You are on page 1of 2

BAHASA MELAYU 1 DINAMIK (11:00-12:30) 7 FEB 2012

TEMA : KELUARGA TAJUK : KASIH IBU FU : SK : 1.2 SP: 1.2.2 FS : SK: 2.1 SP: 2.1.1 Objektif:Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Mendengar &menyebut bunyi vocal dengan sebutan yg betul & tepat. 2. Membaca bentuk-bentuk abjad & membunyikan huruf vocal dgn sebutan yg betul. Pengisian Kurikulum: 1. Nilai : kasih sayang 2.Ilmu : Pendidikan moral 3. KBT: KB/BCB 4. Sistem Bahasa: Morfologi-huruf-huruf vokal Sistem Bahasa: Vokal Huruf Kecil Media : Kad gambar, kad imbasan Aktiviti: Mengeja perkataan yg mempunyai e pepet dan taling Mengenal suku kata terbuka. aktiviti bertulis (menulis huruf vokal)

BAHASA MELAYU 1 DINAMIK (08.10-09.10) 8 FEB 2012

TEMA : KELUARGA TAJUK : KELUARGA HUDA FU : SK : 2.1 SP: 2.1.1 FS : SK: 2.1 SP: 2.1.2 Objektif:Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Membaca bentuk-bentuk abjad dan membunyikan huruf vocal dgn sebutan yg betul. 2. Mengeja dan membatangkan suku kata terbuka dengan sebutan yg betul Pengisian Kurikulum: 1. Nilai : kasih sayang 2.Ilmu :muzik 3. KBT: KB/BCB Sistem Bahasa: Vokal Huruf Kecil Media : Kad gambar, kad imbasan Aktiviti: guru bersoal jawab secara lisan dan spontan tentang huruf vocal. aktiviti bertulis (menulis huruf vocal dan gambar huruf-huruf vokal) membatangkan suku kata terbuka. Latih tubi

BAHASA MELAYU 1 DINAMIK (08:10-09:40) 9 FEB 2012

TEMA : KELUARGA TAJUK : KELUARGA HUDA FU : SK : 3.1 SP: 3.1.2 FS : SK: 1.2 SP: 1.22 Objektif:Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Membentuk garisan yg menyerupai bentuk huruf dgn kemas dan jelas.. 2. Membaca bentuk-bentuk abjad & membunyikan huruf vocal dgn sebutan yg betul. Pengisian Kurikulum: 1. Nilai : kasih sayang 2.Ilmu : Pendidikan moral 3. KBT: KB/BCB 4. Sistem Bahasa: Morfologi-huruf-huruf vokal Sistem Bahasa: Vokal Huruf Kecil Media : Kad gambar, kad imbasan Aktiviti: guru bersoal jawab secara lisan dan spontan tentang huruf vocal. aktiviti bertulis (menulis huruf vocal dan gambar huruf-huruf vokal) membatangkan suku kata terbuka. Latih tubi

BAHASA MELAYU 1 DINAMIK (10:30-11:30) 10 Feb 2012

TEMA : KELUARGA TAJUK : KELUARGA HUDA FU : SK : 4.1 SP: 4.1.1 FS : SK: 1.2 SP: 1.2.2 Objektif:Pada akhir pengajaran murid dapat: 1. Membentuk garisan yg menyerupai bentuk huruf dgn kemas dan jelas.. 2. Membaca bentuk abjad & membunyikan huruf vocal dgn sebutan yg betu dan tepatl. Pengisian Kurikulum: 1. KBT: KB/BCB 2. Sistem Bahasa: Morfologi-huruf-huruf vokal Sistem Bahasa: Vokal Huruf Kecil Media : Kad gambar, kad imbasan Aktiviti: guru bersoal jawab secara lisan dan spontan tentang huruf vocal. aktiviti bertulis (menulis huruf vocal dan gambar huruf-huruf vokal) membatangkan suku kata terbuka. Latih tubi