You are on page 1of 2

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH) KAWASAN KOTA KINABALU

NAMA SEKOLAH:««««««««««««««««« KELAS: «««««««««««««««««««««.. TARIKH LAWATAN :«««««««««««««««...

Bil

Nama Murid

L/P

Tinggi (cm)

Berat (kg)

Penglibatan Kiri Kanan

Parut BCG Tiada Satu Dua

Imunisasi BCG DA/ OP

Ubat Cacing

Rujukan

Catatan