You are on page 1of 1

(Logo & Nama Institutsi

)

SOAL SELIDIK KAJIAN: (Tajuk)

Assalammualaikum dan Selamat Sejahtera, Kepada saudara/saudari yang dihormati sekalian,    Setinggi-tinggi penghargaan ingin saya ucapkan di atas kesudian dan komitmen yang diberikan untuk menjawab soal selidik ini Bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan dapatan kajian yang baik, diminta saudara/i untuk menjawab kesemua soalan dengan jujur dan ikhlas. Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan hanya digunakan untuk tujuan ilmiah sahaja

PANDUAN KEPADA RESPONDEN: Soal selidik ini mengandungi TIGA bahagian iaitu: BAHAGIAN A: BAHAGIAN B: BAHAGIAN C: ----------------------------------

SELAMAT MENJAWAB