima o Ugljen monoksid . pepela. kondenzacijom metalnih para (olova. Procenat pare raste lineamo sa potiskom pare supstance koja stvara maglu. Nastaju akutna trovanja i mogu biti lakog. katranskih supstanci.Ima neposredno toksicno dejstvo na organizam. Dimovi smanjuju vidljivost jer apsorbuju ultraljubicaste zrake i tako sprecavaju pozitivno dejstvo suncevih zraka na biljni svet. Teksieno dejstvo na organizam: prodire i oslobadja se iz organizma preko organa za disanje u nepromenjenom stanju-obliku. Nema veceg ostecenja centralnog nervnog sistema. Hronieno trovanje razvija se postepeno sa simptomom glavobolje. umerenog i teskog stepena. zive). Dim se sastoji iz: cadji. izazivajuci depresiju centralnog nervnog sistema i gubitak svesti do 7 dana. nesanice i zujanje u usima. pirogene prirode. mirisa i ukusa. 36 . Dim nastaje na nekoliko nacina: sagorevanjem organskih materija.CO gas bez boje. U literaturi nije uobicajena klasifikacija magli prema stepenu disperzije (velicina cestica) jer se velicina cestica kontiminirano menja zbog naglog isparenja ili kondenzacije. nesto laksi od vazduha. Cadj cine cvrste cestice ugljenika natopljene katranom nastale nepotpunim sagorevanjem.rastvore ili sa njima reaguju i tako predstavljaju opasnost za zivi svet i materijalna dobra. vidljive . Trovanje treceg stepena nastaje pod uticajem vece koncentracije CO. pre svega na nervni sistem i prouzrokuje stetni efekat koji nastaje usled smanjenja kapaciteta krvi u prenosenju kiseonika Vezuje se za hemoglobin u krvi i pritom stvara karboksihemoglobin a vezaje 300 puta jaca nego veza kiseonika za hemoglobin. vrtoglavice. Prema vidljivosti postoje dye vrste: nevidljive . Kod bolesnika dolazi do osecaja slabosti. pri nekim hemijskim reakcijama (nastajanju para NH3. Pod pepelom se podrazumevaju cvrste cestice nesagorele neorganske supstance. industriji uglja itd. Bez obzira na nacin nastajanja i prirode supstance koja stvara maglu sve tecne cestice magle su sfemog oblika. sastavljen od cvrstih ili mesavine cvrstih i tecnih cestica. mlitavosti. Velicina cestica u dimovimaje precnika manjeg od 5 mikrometra zbog cega se sporo taloze. HCI).

gubitak svesti. slabost pamcenja. Obavezno je bolnicko lecenje zatrovanog. 37 . Moze da nastane pri sagorevanju organskih materij a. vrtoglavica. glavobolja. dolazi do paralize organa za disanje i rada srca. metalni osecaj. trenutne smrti. cips. Nastaje usled potpunog sagorevanja ijavlja se u vinskim podrumima. poremecaj svesti. Prodire u organizam preko respiratomih organa za disanje i preko koze. lupanje srca. suvoca u grlu. Oeena radne sposobnosti: kod akutnog trovanja lakog stepena prolazi bez narocitih posledica a kod teze je kontradiktoran (zabranjuje se rad sa HeN) Preveneije : hematizacija. Izaziva akutno trovanje. Kod akutnog trovanja tezeg stepena ne protice brzo. Simptomi: osecaj stezanja u grudima. slabost. Hronicnog trovanja nema.Profesionalne radne sposobnosti: kod akutnih trovanja povratak radnika na radno mesto je od 3 dana do 2 meseca. gorki badem. o Cijano-vodonik (HCN): je bezbojan gas sa karakteristicnim mirisom na uzegli zejtin. mehanizacija tehnoloskog procesa. o Ugljen dioksid C02 je bez boje ukusa i mirisa. glavobolja i stezanje u grudima. Prevencija trovanja: redovno kontrolisanje celog tehnoloskog processa u celini. U ovakvim slucajevima moze doci do invalidnosti. gubitak svesti. teze disanje. Klinlcka slika: kod akutnog trovanja lakog i umerenog stepenajavlja se metalni ukus i osecaj pecenja u ustima i jezuka. Ulazi u sastav preparata za dezinfekciju i deratizaciju. javlja se gubitak refleksa. i mogu se zapaziti:inicijalni stadijum. razvitak teze depresije.pojacano znojenje. Kod hronicnog trovanjajavljaju se rani znaci glavobolja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->