Lucrări practice Fiziologie I

EXPLORAREA SERIEI LEUCOCITARE
1. NUMĂRĂTOAREA LEUCOCITELOR
Măduva hematogenă este considerată actualmente ca fiind unul dintre cele mai mari „organe” ale corpului uman adult, dimensiunile sale fiind comparate cu cele ale ficatului. În mod normal, 75% dintre celulele hematopoietice apar in seriei mieloide, iar 25% apar in seriei eritrocitare. Măduva hematogenă con ine: • Celule stem pluripotente care au următoarele caracteristici principale: sunt celulele de origine ale tuturor liniilor sanguine și au capacitate de autoregenerare şi diferen iere • Celule progenitoare hematopoietice “angajate”, care vor da naştere diferitelor tipuri de celule sanguine. Pot fi de două tipuri: - Celule progenitoare mieloide, din care derivă eritrocitele, o parte din leucocite (granulocitele neutrofile, eozinofile, bazofile şi monocitele) şi trombocitele - Celule progenitoare limfoide, din care derivă limfocitele B şi T Celulele adulte, apar inând seriei leucocitare, vor ac iona împreună în vederea apărării organismului împotriva agresiunii infec ioase (virale, bacteriene sau parazitare). Seria leucocitară este formată din 3 linii celulare: 1. SERIA GRANULOCITARĂ - cuprinde celule polinucleare, clasificate în: • Granulocite nesegmentate (tinere) - au nucleul în formă de potcoavă • Granulocite segmentate (adulte) - au nucleul segmentat. Cu cât celula este mai matură, cu atât are mai multe segmente. În func ie de tipul granula iilor prezente în citoplasmă, există mai multe tipuri de granulocite: 1.1. Granulocitul segmentat neutrofil - are citoplasma slab acidofilă (roz palid), cu granula ii neutrofile specifice, mici, punctiforme şi numeroase; nucleul este segmentat în 2-5 lobi lega i între ei prin pun i fine de cromatină. Are următoarele roluri: • rol în microfagocitoză - func ia principală în apărarea organismului contra infec iilor (reprezintă prima linie de apărare prin înglobarea şi distrugerea de particule din mediul extracelular) • rol secretor pentru: transcobalamina I (transportă vitamina B12), interleukine (IL1 -induce febra), prostaglandine, etc. 1.2. Granulocitul segmentat eozinofil - are în citoplasmă granule mari, egale, eozinofile (portocalii), iar nucleul său prezintă 2 segmente. Are următoarele roluri: • rol în fagocitoză - factorii care determină chemotaxia eozinofilului sunt: complexele imune antigen-anticorp (de in rolul major în reac iile imune), fibrina, enzime proteolitice, histamina. Eozinofilele pot fagocita şi bacterii sau fungi, dar sunt mai pu in atrase de acestea decât neutrofilele. • rol în apărarea antiparazitară - chiar dacă nu poate fagocita parazi ii, eozinofilul se ataşează de aceştia şi eliberează la exterior granula ii care con in o substan ă cu o puternică ac iune citotoxică (PBM - proteina bazică majoră). • rol în bolile alergice 1.3. Granulocitul segmentat bazofil - con ine granula ii caracteristice bazofile care ocupă toată citoplasma, uneori suprapunându-se peste nucleu; nucleul este incomplet segmentat. Are următoarele roluri: 1

diluat într-o propor ie cunoscută. 2. SERIA MONOCITARĂ.Lucrări practice Fiziologie I • • rol în fagocitoză. rol în degranulare. cu un diametru cuprins între 10 . După mărime limfocitele pot fi: mici. 4. 3. Frotiu colorat MGG.12 µm. declanşat de pătrunderea în organism a unor celule străine sau a unor macromolecule proteice. 5. limfocit. Limfocitele au următoarele roluri: • rol în răspunsul imun. cu eliberarea la exteriorul celulei a numeroşi mediatori. Monocitele sunt cele mai mari celule din seria leucocitară. 1. 3.2. medii şi mari în func ie de gradul de maturare şi reprezintă componenta celulară majoră din esuturile limfatice. cu diametrul de 6 . Sânge periferic normal. dar la o scară mai redusă. monocit Principiu • Metoda manuală: numărătoarea directă la microscop a leucocitelor dintr-un volum cunoscut de sânge. a celulelor degenerate • rol în răspunsul imun ca şi celule accesorii (prezentatoare de antigen) Fig. SERIA LIMFOCITARĂ. granulocit neutrofil segmentat. 2 . Seria monocitară include: • precursorii din măduva hematogenă • monocitele din sânge • macrofagele din esuturi Monocitele îndeplinesc următoarele roluri: • rol în macrofagocitoza particulelor coloidale. Nucleul este nesegmentat. Nucleul este mare şi ocupă cea mai mare parte a celulei fiind intens colorat. granulocit eozinofil. 2. Acest răspuns este caracterizat prin produc ia de anticorpi de către limfocitele B (imunitate umorală) şi de produşi celulari citotoxici elibera i de către limfocitele T (imunitate celulară). reniform şi nu prezintă nucleoli. dar au şi rol chemotactic pentru neutrofile şi eozinofile. Citoplasma este slab bazofilă (albastru deschis).25 µm şi sunt specializate în apărarea organismului. fenomen cu importan ă în patogenia şi diagnosticul unor afec iuni alergice. granulocit bazofil.nr. Citoplasma este abundentă şi intens bazofilă (albastru închis). Celulele se numără în dispozitive speciale numite hemacitometre (camere de numărat). Forma limfocitelor este rotundă sau uşor ovalară.

etc. • Numărul de leucocite scade (leucopenie) în distrugeri ale măduvei hematoformatoare după tratament cu radia ii ionizante. Formula leucocitară normală are următorul aspect: Leucocite Neutrofile Eozinofile Bazofile Limfocite Monocite Adult 56-68% 1-3% 0-1% 20-40% 4-10% Copil 25-40% 1-4% 0-1% 50-70% 4-8% Observa ii • Valorile normale pot prezenta varia ii de la un laborator la altul în func ie de metodele şi reactivii folosi i. apoi se inversează. Deoarece fiecare celulă este nonconductoare. etc. folosind obiectivul cu imersie. după un efort fizic.Lucrări practice Fiziologie I • Metoda automată (metodă de impedan ă electrică): o suspensie de leucocite dintr-un volum cunoscut de sânge. Valoarea normală: • valoare medie a numărului de leucocite: 4000-10000 leucocite/mm3 • la adult: 5000 – 9000 leucocite/mm3 • la copil (până la 18 ani): 4500 – 13000 leucocite/mm3 Varia ii fiziologice: • numărul de leucocite crește (leucocitoză fiziologică) la sugari. • numărul de leucocite scade (leucopenie fiziologică) la vârstnici. în formula leucocitară predomină limfocitele fa ă de neutrofilele segmentate. denumită puls. etc. Formula leucocitară reprezintă distribu ia procentuală a diferitelor tipuri de leucocite pe un frotiu de sânge periferic. prezen a granula iilor citoplasmatice şi complexitatea segmentării nucleului. în sarcină. la altitudine. în perioadele postprandiale. Varia ii patologice: • Numărul de leucocite crește (leucocitoză) în boli infec ioase. ea va produce. granula ii citoplasmatice) şi se determină raportul procentual între acestea. la surmena ii fizic. Procentele se egalează în jurul vârstei de 5-6 ani. la trecerea prin orificiu. leucemii. o modificare bruscă de tensiune. 2. ajungând treptat la valorile adultului. trec printr-un orificiu. • Metoda automată: se izolează şi se efectuează automat raportul procentual dintre tipurile de leucocite din sângele periferic. Aceste pulsuri vor fi numărate electronic. • La copiii mici. medicamente citostatice. în somn. etc. alergii. 200 de leucocite de pe un frotiu din sângele periferic colorat May-Grünwald-Giemsa (MGG) pe care se pune o picătură de ulei de cedru. Principiu • Metoda manuală: se numără la microscopul optic. Se identifică tipurile de leucocite pe baza criteriilor morfologice (aspectul nucleului. în func ie de volum. Un curent electric constant este aplicat între electrozii de platină afla i de-o parte şi de alta a orificiului. cu ob inerea histogramelor. 3 . Formula leucocitară se determină prin metode clasice sau metode automate. stres emo ional. FORMULA LEUCOCITARĂ Defini ie.

leucemia limfatică cronică • Limfopenia reprezintă scăderea numărului de limfocite. tranchilizante. • Eozinopenia reprezintă scăderea numărului de eozinofile. Prezen a elementelor neutrofile tinere în sângele periferic este dovada unei activită i medulare intense sau a citolizei accentuate.55%. Se determină procentul celulelor NBT pozitive. mononucleoza infec ioasă. Testul NBT Nitrobluetetrazolium (NBT) este un colorant galben.1. afec iuni virale (hepatită. intoxica ii endogene (uremie) şi exogene.la copii . rujeolă).patologică: în infec ii acute. Apare în limfopoieza insuficientă. 3. leucemia mieloidă cronică. care este înglobat şi redus de neutrofilele normale la nitroformazan.fiziologică: în cursul unor eforturi fizice mari. func ia fagocitară a granulocitelor prin: indicele fagocitar al particulelor de latex. testul NBT. vizibil în granulocitele colorate cu Giemsa. • Eozinofilia reprezintă creşterea numărului de eozinofile. Apare după ac iunea unor medicamente (citostatice. antiinflamatoare. în timpul fagocitozei. • Limfocitoza reprezintă creşterea numărului de limfocite și poate fi: . infec ii bacteriene (endocardită. 4 . Indicele fagocitar al particolelor de latex reprezintă procentul de granulocite neutrofile care au înglobat particule de latex. infec ii virale. iar donorul de electroni este NADPH2 format prin activarea metabolismului leucocitar. se întâlneşte în stări de hiperactivitate adrenocorticoidă. prin care se evaluează metabolismul oxidativ al granulocitelor.în afec iuni virale acute. precipitat albastru închis. Apare în bolile contagioase. precedată de diapedeză (trecerea granulocitelor din sînge în esuturi prin peretele vascular). leucemia mieloidă cronică. gripă. in vitro. leziuni tisulare).Lucrări practice Fiziologie I Varia iile formulei leucocitare: • Neutrofilia reprezintă creşterea numărului de neutrofile peste valoarea normală. • Bazofilia reprezintă creşterea numărului de granulocite bazofile.patologică . afec iuni dermatologice. antibiotice). convalescen a infec iilor bacteriene şi virale. stres . SIDA. 3. Apare în mononucleoza infec ioasă. arsuri) • Neutropenia reprezintă scăderea numărului neutrofilelor sub limita normală.2. TBC). În practica medicală se poate testa. producerea de radicali liberi ai oxigenului. care asigură func ia bactericidă a fagocitelor. parazitoze. NBT este un acceptor de electroni şi se reduce. sub ac iunea agen ilor fizici (traumatisme. Neutrofilia poate fi: . graviditate. Valori normale: 1% .14%. se întâlneşte în alergii. 3. Valori normale: 50% . Testul NBT este un test "in vitro" de utilitate clinică.fiziologică . • Monocitoza reprezintă creșterea numărului de monocite. adică a granulocitelor care au înglobat şi redus NBT la nitroformazan. etc. TBC. care este declanşată de numeroşi factori chemotactici pozitivi (atrag leucocitele spre focarul inflamator. INVESTIGAREA FUNC IONALĂ A GRANULOCITELOR Principala func ie a granulocitelor este fagocitoza.

sex masculin. • Test NBT scăzut sau normal: în prezen a unei infec ii bacteriene. în infec ii localizate. B.000/mm3 Neutrofile = 19% Eozinofile = 1% Bazofile = 0% Limfocite = 71% Monocite = 9% TESTE (CU UN SINGUR RĂSPUNS CORECT) 1. la gravide. în boala granulomatoasă cronică. 2 ani Nr.000/mm3 Neutrofile = 77% Eozinofile = 1% Bazofile = 0% Limfocite = 17% Monocite = 5% 3.000/mm3 Neutrofile = 58% Eozinofile = 12% Bazofile = 0% Limfocite = 25% Monocite = 5% 5. Observa ie: metabolismul oxidativ leucocitar se poate investiga și prin chemiluminiscen ă. sex masculin. la pacien ii cu arsuri (semnifică apari ia unei stări septice). P. în agamaglobulinemie congenitală sau câştigată.C. în infec ii parazitare. S. uneori în mai pu in de 6 ore). BULETINE DE INTERPRETARE Să se interpreteze următoarele leucograme: 1.P. Leucocite = 8. sex feminin. Leucocite = 20.Lucrări practice Fiziologie I Importan a testului NBT în patologia umană. în administrarea de corticosteroizi şi medicamente imunosupresive. meningita tuberculoasă). situa ii în care reducerea colorantului NBT este insuficientă. Testul NBT este folosit pentru diagnosticul disfunc iilor neutrofilului. mai ales ale metabolismului oxidativ.C.300000/mm3 C. sarcina luna a IV-a Nr. 25% 5 . sex masculin. Leucocite = 10.000/mm3 Neutrofile = 68% Eozinofile = 4% Bazofile = 6% Limfocite = 15% Monocite = 7% 2. în terapia cu antibiotice (eficacitatea tratamentului este indicată de scăderea testului NBT fa ă de valorile anterioare. <10000/mm3 B. 150000 .M.000/mm3 Neutrofile = 74% Eozinofile = 2% Bazofile = 0% Limfocite = 20% Monocite = 4% 6. Valoarea normală a leucocitelor în sângele periferic al adultului este: A. 22 ani Nr. sex feminin.000/mm3 Neutrofile = 38% Eozinofile = 4% Bazofile = 1% Limfocite = 52% Monocite = 5% 4.9000/mm3 D. 3 ani Nr. Leucocite = 14. etc. 30 ani. în lupusul eritematos sistemic. 22 ani Nr. • Creşterea testului NBT: în infec ii bacteriene (inclusiv tuberculoza miliară. Leucocite = 4. 27 ani Nr. Leucocite = 11. M.B. în deficien a de mieloperoxidază sau glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza neutrofilului. R. A. 5000 . sex femin.G.

Eozinofilele. intens bazofilă C. Reprezintă granulocitul adult C. Eritrocitele derivă din celule progenitoare limfoide C. Apar ine serie granulocitare 6. bazofilele şi monocitele apar in seriei monocitare 9. Se interpretează cu ajutorul histogramelor C. Lecopenia indică adaptarea organismului la rarefierea aerului la altitudinile mari B. Alege i răspunsul corect: A. Se poate citi doar de pe curbe de distribu ie a leucocitelor B. leucemia mieloidă cronică 6 . Leucocitoza fiziologică este întâlnită: A. Care dintre următoarele afirma ii sunt adevărate: A. Limfocitele secretă IL1 (substan a pirogenă) şi enzime lizozomale D. Monocitoză D.6 ani) prezintă: A. la fel ca şi limfocitele D. Eritrocitele derivă din celule progenitoare mieloide B. Monocitele intervin în procesele inflamatorii (capacitate de apărare mai redusă) C. Leucocitoza se întâlneşte în distrugeri ale măduvei hematoformatoare D. Limfocitoză C. Formula leucocitară normală la copil (5 . Eozinofilele sunt celule secretoare de anticorp B. Valoarea limfocitelor la adult este mai mare decât la copil 10. Caracteristic monocitului este : A. La vârstnici D. Apar ine seriei limfocitare D. Bazofilia se întâlneşte în bolile contagioase. Are nucleu nesegmentat datorită condensării cromatinei nucleare B. Alege i răspunsul corect: A.5 lobi cu citoplasmă abundentă. Leucocitoza poate fi fiziologică la surmena ii fizic şi în somn C. Despre formula leucocitară este corectă următoarea afirma ie: A. Care din afirma ia de mai jos este adevărată: A. Neutrofilie B. Monocitoza apare tipic în parazitozele intestinale ale copilului C. Are rol în răspunsul imun ca şi celulă accesorie (prezentatoare de anticorp) 7. Granulocitul neutrofil nesegmentat: A. Limfopenie 5. Leucocitoza apare la vârstnici în mod fiziologic 3. La sugari B. În somn C. Surmena ii fizic 4. Are rol în microfagocitoza bacteriană D. Nucleul e segmentat în 2 . Valoarea neutrofilelor în formula leucocitară la adult este 25 . Leucocitoza semnifică scăderea numărului de leucocite în sângele periferic D. Are nucleu reniform B.Lucrări practice Fiziologie I 2. Neutrofilele segmentate intervin în macrofagocitoză 8.40% D. Creşterea numărului de leucocite se numeşte leucocitoză B. Leucocitele derivă din aceeaşi celulă progenitoare mieloidă.

2-A. 10-D. 5-D. 3-A. 7 . 9-B. 6-A. 8-A. 4-B.Lucrări practice Fiziologie I Răspunsuri: 1-C. 7-B.