ICTSkkk2

Page 1

RASIONAL Ledakan teknologi maklumat,dunia globalisasi tanpa sempadan dewasa ini menuntut kita para pendidik memahirkan diri dalam penguasaan ICT.para guru dan murid-murid sekolah seharusnya mengambil langkah terkedepan dalam apa jua bentuk ledakan teknologi maklumat ini agar mereka tidak ketinggalan dalam arus globalisasi tanpa sempadan ini. Pelbagai kemudahan teknologi maklumat telah dibekalkan ke seluruh sekolah di Malysia seperti makmal komputer,notebook,perisian kursus,kemudahan jalurlebar,Tv pendidikan,radio kaset dan sebagainya yang merupakan pemangkin ke arah tercapainya hasrat kerajaan ke arah peluasan sekolah bestari acuan Malaysia.Segala prasarana yang disediakan itu,seharusnya kita para pendidik mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.dengan adanya jaringan internet sedunia,memudahkan penerokaan ilmu di kalangan guru dan murid,begitu jua dengan kolaborasi maya yang menjadikan dunia ini semakin sempit dan mudah digapai. Para pelajar dapat belajar secara akses kendiri dan meneroka dunia luar dengan ditambah bahan-bahan rujukan,tidakk lagi bergantung kepada penerangan dan bahan-bahan yang disediakan oleh guru semata-mata. Oleh itu perancangan ke arah memperkasakan pengurusan ICT sejajar dengan pembestarian sekolah haruslah dibuat dengan teliti.Para warga Skkk2 haruslah sama-sama berganding bahu untuk merancang aktiviti yang boleh meningkatkan modal insan di kalangan para pelajar agar muncul sebagai modal insan berminda kelas pertama. MATLAMAT Membudayakan ICT di sekolah baik di kalangan murid mahupun guru-guru. Mewujudkan budaya ilmu melalui bilik-bilik ICT / makmal komputer dan pengajaran & pembelajaran melalui komputer,komputer riba dan projektor di kalangan pelajar SKKK2, dengan cara mengekses internet dan proses Pengajaran dan Pembelajaran menggunakan media yang dibekalkan. OBJEKTIF

Dengan ujudnya bilik-bilik ICT ini, adalah diharapkan agar murid-murid celik IT dan belajar dalam suasana yang kondusif.Mereka juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi pencapaian sekolah dari segi akedemik dan juga kokurikulum, seterusnya dapat meningkatkan modal insan di mana mereka dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsabangsa lain di dunia.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 2

PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT ( ICT ) SKKK2 SKOP DAN BILIK-BILIK ICT ICT SKKK1 meliputi makmal komputer ( Makmal Mozilla-1 dan makmal Opera-2 ), Pusat Akses dan juga bahan-bahan yang digunakan untuk proses P&P. Makmal komputer digunakan untuk proses pengajaran yang berteraskan capaian internet melalui portal-portal yang sesuai dan juga laman-laman yang sesuai seperti majalahmajalah,akhbar-akhbar online dan juga mana-mana portal yang sesuai dengan tahap murid. i) MAKMAL 1 ( Opera ) Makmal 1 ( Mozila ) disediakan untuk murid-murid tahap satu mengekses internet dan juga menjalani proses P&P KSSR dan Literasi ICT dalam mata Pelajaran Bahasa Inggeris.Mereka boleh mengekses internet dalam mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris, Mathematics dan Science.Jadual waktu yang ditetapkan untuk mereka memasuki makmal komputer adalah pada masa mata Pelajaran Bahasa Inggeris.Walau bagaimana pun jika bilik ini didapati tiada pengguna,guru-guru yang hendak membawa murid kelas mereka ke makmal komputer bolehlah menempah makmal yang didapati kosong ini melalui penyelaras makmal atau penolong penyelaras. Ii ) MAKMAL 2 ( Mozila ) Makmal 2 ( Mozila ) disediakan untuk murid-murid tahap 2 mengekses internet dan juga menjalani proses P&P dalam mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu,Bahasa Inggeris, Mathematics dan Science.Jadual waktu yang ditetapkan untuk mereka memasuki makmal komputer adalah pada masa mata Pelajaran Bahasa Melayu.Walau bagaimana pun jika bilik ini didapati tiada pengguna,guru-guru yang hendak membawa murid kelas mereka ke makmal komputer bolehlah menempah makmal yang didapati kosong ini melalui penyelaras makmal atau penolong penyelaras. iii ) PUSAT AKSES Pusat akses merupakan salah satu tempat lagi di mana disediakan untuk muridmurid,guru-guru dan kakitangan akedemik dan bukan akedemik mengekses internet.Waktu penggunaannya adalah bermula semasa persekolahan,sejam selepas waktu persekolahan dan hujung minggu-hari Sabtu. Guru-guru,murid-murid,staf akedemik dan bukan staf akedemik juga dibenarkan menggunakan bilik ini untuk kerja-kerja yang berkaitan dengan perkomputeran dan internet sekiranya ada penyelaras atau ajk pusat akses memantau bilik tersebut.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 3

