ESCOLA D'ENGINYERIA

GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA (Pla 829) ‐ Curs 2011/2012

HORARIS PRIMER CURS

PRIMER SEMESTRE
Dilluns
15:00

Dimecres

15:30

15:30

16:00

16:00

16:30

101736                 
Fonaments informàtics    
101758                 
TE11                    Fonaments d'enginyeria   
Aula 10
TE11                   
Aula 10

101735      
Estadística   
PAUL11      101758      
17:00 17:30
Fonaments 
Aula 23
d'enginy.    
101755      
SESP12      
17:30 18:00
Càlcul        Seminari E
PAUL11     
18:00 18:30
Aula 23     
16:30

Dimarts

101735                 
Estadística              
TE11                   
Aula 10

18:30

19:00

19:00

19:30

19:30

20:00

20:00

20:30

20:30

21:00

Divendres

101755                 
101736      
Càlcul                  
Fonaments 
TE11                    101735      
informàtics  
Aula 10
Estadística    PLAB12     
101755 Càlcul            PLAB11      Aula Inf.C
SESP/11‐12‐13            Aula 23
Aula 10                 
(Setmanes alternes)

17:00

101755      
Càlcul       
PAUL12      101758      
Aula 23      Fonaments 
d'enginy.    
101735       SESP11      
Estadística    Seminari E
PAUL12     
Aula 23

Dijous

101736                 
Fonaments informàtics    
PAUL12                 
Aula 23
101747                 
Dret empresarial         
TE11                   
Aula 10

101747                 
Dret empresarial         
TE11                   
Aula 10

101736      
Fonaments 
101735       informàtics  
Estadística    PLAB13     
101736                  PLAB12      Aula Inf.C
Fonaments informàtics     Aula 23
TE11                    101735      
Aula 10
Estadística    101736      
PLAB13      Fonaments 
informàtics  
Aula 23
PLAB11     
Aula Inf.C

101736                 
Fonaments informàtics    
PAUL11                 
101747                 
Aula 10
Dret empresarial         
PAUL11                 
Aula 10

SEGON SEMESTRE
Dilluns
15:00

15:30

101746                 
Introducció a l'economia  
15:30 16:00
TE11                   
Aula 10
16:00

16:30

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

18:00

18:00

18:30

18:30

19:00

19:00

19:30

19:30

20:00

20:00

20:30

20:30

21:00

Dimarts

Dimecres

101746                 
Introducció a l'economia  
PAUL11 ‐ SESP11         
Aula 10

101755                 
Càlcul                  
101746                 
TE11                    Introducció a l'economia  
Aula 10
PAUL12 ‐ SESP12         
Aula 10

101755                 
Càlcul                  
SESP11‐12‐13            
Aula 10

101755      
Càlcul       
PAUL11     
Aula 10

101761         
Psic.de les 
organ.del 
treball          
PAUL12         
Aula 20

101755      
Càlcul       
PAUL12     
Aula 10

101761         
Psic.de les 
organ.del 
treball          
PAUL11         
Aula 20

101746                        
Intr.econ. PAUL‐SESP11‐12       
Aula 10

101748                 
Comptabilitat            
PAUL/12                
Aula 10
101757         101748       
Operacions 
Comptabilitat 
aeroport. I     
101761                 
PAUL11      
PAUL12        
Aula 20
Psicologia de les 
Aula 10

organitzacions del treball  
TE11                    101757        
Operacions 
Aula 10
aeroport I
aeroport. I     
PAUL11        
Aula 10

Dijous

Divendres

101746                 
Introducció a l'economia  
TE11                   
101748                 
Aula 10
Comptabilitat            
TE11                   
Aula 10

101748       
Comptabilitat 
SESP12       
Aula 10

101761         
Psic.de les 
organ.del 
treball          
SESP11         
Aula 20

101748       
Comptabilitat 
SESP11       
Aula 10

101761         
Psic.de les 
organ.del 
treball          
SESP12         
Aula 20

101757                 
Operacions 
aeroportuàries I          
TE11                   
Aula 10

101757                 
Operacions 
aeroportuàries I          
SESP11
SESP11                 
Aula 10

10/02/2012

I Aula 11 Aula Inf.I Aula Inf.C PLAB12      Aula Inf. D PLAB13      aeroportuàries II          Aula 11 Aula 11 TE11                    101763       Aula 11 101763                  101765       Telecomuni Telecomunicacions en el  Informàtica  cacions en  sector aeronàutic         101763                  Avançada     el sector  TE11                    Telecomunicacions en el  PLAB12      aeronàutic    Aula 11 PLAB11      sector aeronàutic         Aula Inf. II     Àlgebra      PAUL12                  SESP11‐12               SESP11       Aula 11 Aula 11 Aula 11 SEGON SEMESTRE Dilluns 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 Dimarts 101749          101764        Disseny gràfic  Intel∙ligència  per ordinador  artificial       CAD             PAUL11          PAUL12       101749                  Aula 11 Seminari A Disseny gràfic per  ordinador CAD            TE11                    Aula 11 101749          101764        Disseny gràfic  Intel∙ligència  per ordinador  artificial       CAD             PAUL12          PAUL11       Seminari A Aula 11 101745                  Recursos humans:  aspectes econòmics i  legals                    SESP11‐12               Aula 11 101764                  Intel∙ligència artificial      101745        101751        TE11                    Rec.C PAUL12       101751                     Aula 20 Economia del transport aeri   PAUL11                     101745                     Aula 11 Recursos humans: aspectes  econ i legals econ.I 10/02/2012 . D 101756                  Aula 11 TE11                    Operacions  101763       101763       Aula 11 aeroportuàries II          101765       Telecomuni 101765       Telecomuni PAUL11                  Informàtica  cacions en  Informàtica  cacions en  Aula 11 Avançada     el sector  101763                  Avançada     el sector  PAUL11      aeronàutic    Telecomunicacions en el  PLAB13      aeronàutic    PAUL12      Aula 4 PLAB12      sector aeronàutic         Aula Inf. D 101756                  Aula 11 Aula 11 PAUL11                  Operacions  Aula 11 101756                  101754       aeroportuàries II aeroportuàries II          Operacions aeroport.C 101749       101751                  Disseny  101764       101752                  gràfic per  Intel∙ligènci Economia del transport  Direcció Financera         aeri                     ordinador  a artificial    TE11                    TE11                    CAD         PLAB12      Aula 11 Aula 11 PLAB13      Aula Inf.humans:  Eco.econ.ESCOLA D'ENGINYERIA GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA (Pla 829) ‐ Curs 2011/2012 HORARIS SEGON CURS PRIMER SEMESTRE Dilluns 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 101765       101754       Informàtica  Àlgebra      Avançada     PAUL11      PAUL12      Aula 11 Aula 23 101754       Àlgebra      PAUL12      Aula 11 101765                  Informàtica Avançada      TE11                    Aula 11 Dimarts Dimecres Dijous Divendres 101763       101765       Telecomuni 101765                  Informàtica  cacions en  Informàtica Avançada      101754                  Avançada     el sector  101756                  TE11                    Àlgebra                  PLAB11      aeronàutic    Operacions  Aula 11 TE11                    Aula Inf.i legals                 PAUL12                     Aula 11 PAUL11        Aula 11 Dijous 101752                  Direcció Financera         PAUL11                  101764                  Aula 11 Intel∙ligència artificial      PLAB13                  Aula Inf.transport  aeri           asp.   Aula 11 Dimecres Divendres 101749       101745                  101749                  Disseny  101764       Recursos humans:  Disseny gràfic per  gràfic per  Intel∙ligènci aspectes econòmics i  ordinador CAD            ordinador  a artificial    legals                    PLAB11                  CAD         PLAB11      TE11                    Aula Inf.

  SESP11                   màrqueting i política de  Direcció estratègica.C Aula Inf.estratègica.C PLAB11       Aula 21 Aula Inf.ESCOLA D'ENGINYERIA GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA (Pla 829) ‐ Curs 2011/2012 HORARIS TERCER CURS PRIMER SEMESTRE Dilluns 15:00 Dimarts Dimecres Dijous Divendres 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 101759                   101766                   Direcció estratègica.  Anàlisi i disseny de  màrqueting i política de  101769                   sistemes d'informació      l'empresa                 p Operacions d'aerolínies Operacions d aerolínies     PLAB11 12 PLAB11‐12                TE11                     TE11                     Aula Inf. H 101770                   Dret Aeronàutic           101762                   TE11                     Ètica per a l'enginyeria   Aula 21 Aula 21 TE11                     TE11 Aula 21 10/02/2012 .de l'empresa               d'informació                SESP11                        SESP11‐12                  Aula 21 Aula 21 101766                   Anàlisi i disseny de  sistemes d'informació      TE11 TE11                     Aula 21 101742                   Optimització              101766                     PLAB11‐12                Anàlisi i disseny de sistemes  Aula Inf.C Aula 21 Aula 21 101766                     101759                       Dir. màrqueting i  Anàlisi i disseny de sistemes  pol.H 101750                     101753                   Tècniques de navegació i  Comerç exterior           control del trànsit aeri       PAUL11                   PP11                       Aula 21 Aula 21 101743       Modelitzaci 101750 101750                   101768 ó i simulació  101768       Tècniques de navegació i  de sistemes   Gestió de  control del trànsit aeri      PLAB12       projectes     AS11                     Aula Inf.  Aula 21 màrqueting i política de  l'empresa                 101760                   PAUL11                   Anàlisi de Costos          Aula 21 TE11                     101769                   101759                   Aula 21 101759                   Operacions d'aerolínies     Direcció estratègica.  Aula 21 l'empresa                 101760                   màrqueting i política de  TE11                     l'empresa                 Anàlisi de Costos          Aula 21 PAUL12                   PAUL11                   Aula 21 Aula 21 Dilluns Dimarts 101742                   Optimització              TE11                     Aula 21 SEGON SEMESTRE 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 17:00 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 101743                   Modelització i simulació  de sistemes               101743                   PAUL11      Aula 21 Modelització i simulació  de sistemes               TE11 TE11                     101768                   Aula 21 Gestió de projectes        TE11                     Aula 21 101762                   Ètica per a l'enginyeria  PAUL12                   Aula 22 Aula 22 101762                   Ètica per a l'enginyeria  PAUL11                   Aula 22 101768                     Gestió de projectes          PAUL11                    Aula 21 101770                   Dret Aeronàutic           PAUL/SESP11             Aula 21 Dimecres Dijous Divendres 101743       101750                   Modelitzaci 101753                   Tècniques de navegació i  ó i simulació  101768       Comerç exterior           control del trànsit aeri      de sistemes   Gestió de  TE11                     TE11                     PLAB11       projectes     Aula 21 Aula 21 PLAB12 PLAB12       Aula Inf C Aula Inf.C d'informació                PAUL11                    Aula 21 101766                     101742                   Anàlisi i disseny de sistemes  Optimització              d'informació                PAUL11                   PAUL12                    Aula 21 Aula 21 101769                   Operacions d'aerolínies     101759                   PAUL11                   Direcció estratègica.

quantitatius  Aula 20 d à de càrrega  PAUL11 A l 20 PAUL11       Aula 20 logística      d'ús en  logístics  mantenibilit aèria         PAUL11       logística      Aula 20 aeroportuar at i fiabilitat   101737       PLAB11‐12    Aula 20 is            PLAB11‐12    PLAB11‐12    Operacions  Aula Inf.H PLAB11‐12    Aula Inf. .  101738       101739       de càrrega  logístics  mantenibilit Mètodes  101738       Modelatge i  101740       aèria         quantitatius  Mètodes  aeroportuar simulació de  PAUL11       101737       at i fiabilitat   Mantenime Operacions  PAUL11       is            d'ús en  q sistemes  nt.ESCOLA D'ENGINYERIA GRAU EN GESTIÓ AERONÀUTICA (Pla 829) ‐ Curs 2011/2012 HORARIS QUART CURS PRIMER SEMESTRE Dilluns 15:00 Dimarts Dimecres Dijous Divendres 15:30 101739                   101744       101744                   101740                   Modelatge i simulació de  Direcció  Direcció d'operacions  Manteniment. H de càrrega  aèria         Aula Inf.  sistemes logístics  d'operacion logístiques                mantenibilitat i fiabilitat    aeroportuaris             s logístiques   101744       TE11                     TE11                     TE11                     PAUL11       Direcció  Aula 20 Aula 20 Aula 20 Aula 20 d'operacion l í s logístiques   PLAB11‐12    101739       Aula Inf.H TE11         Aula 20 101738       15:30 16:00 Mètodes  quantitatius  d'ús en  16:00 16:30 logística      TE11         16:30 17:00 Aula 20 17:00 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:30 19:30 20:00 20:00 20:30 20:30 21:00 10/02/2012 .H Aula Inf. H Modelatge i  101740       101737       simulació de  Mantenime Operacions  sistemes  nt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful