You are on page 1of 1

Hau da hasiera batean gure lan audiobisuala aurrera

eramateko prestatu genuen gidoi teknikoa.

SEKUENTZIA PLANOA DENBORA EZAUGARRI TEKNIKOAK IRUDIA SOINUA


ENKUADREA ANGULAIZO MUGIMENDUA
A
1 1 35’’ Gran Planoa Picado Travelin Goizueta Voz en off
General herria
2 1 15’’ Plano Nivel Fija Goiko Voz en off
General iturria
2 10’’ Plano Nivel Fija Goiko Ruidos
Completo iturria ambientales
3 1 15’’ Plano Nivel Fija Presako Voz en off
Completo zubia
2 30’’ Plano Picado Fija Presako Ruidos
General kaskada ambientales
4 1 40’’ Plano Nivel Travelin Zentrala Voz en off
General eta
ingurua
5 1 1’ Plano Nivel Travelin Hariztia Voz en off
General
6 1 15’’ Plano Nivel Fija Errotako Voz en off
Completo etxea
2 20’’ Plano Medio Nivel Fija Errotako Voz en off
arkoa
3 1’ Plano Nivel Travelin Errotako Ruidos
General kaskada ambientales

Gure lana edo grabazioa ikusi bezain laster ohartu izango

zareten bezala, asko urrundu gara gidoi honetatik. Kamara digitala

martxan jarri orduko, gidoi hartan jarritako hainbat lekuez gain,

merezi zuten beste zenbait toki gehitzea erabaki genuen, horrela

bideo konplexu eta politago bat eginez. Dena den, beharrezkoa

iruditzen zaigu aipatzea aurrez egindako gidoi tekniko hau oso

baliagarria suertatu zitzaigula lan hau aurrera eramateko garaian.

Izan ere, nahiz eta aldaketa handiak egin, oinarri edo abiapuntu

bezala, oso lagungarri izan zaigu.