Senarai Pakej Mata Pelajaran SMK Seri Samudera, Manjung Raya Bagi Tahun 2012 Tingkatan 1, 2 dan 3 Bil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mata pelajaran Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Sejarah Geografi Matematik Sains Kemahiran Hidup Pil. 1, 2 dan 4 Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Tingkatan 4 dan 5 ( Sains ) KELAS 4 S1, 4S2, 5S1,5S2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Matematik Sejarah Pendidikan Moral 4S1, 5S1 Fizik Kimia Biologi Matematik Tambahan 4S2, 5S2 Fizik Kimia Prinsip Akaun Teknologi Kejuruteraan Matematik Tambahan

TERAS

ELEKTIF

Tingkatan 4 dan 5 ( Sains Teknologi) KELAS TERAS 4 PA, 5 PA Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral ELEKTIF 4PA, 5PA Prinsip Akaun Perdagangan Matematik Tambahan

4SP2. 5SE Tasawwur Islam Perdagang an Ekonomi Asas ERT 4SP1. 5SV Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Bahasa Inggeris Pendidikan Islam TERAS Pendidikan Moral Sejarah Matematik Sains Bahasa Malaysia Pendidikan Jasmani & Kesihatan ELEK TIF 4SE. 4SP1. Seni Visual ERT Tasawwur Islam Perdaganga n 4 SV. 5SP1.5SP2 Pend.Sejarah Matematik Sains Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Pendidikan Jasmani & Kesihatan Tingkatan 4 dan 5 ( Sastera Ikhtisas ) KELAS 4SE. 5SE. 5SP1. Seni Visual . 5SP2. 5SV Pend. 4SV. 4SP2.