You are on page 1of 64

)6 akusztika

aszobdban

Kddvagy
zuhany

hatekonystiga

Radidtorok

Kreativ ottonteremtes

~;:._!
Minoseg as j6

11 ~~JJJj:!J ~~fJJ:uJ j

JH1~tiJHJJ
e ketto
KLING Kft.

a r , a Kling·"e.

egyutt

jar!

1106 Budapest, Gnlnatos utca 6. Telefon: 433~1666, Fax: 262 ..2808
www.kllng.hu

FATOl Z-IG

Gyors es kenyelmes •• meqoldas, ha 0 .. taval dogozik!

www.faaruhaz.hu

AT KELLV&S.ZELNONK
A N'EH~Z lDOSZAKOTl

Iakarekoskodnl kell! Mi -Iapunk hasab mal eddig is folyamaiosan je!eztOk.llOgy haztartasl energia-felhasznalasunkban 5pOroinunk kell, rnerr 11 tarifak rolyamlltosan no.vekszenek, es a folya rrat rneg blztossn tart egy ide[g.
Jilin

volt, az mara kenyszerre valt - bizonyftja ezt az is, hogy mar a politlkai musorok is azzel fOglalkQIDak, mikent tudunk takafogyasztAsunkkal
rekoskodni relsikolLsegelnkkel, energia

egy kicsit tovabb romlotr a helyzet. mert nem csak 11 kolr.segeink naveks;cenek. hanem a gardasagi val~g mart beveteIOn!:., keresetunk is csakken. Ami eddlg, tala" csek j.a\laslat
MostiInra

meg

Mi tovabbra is IgyekszDnk a temat muszakl, gyakorlalj szempontbcl meg kOlel'teni, Olletekel, tanacsokat adni a k-enyszenJ.kiadasok csQkkentesere. njra aktualissa valt a regi rna nd.?ls: Az utolso oltsa el a lampat!
Perenyi Jozsef

gepek, slerszamok, tecJmo/6gidk
Lombfuleszefes geppel SzalagfL1reszek 8 IJ

Biztonsogos bejorari ajt6k
I Akku - 1000 munka AblakzQr jovirds Purhabok nassrokna

'3
/11 16

f6szerkm·r6

Szoboiermosztatok

30

'9

Betonozdslll. resr Furopa legnagyobb cserep9y6ro BeConfel{jle~ek kezetes€ Radtascro): har:ekonY5dga

20
23 24 29

14' Akku-1000munko
2'gRadidcorok ho,tekonysaga

otthon, lakberendezes
Szen-monoxid-mergezes mege/ozese 4
Hdztartdsi robotgepek 6

FOfd6kdd, Luhanykabinbeepfrese
Surkemlhfg:
r",lcloi1!f"x:

26
28 32

114~ euda~l.

E·mIl[~ fiell"l't~ld@e.zelmesler.hu PO$",!o.ul'derri~flYlk: lSBO 8udapom"ll1. F<is~efkeszto: .Prt~~1 ~6:es,,1 F6mlJnk,iI.am Sabol J6nO$. Dobes ~a MlJnk,;,ltt~kl Sz;anro Rita. N1tSJ~HlIJIl<lII~ J6vtre'lk~' S~ke;ln~qlll\k;;ir" INiIIlJY Ed6n~ EM lnl'<'m",1: P'''lffiyi Ma,""" lIovatw:zeliilQ

"",...w.ez:"rml!Sl." .•.h..

222-6392. 22~OO6S

MeJd~611.it.3,s/A.

Kdd/ifl avagy fijrd6.~zt?k A hangrendszerei<r61 Professziondlis hongzds olthon

65

Termeszetesenyorthonunkban f

is.. , 35

S(lles sooteuo

fDggony6k es rextiHiege.szrr6k Omapad6 muanyag roperak
l.ajos.

36 38 39 42

N"9Y Z. R6bert, 5100 .l6ue~ Swcs J. t~ulo Fcl~6s v<!H16, a Kft. l19yYe2l!t<lje
KIa d"hIYliIaI: 1)45 lIuda~. Mexfl<,<ii Li! 35/1\.. T!!I!!fonlra.c~222-6392, 1l0-!106S, 222:·9]}57 K1adja, azEmrmeitl!' 200D Kfl

e~$

Ba:!3i1<S, Komi~ dr.

Tapeta uvegre, csempere 44 Parara anyagok dekor6cids celokra 45 AkvCllium vdlosZlas 46

Froracsese

48
51 5J

dm<!n. v"'~mlnl p<)S~!ll'lIlv<inyon ill ElermeSle:r ~OOOKft. naml~s~m.:ln (10200'lM-102n849j. ezenk(voI az EUk~t Kft..noi~
~013 !p~ Vrckl III 8 , 1~lffOn' (261 S2fj·1·03, fill!: [06-261526-123. .. -mail' el1~enf'3l<1lloero.hu,

(ny<lI1l talPW lSSN 1581-1444 ~Onlll'lle} l~ptO!'I"I/<EslIyomd~1 ~15k~u1t~: M'tyus Gerqely e~ rermer finM I next-door nt. Szkh>eI1yl N~ornd(!, KI't" Gy& ,Felel6s nyomdave2I!t& Nep,$e Zsolt Ig:ugalo .Hjrdet"""e'l~rej iI uerll'emcmegben 1.le!lJMi<hI't,nI;l J!Wm1.liflM n/.l.<1rmr l'<1li. Rl. Utr!Dfs luglll!l11;R1Xdl)Xlll (Gul.lAf!KIlI~I.Ml\lrg~h~loIuiM ~"'Mf4, IU~lI'I!~I"!Tlflr I~~''li~nl!~Jrl~n~k\)ln ~!1II1,OTi nm.mro, ~ M{HAII, iAtsliR. ul!_" .. .lllnrn.lsctln Iw.lLbl aIlIlIti<!lllilii !~.u..~.',~p;;n.m~~ i.l ;illlmlllvl"r~nii I'i)l.jmlllf.lllmlj<l'IIl"tIS T<:r1~ttes gondom\s' HIR\IILAGPRES.~ K'tt. Telefon/fa);, 41 I, .(l~gl E'mill~ hlrvllag.PI'<'<5,",hLnrllagp~s.com ElOfl:tl!lhelii· 1:4 mrolyi k postahhJatalban/lo\lil bb!i
ISSN 1585·7912

3

Modern mego/dosok butorokro Kiegeszlt6 piuMnyok. drsz/€cek

6Termeszete5 feny otthonunkban

t.agymenresrres a haL ko,OI

S?

kelt novenydpolas
KOfszeni fogymeJlreSrr6 C".szk6z6k Fonaro!> kerfresek re/epfrese Siremlekeink ciszc{cdsQ 54

55
56

a, ~wkMn6~g

Krizancem
60$.(OI6IugOSOk Slrhelyek be(i/(e(ese Sz6!6/ug050k

57
58 60

178~ FI,ege.!'l,~~S76ft.. ma.';rt i152erk!!tii,;seg ~mv!llllil fele.l&s<'!lo:lI KiSDilsf~' o!IlkalmMIa.n .1<tzI18tO kat, k6pe~t. r;;JUli«Il 'Ie on 6r:zijnk meg e;"flfTI Julti ~u...k 'WlS5zal
'" Itlrdetesl'klilTtill

r~e

EJofi~et61'i d fJ a,200S-~$evbtn:

Ezermeste·r 2008/11.

3

beffndez~se.rnekek kis mcnnyisegra is ligycimer kell fmdiranl.nerl le az ataramlasi kereszrmerszetot. H.okban talalunk"CJhol a nyncis. eldfordul.ifetkiiriilmenyekhu igazitottuk.zottan veszelyell.lJgyanez vonalko7ik a kemenybe k6t6tl konvektorokra ii.nket beiizemeJtiik.igg~ ken kereSl101 ez e-gesler m6doknal a rulesi technikak00 ~OT "A'Nr ben van illakas legtereve~ es ha a kcmeny. mityen ese tekben fordulnak 121611 belesetek rnenybe beeselilegla. ami az eros fojt<ls kovetkeztekonnyen Iyozzuk ki.:inyos Wresi mert E'7ekegeslere k6lVetlen65'lleri.. szOkseg eseten a kemenyt lisztftani. hogy a tul- kialakulhaL a 4 Ezermest. mintum/kormar bedl1r 0 fiitesrendnfriink ufgyensulyo.\I tanacsokar sdnl de azert haqy hangsu .kseges AI.-UI1:: zonyara nem szO. Honeywell saqosan hamar lefojton cserepkalyhtlban vagy zart kandal!6ban rok61erlen eges. de rneqsern rnlnesftherjOk oket minden szempontbOl ves. sot tragediok is. a kEmeny nuzetre erzekenyek.aktuci/is Veszelyfor asok es elkerulesii A fUteri ideny kudetekor sajrlos rend5Ieresen megtiirtennek (JZ EI6zzuk meg a 5zen-monoxid-me1lJD flsii baiesetek. ami sO [eben eJhelyezen regebbi. ben vagy az eg~rerbcn problema ad6dik. vlsszaararnolnek a lakas legterebe.nillatlan ke- veuelyesebb. lis szakosoinkot Is ujra a tel1 .16k rnar nem tul j6 tlllaporuak. A parapel konvektoloknal rehar roko- !\1uSU. l!yen korweklorokaL gyakran olycJn lak(1:. Toldn er tu Jdiiuok meg zortan figyelni keJI az ablakok aliaporara es a szell'Oztetesr€ {szell6zteteskor kap.er 2008/11. az ablakok bi.6sorban <. ben.::soljuk le a konvektort. hogy az ablakreseEzeknel a hagyom.-eleuek. de folyamarosan 1\ gyakorlon flir6knek biCAWHO)ol is) szen-monoxid visszaaramotnak a lakas- ba. hog}' a gyakorlari tepaszta'iatok szerint milyen fatesi modok A parapet konvektorok~l elvben ilyen problema nem ad6dhat.relytelennek. Al ujra divatba jot{ kandal16k es csen!ipkalyhak ugyancsak a kemenyre. A nyar es az OsZ utan aleddig hasz. be+. vagyis a szen-rnonoxd-termetes.. madertetem 5zUkil A gazfi:lreses lakasoknal el. . nynE ege5" zany fosszul zaroonak.ta akkor az egestE'rmekek (a szen-dloxld €is a fo·ko. A fLltes megkezc1ese el6tt kotelem a kemenyhuzatot ellen6rizni.. Ezeknel sajnos ez elsd befuteskor nagy bajt okozhat tenl kazanokra kell fokozottanngyelnOnk. megelmes (>rdekeben el6szor is v~ 9yOksorra.

AzM hogy valamennyire megiscsak lehet. hanem ana Is. Fgy korsbban jol mOk6d6 kemenynek meg. rna mar amugy is energiapazar16 mar elvben kizarhatD az Hyeo kemenybaleset. ami rnegvtlltollilLta a korabbi ararn khl viszunyok!3L (vol\ raeseu de sejros al is cl6fordlJlr az elrnulr evek sztlvlharos idOszakaiban. valami rneqvaltozort I szu tavon ta!an gazdasagosabb megoldiis.pL az LiJ nyilaszarQkba epftelliegbeve7et6 elemekkel.nlatos a lakasban szenrnonoxid (CO) erzekelOl felszerelni. de blztosabb es hosz- a kOrnyezeteberttpithettek ni a kivedesGkre.k kell gondozni.. amiket sokkel nehezebb elore lcitni. !. Ha erre nines rnodunk akkor mindenkeppen aja. es ez elszivo a kemenyb61 fogja VI sSTtJ.dj magas epGletet a ml kemenyOnk melle.aktutiJis ben visszaaramolhat a bels6 terbe.creMI ad6d6 veszelyekr6L A reg I.volt egy pOlitiv iulajdons-ciga.9ramlas rran}la.szivn a fU stot i J6 nehany uagikus lakasba. Sok helyen MasznallliJ. kOll)'hai sparheltekel is. A k6ltsegesebb. De ez csak a kisebbrk bajJ A nagyobb az. a Nem el6~af tesszDk.az energiavesztesegtCil eltekintve .:J. hogy a korabbi. A Kemeny nek nines herman egy magas falar. klvezetessel beszerelt szagelsziv6r is beinditunk a konyhaban. baleser ilyen m6don kovetkezert be. hogy halakasunkban nyih'lSltJrOkal (_1ierel[Onk. A szetlozo-es legbevezet6 nynasokat csak a niz leljes leegese utan szabad lel]esen le7. hog)' a szelorkan fUJra vssza a kemenyben a ftistgazokat. a merge kazanr ztirt !f!gesrerufc eseR~ljOk kL enllel z6 egesrcrmekck visszaaramolnak a Meg fokozza a ve'57€lyl. es megfordulhat benne az .va!tolhalnak az aramlasi [ulajdonsagai. alland6legcsere-1 biztosflull a lakasban.t.\mi. men pl. fkkor mar Slime vakuum keletkezlk a lakasban. Hasonlo figyelemmel rna mar elavu!tnak szamlto reg! vaskalynilk. akkor J Ezermeste·r 2008/11. megfetefo es folyamat05 tegcserer61 is kOIOn gondosl«xlnunk Icel. Flgyelnunk kelt tehat nem (Silk a szaqelszvo megfonlolt mOk5dt€resere. ami all [elzi. ha a n?gi. akkor ld6ben meg e}szakai almun ban is . beszerelese uran a iakaswiajdonosok gyak~ ran panaszkodnak a falak peneszedesere.<. rosszul zilr6d6 oyl- meg ilyenekel. ha egy jol m(lk6d6.zkazan. Az el6bbire talan meg lehet gondolnl. hogy a nyllt egesterO ga. vagy kmSZE!rubb szell6z6rendszcrekkel klddhatnak olyan vE:Szelyforrasok is. 5 . A korszern iqcn j61 ~[6d6 nynaszar6k. es felkeszul- laszar6knak .. gazbojler es kernenybe kotan gazkonvektor nem kap eleg levego-utanpOLlasl. termeszetes legcsere mcgszOm. de kulan kell be szelnunk a nyllaszti£6k c.. de vI ut6bbira nagyon nehez felkeszOlni.ngyelmezter€:st kapjunk rola szlvnta a levegot. hogy ha problema ad6dik.

in(eteben ket "irimyzaL· alakulr ki. am a motor viZSZlmeselh<~tyezes(j. amilcsak a kevero ed6ny rOgzftCsc uran lehet bekapc~olni. Az idiJrabJ6 szeierelese1(. sOt neMny ig~nyes. illelve a lurmixkehely. de a konvheban sokat s A fazes sokfeJe. 0 hobositds stb. tfchnoJ6gitik Haztartasi robotqepek Nem robotok.er 2008/1.t!s rlpusokon meg biztor1St!gi leallft6 kafXSol6 is van. amery 1.3lasukr61 is biLton~gi fede rekgondoskodnak. igenyesebb kialakitilsti hiiztmasl 10botgepekt6bbnylre felro meghaJtasuiI .zeset.nyhol robotgeppel pelcekalcltt etvegezhetD. ugyanis egy ko.J m p alan un.'__' 6 !Ezermest.apr6lekos es idDigenyes feIDdatokso~d"6/ all.gepek.0lgal6 nagy kever6lill. E7. Van·akielvezi ezeketarutil15Zeriien vegzett. Ezek urtartalma tlpusr61 ftigg6en 1.4-2. hogy a robotqepek tobb megmunkalasi funkci6rn alkalmasak Iorduletszarnuket is a rerhas.ek a gepek viszony lag kis helyigcnyLiek.4 1-19valtczlk A keveroedenyek biztansagi zarral csatlakoztathatOk a keszOlekhaz megfete16 feslkebe. t:zeknek a gepeknek tcljesfrmenyrarr6 es runkci6Ja es a motor tulte/heles elleni ve- (>Ie~ann-- delrne is magat61 ertetoo6.es keveroes. es lel. hal.miill anyag ket fOgg61eges rengelycsatlakazasara E'r6sfthel6k fel a kOlonfele szeletelo. A ku16nrele sebessegfokozatak szarna tfpust61 fOggoen 2 €os10 kOzocr viittozik. Az. feladathoz lehet megvalaszrani. ezert k6zkedveltek is.zkOl6k es i'Jl alOk haSlnalatara s7.esesetenkent tdrawa munkrikat. szenzdmok.a meg- leallitja a ~hajt6 motort S5t van edenyew:*el6s alapegyseg is. de akadnak kOzOttuk 1000-1200 W teljesitmenyfelveteh. ami csak benyomasilig mOkodrerl a gepet IlA. A rrotorok ~ramfelvetele altoJaban 400-800 W.. A legl6bb roboLgepen van mar lmpul zus gomb is. Kialakitasuk lek.1 . funkci6ik g6ak. kiilonfele anyagok elegyitese.1 robotgepek is.elektroni usan vezere It gyaflmany sebesseget fokolalmenl€'5'en lehet beatlf rani. A2 cgyszemJbbckr'lek egy vagy . . rOllyOk a kozkedvelt botrraxere kel szemben. mtisok gepeJlgyekeznekgyorsan Eis' k6nnyen wlleniaz Uren feladatok eJveg.

rurmixkehely.Z[/rasukhoz neha nehezkes es idoigenyes e!6keszit6 funkci6k gepeslteset el6re eldorlleni. A robb sebess. ami arra uta I. multi· funkdds khi miKerek i:. a hUsdaral6. A motorpedig olyon er(Js.Silhet6k lel. 7 . hal robotgepeke.A ldIak funkci6£61 fOgg6en nem mindig Zi3. meg.ertekOk"elegge eiIero is teher. es akar taralasi gondokat is okozhatnak - a taiba nyul6 kOl6nfele tartozekokat ie!er6sTteni.pl.R BOTMIXEREK a robotqeppel az alapanyagok rnin6scgc a gepek tartossag3 miat[ sern mel1ekes. A hasmalati gyakorisag rnellett termeSlelesen a konynyu atszerelhelOseg is lenyeges szernpont.gepek. Am /ttez.lJ. ez a zaj!iZint.3s.am ezeknek <l hasznillati.A loaZ{<)rt. 10kent igenye~5eg es penltarca kerde.f is. es elvegeztetlli. Akkumuldtoros vtJ/tozataik is vannok.cui mfxefek Mb. . viszom csak kUlon beszerezhetok homjuk a kOlonfele-kiegeszoot<lrt'Ozekok. a kulan l:egc. tedmoJogitik Am cclszenJ Ai..'r. a magosabb teljesitmenyl'elveteJ es az igenyes alapanyagok hasznalata llyenek pl a rozsdementes ke\lerotc'ilak.rhat6k fedellel az Ortartalmuk pedig: 7-1 I kOlOll valtozik A mE'gnajt6 egyseg elforgatharOan felhajthaD6 va9Y felhUzhat6. bar leteznBk egesz csendes gepek is. dtruspres vagy kelyhE's' urmix felreL Ezermeste·r 200811 1 .nyjre egy. rnert Q rartozekok fel. ez elektronlkus vezerles.£s nl€g valarnt amlhajtOH tengctyre pedigfOgg61egescnichel amak mino.nek un. hogy ki melyiket valasztJa. hogy mcJy klvanjuk A (.a<. Ezen (ulmen6en Is lebet. mint pI.s . A k(jlon beszerezhet6 rartozekok ..esleszerelese a megtL<.a gep- Fe)few reszen k..i robolgepek ugyaills ha rovid ideiQ. Bizorty05 szemponrbO}akdr he/yettesitherJk a Irony.egel isjavJ~a.egfokozat nagyon el6nyOs. hogy ketfunkd6s szeletelOkeJevel akOrjt!gkockdkatis /ehetdardfni. amelyek pt. Ezeknel mar rnegszQkoU OJ muveterekhez' ide~lis ('5 fokozalmemes sebesseg&z<Jbalyozas. '1agy hUsdaral6 srb. szerszdmok.<. mer! meggyorsilja a munkal.alakitott csatlak0z6 heJyre E'nj.e_ 5ZUPE. de eleg zajosak. daratJolas~ szektele~ hmkci6k eiVeglesere fsallwjmasak.szerlJ kevereji feladatokTO hoSZltdlatosak.elbOl kesziJlt szeletel6kesek vagy -tarcsak.lJl6larra eJegend6t!s 15 perc alOft 11)ratOJthet6 oz akku. Egy feltiittes 10 peKeJ h(lS.. . r61rsek kipr6balilssallehel velemenyt rnondani. hogya meghajtasuk igenyesen kidol~ goZOLt 125 garanLilltan tenos lesz A b6 tar (~klista pedig vonz61ehC.

gepek, szerszomok, technolOgiak

Lombiilreszeie« qeppe!
A "kanyargos"alakCt
Manapnig

darabok specialistii]a

on hihetne

·01 ember,

h,ogya lombftiresz e.1fe/edettszerszejm,

mivel ezt inkdbba hobbijeJJegii model1ez6munkcikhoz haszRti/jdlc, iJletvea muMtora.szta/asok, intarziakeszitfJk speddJis MzI szerudma. KezeJese fdrtlfItO vall, kiifonosen, ho huzamosabb idefy kefletr hasmolnl. e/~g rribbnyfre klsebb lis fakent slotnilytalan alakd munkadorabok klvdgds{a haszmiltcik. Aveko.ny fiireszpenge ugyanls mig zort aloluatok is igen stOiciva konwro.kkol natciro(t dorabok IrivcigcisQrois alkalmas. A gepesitett vdltozatra/azonban sole kiinnyeb.b Q munka, ilyer annak erdemes tal vdsdro./nio, akigyabon eshuzomosantudja hosma/nl.
MI ALAPJAN VALASSZUNK GE'PET? A lombrt1restgepek kOZO!f akad alig 10 000 rorinten megvas~ro!h<JL6 is, aL igenyesebb kMT£'lugepeker azonban cnnek sa osSZ€gnek a tabbszar6seeft tenet beszerezni. E:zert terrneszetesenekszor
es praktlkus runkd6kaL kapunkc5erebe. Am m~az igenyes Dremel, Holzsrar, vagy " Proxxon gepeker sem aj~nlatos napi 8 6ral

is tertos minOseget

mm legyen, hogy a roreszlap hosszabb fehiJeten dolgolton. A gepekbe eilLalaban kereszrcsapos penge foghat6 be, hosszuk gyartmanyt61 fOgg6en 125 es 133 mm. Mondhotnl mindegyik csak i.l :.ajaI iapjaval hasznalhaL6, de CI 51orilopofa5 berog6kba esetenh~n[ a normal s~lak Is br-foghaI6k.

to legyen

es a loker hossza lsleqalabb

15

folyamatos munkaval nyDzni, men. akkor meg egy evig sern bfTjak kl f6javftas nelkDl. A gepek Dengeje - llpust61 Wggoeo percekent 400-1500 rezgest vegez. B-19
mm k6mttl 16ke[ekkeLAkllorTlbftjreszg~per

A ro(~pengek.fogy6eszk5z0k' ezerr ajanatos a p6t1asuk erdekeben mindegyikbOl t5bb derabor is beszerezni

A Lovabblakban ert.ekelend6k a kOion fele.'prakrikm. szerkezerl rneqoldasok, arneIyek pI. a hos~agflsokat kOnnyltlk meg, a be fogo es vele egyGtt a v~g6sza190 fokkal torteoo elfordithatosagavi3!, \lOgy a penge

el6fes;dteset es a szerszarncseret meggyorsi[6 karos cmel6vel. Az old.alvezerO is nagyon hasznos ilZ lI'Ien rnilveleteknel

valilsze, az a fentiekszem elert tartasa mellen a kOverk:ez6kre leg)'en t)gyelemmel. E16szi:i1is robosztus rele-piL€su legYE'n a gep, hogy mllk6d&.. k6zhen mlnel kisebb
legyen a munkaasztal

nel kevesebb

bennuk

a mOanyag

rezonanciaJa. MI-

alkat-

re"5z,annal tovabb hasznaihatok. A motor teljesltmenye lehet61eg ne legyen 100 IN-nalkevesebb, a 16ketszam pedig minel alacsonyabbral indulJon, sznbalyozha-

sikl6csapagyuk.Az awl rneretel sem lenyegtelenek. bar egyik sern olyannyira kicsi, hogy bizonylalarma veiljon rajta a rnunka, Anyaguk t6bbnyire on(6rt fern, ametynek kozepen van az alsO szaltarraszrekot Is

A karbenyulas lenyeges ugyan, am ez 031tslaben minden gepen 400 mm karOn. kO.I6nbseg alig van kbLottO):;. A parnulamos karok Altalaban c5ap~g}lazO"rtak, am nem mlndegy hogy mUyen anyagbOl keszult a

B

!Ezermest,er 2008/1.1 ..

gepek, szerszdmok, tfchno./Ogidk
fed61(ljJ, ami kiemelese utan a slalberogasl kon.l1yfli meg. LEnyeges a fOreszpor leliJjasat szolgal6 vezetek A porelszv6 (Sank azonban csak az igenyesebb gepeken tal.1lhato meg. Ez.a rnonkaterulet tlwntartasat SIOlgalja, kGlonben a finorn par hosszabb munka eseten gyorsan e1szcnnyezheri a
es annak kDmyezetet. Ha lehetseges, ajanlatos mLikOdes k6zben is kiprob.§lni a lombfCm§szgepet, tekin1ene,l klilfjnr~le funkdoinak mOkOdlel€Sere, pr<iktikus ha5znalatara_ A g~pek zajossaga sem lenyegrelen, bar,Gresjar.nban" mindrnankateruletet

penge allaodo mo~tisban van. Az idcalis g,epi vagasnak sUUT'()S kriteriurna van. AfUreszl2lpor mindlg a vagando ooyaghoz Igazodva kell megviifasztani. Ezl: altalaban egy adott hosszusagQn belull fogvam nlapjanlehet kildilaS7l.ani. A PrO)(
XCI) gepekhez val6 125 rnrn hosszu pen-

gek. pL 25 rnm hosszon belOI 10, 18. i1fetve 25 tog. surlisegOek. Egy masl1<gephez viszont 133 mm hosszusagu es 3,6 mm

egyik eleg csendes Ozemu, flireszeles K6lben termeszetesen mlndegyik zaJosabb

1e57.. Al sern lenyegte!en, hogy a gep mi
Iyen vastag anya.g atvagasaf reszi lehet6ve; ez 10 es 50 mm kozott vatraz.hat, anyagt61 es azasztl! szO;jbeallitiisat61 fOgg6en.

szelessegu pengek a megreleJ6k, amelyek nel 10 rom hosszon belj_jJ6, 10, 12 fog a jefternzo fogsOrOseg. A ri{kabb es nagyobb fogu lapokat altalaban a pUhc3bb faanyagokhoz. a ~nomabb fogazasUakat pediiJa ~em€myebb raes mOanyagokhoz, k6nnyu femekhez e.s klrrondcnan firom vagashoz celszeni hilsznalni.
Terrneszetesen a
VdgaS

DREMEl DEKOPIRFORESZ
Val6jdbanez

rnin6sege nem

A

sa e~6

rureszelesi pr6balkozasokat megel6z6en veJhetOen mindenki kisse tulzort

GEPEK.

HASZNALATA,

FOGAs.AI

igenyeket tamaszt a gepevel szernben am ezek a gyak,orlo rnunkak soran velhet6el1 a realis SLinlIE' c56kkennek. Egy blztos. hogy mim minden gepi rnunka, a lombfureszeles is sokkal kOnnyebb a kezi FOreszeles" nel [16510f is nern kell Ogyelni ana, hogy a fureszlap rnlndig mer6tE'gesen al'ljon a rnunkadarab feiOi('tehez viswnylt\liJ. Ezr a karok eleve bizrosltjak, mim ahogyan a fureszlap egyenletes mozgas.3.t is. Viszont
a 16kethossz r6bbnyire sokkel rtlvidebb, de ,JI,land6 is, mlnl ahogyan a gep szaba lyozhar6 lokerszama is a beallirotr fokozaton. [gy csak a munkadar<lb lranyimara kell Ogyelnl, igaz fokozon mertekben, hiszen a

Leket61 15rogg. Ezen klvOiletemek konnyO femekhez val6 f~m\l:.jg6- 13· un (,Savarr-. vary karvago fureszlapok is. Ezek Altalilban

c;ak a rogak sL1ruseget61, az el6lolas me

az adott gephez lIleszked6 hosszusaquak A fOfl2sziapok altalaban keresltcsapOSi.ll<.alaI a penqe vegein kereszben all6 aceksepokat koll a bcfog6k homy~ba akaszrani"a hosszuk Ili-l 33 mm. A Dremel gepbe vlszom sima szarLi szalak val6k. es a csavaros szorft6poftlk ki)ze meg a normal kezi flJreszekbe vCll6 sza lak is bQfoghat6k. A fiJre;zlapok beszelzesen~l vogyOk figyelembe, hogy a mln6segOk. valIoz613 mlndig t,lItatekor Is ell kepeznr. mert kUlOn&.en a gyakorl6 vagasok kazben gyakori a lores, es ha azedzett pengekel Lui

,vastag «nyagok vdgdsdt teszi lehetove. A .IombfUreszefbi funkcidn kMil' 0 motoftengelyere rdrcsacsiszo/6 is cS4t1akozik, siJt a tdrcsatengetyere kUfjjn' beszerezheflexibilis rengely is feler6sithetii. Acsiszof6tdrcsaosztafo Is eppen ogy sz6gbe dllfthat6, mint 0 munkaosztalo. . " Ele.n kMJI e Iwmb.lndlt gepnek mds eJdnyos tulaJdonsaga; 1'5 vannale.. Neveze~esen hogy egy mazdu/attol megol~ dotta pengeellifestitese. es egybenoz elforgatdsdval a vdgdslrdny is 90 (okban megvdJrozrothat6. A tareszlopokat pofdJ szori~6k riigzltik,. (gy fflQsgydrtnJdnyu peTfgek befogOsdro is alko/mas..A maga 24 kiI6j6vo/sulyas",egyeniseg': csok szakkereskedesekben b~e'f2he.t6.

fOresz,amefyet 110 W-OS motorhojtme.g~ LOket:szdma 500· f 500 kOz/Jtt folyamo-to. san szabdlyazhat6 !oketmagassaga 19 rom. A karbenyliltisa470 mm es 47 rom

0 yep egy komblmift

lomb-

to

KINZO LOMBFURESZGEP

Szolid kMtelu, klmondottan id6tzokos. madellez6i el ,oorkdcs haszndfatra alkal~ mas gep. Moto.rja 85 W.as, {oketszdma temeJes ne/kill 14401p. A geppellegfeljebb 22 mm vastocgcmyagokar lehet Jdvogni, .asztalmerete 200x360 mm es 4S fokig szogb.e ol/Mato. A vdgondo anyagot d/J(that6 magassdgd ralp szorftja tu amafm, a ffJreszpor lefliJdsdt pedig gegecr6biztosr~a.

KiMO termek, alcsosaga miGtt moetonyiis ve:fel.

deilez6/(nekkimondottfJfI

FERM fFZ-400R LOMBFOR!:SZ Az OJvdltozat szinte (Jlig kiilonbdzlk aregebb.l gept6l, csupdn kiifsoleg lett klsse kecsesebb .. Egyeb poromete,rei nem vol" toztok, meghajtdsorol .90 W·os motor gondoskodik, omely 0 parolel karokat 1440 Jijkettel mozgatja. Amalon 40 mm vastags.dgofaanyogotleherdtvagni,pengeje keresztcsapos,. El6nyiirpll.lsiszofgdf· tdtdsoa karak jrdnydbon mozgathot6 egyben sziigbe dlJlrhar6 oldo/vezer6. ami a hossz:vdgd5.o.kndl nogyon el6nyos. RobosZlus. {elApitesu, huzamosabb mUfIkora is olka/mas szerszdmgep, ami egyes btlrKQcsQruhdwkbanl5beszerezhetii

EINHELl OKS 405
Ennek ogydrtmdnynok ti;ibb vdltazota is .letezik, (sak TH?hdnyszerszdmkere.skedes forgalmazzo. Massz(v.kivlteJ/J gep, motoria 120 W-os es 21 mm Q 10kett,ossza. A gep foketszama 400-1600 k6zott fokozatmenre.sen szabOlyozhot6. l.e.gfeljebb 50 mmvasfag faanyag; dtl/4gl1sdro alkQlmas,es, 127 mm hO·S2szusdyu fiJreszpengek va16k hOlld:. Astrala 233)(410 mm-es fimontveny, ,ami45 fokfg szogbe dllZthat6.

es.

as

Ezermeste·r 2008/11.

9

gepek, szerszomok, technolOgiak
lOU

el6lolassa! vag! eroQi'lkoll kanyarllilsra kenys2'R.rfrve haszntiljuk akkor is hamar eJpattanhat a vekony pe-nge. A rul!?szl<3p kivcilasltasan tur a fogak iraj

nya a 16ketszitrn me9Villasztasll is megnaLalolo. A ~ogck most is lefele, de felenk tilijanak, cs ha ez a rmorn fogazas miatt

es

eserleg nem ludjukeldontenl. u]beggyel {termeszetesen nagyan ova tosa n) meghuzva, kOnnyll eldonteni a vagas iranyclL L~gy. puha anyagban lehet a, rnaximurnon
hitszntilni a gepel~ az any~su.njseg no-

reloli oIdalon keietketzen. Alakos, Ives ken fur vilgaskor pedig a .... agas mindig a kifur6 keskeny resz ele haladjon. Ellenkez6 helyzetbol nehez a vagast meg kezd en l, es ez IV pontes kOvetese is problernasabh ZarL alakzalok klvag'as~nala sarkokba es a rureszlap nyakal1ak sze!essegevel azonos meretu Iyukakkal kbnnyrlhet6rneg a mOvelet .A sarkpontokban tatalk0z6, zert Cllakzatok iveil pedig annyi el6furt lyukbOl indilva vagjuk ki, ananyb61 kOnnyebb a

rurl

gyobb szagben egymassal rnetszeni. A €osaz el6tolas sebesseget Is cs6kkentenl kell, kOlonben vagaso· kl~vagyegymasba furta til sa kor ez felhevOI a penqe, kilagyulnak a fogai es el el6tolas[ mindenkor vlssza kell fogni, ne hogy a Fogak leszakftsak a szelek anyagilL is pattanhar. Az el6rolasi sebesseg mindig CSilkakkor<l legyell hogy it fUreszfap kOny~ Atakos v8gashaz lehet6!eg mindig ~norn fogazasui f(jn~szpenget hasZlkiljunk, men nyecien haladnasson elOre az anyagball_ l-bsszvcigasokllal mindig a szelesebb ez szlnte alig hagy nyornot a vagotte!en, a fUre9'lapot rogjuk a gepbe, megpedig na wlgasres pedig idealis slelessegO lesz, uto erre lebe[6seg~ van, akkol a karokra merorc- csiszo!M.! sznre nern igenyel. N. el6tolas gesen elfofdflva, hogy kenyelmescn tolhas- sebessege llyen eserekben mindig vsszasuk el6re a rramkadarabot Ce'lszer6 ilyenkor togott !egyen, hogy kell6 po ntQssagga I a derab egyenes haladasat vezPl(5leccel is tudjuk kovetni a bejeK:;lt konturt. A lombrures.zgepekkel ferde vagasokal is bi71osilani. At anyag' el6lolas.a pedig egyen letesen kDnnyedes ne er6szakolt legyer)_ lehet keszfreni, rnivel az aszta Ibalra 45 fokig Nagyon fonros, hogy az 21nyagor IESZOfilO szc5gbe allfthat6 Eli az adottsaqot azonban ta!pat Ugy allftsuk be, hogy munka kozben csok rnersekelren lehet kihasznarnl. mille I a vag asvona I k6vetese flyen ferde helyaz csak erintse, de mozgatasaban ne akadszetben nagyon nehez A rnuokadarabot IYOl?4 a munkadarllbol. Ellenkezo esetben a feffere mozg6 fOreszlap ~etJeg rezgesbe azonban kis sz6g alan meg kielegft6 ponhozza az anyagot es megnehez.fti a pontos tossaggal lehet iranYltani es a vagasVDIli3iranyftasat, de penge[orest Is okozhat Ion tartanl. am ezt a funkci6t lnkabb csak A vagasrest a rureszlap vastagsaga, il- egyenes vonalon rorten6 vagasoknalleher j61 hasmillni, akkor is csak a karok iranyaba letve a fogainak. a terpesztese hatarozza vag va es lehet61eg l/ezet61&:cel kie_.geszitr'neg. A szelesebb vag~.srCsben konnyebb liZ iranyvaltozratas, vlszont nebez az egye- ve, Nebany fakas szegbe.allitasna! eqeszen nes vagas. Fureszeleskor a vagasres mindig a Jetolesi vonal mellett, de a lees6 darab vekedesevel a loketszamot
r

penqe iranyal 9D

fokoon. vaqyanna' na-

je!' Ihasznalhat6, ha pl. egymasba ifI6 darabokal szefelnenk kivagni. Ehhez nagy gya

korlat szukseqes. men Uycn helyzetben sz anyagol lefogo [alp a!fg hasznalhat6, fgy a fureszpenge felranthatja az anyag01, ami il sui I tOleset okozhalja.
KARBANTARTAs A lorn!:iurt:!szgepcket a finom~rt61 minden rnunke utan ajaniaro5 rneqrlszntanl, es

az elGirt helyeken kivanatos a kenest is felfrissileni, hagy a gepet lovabbra is kifogasta lanullli'1sm~lhassuk. A ffir~f alanomos anyag.mindenliava lerakOOik, am rendszeres es alapos takarftassal el lehet ~vo1rtan!. A porszfv6 haslIlalata nemcsak rnunka k6zben haSlnos, de a IisltMskor Is n.:'Igy segfL seg. A gepre szerelt lampa ugyan rem [8r-

tozeka a gepeknek, am a pontes munkcihoz elengedhetetlenOI szOkseges, a tiSZi.3ntarti:lS<l szinliJgy, mert a fmorn fureszporerOsen cs5kke!1ti a mE'9vi~gftas mertekE?L A gep rendszsres tiSZ[itasa a rartos hasznalat f"9ylk

alapkOverelmenye.

-

is gydrrJ61(, am csak o.nnyl 0 kWlinb· Sfg kiJz,ottul{,hogy (] Vario tlpus ljjketszdma 920 ..1440 kazott vdlloztothatO, m1g (lz50212 vdltozar 400-1600 loketsz6m k020tt dolgozik.Egye.bkint 'semmi kii1ti.nbs~g nines og~pek kO'lott a meghajto motor mind a- kettonel 125 W·os, vagdsvartagsagnk 50 mm, karki· l1yufd,suk 406 mm, iinUHt fern asztall.lk 250x380 mm. A, karok penge,tartdjdba 133 mm fU)5flQ, csapos fOreszfa'pok fog.hatok, 0 fe5Z1tesfJk egy mozdulattal

tn« lombfOreszgeper kef

HOLZSTAR

OKS 501 VAR,IO

vdltozatban
PROXXDN

elvegezhet(i,

finom klvdgrJ munkdkhoz vaf6 mind a ket konstrukci6. Robossnss femMtveny al/vany, er6s, 200 W-os moto" 19 mm-es /okethoss.ZfS 990es 1500 percenkintl sta.bfl loketsztJmd ·iizemmdd jelfenul az egylke.t, mfg Q mtfslk.ban (supan 85 W-o,sa motor, viszont percenkent 150-2500' kiiziittbeaJlfthoM tiikettsz:dmmal dolgozik. A fiire-szlapok hosszo '25 rom es keresztcraposak. Mig a DSH tipusnok lengokarja van, 0 DSH 23QIE-re lfi,S;zonta vertikd/Is rezg6 tengelyr magdban fo9.1(1/6,60 mm .homol1 dlllrhot6 fejon.tveny a jellemz6, g6rgds .dllfthato 96rg65 pengerdmru!za/, ami egybenoz anyaglefogo ralp uereptt is betofti. Az asztoJ ezen a gepen nem dlinthetlJ, viszontlluetoMc bizrosftja rll egyenes vdgosok pontos~ sagaf •.A pengek hossza ennel a tfpusnal140 mm, 0 D51-1'-ho% pedlg 125 mm-es (sapos pengekvaI6k.lgeny.es kivlreUl, slerszdmkereskedl!sekben .beszerezher6 gepek. Csendes

es klmondottan

DSH, DS230/E

es

10

Ezermesrer 2008111: .

azeI6:Zliek. ii/ewe furotb6J Jeher megindftonl a 'vdgdS1'. is ez indokolttd leui ennek a sPfddlisnak mondhat6 szerszdmnak a beszerzesil.ue'k.ha a vdgds h£Jyehez fizlkaJlag hozzrifiti1nk. de L(II is 5linnyaija azel6z6 kergcpeQL A v~asrc-s szelcssege es a furesllap kirasara 15.kfQreszek eionyeil. akkor feltftleniJI meg kell emtftenal'lk egy harmadlk gtfpcsaUfdor..ni. viszont vagasteljesilmenyOk es len kent oerrcsek eteri. de a/(dr fem/emezek plexl vdgdsdra is afka/mas. !logy a sza'agfuresszel hossziranyban vagha 6 anyagok g<il5ra is kepesek. akik mD! magas szjntre feJlesztettek e tevekenysegiiket.lyan ezermesterkediik bmrIuiljdk.Nagy elOOye viszont. mint iUa Premo. . A keskenyebbszalagck a szaraz kemcny-. Hnom ku szDksege5 es a haszndlaMhoz. a fogk6z6k lekerekftettek. hogy min' denfele szelessegl kar/dtunk megszunlk. pirfOresz rna51' ugyan nem helyertesfthetil tJ !Zur6fOr:eszszoval. de specialitasuk megis a kanyariL6 vaga50k vegzese Slerias tomegmunka eseten. mertaz ctnwgba MEGINT MAsKEPP KANYARVAGAs ez anyagok faJtajil szerlot va IrozO. alralaban 90 fokos mellsz6g. fa· jtiteNceszitiJk. es a vagir5t veglO fUreslSZOlagok vegLele nfrcrtek. VekonytunrIr· Acsaldd kiJzef sem alyan nepes. es az ives vagasak kialaA szalagf Ures. Ids {ve/t- segu konniro.cenkenri 2000 es 4500 kiiliitt lehet 5zoodIY01. es (9)l ponrosabban megvezetes:Dk altalaban gumibel<~tes ttir- Ha mdr az elliz(J aIda/okano yep. amelynek rez· jemez.{ld6. szelessegeL a rnesszfv ontveny kOlatti lavolsag behataralJa. Ezermester 2008/11 . 1Iietve a miniat(Irszalaghire:· szekr(J1 irtunk.(sol< lte/rtfl. 11 . Ez a paranyi deko- akdr meteles td'(Jl(1kOll is dolgozhawnk vele. a fogsllnisEog es a szalagok vastagsaga a hagyomanyosnakrnondharo csakkal es gOlg65 flireszvezer6vel rneqoldon. pl. A lapak fogalata az anyaghol igCll.zek rOglfle1l iIIIva nyu gepek.4 mm a fafa] osa lap szclcssegehcz igazodva. Aszalagok haromszOQ fogazatuak. Ezekugyanis {akent kissze.gepekr szersztimok.rasztalosokvagy o. Hosszukaz adorr gephez igazodo. ksebb az el6bbleknel. torten" behotoldsro nemoJkolma~ . ~/dakentd/ljon gesslomdr pere. arnelyeket mar a legjobb lyukfUlt'!szekkei sem leher gazdasagosan elvegeznL A szalagfureszek vlszont egyesitik a kor es a lyu. cOl sze!esebbek pE'dig. a lagy lombos anyagokhoz kellarc:siis kivitelLol. te'pesztesOk pedig 0) Q. EHenben kivaJoon alkalmas kGlol1fele fakBtesek keszftese(E'. miibfito. Hatranya vszont. am ez gyArtmanyr61 fOgg6en elterner hssznalatosek A vegte!enirett fUJiiszlap mindig lefel~ mazog.n 100 W-os dekopirf(Jresze.rids.kkaJ hatdrolt mellett termeszetesen munkadorabok gyorses prec!z kiszabcistira alkalmClsak. lombfiJreszekral. ami szlnten a gor~e vonalak roeori vagasra lett kifejlesztve. €9yenes valehet vele dolgozni. tfrhnol6giak Sza agfureszek Kanyaritanak es egyenesen is vaqnak fzt a gepet tiibbnyire a famunkdkkal (ogla/kold szakemberekr kisvrillolkozok.

11 rureszlap a fokozott surl'ooas mtau kj islagyulnal. am a vastagabb anyagok vagasakor. kompef'"IZArnl~ mert az erre nem alka 1mas. napi robb 6tAs hasznalarra alkalmas gepek . egyszerCibb idoSl'akos ha51n~lar(a all<<3I:111.35 g~peketaltaMban 350 W teIJ~itrnenyFelvererO \lillanymorol haltja.Ci jelen r6scn visszefoqni sa ed51teterr el6tolasnal ugyanis a forgacsok a fogak koze szorulhsroak. am V<lnnak fix asztaiu gepek is. hogY ill <illvany es a fUreszlap IDWU mekkora aszabad tilVotsag. sOt. amelyrol 11 hosszvezeto sen hiany· zlk El e9yenes vi'igasoknal nagy segrt5~. Ez ugYclnis beha [arolja a darabok vaghar6 s.altalaban 80 mm korOli. A vezet6g6rgos Wresi':!ap·veLeLo <illilharo magas~gu.zeless6g6t Az anyagok maxlmallsan atvaghat6 vastagsagil. rnert minden gepre crcJk a hOlTc1val6 merell1 haszn~lhat6.. amelyek merele 2. tfchnol6gidk A"I. Ez azonban ritka eset. h09¥ mennyir€ inLenZIv rnunkara lesmek. A gepek talsn legfontosabb adottsaga.§. kiv<ilasztasuknal nemcsak azt ketl feimemiOk. Lenyeges meg a fUreszlapok hossza.toztathar6 fordulatsztimmallehet optrmallZ. .mlatt lobbe kerOl- e nek a hobbi jellegu munkakra alkalmasaknal. A gepel< mindegyikenek masszfv FemOn-Neny a11lvany 11vaza. es ugyancsak at til.lni. Mivela SZillagffire5zeker t6bbn)lire kLsval1. 3melyet a vagand6 anyag vastagsagahozkell igazirani.a1kowk hasznaljak. az egyszerObb SZillagrureszel<re Inkabb 11 fix fordulatszam a jellemm. prscwos gepeken a vagasi seb~elelekt rooikusan val. hanem. A szalaqsebesseqe ennek fOggvenyeben 690 9X) m/p kOzoLl valto16. es a megIlajro erat szljanetelen keresztul adja a hajtQtt SilCIlagtiircsanak Az igenyes kiyitel11. hogy milyen rnunIGkhozszOksegesek.llap. 5zersztimok.00 300 mm k6lOu vallo7ik. Al ontveny a vezet6 hornyokkal ella tot 3SZ- eredeunel bosszabb szatagokal a sZtllag feszlr6vel nem rehet.befogva: A tartos.al el6lolas sebe-ss€get celSler. eletlenn voilhal. A korszetGbb vtlirozarokon az aSZUlliap 45 fokos szbgben fokozatmem:esen iilHthat6.azok fajrajat61 fGgg6en . - 12 Ezermesrer 2008/11: . viSlQnt ell a hosszu tavu megbizhat6sflguk eth:nsulyooa.eppen a tarmssaquk .gepek. es ezaltal romllk a vagasl teljesftmeny.

arnely lehelove ieszi hogy az a)t6t szinte barmilyen szfnbsn meg lehessen rendelni. hogy a Therrnoline aj t6khOl. dont6 jelenroseguve. - II' Ezermester 2008/11.'izter bevonatot talalunk. Hormann nernreqlben acelbol ke- szftert ajt6ina. A7 acelaito felQleLet IUlihorgan~ssal vedlk a korr6zi6 ellen. MO szakl megoldasai klrorrollak. a Hormann c.esztetikusak iranyban allirha16 pantok:.nem egyszeru iisrzeegyeztetni ugy. KOlon kIemeijOk. niivenydpoltis Ellenall6 es blztonsaqos belaratl aj ok a Horrnanntol A dalddihcizak bejO. eJl'encillniukazid6jci"osviszontagsdgainak. ...3 . Az aJt6kat arelbol keszrrlk.a szeriaban {obb pontes retesleles es a harem es 6sszhongbanvannok azepiilet kiils6megjelenesevel •. h6sz~etelt ajrolap.kovetelmenyeket. Vasal16ink a HOrmann-£f'rmekekt61 azt varjak et hogy 110sszU ravra nyLlj1Sarlilk megDldast A ThermoUne-ajt6k kiva 100n testesitik meg a legfontosabb ert(?keket: megbfzhatook. ezerr hosz- a rendkivQ! stabil. hogyozor·ertek arany m.ki6 kOlOIva~sztharnak. igen nagyigenybevetelnelc vannak /dtive. rendelheto foml(§ban es s.k termexpalettajat kiegeszitette a Therrnoline-sorozetta I. Mlndezeket Q . A fogyaszt:& szarntalan szin es uvegeLe sl vari. arnlhez na.wmertekben hDzzajarult szu evek mulva is megtarrjeik aJakjukat.vtlzooes rapasztalaralra rarnaszkodnak Az ajt6I a Mabfslls bevizsgalta. megfe1elnliik a biztansagi kovetelmenyeknek.egmegfele16mamt!jon. hogy az ajte megfelelJen izles-oknek. feIOle[en' polie. amlkor a kapu es az ajt6 kdz6s fronton talalhato. Fzek a bej~raliajtok ooruosen a fenli elv~ rasoknak felelnek meg.ratiajto. 5 engedeIyezte. esztetikusak es megfizethetoek A Thermoline bejara!i ajtO a legmodernebb 9yarlilsi lechnol¢giaval keszOI. HosSlueveken lit kellkopasmentesen nynniuk es ztirMniul{.kert. ami bizr~ftja. es Mszigetel6 kep€ssegOk 15 megfelel az elofrasoknak. es mindemellettaz rem drt1 ha .<inben is ml'!gegyez6 gar~zskapu E:z a szornponr akkor valik.es Osszihangbanlegyen azepLilet megjelenesevel.

techno/6gitik 1 Akku . az akkumulator t6nkremenetele nelkOI fet lehet 6ket tolterli.szdm 800. Az ekkurnulatorba mikroprocesszor van beepitve.1000 munka Meqemelt min{5se'g es meqbfznatosaq A. A:Imum.fOre. fimnel JOmm Gyorsan kioere/her6fOreszlap GyorsledllfM funkd6 Hat/apu KU/(S At akkumuldtor nem fartozek AKKUMULATOROS LAMPA l8V FPFl~1800 MEGR.k gydftdsdban je/entos eJonyiikef nylijt (I FERMPOWERPREMIUM lij elektromos szersztimcsa/cfd felhaszmiloinak! Az akkumulatorok a nagy energiasun}ba vetel elan ezeket nem kell forrnazni (t6bbs701 egymas Ulan LE'lJesenf:eltolle ni es lemeriteni).l~sj vasragsdg..2250 ford/perc Bol esjobb forgaskdny igen • LED munkateriilet vi/ag/tas Oresek szoma 0 .R 765x 16mm Mox.s.2 800 fordJperc Max. (Omato dtmero ((dha) 6. Az akkumula· tor elettartema S00-2000 toltes1 dklus.ATOROS DEKOP'RFORESZ FPJS·1800 Fordufat. fOreszele. es az akkumulatorok helyes hasznalataval es tarolasaval azok elettarterna meghoSS1. Bflrmikor. kemeny (femll~) 62 Nm rogzitnerb Meghtizoslnyomotekok szoma 26 + 1 + 1 • LCD-kljefzo Max. liz alapke-szlet tartalrnazza a LHon akkurnulatort. Meghlizdsl nyomatek.KORFORESZ18V 'FPCS-l 800 - At APKa.onteclmo/(j9ja keriilt alkalmaztbra. tovabba nines mem6 g. hogya termekcsallid ugy epOI fel.(lbbiLharol A felhaSlnal6 sla rn<Ha lenyeges. .Kft..40 500 ures/perc Meghtizdsrnyomatel{. 45°·nol 57 mm .tszdm 0 ·45010 . hast nalaron kival egy ev mull/a is legalabb 80%-05 a fel[olt6ttsegOk.Iftillm·.promahu. men a (salad tobbl elernehez is IIleszkedik.sze. fdndl70mm 18V Max.SZLET 'FPCD'-1800L K TA RTALMA: FPCD·1800 akkumuldtoros ft1r6g~p.Promo Hungary . hogy ez akkurnu'arort eleg egyszer megvasarolni.2 Ah Li-ion • Gumirozott kiegmft6 TcJftesida 70 perc i TokmdnyR 1.: +36' 253 7441fax: +361253 7442 www. {Imely figyeli a l61tottsegi alia oosor es a felroltes folyamatAr.fUrhat6 citmer6 (fembe} 12 rom K€szfetsflJya S.l ~Hapott61 fOg'getlenGI.mm foganytli. szersztimok. a rol[orrs€AKKUMUlATOROS elernet a f6bb muszaki jcllemz6ikkel. fOreszel~sivastagsag.amagas nevle ges reszO!tsegerLek ellenere is . .S·13.gfpek. amel'yn~l. FPL·I$OO tcJbb(unkd6s aJltlj ~sFP8·1800L ti-ton akkumul6tor Akkumuldtor feszl1lts~g 18 V Szerszdmosdobazban Akkumultitor 2. vastagsag.atoro. 90°·n61 38 mm Max. ti1r~szeJesi vostogsag. aMbbi akban felsoroltuk az termekcsalad nehtmy segnek koszonbetoen . . puha (fohol) 42 Nm • Gyarsbefog6 takmdny.bemutatjaaz uj akkumuldtoros PowerPremium szersz4maa/ddol. Al ·6nlemerQlesOk minimalls.5 mm • Bedllitllar6 melysegiJrkoMax . A ti-lon akkurnulatorok nern Igenyelnek karbantartast. kozott (enter A epiiJet/41 tel.on (U-Ion) techno/6gia (ll akkumu.5 kg ForduftttsLcfm 3 800ford..l1u 1173 Budapest. PeRi lit 1371F Home 14 Ezermesrer 2008111: . blttdrol6val Forduia.8 100/0 . SZAM: FLMl 009 LAmpo 3 W (power LED) F~nyer{j 4 (JaOODO mcd Fejbedllftds -100 es + 900 Promo Hungary Kft. GyorsledllfM funkd6 Az akkumufatot nem rarrozik AKKUMUL.na9yon kksik es k6nnyu~k_ Az els6 hasznalar- ria effektu~uk sam.lperc Tdrcsa.. a gyorstolt6t es terrneszetesen egy professzlonalis kivitelO es minosegO akkumuliltoros csavarbehajloL At.

mfg 11 hLIZJlkefe:kct a rengelyre h.kleUsztitasakor ts. A ved6burkolat a tengetyre erosftett csiszoloszerszarnrol fOgg6en Ie is szerelheto. fofeladata altalfi·· ban a nagy sebessegO anyaglemun· kaltis fe.KFT (PROMA)® Teklntse meg telj€5 termekvdlasztelamkat a www. A feIQteltis/!f!as inlenlilasal a lehet6segeil. ha a tengelyfuratuk ponte(l gep tengefyere e~ kOl56 ilrm.meken.5 . amenynyiben ezek fetfogaSil M 14-e5 menertel lOrleniik. szerszamok.promahu. fordulatszam idealis megvalasztas3val cptirnalizalhatluk (m~. • Ezermester 2008/11.llha. alkatmazhatjuk a sarokcslszol6nkat.gepek.kfemen. oxldalt fE'tOletu rargyak felOletkezele- kaknal fokozott 6VJ10ssaggai celszerll ke- a szerszamokat csak abban al eseiben al set me-gel6z6 rlsztltasahoz hasznathaljuk elonyasen. megpedlg nem csa. is felfoghat6k.hhoz is.3varral.bu web :oMolon Gyors feliilet isztitas sarokcs·szol6val Bar a sarokcslszolok forma·ban is Ilasznalhatjuk. am a sarokcsiszol6r ilyC'n rnunzelnl. technol6gidk Uj £i-ion akkumulatoros technol6giara epiilo FERM termekcsaldd. ha beszerezzuk hom az Ilyen oelok· [a ha~nal hill6 cslszoloszerszarnckat. kOlonosen rozsdils.tnak. ha fgy Jobban kihasznalhatjuk a szerszarn san illeszkedik A kOl6nfele csisl. Ugyanis a sarokcslszol6k tengelyere pornosan Hleslked6 5l11iudan feler6sfrher6 alakos koszl:l. arnelyek baiesetet is okozhatnak Az Ilyen szerszamoka. FeltEve.ru koronqok kulonfele huzalkefek es poliroz6 koran'gal:. hanem mas anyag. hogyezeket es kalmazhilyuk.lenyeges.ajtva tenet rbgzlteni.il'ele.u feli.ezt azonbanfmomabb Ierrneszetesen ennek bizonyos felr6Ielei vannak es e ceira a szokasos tarcsilkr61 elter6 szsrszamokat kell ageD tengelyere erOsftenOnk. mert kOlonosen a huzalkefeknet tagott felOleru ii3rgyak tisztft3sakor varatlan er6hatasok is eI6fordl.r ha van szabalyoLO a gcpen).fllcsakaL (l felfogo o. ami esetenkent gyors kOP~SI okozhat a tarcsa anyagaban.er6jOk nero nagyobb a ved6burkolatnat Ez l<:al6n6sen a kOl6nrele cslszol6tar~ csaknill tontos szernpont hogy ne legyen tul nagy a szerszarn kerOleti sebesseqe. . PREMIUM ~OvVE ' Forgalmaz6: PROMA HUNGARY. de esetenkeot faanyagok relQ len finomirasahoz es feSl(~keltavolft.ol6t.

~lil ezek erosen veternedettek.aiig rogzitik az ablakszdrnyakat fia kezelesiik . A zartest klernelesehez el6bb a vastag festekreteget ke.an a nyelvzar tenqelyenek Jyukal kel rurni.hagyomanytiszreletbOl" aka. majd ~ a befele nyn6 ablakstillny kol56 oldalsnek aljazasan J es sal kbvet6en vtsszacsavarozhato az uj 16 Ezermesrer 2008111: . a kHlncset pedig marel6z6leg kozvetlenul a fordlt6lemez- hezagok kozel azonos mer~ekuek. A. A kengyel tengelye alta!i1ball kopott. zaruerkezetuk a sok haszndlottolkopott. tfchno/6gitik A regiekkel sok a baj! Al uj nyildszar6k szinre regmentesen zar6dnak. A nyelvek helyet annak klfo!dilasaval celszeru el6jelolni az ablekoszlopra. tim Q lakoepliJetek ttilnyom6 tiJbbsegeben a nyRtiszdro slerkezetek eliiregedte1(.yoz6dni. 16tyog. csak szels6seges esetekben szGkseges a csere.koreogrtifitit" igenye. am nsmi plusz munkaval viszonylag k6nnyu "korszen1bb': kilinccsel eifordfThar6 ablaknyelv zara!kra (screlni. Ennek terrneszetesen csak ilkkor van ertetme.egradiMlisabb rneqoldas rcrmeszetescn az ablskcsere tenne.I. ami a 23rak tovabbl er6teljes. es ezert nem kepes a szarnyat szorosan a tokba si'orllanL llyen .mezer61.i ablakfordlto leszerelese a fesz- re iljanlaLos lelheqesztent A taral ebben az esetben ajanlatas egy fa takarolappal a keret srkJaba igazit. Fzeken el6bb a killncs tengelyenek veger kell lek65z6r ulni. m£igpcdig a sarkokt6~ kb. raszegez6ek. ha ncgyszog(j.ebb kopasar OkOZZil. anagyobbaknal azonben kello ketto s. A l.a z 1.. arneIyek esak szeles alJazasll keretek vesetr feslkebe csaverozha [6k be Kifele nyila ilblak keretere a belsO oldal fetal ~. eresztekeik. hog)' raleliCmk a Felfog6 szeqekre. vagy ujakra csereljOk. rneqoldesok neha egyszerubbek.kek ele csavaroenl.igenylelerl . A zarcserek azonban tobbnylre epUlelaszlalos eslakatos kO/remukOdeset igenylik. hanern magiit61 a keretek sllapotatol is. a zarcsere es a j61 megvfllas2tolt reSSi'igeLeles egyOn j6 credmcnyT hozhet. lzek kiernele:se rneqkonnyftherO. Ha nern Cdnek lie az also illjazasba es becsukas utan a egy-eg>1 ablakzarnyelvN felszerelni. omit azonben nern mlndenki enqedhe..:Ok sege!o. tenqellyel neh~ny kalap~csOtest rnenlnk a zarra. a Kulcslyuk zarszakOlle! VE'le!oje. kezdl a beszelqetest Szocs Adam David. A javitasokho/ szinte minden alkalresl. Az <lblakfordit6k vag)' un. s csak ezt k6vet6en tehei a l. A gyakorta hasznaltes IOtyc>Qcosrekopall ablakLilr nyelveket is €rdemes kkse relni. \lagy beves6 kiviteluek. escsek a zjrak kopotrak Err61 viSZOIlYlag konnyu megg. mint gondolnank.llhal6k €os211 ablakszamyra fordrrva ragzlrik an. 35 em ravolsagra . ronzu/ zamak. ernelyek a token tal. azonos kivltelU (ij darabokra 15 cserelhetjDk. hogy a !c5ry6g6 rereszu5 killncsu zarakat javltjuk. szerszomok. pantjaik sLila.. csere .a feSlek ponloslta kek kifoltozasa ut. A kllincs rengelyr rneretre va9asa utan a vegenek clp1"1 emezEse\le. Ezeket . A szarnyak kielf!git6 zari35a persze nem csak a zarakr61 fOgg. a zarcserekhez pedig kompleU zarak is beszerezhetok A f€-gi ablakzarak eleq roboszrus fel!f!plt{!sOek..artemelekeL a veseu fesl. egyn~te9u ablakain [aIAlhar6k.La fa"" az oreg epuletek mel'lekhelyisegek un. ha az zartesmez igazod6 mere[u sOllyemes kivesese es az uj zarresr feksevarozasa ulan mdi csak a vazdmer es a negysz6gszaru kllincs felszerelese van hatra. meg maganak. mfg a javi lasok(ll a kreattvabb ernberekis elvegezhetik. majd kihiizhato maga a kllincs.ani. hlszen a reslomltesek rnlau alLalaoon a kererszarnyakaT er6v(!1 kel! a Tokaljazasokba pres. Ebben az esetben a reg.rdak. A szegek kihUzasa utan mair klernelhetd a lartesL es helyere . mm melyre sullyesztve kell a fordit6-zarnyelvet felszerelni.k Abl __ar javttas. rneqoldas.1IeltavoHtani a dutesl le. a zarak nem [udjak a deformaiL sliJrnykeretekel a helyGkre huzva r6gzrreni. Kisebb meretG ablakoknal elegseges ablakok egyebkent meg j6 iillapotban vannak.1 lehet r6gziteni.1 I gepek. A reg] ablakzi:irak nem ttll valtozato- sak A legregebbi pallotokos ablakok szarnyat ablakfordlr6 kengyelekkellehet larni.. A rosszut megoldott restornitesek is tovabb ronthetjak a zarakes az ablakkeretek allapotill. gyakran tlszrltas es a karbanrartas is megoldja a krltikus helyzeteket.. .sgyakorta egyedi ".etni.

hu n Ne VCII"-J"''''' """·:»Clft JUI JCII"-lIat. tfrhnol6gidk ablakllirnyclv. A forg6 lapor elorre ajanlaros mcgkenni.vagy forg6" tengelyes€k A oescule tlpusoknal a klllncs elfordftasava·1 kazepen egy krfordul6 I<::orong.hok tisztak es megfelel6 helyen legyenek. rncrr ez is akildalyozhatja a ziirnyelv reljcs elFordrrhat6sagar. kapcsoll duplaszarnyas abtakokon hcirem pon ton zar6 rudzarak vannak. 2009l1()1Jembereben.elez6s eI6f1zet<h almioban most is lehetosege van vagyegyosszeg:ben.4010 FI (12)( 950 FI). es a IfJ rlernezek magol ti feslke kel 2.gepek.500 Ft. hogy csakkemsOk a kopas[.rmelyik fellti el6fizetesi dijat. a rudak nem nyulharnak eleg melyre-. Mielou [zek roboszrus szerkezetek. ezt rabbnyire a forg6 reszek koze szivargott festekes a rozsda okozhatja. most I~ erdernes ataposabban m~" barmelyik lehetoseggelel! Ezermester 2008/11. jeJezze. II rud~rak {m. llEHElOSEG: es ziti az ablakot.z_be ekadva rOg" IOTEC NIK 2009·r8 sz616 "ARFELEZOS ELOFIZETO"akci6jaban On dont. LEHETOSEG: RADlt'J:re.4932. Fokcm: alul. uJ kllines tengelyet hegesztessel vagy perernezessel lehet r6gzrtenl. azsz csak1 0 d:b lap ~ra.o.ilrdmet. A nagyobb. m i m az elhasznalodas okozhsqa Ha ezeket a fe·stekes"akad(ilyokal"telakarilJ uk. A zarle mel ny IIasal is erdernes letiszUta" nt. d a norrnill11. 1900FI +postakoltslig~rt kU!dllTik majd Qnnek 1 db 2010-{!S AT evk{lnyvel. Ezzel sajal keZIJlegls lehet kiserleteznl. me'lyik kedvezmenyes lehetoseggel ell RAoi01ECHNlKA eves ellilize1i1si IlIJ 11.§ikar inksbb a mazolaskorra" kent festek.z<irnyakat Az eJrordulo lengelyO abJaklarakmll a ki!incs kozepen alul felUl o!dalra fordulo horgat a tokra szerelt zar6leme. szerszamok.. bbszori elfordltas es WD 40-es kenes utan velhet6en javul az allapotuk. ha szamlln Is kef az elOfizalesr61. es lEiI amn. hogy a zaro elemek es a fogada nyfi.eg. 77 . A szoroszarast fgy tovaobra is blztosllanl lehet a ~I csereje nelkOI. hjb. vagy 2 reszletben befizetni b8. 3 zarak nemi olalczas utan ujb61 ha. meg cserere gondolnJnk. is kitisztfrjuk. A leny.radioviJag. A rogzfte-sCiker rnerethil kupos esapszeggel vagy hemy6csavarrai tenet megszll~rdrrani.Hni az elfordul6 rCff'szek allapotat.400 Ft helyett.603 www. Ajobb zaras pedig a zarlemezek beljebb vagy melyebbre szerelesevei javithat6. TelJrax: 239 .CHNIKA eves ell'iliz<llasl ij 9. csekkel kE!Jliik OLVASHATOAN kilolteni' Karjuk. illetve a tengelyek nem fordulnakel teljesen. Az ••Arf. Ezt a feszekbe es a rudak ete beragasztott femlemez betetekkel lehet megszOmetnl. A8l1deljen es kUldjuk <I csB:kkell A. <II abtek zartan is lotyogni fog. to ~j ev -tavalyi ar! »)Arfelezos elofizetou akcionk 2009·'re! A I' a negyszOgu lemezberetekkel lehet kikOsz6b6lni.<. hogy a Forgat6 kllincsek nern illeszkednek szorosan a negyzetes forgar6 lengelyre. 239·4933 1314Budapest" Pf. alul-felOI pedlg a tokba fOgg6lege:sen benyCH6 rudak rogzi1ik az ablak. A lazan felszerelt es a dmerbe nem keJI6 melysegbe benyul6 kilincsnyak pedig a tengelyfeszekgyofs kopas3r okozhatja. A . klUncset csak a tanaszo'as es a ma70las kijavitasa Ulan ce~szerOfelszerelnL Ha az ablaWr-nyelv csak nehezen Jar. Gyakod hiba dl is. a Takar6lec alan szokrak a rudak loty6gnl.huhambazar@radiovilag. amit vasg.1kell klfi2etnle. A festekelti3volii:as:a. a vezet6 vasalatok hianya rniatr..vagy horog. Ez eqyben a lengety jobb rneqvezeteset szolgalja. es mozga{Jsa konnyu legyenc Az. Javitasukhoz a negYletes Iernezbeteteket cels/'eru alkalrnazni E szerkezeteket a kozeps6 rogzrt6 elem mellen be-fUjI WD 4Q-nelleher meg" kennL Ha vtszont a mozgar6 szerkezerl egysegek mar tul kopotrak.znalhJl6kka valnak. bascute.

t>fyfkkellffier megszi1ntemr OJ ablakzarat a lekatos mar a helyereszerel[e. ami mar viszonylag konnyu felada. flap sze@lletdk t/J{Jf)1I wsw 1<.a javltiishol.3t is fel kell szerelnla keretre A tol6rudas bescuele ripI.liJkll~11ii:. Ezen krvOI beszerezherok a zarcfmerbe szerek dazana hOSSZilbb[1:6rsapoka kell hegesz< teni.. szsrn alan tal. no meg a kiiincs.15a( beszabcilyolla.neMny c:savar kihaJlas~t kovet6en ~ heIyere 5/erelheto ill.J50knai csak a szar hosszar kell meretre vagnl A veget (eISL{'rU lekerekftel1i.sten pl a 'AILker01('T. mra. Izabella u 36-38.8 m kOZI3nvaltozo.gepek.es a 5Zarnyak tilr.t.Iok Is be-- 1B Ezermesrer 2008111: . [iletve <llul a vasaet feszkebe csusszon. zarcserekhez szuknyil6szerke7elek is. Viszont a karbantartasuk a dmer leszereiese utan konnyen elVt2gezhetO A lak6telepi ablakok csapokkal liJr6d6 szerkezetei is egyre gyakrabban hlbasodnak m('Q.31I1a(6).arcimer. tfchno/6gitik AI Ii) llye/vldrokil()l cifSllmi a cimetbe petPfflf'lflf klimcsef 111f'Slll'1il megfelel6 t[pust vcUasztotruk meg. A rLid~rakar ugyanlsaz ablakk(?rfme seges szerelesi anyagokat azonban c:sok ezert el6bb az ilyen Ozler&er kell felderlten! (Sudape.( Sleff'1f . a [akar6locetlTli§r az aSZTalos dolga vlsszeszerelni Az ityenkol szokssos mazolas uran kovetkezhet a cimer es a kilincs felszerelesE'. ernelyekhez a I<\rOru- A regi ob/okldmyeivek /lDrNltrrk es agJ'OfImdziJlfok de a h lbJi[ egy epUle£lakalQs gyofsabban megjavltharja. A . hogy at ablsk be csukasakos konnyebben afelse kcogyelbe. Az ilyen javlrasokl1oz. arnelyekre a r5gzfi6 horgm mererre vagasuk ulan kell kemenyforraSllilssal vagy hegesztessellOgzfteni.:il5ZQk(illelben lehet beszereml A rt!gi kilin(5!(jl'.&J~Jfr W 5. a forgat6 szerkezerer pedig mart teszek fogadjc magaba. A rudzarak csereje csak akkor esedekes. . szerszomok.~~P!lyelr'. A rUdzarak hosszs 1rn-t611.csere- re azonben semrnikeppen nem egyszerli doing. Az. • lleMny z.. c:serekhez pedlg ajanlatos a homertd szakemberek velemenyelis kikemi. zar beszerzese uran bez [eML asttalos. adott hosszLisagUakon kivolbeszerezhetok rneretre szabhalo rudak is. ha a A bo~wlra1c!ldrakJJl o klli'm:5{irm'fOl! re~ i51~11!Z~. szskertelern nelkOI elveqezherl b3rki.i. ha a szerkelel mar nagyon koPOll. uj dll es a l. A rse megtelelo rosszusagu. !:zek csereje nagyonegys:zen. Szilii rd fagzltesOk alapvet6en fontosl+la az er6sti:ett lee takarja. es az alse megvezeto vasalasok. ~akatos ki)nemukooese is SlOkseges.QrUl!ftl!l(L A regebbllJasw/erMlO!(lk kiilips6 for~Or:s(/pjdlOl mlrldi!J k krll afesr~t'lIlSZfI(onr A bIJ~culr lr1rok riJdNhmk rdken8{JOtri"ilei/ol f ~t>115 m~ kel!Ii5l1{lulIl 0 A rigl. A.

cn 20-30-szOl" alapo san razzuk fel. A ptszrolycs purhabok hasznalatahoz erre a celra kialaklrort kinyom6pisztoJy Az anyag klnyomasa Ezermester 2008/11. olajnak. ArFesthero.habeltevolito szerek Is. hogy ourhabos f1akonokat ne tarolJuk tul melegen. rnechanlkus uton leher elravolltanl bar leteznek mar poHureran- Kinyom~s cion a flakonI vlZSZinres. frlss purhabcsfkot ur6nedves'tsok In kabb robb vlzet. oek. vaghar6. mint 20 'C alan! Alapvet6en nem szabad a f1akont 50 'C releUi h6merseklelre me legrleni. Mivel a le-veg6 nedvessegtartalma ehhez keves. korlatozott alkalbauen anyag Labbe nern nyerhet6 ki. meg meg nem ketcn hab speci. hogy az aljzatoteI6nedv~rts(Jk. adapteres purhabokat a szelepre feksavarozando muanyag csav6n at nyornjuk kl.!l' flakonb6.€rrells ellclvolilani. )61 rapad es ragad a legtobbfell.j:z Jol elkeveredlen benne. elengedheLelienUi siOkse ge5. benzinnek.atasara gyorsan megduzzad.:llalanak IiJg961cgcs helyz~tben taroljuk. mel. Nedvesft. mivel robbanasveszely all fenn (ezcrt ns hagyjuk sella a purhabokat ill Hatranyos tulajdonsag megkOt6U pur hab -UV~sugarzasal165. meg lehet probalm a nabor mas old6sl.es A ourhebok hasln. es sz amugy rellesen 1"11. Kinyomaskor a flakont fejjellefele tartsukl Qvjuk a. maqas a hang- Eh3nYDStulajdonsagok A rnegkQtotr purhab nagyon j61 szjge- Nagyon fon 05. men fek- A kikemenyedell habot alla!aoon csek ome<.1ga rossz 'tnem szabad tan6san nap/II fenynek kitennil A purhabok tisztftc'isa A frlss. lengervlz tel hideg es meleg ellen. VegszOksegben. cnnekermura$lt~a sa okozza a probh~mak Icgnagyobb ICs. hogy a hajt6g.gepek.6 aut6ban rneleq napokonll Hel.zer. el1enall vegyi anya g. tfrhnol6gidk J6 tanacsok a purhabok h a sz n Lata h 0 Z a Nogy keletkezika purhab? A purheb (poliurelilnh(lb) ket f6 alkot6 elemea polloles az isocianat Ezekkevereke a kinyomasr kovet6en ill nedvesseq haszralata szukseqes. mint evesen alfaja es v6 helyzetben ravid id6 rnulva beraqad a k!nyom6 szelep.1 a benne: lev6 haJ16gaz nyomasanak segfesegevel. mah:lsi esellyel igen nehezen.s A !1akonOKal mindig a lQlp~l!fa.egtol! h. v~ghal6 hab keletkezik A pur hab . 5zigetet6 hatasa Is. a szelepenat nyomhat6 ki. vakolharo.JaJa nedvesltes. A meleg helyen lorle-nO' laralas a hab korai elore gedesehcz vezet A poltureran hab 50 ~C alan hetszer olyan gyorsan oregszik.3!iShabtfsztftovalletisztithato. ugyanis a purhab nedvesseg hatasara kdt meg.yesti rola.j:JI[lva. pL acetonnal pa!kol.oknak. 19 . Az un. es blzonyos ido rnulva porosos cellaszerkezeru kerneny.Heten. rnajd a klnyomott. szerszamok.

elarasztiisr rep~sl61 vagy peldaul OLe5~6!'Gondoskod (ba ezt 11 zsaluzst rulnyul6 pererne lehet6ve junk arr61. nem jelent alralanos rerhelher6seger! kell id6t es ngyelmer fordftanl iI [eend6kre.szilardult beton nagyon serul ekeny.nosegu megfo.scfgo efmofod a fervezettOl. feltijitcis Gyakorlati j6 tanacs betonozoknak HI. A beton szabsd feiOletet nedvesen kell Betonozas utan ez elso es leg.ronlosabb tarl<Jni. mdr nem egy kedvelt tevekenyseg. vagy csak kis. a nopofdg tartogondoskodds pedig ez meg a "etonozQshoz is hozzdcart01ik.ne keltsen ffi~6c1asr 11 betonban. ilZ logfkus gondolkodassal maga Is klkOvetkeztetl il teendoket flgye-lernmellesz a Fontos korOlmenyekre. filiiailag . hogY. maid szi. mian van szGkseg. resz A betonozcis ri/taldban lcitvcinyos munkcit]6 egy kerneny. Ez tllla~ban kevesebb. kL el. felso fitege Q lema/lik . vagy f(llelevenfresQ a fcjunklx>n. nern szebed kiszaradni hagyni! A teendonk alelk&()IL Slerke-let elkerlteses vodelrnc a serflles.rmd/t kave. SliJmunkra az els6 h6nap.feJodatokro/ szol.t Vigyazar. kozelben mOkbdtetett berendezes es szllardulas.rerfil) rortel'16 cakarast. a C~mentnek k6tesel hidratadonak nevE'mJk.her vizzel t6rten6 permetezest.¥Oma mar nern 20 Ezermesrer 2008111: . viSIont QZ utolagospepeaeJesek. A mcg meg nem kotott. A betonfelOlet nedvesen tarrasa jeJentezEr[ kOrulkeritessel vedeni kell veletlen ra. utfikezeles ne/kiila beton nero vaUk aud 0}6 m.[61. Slniird betonletrejouea hez velel6 folyamttL rneg ism erese. Gondoskodds. r.az eros t61. eredmennyel jaro munko. .s vegemi.fikkJorozatunk befejezo reue a beton mokeze/tsefOI. omi etegedeltSegge/ toltl el azt.kar l okozhat. vagy a nedves. men ez meg m{'9kot61~ azez a 1!!'Pes fl.taraszta. A kotesi. mozgasr61.i:zk6daskiszarddas vcs:zelyer okozza a !>zel. zaiosan lassulva akar lobb h6napig is tert. amely foqalorn magM:xm hordozza azt.napsOtcs iHelve a nagyon meleg ida. akivegezte. Aki en meqtesz. mtvel a betonhoz er5vel csa ralepni elosror akkor lehet.eger atretelesen arad6 hogya beton (benne a cernenn kOresehel es tovabb megtLIrt6 anyaggal Guta vagy senki. omielvcirdsainkat kiefegfti.ozQZ Slifdrdsdgo is tartos. ezen belGI is al eM 1-2 het adja a iegrobb feladarot.iI zsaluzatot ne rrozqassa ieszi).f6leg ilZ els6 napoklJan . ekkor Is6 Felad<. A beton vfzranalrnara eJs6sorban nem a keverhet6s€g es a bedolgozharosag.ahoz viz l<ell. A beton lJizsugarral keszOIL szerkezetre Cpt fOch~m) ovetosan lardulasi folyamilt a betonozast kOvet6els6 torten61ocso1asa . minr fel napor jelen. betonozdst kiiveto.. de Idtvdnyo. rnajd loko fog meglatslani.u. ernikor a beton napo· ban igen 9yof5an Lajlik. A beton k6t6anyag'anak. se meg.epites. osuerepedezlk. es fe! ismerl a problemakat.

Ves. Vilgy eppen at erOs koptat6 hat.:!inp6riasa helyerr inkabb megakadatyozzuk annak elpafolgasilt. hogya zsahzat bonti3s. jardak) eseteben ls:javaslom. A beren utokezelese hideg id6bcn nagy rneleqben kicsit robb ooaflgyelest igienye!.ls161. ami nern csak a vizet !artja a betonban.iIsa. vszoruezeket betontechnol6gusnak kelt megrerveznie meg a kivire!ezt§:s 1l'I~kezdese e. Tart6 sz€rkezeri clernek kizsaluzasa csak felcl6s szakember engedelyevel fonenhe{ meg! A zsehzst bontasakor iart6zkooni kell at elos ul€sekt61. Mivel az elr5bb fe~soroft ten~'e2lokSDkvariad6t adnak a bizlons. segfrsOk ezzel is a teherviselest. konnyen azok Tonkremencrelet okozhatjak Specialis kovetelmenyeknek megfelef6. legkenyelmesebb es leqblztosabb m6d- lenesen nagyjunk meg lart6oszJopokat (tabakat). amir61 a kc. kialakftAsa) es vegOI az alkalmazort cement es az adalekszerek fajtAja. Ha mOd van ra. hanem meg a szerkezet lehOleset is galotja. magas h6merseklett6J (tllzI:61). fe!ujittis podo viz a meg meg nem szllardult felOletet megrongalja. mindenr kibil6 anyag. villel utokezelnl pedig Li!o~1 Al ut6kezeles k6zben mindig kerdes.. A parazart'is meqoldasa hazilagas kiviretezesnel korOlmenYe5 es kdltseges. A nedvesen tar tas mas jeRegu megold. Nagy hidegben (ragy veszelv esercn) a csak egy rereg f61!aval Ezermester 2008/11. Nyari n~y melegben felgyorsulnak a folyamatok. Ez "tortenhet parazar6 f6liaval valO hermetikus zarassat. hogy mlkor lehet kizsaluzni a szerkezetet. a k6tesi ill szilardulasi falyamar !el.kOlonleges betonok" is keszfthetok.kor felszabadul6 k(j[@!>h6 es kots6 meleg egyuttes haTasara (ulmelegszik a beton szer a zsaluzarban tartas.3tos nedvesen t'l!las ilycnkor igcl1 megterhe!6 feladat Huv6sbe fordul6 iddben az elobbiek·e!lentete kovetkezlk be.sz betom Is 6vnl kelt mim peldaul ra6ml6 savakt61. bedO!gOiOU esut6kefell. fokozott a kiszar<ldas veszelye.3go1 szern el6u t. maga a zsalUZ3. \/iilgy a betonfelOletre relhordou. Ha betonozas Ulim vilratlanul hidegre fardul az id6. mar rnegSlilllrdull beton "em -egy urUYerza lis. java salt d [obb retegu rakaras alkalmazasa (f6Iiah6szigeteles-f6Iia). Ial. fMemek. at ~teketa lepattanasol. hogy a Detar! kOlese . spediilisan erre a Cl21r(l kifejleszlell paraL<ir6 bevonatral.art va jav2Islom. viszont hianyozna valami fontos A gondosan keven .a rlnom rl3lt kimasXJ. 27 .ese.t (anyaga. szaraz vagy pAras ida).3vaI.:elyt jelenthet az. megeloLVe a korai Karas lehajlasL Alarende:lt illetve rem Tar roszef~tl betonok (pI.olja a szerkezet rlpusa (alaprest oszlop.epites. GlZ id6j. 6vni kell a relOletekel a sf> ri.~k zsaluzaransk elbonrasakor ideig- takaras veszelyes. aljzatbeton.aras s-u1yos koverkezrnennyel jarhat A redvesen jartas iIIetve folyametos nedvesltes szOkseges idejet befolyas. vatjuk meg legalttbb a ketheles kort. Jalda stb). ezert csak kOl6nleges esetekben Javasalt A rosszsor vagy rosSlUt kivltelezetl pillal. vlszont berelt IsalulcH eseien a berteti dqat csak a lehero legrovid'ebb ideig szeretoenk fizelni. gelend.gos kivirclezesm?1 az ut6kezeles es nedvesen ti3rtas id6tartarna minImum 2-3 het legyen.. Van. BilOnyos hatasok f61eg a vasbercn tartoszerkezetekre veszelyesek. a konkret eserre voratkozean erdernes Slakember velemenyel kemi.l!~[61. A zsaluzatban larlas sal~elk"'IOlheL6 a meg teljesen nem megszilardulr szelek velerlen lefo. hogy hazila. arnlkor a viz Lll.. .lert es A betonban jelentkez6 nagyobb h6rnerseklel kOlOnb:kgek repedeseket eredrneoyezhernek A folyal"'1"!.:!iras (hidE'9"me leg. Ialan itt veger serheme az utokezeles temakOre.:is5ul.

teraszokar alarnossa a rossan elvezerencsapaoekvz hcgy a f6ldbe helvezett hatasokt61 es ell at nern gondolt emberi beilvalkozasokt61.djOnk. Bizom benne. szakernoerrel (Sliliikussap leeqyeztetettek vegOI sz utols6 ranacs.yOkerei . ne hagyjuk feledesbe veszni a torten- kedvezdbbek lesznek. nagy anya9i 6rreketjelenro vagy blztonsagi kockazaTtails jar6 rnunkakat szukseqes es kotelez6 szakernberre bfzni. er elapokat. !> a tapasztalatok is egyre tekintve: ne engedjOk.ordu lekcnyebb lesz.l.K Annak erdekeben hogy a berekle rerr munka tarros maradion. ~la mar kesz a betones llJI vagyunk minden feladalon.ban k€szitsOnk Pluzsik Tamas 22 Ezermesrer 2008111: .eszetesen ill eprtesi mun'kalatokra ts igaz az inrelem: MerjDk feleranket. ami nern hat<ldJameg kepe:ssegeinkeL A komolyabb. vagy szekernber iranyitasaval vegemil reker.6vjuk meg.§kar.Jt vagy azcn fekv6 szerkezeteket m~emeljek a Fak g. jard. a szerkezeteket az 6ket rombol6 termeszerl A:z. hogy pI. ami eselleg na gyon ravel all szakmajat61 Term.epites. beton gerenda. A lermesZeti halaso!t. efltllha~a fel szamadi!ist. es mindig csak olyan munkaba kel.Alemberl beavatkozasok (p. Legalclbb magunk. A'l els6 rnunka tJtan a kovetkez6 oeronozas mar biztos g. gondoljuk at a tapasztalatokat es okuljunk belole. elkE5z0lr beton j6 esel!yel hossni evli!edekig helyen rreredhat. . hogy a betooozassal kapcsoetben a kedves Olvas6 segftseget ka poll egy aryan temilban. feltijitcis adat. vagy (adem anores) legye11 ek atgondoltak.

. igya telmeles soran sern kenJlnek a lev€g6be gal Mindezen rulrnen6cnaz melQez6 anya t1zem egy sazalekkal a legfontosabb szemponta kbrnyezetbaJ~l csak a IC'9hosszabb a vilagon.st. miutdn Q Slerz6desek letrejiittek Q magyar epiteslvtIlialkolokkal. a vfzall6sagoL. nagy formarurnu cserepek gyarra· sa a rONDACH Magyarorszag [ermekpartfoH6. A negyzermeterenkenti [iz darabos any3gszuksegletO agyagcserepek ezen fellil t<l~rek05ilbbak. AI vj cserepgytH. hanern minden k6rnyezetl elvarasnak es nom"lanak Is me{Jfelel. A mar meg1M ermekek mellett il kinalat kezdetben harem. porozirJ.end6.8 milliard forintosberuh6zos megval6sltdsQ 2007 ougusltlJsd'ban indult. Az vJ rormatumu kercimia Lel6 cserepek a legmodernebb nerner es Francia Iechnol6gia illkalma~5Bval k5zUi nek A gyilr tervezesenel es mOkQdretesenel .00 ev elertanamot garanral..epites. v. fOlgatomoovckedesre es a legszennyezesre is megoldAs szOletetL A terrneles volt. es a terolec mermyisege atlagban 25-28 sZi:lzalekkal kevesebb lehet minL i1l kisebb tet6cserepekeseteben. mint a hason!6 me nyczetet. .a tomaniarfs bulgariai exponplacok kaze/seget. Azlil. a. valamint a hozoi plod iginyeker. s az alkalmazott gyarRistechno16gia alacson)l energiafelhasznalasS<lI Jar. fe!ujittis BegyujtoUak a vilag legnagyobb kemencejtU Europa legnagyobb cserepgyaaban Befejezodiitt. pternberoen a min6seg rornlana. es meg inkabb kimelik a kOr· cserep sztikseges.eraid kcrdesre. Azuj Gzem kapacftasa evenre 30 mill16 meghosszabbftott ipaJi vaganyok segftsegevel a legl6bb lermeket vasuion szalliljak ri1ajd.amelynek saran figyeJembe vettek. maid il kes6bbiekben tovabbi uj csereptfpusokkal bOvuL rnodellek minden epfttetonek egyedL qazdag forma-es szinvalaszrekor kfnalnak. I\z uj terrnekek magasabb szinten kepviselik majd az agyagcserepek mal6 [Ulajdonsagait a kell6s zarast. A 8. ami a '90 E'S e-vek oW Bekescsaba Jegnagyobb ipari beuhazesa. virag leg hosszabb. A cseJ(~p szAz sz. A lakossdg (~szer61 kef leggyakrabban felrn. rtibb minT f6!szaz dj munkahelyer tererntet6csere-p es 2 rnllllc ldomcserep. A nagyobb negyes fer ketszazharmlncmete res kemencejeben tes anyag: AGtAG. ten. amely mintegy 15 eter csaladl h. A re5ZvEnytarsascig 200. am mas formaju rserepeknel Az Uj kevesebb.rlaSl.Q TONOACHlijbekesaabai a erepgydrdnak beruhdzdsa . 23 .ima eleg. es 10 reter.nyarcindontiitt az uj iizemelhelyezeser{jl.5. A H i<oLeLta5 kemence nern hatekony fustszUro rendszert is kapott a maximal is egeszsegvedelem erdelo:eben.mh~kban rerrnesze- Ezermester 2008/11.agya fagyall6sdgot. A cserepgyarMs fotyaman barmilyen vegyi anyag hozzaacasaval mererman kevesebb megkeldlek (l PIO b2lgy~.ianak b6vlteset szolgalja.l:za csucsmin6seg 80-1.

:lla !epolieszrcr gyanrak szinten sokreruen hasznalhat6k. konyabb (1-1.alkoljak Felhasznil1as! (erQlet(jk €os megjelenesuk SlerinL sokfele k !ehelnek. beszfv6ci6 alapoz6val kell ke zclnl. AI edou felha:. bedolqozhatossqa es j6 d~t az 1-3 rnm vastagsag.iJruls rnellett larL6sak. specialb estekben pedig un. slinel'het6seg. szine:met6sege.ieniai k6verelmenyeket IgenylO tenileteken bevona kent gyakorlaUlag €l a kitarolagDs rneqoldas.~s lakarfthat6saga rniatt nagyobb raktarak es Ozemek p&!oZ3lanak felujlfa~kor alkalmazzak azakril gyantilkat A furan g¥anta 24 Ezermesrer 2008111: . .m<lgas hcm2rsekietO (jzemi tech nol6giAk esetooell. vegyszerek. e!s6s0rban oldoszerek. Uilk szarez.znala5i kovetelmenyek szermt r6bb kulOnooZO rnolekula5Zerkezeru .galmassaguk.lkalmazott mugyanra npus. esztetikus voltuket sok~ig mC'g6r7ik.ban. Bedolgozasa nehezkes.nb6z6 ffiligyantak alkalmar.anyag Kazatt valogatharunk.yanrakal pedig kolonosen j6 vcgyQer. a vegyiparban hasznalatos. mimtaian o"yog.lsiival erhelJOk el. A ve sag jellemli r0l6 kepesseg. Hezagmemes Fr>leplresi:ik rniatt Fokozott h[g.gas athidal6 kepesseg. kvarccaI j61 t6[lheL6k. MegJelel6 karban l. kOlonleges egeszsegvedelmi fe Itete leket 1genyel. repedeses mOl. a mir1imdlisan ~eljesltend{jigenyeket kell egybevemiink az adort temnoJOgia oravoJ. A kozepes igcnybevetelre. VQ9Y minimdlisan pormente~ftesere rna mar igen sok lehet6segvon. Egy betonfeliilet lefedesere. MUGYANTAK A Ilegprecfzebb megoldast a kUlo.luret~n gyanra" kat f6kenl nagy ru. csak 5pecialis. mig a vilstagabb (2-3 mrn-esl rendszerek kazepes es nagy terheles eseten javasol. a vinUeszrer g. Alapesetben a j6! el6kes/iLell betonfelule tet normal.uk miatl hasz naljak. ElsoSOf ban lpari k6rOlmcnyek k6z6rt szmre minden hoi hasznalhat6. A po'I. alaposan megtiszmott felllJetre lehet elteriteni ez anyagot. A mtigyama bevonatok elkeszitese oeml gyakorlQto( igi?'nyeJ. A mUgyama bevonstok legnagyobb nanya Talan il legelteljedtebb univerzalis mugyanta fajtak az ejJOxi--gyanrnk. lakarithat6 6ket.epftes. 2-3 retegbcn felhordott bevonati rendszerek .5 mm-es) bevonatok kls. e/ert ajanlalos vakembert igeoybc vennl a munkjhoz. Kiv. A vdlaszttisilehetosegek merlegeiesekor apormentesftii anyagok fizikal-ki. felujitcis BetonfelO etek kezelese Amugyantakt61 kiiziitt a betonfestesiq viszont rirk<3na.es technl'1/6g.mlal rulajdonsdgait.es hMIJ6sagi [ulajdonsagaik rnlatt alkalrnazzak Gyors kOtesideje. Egyes tfpusainak magas vegyszeral16sagi tulajdonsagai mian vegyipari terOrelen is alkalm:Jailk Gyorsan kalo es ell egyik legolcsobb mugyamarajla.u vtilogathatunk.ti3k. j61 e!6keszlte((. tapado alapoz6ra van szOkseg.

ett beton. Alkalmas normal betonfeltrletek (pI. k6nnyen Ezermester 2008/11. Igya kOIOlmenyekhez kepest egy esztetikus. olaj a1l6..r retegb::>n. felQler alakul ki es a hasznalarot j6t [uro. restessel kes6bbre lolhatjuka betoncserelet A TrHakk betorlesLek E'9}1 kupasallO. basznalt betont vagy lopadl6t mar nem lehet tisztitanl rnert pJrOzus. a porrnentesseq e:. muhelyek_ garazsol<.largom:ak.het a bztos rapadas erdekeben eI6kesz:fteni.1ecser SokSlQI tal~ljLlk mClgunkill szernbeazzel Lei.eben. Ha padr6bevol'lat ezerr mM nem johet sz6ba es a mOgyantM draganak lalaljuk.lt6 ti2l:lrhat6. voros. szu.£SE A megszalad! Cllapoz6ra viheE6 fe. 4 es16 l-es mOanyag vtidorben kaphaLo. ugy azt fesres· e. folros.azonban hasznalata nem javasolt Nagyon gyorsan szsrad.es zslrszennyezodestol. lepcs6k.ep. poresag e. igen esztetikus.sS0gU. konnyen takarlthat6 vOros szinekiJen kaphat6.dnes zar6 releget hordunk fel. Tisztirha£:6. csllsziisgatid kO!lteri bevonatot ad b€lonfelUleten a Dunapleszt akkor szoba j6het a festes. amil padlobe l(>raszfes{ek is. ametyen a be[onfest:ek nern kepes rneqtapadru Arnenrwlbena belonfelOlelen. kf. vagya telOretet nem Ie.es kOlepes rnecbanlkai igenybeveterek mel len alk<llrnazhaquk a bCTonpoHncmes. olaj. mini- bevonatot ado technol6giakat A j6 mln6segCi. nem rOredez6. felG1eteL impregn~.pores felOletre. Az alapom tapadasjavit6 hatasu. arnely krem. nagy megkopo 11:. kemeny. barna es fekete szmben. un cement-mesztejb51 ki alakuh por keletkezett. A selyemfenyt'i festek feher. 2.IOrr csiszcMssal lavoUtsuk el. pad 16zatok) festesere. nszta eJ6keszil. okker.vagy metyen taza. szaraz. mid es vonanal zalunk Ie.ke.lntE'len vagy s. zold. kriem. 8evonata )6 fed6kepesseg(i. BETON ~5 KOPADLOK FEST.!r116 k~pe.16 gyanlilYal ketI65r~Qk. iparl kOrnyezeLben . A pom~l. 25 .mum 28 napes. vzes dlszperzi6s testek ami kCrl-es belterben is hasznalhato. vi~ 110Cosj6 kt§miai eller. felujitds BETON PORMENTESITU NagymereW ralttarak.epit5. Qurl<:e. amiL mar nern lehet ·elravolftani. gepjarrnuvek kerekei okozta er6s igcnybe-verel eseten .vagy henqenel hogy a s:zrv6kt~pes. kopasallo. n§gl festekff2teg:t61 mentes. nengenel vagy szorassal a belonfeslek a problC!m~val.dek. nem porlo betonfeh)tetlE' Fain>:: diszper id6s melyalaporol hordlunk fel ecseuel majd sl.. plncek padl6zat§nak vedelrrere kts. zus feluletet telflSe. rnajd porralannsuk a feloletet Esztetiku5. piszokEOl. A bNonfe!>tcker nern ajanlJuk beiv6dotl a SLennyeL:6de.

a zuhanyz6 egyertelmuen eI6ny5.rO.. A lefbly6t 11603116 rsovekkel kossuk rei a legkolelebbl ejt6cs6re.. lontos.:ekbe. urmutatdst.lakberendezes oeepitese A fiirrJoSlobasok korszeriisitesre.of iJrles dolga.alt6k sokaig melQgcll tartjak a veer es m~konnyitik a hoz. A Wrd6k. minden eserben f61delni kelll TciltsOk meg a fOrd6Mdal villel.igg.es allilsuk be a ruqalrnas labakkal v[zmertl>k segltsegev~1.r. 26 Ezermesrer 2008/11: .ad alan. amfg a menetek kCzOtrl ravolsag meg nem felel a szerelveny. A k~d kOls6 perernszelct a falhoz tordlrort oldalon kadprofilszalaggal raqasszuk le.Minden egyeb ez egyeni igenyekt61 es vagyakt61 ri. hogy a kOi6nooz6 rAII'OIs.35. (savarozeunk be S~C:5atlak0z61r.ad burkolatahoz vagjuk rnereue Falazzuk ala a kMperemet. es ne legyen rajta serrimltele [ormelek. es allftsuk fel a ford6k"adat a helyi5egben. A talaj legyen egyenleles.agokat pomosan merjOk meg a munka kezdete el6tt EI6slor SlereljOk Ossle a leljes lefoly6 gat nllUral. ZuhanyuJlcak es fOrd6ka dak sokfcle szinbm es fOlm~. mlvel kozvetlenOI burkolhJt6k Most a remtartOs osszeszerelest reszletezzOk. a tovabbi munk3k elan hagyJuk a nebercsot teljesen meg kemenyed ni.s.l\ddig TekerjOk a csatlakozokat. alkalrnazhat6.ban kilphar61t AnyagUKaI lekintve akril es zomancozott femk<idakat kOl6nooztetOnk meg. .w ezzel a hanghidat A fembal keszi. A feladatok egy ehhez nylijtunkriMd Furd5kcid zuhanyk J lokosoonre. beleetve a lulro!y6t es a leroly6szu lISt Is. F 0 ROO KAoAK BE~P(T'S E Ker kQlonbQz6 leher6seg van a rurd6kad beepitesere: femb61 keszOlt tart6allvany segitsegevel. CsalJarOZluk rei a szerelvenyeket a vezetekekre.'oebb v.ala falleme. itt is sziiksig von idtinkent fellijftdsokro. fgy ellen6ri.szhabaccsal a talajon. Mlntmind@fliitt. VegO] csatlakoztassuk a vizkifoly6t es a zuh. rnlnteqy fOrdeshez [gygyorshoz .ereles1 munkak alatl zar juk el a viLellat6 r6csapol rnajd uritsOk IE'a vezereker.. a aafddJelet egyik k_iizpontjd It'd vdlt. illetve kemenyhab kadt<3nQbe beszeielve.ruk a csovek t6mfletlse get.qes ertekB helylsegye notte ki magar.3nycst}vet munkat. A szetszereles rneqkezdese elau. CsempezzOk le a burkoratotes hagyjunk ellen6rzo nyilast a lefoly6hoz valo hozzaferes erdekeben.JzfJ:en meretenek. akrll kadak a h6sligeleles tekinleleben jcbbak rel1al hosszabb ideig megl31tjak 21 rnelegeL A zornancceorr femkadak ezzel szemben kevesbe erzekenyek a karcolasokkal szernben. valaminL a 5/. por6zus beton blokkokat.orthon.agokat es maga<.3ban 155 mml. mivel ez a rnodszer nem sfk talajon IS a gJpszkarron ill.mi is el rudjuk lIegezni. reszit.. meg:szakil. AI. Ezt k6vetc'icn IClgZltsCtk a rat t6allvfmyr (a szrv6tarpak segitsegevel) a fCird6k.!ilasztas: alralab2ln harrnadannyi viz szOkseges egy gyors zuhanyoz.jlt fOrd6kadaka OrdOkc1d vagy lnkabb zuhanyaz6? [z saks7." (dltal. 110gy a szerelverwen leva kr6mrereg meg ne serOljon. Ehhez hasznafjunk v~6pof~val ell3ton szerelvenyfog6r. A kemenyhab 1. dtepttesre. Ha a vb1"ogyaszta5l neLlDk. ROgzirsOk a I~bakat k6. Ek6z:ben [artsunk legal~bb ] cm/m lejlE:sL folyassuk a vize!..

~a-varozzuk be a Iefofy6 szu rot Mely zuhanyeseteben a legfontosabb kivanalom a j6 talca eseten csatlakozrassuk a kiege.§llvi:lnyt a szi\r6. ann.o5SLe5/. 10 mltsOk az osszes hezagor a kabins.zuk be az ajt6kat a szilardan QsszeszeJelt keretbe es igazitsuk el Tlpus szennr esetenkent mas megoldas S2flkseges. T6mf16kkel geieMsckre.zar6d6 gUinis.. hDg)l a fUrd6smbaban ne alljon alland63n a vfz.azltsuk d.min6seg: vasilrlaskor IOgyeljl1nk a stabil slu mfnium kereLprofitra. erert a ZUHA.:irJit. fgy pI.fllctl vlz5l. felig v177el.gban aliithato aUft61abok jelentik. a fem zuhanytailcat is faldelnl kem A zuhanyralca gipszkarton. a _i6l. Keszhabarcs segftsegevel f6gzitsOk az allit61abakat a f6ld6n.mykabinl kadfalaknak sz az e!6nyDK a zuhanyfUggonnyel S7E'mben. Szeda jOk geL es t. k6ssuk 6ssLe a fix fali mega1kadalyozza a furO lecsuszasat Sze- kOvet6en huzzuk meg valcmennyl.ak kadfalak . A fem311vany el6nyet a maqassa. Ezeknek a Q€lell. men a Meg anyag elrepedl A csernpere helyezett ragasztocsfk IT~SE taipazatkeni femb61 kaphat6.tlt6 f6csapot. SleP formaju 71.erel~. a kOnnycn l~r6 ajt6elcmdcre es csavarozzuka Icfoly6cstJver a Icfo!y6hoz. es gyakran a (A spedals SlE'retjOk ossze.lpak es egy vizmerrek sogitsegeveL H6a1l6 c.Qtithat6ak. 27 .3lak es /endszerek es es Ezermester 2008/11. A csempek atfi'Jrasar ne lJ[Vefljro Qzemm6dban vegezzuk..l6di Dveg.otthon lakberendezes l A ktad"lt ismetengedjOk t6mltsOk az osszes rag. a lekerekitett profilra. es 0sS7edughat6 csOvek segitse. sarok. III. sarok.Jk rnererrees falazzuk bel Hagyjunk el!en6rz6nyilasL a lefoly6hol va 16 hozzafere-s erdekebeJ1! Csempezzuk Ie a burkolatot Ahhoz. R6gzitsUk a tart6.vezete-kre.es bakteriumall6 szaniter szilikonnaL Egy keszre Berces Baldzs zuhanytalcaba a lefoty6-gamiH.§nyaba.. val6diCivE'g vagy muanyag zuhanykabinok allnak a vasarl6k A zuhanytalca-tart6 reodelkezesere a piacon. A zuh<lnyel\iE.intes bealUtasa minden talepzaton 10h['ts~es_ KOionb6z6 klvitelezesu.tJk:a alan. majd IfIsuk be a luhanytillcat az allfthal6 la. A zuhanykabinok .NYZ. efengedhetetJenOI szDkseg van a zuhanyelvaiaszt6 fa Ira. arneIyekket a 7uhanyl. hogy jobean felfogj<lk a kispriccE'16 wet emellett egys:. Csak elf reljOk ossze a keretel.:1 gevel kossuk ossze a lefoly6val. por6zlJS beton burkolaratvagjl.utasi. valamlnt az osszes taguiasi.~t SzereZYOk be az lij fOrd6kadat haSZl"laljazuhilnyo~shoz.~6vek segirsegevel kassuk ra a lefo/y6csovet a vizteienh:6 f6.e Upusonkelil vallolik.uhanyl. EI6szor mindlg a zuhanykabin falprofllj."lit6 tulroly6!.:illrJ. ha el6z61eg rnososzeres vizbe martortux ujjunkat.ak rendeikezesete. AJ l.flL lalpak segllsegevel a /.5 zJr6I1ezagOTelaszrikus szani{er szltlkonnaL A tOmftes elsimftasa egyszenJbb.zerkezer es a csernpek Kazan.uTlU1arot EI6szaf zarjuk 1:'1 vrzell. Legoonnyebben a vaIgazitsuk azejt6cs6lvfzrelenlt6 f6vezetek Ir. i1La biztonsagi Ovegtisztithat6..es zar61iezagot gomba. es c.hdftsa el a regi 7uhanykabinl es/vagy a LUhanyt. Aklnek nines kulOn l1Jhanyoz6Ja.eher6legpontosabbdn kaverni kell a 00szerelesl u. fali larL0sz6gek jobb lflrlaSl nyujtanakJ A kadhoz hasonJ6an.'iIc. Ogyelve a fOgg6teges elheIyezesre.6KBEI!P elerneket a laiprollilal es ig.JhanygarniLura lo~leu~sseteszi a zuh. csavan:! Akass.laszt6 t.::erubben es koonyebben is ti.

S7il. A litanl az akkumul~tort a kadliftb6l. kiidliftet. hogy kDnnyen elerhet6 helyfe helyezzUk col kadhoz. kenyelmetle. Mlt6 rOrdeshel. A szek lavir~nyrt6val s. es kenyelmes fekv6 pozoat hoz letre.otthon. A 5lek kenyelmesebb lekvest A kiidlift mlikodteres.8 V. Haszn~lar utan a fOrdO szek eqyszealen kiernelhetd a kadbol A f<J1r. 7~ Ah s akkumu lator ttiltesere kulso lapeg). Felhajl6 szelei biztosltjak a kOlonb6zO nyos es egyedi kadbe bell elyezl"let6. A felhajl6 szelek blzros[tjak. hog)' a MrJlifi felhajf6 szelei ne akadjanak esztenkus. hogy billonsagosan rog lalhassunk helyet az QI6feiOIelen A szek sullyesztesekor a hattamla autorrarlkusan hatrad61. Amennyiben a kad kapaszkodoval van Fel szerelve. vagy fUrdfiszeket kadllft legnagyobb el6nye.e a biztonsag~rdekeben tobbszorosen szjgetettakkumuliltorr61 t6rtenik.rldtozottaknok gyaluan gOlldot OkOI a ktidba tortena Id· es besztillrJJ. hogy g[tseg nelkOl Is haSlll.5rdan kapcsol6djon a meg a kapaszkodoban. deugyanakkor A kCnyelmes fiJrdQsr s2olgal6 kadlifr eszterikusan iUeszkedik minden fOrd6szobaba Sr.rapad6korongokkal t felhe!yelhet6 a tBviranyit6. . ugy a melle-kelt rartozek biLtositja. " hartarnla ereszkedes kbzben hatra d61.IOlete ne serUfjon.Olesenek legnil9yobb 'M:elessege 690 mm. Felhajl6 s.. ellel se-- mereta kadakhoz valo alkalmazhat6sagat A rLi. hogy a kad fe. konnyen mozgatl1aL6.seg swigi'll. BeQleskor a kadllft Olese a kad 5zelevel egy magassagb. lakberendezes Kadlift avagy filrdo5Zek Hasznos seqedeszkoz mozqaskorlatozottakna IClosekrlek. leveheto U1eshuzal konnY!E:'n tlsltithat6.alhal6.d6szek szinle valamennyl s/<rbvtJ· is betcslrva a fGrdes inrimi£.yeszthet6 a kad aljara l es emelhet6 a kivant rnagasSi3gba. ffluzgdska. Eproblema megoldtisdra feJ'esztettek ki ez un.n felOlete. mint a kAd kemeny. A 16...ln. csuszasgiitolt. E megoldas al kalrras arra. hcgy egy alul akar 330 mm szeles ksdban is hasznalhassuk. A ielenteg forgalmaloU stek Lerhelheto sege 135 kg.'Hya mlndesste 14 kg. scsak rgy csatlakoztathat6 a t6ltOre. a hilHami(l kozel deleksz6gben van a biztonsagos beules crdckeber1. Tapad6 korongjai bfztosirjilk. • biZionsag erdekebcn rolreskorel kell ravo- biztosn a la/ito.ele garanraljtl.isjt.oI. ugyanaklcor a mSD/a sem jelentigazi altemotivdt szeimukra. Az 28 Ezermesrer 2008/11: . kellemes fek vesr bizrcsna furdes Idejere.

A g6zfOtes hatranya a rendkMil rossz haulsfok. a haramas tomege es a nagy vrztartalma volt az el6nye. lehat ke" linger6S2ivanyu nelkiil mllki5drek.1<es6bb Forro vires kazanok vallollAk rei a gOliwlanokal. felujittis Radiatorok hatekonysaqa KDzponti fllres tervezisenel (onlosa megfelefOhOfead6 egysegek k. me Iyek meg mindig gravit. iooj. k6zponti fi.ites volt Ene rnereteztek a lak6telepi eplilelek IBtesi rendszereil. igy nincsen egert r::or szag. Ez a regebbiekhez kepest nagyobb radiatorfeluleteket igenyelne azo- ruresi elOrernen6 Ezermester 2008/11 . feliiletildalakftcistOi fiiggoen mcis-mas hOerzer irher6 el« kli. iIICLVe az6morrvas fdCIia- es sek!etu.vdfasztasQ. ami rnagt!ivallrozra a 75/65 mag eldszor azalllmJnium. es nap Jalnkban is ezt hasznaijuk h6hordoz6kenL A radiatoros futest reqebben zomrnel nagyobb letes. elhelyezese. 29 .. Kes6bb a melegviz vall allalanosS<l.liJnbOzOradidlorokka).'l.ln j~lentek 10 Ozemeltelo?s. sa Onloltvas radiatomaka vegrelen elertan:ama. A szaWlyozlstechnika fejl6dese tette lehet6ve az alacsony hOnier- elte~edeset Ez . esegyben tf'(:hnol6giai gazze\. azez gra~ meg mindig nom vo'lr szuk- vrtad6s elver. muk6dtek.[tmenyek fUte:sere hasznalulk FI6nye abbsn rejlen.tes r6bb mInt eves" Eleinte els&orban g6zMtest elkalmaztak mely a g6z egyszerCieloallitasa es szaIi ltasa miatt volt kedvez6. cs6radidlor. Szerkezeti. ami nagy h6te-hetetlenseget eredmenyczettez pedig az akkor nehezkesen vabMYOlOtl g67 B forr6 vizes kaziJookhoz elengedhetetlcn volt A kbvetkez6 lepcs6fok a 9:)/10 ~CszaWtyozott h6foklep:s0s fi. hogy a 'C -os h6lcpcs6s rendszr:. es a radiator erinrese nem okoz Egesisffi)leseket A legujabb fejlesztesukondenzaci6s kazanok bevezeresevel mar a radiatoros fD' l:esi rendszereket a tervezok 60 fokos rna ximatis fOresi E'16rcmen6 h6mcrs~k:leHe meretezik.mal az eoonyel jar.ki6s elven. hogy egy k6Jponti kazanhaaa! akilregy komplelc gYihtelepet elleheten [ami fCitesi encrgjjval. A g6zOs a viles rendszerek radialora a bordfu.rek szelcsk6nJ h6merseklet a fUtesi szezon nagy reszeben 00 "C alaU van.lir('JsfOgg6 S7abtiiyo«lssal ellatoll kazanok mt'gjelenes~r. mel)' fOtesi seg reMS2'(Irekhc'Z lUtesl keringet6 szivanyukril. illerveegy6b m~s !ernezr<ldiatorok is.epites. el6n:ye az egyszemodem szaz tar voir.

Fontes szerkezeri tulajdonsag a bordazottsaq.V szobatermosztatok OJgeneraciOja a Siemensttil nepszenl A szobawrrnoszt~tok SIEMENS Building. . mint a regi epuleteke.. "III_III. mint a szobaternosztarok piddnak legmeghararoz6bb gyarr6Ja. de h6rechnikaJ helylsegbe. I • ~" f . 1. mind merlegelesi szernpont.... A radi<Horak kivalaszrtrsanjl lqen sok romdenr kell figyelembe vennr leljesftmeny.lmaza- szemponrb61 sem kedvez6ek. tlsztlthatosag.1- es energialakarekos @ CUtesvezerlest. il- A REV szobaterrnosztatoe szarnos ke- - I www. Technologies A Siemens uj modelljei .2"' .~I"'" I1!if..n If"... . gyorsabb es adiitllat:6bb pmgramozilsi lehet6seget kina!. megsernleber ezekben a lakasokban hetalrnas radiJmrokat lami. Aki rna korszenl radiatoros fOtest szeretne. az alacsony h6mersekletre r.. ligymlt1t a magyar nyelvu menu. az alacsony helytsegbcn ez orr szO~eges h6mersek- h6mersekletu fut6feiOIetek miatt nem lesz egert porszag... I ~Ir ff 23.2\. rneret. A [echnol6gia ~nyege. korrozioo3Il6s<3g. \lagya [ol6kapcsol6s proqremozss.siemens. valarnlnr a mai epuletek Migenye sokkal kisebb. A lathato bor d.< .aradiarorok is lassabban fognak poroscdni. vagy kOzvc[lenut a Siemens munkararsaitol.jesftmeny rnelJell."'t 23._lj 158" .fzzel megval6sfthaLo. es 19Y elkerulheto i!Jl eplilet indoko!atlan n. rninta regi onLo(1 vas . A hagyornanyos tagos fUt6restek hetyigenye viszonylag nagy. ezert a h61eadasr bordak alkalrnazassval fol<Ol7ak.. kepes alkalmalkodni al epO let egycdi h6rechnikai adoItsagalhClz.. mely minden eddigi rnegold~snal konnyebb..e5segie sokkal nagyobb. v<l9Y szelepek \lelerle sere alkahnas. vagy OIl el50 sore zaru lemezradiatoroke..tlnt nyelmi es extra szolgalratasaiva! kspcsolatban b6vebb felvllagosftils kerhet6 a7 epOletgepesz szakkeresked6kt61. I:z annak kosWnhct6. .hagyomanyos'" kapcsol6 rermoszatok tudasan j6val [ulmUlalva kepesek minden korabbi .. A kuksszo.gy utols6 szernpont MagEl az afacsonyh6mersekletG kazi3n.. '-I.vogy kondereaoos kazan al~.orthont lakberendezes nos lead ott h6tel.~IIj . kiveve abba a roereteztesse a fateSf rendszeret es Id6ja sa is jelent6s energia megtakarrlasl Jelen l.i~k tobbnyire cslinyAk. hoqy a mai modern lernezradia orok fajla-gas h61eadasi kep."!" . ~erelhet6seg slb. eleuartarn. ami energiafelhasznalas szernpomjabol nem e.. ahova a szobaterrnosztatot szereltl:H<.. A M· rom alaptrpuson (napl.. ngyelembe vennl a fatesi rendszer sajatossbgail.t...hu@siemens. A Sle mens. A helyisegbell taft6zkOO6k noerzE'ret e16ny6sen befolyasoija a 5UgartilssaI leadott RE.. I I1:5B. hogy minden let leg-yen. Az igazim Inyencek viilasztharjak akar a vilag6ra veteli lehetose~1gel ellalolt .com 30 2008111: . letve a ceg honlapjar. mar sok eve kinal olyan terrnekeket amelyek a . komfortos nal rokeletesebb kazilT"lvezerk~s megvaI6s.._ tasara. hogy a l<eszUh~k mar kepes..Mtll'll:l J:' 2~·I~-:CD ~... . 5 I 2 nepos es herl pl'Ogramozasl felQI a termosztat meg\lasarolhatc radi6hekvendi3s (vezetek nelkOH) kivitelben is.hulsbt hvp. spedells. b Ezermester !W.. tetszetos kUls6.ilflireseis.JsfOgg6 kJzannalljss3 el! trdemesrnindenhov~.a piacon elerhet6 legmaga5{lbb rmlszaki szinvonal megjeJenf{ese menen szamos kenyelmi. rermosaarkus radlatorszelepeket lelszerelnl. az antanul6 mOkOcles.. 3 pont kimenetu kOzorr evek 6ta oly az Ezermester kOlabbi szilrnai- ban is bemutatort Siemens REV szobeterrrosztar csaladuj generaci6ja kerUlt a hazai bohok PQlcaira 2008 augU)ll useben. nyomj~1I6sag.. extra runkdoval rerrdelkeznek. r \+ r: CD . rh. es minden eddiginel pomosabban Tudja tartani a besllltott h6melSekletet megvol6sitVCl ezaltel a tokeletesen pontes. az extra nagymeretu es hilttervlliigftott LCD kijelzo.DC" vai(ozaloi<a! is. ne legyen [ulfUres.OJf ~DL_I valtozatban egyar..

r (evellDjElf.kepest fsnyegesen gyorsabb szabo/yazds dtlago:scIn 5%-atj:elent Annakel/enere tehdt. A podI6.:dadd5ul hCit6rolo' kepessege is nagyo. 1--16technikai szernponibol ill alkalmazott kedvez6 tie nebbek de igy is jobb h6erzetet kelterrek a lagos: r<ldiatoroknal. . Ezermester 2008/11.nal a sugllrzasi hanyad <llacsony.otthon. 5 Z EG ELYFOT. hogy d kalso fOJ filtese eseten akiils6 fef fele h6veszteseg olakul ki (kh. A padl6fl1teses rend. vagyi5 . Bordas h61ead6k. hogy els6sorban nern tul hideg id6ben Cl f(jtes rossz. mivet 0 sugdrzasos Mleadds nagyobb merteklJ.. rnivel a h6sug<:1rLa~ fgen kedvezo alkalmaznak. hanerna fa/al«:rt is fOlmelegfti.II t6t:kodtlsi tonaba.§. MIOI- a l'o3r- A FUr6tcsrek felszerelesc Qyari r(l92M ral. PAOLOFOTES.t. ezel1 a 200-140 W/mJ hfJ· leadds is biztosrthot6. mive/a he. mig a mennyezet alan rneleg van. Igya (of felWetf hOmersekletej6-va/ mQgosabb (3.. res(ekek kedvez6 hOwgiuLchi jeUemzok a h6sugarzas. A szsgely(Ot6test .nyu homersekletvaltozast • eredrneoyez.n 45-50 "C-os mefegvlz kering. pollrozottabb a. A (alflitessef eleirher6 hlimersekJet(sc. A [ages radii3l:orok sugartiisos h6leadasa alacsony (1 D-l. mint a hagyom6nyo. A bels6 falnal elhelyezen fl1t6test rossz fUgg6feges lr. de ezoknel nines jelenr6se- ge h6sugarzasnak. surek w. Ugyonakkor a falfOresnel a (j{jrend9Z€rbe. nyekoljuk fUggcmnycJ. osszes:segeben meg/s klsebb energlafeJhasznd/ds sl{JksegfS~. esetJeg labakar kell alkalmilzni.ES Apadl6fiItest a sugdrzo ftitesek kOle sOlolj.k/(entesi leheroseg mctronmagdban 12-15%-os energiQ-megtakaritOrt jefent Ezen Mlrnen6en. Napjaink" ban tetszoleges szinu radiatorokat lehet beszereznl. 'FALFUTES.sfiJt6te. Mar 2·3 Celsius fokkal alacsonyobb h6mersiJdeten is biztosftja ahagyomdnyas ({jf. Az ablak kozeleben es a padl6n~1 r~7hi FogUllk. l~kedvez6tlenebbek krornozou kel rendelkeznek.Jk 80-100 W/m . 10 Wlm' tiibbletveszteseg 0 fiJ(iitt (alfeWleten). 31 . OgyelnJ keUa !"alak teherblro kepessegere. Minel fenye.5-8%. Sokan szivesen aikolmazzdk padt6fiitesj rendszereket.8-40°0. elsQsorbana be/yiseg optimd/is M:imersrUdet-eloszldsa mia.1 h6erzeu es energmtal<arekossagi szern. mig ·ebb6J a szernaont- bol is a lapradiatorok a legkedvez6bbek. annal jobban romlik a felUletek.5%).e.h(fleadasra kepesek.6 szarit6knal Aradlatorok elhelvezese is lenyeges kerdes.uk.bb. rlrllCllDsag erdekeben.rt.sebb.lyiseglevegtJ Mmerseklete fiJggiJleges iJdnyh(ln lellyegesenegyenferesebb. arnelyeket egyes kOlbnl€g€s rormhju t6rtHkOl. Fnnek merleke E'lsOsorban 11 h6mersek lel16les a FelOler nagysagar61 fOgg. A h6sugarzas( lehet61eg ne . blJrkolattal. lakberendezes ho. nogya felQleli h6mersekleL lec50kken.a az.75 negyzetmeternyl sugdrz6 feliilerevel . mert 0 podl6 hlimerseklete a lab erzekenYftge is egeszsegugyi akak miatt (Sok 29 O( lehef.keves energlcival hatekcmy tritls erhetoef. fOSSZ MelZet mellett. A rLil6tes[ elau aO-l00 rnrn-r szabedon hagyni a jobb takaBe~cesBaldzs ce~ru kb. kl ablak ala helyezetr radiator meggatolja az szerkezettel toneni .meterenkentj :0. Ennek 01<.fsnel tapasztolt hOerzetet Igy 15-25%-ot energia megtakaritdsteredmenyezhe.telc~. ezert sokan ugy vellk.fi1tes. . neha jelentos fela rral . a tovdbbi megtako'fltos kb •.hez .adasa elegend6. A tobbsoros konvektorlemezes fUt6testek ebb61 iI szempontb61 VegOI a SLerkezetl jeltemnSk k67e sorolhat6 a felGlel1 mln6seg Is. I:z bizonyosan rulfOtest is eredmenyez. az azokld vonatkezo el6iT<lsokat kell alkolmazni. feluter. mint Q leonvekeios mresekn~l. pekMul 11konvektoJ lemel nelkOIiegysOIo5 lapnal 25-30%.nerncsak a t. bar a fOt6tesi osszes h6le.ablakniit lezDdul6 levego bejuta~t pontb61.

tlsztelet a kivetelnek . ne adj isten.l-es rendszer szabvimyos elrendezeset. hogy il m6go!LOnk lev6 falsta1<. ezt kJegeszit6 S. sklk a megll!'v6 berendezeseike[ szeretnek . es ezekre olupozzcik a leendo lehallgot6 he/yiseg (unkci6jrit. A szoba dlffuzitasa azert is fontos. hangrend!>ZerefT. hogy ezok a lehet61egljoboon 5loljanak. tJ ot d/rolcfbon azerdekll.ANGRENDSZER ELHELYEZESE Altalanos szabiily.' es A H. men ki lehet kUszboo!nla kemeny retlexi6 es csor- 32 Ezermesrer 2008/11: .ugy ethelyexni a szobaben. Abrankon megmu[arjuk a ketcsarornas sztereo hangsugaa6k helyes a szebaban kelctkGz6 hangenergial megpr6baljuk minelegyenletesebbeneloszli3tnia terben Eppen ezert fontos. . rnlnel rendszertelenebbul. s meqpedlg.lngfalak elhelyezeset ugy ken e1rendcmi. de az egyuw felhaSllJdJ6 Ql eserek donra tobbsegeben nem rendelkuikprofesuionrilis hangrendszerrel. hogy 0 meg/ivD az aku5ltikusok professz.ontiHs berendezesekef feltetelemek keszuleke1b61 hogyon rudjo kihozni a maximumat. a hallgar6 mog6rti feluletet pedlg dlffiJzzfl. erOSlloerl 5. Masik ~11il1<inosslilbaly. Igen am. hog¥ a hang 5l&6k mbgolti faireslt hangelnyelove keli varazsolnunk..aka r kompromisszumok aran is .egy elrendezeset.Qszz6rja a hanqot. . hogy gy adagos zenebarat nern ad ki SZ3Zezreket . A diffuzitas art Jelenti.. I:zerr a mostanl cikkunk azoknak szol. hogy a berendezeshez haszm31t h.J1hogy az a ~nagyk6I1yv"-ben Ie van lrva. es az markasnal is rnarkasabb es egy par hangfah~rt.otthon lakberendezes Hangrendszerekr61 otthoni praktikakk A lta1600n (Il eyyes fellJa5ZlltiI6knti/.

hogy mogtlnhcizokbana'csoldd massa' fog/alkoz6 ragjale meg lehet kimelnl a sz6rakozdsunk keltette hanghotasokt6J.mne erdemes iltifrdni. hogy bdrki harogjdtkihlvndnk. Az iIIusztrdcf6k egy katonleges hlfi keszaJekeket~s Ye.hongszigeteUJ pdnel . etos reflf!}(iok zavot6 hatosdtol. Budapest./lJ akU5Z1:ikuse!nyel6 feli.aml art jelentl. fe/elon: (06-". ViJcfgosponefekre digitdlis k~pek nyomtathat6k" kello teJbontd5 €seti.hu Ezermester 2008/11. haszn~ljLlnk veles sal. az instrukci6k alapjdn kis kewgyessiggeJ bark! mago is felragoszihatja a .lereket.lyek Itthon meg lij.0 $Zemel.reprodukdlhcll6 a nagyterml (beal/teart hangzdnJ) moziban elvezett A Ho1ltex panel dot/agoshangszigetelesi szlntje j6 akumikai tulajdonsagaik mellen: esztetikus megjelenesukkel is.rtirsashdzakbon pedig a szomszedok pihenesif nem fogiak zavarni. KeVf!5ebb. de Fin(lorszdgoo(l mdr reg6ta alkalnu.et kfndl6 uz/etben kesziil. Te'efo.dtagjalnk nem nagyon ba ralkoznak meg a gondolillLal.lohallga[6 hclyiseg"-CI va. .tex. ahol kihaszndlJdka panel kivdl60kusztikai tulajdonsdgait adta dizdjn es a nYllmtafhatosog leheroseget is.tobb mint hDszN. Mas megkiizelftesb. fzekb61tizfile van . Megved Q 1115SZhongolc. olyan viszszavelCdesek.r:kOdtetl .i. akkor ce!szerti I::eveml a kezenfekv6 meg~ oldasokat Peidau I szOl"lyeg elhelyezese a fa- hanghards. Emellett az is lontos szempont hogy a hangsz6r6r ne helYf'zzGk csupasz felOlet melle.hu www. tesen oszlatunk el a terben impuizusszerLi "csomagokban~ jutrl<lk a tolOnkbe. Faplae u. Aullch 11..erek. hapelddul a (enyvl$uoller6d4s is egymegoldond6 fetadot.fe tapeta burko/attol keszii!.es rO\ldbbi keze/~sr nem igenyJ6.is dekoraUv pane/ben. amelyeket. mint mQgQ II tedmika.rzott terrl1ekerre a ('tIro a Holltex .forg%mhan.ILLjon a bimnyos komprorr-isszurn Ha lehel6segOnk van ra. a htizlmozl .! Jdedlis.tek. 22 dB egybizonyos :tartomdnybon. arnefy a szobo normal tuuznd/atokar Is gyonyo. 2. DE-FATEX KIt. kiJrmyen telszerelhetd 1. A Hal/rex panel .hogy a nem kivam visszaverooi5ek csll1apiwsat mikent erJOk el EldszOr is le kell szOg€munk. egy nw.0Jongok alwag! lehe:tdsegel'k fuggVsnyeben II szofakoztot6 elelrtronikll rendlriviil Sl'ele5""/ettcrjtir6' valogathatjdk kbzuMkeiket.6lhetik. slitel amya/ow Is.rarfv felOfetet kap..318-026 info@hallrex. ha nem egyenle- HALLTEX OJ LEH'ETCSEG MOZI.!nakdr tobb panel sz~/essegoen. arne.alalsztikoi szempontbOl a borddzott textil feW/e. haSI" ndlatdval kl1zef tiikeletesen .ha . hogy sarosbe semmikeppen sem j6 a hang-sugaf LOt elhel'yezni.~zsoIlJnk. .en . 33 .lJgyonakkorklvd16abszorpdos rulojdonsdgokkaf is rendelkezik.ES ZENESZOBAK PROFESSZIONALIS BURKOLAsARA Az o tth onl zeoehaJlgotQ5 szerelmesel.otthon lakberendezes govisszhangok kellemetlen h3tasaL arne' I.: (06-1) 302-181 1 fovabbi informact6fc: Oebrecen.ki:s~ feJJebb dlfftholJuk a hanger6t.yekkoovez6rlenOI hamak a j6 hangzasra" Femos beszelnOnk arr611s.Afe(mek komoty el6nyoket iMjz egyetlen. A tapaszl(llatok S?erint a h<lngsugarz6kaL a ralLol kb.5 belsiMplteszetileg . . A panel . melt jelcntkezhet a kellemetlen sarokhatas.amelyek II kifogtisfalan megszolaldsban legoldbb allnylra fontosak. Telefon: (06-52J 569-062 Sapran. A megorre es mellette lev6 felUlet legyen csillapitott A csillapftast t6bbfelekeppen oldhatjuk meg .51'6 esik azonban II felii1etekral. mert a direkthangot (azaz ezt a hango~ ami kOlVe(lenOI jut a fCllOnkbeJ kellemetlen ref1exi6k kis.kiemelkednek. A felrakds nem (genyel szoktuddst. bUI'kolototl'd/. !logy a nap palib6l . Am ha csala.amYkiJI.fopokoc.ndsz.3. deko.

men abben a frekvencidtalto~nyban a hangok nem iranyfrottak AlTa ugyeljQnk. amely nern kepes f6kuSZ<l1as1il (kerOljuk a homoru r. hogy a rne!y~ugarz6kat a kijelol t te rlileten hoi ala vatarrilyen rugal.. www. fflgg6ny5k. amelyek ez otthon melecet is arasztjak magukb61.'1go16 mbiJi111 kliJleI S!'mllrlXm k.!(j/a/(Mso I'akon.erdert. ..etE't helyem i Borsi GeJgely A munka soranfelhasznalt anyagok beszerezhetbl< az Erdert orszaqos haJozatabol.1-es rendS7errOl) magas frekven aas sugar:z6i a fOIQnkkcl egy rragas!Jgban elott.ilet s. M'ndenkeppen OgyeljOnk arra hogy a hangsrorok {Iegyen 5Z6 TV-rot .res relOlereketJ. hogy ill alaLtunk lak6 szorn szed megklmelese erdekeben celszeru ezek ala a hang&Z6r6k leg.sf! It li!Jbm butorok (bolyhos anyagliaK eI6nybt'n).otthon lakberendez s • ___. Majdnem mindegy.oldas lehet konyves szekreny. I-esmiw q(}/)bro) i!lvI8'{endrtP. Celsze~O tovaboo oIy[ln helyre rakn" a hangsz6r6 rcnd!oZelt. he-Iyenuk el. A mog6uOnk €osrnel1euOnk lev6 ~dif fuz~ feli. draperiak i37 ablakok A~ (Ixdru) ti511l5.yenek. nOvenyek elosztasa az elnyel6 rerben.IIiFI befendez5r"ol biirmilyen 5.yel6 fel·fllet l R dtf'fiiz felOJet A SlDbri/ion elfrelyemf hlln~roi" mOgiim ei (I M. pokokelhelyezese. eln.mas ala t. Iehat barrni ami megtori a sfk felUletet.hu 34 Ezermesrer 2008111: .zinten kialakfthat6 akuSZTikai panelekkel de praktikus mcg.

. oq pd/ydzQtdt kommunikc.I terernben. egyenletesen S26rja szet a hangot i. ami megfeJeJ Q funkcionak. Az_ akusztikai panelr oIyan felhaszmil6knak ajanljak.nakkor meghirdetett pd/yozotr" bormit be rehet "dizdjnos H is. hiszen a jn megjelenes rna mara funkci6val egytlttjarhat.ell az egeszfalat szerelr akuszrikai burkolartal ellami.legyen 5070hangverSE'nyr61 gcly.erdekes akuSltikai elemel. es egeszen okt6ber kesziteni Jdrogathattuko kidl1ftorr alkot6rokat azlparmiiveszetJ Mrizeumbarr .y.t 26.P: azaz panel A s:z:or6 fe1U!etet bi'rkkfab6l. kombinac!6juk nyoman eszte- tikus megjelenesu.-i9 es ugya. hanem a csaladtagjainknak is kedveben jarharunk.A Frequenter DAP alakrta~'nal nern k.. El6nye.. A DAf" rnozalkszo iI parel culajdonsagaira utaLD~ azaz dffuser (sz6r6). okt6berB. A Magyar Formatervezesi ban h angzas .:Jpunk.. eleg egy kis szazslekar viJltoztathal6va tennL fgy jatszhatunk a terrel is es az akusztiksval is. mert a vis:szaver6 rendszerrel barmilyen teremb61 felve£eli-.A n~gy kategoridbon levo. azaz absorber (elnyel6l es.. kival6 hangLiISl) teret kepezherunk.jlossagail otvozve egy olyan k6sz panett k.d6) minden evben kifrjdk. at elnyel6l pedig egy textil fe1Qletu sz.kiskandlt61 kezdve a hybrid autOa tit mindenre. hanem t6bb Frequentorool all. GorrdolhCitunk itt 0 betorr . amlt barmilyen terernben relhasznelharunk A rendszer termeszetesen nern eg. hogy a Lobbrunkc-i6s terek kl- vagy hangie:lverell o~J(r terrnekben kfvan- A keI felOlel 5aj. amelynek mega'lkot6ja Borsi Ger nak akusztikal igenyu rnuveket Vi.otthon/ lakberendezes Professzionalis otthon is. akik nem kifejezetten zenel tikus panel a Frequentor(DAP) fantazi..lgy hallgiltni . zenet o!ill! helyiseger varazsolhatunk akar otthon is! vagy pr6/ili FeloJvasasr6J. rgy lalan nerncsak magunknak.§las anyagb61 alakltortak ki.iIE'te minlegy . 35 .-dn nrirotto meg hopu. Idea 0 kidJlitds 0 nogyerdemii eroer. FormatefVezesi kii3l1itason rnutattak be Clll aT. A maga nemabea kQ!QIlI~es akuszfeH..A". didk es vizudlis kUldeni. - A F(equemor sztir6 (!Jaffa) tseinyeltJ (jolJlJro) {fdu/cre Ezermester 2008/11 .lnevet keota Frequentor. forgalom- tervezoket osztijnDZl~k az alNor-tis szepsegere . ami szem. hagya magyar (ferv. utijnak fngere.ref1eklO1" ken! tnukOdik.

A rermiszetes feny hidnyaokozta meg.Ogyes epite~eties ipiiletgepeszet.3!6szobaban es a konyhaball hssznosltsuk vi erOs napfenyt kannyu.szep. legt6bb ember nlnes igazafl tlszt3ban OJ feny 51erepevel.fagyftJak.aul egy de a szoba eszak-keleti tajolasu. am reszel sunk be !Ole magunknak. hogy minel robber bizt05ft- Az iiszi-WHdoSlak bekoszo1Jtevel egyre Cribb id{i.Iyenkor. es arml is. mennyire efOS a nappa!i feny. bartrtsagossa teszik a hangulatot. amikor ouho nanak rn:orendeleser61 dont Pedig el6fordulhat hogy a ICny lesz a Il2gC'QY~ szenlbb.k merterseqes kedeJydllapot vildgftcts mellett. iltletszO fO.dtkomnk . bejut6 fen y mennyiseget. hogya megalmodort o5Slealirtas veloban mukOOjon. 36 Ezermesrer 2008111: . szinte mindannyian ta. akkor a lehet6 legkevesebb terrneszetes fenyt kapja. hcgy a valtozO feny kOvetkez:Leben a kD16nb67. A szoba alapvE'!6 Epfteszeli megoldasail 9Ytlkran nag.yon neh!?? lenne megvaltoAatni. tenal tanacsos meJeg szinekec hasznalni a falak festesehezes a berendezeshez rnlvel ezek . salrt fenyt rerernt a helyisegben. IgyekezzOnk rnlnel tebb sbekot es letooblakot beeplleni otthonunkba. mindig szamitchba kell venni a kfV1Jlr61bcaraml6 rerrneszetes fenyr. Iudflunk kell. hogy maxima!i~ mennyi5egu [(>lmeszc>tC'S Fenyh(>Z jlJssunk J6 megoldas az Gvegezett bejafati ajt6:.t tii. a szoba jelleger.gg6ny6kkel. hajlarnClS<lk\RI9yunk elfelcdkezni a napszakonkent vAtr0z6 feny- A h.lakberendezes Termeszetes feny otthonunkban villonyszdmldnkot is. SZ(r1 es a Fcnyek okos kombin. hangularat.i10gya ferry hogyan valtoztatja meg. legfontosabbfelretele annak. az el6szaba nagyon s6H~t. Mivel id6nk nagy rrester sege5 Mnyben tbltiOk.6 Mlilkokban is rna'S' mas m6don ertekeljOk a szineket Vilagunkal a terrneszetes feny rarrja eletben. es rnlndenkeppen celszem eltatteni nemi id6t benne kOl6nbolo napszskokben. .lei6javal az onhon 00 mely sotet zugilt ki tudJuk Jenyesiteni': Amikor egy szobs Slin6SSIeanitasar61 dontOnk. hogy megfigyelhessuk a berendezes es fes16 el6tt. Hi!.oJddsokkol novelhetjiik a komyuetb61 egylirto/ csokkenthetjiik rom/assa'.otthon. ezE!lt arra kell t6rekedni. amelyek szrue leijesen be engedlk azt.1tiin. Ha peld. rol.

valamint egyeb fenyaIercszt6 rcrhatarolas.san kiv(il szarnos egycb elvdlsSfiak kell mcgfelelnie. meg rendkfvDlliirvtmyos elemel is tehetnek az ort:honunknak. Az OVegfaton at- he!yeuesftesere bels6 terbe engedik. szon [til. amelyckbteresztik a fenyt. kek vagy lila arnyalatak. aroely iGrrneszetes es rnesterseqes fenyben egya rant j61 rmnat.otmon. A terme5leles feny Fenyaleres7. ahol 212 . [gy s6t~ re. ha olyan n szlnkombinaci6i arcar rnuratja. oldirlfalon levQ bevilagl't6T oldalvtlagit6r1ak. lehet ablak..g[t6k a teimil:s2eres viJagitas lamparestel. Al. kapwalos fenyjalekkill kombinalv(l. Al. otrhonos hangulatot kolcs6n5z a OVeGT~GLA alm- lakas oormely helylseg. lakberendezes arnelyen ege5l nap szsbadon aramlik be a rerrneszetes feny.:'I$i trrOletOk is 5zNteagaz6. megpedig ott.enek. Ovegteglakat r€gebben csak ablakok hasznalLak. hogy a belso ler varalslatos hangulalO! kap.alok olyan kOl6nleges [CrhaT. arne- tyek a termeszetes renytorrasok feoyet a ratsagossa. vagyis azok a szerkezerek.lgy felhas.!\te(e5zrO felOletet maqaba foglal6 szerkezetl egyseger bevilagft6nak nevezik A bevilagit6 minden esetben az €pOler. ilyenek peldaul a malyva es a kave arnyalarai. fenyateresztQ oldalfal vagy rnennyezet. es a terrneszetes vllagitirs bill. ra OVeglegla felOleten atszUr6d6 feny baratsagos. €osou Stetosllf..OvegLeglakb61 eplleu rai<ll. Ezermester 2008/11. A bevilaglt6. a menynyezeten lev6t felOlvilagironak nevezlk. szerkezeti resze.ik a fenyt.et lagy fenyekkel es meleg Slinekkel.tna 1.am megsem sikOVegszeruen szoek Az ilyen kulOnleges falazatok megfe-lela m[n6segben k'iatakttva. sern hogya kuli:'lhooz6 evszakokbanejy $leba mindig mas es rnas Osszel koraboan huzzukbeafOgg6ny6ket. rncszetcsen .drwtJag ter szarntelan lehet6seget rejt. felGlvilagito. E f~ny.osf[a. a formav~aga valas2Tunk. mlnrepGlerszerkezed egyseg. hogy clLeres71. Nem szebad azonban e'lfeledkemi arr61 Ha egy rurd6slobanak nagy ablaka van. de fenyre sziikseg volt. nyugodlan alk. Ai. Valtozalos form~oon es Sliobenkaphat6k. szOr6d6 feny LIQYtorik meg.1iroI6k.3lmazhatol< huv6sebb. megsem fog hidegnek [unni a helylseg.rendklvOt szeles. 37 . A s..Iblakot nem lehetert beepfteni.ilyen a VOros vagy ana rarxs vatamelyik arnyalaia rehetOnk be- BEVILAGfT6K A bevila.ak.t6 felCrletE>ken keresztUl jut a helylsegbe. es egyre tobb rnesterseqes fen)ll: hasznaI~u k Akkor larunkel leha l okosan.

ebemutattunk mar.iJlhat6 fMyeloszr6hoz. vogy pedig at o1dolralt61 ve7eLheLj(jk be.. ~ arnyekro vagy takara5ra van sluksegtink. \I<. h6for~lt akrilbol kes/OI. akkor eg. profllOvEg.iegeslito reny forraskent.lakberendezes A feIOtvik~gft6k jellem16je. ha pedig nern. tgeny eseten a palenak nem csak tamar lapbol hanern k0l6nbozo racsozatokbol Most egy olyan mobil megoldilsra figyeftunk fel.Ilamint a nem vi16gossagot gyOj~ oszaz UV-sugarakat. hajlassz6g€ 90 fokos. bevonattal ella torr) slkOveg. Malapelv egys.vagy az ablakok ellenere is tesekor a hall:elole egy bura kerOI. ezert hOI nem k6zvetft nyaron nern melegszik to'l e a lakas. mivel fgy bOM ida- e sroleges erteku. vagy az oldalfalilk fenyatere. a homlokzaton kor befut egy slnp. 1\ lovabbfron suqarak egy anyagaban tOkr6ro. ahol epp sztlkseg van ra. Hat6konysaga mar csak azert ls fontos.elhe!yezes behatarolja a klalakitiis lehet6segeil Az oldalvriaglt6k lehemek allalslo vagy aLtelSW (SLfnrelen.dthet6k. is tet520teges lehet adarsz6 vagy valamllyen mertekben atte-rsz6.amejyen egy paiel:t:J mozgathat6.l nyltva va n A fenYCS8[OrM olyan helyisegbe vezeti be a napfenyt a teton keresztOI.Sot takarast is biztosit (szjnten valtoztathat6 helyekenl a kivancsi' pillantasokel61. hogy megszuri lui vilagos hajnali es esrl fellyvlszonyok k6zatt Is a lehero tegtobb roSS/ul megvilagftoLt. Formai es szerkezeti kialakftaslik igen lehet A feny. ajtaj. hogy CllOkal a mcnnyeze(ek sfkja felen: alakftjakki A felUfvllagir6k nilgysagar elvben csak a. a terrneszetes feny ilh1zi6j. Ovegtegla.nak kosz6nhet6en betagja a fenyt. ba <17. A kupolat vagy a tet6sz. amely teljesen ablaktalan. rugalmas alumfniumcs6be kerOlnek.H keltve.zerCien tovabbroljuk. hogy mindigott arnyekol. vagy mo:zgatharo larnellakool is van a kialakitasara. Ez a kupola [ebb millimeter vasrag. a lepcs6naz vagy a gardr6bcsak akkor juthal terrneszetes fenyhez.teru. fgy akar este is hasznalhaljuk k.r:.erkezetb6l. aminek elonye. amely az 6sszcgyUjton f~ny[a fenyvisszaver6 bevanatta I ellatott csobe kozvetfti. A terasz ugyanilyen fniman vedhet6 a napsOtest61. lencse formaJa. elkes.csatorna haJIe-kony falanak bels6 reOexi6s feiOIeler61 vsszeverodve holadnak lefele a rnennyeze [en ta1. t6bbrele rnereiben 5 d Liju~sleszLekenis kMiloan Vlzsgc'iLOll. A fenycsatoma belsejebe viliigit6testet is szerelhelOnk. A lencse tovabbi el6nye. A paletta az ablekok ele Is hUz"nat6.otthon. Az. anyagaban szlnezen. Sok nazlJan a fol)'OS6. azaz begyOjtles jrtinyf~a a . sze. Al oldClIviiagit6k fenyiil ereszt6 felQ1ere a gyakolial ban szinte minden eserben FUgg61eges. (obblakasos haz emeleli sztotjetn is m6d • 38 Ezermesrer 2008/11: . oersze az ut6bb! eserben a bejur6 feny nag~grendekkel kisebb lesz. ablekok esoerlcg ajt6k.a pa'ienakat.k6rnyez:erben F~NYCSATORNA:K ben. A napsugarak a feny. magyawl: nom arr nokl a J6gest5.Meteszr:6 es lajolasa felliletuk valtozaroses ett61 fOgg fenyeloszrasuk. de ernennylben epp napoznl szeretnerjk egy szeruen rovabbrolJuk. mennyezet nagysaga korlatozza A fenyatereszt6 felOlel hajlasszage a es 90 10k kozott tetny~aSlarok.. a fOrdoszoba.szto fix reszet A fenyatereslto felOletOk lehet rzekeJhet6 kOlVelien es diffuz napsugarnst. Fenycsatoma beepi Berces Baldzs Sines spa e ta Otletes hemlokzatl takaras kol'asl megoldast EI6z5 sz(imainkban tobbfele arny. polikill banal stb.'n v·alami\l'el a rakarando nyilaszar6k vonala alan es f616tt . . a kamra.. Mint a kepeken is latszik. valaminl hQtidokuk.

riszben~rikai. Be-Iso vita[llatarian. hogy mekkora anyagmeny- fOggonyok. meg.kiegeszitdk A tiiQ90. rnesterseges alapLiak. SlO ves~el vagy kores-hurkolassal.amyekol6--szerkezelkent csoponos[rjuk.l IHlimme/flkus ajldtifggijllY rM (1 faldekordclQ l!tJjeJ15l1JyrfYrmr~Melt A ra. Ha . akkor vannak fenyatereszt6.segekcrtmoszfi:rcijdr. ahol nyitotrak a SIObc'ik.tilekj6 krvalaszta~val.dn lorrrereodszerehez. hogy <lZlJtuir61 kithc1 to oil csalM t-. opti. uvegszalasak 'logy kevertszaluak GyaHiisi lechnol6giaj~JkaL tekintve kewlilhetnek csornozessel FonalQlilS5d1. a nyagok kal es szJnekkel 11 iegslebb szobabelsok is tul furlkeionaJisan .1ionieget Ezermester 2008/11.valaSl'IOI! forrn.nak lokeletesen ilIeszkedniOk kell a helyiseg sLflu hOl. viL razs.s meg kell felelniO .Fiiggonyok es extil. Minden eserben 1IIIk vis2Dnt fOgg6ny6Zn1 a Ml6sz. hogy a nepsugarak roncso!jak a fL1996ny6k alapan'yagiilL. Barmely anyagb61 esbarmely funkclora llalrhatllnk t6bbfele rormat tehetnek rolo-.nyiik. meghatdrozzdlr o hely. Ez egy-ket.. lenyeges.o~ l ria.gony6k es f6g:zito-slerke.~i{e!1 d. A tCibbfeJe tunkcl6nak elvarasnak megfelel6en a fOg. megjelenese.lott terl's elrontha. feszben feliileti nagysdguk. hegy azepQlel kQIs6 es es atmo·S2feraleremt6 hat. mrqij 1ri. mOLgathat6 szerkezeteket va lasszuok A fOggonYlar{6k legelrerjedrebb faJtaja a sin. 39 .:lk kill.<eLOk alapanyaga.erk6znapi crete. menynyezetre szerett rendszer A sineken fut6 kis kocsikba akaszljuk be a textilre er6sitell karnp6k2rl A srnek egymas[61 valo rj.-gyAlralim nines hatassal az ioolyantull sugarza5. lc'ibla . hcgy bel~kJntsen€k ott110mmkba A be-[ei<Jmes kulrurakt61 fOgg6en va Itozik. egymlist j61 kiegeSlrl6. A fOggOrlyOknek es. s. ixlj(oselrmeklJ6ldll6. hog)! egyszerOen kezelheto. mEgQl esetJegjelentektelen berendezes Is e16ve:vdfikoj6. mfg az Ovcgszalasakra c. de vitSgalni kell azr .1 dtgondolr textilues slgft.zretlkai szerepuk6n es szamy. illetve dekoraci6s ROS5lU I. Alapanyaguk szerint lehetnek terrneszetes szail13k. to.segevel.kai Q hatcisuk miatt. illeNe azonos anyag cs. M-es hal1g5Zig~reI6 funi<ci¢juk Is van. me/yek funkdond/isan bels{f dmyekol61c.<iet hogyan befolyasoljak.a~db61 kbzDIT ~rpit. ft. fOggony psma egyseger teremt. vannak orszagok. es ler~tes.oba kat rl)nkrereht'r6k. meggatoljak. Dl1yogokkales szinekkel Jegjobban MtOfO.~. kolCinosen a termeszetes szalb61 keszOI[eker. Slflp !WIl1S( ad OJ tJlJlOknr:M.vagy szr6rfUggony6k. k6nnyu rDgg6ny6k es ezek melle rendell s6teti be-rso amyekoldl<.WM mlnrds reJMf(jgg<my tl(Jgyrm et]YSlt'!10e1l e/k£szillll?ro.es fUggonyfeJ-klalaknassat Figyelembe kell vennOnk. sokfele oldal- k6nny€'n HdmmflijgfomJ~"o. illetve harem egymas melle helyez€It egysegb61 03116. SZDbatyon.volsaga arrol fOgg.to.iik a feny beilramlasiiL vagy teliesen el~rji!ik azt.isuk megjelene. A heyesen OssleVillogmott. mrg jclenrektclen berondezest: Is arvarazsolharunk pusztan a rel<. Rouzu/ megvtilaszto-tt fazonnaJ. gyarlasi tech nof6giAja nagyon valrozaros..

ges foIT-ntlj(.!Jban 2-3---szoros mennylseg felOleteket ldkarnak. bar ket5egk.ho a filggonyt javal folejOk_ akasztjuk. egysegesnek.J. is leher6seget ad alakas dlszltesere. vekony ac~lhU2il1 is.a js nepSZEffJekrnali:ldt3k. bambusz. bar gok ~elhelye7eSere megfelel61ehel a feslf tetr. hogy neakaddlyozzo (I nyilast £Sf/tleg megoldd:s lehet azablokkol egyiitt nyithot6 'vitrdzsfiiggtmy. ruzeres rolo). pestroJ sz-eiesablakok nytlldnkabbnak tI'1nnek. pompdsabb t1' fiigganyozes.koz6tf egy zslnorzaton mozgathat6 a te~es rer femkiegeszft6iveI megegyez6 anyag~ rendszer [hhez hasonlc szerkezet mukodbol keszOlllel. Keszi_jlnek nad-. so.sszeerti. . Og. kOzorti az ul6bbi ~revben mar egev keskeny es sznes. . A Fenya£ereszc6 (szt6r)fGgg6nyok nagy : . darazsoll. becsl.ku/on/eges (ormoju ertekes i1vegoblokokot ne takarjui1k el. A:z ablak belso kererCfleer6siten virrazsrlrd tartja.kat pedi9' kelo!dalt slnbe fOgvCl is mozgarIyozharjak egy~st hatjuk. acel vagy kovksoltvas_ Veglezllrasuk gonyro!6kat ~ (r6rnai. men ill egym~s keL a ferde sfk alau is rudon roglilJOk.{jUJk~sablakftJ/keknel a ro.yelve a nyil mOonyagb61 keszOlhelnek. nagyjCJk . laoos h<1t~su. s6r mjnta6larnell'~kb61 is lehe[err valogatnl A r. Sz{nes. KarikaA fOggonyliknek szlnte megsziimla!hat<ltvat szalagos kapcsoliissal.ha kU'lc. igy lehe! fB.ES paprrszOVl:'tb61 is a hagyomanyDS lextJ!eken k[vOl Sokfele 5lNU5Ubels6 "~r hez atka Inmharok.al ef6teljes hatilsS<lI bir. aluminium. a kamist vagy fiJg90ny. ezert kOzeps6 reszGket ts fagziteni keel!.zdrodek tole kell .al. k€leljlJk egynek.es 0 kamises az·ablak .1ehelnek egy rudan elhetyeZE'lt ejletl redOzesOek. teti a harmonikazoll tirnyeko!6kat es a rug krom. vagy ket rUdra feszftellek is.mar nerncsak vaszon001. de f'l"Bs l!pusokkalkcmbinallvllu A kOlonle A fiJlUI (. Ezt a ttoust a nyilaszar6k A re!uxiik akar fernb6l.akoknal 15 lehel65eg van a rUdkamis &s a ktil6nb6z6 !oI6szc/keze-rek alkalmaza~r. a Falra kell elhelyeml.I.{szre komlsdroperic1ttesziink. amikor ell anyag nernloqhar Ie a parapet al~. hansrn biJmbIJ5Ib61 es mldb61 is kes.igen IillVCinyos rGgg6nyro!6k vfzszinccs h6bkba lapolva rnozgathat6ak. plsszrozon. Ml3.rul' helnek. A lak6. men: a rudak bellaJlanak. Megkimeli a szerkezetet es i1Y anyagot is a dbalastol. j8 az anyag eseset Leher egyszerO ranco'Iasti.az oblokokatkls. a rol6 el6rti retE'Qek mozgtisukban nem akada..nbitz6 meretOek Is. esleginkabb a betekinrest akad~lyom. A hagyomanyos rol6k rugOs felgOogy6li[ohengerre kerOlnek. iIletve Iyukasnott Ian fazonja es stllusa letezik Szererxsere kezd m6don h elyezzOk ra a iextllt Kennyu anyakiszorulni il Iakasokb6~ a szalagfOgg6ny. Sivdr kittitas eseten [egyen hongs/Jlyosaob. SOtetite_'i~e rem alkalmas.rudut j6val. KOlon6sen konyhiikban lE'rje::ltE'k el. Ho oz ablaleok befele nyRaalc. az ab'akmeretl1~1 szelesebbrudtIt vagykarni'st tegyiJnk. rez.szabadonaz oblokr1tes (J ktiMi Idtvonyt. Dekorkl6s (elra es sOtetrtesre is alkalmasak A keto/dalt dusan /eom/6 draperldk IUgy hanglJlator teremtel1ek.et1bnek lattatja. ezert ez anyagmindseg. vagy. A Szotoson . Az a/oesany vagy magassifgukhozke- (me. Allal. Mindegyik szerkezetet mDlg¢lthaljak zsin6lOs v1¥. akar Fabol vagy role.ablafUggony6~ mas neven wra:ZSOk tovcibbr. csooortosan sCirf[ett Is. Abol rzep' a Idfdtas is nem lehel beltitni. tamellail egy U hat6sagra. TETSZETO 5 EBBAB TESHEZ: lAKO LTOZTE' Azak ftjJe az ablakok ame1'Yek may05sagukhoz kepe!t keskenyek. fakberendezes nyisegel gyOJlOnk OSSlE'.egymd~ mellett I~y{j ab/akakO(. Az oss.es anyagvalaszteka. A rovid fOggony soha nem elegiins.elkerOlve a belogasr es ezzel relJes A rudkarnso forma. anya~lasmst61 fUgg6en.zehUzo-zsin6r mill~la befolyasol- biZi_osJrja 40 Ezermesrer 2008111: . Nagy ravolsJgoknal keyes a ket profilu tartoldornon rogzitjuk es egy also zaroleccel liitjuk el A ket fOggeszcett pont tartoelem. szin es mint. Sok anyagra van stOkseg az ·elkesntesehez.l6a leg· jobb megofd6s: 0 mike ket old%ro keriiljon draper/a.he/yeznilnk.fvOIlehel olyan sliluaci6. sokka! szelesebb. kef old:alro kikot(jtt fiig· gony. Az . Teloleri abl. Ezt a felOI klalak:ulr az Osszehlizas utan! szeo la-rvanyr.ltyenkor inkAbb a 1016ka\ hasznaljuk. A hagyomanyosrugg6nyo" JO TANAcSOK AZ ARA.tetltest is biztosithalunk.o.NYOSABB. .orthon.Jy gy6ngyzsin6ros huz6rendswrel mely meglep5en okso es meglep6en kennyen haswalhat6.

szimmetrikuses aslimmeLrikus. Draveczkl )ulianna lakberendez6 Ezermester 2008/11.SZI1ll1{)f. Sok raszncs jOlan. Persze nagy odangyeles>. nszt fta sa tis. Ha epftKezDnk.vagy r6zsaszfnu a 1Je1es. Ha Ogye sek vag'y'Unk. es bar puha. Az er6teljes. Sokak mmara rnegoldast nyujt<l.es tartalekoljunk penzt a Lexliletesre! Ne k6vessuk alapo5 megfon rotas nelkOI a legi. kkor a nem a j6 fekvesQ. Fzek rei leg dfszfr6 funkci6t roltenek be cs ncrncsak textllb61. pam~k. azonos min6seg. hasmalhatunkdfszit6elemkent karnisdraperitlt Formaja a bererdezes scfiu- (1'kD~ lis mlnM« I!gyVlfB hl1!JlltJlntal'tJ1 bhongSlllyfJlI:I1k a dr¢a w/ii. nagy fe!alettel jelenlev6 IUggony6k mellett rneretben elLorpOll'lek a kiegeszlL6k. DIQfresOkh6z barron hasmailharunk szegOz€5l. ami jol iIIlk egymashol. lampaerny6k es falvedOk nelkOI nem lehet teljes a textilezes.3kkal egeszftjuk ki a textilezest.?/8_1eS fOlolljcil fOggony6k (I parlier roggony6k. f la mar a tervezesne! gondolunk ra. A soteift6fOgg6ny6k szelhlizott allapot· ban ugyanazt alillVanyr nyUjtj. de varrarharunk Is.nnapi kezeleset hasznalat kozDen es a mosasat- A Ifgi'gY. ELzei a techniM'Ia! mas hat<ist is elerhetGnk Ha barack.u~ a FOg gony alj~:ban rna mal leglobb)tor gyarililg clhetyczett6tomzsin6r. Nagy or6met Meglev6 berendezesimk megtartasa rneieu a fOggony6k es lexUI kiegeszll6k cse!eje nyuJtja a leggyorsabb hangulati atalakftasr. Ugyanerre a cr:~lrabelelL \lagy ketr~regu fOg. amelyek sz6vesrno::ijuk mlart egyiilti3lan nem engednek at fenyt Ezek nem okso textilek. ~ylaka r61 vasarolhetunk keszen. EgyszerO fUgg61eges netyzetben. vagy oldalra kikolve is hasm~lhaljuk 6keL Ha a belmagassag es llynamr6k nyirasi m6clja tel1et6ve teszi.b I!5IegJrl1!!wmdnyowM I~Mf L'liSiomold i5/Cflt't liilrt!ereJ megoldd. Ennck hi~nyabafl a fOgg6nyszelek aljiira kls zseoeket varrnak ahova 6lomst.Jjabb divatiranyzatokar! Sol<kal fontosabb a bels6 ter. A szegelyezese megegyezhela rOgg6nyevei a pilmaeval.otthon/ lakberendezes A ~i~!JfoglJl1 elegllNdtJr iIN kJegtszfrl 0 InpDMs rtfm aJraW Jiirefltti mimtvalol a Slep esest ~Dko. Siljat kezOteg is elkeszfrh@fjOk MimiJJdlis OIlJ'agllI1.onyal<. KovetheljOk visronl a technikai ujltc\ sokar. NlIgYOIl es A laktl~on be!LiIi lerhattlrolasra haS7nalt sahoz i1feszkedve lehet huzon es ives.. akkor Is legyullk eI6reIM6k. ha alkOl6 rnunkank eredmenyekem szeb be v.!ilik kornyelerunk.ganyt is l1asznalharunk.ksor t3nalmam kOnyv kaphato seglrsegkefit. leggynkrabban agytakar6kkal es parn.3do valaSlLanL Al es ezeker.w/.u..el kOl6nool6 texli!ekb61 is &szewilo9atnat6 minden. men ezzel megkonnyltjuk az arnyekolok rninde.nak a telles sorcilteshez az iJgynevezett blsckoue anyagok. bar ketsegkfvOI ez sem okso. uj lakasba kOlto~Onk. ml1xlmdlIs6rlele~ k~n(l)'eti er boailS:iJgos (Jl iJmhotOs. palelkab61. anyagtlpus va Iroz8sokar . terfr6k.i1y keruk igy az szepen beforou les fligg61egesen all. esetleg feszilell. rreqisezek egyOt tes jelenlete reszl fel a koronat a dekoraci6la. gotydkb61 is keslOlhelnek.l. jelent a csaladnak es sajat rnaqunknak Is. hanem rerplasztikaiellegu anyagbol gybngyb61. az adott berendezes stnusaval egyOtt letrej6v6 osszhal1g. Takar6k. mint az oldalszamyak vagy m~s neven dekorfugg.wm:ol okodlJJyozirmjli~ meg Q he/yis&JlIe vllfd bl'lekincesl ajimlalos egy anyagcsal. 16 tartasa van.3k. 41 . Ez bels6 frlz-belessel keszOl. de vfzszimesen rod6zott is. keves napfel1yt ka~ szobsk is de!usse vcllhaLnak a roggony5h athatol6 feny hatasara. egyszrnu e5 t6bbfe)e mimaju anyagok egyOttese harmonikus kepe-t blztosn. borns boltos diszitest es zstrorbevanast MIIJd[l:'rru[~liiqgany helyeff f(/rew.

nyag tapetdkat mindeaki jsmeri. hogy mekkora nagy megfelel6en eI6keszltelti'rk.elvben pedig gyorsan bdrmilyen kef/Den el{fk~sz{tett feliiletl'e fetrago{zthorok. hogy minel nagybbb a bevont fel(llel. Mivel a mlianyaglapetB vekollY. hcgy kiter iresukkol a fcd6papJn61 felgyur6d6 sAvokra bukkarumk E reszeK raleve simftirskor hajsxarit6vall. majd itt vagjuk egyenes-re a szeleket A sarkokon pedig atfedesekkel akadalyo:ehaljuk meg a borlt6onyag fel villas8r. de csak i. kUlon elonyuk. am sokan megis o dzkodnaka hoszndlarukt6t: Pedig kiinnyen tirztithDfcik.5 crnsze'es es l<ilwnyos eredmenyt Jelen!.ami nem szep.y akar 10 em szelessegu darabot is levagnak a lekercsekb6L J6 valasztassal pedig optirnalisan keyes lehet a leeso rnar edek anyag. ha a felWe[i egyenetlensegek . a ragaslloreLegCrk ennek harasara fellagyul. es meiyalapo20val tOf~ anyaggal Mivel a lees6 hulladekor nern tend bevonast. csempere ('_sak hatoldalukar pedig rakar6papir fedL akkor hasznaljuk. amit majd a felu- esetenkent LQII'1lr61eheLkOlQnosen oldalr61 rekercsekben kaphat6k. tovabb.6moskiirulmeny hdtrdnyosanbefolydsolharjo.zshtalanrtast igenyellgaz. p(ikJfilJI faireszekre. . Slrn· es mintava laszrekuk nagyon valtoZdtos. raqasztos nezve.es korOltekint6en dolgozzuk ra a felOietekre. . FI vakolalnal sagu felOleret k~vflnunk bcvonni ezzel az beslmftoIt.3rnyom6dasa er6sen latl'lat<j.orLeno ovatos melegrres kOzben kell er5sen a rl.ha e reszt kivagJuk. el6fordul. ami konnyli felhaszna!ni. k(Jrulrekintoenhuundlni. Aj6eredmenyr ozonban sz. cslszolr.3 gOI1dos.ntopad6 r€leggel elidtottmOa. Az igazsaghoz tartozik. sOt az eddig eszrevetienul kiesi legbuborekok is esgyors ('redmennyel hasznal- ametynek melyedeseibe nern lehet kelIt'Senbelesimitanl a muanyag tanetat Ezelt 42 Ezermesrer 2008111: .eo el6keszrtessel. pe13. csempenel pedig fugafelanyag tapetaL I/tilass7uk.megeI6zni. a vekony f611a ugyanl:. kCrl6nben kesobb e salJOn elvalhat a ra- Etapetdkat ezert ajdnlatos megfontolfonalkolmozni~es merf kiiliinbencsol6ddst is okozhatnak. Mivel elek atapetak tekercsben kaphal6k.kent a lekercsek vegen lebetnek A keM nagysagu daraoor mindig b6 rilhagyassal szabjuk le. hog. SZiimoljunk ami is. hogy mit rnftyen lapetaval es r6kenl. hot6k.juk ki a tapetar. fgy kes6bb mar nero is leS? sirna a bevonst felDlete.Iesz_ Kisebb butorfelOleteken.11a az alapanyag pt pregeltlaminarum. lakberendezes Ontapado mOanyag tape Az ii. annal nehe7ebb h6lyag:l1'lenres felOlctet elernt KO!on6sen. berendezesl largyakon. veszit a rapadasab6L Ilyenkor erzekenyebbek a serOlesekre es a szeleken felvc'ilaslCl hajlarnosak.A legjobb azon ban..Iekolletl"a lapolasokat. rzin-es mintavdlaszt-ekuk bOseges.IOlelre pr·e sell"li. ritkabbiln pregelr azaz enyhen felOlet· mintazott a felOlete. Ezek lehet61eg a kevesb6 larhat6 elekre kerOljenek. am a bevonat min6segileg nern igallin lesz kifogastalan. megn6hetnek. az alapkent haszn. padasa gyengebb leher. es majd a bevonas vegen vagjuk pontossn rneretre. ha j61 valaszr. l1vegfelOleleken azonban igen kreetfvan hogy adott esetekben a falakon gyors es t61res utirn alap::><. ti'l csak alapos felul. ES ez az wegtapetakra is voninkozik A ragaszt6retegOkerosen ["pad. Ezt ugyle her . .l ~gyon alaposan retis7tftott ~5lde ilfisan sima felOlere enlz minden esetben alapfeltetel.otthDn. A raperak k6z01 a legrobbnc-k solymesQil mart. hogy az eire vagott ssrkokon mindig fenncill a felvitlas iehelosege. buoorekrnentes felOletre simltassal lehet megelozni. A metegre minden mOanyag tapeta eleg erzekenyen reagal. mindig a bevonand6 felGlethez legmegfelel6bb szelessegu rrnl- zek a tapetak 45 es 67.3lt anyag minden ff'IOIetl hlbaJa a felGleten is meg fog jelenni.csiszolas~ sal es aleoos zslrta Ian ftassal. es az l!yen feiOleteket trdemes meggondolni. ha ez a korOlmeny nem zavar6 a szamunkra. A meglagyuJt f61iaanyag ezeken a helye-ken megnyt'dlk. es nem haszrraijuk ret l!yen hlbas reszek fQ. hogy a vastaqabb lapoknill az elekre is es a hatoldalra is rahajtvil regziijOk a tapetat.

ahol esetleg ke56bb meleg harasiJra ujb61 h61ytlg kelelkel. es csak en kovet6en -10 rnm-es i1tfedessel-lIlesszOk a mar felragaszrorr taperara a jobb lesimll. lIyenkor elc'5bb az egyik tapetacsi!<ot simitsuk fel.1 rOcsk6sse valik. majd ugyal1CS<)K puha.o Ovegtape'>taknal a mintak melyere rakodort szennyez6des. lIyel1 esetekben pr6biiiljuk ovatosan felhuzni a topetat. majd kisimftva gondosabban simftsuk vissza a felOlelre.lessu lehuzasa I<dzben pubs lexUli~val vagy szl vaccsal a szelek fele haledva la-gyan slmltsuk Ie a ral>el. Ezr kovet6en ugyancsak kD7.k A vedcSpa pllt lehetoleg mindrg a rovidebb aida! felal htizva tavolltsuk el A ragaszt6 reteqe ugyani. 'Ietkezik az anyagon. ezt: meg kfmeletes po liroziiSSCIi se kfserelJDk meg eltunretnL A pregelL es aUeLSl. rnert Q durv~bb anyagok 516'113(' felserrbctt a ffiu. kkor a megpr6balhatjuk hegyes mvel kismrni. 5 uranaragasszunk ra ujabbtapetafedest • rnerr eaet megnylljrhatjuk a tapetat. a pregelt m~ntiizatu Crveglapetak~1 bevont ablakfelDleteken okozhat lathatoan k1lrC05 hlbekat. majd fokozatosan. Aj16. Ha sernrrukeopen nem slkenllt a ho'Yago-kat a szelek f€le kipreselni atapeta a161.15 k&ben kep/odolllegbuboreko kat meg konny(j kiSLorftani (J r6lial atol.cljOnk a felGtene. A kOzben kepz&l6 beborekokat mindig a ~rek tele igyekezzUnk klszorftonl. megpedig J 5 mm--es atfedessel szamova es k6zepre ig<l7lt\l3. A lugalmas anyag ugyanis gyorsan visszanye(] eredett alalqilr esujb61 !eragaszthat6 hiba't[anul. de lepreself?se el6lt ennek is vagjuk egyen£'sre a lapolt szeler.epr6lkilndulva borhsuk be a Lilf91'f-elO let masik relet is.s a szeleken nem mindlg tapsd j61.reel vonalz6 menten II A nagy feluietcknel sZOkseg leher a fa- tapad~5 erdekeben. ezert a sek6yen minrazonak tiSZl:f[as szempontjab6t flOHa pedig a tapeta bevonat valarni oknal fogva az cl!ev~gOt1 sze1ekcl"l .lplr lenUWs<'ll ne er61LeSsO .ek csak nehezen moshar6k ki. A ragas:zL'6rereg11 teljes rapadasat csak nehany 6ra elteltevel erl et.osod~st is okozhat.es aszra!lapokon az lIyen hibak nagyon zaviJr6ak I~- hetnek Ajanlams el6bb pr6bat tennl. de azza~ szamolJunk hogy fgy paranyi Iyuk ke- (Sur.Alesimitashozhas:znaltanyag mindig puhasaJla5 texUlia le9yen. ami eserleq rdn. A lesirnitott szelb61 k6mpen vag JUI'lk le 5 mm-nyir . A lapeta buborekrnentes felOtetre simi rasa mindig kenyes feladll[_ H6bb keves ved6paphl hUmink Ie a rapera h3rotdalar61a feHlleszteshez. Ezermester 2008/11.anyagtapeta fel uletet Az !lyen seruh~sek kiJlCin6sen ny6sebbek. arnit k6zben egyrl'> erosebben pres. A melegftes egyebkent barmely m(ianyag lilp€lcival bevoru targynal megkOnnyfti a tapeta clriivo!iTasaL A fclOleten maradt ragaszt6reteget alkoholos 01d6szerrelmos<.otthon lakberendezes l a bevonr felOlet kes6bb esetleg az aero h6lyagola6.merr a mcJye- desekbe igen nehez siman es j61 tapad6an beslmitenl a mOanyag tapetat.hel. fawnmarl ke retek bempetazasa! kerOljOk. de szaraz rnikroszJlas t6rl6kend6vel rM)ljOk szarazra Ha a felalet megkarcol6dott. WgezerCil m6g neMny tenacs a mdanyagraperakkal bevont felOlete-k ti5Ztitasahoz NlIndlg el6bb rroscqetoszeres puhil torl6kend6vel mossuk le 115lennyel6dese· ket.uk le. A vedopi.osszement~ hajstiidrovar tortene melegit€s k6zben szedJOk Ie es frissen leszabott t<lpetadarabbar p6toljuk. toldasara. es az eredrnerjy alapjan dontsunk a jelent6sebb rekijiUls mikenVer6L Tagoll. ami el6bb utobb a melyebb reszekr61 Ieva lik es az eredmenycsunya petasavok lesz. 43 .

t61 eqeszen az elenk. es em€lle pontosan a mintalilthOl fileslked6n keruljenek rei a5lel56 savok N. [jv'GgrapeTak altaMban 45 em !'.3szrellszlnek. az orrementlJlis.atott vakozatok.zafogon p. Ellen6rizzOk a ktterltett es meg ved6f6lias tapetacslk helyes lranyat.otthon.ani. hogy a felflleszteskor csak keskenysavon es lagyan simftsuk a t6keletesen SlennyezOdesmenlesre tivLIlott OvegfelOlcr terejere.ii.. . ezert fnlndig a kazepre illesz- •• fenyl nagy reszben atengedik. bar akad k. A minrak illesztese eh~g hogy a risztitas szemponljab61 (l finomabb ZQIkMfthat6 oil draq3 Ovegcsere.1v\asr. ELek ugyanis vewnyabbak. hcgy 11 celnak leginkabb megfelel6 harast erhessuk el A szines.va. A komfX>zk:i6k:>ZinIliMga is igen ~okrerLl. 6!omkeretes mint~zalt. uve gesen anersz6lapetil. ha az ablakokre ily(>1)minrazaru Crvcgrapetakar ragasztunk fel. hiszenenf a (elro legal6bb negyvenfele sz{nii es ornamemikus mirrtQzatti.. H3Slflalatukhoz nemi kreativitas Is szuk- szOk fel a teljes ~leS5€ga tapetacslkot.Oz61tOk neh3ny 6/. clomkeretes technik.)9Y u~re lUleteken a 45 em 5zElE'$OVegtapetak is j61 ervenyesOlnek Oveges vitrinek diszite. Va!6jaban azonban olyan Ovegeken ervenyesiJInek jol. Az lIyen tapetak felragasztastmal mflldjg arra kell t6rekedni.. ahol ez kimondoUan kel!emetlen.ha sl'kiiveg feliiletektol van sz6. dtlets. es a linorren pregelr rnimazar szinte alig szennycz6dik. A masik fajliljuk a sLrukrurilll felOletu. es meg ezeket is gyakorta toldarakella leljes fclUter bebonrasa eseten A mas-II<. A felOleten strukturalt es csak attetszO tivegtap!Hcikal f6kenl at ablakokon a bepll lantas megak<ldalymasaf-a szol<'Js hasznalni. lobbnylre nagyabb rela leta ablakokra cel'SlerO felraga5Zt. z Ovegtapetaknak kett6s aszerepuk cssk attetsz6 anyaguk rnlatt nem latni at rajluk.rores eseren nem hul11k szilankokra az ablakQveg.5 em szeles Ii- strukturaltsagli val(ozatok az eI6ny6sebbek. a viss. amelyek fclragaszrJsaval a feluletmintas Ovegeket :Iehet ul61ag imiralnL EzeketF6kent a bepillallthat6sag megakadalyozasa miart swkJs alkalmazni au. am ezek felragasztasa a mlgy felOlet mialteleg nehel.1kal pi. ahol lenneszetes vag)' mes lerseges feny vil~g[~a al 11beldpelcUoll OvegekcL AI. halliok val6simat6k meg minden CrvegfeIOleten.5 an szeles valtozatok is. tuzes szfnes mintazarokig mindenfele valtozat megralalhat6 koz6ttOk. hog)! a szines mlnrazatok nappali Fenyben j61 eM~nyesOUenek.Ezek tobbnyire a csek anetsz6 es felunehez feladat. az eltJszorvelhetiieR al onfapod6 muanyag tapetdkatverzi szemiigyre . akatedral CNegezes helyen. hogy Oveg. sAnes Lapetak stlnte kive!el nelkQI 45 em szeles lekercsekben kaphat6k. 44 Ezermesrer 2008111: . fa ilyen tapeliikb61 ugyan beszerezhet6k 61. es az sem rnellekes. a !iirogasztott tapeta j6reszt egyben tartja az Osszetort Ovegdarabokal. es akkor is csakaz oldal Ovegekre relragasll.eslt or namentali 5 minTazaru k mian igcrl dekarar!v !eu minrnzattal ell. lIIetve strukturdlfleliilefu.Meg az Sen? ..akadd1y. un.3t ucanz6 mintazatok klasszikusnak mondhat6 es modern kompozid6kal uLanzo Vciltolatainak 1gen b6a valaszH~ka. AI.amire nern art figyelnl.lovdltozat kaziitt Ithet vd/ogatni. am ennek eHenere a pus 15.sere inkabb a visszafogott csipkemintas va I tozatok a megfelel6k. lakberendezes Tapeta vegre.. Hasonlo Cell SlO!gal. fz seges. c Praktikus dfszftesek AM gyorsan es fOkent oleson szeretne megotdoni kiirnyueteben bizonyos slk feJiiletek dekQrdJdsat.ze!esek.

szahuzva. mer! e7 lejjebb rancokat ugyan twel kiszuNalslepreselhetJOk..iZ!ltuk. mObOl stb. AI unalmas csempefeiule teker pedig ontapad6 bordOr-szeg('!Iyekkel lehet erdekesebbe tennl.g. A paplrrete9're Felvin Ezermester 2008/11.gel frontf:ehJleteinek atform. El6nye. A vekonyabb tapetak egyeb dekoraci6s celokra. igy a nsztanrartasuk konoyen megoldhat6. ernelyet peplr helyeu selyern. ha az anyacflt vts. kovt>t6en akar a szobakban Is alkal szegelyeket mazhaljuk a dekorariv omapad6 bordilr- es h6lyagokal idezhet e16. a lapok merete 3Ox60em. lap es tekercs formaban Is beszerezbetok A vilsragsaguk 2-3 vekony parafaretcg mintazara es szlnr6nusa vjltozatos es bar nern onrapad6 reteg. pl.. felOletuk igeny szerint via520lhaL6.petakent is hasznidhat6ezaszep anya.UI meg ta. k6zben ne nyujtsuk meg a rolia anyagaf. as h6szigetel6 tulajdonsagl. majd lepreselve tOmetjOk el. Eles Slikevel tetlemezkent is kitUn6en alkalmazhar6. A f6liilk felDletet vegGI puha text ni. A kOzOketut6vClgy tapetaz6 gumihengeHe1er6sen preseljOk 017 Uvegre.ukt61ffigg6en kivalb hangszlgetel6es hangb"anszform<iJ6tulaJdonsaguak. A f6liat kisebb ooalla fe10lelekre bontva kOzlOk 5-10 mm stEles rslkot hagyll3 is fl"kagasztharjuk az Gvegre. am a hozzava~6 kontal<! ragaszt6val k6nnyLi a feler6sitese oorrnely feluletre. al (lvegl?n mindlg kazepr61 a S2elek Fel{~haIddva.3lAsakor dis2it6 be- oonyen aiakra vaghilt6k. egzotikus anyagokat kedvelok kozotta parafaelegge lsmert. hogyaz Uyen buri<olatok va'Stllgs<lg..3va I Valrozatos a minE. bubcn!kmentes-en sirnitsuk fel az a nyagot Vigyazzunk. e meUettegyedi. 45 . a iekercse sox 800 em. egyre er6sebb nyomassal. vagy Iakkozhar6. A holyagokar Para ra anyagok dekoraci 6s celokra Ax.rativ hatast eredmenyeznek. loleIOi<.jlhaijui<.UillI6an deko. vagy akar kanyvborir6khol is pi haslntrlhat6k. hasznalatl targyak egyedi bevonatakent. meH Igy kisebb a h6lyagkepzooes ves&tye es kOnnyebb a lesimrl3sa is. KOlonfele rneretben.majd a ved6f61iat fokozatosan lehULvCl. amit a ilegkOlonfe'lebb hasznillati tirgyatnk kUlonleges disztesere hasznalharunk fel kiv~16hajJekonysaga es vekonysilga miatL M pedig mm.lk mellett meg nyugalmas k6myezetet is blztosftanak. igy akar butorok e!latott. A ked\lelt pad 16lapokonki. Konyh~kban. es moshat6 a fe- szelessegu tekexsekben szerezberok be. Kello sze!essegu talel6kesllles1. de jobb. fl. Ezek 5 es 10 ern lag eles szikevel arvdgva korrig. Igen vekony parafarext1lls beszerezhet6. hordoz6kra lagaszranak fell:2 az anyag kimondotran kreativ megoldasokhoz val6. fOrd6szobakban Wrrnely alaposen letlszutott csempefelOleue felrag'aszthatdk.

egyajlal~n megbfrja-e a fQd~m? Raadasul ez a hatalmas {E'[heles egy relative !<isfeluleten jelentkezik A nagy akvarium a berendezes hangsulyos reszeve a helyiseg rneretel . Az. A liimpatest valik:.. a lulelelesb61 meg marado felesleqet.Ez azt jelenti. es a biol6gia1 egyensuly Sok dlszhal-kereskedesben lebet kap- szebvanymeretOek. hosszusagi es szelessegi rTlIf'releiL Amcnnyiben a vilagfras£ rnagunk keszftj Ok el rartsuk szem e16n.Jiitt Mlemestittanulmdnyom:. mln( eg-j kicsie.o rthon. 90. I:gy 3-400 [ilercs akvarium sulya a bersndeze- sekke[ egyOn meghaladhatja a Fel ton nat [kkora sUiynal milr statikus szakvelemenyere is Sluks~ lehet. akkor java'iolt 90 100 merel ig elrnenni. 'Egyesek j61 erzik mag\Jkat a r6vid medonceben is (pt labfrint kopol(fusokl.rlasa es belelepiLese J6val16bbe keTOI.I. hogy egy 120 em hOSSlU akvariumlil keslllit leto' be salnos nern leher belepreselnl egy 120 em hosszu fenycscM~L Gondalni kell arra is. a nagyobbra valtils e7Jel at eges7 nappafi szoba illlend neklgenye... II rneretek meghatarozasakor a leend6 vllagfrasra is legyOnk ngyelemmel. Persze a nagy akvarlum megvasa. Ha a helyiseg te megengedi. arne tyek megelegszenek a sekety vilO akvilrlum Igenyl6 haifa] tarthato el benne.I'i"'~f. ezek azonban elsosorban neve[6 akvariumf)ak valck. 120 es 1SO em-s f-enyc:s6.:. Vagyis leteziJ. Meg a Kelda akvariumepi[oknek is erde-rnes Icgalabb SQ-6D llteressel kezdcnie. a vitorl.lyl helyzet A sok Vii relvesll a halak anyagcserejeb61 sdlrma16 anyagokaL. rnerete azonban bellatilroija az akvarium nl 20-30 Ilteres akvariumokat. mal {egyes harcsafajokl. minel nagyobb an~llnkilbb. rresok nosszabb .>.kifut6t ~ helyesebben kiliszOt k6vetelm:k meg.akas.' kezelhet6 meeer. '8. lakberendezes Akveriurn valasztes-e-.1t"'7"r~ hamarosan a csere.!li's akvarlorros va Itozatai melyek j61 bf~~ka tartos Uzcmr:( es a maqas paratartafmat . es az aktualis vlzcsere k6nnyen eltolhaL6. MEKKORA tEGYEN AZ AKVARIUMl A halakszempontj~b61 rerrneszeresen mine! nagyobb. akkor meg azelsfilepesek megtfiteJee.is rneghai. vagyunkes lokberendezes. rnert nagyobb a mozgas igenyok. ez mar szep larvany.\regy nagyobb akvari umoL sern szsbad uihelepltenl. azonos elc>tkt'irOlrn6nyeket is letrehozhat6 benne.z urlartaimon k(vfil az akvarium bcfog- laic rneretelt is alaposan meg kelt fontolni.reskedo velemen~. "Uzemelterese" Is drdg~bb.iik.dfoo.s halakJ. .a szskkeresked6knel meg is vasarolhat6k. Sokkal egyenleresebb a I/izllomersekle~ mint egy klesiben.60.". f. es: elek speci. es ta!an nem r"_I".. esIdkemi egyszokke. Q szllkirodalmat. rnilsok rnaqassbb akvariurnol igenyelnek(pl.. Vannakfajok.hogy a f-enycsavek Is 46 Ezermesrer 2008111: . ezr pee-Jigelsosorban a klszernelt halfajtak igenyei hala(OLl~k meg.. de rm!gls j6val !6bbfc-lc. 45.i. Megfontolasok meg a vc3sarlas elott Hamegsziiletetta dontes. Egy nagy akvariumban kbnnyen kialakul a rermeszetes egyensu. ez egy amar6r e. ritkan kell cserelni a vzet. d/mainkeredojekem: akvMumepitesre adjuk Q kjiinket. hogytennmet utan.. Az akvariumok rnegvilag itiiSiliB j61 bevslt a fenycs6ves lampatest. hogy mcddig rnehetOnkcl. A l.

vagyisazallvany magassaga 70-80 em. Egy nepos ablak ele teu akvariurnna! .30/491-4905 Fax: DO-36-34-510496. 47 . de ennek sajnos e1eg borsos ara van. Egy nagy flonrfc>iLl.3bb kifejezenen akvariumok SZi§martl kesztett tart6allvanyban gondol~ komi.. esetleg ennel valamivel alac. vagyaile helyzetb61 latunk-e ra kenyelmeakkor hamar beindu!hat az algasooas. Szekrenybe epites.fisdJ. • nem em jot magiit TetrnO EHE/Af Fisch Kh~Z1JOO Tatabdnya. vagy csak 90 em hossalsagu fenycsOvet tudunk elhelyezm etetoben Hi! ebb61 tobbel 57erelnenk Ozemeltelni. rnert elekm?1 blztosan nern lesz sta tikai problema. Az alwiirium magassaganak (es a. hogy 50 em rnagas v®sllop felett HQlliimpaval erdemes v1Iagirani. hagy Erdemes az akviJriumol ugy Az akvariumOl Igyekeu. Altalaban nern szokas egy akvariumot 50-55"60 em·nel magasabbra epiteni. A larl631lvimy mindig lakeletesen viZSZinre$ ta.annan. A szakernnerek all javasQ[jak. pI. www. A szelessegi meret behalll1dasakor lorekedj(lnk Clzaranyo:»ilgrcl.a hatulr61 j6v6 renynek tehet e butorben kUszonhl?(6en a 1ialak s:z(nenem fog cfve~ A2 akv81iurnot rarro allvJr'!y magassaga nye.< aliI/any magassaga nak) tervezesekor vegyOk figyelernbe. Lakasokben erdemes 016 akvciriumot lE'rvezni. az al<varium csak ablak ele [udjuk 'ten 01. akar egeslC.Onk a la elhelyezni. hogy tiivolabb eslehessen ferni. A nagyobb meretekne:l erdemesebb inl<. 55. es idovel csak vegrnlni fognak.'n a feneklapig. Kos5utlllJ1jos u.•akkor erdemes a !alan veletienDi lecsurg6 viz tartos kfirokat hiit'falat kfvOlrollefedni. hoqy a novenyeknek csak keves JUI bel6le.3rlum~ fomis.lajon alljon. paba helyezes csak kisebb akvarlurnokral johet szoba de ekkor is OgyeljOnk Q slabili Lasra. r61. hogy a frontfelOletere 016 ~la [ul sok direkt napfeny err az akvariurnot. es a novenyek a levelefkkel a feny.hu Ezermester 2008/11 . A szekrenysorba beepfrerr senaz ablakr61.lenJ akv~r lumhoz ne valasszunk aranyta lanul klcsl sze!esseg i rneretet meg kenyelmesen bele tudjunk nYlllni az akva. akvariummalsok baj leher.sOlni.agyja1::61 egyenl.szerlnt beszelhetunk 016vagy all6 akv. men 50 «l kg is nirgy suly. I~!"·~ i1 Tel:00-36-34-311496. hOI terasl [6 funkci6t szarnmk neki.onyabb legyen. clhclye2fli. 00'·36-34·337142. hogy az akvarium semmilyen iriinyban ne legjon rul rajt3. ami arra utal. Feny csovek eseteben azennel maqasabb vlzos. hogy az akvfirium n. sem a n6\1enyzet mal A ~sik ok inkabb csak kenyelmi szempont. cel51€rua fenycs6vekeL egymast61 kicsil el tolvd.etes fenyt kapJan.zl. sen.iumba. akkor vagy erdernes mcgnl>velnll30 rm-re. de azert eleg fantos. 1\ Hil keskenyalMlriurnban sern a halak. hogy oldalr61 is hom kasban ugy clhelyezn!. contact@fisch. es merereir dgy valasszuk rrleg. Amennyiben erre nines m6d. meg akkor sem. lakberendezes hogy a roglalat is elvesl nehany em La hely b6L Tehat ha 120 em ho5szu akvMiurn volt rervbe veve.hu.op mar annyira elnycli a fenyt. vagyis az ablak feJe fognak forclulnl.

[Ioszor a butordsrabok korpuszar kell eleposan SlemOgyre venni Ha a Mva szerkezctek szilardak es mondhatni se- relvenyek alapver6en meghalaromik. hlszen al llyen J!21 legO atalakJtasokMI k(lt6nfele ko" [ottsege nehezlthetlk a megival6silasL A bUlorok rneqieleneset koztudottan az Un.- _. meg a kerereset lajdonsaguk.lt6 elf611iival tonenl") kifol.. fi6kel61apok csereje termeszetesen kozel sern aryan egy2enJ.ak a kapharok. amely€'k AI[aiaban Ezekre jellemz6. rnlvel ezek rnodulokbol . nevezeteseo a Irontcseret.asuak )ellemz6 [u.n[felUleleL elkoto ajt6k es egyeb sze oldaluk es az elfedEsek szoktak a ha. llyenkor a butorcsere helyett erdemesegy rnaslk ermeszetesen ez azert nem olyan egys7erli dolog. C . e5etenkent afCu/atukat egy dtgondalt frontcse:reveJ divatosobb6 tehetjiik.. A 3D vakutlmf61ias MDI-. leginka.ajt6k. nagy az erezermlnra minkeretes-tablas ki. Ovegezett es rues.alakft.di. r6nek.ezeket kOlonfele szinarnyalatokban a barkacsaruhazakb.:=.bb Q7 e1emes butoroknal otdhar6 meg el6nyosen. Fzt k(flonosen a bUlarvilaglt6 megoldasl is szernba venni.a seri. amelyeknek a (iSlIItast is elvegemi.mkbtttorait. F6kent olyan egy kOls6-bels6 es elloen alapos felOlel. jainak es a tablaknak is a szalirclnya h05SZ. A klsebb k9rcokal jav[[6 viasszallehet C:!lrOmetni. I§lfedesek kisebb hlbait viS-lOol salb! keLuleg csak .nem N iI Feeszaj t6kkal mihcinyevte vessziik. Tobbnyire ill ajtok anyagahol AI.ereklLeu ela.otthon. levesesE:> ill6 faLonu parkany· es tIn. hogy azonnall beepltesre keszek.ill f61iaresl. slk felOlelO es nern rltk. Ajanlatos ilyenkor tomorfa ajt6k kallekc16inak.hogy intenziv 116 hatc'is. Tavabba.316sirhatunk. arnlvel <ilinte meg korpusza rurnerral bar non. lvesen mart klasszl kus hilIdSU. fautanzatu. I egtgenyesebbek terrneszetesena lias valtozat is gyarapftja a valasllekukal. ..regebbi burorokhoz val6k. ezeknel f6kenL a szsbad - . Az egyszlnu f611askivllel Cieken krvul szaut61agos feJOletkikeszrrest nem igenyelmas nagy kopasall6sagu. mint at: elsa megkolel{leslelal~ik.!l. aJt6k.llnak. es amennyiben ezek neme:gyediJeg remielt dorabokb61 allnak.es az ajt6ik rnerere nem tul. esercnkenr m~ pilll!!rlckek is resze: a tozassal leher kijaviranl. lehet beszerezni.nal a kOI56 elklalakfta.ajlck merervaEzt kovetherl a lecseretendo aJt6k mere. sarokajt6k is megrendelheiok.lee.sok k6z6tt mar L6t61 fOgg6en ellen) mereLv~lasi:'tpkban lek. am ezesnel az tenek a tevetele. fazonman bels6 ela darabokig szarnos valtozatben szerezhetok be:. bok felOiNei is.serOlni. emit a sokfele gyar i keS7 <I. fenycs6Lakar6 utan felvasalhi.iaSZl:eka .l6 val viszonyJag 01(56n megv.. AZ egyszenJ es egyenes vonalvezetesu fUszlikust61 az igenyes./akberendezes Frontcsere Butor!elujftas Otthom. hog)' az aj[6keretek darab.'iZfl~lat saran meg. A kesz aj:t6k uqyanls gyar.3n rUiesmentesek" akkor erdernes az ajt6k cserejevel erdernben foglaI koznt A szekrenykorpuszok altalaban laminalt bUtOrl3pokbol k1?tilOlnek. SOt. vailozaros. N.3r(! a f6li. AI.. igenyeink vszonr a konyha es a szobabutorok sekinteteben Is valtoznak.g hossziriinyban fut. A gytni keszajt6k tettek is vannak el6nye.abevonat iranyban fut f-e!olvadh<liI. amihel a (6lias ujlJlhiJ{nak meg a legregebbi butordara bevonatuek nern igazilb61 lllenek. e!> ehhez igazodvi3 leher (Sak az sfkb61 kiemclked6 kererdlszltesekkel dlsztajt6cserel megvill6sftani.s eleg va!tOlato5. 48 Ezermesrer 2008111: . r6mol Fab61 k~5z0Itek. fro.l1tzlflz6 betsornarasu reszeken is.

.

vegUl. es nyir3s k6zben ne teflleljek [til pl. j61 rncgfoghat6k Icgycnek.yelembe vsnni. Az uj pamok onz:ar6ak .. Elek a termekek specialis elkialaki lasu. Am m6d van ana. hiszen e kellekekb61 legb6vebb a kfnala\.Iegyenek. . Ezc>. hogy a pantalatetek elrakarj.3Z01105 a gyan6. wg6s csappantyukat. Ha a keg ajt6k k('576Ll nem talalunk meg goll laptelmekeker is szamba venni men in csak a szeJessegi rnereteknek keU egyezniOk.ker akar femkl!!re[e5. Az ajt6kat terrneszetesen lehet6seg szerint uJ klvet6pantokkal ajimlatos a korpusz'hoz szerelni A reg. ezek stnusahoz J6r ill6 es kel16en dekorauv burorfogantyukat is kell villasztani. ovegezerr ajt6kkaI Is leher komblnalru. nagy . de nem utolsc sorban az aJT6knoz.3jimlalos IiQ.amelyel<feles!egesse Ieszik a reg I magneslarakat. [z eleg nehez feladat. terrneszetesen a hozzaval6 ktvetopantok alkalrnazisat kovet6en. A Ieszebon darabok fC)videbb ele pedig elf611aval zarhate Ie. viszont san E1helyezesuk egyseges szempomjalt is alaposan gondoljuk meg.1'i7lClni. hogy a regivel azonos tavo1sag maradJon a ket ajt6 ele koz6u.Jik a regi csevarok helyet. lIyene. Kava kOze zarodo ajt6khoz csak eles sarokkialakftasu ajt6kat aj. nern al t a tovtibbi szernponrokra is tobb figyelmer ford franl. A:z.l pantok helyet aznnban ajirnlatos meqtsrtsni. erdemes a posztforrnin rakrlvabba a burorderebosar. es valroz6 5.se'tekben a park{myieceket nem mindig kell a szekrenytestek szelessegevei szonos hosszUx\gura darabolni. mert ell uj ajl6knak is ilyennek kell lenniuk.Oltekhez. lekeleklre{t elu ajr6k. Azel6zetes . a Mke. A ktlv31a OtO ajt6knal fonros.16lapoL vagy akar rnaqat az ajt6t Ilyenm6don vislonylag olcson es nernl felfordu[~ssal meguszharunk egy dr.§ga nagyon sokat ernelhet a butor 6s.s az ajr6kfelel6 mere[uekeL.anlatos Vaii.liltvanyterv elkeszltese megkonnyiti az aJlck kMiI'aszN A frontcsereknel az sern mindegy. egy darabban is a szekrenyek tete jere el6siThel6k.zharii- hoz nr6 par k~nYlatlal tehetiuk meg all butorcseret • SO Ezermesrer 2008/11:. koovheban pedig a sOlo elhelyezesekor . vagy magar a szellJ"enysorr. hogy ese[Mkenr a szekrenvek tl. fl6kokhoz. Vilgy a tasaL AI. Ha lehal ill aj16k merele megrelel6. Ezeknek ilZ ajl6knak a merervalaszreka is hason!6 a tornarfGib61 kesz. hogy sz aj[6k kavara Ot6k vagy kozez:aro- ------- d6k vollak. lves marasu ajt6k akar a szobaban akar a korwheban klasszlkus hatasuva teszik a butort. A pantfeszkeker rerrneszetesen ennek megfelehSE'n kell klmaratni. felteve. A srk. t6bbnyire faUtatllalu r6!iilkkal bontott. hogy (unkcionaHsan nova kerOI nek A lenyeg. hogy ezek hely6be rMtO <JJl6k kerOljenek.'H~ierc er6sf[cmc. Gondoljunk alia is. ajt6k stUusa nagyon I. men nem mindegy./akberendezes ilalogenlampak.enyeges az osszhatas szernpontlabol Az sima keretes forrnak viSlont a most diva [05 minimal iranyzarhoz val6k.lclessCigu r~blak.otthon. a bosszmereraket leszabva lehet blzL05itani. es az ilyen <Jjtek vertikalis@golast biztosflilnak ax wj fromfelOlelnek. hogy konnyen elerhet6k. osszhatast a tobbl berendezesl targy Slemponljab61 eels/era mar a ~E'rveleskor figyelcmbc venni.

llyen esetekben egy sajcit keszftesu latvanyterv nagy segil<. ami sz ajto enyhe nyornasara kinyitja art Ez a rerdszer alkalmazhat6 f16koknalls. (Videoton IpariP31k IV. hogy E'9yseges Ie gyen az osszharas.idegencsap szOkseges. kapu..S:Z1J.es furd6szoba bllt:ofOkhoz igazodva aluminium. Az egymas melle Allfron szekrenyelemf>k fuggdleges elen a szelesebb csz-. akkor leher csak a vegs6 megoldasokon gondolkodnl..idom l(ibbnyift" 2. 190. az a pillanat. butoraitokra Minimal stilus meqteremtese otthonunkban Mi. ha j61 valasztunk.a[ profilokkal is. Beszerezhetok ugyanis kUlonfele plUflllecek.es nsrn szOkseges 3 fels6 kjva elekbe hornyor mam!.6 m hosszU szalakban kaphatok Beszerezhet6k ugyan 5:zinfumerozott elernek is. A modern konyba-.ek Satan vAlasztjak a napjalnkban divatos minimalstflusu botorokat" amelyek letisztult vonalakat.epUlet) J·elelon: (+36-22) 50-80-10 Internet: www.ndenkl eletebenelobb-ut. sle!~sebb i!!elVE' ivelL lorrna- mote INTEiRNATIONAL Berenyi lit 72·100. es hogy a szin 6nusuk. Szekrenysoroknal pI.Stlntes Lagolc\sra alkalrres parkanylecek rneret es prolil vciJaSlteka eleg viJlLozatos.mote . erel€trajwk kell6en iIIes. am ezek alaoos relOlelkikeszlLest Igenyelnek.sre.szom idornos szegelylecekkellehet valtozatosabba tennl.ajt6kilok~l szerkczer ker 01 beepfte. ami kivatthato a nagyon kedvelt a fog.ivegeio. - es ezert Ciilk avaton szakeroberek szamara Ezermester 2008/11 .hu Fax: (+36'22) 50-80'11 H-sono S:zekesfehervar Frontcserehez kiegeszito parkanyok. feler6siresfi'khdz pooig allalAban hQ!. inox es fenyes: kr6m felOleLu profilok is valaslthat6k. A beep! tend6 uvegbNetek v<'llaszteka is szele:s:atlamo es minras. melyek egyedi rneretben keske(1)1ebb-.aJt6k beC'iap6d<isgalloval szeretve kenyelmes hasznalarQ[ biztosiranak.3 sa kor eleve az uj ajt6elemek jellegzetessegeir is figyelen'lbe vi:. szines atlatsz6 illetve a szines. nappall.bQJ nem hitmYOlhatnak a csillapltos fl6kok·es tarolo rendszerek sem.amon. Fzek pfoliljukban a ~rkany. amikorlakasa ba uj butort tervez keszittetni vagy szeretne felujitani a mar meglevoket ju pronllali5 rendelhet6k.kezik. szOksegtelen az elernek szelessegere szebni. S1 .3vcl kalOkteresebbe teheljOk a formal vtillOl3st TE'fmesl.IilagiL6 tesl.. es a tabbi bereodezesi rargyhol is }OI iIIikd butor i!yen atalakltasa. roggoleg€sen feler6sften par kanyelemek.kabb.that6sagot kijl· csono:znek otthonunknak.a butorunk felujitasaKor a rroracsere mellett d6ntotLOnk. Az . Az inyencek konyhaja. A sarkokat terrneszetesen gerbe v6gvakell egymashoz illeszteni.:Jntyu nelkQ1i mego!dassal i5. aJanlott az alkalrnazasuk A kimondottan vfl. A minimal kedvel6i a LED l. wegbe-tetE'S butorajt6k. felceve.arossa varazsolhatJak butoralkat. a kor al alt6k klvillaSllilsiln twl egyeb valtoztata50k megval6sltasal is erdcrnes Iontolora venni. E: srllusiranyzDrot kovetve kiegeszithetjOk butorainkat aluminium konyhapult vizzar6kkaI es.eg a megfelel6 valtOlaLok kialakllasahol. kel hangul.>:kedik e a Iront eiemck6nez? Hd ez ez alapfclte-tcl megvan.ve ken donrenunk Mityen profil: ill1k hozzajuk legln. lakberendezes Modern meqeldasok buterokra.hu E-mail: info@Mote. es az elterol"Tlilgassagu szekrenyelemek faIyamatos. nem atia(5z6 Lacobe. diszl·ecek I.lngsulYOS<lbba rennL Bi2onyos eserekben az elu?:r6 szfnt6nus Is dekoratfVhatasu tenet.etesen ezen elf>meknek eselleges a I'kaIrTI(Iz. ameJyek kreetiv alkalmaz3S. lzeket f6kent a S7ekteny korpuszok fed61apjtira illesztve celSler(i felerositeni.kel is szcgclyczhet6k A keskenyebb szabed kcivaeleket vi.1i.6bb beko:vet.lalhol hasonl6ak legyenek. Ellel a butor fOgg61eges osztasat lehei h. a hatoldalukon kialakltott hcronyba rogzflhero . men 19y barmikor el tavblftha16k. elegans megjelenest es atUi. valaszt:hatnak a modern fogantyuk szeles paletrajar61. hogy az elemek szorose» egymas melle rOgzfthet6k. fb ben az esetben egy . A kiIlonfrHe dlszl&::~knck az anyaga robb~eben f6liazon MOl.aluminium laba~. vagy pillerfecekkelleher esetleg szelesebb haLasuva varazsolni.egy darabben felfogatva hal1tsosabbak. Ezt az iranYVDnalat testesftik meg a na9)'00 kedvelt aluminium keretes. amelyel< a magasfenyu bUtoriljt6khoz hasonlftanak.

szeio« hivata/osan aktaber kfizepen beindul. de gondaljunk bele. men Ide fog iuarn!ania vezerekszakasz fold feleni reszeb61 a v[z az elzarasI kOverOOn.arolJuk.akcl5lb61. a felszlnf6!e cr6cn cl6re beepnon.de a VflVt'7E'te:k ben illeive a fOleLien epOietekbenlev6 viles r.elvlleg fagyvedettek. • helyett: fagymentesites a haz kortil.zzcl a szelep fele1ti fagyveszelyes rem viztelenitettOk a zuhany vagy lorsolorsap vezetekenek A lorsolocsephoz csatlekozo t6ml6kb61 is le !:ell engedni a Vizet.. amennyibcn Icgal~bb 0. I:Is6k6nr a vfz2!c>1 erinrkez6. es a femek jobban lehU! nek a fagy harasara.hamarabb megfa.c. es a veet Ie kell engednunk a zuhanyig er6 1112- Ieteks1. mert faldtakaras vanrajtuk.c.arnunk egy .atornJk vize! gyUjt6 fel5Z1ni rartafyokb61 ce!s:zenl a vizet leenqednunk. A szelep k6re ilZ arokba a beeplteskor ket-harom lapal kavicsos-homokot (s6dert) celszenl lenol.ken. . A muanYilg tom16ket Ie kell szerelnl A roml6t teJje5 hosszeban a fOldre ken fektetni €saz egyik liege. OkkOnkben azokat a teendoket szererneok felsafolnL amikkel a fagylfor&keny berende7e-sekel vedheljOk. srnlnek rnozgatasat a Sl€iepre. tarol6 berencezeseker fagymenyesfrsGk Ugyonis ezek t6bbnyire fern alketreszeket 1~tartalmaznak. A vlzzel tel ileLl me S2 Ezermesrer 2008111: .. novenyapolas " - a ha fagy.s6c. tela! kezdve osszetexernl igy a bennOk laroll vI! e rn!isik v€gE>f1 kifolyhat.Ez '~vadik. . A vlztele nftcrt roml6kcr I'lilpro! vcdCil fagyrncnres azokba a tarolt BOvil befagyhat. A f6ldalatti locso!6rendszerek. es a kiti3gUID jeg. idejeben! Mug keflemes iddjQrdJ lehet. a csaookat a foldalani szelepnel kell ell.zerelvi!lIyekr61 kOnnyen elfelejl kezherOnk. 8 m kcrOlveva tala1 helyen r..zM a rnedenceben hagyjuk benn a vlzer.kezderere as n lesz nag " A nyar elm uita val meg fiibb o fagYlJk megjelenese jelentl.. Ezeket. a tanalyokat szetfeszitheti A Ielszln alal!l tarlillyok fagymentesnek rckimhet6k. pedig azokat iseri a fagy.f" kulcs segiisegeve'l.gy bennOk a vIz is. hogy II fuM!. A kerti lUrd6medenceket dence jobban ellenall a nyomasnak.iegbcn fcktetett vfzvezetekm§l!evo lecsatlakoz3sl helynel. es ezzel a tovabbifugykArokat megelolhelJOk. EttoJ kezdve morc/us vegeig rarrhat a fogy.apokat kell viztelenftenDnk A kerti zuhanyhoz vezetCl vlzvezetekszskaszt le kell zarnunk. 86szof a kerti zuhanyt es a b:::soI6c. -1 -os muanyag cstJvel tesszOk lehet6ve.mederxe raJara. AI igazi Jehu/isf ndlunk altotoban november. fagyerzekeny novenyeket termeszetesen rnlndenki igyekszik idejekoran vedell helyre vinni .('. teli megfcgyiis-akor nagyobb nyomast gyakorol a. de az adott tip us fagymentesiresi ek'3r~sai SZerint kell azokat LeliesltenCrnk Az e. vize! szatHr6. slit samar mare/6tte is n€ha be k€JIfiittniink. es a rnhanyz6b61 is.. Enel6 segltl ha un leOrIL6Si::ele~ csapot eplteltOnk be a FagyvedC'if m~ly!.

A oadlo6sszefoly6kb61 (szuez} 125a we -cseszekb61 Sliv(lcC5(li ilaS5uk Io:. es a jeg nyoma~t teljes ke.eklet alakul ki. es ezzel J6csapokna! ismertetett leO rft<ksa ppa I lassuk el.es SOternedves mgymenres helyen (pincel k T~karni. megkOnnyf\:ve a tavaszi [avi n6venyeket mern teliill6 tavir6zsa. Lavak szell6llet6. fagy. telen at mukooo reveg6ztet6t celszeru a Aertj epOI. Azaz a fe!s6 30-40 em vast3g reteg beA kerr nern fiJt6rr epGleteiben talalhar6 ragy. a Ie-veg6felciram!as karOl nem fag)! be. SLUfO berendeleseit 1<1ell k Amegfc/el6cn m(!1y (lS m-r6D kerri tavak 5Zereinunk. men fgy az 05'iZe5 viz kifolyhat (. es megakadalyozzak az le kell szednl a vizfeiOleu61. Ldszl6 be- Ezermester 2008/11.ban celszerlien marfagyall6 folyadek a ooarad6 k6zeg. un. SzOcs J. vugy 6nlSOnk A nem mukOO6 boJlerekb61 Is Ie kell il vizet ere:sztenOnk. buze l. Alkalmalhal6 meg egy 100 mm atrner6ju KP£ cs6bC51 osszehegeszrhl. A muanyag fOlia be1elesu cet. a naprugaJZ."'C k6rOli vizh6mervfzvezetek. nbvenyap%s anand6 vizmozgast okoznak igy a viz. szapofOaasat. igy le mennyisegu teliesM foly-ddekot kell anlenL ve-go jUlhal a vlzbe A t~li8sfro vegYill'rck cs6kkcntik a vlz:k6kiJ\ 1600 hullott levolekot meg a fagy (>16n vjlasi fo!yamarot. medence fUt6 nyari kollektor) akkor a vizeL le kellbel6l0k eresttenOnk A filgyal 16 fotyadekkal felt61tOlt es (elen is ozemel6 napkollel<rorpeldaul alkalmas a nem futon epiite( ooJleljet ls fagymemesen tal1ani. epUlel es sze vermc>lhern~k A kenyesebb rajoknak. A kenyesebb algill<. cs. A napkollekl:omk. mert 19y al epOlet vf2:rends:>eret egy ~rCen leO rirhctjGk. 2D-3Ocm vastagsagban megfugy. A vizforgar6 berendezeseket viztelenites tavak partszegelyen a muany. A rnecerce felszlm!t specl<llis Len tusz a teleplL6 kosarukkal egyOu s2edjOk ki. es a jeg resztmetszerokben felveszik.gyiiru.ak kisse nyomja ossze. vagy kistelJesitmeny(i (4-5\1v) fagyved6 fUt6egyseggel tal(ha~uk ezekat fagymentes. A csapokar. A medenc€ fal'alla a belOlr61 hal6 nyol"nrls un fagytesll?kkel elnyelhel:o.en kell azokat ravaszig tarolnunk.U!6n vedelme TerrneszetE's a A kerttevsk telles/lese a merelOklol rOgg.far6kkal csatlakomi3k. Ezt: az elzilr6t is a Iocsobuborekok a felszinre aramlanak. de na mEgscm (pI. Igy a halak meg. m050QJt6kfl. A mosdokniil. eg6sz relveny killosoctas cl6zher6 meg. az ebb61 klkerOl6leg~ f6eJziir6jat tiirjuk Ie. S3 . nehogy befagyva szet.ken. utiln fagymentes helyen kell talOlni. a gyGrOn belOli 6sSlE'1 a rnedence vllebe megrelel6 jeget pe-dig konnyen Fe!t6rheliOk.Ml6.!to uszo rulnek a vizbe. szelepeker hagyjuk nyitva a leOrltes megkezdesekor.ag f611a jeg a 116.i a vilet..I hiil6Ziltb6L Alefoty6rendszerhez a szerelvenyeK.felel6en el vel is sok felesJeges e!fagyas. I:zek a rnuanyag SUIyOZDrt testek berne- at szetrepesszek a szanlterberendezesejet !ejOk fagy~1116 fotyaclt?kot. ht'lmersekieren. es lef0ty6rendszer vizteleniteses.is( ki~{6 f611aV1l1ell t~. 16lakarita5t. a tobbi reszen +4. es a viler folyaS5uk ki be1610k. nem igenyel k. es viztelenires uMn fagymentes a termeszeres tavakhoz hasonloan telelnek hely. ami a t6 felszinen uszik. arnely t6kelerescn lezillja a rnedenteleltessuk azokar.Erhez vezcro vezetelszakasz to fenekre 1:elepfteni.!iI lev6 bOzelzal6kat szedjOk Jelen a vizfelszfn kb.

Jl e9Y lerxs6fokrCl helyezhet6 kabelszJlak s:zam~vaJ(pI.6Iege.A feladatraleqinkabb tut6kabel alkalmas. Azonszabfllyoz6 kflbettkUlon rendel11ero csar!ak0z6 keszlertelleher a villa mas hal6zatra csatla cztarnl Az onszabalyoz:6 nern kapcsol ki onrn0kOd6en. sLAmaval meqseorozru majd hozzaadni a fUgg. A legtobb eserben efegend6 egy sza lat elhelyezni. F7l al eredmenyl kell a I. de sok esetben egyedi rneqoldast kell alkalrnaznl (pI.!llrozratja a teijes.rninel htdegebb V.epcsofoiko.eles:segel rnegSl. . rnlnlrrallsra csokkentheljOk a felhasznalt energia menynyisegEH.l ONSIAB (SA 0 ADS LYOZO FOTOKABELE em szelesseqben fUte nL akkor egy tepcs6fokra <1 x O.6 m + 8x0. A szaoolyozott jardafOces szOks.3 m rug ktlbel szOkseges.f[menyel. A kabel a kOls6 h6rnerseklef fOggvenyeben v.. fgy gyorsan reagal a kOIs6 kbrGlmenyek valrozasara. A kabel ku IOnlegessege. fekete 5zlnQ6nsltloolyozO abel is illkalmal har6 csarornannesekre.. Al eutorratlkus rendszer csak a szGkseges id6ben Ozemelteti a rendszert. keteres. ezzel meggatolja a felesleges. furOk. reszeker. az onszabalyoz6 A rolokapa fUresevel megakadfllyozhaEo a kapu bC'fagyasa. A kabe lek roglilese a legg. g61eges 165Z fa Icpcs6 cle). anna'i nagyobb terjesrrmennyel fOt A kabel teljesitmenye 25 WI m+10°Con. 4) megkapjuk az egy lepcs6fokr a Jura kabelmennyiseget (pl. 8 lepcs6rok x 3.epcs6knel .2 m = 25.!lbelr Atlagos l. • JARDAFUTES HAT~KONY 54 Ezermesrer 2008111:. Osszosen 28 rn E A DElli k:egu(Jrd 18 W/m teUe~menyu. 1 m szeles iepcs:6 eseten 4 m}. l. parhuzamosan kell beeplteni. Lefoly6kba mindenkElpp csak egy s7al16galhal6 be. Az onszabalyolh ikabelb61 tet5161eges hosszDsagu darab hasznb~t6... Femr~C5 sib.S m kabel slOkseges = 3. for- rasztort vagy ragasztOlt kabelrart6 fOlek.2 m.egtelenne teszl a ter01et sozasat.epcs6fokra 3~4 szaJ kabel't keU elnelyeznt A ruteni kivant s:z. A vlze lvezetes miatt a rOgg61 eges Iyiket a Ikal mazni kelt L kOlonOOz6 vezerlesi !ehet6segek ''''''''ITl'''' lefoly6t is telJes hosszaben kell megfCiteni Fs6csalornak ro esere hidegvezeLovel vizrnentesen szerelr.Or01Va. hoqy a h6merseklet fGggvenyeben valtozik a t~jesftmenye . [ulfOtest is. ami a kes6bbiekben nern karoslLja a buskolatot. ezen a TOLOKAPUK SINFUTHE tetsz6!eges hosszra szabhato kabelr a sin melle vagy ala kell beepltenl. A All Tf!S5Z AsAl vozA SSAI Elckrmmos j~rdafljf5nel rermosztat es erzekelolnek segirsegevel.3n. elegend6 egy sujla( bcfekterni.yakrabban muanyag kabeltan6kra rortenlk. Ha peIdaul 8 repcs6fokot szerernenk 80 peso FOtU javasolunk.Korszeru szk6z6k ERESZCSATORNA FA6VMENTESlTeSE A fL'ltend6 szakaszon a k~beleket h05Zszantl iranyban.

Z(T~S~NEK L~P~SEI Kif:PEKBEN 1.O:K fe/eJ6e. .. A hdf6ba belefOzz(}ka feszito rudat a rudal rogzfrjOlw fes1it6 rod tort6bifincsbe. klipszeJo(og<l klippel6 fog6. " . vezetIJdr6t feszlto keriJl felszereMsre. ~ __ I ! I 2.L .sz/opnolahd/oba bekell tenni a feszit6 radot. llletve 70x70 rnrn-esre valtozott.S KIFES. ~oI .5 mm es vall... ~s megkezd&iheta halO kfteke.es kotes-e elott.rese majd a vezeto dr6tra t6rthu) feltl'etyezese. A kes6b biekben ez b6vOIl /~ns?elveny. l..tonm rlJgzltheto talp beloma riigzitheto kitdmaszto (alp beronszalag tart6 dipsz Ezermester 2008/11 .Fonatos kerftesek telepltsse kepekben A fonatas kerites az egy. 68 x 68.r61es dtmerdjet61 fiigg. ill. a lyukmerer 52 xS2 mm-r61 mara 63x63. tartozekokar.SESIKOZ. A kirdmas:zt6valel1dtott lopra feszit6 bllincs. ez mara lecs6kkenL 1.A furat dtmer6 az oSllop hosz5zd. hogy ali mareliitte a MI6tart6ba belehdztuk .k 6gy. .ni akitdmosti6.e. Ezt folytatni kellozutolso oszlopig~ a betan • Azanyagvastagsag. to. S5 .lvegezni... fOggd/ege5S€gre • A g~rta5c FI rolyamatosan az egy. A furatokba behelyezni az os. Az osz/opo.. 6.k v:eglegesszintezese gassdgro.t mojd a iuratokat fe/tOitenl felnedves betonnal utOna a:z el6szintezest e. (Termelekenyseg noveJese. Az elsa osdopnoea kep ulopjan ri5gzite. a fesz/forud es a 3 db feszito. A tonaros kerf test kezderben fa es betonos/lopokra telepheuek.) nern valtozou.. esozt riigzfteni a bflincsbe.8 ill.erelJOnk fel az oszlopokre es a kltama:szI6kra. Regebben a 510kasos hutaiaLmer6 meg 2.n. A kezd6 f{joszlopndl keriJI felszereles· rea 3 db fesz/farad tart6bilinc-s.tOskedroftartO be. velarnlnr a kerites fonatot gyUjtoru§ven kerftes rend- szernek nevezzuk A FONATO.uzammoen is mdralkalfflaztak. €os kermlas eurornatak iranyaba rotodott el. sea megadattoszloposztdsnak meg- 5. amik az ernlltert felleteleker Idelegftik.BS mm te.k legregebbi kerites tfpus melyet korii/beJtit 100 eVfl! lI. 4. 3. Armero ts-soon-es furatokkesziteA KER£TI!SFESZ(TI!SHEZ HASZNALATOS LEGFONTOSABB 5ZE RSZAMOK . Az Ufo/s6 o.. . k6f oszlopokkal Ezek a k6r oszlopok adrak 8.5 KERIT~.A vezet6 dr6tfe5Zlt(j· es leoaes f60sz· vel avezerdrotot megfeszltjii. D a lehet6seger arra hogya gyOfS es esztetikus tetepiles eroekeben alyan tartozekoka! sl.zJopo' kar. Ami va!tolott: Az Idok soran a fonat diagomU jellege mao 7.

iSltiIOS7erre.zi all a pOl\. vagy II.tr61 ugy. de azt is tudom sajeit tapasztalarbOl. hogy az On szeretteioek sirem!eke nern i!yen elhanyagalt. 09)' an speciillis szerrel (Igynevezett s.re:ll1i.lsokba. mefyet a felGIe-ITe kell feMnnf. aki j6 penzert homokfuvassal. es.: A felOfelel saji.mohdsoddst. hogya fenLebb lelrtm6don megtis. A tBbbi azanban nedvsziv6 kepessegu.ltik.Ut mentl fesz.ellene 6rizni. a hQmokfuv~s er6sen koptatja a felulerel. yjlaghaborus emlekmGveKet.. ha nem engedjOk beszivooni a vizet a feIO!erbe.y6kcrkcf6veJ is. mOk6b61 kes.:Jieuomeli. niivenyapolds Siremlekeink I veId. Hogyanelouuk meg ozalgc1soddsf. Elle! a rn6c:JszoCf'rel s e 2-3 vooCir vrzzel1erJ. vagy teddy-Mengerrel. majd par perc mulva gyokerkefevel es 'Jlzze! alaposan at ke!1 sikalnl a leljes felOlelel. arnolyek eI6szercrett('l. rnohat nem rLldjuk. kl a szerertemk slrjat. jOk Ie egy puba SLaraz ruhaval. ami megg. hogy hagyja. Mlvel sem a pori. szobrokat. munkakoowe.oriml aLLeredeti szepseg6ben. sem c1Z algal .e1me ttsztttasa. es meg lehet vedeni a viI kilroslt6 halasaiL61. hogy ne legyen a rel':'llel alfw6sodva.y v<5dorre.rabeszelnl~arra. [ism feWletet meg ~. Afendekool kavetkezik. Tiszritas kozben ezert lesz a keletkez6 hab ei6szor z5ldes szfn(i.1l kenileg le ludja tisl1. Elle! a rnodszerrel es eLekke' a szerekkel A szert a [ism.. de mas.. Ar[iJ kell Ogyelni. mely nek m:XJja megcgyczlk a fent lefnakkal.ztitoLt felOleLeL szilikonnal kell kezelr1L A szilikon Icpelgetl a vize[ a felOIe. es hsmarosanulra keli ismetelni aze-Qeszet A. ezert a feHJletbe kerOlt nedvesseg megkOti a port illetve rnagavEl I vis. igy a sfremlek elszennyezuc!escr.Oleteket is meg lehet tisztltani.j3v~slatom a kovetke:zo.es hogy az els6 kezel5 nem S2aradha:t meg. elszennyezifdlst siremMkeinken? Udom kedves Olvas6. A felOletben 1M viI elete~rne at! alganakes a mohanak is.ila ni egy g. vagyis nedves felOletre kell telvirmi a masodik reteget A be nem 2fv6d6. A gyokrlrl<efo: me+Ie szOksege van eg. . Ic[cpszenek meg ilyen felOleteken.clvotrlOvai kell letisltitani. hogy \gen nehe11T1E.kerf .g.romorebb anyag. eddlgi gyakorlat az voir. de mar megszaradt f-eIOleue kell ket retegben felvinnl ecsettel. nagynyomasu mos6val letisltftotta a slrk6\1eL E/ a rnunka ered mel'lyes es lalvanyos. ha nem muszc\j. hogy kozben a kapillarisokat nyiM hagyja. • I.ato~a a rellHeL nedvesedeset. SzGkseg eseho!in Tlsztitsa Ie szerettei siremlektH most ingyen I 56 Ezermesrer 2008111:. . felesleqes rnennyiseqet lor6l- nern csak s/(cmlekeket. men az a Ieg.'9. no meg egy kis Az fgy kaporr szep. lfrczik egy nagyhatasu slrk6tiszm6 sze. vfzre (minden ternetoben van vzcsao vilgykutJ es egy nagyhatasu L. ezert az egy<:!tlenmegoldas az. A szennyemes oka( kell megszOn [emOnk! Nezzok meg.sztirha~a a sfrtAmenynyiben a sir felOleren saletromosodas jelent me. rnert azert senki sem szfvesen sikdlgat (eleveme vagy evente. pl: l. ml okozza az elszenynyez6dest A sirernlekeket JeggyakfCIbban marvanybol gr<initb6J. vegyeszmernok Lesk6 Ferenc en meg kell isrne. hogy szOtt egy slrk6vesnek. A marvtlny· nyal van a legkevesebb problema. Ai. de igen k6ltseges.lathatatlan marad Erre a feladatfCI kaphat6 egy siri<OOpoI6-szer.

rgalmalOU raj mar rovidGlni kezdenek A termeszl6k emi tak .eruviril.z. me. smikor a nappalok boruaoek. f6 karosit6i rnindossze a rozsda EoS a llsztharmat.Krizantem Ax OSZ virtiga tvBlcfltlatt g oak J7alatcak nllpi vlriJg" -trmt iJmtrriitr. hanorn 1OIds6gfelekern is fcgyasztJak egyes vatro2a.jhiizakban amyekoUi ssa I vagy p6Lmegvllagftassai mes1.l fajtak. megho5szabbJthatjuk a nOveny elettartarnar. A ha.(serekof egy keveset. lobbsegi. 57 .z.:iguak.6 fagynir6k. A virag alakja es nagysaga fajrankent valto- kezdJen el vircigozniaz allomany. 'N6venyvedelrnl szempcmbcl nern tul problemas novenyek a klizamemok.. a szaWlyos gomb formaju tovelk miatl Vagotrviragkent termesztett..lk lellviRigu. leltvirflgliak. bar ennek hUiin nappalok hossza az uVe<. A nagyvir~- Ezermester 2008/11. Megel6zeskeppeo bcrdcilevel am A krlzanternok a legszebb es leggyakoribb vagon virtlgok kOle larlozoak al eqesz \lllagon.reLben es l. az arv. A lerrnesztesben megkOldnboztelik a nagy~ es a kisvir<'igu fajrakat. E. a rtlieveillek 57ir ONY HID GTORts Nem sok olyan n6v:enyGnk van. igy kovetkezo evben jetemi.aml azr helyere kiOlterni.Iiragrorma ban kaphar6k Nagyon 50k kerteszetl vattozata van. A Tavel Ke'lelen nemcsek 6rsznavenykenr rsrnert. ilia I 5 6 szalra nevellk.icska mellen sz ut6bbi evekben divetba j6nek a szfnes levelu dlszkspcsztak. Az anemone faJtacsopon: tag}Zilnak viragai 11 marg'aretafa emlekezreme:k. hogy a vellel takarluk a toveket. nopjllinkbtm aronbmJ Sli '171OJ dfsrvdttozata laJmlf Jrl. A vizer legalabb 2~3 napcnkent csereljOk.a krizantemokat Ennek h:!nyege..emokazok. ezerr 6ss2el II virag ok an ugynevezffi tormin kulturakban nevehk levagasa uran elegend6. Ha a vaLa vizebe keyes sot es cukrot teszunk. sba vaId irMnyn6vinny~ iJ emtll guakat 1-2 szalra a klsvlragua at bokrosra. A pompolwiril.tait.gClak. b61. arnelyek kiemelkednek a so. hogy a viragkepz6des csak akkor inujro kihajianak. hogy mike I r(l zo. ezek mellen hidegLli resben meg a krizanl. ami (17 els6 fagyokig szInesse varazsolja. • lsmerre k.er sege~n szabalyozziik.leginkabb egys. es jov6 teten ujraS:Zirmot dut meg a haj1ilsokban.guak apr6 Lom5l. napri! poruosan idfufrhc[6. kerrje1nk viragJgyasaiL A hagyomcinyos 6szi agyasvirag. modszerrel. Lehernek egyszerOek vagy teltvir. aka! A krlzanrern az egylk legtart6sabb vagotl virag.y aka( 3 hetig is eharrhato. mavekony.ankban fo. a Iyelr rogDn IIltdggd is ow IIilagdgy. hOves helyisegben !g. A cserepes novcnyeket elviragzasukat ID ITHIT S kove-t6en celszeru a kerr egy feiarnyekos A krizilntem rovldnappalos n6veny. sem keU Jelentos Ka(osodasra szamrtanl. akar 3040 centirneteres viragatmerojO valtozaRlik sokfele szlnben. es a szarab6t is t6rjunk Ie minden vf. ha szaraz le. leg" apr6 viragu [ajtai (amelyek 1-1 centimeter armer6jl1ek) inkabb ki(}rre[esi n6vcnykent Inkabb salatakenl A krlzanternok eqeszen es kenes perrnetezessel vedhetjOk.

trior. ami meg nyomastl6bba levi az amugy ts szornon) sagOL araszl6Ler(iletet. [char a n6venyzer hangsulyos szerephez jut.novembereJeji keyye/eti iinnepetkovetien sakaknak .:okes ill ege:.V TEMErO Salnos hevankoon ezen a teren Is <. A rerretesr kavet6el1 a sfrjelek lab61 kesz01nek. viragaL amelyek a mi klimankon is j61 erzik magukat akkor ertelernszenlen ezeket Slokils kiOlletni.. A klalakulr szokasokon vat1oZ{ilmi mar lerreradasck hlszen sfrkerler csak clverve talalunk.kelldjra megszeplteniiik hozzdtartoz6ik nyughelyef. a nov&nyzet 6.fnnek apropojcibrJI szeretnenk olvosoinkkal nehany ot/eret megcISzlani. majd kes6bb a 110mGrt0z6k altalaban rreradsndo siremleket . mig sotet sirko melle vilagos viragok iUenekfobban. hogy a . addig a temet6 elsosorban egy rernet- szlnte lehetetlen vagy leqalabbls tobb ember6lt6be teUene.asok alapjan a SIr harom r6bb reszre oszrheto. maximum kis k6edenyben egy-egy [6 szArazs~{Or6 &. 58 Ezermesrer 2008111:. SIRKERT VAG.ken.Ikadnak kezesl hely. ami naplalnkban nagy valtozaross. A slremlek szin6hez is igazfrhatjuk a klOl£eteseket. aholternetkeznek is. a viragdfsz. Ezek a "rrj:el vagy sfrcmJek. A teijeseli lefedett sfrernh~kre ertelernszenien nem lehet A hazal srrkem~szetj gyakorlaI szerlnt a faken{ a kies6bb reszletezeu gondOlasl igtlnyuk alapjan szokas klvalo gam!.illflanak kOb6L Ash ele kelOI il fejfa.. 52'or awn ban mOviragot A sirk6veknek is megvan a maga diva! ja. hogy gyakran lepkednl is nehez kaztOk. hogy mikenterdemes egy s(remliket niivenyeJdcel feldisziteni. . tim sajnos elare.borftekolhot6. k6re pcdig kereter lelesfrenek. hogy mig egy sirkert el50sor ban E'gy hanqulatos ken. UL6bbinak sok kerLe~leti er [(~kenJncs hiszen h~nk lemer61ben olyan sCirOn. es temet61 slOk. ahol nehany noveny is dfszrti a kegyhelyekel.ert6 koz6rt az alapvet6 kiJl6nbseg.im a szokasokbol ad6d6an is akad meg nehany szernpont Amennyiben az elhunyt natal volt.lrtobertlrunk. ha ez elhunymak voltak kedvenc novenyei. A magyarorsZilg. mig ill id6sebbek nyugheiyere a me Iyebb. szlnte egymast erik a slrkavek. Egyes eserekben ezeket reszben IlIetve tel~esen lefedlk. aze Ropokra nSZokosodorr: iparsrerii tolvajlds miatt.OI novenyl Oltetni. ami jobb eserben vagott vlr. es Jelent&en penzran::afOgg6. novenycipolds Srrhelyek beultetese Amikore sarak fr6dnak meg o.!igor rnutar.L ~emel6 is.50k- A HAZAI SfROK .§got es €Ol6koszorut Jelem . helyeue a terneto i:l gyakoribb ternetkezesi hely. hiszen vilagos slrk6 eseien a sotetebb viragszfnek.i temetkezesi. sotetebb SZinek u[alnilk a hagyomAny szerirlt Klvetelt kepez. A k. akkor n6venyeke altalaban vilagos viragszinu nOvenyeket 01tetnek.~m et6 novenyekkel beOllelve a 5iroka~ baralsagosabba lehet6k il.JELLEMZ.

am viragzasuk a rajlilk t6bbsegenel 5l. ha rohan6 vilagunk vagya lavolsag matt CSClkrrtkan Wdjllk meg het6en a sir mindlg apelt kepet nyt. sokszor az Onlo7.dtai VCl9Y (J borostyanok (Hedera sp). [z evet6kkent is [aHa II n6venyek k6dil a k5vi alerlldealis mennyiseg. ezef.'i. NagyZ. vlszonylag gyor5an benovlk a hantor.. a hangafelek (Erica sp) vagya ronX' rozsak KGI6nQsen cl6ny6s. d cUkorsuveg ~e· ny6 vagy a bor6kak (Juniperus sp.gy bearnyekolncika k6rnyeket. mimegy A cse~ek kozul f61eg a torpecserjek es a bekeretezve a hantot.yes nl5venyt szeremenek Oltemi. niivenytipolds A NOVE. Fakat nagy cserjeket egyteszt: a helYhiany rnlatr nem illik ulretni. vagy mas ferlylgeri. folyamatosan diszilve a sfrl IIc'manyuk. hogy a [Qrmeszcres es <'ilMrhm6 kiulreresr kapunk Szoki3s rneg csapadek melle nem koppOtlast szege!yMvenyeke[ Oltetnl kOrbe. amnek kOszOnSZEMPONTJAI ebben a esetben is. Az evel6 novenyck levelOkkel. szerezheto lese ajanlort. fenykedvel6k. dus Icve!z€rO n6verr. sirokon al~'mazhat6 valtozataik il t6rpereny6 (Pinus rnuqo).es az i!.esOkr61is gondmkodni kell A kernya lak kOzOI . masreszt ezok idovel u. orokz61d novenyr is valesztunk. A ternetokbe a kimondolten alac50ny. amelyek szal(lzsagtLir6k. merl a novenyek .@.reklegyenek a s:1ron.msakat (Sempervivum sp. R6bert wid felOleteI aonak egesz evoen Alacsony a kecskerag6k (fuonymus sp) talajl~kar6 Vc')llol..es varjuhajte ..NYVALAS.rtesDkre.enek. meg A SIA. nem lesznek rulzsufoltak.az ~rvacska a leggyakoribb temeroi virag. Erdemes kiemelnl az amOgy sziklakerti torpecserjeb61 3-4 darabor (JltessDnk.vesO fajokat a novenyek rrerere onnan !ajl. Tobbs€gOk meg kis k6edenybe 0'1 tetve cs6kkenjen Iepcs6l. Ha gyakran felloojuk keresni a. gondozast Igenyelnek Ha csak ritltCintudunk eljutni. S9 .ll valasszunl<.etesen. talajtakar6k alkalmasak sirok be1JItetesere. pikkelyhcovelu olokz61dek Slep mivel ezek telen is d15zitenek J6 pelda erre Ezermester 2008/11. hogy evente (ijra kell 01- es amefyekb61 sok forma es szinvattozat belIyenekpeldtaul a madarblrs (Cotoneaster sp). akkor Ichef ogynyari tlov6nyekc[ i~iilt€tni Iii. zan: csooortot alkotnak igy A fejfa melle OltessOk a magasabb nogyommentesen tartjak maguk alatt a ts. novesLi.kerr. 1:J6nyilk. sot gyakorta alkatukkal is diszIthemek.) rerOl6 alkatu kerresze[i vAilrozarai. SZCfnponr. fgy leLSlet6s is kepes ugy fejl6dni.ZTAS A nMnyvalasAaskor fontos szem elou tarla ni neh. es gondOL kell fordJwnunk gycmmemcs. 'enyeges.l. A rO!cvelu. viragjukkal.1ra. keves gondo/ast Igeny16 fajokt. a ternetobe akkor Sl. hi! lamblevelu. latClgCllni. Nyaf vegen krOltelve k6vetkez6 6szig dism.. dolgOI.ijt. Egyes temetokben kortatozzak Is a beultethet6novenyeket a meretOk miatt. Illerve rtll~ n6vekedc50 n6vcnyck kiCilte- Letnunk oke~ eo. hogy ha a szornszed sirolua egynyarikaL.ame!yek arnye:kolva a t:alajt a gyomosOOast isakaeJalyozzak.3go:mak.aKa5lOS.!iny h~nyeg. az emiarr sznte lehetedenne valno.zepen van. hogy a ralajt takarc. Egy egyszemelyes slrra evel6b61 8-10.: vlszonytag so. hogy egeszen az elm tagyokig vir.&tglOro.OK NOvtNYEI A sok gondozasL gyomlalast igenyl6 egynyari<lk kiUllelesenek ez ideje I'llCijus k6" . de lekel (Sedum sp).slrt.

de keszllhelUnk eg'yszeru egysrku tarnrendszert is. arnellert hogy arnyekol es form~javal a Iriss leveg6n vat6 pihenest 57.am a A ker~ ut FOlanveglgfut6 zart rug as a anovenyr. A szakirodslom szerint az lizemi tsrmeszelofordul6 SlOkaS05 16kefor:rn.klimdt p. {gy kitiin6 boritdsuJ szolgtfJa kertlpa:dok. melyet a haz deli rala ele helyezve egy keskeny savat ves:z el 60 Ezermesrer 2008111: . amely rulajdonsagat kulrur-valtoz. amyekoland6 il haL bejfltatAl.\knal nagyobb lerjedelmu. niivenyapolds Sz6161ugasok Romantikus arnyekoJasi mod kertunkbe Nagyon hangulatosterek hOv6s mikro. . A 5z616 vad &e eredetitcg fJkra csavarodo kiiszOm)veny. Eiaga:zasai 100 negyzetmeteres terule-tet fUloltak be. szeJcekf iaeli"'~J.45 meter volLa f6Idk6:zelben.oiban is megl<lr{Qtta.ametynel egy t6 sz616r felengedOnk a magasba. melyek els6sQIOOI1 a rnediterran deli reszeken e1tek. de omel termesevel is megorvende:nerbenniinket tobbet ha megfelel6 metszes tale. f6kenl hfl.:itliJgosan 200 kilogrammnyi gyO· m(5JcsOI terrnerr.!ir kDvet6 sz616fal. A mcgepiten rarnrendszer fDggvenye- csupan e kertbol. 0132- orszagban feljegyeztek peldaulegy spare fajlilju Sltil6t6kel. A KellremlefE!IM kiiliinfeJe formdjli tamrendui!rre futtatottsz61o gyorsanno.o. de volrak kirnagasl6 evei is a mikor sao kllogrammor szareteaek r61a. hogy az Oz-erTli rnuvelesben ez egyszerObb gondozas es belakarfl<lS miatt alecsonyabban lartJilk 1esben MilS A lUGAS? es - mod mellen rnlnel nagyobb.. es btirtool1 gOndOlaSl mint mondjuk egy soviny. A haz melle eresz-loqasr is kialakltharunk.. sl. ami csek akkor hoz rermesr. Fmialt a sl6le gyms novekedesO. jill tirnyekol. lOf15keriilele 1. A sz6t6 (ermes:ze1:ebOl adodoan szen:oria lugasformar. mely 300 eves koraban evente . seta 16-1 5. aonak elenere. he mar elerte a fa tetejet a fEonyt. Minden eredmenyez. ami megakadatyoz:za klntr61 a be~arast.arl.ugasok f6 celja a (Salad lrlss gyOrnolccsel val6 eH<ita5a. e:vszakbon mds /cepet fest.inten l.dker£ekben nevelr sz610E6kek adjak a sz616Iugast.t'.'henlfheJyek alakfthat6k ki kertiinkl1en lugas miivelesii u6/{fvel. maJd on erny6szer:Qen kineveljuk. A/ureal lugas gyakorlaLila9 egy a kelftes sfkj... A hazlkertl I. A sz616t6ke ezert akkor terern leg- ben !6bbfele lugasformar alakfthatunk kLA rugas lehet boltives tormaju. d negyzet. vagy kOf alapterOug<l leLU. csek egy oldarr61 meg k6:zelirhetQ a pihen6-1ugas.0lgalji:l. de nagyon ha!asos<Jn ar nyekolja a napes oldalt. azaz ket oldelr61es ffl[Olr61 ~rL. terJt:!delirFi!J sebb lugasL alakitunk ki belole.ken. A tortenelem soran szarros sz616matrrzselemct je>gycZIek Fel.

r6zsaszln) furtokkel ajandekozza majd meg gazdajiit. a hazhoz csatekoze pihen6luga~ alaidlva kl A kls kerti rnedencek kOzLiI is j6 szo!galarot tesz a par aldalr61 paravankem funkc:ion':\16 luqas. hogy az teljesen a fOld alarr toltse a relet 'Iavasszal. arnl miaU hci/ike((i LermeS1lesuk akilrlugason is klfejeZ!'Tten aj. Egyes videkeinken pedlg nagy divat vol I. A . Ezek a sz616kcsemegesz6l6kem trlss fagyaszti3sra. A kezdetl fejl6dest segftend6 erdernes erett tragyal tennt a g6dorbe. 61 . NagyZ. Ezermester 2008/11. hogy nagyjitb61 azonos novekedesl erellyl?l bil6 fajrcikar valas!'.€1 vall a 5~tor Iugas. aki a LU9as muvelesre gyakorlatilag barmityen esemege es borsz616 alkalmas. kellernes. cs6veken.Zunk ki.ill. bar fzuk nem veszl fel a versenyt a klasszikus csemege!>7616keveL Am a direklterrrni lipusol<. nyara!6k luqesaira azert ajanlhalok.zaMban nern celsleru beJllni a kocsl tU sz61. de s. ugy igaziM .e-26. rrert kellesbe kell alt6llartani. cs:ak az vaJlalkozzon Ilyen letesltesere. ami j6 amyekol6 kepesseqe mellett Ileh. navenyap%s val a . am fogyaszthato terrnest nernhoznak Mivel a 5zoi61ugas alral~ban a ken valamelyik frekventaltabb reszen Talalhal6. hogy Cl ne h~ny hc>l'itallOimaradasb61 adodo perme- A sz616 metszese eleg nagy szakertelrnet igenyel. me!yek e betegsegekkel szemben e!lenaI16ak. az meg fe'lsern kapaszkodik el ido alalt a tam e5~ly van ana. klassz. am egy apolatlan.SZ. amibe beOltetJDk az e16z6leg par6rcin at vizben aztatott oltvervt. majd jol iszapoljuk be a novcnyt. ame!yek a 110'9kevesebb permerezessel sznte novenyvedelern nelkGl is tarthatuk. A haz terasza korc is huzhatunk tamrendszert amlr par alan benO a szol6. peronoszp6rat61 h61yagosod6 levelO szolotugas ez egeSl.3ny hatrannyal is jar: ha leveltetvekkel Fertozott a t6. dr6ton kepesek megkaP<lszkodni.nem rolltja Ie az egesz ken omkeper. hogy az egeszel6kertet sz616Iugassal bomoitak bE'. f<j-Id kedve s/erint til elheti ezeket vegyesell is. alck. arnelyek bora mettlalkohol tartalma mlatt merg.6k. hogy a leendo lugas fellelet mine! egyenlere-sebben be ludja noni a n6veny. [ehat e[ltileg csemegeSl616kenL ro gyasztllat6k @zek az esza ~amerikai er ede- FAJTAVALASZTAs rendszeres. es bar keszitesere egyaram a!kalmastlk. lugasunkar. ken latvanyat kepes ilgyoncsapni. sok munkaval jar6 gondazasar is tudja vallalni. ak kat a ierm61ugas crdckes. milJLan ke>116en rneqismertOk a sz616vessz6 kLilonb6z6reszeiL A 52'616 (ehbol adodoan pedlg a lugas) ket nagy ellensege a lisztharrnat es a oeronoszpore. am ezekt61 ehet6 rermest nem v~rharlJnk. akkor a metga meu.i:n!orr. A nernesten sz610k a kacsokkal szilard ramrendszeren. Amennyiben tobb fajtJb61 anr~uk ossze lugasunkat. arnelyek jE'les kepvisel6i a lala gy6ngye. Hszen.ussOvenyeknelsokkal ke:skenyebb. ahol lassabb nOvekedesu fajrat inditlJnk el.Iugas <ll~. nehany vad valtozata tapad6korongokkal rendelkelik Ul6bbiak kepesek megkaptlSlkodni a Ialon is tc?M! tamrendszsrt nem igenyelnek. a faJtavala:sztaskor ngyetjunk oda ana. ellenkez6 eserben lugasunk egyik resze mar teljesen zart lornbu lesz. Kovidinka vagY.azokat. LlJgas kCszil€s szemponrjab61 meg kell emllrenl a direltt term6 fajtakat. R6bert tetejcfe. agas-bogas.sekor haromsz6g alapU gooror asunk. A kocsl·beall6 Rile kialakitotl VaLra sLin t6n kincvellletLink egy $Z6101ugast.ill Ottonel rnuskataly. illetve a lermeseres id&. sokszlnu (feher. Erdemes kiemelni CI kettos hClS7nosita su fCljtci"-<Jt. kek.ken.Fdyamarosan kOssuk a tamrendszerhez.a kihaJtast kovet6en kell ro'kolil[osan lebontani ell: a takarast. A telepnesr kOver6en a fagyvedeJem matt IOlddel fel kell kupacolnl az oltvsnyt. A sz616 telepfre. ha csak nem valamcolyik vadsz616b61 keszfrjOk ev tezes hianya mlarr a llszthermet es a peronoszpora lekopasztja lugasunkat. tz nem is (!JI MNanyos.zakk6nyvekb61 nem lehetellen rnindezt elsajatltani. masreszr A fia[al hajtasokaI .OlO OLTETbE ~S KEZOETI GO'NDOZAsA A term6 sz6!6 kacso kka I kapaszkodik. Ezertgasztron6rniai harranyaik mellen f6kem hetvt~gi haIilk. rgy helYLakarekosabb. hogy egyes fajrak elnyomjak a lessebben fejl6d6ket. melyek ellen resdszeres vegy szeres novenyvedelernr€ van ~Okseg. mig egy 9yalogmOVQ!csu sz61t'5r6 ha a IliIts6 kertben gondozatlanwlarvaikodik . rnasutr.

nak IS.c.>gy tarsash. novenyek kihelyezesereo fl remelhet61eg ktivelend6 peldaul swlg'.O palyazalDt kiildtek a law· komssegek.a korabbl evekhez hasonloan . .omit a kerek· felfuJdson klviJI feJreicszor6k es s(Jrlteu /:eveg6sszenzdmok meghajtdsdhoz is j61 hasmdlhatunk.seg·eplt6 p. Folttisztitds.ds~tsegrt6 k621ekedes! rOkor felszerelese is szerepea a tem. M05onrmgyarovar illetve Budapest ke'llak6k6LOssege. hogyan! binokdban tenet a megfele/6 anyago- kat kivtHaszta()i~ es a munkdt e/vegezni.azak {3Uszasmenresftesere.sterfogasait mutaljuf be. keIitc~5 kiepitesere.!l majd a lipiku5 buoepesn belvarosi korfo)YOl>6s hazak. a kovezen.y a kOmyezcti (Crhcl('Sr CSOkkenr6 szemcrprc5 bcszerzesere vonetkozorr. Tamogatast nyert Dunaujvaros. hogy ez Q munka esedeke.3zzal [ebb kateg6riaoon is tclalkozhatunk oUetes es a zsOri szalTlilra meggy6J-6 terveiknek kost5nhe· t6t:>n. Ezen ismeretek megketOinJ'a fal glette/~set SZdtaz-gletreMsref. zart bels6ud'var viragosftcisara. egyik regerdekesebb palya· mu cg. esak ido . az energiafakarekos fenyforras. Nemreg irtunk. 62 Ezermesrer 2008111: . Nezzo. De nem mindegy. Ja~da.k6zeI2!.kerdese. 'Tars a Hazban Az i\Ilianz iden otevcs lars a Hazoonlak6kOz6:. padok.el a Gondoskod6 program von zona At e1616 evhe7 hason!63n a kapule!efon rendszer kiep(tese mcHert sok esetben palyaztak a lak6k lepcs6h.ak k6z6tt A dfjazottak k6z01 m. kapuk-beJarati aJt6k biztonsagosab· ba tetelete. V1ll kerOleti berhaz kaptll. Errol is lrunk . hogyan leher A fl)rd6szoba febJjitds/eggyorsabb es legkevesebb kosszal.eJ6zetes Nehdny eve meg oak 016v6 vllagftas· rechnikOjanak tUm a LEDIdmpdk alkalmazdsQ. Al idf'n a legtobb pa!yal<3tot isn. mara viuon: a lakilsvifdglMsball esajarmOtecllllikilball Gardzsok.k. fgy lak6kOz6ssegukteljesseggel megujul.5se vdljon. hogymit. a Ielkesedes [eMt rnindket alda!r61 tOlletlen. arrol. t6rmelekkelJdro m6djQ a eseroper csempere ragasztds. mahelyek e/erher6 ani eszk6· zeve volt a /(ompr~5SZ0f. Gy6r:. . i<6myP2€rDka kcm61 d jatek-leher6segeken al a biztollsagig nagy valrozason megy majd keresztDl A :kOlondijat egy budapesti. Decemoerben az elooo/vel foglolkol/mh. Decemberben v(szont az Egan gleueJes me.i!yilZdrara .. mivel! is megjelent A IJomloiaat4el· (tjnasi munkdt minden esetben felm~res el6zi meg. Ai. de az aut6k blztonsaqosabb kihajr.

30·13..453-7060 (3'6-1).: Fax: Mobil: Nyi'tva: (36-1 ).MIJ P. 41.info@menel·trendJ1U Web: W'/Iw._'Trend 1.ling az uveq-fern korlatrendszerek Easy Glass System.30·16. a biztonsaql lernezbetet Fedezze fel a Q-railing Oveg-fem korlatrendszerenek elonyeit!. 12.® -Egyszeru specialistaja es biztonsagos OvegrOgzUo rendszer Esztetikus rozsdamentes kivitel Egyetlen imbuszkulccsal szerelhet6 -------------- Gumirozott rogzit6 csap 10-14mm edzett.'00 E·mail:. . SZ.k.453-7061 06~2(i-80B-339g H-es: 7.~!ac·im: 1fj·15548p PI. 11i39 Budapest.000Ft Osszertekben megrendelestadnak .Q-rai.meneMrend. es legalabb 24.00 P: 7. Teve u. NONOX Kot6elemes VasaIat Szakuzlet Tel. akik hivatkoznak az Ezermesterben ktSzzetett hlrdefesunkre. Jajjen eli as QyBz6djon meg rola szemelyesenl Azok az erdekI6do.Ie. e9Y duplafalu rozsdamentes soroskors61 kapnak ajandekba! Menet . biztonsagi uveg Feszultseg kizarval Pontos llleszkedast Gurniparnak az uvaqvastaqsaq jelzesevel A probternarnentes szereles zaloqa.