Panayam sa isang guro: 1. Pangugumusta sa mga kinapanayam: Marolf: Magandang araw po sa inyo, Bb/G/Gng. (pangalan ng Guro).

Kumusta po kayo? Guro:-----2. Taon sa serbisyo Marolf: Ilang taon na po kayong nagtuturo? Guro: 3. Mga nag-udyok sa kanila upang pumasok sa ganitong gawain at serbisyo Marolf: Ano po ang mga bagay na nag-udyok sa inyo para maging isang guro at magbigay serbisyo sa mga kabataan? Guro: 4. Magagandang karanasan sa Gawain Marolf: Sa pagiging isang guro, ano po ang mga magagandang karanasang inyong nadaanan? Guro: 5. Mga suliraning kanilang kinakaharap sa propesyon Marolf: Nagkaroon po ba kayo ng mga suliranin o problema sa inyong piniling propesyon? Guro: 6. Mga katangian na dapat taglayin nang isang tulad nila Marolf: Para maging isang mabuting guro, ano po ang mga katangiang dapat taglayin? Guro: 7. Layunin kung bakit nais nilang manatili sa kanilang hanapbuhay o Gawain Marolf: nais ninyo pa po bang manatili sa ganitong propesyon hanggang pagtanda ninyo? Anu po ang mga nagpapalakas ng loob ninyo para ipagpatuloy ang pagbibgay kaalaman sa kabataan? Guro: 8. Mga tungkulin ng mga katulad nila sa ating bayan. Marolf: bilang isang guro, ano po ang inyong mga tungkulin sa bayan? Guro: 9. Mensahe sa ating mga kabataan. Marolf: bago po matapos an gating panayam, ano po ang gusto ninyong imensahe sa mga kabataan? Guro: 10. Pagbibigay pasasalamat sa mga kinapanayam.

Mabuhay po kayo… .Marolf: Maraming salamat po sa inyo at pinaunlakan niyo po ang panayam na ito.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful