C tre RCI Leasing Romania IFN, Subsemnatul, Manolescu Ionu , posesor al pasaportului european seria 050619903, domiciliat în Br ila

, str. Grigore Alexandrescu, nr. 5, Bl. 20, ap. 39, în calitate de utilizator al autovehiculului marca Renault Symbol Fidji, cu numarul de înmatriculare B-78-UIM, posesor al contractului leasing Nr. 80652, v rog s -mi elibera i împuternicirea pentru a p r si spa iul comunitar, ara de destina ie Republica Moldova, pe perioada maxim permis . Men ionez c împuternicirea doresc s -mi fie transmis prin curierat rapid la adresa men ionat mai sus. Pentru eventuale informa ii suplimentare pot fi contactat la nr 0742 021177. V mul umesc. 16. ianuarie 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful