Csikszentmihályi Mihály: Flow. Az áramlat.

Akadémiai Kiadó (1997), Budapest, 112-140. oldal Készítette: Horváthné Gosztola Katalin

Az áramlat-élmény feltételei
A fejezet azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan keletkezik a tökéletes élmény, melyek azok a tevékenységek, amelyek áramlat-élményhez juttatnak bennünket, és melyek azok a személyiségjegyek, amelyek elősegítik ezen élmények átélését. 1. Áramlat-tevékenységek

• •

Az áramlat tevékenységek elsődleges funkciója az örömteli élmények biztosítása, mind a résztvevők, mind a nézők hozzásegítése egy kellemes, rendezett tudatállapot eléréséhez. Jellemző áramlat-tevékenységek: játék, művészet, ünnepélyek, szertartások, sport. Közös jellemzőik: jártasságot igénylő szabályaik vannak, célokat állítanak fel, visszacsatolást biztosítanak, lehetővé teszik a tevékenység feletti uralom gyakorlását, a tevékenységet a lehető legtávolabbra helyezik a mindennapi lét „valódiságától”. Lehetővé teszi a felfedezés örömét, egy olyan kreatív érzést, amellyel a személy új tudatállapotokba léphet be, az Én összetettebbé válhat. Az énnek ebben a fejlődésében rejlik az áramlat-élmény kulcsa. Roger Caillois, francia pszichológus-antropológus négy csoportba osztotta a világ játékait aszerint, hogy milyen élményeket nyújtanak számunkra: • Agon: versengő játékok, sport • Alea: szerencsejátékok • Ilinx: „szédülés”, azok a játékok, amelyek széttörik a közönséges érzékelés folyamatát (ejtőernyőzés, körhintázás) • Mimikri: alternatív valóság valamilyen formáját hozzák létre, tánc, színház, általában a művészetek • Az áramlat tevékenységek a felfedezés és fejlődés felé vezetnek. Ennek oka, hogy az emberek nem élvezik, ha hosszú ideig ugyanazt kell tenniük ugyanazon a szinten. Vagy unatkozni kezdenek, vagy frusztráltak lesznek, és ekkor az öröm iránti vágyuk arra ösztökéli őket, hogy készségeik körét fejlesszék, vagy újabb módot találjanak felhasználásukra. • Az alábbi ábra szemlélteti a képességek, készségek, a lehetőségek és az áramlat-élmény kapcsolatát.

1

sok Szorongás Áramlatcsatorna Lehetőség Unalom kevés alacsony Készségek szintje magas 2. ÚjZéland. figyelmi zavar. melyek segítenek abban. Áramlat és kultúra A kultúrák normákat írnak elő. Az áramlat-élmény átélésének belső akadályai: 1. Anhedóniában (örömtelenség) szenvednek. hogy a jómódúbb. rendezetlen. jobb oktatásban részesült és stabilabb kormánnyal rendelkező nemzetek boldogabbak. és vannak. a pszichikai energia túlzottan cseppfolyós. ha több embernek van módja arra. Skizofrén betegek nem képesek szűrni a környezet ingereit. Ellentmondó kutatási eredmények ellenére abban minden nagyszabású felmérés egyetért. Egy társadalomról akkor mondhatjuk el. hogy az emberek sikerrel vegyél fel a harcot a lét küzdelmeivel. hogy élményei egybeessenek célkitűzéseivel. hogy ezek a tapasztalatok egyéni szinten az Én fejlődését segítsék elő és minél több ember számára egyre komplexebb készségek felépítését tegyék lehetővé. így könnyebben átélik az áramlat élményt. esetleg képtelenek rá. Egyesült Államok tűnnek. de nem képesek semmire sem igazán figyelni. célokat jelölnek ki s hiedelmeket építenek föl. Minden társadalmi rendszer értékelhető abból a szempontból. 3. Túlzott ingerfogadás. továbbá. mint egy másik. akiknek ez sokkal nehezebben megy. Az autotelikus személyiség Vannak emberek. elégedettebbek az élettel. Hollandia. így mindenre figyelnek. Egyúttal azonban be is határolják a lehetőségeket. hogy milyen fokú pszichikai entrópiát okoz (a viszonyítási alap: a társadalom polgárainak saját céljai). hogy „jobb”. A legboldogabb országoknak Nagy-Britannia. 2 . akik könnyebben képesek irányítani és uralni tudatukat.

A figyelemnek ez a rugalmassága talán az. b. egocentrizmus. 2. Megállapította. aki attól fél. A legfontosabb közös jellemvonásuk a „túlzott Én-tudattól mentes individualizmus”. Lehetőség 4. milyennek látják őt a többiek. Társadalmi természetűek: a.2. 3. Elidegenedés. ahol a cél nem az Én felé irányul. Középpontban lét 3. ami segített nekik a sanyarú helyzetükben örömet lelni. ami az autotelikus személyiség neurológiai alapját szolgáltatja.) A család hatása az autotelikus személyiségre A gyermekkori élményeknek meghatározó szerepe van az áramlat-élmény átéléséhez szükséges képességek kialakulásában. valószínűleg képesek arra. hogy a természet önmagában nem képes megakadályozni az áramlat bekövetkezését. Az ilyen Én sosem válhat komplexebbé. Kedvezőtlen természeti környezetben (sivatag. Választási lehetőségek 4. Túlzott Én-tudat. amikor a viselkedési szokások és normák összezavarodnak. Az ilyen emberek minden információt csak saját érdekeik szempontjából képesek értékelni. akik több helyzetben is képesek jól érezni magukat. A figyelem túlságosan merev és kötött az áramlat-élmény átéléséhez. egyúttal arra is ítéli magát. Ez azt mutatja. eszkimók…) is képesek áramlat élményt átélni. nem pedig arra. Áramlat emberek Richard Logan nehéz helyzetbe került emberek beszámolóit tanulmányozta. hogy folyamatosan kizárja magát az örömből. hogy a jelenlegi célkitűzéseit beteljesítse. így számukra önmagában minden értéktelen.) A neurofiziológia és az áramlat Azok az emberek. Elkötelezettség 5. A tökéletes élményeket elősegítő családi kötelék („autotelikus családi kapcsolat”) 5 ismérve: 1. ami – szerintük – a helyzet szempontjából lényeges. hogy újakat keressen. hogy a kegyetlen objektív körülményeket átváltoztatták szubjektíven befolyásolható élményekké (bezártságban mentális cselekvés). Az az ember. 3 . hogy rossz benyomást kelt vagy helytelen dolgot csinál. Biológiai természetűek: természeti/környezeti feltételek. Az áramlat-élmény átélésének külső akadályai: 1. b. amikor az embereket a társadalmi rendszer arra kényszeríti. hogy az tartotta őket életben. avagy olyan erős célra irányultság. mert a rendelkezésére álló pszichikai energiát arra használja. Világosság 2. hogy kiszűrjék az ingereket és csak arra koncentráljanak. a. keresve azt a közös pontot. Túlzott énközpontúság. Anómia: „szabályok hiánya”. hogy a céljaikkal ellentétes módon cselekedjenek. aki folyton azon aggódik.