P. 1
Literature Review

Literature Review

|Views: 34|Likes:
Published by Ilmiah Ismail

More info:

Published by: Ilmiah Ismail on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

http://cikguhaidi.wordpress.com/tag/mengurangkan-tingkah-laku-bermasalah/ http://kplijulai08intake.blogspot.

com/2009/02/tingkah-laku-bermasalah.html

0510152025Minggu Pertama (TiadaIntervensi)Minggu Kedua (TokenEkonomi)Minggu Ketiga (TokenEkonomi Ditarik) Responden 1Responden 2 Analisis Data Tingkah Laku Negatif Responden 1 dan Responden 2Rajah 4 :

Perbandingan Kekerapan Tingkah Laku Negatif Responden 1 dan Responden2 Sepanjang 3 Minggu Rajah 4 menunjukkan prestasi tingkah laku negatif kedua-dua responden dalam kajianini. Statistik menunjukkan bahawa kekerapan tingkah laku negatif responden mulaberkurang pada minggu kedua dan minggu ketiga.Berdasarkan rajah tersebut, kadar kekerapan tingkah laku negatif adalah tinggi padaminggu pertama semasa intervensi token ekonomi belum diaplikasikan ke atas kedua-dua responden. Sebelum menggunakan token ekonomi pada minggu pertama, kaedahamaran digunakan untuk mengatasi masalah tingkah laku murid. Pengkaji mendapatibahawa kaedah amaran didapati kurang berkesan kerana kekerapan tingkah laku negatif murid pada minggu pertama adalah tinggi.Kekerapan tingkah laku negatif mula beransur kurang pada minggu kedua di manasistem token ekonomi mula dijalankan. Semasa minggu kedua, pengkaji telah berjayamelakukan sistem token ekonomi dengan lancar kerana token ekonomi telah mendapatsambutan yang begitu menggalakkan dari kalangan responden. Minggu kedua adalahtitik kejayaan bagi pengkaji kerana pengkaji telah berjaya menguruskan bilik darjahdengan baik, mengawal disiplin murid, serta melibatkan responden secara aktif dalamaktiviti pembelajaran yang menyeronokkan.Seterusnya, kekerapan tingkah laku negatif pada minggu ketiga adalah tidak begitumemuaskan. Pengkaji mengharapkan bahawa tingkah laku negatif murid kekalberkurangan, namun sangkaan pengkaji meleset. Ini kerana, responden mula melanggarperaturan yang perlu dpatuhi di dalam bilik darjah setelah sistem token ekonomi

dan Rosni Abdullah. 1.Pemberian ganjaran pada setiap pencapaian mengikut objektif pembelajaran. Perlaksanaan program ekonomi token dalam menguruskan tingkah laku bermasalah murid pendidikan khas. Terdapat beberapacadangan kajian yang boleh dilaksanakan pada masa akan datang.Keberkesanan penggunaan buku token perlu dikaji untuk melihat sejauh mana kanakkanak khas boleh berdikari dengan menggunakan buku token tersebut. 1 . 22-23.CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Kajian ini telah membuktikan kejayaan pengkaji dalam menggunakan token ekonomisebagai ganjaran untuk mengubah tingkah laku bermasalah murid berkeperluan khassemasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Lew Moi Mooi dan Jeya Velu. Fokus kajianadalah bertumpu samaada ganjaran berbentuk hadiah dapat memotivasikan murid dalammencapai objektif pembelajaran tersebut.Santhi Periasamy.Kajian juga boleh diteruskan dengan melanjutkan tempoh penyelidikan tindakan kepadadua bulan. kajian ini haruslah menunjukkanbahawa ganjaran berbentuk hadiah dapat meningkatkan motivasi murid untuk berusahadengan lebih gigih dalam bidang akademik. Institut Pendidikan GuruKampus Ilmu Khas. pengkaji menyenaraikan objektif yang sesuai dengan tahap keupayaanmurid dan murid haruslah berusaha untuk mencapai objektif tersebut. namun jika tempoh kajian dilanjutkan ke bulan yang keduaperubahan tingkah laku responden dapat dilihat dengan lebih jelas dan sahih. Setiap kali tingkah laku positif dilakukan. Jurnal Penyelidikan Tindakan Pelajar .Dalam kajian ini. Tempoh sebulan sahaja mungkin tidak menunjukkan perubahan tingkah lakuyang begitu ketara. iaitu :Penggunaan buku token untuk meningkatkan nilai kendiri murid. Kajian ini juga didapati banyak membantupengkaji dalam meningkatkan tingkah laku positif responden.83. (2009). Oleh itu.Lanjutan tempoh kajian. Perbandinganprestasi responden antara bulan pertama dan bulan kedua pasti menunjukkan perbezaantingkah laku yang lebih jelas. Amir Omar. Kajian jugaboleh dijalankan dengan menggunakan token ekonomi sebagai intervensi pada bulanpertama. RUJUKAN Abdul Rahim Marzuki. murid akan menandakan buku tokennya dengan arahan pengkaji. Kajian ini bolehdijalankan dengan memberikan buku token kepada murid supaya murid dapat belajarmengumpul mata token tanpa bimbingan pengkaji. kemudian token ekonomi diberhentikan pada bulan yang kedua. (2006). . 1.

-19/7/2010 .LAMPIRAN B Lembaran Data Perekodan / Kekerapan ( Event Recording Data Sheet )Sasaran : Responden 1Tingkah laku 1 : Mendiamkan diri ketika disoal TARIKH KEKERAPAN JUMLAH5/7/2010 /// 36/7/2010 ///// 57/7/2010 /// 311/7/2010 // 212/7/2010 / 113/7/2010 / 119/7/2010 .20/7/2010 .13/7/2010 .Tingkah laku 2 : Mengasingkan diri dari aktiviti pembelajaran TARIKH KEKERAPAN JUMLAH5/7/2010 //// 46/7/2010 //// 47/7/2010 //// 411/7/2010 // 212/7/2010 / 213/7/2010 .20/7/2010 / 121/7/2010 .-21/7/2010 / 1 Tingkah laku 2 : Mengasingkan diri dari aktiviti pembelajaran TARIKH KEKERAPAN JUMLAH5/7/2010 /// 36/7/2010 //// 47/7/2010 // 211/7/2010 // 212/7/2010 .19/7/2010 / 120/7/2010 / 121/7/2010 / 1 Sasaran : Responden 2Tingkah laku 1 : Mendiamkan diri ketika disoal TARIKH KEKERAPAN JUMLAH5/7/2010 // 26/7/2010 ///// 57/7/2010 /// 311/7/2010 // 212/7/2010 / 113/7/2010 .-19/7/2010 / 120/7/2010 / 121/7/2010 // .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->