SENARAI TUGASAN AJK ICT SKKK 2 2012 GURU SUMBER 1. 2. 3. 4. 5. menyediakan bahan untuk P&P dalam bentuk elektronik. Memantau proses P&P berjalan dengan baik di makmal Komputer. Maintenance pc dan difragmentation fail. Membuat semakan inventori dan hartamodal yang terdapat di makmal. Memantau software yang dibekalkan dan melaporkan kepada AJK software.

GURU SOFTWARE 1. Menjadi sumber rujukan dalam penghasilan P&P berbentuk elektronik. 2. Memastikan software untuk P&P sentiasa mencukupi dan dalam keadaan yg baik. . 3. Memastikan penggunaan software di tahap yang maksimum. 4. Sumber rujukan guru-guru subjek/ KSSR

JAWATANKUASA PEMANTAUAN HARTAMODAL DAN INVENTORI PERINGKAT SEKOLAH Jawatankuasa ini terdiri dari pihak pentadbir sekolah, jawatankuasa tertinggi ICT dan pekerja sokongan. Mereka akan memantau dan membuat pemeriksaan ke atas hartamodal yang mempunyai nilaian dalam katogeri sangat dikehendaki. Katogeri sangat dikehendaki ini ditakrifkan sebagai barangan komputer pc,note book dan juga aksoserinya.Jawatan kuasa ini akan membuat pemantauan keseluruhan terhadap hartamodal yang disebut di atas sebanyak dua kali setahun.Semua pemegang note book mesti menyerahkan note book di bawah jagaan mereka bila diminta berbuat demikian ( mengikut jadual yang ditetapkan. Keperihalan kepenggunaannya nanti akan direkodkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Audit Negara. SENARAI AJK 1.Tn. Guru Besar 2. Pn. PK 1 3. Pn.Pk.HEM 4.Penyelaras Bestari 5.Pen.Peny Bestari 6. Juruteknik 7. Pembantu Tadbir

- En.Ismail B.Ibrahim - En.Arifin B.Yaacob - Pn.Halimah Bt.Abdullah Kutty - Pn. Wan Ramlah Bt. Daud - En.Azharan B.Hussein - En.Faizul Afzan B.Mamat - Pn.Marianah Bt.Mat Ail

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 4

AHLI LEMBAGA PEMERIKSA PERINGKAT SEKOLAH Ahli Lembaga Pemeriksa Peringkat Sekolah pula adalah terdiri daripada: 1. 2. 3. 4. Pn.Zarima Bt. Amir Pn.Wan Ramlah Bt Daud En.mohd Azman B.Mohd Zain En.Faizul Afzan B. Mamat - DGA 44 - DGA 32 - DGA 32 - Ft 17

Jawatankuasa ini akan membuat pemantauan keseluruhan terhadap hartamodal yang disebut di atas sebanyak dua kali setahun.Semua pemegang note book mesti menyerahkan note book di bawah jagaan mereka bila diminta berbuat demikian ( mengikut jadual yang ditetapkan) kepada jawatankuasa pemantauan terlebih dahulu. Keperihalan kepenggunaannya nanti akan direkodkan sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Audit Negara. Ahli lembaga ini akan mengesahkan apa-apa sahaja kerja-kerja pemantauan yang dilakukan oleh Jawatankuasa Pemantauan hartamodal dan inventori dan akan mengesahkan samada barangan dalam katogeri yang sangat dikehendaki ini boleh dilupuskan atau tidak.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 5

PERATURAN DAN KESELAMATAN MAKMAL KOMPUTER SKKK 2
1. 2. Tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal komputer tanpa kebenaran guru penyelaras. Penggunaan kemudahan di makmal komputer mestilah di bawah pengawasan guru. Penggunaan bilik-bilik ICT perlu diselia sepenuh masa. Dilarang membawa keluar segala perkakasan dan perisian dalam makmal tanpa kebenaran guru penyelaras. Terdapat label pada setiap peralatan di makmal komputer. Dilarang membuat bising, berlari-lari, bergurau senda, bertengkar atau bergaduh di dalam bilik-bilik ICT. Dilarang membawa sebarang media pengstoran sendiri seperti disket, cakera padat dan sebagainya ke dalam makmal dan Pusat Akses tanpa kebenaran guru penyelaras. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam makmal komputer. Dilarang membuat installasi perisian ke dalam komputer di makmal kebenaran guru penyelaras. dan tanpa

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9. 10.

Dilarang melakukan sebarang pengubahsuaian terhadap setting komputer yang sedia ada. Dilarang mengusik sebarang sambungan kabel di dalam makmal komputer. Makmal mesti sentiasa dikunci dengan memasukkan kata kunci pada system penggera yang disediakan selepas digunakan atau jika tidak digunakan. Kunci hanya disimpan oleh pihak pentadbir dan guru penyelaras dan jawatankuasa tertinggi unit ict sahaja. Memastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan makmal. Pengguna dikehendaki menggunakan laluan kecemasan mengikut pelan kebakaran yang ditetapkan.

11.

13.

15.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 6

PERATURAN DAN KESELAMATAN PUSAT AKSES SKKK 1 • • • • • • • • • • • • • Tidak dibenarkan masuk ke dalam Pusat Akses tanpa kebenaran guru penyelaras. Penggunaan kemudahan di Pusat Akses mestilah di bawah pengawasan guru. Penggunaan bilik-bilik ICT perlu diselia sepenuh masa. Dilarang membawa keluar segala perkakasan dan perisian dalam Pusat Akses tanpa kebenaran guru penyelaras. Terdapat label pada setiap peralatan di Pusat akses. Dilarang membuat bising, berlari-lari, bergurau senda, bertengkar atau bergaduh di dalam bilik-bilik ICT. Dilarang membawa sebarang media pengstoran sendiri seperti disket, cakera padat dan sebagainya ke dalam Pusat Akses tanpa kebenaran guru penyelaras. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam Pusat akses. Dilarang membuat installasi perisian ke dalam komputer di Pusat Akses dan tanpa kebenaran guru penyelaras. Dilarang melakukan sebarang pengubahsuaian terhadap setting komputer yang sedia ada. Dilarang mengusik sebarang sambungan kabel di dalam Pusat Akses. Pusat Akses mesti sentiasa dikunci dengan memasukkan kata kunci pada system penggera yang disediakan selepas digunakan atau jika tidak digunakan. Kunci hanya disimpan oleh pihak pentadbir dan guru penyelaras dan jawatankuasa tertinggi unit ict sahaja. Memastikan semua punca kuasa elektrik bagi semua peralatan dimatikan sebelum meninggalkan makmal. Pengguna dikehendaki menggunakan laluan kecemasan mengikut pelan kebakaran yang ditetapkan.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 7

SENARAI NAMA BRIGED ICT SESI 2011 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 21 17 20 27 28 29 22 26 25 23 18 19 34 33 32 31 30 35 36 37 38 42 NAMA Ahmad Haziq B. Abu Hanifah Muhammad Haiqal Mohd Zawawi Faris Danial B. Jafri Mohammad Arfan Danial Qais Ilan B. Aziz Muhammad Asyraf B. Ghazni Muhammad Hazrul Iqbal B. Dolah Wan Amal Fuad B. Wan Kamarudin Nik Matullah B. Rosle Nur Ilham B. Othman Muhammad Haziq Luqman B. Suhaimi Muhammad Hadif B. Abdul Rahim Abu Zaa’r B. Azhar Muhd Fakhrul Nidzam B. Kamarul Zaman Tuan Yusuf B. Tuan Zakaria Mohd Fikri Akmal B. Anura Haiqal Fitri B. Idrohani Muhammad Faris B. Mohd Zukiman Muhammad Bukhari B. Zakaria Ahmad Lu’ai Waez B. Awang Nur Farra Idryna Bt. Mohd Noorfiza Nur Amilia Syafina Rosli Nor Haizan Bt. Mat Yasin Wan Nur Alia Najiha Bt. Wan Ahmad Amri Anisa Bt. Mohd Rusli Aisyah Zahra Bt Alzahari Balqis Nasuha Bt. Mohd Napiah Nur Shazwani Bt. Mohamad Balqis Bt. Mohd Yusman Nur Azma Bt. Mohd Basri Nur Aisyah Bt. Azuan Putri Amisha Bt. Norizal Anis Nur Fatihah Bt. Abd Rashid Fatin Nur Najihah Bt. Ibrahim JAN THN NO .SIJIL LAHIR BG61043 AZ60365 AX68116 AY66241 BB10043 AZ61958 AZ61716 AQ08340 AV55393 AV61802 AW98625 AV55591 AS87115 AR96832 AQ36214 AR95283 AU04069 AR95349 AQ05096 AT87208 BB59192 AZ39713 AX61154 AZ64494 BA68152 AX05809 AX56143 AW43160 AV17127 AV13019 AR79987 AR97188 AQ84432 AS87424 CAT

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 8

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2, CHICHA,16150 KOTA BHARU, KELANTAN TEL : 09 – 7667202, 09-7667200 Fax : 09-7667201 Email: kbgkerian2@ gmail.com

Ruj. Kami : Tarikh : Ke Majlis, Ibubapa / penjaga murid, SKKK 1 Tuan/puan, PERLANTIKAN BRIGED ICT/ PENGAWAS ICT SEKOLAH 2011 Merujk tentang perkara di atas, sukacita dimaklumkan bahawa anak tuan/puan yang bernama …………………………………………………………………….. . Tahun : ……………………………………….. telah dilantik sebagai Briged ICT sekolah bagi tahun 2011. 2 Sehubungan dengan itu, diharapkan tuan/puan dapat menyediakan uniform briged ICT / pengawas ICT seperti berikut : 2.1 Baju kemeja lengan pendek (L) / Baju kurung (P) - Warna ungu muda 2.2 Seluar panjang (L) / Kain sarung (P) - Warna biru tua 2.3 Kain tudung (P) - warna ungu muda 2.4 Tali leher dibekalkan (RM 10.00) 2.5 Kasut - warna hitam 3 Tuan /puan dikehendaki mengisi keratan di bawah samada setuju atau tidak dengan perlantikan ini. Sekian terima kasih “ TEROKAI LAUTAN ILMU MELALUI LAYAR KACA ANDA “ Saya yang menjalankan tugas ………………………………………………................ ( PN. WAN RAMLAH BT. DAUD ) Penyelaras Bestari SKKK2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Guru Besar SKKK1, U.P : Penyelaras Bestari SKKK 2 Tuan, PERLANTIKAN BRIGED ICT UNTUK SESI 2011 Merujuk kepada perkara di atas, saya :……………………………………………………………………………. Ibubapa/penjaga, bersetuju/tidak bersetuju engan perlantikan anak saya : ……………………………………………………… kelas …………………………… sebagai Briged ICT 2011. Yang benar, ………………………………………………………. ( Nama : ……………………………………………………………)

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 9

Contoh sijil:

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN 2, CHICHA,16150 KOTA BHARU, KELANTAN

Sijil Penghargaan
Sesungguhnya dengan ini diperakui dan disahkan bahawa

Telah Dilantik Sebagai Briged ICT Bagi Sesi 2012 Adalah diharapkan dengan pelantikan ini,anda akan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.selamat maju jaya selalu.

GURU BESAR

Tarikh : 09 Januari2011

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 10

ANGGARAN PERBELANJAAN UNIT ICT TAHUN 2011
BIL ITEM AMAUN SUMBER

1

Peralatan dan bahan habis guna Bahan rujukan/software

RM 800

Panitia subjek teras KPM

2

RM 500

3

Keceriaan berunsur pendidikan

RM 130

Panitia/Subjek Teras

4

Penyelenggaraan peralatan

RM 1000

Kementerianmelalui syarikat maintenence

Lain-lain 5 6 Jumlah Anggaran

RM 200

RM 3000

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 11

PELAN LANTAI MAKMAL KOMPUTER –ARAS 1 (MAKMAL MOZILLA)
RAK

PINTU 2

RAK BUKU

PC 1 1

PC1 2

PC 1

PC 21/ TEACHER

SUDUT PAMERAN PERALATAN TMK

PC 2

PC 13
RUANG KERJA 2 /SU PEP

PC 14

PC 3

PC 4 Sudut info IT

PC 15

PC 16

PC 5

PC 6

PC 17

PC 18

PC 7

PC 8

PINTU MASUK 1

PC19

PC 20

PC 9

PC 10

BUKU PELAWAT

RUANG KERJA

BILIK SERVER/ GPB

BILIK ELETRIK

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ALMARI CD

WHITE BOARD

SKRIN

CD

Sudut info IT

ICTSkkk2

Page 12

PAPAN KENYATAAN

PINTU MASUK

PELAN LANTAI MAKMAL KOMPUTER – ARAS 2 ( MAKMAL OPERA )
WHITE BOARD SKRIN
TEACHER’S PC / PC 21

PC5

PC 6

PC 1

PC 2

PC 7

PC 8

PC 4

PC3

PC 9

PC10

PC 11

PC12

RUANG KERJA

PC 17

PC18 PC 13 PC 14

PC 19

PC 20 PC 15 PC16

PINTU MASUK

SUDUT PAMERAN

PAPAN KENYATAAN

BILIK ELETRIK & JURUTEKNIK KOMP

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 13

LANTAI PELAN LANTAI PUSAT AKSES

PRINTER

PC 4

PC 3

PC 2

PC 1

PC 5 SOFA PINTU
RUANG KERJA AJK PUSAT AKSES

PC 6

PC 7

PC 8

PC 9

PC 10

KAMPUS ASTRO

PAPAN KENYATAAN

RAK FAILING
“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 14

Senarai Tugas Juruteknik ICT
Membantu merancang,mengurus,menyelia dan melaksanakan penggunaan kemudahan insfastruktur teknologi untuk menjalankan aktiviti di Sekolah Seperti: Penggunaan Sistem Pengurusan sekolah (Smart School Management System atau SSMS) Untuk pengurusan sekolah Penggunaan Bahan-Bahan Pengajaran atau Pembelajaran (Teaching Learning Materials atau TLM atau Courseware) Dalam pengajaran dan pembelajaran . Akses Internet.

1.1 Melapor dan bertanggungjawab kepada Guru ict. 1.2 Membantu memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian Router,Modem dan sebagainya 1.3 Menyediakan inventori bagi kemudahan insfasturktur teknologi yang dibekalkan 1.4 Membantu menyenggara kemudahan insfasturktur teknologi yang di bekalkan 1.5 Menjalankan penyelengaraan “Preventive” bagi peralatan IT dan bukan IT. 1.6 Mambantu menguruskan akaun pengguna dan Email 1.7 Memastikan kesemua kemudahan Insfrastruktur Teknologi berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk digunakan. 1.8 Memastikan kebersihan dan keselesaan persekitaran bilik dimana kemudahan insfrastruktur teknologi ditempatkan. 1.9 Memastikan garis panduan /peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi 1.10 Membantu menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti P & P. 1.11 Mengenalpasti masalah yang timbul samaada masalah yang berkaiatan dengan perkakasan,Sistem pengoperasian Rangkaian atau perisisan seperti Sistem Pengurusan sekolah Bestari dan Bahan pengajaran- pembelajaran serta menyelesaikan masalah tersebut.

1.12 Membantu merancang dan menguruskan pembelian habis guna (Consumables) Cth: Ink,A4 paper

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 15

1.13 Menjalankan kerja-kerja baikpulih dan penyelenggaraan Komputer yang rosak.

Memastikan keselamatan kemudahan infrastuktur Teknologi dan Data 2.1 Memastikan kemudahan Infrastuktur Teknologi melalui langkah-langkah berikut: 2.1.1 Memastikan Bilik Pelayan hanya dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja 2.1.2 Memastikan alat penghawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik 2.1.3 Memastikan alat pemadam Api berada dalam keadaan baik dan berada ditempat yang telah dikenal pasti. 2.2 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah yang berikut: 2.2.1 Memastikan Komputer bebas dari Virus 2.2.2 Membantu membuat back up dan replikasi maklumat apabila diarah oleh Guru Penyelaras ICT 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 16

PROGRAM AKTIVITI TEKNOLOGI MAKLUMAT ( ICT ) TAHUN 2012 Mesyuarat Penubuhan jawatankuasa ICT Mesyuarat Berkala Semakan daftar hartamodal PC maintenance Mengenalpasti laman-laman web yang sesuai untuk proses P & P yang terbaru. • Pendedahan sukatan KSSR • Penyelarasan Jadual Penggunaan ICT di bilik-bilik khas: Makmal Komputer Pusat akses • • • • • • Aplikasi TMK dalam P&P • Bulan ICT • Peluasan Makmal Bahasa • Pelupusan hartamodal • Khidmat help desk • Persediaan info Sains Dan matematik • Pessediaan info multimedia • Penghasilan software • Tayangan Perdana • Program Perkembangan Staff • Jualan kad Hari Guru dan Kad Raya.

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 17

Bil
1

Bulan
Januari

Program/Aktiviti
1.1-Mesyuarat ICT kali pertama. 1.2-Penyemakan daftar hartamodal PPSMI dan PC Lab. 1.3-Menyelaras P&P berbantukan komputer 1.4-PC maintenence dan notebook maintenence. 1.5-Mengenalpasti bahan P & P yang berbentuk elektronik. 1.6-Semakan software PPSMI. 2.1-Menyusun jadual penggunaan makmal komputer. 2.2-Aktiviti kelab dan persatuan. 2.3-Proses pengenalan dan aplikasi TMK 2.4-Mengenalpasti laman-laman web yang sesuai untuk proses P & P yang berbantukan komputer. 2.5-Aplikasi TMK di makmal komputer. 2.6-Khidmat help desk 2.7-Penggunaan makmal komputer untuk KSSR Tahun 1 2.9-Penggunaan Pusat Akses bagi kerja-kerja perkomputeran guru-guru,staf bukan akedemik dan staf sokokngan . 3.1-Mesyuarat akedemik kali kedua. 3.2-Menyelenggara fail-fail hartamodal,inventori dan rekodrekod yang berkaitan dengan hartamodal PPSMI,PC Lab &Pusat Akses. 3.3-Khidmat help desk. 3.4-Mengadakan aktiviti bulan ICT. 3.5-Aktiviti jualan kad Hari guru. 3.6-Aktiviti Kelab dan Persatuan. 4.1-Aktiviti kelab dan persatuan. 4.2-Mengadakan bengkel/kursus/taklimat mengenai bidang ICT. 4.3-Semaka n daftar hartamodal dan inventori PPSMI,PC Lab&Pusat Akses 4.4-Pemantaun daftar hartamodal oleh AJK pemantaun peringkat sekolah. 4.5-Pelupusan hartamodal PPSMI&PC Lab 5.1-Perancangan pembikinan software P&P 5.2-Bengkel Penghasilan software P&P 5.3-Pengedaran bahan-bahan software kepada pelajar/jualan 5.4-Mesyuarat ICT kali ke tiga 5.5-Penghasilan bahan untuk info Sains dan Matematik peringkat Kota Bharu 1. 6.1-Mesyuarat ICT kali ke empat 6.2-Mengadakan Tayangan Perdana untuk kutipan tabung kelab 6.3-Jualan kad Hari Raya kepada para pelajar sempena Hari Raya AidilFitri 6.4-Penghasilan software oleh ahli Kelab komputer

