MINIT MESYUARAT PANITIA SEJARAH BIL 1/TAHUN 2011 Tarikh : 08 Januari 2011 Masa : 09.30-12.

30 t/hari Tempat : Bilik gerakan Pengerusi : En Mohd Shahrizal bin Yusoff Kehadiran/(Bilangan) : 4 orang Nama Yang Hadir : 1. En Mohd Shahrizal Bin Yusoff 2. Pn Noorlaili Binti Yahya 3. Puan Asilah Bt. Ramli Nama Yang Tidak Hadir : En. Ishak Bin Saidoo ( Kenyataan ) Cik Zubaidah Binti Muda ( Kenyataan ) Cik Nurakmarina Binti Azmi ( Kenyataan ) Turut Hadir (Jika ada) : Aida Yuliana 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI 1.1 En Shahrizal mengucapkan terima kasih kepada ahli panitia kerana menghadirkan diri. Tindakan: Ketua Panitia 1.2 Penyelaras Mata Pelajaran Sejarah mengikut tingkatan 1.2.1 En Shahrizal memaklumankan Ajk Panitia sejarah adalah seperti berikut: SU Panitia: Cik Nurakmarina binti Ramli Tingkatan 1:Cik Nurakmarina Tingkatan 2:Pn Asilah Bt Ramli Tingkatan 3: Cik Zubaidah Musa Tingkatan 4: En Mohd Shahrizal Bin Yusoff Tingkatan 5: En Ishak Bin Saidoo

1 Puan Noor Laili memaklumkan bahan-bahan dari galeri sejarah juga boleh digunakan sebagai ABM.2. ahli panitia 1.4 Kursus Dalaman 1. Dalam tempoh 1 minggu. Tindakan: Ketua Panitia. Ahli panitia bersetuju untuk menyediakan ABM berbentuk carta. 1.Plan J mengikut piawaian sekolah yang mesti ditentukan oleh guru bagi setiap kelas sejarah. 35 soalan yang mengandungi soalan objektif. Guru yang mengajar sejarah di kelas mesti membuat analisis item dan diserahkan kepada penyelaras tingkatan untuk dibuat rumusan keseluruhan tingkatan. bahan replika bagi 2 minggu sekali mengikut jadual yang ditetapkan. bahanbahan.5.2 Post Mortem Pengajaran dan Pembelajaran 2010 1. rancangan mengajar harian boleh merujuk kepada Ketua Bidang dan Guru Cemerlang.2.3 Ujian dan Penilaian 1. JSI mematuhi nisbah 5:3:2. 1.3.1 Guru-guru dingatkan supaya mematuhi pelan tindakan yang dikeluarkan oleh SU peperiksaan. Terdapat kekangan masa bagi penerangan bagi satu topik kecil mengambil masa yang agak lama kerana pelajar bangsa Cina tidak faham Bahasa Melayu.2 Pn Noor Laili membincangkan mengenai target PMR 2011. Objektif/hasil pembelajaran dan refleksi hendaklah yang boleh diukur.Penyelaras PBS: Pn Hjh Noor Laili Yahya Tindakan: ahli panitia 1.5 Alat Bantu Mengajar 1.4.1 Guru juga memerlukan kursus dalaman dalam µ Teknik Penandaan Kertas 2 µ. subjektif yang mengikut aras hendaklah diberikan kepada pelajar.1 En Shahrizal memberitahu.latihan pengukuhan dan pencapaian yang sebenar. 1. . µMempelajari Bahasa Cina µ dan µPengajaran dan Pembelajaran yang Berkesan Untuk Sejarah µ. video. Soalan dan skema jawapan hendaklah disahkan oleh Ketua Bidang dan Penolong Kanan 1.

. Tindakan: En Shahrizal.. ..... (Pn Asilah Bt Ramli) Disemak oleh. Tindakan: En Shahrizal.....HAL LAIN 3.......6 Kerja Kursus (PBS) 1..... .... Buku stok inventori hendaklah ditulis mengenai rekod pembelian yang dibuat dan nota invois juga difotokopi untuk simpanan sebagai rujukan. ahli panitia 3 HAL .1.... Manakala untuk tingkatan 3 mengikut pelan tindakan yang akan dikeluarkan Lembaga Peperiksaan Malaysia...... ahli panitiai Disediakan oleh.... 20 % markah diperuntukkan bagi kerja kursus dan dicampurkan dengan markah ujian 2...6.. Anggaran belanjawan bagi tahun ini lebih kurang sama dengan tahun lepas... Mesyuarat bagi program kemerdekaan ditetapkan pada bulan Julai.1 Kerja kursus bagi tingkatan 1 dan 2 hendaklah dihantar pada Mei 2011 sebelum Ujian 2.1 Kertas kerja dan pemilihan ajk Program Getop dan Gem 2 sedang disiapkan oleh ketua panitia... (En Mohd Shahrizal Bin Yusoff) .