You are on page 1of 1

Hoofdstuk 1

Wat is kinderarbeid?

Ieder kind doet wel eens een klusje: de auto wassen, afwassen. Oudere
kinderen brengen de krant rond of werken in een supermarkt. Is dat ook
kinderarbeid? Nee, dat is niet zo.
Met kinderarbeid wordt bedoeld dat kinderen die veel te jong zijn werken bij
een baas die ze slecht betaalt en slecht behandelt. Bovendien hebben ze
daardoor geen tijd om naar school te gaan zodat ze niets leren en dus later ook
nooit een goede baan kunnen krijgen. Fabrieksdirecteuren vinden het handig
om kinderen te laten werken: ze waren niet snel moe en konden hard en lang
werken. Bovendien hoefden ze de kinderen niet veel te betalen. Dit gebeurt
allemaal nog steeds in arme landen. Kinderarbeid kwam vroeger ook in
Nederland voor. Dat was zo'n honderdvijftig jaar geleden.
Samuel van Houten zei dat kinderarbeid afgeschaft moest worden. Hij maakte
een wetsvoorstel om kinderarbeid te verbieden. Zijn wet werd aangenomen:
kinderen tot 12 jaar mochten niet meer werken. Later werd alle kinderarbeid
verboden, hoewel er in veel landen nog steeds veel gebruik wordt gemaakt van
kinderarbeid.

Rate