You are on page 1of 1

MỪNG CÓ CHÁU NỘI

Năm xưa ông ngoại thỏa niềm mong


Năm nay ông nội lại được phong
Có cháu cả nhà đều lên chức
Nội, ngoại song toàn, khéo hóa công

Cháu nấp tuổi ông năm Dinh Hợi


Tháng Thìn - rồng đến quý và sang
Ngày Ngọ - ngựa phi mau tới đích
Ông mong mọi sự được an khang.

Tháng 3 - 2007
Ông
Phạm Văn Bào

Ghi chú:
Cháu Phạm Ngân Giang
Sinh năm Dinh Hợi – 2007
Tháng 3 âm lịch – Giáp Thìn
Ngày 2 âm lịch – Nhâm Ngọ

Rate