P. 1
Carte-de-logica-2010-f

Carte-de-logica-2010-f

4.0

|Views: 78|Likes:
Published by Marius Sorin

More info:

Published by: Marius Sorin on Feb 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2013

pdf

text

original

Logic¸a matematic¸a George Georgescu Catedra de Fundamentele Informaticii Universitatea din Bucure»sti Afrodita Iorgulescu Catedra de Informatic¸a Economic¸a

Academia de Studii Economice

2

3

4

Prefat»¸a Aceast¸a carte a avut ca punct de plecare cursurile de logic¸a t a matematic¸»inute de autori la Facultatea de Matematic¸a »si Informatic¸a a Universit¸at»ii din Bucure»sti »si respectiv la Facultatea de Cibernetic¸a, Statistic¸a »si Informatic¸a Economic¸a, sect»ia Informatic¸a Economic¸a, din Academia de Studii Economice din Bucure»sti. Scopul s¸au principal este de a prezenta

unele teme de baz¸a ale logicii matematice clasice, cu dou¸a valori de adev¸ar, dar »si ale algebrei acestei logici. Textul acoper¸a programa analitic¸a a cursurilor ment»ionate, ^³ns¸a trateaz¸a »si c^ateva subiecte mai di‾cile. In aceast¸a lucrare sunt prezentate calculul propozit»ional »si calculul cu predicate clasic, »si algebrele Boole (care modeleaz¸a calculul propozit»ional), cu c^ateva referiri doar la algebrele

Boole monadice, poliadice »si cilindrice (care modeleaz¸a calculul cu predicate). Cartea are 10 capitole, ^³mp¸art»ite ^³n 5 p¸art»i: Partea I: Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare neformalizat¸a) 1. Calculul propozit»iilor (prezentare neformalizat¸a) 2. Calculul predicatelor (prezentare neformalizat¸a) Partea a II-a: Algebre Boole 3. Latici 4. Algebre Boole Partea a III-a: Elemente de teoria mult»imilor

5. Algebra Boole a mult»imilor 6. Algebra relat»ional¸a a relat»iilor Partea a IV-a: Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare formalizat¸a) 7. Sistemul formal al calculului propozit»ional 8. Sistemul formal al calculului cu predicate Partea a V-a: Logic¸a matematic¸a clasic¸a »si probabilit¸at»i 9. Probabilit¸at»i pe algebre Boole 10. Modele probabiliste ale calculului cu predicate. Capitolele nu se

leag¸a ^³ntre ele secvent»ial, a»sa cum sunt prezentate; adesea ^³ntr-un capitol se folosesc not»iuni care sunt descrise ^³ntr-un capitol care urmeaz¸a. Leg¸aturile dintre capitole sunt ar¸atate ^³n Figura 1. Dup¸a cum se vede, cartea ^³ncepe cu o prezentare neformalizat¸a a calculului propozit»ional »si a calculului cu predicate clasic; este logica matematic¸a cu care ne ^³nt^alnim ^³n mod curent.

Aceast¸a parte introduce cititorul ^³n problematica logicii matematice »si constituie o treapt¸a spre tratarea ei formalizat¸a mai t^arziu. Partea a doua se ocup¸a de algebrele Boole, structuri algebrice ce intervin ^³n studiul celor dou¸a sisteme logice. Algebrele Boole modeleaz¸a algebric calculul propozit»ional clasic. Se face leg¸atura cu mult»imile fuzzy. Algebrele Boole monadice,

137 ¶³?S . ¶. ¶. 248 µ´. µ. . µ. Q . QQs´Q¶³ ¶³. Sw´. Q.. ÀQs. 59 . ¶³. ¶. 6 10 Figura 1: Leg¸aturile dintre capitole poliadice »si cilindrice, care modeleaz¸a algebric calculul cu predicate clasic, sunt ment»ionate put»in ^³n capitolul

8. Partea a treia deschide o fereastr¸a^³n cadrul teoriei mult»imilor, pentru a prezenta ^³n detaliu dou¸a exemple importante de algebre Boole, algebra Boole a mult»imilor »si algebra Boole (chiar algebra relat»ional¸a) a relat»iilor. Se urm¸are»ste aici exempli‾care a folosirii logicii clasice neformalizate ^³n de‾nit»ii »si demonstrat»ii pedante, complete. Se face »si leg¸atura cu bazele de date relat»ionale, ce

apar ^³n informatic¸a. Partea a patra este consacrat¸a prezent¸arii formalizate a calculului propozit»ional »si a calculului cu predicate clasic. Cele dou¸a sisteme logice sunt studiate din perspectiv a interdependent»ei dintre sintax¸a, semantic¸a »si algebr¸a. Relat»ia dintre logica matematic¸a clasic¸a »si probabilit¸at»i este subiectul ultimei p¸art»i. Sunt expuse c^ateva rezultate asupra probabilit¸at»ilor de‾nite pe algebre Boole, iar

apoi acestea sunt folosite ^³n dezvoltarea unei teorii a modelelor probabilist e pentru calculul cu predicate clasic. Contribut»iile autorilor: primul autor -capitolele 3, 4, 7, 8, 9, 10; al doilea autor -capitolele 1,2,3,4,5,6,7. Cartea se adreseaz¸a student»ilor de la facult¸at»ile de matematic¸a »si informatic¸a, de informatic¸a economic¸a, de ‾loso‾e, de la facult¸at»ile cu pro‾l tehnic etc.,

precum »si cititorilor interesat»i de logica matematic¸a. Aducem mult»umirele noastre »si pe aceast¸a cale domnilor profesori Sergiu Rudeanu »si Drago»s Vaida de la Universitatea din Bucure»sti pentru observat»iile »si sugestiile f¸acute pe marginea manuscrisului, de care am t»inut cont ^³n limita posibilit¸at»ilor momentului. Bucure»sti, Aprilie 2010 Autorii

Cuprinsul I Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare neformalizat¸a) 11 1 Calculul propozit»iilor (prez. neformalizat¸a) 15 1.1 Propozit»iile ................................ 15 1.2 Valoareadeadev¸arauneipropozit»ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.2.1 Propozit»iiadev¸aratesaufalse . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 17 1.2.2 Tautologiile ............................ 20 1.2.3 AlgebraLindenbaum-Tarski ................... 24 1.2.4 Observat»ii[100].......................... 28 2 Calculul predicatelor (prez. neformalizat¸a) 29 2.1 Predicatele ................................ 29 2.1.1 Domeniulunuipredicat ..................... 30 2.1.2 Propozit»ii(enunt»uri)complexe . . . . . . . .

. . . . . . . . . 31 2.2 Valoareadeadev¸araunuipredicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 2.2.1 Tautologii. Tautologii cuanti‾cate . . . . . . . . . . . . . . . 34 2.2.2 Observat»ii .............................

38 II Algebre Boole 39 3 Latici 43 3.1 Mult»imi(pre)ordonate .......................... 43 3.1.1 De‾nit»ii.Exemple ........................ 43 3.1.2 Principiul dualit¸at»ii. Diagrama Hasse . . . . . . . . . . . . . 44 3.1.3 Prim (ultim) element, minorant (majorant), in‾mum (supremum).AxiomaluiZor n ..................... 45

3.2 Latici ................................... 48 3.2.1 Latici Ore »si latici Dedekind. Echivalent»a lor . . . . . . . . . 48 3.2.2 Principiul dualit¸at»ii pentru latici . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2.3 Exempledelatici......................... 52 3.2.4 Latici distributive. Latici m¸arginite

complementate . . . . . . 54 3.2.5 Mor‾smedelaticim¸arginite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 7

CUPRINSUL 4 Algebre Boole 59 4.1 Algebre Boole: de‾nit»ie, exemple, propriet¸at»i . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.1 De‾nit»ia1aalgebrelorBoole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.2 Propriet¸at»ialealgebrelorBoole . . .

. . . . . . . . . . . . . . 60 4.1.3 Implicat»ia »si echivalent»a boolean¸a. Dualele lor . . . . . . . . 61 4.1.4 ExempledealgebreBoole .................... 63 4.2 O de‾nit»ie echivalent¸a a algebrelor Boole . . . . . . . . . . . .

. . . 65 4.2.1 De‾nit»ia2aalgebrelorBoole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4.2.2 Axiomele (B1) -(B7) implic¸a (A1) -(A4) . . . . . . . . . . . 67 4.2.3 Axiomele (A1) -(A4) implic¸a (B1) -(B7) . . .

. . . . . . . . 67 4.2.4 Aplicat»iile a »si ß suntmutualinverse ............. 72 4.2.5 Principiul dualit¸at»ii pentru algebre Boole . . . . . . . . . . . 73 4.3 Inele Boole. Echivalent»a cu algebrele Boole . . . . . . . . . . . .

. . 74 4.3.1 IneleBoole ............................ 75 4.3.2 Echivalent»a algebre Boole -inele Boole . . . . . . . . . . . . . 75 4.4 Subalgebre,homomor‾sme........................ 76 4.4.1 Subalgebre.Exemple....................... 76 4.4.2 Homomor‾sme.Exemple .................... 77 4.5 AlgebreBoolec^at ............................ 79 4.5.1 Filtre (ideale) »si sisteme

deductive . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.5.2 Congruent»e. Corespondent»a ‾ltre -congruent»e . . . . . . . . 81 4.5.3 AlgebreBoolec^at ........................ 83 4.5.4 Filtregeneratedeomult»ime .................. 86 4.6 TeoremadereprezentarealuiStone . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 87 4.6.1 Ultra‾ltre(=‾ltremaximale). . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.6.2 TeoremadereprezentarealuiStone . . . . . . . . . . . . . . 89 4.7 AlgebreBooleatomice .......................... 90 4.8 DualitateaalgebrelorBoole .......................

93 4.9 AlgebreBooleinjective.......................... 97 4.10 FiltrefuzzyaleuneialgebreBoole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 4.10.1 Mult»imifuzzy........................... 102 4.10.2 FiltrefuzzyaleuneialgebreBoole . . . . . . . . . . . . . . . 104 III Elemente de

teoria mult»imilor 107 5 Algebra Boole a mult»imilor 113 5.1 Mult»imea »si apartenent»a: concepte fundamentale . . . . . . . . . . . 113 5.2 Relat»ia de incluziune »si relat»ia de egalitate . . . . . . . . . . . . . . 114 5.2.1 Relat»ia

de incluziune ^³ntre mult»imi (clase) . . . . . . . . . . . 114 5.2.2 Relat»ia de egalitate ^³ntre mult»imi . . . . . . . . . . . . . . . . 115 5.3 Operat»ii cu mult»imi. Algebra Boole a mult»imilor . . . . . . . .

. . . 116 5.3.1 Reuniunea »si intersect»ia a dou¸a mult»imi. Complementara unei mult»imi. Algebra Boole a mult»imilor . . . . . . . . . . . 117

CUPRINSUL 5.3.2 Funct»ia caracteristic¸a a unei mult»imi . . . . . . . . . . . . . . 119 5.3.3 Generalizare: reuniunea »si intersect»ia a n mult»imi ...... 120 5.3.4 Generalizare: reuniunea »si intersect»ia unei familii de mult»imi 120 6 Algebra relat»ional¸a a relat»iilor 123 6.1

Produs cartezian a dou¸a mult»imi. Relat»ii binare . . . . . . . . . . . 123 6.1.1 Produscartezianadou¸amult»imi . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6.1.2 Relat»iibinare ........................... 124 6.2 Produsul cartezian a n mult»imi. Relat»ii n-are ............. 125

6.2.1 Produs cartezian a n mult»imi (n = 2) ............. 125 6.2.2 Relat»ii n-are (n = 2) .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. . . 126 6.3 Operat»ii cu relat»ii. Algebra Boole a relat»iilor . . . . . . . . . . . . . 127 6.3.1

Disjunct»ia, conjunct»ia »si negat»ia unei relat»ii binare . . . . . . 127 6.3.2 Implicat»ia »si echivalent»a relat»iilor binare . . . . . . . . . . . . 128 6.3.3 AlgebraBoolearelat»iilor .................... 129 6.3.4 Matricea boolean¸a (caracteristic¸a) a unei relat»ii binare pe o mult»ime‾nit¸a. ... .. .. . .. ..

. .. .. ... .. ... . 129 6.4 Algebrarelat»ional¸aarelat»iilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6.4.1 Compunerea »si inversarea relat»iilor binare . . . . . . . . . . . 131 6.4.2 Algebra relat»ional¸a a

relat»iilor binare . . . . . . . . . . . . . . 134 6.5 Bazededaterelat»ionale ......................... 136 6.5.1 Reprezentarea relat»iilor. De‾nit»ii . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6.5.2 Limbajedeprelucrareadatelor................. 138 IV Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare formalizat¸a) 139

. . . . . . . teoreme »si . . . . .1 Introducere. . . .2.2 Sintaxa »si algebra calculului propozit»ional . . .7 Sistemul formal al calculului propozit»ional 141 7. .1 Axiome. . . . . 142 7. 145 7. Exemple de reprezent¸ari simbolice . . . . .

Teorema deduct»iei . .... .. .4 Sistemdeductiv... ...... .. 147 7... .. 149 7. .. 148 7.. 160 7....2. .....2 Deduct»ia formal¸a din ipoteze »si §-demonstrat»ia formal¸a .demonstrat»ii formale .. 161 7.... ..2. .... .. ..2. . .. ..6 ...5 Mult»imiconsistente . ....2.3 Propriet¸at»i sintactice ale lui L.. . ......2.

. . . . . 164 7.4 Semanticacalcululuipropozit»ional . . . . . . . 178 7. . . . . . .2. . . . . . .7 Algebrele Boole ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski . . .Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozit»ional . . . . . . . 172 7.3 Exempledededuct»iiformaledinipoteze . .

...... . Modele. 186 7.. .... . . . . .4. . de completitudine extins¸a .. 189 7. .. .2 Teoremadecompletitudine .. . . . .. . . . . .. 190 7. . .4.. .. Deduct»ia semantic¸a din ipoteze .5 T.4. .3 Teorema de completitudine extins¸a .1 Interpretare. . 186 7....

.versus T. 192 . lui Stone . . . . . . . . . .

..... .... ..... . Lt .. .. . ... .. ..1.. ... . . ... 197 8...1 Structuri»silimbaj .. .2 Limbajul de ordinul I... .... .... 197 8. .......CUPRINSUL 8 Sistemul formal al calculului cu predicate 195 8.2 Sintaxa »si algebra calculului cu predicate . 199 8.1.............1 StructurideordinulI .. ......

..2 Deduct»ia din ipoteze »si §-demonstrat»ia formal¸a.... . .... .. . . .2. .... . ....... ...2... . . ...2. . ...2. 212 8. 203 8...4 Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului cu predicate .. . . 203 8. ... 210 8.1 Axiome.. .3 Mult»imi(teorii)consistente ....... ... .. teoreme »si demonstrat»ii formale .. Teoremadeduct»iei .

. . 213 8..3 Enunt»uri... 224 8. .1 Interpretare... ... Formule universal adev¸arate .... ..... .. ..3... . . 218 8... ... ..3.. . ...... ....3.......2 Constantenoi ... 216 8.... .5 Algebre Boole monadice.......3 Semanticacalcululuicupredicate .... . .Modele ...... .2... .. 225 . poliadice »si cilindrice . 219 8.. ......

227 8. . . . . . . . . Modele Henkin . . . . . . . .4 Deduct»iasemantic¸adinipoteze . . . . . . 229 8. .5 Exemple de enunt»uri universal adev¸arate .8.4 Teorema de completitudine extins¸a. . . . 235 . . .3. . .3. . . . . . .

. .2 Propriet¸at»ialeprobabilit¸at»ilor. . . . .8... . .. . .. ... . .. .. . .. ...5 Cum se stabile»ste dac¸a o formul¸a este teorem¸a formal¸a .... 244 V Logic¸a matematic¸a clasic¸a »si probabilit¸at»i 249 9 Probabilit¸at»i pe algebre Boole 253 9.. . .... 253 9. . ....1 Evenimente»siprobabilit¸at»i .

... . ...1 ¾-algebre ... ..... . . 267 10 Modele probabiliste ale calc.........3. ..... .... .... . .... 255 9....... cu predicate 271 10... .... ..... ...........2 ¾-probabilit¸at»i .4 TeoremaluiCarath¶eodory ... 261 9......5 TeoremaHorn-Tarski........... ........3............... 258 9... 260 9.3 ¾-algebre »si ¾-probabilit¸at»i ...... 258 9.............................1 Structuriprobabiliste..

.. . . .. . . . . . . .3. . 278 10. . . . . .2 TeoremadecompletitudinealuiGaifman . . .1 Pereche consistent¸a cu o probabilitate .3 C¸atreoteorieamodelelorprobabiliste . .. . . . . . 271 10.. . . . ... . . . .. .. . . . 276 10. ..

. .3. .. 280 10.... . . . ..... . 279 10......3.3...4 P¸astrarea probabilit¸at»ilor la substructuri .. . .3. .... 283 10. .. . ... .2 Substructuri ..... ... 279 10.. ... ..3 Teoremalant»uluielementar . . ..... ... .. .5 O variant¸a probabilist¸a a teoremei de consistent»¸a a lui Robinson ..... . ..

. . . 285 . . . . . . . .

Partea I Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare neformalizat¸a) 11 .

n. ca model matematic al unor proces e de g^andire »si nu ca o fundamentare a logicii sau a matematicii. a ap¸arut ^³n Grecia antic¸a. ramur¸a a ‾loso‾ei.e.Logica. logica matematic¸ .) este considerat p¸arintele ei [13]. Logica matematic¸a a ap¸arut mult mai t^arziu. »si Aristotel (384-322 ^³. din talentul de a produce argumente ^³n viat»a de toate zilele.

a folose»ste o logic¸a »si o matematic¸a deja constituite. [67]. republicat¸a ^³ntr-o form¸a revizuit¸a »si extins¸a . o dat¸a cu publicarea c¸art»ii lui Boole The Mathematical Analysis of Logic. conform [13]. P¸arintele logicii matematic e este considerat George Boole (1815-1864). [25]. Pentru informat»ii asupra logicii dinainte de Boole a se vedea [20]. Logica matematic¸a a ap¸arut o‾cial ^³n 1847.

^³n 1854. cele trei volume ale lui Whitehead »si Russell Principia Mathematica [122]. a . apoi. Au urmat cele trei volume The algebra of Logic ale lui Ernst SchrÄoder [107]. ^³n 1928. urmate de cartea Foundations of Theoretical Logic. ^³n secolul XX. lucr¸arile lui LÄowenheim »si ale lui Skolem. sub numele An Investigation of the Laws of Thought [9].

lui Hilbert »si Ackerman [57]. care a dat direct»ia »si standardele pentru dezvoltarea logicii matematice moderne. Moisil. GÄodel »si A. Contribut»iile lui K. In t»ara noastr¸a. Calculul propozit»iilor »si calculul predicatelor sunt capitole fundamentale ale . Tarski au fost decisive ^³n dezvoltarea logicii matematice ^³n secolul trecut. C. cercet¸arile de logic¸a matematic¸a au fost init»iate de Gr. conform [13].

logicii matematice clasice. [79]. [104]. . [99]. [102]. [100]. Bibliogra‾e pentru capitolele 1 »si 2: [94]. [97]. [101]. [103]. Ele pot fi expuse intuitiv (neformalizat) sau formalizat. Urm¸atoarele dou¸a capitole constituie o prezentare neformalizat¸a. iar capitolele 7 »si 8 fac prezentarea formalizat¸a.

14 .

Capitolul 1 Calculul propozit»iilor (prezentare neformalizat¸a) Vom ^³ncepe cu o prezentare neformalizat¸a a calculului propozit»iilor clasic (bivalent) . prezentarea formalizat¸a ‾ind f¸acut¸a mai t^arziu. echivalent. In calculul propozit»iilor se studiaz¸a propozit»iile (= propozit»ii^³nchise) din punctul de vedere al adev¸arului sau falsit¸at»ii lor. nelu^andu-se ^³n seam¸a cont»inutul . Calculul propozit»ional sau Logica propozit»iilor. Se spune.

. ^³n a doua sect»iune studiem valoarea de adev¸ar a unei propozit»ii. 1.1 Un enunt¸ este un text lingvistic care se refer¸a la un anumit domeni u U. »si exprim¸a o proprietate a unui obiect (sau a unui grup de obiecte) din universul respectiv.1 Propozit»iile De‾nit»ia 1.1. In prima sect»iune studiem propozit»iile. numit univers al discursului.lor.

.Subiectul (subiectele) enunt»ului exprim¸a obiectul (obiectele). s. Vom nota cu P0 mult»imea propozit»iilor init»iale (date.1. . De‾nit»ia 1. :. q. t. r.2 Propozit»ia este enunt»ul cu sens ^³n care toate subiectele sunt determinate . Din propozit»iile din P0 se . primitive). Vom nota propozit»iile cu p. Partea predicativ¸a a enunt»ului exprim¸a proprietatea.

$. 15 . cu ajutorul oper atorilor logici.construiesc propozit»ii noi. ^. _. q propozit»ii. propozi t»ionali (= conectori logici. Astfel. pentru p. propozit»ionali): :. compuse. avem urm¸atoarele de‾nit»ii. !.

1. CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. propozit»ia care a‾rm¸a proprietatea contrar¸a celei exprimate de p »si care se construie»ste lingvistic din p prin intercalarea particulei negative "nu ^³n fat»a p¸art»ii predicative a lui p. »si se noteaz¸a : :p (se cite»ste "non p"). De‾nit»ia . NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) De‾nit»ia 1.16CAPITOLUL 1.3 Se nume»ste negat»ia propozit»iei p.

propozit»ia care a‾rm¸a c¸a cel put»in una din propriet¸at»ile exprimate de p »si q are loc »si care se construie»ste lingvistic al¸atur^and textele celor dou¸a propozit»ii ^³n ordinea (p. q) »si intercal^and ^³ntre ele particula disjunctiv¸a "sau".1. . q (^³n aceast¸a ordine).1. »si se noteaz¸a: p .4 Se nume»ste disjunct»ia propozit»iilor p. q (se cite»ste "p sau q").

6 Se . q (^³n aceast¸a ordine).1. De‾nit»ia 1.1. »si se noteaz¸a: p^q (se cite»ste "p »si q"). propozit»ia care a‾rm¸a c¸a ‾ecare din propriet¸at»ile exprimate de p »si q are loc »si care se construie»ste lingvistic al¸atur^and textele celor dou¸a propozit»ii ^³n ordinea (p.5 Se nume»ste conjunct»ia propozit»iilor p. q) »si intercal^and ^³ntre ele particula conjunctiv¸a "»si".De‾nit»ia 1.

1. q (se cite»ste "p echivalent cu q sau "p dac¸a »si numai dac¸a q"). q (^³n aceast¸a ordine).nume»ste implicat»ia propozit»iilor p. »si se noteaz¸a: p . »si se noteaz¸a: p .7 Se nume»ste echivalent»a propozit»iilor p. De‾nit»ia 1. propozit»ia: (p . q (^³n aceast¸a ordine). atunci q"). q (se cite»ste "p implic¸a q sau "dac¸a p. propozit»ia: :p_q.

_. ^. q) . Deci.8 0) Operatorii propozit»ionali _. echivalent»a este conjunct»ia a dou¸a implicat»ii de sens contrar. 1) Implicat»ia »si echivalent»a se de‾nesc cu ajutorul operatorilor propozit»ionali :.11). Observat»iile 1. Vom nota cu P mult»imea tuturor propozit»iilor.1. 2) Operatorii propozit»ionali afecteaz¸a partea . . (q .2. nu sunt independent»i (vedet»i Observat»ia 1.. p).

nu »si subiectul (subiectele). ^³n toate modurile posibile. 3) Obiectul de studiu al calculului propozit»iilor este mult»imea P a tuturor propozit»iilor. conectorii logici :.predicativ¸a a enunt»urilor. . mult»imea P se de‾ne»ste prin recurent»¸a astfel: (R1) Dac¸a p . care se obt»in plec^and de la propozit»iile din P0 »si aplic^and repetat. ^. P0. $. _. !. Mai exact spus.

q. q . q. p . 4) Dac¸a p. P . q sunt propozit»ii . P ). P (adic¸a P0 . p . (R2) Dac¸a p. q. P . atunci :p. (R3) Orice propozit»ie p . p . p . q .atunci p . P se obt»ine aplic^and regulile (R1) »si (R2) de un num¸ar ‾nit de ori.

not»iunea de propozit»ie cu care lucreaz¸a calculul propozit»iilor este diferit¸a de not»iunea de propozit»ie din gramatic¸a. ci fraze.^³n sensul logicii matematice. q. . q etc. atunci p . dar din punctul de vedere al gramaticii nu sunt propozit»ii. Deci. p . sunt propozit»ii^³n sensul logicii matematice.

(II): ^. (IV): !. (III): _. 1.2 Valoarea de adev¸ar a unei propozit»ii Logica . leag¸a cel mai slab). VALOAREA DE ADEV ¸»II 17 AR A UNEI PROPOZIT Convent»ii de scriere Operatorii propozit»ionali au priorit¸at»ile urm¸atoare: (I): ¬ (¬ leag¸a cel mai tare). (. (V): .1.2.

‾e false. adic¸a studiaz¸a doar propozit»iile care sunt ‾e adev¸arate. adic¸a care au cele dou¸a valori de adev¸ar extreme: "adev¸arat »si "fals".).1 1) Ipoteza este c¸a ‾ecare propozit»ie are o valoare de adev¸ar.(clasic¸a a) propozit»iilor este bivalent¸a.2.) . cele exclamative ("Ce frumos este afara! etc. Observat»iile 1. Este clar c¸a propozit»iile interogative ("Ce mai faci? etc.

precum »si cele imperative ("Fii atent! etc. doar propozit»iile declarative fac obiectul studiului logicii matematice. sunt propozit»ii ^³n sensul calculului propozit»iilor. atunci . Deci. De exemplu. dac¸a o propozit»ie p .) nu au valoare de adev¸ar. 2) Problema determin¸arii valorilor de adev¸ar ale propozit»iilor din mult»imea P0 dat¸a la ^³nceput nu apart»ine logicii matematice. P0 este din domeniul chimiei.

1.2.2. Stabilirea adev¸arului unei propozit»ii compuse .stabilirea valorii de adev¸ar a propozit»iei p este o problem¸a a chimiei.1 Propozit»ii adev¸arate sau false De‾nit»ia 1. Nu se presupune c¸a am cunoa»ste efectiv valorile de adev¸ar ale tuturor propozit»iilor din P0.2 O propozit»ie din P0 este adev¸arat¸a dac¸a starea de fapt descris¸a de propozit»ie are loc.

p »si q.2. q. q. p . q. q ^³n funct»ie de valorile de adev¸ar ale propozit»iilor componente. Rezult¸a c¸a propozit»ia :p este . p . p .3 Propozit»ia :p este adev¸arat¸a dac¸a propozit»ia p este fals¸a. p . De‾nit»ia 1. S¸a de‾nim acum valorile de adev¸ar ale propozit»iilor compuse :p.se face ^³n raport cu adev¸arul propozit»iilor componente.

. q este fals¸a dac¸a ambele propozit»ii p. q sunt false.fals¸a dac¸a propozit»ia p este adev¸arat¸a.4 Propozit»ia p_q este adev¸arat¸a dac¸a cel put»in una din propozit»iile p. De‾nit»ia 1.2. Rezult¸a c¸a p . q este adev¸arat¸a.

q este adev¸arat¸a dac¸a ambele propozit»ii p. q este fals¸a dac¸a cel put»in una din propozit»iile p. q este fals¸a.18CAPITOLUL 1. P0.2. Pentru orice propozit»ie p . Rezult¸a c¸a p . s¸a asociem 1 valorii de adev¸ar "adev¸arat . CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) De‾nit»ia 1. q sunt adev¸arate.5 Propozit»ia p .

dac¸a p este fals¸a. 1. Funct»ia de adev¸ar v0 : P0 ¡. 1} astfel: pentru orice p . f0. . P0.»si 0 valorii de adev¸ar "fals". f0. 1} se extinde (prelunge»ste) . adic¸a s¸a de‾nim funct»ia de adev¸ar (de evaluare) v0 : P0 ¡. dac¸a p este adev¸arat¸a. v0(p)= 0.

v(p)=0. 1. . q)= 0. . f0.v(p)=1. v(p .v(p) = 1 »si v(q)=1. q . 1} astfel: pentru orice p.v(p)=1 sau v(q)=1. . 1. 1.^³n mod unic la funct»ia de adev¸ar v : P ¡. v(:p)= 0. P . v(p . q)= 0.v(p) = 0 »si v(q)=0.v(p)=0 sau .

1. p)=1. q)= v(:p . 1. Deducem c¸a .v(:p)=1 sau v(q)=1. p)) = .v(p . = 0. q)= v((p .v(p) = 1 »si v(q)=0 »si . q) = 1 »si v(q . 1. q)= 0. v(p .v(p)=0 sau v(q)=1. v(p . q) .v(q)=0.v(:p) = 0 »si v(q)=0 . (q .

v(p . p)=0 . [v(p) = 0 »si v(q)=0] sau [v(p) = 1 »si v(q) = 1]. = 0. q)=0 sau v(q . 1. Obt»inem atunci urm¸atoarele tabele de adev¸ar: v(p) v(q) v(p) v(:p) 0 0 (1) 0 1 .0. [v(p) = 1 »si v(q)=0] sau [v(p) = 0 »si v(q) = 1].

q) v(p . q) 001 1 101 0 100 0 111 1 .(2) 0 1 1 0 1 0 1 1 v(p . q) v(p . q) v(p .

VALOAREA DE ADEV ¸»II 19 AR A UNEI PROPOZIT sau. q) v(q)=0 v(q)=1 v(p . q) v(q)=0 v(q)=1 v(p)=0 0 1 v(p)=0 0 0 v(p)=1 1 1 v(p)=1 0 1 v(p . q) v(q)=0 v(q)=1 v(p .2. urm¸atoarele matrice de adev¸ar: v(p .1. q) v(q)=0 v(q)=1 v(p)=0 1 1 v(p)=0 1 0 . echivalent.

v(p)=1 0 1 v(p)=1 0 1 Observat»ia 1. Deci. P ^³i asociem o valoare de adev¸ar v(p) 2f0. implicat»ia ‾ind adev¸arat¸a. Rezult¸a c¸a ‾ec¸arei propozit»ii p . P0.2.6 Dintr-o premiz¸a (ipotez¸a) fals¸a se poate obt»ine o concluzie adev¸arat¸a sau fals¸a. . atunci v(p)= v0(p). 1gdup¸a urm¸atoarele reguli: 1) Dac¸a p . atent»ie la ipoteze.

p . P »si am asociat propozit»iilor p. L2 S¸a de‾nim pe .2) Dac¸a p. q. q). q . q). p .v(q).v(p . atunci asociem propozit»iilor :p. q. q. q valorile de adev¸ar v(:p). q). q) date de tabelele sau matricele de mai sus.v(p . p . q valorile de adev¸ar v(p).v(p . p .v(p .

y . y = max(x. ^L2 .y = min(x. def. L2 . 1gµ. L2. def.mult»imea L2 = f0. L2 x _L2 x ^L2 ¬ x =1 x. !L2 . y). def. operat»ia unar¸a :»si operat»iile binare _L2 . »si def. $L2 astfel: pentru orice x. def. y).

x !L2 y =(¬ x) _L2 y. x $L2 y =(x !L2 y) ^L2 (y !L2 x). Deducem urm¸atoarele tabele de valori: x :L2 x x 0 y 0 x _L2 y 0 x ^L2 y 0 x !L2 1 y x $L2 1 y (3) 0 1 1 0 (4) 0 1 1 0 1 1 0 .

v(p . (4).0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Din tabelele (1). se vede c¸a funct»ia v : P ¡. P . v(:p)= :L2 v(p). q)= v(p) ^L2 v(q). L2 este un homomor‾s m (adic¸a pentru orice p. q)= v(p) _L2 v(q). q . rezult¸a c¸a v(p . (2) »si (3). »si v(p .

Se observ¸a c¸a v este surjectiv. q)= v(p) $L2 v(q)). q)= v(p) !L2 v(q) »si v(p . . dar nu este injectiv..

1) este o algebr¸a Boole cu dou¸a elemente.2. numita algebra Boole canonic¸a.2 Tautologiile De‾nit»iile 1. 1g. :L2 . 0. P .2.7 Structura L2 =(L2 = f0.20CAPITOLUL 1.8 — O propozit»ie compus¸a p . Demonstrat»ie.2. NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) Propozit»ia 1. Rutin¸a. 1. ^L2 . CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. _L2 . .

— O propozit»ie compus¸a p .care este adev¸arat¸a independent de valorile de adev¸ar ale propozit»iilor componente se numeste propozit»ie universal adev¸arat¸a sau tautologie. c¸aci . P0 nu poate fi tautologie sau antilogie. Se observ¸a c¸a o propozit»ie p . P care este fals¸a independent de valorile de adev¸ar ale propozit»iilor componente se numeste contradict»ie sau antilogie.

9 (Exemplu de antilogie) Pentru orice p .nu este compus¸a.2. Exemplul 1.2. sisteme corespunz¸atoare celor mai utilizate sisteme de axiome ale sistemului . Exemplele 1. notate A1.10 (Exemple de tautologii) Vom grupa unele exemple ^³n grupe sau sisteme de tautologii. A3. p ^:p (Principiul contradict»iei). A4. A5. Deci P0 . P . P . A2.

p . :. (P2) p . ^. p. p (idempotent»a lui _. ^). Atunci Sistemul A1 (_. q . P . I): (P1) p . pentru orice p .formal al calculului propozit»iilor. $. p. S¸a notam cu O propozit»ia p ^:p »si cu I propozit»ia p _:p. O. . p . q . p .

q) . ^). ^). q) . p . r) . r) . q . (p .p . (p . (P5) p_(q . q) . r. q) . p (absorbt»ia). (p . p (comutativitatea lui _. (P3) p . q . p . (P4) p . p. (p . (q . r (asociativitatea lui _. (q .

»si invers). . I .p^(q _r) . :(p . O . p. (p_q)^(p_r). fat»¸a de . q) $:p _:q (Legile De Morgan). (P7) p _:p adic¸a I (Principiul tert»ului exclus).^r) . (p^q)_(p^r) (distributivitatea lui . Alte tautologii remarcabile sunt urm¸atoarele: (P8) :(p . q) $:p ^:q. p. (P6) p. :(p ^:p) adic¸a :O. p.

q) . (P12) [(p ^:q) !:p] . [(p ^:q) . (p ^:p)]. (P11) p . (p . (p _:p)]. p. q) .(P9) ::p . q). [(p ^:q) . (p . p (Principiul dublei negat»ii). (P10) (p . q) . [(:p . q] . q) (dou¸a din schemele reducerii la . (p .

.absurd).

(P16) [p . q. q). . q).2. (p . (P14) :(p . p . (P15) p . q)] . (:q !:p) (se folose»ste ^³n demonstrat»ii). p ^:q (arat¸a cum se neag¸a p . q) . q) . (p . (p . VALOAREA DE ADEV ¸»II 21 AR A UNEI PROPOZIT (P13) (p .1. (P17) [(p . q) .

(q . (P18) [p .q) . (q . q. q) . (q . (p . (P22) (p . p). (P20) [(p . r] (st¸a la baza Teoremei deduct»iei). (P21) [(p . q) . r)] . r] . r)] . p . [p . r)]. (q . [(p . [p . (P19) p . q] . q) . q) . r)].

_. :.. :): (G1) p . (p . (q . (p . ^): (G1) . p) . Sistemul A2 (!. Sistemul A3 (!. q (Modus ponens). (G2) [p . [(p . q). p). (r . (G3) (:q !:p) . (q . r)]. q)] . (P23) [p . q) . (p . q)]. r)] . [(r .

[(r . (r . (G3) (:q !:p) . (q . (T7) q . (p . (p . p . (T8) (r . p) . p). q . p. r)]. q. [(p . (T5) p . r)] . q) . q) . q). q. (T6) p . p . (q .p . (T4) p . q. q . (G2) [p .

Sistemul A5 (!. p) . [(q . O): . [(r . (p . q). (q . _): (S1) (p . Sistemul A4 (!. ((p . (S2) p . r)]. p. q))]. q) .. q) . q) . (T9) (p . (p . (S4) (p . r) . p). q)]. (S3) (p . (r . r) . p) .

q) $:(:p _:q). Observat»ia 1.(V1) p .2.11 Din (P8) »si (P9) obt»inem: (p . (p . (q . r)]. (p . q) . p. [(p . (q . q) $:(:p ^:q). p). r)] . (V2) [p . O] . (V3) [(p !O) . .

depinde de . nu sunt independente. »si de :).22CAPITOLUL 1. »si de ¬ (. ci sunt dependente (. a°¸am dac¸a o propozit»ie compus¸a oarecare p . In general. . depinde de . »si . :). se poate de‾ni ^³n funct»ie de ^. NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) ceea ce arat¸a c¸a . CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ.

. 1} = f0.:::.:::.p2. 1g£:::£f0.pn .a2. P0. 1gn are 2n elemente): Parcurgem un ciclu care genereaz¸a cele 2n elemente (vectori) ale lui f0.an) . pentru ‾ecare element (a1. atunci vectorul (v(p1). mult»imea f0.v(pn)) apart»ine lui f0. P este tautologie sau nu cu ajutorul urm¸atorului algoritm (dac¸a propozit»ia p . 1g£f0. P se descompune ^³n propozit»iile componente p1.v(p2).:::. 1gn. 1gn.

atunci r¸aspunsul este "p este tautologie".n »si: -dac¸a pentru un anumit element (a1. i =1. adic¸a dac¸a pentru toate cele 2n elemente din f0. 1gn obt»inem v(p)=1.a2.:::. 1gn obt»inem v(p)=0.:::. cu r¸aspunsul "p nu este tautologie".an) 2f0. -dac¸a ciclul se termin¸a. Dac¸a ^³n algoritmul prezentat continu¸am . 1gn. calcul¸am v(p) folosind valorile v(pi)= ai. atunci ciclul se opre»ste.2f0.

:::. 1gn. × In cu Ii . i =1. deci dac¸a ducem ciclul p^an¸a la cap¸at.s¸a calculam v(p) »si dup¸a ce ^³nt^alnim valoarea 0. Z.2.12 Fie I = I1 × I2 × ::. Legat de generarea elementelor lui f0. s¸a amintim urm¸atoarele de‾nit»ii De‾nit»iile 1.n »si ‾e . atunci realiz¸am tabela de adev¸ar a propozit»iei date p.

2.:::.:::.a2.b =(b1. . I.:::.n} astfel ^³nc^at: a1 = b1. (2) Spunem c¸a a<b ^³n ordine invers lexicogra‾c¸a dac¸a exist¸a k 2f1. a2 = b2. :::.bn). ak¡1 = bk¡1 »si ak <bk.n} astfel ^³nc^at: an = bn.an).b2.a.:::. deci a =(a1. b . :::. (1) Spunem c¸a a<b ^³n ordine direct lexicogra‾c¸a dac¸a exist¸a k 2f1. an¡1 = bn¡1. 2.

(3) a = b dac¸a a = b sau a<b. Observat»ia 1. 1gn se poate face deci ^³n patru moduri: (a) ^³n ordine direct lexicogra‾c¸a cresc¸atoare (care corespunde ordon¸arii alfabetice). (c) ^³n ordine invers . 1} = f0.ak+1 = bk+1 »si ak <bk. £f0. 1g× ::.13 Generarea elementelor produsului cartezian f0.2. (b) ^³n ordine direct lexicogra‾c¸a descresc¸atoare. 1g£f0.

lexicogra‾c¸a cresc¸atoare. aceasta ^³nseamn¸a respectiv: (a) (b) (c) (d) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 . Pentru n = 2. (d) ^³n ordine invers lexicogra‾c¸a descresc¸atoare.

VALOAREA DE ADEV ¸»II 23 AR A UNEI PROPOZIT Exemplele 1.2. p) . p) . p. v(p) v(p .1.14 (1) S¸a se foloseasc¸a tabela de adev¸ar pentru a demonstra prima tautologie din (P1) a sistemului A1:(p . p) v((p .2. p) 0 1 0 1 1 1 (2) S¸a se .

atunci p . (q . (q . q) v(q . r) v(a) . adic¸a c¸a propozit»ia a = [(p . r. r)] . r. q) . q . (p . r) este adev¸arat¸a (demonstrat»ia prin implicat»ii = rat»ionamentul prin silogism ipotetic). r) v[(p . q) . v(p) v(q) v(r) v(p .demonstreze c¸a dac¸a p . r)] v(p .

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 .

r) v[(p . atunci p . r) este adev¸arat¸a (demonstrat»ia prin echivalent»e = rat»ionamentul cu echivalent»¸a). q) . (q .1 1 1 1 (3) S¸a se demonstreze c¸a dac¸a p . r. q . r)] . adic¸a c¸a propozit»ia b = [(p . q) v(q . (p . q) . v(p) v(q) v(r) v(p . r.

(q .. r)] v(p . r) v(b) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .

s¸a se utilizeze procedura ^³ntr-un program principal pentru a genera tabela de adev¸ar pentru o propozit»ie compus¸a din dou¸a propozit»ii componente legate cu operatorii propozit»ionali .15 1).0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Exercit»iile 1.2. S¸a se scrie o procedur¸a care genereaz¸a toate valorile posibile a dou¸a variabile propozit»ionale ^³ntr-o matrice.

. Generarea celor 4 valori posibile pentru cele 2 variabile propozit»ionale se va face ^³n ordinea direct lexicogra‾c¸a . !. O funct»ie particular¸a va fi scris¸a cu ajutorul funct»iilor ajut¸atoare max(x. ^. »si pentru a veri‾c a dac¸a propozit»ia compus¸a este tautologie sau nu. Indicat»ie: Propozit»ia va fi tratat¸a ca o funct»ie de dou¸a variabile . _. cresc¸atoare. .:. y).

.

echiv(x. s¸a se scrie un program pentru a‾»sarea la terminal a tabelei de adev¸ar »si pentru veri‾carea dac¸a propozit»ia . Pentru o propozit»ie compus¸a din dou¸a propozit»ii p »si q. y). y). CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. y). nu(x). sau(x. implica(x. y). si(x. 2). NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) min(x. care trebuie de‾nite ^³n program. y).24CAPITOLUL 1.

folosind un vector ^³n care se vor genera valorile de adev¸ar ale celor 2 variabile propozit»ionale ^³n ordinea direct lexicogra‾c¸a. cresc¸atoare. Pentru o propozit»ie compus¸a din trei propozit»ii p. s¸a se scrie un program pentru a‾»sarea la terminal a tabelei de adev¸ar »si pentru veri‾carea dac¸a propozit»ia este sau nu .este sau nu tautologie. 3). q »si r.

tautologie. pentru o propozit»ie considerat¸a ca un »sir de caractere. S¸a se generalizeze exercit»iul 2) sau 3) la mai multe variabile. folosind un vector ^³n care se vor gener a valorile de adev¸ar ale celor 3 variabile propozit»ionale ^³n ordinea direct lexicogra‾c¸a . cresc¸atoare. . Care sunt modi‾c¸arile necesare dac¸a se consider¸a celelalte trei modalit¸at»i de ordonare? 4).

sau matricele de adev¸ar. Mai exist¸a »si alte modalit¸ati.Faptul c¸a se poate stabili algoritmic dac¸a o propozit»ie oarecare este tautologie sau nu constituie o proprietate important¸a. Tabelele de adev¸ar. nealgoritmice. care se enunt»¸a sub forma: calculul propozit»iilor este decidabil. »si . constituie deci o modalitate algoritmic¸ a de a determina valoarea de adev¸ar a unei propozit»ii compuse.

p ~ q dac¸a »si numai dac¸a p . q) = 1 ^³ntotdeauna. Vom nota .anume bazate pe propriet¸at»i deja stabilite ale altor propozit»ii. q .2. 1. P . q este tautologie.3 Algebra Lindenbaum-Tarski S¸a de‾nim pe mult»imea P o relat»ie binar¸a ~ astfel: pentru orice p. deci dac¸a »si numai dac¸a v(p .

p ~ q . (i) ~ este re°exiv¸a. Demonstrat»ie.astfel: def.2. p ~ q . q)=1. . q este tautologie sau def. p . v(p . Atunci sunt adev¸arate urm¸atoarele Propozit»ia 1. adic¸a pentru orice p .16 Relat»ia ~ este o relat»ie de echivalent»¸a pe P .

P . p este tautologie. p ~ p. q . ceea ce este adev¸arat. ‾e p . p ~ p . Deci (i) are loc. P . adev¸ar. p . Intrdef . p ~ q implic¸a q ~ p. conform (P11).P . ‾e . (ii) ~ este simetric¸a. def. Intr-adev¸ar. adic¸a pentru orice p.

p. . q) = 1. deci p ~ q implic¸a q ~ p. adic¸a q ~ p. P . q . atunci v(q . v(p . p) = 1. p ~ q . Deci (ii) are loc.

p ~ q »si q ~ r implic¸a p ~ r. q. adic¸a pentru orice p. P . si q ~ r)def. r . (v(p . r . ‾e p.2. Intr-adev¸ar. q) = 1 »si v(q . q. P .1. VALOAREA DE ADEV ¸»II 25 AR A UNEI PROPOZIT (iii) ~ este tranzitiv¸a. r) .(p ~ q ».

r) 0 0 1 1 1 1 deci v(p . atunci v(p) v(q) v(p . r) = 1.= 1). r) 00 1 00 1 11 1 11 1 Obt»inem: v(p) v(r) v(p . q) v(q) v(r) v(q . adic¸a .

Propozit»ia 1. .17 Pentru orice p.p. . q0) »si (p . P . 2) dac¸a p ~ p»si q ~ q0.p ~ r.q. atunci :p »:q.2. q) ~ (p. atunci (p . avem propriet¸at»ile: 1) dac¸a p ~ q. deci p ~ q »si q ~ r implic¸a p ~ r. Deci (iii) are loc.q. .

q) = 1. :q) 0 0 1 . 3) (p _:p) ~ (q _:q) »si (p ^:p) ~ (q ^:q). q) v(:p) v(:q) v(:p . q0).q) ~ (p. def. . 1) Fie p. q . Demonstrat»ie. v(p . atunci avem: v(p) v(q) v(p . P . p ~ q .

p0) v(q) v(q0) v(q .(p ~ p»si q ~ q. 0) def.p.q. q0) = 1). 2) Fie p. adic¸a: v(p) v(p0) v(p . P . .q.1 1 1 1 1 1 0 0 1 adic¸a :p »:q. q0) 0 0 1 »si 0 0 1 . (v(p . p0) = 1 »si v(q .

1 1 1 1 1 1 de unde obt»inem: .

. . CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. q0) v((p . NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) v(p) v(p0) v(q) v(q0) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v(p . (p.26CAPITOLUL 1. q) v(p. q) .

:p) v(q . v((p _:p) . p _:p ~ q _:q .. q) ~ (p. 3) Fie p. P . q0). def. atunci avem: v(p) v(q) v(:p) v(:q) v(p . (q _:q)) = 1. . q0). q) ~ (p. Analog se demonstreaz¸a c¸a (p . q . . q0)) adic¸a (p .

.2. Observat»iile 1. (q . . :q)) 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 adic¸a (p _:p) ~ (q _:q).18 1) Propozit»ia 1. :q) v((p . Restul se demonstreaz¸a la fel. :p) .17 .2.

_. 2) In mod uzual. s¸ a form¸am clasele de echivalent»¸a.. pentru orice p . ^. relat»ia ~ se mai noteaz¸a . Deoarece ~ este o relat»ie de echivalent»¸a pe P .spune c¸a relat»ia ~ este o relat»ie de congruent»¸a pe structura (P. P . :). vom nota cu p clasa lui p.

adic¸a: pentru orice p. adic¸a p = fq ..19 De‾nit»ia claselor nu depinde de reprezentant»i (reprezentant»ii ale»si). Demonstrat»ie. Lema 1. =): p . p se nume»ste reprezentantul (ales al) clasei p . p ~ q. q . P q ~ pg. p = q (. P .2.

q ). p ) . deci. q . q »si q . Intr-adev¸ar.= q implic¸a p . q ^³nseamn¸a c¸a pentru orice r. r ~ p. Fie r . p . p . p . dar p ~ .(r . (r . (=: p ~ q implic¸a p . adic¸a p = q . deci p ~ q.

. adic¸a r . q .q. rezult¸a r ~ q. .

p) . r . q. (p . claselordef:~ . P=»: egal. »si p. . Dac¸a ^³n algebra Boole P=~ consider¸am submult»imea P2 = fO. p) ~ p .1. VALOAREA DE ADEV ¸»II 27 AR A UNEI PROPOZIT a de‾nim pe P=~ dou¸a operat»ii binare. I . (p . p este o tautologie.2.

Fie P=~ = { p p . def. P=». Atunci s¸si o operat»ie unar¸a. Trebuie s¸a demonstr¸am c¸a. NEG astfel: pentru orice Demonstrat»ie. q. P . pentru orice q = p . q . P g. I = fp _:p p . atunci structur a p.g.

} »si def. I ) este o algebr¸a Boole. (P2.» (B2) .20 Structura (P=». P g. ^. atunci Teorema 1. V. O = fp ^:p p .2. numit¸a algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozit»iilor. NEG. NEG. Obt»inem. _. O. W. V.

q. de asemenea.(2).17(3)): p _ ceea ce este adev¸arat.2.17(1).2. conform Propozit»iei 1. urm¸atoarele elemente remarcabile din P=~ (conform Propozit»iei 1. conform primei tautologii (P1) . S¸a consider¸am.(B3) (B4) (B5) p ^q = p . Aceste trei operat»ii sunt bine de‾nite (adic¸a nu depind de reprezentant»ii ale»si ai claselor).

p _ def. r )=( p Wq ) Wq )= p. p V( q Vr )=( p Vq ) Vr. p V( p Wq )= . O. . I ) NEG p = :p. Restul propriet¸at»ilor se demonstreaz¸a similar. folosind corespunz¸ator restul tautologiilo r din A1. r.din sistemul A1 de tautologii.

p V( q Wr )=( p Vq ) W( p . r )=( p Wq ) V( p Wr ).p. def. p . Vom demonstra prima egalitate din (B1): p. NEG p = I. NEG p =O. def. r ). (B7) p . p Vq = q Vp.

p = p . (B1) p Wp p . p. = _Wq _Wpq = W(p _W(p p Vp W( q V _Wq def. p= . p VI = p. W .V(B6) p WO= p. p V p p .

= p .

. . NEFORMALIZAT ¸ ¸ A) este o subalgebr¸a a algebrei Boole P=». I -T RUE.28CAPITOLUL 1. CALCULUL PROPOZITIILOR (PREZ. L2). Dac¸a facem asocierile: O -F ALSE. -AND. deci este la r^andul ei o algebr¸a Boole. NEG NO . -OR. »si anume o algebr¸a Boole cu dou¸a elemente (deci izomorf¸a cu algebra Boole canonic¸a.

OR. T RUEg. NOT. a calculului propozit»iilor. atunci obt»inem algebra Boole cu dou¸a elemente (P . AND.2. 1. T RUE). 2) Orice limb¸a .T . neformalizat¸a. = fF ALSE. F ALSE.4 Observat»ii [100] 1) Am f¸acut o prezentare semantic¸a. 2 care este implementat¸a ^³n limbajul PASCAL prin tipul de date BOOLEAN.

este constituit¸a dintr-un vocabular. ). . vorbim de limbajul calculului propozit»iilor. gramatica ‾ind dat¸a de regulile (R1) -(R3) . al c¸arui vocabular este format din elementele mult»imii P0. cu respectarea regulilor gramaticale. ^. :. »si din parantezele rotunde st^ang¸a »si dreapt¸a (. construite pe baza vocabularului. Prin analogie.o gramatic¸a »si totalitate a frazelor posibile ale limbii. din conectorii logici _. !.

p ~ (q . r) sunt a‾rmat»ii despre limbajul calculului propozit»iilor.(din Observat»iile 1. iar rolul frazelor este jucat de propozit»iile din P . 3) Semnul ~ nu face parte din limbajul calculului propozit»iilor. A‾rmat»iile de forma: "dac¸a p .8). spunem c¸a aceste a‾rmat»ii fac parte din meta-limbajul calculului propozit»iilor.1. iar a‾rmat»iile de forma: p ~ q.

. atunci cu semnul . atunci (p . deci..~ q. din limbaj. atunci :p »:q". . q) ~ (p. "dac¸a p ~ p»si q ~ q0.. q0) sunt a‾rmat»ii despre meta-limbajul calculului propozit»iilor. este gre»sit s¸a not¸am cuvintele "dac¸a . . spunem c¸a ele fac parte din meta-meta-limbajul calculului propozit»iilor.

^³n afara propozit»iilor. predicatel e (= funct»ii propozit»ionale = propozit»ii variabile = propozit»ii deschise). . In calculul predicatelor (logica predicatelor) se studiaz¸a. ^³n a doua sect»iune studiem valoarea de adev¸ar a unui predicat.Capitolul 2 Calculul predicatelor (prezentare neformalizat¸a) Calculul predicatelor (cu predicate) este o extensie a calculului propozit»iilor. In prima sect»iune studiem predicatele.

x se .Bibliogra‾e: [97]. 2. [102]. Predicatele se noteaz¸a astfel: -cu P (x).1 Predicatele De‾nit»ia 2. [104]. dac¸a este un predicat unar (monadic) (= cu un loc liber).1 Se nume»ste predicat un enunt¸ cu sens care are printre subiectele sale cel put»in unul care este nedeterminat. Un subiect nedeterminat se nume»ste variabil¸a liber¸a.1. [101].

:::. se zice c¸a este poliadic. dac¸a este binar (= cu 2 locuri libere). y.. . dac¸a este n-ar (= cu n locuri libere). y). cu P (x1.. dac¸a un predicat nu este monadic.:::.x2. .zice c¸a este variabil¸a liber¸a.xn sunt variabile libere. x1. cu P (x.. z).x2. dac¸a este ternar (= cu 3 locuri libere).xn). -cu P (x.

"10 < 5 sunt propozit»ii. 2) Enunt»urile "3 < 5".2 1) Enunt»urile "Socrate este muritor".Exemplele 2. prima adev¸arat¸a. iar enunt»ul "x este muritor este un predicat unar. iar enunt»ul "n< 5 este un predicat unar.1. a doua fals¸a. pe care-l vom nota cu "muritor(x) sau cu P (x). adev¸arate. "Platon este muritor sunt propozit»ii. .

pe care-l vom nota Q(n). 29 .

CALCULUL PREDICATELOR (PREZ. y).30CAPITOLUL 2.3 1) Dac¸a P este un predicat care cont»ine. a doua fals¸a.1. . pe care-l vom nota cu F (x. Observat»iile 2. iar enunt»ul "x = y este un predicat binar. "5 = 1 sunt propozit»ii. prima adev¸arat¸a. NEFORMALIZAT ¸ A) 3) Enunt»urile "2 = 3". de exemplu.

^³n care caz se scrie respectiv: P (x).P (x. sau chiar niciuna. atunci ^³n funct»ie de situat»ie. z). P. 2) Propozit»iile pot fi considerate cazuri particulare (limit¸a) de predicate »si anume: predicate cu 0 locuri.P (x. y).trei variabile libere. y. dou¸a sau toate trei variabilele. 3) Dac¸a ^³ntr-un . putem pune ^³n evident»¸a una.

^³nlocuirea (= substitut»ia. Vom vedea c¸a mai exist¸a o modalitate: cuanti‾carea. Deci. ‾xarea) tuturor variabilelor libere ale unui predicat este o modalitate de trecere de la predicate la propozit»ii. atunci obt»inem o propozit»ie.predicat n-ar (n = 1) ^³nlocuim toate cele n variabile libere (= subiecte nedeterminate) cu subiecte determinate (= obiecte). 4) Locul variabilelor libere nu este .

P (y. adic¸a mult»imea (mult»imile) de obiecte a (ale) unui predicat. De exemplu. x). 2.1 Domeniul unui predicat Vom de‾ni domeniul unui predicat. y) 6 .1.1. De‾nit»ia 2. atunci P (x. dac¸a P (x.4 Fie P (x) un predicat unar. Vom spune c¸a variabila liber¸a x ia valori ^³n mult»imea D .indiferent. y) = "x> y".

de obiecte din universul de discurs U. P (a) este o propozit»ie cu sens. iar propozit»ia "Numarul 5 este muritor nu .1. D. Exemplele 2. »si vom nota x . dac¸a pentru orice obiect a . atunci propozit»ia "Socrate este muritor are sens »si este adev¸arat¸a. D. adev¸arat¸a sau fals¸a.5 (1) Dac¸a P (x) ´"x este muritor".

6 Semnul = din scrierea: P (x) = "x este muritor ^³nseamn¸a c¸a P (x) este o . iar propozit»ia "Socrate < 5 nu are sens. atunci propozit»ia "10 < 5 are sens »si este fals¸a. Deci. Deci.1. (2) Dac¸a Q(x) = "n< 5".are sens. D este N sau Q sau <. Observat»ia 2. D este mult»imea oamenilor sau mult»imea animalelor.

::.xn) un predicat n-ar (n> 1).1. De‾nit»ia 2. (i) Vom spune c¸a variabilele libere x1.notat»ie pentru "x este muritor".x2. c¸a tuplul de variabile libere (x1.:::.x2.:::.x2. × D . .xn) ia valori ^³n produsul cartezian D × D × ::.xn iau valori ^³n mult»imea de obiecte D din universul de discurs U (sau.7 Fie P (x1. echivalent.

:::. generat de mult»imea de obiecte D) »si vom nota aceasta cu: xi .n (sau.xn) . cu (x1. echivalent. i =1.= Dn. Dn ) . D.x2.

adev¸arat¸a sau fals¸a.a2. i =1.1. PREDICATELE 31 dac¸a pentru orice obiecte ai .n (sau.:::. (ii) Vom spune c¸a variabilele libere x1. . echivalent.x2.an) este o propozit»ie cu sens.2.a2. pentru orice tuplu de obiecte (a1. D. Dn) avem c¸a P (a1. Vom spune ^³n acest caz c¸a predicatul P este unisort (cu un singur sort).an) .:::.

xn) . :::.x2. echivalent.i =1. cu (x1.:::. c¸a tuplul de variabile libere (x1.xn) ia valori ^³n produsul cartezian D1£D2£:::£Dn = Qn Di. echivalent.:::.D2. :::. Qn . .xn iau valori respectiv ^³n mult»imile de obiecte D1.D2.::.x2. Dn) i=1 »si vom nota aceasta cu: xi .n (sau. Dn din universul de discurs U (sau. Di. generat de mult»imile de obiecte D1.

pentru orice tuplu de obiecte (a1.a2.8 .:::. echivalent.1. Observat»ia 2.a2.i =1. Qn Di) i=1 avem c¸a P (a1.Di ) i=1 dac¸a pentru orice obiecte ai . Di. Vom spune ^³n acest caz c¸a predicatul P este plurisort (cu mai multe sorturi). adev¸arat¸a sau fals¸a.an) este o propozit»ie cu sens.an) .n (sau.:::.

_. ^. Dn) depinde (depind) de P : D = DP (D1 = DP ::. !.1. Dn = DP ): 1 .2 Propozit»ii (enunt»uri) complexe Din predicate (sau din predicate »si propozit»ii) date se construiesc propozit»ii complex e cu ajutorul operatorilor propozit»ionali (:. n 2.Mult»imea de obiecte D (mult»imile de obiecte D1.D2. :::. $) .

operatorii propozit»ionali afect^and p¸art»ile predicative.P (x) . predicatele unare P (x) »si Q(x). nu »si subiectele. Q(x) se construiesc lingvistic ca ^³n cazul propozit»iilor. Q(x).P (x) . 9). Enunt»urile :P (x). pentru ^³nceput. Q(x). Q(x).»si al cuanti‾catorilor (8. Enunt»urile (8x)P .P (x) .P (x) . »si anume: (1) Fie. Aceste enunt»uri sunt de asemene a predicate.

astfel ^³nc^at".(x) »si (9x)P (x) se construiesc lingvistic astfel: se scrie ^³ntreg textul predicatului (enunt»ului) P (x) »si se adaug¸a ^³n fat»a lui textul: "Oricare ar fi x. ". enunt»ul (8x)P (x) se cite»ste: "Oricare ar fi x. astfel ^³nc^at P . iar enunt»ul (9x)P (x) se cite»ste: "exist¸a x. respectiv textul "exist¸a (cel put»in un) x. P (x)". Deci.

(x)". exprim^and o proprietate a lui D. respectiv "exist¸a cel put»in un obiect ^³n D care are proprietatea . ci la mult»imea de obiecte D ^³n care variabila x ia valori. »si anume: "Toate obiectele din D au proprietatea P ". Enunt»urile (8x)P (x) »si (9x)P (x) nu se mai refer¸a la obiectul nedeterminat x.

.P ".

y) »si Q(x. Construct»iile lingvistice ale enunt»urilor: :P (x.P (x. NEFORMALIZAT ¸ A) (2) Fie acum P (x. y). y). y). y).P (x. y) . y) . y).32CAPITOLUL 2.P (x. Q(x. CALCULUL PREDICATELOR (PREZ. Q(x. y) dou¸a predicate binare (sau unul unar »si cel¸alalt binar). y)_Q(x.P (x. Q(x. y) sunt evidente. Toate aceste enunt»uri sunt .

cele grupate ^³n (a) ‾ind predicate. y). y). (9y)P (x. y). (8y)P (x. y). (9x)(9y)P (x. (8x)(9y)P (x. y). y) sunt evidente. (9x)P (x. y). y). (8y)(9x)P (x. y). (9y)(9x)P (x. (b) (8x)(8y)P (x. y). (9x)(8y)P (x. Construct»iile lingvistice ale enunt»urilor: (a) (8x)P (x.predicate. y). y). (9y)(8x)P (x. cele grupate ^³n (b) ‾ind . (8y)(8x)P (x.

:::. n-are se generalizeaz¸a ^³ntr-un mod evident. Observat»iile 2. (ii) Prin cuanti‾carea predicatului unar P (x).propozit»ii. Deci.9 (i) Cuanti‾catorii lucreaz¸a asupra subiectului (subiectelor) unui enunt». num¸arul locurilor libere din enunt»ul astfel obt»inut s-a redus la 0.1. (3) Construct»iile propozit»iilor complexe ^³n cazul predicatelor ternare. enunt»urile (8x)P (x) »si (9x)P (x) sunt propozit»ii. ^³n care x se nume»ste .

2. (dup¸a cum nici operatorii . nu sunt independent»i -vedet»i Exemplele 2.xn) un predicat n-ar (n> 1). (iii) Cuanti‾catorii .7(I)1. nu sunt independent»i -vedet»i Observat»ia 1. cuanti‾carea este a doua modalitate de trecere de la predicate la propozit»ii.x2.variabil¸a legat¸a.2.:::. num¸arul locurilor libere din .10 (1) Fie P (x1. Observat»iile 2. Prin o cuati‾care. »si . Deci.2..1. »si .11).

m.x2.x2. (9x1)(9x2)P (x1. prin dou¸a cuanti‾c¸ari.xn) »s.:::. etc. (8x1)(9x2)P (x1. (8xn)P (x1. (9xn)P .xn).xn). (9x2)P (x1.:::. iar -enunt»urile: (8x1)(8x2) ::.:::. sunt predicate (n 2)-are.xn).d.d.:::.x2..:::. (8x2)P (x1. scade cu dou¸a unit¸at»i.x2.:::. »s. -enunt»urile: (8x1)P (x1. (9x1)P (x1.xn). sunt predicate (n 1)-are.xn) »s. -enunt»urile: (8x1)(8x2)P (x1.xn).x2.xn).m. (8x1)(8x2) ::.:::.a.x2.x2.a. Deci.:::.d.:::.a.m.x2.xn). (9x1)(8x2)P (x1.x2.predicat scade cu o unitate.

..a.....x2...... (9x1)(9x2) ::.. sunt predicate 0-are..... .. ..........x2.. adic¸a sunt propozit»ii....d........xn) »s..(x1.........m.....xn).......:::...:::.. (9xn)P (x1..

Evident. nu mai este liber¸a.2. (2) Avem deci dou¸a modalit¸at»i de trecere de la . aceea»si variabil¸a nu poate fi legat¸a de mai multe ori ^³ntr-un predicat.2. VALOAREA DE ADEV ¸33 AR A UNUI PREDICAT Variabila care apare l^ang¸a un cuanti‾cator (= a°at¸a ^³n aria de cuprindere a unui cuanti‾cator) dispare din predicat. ci legat¸a.

(P (a1) .:::.a2. numite »si modalit¸at»i de ^³nchidere a unui predicat : MOD1 -prin ^³nlocuirea tuturor variabilelor libere cu obiecte. atunci (8x)P (x) . mult»imea de obiecte a unui predicat unar P (x). (3) Dac¸a D. P .predicate (= propozit»ii deschise) la propozit»ii (= propozit»ii ^³nchise).ang. este ‾nit¸a: D = fa1. MOD2 -prin cuanti‾carea (legarea) tuturor variabilelor libere.

P (a2) . iar cuanti‾catorul existent»ial coincide cu o disjunct»ie. . adic¸a. P (an)). . de exemplu: (9x)P . ::.(a2) . adic¸a cuanti‾catorul universal coincide cu o conjunct»ie. P (an)). ::. (4) Rezultatul unei cuanti‾c¸ari nu depinde de notat»ia (numele) variabilei ^³n raport cu care se face cuanti‾carea. (P (a1) . (9x)P (x) .

z) . (9y)P (x. (5) In cazul unei cuanti‾c¸ari repetate nu putem ^³nlocui variabila unei cuanti‾c¸ar i cu o variabil¸a care intervine ^³n alt¸a cuanti‾care. z) 6 . z). y. u. y) 6 . (9x)P (x. dar (9x)P (x. (9y)P (y) »si (9y)P (x. Deci. z) . (8x)(9y)P (x. x. z).(x) . y) »si (9u)P (x. (9u)P (x. u. y.

. ca »si scrierea: (9)xP (x). z) 6 . (8x)(9u)P (x. y. z). (8x)(9y)P (x. (8x)(9x)P (x. Dar scrierea: (8)xP (x) este gre»sit¸a. x. z). (2) Pentru a u»sura scrierea unei . u. Convent»ii de scriere (1) Vom scrie: (8x)P (x) ^³n loc de: 8xP (x) »si vom scrie: (9x)P (x) ^³n loc de: 9xP (x). ^³n acest capitol.

(ii) operatorii propozit»ionali au priorit¸at»ile urm¸atoare: (I): ¬ (¬ leag¸a cel mai tare). (III): _.2 Valoarea de adev¸ar a unui predicat . (V): . (. leag¸a cel mai slab). (II): ^.propozit»ii complexe. 9) au prioritate ^³n fat»a operatorilor propozit»ionali (leag¸a mai tare). vom presupune urm¸atoarele: (i) cuanti‾catorii (8. (IV): !. 2. ei av^and aceea»si prioritate (leag¸a la fel de tare).

sau ambivalent. . fals. el poate fi adev¸arat.Fie P (x) un predicat unar oarecare.

propozit»ia P (a) este adev¸arat¸a.2. CALCULUL PREDICATELOR (PREZ. NEFORMALIZAT ¸ A) De‾nit»iile 2. .34CAPITOLUL 2. — Spunem c¸a P (x) este adev¸arat dac¸a pentru orice a .1 Fie P (x) un predicat unar »si D mult»imea sa de obiecte. D. — Spunem c¸a P (x) este fals dac¸a pentru orice a .

propozit»ia P (a) este fals¸a. Exemplele 2. D.2 Fie D = N »si ‾e predicatele unare urm¸atoare care au pe D ca domeniu: . — Spunem c¸a P (x) este ambivalent dac¸a exist¸a a . D.D. astfel ^³nc^at propozit»ia P (b) este fals¸a.2. astfel ^³nc^at propozit»ia P (a) este adev¸arat¸a »si exist¸a b .

(3) P (n) ´"n = 5 -este un predicat ambivalent. a c¸aror valoare de adev¸ar se de‾ne»ste astfel: De‾nit»iile 2. Enunt»urile (8x)P (x) »si (9x)P (x) sunt propozit»ii. (2) P (n) ´"n< 0 -este un predicat fals.2.3 (i) Propozit»ia (8x)P (x) este adev¸arat¸a dac¸a predicatul P .(1) P (n) ´"n = 0 -este un predicat adev¸arat.

Fie P (x1.x2. . el poate fi adev¸arat. de‾nit»iile ‾ind evidente. fals sau ambivalent.xn) un predicat n-ar (n> 1) oarecare. (ii) Propozit»ia (9x)P (x) este adev¸arat¸a dac¸a predicatul P (x) este adev¸arat sau ambivalent. propozit»ia (8x)P (x) este fals¸a dac¸a predicatul P (x) este fals sau ambivalent. propozit»ia (9x)P (x) este fals¸a dac¸a predicatul P (x) este fals.:::.(x) este adev¸arat.

O lege logic¸a care . ^.1 Tautologii. Tautologii cuanti‾cate De‾nit»iile 2.2.2. $) »si al cuanti‾catorilor (8.2. !. _.4 (1) Se nume»ste lege logic¸a orice enunt¸ complex (adic¸a format cu ajutorul operatorilo r propozit»ionali (:. numite enunt»uri componente) care are proprietatea c¸a este adev¸arat independen t de valorile de adev¸ar ale enunt»urilor componente. 9) din alte enunt»uri.

(2) Un enunt¸ complex care este fals. »si antilogie cuanti‾cat¸ a . O lege logic¸a ^³n construct»ia c¸areia intervin »si cuanti‾catorii nu are un nume special ^³n literatura de specialitate. oricare ar fi valorile de adev¸ar ale enunt»urilor componente.se construie»ste f¸ar¸a cuati‾catori va fi numit¸a tautologie. noi o vom numi tautologie cuanti‾cat¸a. va fi numit antilogie -dac¸a nu cont»ine cuanti‾catorii.

-dac¸a cont»ine cuanti‾catori. pe scurt): -pentru un predicat unar P (x): dac¸a o propozit»ie P (a) este adev¸arat¸a pentru un obiect a ‾xat. Vom da acum o formulare a Principiului generaliz¸arii (P. din domeniul lui P . altfel arbitrar (oarecare).G. atunci propozit»ia P (a) este adev¸arat¸a pentru orice obiect a din domeniul lui P . -pentru un predicat binar P .

:::. . b) din domeniul lui P .x2.(x. b) este adev¸arat¸a pentru un obiect (a. b) este adev¸arat¸a pentru orice obiect (a. din domeniul lui P . y): dac¸a o propozit»ie P (a. atunci propozit»ia P (a. -pentru un predicat n-ar P (x1. b) ‾xat. altfel arbitrar (oarecare).xn)(n> 2): analog.

VALOAREA DE ADEV ¸35 AR A UNUI PREDICAT Exemplele 2.2.2.10) Sistemul A1 (_.2. P (x) . I) pentru predicate unare: (Px1) P (x) . ^. P (x). P (x) . Q(x) . (Px2) P (x) .P (x) . Q(x) . O. P (x). $.2. :.5 (Exemple de tautologii) (A se vedea Exemplele 1. .

Q(x)) . P (x). Q(x)) . Q(x) .P (x) . R(x). Q(x)) . (P (x) . P (x).P (x) . (Q(x) .P (x) . (Q(x) . R(x). (Px4) P (x) . (P (x) . (P (x) .P (x). Q(x) . Q(x)) . (P (x) . . R(x)) . P (x). (Px3) P (x) . (Px5) P (x) . R(x)) .

(P (x) . R(x)) .P (x). R(x)) . P (x). Q(x)) . (P (x) . I .P (x) . P (x). R(x)). O . (P (x) . (P (x) . (Px6) P (x). Alte tautologii remarcabile sunt de . R(x)). (Px7) P (x) _:P (x)(Principiul tert»ului exclus). :(P (x) ^:P (x)). (Q(x) . Q(x)) .(Q(x) .

Sistemul A1 (_. Q(x)) $:P (x) ^:Q(x). $. »s. O.a.m. »s.m.a. P (x)(Principiul dublei negat»ii). :(P (x) .d. Q(x))] . (Px9) ::P (x) . (P (x) . :. ^.d. I) pentru predicate binare: (Pxy1) . (Px23) [P (x) . Q(x)(Modus ponens).exemplu (pentru predicate unare): (Px8) :(P (x) . Q(x)) $:P (x) _:Q(x) (Legile De Morgan).

y) . y) . y) . y) . y) . Q(x. y) . Q(x.P (x. P (x. y). Q(x. y) . . P (x. y).a. y))] . P (x. Q(x. y) . (Pxy23) [P (x. Q(x. y). y) .P (x. (Pxy2) P (x. y) .P (x. P (x.m. y). (P (x. P (x. y) . y) .d. »s. P (x.

6 (Exemple de antilogii cuanti‾cate) 1. Exemplele 2. y)(Modus ponens). »s.m.2. 2. (8x)[:P (x)]. (9x)P (x) .2. [(8x)P (x)] $:[(9x)(:P (x))].a. . [(9x)P (x)] $:[(8x)(:P (x))]. 2. Exemplele 2.d.7 (Exemple de tautologii cuanti‾cate) Vom grupa exemplele mai folosite de tautologii cuanti‾cate ^³n opt grupe: (I) echivalent»ele cuanti‾catorilor: 1.Q(x. (9x)[:P (x)]. (8x)P (x) .

(8x)P (x) . :[(9x)P (x)] . (9x)[:P (x)]. (II): 1. 4. (III): . :[(8x)P (x)] .3. (8x)[:P (x)]. 2. (9x)[:P (x)] (vedet»i Exercit»iul 1). (9x)P (x) . (8x)[:P (x)].

NEFORMALIZAT ¸ A) 1.36CAPITOLUL 2. (8x)(:P (x))]. :[(8x)P (x) . P (y) (vedet»i Exercit»iul 2). (9x)(:P (x))]. CALCULUL PREDICATELOR (PREZ. (9x)P (x). (VI) Fie p o propozit»ie »si Q(x) un . (IV): 1. 2. :[(9x)P (x) . 2. (V) (o consecint»¸a a (IV)): (8x)P (x) . (8x)P (x) . (9x)P (x). P (y) .

Q(x)] . (8x)Q(x)]. [(9x)P (x) . 3. "Regula (9!)". [(9x)Q(x) . [p . (9x)[P (x) . [(8x)P (x) . (VII): 1. [(8x)(p . (8x)[P (x) . (9x)Q(x)]. (8x)Q(x)]. Q(x)] . "Regula (!8) (vedet»i Exercit»iul 3) 2. (8x)[P . [(8x)P (x) . [(8x)(Q(x) . p]. 4. p)] . (8x)Q(x)]. (8x)[P (x) . 2. Q(x))] .predicat unar: 1. Q(x)] .

y) .2. (VIII): 1. (9y)(9x)P (x. (8y)(8x)P (x. y).(x) .): h = . 3. [(8x)P (x) . y) . y). (8y)(9x)P (x. y) . S¸a se demonstreze c¸a urm¸atoarea propozit»ie este ^³ntotdeauna adev¸arat¸a (tautologia cuanti‾cat¸a (I)3. (9x)(8y)P (x. Q(x)] . (8x)Q(x)]. y).8 (1) Fie P (x) un predicat unar. (9x)(9y)P (x. Exercit»iile 2. (8x)(8y)P (x. 2.

(9x)[:P (x)]". (:[(9x)[:P (x)]] _:[(8x)P (x)]) ". deoarece ::p .":[(8x)P (x)] . (9x)[:P (x)]) . S¸a not¸am cei doi termeni ai conjunct»iei astfel: h1 = "::[(8x)P (x)] . p »si h2 = ":[(9x)[:P . (9x)[:P (x)] . Demonstrat»ie. (9x)[:P (x)]". h = "(::[(8x)P (x)] . "(8x)P (x) .

S¸a not¸am p = "(8x)P (x)". Atunci h este adev¸arat¸a dac¸a h1 este adev¸arat¸a »si h2 este adev¸arat¸a.(x)]] _:[(8x)P (x)]". .

rezult¸a c¸a h1 . atunci h1 este adev¸arat¸a. atunci predicatul P (x) este fals sau ambivalent. -dac¸a propozit»ia p este fals¸a. rezult¸a c¸a predicatul :P (x) este adev¸arat sau ambivalent.2. deci propozit»ia (9x)[:P (x)] este adev¸arat¸a.2. VALOAREA DE ADEV ¸37 AR A UNUI PREDICAT S¸a ar¸at¸am c¸a propozit»ia h1 este adev¸arat¸a: -dac¸a propozit»ia p este adev¸arat¸a.

este adev¸arat¸a. atunci propozit»ia :p este adev¸arat¸a »si deci h2 este adev¸arat¸a. S¸a ar¸at¸am c¸a propozit»ia h2 este adev¸arat¸a: -dac¸a propozit»ia p este adev¸arat¸a. rezult¸a c¸a propozit»ia :[(9x)[:P (x)]] este adev¸arat¸a »si. atunci predicatul :P (x) este fals. . atunci predicatul P (x) este adev¸arat. -dac¸a propozit»ia p este fals¸a. h2 este adev¸arat¸a. deci. deci propozit»ia (9x)[:P (x)] este fals¸a.

P (y)". Conform de‾nit»iei. h este ^³ntotdeauna adev¸arat¸a. Demonstrat»ie.Deci. S¸a se demonstreze c¸a predicatul urm¸ator este adev¸arat (tautologia cuanti‾cat¸a (IV)1. H(a) este o propozit»ie . DH (DH este domeniul lui H). predicatul H(y) este adev¸arat dac¸a pentru orice obiect a . (2) Fie P (x) un predicat unar oarecare.): H(y) = "(8x)P (x) .

adev¸arat¸a. deci P (a) este o propozit»ie . s¸a ar¸at¸am c¸a H(a) este o propozit»ie adev¸arat¸a: H(a) = "(8x)P (x) . altfel arbitrar. P (a) . ":[(8x)P (x)] . S¸a not¸am p = "(8x)P (x)". atunci P (x) este un predicat adev¸arat. P (a)". Fie a . atunci -dac¸a propozit»ia p este adev¸arat¸a. DH un obiect ‾xat.

DH . (3) Fie . propozit»ia H(a) este adev¸arat¸a. deci. prin urmare. Rezult¸a. ^³n ambele cazuri posibile. deci H(y) este un predicat adev¸arat.adev¸arat¸a »si.). H(a) este o propozit»ie adev¸arat¸a.G. propozit»ia H(a) este adev¸arat¸a. H(a) este o propozit»ie adev¸arat¸a. -dac¸a propozit»ia p este fals¸a. c¸a pentru orice obiect a . Deci. atunci propozit»ia :p este adev¸arat¸a »si. conform (P.

Demonstrat»ie. [:p . h $:[(8x)(:p .p o propozit»ie »si Q(x) un predicat unar oarecare. (9x)[:(:p . [:p . (8x)Q(x)] . (8x)Q(x)]". . Q(x))] . [:p . (8x)Q(x)] . [p .): h = "[(8x)(p . (9x)[p ^:Q(x)] . (8x)Q(x)]. S¸a se demonstreze c¸a urm¸atoarea propozit»ie este ^³ntotdeauna adev¸arat¸a (tautologia cuanti‾cat¸a (VI)1. Q(x))] . Q(x))] .

faptului c¸a ::p . p »si conform legilor De Morgan. -Dac¸a p este fals¸a. .conform primului exercit»iu. atunci :p este adev¸arat¸a »si deci h este adev¸arat¸a.

atunci s¸a not¸am: h1 = "(9x)[p ^:Q(x)]". atunci propozit»ia (8x)Q(x) este adev¸arat¸a. -dac¸a predicatul Q(x) este fals. rezult¸a h adev¸arat¸a.h2 = "[:p . CALCULUL PREDICATELOR (PREZ. deci h2 este adev¸arat¸a. -dac¸a predicatul Q(x) este adev¸arat. (8x)Q(x)]". atunci predicatul :Q(x) este adev¸arat. rezult¸a c¸a .38CAPITOLUL 2. NEFORMALIZAT ¸ A) -Dac¸a p este adev¸arat¸a.

deci h este adev¸arat¸a. Deci. -dac¸a predicatul Q(x) este ambivalent.2. de unde obt»inem c¸a h1 este adev¸arat¸a. deci h este adev¸arat¸a.9 Toate . de unde obt»inem c¸a h1 este adev¸arat¸a. rezult¸a c¸a p ^:Q(x) este un predicat ambivalent. Observat»ia 2.p ^:Q(x) este un predicat adev¸arat. atunci predicatul :Q(x) este ambivalent. h este ^³ntotdeauna o propozit»ie adev¸arat¸a.

10 Semni‾cat»ia scrierilor din matematic¸a: 8x> 0. except^and (P.2.P (x) este respecti v urm¸atoarea: 8x> . "9!". "!8". Observat»ia 2.G. Se poate ar¸ata c¸a pentru nevoile unei teorii deductive ne putem rezuma doar la dou¸a reguli: "modus ponens »si una din celelalte dou¸a.P (x) »si 9x> 0.regulile de deduct»ie. sunt consecint»e a trei reguli fundamentale: "modus ponens".).

P (x)) ´:((8x)(x> 0 .P (x)) ´:((9x)(x> 0 . (9x):(x> 0 . :(9x> 0. P (x)) .0. (9x)(x> 0 ^:P (x)) ´9x> 0. 9x> 0.P (x) = (8x)(x> 0 . P (x)). P (x))) .P (x) = (9x)(x> 0 . obt»inem respectiv: :(8x> 0. P (x)). P (x)) . :P (x). (9x):(:(x> 0) . dac¸a le neg¸am. In consecint»¸a.

Dac¸a variabilele libere x.. . P (x)) . (8x)(x> 0 !:P (x)) ´8x> 0.2. z. . din predicate sunt mult»imi. 2. P (x))) . y. (8x)(:(x> 0) _:P (x)) . atunci calculul predicatelo r corespunz¸ator se zice de ordinul . . :P (x). (8x):(x> 0 .2 Observat»ii Calculul predicatelor prezentat se mai nume»ste calculul predicatelor de ordinul I.

.d. calculu l se zice de ordinul III »s.II.m.a. dac¸a ele sunt mult»imi de mult»imi.

Partea II Algebre Boole 39 .

Stone. Aceast¸a descoperire este unanim atribuit¸a lui George Boole [9]. pentru celebra sa teorem¸a de reprezentare »si pentru teoria .H.Teoria algebrelor Boole s-a n¸ascut ca urmare a descoperirii analogiei perfecte care exist¸a ^³ntre legile logicii »si anumite reguli ale calculului algebric. Dintre matematicienii care au adus contribut»ii mari la dezvoltarea teoriei algebrelo r Boole trebuie ment»ionat»i: M.

Algebrele Boole constituie re°ectarea algebric¸a a calculului propozit»iilor. ‾ind modele algebrice ale calculului propozit»iilor. Tarski. acestea sunt . c^at mai ales pe linia leg¸aturilor sale cu logica. »si A. Algebrele Boole monadice.dualit¸at»ii algebrelor Boole. care a obt»inut rezultate remarcabile at^at pe linia algebric¸a a acestui domeniu. poliadice [50] »si cilindrice sunt modele algebrice ale calculului predicatelor.

deoarece sunt . calculul probabilit¸at»ilor etc. de sine st¸at¸ator. Ast¸azi.discutat e put»in ^³n capitolul 8. Algebrele Boole sunt ^³n mod tradit»ional studiate ^³n contextul laticilor.. teoria algebrelor Boole se prezint¸a ca un capitol important al algebrei. cele mai spectaculoase aplicat»ii ‾ind ^³ns¸a ^³n domeniul informaticii. topologie. care are puternice conexiuni cu logica »si care are aplicat»ii ^³n analiz¸a.

[45]. [114]. [58]. [123]. [88]. [111]. [48]. Bibliogra‾e pentru algebre Boole: [9]. [120]. Bibliogra‾e pentru latici: [2]. [7]. De aceea am considerat necesar¸a existent»a unui scurt capitol consacrat laticilor. .cazuri particulare de latici. [51]. Bibliogra‾e pentru mult»imi fuzzy: [92]. [88]. Laticile reprezint¸a un suport algebric pentru majoritate a sistemelor logice.

42 .

Capitolul 3 Latici Teoria laticilor ^³ncepe cu cercet¸arile lui R. Dedekind asupra structurii mult»imii subgrupurilor unui grup abelian [24]. [7]. [48]). Tarski. Birkho®. G. O. GrÄatzer etc. au f¸acut din teoria laticilor un domeniu al matematicii de sine st¸at¸ator (vedet»i [2]. Contribut»iile unor matematicieni important»i ca G. Ore. A. Prima sect»iune prezint¸a mult»imile .

1 Mult»imi (pre)ordonate 3.1.1. 3. (O1) xRx . z . Exemple De‾nit»iile 3. y. — O relat»ie binar¸a R pe A se nume»ste relat»ie de ordine (part»ial¸a) dac¸a sunt veri‾cat e urm¸atoarele axiome: pentru orice x.1 De‾nit»ii.1 Fie A o mult»ime nevid¸a. A.ordonate. iar a doua sect»iune cont»ine cele dou¸a de‾nit»ii echivalente ale laticilor »si multe exemple.

(O3) dac¸a xRy »si yRz. (O2) dac¸a xRy »si yRx. atunci x = y (antisimetria). xRy sau yRx (x »si y sunt compatibile). A. y . atunci xRz (tranzitivitatea).(re°exivitatea). — O relat»ie binar¸a R pe A . atunci R se nume»ste relat»ie de ordine total¸a. — Dac¸a R mai veri‾c¸a »si axioma: (O4) pentru orice x.

-mult»ime preordonat¸a.se nume»ste relat»ie de preordine dac¸a veri‾c¸a (O1) »si (O3). dac¸a R este o relat»ie de ordine (part»ial¸a) pe A. dac¸a R este o relat»ie de . dac¸a R este o relat»ie de ordine total¸a pe A. -mult»ime total ordonat¸a sau mult»ime liniar¸a (liniar ordonat¸a) sau lant». — O pereche (A. R) se nume»ste -mult»ime (part»ial) ordonat¸a.

43 .preordine pe A.

atunci (X.2 (1) Perechile (R. ea este total ordonat¸a dac¸a »si numai dac¸a X este format¸a dintr-un singur element. atunci (P(X). (Z. —) sunt lant»uri. (2) Dac¸a X este o mult»ime nevid¸a. . (3) Dac¸a X este o mult»ime nevid¸a.1. —). LATICI Exemplele 3. (N. (Q. —).44 CAPITOLUL 3. —). µ) este o mult»ime ordonat¸a.

(5) Relat»ia x . x . pentru orice x. dar nu total ordonat¸a. y . x . x) x . y. Xg). x y (x este divizibil cu y). ¹) este o mult»ime ordonat¸a.=) este o mult»ime ordonat¸a (^³n acest caz R este ¢= f(x. (4) Dac¸a pe mult»imea N* = Nnf0} de‾nim. atunci (N* . y .

z2 (. z1 . care nu este relat»ie de ordine. (a1 = a2. ¹) . (6) Dac¸a pe mult»imea C a numerelor complexe de‾nim relat»ia binar¸a . z2 = a2 + ib2 . este o relat»ie de preordine. C. def.y.b1 = b2). de‾nit¸a pe Z. astfel: pentru orice z1 = a1 + ib1. atunci (C.

(7) Fie A mult»imea o‾t»erilor dintr-o unitate militar¸a. Convent»ie.este o mult»ime ordonat¸a. care nu este ordonat¸a. spunem c¸a x = y dac¸a gradul lui x este mai mic sau egal cu gradul lui y. O relat»ie de (pre)ordine arbitrar¸a pe o . Atunci (A. dar nu total ordonat¸a. —) este o mult»ime preordonat¸a. y . Pentru x. A.

B se nume»ste izoton¸a dac¸a x = y implic¸a f(x) = f(y). De‾nit»ia 3. y . —).mult»ime A va fi notat¸a de acum ^³nainte prin —.2 Principiul dualit¸at»ii. (B. —) dou¸a mult»imi ordonate.3 Fie (A. O funct»ie f : A .1. pentru orice x.1. Diagrama Hasse Dac¸a = este o relat»ie . A. 3.

atunci relat»ia = de‾nit¸a pe A astfel: pentru orice x. A. teorem¸a etc. y . def. Principiul dualit¸at»ii pentru mult»imi (pre)ordonate este urm¸atorul: "orice enunt¸ (de‾nit»ia unei not»iuni. x = y (. propozit»ie. y = x. se nume»ste relat»ia invers¸a sau relat»ia dual¸a a relat»iei —.de (pre)ordine pe A.) cu privire .

. propozit»ie. —) r¸am^ane valabil dac¸a peste tot ^³n cuprinsul s¸au schimb¸am relat»ia de (pre)ordine = cu relat»ia de (pre)ordine invers¸a. ¸) astfel obt»inut¸a este tot o mult»ime (pre) ordonat¸a. ¸".la mult»imea (pre)ordonat¸a (A. Enunt»ul astfel obt»inut (de‾nit»ia unei not»iuni. Structura (A. numit¸a duala lui (L. teorem¸a etc. —).) este dualul primului enunt¸ (de‾nit»ie a unei not»iuni. propozit»ie.

). Mai spunem c¸a cele dou¸a structuri (enunt»uri) sunt duale una alteia sau simplu duale.teorem¸a etc. Diagrama Hasse O relat»ie binar¸a = pe o mult»ime ‾nit¸a A se va reprezenta gra‾c prin diagrama .

y ‾ind situat mai sus ca x: y .1.3. MULT¸ IMI (PRE)ORDONATE 45 Hasse astfel: elementele mult»imii sunt reprezentate prin puncte. iar faptul c¸a x<y (adic¸a x = y »si x 6 = y) »si nu exist¸a z cu x<z<y se reprezint¸a printr-o linie care leag¸a cele doua puncte.

d} »si R = f(a. (c. (d. d).x Diagrama Hasse este util¸a pentru recunoa»sterea propriet¸at»ilor relat»iei binare. c. (a. (b. b. d)gatunci (A. c). c). Dac¸a A = fa. a). b). b). (b. d). c). (a. Exemplu de diagram¸a Hasse. (b. (a. R) este o mult»ime ordonat¸a ce va fi reprezentat¸a gra‾c de diagrama Hasse .

4 Fie (A.1.3 Prim (ultim) element. Un element u . in‾mum (supremum). cd b a Figura 3.din Figura 3.1: Diagrama Hasse a mult»imii ordonate (A. R) 3. A se nume»ste prim element sau cel . Axioma lui Zorn De‾nit»iile 3.1. —) o mult»ime ordonat¸a. minorant (majorant).1.

Primul element va fi notat . A. At^at primul element. not»iunile de prim element »si ultim element sunt duale una alteia. Deci. al unei mult»imi ordonate sunt unici (atunci c^and exist¸a). c^at »si ultimul element.mai mic element (ultim element sau cel mai mare element) dac¸a u = x (respectiv u = x) pentru orice x .

iar ultimul element cu 1.de obicei cu 0. O mult»ime ordonat¸a cu 0 »si 1 se nume»ste m¸arginit¸a. .

46 CAPITOLUL 3. In .5 Consider¸am mult»imile ordonate din Figura 3. LATICI 11 z z x ²¶S yx ²¶S y xy S²¶S²¶z 0 0 a)b) c) Figura 3.2.1.2: Exemple de mult»imi ordonate cu prim »si/sau ultim element Exemplele 3.

De‾nit»iile 3. —) o mult»ime part»ial ordonat¸a »si ‾e X o submult»ime a lui A. iar ^³n cazul c) exist¸a numai prim element.1.6 Fie (A.cazul a) exist¸ a prim »si ultim element (mult»imea ordonat¸a este m¸arginit¸a). Un element a . ^³n cazul b) exist¸a numai ultim element. A este un minorant (majorant) al lui X .

eventual in‾nit¸a. I. X. dac¸a a = xi (respectiv a = xi). . ‾e (xi)i2I o familie oarecare de elemente din A indexat¸a de I. Un element a .dac¸a a = x (respectiv a = x) pentru orice x . A este un minorant (majorant) al familiei (xi)i2I . I o mult»ime oarecare. Echivalent. pentru orice i .

7 Consider¸am mult»imea ordonat¸a (A = fa. dg. b. atunci mult»imea minorant»ilor lui X este fa. iar mult»imea majorant»ilor lui X este fd. . c. b. Dac¸a X = fc. f¸ar¸a prim »si ultim element.1. cg.3. d. not»iunile de minorant »si majorant sunt duale una alteia. Exemplul 3. fg. fg. e. —) din Figura 3. e.Deci.

e ² f S d c a ²¶S b Figura 3. pot fi vide. c^at »si mult»imea majorant»ilor. .3: Mult»ime ordonat¸a At^at mult»imea minorant»ilor.

1. indexat¸a de I (I o mult»ime oarecare. —) o mult»ime part»ial ordonat¸a »si ‾e X o submult»ime a lui A.3. In‾mumul lui X este cel mai mare minorant al lui X »si se noteaz¸a inf X.8 Fie (A. MULT¸ IMI (PRE)ORDONATE 47 De‾nit»ia 3. Echivalent. ‾e (xi)i2I o familie oarecare de elemente din A. .1.

relat»ia a = inf X (a . Deci. X . In‾mumul familiei (xi)i2I este cel mai mare minorant al ei »si se noteaz¸a infi2I xi.eventual in‾nit¸a). X). (ii) a este cel mai mare . A. A) este caracterizat¸a de propriet¸at»ile: (i) a este un minorant al lui X (adic¸a a = x pentru orice x .

adic¸a. Echivalent. dac¸a b este un minorant al lui X (dac¸a b = x pentru orice x . un element a . X). A este in‾mumul familiei (xi)i2I dac¸a veri‾c¸a propriet¸at»ile : (j) a este un minorant al familiei (xi)i2I (adic¸a a = xi. pentru orice i . I).minorant al lui X. atunci b = a. (jj) .

atunci b = a. —) o mult»ime part»ial ordonat¸a »si ‾e X o submult»ime a lui A.1. Dual.a este cel mai mare minorant al familiei (xi)i2I .9 Fie (A. Supremumu . I). adic¸a dac¸a b este un minorant al familiei (xi)i2I (dac¸a b = xi pentru orice i . avem urm¸atoarea de‾nit»ie a supremumului: De‾nit»ia 3.

Supremumul familiei (xi)i2I este cel mai mic majorant al ei »si se noteaz¸a supi2I xi. Echivalent. relat»ia a = sup X .l lui X este cel mai mic majorant al lui X »si se noteaz¸a sup X. eventual in‾nit¸a. ‾e (xi)i2I o familie oarecare de elemente din A. I o mult»ime oarecare. Deci. indexat¸a de I.

(a . adic¸a. A. X). atunci a = b. . A) este caracterizat¸a de propriet¸at»ile: (i') a este un majorant al lui X (adic¸a x = a pentru orice x . X). dac¸a b este un majorant al lui X (dac¸a x = b pentru orice x . (ii') a este cel mai mic majorant al lui X. X .

(jj') a este cel mai mic majorant al familiei (xi)i2I . .Echivalent. I). A este supremumul familiei (xi)i2I dac¸a veri‾c¸a propriet¸at»ile: (j') a este un majorant al familiei (xi)i2I (adic¸a xi = a. pentru orice i . I). adic¸a dac¸a b este un majorant al familiei (xi)i2I (dac¸a xi = b pentru orice i . un element a .

elementul infi2I xi al lui A este caracterizat de: (i) infi2I xi = xi. Observat»iile 3. I »si (ii) pentru orice b . not»iunile de in‾mum »si supremum sunt duale una alteia. pentru orice i .10 1) Deci. A care veri‾c¸a b = xi pentru orice i .atunci a = b.1. Deci.

pentru orice i . I. avem supi2I xi = b.. 1') Elementul dual. supi2I xi al lui A este caracterizat de: (i') xi = supi2I xi. I »si (ii') pentru orice b . A care veri‾ca xi = b pentru orice i . . avem b = infi2I xi. I.

iar supremumul ei va fi notat sup(x1.x2.xn} =(xi)i2f1.11 Fie (A.n xi.:::.:::.n} va fi notat inf(x1.2. in‾mumul familiei (mult»imii) fx.48 CAPITOLUL 3.x2. .xn) sau infi=1. y} va fi notat inf(x. De‾nit»iile 3. LATICI 2) In‾mumul mult»imii ‾nite (familiei ‾nite) fx1.:::.n xi. y).xn) sau supi=1.:::. Dac¸a n = 2.1.x2. iar supremumul ei va fi notat sup(x. y).

not»iunile de element maximal »si element minimal sunt duale una alteia.—) o mult»ime ordonat¸a »si X . implic¸a a = m. Un element maximal (minimal) al lui X este un element m al lui X cu proprietatea c¸a m = a (respectiv m = a). a . Deci. A. O mult»ime ordonat¸a poate avea . X.

12 1) (R.1. iar X este element maximal. x . —) nu are niciun element maximal »si niciun element minimal. µ) elementele minimale sunt de forma fxg. 3) Ultimul element al unei mult»imi ordonate este »si element maximal. X. Exemplele 3. . 2) In (P(X).mai multe elemente maximale »si/sau mai multe elemente minimale.

2 Latici 3. —) se nume»ste inductiv¸a dac¸a orice parte total ordonat¸a a sa admite un majorant. Echivalent»a lor De‾nit»ia 3.2. Reciproca nu este adev¸arat¸a.iar primul element este »si element minimal.2.1 Latici Ore »si latici Dedekind. 3. Axioma lui Zorn: Orice mult»ime ordonat¸a inductiv¸a admite un element maximal.1. De‾nit»ia 3.13 O mult»ime ordonat¸a (A.1 .

y . . urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: pentr u orice x.2 Intr-o latice Ore L.O mult»ime ordonat¸a L =(L.2. y) »si sup(x. y din L exist¸a inf(x. L. (i) x = y. (iii) inf(x. —) se nume»ste latice Ore dac¸a pentru orice dou¸a elemente x. y)= y. (ii) sup(x. Propozit»ia 3. y). y)= x.

.

presupun^and c¸a x = y.2. conform re°exivit¸at»ii lui —. deci x = z »si y = z. yg. yg. rezult¸a c¸a y este majorant al fx.3. atunci deoarece avem »si y = y. (ii): Intr-adev¸ar. LATICI Demonstrat»ie. Fie z un majorant oarecare al fx. Deci y = z. (i) . adic¸a y este cel mai mic .

y. yg. deci x = y. Similar se demonstreaz¸a c¸a (i) . sup(x. (iii). (ii) .majorant al fx. Urm¸atoarele propriet¸at»i sunt veri‾cate: pen tru orice x. deci sup(x. y)= y.2. Propozit»ia 3. z . .3 Fie L o latice Ore. y) = y ^³nseamn¸a printre altele c¸a x = y »si y = y. (i): Intr-adev¸ar.

y) = sup(y. x)= x.. (O1) inf(x. y. x)= x (idempotent»a lui inf. sup) (O2) inf(x.z) (asociativitatea lui inf). x). z) = sup(x. y). z)) = inf(inf(x. sup(y. y). sup) (O3) inf(x. y) = inf(y. sup(x. x) (comutativitatea lui inf. z) = inf(x. inf(y.z) . sup(x. sup(x. z)) = sup(sup(x. y. L.

(O1): S¸a demonstr¸am c¸a sup(x. Demonstrat»ie. sup(x. (O4) inf(x. L care veri‾c¸a x = b avem a = b. x . y)) = x (propriet¸at»ile de absorbt»ie). x).(asociativitatea lui sup). deci x = y »si pentru orice b . y)) = x. x)= x. Dar. L veri‾c¸a x = . Fie a = sup(x. sup(x. inf(x.

Deci. La fel se demonstreaz¸a c¸a inf(x. a = x. x). adic¸a sup(x. deci avem: x = u. x). x)= x. y) »si v = sup(y. x)= x. y = u »si y = v. . (O2): S¸a demonstr¸am c¸a sup(x. conform re°exivit¸at»ii. rezult¸a a = x. Fie u = sup(x. y) = sup(y. lu¸am b = x.x.

Se observ¸a c¸a u. v sunt un astfel de z. y) = inf(y. avem u = z »si v = z. y = z. de unde obt»inem u = v. deci u = v »si v = u.x = v »si. pentru orice z care veri‾c¸a x. x). La fel se demonstreaz¸a c¸a inf(x. (O3) S¸a demonstr¸am .

z = u »si pentru orice Z. avem t = Z. y. z = Z.c¸a sup(x. z). L cu y. y. atunci avem: (i) y. z). S¸a not¸am t = sup(y. sup(y. z) = sup(x. z)). u = sup(x. v = sup(x. t). . y. z = t »si pentru orice Z . (ii) x. L cu .

dar avem »si x = v. . Rezult¸a c¸a . z = Z0. y. S¸a ar¸at¸am c¸a u = v: Din y. t = v »si pentru orice Z0.x. t = Z00. z = t »si t = v obt»inem c¸a y. L cu x. avem u = Z. avem v = Z0. z = v. (iii) x. . .

lu¸am Z. deci.x. obt»inem c¸a t = u. z = v. . t = u. lu^and Z0. x. Dar avem »si c¸a x = u. lu^and Z = u ^³n (i). Din y. = u ^³n (iii). y. = v ^³n (ii) »si obt»inem c¸a u = v. u = v. Astfel. z = u. obt»inem c¸a v = u.

y.2. L.4 Fie L =(L. z . x = x. L se nume»ste latice Dedekind dac¸a urm¸atoarele propriet¸at» i (axiome) sunt veri‾cate: pentru orice x. _) o structur¸a format¸a dintr-o mult»ime L »si dou¸a operat»ii binare de‾nite pe L. . x .Restul se demonstreaz¸a similar. . x = x (idempotent»a lui ^. De‾nit»ia 3. ^. (L1) x .

(x . x . (y . y = y . y) . x . y)= x (cele dou¸a propriet¸at»i de ._) (L2) x . z)=(x . _) (L3) x . y)= x. y) . x (comutativitatea lui ^. z) (asociativitatea lui ^. _) (L4) x . (y . y = y . z)=(x . x . (x . x. z.

absorbt»ie). .

L. y = x. (L2)(L4) Demonstrat»ie. Dac¸a x . atunci x _y =(x ^y) _y = y . (i) x . y = y.2. urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: pentru orice x. Dac¸a . (ii) x . LATICI Propozit»ia 3.5 Intr-o latice Dedekind L.50 CAPITOLUL 3. x)= y. (y . y = x. y .

. =(L. y = x . S¸a de‾nim ©(L) def. (x . y = y. atunci x .2. Ore »si Dedekind. ale laticilor sunt echivalente . —) o latice Ore. Teorema 3. Vom ar¸ata acum c¸a cele dou¸a de‾nit»ii.x . unde . y) (L=4)x. ^. _).6 (1) Fie L =(L.

pentru orice x. (1') Fie L =(L.x . Atunci structura ©(L) este o latice Dedekind. ^. y). _) o latice Dedekind. def. def. y . unde pentru orice x. L. y . y = sup(x. y). —). .1) x . L. (3. =(L. S¸a de‾nim ª(L) def. y = inf(x.

sup(x.3) inf(x.(3. unde pentru orice x. (2) Cele dou¸a aplicat»ii. iar structura ª(L) este o latice Ore. F »si ª. (3. y. y)= x . sunt inverse una alteia. y. Atunci relat»ia = este de ordine. L. y)= x . Demonstrat»ie. y = y.2) x = y dac¸a »si numai dac¸a x . . y .

x)= x. Trebuie s¸a demonstr¸am c¸a cele dou¸a operat»ii veri‾c¸a axiomele (L1)-(L4). conform de‾nit»iei laticii Ore). x . x = inf(x. y »si x . L. y . y pentru orice x. x = sup(x.3.(1): Cele dou¸a operat»ii sunt bine de‾nite (adic¸a exist¸a x . deci (L1) . Intr-adev¸ar.2. x)= x »si x . conform (O1) din Propozit»ia 3.

x = x: ‾e x . adic¸a pentru orice x . altfel arbitrar. (L2)-(L4) rezult¸a respectiv din (O2)-(O4). (1'): Trebuie s¸a ar¸at¸am c¸a relat»ia = este re°exiv¸a. Similar.este veri‾cat¸a. L ‾xat. = este re°exiv¸a. L. antisimetric¸a »si tranzitiv¸a. .

L. x = x. Deci. conform Principiului Generaliz¸arii. LATICI def x = x . c¸a pentru orice x . conform (L1). ceea ce este adev¸arat. x .3. Restul se demonstreaz¸a similar. (L. Trebuie s¸a demonstr¸am acum c¸a pentru orice x. Rezult¸a. x = x. —) este o mult»ime part»ial ordonat¸a. .2. L. y .

^³ntr-adev¸ar. pentru a demonstra c¸a sup(x. adic¸a x. y)= x . trebuie s¸a ar¸at¸am dou¸a lucruri: (L3) (i) x . Fie x. y . altfel arbitrare. (x . y)= (L1)(L2)(L3) (x . x . y. yg. y . y. y = x . y este majorant al fx. L.sup(x. y. obiecte (elemente) ‾xate. y)= x . x) .

deci x = x . y) . y = x . y.= x . y = Z. (ii) Fie Z . deci y = x . y. (x . conform (3. L astfel ^³nc^at x. (y . »si y . y.2). y) (L=1) x . y. adic¸a x_Z = Z »si y _Z = Z. . y)=(x .

conform (3. (y .2). Intr-adev¸ar. Z)= x . Rezult¸a. (y . Z = Z. c¸a pentru . y = Z. x) . y) . x) . (x _y)_Z =(x_y)_(x_Z) (L=3) (L2)(L3)(L1) x .2). Z = x . trebuie s¸a demonstr¸am c¸a x _y = Z. conform (3. deci x . conform Principiului Generaliz¸arii. Z =(x . (x .

Similar se demonstreaz¸a c¸a inf(x. y)= x . y. echivalent.6 poate fi de‾nit¸a. Teorema . Observat»ia 3. (2): Rutin¸a.4) x = y dac¸a »si numai dac¸a x . conform Propozit»iei 3. y = x.2. L. .5.2. y . prin (3. y)= x .orice x. y.2.7 Relat»ia de ordine din Teorema 3. sup(x.

_) o latice Dedekind) »si ‾e S . ^. L o submult»ime nevid¸a a lui L.2. In continuare. S . De‾nit»ia 3. vom lucra ^³n general cu de‾nit»ia Dedekind a laticii. pe care o vom numi pe scurt latice.precedent¸a arat¸a c¸a cele dou¸a de‾nit»ii ale laticilor sunt echivalente.8 Fie L =(L. —) o latice Ore (sau L =(L.

.9 Fie I o mult»ime oarecare de indici. sup (respectiv ^.2.se nume»ste sublatice Ore (respectiv Dedekind) a lui L dac¸a este ^³nchis¸a la operat»iile inf. —) se nume»ste complet¸a dac¸a orice familie de elemente din L indexat¸a de I (submult»ime a lui L. _) din L. eventual in‾nit¸a. De‾nit»ia 3. — O latice Ore L =(L.

— O latice Dedekind L =(L. . echivalent). _) se nume»ste complet¸a dac¸a pentru orice familie de elemente din L indexat¸a de I (submult»ime a lui L. ^. exist¸a Vi2I xi »si Wi2I xi.echivalent) admite in‾mum (infi2I xi) »si supremum (supi2I xi).

dac¸a (xi)i2I este o familie de elemente din L.2 Principiul dualit¸at»ii pentru latici Principiul dualit¸at»ii pentru latici se . avem . . xi = sup xi. xi = inf xi. 3. LATICI Intr-o latice complet¸a L.52 CAPITOLUL 3.2. i2I i2I i2Ii2I Orice latice ‾nit¸a este complet¸a.

y) cu sup(x. atunci Principiul dualit¸at»ii rezult¸a din principiul dualit¸at»ii pentru mult»imi ordonate: "orice enunt¸ cu privire la laticea Ore (L. y) »si pe .formuleaz¸a ^³n funct»ie de de‾nit»ia folosit¸a a laticii: -Dac¸a se folose»ste de‾nit»ia ca latice Ore. —) r¸am^ane valabil dac¸a peste tot ^³n cuprinsul s¸au schimb¸am pe = cu = (deci pe inf(x.

numit¸a laticea Ore dual¸a a lui (L. —).) se nume»ste dualul primului enunt». Structura (L. Mai spunem c¸a cele dou¸a structuri (enunt»uri) sunt duale una alteia. y) cu inf(x. -Dac¸a se folose»ste de‾nit»ia ca latice Dedekind. atunci Principiul dualit¸at»ii .sup(x. y))". teorem¸a etc. ¸) astfel obt»inut¸a este tot o latice Ore. Enunt»ul astfel obt»inut (de‾nit»ie. propozit»ie.

cu . »si pe . _) r¸am^ane valabil dac¸a peste tot ^³n cuprinsul s¸au schimb¸am pe . ^. _). ^.este: "orice enunt¸ cu privire la laticea Dedekind (L. ^) astfel obt»inut¸a este tot o latice Dedekind. propozit»ie. _. numit¸a laticea Dedekind dual¸a a lui (L. cu ^". Enunt»ul astfel obt»inut (de‾nit»ie. Structura (L. teorem¸ a .

deci »si a unei latici.etc. Deci. Mai spunem c¸a cele dou¸a structuri (enunt»uri) sunt duale una alteia. »si _. operat»iile inf »si sup. Diagrama Hasse a unei lattici Diagrama Hasse permite o reprezentare gra‾c¸a a unei mult»imi ordonate.2. respectiv .3 Exemple .) se nume»ste dualul primului enunt». 3. sunt duale una alteia.

2) Mult»imea cu 4 elemente L . a.de latici Exemplele 3. 1ggenereaz¸a laticile liniare (adic¸a total ordonate) L2 (vom vedea c¸a ea este algebr¸a Boole) »si respectiv L3 din Figura 3.4. 1} »si mult»imea cu 3 elemente L3 = f0.10 (Exemple de latici m¸arginite (cu 0 »si 1)) 1) Mult»imea cu 2 elemente L2 = f0.2.

a c¸arei diagram¸a Hasse este prezentat¸a .= f0. b. 1} genereaz¸a urm¸atoarele dou¸a latici: -laticea liniar ordonat¸a (total ordonat¸a) L4. a.

2.5 (vom vedea c¸a ea este o algebr¸a Boole): 1 .5.3. ordonat¸a neliniar ca ^³n diagrama Hasse din Figura 3. -laticea L2£2.4: Laticile liniar ordonate L2 »si L3 ^³n Figura 3. LATICI 1 1 a 0 0 L2 L3 Figura 3.

0 L2£2 a b 1 0ab1 . . de‾nite astfel: . echivalent.5: Laticea liniar¸a L4 »si laticea neliniar¸a L2£2 sau. 0 0 0 . b S². 0 0 L4 L2£2 Figura 3.1 b a S²¶a ¶². cu operat»iile ^.

0 0 0 a b 1 0 a 0 a a a a 1 1 0 0 b b b b 1 b 1 0 a b 1 1 1 1 1 1 0ab1 3) Mult»imea cu 5 elemente L = f0. 1} genereaz¸a cele 5 latici din Figura 3. b. a.6. c. prima liniar ordonat¸a. .

2) Dac¸a not¸am cu Zmult»imea numerelor ^³ntregi care sunt mai mici sau egale cu 0. num¸arul 0.11 (Exemple de latici nem¸arginite) 1) Mult»imea ordonat¸a (N.2. Exemplele 3.celelalte patru ordonate neliniar. num¸arul . atunci mult»imea ordonat¸a (Z. —) este o latice numai cu prim element. —) este o latice numai cu ultim element.

—) este o latice f¸ar¸a prim »si ultim element.0. 3) Mult»imea ordonat¸a (Z. .

LATICI 1 1 1 1 c c b ²¶S ca ²¶S b1 ¶S b b ¶Sc ² S²¶a S².54 CAPITOLUL 3. a a ². bS c S a .

pentru .2 L.2.1 . ordonate ca ^³n diagramele Hasse din Figura 3.12 (Exemple de mult»imi ordonate care nu sunt latici). 0 00 0 L5 L2. Mult»imile L60.0 .6: Laticile generate de 5 elemente Exemplele 3. nu sunt latici. L51 »si L50. Lpentagon Figura 3.7.2£2 L2£2.

iar L50 este o mult»ime ordonat¸a numai cu prim element. b). 11 c ²¶S dc ²¶S dc ² d a ²¶S ba ²¶S ba ²¶S b 00 . d} »si sup(a. L51 este o mult»ime ordonat¸a numai cu ultim element.1 este o mult»ime ordonat¸a m¸arginit¸a. L60.c¸a nu exist¸a inffc.

De exemplu . 3. Exist¸a mult»imi ordonate ‾nite care sunt m¸arginite. Latici m¸arginite complementate Propozit»ia 3.L60.13 Orice latice ‾nit¸a are 0 »si 1 (adic¸a este m¸arginit¸a).1 L51 L50 Figura 3.7: Mult»imi ordonate care nu sunt latici Propozit»ia 3.2.1 din Figura 3.4 Latici distributive.14 .2. dar nu sunt latici.2. mult»imea ordonat¸a L60.7.

_) este o latice. y. a. b . ^. atunci pentru orice x.Dac¸a L =(L. L avem: .

a = y . a. LATICI (i) x .2. b . a = y . y = y »si x = x .3. x . y. (iii) x = y. y. a = y . y = x . y = x. (ii) x = y implic¸a x . a »si x . a = b implic¸a x .

»si x . . 0=0. 1= x. a = y . pentru orice x . 1=1. b. dual. 0= x »si. (2') x . L: (1) x . Demonstrat»ie. (2) x . pentru orice x . urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente. L: (1') x . Propozit»ia 3.2.15 Intr-o latice L cu 0 »si 1 urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente.

iar (1') »si (2') sunt echivalente cu x = 1. . x2 ::. . ::. (1) »si (2) sunt echivalente cu 0 = x. xn = x1 . Notat»ie. Conform asociativit¸at»ii operat»iilor ^. dintr-o latice. vom putea nota: n . L. (xn¡1 . . (x2 . xi = x1 .Intr-adev¸ar. pentru orice x . .

(xn¡1 . (x .xn).xn). (y . i=1 Propozit»ia 3. (x2 .16 Intr-o latice L. xn) :::) = sup(x1. xn) :::) = inf(x1..2. z)=(x . z). urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: (i) x . i=1 n . . xi = x1 . z . pentru orice x. . y.:::. xn = x1 . x2 ::. .:::. ::. y) .

z . pentru orice x. z). z)=(x . c) =[(a . (a . z . a] . (y . y. z = x . b) . L.L. y) . . (y . (ii) x . (ii): (i)(L2)(L4) (a . y. z). pentru orice x. b) . L. (x . (iii) (x . (i) =. Demonstrat»ie. y) .

[c . [(a . b)] . (a _b)] = a _[(c ^a) . c)] . (c . c]= a . a)] . (a . (c .[(a . c]= (L2)(i)(L3)(L2) a _[(a _b) . (c . b) . b)= . b) . b)] = [a _(c . (a . c]=[a . b)= (L4)(L2) [a .

(y . c) = (a . (i): S¸a demonstr¸am mai ^³nt^ai c¸a: (3. (ii) =. (iii): (ii) Deoarece z = x . b)= a . z)= x . (b . z = (x . (b . y) .5) a . c).a . y) . z. (iii) =. (c . z). (x . rezult¸a (x .

6) (a .. b) . b) . Pe de o parte. (a . a) = [(a . c] . (a . c) (L=2)(a . b) . b) . a. avem c¸a: (iii) (3. c). (c . .

a) = (c . b) . LATICI (iii) Pe de alt¸a parte. din (a . b) . b) . b) . a)=(c . b) . c] . a = [(c . a =(c . b) . a] . (a . (b .56 CAPITOLUL 3. c (L=2) c . a rezult¸a c¸a: (L3)(L1)(L2) [(a .

c). c) = (a . c). (b . b) .8) a .7) [(a .. c). (b . (b .5). Din (3. Deoarece a . adic¸a avem: (3. b = b »si .2. a = a . b) . S¸a demonstr¸am acum c¸a: (3. c] . a = a .7) rezult¸a (3.2) »si (3. (a .

(a . c = c. b) . c). (b .9) a . c) = b . rezult¸a c¸a (a^b)_(a^c) = a_a (L=1) a .a . deoarece a^b = a »si a^c = a. c)] = a . c »si de aici obt»inem c¸a: (3. rezult¸a c¸a (a . b) . [(a . (a . Pe de alt¸a parte.

8).9) »si (3. . Din (3. (a .2.18 (Exemple de latici .2. c)] = (a .2.17 O latice L este distributiv¸a dac¸a una din condit»iile echivalente (i) -(iii) din Propozit»ia 3. b) .»si de aici obt»inem c¸a: (3.16 are loc. Exemplele 3. De‾nit»ia 3.10) rezult¸a (3. c). [(a .10) a . b) . (a .

distributive) (1) Orice lant¸ (L. (2) Dac¸a X este o mult»ime. dac¸a y = x x. dac¸a y = x. x. atunci (P(X). dac¸a x = y . µ) este . y. dac¸a x = y x . y = y. ^³n care: . y = »si x . —) este o latice distributiv¸a.

(3) Fie n un num¸ar natural. »si Dn mult»imea divizorilor naturali ai lui n. ¹) este o latice m¸arginit¸a (cu prim element 1 »si ultim element . x y (x divide pe y). Atunci (Dn. pe Dn astfel: def. y (. x . De‾nim o relat»ie binar¸a . distributiv¸a .o latice m¸arginit¸a. n = 2.

y =(x. y] (cel mai mic multiplu comun al lui x »si y). x .n). y) (cel mai mare divizor comun al lui x »si y). (4) (Z. (5) Laticea m¸arginit¸a L2£2 din Figura 3. —) este o latice distributiv¸a. y =[x.5 »si laticile m¸arginite din Figura . ^³n care: x . f¸ar¸a prim »si ultim element. distributiv¸a.

8 sunt distributive. .3.

Un element a . ZZ d 0 L2. ^.19 (i) Fie L =(L.2.8: Latici distributive De‾nit»iile 3.2£2. a ²¶S b ². 0. 1) o latice m¸arginit¸a. ½½²¶S .2. _.2 L8 Figura 3. L se nume»ste complementat dac¸a exist¸a . LATICI 1 ² ¶S c ½¶²Z .3.

(ii) O latice m¸arginit¸a este complementat¸a dac¸a orice element al s¸au este complementa t (admite un complement). numit complementul lui a. distributiv¸a. L. b = 0 »si a . . astfel ^³nc^at a . Lema 3.2. complementul unui element. orice element poate avea cel mult un complement (altfel spus. b = 1.cel put»in un element b .20 Intr-o latice m¸arginit¸a.

c)= . c)=(b . c = 1. b = 1 »si a . c =0. adic¸a: a . a) . (b . este unic). Atunci b = b .a . L »si s¸a presupunem c¸a are dou¸a complemente. (b .dac¸a exist¸a. c)=0 . Demonstrat»ie. 1= b . Fie a . b =0.a . (a . b »si c.

c. c = c . Exemplele 3.2. vom nota cu asau cu :a complementul lui a. Intr-o latice distributiv¸a cu 0 »si 1. . atunci c^and exist¸a. »si analog.6. deci b = c. b. .21 (Exemple de latici m¸arginite care nu sunt distributive) (1) Consider¸am laticea m¸arginit¸a pentagon Lpentagon din Figura 3.b .

conform Lemei 3.6. deci laticea nu este distributiv¸a. b sunt complementele lui c. (2) Consider¸am laticea m¸arginit¸a diamant L. -b. conform Lemei 3.2. -a. din Figura 3. c sunt complementele lui a. . deci laticea nu este distributiv¸a.20. Se observ¸a c¸a: -a.Se observ¸a c¸a a »si b sunt complementele lui c.2.20. c sunt complementele lui b.

24 Dac¸a a.23 Fie L o latice m¸arginit¸a.22 Orice latice care cont»ine Lpentagon »si/sau L. Evident. C(L). Notat»ia 3. Propozit»ia 3. distributiv¸a. a .2. 1g.2.2. b . f0. LATICI Propozit»ia 3.58 CAPITOLUL 3. C(L). C(L) . Not¸am cu C(L) mult»imea elementelor sale complementate. b. atunci a . ca sublatici nu este distributiv¸a. b .

b) . b. (a . (a . (a . b)= a . b¡)=0. b)= a . b¡)=1. b. (a .»si: (a . b) . b) . b¡) . (a. este su‾cient s¸a demonstr¸am c¸a: (a . (a . Pentru a demonstra prima egalitate. Intr-adev¸ar. Demonstrat»ie.

b) . A doua egalitate se demonstreaz¸a similar. [(a .5 Mor‾sme de latici m¸arginite De‾nit»iile 3. (a. b¡)] . [b . 1=1.25 — Fie L »si . b¡)] = 1 .2. b¡]=0 . b¡)=[a . 3. (a. 0 = 0 »si (a .2. a¡] . . b) . b) .= [(a . (a.

L.L. y)= f(x) . se nume»ste mor‾sm de latici m¸arginite dac¸a urm¸atoarele propriet¸at»i sunt veri‾cate: pentru orice x. y . f(y). y)= f(x) . (a) f(x . f(1) = 1. (c) f(0) = 0. dou¸a latici m¸arginite. distincte sau nu. f(y). (b) f(x . O funct»ie f : L . — Un mor‾sm de latici m¸arginite . L.

— Un izomor‾sm de forma f : L . — Un mor‾sm de forma f : L .se nume»ste izomor‾sm dac¸a este o funct»ie bijectiv¸a. L se nume»ste automor‾sm al lui L. Vom nota cu Ld(0. L se nume»ste endomor‾sm al lui L.1) categoria laticilor distributive m¸arginite »si a mor‾smelor de astfel de .

2£2. f(y)= f(x) .26 Orice mor‾sm din Ld(0. y . . L. pentru orice x. x .1) este o funct»ie izoton¸a. Exemplul 3. Intr-adev¸ar.2.latici. f(x) .2 din Figura 3.27 (Exemplu de automor‾sm) Fie laticea m¸arginit¸a L = L2.8. x = y . Observat»ia 3. y = x . Ea are dou¸a automor‾sme. f(x) = f(y).2.

atunci pentru orice x. f2(b)= a. f2(c)= c. x<y .f1 »si f2: f1 este mor‾smul identic 1L. f2(a)= b. iar f2 este dat de: f2(0) = 0. f2(d)= d. y . Argumentul are la baz¸a observat»ia c¸a dac¸a A este o latice distributiv¸a cu 0 »si 1 »si f : A . A este un automor‾sm. f2(1) = 1. A.

.dac¸a »si numai dac¸a f(x) <f(y).2. Exercit»iul 3.28 S¸a se determine toate endomor‾smele pentru laticea din exemplu l precedent.

Capitolul 4 Algebre Boole In prima sect»iune. m¸arginit¸a »si complementat¸a. o algebr¸a Boole este de‾nit¸a ca o latice distributiv¸a. »si echivalent»a boolean¸a $). . »si - . de‾nite ^³n termenii operat»iilor primare _. Apar »si dou¸a operat»ii noi (implicat»ia boolean¸a . Sunt trecute ^³n revist¸a unele propriet¸at»i elementare »si unele exemple de algebre Boole.

iar ^³n sect»iunea 4 sunt studiate subalgebrele unei algebre Boole »si mor‾smel e . Sect»iunea 3 pune algebrele Boole ^³ntr-o corespondent»¸a bijectiv¸a cu inelele Boole. Aceast¸a de‾nit»ie este inspirat¸a ^³n mod direct de axiomatizarea calculului propozit»ional (vedet»i Capitolul 7).. ^³n care implicat»ia »si negat»ia sunt operat»ii de baz¸a. Sect»iunea a doua prezint¸a o de‾nit»ie echivalent¸a a not»iunii de algebr¸a Boole.

calculul boolean . Acest rezultat ocup¸a un rol central ^³n teoria algebrelor Boole. ceea ce conduce la not»iunea de algebr¸a Boole c^at asociat¸a unui ‾ltru.booleene. Filtrele »si congruent»ele ^³ntr-o algebr¸a Boole sunt prezentate ^³n sect»iunea 5. Intre ‾ltre »si congruent»e este stabilit¸a o corespondent»¸a bijectiv¸a. Prin el. Teorema de reprezentare a lui Stone este demonstrat¸a ^³n sect»iunea 6.

1g. Demonstrat»ia sa se bazeaz¸a pe propriet¸at»ile ultra‾ltrelor. Sect»iunea 8 este consacrat¸a teoriei dualit¸at»ii algebrelor Boole. Mult»imea Spec(B) a ultra‾ltrelor unei algebre Boole B este ^³nzestrat¸a cu o structur¸a canonic¸a de spat»iu topologic.este redus la algebra Boole standard (canonic¸a) f0. Algebrele Boole atomice »si structura algebrelor Boole ‾nite fac obiectul sect»iunii 7. Spec(B) este un .

zero-dimensional (= spat»iu Boolean). Acest rezultat are un impact considerabil asupra unor teme fundamentale ale matematicii (vedet»i [65]). In sect»iunea 9. este demonstrat¸a teorema lui Sikorski-Halmos [110]: algebrele Boole complete coincid cu algebrele Boole injective. In . Teorema de dualitate a lui Stone [114] arat¸a c¸a spat»iile Boole »si aplicat»iile continue sunt duale algebrelor Boole »si mor‾smelor booleene.spat»iu Hausdorff compact.

este ^³nceput studiul not»iunilor fuzzy ^³ntr-o algebr¸a Boole cu studierea ‾ltrelor fuzzy. 59 .sect»iunea 10.

CAPITOLUL 4.1. exemple. propriet¸at»i 4.. cu prim »si ultim element. De‾nit»ia 4. _. adic¸a este o structur¸a ¡ B =(B. ALGEBRE BOOLE 4.1 De‾nit»ia 1 a algebrelor Boole Urm¸atoarea de‾nit»ie a algebrelor Boole este cel mai des ^³nt^alnit¸a. 1) . ^.1 O algebr¸a Boole este o latice distributiv¸a. complementat¸a.1.1 Algebre Boole: de‾nit»ie. 0.

(B3) x . x = x (idempotent»a lui _. x = x. (B2) x . ^). y = y . z . y = y . ^). y. B. (y . . x. (B1) x .care veri‾c¸a urm¸atoarele propriet¸at»i (axiome): oricare ar fi x. x (comutativitatea lui _. x . x .

0= x. y)= x. (B5) x_(y^z)=(x_y)^(x_z). x . z. »si invers). z (asociativitatea lui _. (B6) x . x . y) . x . (x . (B4) x . (y . . (x . 1= x (adic¸a 0 = x = 1). fat»¸a de . y)= x (absorbt»ia). ^).z)=(x . y) . z)=(x .x^(y_z)=(x^y)_(x^z) (distributivitatea lui .

Se observ¸a c¸a ^³n de‾nit»ia dat¸a. De‾nit»ii echivalente se obt»in. echivalente cu aceasta.x .1. Observat»ia 4.(B7) x . dac¸a se consider¸a axiomel . x=1. de exemplu. setul de axiome (B1)-(B7) corespunde celor 7 tautologi i din sistemul A1 de tautologii din Capitolul "Calculul propozit»iilor (prezentare neformalizat¸a)". x= 0.2 Exist¸a »si alte de‾nit»ii ale algebrei Boole.

0.y. ^.3 In orice algebr¸a Boole B =(B.x. 1) avem urm¸atoarele propriet¸at»i: pentru orice x.1.1. _. 4. . Alte de‾nit»ii echivalente pot fi g¸asite ^³n [88].y. de‾nit»ia echivalent¸a corespunz¸atoar e sistemului A2 de tautologii este prezentat¸a ^³ntr-o sect»iune urm¸atoare ^³n acest capitol.e corespunz¸atoare sistemelor A2 -A5 de tautologii..2 Propriet¸at»i ale algebrelor Boole ¡ Propozit»ia 4.

y)= x. (x . (B9) (x¡)= x (Principiul contradict»iei) (proprietatea de dubl¸a negat»ie (DN)). B. . x . y=0. ¡ (B10) x = y (. y= x.. (B11) x = y (. y. y(legile De Morgan). ¡ (B8) (x . y)= x.

= y . y =1. x. x . implic¸a x . = y. (B13) x = y (. x. x.(B12) x = y »si x. y»si x . y. y=0 (. . = y .

y) . ALGEBREBOOLE:DEFINITIE. y . y¡)=(x .4. y ¡)=0. x¡) .PROPRIET ¸»I 61 ¸ AT Demonstrat»ie. (x. (x . . (x . (x . Intr-adev¸ar. y) . y ¡)=1»si (x .EXEMPLE. y) .1. (B8): Pentru a demonstra prima lege De Morgan. trebuie s¸a demonstr¸am c¸a: (x . (x .

La fel se demonstreaz¸a partea a doua a lui (B8). . y = y . x . y¡)=1 . (B9) este o alt¸a interpretare a lui (B7). y)= y. (x . x.y . 1 = 1 »si (x_y)^(x^y¡)=(x^x^y¡)_(y^x^y¡)=0_0 = 0. ¡¡¡ (B10): x = y . y= y.

y = y . y¡) = 0. conform (B9). y= x . ¡ (B11) )": x = y . x . rezult¸a c¸a ¡ x . (x. deci x = y . y= y¡. (x . x. .y= x. y)= y. x . y= 0. (B8).

deci x = y. (x . 0= x . (y . y¡)=(x . = y0) . atunci x = x . y= 0. y) . (x . (B12): (x = y »si x. 1= x . . (x . y¡)= (x . y = y »si x. y.¡ "(": dac¸a x . y) . y= y0) .

y0)= (x . x^y=0 . x0) . y= y . x . y) . y0. x . x. y= 0. y. La fel se demonstreaz¸a partea a doua a lui (B12). y=0 . adic¸a x . (B13): x = y . (y . = y . . (x. y0)= y . ..

y =(x .1. .1) x .5 Pentru orice x. y. »si _: ¡)¡¡)¡ (4.4 Din (B8) »si (B9) rezult¸a urm¸atoarea leg¸atur¸a foarte important¸a ^³ntre . A doua parte se demonstreaz¸a similar. y . Lema 4.x .y = y_0= y_(x^y¡)=(x_y)^(y_y¡)=(x_y)^1= x_y . y =(x . Observat»ia 4. y . .1. B. x = y.

y = 1. atunci evident.3 Implicat»ia »si echivalent»a . . Demonstrat»ie. rezult¸a c¸a 1 = x. x . 4. Dac¸a x = y = 1. deci x =1= y. y. atunci deoarece x .x . Dac¸a x . (x =1 »si y = 1). y = x.1. y = 1. y =1 . y.

1) o algebr¸a Boole. ca implicat»ia asociat¸a lui ^.6 Fie B =(B. Dualele lor ¡ De‾nit»iile 4. ^. 0. ¡)x . astfel: pentru orice x. y = x . def. numit¸a implicat»ia boolean¸a. — Se de‾ne»ste operat»ia . _. . B. y. y . y = x !L y =(x .boolean¸a..1.

def. y . (y . astfel: pentru orice x. y) .— Se de‾ne»ste operat»ia $. y = x $L y =(x . . B. x . numit¸a echivalent»a boolean¸a. x).

!R..1. numita duala implicat»iei !.7 Fie B =(B. »si deci mai are »si o alt¸a echivalent»¸a. ^. ALGEBRE BOOLE Algebra Boole. mai are o implicat»ie. 1) o . care este asociat¸a lui _. _. de‾nite astfel: ¡ De‾nit»iile 4. $R.CAPITOLUL 4. ‾ind o structur¸a care are proprietatea dublei negat»ii (DN) (proprietate a (B9)). 0.

y = x . y . def. x . y. — Se de‾ne»ste operat»ia !R ca implicat»ia asociat¸a lui _. ¡)x !R y =(x . y . B. def.algebr¸a Boole. — Se de‾ne»ste operat»ia $R astfel: pentru orice x. astfel: pentru orice x. B.

»si . L vine de la "left". sunt legate prin (4.1). (y !R x).$R y =(x !R y) . despre algebre (»si operat»ii) ale logicii de st^anga (left algebras) »si de dreapta (right algebras) vedet»i [60] »si [62]. Vom demonstra c¸a »si . Am v¸azut c¸a . In notat»iile f¸acute. iar R vine de la "right".

(x. (y¡)¡)¡]= x. y¡)= [(x. y = x . y =(x y. Intr-adev¸ar.2) y =(x .cele dou¸a implicat»ii (echivalent»e) asociate sunt legate prin acela»si tip de leg¸atur¸a. »si anume: Cele dou¸a implicat»ii !=!L »si !R sunt legate una de cealalt¸a astfel: x !R . y ¡)¡!R ¡)¡ (4.x .

y = x . (x. (y- .3) x $R y =(x .!R y »si (x!R y¡)= [(x. y¡) . y. y¡)= [(x. Cele dou¸a echivalent»e $=$L »si $R sunt legate una de cealalt¸a prin: ¡)¡$R ¡)¡ (4. Intr-adev¸ar. y =(x y. (y¡)¡)¡]= x.x . y .

y¡). (y !R x)= x $R y »si (x$R y¡)= [(x!R y¡)_(y!R x¡)]=(x!R y¡)^(y!R x¡)= (x . x¡)=(x !R y) . (y.. B. Avem. x)= x . (y . x¡)]=(x. pentru orice x . x = . y. y) .

0= x !L 0 »si x= x !R 1 »si x= x). coincide cu negat»ia asociat¸a lui !R (x= x¡L = ¡R ¡R ¡ x . ¡ adic¸a negat»ia asociat¸a lui . ¡¡ Intr-adev¸ar. 0= x»si x !R 1= .x . 0= x !R 1. 0= x. x .

.x. 1= x.

ALGEBREBOOLE:DEFINITIE. c¸a echivalent»ele . »si $R sunt duale una alteia »si c¸a negat»ia este "autodual¸a". »si !R sunt duale una alteia.EXEMPLE.8 x .PROPRIET ¸»I 63 ¸ AT In consecint»¸a. Urm¸atoarele propriet¸at»i ale implicat»iei »si echivalent»ei booleene vor fi folosite mai departe: Propozit»ia 4.1.1. y =1 dac¸a »si numai . spunem c¸a implicat»iile .4.

(y . Invers. y . x) . adic¸a x = y. atunci 1 . y = 1. x¡)=(y . pentru orice x. Demonstrat»ie. x. 1= y . y = 1. Dac¸a x . adic¸a x. dac¸a x = y.dac¸a x = y. atunci y = y . x) . (x . x¡)=(y . B. 0= y .

Propozit»ia 4.1.9 x . y = x . x = x. y =1 dac¸a »si numai dac¸a x = y. y) . y . rezult¸a c¸a x . Demonstrat»ie. pentru orice x. x . (y . (x . B. x)=1 . y . . y. y = 1.= x. y =1 . (x .

.1.10 (1) S¸a se transcrie toate tautologiile din sistemele A2 -A5 de tautologii ^³n propriet¸at»i ale algebrei booleene B »si s¸a se demonstreze c¸a. (G1) devine: x .5.1. conform Lemei 4. x = y. de exemplu. x = 1) . (y . (x = y »si y = x) .= 1 »si y . Exercit»iile 4.

B. z) . B. y) . (x . z . z)) = 1. (x . pentru orice x.. (a) (x . (x . y)) . y) = 1. y) = . s¸a se demonstreze urm¸atoarele propriet¸at»i: pentru orice x. ((y . y . (c) (x . (b) (x . y. x) = 1. y) . (2) De asemenea. (x .

(d) (x . Un calcul . z). z = x . ¡ (e) x.1. y. (y . y) . (f) (x . (x . y = (y . y) . y= x . (b) se demonstreaz¸a astfel: este su‾cient s¸a demonstr¸am c¸a x . x) . y)) = 1. z) . z). De exemplu. ((y . (x .

(x . z) . z). (x . z) . z = y .simplu arat¸a c¸a: (y . x. z¡) . (3) S¸a se transcrie de asemenea . z. z). z =(y . x. y = y . z)= (y. x. de unde x . z =(y . y = x. x.

x = 1 sau. CX . echivalent. (P11) devine: x . [.8.X) este o . de exemplu. \.11 Exemplul 1.1.tautologiile (P10) -(P24) ^³n propriet¸at»i ale algebrei Boole B »si s¸a se demonstreze.4 Exemple de algebre Boole Exemplele 4.. conform Propozit»iei 4. atunci (P(X). 4.1. B.1. x = x. Dac¸a X este o mult»ime. . pentru orice x .

algebr¸a Boole (vedet»i detalii ^³n capitolul 5). .

(Algebra Boole standard) ¡ Algebra L2 =(L2 = f0. = max. 1g. . 0. . 1). pentru x . R.CAPITOLUL 4. numit¸a algebra Boole standard (canonic¸a). (Rombul) Mult»imea = f0. este o algebr¸a Boole. ALGEBRE BOOLE Exemplul 2. cu x=1 x. Examplul 3. L2. a.. = min. .

1g£f0. L2£2 = L2 × L22 organizat¸a ca latice ca ^³n diagrama Hasse din Figura 4. 1} = f(0.1 »si cu negat»ia de‾nit¸a ¡ pe prima coloan¸a a tabelei implicat»iei booleene (x= x . (0. este o algebr¸a . 0). (1. 0). 0. 1). 1g»= L2 = f0. (1. 1)g.b. pentru orice x).

numita »si romb. notat¸a L2£2. 1 a ¶S ² b 0 Figura 4. 0 a b 1 0 1 1 1 1 L2£2 a b b a 1 a b 1 1 1 1 0 a b 1 Exemplul 4.Boole. .1: Algebra Boole L2£2 (rombul) .

1g£f0.(Cubul) Mult»imea L2£2£2 = f0. b. 0). 1). 1. 1). f. 1). 0. e. 1. (0. 0). (1. (1. 1)g. (1. 0). 0. 0). a. 0. organizat¸a ca latice ca ^³n diagrama Hasse . (1. 1. 1g£f0. d. 1. (0. 1} = = L2 × L2 × L22 f(0. c. 1g»= L3 = f0. (0. 0.

2 »si cu negat»ia de‾nit¸a ca ^³n prima coloan¸a a tabelei urm¸atoare a implicat»iei booleene. notat¸a L2£2£2. c ±. !. numit¸a »si cub. f a ² b d 0 Figura 4. 1 .din Figura 4. este o algebr¸a Boole. e .2: Algebra Boole L2£2£2 (cubul) .

.

4. 0 a b c d e f 1 . O DEFINIT¸ IE ECHIVALENT ¸A A ALGEBRELOR BOOLE 65 . 0 a b c d e f 1 0 0 a b c d e f 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a a c c e e 1 1 a 0 a 0 .2.

a 0 a 0 a b b c b c f 1 f 1 b 0 0 b b 0 0 b b L2£2£2 c c c c c 1 1 1 1 c 0 a b c 0 a b c d d e f 1 d e f 1 d 0 0 0 0 d d d d .

0 a b c d .e e e 1 1 e e 1 1 e 0 a 0 a d e d e f f 1 f 1 f 1 f 1 f 0 0 b b d d f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 a b c d e f 1 .

e f 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 a f 1 f 1 f 1 f 1 b e e 1 1 e e 1 1 L2£2£2 c d e f 1 d e f 1 d c c c c 1 1 1 1 e b c b c f 1 f 1 f a .

Exemplul 6. atunci familia B(X) a p¸art»ilor simultan .a c c e e 1 1 1 0 a b c d e f 1 Exemplul 5. Exemplul 7. Alte exemple de algebre Boole sunt L2£2£2£2 etc. Dac¸a X este un spat»iu topologic. Mult»imea evenimentelor asociate unei experient»e aleatoare este o algebr¸a Boole.

_. 0.^³nchise »si deschise ale lui X formeaz¸a o algebr¸a Boole. atunci mult»imea C(L) a elementelor complementate ale lui L este o algebr¸a Boole. Exemplul 8. Exemplul 9. Orice produs direct de algebre Boole are o structur¸a canonic¸a de algebr¸a Boole (operat»iile . 1) este o latice distributiv¸a cu prim »si ultim element. ^. Dac¸a (L.

2 O de‾nit»ie echivalent¸a a algebrelor Boole Cont»inutul acestei sect»iuni este preluat din [63]. am v¸azut c¸a algebrele Boole sunt de‾nite ca algebre .se de‾nesc pe componente). atunci LX = ff : X ¡. 1g} este o algebr¸a Boole. ¡ In mod uzual. 2 4. f0. In particular. dac¸a X este o mult»ime nevid¸a.

motivat¸a de sistemu l de axiome al sistemului formal al calculului clasic al propozit»iilor folosit ^³n . a algebrelor Boole. 0.(B. Prezent¸am o de‾nit»ie echivalent¸a. ^. _. 1) veri‾c^and axiomele (B1) -(B7).. a doua.

(. (G3) (:. Ã) . ALGEBRE BOOLE aceast¸a lucrare. .1 De‾nit»ia 2 a algebrelor Boole . (G2) (. . . !:') . . . (. de asemenea. (. . Ã). .2. (. capitolul 7 (vedet»i. ((. ').CAPITOLUL 4. sistemul A2 de tautologii din prezentarea neformalizat¸a. capitolul 1): (G1) . 4. Â)) . Â)).

[(x . este o operat»ie binar¸a. B. y. x) = 1. 1 .. z)] . (y .2. veri‾c^and urm¸atoarele axiome: pentru orice x. z . (y .¡ De‾nit»ia 4. este o operat»ie unar¸a. unde . (A2) [x .1 O algebr¸a Boole este o structur¸a (B. !. (x . B. 1) . (A1) x . y) . z)] .

(A3) (y. y = 1 »si y . y) = 1. deci c¸a urm¸atoarea teorem¸a are loc: Teorema 4. atunci x = y. Vom demonstra ^³n aceast¸a subsect»iune c¸a cele dou¸a de‾nit»ii sunt echivalente.2 ¡ (1) Fie B =(B. (A4) dac¸a x . x¡) . (x .2.= 1. . x = 1.

¡ =(B. . S¸a de‾nim ®(B) def. y . ¡)x . y =(x ... 1) astfel: pentru orice x. y = x . B. y. !. def. 0. Atunci ®(B) veri‾c¸a (A1) -(A4). ¡ (1') Invers.^. 1) o algebr¸a veri‾c^and axiomele (B1) -(B7). _.

y = x .. y . S¸a de‾nim ‾(B) def.‾e B =(B. ¡ =(B. _. !. 1) astfel: pentru orice x. y =(x . x . y. 0.. B. Atunci . ^. y =(x . (4. ¡)¡¡)¡ (4. 1) o algebr¸a veri‾c^and axiomele (A1) -(A4).5) 0=1.4) x . y.

Demonstrat»ia va fi f¸acut¸a ^³n trei subsect»iuni: 2. Axiomele (B1) -(B7) implic¸a (A1) -(A4) 3. Axiomele (A1) -(A4) implic¸a (B1) -(B7) 4. . Aplicat»iile a »si ß sunt mutual inverse.‾(B) veri‾c¸a (B1) -(B7). (2) Aplicat»iile a »si ß sunt mutual inverse.

^. .2. consider¸am structura de algebr¸a Boole (B.4.2. Demonstrat»ie. (y .. 1) cu axiomele (B1) -(B7) »si vom demonstra c¸a (A1) -(A4) au loc. O DEFINITIE ECHIVALENT ¸67 ¸ A A ALGEBRELOR BOOLE 4. 0.2 Axiomele (B1) -(B7) implic¸a (A1) -(A4) ¡ In aceast¸a subsect»iune. (A1): x . x)= x. _.

(x. (y . z¡] . (y. x)=(x.(y. z¡] . (A2): [x . z)] = [x. x. y¡) . y= 1. y) . y . . [(x . [(x . x) . z)] . z)]. z)] = [x . y). y . [(x . z]=[x . (x . [(x.

y . z)] = [x . x . (y. x. [1 . z]= [x . z)] = [x . y)=(y . [y . y . z¡] . z) . z¡] . (x . z¡]= 1.x. (A3) (y. x. (y. [y. x¡) . x. z¡] . y . x¡)- .

x. adic¸a x = y »si y = x. (x . atunci x = y. 1 = 1. conform antisimetriei lui —.2. y)=1 . y = (y. 4. (x. x) . x. y)=(y. x. x = 1. y) . . (A4) dac¸a x . y = 1 »si y .3 Axiomele ..

consider¸am structura (B. Pentru aceasta. !.(A1) -(A4) implic¸a (B1) -(B7) ¡ In aceast¸a subsect»iune. x = 1 »si . Lema 4. 1) cu axiomele (A1) (A4 ) »si vom demonstra c¸a (B1) -(B7) au loc. y =1 implic¸a y =1. Demonstrat»ie..3 (MP) x =1 »si x .2. vom demonstra mai multe propriet¸at»i intermediare.

B: (A5) x . din (A4).2. (1 . Apoi. prin urmare y . pentru orice x. y.x . .4 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc. y = 1 implic¸a 1 . . Propozit»ia 4. obt»inem c¸a y = 1. din (A1). avem c¸a y . Pe de alt¸a parte. y) = 1. 1 = 1. z . y = 1.

(A6): Conform (A1). (x . 1 = 1. din (MP). [87]): (A5): Deoarece din (A1) avem 1 . (A se vedea [26]. (A7) dac¸a x .1=1. rezult¸a. . x =1 (re°exivitatea). c¸a x . 1) = 1. (A6) x . x . atunci x . y =1 »si y . Demonstrat»ie. z =1. z =1 (tranzitivitatea).

(x . x) . Dar. x)] . x) = 1. (x . conform (A2). x) = 1. x) . din (MP) din nou. (x . x)) . ((x . x)) . Atunci din (MP). (x . (x . conform (A1) din nou. x)] = 1.((x . x) = 1. [x . Rezult¸a. x . (x . c¸a . [(x .

y = 1 »si y . conform (A5). z = 1. (y . (A7): Fie x .x . z = 1. . rezult¸a. Deoarece y . c¸a x . x = 1. z) = 1.

z)] . z) = 1. ALGEBRE BOOLE Dar. (y . aplic^and (MP). Rezult¸a. conform (A2).CAPITOLUL 4. . [(x . z)] = 1. (x . [x . prin (MP) din nou. c¸a (x . (x . z = 1. y) . Deoarece x . De‾nit»ia 4. y) . rezult¸a.2. c¸a x . y = 1.5 .

(A4') dac¸a x = y »si y = x. pentru orice x . (4.6) x = y (. def. B. B.S¸a de‾nim pe B o relat»ie binar¸a = astfel: pentru orice x. atunci x . adic¸a = este re°exiv¸a. x . Atunci din (A6). y =1. y . (A4) »si (A7) obt»inem: (A6') x = x.

(A4'). .= y. Observat»iile 4. B.6 1) Din (A6'). pentru orice x. z . y . B. adic¸a = este tranzitiv¸a. atunci x = z. pentru orice x. y. rezult¸a c¸a relat»ia binar¸a = pe B este o relat»ie de ordine part»ial¸a. (A7'). adic¸a = este antisimetric¸a. (A7') dac¸a x = y »si y = z.2.

2) Proprietatea (A5) spune c¸a: (A5') x = 1. B. B: (A8) dac¸a x = y . pentru orice x . z.2. z . pentru orice x. atunci x . z. (A9) x . adic¸a 1 este cel mai mare element (ultimul element) al lui B. Propozit»ia 4. y = x . y.7 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc.

z) . (x . z.= y . (A11) y . z (. (A14) x . (x . z = (x . (A10) x = y . (A12) x . y) . y = (y . z. z)= y . z). y = x . x. (A13) dac¸a x = y. z = x . (y . z). atunci y .

adic¸a x . (A15) dac¸a x = y. Demonstrat»ie. (y . (x . (A se vedea [26] si [87]) (A8): Conform (A2). y. z)] = 1. z)] .. (x . (y . [x . y) . dac¸a x = y . z). z. z) = 1. . atunci z . x = z . [(x .

dar din (A9). y. avem x . y = x . obt»inem (x . atunci din (A8). (A9): rezult¸a direct din (A1). (x . z) = 1. (A10): =): dac¸a x = y . y = x . adic¸a x .atunci aplic^and (MP). z. z. y = x . atunci din (A7') obt»inem y . z. y) .

(=: rezult¸a prin simetrie.= x . avem y . (y . y) . adic¸a (A11) . (x . aplic^and (A7'). c¸a y . (y . z). (x . avem x . Pe de alt¸a parte. z. z = x . z = (x . y) . z). z). Rezult¸a. (A11): Din (A2). din (A9). z) = (x .

are loc. (A12) rezult¸a din (A11). . aplic^and (A10).

(x . z = x . y = 1. z) = 1.2. atunci din (A5'). Dac¸a x = y. z) . adic¸a x . z). obt»inem c¸a (y . z. O DEFINITIE ECHIVALENT ¸69 ¸ A A ALGEBRELOR BOOLE (A13): Din (A12). . y = (y . z) . x .4. (x . adic¸a y .

obt»inem c¸a x . rezult¸a. (x . din (A7'). . z) = (x . z). (x . y. (y . y) . Prin urmare. Pe de alt¸a parte. c¸a avem (x . z) = y . (x . z). (y . avem c¸a x . din (A13).(A14) Din (A2). y . deoarece din (A9) avem y = x .

obt»inem de asemenea c¸a y .z) = y . (x . Pe de alt¸a . adic¸a x . z). (x . (A15): Dac¸a x = y. z). z) = x . (x . conform (A4'). y)= 1. atunci din (A5). y = 1. (y . Prin urmare. avem c¸a z . (A14) are loc. Prin simetrie.

(z . avem c¸a [z . adic¸a z . . x) . Prin urmare. [(z .parte.2. B: (A16) y.8 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc. aplic^and (MP). (x . (z . y)] = 1. y. din (A2). obt»inem (z . Propozit»ia 4. x = z . y) = 1. pentru orice x. y)] . x) . x= . y .

Demonstrat»ie. = y. y. .x . y. y. (A20) (x¡)= x. x¡. x (A17) (a): Din (A9). (A19) x = (x¡). (A17) (a) x= x . (A16): Urmeaz¸a direct din (A3). (A18) (x¡)= x. x»si. din (A16). (b) x = x. y= x .

prin (A10). y. prin (A7'). (x¡)= . aplic^and (A7'). x. (A18): Din (A9) »si (A16) avem: (x¡)= (((x¡)¡)¡). obt»inem x= x . Prin urmare. ((x¡)¡)= (x¡). x. care prin (A8) ne d¸a (x¡). obt»inem (x¡)= (x¡). prin urmare. (A17) (b) este echivalent cu (A17) (a).y. (x¡)= x.

. (x¡)¡] = 1. x¡] . obt»inem (x¡). (A19): Din (A18). [((x¡)¡). prin urmare. [x . Pe de alt¸a parte. x. ((x¡)¡)= x¡. prin (A5'). Dar. aplic^and (MP). Prin urmare. (x¡)= 1. (x¡).(x¡). adic¸a ((x¡)¡). adic¸a (x¡)= x. prin (A6). din (A3). x = 1. x= 1. x .

B: (A21) x = (x . . (A22) 1 . .2. x = x. (x¡)= x. pentru tot»i x. y) . prin urmare. Propozit»ia 4. x = (x¡)¡. (x¡)= x »si din (A19). (A20): Din (A18). prin (A4'). y . y.9 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc.(x¡)= 1. adic¸a x = (x¡).

din (A10). x . x = (x . y) . y. . (A21): Din (A6'). Prin urmare. y este adev¸arat¸a. y = x .Demonstrat»ie.

s¸a observ¸a m c¸a. x)=1»si (b) (1 . x = 1.CAPITOLUL 4. avem (1 . trebuie s¸a demonstr¸am c¸a: (a) x . avem 1 = (1 . x) . ALGEBRE BOOLE (A22): Conform (A4). x) . din (A21). x. Pentru a demonstra (b). (1 . Intr-adev¸ar. (a) este adevarat¸a conform (A1). din (A5'). prin urmare.

.2.5) »si s¸a de‾nim dou¸a noi operat»ii pe B. x) . pentru tot»i x. adic¸a (b) este adev¸arat¸a de asemenea. al lui B prin (4. y = y- . ^. 0. B: ¡ (A23) x . _.4). x = 1. prin (4. . S¸a de‾nim un nou element. Propozit»ia 4. y .10 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc.

x= xsau. (A30) . ¡ (A26) x = y (. y= x. x. ¡ (A29) x . x = x. 0. x= x . echivalent.. (A25) 0=1. y. ¡ (A28) x= x . (A27) 0 = x. x. ¡ (A24) y.

y = y. x . y) . x. Demonstrat»ie. (A32) (x . (A34) x = y. (y . x = x (implicativ¸a). z)=(x .x. z. y =(x¡)- . (A33) x . y) . (x . y= y . y). x. ¡¡ (A31) x . ¡ (A23): Din (A20) »si (A16).

(y. x¡. prin . y. y= x . (A26): Din (A3). x= x . x . prin (A4'). y = y. x¡) . x¡ urmare. y »si din (A23). (A24): Din (A16). y) = 1 . y. (y¡)= y. (A25): 0= (1¡)= 1.. (x . din (A20). x.

¡ adic¸a x = y.»si din (A23). x= 1. adic¸a x . y = 1. . (x . Prin urmare. y) . x= 1. (y. adic¸a y. atunci y. adic¸a y= x. atunci x . y = 1. aplic^and (MP). dac¸a x = y. dac¸a y= x¡. x¡) = 1.

x= 1. (A25). (A25). avem x= x . ¡ (A29): Din (A9). ¡¡ (A28): Din (A24). x= 0(. 0=0. Dar. avem x .(A27): Din (A26). x= 1 este adev¸arat¸a. x= x. din (A5'). x=1 . (A22). 0 = x (. x¡. prin urmare 0 = x. din .

Rezult¸a c¸a x . avem ¡¡ x . 0) = (x . conform (A7'). Atunci s¸a ^³nlocuim x cu x. (A28). (x . x= x¡. (A2). prin (A4'). adic¸a ¡¡ x . (x .(A28). x= x . (A6). x= x¡. x= x. (A30): Din . 0) = 1 . (A22). x) .

x. (A24). avem x. ¡¡ (A31): Din (A20). [(x . y) . (y¡)= y. trebuie s¸a demonstr¸am: (a) x . (A32): Conform (A4). x = 1. (a) rezult¸a din . x] . y = x. y=(x¡). y= y . Intr-adev¸ar. x.(A20). y) . obt»inem x . (A24). x]=1»si (b) [(x .

(A1). Pentru a demonstra (b). ^³nt^ai s¸a observ¸am c¸a .

x = x. (A29) . y. y)= x. avem x= x . (A20). y) . avem x= x . (x . din (A26). Dar. y (.4. y)¡.2. prin (A17)(a). y)= (x¡)(. O DEFINITIE ECHIVALENT ¸71 ¸ A A ALGEBRELOR BOOLE (x . (x . (x . din (A24).

(A24). (x . z = z. prin (A24). Prin urmare. (y . (A34): Din (A21). (z. z =(x . x = x. y¡)= x . y) . (A33): (x . prin (A15). (x . y) . (A16). y)= x. (A20).¡¡ Acum. (x . (A14). y¡)= x . y¡). . x = x. z). obt»inem x.

11 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc. y(lege De Morgan). Demonstrat»ie. ¡¡ (A35): . Propozit»ia 4. y(lege De Morgan).2. y)= x. B: (A35) (x . y . y). . pentru tot»i x. y) .avem x = (x . y)= x. (x . y = y. (A36) (x .

din (A20). y)= ((x . y)=(x. (A36): (x .(x . y»si x. y)¡. y)»si x. y=(x. . . Demonstrat»ie. y¡)¡)= x . (y¡)¡)=(x. y¡. Suntem acum ^³n m¸asur¸a s¸a demonstr¸am c¸a (B1) -(B7) sunt ^³ndeplinite. y= x . din (A20). y=(x¡).

(B2): x . x = x (. x . y = y. y. x . y = y . x . x = x (. conform (A29). (x . y = y . x¡)=(x¡)= x. x.(B1): x . x. (A20). conform (A30). (x . x = x. x (. x¡)= x »si din (A29).

(x . z)= x . (B3): x . y)= z. din (B2). (y. (A30). (x . x. Dar. z)= x. y¡)=(y . y) . (y . (y.(. z = z . (y. conform (A31). z). (x . (x. y). y)= z. x¡)¡. z)= x. (z- . (x .

. (A31). prin (B2). z¡)=(x . z¡))¡. (y . (y . z)= x . (x . y¡))=(x . y)= z. din (A30). x . (A20). (y . (x . z¡))¡. y) . y). y¡)=(z . (z . din (A20).. (y . (A14). z = z . (A14). (x. (x . y¡))=(x .

(A20). x . y) . x = ((x.(B4): x . din (B2). x =(x. x¡)=(x¡)= x. y¡) . x =(x . y)=(x . x = x. (A32). y) . din (B2). y)=(x . (x . (A32). y) . (x . —) este . S¸a observ¸am c¸a din (B1) -(B4) rezult¸a c¸a (B. y) .

b. = b . implic¸a a . x . iar a = b »si a. a. . = b. y) . z) = (x . . y. a. b. prin urmare. y = x = x . trebuie s¸a demonstr¸am: (a) (x . (B5): Conform (A4').o latice. = b . a . z) . (y .

z = z »si y . (a) are . z). pentru a demonstra (a): deoarece x . (y . z = (x .. Intr-adev¸ar. z = z. z »si (b) (x . atunci (x ^z)_(y ^z) = x_y. atunci (x^z) _(y ^z) = z »si deoarece x ^z = x »si y ^z = y. z) . astfel. y) .

. [(x . (y . z)]. mai ^³nt^ai s¸a demonstr¸am (4.loc. z) . Pentru a demonstra (b).7) x . y = z .

x¡) . deoarece z . z)] = z . atunci (4. [(x . x¡) . x ¡) . . z) . (y . [z . (y . (y .CAPITOLUL 4.8) x . [(z . (y . ALGEBRE BOOLE (A14) Intr-adev¸ar. z¡)¡].7) este echivalent cu (4. [z . z¡)¡]= (z . y = (z .

c¸a (4. avem ¡)¡ (4. rezult¸a. (y .9) y = z . (y . obt»inem c¸a (z . x¡) . . z¡)¡] »si din (A9) avem y = (z . prin (A15).z ¡)¡]. Din (4. prin (A7'). [z . z. x¡) . x¡) .9). y. y = (z . Din (A34).10) y = (z .

avem x. (y . z¡). Rezult¸a. z¡)= (z . [z . (y . z¡)¡] »si din (A9). (y . z¡) . x¡) . . prin (A7'). x ¡) . (y . Din (A11). avem x = (y .11) x = (z .x ¡) . (A16). [z . c¸a (4. z ¡)¡]. x = x.

c¸a [(x . (y . [(x . z ¡)¡]. [(x . obt»inem (4.8). prin (A33). z) . y) .7) ^³nseamn¸a c¸a (x . z) . ¡¡)¡ . deoarece (4. z)] = 1. (y . Din (4. adic¸a (b) are loc. rezult¸a.11).7). deci (4. Acum. (z . z)]) = 1. z] . y) .[z .10) »si (4. (y .

1¡)=(x . x=(x . 0= x. 1=(x . x= x. 0=(x= x »si x . .(B6): x .2. x)=1= 0. x= 1 »si x . 0)= (x¡)= x. 4. (B7): x .4 Aplicat»iile a »si ß sunt mutual inverse Fie ®‾ ¡¡ .

x . 0. y =(x . y = x .. ^. y¡)= x . y¡)=(x. y. y = x. avem: x . _. 0. 1) ¡. !. 0 =1= 0. ^. y. B. _. 1) ¡. 1) Atunci pentru orice x. y . y =(x¡). (B..(B. a . deci ß . (B..

0. (B. ß =1(B. 1) Atunci pentru orice x. (B. B. y =(x¡). Invers.=1(B. 1) ¡.. 1) ¡.. y . y = x.!. avem: x . . _. ^. ‾e ‾® ¡¡ (B. deci a . . ). ._. y = x . .1).0.^.1). . y.

2.2 s-a terminat. .Cu aceasta. demonstrat»ia Teoremei 4. .

Dar exist¸a »si demonstrat»iile urm¸atoare: (ii) Din (A1). . (B..5).2. din (4. 1) cu axiomele (A1) -(A4) este o algebr¸a Boole. 1) este o algebr¸a Hilbert [26]. (A2). !.4.12 ¡ (i) Aceasta a fost o demonstrat»ie direct¸a c¸a o algebr¸a (A. !.2. (A3). O DEFINITIE ECHIVALENT ¸73 ¸ A A ALGEBRELOR BOOLE Observat»iile 4.

5). conform [14]. (A6').(A27). din (A32). 1) este o algebr¸a BCK-de st^anga. (B. (B. ea este implicativ¸a (vedet»i [64]). (iii) Din (A12). (4. r¸asturnat¸a [60]. prin urmare este o algebr¸a Boole. !. [62]. (A20). (A5'). —. (A4'). . —. ea este o algebr¸a Hilbert m¸arginit¸a care satisface proprietatea dublei negat»ii ((x¡)= x). (A21). prin urmare. din (4. (A27). [61].6). !.

conform [64]. 1) este o algebr¸a BCK-de st^anga. 0.0. m¸arginit¸a. .5 Principiul dualit¸at»ii pentru algebre Boole Principiul dualit¸at»ii pentru algebre Boole se formuleaz¸a ^³n funct»ie de de‾nit»ia folosit¸a a algebrelor Boole. 1) veri‾c^and axiomele (B1) -(B7)).2. r¸asturnat¸a. atunci Principiul . implicativ¸a. -Dac¸a se folose»ste De‾nit»ia 1 (ca structur¸a (B. _. 4. ^. deci este o algebr¸a Boole.

. cu ^. cu _. .. ^. 1) r¸am^ane valabil dac¸a peste tot ^³n cuprinsul s¸au schimb¸am pe . ¡ Structura (B. _.dualit¸at»ii pentru algebre Boole rezult¸a din principiul dualit¸at»ii pentru latici: ¡ "orice enunt¸ cu privire la algebra Boole (B. 0. ^. pe 0 cu 1 »si pe 1 cu 0". pe . _.

) astfel obt»inut se nume»ste enunt»ul (de‾nit»ie. propozit»ie. ^. Enunt»ul (de‾nit»ie. 1). _. propozit»ie.) dual al enunt»ului init»ial. ¡ -Dac¸a se folose»ste De‾nit»ia 2 (ca structur¸a (B.. 0.1. numit¸a al ¡ gebra Boole dual¸a a lui (B. teorem¸a etc. 1) veri‾c^and axiomele (A1) . 0) astfel obt»inut¸a este tot o algebr¸a Boole. teorem¸a etc.. !.

!.. cu !R (vedet»i (4. numit¸a . !R . 1) r¸am^ane valabil dac¸a peste tot ^³n cuprinsul s¸au schimb¸am pe . 0) astfel obt»inut¸a este tot o algebr¸a Boole. atunci Principiul dualit¸at»ii pentru algebre Boole este: "orice enunt¸ cu privire la algebra Boole (B.2)) »si pe 1 cu 0 (0=1¡)". .-(A4)). ¡ Structura (B.

Enunt»ul (de‾nit»ie. propozit»ie. !R . Avem deci urm¸atoarea de‾nit»ie 2 dual¸a: De‾nit»ia 4. . 0) veri‾c^and . 1).2. propozit»ie.. .) astfel obt»inut se nume»ste enunt»ul (de‾nit»ie.) dual al enunt»ului init»ial.13 [63]. teorem¸a etc. teorem¸a etc. [62] O algebr¸a Boole este o structur¸a ¡ B =(B.algebra Boole dual¸a a lui (B.

y. (A1-R) x !R (y !R x) = 0. z . (A2-R) [x !R (y !R z)] !R [(x !R y) !R (x !R z)] = 0. .urm¸atoarele axiome: pentru tot»i x. B.

ALGEBRE BOOLE (A3-R) (y!R x¡) !R (x !R y) = 0. (A4-R) x !R y = 0 »si y !R x = 0 implic¸a x = y. Teorema dual¸a Teoremei 4.3. Echivalent»a cu algebrele Boole S¸a amintim urm¸atoarele de‾nit»ii: De‾nit»iile 4. 4.3 Inele Boole.2 are loc.2.CAPITOLUL 4.1 .

— Se nume»ste semigrup unitar sau monoid unitar o algebr¸a A =(A. ¤. ¤) se nume»ste semigrup comutativ sau abelian sau monoid comutativ sau abelian dac¸a operat»ia * este comutativ¸a. ¤) de tip (2).e) de .— Se nume»ste semigrup sau monoid o algebr¸6 a A =(A. — (A. unde A = Ø »si operat»ia * este asociativ¸a.

3. unitare. pentru orice x . ¢. Exemplele 4.tip (2.0).3. adic¸a x * e = e * x = x. A. (Z. +. 1). ¤) este semigrup »si e este element neutru al operat»iei ¤.3 Se nume»ste grup o algebr¸a . unde (A. 0). ¢. (N. 0).2 (Z. 1) sunt semigrupuri comutative . +. De‾nit»ia 4. (N.

(g1) x +(y + z)=(x + y)+ z. 1. 1). 0) -^³n notat»ie aditiv¸a -de tip (2. astfel c¸a urm¸atoarele axiome sunt satisf¸acute: pentru tot»i x. . y. ¡1 In notat»ie multiplicativ¸a. z . ¢.G =(G. 0). G. un grup este o algebr¸a G =(G. (g3) x +(¡x)=0=(¡x)+ x. (g2) x +0= x =0+ x. +. ¡..

4 Fie (G. ¡. G. Propozit»ia 4.S¸a observ¸am c¸a ^³n unele materiale grupul este de‾nit. pentru tot»i x. ¢. Grupul se zice comutativ sau abelian dac¸a: (g0) x + y = y + x. +. 0) un grup. 0) -^³n notat»ia aditiv¸a -sau o algebr¸a (G. 1) -^³n notat»ia multiplicativ¸a. echivalent.3. +. y . . ca o algebr¸a (G.

1. +. ¢.5 Se nume»ste inel o algebr¸a (A. G. 0). 2. (g5) ¡0=0. +. pentru tot»i x . De‾nit»ia 4. 0) este grup abelian. ¢) este semigrup. 0) de tip (2. ¡. unde A 6si: = Ø » (a) (A.Atunci (g4) ¡(¡x)= x. ¡. (b) (A.3. (c) operat»ia — este distributiv¸a fat»¸a de operat»ia .

z . . (y + z) — x = y — x + z — x. A. y. x — (y + z)= x — y + x — z.+. adic¸a pentru orice x.

+. ca o algebr¸a (A.3. Un inel se nume»ste comutativ. echivalent. deoarece se consider¸a de‾nit»ia echivalent¸a a grupului ca o algebr¸a (A. Un inel se nume»ste unitar. dac¸a »si operat»ia de ^³nmult»ire — este comutativ¸a. 0). dac¸a . +. ¢. 0).4. INELE BOOLE. ECHIVALENT»A CU ALGEBRELE BOOLE 75 S¸a observ¸am c¸a ^³n unele materiale inelul este de‾nit.

un inel unitar este o algebr¸a (A. deci.semigrupul (A. ¡.3. A. 1) cu proprietatea c¸a x= x pentru orice x . ¢) este unitar. ¢. 0.1 Inele Boole De‾nit»ia 4. 0. 4. . +.6 Se nume»ste inel boolean sau inel Boole orice inel unitar A = 2 nota»tie 2 (A.3. ¡. +. 1). ¢.

A. Atunci pentru orice dou¸a elemente x.unde x= x — x. Lema 4. Din x+y =(x+y)2 = x2 +x¢y +y ¢x +y= x + x ¢y + y ¢x+y rezult¸a x — .3. y .7 Fie A un inel Boole. avem x + x =0 »si x — y = y — x. 2 Demonstrat»ie.

. 4.y + y — x = 0. se obt»ine x + x = x2 + x2 = 0. adic¸a z = ¡z. rezult¸a x — y = ¡(x — y)= y — x. A. Pentru orice z . vom avea z + z = 0. Lu^and z = x — y.2 Echivalent»a . Lu^and y = x.3.

algebre Boole -inele Boole Teorema 4.3.8 1) Fie A =(A, +, ¢, ¡, 0, 1) un inel Boole. S¸a de‾nim ‾(A) def. ¡ =(A, ^, _;, 0, 1), unde: def. def. def. x . y = x + y + x — y, x . y

= x — y, x = x +1. Atunci ‾(A) este o algebr¸a Boole. ¡ 1') Invers, ‾e A =(A, ^, _;, 0, 1) o algebr¸a Boole. S¸a de‾nim: ½(A) def. =(A, +, ¢, ¡, 0, 1), unde: def. def. def. x + y =(x

. y ¡) . (x . y);x — y = x . y, ¡x = x. Atunci ½(A) este un inel Boole. 2) Aplicat»iile ß »si . sunt mutual inverse. Demonstrat»ie. (1): S¸a demonstr¸am, de exemplu, asociativitatea operat»iei _: (x_y)_z =(x+y+x¢y)+z +(x+y +x¢y)¢z = x+y+z +x¢y+y¢x+z ¢x+x¢y ¢z = ::. = x .

(y . z).

CAPITOLUL 4. ALGEBRE BOOLE Vom mai demonstra c¸a x + 1 veri‾c¸a propriet¸at»ile complementului: x . (x +1) = x + x +1+ x — (x +1) = 2x +1+ x2 + x = 0+1+(x + x) = 1+0 = 1, nota»tie unde 2x = x + x, »si x . (x +1) = x —

(x +1) = x2 + x = x + x = 0. (1'): S¸a veri‾c¸am asociativitatea operat»iei +: (a + b)+ c = [((a . b¡) . (a. b)) . c¡] . [((a . b¡) . (a. b)). c]; calcul¸am separat: ((a . b¡) . (a. b)) . c=(a . b. c¡)

. (a. b . c¡) »si ((a . b¡) . (a. b)). c = ((a. b) . (a . b¡)) . c = [(a . a¡) . (a. b¡) . (a . b) . (b . b¡)] . c = ((a . b) . (a. b¡)) . c =(a . b . c) .

(a. b. c). Inlocuind mai sus, se obt»ine: (a + b)+ c =(a. b. c) . (a. b . c¡) . (a . b. c¡) . (a . b . c). Expresia obt»inut¸a este simetric¸a ^³n a, b, c, deci (a + b)+ c = a +(b + c). Veri‾carea celorlalte axiome

ale inelului Boole se face similar. (2): Prin calcule. . Caz particular. Fie algebra Boole P(X) a p¸art»ilor unei mult»imi X. Adunarea + a inelului Boole asociat ½(P(X)) este chiar diferent»a simetric¸a: A4B =(A B) . (B A), iar ^³nmult»irea — este intersect»ia: A n B. Exercit»iul 4.3.9 Fie A =(A, +, ¢, ¡,

0, 1) un inel comutativ »si unitar. Un element 2 e . A se nume»ste idempotent dac¸a e= e. S¸a not¸am cu B(A) mult»imea elementelor idempotente ale lui A. Pe B(A), s¸a de‾nim operat»ia urm¸atoare: pentru orice e, f . B(A), def. e . f = e + f 2(e — f).

S¸a se arate c¸a (B(A), ©, ¢, 0, 1) este inel Boole. 4.4 Subalgebre, homomor‾sme 4.4.1 Subalgebre. Exemple ¡ De‾nit»ia 4.4.1 Fie B =(B, ^, _;, 0, 1) o algebr¸a Boole. O submult»ime nevid¸a S a lui B se nume»ste subalgebr¸a Boole (pe scurt, subalgebr¸a) a lui B dac¸a S este ^³nchis¸a la operat»iile din

B, adic¸a dac¸a sunt veri‾cate axiomele urm¸atoare: pentru orice x, y . A, (a) x, y . S implic¸a x . y . S, (b) x, y . S implic¸a x . y . S, (c) x . S implic¸a x. S, (d) 0 . S,1 . S. Observat»iile 4.4.2

4.4. SUBALGEBRE, HOMOMORFISME (1) Fiecare din axiomele (a), (b), (d) rezult¸a din celelalte trei. Axioma (c) nu rezult¸a din celelalte. Intr-adev¸ar, consider¸am algebra Boole L2 »si S = f(0, 0), (1, 0); 2 (1, 1)g. S veri‾c¸a axiomele (a), (b), (d), dar nu este ^³nchis¸a la negat»ie. ¡¡ (2) Dac¸a S este subalgebr¸a Boole

a lui (B, ^, _;, 0, 1), atunci (S, ^, _;, 0, 1) este algebr¸a Boole, unde am notat tot cu ^, _, restrict»iile operat»iilor din B la S. Exemplele 4.4.3 ¡ (1) Dac¸a B =(B, ^, _;, 0, 1) este o algebr¸a Boole, atunci L2 = f0, 1g. B este subalgebr¸a a lui B. (2)

Dac¸a B este o algebr¸a Boole, atunci LN este subalgebr¸a a lui BN . 2 (3) Dac¸a X este un spat»iu topologic, atunci algebra Boole B(X) a p¸art»ilor lui X care sunt simultan ^³nchise »si deschise este subalgebr¸a a lui P(X). (4) L3 = L2 × L2 × L2 = f0, a, b, c, d, e, f, 1}

are ur ¸matoarele subalgebre: 2 S1 = f0, 1g, S2 = f0, c, d, 1g, S3 = f0, b, e, 1g, S4 = f0, a, f, 1g, S5 = L32 . Exercit»iul 4.4.4 S¸a se scrie un program pentru determinarea tuturor subalgebrelo r lui Ln 2 , n = 2. 4.4.2 Homomor‾sme. Exemple ¡A

¡B De‾nit»iile 4.4.5 Fie A =(A, ^A, _A;, 0A, 1A) »si B =(B, ^B, _B;, 0B, 1B) dou¸a algebre Boole. — Un homomor‾sm, sau mor‾sm, de algebre Boole sau boolean, de la A la B, este o funct»ie f : A ¡. B care satisface propriet¸at»ile urm¸atoare: pentru orice x, y . A, (H1) f(x ^A y)=

f(x) ^B f(y), (H2) f(x _A y)= f(x) _B f(y), (H3) f(x¡A )= f(x)¡B , (H4) f(0A)=0B, f(1A)=1B. — Un izomor‾sm de algebre Boole este un homomor‾sm de algebre Boole care este bijectiv. Dac¸a algebrele Boole A »si B sunt izomorfe, atunci vom nota A» = B. — Un endomor‾sm al algebrei Boole A este un homomor‾sm

f : A ¡. A. — Un automor‾sm al algebrei Boole A este un izomor‾sm f : A ¡. A. Observat»iile 4.4.6 (i) Fiecare din cele patru axiome (H1) -(H4) este implicat¸a de celelalte trei. De exemplu, (H4) este implicat¸a de (H1) -³ntr-adev¸6³nseamn¸a (H3): ^ar, S = Ø ^ac¸exist¸a x . S, deci x. S

»si deci x . x=0 . S »si x . x=1 . S. (ii) Un mor‾sm boolean f : A ¡. B veri‾c¸a urm¸atoarele propriet¸at»i legate de implicat»ia »si echivalent»a boolean¸a: pentru orice x, y . A, f(x !A y)= f(x) !B f(y), f(x $A y)= f(x) $B f(y). (iii) Orice mor‾sm de algebre Boole este

o aplicat»ie izoton¸a (p¸astreaz¸a ordinea), adic¸a, x —A y . f(x) —B f(y).

CAPITOLUL 4. ALGEBRE BOOLE Intr-adev¸ar, x —A y . x _A y = y implic¸a f(x _A y)= f(y)= f(x) _B f(y), adic¸a f(x) —B f(y). Propozit»ia 4.4.7 Dac¸a f : A ¡. B este un homomor‾sm de algebre Boole »si S este o subalgebr¸a Boole a lui A, atunci f(S) este o subalgebr¸a Boole

a lui B. In particular, imaginea, f(A), a lui A prin f este o subalgebr¸a Boole a lui B. Demonstrat»ie. Imediat. . Vom nota cu Boole categoria algebrelor Boole »si a mor‾smelor booleene. Exemplele 4.4.8 (Exemple de mor‾sme booleene) (1) Fie X, Y dou¸a mult»imi nevide »si f : X ¡. Y

o funct»ie oarecare. Funct»ia ©: P(Y ) ¡. P(X), de‾nit¸a de ©(C)= f¡1(C), pentru orice C . Y , este un mor‾sm boolean. (2) Fie P(X) algebra Boole a p¸art»ilor lui X. Consider¸am funct»ia F : P(X) ¡. LX , de‾nit¸a de ©(A)= ÂA, pentru orice A . X (unde ÂA este funct»ia caracteristic¸a 2 a lui A,

vedet»i capitolul 5). Atunci F este un izomor‾sm boolean. (3) Rombul este izomorf cu L22 . (4) Cubul este izomorf cu L32 . (5) Ne propunem s¸a determin¸am automor‾smele cubului. Int^ai, vom observa c¸a dac¸a f : A ¡. B este un izomor‾sm boolean, atunci: pentru orice x, y . A, x<y (. f(x) <f(y). Atunci,

dac¸a f este un automor‾sm al cubului, vom avea f(fa, b, cg)= fa, b, cg. Rezult¸a c¸a num¸arul de automor‾sme ale cubului este 8 (= num¸arul de permut¸ari ale unei mult»imi cu 3 elemente). Mor‾smul identic este unul din cele 8. S¸a vedem cum se determin¸a unul din celelalte. Presupunem c¸a f(a)= b, f(b)= c, f(c)= a. Atunci: f(x)= f(a

. b)= f(a) . f(b)= b . c = z, f(y)= f(a . c)= f(a) . f(c)= b . a = x, f(z)= f(b . c)= f(b) . f(c)= c . a = y. Bine^³nt»eles c¸a f(0) = 0 »si f(1) = 1. Exercit»iile 4.4.9 (1) S¸a se determine (eventual printr-un program) toate automor‾smele lui Ln

2 , n = 2. (2) S¸a se determine toate mor‾smele booleene de tipul: (a) f : L3 2 ¡. L2, (b) f : L3 2 ¡. L22 , (c) f : L2 2 ¡. L32 , (d) f : L2 3 ¡. L32 . Observat»ia 4.4.10 Fie f : L ¡. L. un mor‾sm din Ld(0, 1) (latici distributive

cu prim »si ultim element). Dac¸a x . C(L), atunci f(x) . C(L0), deci putem de‾ni C(f)= f jC(L): C(L) ¡. C(L0). Atunci C(f) este un mor‾sm boolean. Asocierea L . C(L), f . C(f) de‾ne»ste un functor contravariant C : Ld(0, 1) ¡. Boole.

4.5. ALGEBRE BOOLE C ^79 AT Lema 4.4.11 Fie f : A ¡. B un mor‾sm boolean. Sunt echivalente a‾rmat»iile: (1) f este injectiv, (2) Pentru orice x, y . A, avem: x = y (. f(x) = f(y). Demonstrat»ie. (1) . (2): Dac¸a f(x) = f(y), atunci f(x . y)= f(x) .

f(y)= f(x), deci x . y = x, de unde x = y. Este evident c¸a x = y . f(x) = f(y). (2) . (1): Dac¸a F (x)= f(y), atunci f(x) = f(y) »si f(y) = f(x), de unde x = y »si y = x; rezult¸a x = y. . Lema 4.4.12 Fie f : A ¡. B

un mor‾sm boolean. Sunt echivalente a‾rmat»iile: (1) f este injectiv, (2) f¡1(0) = f0g, (3) f¡1(1) = f1g. Demonstrat»ie. (1) . (3): f(x)=1= f(1) implic¸a x = 1. (3) . (1): f(x) = f(y) implic¸a f(x . y)= f(x) . f(y) = 1 implic¸a x . y =1 implic¸a x = y. Aplic^and Lema 4.4.11, rezult¸a

c¸a f este injectiv. (1) (. (2) se demonstreaz¸a analog. . Observat»iile 4.4.13 (i) Fie A, B dou¸a inele Boole »si ‾(A), ‾(B) algebrele Boole asociate. Dac¸a f : A ¡. B este un mor‾sm de inele unitare, atunci ‾(f)= f : ‾(A) ¡. ‾(B) este un mor‾sm boolean. (i') Fie A, B dou¸a algebre Boole

»si ½(A), ½(B) inelele Boole asociate. Dac¸a g : A ¡. B este un mor‾sm boolean, atunci ½(g)= g : ½(A) ¡. ½(B) este un mor‾sm de inele unitare. . poate fi privit ca un functor de la categoria algebrelor Boole la categoria inelelor Boole, iar ß un functor de la categoria inelelor Boole

la categoria algebrelor Boole. Functorii . »si ß stabilesc un izomor‾sm ^³ntre categoria algebrelor Boole »si categoria inelelor Boole. 4.5 Algebre Boole c^at 4.5.1 Filtre (ideale) »si sisteme deductive Am v¸azut c¸a . »si . sunt operat»ii duale »si c¸a implicat»iile . »si !R sunt operat»ii duale ^³ntr-o algebr¸a Boole. Corespunz¸ator lor, ^³n aceast¸a subsect»iune, vom studia not»iunile

duale de ‾ltru »si ideal »si not»iunile duale de !-sistem deductiv »si !R-sistem deductiv.

CAPITOLUL 4. ALGEBRE BOOLE De‾nit»iile 4.5.1 Fie B =(B, ^, _, , 0, 1) o algebr¸a Boole oarecare. (1) O submult»ime nevid¸a F a lui B se nume»ste ‾ltru dac¸a pentru orice x, y . B, (F1) x, y . F implic¸a x . y . F , (F2) x . F , x

= y implic¸a y . F . (1') Dual, o submult»ime nevid¸a I a lui B se nume»ste ideal dac¸a pentru orice x, y . B, (F1') x, y . I implic¸a x . y . I, (F2') x . I, x = y implic¸a y . I. Observat»iile 4.5.2 (i) Din (F2) rezult¸a c¸a 1

F . B. deoarece orice x . y . deoarece orice x . . F . y . (i') Din (F2') rezult¸a c¸a 0 . (ii) Pentru orice elemente x.. B. I. x. y . (ii') Pentru orice elemente x. F dac¸a »si numai dac¸a x . F veri‾c¸a x = 1. x. I veri‾c¸a x = 0. y .

¡ Unui ‾ltru F i se asociaz¸a idealul IF = fx x . iar unui ideal I i se asociaz¸a ‾ltrul FI = fxx . I dac¸a »si numai dac¸a x . F g. ‾ltrele lui B sunt ^³n corespondent»¸a biunivoc¸a cu idealele lui B.y . Ig. In acest fel. I. y . Conform .

¡ De‾nit»iile 4. al lui B este o submult»ime S . sau simplu un sistem deductiv cand nu este pericol de confuzie. 0. vom studia numai ‾ltrele unei algebre Boole. (1) Un !-sistem deductiv. _.. ^. 1) o algebr¸a Boole oarecare.5. propriet¸at»ile idealelor se vor obt»ine prin dualizare. B care .acestei observat»ii.3 Fie B =(B.

S. S »si x !R y . Propozit»ia 4.5.satisface propriet¸at»ile: (sd1) 1 . S. S implic¸a y . S implic¸a y . S. (1') Dual. un !R-sistem deductiv al lui B este o submult»ime S . S »si x . B care satisface propriet¸at»ile: (sd1') 0 . (sd2) x . y . (sd2') x .4 . S.

avem x = 1. Fie acum x. Deci Ø =6 F . Demonstrat»ie.(1) Filtrele lui B coincid cu !-sistemele deductive ale lui B. (1): Fie F un ‾ltru al lui B. B. (1') Idealele lui B coincid cu !R-sistemele deductive ale lui B. conform (F2). prin urmare 1 . . F . Fie x . F .

Deci. (x. (x . y) . y)= x . (x . Invers. y »si x . Rezult¸a. F .x . F este un !-sistem deductiv. aplic^and (F2). Atunci x . y . ‾e S . F . F . y = y. dar x . y)=0 . c¸a y . y)= x . (x . conform (F1).

Din (sd1). S. deci S este nevid¸a. y)) = 1. y . (x . Fie x. y)) = y. Avem c¸a y .un !-sistem deductiv al lui B. Intr-adev¸ar. S. (x . y)=1 . (x . avem c¸a 1 . (x . x. x) . (y. x. x. y)=(y. (x . y . .

prin urmare y . S. (x . S »si x = y. deci (F1) are loc. y . De aici rezult¸a c¸a x . Rezult¸a c¸a x . S. S. (x . S. Dar 1 .1 = 1. y)) . (x . din (sd2). Fie acum x . y) . .

5.1. y = 1. (1'): prin dualizare. Rezult¸a c¸a y . deci x . ALGEBRE BOOLE C ^81 AT Atunci x .8. S. deci S este un ‾ltru. din (sd1). S. Dar 1 . Astfel. 4. Corespondent»a ‾ltre -congruent»e ¡ . conform Propozit»iei 4. . S.4.5.2 Congruent»e. y . din (sd2). (F2) are loc de asemenea.

(C1) x ~ y.De‾nit»ia 4.y. O relat»ie de echivalent»¸a ~ pe B se nume»ste congruent»¸a a lui B dac¸a este compatibil¸a cu _. B. ^. ..5. 0.x. ~ y. x0) ~ (y . adic¸a dac¸a pentru orice x. x. (C2) x ~ . y0). ^. ¡. implic¸a (x .y. _.5 Fie B =(B. 1) o algebr¸a Boole.

x0) . atunci: (C4) x ~ y. implic¸a (x .6 (i) Condit»ia (C1) (sau (C2)) rezult¸a din celelalte dou¸a. ~ y. x. x0) ~ (y . implic¸a (x . y0). Observat»iile 4.y.5. x. (ii) Dac¸a ~ este o congruent»¸a a lui B. ~ y. ¡ (C3) x ~ y implic¸a x~ y.

!. (C4') x ~ y.~ (y . x. x. Dac¸a algebra Boole este de‾nit¸a echivalent ca o structur¸a (B. x0) ~ (y . y0). x. (C5') x ~ y. implic¸a (x . implic¸a (x !R x0) ~ (y !R y0). ~ y. ~ y. (C5) x ~ y. ~ y. y0). implic¸a (x $R x0) ~ (y $R y0). .

atunci ¡ congruent»a se de‾ne»ste echivalent ca o relat»ie de echivalent»¸a compatibil¸a cu !... Propozit»ia . !R . . 0).. atunci congruent»a se de‾ne»ste echivalent ca o relat»ie de echivalent»¸a compatibil¸a cu !R . ¡ Dac¸a algebra Boole este de‾nit¸a echivalent ca o structur¸a (B. 1).

0. ¡ Fiec¸arui ‾ltru F al lui B =(B. B. _..7 Filtrele unei algebre Boole B sunt ^³n corespondent»¸a bijectiv¸a cu congruent»ele lui B. de‾nit¸a astfel: pentru orice x. »F . F.4. y . x . x »F y (. y . Demonstrat»ie. . def. ^. 1) ^³i asociem urm¸atoarea relat»ie binar¸a.5.

F ). x . F .S¸a observ¸am c¸a x . Ar¸at¸am ^³nt^ai c¸a »F este o relat»ie de echivalent»¸a pe B: — Pentru orice x . (x . -S¸a demonstr¸am c¸a »F este o relat»ie de echivalent»¸a pe B »si c¸a este o congruent»¸a a lui B. y . F »si y . y . .

x =1 . y . x. deci x . x »F x rezult¸a din x . y = y . x »F y implic¸a y »F x. z . F . y . — Pentru orice x. y . deoarece x . F . B care veri‾c¸a x »F y »si y »F z. — Pentru orice x. B.B. y.

z .12) (x .. . y) . F . F . F . z) = x . y . y . x . z. trebuie s¸a ar¸at¸am c¸a x »F z. z . (y . S¸a stabilim inegalitatea (4.

z. Analog. y) . ALGEBRE BOOLE care va implica x . Deci (4. y¡) . z)=(x. . (y . z)=(x. (x .12) are loc. y) . z . Intr-adev¸ar. z) . (y. y¡) . (y . (y . rezult¸a z . (x . F . z) = x. z = x .CAPITOLUL 4.

y. . x. »F y0. F . . x. -S¸a demonstr¸am (C1): ‾e x »F y »si x. y . F . . F . . se observ¸a c¸a: 00) - . F . y. y . deci x . F .x . »F este o relat»ie de echivalent»¸a pe B. Deci. x . deci x »F z.

y. y0) (x . (y . (x . (x. (y . y . x0) . y . y0) = (x. y0). =(x . F »si analog. y0. (x= (x. y0) . Folosind aceast¸a inegalitate. x0¡) . y . y=(x0) . x0) . y) .. (x0. y0) . y) . (y . se obt»ine (x .

(C3) este adev¸arat¸a.. -S¸a demonstr¸am (C3): deoarece x . vom avea: x »F y implic¸a x»F y¡. astfel. Invers. (C1) este adev¸arat¸a. Deci. -(C2) se demonstreaz¸a similar. y = x. astfel. x0) . deci (x . y¡. »F este o congruent»¸a a lui B. ‾ec¸arei . x0) »F (y . y0). F .

adic¸a . -S¸a demonstr¸am (F1): x. B x ~ 1g. F ». S¸a ar¸at¸am c¸a F ~ este un ‾ltru al lui B. -F ~ este nevid¸a. deorece 1 ~ 1 implic¸a 1 . = fx . F .congruent»e ~ a lui B ^³i asociem submult»imea lui B de‾nit¸a astfel: F ~ def. y .

y = y. y) ~ (1 . F ~ . care implic¸a (y = x . 1 = 1). y . y = 1). adic¸a y . adic¸a x . F ». y ~ 1 implic¸a (x . y) ~ (1 .x ~ 1. deci x ~ 1 »si x . -S¸a demonstr¸am (F2): ‾e x . x = y.

F ~ este un ‾ltru al lui B.. de‾nite astfel: ©(F ) def. »F . . F ~ . FB. F ». pentru orice F 2FB si ª(») def. Deci. Dac¸a FB este mult»imea ‾ltrelor lui B »si CB este mult»imea congruent»elor lui B. CB »si ª: CB ¡. atunci consider¸am aplicat»iile: ©: FB ¡.

pentru orice = »= ». Trebuie ar¸atat c¸a F »si . adic¸a ª(©(F )) = F »si ©(ª(»)) =~ . CB. Atunci F »F . F »F »si ~ 7 . »F 7 . F ~ 7 . »F ~ . sunt inverse una alteia. S¸a observ¸am c¸a F 7 .

y . F ~ »si y . F } = fx x . F } = F. B. y .= fx x »F 1} = fx x . x »F ~ y este echivalent cu x . F ~ . unde pentru x. x . Vom demonstra c¸a ~ = »F ~ . 1 .

analog. -dac¸a x ~ y.. Rezult¸a x . (y . F ~ »si y . y . x) ~ 1. y) ~ 1 »si. y . deci . F ». F ~ »si y . atunci (x . -dac¸a x . F ». y) ~ (y . x . x . deci (x . 1). deci x »F ~ y.

(x .4 »si 4. y)) ~ (x .5. y) ~ y. (x . y) ~ 1 »si (y . rezult¸a c¸a (x .5. (x . obt»inem urm¸atorul corolar: . . x) ~ 1. deci x ~ y. analog. y = x . 1= x) »si.7. Din Propozit»iile 4.

5.5.9 Fie algebra Boole P(X).8 !-sistemele deductive ale lui B sunt ^³n corespondent»¸a bijectiv¸a cu congruent»ele lui B.4.5. S¸a se arate c¸a p¸art»ile co‾nite (= p¸art»ile ce au complementarele ‾nite) formeaz¸a un ‾ltru »si s¸a se determine congruent»a asociat¸a.3 Algebre . 4.5. ALGEBRE BOOLE C ^83 AT Corolarul 4. cu X in‾nit¸a. Exercit»iul 4.

. B. x=F = . ^. s¸a form¸am clasele de echivalent»¸a: ‾e x=F clasa de echivalent»¸a a lui x . 0.Boole c^at ¡ Fie F un ‾ltru al algebrei Boole B =(B. adic¸a def. Deoarece »F este o relat»ie de echivalent»¸a pe B. 1) »si »F relat»ia de congruent»¸a asociat¸a lui F prin Propozit»ia precedent¸a. _.

B y »F xg. x »F y.fy . B=F »si y=F . Dac¸a x=F . Bg. B=F = fx=F x . adic¸a mult»imea tuturor claselor de echivalent»¸a: def. S¸a de‾nim pe mult»imea c^at. B=F . atunci x=F = y=F . Fie B=F = B=»F mult»imea c^at. B=F .

y)=F . def. Conform propriet¸at»ilor congruent»ei »F . y)=F . cele trei operat»ii sunt bine de‾nite (adic¸a nu depind de . urm¸atoarele operat»ii. y=F =(x . ^. ¡: pentru orice x=F . (x=F )def. y=F . notate tot cu _. y=F =(x . x=F .. B=F . =(x ¡)=F . x=F . def.

reprezentant»ii claselor). B x »F 1} = fx . def. B x . B x . S¸a de‾nim de asemenea elementele: def. B=F . 1=F = fx . F } = fx . 0=F = fx . 1 . F } = . B x »F 0g.

B=F . numit¸ a algebra Boole c^at a lui B prin ‾ltrul F . Atunci avem urm¸atorul rezultat: ¡ Propozit»ia 4. ^.5. _.F . 0=F . de exemplu. Trebuie demonstrat c¸a (B1) -(B7) au loc..10 Structura (B=F . 1=F ) este o algebr¸a Boole. prima egalitate din . S¸a demonstr¸am. Demonstrat»ie.

x=F = x=F . B=F . B=F . F .(B1): Pentru orice x=F . (x . x)=F = x=F . Fie x=F . x=F = x=F . x=F = x=F . x) . x=F . x) »F x . Intr-adev¸ar. element ‾xat. . s¸a demonstr¸am c¸a x=F . x . (x . altfel arbitrar. (x . x=F .

deci x .G. conform (B1) din de‾nit»ia algebrei Boole B. conform (P. ceea ce este ^³ntotdeauna adev¸arat.) . 1 . F . x = x.dar x . x . F . Rezult¸a.

. atunci B=F = B=B = fB} este o algebr¸a Boole cu un singur element. Corolarul 4. c¸a pentru orice x=F .11 Surject»ia . B=F .CAPITOLUL 4. x=F = x=F este adev¸arat¸a. La fel se demonstreaz¸a restul propriet¸at»ilor. S¸a observ¸am c¸a dac¸a F = B. x=F .5. ALGEBRE BOOLE (Principiului Generaliz¸arii).

de‾nit¸a astfel: pentru orice x . B.canonic¸a p = pF : B ¡. Propozit»ia 4.12 Fie F un ‾ltru al algebrei Boole B »si ‾e B=F algebra Boole ~ c^at. este un homomor‾sm de algebre Boole. Fie U un ‾ltru al algebrei .5. p(x) def. = x=F . B=F .

~ Atunci exist¸x = p(x) .Boole c^at »si ‾e » ~ U = p ¡1( U)= fx . Atunci U este ‾ltru al algebrei Boole B »si F .. B p(x) 2Ug. Demonstrat»ie. » ~ U = . U.

deci U = .p(y) 2U.2U. y . rezult¸a c¸a ~ p(x) .. U. Cum U este ‾ltru. » ~ (F1): Fie x.: U 6 = . p(y)= . Atunci p(x). U »si deci a b U este ‾ltru. deci x .

Deci. Cum U este ‾ltru. x .p(x . U. U »si x = y. F . ~ rezult¸a c¸a p(y) 2U. y) 2U. Atunci p(x) 2U »si p(x) = p(y). Atunci y . U: Fie x . y . conform (F1). » ~ (F2): Fie x . U . din (F2).

Observat»ia 4. 1 . F . deci p(x)= xb= b1 2U. 1=(x . pentru c¸a x . 1) . x)= ~ 1 .5. F . U= . Rezult¸a c¸a x »F 1. (1 .13 ~ U = F (. . deci x .. x = x. U. Atunci x .

Fie » ~ U= p(U ). Demonstrat»ie. Atunci U este ‾ltru al algebrei Boole c^at B=F . Invers.14 Fie F.5.fb1} = fF g. U. avem urm¸atorul rezultat. unde p : B ¡. U ‾ltre ale algebrei Boole B astfel ^³nc^at F . Propozit»ia 4. B=F . » ~ .

U 6.. ~ ~ (F1): Fie xb= p(x). y . . U ~ Rezult¸a c¸U6 a= . deci U 6. p(U) = U.: = U este ‾ltru. yb= p(y) 2U. »si xb= p(x) .. Deci x. deci exist¸ =a x .

y . p(y)= p(x . y = p(x) . rezult¸a din (F2) c¸ = p(y). (F2): Fie xb= p(x) 2U »si p(x)= xb= beste ‾ltru. b »si U ‾ind ‾ltru. Deci x . y) 2 U. U »si x = . rezult¸a din ~ (F1) c¸a x .U Atunci xb. U.

y = p(y) 2U. Cum U y ~ Atunci bAcum putem enunt»a urm¸atoarea teorem¸a. U. a y .y. .

ALGEBRE BOOLE C ^85AT Teorema 4.5. de‾nit¸a astfel: pF (x)= x=F .4. Fie algebra Boole c^at .15 Fie F.5. unde pF : B ¡. U »si ‾e ~ U= pF (U)= fpF (x) x . U ‾ltre ale algebrei Boole B cu F . B=F este surject»ia canonic¸a. U g.

~ U de‾nit¸a astfel: pU (x)= x=U . Atunci izo: (B=F )= » = B=U : ~ U Demonstrat»ie.(B=F ) »si algebra Boole c^at B=U cu pU : B ¡. B=U . g dou¸a aplicat»ii de‾nite astfel: f . Fie f.

. x .. g Ã. x=U : (x=F )= ~ U Avem x=F = fy . F g. ~ (x=F )= = fy=F y=F » ~ U x=F . B y . B y »F x} = fy .

} = fy=F y=F . B y . Ug. x)=F 2U= pF (U)g. x . S¸a demonstr¸am c¸a . x=F 2U} = ~ U ~ fy=F (y . B y »U x} = fy . x=U = fy . f este injectiv¸a: Presupunem c¸a x=U = y=U .

y .13) are loc. F .(4. . Atunci: -dac¸a y . F . atunci (4. U . x »U y (. -dac¸a y .13) (x=F )= =(y=F )= » » . atunci y »F x. x . U U Dar x=U = y=U (. deci y=F = x=F »si. x .

x)= pF (y) . deci (4.13) are loc. B=U . atunci (y . U \ F . pF (x)= y=F . x=F ~ U f este surjectiv¸a: Fie x=U .x . x)=F = pF (y . Rezult¸a c¸a y=F » x=F . ~ 2 U.

. B. prin urmare exist¸a y =(x=F )= . Exist¸a x . B=F . . (B=F )= »si f(y)= f((x=F )= )= x=F » » ~ U U U x=U . Deci . astfel ^³nc^at pU (x)= x=U . Propozit»ia .

16 Fie f : B ¡. Demonstrat»ie. pentru orice x .4. (2): Not¸am F = f¡1(1) »si de‾nim funct»ia g : B=F ¡. B f(x)=1} este un ‾ltru al lui B. (1): Imediat.5. B. f(B). (1) f¡1(1) = fx . (2) f(B) este o subalgebr¸a a lui B0. izomorf¸a cu B=f¡1(1). un mor‾sm boolean.

B. prin: g(x=F ) def.. . = f(x).

y .CAPITOLUL 4. ALGEBRE BOOLE De‾nit»ia lui g nu depinde de reprezentant»i: x=F = y=F implic¸a x . F implic¸a f(x) . O veri‾care simpl¸a arat¸a c¸a g este mor‾sm boolean. f(y)= f(x . Conform implicat»iilor: g(x=F ) = 1 implic¸a f(x) = 1 implic¸a x . y) = 1 implic¸a f(x)= f(y). F implic¸a x=F .

dac¸a G este un ‾ltru al lui B. un mor‾sm boolean surjectiv. atunci f(F ) este un ‾ltru al lui B0. Surjectivitatea lui g este evident¸a. atunci f¡1(G) este un ‾ltru al lui . B. Dac¸a F este un ‾ltru al lui B. rezult¸a c¸a g este injectiv¸a. .17 Fie f : B ¡.5.=1=F . Exercit»iul 4. .

4 . 4. Exercit»iul 4. G.18 Fie F.5. sunt ^³n corespondent»¸a bijectiv¸a cu ‾ltrele lui B ce includ pe f¡1(1).B. G} este un ‾ltru al lui B=F »si algebrele Boole (B=F )=(G=F ) »si B=G sunt izomorfe. Atunci G=F = fx=F x . G dou¸a ‾ltre ale lui B astfel ^³nc^at F . Filtrele lui B.5.

0. . Lema 4. De‾nit»ia 4.5. atunci ‾ltrul generat de X este intersect»ia ‾ltrelor ce includ pe X.5..19 Orice intersect»ie de ‾ltre ale lui B este un ‾ltru. Cu alte cuvinte. ^.Filtre generate de o mult»ime ¡ Fie B =(B.20 Dac¸a X este o submult»ime a lui B. _. 1) o algebr¸a Boole.

Vom nota cu [x) ‾ltrul generat de fxg. Vom nota cu [X) ‾ltrul generat de X. Observat»ia 4. [x) se va numi ‾ltrul principal generat de x.21 Un ‾ltru F este ‾ltrul generat de X dac¸a el veri‾c¸a : .5.‾ltrul generat de X este cel mai mic ‾ltru (^³n sensul incluziunii) ce include pe X.

X. Demonstrat»ie. . atunci [X)= fa .(a) X .:::. N* »si x1. (b) G ‾ltru. B exist¸a n .5. Este evident c¸a ‾ltrul generat de mult»imea vid¸a este f1g. . ::. x1 .xn .. Propozit»ia 4.22 Dac¸6 a X = . xn = ag. G. X . F . G =. F .

b . .:::. deci a . Ar¸at¸am c¸a F este ‾ltru.Fie F mult»imea din dreapta. F .y1. . Rezult¸a x1 . xn = a. F . X astfel ^³nc^at x1 .xn.ym . ym = a .:::. :::xn . atunci exist¸a x1. y1 . b. ::. b . . ::. Dac¸a a. ym = b. Axioma (F2) . ::. y1 .

de unde a .este evident veri‾cat¸a. ::. A rezultat F . X astfel ^³nc^at x1 . .:::. Atunci x1. G. F . Presupunem c¸a G este un ‾ltru ce include pe X.xn . atunci exist¸a x1. F . xn . ::. deci x1 . G. G. . .xn .:::. Dac¸a a . Se observ¸a c¸a X . xn = a.

Deci. . [X)= F .G. .

5.4. Lema 4. ::.6. B.23 [x)= fa x = ag.5.5. atunci [F [fxg)= fa exist¸a e . Corolarul 4. .5. Corolarul 4. TEOREMA DE REPREZENTARE A LUI STONE Corolarul 4. x = ag.26 Intr-o algebr¸a .25 Dac¸a F este un ‾ltru »si x .:::. F. e . xn).24 [fx1.xng)=[x1 .

x . a (.b . [x) (. Observat»ia 4. b. x . b . [x). a . a = b.Boole ‾nit¸a orice ‾ltru este principal. x = . b = a (.27 S¸a determin¸am congruent»a asociat¸a unui ‾ltru principal [x): a »[x) b (. a .5. x = a . a . x = b .

atunci . nu de ‾ltru. congruent»ele »si algebrele Boole c^at corespunz¸atoare. x.5.b . Dac¸a S este un !-sistem deductiv al lui B. Exercit»iul 4.. not»iunea natural¸a este de !-sistem deductiv.29 Intr-o algebr¸a Boole de‾nit¸a echivalent ca o structur¸a ¡ B =(B.5. 1).28 S¸a se determine toate ‾ltrele cubului. Observat»ia 4. !.

def. y=S =(x . 4. B x »S 1} =1=S = S. y)=S.algebra Boole c^at este de‾nit¸a echivalent astfel: ¡ (B=S. 1=S = S). !.. unde def. (x=S)def. =(x ¡)=S.6 Teorema de reprezentare a lui Stone . x=S . 1=S = fx .

Acest rezulta t ocup¸a un loc central ^³n teoria algebrelor Boole »si are numeroase aplicat»ii ^³n logic¸a. topologie. calculul probabilit¸at»ilor etc.Scopul acestei sect»iuni este de a demonstra c¸a orice algebr¸a Boole este izomorf¸a cu o algebr¸a Boole ale c¸arei elemente sunt p¸art»i ale unei mult»imi. Instrumentul principal folosit ^³n demonstrat»ie este conceptul de ultra‾ltru (= ‾ltru maximal). .

.

^.1 Un ‾ltru F al lui B este propriu dac¸6 a F = B. 0.CAPITOLUL 4.6.6. Observat»ia 4.1 Ultra‾ltre (= ‾ltre maximale) ¡ Fie B =(B.6. De‾nit»ia 4. _.2 F este propriu dac¸a »si numai dac¸a 0 6 . 1) o algebr¸a Boole. Intr-adev¸ar.. dac¸a . ALGEBRE BOOLE 4. F .

am avea F = B: contradict»ie. F . ar rezulta c¸a x . Mult»imea ‾ltrelor proprii ale lui B este ordonat¸a ^³n raport cu incluziunea. F .6. De‾nit»ia 4. atunci deoarece orice element x .3 Un .prin absurd 0 . F . deci B . B. cum avem »si F . B veri‾c¸a 0 = x.

atunci U = F . adic¸a este un ‾ltru propriu U al lui B cu proprietatea c¸a pentru orice ‾ltru propriu F . dac¸a U . F .6.ultra‾ltru sau ‾ltru maximal este un element maximal al mult»imii ‾ltrelor proprii.4 (1) Dac¸a X este . Vom nota cu Spec(B) mult»imea ultra‾ltrelor lui B. Exemplele 4.

[e2). 0.. X x . 1). [en) sunt ultra‾ltrele lui B. 0. 0). X..:::.o mult»ime nevid¸a »si x .:::... A} este un ultra‾ltru al P(X). (2) Dac¸a B = Ln »si e1 = (1. 1. . atunci Ux = fA .:::. e2 = (0.. . . 2 atunci ‾ltrele principale [e1). 0).. en = (0.

. exist¸a un ultra‾ltru U.In cazul algebrelor Boole in‾nite. Urm¸atorul rezultat poart¸a numele de Teorema de existent»¸a a ultra‾ltrului. Teorema 4.5 (Teorema de existent»¸a a ultra‾ltrului) Pentru orice ‾ltru propriu F . demonstrarea existent»ei ultra‾ltrelor (altel e dec^at cele din exemplul (1) precedent) impune invocarea axiomei lui Zorn.6. U. Demonstrat»ie. Fie . astfel ^³nc^at F .

Vom ar¸ata c¸a (P. Vom demonstra c¸a G este un ‾ltru propriu.mult»imea ‾ltrelor proprii ale lui B ce includ pe F . P. Evident. Fie (Fi)i2I o familie total ordonat¸a de ‾ltre din P: pentru orice i. Fi. Not¸am G = Si2I Fi. j . I. Dac¸a . F . µ) este inductiv ordonat¸a. Fi . Fj sau Fj .

de exemplu. Atunci G este un majorant al familiei (Fi)i2I . deci x . G. astfel ^³nc^at x . j . Fi »si y . G. Putem presupune. Fj . atunci exist¸a i.x. y . I. y . Fj . Fj . Atunci x. c¸a Fi . Fj . A doua proprietate din de‾nit»ia ‾ltrului se veri‾c¸a imediat. y .

7 Un ‾ltru propriu F al lui B se .6. Demonstrat»ie. Corolarul 4. De‾nit»ia 4. atunci exist¸a un ultra‾ltru U astfel ^³nc^at x . .6. µ) este inductiv¸a.»si (P. rezult¸a existent»a unui ultra‾ltru U ce include pe F . U. . Aplic^and axioma lui Zorn.5 ‾ltrului F =[x). Se aplic¸a Teorema 4.6.6 Dac¸a x 6=0.

x . F implic¸a x . F. y . y . B. F sau y . .nume»ste ‾ltru prim dac¸a pentru orice x.

8 Fie F un ‾ltru propriu al lui B. (iv) Algebra Boole c^at.6. B. (ii) F este ‾ltru prim. TEOREMA DE REPREZENTARE A LUI STONE Propozit»ia 4.6. Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: (i) F este ultra‾ltru. . avem x . F . B=F .4. este izomorf¸a cu algebra Boole canonic¸a. F sau x. (iii) Pentru orice x .

Demonstrat»ie. 1g. y 6 .L2 = f0. deci exist¸a x. F . [F [fyg) . F . (i) =. dar x. [F [fxg) »si F . [F [fyg) arat¸a c¸a ‾ltrele [F [fxg). Atunci incluziunile stricte: F . (ii): Presupunem prin absurd c¸a F nu este prim. B astfel ^³nc^at x . y . y .

F astfel ^³nc^at a . (x .5. y)=(a . deci cont»in pe 0. din 0 . b) . exist¸a b .nu sunt proprii. (b . x) . x = 0. y = 0. (a . Atunci 0=(a .25. Analog. F cu b . [F [fxg) rezult¸a existent»a unui element a . b) . Folosind Corolarul 4. y) .

F este prim. Cum a . b. F (prin ipotez¸a). rezult¸a c¸a 0 . b . y . (ii) =. (i): Presupunem . a . F .. F ) »si x . F : contradict»ie. b . (iii) =. y. (x . x=1 . (iii): Din x . Deci. y). x . F (din a.

Folosind ipoteza (iii).9 Un ‾ltru propriu . F . Atunci exist¸a x . Echivalent»a (i) (. G »si x 6 .prin absurd c¸a exist¸a un ‾ltru propriu G astfel ^³nc^at F . F . deci 0= x . (iv) este l¸asat¸a ca exercit»iu. Exercit»iul 4. x.6. . G. G: contradict»ie. Deci. G. x. F este ultra‾ltru.

10 Fie B o algebr¸a Boole »si F. B.F este ultra‾ltru dac¸a »si numai dac¸a pentru orice x. Observat»ia 4. U ‾ltre ale lui B. Atunci ~ -B=F este algebra Boole c^at cu pF : . avem x . F sau y .6. y . cu F . x . U. y . F .

6. Teorema 4. U 4. U nu este ultra‾ltru.2 Teorema de reprezentare a lui Stone Suntem acum ^³n m¸asur¸a s¸a demonstr¸am Teorema de reprezentare a lui Stone.B ¡.6.11 (Teorema de reprezentare a lui Stone) Pentru orice . -(B=F )=~ este algebra Boole c^at diferit¸a de f0. B=F »si U= pF (U). 1} (.

P(X) funct»ia de‾nit¸a astfel: pentru orice x . . d : B ¡. P(X). iar d : B ¡. Vom lua X = Spec(B).algebr¸a Boole B. B. X x . d(x) def. mult»imea tuturor ultra‾ltrelor lui B. Demonstrat»ie. = fU . exist¸a o mult»ime nevid¸a X »si un homomor‾sm de algebre Boole injectiv.

Ug. .

d(x . ALGEBRE BOOLE Pentru orice x. d(x) sau U . y) (. y . x . . U (.CAPITOLUL 4. d(y) (. U (U este prim) (. B »si pentru orice ultra‾ltru U. d(x) . x . U . avem echivalent»ele: U . U sau y . U . d(y). y .

U (. x 6 . y) (. d(y) (.8 (iii)) (. U . d(x) n d(y). d(x¡) (.6. U (Propozit»ia 4. U . U 6 . U (U este ‾ltru) (. x. y . U . d(x) »si U . x . x . U (. U . d(x) (. d(x . U »si y .U .

d(x . d(x¡)= Cd(x). ceea ce arat¸a c¸a d este un mor‾sm boolean. atunci exist¸6 a un ultra‾ltru U astfel ^³nc^at x . Dac¸a x = 0.. y)= d(x) n d(y).6). Cd(x). deci U . Am ar¸atat c¸ =a d(x)= .6.. d(y). d(x) »si d(x) 6. U (Corolarul 4. Am demonstrat c¸a: d(x . y)= d(x) .

4.12.12 Pentru orice algebr¸a Boole B. Cum P(X) »si LX sunt algebre Boole izomorfe. d este injectiv.)= f0g. deci d¡1(. Aplic^and Lema 4.6. Teorema de reprezentare a lui 2 Stone cap¸at¸a »si urm¸atoarea form¸a: Teorema 4.Ø implic¸a x = 0. exist¸a o mult»ime nevid¸a »si un mor‾sm boolean injectiv d : B .

Observat»iile 4. Observat»ia 4.¡. LX 2 . rezult¸a c¸a Teorema lui Stone se poate enunt»a »si astfel: "Orice algebr¸a Boole este izomorf¸a cu o subalgebr¸a a unei algebre Boole de mult»imi". d(B) µP(X) este o biject»ie (era inject»ie »si acum este »si surject»ie).6.6.14 (1) Teorema 4.11 reduce calculul .6.13 Deoarece d : B ¡.

1) o ..7 Algebre Boole atomice ¡ Fie B =(B.boolean ^³ntr-o algebr¸a Boole oarecare la calculul cu mult»imi. (b) apoi. calculul^³n LX se reduce la calculul ^³n L2 (operat»iile se fac pe componente).12 reduce calculul boolean ^³ntr-o algebr¸a Boole oarecare la: (a) ^³nt^ai. la calculul ^³n LX 2 . (2) Teorema 4. 2 4.6. _. 0. ^.

7. De‾nit»iile 4.1 .algebr¸a Boole.

7.2 . exist¸un atom a. astfel ^³nc^at a = x. Exemplele 4.4. — Algebra Boole B se nume»a dac¸6a ste atomic¸a pentru orice element x = 0.7. ALGEBRE BOOLE ATOMICE — Un element nenul a al lui B se nume»ste atom dac¸a 0 = x = a implic¸a x =0 sau x = a.

atomii sunt fxg. Demonstrat»ie.:::. X.:::.7. P(X) este atomic¸a. Orice »sir strict descresc¸ator a0 >a1 > ::.(1) In algebra Boole P(X). 0. 0. 1. Evident.:::. . 2 Lema 4. 0). x .. e2 = (0. atomii sunt e1 = (1... > . en = (0. (2) In Ln. 0).3 Orice algebr¸a Boole ‾nit¸a este atomic¸a. 1).

> 0 este ‾nit.4 Dac¸a B este o algebr¸a Boole atomic¸a »si (ai)i2I este mult»imea atomilor s¸ai. . I. atunci _i2I ai =1. Presupunem prin absurd c¸a exist¸a un majorant b al familiei (ai)i2I diferit de 1: ai = b< 1 pentru orice i .an > ::. Propozit»ia 4. Demonstrat»ie.7. Atunci b6si cum B .

ej = 0. I) astfel ^³nc^at aj = b¡.5 O familie (ei)i2I de elemente din B se nume»ste partit»ie dac¸a: (1) ei . (2) .7. exist¸a un atom aj (j . . rezult¸a aj = b^b= 0: contradict»ie. Cum aj = b.este atomic¸ =0»a. De‾nit»ia 4. pentru orice i 6 = j.

atunci mult»imea faigi2I a atomilor lui B formeaz¸a o partit»ie.6 Dac¸a B este atomic¸a. = 0 ^De‾nim B(a) def. Condit»ia (2) este dat¸a de Propozit»ia 4. .7. B x = ag. Exemplul 4. = fx . iar (1) rezult¸a direct din de‾nit»ia atomului.4. Fie a 6³n B._i2I ei = 1.7.

Dac¸a x . a. Pentru orice x . »si ^.Observ¸am c¸a B(a) este ^³nchis¸a la .7 (B(a). x »a = x . 0.7. » Lema 4. B(a). introduc^and astfel o operat»ie unar¸a ~ = »a pe B(a). de‾nim def. _.. » Demonstrat»ie. ^.a) este o algebr¸a Boole.

atunci x . x= a. x~ = 0 »si x . .. . B(a).

:::. B »si f : B ¡. an).an . × B(an) funct»ia de‾nit¸a. Atunci (a) f este injectiv¸a (. B(a1) × ::.:::. a1. =(x .8 Fie a1. pentru orice x . (b) f este surjectiv¸a (.CAPITOLUL 4. de: f(x) def. ai . _ni=1ai =1. ALGEBRE BOOLE Propozit»ia 4.x . B.7.

:::.an} este o partit»ie. ai = y . (_ni=1ai)= _n . ai.:::.n. aj =0. fa1. Demonstrat»ie. implic¸a x = x .:::. (a) =): Din f(_ni=1ai)=(a1..an)= f(1) rezult¸a _i n =1ai = 1. (d) f este mor‾sm boolean. pentru orice i =6j. (=: Presupunem _ni=1ai = 1. (c) f este bijectiv¸a (. i =1. Atunci f(x)= f(y) implic¸a x .

= 8. ai)= y . not¸am c = ai . : c c. ai)= _n (y . (b) =): Fie i. dac¸a k = i . i=1i=1 deci f este injectiv¸a. I distinct»i. aj »si de‾nim xk def.(x . dac¸a k . (_ni=1ai)= y. aj . j .

j.xn) . B astfel ^³nc^at f(x)= (x1.xn).:::. × B(an). B(a1) × ::. x = c »si aj . dac¸a k 6 = i. deci exist¸a x .:::. Pe componentele i »si j vom avea ai . Atunci (x1. aj . Atunci ¡ c = x »si c = .= j 0. x = c.

.n.:::. i =1. de unde c = x . Not¸am x = x1 . deci ai . B(a1)£:::£B(an = j. deci xi = ai. aj = c.:::.aj . aj =0 pentru orice i 6 = j. Rezult¸a c = 0. Fie (x1. aj = c. pentru i 6 ) . (=: Presupunem ai ^aj = 0.xn).

Pentru orice i =1.::. xn. pentru c¸a xj . a1. . avem: x . ai)= xi.:::. Se deduce c¸a f(x)=(x . ai =(_nj=1xj ) . ai = _j n =1(xj .n. ai = aj . ai = 0 pentru j =6 i (pentru c¸a xj .x . ai = 0) »si xi .:::. ai = xi.

.10 Dac¸a B este o algebr¸a Boole ‾nit¸a. (c): Din (a) »si (b). atunci mor‾smul f din Propozit»i a 4. Corolarul 4. Propozit»ia 4.7.. deci f este surjectiv¸a. astfel ^³nc^at B »si Ln sunt izomorfe.9 Dac¸a fa1.xn).8 este un izomor‾sm boolean.an} este o partit»ie. .7. atunci exist¸a un num¸ar natural n.:::. an)=(x1.7.:::. (d): Exercit»iu.

:::. 2 = Ln .an atomii lui B. deci B(ai) »obt»inut B »2 . Dac¸a B este ‾nit¸a. Am f0.:::. Fie a1.2 Demonstrat»ie.:::.ag.an= Qn B(ai).n. atunci B este atomic¸a. atunci B(ai)= = L2. Cum fa1. pentru orice i =1. avem B »a a este un i=1 atom. Dac¸ } este o partit»ie.

.

4. def.12 Fie B o algebr¸a Boole complet¸a »si (ai)i2I o partit»ie ^³n B. 2 Propozit»ia 4. atunci n = m »»Demonstrat»ie. DUALITATEA ALGEBRELOR BOOLE Corolarul 4. Dac¸=»B2 si B1 = Ln =»Lm si B1 = B2. . de acela»si ordinal.8.11 Dou¸a algebre Boole ‾nite. B2 . a B1 »»2 . sunt izomorfe.7.7.

este un izomor‾sm boolean. ai)i2I . Analog cu demonstrat»ia Propozit»iei 4. Propozit»ia 4. (2) B este izomorf¸a cu o algebr¸a Boole de .7. Demonstrat»ie.7.Atunci funct»ia f : B ¡.13 A‾rmat»iile urm¸atoare sunt echivalente: (1) B este o algebr¸a Boole complet¸a »si atomic¸a. Qi2I B(ai).7. de‾nit¸a de f(x)=(x .9.8 »si a Corolarului 4.

7.1 . (1): P(X) este complet¸a »si atomic¸a.forma P(X).10. Demonstrat»ie.7. 4. (1) =. (2): Analog cu demonstrat»ia Propozit»iei 4. Lema 4.8 Dualitatea algebrelor Boole Fie B o algebr¸a Boole. Spec(B) mult»imea ultra‾ltrelor sale »si d : B ¡.8. P(Spec(B)) mor‾smul lui Stone: d(x)= fP .12. aplic^andu-se Propozit»ia 4. P g. . (2) =. Spec(B) x .

d(y).Pentru orice x. Fie F(B) mult»imea ‾ltrelor lui B. y)= d(x) n d(y). Pentru orice F 2F(B). (iv) d(0) = . not¸am d(F )= . avem: (i) d(x . d(1) = Spec(B). y . y)= d(x) .. Vedet»i demonstrat»ia Teoremei de reprezentare a lui Stone. (ii) d(x . (iii) d(x¡)= Cd(x). . Demonstrat»ie. B.

F2 2F(B).fP . unde Wi2I Fi este ‾ltrul .2 fd(F ) F 2F(B)} este familia mult»imilor ^³nchise ale unei topologii pe B. Demonstrat»ie. Propozit»ia 4. B.8. pentru orice x . P g. Atunci (1) \i2I d(Fi)= d(Wi2I Fi). Spec(B) F . Fie (Fi)i2I µF(B) »si F1. Este evident c¸a d(x)= d([x)).

lui B generat de [i2I Fi. .

. (3) d(0) = .. i2I iar (2) rezult¸a din echivalent»a (20) F1 n F2 . Fie P . d(1) = Spec(B). Fi .CAPITOLUL 4. . ALGEBRE BOOLE (2) d(F1) . Spec(B). P. I (. P. d(F2)= d(F1 n F2). i . P (. (1) rezult¸a din echivalent»a (10) Fi .

y . P sau F2 . F2 \ P . deci F1 n F2 6 . . F1 n F2. P . atunci exist¸a x . F1 \ P »si y . Vom demonstra (2'). y 6 . P (P ‾ind ‾ltru prim).(F1 . P . Dac¸a F1.F2 6 . P ). Dar x . deci x .

d(x) este o mult»ime . Egalit¸at»ile (3) sunt evidente.8. B. Propozit»ia 4.3 Topologia de‾nit¸a de Propozit»ia 4.8. Propriet¸at»ile (1) -(3) nu exprim¸a altceva dec^at c¸a fd(F ) F 2F(B)} sunt ^³nchise la topologia pe Spec(B).8.Implicat»ia cealalt¸a este evident¸a. .4 (1) Pentru orice x .2 poart¸a numele de topologi a lui Stone. Observat»ia 4.

F g)= \x2F d(x). de unde d(F )= d(_f[x) x .5 . B} este baza de deschi»si (sau de ^³nchi»si).8. Demonstrat»ie. avem F = Wf[x) x .^³nchis¸a »si deschis¸a a lui Spec(B). Propozit»ia 4. (2) fd(x) x . (1): Din Cd(x) = d(x¡). (2): Pentru orice ‾ltru F . F g.

Consider¸am o acoperire deschis¸a a lui d(x): d(x) µ[i2I d(xi). A»sadar. B. ‾ltrul . Spec(B). pentru orice P . d(x) este o mult»ime compact¸a. x . ¡ Fie X = fxg[fx i . Demonstrat»ie. P .Pentru orice x . I astfel ^³nc^at xi . I} »si F =[X). P implic¸a existent»a unui i .

6. I astfel ^³nc^at xj . U implic¸a existent»a unui j . F . I »si x .5). prin i absurd. deci exist¸a U . F . Spec(B).generat de X. ¡ Atunci xi . U pentru orice i . U (Propozit»ia 4. U: contradict»ie. Presupunem. Tin^and . c¸a F este propriu. deci 0 .

^fx j . exist¸a J . de unde d(x) . d( .22. . astfel ^³nc^at ¡ 0= x . I ‾nit¸a. .seama de Propozit»ia 4. j2Jj2J Rezult¸a c¸a d(x) este compact¸a.5. xj)= d(xj ). Jg: j De aici se deduce c¸a x = Wj2J xj.

.

Fie P1. P2.. de unde P1 . P2 . Am demonstrat c¸a Spec(B) este .P2 . d(x¡) »si d(x) n d(x¡)= . P1 6 = P2.4. P . d(x).8.6.6 Spec(B) este spat»iu compact »si separat. x.8. deci exist¸a x . DUALITATEA ALGEBRELOR BOOLE Propozit»ia 4. Demonstrat»ie.8. Spec(B). P1 »si x 6 . Confor m Propozit»iei 4.

separat »si zero-dimensional se nume»ste spat»iu boolean. . Fie f : A ¡. Un spat»iu compact. Spec(B) este un spat»iu boolean.8. B un .separat. Propozit»ia 4.7 Pentru orice algebr¸a Boole B. Compacitatea rezult¸a din Propozit»ia 4.5 (Spec(B)= d(1)). Un spat»iu topologic este zero-dimensional dac¸a p¸art»ile sale ^³nchise »si deschise formeaz¸a o baz¸a.8.

P(Spec(A)).mor‾sm boolean. Spec(f)(P ) def. P(Spec(B)) »si Spec(f): Spec(B) ¡. dB : B ¡. Spec(B) f¡1(P . dA : A ¡. f¡1(P ): = Propozit»ia 4.8 Spec(f) este o funct»ie continu¸a.8. Demonstrat»ie. Spec(B). Pentru orice y . A. avem: (Spec(f))¡1(dA(y)) = fP . Spec(A) de‾nit¸a astfel: pentru orice P .

Dac¸a Boole este categoria algebrelor Boole »si SBoole este categoria spat»iilor booleene »si a funct»iilor continue. Spec(f) de‾ne»ste un functor contravariant Spec . dA(y)g = fP . P g = dB(f(y)). f¡1(P )g = fP . Spec(B) f(y) . Spec(B). . f 7 . Spec(B) y . atunci asocierea B 7 .) .

Fie acum X un spat»iu boolean »si T (X ) algebra Boole a p¸art»ilor ^³nchise »si deschis e ale lui X . .: Boole ¡. atunci consider¸am funct»ia T (g): T (Y ) ¡. Dac¸a g : X ¡. T (X). Y este un mor‾sm din SBoole (= aplicat»ie continu¸a). de‾nit¸a de T (g)(D) def. SBoole.

Propozit»ia 4. Boole. T (g) de‾ne»ste un functor contravariant T : SBoole ¡. g 7 . T (Y ).= g ¡1(D). . Asocierea X 7!T (X ). Consider¸am mor‾smul lui Stone dB : B ¡. Demonstrat»ie. pentru orice D . Boole.9 Pentru orice B.8. algebrele Boole B »si T (Spec(B)) sunt izomorfe.

T (Spec(B)).T (Spec(B)) (x 7 . Fie D . A r¸amas de ar¸atat surjectivitatea lui dB. . Cum D este ^³nchis¸a ^³n spat»iul Spec(B) compact »si separat. rezult¸a c¸a D este compact¸a. dB(x)). dB este un mor‾sm boolean injectiv. deci D este o parte a lui Spec(B) ^³nchis¸a »si deschis¸a.

8.CAPITOLUL 4. Atunci exist¸a J . ALGEBRE BOOLE D ‾ind deschis¸a »si fdB(x) x . astfel ^³nc^at D = dA(xi)= dB(. xi) i2Ji2J »si dB este surjectiv.10 . . exist¸a o familie (xi)i2I ^³n B astfel ^³nc^at D = Si2I dA(xi). Propozit»ia 4. B} ‾ind baz¸a a lui Spec(B). I ‾nit¸a.

T (X) x . Ux = fD . Pentru orice x . = Ux. Demonstrat»ie. SBoole. X. spat»iile booleene X »si Spec(T (X)) sunt homeomorfe. Consider¸am funct»ia 'X : X ¡.Pentru orice X. D} este un ultra‾ltru al lui T (X ). pentru . Spec(T (X)) de‾nit¸a de 'X (x) def.

Ux. Pentru a ar¸ata c¸a 'X este homeomorphism. x .orice x . D2 . atunci exist¸a D1. X. D1. parcurgem urm¸atorii pa»si: a) 'X este injectiv¸a. Uy »si D2 6 . deci 'X (x)= Ux . X. T (X)..D2 . y . Atunci D1 . D2 »si D1 \D2 = . Ux. Dac¸a x. x 6 = y. y .

:::. Fie . deci Tn Di =. b) 'X este surjectiv¸a. atunci Tn Di 2U.. i=1 i=1 Ø (pentru c¸a U este ‾ltru propriu ^³n T (X )). deci TfD D . Dac¸a fD1. deoarece X este compact. U} 6 = . Fie U.=6Uy = 'X (y). Atunci U are proprietatea intersect»iei ‾nite. Spec(T (X)).Dng2U.

TfD D . y .. D1 . deci CD1 2U sau CD2 2U. D1. pentru c¸a U este un ‾ltru prim ^³n T (X ). Ug. Dar CD1 . S-a obt»inut x 6 . T (X). D2.x. x 6 a D1. CD2 = X 2U. y .D2 . = y. x . deci exist¸D1 n D2 = .

deci mult»imea TfD D . D dac¸a »si numai dac¸a D 2U. deci 'X este injectiv¸a.sau y 6 . de unde Ux = U. Am demonstrat c¸a 'X (x)= U. U} are un singur element x. D2: contradict»ie. c) 'X este continu¸a. Atunci avem x . Pentru orice D . T (X) avem: '¡1(d(D)) = fx .

Pentru orice D . D} = D. Ux} = fx x . D} = fU . Spec(T (X)) D . vom demonstra c¸a fUx x . Dac¸a D 2U. T (X). atunci U . d(D)} = fx D . Ug. Spec(T (X)). X d) 'X este aplicat»ie deschis¸a.Ux .

. D. D} = d(D). cu TfD. U} = fxg. Ux »si deci x . .= Ux. . Am demonstrat c¸a 'X (D)= fUx x . Implicat»ia cealalt¸a este evident¸a. D. deci 'X este aplicat»ie deschis¸a. Rezult¸a D .

4. atunci urm¸atoarea diagram¸a este comutativ¸a: » = dA AT (Spec(A)) f T (Spec(f)) BT (Spec(B)) » = dB Demonstrat»ie. au loc urm¸atoarele egalit¸at»i: T (Spec(f))(dA(x)) . ALGEBRE BOOLE INJECTIVE Propozit»ia 4. A.9.11 Dac¸a f : A ¡. B este un mor‾sm boolean.8. Pentru orice x .

12 Dac¸a g : X ¡.= fP .11 spune c¸a D : idBoole ¡. . dA(x)g = fP . Propozit»ia 4. Spec(B) x . Spec este izomor‾sm functorial.8. Y este . Propozit»ia 4. f¡1(P )g = dB(f(x)). T .8. Spec(B) Spec(f)(P ) . Spec(B) f¡1(P ) . dA(x)g = fP .

X. atunci urm¸atoarea diagram¸a este comutativ¸a: » = 'X X Spec(T (X)) g Spec(T (g)) Y Spec(T (Y )) » = 'Y Demonstrat»ie. Pentru orice x .un mor‾sm din SBoole. urm¸atoarele egalit¸at»i sunt adev¸arate: Spec(T (g))('X (x)) = (T (g))¡1('X (x)) = .

T (Y ) g¡1(D) . T (Y ) x . Uxg = fD . : idSBoole ¡. T (Y ) T (g)(D) . T este izomor‾sm functorial. . Propozit»ia 4. 'X (x)g = fD .fD .12 spune c¸a . Insum^and toate rezultatele din .8. Spec . g¡1(D)g = 'Y (g(x)).

. 1) o algebr¸a Boole oarecare.acest paragraf. putem formula urm¸atoarea teorem¸a : Teorema 4. ^. _.9 Algebre Boole injective ¡ Fie B =(B. 0. 4.8.13 (Dualitatea Stone) Categoriile Boole »si SBoole sunt duale..

.9. Lema 4. Dac¸a X . Direct din de‾nit»ia subalgebrei.CAPITOLUL 4. atunci subalgebra generat¸a de X este intersect»ia tuturor subalgebrelo r lui B ce includ pe X.9.2 Fie A o subalgebr¸a a lui B . B.1 Intersect»ia unei familii de subalgebre ale lui B este o subalgebr¸a a lui B. Demonstrat»ie. ALGEBRE BOOLE Lema 4.

Demonstrat»ie. (a2 . (a2 . A. a ) . Fie x =(a1 .a2 . b¡). b] . b) . Atunci A(b)= f(a1 . b) .»si b 6 . b¡) a1. (a2 . A} este subalgebra lui B generat¸a de A [fbg. y = [(a1 . b¡) »si y =(a1 . Atunci x . b) .

b¡)] . b¡] . b] . [(a2 . a ) . x =[a . (b . b) . A. (a . b) . atunci a . A(b). (a1 . A(b): 12 Dac¸a a . x =(a . [(a2 . Conform acestei observat»ii. a2) . b¡) . b¡)= [(a1 . b¡] . a) .. . (a2 .

[(a . b) . . A(b). 1 2 1212 ¡¡¡ deoarece a1 ^a2 . a ) . (a . . b¡) . b)=(a . Rezult¸a c¸a A(b) este subalgebr¸a »si restul demonstrat»iei este evident. A »si (a1 ^b)_(a2 ^b¡) . b¡)] .¡¡¡x =(a . A(b). (a .

C o algebr¸a Boole complet¸a »si h : A ¡. C un mor‾sm boolean. C care extinde pe h.3 (Sikorski) Fie A o subalgebr¸a a lui B. b 6 . h»(b) poate fi orice element c . C cu proprietatea urm¸atoare: (4.9.Propozit»ia 4.14) _fh(a) . Atunci exist¸a un mor‾sm boolean h~ : A(b) ¡. A.

deci exist¸a un element c cu proprietatea (4. b = a} Demonstrat»ie. A. a = bg= c = ^fh(a) a . atunci vom pune (4.15) .14). b¡). A.a . Dac¸a x =(a1 . A. A. b) . (a2 . b = ag. Se stabile»ste imediat inegalitatea _fh(a) a . a = bg= ^fh(a) a .

[h(a2) . c ¡].14). C este bine de‾nit¸a. . Arat¸am c¸a h~ : A(b) ¡.h»(x)=[h(a1) . c] . c ‾ind un element ce veri‾c¸a (4.

(a2 .17) (a1 . b¡) . b¡)=(a1 . c] . b) . ALGEBRE BOOLE INJECTIVE Anume. (a2 . c ¡]: 2 Intr-adev¸ar.4. b) . b) .16) [h(a1) . c] . c ¡]=[h(a1 . (a2 . [h(a ) . inegalitatea: (4.9. b¡) implic¸a (4. vom ar¸ata c¸a x =(a1 . [h(a2) .

b) . a2. (a2 . a2.18) a1 . b¡)=(a1 . (a2 . De aici rezult¸a: . b¡) . b a2 . a ) .= (a1 . b = a1 .a 2 . b. b. b.a 2 . (a1 . b) 2 implic¸a inegalit¸at»ile: (4. a1 .a 1 . b= a1 .

h(a ) . c 1212 h(a2) . h(a ). (a1 . b) . b = a1 .h(a ) . c: 1212 De exemplu. (a1 . b=. a1 . b¡)=0 .19) h(a1) . c = h(a ) . h(a ). c = h(a ) . h(a) .h(a ) .(4. c¡. c ¡.

a )1 00¡ =. b = (a1 . a . a )¡)=(h(a1) . h(a1) . h(a ))11 0¡ =. c =0 1 . h(a ) . b =0 1 0¡ =.0¡ =. a1 . c = h((a1 .

c . c] . h(a1) . [h(a2) . (h(a) .19) implic¸a [h(a1) . c. 1 Inegalit¸at»ile (4. c ¡]: 12 Inegalitatea invers¸a rezult¸a analog.=. c ¡] = [h(a ) . c] . h(a1) . c¡)=0 1 0¡ =. c = h(a) . [h(a ) . Deci .

b¡) »si y =(a1 . b¡].16) are loc. (a2 . Dac¸a x =(a1 . a ) . atunci x . y = [(a1 . b] . (a2 . [(a2 . b) . Ar¸at¸am acum c¸a h~ este mor‾sm boolean. b) . y)=[h(a1 . a ) .(4. b¡). 12 deci h»(x .

(h(a2) . [(h(a) . . [(h(a2) . [h(a2 .. h»(y). c¡)] . c¡] 12 = [(h(a1) . c) . a) . a) . c¡)] 1 = h»(x) . h(a)) . c] . c¡] 12 = [(h(a1) . c] . c) . (h(a2) . h(a)) .

:::. (a .xn . a ) . b) . b¡). (a . h»(a . Observ^and c¸a ¡¡x =(a . ALGEBRE BOOLE Rezult¸a c¸a h»(x1 _:::_xn)= h»(x1)_:::_h»(xn) pentru orice x1. a ) .CAPITOLUL 4. b) . 121 2 vom avea ¡¡¡ h»(x¡)= h»(a . A(b).

c) .. h»(a . (h(a1) . (h(a ) . b¡) 121 2 ¡¡ = ((h(a1)). (h(a2))¡) . c)]= [(h(a1) . (h(a ) . c¡) . c¡)]=(h»(x)). c¡) 12 = [(h(a1) . c) . (h(a1) . Am demonstrat c¸a h~ este mor‾sm boolean . h(a2)) . (h(a2) .

4 O algebr¸a Boole C se nume»ste injectiv¸a dac¸a pentru orice algebr¸a Boole B. exist¸a un mor‾sm boolean g : B ¡. C. C care extinde pe f: A . De‾nit»ia 4. . pentru orice subalgebr¸a A a lui B »si pentru orice mor‾sm boolean f : A ¡. B f .9.»si restul este evident.

Demonstrat»ie. g C Propozit»ia 4. . Consider¸am diagrama ^³n Boole: A . C Fie . B f .9. mult»imea perechilor (D.5 (Sikorski) Orice algebr¸a Boole complet¸a C este injectiv¸a.B. h) astfel ^³nc^at D este subalgebra a lui B care include pe A »si h : .

h) . B h f . u) dac¸a urm¸atoarea diagram¸a este comutativ¸a: . P.D ¡. de‾nim (D. u) . h). C este un mor‾sm boolean care extinde pe f: A . (E. D . (E. C Dac¸a (D.

admite un element maximal (D. D . deci exist¸a a . h). Consider¸am D(a) »si aplic¸am . BnD. Presupunem c¸a D 6 = B. h ½½½ . conform axiomei lui Zorn.4. ½= u C Se demonstreaz¸a u»sor c¸a (P. deci. E . ALGEBRE BOOLE INJECTIVE A . ¹) este inductiv ordonat¸a.9. Z~ f . B ZZZ .

9.9. Aceasta contrazice maximalitatea lui (D. atunci »si . ceea ce arat¸a c¸a D = B. Lema 4.Propozit»ia 4. . C care extinde pe h.3: exist¸a un mor‾sm boolean h~ : D(a) ¡. h).6 Fie ^³n Boole diagrama comutativ¸a: f CB 1CZ½g C Dac¸a B este algebr¸a Boole complet¸a.

Demonstrat»ie. atunci f(xi) = . I. C »si xi = y. Pentru o familie de elemente (xi)i2I de elemente din C vom ar¸ata c¸a _xi = g(. pentru orice i . f(xi)).C este complet¸a. I. CB Este evident c¸a xi = g(f(xi)) = g(WB f(xi)) pentru orice i . Dac¸a y .

f(xi)) = g(f(y)) = y. Demonstrat»ie. Conform injectivit¸at»ii. i .9.f(y). B Propozit»ia 4. Se obt»ine g(. Fie d : C 2 2 ¡. LX . I ^³n B.7 (Halmos) Orice algebr¸a Boole injectiv¸a C este complet¸a. rezult¸a un mor‾sm boolean . deci WB f(xi) = f(y).

5 . d =1C . 2 LX Teorema 4. Din Propozit»iile 4.g : LX mor‾smul lui Stone. Demonstrat»ie. C astfel ^³nc^at g .8 (Sikorski-Halmos) O algebr¸a Boole este injectiv¸a dac¸a »si numai dac¸a este complet¸a. C se identi‾c¸a cu o 2 subalgebr¸a a lui LX ¡.9.9.

7. .9. . .6. este complet¸a »si se plic¸a apoi Lema 4.9.»si 4.

structuri fuzzy. ALGEBRE BOOLE 4. A se vedea de asemenea [92].1 S¸a amintim .10. logici fuzzy.1 Mult»imi fuzzy Observat»iile 4. 4.10.10 Filtre fuzzy ale unei algebre Boole Incepem ^³n aceast¸a sect»iune discut»ia asupra unui domeniu extrem de cercetat ^³n ultimii ani: mult»imi fuzzy.CAPITOLUL 4. Totul a pornit de la Lotfi Zadeh prin anii '60 [123].

1) este o latice complet¸a. 1) este o algebr¸a Boole. [0. = max. 0. (3) f0. (2) Structura ([0. = min. . Fie E 6 Ø o multStim c¸a . . 1].x=1 x. = max. .c¸a: (1) Structura (f0. 0. 1]. . anume este algebra Boole canonic¸a (vedet»i detalii ^³n capitolul 5). 1g. = min. 1g.

.(P(E).. 1gE =2E = ff f : E ¡.E) este o algebr¸a = »ime oarecare. care asociaz¸a ‾ec¸arei submult»imi A . E. Exist¸a o biject»ie ^³ntre P(E) »si f0. E (A 2P(E)) funct»ia caracteristic¸a ÂA : E ¡. 1g. f0. [. Boole. 1gg. . CE . de‾nit¸a astfel: pentru orice x . f0. \.

deci P(E) cu 2E .10. if x . De‾nit»ia 4.2 . A. A.(x) = 0. ÂA(x)= 0.10. if x 6 . E. Observat»ia 4.3 Se nume»ste submult»ime fuzzy sau mult»ime fuzzy a lui E orice funct»ie µ : . E(x) = 1 pentru orice x . 1. Vom identi‾ca A cu ÂA..

»si vom nota cu P (E) ~ mult»imea lor. adic¸a P (E) = [0.E ¡.. ~ Exemplul 4..10. deci ÂA 2P . [0. 1]. 1]E .4 ÂA este o submult»ime fuzzy a lui E. . B. » »~ Vom nota submult»imile fuzzy ale lui E cu A.

1g. Prin identi‾carea A . rezult¸a c¸a f0. B2P (E). pe »»» ~ P (E) prin: pentru orice A.(E). . 1]E . deoarece f0. ÂA. [0. S¸a de‾nim o relat»ie de incluziune . 1gE ~ = P(E) ½P (E) = [0. »» def. 1].

» ~ A (x) —B (x).A¹B (. E. pentru orice x . .

pe » . adic¸a: pentru orice A. FILTRE FUZZY ALE UNEI ALGEBRE BOOLE ~ Este u»sor de veri‾cat c¸a aceast¸a relat»ie este o relat»ie de ordine pe P (E) »si c¸a ea generalizeaz¸a relat»ia de incluziune .4. pe P(E). B 2P(E). . B. A .10.A . B (. S¸a de‾nim operat»iile S.

B (x)).~ P (E) prin: pentru orice A. = . (A \B)(x) » » def. E. = » ~ max(A (x). ~ ()siorice EP ~ 2B x . (A [B)(x) » » def.

. generalizeaz¸a pe [.» ~ min(A (x). adic¸a: pentru orice A. B. Observat»iile 4.B (x)). A . . B 2P(E). n de‾nite pe P(E). S. T. m¸arginit¸a.A B = A .5 (i) Structura ( P (E). . Se observ¸a c¸a S.E) este latice distributiv¸a.10. B = A n B..

. [. \~ A »» »~ B=A (. \. .E) are laticea (P(E). B2P (E).6 Caracteristica este o funct»ie ~ . : . ~ De‾nit»ia 4.E) ca sublatice.10.. T. A¹B.. (ii) Laticea ( P (E).unde pentru ~ »»~ orice A. S.

7 Pentru orice t . care este tocmai funct»ia caracteristic¸a a lui A. avem urm¸atoarea de‾nit»ie: De‾nit»ia 4. Invers. »~ . [0.10. Â(A)= ÂA : E ¡. 1g. nivelul de fuzi‾care de grad t este o funct»ie ~ Ut :P (E) ¡. P(E). 1].P(E) ¡. P (E). de‾nit¸a astfel: pentru orice A 2P(E). f0.

. E jA (x) = tg. Ut(= fx . ~ A) def. ~ ~ care se nume»ste submult»imea nivel a lui A.de‾nit¸a astfel: pentru orice A2P (E).

1) o algebr¸a Boole ^³n aceast¸a subsect»iune. ^.8 O submult»ime fuzzy µ a lui B (µ : B ¡..2 Filtre fuzzy ale unei algebre Boole ¡ Fie B =(B.10. ALGEBRE BOOLE 4. De‾nit»ia 4. 0. [0. .¹(y)) = ¹(x . _.CAPITOLUL 4. 1]) se nume»ste ‾ltru fuzzy al lui B dac¸a veri‾c¸a: (FF1) min(¹(x).10.

9 Fie . Leg¸atura ^³ntre ‾ltrele lui B »si ‾ltrele fuzzy ale lui B este dat¸a de urm¸atoarele dou¸a teoreme. Atunci F este un ‾ltru .10. B. adic¸a: pentru orice x.y). x = y =.6»ime a lui B. (FF2) µ p¸astreaz¸a ordinea. B. ¹(x) = ¹(y). y . y . pentru orice x. Teorema 4.

. S¸a demonstr¸a m c¸a ÂF este ‾ltru fuzzy al lui B. deci satisface (F1).al = F . =): Presupunem c¸a F este ‾ltru al lui B. Demonstrat»ie. deci c¸a satisface (FF1) »si (FF2). B o submultlui B dac¸a »si numai dac¸a funct»ia sa caracteristic¸a ÂF este un ‾ltru fuzzy al lui B. (F2).

-dac¸a x 6 . B: -dac¸a x. F sau y 6 .(FF1): Fie x. y . F . dar x. y . y) = 1. F .ÂF (y)) = 1 = ÂF (x . y . F implic¸a ÂF (x)=1= ÂF (y). atunci din (F1) rezult¸a c¸a x^y . deci ÂF (x^y) = 1. Rezult¸a c¸a min(ÂF (x).

atunci ÂF (x) = 0 sau ÂF (y) = 0.. deci ÂF (x) = ÂF (y) = 1. Deci. »si prin urmare min(ÂF (x). -dac¸a y 6 . F .ÂF (y)) = 0 = ÂF (x . F . . atunci ÂF (y) = 1. (FF2): Presupunem x = y: -dac¸a y . y). condit»ia (FF1) este ^³ndeplinit¸a.

condit»ia (FF2) este ^³ndeplinit¸a.F . F ). F (c¸aci dac¸a x . din x = y rezult¸a conform (F2) c¸a y . ÂF (x)=0= ÂF (y) »si prin urmare ÂF (x)=0 = ÂF (y) = 0. Deci. atunci din (F2) rezult¸a c¸a x 6 . Deci. F . (=: Presupunem c¸a ÂF este ‾ltru fuzzy al lui .

ÂF (y)) = 1 = ÂF (x . avem min(ÂF (x). S¸a demonstr¸am c¸a F este ‾ltru al lui B. y .B. (F1): Presupunem x. F . »si deci conform (FF1). y) = 1 adic¸a x . rezult¸a c¸a ÂF (x)=1= ÂF (y). Rezult¸a c¸a ÂF (x . y). adic¸a c¸a satisface (F1) »si (F2). . deci satisface (FF1) »si (FF2).

condit»ia (F1) este ^³ndeplinit¸a. . (F2): Presupunem x . F . deci ÂF (y) = 1 adic¸a y .y .10 Fie µ : B ¡. Conform (FF2). condit»ia (F2) este ^³ndeplinit¸a. Astfel. F . Teorema 4. .10. F (adic¸a ÂF (x) = 1) »si x = y. Deci. [0. obt»inem c¸a ÂF (x)=1 = ÂF (y).

pentru orice t . Atunci µ este un ‾ltru fuzzy al lui B dac¸a »si numai dac¸a submult»imea sa de nivel Ut(¹) este un ‾ltru al lui B sau este vid¸a. . [0. Demonstrat»ie.1] o submult»ime fuzzy a lui B. 1].

adic¸a (FF1) »si (FF2) au loc.¹(y) = . adic¸a (F1) »si (F2) sunt ^³ndeplinite. deci ¹(x).4. Fie t . S¸a ar¸at¸am c¸a Ut(¹) este ‾ltru al lui B. y . (F1): Fie x. Ut(¹). [0. 1] astfel ^³nc^at Ut(¹) 6 = .10. FILTRE FUZZY ALE UNEI ALGEBRE BOOLE =): Fie µ un ‾ltru fuzzy al lui B..

Deci (F1) este ^³ndeplinit¸a. (F2): Fie x . y). Ut(¹) »si x = y. prin urmare x . Din (FF1) rezult¸a c¸a t = min(¹(x). Ut(¹).¹(y)) = ¹(x . y) = t. deci ¹(x .t. Rezult¸a din (FF2) c¸a t = ¹(x) = ¹(y). »si de aici avem ¹(y) = t. . y . Deci ¹(x) = t.

(FF1): S¸a presupunem prin absurd c¸a exist¸a x. S¸a ar¸at¸am c¸a µ este ‾ltru fuzzy al lui B. sau Ut(¹)= . (F2) are loc. Ut(¹) este ‾ltru al lui B. y . (=: Presupunem c¸a pentru orice t . [0.. . (F2) au loc. Ut(¹).adic¸a y . adic¸a (F1). Astfel. adic¸a c¸a (FF1) »si (FF2) au loc. 1].

Ut0 (¹) »si x .¹(y).¹(y)) >¹(x . S¸a lu¸am.¹(y)) = ¹(x). y . y) + min(¹(x).¹(y)) t0 = . atunci ¹(x . de unde din (F1) rezult¸a c¸a Ut0 (¹) nu . Ut0 (¹). Rezult¸a c¸a x. 1]: 2 Deci ¹(x . [0. y 6 . y). y) <t0 < min(¹(x).B astfel ^³nc^at min(¹(x).

Deci. (FF1) are loc. 1]: 2 Deci ¹(y) <t1 <¹(x). B astfel ^³nc^at x = y »si ¹(x) >¹(y). Rezult¸a x . [0. S¸a lu¸am. y . Ut1 (¹).este ‾ltru: contradict»ie. atunci ¹(y)+ ¹(x) t1 = . (FF2): S¸a presupunem prin absurd c¸a exist¸a x. Ut1 (¹) »si y 6 . .

. .de unde conform (F2) obt»inem c¸a Ut1 (¹) nu este ‾ltru: contradict»ie. Deci (FF2) are loc.

ALGEBRE BOOLE .CAPITOLUL 4.

Partea III Elemente de teoria mult»imilor 107 .

a»sa cum o . ca »si logica matematic¸a.Logica matematic¸a »si teoria mult»imilor sunt cele dou¸a teorii de baz¸a care constitui e fundamentele matematicii (logica este cea care "precede teoria mult»imilor). Teoria (naiv¸a a) mult»imilor. Teoria mult»imilor. poate fi prezentat¸a neformalizat (a»sa numita de c¸atre matematicieni "teorie naiv¸a (intuitiv¸a) a mult»imilor") sau formaliza t (teoria axiomatic¸a a mult»imilor).

a fost creat¸a de matematicianu l german Georg Cantor (1845 -1918). Natura lor este cu totul arbitrar¸a. Obiectele considerate se numesc elementele mult»imii [84]. Dup¸a Cantor [17]. ale intuit»iei sau g^andirii noastre. ^³n perioad a 1879-1897. de la universitatea din Halle. considerat e ca un tot.utiliz¸am ast¸azi. . se nume»ste mult»ime "o colect»ie de obiecte bine determinate. distincte.

In continuare. Dac¸a A este o mult»ime »si x un element al s¸au. Obiectele au doar calitatea de a apart»ine sau nu mult»imii.termenul obiect desemn^and orice fel de entitate concret¸a sau abstract¸a. vom scrie (nota) "x . vom nota cu litere mari mult»imile »si cu litere mici elementele lor. A »si vom citi "x apart»ine .

sunt elementel e mult»imii. . . Pentru o mult»ime se mai folose»ste notat»ia fa. . c.lui A". Simbolul "2 ("62") este simbolul "apartenent»ei (respectiv "neapartenent»ei"). b. :g. atunci vom scrie "x 6 . In particular. c etc. unde a. b. Dac¸a x nu se g¸ase»ste ^³n mult»imea A. A »si vom citi x nu apart»ine lui A".

In de‾nit»ia lui . fag: trebuie f¸acut¸a deosebirea ^³ntre elementul a »si mult»imea cu un singur element ("singleton-ul"). O mult»ime este deci determinat¸a de elementele sale. fag. Rezult¸a c¸a dou¸a mult»imi sunt egale (adic¸a coincid) dac¸a »si numai dac¸a ele sunt formate din acelea»si elemente (Principiul (axioma) extensiei (extensionalit¸at»ii) 2).putem considera mult»imi formate dintr-un singur element.

ro»su. mult»imile "abstracte": A = f1. De exemplu. 2. 4g. Aceasta . 3. verdeg. Se pune atunci problema modului de determinare a acestora. c} »si mult»imea "concret¸a de culori: C = falb. Un mijloc este acela de a enumera toate elementele mult»imii.Cantor a mult»imii se cere ca obiectele mult»imii s¸a ‾e determinate. b. B = fa.

^³n teoria lui Cantor se accept¸a Principiul (axioma) abstract»iei 3.este ^³ns¸a complicat ^³n cazul mult»imilor ‾nite cu un num¸ar mare de elemente sau ^³n cazul mult»imilor in‾nite. care spune c¸a ‾ecare proprietate de‾ne»ste o mult»ime. exist¸a o (unic¸a) mult»ime ce cont»ine toate obiectele ce satisfac P . dat¸a o proprietate P . »si . De aceea. mai precis.

1In original: "Unter eine Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten in unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente von M genannt werden) zu einem ganzen".numai pe acestea. Mult»imile de‾nite ^³n acest mod se vor nota astfel: A = fx P (x)g. In englez¸a: A set is a collection into a .

[36] 2Axiom of extensionality for sets 3Axiom of comprehension . The objects are called the elements (members) of the set.whole of de‾nite distinct objects of our intuition or of our thought.

mult»imea este f0. 2. 4. 1. 3. Teoria init»iat¸a de Cantor nu a fost bazat¸a pe nici o axiom¸a. 5g.adic¸a A este mult»imea obiectelor cu proprietatea P . In acest caz. De exemplu. consider¸am proprietate a P (x) = "x este num¸ar natural mai mic sau egal cu 5". ^³ns¸a din analiz a demonstrat»iilor date de .

de exemplu. ^³n marea majoritat e a cazurilor. Axioma abstract»iei »si Axioma alegerii. s-au considerat 3 axiome: Axioma extensionalit¸at»ii.el se poate observa c¸a. Aceast¸a mult»ime prezint¸a . mult»imea M a tuturor mult»imilor posibile. Libertatea f¸ar¸a margini de a concepe mult»imi -dat¸a de Principiul abstract»iei -poate s¸a conduc¸a la ni»ste "totalit¸at»i abstracte extrem de "mari". Putem astfel concepe. implicit.

deoarece N nu este ."extravagant»a [97] (proprietatea) c¸a se cont»ine »si pe sine ca element. Exemplul 4. Pe de alt¸a parte. adic¸a M2M. deoarece M este o mult»ime.10. mult»imile cu care ^³n mod curent avem de-a face nu prezint¸a asemenea "extravagant»¸a".11 [97] Mult»imea N a nat»iunilor Europei nu se cont»ine ca element : N 62N .

Acela»si paradox a fost simultan »si . publicat ^³n 1903 [105]. a»sa-numitele paradoxuri sau paradoxe4 (sau antinomii) din teoria mult»imilor. care au subminat teoria lui Cantor.o nat»iune. Folosirea f¸ar¸a restrict»ii a Principiului abstract»iei a dus la aparit»ia ^³n jurul anului 1900 a unor rezultate contradictorii. Cel mai simplu »si mai cunoscut este paradoxul lui Bertrand Russell.

A 6 .independent discutat la GÄottingen de c¸atre Zermelo »si cercul s¸au. Ag. adic¸a R este mult»imea format¸a din toate mult»imile . Paradoxul lui Russell (numit »si paradoxul mult»imilor) se obt»ine f¸ac^and urm¸atorul rat»ionament: Principiul abstract»iei ne permite s¸a consider¸am urm¸atoarea mult»ime R = fA A mult»ime. f¸ar¸a a se ajunge a fi publicat (conform [36]).

la r^andul ei. Dac¸a accept¸am c¸a R (mult»imea lui Russell) este un "obiect logic [97]. -dac¸a se realizeaz¸a (a). atunci. conform de‾nit»iei .ne-"extravagante (adic¸a care nu se cont»in pe sine ca element). atunci ^³n mod obligatoriu R. trebuie s¸a ‾e "extravagant¸a sau ne-"extravagant¸a". R. adic¸a avem alternativa: a) R2R sau b) R 6 .

-dac¸a se realizeaz¸a (b). conform de‾nit»iei clasei R. prin urmare. deci am demonstrat implicat»ia: dac¸a R2R atunci R 6 . deci am demonstrat implicat»ia: dac¸a R 6 . R2R (. Deci. R62R. R.lui R. ^³nseamn¸a c¸a R este o clas¸a ne-"extravagant¸a »si. R. avem R 6 . R atunci R2R. 4Exist¸a mai multe . avem R2R.

de‾nit»ii ale not»iunii de paradox. . pag. vedet»i de exemplu [30]. 105.

care folosiser¸a deja teoria lui Cantor. Antinomia lui Russell a fost un adevarat »soc at^at pentru teoria lui Cantor. multe alte antinomii au fost construite. c^at »si pentru alt»i matematicieni. antinomia lui Cantor (1899.Aceast¸a echivalent»¸a constituie antinomia lui Russell. Ele au fost clasi‾cate ^³n dou¸a categorii: antinomii logice (antinomia lui Russell. publicat¸a ^³n 1932). antinomia . Ulterior.

etc.) »si antinomii semantice (antinomia lui Richard (1905). "Criza paradoxurilor -a treia ^³n istoria fundamentelor matematicii -declan»sat¸a la ^³nceputul secolului 20 de not»iunile de mult»ime »si apartenent»¸a a declan»sat marea criz¸a a fundamentelor matematicii. ale c¸arei probleme nu sunt rezolvate complet nici . etc.lui Burali-Forti (1897).). Teoria mult»imilor conceput¸a de Cantor a fost deci subminat¸a de descoperirea paradoxurilor.

Astfel.6 Printre cele mai cunoscute sisteme . ^³ntre altele. menite s¸a confere teoriei create de Canto r o baz¸a logic¸a corespunz¸atoare exigent»elor moderne »si s¸a solut»ioneze. 5 Pentru a salva teoria mult»imilor (»si implicit fundamentarea matematicii pe aceast¸a baz¸a). problema paradoxurilor.^³n zilele noastre. au fost introduse anumite restrict»ii. au ap¸arut diversele sisteme axiomatice ale teoriei mult»imilor.

construit de E. este sistemul axiomatic cel mai apropiat de spiritul originar al teoriei lui Cantor »si cel mai utilizat. datorit¸a . [125] »si modernizat de A. mai poate fi ^³nt^alnit »si sub denumire a de sistemul Zermelo-Fraenkel-Skolem. Fraenkel ^³n anii 1921-1926 [34].axiomatice se num¸ar¸a: -sistemul Zermelo-Fraenkel (ZF) (sau sistemul Zermelo-Fraenkel cu Axioma Alegerii (ZFC)). Zermelo ^³n anul 1908 [124].

Bernays ^³ntre 1937 -1954. elaborat esent»ialmente de P. -sistemul von Neumann -GÄodel -Bernays (cunoscut »si ca sistemul von Neumann -Bernays (VNB) sau ca sistemul GÄodel -Bernays (GB)). dup¸a sistemul propus ^³n 1925 de John von Neumann »si perfect»ionat ^³n 1940 de Kurt GÄodel.moderniz¸arilor f¸acute »si de Skolem [112]. [113]. -sistemul lui Quine [95]. Sistemul axiomatic ZF .

pe l^ang¸a mult»imi. un astfel de sistem se nume»ste "teorie a mult»imilor cu clase (set theory with classes). care este .a eliminat antinomiile folosind doar mult»imi. »si existent»a claselor. Sistemul von Neumann -GÄodel -Bernays este unul din sistemele axiomatice care admite. dar excluz^an d de la ^³nceput totalit¸at»ile (mult»imile) "prea mari (clasele propriu-zise). fat»¸a de sistemul ZF de exemplu.

notat¸a M »si numit¸a univers (= clasa tuturor mult»imilor). O clas¸a A este mult»ime dac¸a exist¸a o alt¸a clas¸a B. conform [36]). care nu este mult»ime. . Orice mult»ime A veri‾c¸a A 2M.o "teorie a mult»imilor numai cu mult»imi (set theory with sets only. Un exemplu extrem de clas¸a este clasa care cont»ine toate mult»imile: tota-litatea mult»imilor formeaz¸a o clas¸a.

dar nu s-a putut demonstra necontradict»ia lor.astfel ^³nc^at A . 5Cercet¸arile matematice au condus la construirea unor teorii care elimin¸a paradoxurile cunoscute . B. adic¸a dac¸a nu cumva ^³n cadrul acestor teorii apar alte paradoxuri. 6Dezvoltarea unei teorii axiomatice (formale) se face in cadrul unui sistem formal. Prin urmare. bazat pe logica cu predicate de ordinul I .

cu egalitate. .

Aceasta distinct»ie simpl¸a. dar decisiv¸a. dar nu orice clas¸a este mult»ime. ^³ntre clase »si mult»imi asigur¸a eliminarea tuturor paradoxurilor cunoscute. dar clasa ^³ns¸a»si nu este obligatoriu mult»ime. deoarece nu despre orice clas¸a se poate ar¸ata c¸a este element al unei clase. Fiecare clas¸a este format¸a din mult»imi (elementele sale). In particular. despre clasa R .orice mult»ime este o clas¸a.

Tot ce putem exprima »si demonstra ^³n ZF putem exprima »si demonstra.a lui Russell se arat¸a c¸a nu este mult»ime. dar exist¸a enunt»uri care pot . »si ca urmare posibilitatea (a): R2R este eliminat¸a. ^³n VNB. Dac¸a compar¸am sistemele VNB »si ZF. ci o clas¸a propriu-zis¸a. respectiv. observ¸am mai ^³nt^ai [36] c¸a limbajul lui VNB este mai bogat.

[52]. [21]. Mai multe despre metamatematica »si semantica teoriei mult»imilor g¸asit»i ^³n [36]. [23]. [27]. de exemplu. [18]. Bibliogra‾e pentru teoria mult»imilor: [16]. . [35]. [36] (recomandat¸a »si pentru bibliogra‾e suplimentar¸a). atunci ZF »si VNB sunt esent»ial aceea»si teorie.fi exprimate ^³n VNB dar nu ^³n ZF. [31]. [33]. [22]. [47]. Dac¸a ne intereseaz¸a doar mult»imile. [17].

In capitolul 2. [70]. care folosesc logica clasic¸a (prezentat¸a neformalizat). [97]. [115]. [118]. [82]. [79]. cu demonstrat»ii complete. vom continua cu prezentarea relat»iilor binare »si a algebrei . [84]. ^³n capitolul 1. In aceast¸a parte. [49].[68]. vom aminti c^ateva not»iuni din teoria naiv¸a a mult»imilor. [69]. pentru a ajunge s¸a prezent¸am algebra Boole a mult»imilor. [124].

Boole a relat»iilor binare. facem leg¸atura cu bazele de date relat»ionale. folosite ^³n informatic¸a. Urmeaz¸a algebra relat»ional¸a a relat»iilor binare. .

dar ast¸azi.Capitolul 5 Algebra Boole a mult»imilor Timp de secole matematica s-a descurcat f¸ar¸a teoria mult»imilor. Vom . ^³n majoritatea textelor. Vom relua »si noi aceste not»iuni ^³n scopul de a accentua rolul calculului cu predicate neformalizat ^³n de‾nit»ii. Chiar textele pentru »scoal¸a ^³ncep cu mult»imi. reuniuni. intersect»ii etc. teoria mult»imilor este indispensabil¸a.

prezenta apoi algebra Boole a p¸art»ilor unei mult»imi date. care folosesc calculul cu predicate (neformalizat) de ordinul I (predicatele unare) »si de ordinul II. In sect»iune a doua. discut¸am despre relat»iile de incluziune »si de egalitate. In sect»iunea 1. iar ^³n sect»iunea . complete. discut¸am despre cele dou¸a concepte fundamentale ale teoriei mult»imilor: mult»imea »si apartenent»a. cu demonstrat»ii pedante.

intervin frecvent diverse colect»ii (ansmbluri) de obiecte grupate la un loc . Ne situ¸am ^³ntr-o teorie naiv¸a a mult»imilor care accept¸a clase. pentru a ajunge la scopul acestui capitol. 5.a 3-a discut¸am despre operat»ii cu mult»imi. algebra Boole a mult»imilor. ca »si ^³n viat»a de toate zilele.1 Mult»imea »si apartenent»a: concepte fundamental e In considerat»iile matematice.

pe baza anumitor propriet¸at» i comune. A (sau. Obiectele care compun o mult»ime se numesc elementele mult»imii respective. spunem c¸a x apart»ine lui A (sau c¸a A cont»ine pe x) »si not¸am: x . . totalit¸at»i) de obiecte sunt numite mult»imi [97]. asemenea colect»ii (ansambluri. In matematic¸a. grupuri. Dac¸a obiectul x este un element al mult»imii A.

113 . x. A .dual. respectiv).

114 CAPITOLUL 5. folosind simbolul negat»iei logice: :(x . A (sau A 6 . c¸a A nu cont»ine pe x) »si not¸am: x 6 . x). A) (sau :(A . dual. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR In caz contrar. respectiv). sau. x. respectiv). . spunem c¸a x nu apart»ine lui A (sau.

Not»iunile de mult»ime »si de . ca scriere stilizat¸a a primei litere "² (epsilon) din cuv^antul grecesc "²¾¿¶ (este) »si se nume»ste simbolul relat»iei de apartenent»¸a (conform [97]).Semnul "2 a fost introdus ^³n matematic¸a de matematicianul »si logicianul Giuseppe Peano (1858 -1932). Elementele unei mult»imi se g¸asesc deci ^³n relat»ie de apartenent»¸a cu mult»imea respectiv¸a.

. Aceast¸a mult»ime se nume»ste mult»imea vid¸a »si se noteaz¸a cu . oricare ar fi x sau. care prin de‾nit»ie nu cont»ine nici un element.. . Vom accepta c¸a exist¸a o mult»ime.apartenent»¸a au devenit conceptele fundamentale ale mate-maticii contemporane. »si numai una. Mult»imea Ø este deci unica mult»ime caracterizat¸a de proprietatea: x 6 . .

2 Relat»ia de incluziune »si relat»ia de egalitate Pornind de la obiectul primitiv (init»ial): mult»imea »si de la relat»ia primitiv¸a ^³ntre mult»imi: relat»ia de apartenent»¸a.1 Relat»ia de incluziune ^³ntre mult»imi . (8x)[:(x 2.2.^³n limbaj simbolic. se obt»in »si alte relat»ii ^³ntre mult»imi.)]. numite relat»ii derivate: -relat»ia de incluziune. 5. 5. -relat»ia de egalitate.

1 Dac¸a A »si B sunt dou¸a mult»imi (clase) cu proprietatea c¸a orice element al mult»imii (clasei) A este »si element al mult»imii (clasei) B. . mult»imea (clasa) B include mult»imea (clasa) A. vom spune: mult»imea (clasa) A este inclus¸a ^³n mult»imea (clasa) B sau. B sau B . »si vom nota: A .2.(clase) De‾nit»ia 5. dual.

A. .

(8x)[(x .5. B .2. Dac¸a A . Observat»iile . B)]. spunem c¸a A este o submult»ime (subclas¸a) sau parte a lui B sau. (x . B. c¸a B este o supramult»ime (supraclas¸a) a lui A. dual. RELAT»IA DE INCLUZIUNE S»I RELAT»IA DE EGALITATE 115 Prin urmare. A . def. A) .

avem . Mult»imea vid¸a.5.2. Incluziunea nu este singura . A.2 1. . Relat»ia "µ a fost de‾nit¸a cu ajutorul relat»iei "2 »si al operatorilor logici . este parte a oric¸arei mult»imi: oricare ar fi mult»imea A. Oricare ar fi mult»imea A. avem A µM »si A 2M. »si 8.. unde M este clasa tuturor mult»imilor. 3. 4.. 2.

In matematic¸a. ordon¸arile obiectelor nenumerice. izomor‾smele etc. 5. exist¸a o varietate in‾nit¸a de relat»ii: egalitatea obiectelor matematice . diversele relat»ii de echivalent»¸a. mor‾smele. ordonarea numerelor. divizibilitatea numerelor ^³ntregi.2. Contribut»ia revolut»ionar¸a a lui Cantor ^³n dezvoltarea matematicii moderne const¸a tocmai ^³n descoperirea faptului c¸a toate relat»iile matematice sunt reductibile la relat»ia de apartenent»¸a.2 Relat»ia de egalitate .relat»ie matematic¸a reductibil¸a la apartenent»¸a.

Relat»ia de egalitate se noteaz¸a cu semnul "= »si intervine ^³n aproape toate teoriile matematice. De‾nit»ia 5.3 Spunem c¸a dou¸a obiecte matematice x »si y.^³ntre mult»imi Relat»ia de egalitate ^³ntre mult»imi (clase) se de‾ne»ste pornind de la not»iunea general¸a de egalitate ^³n matematic¸a. apart»in^and unei teorii matematice date. sunt egale (»si scriem x = y) dac¸a ^³n .2.

-egalitatea polinoamelor. reale etc. Fiecare teorie matematic¸a dispune de propria sa relat»ie de "egalitate": -egalitatea numerelor ^³ntregi. -egalitatea punctelor geometrice etc. Toate aceste "egalit¸at»i au proprietatea de a ‾: -re°exive . adic¸a din punctul de vedere al acelei teorii ele coincid.cadrul teoriei respective nu putem face nici o distinct»ie ^³ntre obiectele x »si y. -egalitatea funct»iilor.

Deci. x = x). dac¸a x = y »si y = z.(orice x. egalitatea apare ca cea mai ‾n¸a relat»ie de echivalent»¸a a teoriei respective (adic¸a relat»ia de egalitate implic¸a orice alt¸a .y. -simetrice (orice x. ^³n ‾ecare teorie matematic¸a. atunci x = z). adic¸a sunt relat»ii de echivalent»¸a.z. -tranzitive (orice x. dac¸a x = y.y. atunci y = x).

(Se de‾ne»ste similar egalitatea claselor. S¸a de‾nim egalitatea mult»imilor.) .relat»ie de echivalent»¸a).

Deci. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR De‾nit»ia 5. def.4 Dac¸a A »si B sunt dou¸a mult»imi cu proprietatea: (i) un element oarecare x apart»ine lui A dac¸a »si numai dac¸a el apart»ine lui B atunci spunem c¸a ele sunt egale »si not¸am aceasta A = B.2. A .116 CAPITOLUL 5.

A) .= B .2. Condit»ia (i) spune c¸a cele dou¸a mult»imi trebuie s¸a ‾e formate din acelea»si elemente . (i). (x . B)]. Observat»iile 5. adic¸a cele dou¸a mult»imi trebuie s¸a aib¸a aceea»si extensiune.5 1) Relat»ia de egalitate este de‾nit¸a cu ajutorul relat»iei de apartenent»¸a »si cu . unde: (i) (8x)[(x .

((x . [(A . B))] . (B . (8x)[((x . B) . A = B . (x . »si 8. 2) A = B . B) . (x . (8x)[(x . A)]. (x . [(8x)[((x . A) . B) . A) . B)) .ajutorul operatorilor logici . (x . B)] . A))] . [(8x)((x . A) . Intr-adev¸ar.

(B . fa} (singleton-ul). 3) . fa. (x . reuniunea »si intersect»ia claselor (mult»imilor). B) . Din acest punct se poate trece la construirea treptat¸a a teoriei mult»imilor. . b). [(A . mult»imea cu dou¸a elemente. este o relat»ie de ordine (part»ial¸a). conform tautologiei cuanti‾cate VII (1). perechea ordonat¸a (a. A)]. bg. A))] .. introduc^an d mult»imea cu un element.

Fie acum A »si B dou¸a submult»imi (p¸art»i) ale lui .1 Vom numi mult»ime total¸a mult»imea tuturor obiectelor cu care avem de-a face la un moment dat. 5. Deci E 2M.complementar a unei clase (mult»imi).3. Algebra Boole a mult»imilor De‾nit»ia 5. funct»iile etc. relat»iile binare. Vom nota cu E mult»imea total¸a. produsul cartezian.3 Operat»ii cu mult»imi.

E. . B) . dac¸a not¸am incluziunea strict¸a: A . De‾nit»ia 5. atunci avem: def.3. [(A . Deci. B.2 A este inclus¸a strict ^³n B dac¸a »si numai dac¸a A este inclus¸a ^³n B »si A =6B. B . A . (A =6B)].

Algebra Boole a mult»imilor De‾nit»ia 5. B. OPERAT»II CU MULT»IMI.5.3.3. »si se noteaz¸a: A . mult»imea elementelor care apart»in cel put»in uneia din mult»imile A. B: def. B. Complementar a unei mult»imi. B = fx .3.3 Se nume»ste reuniunea mult»imilor A. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR 117 5. A .1 Reuniunea »si intersect»ia a dou¸a mult»imi.

»si se noteaz¸a: A n B. (x . E. B). A) . A . (x .. B)g. A) . Deci x .4 Se nume»ste intersect»ia mult»imilor A. B . B.3. mult»imea elementelor comune lui A »si B (care apart»in at^at lui A c^at »si lui B): . E (x . De‾nit»ia 5. (x .

A n B = fx . Deci x .def. A n B .. A) . B). E (x . (x . (x . B)g. E.3. Dou¸a mult»imi se zic disjuncte dac¸a A n B = .5 Se nume»ste complementara mult»imii A^³n raport cu . A) . De‾nit»ia 5. (x .

Observat»iile . A)g. CE A = fx . »si se noteaz¸a: CEA. E j:(x . Eg.E. E x 6 . A} = fx . S¸a not¸am cu P(E) mult»imea tuturor submult»imilor (p¸art»ilor) mult»imii E: P(E)= fA A . mult»imea elementelor lui E care nu apart»in lui A: def.

. avem: (M1) A . numit¸a algebra Boole a mult»imilor. (2) .E) este o algebr¸a Boole. Trebuie s¸a demonstr¸am c¸a pentru orice A. [. A 2P(E).. \. A = A.2P(E). A n A = .7 Structura (P(E). Teorema 5. E . CE.6 (1) A .3. (3) E 2P(E). Demonstrat»ie. C 2P(E).5.3. B.

B) . A n (A . \). B)= A . (M4) A . \). (M2) A . C. \). A n B = B n A (comutativitatea lui [. C)=(A . B = B . A n (B n C)=(A n B) n C (asociativitatea lui [. A. (B .A (idempotent»a lui [. (A n B)= A. (M3) A .

(absorbt»ia). .

C)=(A n b) . CE A = E. (M6) A [Ø = A. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR (M5) A . (M7) A .. A n (B . (B n C)=(A . A n CEA = . S¸a . b) n (A . A n E = A. C). (A n C) (distributivitatea) .118 CAPITOLUL 5.

demonstr¸am de exemplu prima egalitate din (M1): pentru orice A 2P(E). S¸a not¸am Q(A) = "A . A . . A = A. altfel arbitrar¸a (oarecare). Fie A 2P(E) mult»ime ‾xat¸a. A = A (am notat cu Q(A) propozit»ia A . def:= Dar A . A = A) »si s¸a ar¸at¸am c¸a propozit»ia Q(A) este adev¸arat¸a.

A = A . Propozit»ia Q(A) (din calculul propozit»iilor de ordinul . A": R(x) = "x . A . (8x)R(x). x . (8x)[x . A .A = A . A". A . A]. A . x . A . S¸a not¸am cu R(x) predicatul "x . A . x . Deci def:= A .

DR = E. propozit»ia R(a) (din calculul propozit»iilor de ordinul I) este adev¸arat¸a. — Fie a . DR element ‾xat. altfel arbitrar.II) este adev¸arat¸a dac¸a »si numa i dac¸a propozit»ia (8x)R(x) (din calculul propozit»iilor de ordinul I) este adev¸arat¸a dac¸a »si numai dac¸a predicatul R(x) este adev¸arat dac¸a »si numai dac¸a pentru orice obiect a . S¸a .

Dar "(p_p) . (a . "(p . conform de‾nit»iei lui [. A (am notat cu "p propozit»ia "a . a . (a . A . A . A) . A)] . p) . "a .demonstr¸am c¸a R(a) este o propozit»ie adev¸arat¸a: R(a) . A . A"). p este prima . "[(a . unde p = "a . A) . p".

G.. Rezult¸a c¸a propozit»ia R(a) este adev¸arat¸a. propozit»ia . adic¸a propozit»ia Q(A) este adev¸arat¸a. DR. rezult¸a c¸a pentru orice A 2P(E).tautologie din (P1) a sistemului de tautologii A1 a calculului propozit»iilor. deci este adev¸arat¸a. propozit»ia R(a) este adev¸arat¸a.G.2. rezult¸a c¸a pentru orice a . conform Exercit»iilor 1. Aplic^and ^³nc¸a odat¸a P.14(3). — Conform P. (Principiul generaliz¸arii).

La fel se demonstreaz¸a (M2) -(M7). A . In mod uzual ^³ns¸a. se face o demonstrat»ie . folosind respectiv tautologiile (P2) -(P7) din sistemul de tautologii A1. A = A. adic¸a pentru orice A 2P(A). folosind calculul propozit»iilor »si calculul predicatelor.Q(A) este adev¸arat¸a. . S¸a observ¸am c¸a am f¸acut o demonstrat»ie detaliat¸a (pedant¸a) a primei egalit¸at»i din (M1).

. \. deci este o algebr¸a Boole (cu dou¸a elemente) izomorf¸a cu algebra Boole canonic¸a. L2.EgµP(E) este ^³nchis¸a la [. CE . [.mult simpli‾cat¸a. \... Corolarul 5. . CE .3. deci structura (P2.8 Submult»imea P2 = f.E) este o subalgebr¸a Boole a algebrei Boole P(E).

(CEA) .. (M10) CEØ = E. B = E. CEB (legile De Morgan).5. CEE = . ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR 119 Urm¸atoarele propriet¸at»i sunt de asemenea veri‾cate ^³n P(E). (M9) CE (CEA)= A. B (. printre altele: (M8) CE (A . (M11) A . CE(A n B)= CEA . A . B)= CE A n CEB.3. OPERAT»II CU MULT»IMI.

. astfel ^³nc^at C este ^³nchis¸a fat»¸a de reuniunea .3.10 Se nume»ste c^amp de mult»imi orice mult»ime nevid¸a C de submult»imi ale unei mult»imi ‾xate E (mult»imea total¸a). B (. avem urm¸atoarea de‾nit»ie: De‾nit»ia 5.9 S¸a se scrie echivalentele celorlalte tautologii din sistemele A3 A5 .3. A n (CE B)= .. Mai general. Exercit»iul 5.

Observat»ia 5. atunci A . atunci CEA 2C..11 Din regulile de Morgan pentru mult»imi. »si c¸a (b) »si (c) implic¸a (a). adic¸a: a) dac¸a A. B 2C. c) dac¸a A 2C. rezult¸a c¸a (a) »si (c) implic¸a (b). atunci A n B 2C. B 2C. . intersect»ia »si complementara de mult»imi.3. De aceea. b) dac¸a A. B 2C.

clasa compus¸a din toate submult»imile ‾nite ale lui E »si din complementarele acestora este un c^amp de mult»imi. pentru orice E.12 (1) P(E) este un c^amp de mult»imi. (2) Pentru orice mult»ime E. Exemplele 5.13 .3.3.^³n de‾nit»ia unui c^amp de mult»imi este su‾cient s¸a lu¸am condit»ia (c) ^³mpreun¸a cu una din condit»iile (a). (b). Propozit»ia 5.

2 Funct»ia caracteristic¸a a unei mult»imi Fie A . S¸a remarc¸am c¸a algebra Boole C este o subalgebr¸a a algebrei Boole P(E). CE.Orice c^amp de mult»imi C este o algebr¸a Boole. Se nume»ste funct»ia caracteristic¸a a lui A. »si se noteaz¸a ÂA.. .E). [. 5. E o mult»ime oarecare. anume (C. funct»ia ÂA . \.3.

1gE =2E = ff f : E ¡. = 0. 1gde‾nit¸a astfel: pentru orice x . .: E ¡. ÂA(x) def. Exist¸a o biject»ie ^³ntre P(E) »si f0. A. dac¸a x 6 . E (A 2P(E)) . 1. A. f0. dac¸a x . care asociaz¸a ‾ec¸arei submult»imi A . 1gg. E. f0.

Funct»ia caracteristic¸a este folosit¸a mult ^³n teoria mult»imilor fuzzy »si a structurilo r fuzzy. .funct»ia caracteristic¸a ÂA.

E (x . = A1[:::[An = fx . atunci prin de‾nit»ie: Reuniunea lor este: [n def.A2. A1)_:::_(x .An .120 CAPITOLUL 5.3. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR 5. E.3 Generalizare: reuniunea »si intersect»ia a n mult»imi Dac¸a A1. E (9i)x . Aig: i=1Ai Intersect»ia lor . An)} = fx .:::.

E (8i)x . E (x .14 Reuniunea »si intersect»ia ‾nit¸a au urm¸atoarele propriet¸at»i: (1) ([n (Ai n B). (\n (Ai . A1)^:::^(x . An)} = fx . B) (distributivitatea i=1Ai) n B = [ni=1i=1Ai) .3.este: \n def. = A1\:::\An = fx . Aig: i=1Ai Propozit»ia 5. B = .

(2) CE ([n Ai)= \n CE Ai. Dac¸a ‾ec¸arui i .4 Generalizare: reuniunea »si intersect»ia unei familii de mult»imi De‾nit»ia 5.15 Fie A . E »si I o mult»ime nevid¸a. I ^³i este .\i n =1 generalizat¸a (‾nit¸a)). eventual in‾nit¸a. CE (\n Ai)= [n CE Ai (legile De Morgan gei=1i=1i=1i=1 neralizate (‾nite)).3. 5.3.

(xi)i2I .asociat un singur element xi . este de fapt o funct»ie f : I ¡. atunci spunem c¸a avem o familie de elemente ale lui A (din A) indexat¸a de (dup¸a) mult»imea I »si not¸am cu: (xi)i2I . S¸a remarc¸am c¸a familia de elemente ale lui A. A. A. adic¸a un element al lui AI .

. A).16 Dac¸a ‾ec¸arui i . I ^³i este asociat¸a o . X . A i . iar submult»imii X a lui A ^³i corespunde familia particular¸a (x = xx)x2X de elemente din A indexata dup¸a ea ^³ns¸a»si (1X : X ¡. Se »stie c¸a familiei (xi)i2I ^³i corespunde submult»imea fxi . De‾nit»ia 5. I} a lui A.3.

atunci spunem c¸a avem o familie de mult»imi (submult»imi ale lui E) indexat¸a de mult»imea I »si not¸am: (Ai)i2I .singur¸a mult»ime Ai . Dac¸a (Ai)i2I este o . P(E). este de fapt o funct»ie f : I ¡. E (Ai 2P(E)). S¸a remarc¸am c¸a familia de mult»imi (Ai)i2I . adic¸a un element al lui P(E)I .

Aig. E exist¸a i . I. astfel ^³nc^at x . Intersect»ia familiei este: def. atunci prin de‾nit»ie: Reuniunea familiei este: def.familie de mult»imi. \i2I Ai = fx . I.x . Ai} = fx . E (9i)x . [i2I Ai = fx . E pentru orice i .

E (8i)x .. Ai} = fx . . Aig.

3. . CE (\i2I Ai)= [i2I CEAi (legile De Morgan generalizat e (oarecare)). (\i2I Ai) .3. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR 121 Propozit»ia 5. OPERAT»II CU MULT»IMI. (2) CE([i2I Ai)= \i2I CE Ai.17 Reuniunea »si intersect»ia oarecare au urm¸atoarele propriet¸at»i: (1) ([i2I Ai) n B = [i2I (Ai n B). B) (distributivitatea generalizat¸a (oarecare)). B = \i2I (Ai .5.

Ai) . . conform tautologiei cuanti‾cate I (3). . x 6 . (9i):(x . ultima pro-prietate : x . (9i)(x . (9i)(x 6 . CE(\i2I Ai) . Similar se demonstreaz¸a restul propriet¸at»ilor.Demonstrat»ie. pentru exempli‾care. \i2I Ai $:(x 2\i2I Ai) $:((8i)x . CE Ai) . Vom demonstra pe scurt. Ai) . x 2[i2I CE Ai. Ai) .

.

122 CAPITOLUL 5. ALGEBRA BOOLE A MULT»IMILOR .

Capitolul 6 Algebra relat»ional¸a a relat»iilor In matematic¸a. Vom ^³ncepe cu o categorie de relat»ii particulare. cele mai utilizate ‾ind relat»iile binare. aceste enunt»uri se numesc relat»ii. cu o structur¸a foarte simpl¸a »si care se numesc produse carteziene (sau produse directe). Apoi vom de‾ni . o anumit¸a categorie de enunt»uri joac¸a un rol important.

discut¸am despre operat»ii cu . In ‾nal vom de‾ni algebra relat»ional¸a a relat»iilor. operat»ii cu relat»ii. pentru a face leg¸atura cu bazele de date relat»ionale. algebra Boole a relat»iilor.relat»iile. ^³n sect»iunea 2. In sect»iunea 1. discut¸am despre produsul cartezian a n mult»imi »si despre relat»iile n-are. discut¸am despre produsul cartezian a 2 mult»imi »si despre relat»iile binare. ^³n sect»iunea 3.

^³n sect»iunea 5.relat»ii binare »si despre algebra Boole a relat»iilor binare. discut¸am despre bazele de date relat»ionale..1 Produs cartezian a dou¸a mult»imi. ternare.1 . . Relat»ii binare 6.1 Produs cartezian a dou¸a mult»imi De‾nit»ia 6. 6.. discut¸am despre algebr a relat»ional¸a a relat»iilor binare. ^³n sect»iunea 4. Vom utiliza aici calculul cu predicate binare. n-are.1.1..

cu x . notat¸a D1 × D2. »si numai pe acestea: def. D1 × D2 = f(x. distincte sau nu. D2 mult»imea. (y . D1) . D2 dou¸a mult»imi. y) (x . .(i) Fie D1. D1 »si y . Se nume»ste produs cartezian al mult»imilor D1. D2. y). care are drept elemente toate perechile ordonate (x.

atunci D × D se mai noteaz¸a D2 .D2)g. (i') Dac¸a D1 = D2 = D. 123 .

124 CAPITOLUL 6. D1) . D2) . x) (x . (y . . ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ De‾nit»ia 6. D1) . ¢D1£D2 = f(x. (x = y)} = f(x.1. y) (x .2 (i) Se nume»ste diagonala produsului cartezian D1£D2 mult»imea notat¸a ¢D1£D2 de‾nit¸a astfel: def.

D1 n D2g. de‾nit¸a astfel: def. notat¸a ¢D. D2)} = f(x.3 Dac¸a Card(D1) »si Card(D2) . (i') Se nume»ste diagonala produsului cartezian D × D (sau relat»ia identic¸a din D) mult»imea. x) x .(x . D1 × D2. D × D. Dg.1. x) x . ¢D = f(x. Propozit»ia 6.

atunci Card(D1 × D2)= Card(D1) — Card(D2).D.. .D1.D2. atunci 2 . unde Card(D) este num¸arul elementelor mult»imii D (cardinalul lui D). Produsul cartezian a dou¸a mult»imi are propriet¸at»ile urm¸atoare. Dac¸a D1. printre altele: 1. atunci D1 × D2 = . 2.sunt ‾nite. sunt nevide. Dac¸a D1 = Ø sau D2 = ..

)=(D1 × D2) . × D2 . 1 D1 × (D2 . . ) . (D1 n . (D1 = D. D. ): 12 3. (D1 . (D1 × D. (D2 = D. ): 22 4. (D1 .D1 × D2 = D1 . D. ) × D2 =(D1 × D2) . × D2).

× D2) . )=(D1 × D2) n (D1 × D. ) × D2 =(D1 × D2) n (D1 . ) × (D2 . (D1 . D. (D1 . )=(D1 × D2) . ) . 1 D1 × (D2 n D. (D1 . ): 22 5. 1222 . × D. (D1 × D.D. D. ). × D2).

1222 6. (D1 n D. ) × (D2 n D. distincte sau nu. × D2) n (D1 .1.6. Se nume»ste relat»ie binar¸a (sau simplu relat»ie) ^³ntre D1 »si D2 orice . ). × D. ) n (D1 .2 Relat»ii binare De‾nit»ia 6.4 (i) Fie D1 »si D2 dou¸a mult»imi oarecare. )=(D1 × D2) n (D1 × D.1.

submult»ime R a produsului cartezian D1 × D2. D1 »si D2 se numesc domeniile lui R. Observat»iile 6. se nume»ste relat»ie binar¸a (sau relat»ie) ^³ntre elementele mult»imii D (sau pe mult»imea D) orice submult»ime R a produsului cartezian D2 .5 1. Diagonala ¢D1£D2 este o relat»ie binar¸a ^³ntre D1 . (i') Dac¸a D1 = D2 = D.1.

y sunt ^³n relat»ia binar¸a R. R. iar ¢D este o relat»ie binar¸a pe D. R(x. y) . atunci vom scrie echivalent: xRy. y) predicat binar .»si D2. (x. 2. Dac¸a x.

Toate elementele unei mult»imi A au o proprietate comun¸a. A) . »si anume aceea de a apart»ine acelei mult»imi. propozit»ia "a . P .2. PRODUSUL CARTEZIAN A N MULT»IMI.6. RELAT»II N-ARE 125 3. echivalent: (a . A a‾rm¸a proprietatea P a lui a (a are proprietatea P ). Scriem. P (a) Funct»ii (aplicat»ii) unare (de o variabil¸a) .

De‾nit»iile 6. astfel ^³nc^at (x. B »si numai unul. A × B). y) . B dou¸a mult»imi oarecare.6 Fie A. cu proprietatea c¸a pentru orice x . O funct»ie . A. exist¸a un element y .1. ¡. (i) O funct»ie de‾nit¸a pe A cu valori ^³n B este o relat»ie binar¸a G ^³ntre A »si B (adic¸a G .

astfel ^³nc^at (x. A se nume»ste domeniul de de‾nit»ie al funct»iei f : A ¡. A ^³i corespunde un singur element. A × B se noteaz¸a prin f : A ¡. ¡. B. f(x)). f(x) .G . simbolul f av^and semni‾cat»ia urm¸atoare: ‾ec¸arui element x . f(x)) . B se nume»ste domeniul valorilor . B (x 7¡. B.

lui f. 6. A.2. Relat»ii n-are 6. (i') Dac¸a A = B »si f : A ¡. atunci f se nume»ste operat»ie unar¸a pe A.1 Produs cartezian a n mult»imi (n = 2) Produsul cartezian a n mult»imi se poate de‾ni ^³n dou¸a moduri: De‾nit»ia 6.2.2 Produsul cartezian a n mult»imi.1 (De‾nit»ia 1 a produsului cartezian) .

x2. notat¸a D1 × D2 × ::.n: n . × Dn sau ^³nc¸a Qn Di. care are drept elemente toate n-uplele ordonate (x1. Dn n mult»imi.xn) cu i=1 proprietatea xi . i =1.(i) Fie D1. Se nume»ste produs cartezian al mult»imilor Di. distincte sau nu (n = 2). D2. :::.:::. Di. i =1.n mult»imea.

:::.def.xn) (x1 . . 2. P{z(i) . (i') Dac¸a D1 = D2 = ::. . Dig.:::. ::. × .xn) j8i 2f1. = Dn = D. D1) . × Dn = f(x1. (xn .ng.x2. Dn)g i=1 = f(x1. atunci D × D × ::.xi .:::.x2. . Di = D1 × D2 × ::.

i =1.n mult»imea.2 (De‾nit»ia 2 a produsului cartezian) Fie D1. Produsul cartezian a n mult»imi (‾nit) mai poate fi de‾nit astfel: De‾nit»ia 6. Se nume»ste produs cartezian al mult»imilor Di. numindu-se puterea natural¸a a mult»imii D. :::. D2. notat¸a . distincte sau nu (n = 2). Dn n mult»imi.2.D se mai noteaz¸a Dn .

D1 × D2 × ::. × Dn sau ^³nc¸a .

2. Di . 2. Sn Di. care are drept elemente toate funct»iile f : f1.ng: nn def. ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ Qn Di. 2.:::.n} ¡. Di.:::. . Di = ff : f1.n} ¡. cu i=1 i=1 proprietatea c¸a f(i) .126 CAPITOLUL 6. pentru orice i 2f1.:::.

cu xi .2. 2.2. 2.n} .f(i) .ng. In aceast¸a sect»iune.3 1.ng.j8i 2f1. i=1 i=1 Observat»iile 6. pentru c¸a tuplurile (n-uplele) (x1.:::. scrierea i =1.:::.xn). Cele dou¸a de‾nit»ii 6. i =1. Di. sunt ^³n corespondent»¸a bijectiv¸a cu funct»iile f : f1.:::.2 ale produsului cartezian sunt echivalente.2. Dig.:::. 2.1 si 6.n este echivalent¸a cu scrierea i 2f1.n. 2.x2.

. Sni=1 Di. D1 × D2 × D3.ng. Dj.n. Propozit»ia 6. 3. D1 × (D2 × D3) . i =1. de‾nit¸a de: )) def.:::. unde . (D1 × D2) × D3 . 2.¡. funct»ia ¼j : Qni=1 Di ¡. cu f(i)= xi .4 Pentru orice j 2f1. Di.2. ^³nseamn¸a c¸a ^³ntre mult»imile respective exist¸a o biject»ie.

2 Relat»ii n-are (n = 2) De‾nit»ia 6.x2.Dn o list¸a ‾nit¸a de mult»imi oarecare.2. n = 2. distincte sau nu.xn= xj este surjectiv¸a »si se nume»ste proiect»ia canonic¸a a lui Qn Di. :::.¼j ((x1. i=1 6. D2.5 (i) Fie D1.Dn orice submult»ime R a produsului . Se nume»ste relat»ie n-ar¸a ^³ntre mult»imile D1. :::.:::.2.

Observat»iile 6. = Dn = D. (i') Dac¸a D1 = D2 = ::.cartezian Qn Di. Mult»imile D1. i=1 n se nume»ste aritatea lui R. :::. se nume»ste relat»ie n-ar¸a ^³ntre elementele mult»imii D (sau pe mult»imea D) orice submult»ime R a produsului cartezian Dn .6 .2. Dn se numesc domeniile lui R.

R(x. sunt funct»ii. y. echivalent. z sunt ^³n relat»ia ternar¸a R. z) = "x + y = z 2) P (x. 2. y.1. vom scrie echivalent: (x. y. z) . y. z) predicat ternar Exemple de relat»ii ternare 1) S(x. y. R. Dac¸a x. z) = . Elementele unei relat»ii n-are sunt tupluri (n-upluri) sau.