Catatan/Tindakan
-Penyelaras ICT -Penyelaras & juruteknik -Penyelaras & juruteknik

-Penyelaras software -Penyelaras ICT -Penasihat kelab

2

Februari

3

Mac

-GPB -Pen.GPB

-Penasihat Kelab -Guru penasihat Briged ICT -Guru penasihat kelab -AJK tertinggi -AJK pemantauan sekolah -AJK pemantauan sekolah

4

April-Mei

5

JunJulai&Ogos

-Penasihat Briged ICT -Guru-guru sumber -GPB -Penyelaras dan Ketua Panitia -GPB -Penasihat Briged ICT - Penasihat Briged ICT -Penasihat Kelab

6

September, Oktober, November

“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

ICTSkkk2

Page 18

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) SKKK 2 2011
PENGERUSI TUAN GURU BESAR ENCIK ISMAIL B IBRAHIM

NAIB PENGERUSI 1 PENOLONG KANAN 1 EN ARIFIN B YAACOB

AJK PERKOMPUTERAN NAIB PENGERUSI 2 PENOLONG KANAN HEM PN.HALIMAH BT ABDULLAH QUTI

PENYELARAS BESTARI PUAN WAN RAMLAH BINTI

PENOLONG PENYELARAS EN.AZHARAN HUSSEIN

PENASIHAT PUSAT AKSES PN.NURUL HIDAYAT KEWANGAN PN.MARIANAH MAT AIL
PENYELARAS PPSMI PN.MEK YAS BT.HUSSIN

JUTUTEKNIK EN.FAIZUL AFZAN B. MAMAT
GURU MEDIA NURUL HANANI BT.MD NOOR

GURU DATA EMIS EN.AMINUDIN B MOHAMAD

PENYELARAS KSSR PN.ROSLIZAWATI BT MUHAMMAD

PEGAWAI ASET PN.ZARIMA BT AMIR

PENASIHAT BRIGED ICT PN.ZUNAIDAH

PN.CHE FARIDAH BT.ABDULLAH GURU SUMBER SCIENCE EN.ROSLAN B.MAJID G.S.MATHEMATICS PN.MAHURA BT MUHAMMAD GURU SUMBER SIVIK PN.ROSMAIZAM BT.DAUD PERISIAN KURSUS/CDRI

PN.NORHAYATI BT.MOHD NAWI GURU SUMBER B. MELAYU PN.ZARIMA BT AMIR G SUMBER BI PUAN ASLIZA BT.HASSAN GURU SUMBER AGAMA EN ZAILANI KHUSAIRI GURU SUMBER KT

PN.JUNAIDAH BT AHMAD G SUMBER PEN SENI

BRIGED ICT/ PENGAWAS ICT
“Dunia Di Hujung Jari Anda”- Hak cipta Terpelihara….Dilarang menyalin semula untuk tujuan komersial,diedar,disalin semula kepada pihak lain….hanya untuk kegunaan persendirian sahaja

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.