You are on page 1of 5

Jules Henry (1975) mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati

, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan. Raths, Harmin dan Simon (1980) merumuskan nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku. Garis panduan ini memberikan satu arah kepada kehidupan seseorang atau anggota sesuatu masyarakat. Masyarakat Melayu mempunyai cara tersendiri dalam mendidik masyarakatnya untuk menghayati nilai. Penghayatan nilai ini bukannya secara terang-terangan namun disampaikan secara halus melalui pantun, sajak dan sebagainya. Mengikut Redfield (1953) nilai ialah suatu konsep tersurat atau tersirat bagi individu atau sifat-sifat bagi suatu kelompok yang dikehendaki yang mempengaruhi pemilihan ragam, maksud dan segala tindakan. Masyarakat Melayu menggunakan pantun yang mempunyai maksud tersirat dalam menyampaikan nilai atau pengajaran terhadap sesuatu perkara. Pantun merupakan salah satu nilai tradisi yang telah dikembangkan dalam kalangan anggota masyarakat Melayu sejak zaman dahulu lagi. Pada zaman dahulu, pantun sering digunakan bagi menyindir atau menegur seseorang secara halus. Namun begitu pada zaman sekarang pantun dilihat sebagai satu hasil sastera yang mempunyai nilai estetika yang tinggi tetapi ada juga yang beranggapan sebaliknya. Perkembangan nilai tradisi ini dapat mengukuhkan ikatan sosial dan menonjolkan identiti masyarakat Melayu. Nilai-nilai tradisi yang telah bertapak dengan kukuh telah menyebabkan terbentuknya sistem nilai yang mencorakkan beberapa kepercayaan, norma, amalan dan tingkah laku anggota sesuatu masyarakat khususnya masyarakat Melayu. Nilai ini juga merupakan nilai budaya masyarakat Melayu itu sendiri contohnya amalan bergotong-royong ketika mengadakan kenduri. Amalan bergotong-royong

mencerminkan nilai kerjasama yang erat dalam kalangan masyarakat Melayu. Nilai tradisi ini telah terbentuk dari satu generasi ke satu generasi yang meliputi idea, amalan dan pengetahuan. Hutcheon (1972), seorang ahli antropologi mempunyai beberapa pengertian lain untuk mentakrifkan nilai. Menurut beliau, nilai merupakan norma, idealisma budaya, kepercayaan, barang-barang berharga, orientasi nilai, tingkah laku yang baik dan sikap.

tindak-tanduk. Super (1957) menerangkan bahawa nilai menyerapi semua aspek kehidupan. . objek. Menurut beliau lagi. Budi yang baik dikenang juga. Kesemua nilai-nilai yang digariskan ini merupakan nilai-nilai asas peribadi yang ingin diterapkan dalam kalangan murid. Sebagai contohnya melalui pantun di bawah : Pulau Pandan jauh ke tengah. personaliti dan sifat-sifat status. motif dan matlamat. adat istiadat atau tradisi. objek. nilai ialah satu konsepsi yang diingini sama ada yang tersurat atau tersirat yang mencirikan individu atau kumpulan yang mempengaruhi cara. pemikiran yang tetap yang diwariskan dalam objek-objek atau terdapat dalam diri manusia yang bersamaan dengan tingkah laku. Coughlan (1969) dalam merumuskan definisi nilai menjelaskan bahawa nilai kebiasaannya dilihat sebagai keutamaan. semua matlamat yang telah ditetapkan oleh seseorang individu dan perkara-perkara dalam kehidupan yang sangat penting. Hancur badan dikandung tanah. kuantiti yang boleh diukur. Clyde Kluckhohn (1951) menjelaskan bahawa konsep nilai kadang kala dikelirukan dengan sikap. milik. Menyedari akan kepentingan penerapan nilai bukan sahaja dalam kalangan masyarakat Melayu malahan seluruh anggota masyarakat. Gunung Daik bercabang tiga. Pusat Perkembangan Kurikulum telah menyenaraikan sebanyak 15 nilai murni dalam Falsafah Pendidikan Negara sebagai salah satu elemen dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Raymond Firth (1964) pula menerangkan bahawa nilai dikenal pasti melalui objek. Penerapan nilai sejak di peringkat sekolah sememangnya sangat tepat kerana nilai merupakan penentu dalam diri manusia seterusnya mempengaruhi pilihannya dalam kehidupan dan akan menentukan tingkah laku. maksud dan matlamat tindakan yang dilakukan. kriteria.

Scott (1965) menyamakan nilai dengan moral yang unggul. Clyde Kluckhohn (1951) mendefinisikan nilai sebagai aspek motivasi yang boleh dirujuk kepada sesuatu taraf. Hal ini boleh diumpamakan seperti kita menyukai seseorang disebabkan oleh nilai emosi suka atau kita sangat tidak menyukai seseorang disebabkan oleh pengaruh nilai emosi benci. meluahkan perasaan dan berhibur. Sikap serta nilai murni yang ditonjolkan menggambarkan personaliti seseorang yang baik akan meningkatkan status dirinya. William A. peribadi atau budaya iaitu nilai itu tidak wujud secara mendadak. Definisi ini menekankan bahawa faktor nilai digunakan untuk melakukan sesuatu tindakan dan juga merupakan pengawalan terhadap arah tindakan. nilai ialah suatu kesedaran yang dinyatakan oleh seseorang. Objektif penerapan nilai-nilai ini adalah bertujuan supaya nilai murni dan sikap positif tentang kehidupan dan pekerjaan yang dianjurkan dapat dipraktikkan dan diamalkan . Sesuatu nilai bukan sahaja memberi satu matlamat tindakan yang konkrit tetapi juga merupakan satu nilai tara untuk pemilihan matlamat. Hal ini kerana. Meskipun seseorang itu telah tiada di dunia perkara baik yang telah dilakukan semasa hayatnya tetap dikenang oleh orang. Nilai bukan sahaja berasaskan kepada kepercayaan semata-mata. Melalui pantun. Nilai juga mempunyai dimensi lain iaitu emosi. Beliau mentakrifkan nilai sebagai suatu konsep individu tentang perhubungan yang unggul yang digunakan untuk menilai sesuatu keburukan atau kebaikan dan sesuatu kesalahan atau kebenaran tentang perhubungan yang sebenarnya dilihat atau dirasai.Melalui pantun ini dapat dilihat bahawa nilai yang ingin ditonjolkan ialah nilai seseorang yang mempunyai budi yang baik. Kenyataan tersebut pula boleh jadi tidak jitu kerana kecetekan pemikiran dan daya intelek yang terbatas. pada zaman dahulu status seseorang bukanlah digambarkan melalui kekayaan harta benda serta pangkatnya tetapi melalui personalitinya yang sopan serta ketinggian budi bahasanya. Masyarakat Melayu yang juga sinonim beragama islam sememangnya telah diterapkan dengan amalan nilai-nilai murni. Nilai menunjukkan komitmen emosi yang berpengaruh iaitu bagaimana seseorang itu menunjukkan perasaan suka atau benci terhadap sesuatu. Hal ini kerana. masyarakat Melayu zaman dahulu dapat menyampaikan nasihat. Berdasarkan aspek psikologi pula.

Namun ada juga nilai-nilai yang dipegang sudah berubah. Menurut Atiq Ebady perbezaan di anatara nilai-nilai agama Islam dengan nilainilai orang Islam timbul oleh sebab orang Islam tidak mengamalkan agama Islam mereka secara sempurna. kita dapat melihat banyak bangsa yang kuat dari segi persiapan material tetapi lemah dari segi ketahanan diri. Norma ini amat penting bagi mengawal tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat kerana jika setiap anggota kumpulan masyarakat dibiasakan membuat apa sahaja tanpa peraturan dan pantang larang. Umpamanya sifat membazir adalah dilarang sama sekali dalam Islam dan kehidupan masyarakat Melayu. timbul satu jurang diantara nilai-nilai Islam yang sebenar dengan nilai-nilai yang dipegang oleh orang Islam sendiri seperti keadaan yang diterangkan di atas. Maka. Nilai jugalah yang mencerminkan norma masyarakat. Kesimpulannya. kita dapat bangkit dan membina semula tamadun menggunakan persiapan material dan ketahanan diri yang ada. Masyarakat Melayu yang beragama Islam seharusnya memiliki persiapan yang seimbang tidak kira dari segi material mahupun ketahanan diri supaya apabila kita di hadapkan dengan cabaran dugaan. Justeru penerapan nilai yang berasaskan . kita dapat mengetahui nilai yang bertumpu kepada orang Melayu. Maka. Dalam dunia moden hari ini. namun tafsiran membazir setakat ini terhad kepada penggunaan wang atau harta benda secara berlebihan sahaja. maka sesuatu perkara itu akan dilakukan mengikut sesuka hati sahaja tanpa memikirkan persepsi serta pandangan masyarakat atau orang yang berada di sekeliling. nilai merupakan satu aspek yang penting dalam mencorakkan budaya hidup manusia. nilai juga mencorakkan kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa. dipertahankan dan dijaga dengan rapi.bagi membaiki taraf hidup manusia dan mencapai hasil yang maksimum berdasarkan sumber yang telah diberi. Selepas memperhatikan kepelbagaian nilai. sedang berubah dan akan berubah. Nilai-nilai tersebut diwarisi. bangsa yang kuat itu menjadi lemah dan tidak dapat menjaga kestabilan dan keutuhannya. Penekanan terhadap nilai-nilai Islam juga bertujuan supaya ajaran-ajaran Islam yang dipegang dan diyakini selama ini perlu dihayati mengikut suasana dan konteks kehidupan manusia. Selain itu.

kepada norma yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa perlu berjalan seiring agar sebuah masyarakat yang harmonis dan bersatu padu dapat dibina. .