"x — y = z Funct»ii de n variabile (n = 1) .

distincte sau nu. (i) O funct»ie de n variabile este o funct»ie unar¸a f : Qn Di ¡. B. OPERAT»II CU RELAT»II. D2.3. ALGEBRA BOOLE A RELAT»IILOR 127 De‾nit»iile 6. adic¸a este i=1 o relat»ie binar¸a ¡.7 Fie D1. n = 1.6. (D1 × D2 × . :::. G .Dn »si Bn + 1 mult»imi.2.

¡.::. Qn Di. = Dn = B = D.xn).:::.x2. × Dn) × B cu proprietatea c¸a pentru orice X =(x1. B »si numai unul i=1 astfel ^³nc^at (X. D . exist¸a un element y = f(X) .y) . (i') Dac¸a D1 = D2 = ::.:::. y) = ((x1.xn) . atunci o funct»ie f : Dn ¡.x2.

2. echivalent. D1 £D2 £:::£Dn £B.:::.xn) . cu proprietatea c¸a pentru orice (x1.x2.se nume»ste operat»ie n-ar¸a pe D. o funct»ie de n variabile este o relat»ie (n+1)-ar¸a ¡. rezult¸a c¸a.3 (3). Observat»ia 6.8 Din Observat»iile 6. (i") O operat»ie zero-ar¸a sau nular¸a pe D =6 Ø se de‾ne»ste ca ‾ind un element al mult»imii D. G .2.

y) . .xn.3.3 Operat»ii cu relat»ii. Qn Di.xn) 2 i=1 B »si numai unul astfel ^³nc^at (x1. vom lucra numai cu relat»ii binare pe E. 6.:::.. Algebra Boole a relat»iilor In cele ce urmeaz¸a. exist¸a un element y = f(x1.x2. generalizarea la alte relat»ii binare sau la relat»ii n-are ‾ind evident¸a.:::. ¡.1 Disjunct»ia.x2. 6.

1 Numim disjunct»ia (reuniunea) relat»iilor R. E × E . S. S = f(x. De‾nit»ia 6. »si not¸am R WS. E × E). y) . R . relat»ia care corespunde reuniunii lor luate ca mult»imi: def.conjunct»ia »si negat»ia unei relat»ii binare Fie R »si S dou¸a relat»ii binare pe E (adic¸a R. S .3.

(x.3 . y) .2 Numim conjunct»ia (intersect»ia) relat»iilor R. y) . De‾nit»ia 6. R . S. y) . S = f(x. relat»ia care corespunde intersect»iei lor luate ca mult»imi: def.(x. De‾nit»ia 6. y) . y) . R . Sg. R . Sg.3. (x. E × E (x. »si not¸am R VS.3.

E × E j:((x. y) . E × E (x. y) 6 .Numim negat»ia (complementara) relat»iei R. y) . R} = f(x. »si not¸am R. R = f(x. . relat»ia care corespunde complementarei ei ^³n raport cu E × E luat¸a ca mult»ime: def. y) . R)g.

deci dac¸a R . ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ 6.3.128 CAPITOLUL 6. .4 Spunem c¸a relat»ia R implic¸a relat»ia S. S. avem »si xSy. dac¸a ori de c^ate ori avem xRy.3.2 Implicat»ia »si echivalent»a relat»iilor binare Fie R »si S dou¸a relat»ii binare pe E. De‾nit»ia 6. »si not¸am R =.

3. Observat»iile 6. Implicat»ia relat»iilor este o relat»ie de ordine part»ial¸a pe mult»imea relat»iilor binare pe E.S ca mult»imi. S. dac¸a R =. De‾nit»ia 6. S »si S =.5 Spunem c¸a relat»ia R este echivalent¸a cu relat»ia S. Echivalent»a relat»iilor . »si not¸am R (.6 1.3. R. deci dac¸a R = S ca mult»imi. 2.

"¸ (negat»ia relat»iei < este ¸). ">". "¸ (. "=".3. "<". "—". "— .este o relat»ie de echivalent»¸a pe mult»imea relat»iilor binare pe E. "> . < (. "= (.7 Pentru numere: "< . "— . "6 = (. "= (. "6 = (. "¸ . "¸". > . Exemplele 6.

"= =. "— (negat»ia relat»iei > este —). ">"=. 6 . "<"=. "6 =". "¶ (. "= =. "¸". "—". (.(. Pentru mult»imi: "µ . "=". "—". "<"=. "6 =". ">"=. "62 (negat»ia lui . este 62). "66 = (negat»ia relat»iei = este =). . "¸". "= (.

. (. "66 = (negat»ia lui = este =). "µ". este 2). "= (. "= =. . "2 (negat»ia lui 6 .

nu avem xV y.3 Algebra Boole a relat»iilor De‾nit»ia 6.6. ALGEBRA BOOLE A RELAT»IILOR 129 6. y din E. OPERAT»II CU RELAT»II.3. E × E.9 Se nume»ste relat»ia total¸a. De‾nit»ia 6.3.8 Se nume»ste relat»ia vid¸a. »si o vom nota V . adic¸a relat»ia cu proprietatea c¸a oricare x. »si o . relat»ia care corespunde mult»imii vide.3..3. .

¡. adic¸a este relat»ia cu proprietatea c¸a oricare x.3. E × E . avem xT y. V. T ) este o . Atunci structura (RE . Teorema 6. y din E. V.10 Fie RE mult»imea tuturor relat»iilor binare pe E (adic¸a RE = P(E × E)). W. relat»ia care corespunde mult»imii totale.vom nota T . E × E.

V). numit¸a algebr a Boole a relat»iilor. S . (R3) R W(S . . R. R (. R.algebr¸a Boole. (R2) R . S . avem: (R1) R . Q 2RE. R (idempotent»a lui W. S. R . R (comutativitatea lui W. R (. R . S (. Trebuie s¸a demonstr¸am c¸a pentru orice R. Demonstrat»ie. S (. V).

S) V(R . Q) (. (R . S) . Q) (distributivitatea). (R . R. (R5) R W(S . (R VS) W(R . S) (.Q) (. Q) (. R V(S WQ) (. R V(R WS) (. (R6) R . Q. (R4) R W(R . V). (R . . Q). R (absorbt»ia). R V(S . S) VQ (asociativitatea lui W.

R (. T . ceea ce se demonstreaz¸a similar cu modul cum am demonstrat c¸a (P(E). T este ultim element: V =. \. R . R. T ). R (V este prim element. (R7) R . R (.. T (.V (. R =. [. .E) este o algebr¸a Boole (algebra .CE. R . V (R este complementul lui R ).

.Boole a mult»imilor). R . pe l^ang¸a multe altele: pentru orice dou¸a relat»ii binare R. S. . (R8) R . R . Urm¸atoarele propriet¸at»i sunt de asemenea adev¸arate. S (. S (legile De Morgan). de data aceasta folosind predicate binare. nu unare. S pe E. R (legea dublei negat»ii). R . S (. (R9) R (.

x2.ng.4 Matricea boolean¸a (caracteristic¸a) a unei relat»ii binare pe o mult»ime ‾nit¸a S¸a observ¸am c¸a oric¸arei mult»imi ‾nite. abstract»ie f¸ac^and de o . 6.:::.11 Echivalent»a relat»iilor joac¸a. acela»si rol pe care-l joac¸a egalitatea mult»imilor ^³n algebra Boole a mult»imilor.Observat»ia 6.3. "concrete fx1. ^³n algebra Boole a relat»iilor. 2.3.xn} ^³i putem asocia o singur¸a mult»ime ‾nit¸a.:::. "abstract¸a f1.

»si c¸a oric¸arei mult»imi ‾nite "abstracte f1.:::.biject»ie. 2.n} ^³i putem asocia o .

n +1. ro»su. albastru} ^³i asociem mult»imea "abstract¸a f1. 2} ^³i putem asocia mult»imile "concrete falb.n +2g).xng. . iar mult»imii "abstracte f1. mult»imii culorilo r (mult»ime "concret¸a") falb.130 CAPITOLUL 6. De exemplu. 2.:::. verdeg. ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ in‾nitate de mult»imi ‾nite "concrete fx1.x2. Volvog. Alina} etc. fIon. fDacia. 3} (sau fn.

R) mij = 0. 2.j2f1. dac¸a . j) . A × A).xn} ("abstract¸a A = f1.ng. R ((i.:::. dac¸a (xi.:::.xj) .x2. de‾nit¸a astfel: .ng) »si R o relat»ie binar¸a pe A (R . 1. Se nume»ste matrice boolean¸a sau matrice caracteristic¸a asociat¸a lui R matricea MR =(mij )i.:::.Fie o mult»ime ‾nit¸a "concret¸a A = fx1.2.

j) 6 . Deci. se poate . R).(xi. Se observ¸a c¸a mult»imea relat»iilor binare pe o mult»ime ‾nit¸a cu n elemente este ^³n corespondent»¸a bijectiv¸a cu mult»imea matricelor booleene de ordinul n. R ((i. o relat»ie binar¸a pe o mult»ime ‾nit¸a cu n elemente poate fi dat¸a. printr-o matrice boolean¸a de ordin n.xj ) 6 . alternativ. Deci.

c. relat»ia R.1.1. 0111 MR = . veri‾cate de o relat»ie binar¸a R pe o mult»ime A ‾nit¸a . 1111 . de‾nit¸a pe mult»imea A = fa. De exemplu. b. BB0010 .identi‾ca R cu MR. dg. are urm¸atoarea matrice boolean¸a asociat¸a: . CC @A 0001 Condit»iile (O1)-(O4) din De‾nit»iile 3.

j 2f1.cu n elemente. i = j. 1 (O.:::.ng.ng. j. 2. . ) pentru orice i. astfel: (O. MR. (O3. pot fi reformulate echivalent pentru matricea boolean¸a asociat¸a. 2.ng. i =6j.:::.:::. k 2f1. mij = 1 implic¸a mji =0(MR este o 2 matrice antisimetric¸a). ) pentru orice i. 2. ) pentru orice i 2f1. mii = 1.

ng. (O. 2. mij = 1 sau mji = 1.k 6i. 2.12 1. k =6j. S¸a se scrie un program pentru determinarea tuturor relat»iilor de ordine pe o mult»ime ‾nit¸a. mij = 1 »si mjk = 6=1 implic¸a mik = 1. ) pentru orice i. 4 Exercit»iile 6. Se d¸a o relat»ie .3.:::. j 2f1.

Se d¸a o relat»ie binar¸a R pe mult»imea E = f1.:::. sau dac¸a relat»ia este de preordine. 3.binar¸a pe o mult»ime ‾nit¸a prin matricea boolean¸a asociat¸a.n} prin matricea sa boolean¸a (caracteristic¸a). S¸a se scrie un program care s¸a veri‾ce dac¸a relat»ia R . part»ial¸a sau total¸a. S¸a se scrie un program pentru a veri‾ca dac¸a relat»ia este de ordine. 2.

este de echivalent»¸a »si ^³n caz a‾rmativ s¸a determine elementele ‾ec¸arei clase de echivalent»¸a. Exempli‾care cu matricea: .

ALGEBRA RELATIONAL ¸¸ IILOR 131 ¸ A A RELAT . BBBBBB . 1 1 1 0 0 0 MR = .6. 1 1 1 0 0 0 .4. 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 . CCCCCC . .

De‾nit»ia 6.6. Exist¸a mai multe de‾nit»ii echivalent e ale acestei not»iuni.4.1 Se nume»ste compusa .4. 6.1 Compunerea »si inversarea relat»iilor binare Fie R »si S dou¸a relat»ii binare pe E. noi vom prezenta o variant¸a.4 Algebra relat»ional¸a a relat»iilor Not»iunea de algebr¸a relat»ional¸a s-a n¸ascut din propriet¸at»iile relat»iilor »si relat»iile formeaz¸a primul exemplu de algebr¸a relat»ional¸a.

y) pentru care exist¸a cel put»in un t. .(produsul) relat»iilor R. y) . S: def. S = f(x. R . S. y) . relat»ia binar¸a care are drept elemente toate acele (»si numai acele) perechi ordonate (x. »si se noteaz¸a R±S. E × E (9t)[(x. astfel ^³nc^at (x. t) . t) . R »si (t.

adic¸a (x. (t. (y. R: R¡1 def. S]g. = f(x.4. y) .R . R¡1 . y) . y) .2 Se nume»ste inversa (transpusa) (simetrica) relat»iei R. »si se noteaz¸a R¡1. x) . De‾nit»ia 6. relat»ia binar¸a care are drept elemente toate perechile ordonate obt»inute prin "inversarea perechilor din R. E × E .

"—". "2". x) . "2 (. "— (. . "=". "2". "= (.(y. Exemplele 6. "µ (. "< . "<". "= (. "¸". Pentru mult»imi: "= . "= . "— . "= (. Rg. "µ".3 Pentru numere: "= . "µ . "2 . "¸ . "< (.4. "—". "= (.

"= . (9T )[X = T ^T . S¸a demonstr¸am. Y . ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ "= . "µ . "µ (. "µ". (9T )[X .132 CAPITOLUL 6. de exemplu. "2 pentru mult»imi: (X. c¸a "= . "2 . "2 (. Y ) . "µ". Y ] . "= (.

Y . 0) R .4 Produsul are urm¸atoarele propriet¸at»i: pentru orice R. Q) (asociativitatea compunerii). ¢E (. R (¢E este element neutru pentru compunerea relat»iilor). (S . Propozit»ia 6. S) . (X. R (. Y ) . ¢E . "2". 2) . 1) (R . Q relat»ii binare pe E. X .] . Q (.4. R . S.

5) (R . S) V(R . S) . Q) W(S . (R . Q). (R . Q). 4) (R . S) . Q) (. Q) (. (R . 0): Fie R . S) W(R . Q (. Demonstrat»ie. Q). 3) R . (R . Q (. Q). (S .R . Q) V(S . (S .

¢E = R . ¢E (. altfel arbitrar¸a (oarecare).o relat»ie binar¸a pe E. c¸a R . ¢E . iar def:= R . ¢E (. conform de‾nit»iei lui (). R este adev¸arata¸a. ¢E = R ca mult»imi. ‾xat¸a. R . s¸a demonstr¸am c¸a propozit»ia: P (R) = "R . y) . . (8x)(8y)[(x. R . R ^³nseamn¸a.

y) . y) . Dar propozit»ia (8x)(8y)P (x. ¢E . iar P (x. y) este adev¸arat¸a dac¸a »si numai dac¸a predicatul P (x. y) . y) este un predicat adev¸arat dac¸a »si numai dac¸a pentru orice pereche de .(x. y) = "(x. unde am f¸acut notat»ia P (x. R . (x. y) este adev¸arat. y). R". R] = (8x)(8y)P (x.

DP . b) . Dar P (a. altfel arbitrar¸a. b) . R". ¢E . b) = "(a. (a. propozit»ia P (a. b) . R . ‾xat¸a. b) este o propozit»ie adev¸arat¸a: ^³ntr-adev¸ar. R . DP . s¸a demonstr¸am c¸a P (a. b) .obiecte (a. b) este adev¸arat¸a. — Fie perechea de obiecte (a. b) . ¢E . (a.

b) . . I . p. (t. (b. pentru c¸a propozit»ia ""(b. R . ¢E este adev¸arat¸a (este I) »si deoarece p . R. ¢E] . b) .. (9t)[(a. t) . b) . [(a. R . pentru c¸a din de‾nit»ia lui ¢E rezult¸a c¸a t = b. unde p = "(a. ¢E ] . b) . b) . (a.

atunci p . r propozit»ii. b) . Deci. (a. r. P (a. R". c¸a pentru orice obiecte . conform (P6) din sistemul A1 de tautologii. R . deoarece dac¸a p . ¢E . — Rezult¸a. Rezult¸a c¸a (a.b) . q. b) este propozit»ie adev¸arat¸a. R. pentru orice p. r. conform Principiului Generaliz¸arii. q »si q . b) .

¢E (.. . adic¸a R .a. b. P (R) este propozit»ie adev¸arat¸a. P (a. Deci. R . R este adev¸arat¸a. ¢E (. Rezult¸a. R.G. c¸a pentru orice R relat»ie binar¸a pe E. b) este propozit»ie adev¸arat¸a. aplic^and din nou P. adic¸a propozit»ia P (R) este adev¸arat¸a.

R . t) . Deci. R este adev¸arat¸a. La fel se demonstreaz¸a c¸a ¢E ±R (. (t. y) . 0) . ¢E] . (9t)[(x. ¢E . R .4. (x. O demonstrat»ie mai scurt¸a este urm¸atoarea (lucr¸am doar cu predicate) : (x.6. ALGEBRA RELATIONAL ¸¸ IILOR 133 ¸ A A RELAT Remarc¸a. y) . R. y) .

R . (x. (R . Q = R . y) . (S . S) . (S . (S . (8x)(8y)[(x. Q) ca mult»imi »si (R . S) . Q = R . Q . (S . R . S) .este adev¸arat¸a. Q (. Q) . Q)] . 1): (R . y) . S) . Q) ^³nseamn¸a (R .

b) este adev¸arat¸a. y) . y) . unde am f¸acut notat»ia P (x. Fie a. s¸a demonstr¸am c¸a . Propozit»ia (8x)(8y)P (x. Q . b. (S . propozit»ia P (a. altfel arbitrare. y).= (8x)(8y)P (x. y) este adev¸arat¸a dac¸a »si numai dac¸a pentru orice obiecte a. b obiecte ‾xate. (x. y = "(x. R . S) . Q)". (R .

b) este adev¸arat¸a. b) . (a. R . b) . S) . adic¸a c¸a propozit»ia (a. Q . z) .propozit»ia P (a. b) . S) . Q . S . (din de‾nit»ia lui ±) (9t)[(a. b) . (R . (t. R . Q) este adev¸arat¸a: ^³ntr-adev¸ar. (din de‾nit»ia lui ±) (9t)[(9z)[(a. (a. (R . Q] . t) . (S .

t) . . Q] . asociativitatea lui ^) (9z)(9t)[(a. t) . (pentru c¸a (t. b) . b) . R . (t. t) . S] . Q] . R . (z. b) nu depinde de z) (9t)(9z)[[(a. (t. Q]] . [(z. b) . (t. S] . z) . z) .2 »si (P3). (z. (din tautologia cuanti‾cat¸a VIII.. R . S .

(din de‾nit»ia lui ±) (a. conform . z) nu depinde de t) (9z)[(a. (S . Deci. (9t)[(z. b) . P (a. z) . b) . R . b) este propozit»ie adev¸arat¸a. Q). (t. Q] .(pentru c¸a (a. S . Rezult¸a. b) . Q]] . R . (z. (din de‾nit»ia lui ±) (9z)[(a. t) . S . R . z) .

Q] . y) . S) .Principiului Generaliz¸arii . . Q . . (9t)[(x. t) . R . (S . b) este adev¸arat¸a. S . c¸a pentru orice a. (R . deci (R . Remarc¸a. (t. R . Q). ::. Q (. propozit»ia P (a. S) . b. O demonstrat»ie mai scurt¸a este urm¸atoarea (lucr¸am doar cu predicate): (x. y) .

t) . Q). t) . (t. y) . t) . Q] . »si W) (9t)[(x. R . S) . (x. S] .(x. R . (R . 4): (x. . y) . R . y) . (din de‾nit»ia lui [) (9t)[[(x. La fel se demonstreaz¸a (2) -(3). S . (S . (din de‾nit»ia lui . Q .

S . Q] . y) . (t. (t.(t. Q] . Q]] . t) . Q] . t) . Q] _[(x. y) .2) (9t)[(x. . y) . R . (din de‾nit»ia lui ±) [(x. R . (9t)[(x. y) . t) . y) . y) . R . t) . (din tautologia cuanti‾cat¸a VII. (t. (din distributivitate) (9t)[[(x. Q] . S ^(t.

(din de‾nit»ia lui [) (x. y) . Q) . . S .[(x. y) . (R . (R . (5) se demonstreaz¸a similar. . y) . Q) W(S . (S . Q] . Q) . (din de‾nit»ia lui W) (x. Q).

¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ Corolarul 6. R.5 Fie RE mult»imea tuturor relat»iilor binare pe E. adic¸a: -. . Atunci structura (RE.4. pentru orice R 2RE. este asociativ¸a »si -R . ¢E) este semigrup cu unitate (monoid).134 CAPITOLUL 6. ¢E . Demonstrat»ie. ±. ¢E (. R (.

Propozit»ia 6.4. 3) (R . 4) Dac¸a R (. 2) (R . (R)¡1 .4.6 Inversa are urm¸atoarele propriet¸at»i: pentru orice R. S¡1 . atunci R¡1 (. R¡1 . S¡1 . S)¡1 (.4. 1) (R¡1)¡1 (. (1). R.(0). S. .Evident. 0) (R¡1) (. S)¡1 (. S relat»ii binare pe E. R¡1 . conform Propozit»iei 6. S¡1 .

(din de‾nit»ia lui ¡) :[(x. x) . y) . R . 5) (R . (R)¡1 . (R¡1) . Demonstrat»ie. (din de‾nit»ia lui ¡) (y.. 1): . (din de‾nit»ia lui ¡1 (x. R¡1 . R] . R¡1] . S)¡1 (. y) . 0): (x. (din de‾nit»ia lui ¡1) :[(y. S¡1 . x) . y) .

(x. S . 2): (x. x) . x) . R . S)¡1 . y) . (y. x) . R¡1 . S . y) . y) . y) . (y. (x. R n S . (y. (R¡1)¡1 . (x. (y. R. x) . (y. (R . S¡1 .(x. (x. R¡1 . x) . R . y) . y) .

3).. S] . t) . t) . (9t)[(t. 5): (x. R¡1 . (R . t) . R . y) . R . R¡1 n S¡1 . (y. x) . (9t)[(y. (x. S¡1 . (x. y) . y) . S)¡1 . (9t)[(x. S¡1 . S¡1] . 4) se demonstreaz¸a similar. (t. x) . R¡1 . S .

R¡1 6. V. ±.7 Fie RE mult»imea tuturor relat»iilor binare pe E. R¡1] . _. S¡1 . (t. T.. ¡. Atunci structura ¡1 RelbE =(RE. y) .4.4. Teorema 6. ¢E) . (x. ^.2 Algebra relat»ional¸a a relat»iilor binare Urmeaz¸a un rezultat care cont»ine ^³n el de‾nit»ia algebrei relat»ionale.. y) .

Q . (rel3) (R . ±. adic¸a: (rel1) (RE .6. S) . T ) este o algebr¸a Boole. S. W. ¢E) este semigrup cu unitate (monoid). (rel2) (RE . Q). (R . pentru orice R. Q) W(S . Q (.4. ¡. ALGEBRA RELATIONAL ¸¸ IILOR 135 ¸ A A RELAT este o algebr¸a relat»ional¸a. V. V.

(R¡1 . S)=. pentru orice R. S 2RE . (rel1): rezult¸a din Teorema . pentru orice R. (rel6) (R¡1)¡1 (. S)¡1 (. S¡1 . (rel4) (R . S¡1. S 2RE. (rel7) R . R¡1. R. S 2RE. R¡1 . S. S)¡1 (.2RE . (rel5) (R . pentru orice R 2RE. Demonstrat»ie. pentru orice R.

R . (rel7): (x.6.5. (rel5): rezult¸a din Propozit»ia 6.4. (R¡1 . (rel2): rezult¸a din Corolarul 6.4. (t.10.6 (1). (rel3): rezult¸a din Propozit»ia 6.4. S) . (R¡1 . y) . S)] . y) . R .6 (5).4. (rel4): rezult¸a din Propozit»ia 6.4 (4).4. t) . (prin de‾nit»ia .3.6 (3). (prin de‾nit»ia lui ±) (9t)[(x. (rel6): rezult¸a din Propozit»ia 6.

R¡1 . t) . t) . (prin de‾nit»ia lui ±) (9t)[(x. R¡1 . t) . z) . (z. (prin tautologia cuanti‾cat¸a I. R . R ^:[(9z)((t. z) . y) . t) .lui ¡) (9t)[(x. S)]] .4) (9t)[(x. z) . S)])] . y) . R¡1 ^:((z. (prin legile De Morgan) (9t)[(x. (8z)[(t. S]] . y) . R . R ^:[(t. (8z)(:[(t.

y) . S]] . y) . R . S]] . y) . z) . (R¡1) . (t. (9t)(8z)[(x.. (R¡1) . (R¡1)] .3) (8z)(9t)[(x. (conform distributivit¸at»ii lui _. (R¡1) . [(t. S]] . (z. t) . [(t. t) . (z. z) . z) . t) . [(x. R . t) . . R . ^) (8z)(9t)[[(x. (z. (prin tautologia cuanti‾cat¸a VIII.

(z. R . . t) . S] .R . (R¡1)] . (t. R . (z. z) . (prin de‾nit»ia lui ±) (8z)[(x. (conform (G4): p . (R¡1)] . (z. y) . q . (R¡1) . S]] . (t. (8z)[(9t)[(x. y) . S] . y) . (z. z) . p) (8z)(9t)[[(x. z) . y) . t) . S]. R .

z) . Atunci dac¸a z = x. rezult¸a c¸a [(x. (x. R¡1)] . m) . m) .Dar. R)] . (9m)[(x. R¡1] . m) . m) . R]. (9m)[(x. R . R . R . (x. m) . R . (m. R ^:((z. R ^:((m. z) . (z. m) . m) . m) . (R¡1) . (9m)[(x. z) . (9m)[(x.

(z. R = V ] si (x. (R¡1) . adic¸a (x. Rezult¸a c¸a (8z)[(x. R . V este un predicat ^³ntotdeauna fals. deci am demonstrat c¸a: (x. y) . S. [(x. R . ceea ce implic¸a (x. z) . R] . y) . y) . z) nu apart»ine lui R ±(R¡1). m) . m) . S].. R .

S) .. (R¡1 . S. . adic¸a (rel7) este adev¸arat¸a. (x. y) . .

1 Reprezentarea relat»iilor.136 CAPITOLUL 6. iar ‾ecare coloan¸a reprezint¸a un domeniu .5 Baze de date relat»ionale Am folosit ^³n aceast¸a sect»iune [4]. relat»iile sunt reprezentate sub forma unor tabele. ¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ 6.5. De‾nit»ii Uneori (^³n teoria bazelor de date relat»ionale). 6. ^³n care ‾ecare r^and (linie) reprezint¸a un n-uplu.

x1j . An i x11 x12 .D2.Dn. . .A2.n. . numite atribute: A1 A2 ::.:::. . li se asociaz¸a nume: A1. .An.din cele n ale produsului cartezian (de‾nit»ia 1 (6.1) a produsului cartezian ‾nit).2. . Aj ::. 2.:::. coloanelor 1. . . . In acest caz. x1n .:::. respectiv domeniilo r corespunz¸atoare D1. .

.. xmn j De‾nit»iile 6. . . . xmj . . . . . xij . . . . . . . xin . . xm1 xm2 . xi1 xi2 . . .5.1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A2. — Mult»imea tuturor schemelor relat»ionale corespunz¸atoare unei aplicat»ii se nume»ste schema bazei de date relat»ionale. Dac¸a relat»ia n-ar¸a este R.:::. — Cont»inutul curent al relat»iilor la un moment dat se nume»ste baz¸a de date relat»ional¸a. atunci schema relat»ional¸a .O relat»ie R ^³mpreun¸a cu mult»imea atributelor sale se nume»ste schem¸a relat»ional¸a . cu atributele A1.An.

An). unde R = f(a. f)} se reprezint¸a astfel: ABC i j a b c d a f . c).2 Schema relat»ional¸a R(A. (d.:::. b.se noteaz¸a: R(A1. Exemplul 6. a.A2.5. B. C).

cu proprietatea c¸a valoarea corespunz¸atoare ‾ec¸arui atribut apart»ine domeniului asociat acelui atribut (de‾nit»ia a 2-a (6. cu valori ^³n reuniunea domeniilor. relat»iile sunt reprezentate.2) a produsului cartezian ‾nit): n R = ff : fA1.:::. echivalent. printr-o mult»ime de funct»ii de‾nit e pe mult»imea atributelor. Dj j8j 2f1. .A2.Ang. 2.:::.ng.6. BAZE DE DATE RELAT»IONALE 137 Alteori.f(Aj) .5.2.

f2 : fA. B. B.f2g. . f1(B)= b.3 Pentru relat»ia R din Exemplul precedent. echivalent: 33 R = ff1. Cg. Cg. j=1 j=1 f1(A)= a. cu f1 : fA.Dj g. f2(B)= a. f2(A)= d.5. avem. f2(C)= f. Dj . j=1 Exemplul 6. Dj . f1(C)= c.

:::.An respectiv »si de‾nind pentru j=1 ‾ecare tuplu: nti .Dn al produsului cartezian Qn Dj c^ate un nume (= atribut): A1.:::.D2.Trecerea de la un mod de de‾nire a relat»iei la cel¸alalt se face relativ simplu: -O relat»ie ^³n sensul mult»ime de tupluri se transform¸a ^³ntr-o relat»ie ^³n sensul mult»ime de funct»ii asociind ‾ec¸arui domeniu D1.A2.

xin) .ng.mg.Aj . -O relat»ie ^³n sensul mult»ime de funct»ii se transform¸a ^³ntr-o relat»ie ^³n sensul mult»ime de tupluri impun^and o . 2.:::.:::.:::.xi2.Ang. unde m este num¸arul tuplurilor (n-uplelor).i 2f1.A2.:::.=(xi1. pentru orice j 2f1.xij .:::. 2. Dj j=1 care veri‾c¸a: fi(Aj)= xij .:::. . Dj j=1 funct»ia nfi : fA1. Dj.

An a atributelor.relat»ie de ordine total¸a pe mult»imea atributelor (printr o corespondent»¸a cu mult»imea f1.A2. ca mult»ime de funct»ii.ng) »si asociind apoi ‾ec¸arei funct»ii tuplul obt»inut din valorile funct»iei respective ^³n ordinea A1. 2. este de preferat. cea de-a doua de‾nit»ie.:::. Din punctul de vedere al bazelor de date.:::. deoarece permite prelucrarea informat»iilor corespunz¸atoare unui atribut f¸ar¸a a .

cunoa»ste pozit»ia acelui atribut ^³n relat»ie. . aceasta permit»^and o mai mare independent»¸a de reprezentare a datelor.

¸ A A RELAT¸ IILOR ALGEBRA RELATIONAL ¸ 6.138 CAPITOLUL 6.2 Limbaje de prelucrare a datelor Pentru acest model de baz¸a de date. ^³n care cererile sunt exprimate prin operat»iile ce trebuie aplicate relat»iilor existente ^³n baza de date pentru . relat»ional. limbajele de prelucrare a datelor se pot ^³mp¸art»i ^³n dou¸a mari categorii: I-limbaje algebrice.5.

a obt»ine r¸aspunsul. ^³n funct»ie de obiectele cu care lucreaz¸a predicatele. II -limbaje cu calculul predicatelor. ^³n care cererile sunt exprimate sub forma unor mult»imi de tupluri -sau de funct»ii -pentru care se speci‾c¸a propriet¸at»ile pe care trebuie s¸a le ^³ndeplineasc¸a sub forma unor predicate. »si anume: -limbaje cu calcul pe . Aceast¸a categorie de limbaje se divide ^³n dou¸a subcategorii.

-limbaje cu calcul pe domenii. . adic¸a obiectele sunt tupluri (Calcul de ordinul I). adic¸a obiectele sunt domeniile diferitelor atribute ale relat»iilor (Calcul de ordinul II).tupluri.

Partea IV Logic¸a matematic¸a clasic¸a (prezentare formalizat¸a) 139 .

Capitolul 7 Sistemul formal al calculului propozit»ional In acest capitol este studiat calculul propozit»ional (calculul propozit»iilor) clasic (L) prin trei dintre dimensiunile sale: sintaxa. semantica »si algebra. La nivelul acestui material. cunoa»sterea logicii propozit»ionale este realizat¸a . Fiecare dintre cele trei componente este analizat¸a at^at ^³n sine c^at »si ^³n relat»ie cu celelalte dou¸a.

prin relat»ia ternar¸a stabilit¸a ^³ntre sintax¸a. semantic¸a »si algebr¸a. Prima sect»iune a capitolului cont»ine c^ateva exemple de descompunere ale unor texte ^³n propozit»ii elementare »si reprezentarea lor simbolic¸a cu ajutorul conectorilor propozit»ionali "»si". . Acest exercit»iu de reprezentare simbolic¸a este o prim¸a sugestie asupra trecerii de la limbajul natural la limbajul formal al logicii propozit»ionale. "sau". "non »si "implic¸a".

10). Ea ^³ncepe cu de‾nirea limbajului lui L. sunt de‾nite enunt»urile lui L: ele sunt format»iuni de . Exist¸a »si alte construct»ii care au la baz¸a alt»i conectori (a se vedea Exemplele 1. Construct»ia noastr¸a are la baz¸a un alfabet ^³n care apar numai doi conectori primari: implicat»ia (!) »si negat»ia (:).Sect»iunea 2 cont»ine sintaxa »si algebra calculului propozit»ional. Prin inductie.2.

In subsect»iunea 1. Conjunct»ia (^). ^³n subsect»iunea 2 se . Pasul urm¸ator este ^³mbog¸at»irea limbajului L cu o structur¸a logic¸a. pornind de la trei axiome »si o singur¸a regul¸a de deduct»ie (modus ponens). se de‾nes c demonstrat»iile formale. de‾nit»i cu ajutorul implicat»iei »si negat»iei.simboluri ce tradu c propozit»ii din limbajul natural. disjunct»ia (_) »si echivalent»a logic¸a ($) sunt conectori derivat»i.

mult»imile consistente de enunt»uri. La cap¸atul demonstrat»iilor formale stau teoremele formale. Teorema deduct»iei este folosit¸a ca instrument principal ^³n stabilirea celor mai importante teoreme formale. iar ^³n subsect»iunea 5. In subsect»iunea 4 sunt studiate sistemele deductive. In subsectiunea 6. Subsect»iunea 3 cuprinde unele propriet¸at»i sintactice ale lui L. este descris modul cum se realizeaz¸a trecerea de .de‾ne»ste deduct»ia din ipoteze.

Factoriz^and mult»imea enunt»urilor lui L printr-o 141 .la sintaxa lui L la algebra Boole.

iar stabilire a teoremelor formale se reduce la un calcul algebric. . conectorii propozit»ionali sunt convertit»i ^³n operat»ii booleene. numita algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui L.142CAPITOLUL 7. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL relat»ie de echivalent»¸a canonic¸a (de‾nit¸a in termenii echivalent»ei logice). se poate urm¸ari cum. Prin aceast¸a construct»ie. Din acest moment. se obt»ine o algebr¸a Boole.

In subsect»iunea 7. Sect»iunea 3 cont»ine exemple de deduct»ii formale din ipoteze. valoarea . Semantica lui L este tratat¸a in Sect»iunea 4. se de‾nesc prealgebrele Boole »si se consider¸a algebrele Boole ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski obt»inute din prealgebre Boole.pas cu pas. In subsect»iunea 1 se de‾ne»ste not»iunea de interpretare. se traseaz¸a o paralel¸a algebric¸a la sintaxa lui L.

Demonstrat»ia Teoremei de completitudine este de natur¸a algebric¸a. prin Teorem a de completitudine. Ideea acestei demonstrat»ii este folosirea Teoremei de reprezentare a lui Stone pentru . In subsect»iunea 2.de adev¸ar a unui enunt¸ ^³ntr-o interpretare. enunt»urile universal adev¸arate (= enunt»urile adev¸arate ^³n orice interpretare) sunt puse fat»¸a ^³n fat»¸a cu teoremele formale. not»iunea de model »si deduct»ia semantic¸a din ipoteze.

Bibliogra‾e: ^³n .a obt»ine interpret¸ari. Sect»iunea 5 cont»ine o demonstrat»ie a Teoremei de reprezentare a lui Stone pe baza Teoremei de completitudine extins¸a. care stabile»ste echivalent»a dintre deduct»ia formal¸a »si deduct»ia semantic¸a. Demonstrat»ia Teoreme i de completitudine extins¸a se bazeaz¸a pe propriet¸at»ile mult»imilor consistente maximale de enunt»uri. este prezentat¸a Teorema de completitudine extins¸a. In subsect»iunea 3.

[109]. [29]. [106]. [76]. [28]. [41]. notat¸a _.principal [5]. notat¸a :. [8]. [75]. [43]. [116]. [79]. [50]. [30]. [42]. -disjunct»ia (sau). 7.1 Introducere. [90]. [121]. Exemple de reprezent¸ari simbolic e Calculul propozit»ional studiaz¸a urm¸atorii conectori: -conjunct»ia (»si). [94]. [3]. [53]. [20]. apoi [49]. [91]. -negat»ia (non). [106]. [80]. -implicat»ia . [66]. [78]. [117]. [20]. [39]. [72]. notat¸a ^.

... s¸a taci din gur¸a.. notat¸a $. s¸a feri ^³n l¸aturi. atunci . . In exemplele urm¸atoare. Exemplul 7.1 De te-ating.(dac¸a .1. -echivalent»a logic¸a (dac¸a »si numai dac¸a). notat¸a !..). vom prezenta descompunerea unor texte ^³n unit¸at»i logic e »si reprezentarea lor simbolic¸a cu ajutorul acestori conectori. De hulesc.

1. (M.7. Dac¸a »stii a lor m¸asur¸a. Gloss¸a) Dac¸a not¸am: p1 = "te-ating p2 = "s¸a feri ^³n l¸aturi q1 = "hulesc q2 = "s¸a taci din gur¸a r1 = "ce mai vrei cu-a tale sfaturi r2 = "stii a lor . Eminescu. INTRODUCERE. EXEMPLE DE REPREZENT ¸143 ARI SIMBOLICE Ce mai vrei cu-a tale sfaturi.

(r2 . se stinse o lumin¸a. Se stinse-o dalb¸a stea . Exemplul 7.m¸asur¸a atunci textul de mai sus se va scrie simbolic: (p1 . (q1 . frumoas¸a Bucovin¸a. r1).1. q2) . C-acuma din pleiada-t»i auroas¸a »si senin¸a Se stinse un luceaf¸ar.2 Imbrac¸a-te ^³n doliu. Cu cipru verde-ncinge antic¸a fruntea ta. p2) .

La morm^antul lui Aron Pumnul) Dac¸a not¸am: p1 = "^³mbrac¸a-te ^³n doliu. Eminescu. frumoas¸a Bucovin¸a p2 = "cu cipru verde-ncinge antic¸a fruntea ta q1 = "acuma din pleiada-t»i auroas¸a »si senin¸a se stinse un luceaf¸ar q2 = "(acuma din pleiada-t»i auroas¸a »si senin¸a) se stinse o lumin¸a q3 = "(acuma din pleiada-t»i auroas¸a »si senin¸a) se .! (M.

Exemplul 7. q3) . Eminescu. (M. nici m^aine.3 Nu era azi.1. Rug¸aciunea unui dac) Cu notat»iile: p1 = "era azi . p2). nici totdeauna. C¸aci unul erau toate »si totul era una. nici ieri. (p1 .stinse-o dalb¸a stea atunci se obt»ine scrierea simbolic¸a a textului precedent: (q1 . q2 .

p2 = "(era) m^aine p3 = "(era) ieri p4 = "(era) dintotdeauna .

SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL q1 = "unul erau toate q2 = "totul era una textul capat¸a forma simbolic¸a: (q1 . rea.4 C¸a de-i vreme rea sau bun¸a. V^antu-mi bate.144CAPITOLUL 7. q2) . Exemplul 7. frunza-mi sun¸a. (:p1 ^:p2 ^:p3 ^:p4). Mie-mi curge Dun¸area. .1. S»i de-i vreamea bun¸a.

q) . p) .1. ((q . r).5 Timpul .(M. Revedere) Not¸am: p = "vremea era rea q = "(vremea) era bun¸a p1 = "v^antu-mi bate q1 = "frunza-mi sun¸a r = mie-mi curge Dun¸area Atunci textul se reprezint¸a simbolic prin: ((p . q1)) . Exemplul 7. (p1 . Eminescu.

vom nota: p1 = "timpul mort »si-ntinde trupul p2 = "devine ve»snicie p3 = "se ^³nt^ampl¸a ^³n ^³ntinderea pustie q1 = "^³n noaptea . Eminescu. Scrisoarea I) In acest caz... totul tace C¸aci ^³n sine ^³mp¸acat¸a re^³ncep-eterna pace. S»i ^³n noaptea ne‾int»ei totul cade. C¸aci nimic nu se ^³nt^ampl¸a ^³n ^³ntinderea pustie. (M.mort »si-ntinde trupul »si devine ve»snicie.

p2)) . (p1 . (q1 .ne‾int»ei totul cade q2 = "(^³n noaptea ne‾int»ei) totul tace q3 = "^³n sine ^³mp¸acat¸a re^³ncep-eterna pace Rezult¸a urm¸atoarea scriere simbolic¸a a textului: (:p3 . (q3 . q2)). Exemplele de mai sus ne dau o idee despre modul ^³n care un text scris ^³n limbaj natural poate c¸ap¸ata .

.o ^³nf¸at»i»sare simbolic¸a ^³n calculul propozit»ional.

_. . le corespund operat»iile algebrice pe mult»imea L2 = f0. Se observ¸a c¸a . notate tot ^. _. !. !. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 145 Teza fundamental¸a a calculului propozit»ional este existent»a a dou¸a valori de adev¸ar: 1 (= adev¸arul) »si 0 (= falsul).7. »si de‾nite prin tabele. Conectorilor ^. :. 1g. .2. :.

iar enunt»urile vor fi construite prin aplicarea unor reguli . Limbajul s¸au formal trebuie s¸a cont»in¸a simboluri pentru cei cinci conectori. Atunci teza bivalent»ei valorilor de adev¸ar este completat¸a prin ipoteza c¸a act»iunea conectorilor calculului propozit»ional se face conform regulilor calculului boolean.am considerat pe L2 structura canonic¸a de algebr¸a Boole. De aici se poate ^³ncepe formalizarea calculului propozit»ional.

Ceilalt»i conectori vor fi de‾nit»i cu ajutorul primilor. dac¸a este posibil. ele trebuie s¸a asigure corectitudinea sistemului formal »si.de combinare a simbolurilor ^³n raport cu conectorii. . Alegerea axiomelor »si regulilor de deduct»ie este un act capital. In primul r^and. Unii conectori vor fi ale»si ca simboluri primare »si vor fi inclu»si ^³n alfabetul sistemului formal.

Axiomatizarea aleas¸a va pune ^³n evident»¸a rolul implicat»iei ^³n de‾nirea mecanismului inferent»ial al sintaxei calculului propozit»ional . vom studia sintaxa . vom construi limbajul calculului propozit»ional cu implicat»i a »si negat»ia drept conectori primari.completitudine a sa. In sect»iunea urm¸atoare. aceste deziderate vor fi ^³ndeplinite.2 Sintaxa »si algebra calculului propozit»ional In aceast¸a sect»iune. 7. Pentru calculul propozit»ional.

Trei axiome »si o regul¸a de deduct»ie (modus ponens) asigur¸a de‾nirea prin induct»ie a . Acestea sunt reprezent¸ari formalizate ale propozit»iilor din limbajul natural.»si algebra calculului propozit»ional L. sunt de‾nite prin recurent»¸a enunt»urile. Urmeaz¸a introducere a structurii logice a limbajului lui L. Int^ai este prezentat¸a construct»ia limbajului lui L: pornind de la o list¸a de simbolur i primitive (= alfabet).

Teorema deduct»iei este folosit¸a ^³n stabilirea unor teoreme . care pleac¸a de la c^ate un sistem speci‾c de axiome. iar deduct»ia din ipoteze modeleaz¸a demonstrat»iile matematice. sunt demonstrate unele propriet¸at»i sintactice. In subsect»iunea 1. Cu aceasta este pus la punct mecanismul inferent»ial al lui L. Axiomele »si teoremele formale reprezint¸a comportarea propozit»iilor adev¸arate.teoremelor formale »si a deduct»iei formale.

Algebra Lindenbaum-Tarski este de‾nit¸a pornind de la structura logic¸a a lui L. Propriet¸at»ile sintaxei lui L sunt traduse ^³n termen i booleeni. Cititorul este ^³ndemnat s¸a urm¸areasc¸a paralelismul perfect ^³ntre not»iunile .formale »si a unor reguli de deduct»ie derivate. Subsect»iunea 2 cont»ine construct»ia unei algebre Boole asociate sistemului formal L (algebra Lindenbaum-Tarski). ceea ce permite prelucrarea lor algebric¸a.

»si rezultatele din sintax¸a »si cores .

.1 Alfabetul sistemului formal al calculului propozit»ional este format din urm¸atoarele simboluri: 1) variabile propozit»ionale. Aceast¸ a relat»ie ^³ntre cele dou¸a dimensiuni ale lui L (sintaxa »si algebra) va fi completat¸a ^³n sect»iunile urm¸atoare prin ad¸augarea componentei semantice. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL pondent»ii lor algebrici (obtinut»i prin trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski).2. De‾nit»ia 7.146CAPITOLUL 7.

]. ).notate: u. . 3) parantezele (. Pornind de la aceste simboluri primitive. notat¸a V . este presupus¸a a fi in‾nit¸a. v. !: simbolul de implicat»ie (va fi citit "implic¸a"). (eventual cu indici). 2) simboluri logice (conectori): :: simbolul de negat»ie (va fi citit "non"). w. [. mult»imea lor... vom construi cuvintele (asamblajele): .

pe c^and cel de-al treilea nu. uv:. w. not»iune . Din mult»imea cuvintelor le vom selecta pe acelea care "au sens". :(u !:v) .De‾nit»ia 7.2. u .3 u !:v. "sunt bine formate".2 Un cuv^ant este un »sir ‾nit de simboluri primitive. Intuit»ia ne spune c¸a primele dou¸a cuvinte "au sens".2. Exemplele 7. scrise unul dup¸a altul.

4 Se nume»ste enunt¸ orice cuv^ant . Vom nota cu . care veri‾c¸a una din condit»iile urm¸atoare: (i) .precizat¸a astfel: De‾nit»ia 7.2. Variabilele propozit»ionale se vor numi enunt»uri atomice sau elementare. = . = :Ã. este o variabil¸a propozit»ional¸a. (iii) exist¸a enunt»urile Ã. . astfel ^³nc^at . (ii) exist¸a un enunt¸ . Â. astfel ^³nc^at . .

2. . . (disjunct»ia lui . Pentru '. = :. iar trecerea "de la k la k + 1 este asigurat¸a de (ii) »si (iii). . E. . introducem abrevierile: .5 De‾nit»ia conceptului de enunt¸ este dat¸a prin induct»ie.E mult»imea enunt»urilor. . »si . Momentu l init»ial al de‾nit»iei prin induct»ie este dat de condit»ia (i). Observat»ia 7. .

. =(. . Observat»iile 7. Ã) . »si Ã). .6 (1) In prezentarea sistemului formal al calculului propozit»ional am considerat negat»ia »si implicat»ia drept conectori primitivi (init»iali). »si Ã). (echivalent) . (»si). (sau). (. .2. . . Conectorii derivat»i . = :(. . ') (echivalent»a logic¸a a lui . . !:Ã) (conjunct»ia lui . . .Ã).

(2) Exist¸a prezent¸ari ale sistemului formal al calculului propozit»ional (echivalent e cu cea de mai sus) care folosesc alt»i conectori primitivi (a se vedea Exemplele 1. .au fost introdu»si prin prezent¸arile de mai sus.2.10).

2.7.1 Axiome. vom ^³mbog¸at»i limbajul calculului formal cu o structur¸a logic¸a: teoremele formale »si deduct»ia formal¸a. teoreme »si demonstrat»ii formale De‾nit»ia 7. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 147 In continuare.7 O . 7.2. Aceste dou¸a componente ale structurii logice a lui L sunt de‾nite pe baza axiomelor lui L »si a unei reguli de deduct»ie (modus ponens).2.

. . . !:Ã) . un enunt¸ (.2. Â)) . (. '). . Â)) (G3) (:. (. . unde '. sunt enunt»uri arbitrare. (. Ã) . .axiom¸a a sistemului formal al calculului propozit»ional este un enunt¸ care are una din formele urm¸atoare: (G1) . Ã. . . ') (G2) (. (. ((. . . De‾nit»ia 7.8 Fie .

»si vom nota . . »si .E). este o axiom¸a. . '. astfel ^³nc^at . sunt teoreme. Conditia (T2) se scrie prescurtat: Ã. este o teorem¸a formal¸a sau pe scurt teorem¸a. dac¸a este veri‾cat¸a una din condit»iile urm¸atoare: (T1) . (T2) exist¸a un enunt¸ . . . Vom spune c¸a enunt»ul .

.. (G1). avem: . (G3). Observat»iile 7. E. prin aplicarea regulii de deduct»ie m. (G2). . .2.p..p. T . . mult»imea T a teoremelor este obt»inut¸a din axiome. De‾nit»ia conceptului .9 (i) Deci. (ii) Deci. »si se nume»ste regula de deduct»ie modus ponens (m. (iii) Deci. Vom nota cu T mult»imea teoremelor.).

.de teorem¸a formal¸a fost dat¸a prin induct»ie: axiomele (G1) -(G3) corespund momentului zero al induct»iei. iar "trecerea de la k la k + 1 este realizat¸a prin modus ponens.

j <i astfel ^³nc^at . (2) exist¸a doi indici k.148CAPITOLUL 7. este un »sir ‾nit de enunt»uri Ã1.2. »si pentru orice 1 = i = n se veri‾c¸a una din condit»iile urm¸atoare: (1) Ãi este o axiom¸a.Ãn astfel ^³nc^at Ãn = .10 O demonstrat»ie formal¸a a unui enunt¸ .:::. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL De‾nit»ia 7.

:::.Ãn a lui '. n . . Se observ¸a c¸a propriet¸at»ile (1). (T2). Ãi Ãi »si se nume»ste tot modus ponens.Ãk = Ãj . dac¸a »si numai dac¸a exist¸a o demonstrat»ie formal¸a Ã1. Ãi. deci .Ãk = Ãj . Condit»ia (2) se mai scrie: Ãj . (2) nu exprim¸a altceva dec^at condit»iile (T1).

se nume»ste lungimea demonstrat»iei formale. O teorem¸a poate avea demonstrat»ii formale de lungimi diferite. E) »si . . 7.2.11 Fie S o mult»ime de enunt»uri (S .2.2 Deduct»ia formal¸a din ipoteze »si §-demonstrat»ia formal¸ a De‾nit»ia 7. »si vom nota S . . E). un enunt¸ (. Vom spune c¸a enunt»ul . este dedus din ipotezele §.

. »si . . dac¸a una din condit»iile urm¸atoare este veri‾cat¸a: (D1) . este o axiom¸a. »si se . astfel ^³nc^at . S .'. . Condit»ia (D3) se mai scrie: S . . §. (D3) exist¸a un enunt¸ . . . . sunt deduse din ipotezele §. Ã. (D2) .

De‾nit»ia de mai sus este tot de tip inductiv: (D1) »si (D2) constituie pasul zero al induct»iei. .nume»ste tot modus ponens. iar (D3) constituie trecerea "de la pasul k la k + 1".

(2) Ãi . »si pentru orice 1 = i = n este veri‾cat¸a una din condit»iile: (1) Ãi este o axiom¸a.j <i astfel ^³nc^at .2.:::. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 149 De‾nit»ia 7.2. §.12 O§-demonstrat»ie formal¸a a lui .Ãn astfel ^³nc^at Ãn = . (3) exist¸a doi indici k.7. este un »sir ‾nit de enunt»uri Ã1.

. Observat»iile 7.2.2.2. dac¸a »si numai dac¸a exist¸a o §-demonstrat»ie formal¸a a lui '. atunci . '.. rezult¸a c¸a S . .12. (.Ãk = Ãj . Ãi.13 (i) Dac¸a S = . atunci . (ii) Dac¸a . . '.11 cu conditiile (1) -(3) din De‾nit»ia 7.. Prin compararea condit»iilor (D1) -(D3) din De‾nit»ia 7.

pentru orice S . am de‾nit enunt»urile. dup¸a care am introdus structura logic¸a a lui L: axiomele »si teoremele .S . descrierea sintactic¸a a sistemului formal al calculului propozit»ional este ^³ncheiat¸a. Vom nota cu L acest sistem logic. Cu aceasta. E. . Observ¸am c¸a toat¸a prezentarea s-a desf¸a»surat la nivel simbolic: pornind de la o mult»ime de simboluri.

. . Folosind acest rezultat. vom prezenta unele propriet¸at»i sintactice ale lui L. cea mai important¸a dintre ele ‾ind teorema deduct»iei.»si apoi deduct»ia sintactic¸a (inferent»a sintactic¸a). . . Propozit»ia 7.2.3 Propriet¸at»i sintactice ale lui L. 7.14 Fie §. Teorema deduct»iei In aceast¸a subsect»iune.2. E »si . vom stabili cele mai semni‾cative teoreme formale ale lui L.

'. S ‾nit¸a. pentru orice .E. . . (ii) dac¸a S . . (iii) dac¸a S . atunci . '. atunci exist¸a G . '. '. . astfel ^³nc^at G . (i) dac¸a S . »si . . '. atunci S . . (i): Demonstrat»ia se face prin induct»ie asupra . Demonstrat»ie. '. »si S .

-dac¸a S . . '. atunci conform ipotezei induct»iei. ¢. (. »si . Le vom lua pe r^and: -dac¸a . . '. .conceptului S . . -dac¸a . atunci . atunci . '). §. '. »si S . . atunci este veri‾cat¸a una din condit»iile (D1) -(D3). . '. . . Dac¸a S . este o axiom¸a. . deci .

(ii): Demonstrat»ia se face tot prin induct»ie: -dac¸a . . atunci conform ipotezei induct»iei. G ‾nite. . . (. ').. S este ‾nit¸a. -dac¸a . »si S . atunci . . . '). este axiom¸a. '. -dac¸a S .¡2 . . exist¸a ¡1. atunci lu¸am G = f'g. . (. astfel ^³nc^at . deci . »si .. §..

(iii): Exercit»iu.¡1 . . . lu¸am ¡=¡1 . ¡2 »si aplic¸am (i). ').¡2 . (. . Ã.

Demonstrat»ie. ') . '). ((. Urm¸atoarea list¸a de enunt»uri este o demonstrat»ie formal¸a a lui . ') . . . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Propozit»ia 7. . (. E. '): .2. . . ') (G1) [. [(. (. .15 (Principiul identit¸at»ii) Pentru orice enunt¸ . ')] .150CAPITOLUL 7. . . ((. .

conform Principiului identit¸at»ii. »si . _:. . m. . !:.16 (Principiul tert»ului exclus) Pentru orice . . = :. (. . _:'). . (. ')) . (. Demonstrat»ie. . . ')) . (. ') (G1) . .2. .p. (:. . . (. !:').p. . (. . ') m. Propozit»ia 7. ')] (G2) (.. . . E.

E »si '. Ã. Cum . (i) »si modus ponens. Demonstrat»ie.2. dup¸a modul cum este de‾nit S [f'g. Ã) (. (=)): Se aplic¸a Propozit»ia 7. (. este o axiom¸a. Ã. atunci: S . . S [f'g. . . Consider¸am urm¸atoarele cazuri: -(1) . E.Teorema 7. ((=): Prin induct»ie.17 (Teorema deduct»iei) Dac¸a S .2. .14.

(. -(2) .S . (. .. §: dinS . cu dou¸a subcazuri: (a) . S [f'g.. »si . Ã). . conform (G1). . Ã) prin m. Ã) se deduce S . Ã. atunci . . Ã. . (. . (. deci S . . (b) . . . .p. Ã). 2f'g: se aplic¸a Principiul identit¸at»ii: S . .

Aplic^and ipoteza induct»iei. De asemenea. a . . rezult¸a S . Ã)) (G2) Aplic^and de dou¸a ori m. (.. E astfel ^³nc^at S [f'g. (a . '. .. (a . a »si S [f'g. . ®) .p. S . . Ã)). . (. ®) »si S . ((. Ã. . (. . (. . -(3) Exist¸a a . Ã)) .

se obt»ine S . (. Observat»ia 7.p.18 In demonstrarea Principiului identit¸at»ii »si a Teoremei deduct»iei. Aceasta arat¸a . . (G2) »si m. cazurile (1) »si (2) reprezint¸a momentul zero al induct»iei.2. iar cazul (3) constituie trecerea "de la k la k + 1". In demonstrat»ia de mai sus a implicat»iei ((=). Ã). nu au intervenit dec^at axiomele (G1).. .

c¸a cele dou¸a rezultate sunt valabile ^³n orice sistem logic ^³n care apar (G1). (G2) »si modus ponens . .

. ((.2. Â)). Ã) .19 . Vom aplica succesiv m. Propozit»ia 7. Ã.2.p. Â) . . . Aceast¸a a‾rmat»ie va fi probat¸a prin demonstrat»iile propozit»iilor urm¸atoare. (. (. . . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 151 Teorema deduct»iei este un instrument e‾cace ^³n stabilirea teoremelor formale. »si apoi Teorema deduct»iei: f.7. Demonstrat»ie.

. f. . m. . . Ã. Â. Ã. Â. 'g. . . . m. 'g. Âg. . . .p. Ã. . . . Ã. f. Â. 'g. . . . . Ã. . . . . . 'g. f. Â. . f. 'g.. . .p. . f. Â. .

Ã) . Teorema deduct»iei f. (. . Â) . ((. Ãg. . . (. totul se reduce la a stabili deduct»ia formal¸a . (. Â)) Teorema deduct»iei. Â) .. . . Prin aplicarea repetat¸a a Teoremei deduct»iei. Privind ultimele cinci r^anduri ale demonstrat»iei precedente. ideea ei devine transparent¸a. (. . Â) Teorema deduct»iei . .

Din Propozit»ia 7. Corolarul 7. . aplic^and de dou¸a ori modus ponens. . Ã. 'g. .19. . . Aceast¸a observat»ie este util¸a »si ^³n obt»inerea demonstrat»iilor propozit»iilor urm¸atoare. Ã. . . Â.2. Â.f. . Demonstrat»ie. . ceea ce este foarte u»sor. . implic¸a . .2. . .20 . Â.

. .2. . .2. este mai e‾cient s¸a aplic¸am (R1) ^³n loc de Propozit»ia 7.19. ce vor . .20. se deduce urm¸atoarea regul¸a de deduct»ie derivat¸a: (R1) . Ã.Observat»ia 7. . Acela»si lucru este valabil »si ^³n cazul regulilor de deduct»ie derivate din alte teoreme formale.21 Din Corolarul 7. .2. In stabilirea teoremelor formale.

. (. Â)) . (. . Â)). . (.fi prezentate ^³n continuare. . (. Propozit»ia 7.22 . .2.

Ã. . (. . Ã. . . Ã. Ã. »si apoi Teorema deduct»iei: f'. (. Â)g. . .152CAPITOLUL 7. . f'. Aplic¸am m. Â)g. . . (. Â)g. f'. . f'. . m. . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie. . (. . . Â)g. . . Â) f'. . . Ã. .p. . (. . .p.

2. . Teorema deduct»iei f.2. . . fÃ. . (. . . Â)g.(. Â)g. . . Â)) Teorema deduct»iei. (. Observat»ia 7. Â)) . (. Â) Teorema deduct»iei . . .22 corespunde urm¸atoarei reguli de deduct»ie derivat¸a: (R2) . . . .23 Propozit»ia 7. (.p. . (. m. . . (. . (. . . (. Â)g.

:'g`:. m. :'g`:. . .p. :'g`:. . . . Ã). f'. . f'. (:. !:') (G1) f'. Demonstrat»ie. (:. .p. :'g. m. Aplic¸am m. (:. (.. Ã) (G3) f'. !:. f'.24 . Â) Propozit»ia 7. :'g. :'g. f'. . Â) . !:') . . (.2. . »si apoi Teorema deduct»iei: f'. . . :'g.p.

folosind Teorema deduct»iei. Ã).27 . Exercit»iul 7. . (:. . conform (R2).2.2.2.25^³n acela»si mod ca Propozit»ia 7.p. . Propozit»ia 7.24. . . Ã) Teorema deduct»iei. ::.25 `:.26 S¸a se demonstreze Propozit»ia 7. .. Demonstrat»ie. . Propozit»ia 7.2. . Teorema deduct»iei . (. f'} `:. Din Propozit»ia 7.24. .2.2. m. .

'. .

. ::::. . . f::'g. . :::. . (:.p. ::. f::'g.2. m. ::') (G1) f::'} . »si apoi Teorema deduct»iei: f::'} . :::') . . (::. :::') (G3) f::'g`:.7.p. m. . . (:. ::. . . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 153 Demonstrat»ie. ::') . . ::. f::'} . (::::. ::. Aplic¸am m.p. (::::. ') (G3) f::'} .

::'g.p.p. f::'g.2. ::'} . . .m. (:.p. . f. Demonstrat»ie. . Propozit»ia 7. Ã. Ã) . . :Ã. Ã. m. ::. . !:'). :Ã. m. . :Ã. ::. . »si Teorema deduct»iei: f. Ã. ::'g. Propozit»ia 7.28 . . Ã.27 f. Teorema deduct»iei. f. . :Ã.2. ::'} . Aplic¸am m. . ::.p. . (. . .

Ã. . Ã. (. ::'} . . ::'g`:. Ã. :Ã} `::. . Ã. :Ã. . ::'g. :Ã} . :Ãg.2. :Ã. . :Ã. de dou¸a ori f. !:') (G3) f. . .p. . f.25 f. m. ::'g`:. f. Teorema deduct»iei f. ::Ã) Propozit»ia 7. . . (:. ::. . Ã.p. (::. . ::Ã) . . Ã. ::. Ã.. :Ã. m. f.

f'. Ã.27 f'. :::. Demonstrat»ie. :::.2. :Ã} `:. Ã) . !:. :::. (:. f. . Teorema deduct»iei . . Ã} `:. m.`:. :::'} . f'. m. :Ã} `:. Propozit»ia 7. !:. . . f. :::'g`:.29 . (. Propozit»ia 7.p. f'} .2.p. :::'} . . . . Ã. m. ::'. f. !:.p. !:') Teorema deduct»iei.

!:. ::.p. . . ::. . f'} `::. m. Teorema deduct»iei. . (:::. Teorema deduct»iei f'g. !:') . (. . . .p. . ::') (G3) f'g. m. f'g.

::'} . ::'g. (. !:'. . f. m. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Propozit»ia 7. !:(. ::'} . !:. !:'. ::. f. ::'g`:. !:') !:'. ::.p. !:'. !:'. . f. Demonstrat»ie. . Propozit»ia 7.27 f. m.2. ::'g. ::'g. . . f. . !:'. (:.2.24 . ')) Propozit»ia 7. . f.p. !:'.30 .2.154CAPITOLUL 7.

') m. . (. ') !:. (::. !:'g. .31 .p. !:'. Propozit»ia 7. Teorema deduct»iei. !:(. . de dou¸a ori f. ((. . ') !:') (G3) f. ')) . . !:'g. . m. (.2. !:'} `::. m. f.f. ::'g`:(. !:') !:. Propozit»ia 7.p. .2. !:'g. .p.14 f. !:'} `:. . !:(. ') Teorema deduct»iei f.

(:. . .p. (:. f'g. m. f'. Ã) .32 . .2. .28 f'} `:. . Ã)) Teorema deduct»iei.2.p. . !:(. Propozit»ia 7. . . . . ')) Propozit»ia 7. Ãg. . . . Ã)). !:(. Ã) . !:(. !:(. . Teorema deduct»iei f'g. ((. Ã) .. . . (. Demonstrat»ie. (:. ') m.

. fÃ} `:.24.2. Ã) se scrie echivalent . (. . . Ã). (. .2. Demonstrat»ie. Ã). Demonstrat»ie. Ã). .. . . Teorema deduct»iei . :'g. (. Propozit»ia 7. . . (:. . .33 . . . . Este transcrierea Propozit»iei 7. pentru care avem demonstrat»ia formal¸a: fÃ. . . . . .

Ã) . [(. Propozit»ia 7.34 . . ((. Â)].(:.2. . (. Â) . Â) . . Ã) Teorema deduct»iei. . .

::. Ãg`:. Ãg`:. :. f. . Â. . Â.28 . f. f. . . . Â. . . . . . . (R1) f. . Ãg. . Â. Â. Prop. . Â.2. . 7. Ãg`:. . . . . :.2. :. . Â. . . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 155 Demonstrat»ie. .7. :. . Â.

27 f. Ãg. Ãg`:. Ã} . Â. Â. . . Â. . .2. . . . Â. . . Â. . Ãg`:. :. Ãg. Â. (R1) f. f. . :. . . . . 7. Â.f. . . . Â. . . :. Prop. Â. :. (R1) f. . . . . . ::. . . . :. Â. . .

::. f. . . . Ã} . :. .p. Â. . Â. :. Â.(:. :. ::. . Ã} . f. . Â. . Â. m.2. m. Â. Â. Ãg`:. . . (:. . . 7. ::. Â. . . 7. :. ::Â) Prop. . Ãg. . .30 f.28 f.p. (:. ::. ::Â) . Â) . . Prop. . .2. .

Âg. . (. . Ã) . . . (. ((:. Â) . [(. . Â) .p. f. Prop. . Ãg. Â) T. . T. Â. . deduct»iei. . Â. . 7.. m. Â)] T. . Â) . Âg. (:. :.2.27 f. deduct»iei f. Â. . Ã) . . . deduct»iei . . . . ((:. . Ã) .

Ã) . . .2. . (. (:. . (. '. !:Ã)) . . .34 implic¸a regula deduct»iei derivat¸a: (R3) . Ã) .35 Propozit»ia 7. Demonstrat»ie. . Propozit»ia 7.2. (.2. Propozit»ia 7. !:Ã) (R2) . Â. . !:. . (. (:. :. .24 . !:Ã) . .2.Observat»ia 7. . (:(.36 .

.37 . Am obt»inut exact . (. Ã) .2. Propozit»ia 7. '. . !:Ã) . . . (.2. ::') Propozit»ia 7. m. Propozit»ia 7. ::. .2. ::.27 . :(..p. . . . Ã) . (R1). !:Ã) . :(.28 . Ã.

.2. !:Ã)) .p. :(. (:. ::Ã) m. . :. Ultima teorem¸a formal¸a este chiar . . . (:(. ::. . !:Ã) (G1) . . Ã. (R1). (.156CAPITOLUL 7. .28 . Ã) . ::Ã) Propozit»ia 7. . :(. !:Ã) . !:Ã) . (. (. .2. !:Ã) . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie.27 . Propozit»ia 7.

f. '. Demonstrat»ie. . . . Âg. m. Propozit»ia 7. f. . . f. . . . . ') . . . '. (. Ã))].38 . f. '.2. '. Âg. . . Ã. (. Ã. Âg. [(. .. . (. Ã) . . Ã. . Ã. . Âg. . . . .p. analog .

. . ::. Âg. '. . Ãg. . 7. '. .2. . m. Ã)) Prop. Ã. . . .29 f. Prop. de dou¸a ori f. . Âg.p. '. . Ã) . . (::. ::. 7. . f. . . . Âg`:(.2.25 f. Ã. Ã. . . . Â} . '. Ã. . . . '.p.f. Ã) m. !:(. !:(. .

. . (. . !:(. Ã)) T. [(. . 'g. deduct»iei . ') . Ã) .2. Ã) . Ã) Propozit»ia . Ã))] T. deduct»iei. . deduct»iei f.2. Observat»ia 7. '. . . . . (. . (. (.38^³i este asociat¸a urm¸atoarea regul¸a de deduct»ie derivat¸a: (R4) . .T. !:(. . .39 Propozit»iei 7. (.

.2.2. .7. ') (R4). (. Ã) . . Demonstrat»ie. .37 . . Ã)).41 . (. (.36 . . (. . (. . Ã) . Propozit»ia 7. Propozit»ia 7. .2. Propozit»ia 7.2. . (. . (. . . Ã) . '). (. Ã) . .40 .

p.7. Ãg.p. . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 157 Demonstrat»ie. Ãg. m. ::. Ãg. . de dou¸a ori . ::. !:Ã)) Propozit»ia 7. f'. !:Ã) m. !:(. Ã)) Teorema deduct»iei de dou¸a . . . (. (::. .31 f'. . . . Ãg. Propozit»ia 7. f'.29 f'. .2. Ãg`:(. Ã} .2. (.2. f'. . f'.

Â) . ((. Ã) . Demonstrat»ie. .2. . Â). . . [(. (. . Â) . Â) . . (. .42 . Propozit»ia 7. (. Â) . .ori. . (. (. . Â) .2. . (. (. Â)] . (R1) .2. (. .36 . Ã) . . .33 . . Ã) Propozit»ia 7. Propozit»ia 7. .

. (.43 . µ. . (. (R4) . Propozit»ia 7. . . f. Â)) . .Ã) .2. Â)] . (. . . . [(. Ã) . [(. (. Â) (R3). analog . (. ((. (. (. µ) . Ã) . µ))]. . . Â) . . . . Â) . . . . . (. Demonstrat»ie.

. . (. . Ãg. (. . '. Ãg. m.Â). '. . . . . Ãg. . Â). . '. . '. f.p. m. µ. µ. f. Â) f. Ãg. Â). .p. µ. . f. Ãg. Â). f. . (. . . µ. . µ. . . . Â). . . . . . '. . (. . (. .

. . . Â). Ãg.. Â). Propozit»ia 7. f. '. . ((. Demonstrat»ie. . f. . . Â)) . (. µ. Ãg. . Ã) . Â). . Se aplic¸a apoi Teorema deduct»iei de patru ori. . Ãg..2. . (. . . . . '. (. . Â). m. (. .p.44 . (.

m. Â) f. .p. f.. (. . . Â). f.p. . . Ãg. Â). de dou¸a ori.. . . . . (. Ãg. . (. (.. Â). (. . f. . (... Ãg. m. analog f. Ã) . . . . . . Â).. . Â). Ãg. (. . . . . Ãg. . . . .

[. . .45 . '. . Ãg. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Se aplic¸a apoi Teorema deduct»iei de dou¸a ori. f(. (. Â] . [(. f(. Ã) . . Ã) . . Demonstrat»ie. . Ãg. . Propozit»ia 7. Â)]. Â. . .2. Ã) . . Ã) . '. f(.158CAPITOLUL 7. Â.

'.Â. '. Â. (. de dou¸a ori f(. . Ã) . .41 f(. m. f(. Â.2. Ãg. Ãg.p. . m. . Se aplic¸a apoi Teorema deduct»iei de trei ori. . Ã) . . . . . Ã)) Propozit»ia 7.p. . Ãg. (. . . . '. . (. Ãg. Ã) . Ã) . . Â. '.

!:Â). [(. .2. . ceea ce este totuna cu f. . ::(. Ã) .Propozit»ia 7. . Â). (. Demonstrat»ie. Â) . . (. Â)]). Aplic^and . !:Â) !:(. (. .46 . Â) . . Âg`:(. Ã. (. Conform Teoremei deduct»iei. . Ã. Â} . se reduce la a demonstra: f.

!:Â)g. . !:Â)g`:(. . Ã. f:. ::(. 7. Â. Ã. . f:. !:Â)g`:. . !:Â). f:.Teorema deduct»iei. se reduce la a demonstra: f:. f:. (G3). Ã. . ::(. m. !:Â) f:. Prop. Ã. Â. Ã. Ã.p. ::(. Â. Â. !:. . !:Â)} . Â. Â. !:. ::(. . ::(. !:Â)g. ::(. . m.p. . .27.2. .

!:Â)) Prop. Propozit»ia 7. m. ::(.::(. . Ã) . .2.p. Ã. (R1) f:. . !:Â)g. Â. f:. . [(. Â. ::(. !:Â)g. Â. . ::(. . !:Â)g. f:.31 f:. !:(. . . Â. Â] . (. !:Â) m. [(. . ::(.2. !:Â)g. . 7. .47 . !:Â)g`:(.p. . de dou¸a ori. Ã. . Ã. . Ã.

(. . Â)]. .Â) .

2. (. »si Ã. »si (2) .46.7. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 159 Demonstrat»ie. Ã) .45. _:') Demonstrat»ie. Pentru (1) avem urm¸atoarea demonstrat»ie formal¸a: . (.48 Pentru orice enunt»uri . Din Propozit»ia 7.2.44 »si 7. ^:') . Propozit»ia 7. . . (:. . . .2. avem: (1) .2.2. . cu ajutorul Propozit»iilor 7.

2. Conform Principiului identitatii.2.2. !:'. fÃg`:. '0) . (. . . (:. Ã) . ^:') . (:. (.Propozit»ia 7. Ã)) . .24 . adic¸a (2). Propozit»ia 7.49 . !:').p. . (:. Ã) Propozit»ia 7. !:').2. . Propozit»ia 7. . . de unde. prin Teorema deduct»iei. m. (.44 . ((. . (.50 . . ^:') .

.'. Ãg. . [('. ('. '0. (('. Ã0) . Demonstrat»ie. . [(. . Ã)] P. . Ãg. '0) . '0. (. . (. 7.. '0.19 f.. .. . (. Ã0. .'. . . Ã) . . Ã0))]. . .2. Ã0. . f. Ã) . . f. Ã) . Ã0.'. Ãg. '.. (. . . . .

Ãg.'.19 f. '0. 7. f. Ãg.. . .'. .. . '0.2. Ã0.. . . (. f. . f. . '. Ãg. .p. Ã0.Ã) m. . Ã0) .p. (.. . '0. . Ã0.'. Ãg. . .p. . (. [(. . . . . Ã0) . '0. m. . Ã) . Ã0)] P. (. .'. . . Ã0. . Ã0) m. f.

. . . Ã) . Ã0) .'0.. f. Ã0.} . [(. . '0g. (. . (('. '0. . ('. Ã0) T. .. Ãg. . m. . .'. Ã) . .d. (. . (('. Ãg. . f. f. Ã. .d. '0) .'. . '0. . f. . . Ã0g. .p. (. . Ã0) . Ã0. . (. Ã. Ã0)) T.

Ã) . (. ('. Ã0))] T. (. . aplic^and de dou¸a ori modus ponens. . Ã) .51.2. .52 Din Corolarul 7.50. (. Ã0) implic¸a .51 ..2. Din Propozit»ia 7.2. Observat»ia 7. Demonstrat»ie. Ã0). .d. Corolarul 7.2. . . '0). (. . se deduce urm¸atoarea regul¸a de deduct»ie derivat¸a: .

. . (. E.:::°n .. Atunci G .53 Fie G . dac¸a »si numai dac¸a exist¸a °1. . E »si . . Ã0) Propozit»ia 7. i=1 .160CAPITOLUL 7.2. °i . '0. .1) . . . ¡. astfel ^³nc^at n (7. Ã) . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL (RX) . '. Ã. ('.

(=: Dac¸a (7. ::. °1 . ¡.:::.2) f°1. obt»inem: (7. '. Tin^and cont de Propozit»ia 7.3) .14 (ii). astfel ^³nc^at (7. ') :::).°n .2.°ng.1) are .Demonstrat»ie.2.1). exist¸a °1.44. obt»inem (7.:::. =): Dac¸a G . Aplic^and de n ori Teorema deduct»iei. (°n . . '. (°2 . atunci conform Propozit»iei 7.

2.loc.°n . . deci G . '. atunci conform Propozit»iei 7. In cazul unor sisteme logice (de exemplu logica modal¸a).2). este convenabil ca not»iunea de deduct»ie s¸a ‾e introdus¸a prin condit»ia .45. Propozit»ia precedent¸a arat¸a cum deduct»ia formal¸a poate fi exprimat¸a ^³n termeni i unor teoreme formale. deducem (7. cu °1.3). Din Teorema deduct»iei aplicat¸a ^³n sens invers obt»inem (7. ¡.:::.

din Propozit»ia 7. . (.. G . avem . »si G . . . Ã.2. .2. (. Ã. Lema 7. E. Prezent¸am demonstrat»ia pentru cazul particular G = . Demonstrat»ie. =): Presupunem .54 Fie G .2. . Atunci: G . . . Conform Propozit»iei 7. Ã) (. »si . . E »si '.53.41.

2.4 Sistem deductiv De‾nit»ia 7.55 O mult»ime nevid¸a S de enunt»uri se nume»ste sistem deductiv dac¸a pentru orice enunt¸ '. Ã)..S . . c¸a . de dou¸a ori. de unde rezult¸a.40. .2. (. aplic^and m.p.36 »si 7. . (.2. §. implic¸a . .2. Ã)). un sistem . (=: Rezult¸a din Propozit»iile 7. 7. Cu alte cuvinte. .

.deductiv este o mult»ime de enunt»uri ^³nchis¸a la deduct»ii.

atunci sunt echivalente urm¸atoarele : (a) S este un sistem deductiv.2. (b) S cont»ine mult»imea teoremelor formale »si ®. . '.56 Dac¸a S este o mult»ime de enunt»uri. S implic¸a ß . a . Demonstrat»ie.2. atunci S . §. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 161 Lema 7. (b): Dac¸a . ß .7. (a) =.

conform m. ®. deci S . . exist¸a ¾1. Aplic^and Teorema deduct»iei. §. Conform Propozit»iei 7.p. '. '.:::. a . Presupunem c¸a ®.'. (a): S este o mult»ime nevid¸a. Rezult¸a ß .:::. deci . §. a . ‾. (b) =.2.S .¾ng. S astfel ^³nc^at f¾1. Presupunem S . ß . de unde S . §. ‾.¾n . obt»inem: .14 (ii).

. (¾n . ¾1 . S S .. adic¸a intersect»ia sistemelor deductive ce includ pe §.:::. Exercit»iul 7.2.57 Fie §. Cum ¾1. 'g.¾n . . §. . rezult¸a . §2 . ') :::). (::. Vom nota cu D(§) sistemul deductiv generat de §. Se poate ar¸ata c¸a D(§) = f. §. . §1.

(e) D(§) = SfD(¡) G . de‾nit¸a . §2 implic¸a D(§1) . .¾n . D(§2). G ‾nit¸ag. (d) D(D(§)) = D(§). P(E). §. E. .. 'g: i=1 (b) S . Vn ¾i . E.:::. E exist¸a ¾1. (c) §1 . Consider¸am funct»ia D(¢): P(E) ¡. D(§). S¸a se arate c¸a: (a) D(§) = f.

not¸am . . D(¢) este un operator de ^³nchidere. §i = . i2Ii2Ii2Ii2I Familia sistemelor deductive ale lui L este o latice complet¸a ^³n raport cu operat»iile in‾nite . §i. Conform propriet¸at»ilor (b) -(d) din Exercit»iul 7. D(§). Pentru orice familie (§i)i2I de p¸art»i ale lui E.de asocierea S 7¡.2.57. §i = D( §i).

2. Ele sunt acele mult»imi de enunt»uri din care nu se pot deduce contradict»ii. Mult»imile consistente maximale sunt contrapartea sintactic¸a a ultra‾ltrelor (= ‾ltre maximale) din algebra Boole. 7. Ele au propriet¸at»i sintactice remarcabile.5 Mult»imi consistente Studiul mult»imilor consistente are un interes ^³n sine. »si .. introduse mai sus. ceea ce permite construct»ia unor interpret¸ar i prin care .

.se demonstreaz¸a Teorema de completitudine extins¸a.

2.162CAPITOLUL 7. O mult»ime S de enunt»uri este consistent¸a dac¸a nu este inconsistent¸a. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL De‾nit»ia 7.58 O mult»ime S de enunt»uri este inconsistent¸a dac¸a S . Propozit»ia urm¸atoare arat¸a c¸a mult»imile consistente sunt acele mult»imi de enunt»uri din care . al lui L. pentru orice enunt¸ . '.

E. E. . . E. ^:'). (2) exist¸a .59 Fie S o mult»ime de enunt»uri (S . astfel ^³nc^at S . . »si S `:'). . . S `:(. astfel ^³nc^at (S . Propozit»ia 7. (3) exist¸a .nu se deduc formal contradict»ii. (. E). . Sunt echivalente urm¸atoarele: (1) S este inconsistent¸a.2. (4) pentru orice .

31. . (5) exist¸a .2. !:(. rezult¸a S `:(. '). . (3): Prin Lema 7. E. Demonstrat»ie. astfel ^³nc^at S `:(. . (4): Conform Propozit»iei 7.'). Ã)) pentru orice . E.2. Presupun^and S . . (2): Evident. »si S `:'. prin aplicarea de dou¸a . . (3) =. (:. . . (1) =. avem . . Ã). (2) (.54.

S . . (1): Fie . (:. E cu S `:(. . Dar S .. E. (. . (4) =.ori a m. (. S . . (:. '). '. ') . ') »si . . . (5): Evident. (5) =.2.28. . .p. . . deci S `:. Conform Propozit»iei 7. ')). (. . . Conform (G1).

. ::Ã).27).60 Fie S . ::. . S . .. E »si . Atunci S este inconsistent¸a.2. . Propozit»ia 7. Ins¸a S . E. deci S . ')) .p. ::Ã. Aplic^and de dou¸a ori m.(. pentru orice . . . E. (:(. ') . .2. . S [f'} este inconsistent¸a dac¸a »si numai . (Propozit»ia 7.

Dac¸a S [f'} este inconsistent¸a. . »si S [f'g. de unde S [f'g.p.2. Demonstrat»ie. deci prin Teorema deduct»iei.27. presupunem c¸a S `:'. . rezult¸a S `:'. Reciproc. :. . (:. . avem S [f'g. Aplic^and Propozit»ia 7. :'.30 »si m. Ã).. . S .2. Conform Propozit»iei 7. '. atunci S [f'g. !:'.dac¸a S `:'.

pentru orice .de unde prin m. . Corolarul 7. S .2.p. '.61 S . . Ã. obt»inem S [f'g. f:'} este inconsistent¸a (. E. .

2.63 Dac¸a S este consistent¸a.2.9).7. (. . S .62 Ø este o mult»ime consistent¸a (conform Corolarului 7. ::'. iar E este inconsistent¸a. . .2. Observat»ia 7. Corolarul precedent caracterizeaz¸a deduct»ia formal¸a din ipoteze ^³n termeni de mult»imi inconsistente. Se folose»ste faptul c¸a S . Exemplul 7. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 163 Demonstrat»ie.4.

2. Propozit»ia 7. . Cu alte cuvinte. = §.2. De‾nit»ia 7. este maximal¸a dac¸a pentru orice mult»ime consistent¸a S avem: . S implic¸a .atunci sistemul deductiv D(§) genera t de S este consistent.65 Pentru orice mult»ime consistent¸a §.64 O mult»ime consistent¸a . exist¸a . mult»imile consistente maximale sunt elementele maximale ale familie i mult»imilor consistente.

µ) este inductiv ordonat¸a. Fie (¡i)i2I o familie total ordonat¸a de mult»imi din A: pentru orice i. Demonstrat»ie. Evident c¸a S 2A. Fie familia de mult»imi A = fG . ¡j sau . Vom arata c¸a (A. I.¡i . E ¡consistent¸a »si S . ¢. j . ¡g.o mult»ime consistent¸ a maximal¸a ¢. astfel ^³nc^at S .

. In primul r^and trebuie demonstrat c¸a ¡0 2A. :(. ¡i. deci exist¸a . '). exist¸a o mult»ime ‾nit¸a fÃ1. astfel ^³nc^at fÃ1.Ãng.2. Conform Propozit»iei 7. ¡0.Ãng.:::. E astfel^³nc^at ¡0 .¡j . .:::. Vom arata c¸a ¡0 = Si2I ¡i este un majorant al familiei (¡i)i2I . . Presupunem prin absurd c¸a ¡0 este inconsistent¸a.14 (ii). '.

:::. rezult¸a .. astfel ^³nc^at Ã1 .:::..Observ¸am c¸a exist¸a indicii i1. va exista k 2fi1. deci ¡k `:(. ¡i1 . ¡k. ¡in . Ãn . astfel ^³nc^at tot»i ¡i1 . '): aceasta contrazice consistent»a lui ¡k. Cum (¡i)i2I este total ordonat¸a. ¡in sunt inclu»si ^³n ¡k.in .. .Ãng. Cum S .:::. Atunci fÃ1. deci ¡0 este consistent¸a.ing. ¡0. .:::. I.

µ). . Aplicarea axiomei lui Zorn asigur¸a existent»a unui element maximal .2. Este evident c¸a ¡0 este majorant al familiei (¡i)i2I . ce include pe §. Observat»ia 7. deci a unei mult»imi consistente maximale .66 Se va observa o asem¸anare^³ntre demonstrat»ia propozit»iei precedent e »si demonstrat»ia urm¸atorului rezultat de la algebre Boole: . al lui (A.c¸a ¡0 2A.

\orice ‾ltru propriu se scufund¸a ^³ntr-un ultra‾ltru (= ‾ltru maximal)".2.67 Orice mult»ime consistent¸a maximal¸a . Ambele demonstrat»ii fac apel la axioma lui Zorn. ¢). . este sistem deductiv (. . Propozit»ia 7. . are urm¸atoarele propriet¸at»i : (i) . =. . .

sau :.164CAPITOLUL 7. . ¢. . . are loc echivalent»a: . sau . E. sau . . . (. (iii) pentru orice . . . . . . . . . ¢. E. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL (ii) dac¸a . . . . . . . (:. . ¢. . atunci . (iv) pentru orice Ã.

. rezult¸a c¸a . ceea ce contrazice consistent»a lui ¢. Demonstrat»ie. [fÃg.¢). E astfel ^³nc^at (. »si . 6 .2.60. ¢). Aplic^and Propozit»ia 7. rezult¸a . (i): Presupunem prin absurd c¸a exist¸a . [fÃgeste inconsistent¸a. conform maximalit¸at»ii lui ¢. . `:'. . . (ii) Presupunem prin absurd c¸a . . Atunci . de unde.

6 . `:. »si . ¢. . Ã)). .2. (conform Propozit»iei 7. `:(:. !:(:. obt»inem c¸a . 6 .p.31. de unde prin m. . [fÃ} sunt inconsistente.60). . astfel ^³nc^at . deci . . se deduce c¸a . . ¢.exist¸a '. (:. avem `:. .. `:. . . Ca mai sus. . ¢. Conform Propozit»iei 7. [f'g. »si . .2.

`:(. . (iii) Rezult¸a din (ii) »si din . Ã). Aceast¸a ultim¸a proprietate spune c¸a . . . . (). Ã. Propozit»ia precedent¸a pune ^³n evident»¸a propriet¸at»i remarcabile ale mult»imilor consistente maximale (analoage cu cele ale ultra‾ltrelor (= ‾ltrele . (iv) Rezult¸a din (iii) »si din: . _:Ã. . .Ã). ceea ce contrazice consistent»a lui ¢. . :.

Aceste propriet¸at»i vor fi folosite ^³n construct»ia modelului din propozit»ia 7.4. Ca mult»ime. Conectorii de‾nesc pe . 7. ea se obt»ine prin factorizarea lui E la o relat»ie de echivalent»¸a de‾nit¸a prin conectorul $.2.6 Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozit»ional Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului propozit»ional L este o algebr¸a Boole asociat¸a ^³n mod canonic lui L.maximale) din algebra Boole).11.

Vom folosi cele dou¸a de‾nit»ii . Urm^and aceast¸a cale. o problem¸a de sintax¸a poate fi convertit¸a ^³ntr-o problem¸a de algebr¸a. o solut»ie a problemei algebrice poate fi transportat¸a ^³ntr-o solut»ie a problemei sintactice. pe drumul invers. realiz^andu-se trecerea de la sintax¸a la algebr¸a.mult»imea c^at operat»ii booleene. Propriet¸at»ile sintactice ale lui L se re°ect¸a ^³n propriet¸at»i ale algebrei Lindenbaum-Tarski.

:. . complementat¸a) »si -ca structur¸a (B. _. :. 1) »cu axiomele (A1) -(A4). 0. 1) »cu axiomele (B1) -(B7) (adic¸a latice distributiv¸a.echivalente ale algebrelor Boole: -ca structur¸a (B. S¸a observ¸am c¸a a doua de‾nit»ie este adecvat¸a sistemului de axiome ales. !. ^. cu 0 »si 1. (G1) -(G3).

. ~ .68 Conform Lemei 7. . dac¸a »si numai dac¸a (. . . .54.2. o relat»ie binar¸a ~ astfel: def. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 165 S¸a de‾nim. .69 . '). . ~ .2. .7. »si . Lema 7.. . pe mult»imea E a enunt»urilor lui L.2. Ã.2. Observat»ia 7. .

Demonstrat»ie. ß . pentru orice ®. ®. (3) . E. . ß .Relat»ia ~ este o relat»ie de echivalent»¸a pe E. a . ß (. a . °. . a . . pentru orice . Vor trebui veri‾cate urm¸atoarele condit»ii: (1) . a . ®. =). ‾. E. pentru orice a . (2) . ß .

E . . ~ '. ‾. E. = f. E va fi notat¸': a b . Clasa de echivalent»¸a a lui . (3) rezult¸a din (R1) »si observat»ia precedent¸a. Consider¸am mult»imea c^at E=»: E=~ = . (1) rezult¸a din Principiul identit¸at»ii »si observat»ia precedent¸a.®. . . (2) rezult¸a din observat»ia precedent¸a. . .

. . . este corespondentul formal al lui . . Ã. atunci spunem c¸a . In alt»i termeni. Dac¸a .f'b . sunt echivalente logic. Eg. »si . conectorul . dou¸a enunt»uri ale lui L. Fie . Echivalent»a logic¸a a dou¸a enunt»uri este traducerea ^³n limbajul formal a ideii de echivalent»¸a a dou¸a propozit»ii din limbajul natural. si .

.. . . . = . De‾nit»ia relat»iei de echivalent»¸a ~ porne»ste tocmai de la aceast¸a observat»ie: dou¸a enunt»uri echivalente logic vor fi identi‾cate prin ». . O clas¸a de echivalent»¸a str^ange la un loc toate enunt»urile echivalente logic. Ã.("dac¸a »si numai dac¸a"). De‾nim relat»ia binar¸a = pe E=»: def.

'.b Este necesar s¸a veri‾c¸am independent»a de reprezentant»i: (. . Ã. (. . . '. '. Ã0). Ã. Ã. . . Ã. . . '. . . . . Ã)=. . . . (). . . »si . . Din . . . . '. . . '. . . =): Presupunem c¸a . .

(=: Similar. .70 Relat»ia = este o relat»ie de ordine pe E=».2. Lema 7. . c¸a '. Ã. aplic^and (R1).rezult¸a. .

(2) . . . . . E. =). . =).166CAPITOLUL 7. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie. . . . Â. '. . Ã. Este necesar s¸a veri‾c¸am condit»iile urm¸atoare: (1) . . pentru orice '. . . oricare . . ~ Ã. . . Ã. (3) . . . . . . E. .

. . E. Chiar prin de‾nit»ie.70 este o re°ectare algebric¸ a a conectorului !. stabilirea unor teoreme formale ale lui L revine la veri‾carea unor inegalit¸at»i booleene. relat»ia de ordine = din Lema 7. .2. In acest fel. Ele rezult¸a din Principiul identit¸at»ii »si din (R1). Folosind De‾nit»ia 1 a algebrei Boole: Propozit»ia .pentru orice '. Ã.

2. ^³n care pentru orice '. . ceea ce revine la a veri‾ca condit»iile urm¸atoare: (i) . . Ã. . Ã. Ã) .71 (E=». . Demonstr¸am ^³nt^ai (1). b. .bÃb)= \(2) sup( bÃ)= \ . Demonstrat»ie. . E: (1) inf( '. . (.7. Ã) . '. —) este o latice distributiv¸a. (. '.

Ã). .37. . . Ã). 7. (ii) dac¸a . . Ã.2. Demonstr¸am acum (2). Condit»ia (i) rezult¸a din Propozit»iile 7. »si .2. . . atunci . . . . . (.36. . Ã). . iar (ii) din (R4). .. (. (. (iv) dac¸a . Ã. . . ceea ce revine la a veri‾ca condit»iile urm¸atoare: (iii) . .

. (.2. Ãb= \. .72 . Ã) . Â. atunci . —) este o latice.42. Se folosesc Propozit»iile 7. 7.32. . .33 »si (R3). .46. . Observat»iile 7. . .2.. . Ã. Ã.2. . . 7.2.2. Rezult¸a c¸a (E=». ^³n care . = \ Distributivitatea rezult¸a din Propozit»iile 7. Â. b. »si .

Atunci '\^:. = Ãb= '\_:'. Vom nota 0 = '\^:'. pentru orice '. (2) Conform Propozit»iei 7. Atunci de‾nit»ia operat»iei ¬ nu depinde de reprezentant»i.48. :. 1 = .(1) S¸a punem def. . . E.2. avem '\^:. iar '\_:. este primul element al laticii E=». este ultimul element. = :'.

'\_:. . (este evident c¸a de‾nit»iile nu depind de reprezentant»i).

_) este o latice distributiv¸a. 'b^¬ 'b= 0 »si 'b_¬ 'b= 1. deci orice element 'bal lui E=~ admite . Conform Propozit»iei 7. (E=».7.73 Structura (E=». ^.71. 1) este o algebr¸a Boole.2.2.2. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 167 Teorema 7. Conform observat»iilor precedente. :. Demonstrat»ie. _. numit¸a algebr a Lindenbaum-Tarski asociat¸a sistemului formal L. ^. 0.

. (c) p(:')= :p('). atunci pentru orice '. . p(Ã). . . Ã)= p(') . (d) p(. sunt veri‾cate condit»iile urm¸atoare: (a) p(. Ã)= . drept complement. E=~ surject»ia canonic¸a (p(')= 'b.2. p(Ã). E. (b) p(. . pentr u orice . E). Ã)= p(') .74 Dac¸a not¸am p : E ¡.pe :. Observat»ia 7. . .

p(') . p(Ã). (d) revine la a ar¸ata c¸a . Ã. . . Ãb= . . . (e) p(. (. Ãb= . Ã) (exercit»iu). Ã) . def. . . Ã. . p(Ã). . (:. . Ã)= p(') . iar (e) rezult¸a din (b) »si (d). Egalit¸at»ile (a) -(c) sunt chiar de‾nit»iile operat»iilor din E=». . unde def.

_:') . = 1. . =): Presupunem c¸a . (. . Trebuie s¸a demonstr¸am: . conform . Demonstrat»ie.Cele cinci egalit¸at»i de mai sus arat¸a modul ^³n care conectorii sunt convertit»i ^³n operat»ii booleene. Cum . . (. '). Lema 7. . . E.2.75 Pentru orice . ((. '. _:'). . . (). . .

. _:'). .. . '. Conform . _:') . _:'). (. c¸a . deci . .p.76 Lema 7. aplic^and m. (. _:. .75 ofer¸a o metod¸a algebric¸a pentru a veri‾ca dac¸a un enunt¸ este teorem¸a . '. Observat»ia 7.2. _:'). rezult¸a . totodat¸a. . (.(G1). are loc . . (Principiul tert»ului exclus). (=: Presupunem c¸a . rezult¸a.2. (.

(a . ±))]. ±)) . b = ‾. d = ±b. c = °b. [a . (ß . (ß . (.2.2.formal¸a. (b . . Not^and a = ®.77 S¸a se arate c¸a: . Exercit»iul 7.75. este su‾cient s¸a stabilim identitatea boolean¸a: [a . c)] . [(a . °)] . conform Lemei 7.

(a . (a . d)) . c) = (a . (b . d))] = 1. (c . . (c . (b . d)). (b . ceea ce este echivalent cu a . d)) . [(a ..

b. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Dar. d = (a . a . un calcul boolean ^³n algebra Lindenbaum-Tarski E=~ ne d¸a: (a .168CAPITOLUL 7. . b. c . (a . (c . a . d¡) . d)) . c . d)) = (a . d). (b .

S¸a de‾nim pe E . c). c = a . Fie S o mult»ime de enunt»uri ale lui L (S . pornind cu o mult»ime S de enunt»uri »si de‾nind algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui §.d = a . b. ceea ce termin¸a veri‾carea. Vom generaliza construct»ia de mai sus. (b . Generalizare la §. E).

. '). »si S . . (S . . . . se poate ar¸ata c¸a »S este o relat»ie de echivalent»¸a pe E »si c¸a E=»S are o structur¸a canonic¸a de algebr¸a Boole (= . .urm¸atoarea relat»ie binar¸a »§: def. . . . S . Proced^and analog ca mai sus. . . »S .

Ã=S def. Ã)=§. 0 def. =(:')=§. = . . Ã)=§. Not¸am cu '=S clasa de echivalent»¸a a lui .algebra Lindenbaum-Tarski a lui §). . E »si cu E=»S = f'=S . . '=S . =(. . Dac¸a de‾nim urm¸atoarele operat»ii pe E=»S : '=S . . Eg. :('=§) def. Ã=S def.

. =(. numit¸a algebr a Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui §. 1) este o algebr¸a Boole.2. ^..78 Structura (E=»S . _:')=§. :. Atunci obt»inem Teorema 7. 0. _. atunci »S =~ »si obt»inem algebra Lindenbaum-Tarski E=~ a lui L. Avem: '=§= 1 (. ^:')=§. Dac¸a S = . =(.1 def. S . '.

.

. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 169 Folosind De‾nit»ia 2 a algebrei Boole: Prezent¸am construct»ia unei algebre Boole echivalente asociate canonic sistemulu i formal L.2.. .7. ~ . Construct»ia ^³n aceast¸a variant¸a este preluat¸a din [63]. . . . Am de‾nit pe multimea E a enunt»urilor lui L relat»ia binar¸a ~ astfel: def.

.Ã.2. . ') Lema 7:2:54. (. . »si. . Ã) . . . .79 (. . si . . . Ã)=). . conform (G1). (. . avem . Lema 7. . (. def:. . (. . . Ã. Demonstrat»ie. '. . »si . »Prin ipotez¸a. avem . . .

(. . '. ~ . . Observat»iile 7.80 (i) Conform Lemei 7. rezult¸a . Deci. . conform (G1). . atunci aplic^and modus ponens. . Ã). . . »si. .2. . atunci aplic^and modus ponens.54. . avem . dac¸a »si numai dac¸a . . Ã. . '). Prin ipotez¸a avem . rezult¸a . rezult¸a . Ã. .(.2.

(. Amintim c¸a relat»ia ~ este o relat»ie de echivalent»¸a pe E. Ã) . (. . '). . . . »si . . (. deoarece . . '). Ã)^(. . (). . Ã). conform Propozit»iei . . . ~ . . (. . . (ii) Avem . . . .(. . »si . ') (. ().

Eg. .2. .7. adic¸a: . (. . Clasa de echivalent»¸a a lui . adic¸a: E/ »= f'b . . = . Propozit»ia 7. E . E va fi notat¸'. . ~ Ã. Demonstrat»ie.69.2.81 Clasele nu depind de reprezentant»i. deci 'b= f. ~ 'g: a b Fie mult»imea c^at E/ ».

Deci. c¸a . Ãb. 'b. Similar se demonstreaz¸a c¸a . . ~ Ã. . rezult¸a. 'b. ~ Ã. . Ãb. adic¸a . (=: Fie . ~ Ã.=): Deoarece . rezult¸a c¸a . deci . adic¸a . . ~ '. dar. Ãb. . Deci. prin ipotez¸a. 'b. 'b»si 'b= Ã. . prin tranzitivitate a lui ». .

atunci (. . .82 Pentru orice '. Ã). . . »:Ã. (ii) dac¸a . Ã0). (i) dac¸a .'b= Ã. . Propozit»ia 7. Ã. ~ Ã0. »si .2. (iii) (. . ~ Ã. Ã) ~ ('. . atunci :. ~ '. E. '0.Ã. ') ~ (.

. '0) . Ã0) def:. ~ '. si . . .170CAPITOLUL 7. . ~ Ã0) def:» (i): Ipoteza este urm¸atoarea: (. (. (. '. »si (. . »(. . Ã0) . ') »si . . Ã) Lema 7:2:54 (. (Ã. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie. ('. . . . (.

. . . (. si . Ã) . ('. Ã. . [(. . . Ã) . . . ('. . '. Ã.(. Ã0) def:~ (. (. si . '. . ') »si (. . (. . Ã0) def:. . iar concluzia ce trebuie demonstrat¸a este urm¸atoarea: (. . Ã). Ã) ~ ('.

. . . »si . .. . Ã) . Ã0)] . (. . aplic^and regula (RX). ('. ('. rezult¸a. (a) . c¸a . ('. . . . Ã). . (. Ã0) . Ã0). din . (. . Conform ipotezei. Ã)] Lema 7:2:54 (. Ã0. Ã0) . (. '. Ã) . . [('. Ã0) »si (b) . .

def:~ def:. c¸a . (. ') Lema 7:2:54 (ii): . Ã) ~ ('.adic¸a (a). Ã. Ã) . conform restului ipotezei. rezult¸a. . Ã. . Rezult¸a c¸a (. . Ã). . . . Ã0). . . Ã0) . Similar. ('. '. (. . adic¸a din . (. »si . . (. aplic^and (RX). adic¸a (b). .

. . . Ã) . . `:. (. . . (. avem . . . .49. !:Ã) . . »si `:. (:.2. (:. !:'. »:. !:'). . $:. (:. . !:') Lema 7:2:54 :. »si def:~ def:. »si . `:. deoarece avem . . . (. Conform Propozit»iei 7.~ . :. (. (. (.

. '. avem . aplic^and modus ponens. »:Ã. . . . !:'. . !:Ã. avem . !:Ã). . .prin ipotez¸a . (:.2. ') . »si . (iii): Conform Propozit»iei 7. rezult¸a.2.49. c¸a `:. aplic^and modus ponens. rezult¸a. . Ã. . c¸a `:. . . conform Propozit»iei 7. Rezult¸a c¸a :. (.15. Ã. Similar. deoarece avem prin ipotez¸a .

. 1 def. ') . Ã).De aici. . . Ã. . . . De‾nim pe E=~ operat»ia binar¸a !.2. (. def. ') ~ (.79. rezult¸a . b= . :. conform de‾nit»iei lui ». operat»ia unar¸a ¬ »si constanta 1 astfel: def. = :'. . aplic^and Lema 7. . Ã) adic¸a (. = . (.

2. = :'. Lema 7. '. . de‾nit»iile nu depind de reprezentant»i (adic¸a dac¸a . . etc. atunci :.82. »:. = 1. Avem: . (. .83 .).2. Demonstrat»ie. 'b(. = 1 (. Amintim urm¸atorul rezultat cu o alt¸a demonstrat»ie. . . .\ Ã. Atunci conform Lemei 7. »si deci :c. ~ '.

.. . . ') (. ~ (. (. . . = \ .

. ') . conform . ') . . prin ipotez¸a. . (. ')) . (. .7. =): Deoarece. . ') Lema 7:2:54 (. . (a) . ') »si (b) . ') Def:. . (. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 171 . »si. ((. (. . . . (. avem . . . '.2. (.

avem . . '. '. aplic^and Lema 7. avem . . . conform Propozit»iei 7. (. avem (c) . adic¸.2. . . rezult¸a.2. rezult¸a . a b (=: Prin ipotez¸a.2.2.Propozit»iei 7. = 1. aplic^and modus ponens lui (b) »si (c).15. = 1. . '). .15. = 1.79. c¸a . dar. .84 '\_:. . Corolarul 7. '.

numit¸a algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a sistemului formal L. 'b)= 1.Demonstrat»ie. 1) este o algebr¸a Boole. Din Propozit»ia 7. :. (Ãb.85 Structura (E/ ». Ãb) . . (Ãb. (('b. Teorema 7.16 »si Lema 7. Demonstrat»ie.2. !.83. b. (A1') 'b. b a veri‾c¸'.2. Trebuie s¸am: pentru orice bÃ.2. (A2') ( 'b. Âb)) . . E/ ».

')= 1 Lema 7:2:83 (A1'): 'b. (. '). . (Ãb. . . . !¬ Ãb) . (. Âb)) = 1. (Ãb. 'b)= 1. Ãb= 1 = . ('b. . 'bimplic¸a 'b= Ã.9 referitoare la . . . . 'b)= 1 (.. conform Observat»iei 7.2. (A3') (:. (A4') 'b. (. ceea ce este adevarat.

. (A2'). si .(G1). . (. . Ãb. b Lema 7:2:83 . . . . . . (. = 1 = . Ãb= 1 = . . folosind respectiv axiomele (G2). (A3'): se demonstreaz¸a similar. (G3). . (. Lema 7:2:54 . (A4'): 'b. . (. . Ã) . (. .

. =. . (. . .86 Dac¸a not¸am p : E ¡. . 7:2:81 . ~ . E/ ~ surject»ia canonic¸a (p(')= '. = Ã. sunt veri‾cate condit»iile urm¸atoare: . atunci pentru orice '. E. (dar de fapt sunt echivalente) . . E). pentru orice .. .2. ') (. . Observat»ia 7. P rop.

. . def. . p(Ã). p(Ã). . Ã)= p(') . (f) p(0) = 0. Ã)= p(') . (e) p(. (b) p(. . 0 def. . unde def. . Ãb= . . p(Ã).(a) p(. Ã)= p(') . (c) p(:')= :p('). p(Ã). def. Ãb= . (d) p(. Ã. Ã)= p(') . . .p(1) = 1. .

. Ã. . .Ã. . Ãb= . = :1 = '\^:'.

. . S¸a de‾nim pe E urm¸atoarea relat»ie binar¸a »§: def. . . . S . »S .172CAPITOLUL 7. E). . »si S . . (S . '). . . . . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Generalizare la S Fie S o mult»ime de enunt»uri ale lui L (S . .

:('=§) def. Ã=S def. 1 def. . . . E »si cu E/ »S = f'=S j.Proced^and analog ca mai sus. se poate ar¸ata c¸a »S este o relat»ie de echivalent»¸a pe E. =(. Dac¸a not¸am cu '=S clasa de echivalent»¸a a lui . E} »si dac¸a de‾nim urm¸atoarele operat»ii pe E/ »§: '=S . .

. Dac¸a S = .87 Structura (E/ »§. numit¸a algebra Lindenbaum-Tarski a lui §. '=§= 1.2. :.2. =(:')=§. . atunci »S =~ »si obt»inem algebra Lindenbaum-Tarski E/ ~ a lui L. .83 este: S . (. Generalizarea Lemei 7.Ã)=§. ')=§. =(.. !. 1) este o algebr¸a Boole. atunci obt»inem: Teorema 7.

2. al prealgebrelor Nelso n »si ÃLukasiewicz [81]. Studiul mult»imilor prebooleene (preboolean sets) [90].7. [93]. »si .7 Algebrele Boole ca algebre "tip Lindenbaum-Tarski Cont»inutul acestei subsect»iuni este preluat din [63]. asociat¸a de‾nit»iei echivalente a algebrei Boole cu axiomele (A1) -(A4). al S-prealgebrelor [59] »si al prealgebrelor Hilbert [26] a condu s la introducerea [63] not»iunii de prealgebr¸a Boole.

2. Prealgebre Boole De‾nit»ia 7.6»ape X. este o operat»ie unar¸a pe X. urm^and ^³ndeaproape lucrarea [26].D) este numit¸a o prealgebr¸a Boole dac¸a . X . !. este o operat»ie binar¸^³nc^at pentru orice x. astfel = D .la factorizarea prealgebrei Boole pentru a obt»ine algebra Boole.88 Structura X =(X. y. X si . z . ¡.

(3) (y. (y . [(x . (x . D. z)] . (x . y . !. D »si x .89 1) Structura (X. D. z)] . D. (y . D. (4) dac¸a x . (2) [x . y) .D) . x¡) . atunci y . y) . x) . Observat»iile 7.2.avem: (1) x . D.

.cu axiomele (1). (2). (4) este o prealgebr¸a Hilbert (a se vedea [26]).

2. !. de‾nite ca algebre (B.7. 3) Calculul propozit»ional clasic L =(E. unde E este mult»imea enunt»urilor.. :. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 173 2) Axioma (4) este corespondentul algebric al regulii de deduct»ie logic¸a modus ponens. 1) . !.T ) este un exemplu de prealgebr¸a Boole. ¡ 4) Algebrele Boole. T este mult»imea teoremelor formale.

de‾nesc prealgebra Boole (B. ¡. atunci (B. 1) »si un sistem deductiv (= ‾ltru) F al lui B. !. ¡. unde lu¸am D = f1g.. conform (MP).F ) este o prealgebr¸a Boole (a se vedea [59]). Fie (X.D). ¡. !. ¡ 5) Dat¸a o algebr¸a Boole B =(B. !. !.D) .satisf¸ac^and axiomele (A1) (A4) .

z .2. atunci x . pentru tot»i x. D . (6) x . D. D. D (re°exivitatea). y . X: (5) dac¸a y . y. D. atunci x . x .o prealgebr¸a Boole ^³n aceast¸a sect»iune. D si y . (7) dac¸a x . y .90 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc. Propozit»ia 7. z . z .

y . D. [87]): (5): Fie y . x)] . x . D. ((x . (6): Din (1). (x . x) . ((x . deoarece din (1) y . [x . [(x . D. (A se vedea [26]. y) . x)) . Demonstrat»ie. D.(tranzitivitatea). x) . x) . din (2). rezult¸a din (4) c¸a x . (x .

(7): Fie x . z . (x . (x . x) . (x . x)] . Atunci din (4). x . D. Dar. D si y . din (1) din nou. y . D. x . Deoarece y . z .. (x . din (4) c¸a x . D. Rezult¸a. (x . x)) . D. D. x) .

z . z)] . obt»inem c¸a x . atunci din (4) din nou. D. atunci din (5) obt»inem x . z)] . [(x . z) . (y . D. (y . y) . D. c¸a (x . din (4).. D. Deoarece x . D. z) . [x . Dar. Rezult¸a. y . (x . din (2). (x . y) .

pentru orice x. y . x . D. Atunci din (6) »si (7) obt»inem: (6') x = x.91 S¸a de‾nim pe X o relat»ie binar¸a = astfel: pentru tot»i x. adic¸a = este re°exiv¸a. x = y (. def. De‾nit»ia 7. D.2.. y . X. (7') dac¸a x . .

adic¸a ‾ecare element al lui . adic¸a = este tranzitiv¸a. atunci x = z.= y »si y = z. pentru tot»i x . Observat»iile 7. X. D. rezult¸a c¸a relat»ia binar¸a = pe X este o cvasi-ordine (preordine). (7').2.92 1) Din (6'). atunci x = y. 2) Proprietatea (5) spune: (5') Dac¸a y .

.X precede toate elementele lui D.

174CAPITOLUL 7. z.2. y. X: (8) dac¸a x = y . z. (10) x = y . (11) y . y = x . pentru tot»i x. z. y = x . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Propozit»ia 7. atunci x . z (. z . x.93 Urm¸atoarele propriet¸ati au loc. (9) x = y .

(x . (15) dac¸a x = y. x = z . (13) dac¸a x = y. y. y) . (x . z = x . y = (y . z) .. . (14) x . (x . z = (x . z) = y . z. atunci y . (y . z). (12) x . z). atunci z . z).

y) . z)] . y) . D.Demonstrat»ie. y = x . z. [x . adic¸a x . (x . dac¸a x = y . (y . z)inD. (y . atunci din (4). (x . obt»inem (x . . adic¸a x . (A se vedea [26] »si [87]) (8): Din (2). z) . z)] . z. [(x . D.

(10): =): dac¸a x = y .(9): Rezult¸a direct din (1). y = x . y = x . (11): Din (2). avem [x . z. (y . z)] = [(x . (=: rezult¸a prin simetrie. atunci din (8). atunci aplic^and (7'). dar din (9). obt»inem y = x . avem x . y. z. z.

din (9).. Prin urmare. (12): rezult¸a din (11). avem y . z). z = x . (x . z). x . obt»inem y . y = [(y . adic¸a (11) are loc. Pe de alt¸a parte. (x . y) . aplic^and (7'). (13): Din (12). z = (x . z)]. aplic^and (10). y) . (y .

adic¸a y . z)]. z = x . z)] . (14): Din (2). y) . z) . y . (x . . [(y . obt»inem c¸a (y . atunci din (4). Dac¸a x = y. D. adic¸a x . z) . avem [x . D. z. D. (x . (x . z) .. adic¸a (x . z) .

Prin urmare. (x . z). z). z)] = y . Pe de alt¸a parte. avem (x . (y . (x .(y . y = x . deoarece conform (9). (x . z)] = [(x . y) . y. (15): . atunci din (13). z)]. obt»inem c¸a [x . (x . z) = y . aplic^and (7'). y .

y . adic¸a z . aplic^and (4). atunci din (5). D. y) . x) . avem z . (z . x) . D. obt»inem (z . [(z . y) . (x . din (2). D. avem [z . .Dac¸a x = y. Prin urmare. adic¸a x . Pe de alt¸a parte. (z . (x . D. y)] . y)] .

y. y = y.2. y. y. y . x= x .x = z . (b) x= x . pentru tot»i x. X: (16) y. x¡ (20) x . (19) x = (x¡).94 Urm¸atoarele propriet¸at»i au loc. . (18) (x¡)= x. y. Propozit»ia 7. . (17) (a) x = x.

(16): Rezult¸a direct din (3).Demonstrat»ie. .

din (16). y. prin urmare. x»si. (x¡)= . obt»inem x= x . din (10). SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 175 = y. x¡. x (17) (a): Din (9). (18): Din (9) »si (16). aplic^and (7'). y. y= x . (17) (b) este echivalent cu (17) (a). avem: (x¡)= (((x¡)¡)¡).2.7.

Dar. aplic^and (8). aplic^and (7'). D.x. (x¡). x care. Prin urmare. aplic^and (4). din (6). obt»inem (x¡). [(x¡). D. ne d¸a [(x¡). adic¸a (x¡)= . x]. (x¡)¡] = [(x¡). ((x¡)¡)= (x¡). adic¸a [(x¡). x . x] . x. D. (x¡). prin urmare. (x¡)¡] . obt»inem (x¡)= (x¡).

x. Pe de alt¸a parte. D. (20): Deoarece. adic¸a ((x¡)¡). x¡] . D. ((x¡)¡)= x¡. din (3). Prin urmare. y . [((x¡)¡). x . din (19). adic¸a x = (x¡). (x¡). avem x . atunci din (13). aplic^and (4). (19): Din (18). y = (y¡)¡. x. [x . (x¡)¡] . D.

y = (x¡). ¡ Prin urmare. din (16). (x¡)= x. aplic^and (7') . Prin urmare.= x . (y¡)= (x¡)!(y¡). ¡). atunci din (11). (y¡)= y. x¡ Dar. deoarece. (x. din (18). aplic^and (7'). (y¡). (y¡). obt»inem x . avem x . Pe de alt¸a parte.

x ~ y (.D) o prealgebr¸a Boole. y .2.din nou. . S¸a de‾nim o relat»ie binar¸a ~ pe X astfel: pentru tot»i x. x. y = y. X. !. adic¸a ca algebre \tip Lindenbaum-Tarski De‾nit»ia 7. def. x . ¡.95 Fie X =(X. Algebrele Boole ca prealgebre Boole c^at. obt»inem x .

Propozit»ia 7. y . care este adevarat¸a din (6').96 Relat»ia binar¸a ~ pe X este o relat»ie de echivalent»¸a. X. x . — simetria: . D. x . D »si y . — re°exivitatea: pentru tot»i x . x = x. x ~ x (.2. Demonstrat»ie.= y »si y = x (.

D »si z . echivalent.pentru tot»i x. y . X astfel ^³nc^at x ~ y »si y ~ z. D). z . D) »si (y . z . D »si y . . y . x . X. adic¸a (x . sau. — tranzitivitatea: ‾e x. y . x ~ y implic¸a y ~ x. este evident. y.

X. D »si y . y . D). z . .x.(x .y.97 Urm¸atoarele propriet¸at»i ale lui ~ au loc: pentru orice x. Lema 7.2.y. D »si z . c¸a x . adic¸a x ~ z. x . D. . D »si y . D) »si (z . . care implic¸a. conform (7). x . y . z .

. y) ~ (x.(a) x ~ x»si y ~ y. ¡ (b) x ~ y implic¸a x~ y. y0). implic¸a (x . . (c) D este o clas¸a de echivalent»¸a.

= x implic¸a. adic¸a (x = x»si x. x . (a): Fie x ~ x»si y ~ y0. prin (11). y = x . implic¸a.176CAPITOLUL 7. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie. y»si x. x . = y). y = y. prin (13). = x) »si (y = y»si y. Dar.

= x . D »si. y.. D »si y . adic¸a x . (x . aplic^and (7'). y. Deoarece x . (x . D. y0). x . y . y. Prin urmare. . din (20). y= x. . y = x. Similar. Prin urmare. y . y. y) ~ (x. x. x . (b): Fie x ~ y.

D. Similar. x¡) . y .. x~ y. (y. (c): Este su‾cient s¸a demonstr¸am c¸a x. prin (4). D implic¸a. D »si (y . y) . y . Prin urmare. ca x. din (4). c¸a y. ¡ D. x) . y. D. . rezult¸a. (x. y¡) . x . x.

D »si similar. y . x ~ y.D implic¸a x ~ y. . D implic¸a x . x . c¸a y . Deoarece ~ este o relat»ie de echivalent»¸a pe X. y . D. prin (5). Intr-adev¸ar. x . X: . Prin urmare. D implic¸a. ‾e x clasa de echivalent»¸a a lui x .

2.def. adic¸a pentru tot»i x. . Lema 7. adic¸a mult»imea tuturor claselor de echivalent»¸a: def. X y ~ x} »si ‾e B = X/ ~ mult»imea c^at. Xg. B = X/ ~ = f x j x .98 Clasele de echivalent»¸a nu depind de reprezentant»ii ale»si. x = fy .

y . x j= y (. adic¸a x ~ y. =): Deoarece x 2 x »si x j= y j. din tranzitivitate obt»inem c¸a z . rezult¸a c¸a x 2 y j. (=: Fie z 2 x j. x ~ y. X. deoarece x ~ y. Demonstrat»ie. adic¸a z ~ x.

Prin urmare. Similar.2. y j.99 S¸a de‾nim pe mult»imea c^at B = X/ ~ de mai sus o relat»ie binar¸a = astfel: pentru tot»i x j. B. adica z 2 y j. def. Prin urmare. . y jµ x j. x jµ y j.~ y. De‾nit»ia 7. x j= y j. .

x = y (. — re°exivitatea: pentru tot»i x j. y . care are loc conform . x = x. x . B.100 Relat»ia binar¸a = pe mult»imea c^at B = X/ ~ este o relat»ie de ordine. D. Lema 7.2. x j— x j(. Demonstrat»ie.x j— y (.

(6'). y . adic¸a x . D »si y . din Lema 7. adic¸a x ~ y. y j. x = y j. x . . prin urmare.98.2. — antisimetria: ‾e x j. D. A astfel ^³nc^at x j— y »si y j— x j.

y j. Sa de‾nim .2. B astfel ^³nc^at x j— y »si y j— z j. . Atunci aplic^and (7'). x = z. adic¸a x j— z j. adic¸a x = y »si y = z. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 177 — tranzitivitatea: ‾e x j.7. z j.

Din Lema 7. def. = D. x j! y = x . operat»ia unar¸a »si constanta 1 astfel: pentru orice x j.pe mult»imea c^at B = X/ ~ operat»ia binar¸a !. x jdef. B. .97. y j.2. = x j. y j. 1 def.

D).2. S¸a observ¸am c¸a x = D ^³nseamn¸a x ~ y for all y . . D. D. Demonstrat»ie. adic¸a (x .101 x =1 (. x . x = D (. y .de‾nit»iile sunt bune (adic¸a nu depind de reprezentant»i). Lema 7. x . D »si y .

prin (4). D. adic¸a y ~ x. ¢ x j.pentru tot»i y . D implic¸a. x . (=: Fie x . D: ‾e y 2 x j. y . x . adic¸a (y . D. D. c¸a x . trebuie s¸a demonstr¸am c¸a x j= D. D »si y . D »si x . =): y .

Prin urmare. Deoarece x . D implic¸a. c¸a y . D. x . prin (5). Dar. rezult¸a. x . — D µ x j: ‾e y . x ~ y. care implic¸a y 2 x j. D. atunci din (5). ¡ Teorema . D. din (4). x .. c¸a y . D. D de asemenea. . D). y .

1) este o algebr¸a Boole. !. ( y j! x j) = 1. B. z j.. .2. (A2) [ x j. y j. Trebuie s¸a veri‾c¸am c¸a pentru tot»i x j.7. Demonstrat»ie.102 Prealgebra c^at (B = X/ ». (A1) x j. pe care o numim algebra \tip Lindenbaum-Tarski a lui X .

[( x j! y j) . ( x j! y j) = 1. Intr-adev¸ar. ( x j! z)] = 1.( y j! z j)] . atunci x j= y j. (A1): x j. ( y j! x . (A3) ( y j¡! x j¡) . (A4) dac¸a x j! y j=1= y j! x j.

(A2): rezult¸a similar din (2) »si Lema 7. y j= D »si y .101.2.101.2.j)= x . x j= .2. (y . x) j= 1. (A3): rezult¸a similar din (3) »si Lema 7. (A4): Fie x j! y j=1= y j! x j.101. adic¸a x . din (1) »si din Lema 7.

101.2. prin Lema 7. y .2. x . care este .2. . care ^³nseamn¸a. x j= y j.103 (i) La nivel de logic¸a algebric¸a. equivalent. obt»inem algebra Lindenbaum-Tarski. x . prin Lema 7. D »si y .98. prin factorizarea F ac1. D. din care.D. adic¸a x ~ y. sau. avem calculul propozit»ional clasic L. Observat»iile 7.

ne conduce la o alt¸a algebr¸a Boole. algebra Boole c^at. O alt¸a factorizare. F ac2. a algebrei Lindenbaum-Tarski.o algebr¸a Boole. printr-un sistem deductiv (‾ltru) de data aceasta. .

din care. care modeleaz¸a calculul propozit»ional clasic L. obt»inem algebra \tip Lindenbaum-Tarki". obt»inem o algebr¸a Boole . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL La nivel de algebra logicii. s¸a o numim F ac20. avem prealgebra Boole. Prin alt¸a factorizare. prin factorizarea F ac1. a acestei algebre Boole printr-un sistem deductiv (‾ltru). . care este o algebr¸a Boole.178CAPITOLUL 7.

Lind.c^at. algebra Boole =. F ac2. alg. T arski c^at F ac1. Algebra logicii: prealgebra Boole =. algebra Boole c^at (ii) Urm¸atoarele probleme deschise apar: a) S¸a se studieze factorizarea F . putem scrie: F ac1 F ac2 Logica algebric¸a: L =. alg. T arski =. Prin urmare. Lind.

d) S¸a se de‾neasc¸a not»iunea analoag¸a de prealgebr¸a Boole pentru . c) S¸a se de‾neasc¸a »si s¸a se studieze pe prealgebra Boole not»iunile corespunz¸atoare not»iunilor din calculul propozit»ional clasic L. F ac1.ac1. similar cu F ac1. . . b) S¸a se studieze ^³n paralel compunerea celor dou¸a factoriz¸ari la cele dou¸a nivele: F ac2 . F ac1 »si F ac2.

3.3 Exemple de deduct»ii formale din ipoteze Exemplele prezentate ^³n aceast¸a sect»iune vor avea ca punct de plecare propozit»ii formulate ^³n limbajul natural. 7. Exemplul 7.1 Se consider¸a propozit»iile: (a) Cuget. deci exist. (b) . Acestea vor fi trecute ^³n limbajul formal »si apoi vor fi prelucrate conform mecanismului inferent»ial al lui L.calculul cu predicat e clasic.

Vom nota: p = "cuget q = "exist r = "nu m¸a duc la cursul de logic¸a".Cuget. nu m¸a duc la cursul de logic¸a. Atunci cele trei propozit»ii (a) -(c) se vor scrie simbolic . Vrem s¸a ar¸at¸am c¸a din primele dou¸a propozit»ii se deduce a treia. deci dac¸a exist. (c) Cuget. deci nu m¸a duc la cursul de logic¸a.

r Dac¸a S = fp . p . (q . atunci trebuie s¸a arat¸am c¸a S .astfel: (a): p . Prezent¸am mai jos demonstrat»ia formal¸a a lui S . r. r) (c): p . r: . p . q (b): p . r)g. (q . p . q.

EXEMPLE DE DEDUCT¸ II FORMALE DIN IPOTEZE 179 (1) S .. r)) (G2) (3) S . (p . (2) (4) S . ((p .3. p . (p . r) m. (q . q) .p. (q . (1). p . r) (2) S . (p . p . (p . q (5) S . r . q) .7. r)) .

p.. prin urmare el merge des la plimbare. Arat¸am c¸a din (a) »si (b) se deduce . atunci el nu are mintea limpede.m. (b) Dac¸a studentul Tic¸a nu va ajunge un informatician bun. atunci studentul Tic¸a va ajunge un informatician bun.2 Se consider¸a propozit»iile: (a) Dac¸a are mintea limpede.3. (4). (3). Exemplul 7. (c) El merge des la plimbare.

r) . atunci simbolic astfel: (a): (q . r) . atunci trebuie s¸a arat¸am c¸a . p. :r !:qg. S¸a not¸am: p = "el merge des la plimbare q = "are mintea limpede r = "studentul Tic¸a va ajunge un informatician bun". Cele trei propozit»ii (a) -(c) se reprezint¸a. p (b): :r !:q (c): p Dac¸a S = f(q .(c).

Aceasta decurge din §-demonstrat»ia urm¸atoare: (1) S `:r !:q (2) S . (3). p m. (q ..p. (:r !:q) .p.3 Se consider¸a propozit»iile: (a) Iar ^³n lumea cea . (4).. r) (G2) (3) S . (q . p (5) S . q . r m.S . (2) (4) S . r) . Exemplul 7.3. (1). p.

(M. . Eminescu.comun¸a a visa e un pericul C¸aci de ai cumva iluzii. e»sti pierdut »si e»sti ridicul. Scrisoarea a II-a) (b) Dac¸a nu e»sti pierdut. atunci nu ai iluzii. atunci nu ai iluzii. (d) In lumea cea comun¸a a visa e un pericul. Vrem s¸a arat¸am c¸a din propozit»iile (a) -(c) se deduce (d). (c) Dac¸a nu e»sti ridicul.

Not¸am: q = "^³n lumea cea comun¸a a visa e un pericul r = "ai (cumva) iluzii s1 = "esti pierdut .

(s1 . Atunci (a) -(d) au scrierea simbolic¸a: (a): (r . s2)) . q. :s2 !:rg. atunci §-demonstrat»ia urm¸atoare va stabili c¸a S . q: . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL s2 = "esti ridicul".180CAPITOLUL 7. s2)) . :s1 !:r. q (b): :s1 !:r (c): :s2 !:r (d): q Dac¸a S = f(r . (s1 .

s2)) . s1 m. (s1 . (r . (4) (6) S `:s2 !:r (7) S .(1) S . (r . r . s2))) lista (3) S `:s1 !:r (4) S .p. s2) . s1) . (s1 . (:s2 !:r) . s1) (G3) (5) S . (r . (r . (3). ((r . (:s1 !:r) .. q (2) S .

(s1 . (5) (10) S .3. s2)) m. (6).p. r .. Exemplul 7. q m. s2) m. (r . (r . r . s2 m...p.. (10). (9) (11) S . s2) .p. (r . (7) (9) S .4 Se consider¸a propozit»iile: (a) Dac¸a nu dau pe la . (s1 . s2) (G3) (8) S . (1).p.. (8). (2).

curs. Not¸am: p . atunci nu »stiu ce s-a predat ora trecut¸a. (c) Dac¸a »stiu ce s-a predat ora trecut¸a. Vrem s¸a arat¸am c¸a ultima propozit»ie se deduce din primele dou¸a. (b) Sunt sigur pe ce »stiu. atunci sunt sigur pe ce »stiu. c¸aci dau pe la curs »si explicat»iile profesorului nu m¸a conving. deoarece explicat»iile nu m¸a conving.

Vom nota §= f(:r . s (c): p . Atunci propozit»iile (a) -(c) se scriu astfel: (a): (:r !:q) !:p (b): (q ^:r) . s.= "»stiu ce s-a predat ora trecut¸a q = "dau pe la curs r = "explicat»iile profesorului m¸a conving s = "sunt sigur pe ce »stiu".

(q ^:r) . s} »si vom demonstra c¸a S . s.!:q) !:r. p . .

(4) ( 6) S .3. EXEMPLE DE DEDUCT¸ II FORMALE DIN IPOTEZE 181 ( 1) S . (::p !:(:r !:q)) lista ( 3) S . p . (:r !:q) !:p ( 2) S . .p.7. ((:r !:q) !:p) .. p !:(:r !:q) (3). ::p !:(:r !:q) m. (2) ( 4) S . (1). ::p lista ( 5) S .

q) . (q ^:r) (6). q) idem (5) ( 7) S . (:r .p .3.5 Se consider¸a propozit»iile: (a) Dac¸a nu plou¸a. s (8). p . (9) Exemplul 7. (:r . s (10) S . (q ^:r) lista ( 8) S . (q ^:r) . p . atunci ^³n cazul c^and ies . (7) ( 9) S .

= "plou¸a . nu trec pe la cafenea. (b) Dac¸a nu plou¸a. (c) Trec pe la cafenea. Atunci propozit»iile (a) -(d) se .la plimbare. (d) Plou¸a. = "ies la plimbare . Vom demonstra c¸a din primele trei propozit»ii se deduce (d). atunci ies la plimbare. Not¸am: . = "trec pe la cafenea".

'. !:Â) (b): :. . . :. !:Â) (2) S `:. . (. Âg. (1) S `:.scriu astfel: (a): :. »si mult»imea de ipoteze este S = f:. . . Ã. (d): . (. !:Â). (c): . . (. Prezent¸am o §-demonstrat»ie c¸a S . .

. (2). (3) S .p. Ã) . (6). (:. (:. . ') (A3) (8) S . !:. (4) (6) S `:. (:. (:... !:Â) m. m. m. . . (7) (9) . ((:. Ã) . (. !:Â)) .p. . . . (4) S . !:Â) . (.p. (:.. !:Â)) (G2) (5) S . (1). (5) (7) S . .. .

pentru c¸a Y ^³i va da un milion de dolari. Se consider¸a propozit»iile urm¸atoare: (a) X ^³»si va cump¸ara un castel ^³n Scot»ia.3..A.6 Fie X atacantul echipei de fotbal U ce joac¸a ^³n Cupa U.A..E.S . deoarece U va c^a»stiga Cupa U.p.E.F. (3). (8) Exemplul 7. »si Y ‾nant»atorul lui U. m. . .F.

E.182CAPITOLUL 7.F. Vrem s¸a demonstr¸am c¸a . deoarece ^³»si va cump¸ara un castel ^³n Scot»ia. (c) Dac¸a Y nu ^³i va da un milion de dolari.. atunci U nu va c^a»stiga Cupa U.A. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL (b) Dac¸a U va c^a»stiga Cupa U. atunci X va locui ^³n Scot»ia.E.A.F. (d) X nu va locui ^³n Scot»ia..

A. Atunci cele patru propozit»ii (a) . Not¸am: p = "U va c^a»stiga Cupa U.E.A.propozit»iile (a) -(d) constituie o mult»ime de premize din care poate fi dedus¸a propozit»ia "U nu va c^a»stiga Cupa U.". q = "Y ^³i va da un milion de dolari r = "X ^³»si va cump¸ara un castel ^³n Scot»ia s = "X va locui ^³n Scot»ia".E.F.F.

:q !:p.-(d) se reprezint¸a simbolic astfel: (a): p . r) (b): p .p . (r . Pentru aceasta. . rezolvarea problemei revine la a stabili c¸a S `:p. avem nevoie de urm¸atoarea lem¸a: Lema 7. s) (c): :q !:p (d): :s. ‾. (r .3.7 Dac¸a ®. (q . s). :sg. r). (q . Not^and S = fp .

. aceasta este echivalen t cu a ar¸ata c¸a ¢= fa . (a .a . ±))]. (. ±. (a . (ß . (. Demonstrat»ie. [(a . atunci . (ß . ±)) .°. . ‾g. Aplic^and de mai multe ori Teorema deduct»iei. °)) . . d sunt enunt»uri oarecare ale lui L. °). ®. ±). (ß .

a .Prezent¸am mai jos o demonstrat»ie a lui . . a .p. m. . d m. .p. . . (. Demonstrat»ia lemei ‾ind terminat¸a. m. . . . d m. ±) . ±: . .p. . a . ß . °) . . . (ß . . ß .p. . . . . ..

trecem la a stabili c¸a S `:p. Prezent¸am mai jos o §-demonstrat»ie: .

EXEMPLE DE DEDUCT¸ II FORMALE DIN IPOTEZE 183 ( 1) S . [(p . r) ( 2) S . (p . p . p . (q . (r . (q . s)) . r)) . s)) . (p . (q .3. .7. s) ( 3) S . (p . s))] Lema ( 4) S . (r . (r .

(5). s)) . (4) ( 6) S .. (3) ( 5) S . (6) ( 8) S . (q . (1). q) .(p . :q !:p ( 9) .. p . (2). q) . (p . (p .p. s)) m. (p . (p . ((p .. s)) (G2) ( 7) S . (q . s) m. s) m. (q .p.p.

(12) (14) S . s m. q) (G3) (10) S . :s (15) S . (10) (12) S . (:s !:p) lista (13) S . Exemplul 7. :p m.. p .p.S . q m.. (7).p. (13). (14). (11).p. (:q !:p) .p. (9) (11) S . (p . (p . (8).3.. s) . p ..8 Se consider¸a . :s !:p m.

(d) M¸a voi duce la munte. atunci voi fi fericit.propozit»iile urm¸atoare: (a) In cazul c¸a iau examenul de logic¸a. (c) Dac¸a nu merit. m¸a voi duce la munte. Fie S mult»imea de premize format¸a din propozit»iile (a) . (b) Dac¸a iau examenul de logic¸a »si merit. ‾indc¸a merit. atunci nu iau examenul sau nu m¸a duc la munte.

Vom demonstra c¸a S . (q . r) .-(d). vom nota: p = "iau examenul q = "merit r = "m¸a voi duce la munte s = "voi fi fericit »si obt»inem urm¸atoarea reprezentare simbolic¸a: (a): p . Pentru aceasta. atunci voi fi fericit. "Dac¸a iau examenul.

9 Pentru orice enunt»uri ®. ‾. p .(b): (p . Lema 7. avem nevoie de urm¸atorul rezultat. (:a _:‾) !:(a . s. Pentru aceasta. (:p _:r) (d): r Va trebui s¸a arat¸am c¸a S . ‾) Prezent¸am o §-demonstrat»ie pentru S . avem . q) .3. s (c): :q .

p . s.. .

((p . (q .. r) m.p. (p . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL ( 1) S . (p . r)) . (q . (:p _:r) ( 5) . (p . (p . q) . r)) (G2) ( 3) S . (1). r) ( 2) S . q) . (2) ( 4) S `:q . p .184CAPITOLUL 7.

(6). ((p . q)) . q) . ((p . (4). r) . (p . r) Lema ( 6) S `:q !:(p . (5) ( 7) S . (p . (r . q m.p. (:q !:(p . r) . (7) ( 9) S . (:p _:r) !:(p . q) (G3) ( 8) S . r)) . r) ..S . r) (R1).

(q . (p .p. r . (11) (13) S . ((p .p. s) . q m. r (12) S . (14) (16) .. q) m. s) m. q) .p. (p . (q . (9) (11) S .lista (10) S . p . p . (8). (10). s)) lista (15) S .. q) . (13). s (14) S .. (p .

(16) (18) S . atunci nu m¸a duc la . s)) (G2) (17) S . (p .S .p.10 Consider¸am propozit»iile urm¸atoare: (a) Dac¸a nu am chef »si ^³mi displace materia predat¸a. s m. s)) . q) . ((p .3.. (15). s) m. q) .p. (17) Exemplul 7. (p . (q . (p .. p . (12). (p .

curs. Vom nota: p = "^³mi displace . (c) M¸a duc la curs. atunci ni se dau subiectele de examen. Vrem s¸a arat¸am c¸a textul format din aceste cinci propozit»ii este inconsistent. dac¸a ni se dau subiectele de examen. (e) Imi displace materia predat¸a. pentru c¸a am chef. (d) Dac¸a nu m¸a duc la curs. (b) Nu ^³mi displace materia predat¸a.

materia predat¸a q = "am chef r = "m¸a duc la curs s = "ni se dau subiectele de examen". Vrem s¸a arat¸am c¸a urm¸atoarea mult»ime de enunt»uri este inconsistent¸a: f(:q . r (d): :r . Atunci propozit»iile (a) -(e) se reprezint¸a simbolic astfel: (a): (:q . . p) !:r (b): q !:p (c): s . s (e): p.

s . :r .p) !:r. r. Acest lucru este echivalent cu a arat¸a c¸a S `:p. s . pg. . r. unde: §= f(:q . q !:p. sg. s. :r . p) !:r. q !:p.

r)) lista ( 3) S .7.. ((:q . (1). (:q . (p . (2) ( 4) S . (:q . q . p .3. EXEMPLE DE DEDUCT¸ II FORMALE DIN IPOTEZE 185 Prezent¸am mai jos o §-demonstrat»ie pentru S `:p: ( 1) S . p) !:r) . p) !:r ( 2) S . r) m.p. (:q .

(8) (10) S .!:p ( 5) S . .p... (7) ( 9) S . (p !:q) lista ( 6) S . (p !:r)] (G2) ( 8) S . (6). (p !:r) m. (5) ( 7) S . (4). (q !:p) . (3). p !:r m. (p .p. (p !:q) . [(p !:q) . r)) .. (:q . p !:q m.p.

s !:p (R1). (14) (16) S . (9). s) !:p)] lista (15) S . r (13) S . (13). (r ..(p !:r) . s) !:p) m..p. ((r . (r !:p) lista (11) S . r !:p m. (12) (14) S . (11). s . [(s !:p) . ((r . . (10) (12) S .p. (r !:p) . (s !:p) .

s) !:p m. (15) (17) S `:r . s (18) S . (18) Exemplul 7.p. r .11 U si V sunt dou¸a echipe de fotbal din campionatul intern. (13). S¸a se arate c¸a textul format din urm¸atoarele propozit»ii este inconsistent..3.. (a) . (16).p. s este chiar (17) (19) S `:p m. iar X este antrenorul lui U.

(b) Dac¸a U bate V. pentru c¸a U va merge ^³n cupele europene . atunci merge ^³n cupele europene pentru c¸a va avea mai multe puncte. (c) Dac¸a portarul lui U se va ^³ns¸anato»si. (d) Dac¸a portarul se va ^³ns¸anato»si. atunci U va avea mai multe .Dac¸a U bate V. atunci X va fi bucuros. atunci U va bate V.

puncte. = "U va avea mai multe puncte d = "X va fi bucuros e = "Portarul lui U se va ^³ns¸anato»si . (e) Portarul lui U se va ^³ns¸anato»si. Not¸am: a = "U bate V ß = "U va merge ^³n cupele europene . (f) X nu va fi bucuros.

(. (ß . . . . ±) (c): e .Atunci propozit»iile date au urm¸atoarea reprezentare simbolic¸a: (a): a . ‾) (b): a . a (d): e .

(ß . ±). ±: . ±. Dac¸a demonstr¸am c¸a S .186CAPITOLUL 7. °. ®. . Fie §= fa . (. e .e .a . ‾). Prezent¸am mai jos o demonstrat»ie pentru S . atunci propozit»iile (a) -(f) sunt contradictorii. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL (e): e (f): :±. "g.

e . ß m. (6) ( 8) S . (1). (4).. .. e ( 2) S . ‾) ( 7) S . ( 4) S . m.p. e . (2) ( 5) S . . a ( 3) S .. (3) ( 6) S . . (1). a . a . (.p. . a m.( 1) S . . .p.

(4). . (9) (11) S . f¸ar¸a a atribui enunt»urilor valori de adev¸ar.p. ±) ( 9) S .p.. (8) (10) S . 7.4 Semantica calculului propozit»ional P^an¸a acum am dezvoltat sistemul L la nivel sintactic. Acest lucru va fi realizat ^³n sect»iunea de fat»¸a prin not»iunea .(ß . (10). (5). (7). d m. ß . . d m.. d (R1).

4. De‾nit»ia 7. L2. !. 1g.4. L2. 7.2 Pentru orice interpretare h : V ¡.1 O interpretare a lui L este o funct»ie oarecare h : V ¡.de interpretare. . Propozit»ia 7. 1) algebr a Boole canonic¸a.1 Interpretare. Deduct»ia semantic¸a din ipoteze Fie V mult»imea in‾nit¸a a variabilelor propozit»ionale »si (L2 = f0. :. Modele.4.

E. . .exist¸a o funct»ie unic¸a h~ : E ¡. care satisface propriet¸at»ile urm¸atoare: (a) h»(x)= h(x). V . pentru orice . Ã)= h»(') . . pentru orice x . pentru orice '. (b) h»(:')= :h»('). L2. Demonstrarea unicit¸at»ii lui . urm¸arind clauzele (a) -(c). Demonstrat»ie. E. . h»(Ã). De‾nit»ia lui h~ se face prin induct»ie. (c) h»(.

E. pentru orice . . Fie g : E ¡. V . . (b') g(:')= :g(').h~ se face tot prin induct»ie. pentru orice x . L2 astfel ^³nc^at: (a') g(x)= h(x).

7. . Vom ar¸ata c¸a pentru orice a . V : g(®)= h(®)= h»(®). SEMANTICA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 187 (c') g(.4. E. E. . pentru orice '. Distingem trei cazuri pentru ®: -a . g(Ã). Ã)= g(') . . h»(®)= g(®). pentru c¸a g(')= h»(') (ipoteza induct»iei). . -a = :': g(®)= :g(')= :h»(')= h»(:')= h»(®).

Ã)= h»(') . (e) h»(. Pentru orice '. h»(Ã). pentru c¸a g(')= h»(') »si g(Ã)= h»(Ã) (ipoteza induct»iei). Ã: g(®)= g(') . . . h»(Ã). g(Ã)= h»(') . h»(Ã)= h»(®). . Ã)= h»(') . . E. (f) h»(. (d) h»(. Consecint»e imediate. Ã)= h»(') .-a = . . h»(Ã).4. Observat»ia 7. . .3 Dac¸a h .

E=~ h~ ½ h .: V ¡. L2 care face comutativ¸a diagrama urm¸atoare: p V. O interpretare asociaz¸a variabilelor . L2 este o interpretare. h L2 h este de‾nit de: h('b)= h»('). E ¡. E.. pentru orice . . atunci exist¸a un unic mor‾sm boolean h : E=~ ¡.

sunt pransportat»i ^³n operat»iile booleene corespunz¸atoare (^³n termeni algebrici. _.4. . ^. funct»ia h din Observat»ia 7.propozit»ionale valori ^³n algebra Boole L2 = f0. Putem spune c¸a h~ transform¸a . !.4.2.3 este un mor‾sm boolean). Conform Propozit»iei 7. o interpretare h se extinde ^³n mod unic la o funct»ie h~ de‾nit¸a pe E astfel ^³nc^at conectorii :. 1g.

— Un enunt¸ .4 — Enunt»ul . L2 dac¸a h»(') = 1. — Enunt»ul . este universal adev¸arat (tautologie) dac¸a este adev¸arat ^³n orice .4.structura logic¸a a lui L ^³n structura logic¸a a lui L2. este fals ^³n interpretarea h dac¸a h»(') = 0. De‾nit»iile 7. este adev¸arat ^³n interpretarea h : V ¡.

interpretare. Observat»ia 7. atunci c^and tuturor variabilelor propozit»ionale ce intr¸a ^³n component»a sa le atribuim valori din L2. va avea valoarea 1 pentru orice valori din L2 luate de variabilele propozit»ionale ce apar ^³n '. .4. Un enunt¸ universal adev¸arat . acest lucru se noteaz¸a j= '.5 Interpretarea unui enunt¸ este valoarea 0 sau 1 obt»inut¸a.

.

6 O interpretare h : V ¡. Not¸am faptul c¸a h este un model al lui S astfel: h j=§.4. E dac¸a h»(¾) = 1 pentru orice s . E »si . De‾nit»ia 7. L2 este un model al lui S .7 Fie S . §.188CAPITOLUL 7.4. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL De‾nit»ia 7.

. Se noteaz¸a acest lucru astfel: S j= '.4. . . pentru orice model h al lui §. Vom arat¸a c¸a dac¸a . =)j= '. E. al lui L. Demonstrat»ie.. Spunem c¸a . Propozit»ia 7. se deduce semantic din ipotezele S dac¸a h»(') = 1.8 Pentru orice enunt¸ . are loc urm¸atoarea proprietate: .

(ß . Consider¸am ^³nt^ai cazul axiomelor: (G1): . ®). Se procedeaz¸a prin induct»ie asupra modului ^³n care a fost de‾nit . (h»(‾) . '.'. (G2): . este de forma a . h»(®)=1. h»(®)) = :h»(®) _:h»(‾) . h»(')= h»(®) . L2. atunci h»(') = 1 pentru orice interpretar e h : V ¡. .

c = h»(°). (G3): . °)) .este de forma (a . (b . ‾) . °)). ((a . (a . c)) . atunci h»(')=(a . c)) = 1. (ß . b = h»(‾). ((a . b) . este de forma (:a !:‾) . (a . dupa cum arat¸a o simpl¸a veri‾care ^³n L2. (ß . Dac¸a not¸am a = h»(®).

. ®). a)=1 in L2. Ã. .p. (b . Presupunem acum c¸a .. b¡) . h»(')= h»(') . . ') = 1. h»(Ã)=1 . . a fost obt»inut prin m. '. Este su‾cient s¸a prob¸am c¸a (a. . din . Ipoteza induct»iei conduce la h»(Ã) = 1 »si h»(. Atunci 1= h»(Ã) .

4. . . atunci pentru orice interpretare h am avea h»(') = 1 »si :h»(')= h»(:') = 1: contradict»ie. .2. »si `:'.»si demonstrat»ia s-a ^³ncheiat. Dac¸a ar exist¸a un enunt¸ .54 »si Corolarului 7. astfel ^³nc^at . . »si `:'. .4. Demonstrat»ie.9. Conform Lemei 7. Corolarul 7.9 Pentru orice enunt¸ '. nu putem avea .

9 exprim¸a noncontradict»ia sistemului formal L: prin demonstrat»ii formale nu se poate ajunge la contradict»ii. nu putem avea . . ^:'.4. .pentru nici un enunt¸ . Atunci Corolarul 7.

7.8. Demonstrat»ie. . avem: .10 (Teorema de completitudine a lui L) Pentru orice enunt¸ .4.2 Teorema de completitudine Teorema 7. SEMANTICA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 189 7. . =): Conform Propozit»iei 7. . (. (. nu este teorem¸a formal¸a). j= '. (=: Presupunem c¸a 6 . Trec^and la algebra Lindenbaum-Tarski E=~ »and Lemma .4.4.4. E.

Din injectivitate a lui d rezult¸a c¸') 6³n LX . Atunci exist¸a o mult»ime nevid¸a X »si un mor‾sm boolean injectiv d : E=~ ¡.75. = am Teo a b rema de reprezentare a lui Stone pentru algebra Boole E=». LX 2 .2. Aplic¸ si aplic^.7. deci exist¸³nc^')(x)=1 6 a d( b= 1^2 a . rezult¸61.

pentru orice 2 f . E=~ ¡. LX ¡. S¸a lu¸am interpretarea h dat¸a de compunerea urm¸atoarelor mor‾sme booleene: pd¼x V . LX 2 . E ¡. X astfel ^at d( b^³n L2.x . L2 2 . Consider¸am proiect»ia ¼x : LX ¡. L2 de‾nit¸a prin ¼x(f)= f(x). ¼x este mor‾sm boolean.

4) h»(®)= d(®b)(x). Atunci h»(®)= :h»(‾)= :d(‾b)(x)=(:d(‾b))(x)= d(:‾)(x)= d(:c‾)(x)= d(®b)(x). Vom stabili c¸a pentru orice a . deci h»(‾)= d(‾b)(x).4) prin induct»ie asupra enunt»ului ®: -a . Demonstr¸am (7. E: (7. p. V : h»(®)= h(®)= ¼x(d(p(®)) = d(®b)(x). -a = :‾: Ipoteza induct»iei funct»ioneaz¸a pentru ‾.adic¸a h = ¼x . d . .

Atunci h»(®)= h»(‾) . Aplic^and (7. d(bß . Proprietatea (7. °)(x)= d(®b)(x). h»(°)= d(‾b)(x) .-a = ß . d(°b)(x)= °))(x)= d( b°)(x)= d( \ (d(‾b) .4) pentru a = '.4) a fost demonstrat¸a. deci h»(‾)= d(‾b)(x) »si h»(°)= d(°b)(x). rezult¸a h»(')= . °: Ipoteza induct»iei funct»ioneaz¸a pentru ß »si °. bß .

2 ')(x) = 1. deci 6j Comentarii .d( b6 = '.

La .10. =). '". SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL (i) De fapt. completitudinea lui L este exprimat¸a numai prin implicat»ia "j= . (ii) Studierea unei teorii »stiint»i‾ce are ca scop determinarea propozit»iilor valabil e ale teoriei. prin teorem¸a de completitudine a lui L este desemnat¸a echivalent»a din Teorema 7. In cele mai importante texte de logic¸a.4.190CAPITOLUL 7.

Enunt»urile universal adev¸arate sunt mai aproape de ceea ce . Ambele not»iuni candideaz¸a la a reprezenta ^³n sistemu l logic propozit»iile valabile (adev¸arate) din logica propozit»ional¸a neformalizat¸a. au fost de‾nite dou¸a clase remarcabil e de enunt»uri: teoremele formale (not»iune sintactic¸a) »si enunt»urile universal adev¸arate (not»iune semantic¸a). propozit»iile din teorie sunt reprezentat e de enunt»uri. Pentru sistemul logic L.nivelul sistemului logic.

ea traduce ^³n plan formal ideea de propozit»ie a c¸arei valabilitate a fost stabilit¸a printr-o demonstrat»ie. Luate separat. Compararea teoremelor formale cu enunt»urile universal adev¸arate apare ca o problem¸a natural¸a. ‾ecare din cele dou¸a . Teorema formal¸a este un concept mai so‾sticat .^³nt»elegem noi ^³n mod obi»snuit prin propozit»ie adev¸arat¸a. Teorema de completitudine stabile»ste echivalent»a celor dou¸a tipuri de enunt»uri.

' ne arat¸a c¸a structura logic¸a a lui L (de‾nit¸a de cele trei axiome »si de regula de . =)j= ' ne arat¸a c¸a demonstrat»iile formale produc enunt»uri universal adev¸arate. In particular. Implicat»ia ". . =).implicat»ii ce compun Teorem a de completitudine are o semni‾cat»ie profund¸a. Implicat»ia reciproc¸a "j= . de aici rezult¸a noncontradict»ia lui L.

(iii) Demonstrat»ia prezentat¸a mai sus este de natur¸a algebric¸a.) este capabil¸a s¸a asigure demonstrat»ii formale pentru toate enunt»urile universal adev¸arate. Teorema de completitudine ne d¸a un procedeu comod de veri‾care a faptului c¸a un enunt¸ este o teorem¸a formal¸a (procedeu ce poate fi programat).p.deduct»ie m. De asemenea. Ideea fundamental¸ a este trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski .

Aceast¸a trecere prin algebr¸a arunc¸a o lumin¸a mai complet¸a asupra relat»iei dintre sintax¸a »si semnatic¸a.3 Teorema de completitudine extins¸a Teorema de . care are de fapt »si un substrat algebric.»si invocarea Teoremei lui Stone pentru g¸asirea interpret¸arii necesare ^³n demonstrat»ie.4. sistemul formal L a fost analizat din perspectiva relat»iei tripartite: sintax¸a semantic¸a algebr¸a 7. Pe scurt.

completitudine. exprim¸a o relat»ie profund¸a ^³ntre sintax¸a »si semantic¸a. demonstrat¸a ^³n sect»iunea precedent¸a. Un al doilea mod de a pune fat»¸a ^³n fat»¸a sintaxa »si semantica lui L ^³l reprezint¸a problema compar¸arii deduct»iei formale .

este un r¸aspuns de‾nitiv la aceast¸a problem¸a. Teorema de completitudine extins¸a poate fi obt»inut¸a printr-o metod¸a algebric¸a asem¸an¸atoare .7. Stabilind echivalent»a dintre deduct»ia sintactic¸a »si deduct»ia semantic¸a. prezentat¸ a ^³n aceast¸a sect»iune.4. SEMANTICA CALCULULUI PROPOZIT¸ IONAL 191 (sintactice) cu deduct»ia semantic¸a. ea ^³nt¸are»ste considerabi l relat»ia dintre cele dou¸a dimensiuni ale lui L. Teorema de completitudine extins¸a.

ce cea din cazul Teoremei 7. In subsect»iunea de fat»¸a. bazat¸a pe mult»imile consistente maximale.10. Ele au propriet¸at»i sintactice remarcabile. Ideea principal¸a este aplicarea Teoremei de reprezentare a lui Stone pentru algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a unei mult»imi de enunt»uri. ceea .4. vom prezenta o demonstrat»ie direct¸a. Mult»imile consistente maximale sunt contrapartea sintactic¸a a ultra‾ltrelor (= ‾ltre maximale) din algebra Boole.

Fie . V . Demonstrat»ie.11 Orice mult»ime consistent¸a S admite un model.4. pentru orice x . ¢. 1. prin: .ce permite construct»ia unor interpret¸ari prin care se demonstreaz¸a Teorema de completitudine extins¸a. ¢. Consider¸am interpretarea h de‾nit¸a. dac¸a x . o mult»ime maximal consistent¸a maximal¸a astfel ^³nc^at S . Propozit»ia 7. h(x)= .

. h»(')=1 (. avem echivalent»a (7. ¢. V : (7. . Demonstrarea lui (7. = :®: folosind ipoteza induct»iei »si Propozit»ia 7. E.2. ¢.0. . dac¸a x 6 . Pentru orice . . .67 (iii).5) este chiar de‾nit»ia lui h.5) se face prin induct»ie relativ la ': -dac¸a .5) h»(')=1 (. -dac¸a .

67 (iii) »si (iv). ‾: din ipoteza induct»iei »si Propozit»ia 7. a 6 . -dac¸a . a 6 . . . sau ß . .h»(®)=0 (. = a . . h»(‾)=1 (. h»(®)=0 sau h»(‾) = 0 (suntem ^³n L2) (. (. obt»inem: h»(')=1 (. .2. (. ¢. . h»(®) .

4. . Folosind (7. a . ß . ¢. . §.12 (Teorema de completitudine extins¸a (tare)) Fie S . . . sau ß . . .:a . ¢. rezult¸a c¸a h»(¾) = 1. . (. Teorema 7. E. pentru orice s . . .5) »si S . (. S . E »si .

. S j= '.(.

deci . (=: Dac¸a S 6 . f:'} admite un model h.67. =): Prin induct»ie asupra modului de de‾nire a not»iunii S . Atunci h este un model al lui S »si h»(')=0.2. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL Demonstrat»ie. atunci §[f:'} este consistent¸a (Corolarul 7. '.192CAPITOLUL 7. '.2. Aplic^and Propozit»ia 7.61). S .

se obt»ine Teorema de completitudine . (. iar aceasta s-a . (2) Pentru S = .4..S 6j= '. . (3) Teorema de completitudine este un caz particular al Teoremei de completitudin e extinse.13 (1) Teorema de completitudine extins¸a stabile»ste echivalent»a ^³ntre inferent»a sintactic¸ a »si cea semantic¸a. demonstrat¸a ^³ntr-o subsect»iune precedent¸a. j= '. . Observat»iile 7.

Propozit»ia 7.60. Pentru a proba aceast¸a a‾rmat»ie. rezult¸a 6j= :'. Aplic^and Teorema de completitudine. §. 6 .4. deci conform Propozitiei 7.obt»inut aplic^and Propozit»ia 7. . . La r^andul ei. deci exist¸a o structur¸a de ordinul I. :'.4. s¸a consider¸am o mult»ime consistent¸a §.2.11 poate fi demonstrat¸a plec^and de la Teorema de completitudine. Fie . Atunci f'} este o mult»ime consistent¸a.11.

. Vom da acum o demonstrat»ie a Teoremei de reprezentare a lui Stone folosind Teorema de completitudine . Prin urmare. §. pentru orice . Aj= '. astfel ^³nc^at A 6j= :'.A. deci Aj= §.5 Teorema de completitudine extins¸a versus Teorema lui Stone Am v¸azut c¸a Teorema de completitudine (extins¸a) poate fi dedus¸a folosind Teorem a lui Stone. 7.

exist¸a o mult»ime nevid¸a X »si un mor‾sm boolean injectiv d : B ¡. (a) Consider¸am sistemul formal al calculului propozit»ional L. Demonstrat»ie. ^³n . Amintim ^³nt^ai Teorema de reprezentare a lui Stone ^³n urm¸atoarea form¸a: Teorema 7.1 (Teorema de reprezentare a lui Stone) Pentru orice algebr¸a Boole B. LX 2 .5.extins¸a.

.care mult»imea V a variabilelor este B: V = B. E este mult»imea enunt»urilor. E=~ este surject»ia canonic¸a. Cu notat»ia uzual¸a. E=~ este algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui L »si p : E ¡.

4. LUI STONE Se poate ar¸ata. ½= f B Atunci F = f¡1(1) .2. T.7. astfel ^³nc^at urm¸atoarea diagram¸a este comuta tiv¸a: B ZZZ . B.5. DE COMPLETITUDINE EXTINS ¸193 A VERSUS T. imit^and demonstrat»ia Propozit»iei 7. c¸a exist¸a un mor‾sm boolean surjectiv f : E=~ ¡. Z~ 1B E=~ -p jB ½½½ .

. :(E=»)=F ¡. E. deci putem considera algebra Boole c^at (E=»)=F . are loc echivalent»a urm¸atoare: '=F = Ã=F (. pentru orice . . Pentru orice '. B de‾nit¸a de '=F )= f('b). ¸( b . .= f'b f('b)=1} este un ‾ltru propriu ^³n E=». E. f('b)= f(Ãb). Atunci funct»ia .

\ . . F (. este un sistem deductiv consistent ^³n L »si pentru orice '. . Ãb. F (. . . . = p¡1(F ).este un izomor‾sm boolean. 'b. . (b) Fie F un ‾ltru propriu ^³n E=~ (eventual cel de la (a)) »si ‾e . E au loc echivalent»ele: '=F = Ã=F (. .

'=¢= Ã=¢. . Dac¸a E=. unde '=. . . ^³n raport cu »¢. . este clasa de echivalent»¸a a lui . este algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui ¢. E. . (. . E=¢. . . atunci echivalent a funct¡. .. (. = E=». este un . . de‾nit¸a prin ©('=bF )= '=¢ »eledemaisusspunc¸»ia©:(E=»)=F pentru orice .

izomor‾sm boolean. (c) Presupunem c¸a . este o mult»ime consistent¸a (eventual cea de la punctul (b)) »si X este mult»imea modelelor lui ¢: X = fh : V ¡. L2 h j=¢g. Conform Teoremei de completitudine extins¸a (presupus¸a anterior demonstrat¸a), X 6Pentru orice ', . . E, avem echivalent»ele: = ;. '=¢=

Ã=. (. . . . . . (. . j= . . . (. h»(. . Ã) = 1, pentru orice h . X, (. h»(') . h»(Ã) = 1, pentru orice h . X, (. h(')= h(Ã), pentru orice h . X. De‾nim funct»ia . : E=. ¡. LX prin: ¸('=¢)(h)= h»('), pentru orice . . E

»si 2

194CAPITOLUL 7. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI PROPOZIT»IONAL h . X. Echivalent»ele de mai sus arat¸a c¸a funct»ia . este bine de‾nit¸a »si c¸a ea este injectiv¸a. Este u»sor de v¸azut c¸a . este mor‾sm boolean. In consecint»¸a, . este un mor‾sm boolean injectiv. Asambl^and pa»sii (a), (b), (c), vom obt»ine Teorema lui Stone. Consider¸am compunerea

mor‾smelor booleene (toate injective) de la ace»sti trei pa»si: »F ¸ = B ¡. (E=»)=F ,. E=. ,. LX : 2 Am obt»inut un mor‾sm boolean injectiv d : B,. LX . 2 2 Observat»ia 7.5.2 In demonstrat»ia Teoremei lui Stone »si cea a Teoremei de completitudin e extins¸a,

s-a folosit axioma lui Zorn. Intr-o axiomatizare a teoriei mult»imilo r f¸ar¸a axioma lui Zorn, enunt»urile celor dou¸a teoreme apar ca propriet¸at»i echivalente .

Capitolul 8 Sistemul formal al calculului cu predicate Teoriile matematice studiaz¸a propriet¸at»i ale structurilor matematice. O structur¸a este de‾nit¸a ca o mult»ime nevid¸a (universul structurii), ^³nzestrat¸a cu operat»ii, relat»ii »si constante veri‾c^and anumite axiome. Elementele universului structurii vor fi numite indivizi. Dac¸a operat»iile »si relat»iile act»ioneaz¸a asupra indivizilor , iar constantele desemneaz¸a anumit»i

indivizi privilegiat»i, atunci este vorba de o structur¸a de ordinul I. Atunci c^and exist¸a »si operat»ii »si relat»ii ce act»ioneaz¸a asupra mult»imilor de indivizi , iar unele constante sunt mult»imi de indivizi, avem de-a face cu structuri de ordinul II. Analog, putem avea structuri de ordinul III, IV, etc. Exist¸a cazuri c^and trebuie s¸a consider¸am structuri formate din

mai multe universuri, cu operat»ii »si relat»ii ce opereaz¸a cu indivizi din universuri diferite. Asemenea structuri, numite multisortate, sunt folosite ^³ndeosebi ^³n informatica teoretic¸a. In acest capitol, sunt considerate numai structuri de ordinul I. Dou¸a structur i sunt de acela»si tip t (= similare) (de aceea»si signatur¸a ¿), dac¸a exist¸a o corespondent»¸a bijectiv¸a ^³ntre operat»iile, relat»iile »si constantele

lor, iar acestea opereaz¸ a ^³n acela»si mod asupra indivizilor celor dou¸a structuri. Propriet¸at»ile structurilo r (de ordinul I), ce se pot exprima ^³n termeni de indivizi, de operat»ii, de relat»ii »si de constante, folosind conectorii propozit»ionali »si cuanti‾catorii "exist¸a »si "oricare", se numesc propriet¸at»i de ordinul I. Unei clase formate din structuri de acela»si tip t ^³i

vom asocia un limbaj formal (Lt = limbajul calculului cu predicate), ^³n care propriet¸at»ile de ordinul I sunt traduse prin formule »si enunt»uri. O list¸a de axiome »si de reguli de deduct»ie de‾ne»ste structura logic¸a a lui Lt . Teoremele formale »si deduct»ia formal¸a sunt de‾nite recursiv, plec^and de la axiom e »si aplic^and, cu ‾ecare pas, c^ate

o regul¸a de deduct»ie. In»siruirea acestor pa»si de‾ne»ste o construct»ie simbolic¸a numit¸a demonstrat»ie 195

196CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE formal¸a. Tot la nivel formal, se de‾ne»ste »si un concept de deduct»ie din ipoteze. Consider^and la start axiomele »si o mult»ime de enunt»uri (ipoteze formale) »si aplic^and apoi succesiv c^ate o regul¸a de deduct»ie, obt»inem ni»ste enunt»uri numite concluzii formale. Procedeul recursiv de trecere de la ipoteze formale la

concluzii formale este tocmai deduct»ia formal¸a din ipoteze. Limbajul »si structura logic¸a constituie sintaxa lui Lt . Intuitiv, o teorie este o mult»ime de asert»iuni ce pot fi valabile sau nu ^³n structuril e considerate. La nivel formal, o teorie (de ordinul I) este o mult»ime de enunt»uri ale lui Lt . Semantica lui Lt ^³ncepe

cu not»iunea de interpretare, pe baza c¸areia este de‾nit¸a validitatea enunt»urilor lui Lt ^³ntr-o structur¸a de ordinul I. Se ajunge la not»iunile tarskiene de model al unui enunt¸ »si de model al unei teorii. De aici se obt»ine conceptul de deduct»ie semantic¸a, introdus tot de Tarski. O teorem¸a central¸a asupra calculului cu predicate arat¸a c¸a orice teorie consistent¸a ^³ntr-un limbaj

num¸arabil admite un model cel mult num¸arabil. Rezultatul, demonstrat de Henkin ^³n [54], are drept consecint»¸a Teorema de completitudine extins¸a: deduct»ia sintactic¸a este echivalent¸a cu deduct»ia semantic¸a. Ca un caz particular, se obt»ine Teorema de completitudine a lui GÄodel [46]: teoremele formale ale lui Lt coincid cu enunt»urile universal adev¸arate. Echivalent»ele exprimate prin cele dou¸a teoreme de completitudine:

teoreme formale (. enunt»uri universal adev¸arate deduct»ia formal¸a (. deduct»ia semantic¸a stabilesc o leg¸atur¸a puternic¸a ^³ntre sintaxa »si semantica lui Lt . Aceasta permite un transfer de propriet¸at»i ^³ntre sintax¸a »si semantic¸a, av^and drept rezultat un plus de cunoa»stere pentru ambele planuri. Aceast¸a idee ne d¸a o sugestie sumar¸a asupra subiectelor de studiu ^³n

teoria modelelor, una din principalele ramuri ale logicii matematice [3], [19]. Scopul acestui capitol este de a prezenta sintaxa »si semantica lui Lt »si dea demonstra cele dou¸a teoreme de completitudine ment»ionate mai sus. In sect»iunea 1, este de‾nit¸a not»iunea de structur¸a de ordinul I »si este construit limbajul formal Lt asociat clasei structurilor de ordinul I ce

au aceea»si signatur¸a. In sect»iunea 2, este continuat¸a construct»ia sintaxei lui Lt , prin precizarea axiomelo r »si regulilor de deduct»ie »si prin de‾nirea teoremelor formale »si a deduct»iei formale. Sunt prezentate unele exemple de teoreme formale »si unele propriet¸at»i sintactice ale lui Lt »si se face o analiz¸a sumar¸a a algebrei Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui Lt . Se

introduc algebrele Boole monadice »si algebrele Boole cilindrice. Sect»iunea 3 se ocup¸a cu semantica lui Lt . Sunt de‾nite interpret¸arile lui Lt ^³n structuri de ordinul I, valorile formulelor »si enunt»urilor lui Lt relative la interpretare , enunt»urile universal adev¸arate, etc. »si sunt demonstrate unele propriet¸at»i ale deduct»iei semantice. Sunt prezentate exemple de enunt»uri universal adev¸arate.

8.1. STRUCTURI S»I LIMBAJ 197 Sect»iunea 4 este consacrat¸a celor dou¸a rezultate principale ale capitolului: Teorema de completitudine (GÄodel) »si Teorema de completitudine extins¸a (Henkin). Este expus¸a ^³n detaliu metoda constantelor, prin care Henkin a demonstrat ^³n [54] aceste dou¸a teoreme. Capitolul se ^³ncheie cu o sect»iune 5 asupra unor exemple. Bibliogra‾a acestui capitol: [41],

[42], [5]. 8.1 Structuri »si limbaj In aceast¸a sect»iune, vom introduce structurile de ordinul I »si vom construi un limbaj formal Lt asociat clasei structurilor de ordinul I ce au signatur¸a ‾xat¸a. Pornind de la un alfabet format din variabile, simboluri de operat»ii, de relat»ii »si de constante, simboluri logice (conectori »si cuanti‾catori), simbolul de egalitate »si din

paranteze, sunt de‾nite prin induct»ie termenii, formulele »si enunt»urile lui Lt . Alegerea simbolurilor de operat»ii, de relat»ii »si de constante re°ect¸a signatura structurilo r ‾xate. 8.1.1 Structuri de ordinul I Incepem cu c^ateva exemple de structuri. Exemplul 8.1.1 Not»iunea de latice se poate de‾ni ^³n dou¸a moduri: (i) ca o structur¸a part»ial ordonat¸a

(L, —), ^³n care exist¸a sup(x, y) »si inf(x, y) pentru orice x, y . L; (ii) ca o structur¸a algebric¸a (L, _, ^), ^³n care _, . sunt dou¸a operat»ii binare pe L, asociative, comutative, idempotente »si care veri‾c¸a proprietatea de absorbt»ie. Exemplul 8.1.2 Laticea cu prim »si ultim element este structura algebric¸a de forma (L, _, ^, 0,

1), unde (L, _, ^) este o latice, iar 0 »si 1 sunt dou¸a constante din L desemn^and primul, respectiv ultimul element. Exemplul 8.1.3 Graful este o structur¸a de forma G =(X, R), unde X este mult»imea nodurilor, iar R este o relat»ie binar¸a pe X ce de‾ne»ste arcele: x . y dac¸a xRy. Exemplul 8.1.4

Inelul unitar este o structur¸a de forma (A, +, ¢, 0, 1), ^³n care +, — sunt operat»ii binare, 0, 1 sunt constante, ce veri‾c¸a anumite axiome. Se observ¸a c¸a la aceste structuri apare o mult»ime de baz¸a (= universul structurii) , ^³mpreun¸a cu operat»ii, relat»ii sau constante. Pornind de la aceast¸a observat»ie, se degaj¸a not»iunea general¸a de

structur¸a de ordinul I.

198CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE De‾nit»ia 8.1.5 O structur¸a de ordinul I este de forma: A =(A, (fi)i2I , (Rj)j2J , (ck)k2K ), unde: -A este o mult»ime nevid¸a, numit¸a universul structurii, -fi : Ani ¡. A este o operat»ie ni-ar¸a, pentru orice i . I (ni = 1 este

ordinul sau aritatea lui fi), -Rj . Amj este o relat»ie mj -ar¸a pe A, pentru orice j . J (mj = 1 este ordinul sau aritatea lui Rj ), -ck . A este o constant¸a, pentru orice k . K. O structur¸a de acela»si tip cu A are forma: B =(B, (fi 0)i2I , (Rj.

)j2J , (ck)k2K ), unde: -B este o mult»ime nevid¸a, numita universul structurii, -fi . : Bni ¡. B este o operat»ie ni-ar¸a, -R. j . Bmj este o relat»ie mj -ar¸a pe B, -c. . B este o constant¸a, k pentru orice i . I, j . J, k . K. Tipul sau

signatura structurilor A, B este: t = ((ni)i2I ;(mj )j2J ; (0)k2K ). Structura A va fi notat¸a de acum ^³nainte A A =(A, (fi A)i2I , (Rj A)j2J , (ck )k2K ). Observat»iile 8.1.6 (1) In forma (i), laticile sunt structuri de tipul (;; 2; ;), iar ^³n

forma (ii), de tipul (2, 2; ;; ;). (2) Laticile cu prim »si ultim element au tipul (2, 2; ;;0, 0). (3) Grafurile sunt de tipul (;; 2; ;). (4) Inelele unitare au tipul (2, 2; ;;0, 0). (5) In mod obi»snuit, Ø nu se mai scrie »si se folose»ste doar separatorul virgul¸a. Vom considera acum »si alte exemple de

structuri. 1 Exemplul 8.1.7 Spat»iul vectorial peste un corp K este o structur¸a de forma (E, +, 0, ¢), unde + este o operat»ie (intern¸a) pe E, 0 este o constant¸a, iar — este o operat»ie extern¸a: — : K × E ¡. E ((®, x) . K × E 7 . a — x . E), veri‾c^and

axiomele cunoscute (nu amintim axiomele spat»iului vectorial). 1Vom folosi =. »si (. ca prescurtare pentru "dac¸a ..., atunci", respectiv pentru "dac¸a »si numai dac¸a".

8.1. STRUCTURI S»I LIMBAJ 199 Exemplul 8.1.8 Spat»iul metric este o pereche (X, d), unde X 6si d : X2 ¡. = Ø »R+ astfel ^³nc^at, pentru orice x, y, z . X, urm¸atoarele condit»ii sunt ^³ndeplinite: (i) d(x, y)=0 (. x = y, (ii) d(x, y)= d(y, x), (iii) d(x, z) = d(x, y)+

d(y, z). Exemplul 8.1.9 Spat»iul topologic este o pereche (X, D), unde X 6si DµP(X), = Ø »astfel ^³nc^at: (i) ;;X 2D, (ii) (Ai)i2I µD =. Si2I Ai 2D, (iii) A, B 2D =. A n B 2D. Observat»iile 8.1.10 — Structurile din Exemplele 8.1.1 -8.1.4 se ^³ncadreaz¸a ^³n de‾nit»ia structurilor de ordinul I, ^³n

timp ce structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9 nu se ^³ncadreaz¸a ^³n aceast¸a de‾nit»ie. — In structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8, avem operat»ii externe, iar ^³n structura din Exemplul 8.1.9, D este o relat»ie unar¸a pe P(X). — Structurile din Exemplele 8.1.7, 8.1.8 conduc la ideea de structur¸a multisortat¸a, iar cea din Exemplul 8.1.9 la ideea de structur¸a

S¸a consider¸am clasa structurilor .^³n care s¸a poat¸a fi exprimate (la nivel simbolic) propriet¸at»i ale structurilor considerate. 8. Lt Fiec¸arei clase de structuri de un tip ‾xat t ^³i vom asocia un limbaj de ordinul I.de ordinul II.2 Limbajul de ordinul I.1. Toate structurile considerate de noi ^³n continuare vor fi de ordinul I.

. asociat acestor structuri. v. (2) simboluri de . (0)k2K ).de ordinul I. not¸am cu V mult»imea variabilelor . . . Alfabetul limbajului de ordin I. este format din urm¸atoarele simboluri primitive: (1) o mult»ime in‾nit¸a de variabile: x. y. .(mj)j2J . Lt . w. z. de o signatur¸a ‾xat¸a t = ((ni)i2I .

numit ordinul lui fi). pentru orice i . . K. I (‾ec¸arui fi ^³i este ata»sat num¸arul natural ni. (3) simboluri de relat»ii (predicate): Rj . (4) simboluri de constante: ck. J (‾ec¸arui Rj ^³i este ata»sat num¸arul natural mj .operat»ii: fi. pentru orice k . pentru orice j . numit ordinul lui Rj ). (5) simbolul de egalitate: =.

. :.(6) conectorii: !.

Pentru comoditate.200CAPITOLUL 8. vom spune uneori: -"operat»ii ^³n loc de "simboluri de operat»ii". (8) paranteze: (. ^³n loc de "simboluri de relat»ii". -"relat»ii". SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE (7) cuanti‾catorul universal: 8.11 Termenii lui Lt se de‾nesc prin induct»ie astfel: (t1) variabilele »si simbolurile .[.).1.]. ^³n loc de "simboluri de constante". -"constante". De‾nit»ia 8.

tn) este termen. (t2) dac¸a f este un simbol de operat»ie n-ar¸a »si t1. t2 sunt termeni. atunci t1 = t2 este formul¸a atomic¸a.:::.:::. atunci f(t1.:::.tm sunt termeni.1.12 Formulele atomice ale lui Lt se de‾nesc prin urm¸atoarele dou¸a condit»ii: (fa1) dac¸a t1.tn sunt termeni. De‾nit»ia 8. .de constante sunt termeni. (fa2) dac¸a R este un predicat m-ar »si t1.

.1. atunci 8x. . este formul¸a. (f4) dac¸a . (f2) dac¸a . atunci . este formul¸a »si x este variabil¸a.tm) este formul¸a atomic¸a. . atunci :. Fie F . sunt formule. este formul¸a. este formul¸a.atunci R(t1. este formul¸a. (f3) dac¸a '. De‾nit»ia 8.:::.13 Formulele lui Lt se de‾nesc prin induct»ie astfel: (f1) formulele atomice sunt formule.

orm(Lt ) mult»imea formulelor lui Lt . . ').1. . . »si Ã. Pentru orice formule . . (.14 O teorie este o mult»ime S de formule ale lui Lt . . Ã: pentru :. De‾nit»ia 8. . !:Ã). Ã: pentru (. . Ã. Ã) . Ã: pentru :(. . introducem abrevierile (formulele derivate) urm¸atoare: . .

15 t . .9x': pentru :8x:'. Notat»ia 8. . . Lt : . este o formul¸a a lui Lt . Lt : t este un termen al lui Lt . (vedet»i capitolul II) »si 9x. vom scrie 8x. ^³n loc de (8x). ^³n loc de (9x)'.1. Convent»ie de scriere: ^³n acest capitol.

iar formulele atomice sunt de forma: x = y. (ii) In . .16 (i) In cazul structurii din Exemplul 8. . —.1. .8. x = y. -termenii sunt dat»i numai de variabile.1 (i): -limbajul asociat are un singur predicat binar. —A). STRUCTURI S»I LIMBAJ 201 Exemplele 8.1.1. iar o structur¸a are forma A = (A.

z. (x . W. . y. . . . . WA . (x . . V. . . x . . — x . -termenii sunt de forma: — x. y.cazul structurii din Exemplul 8. . iar o structur¸a este de forma A =(A. (variabilele). y) Wz. . y. VA).1. .1 (ii): -limbajul asociat are dou¸a simboluri de operat»ii binare.

. :. y = z... . (x . . . . y) . . :. z... y) .. . . — (x . z... z = ((x . y.. z) .... . — . — (x .. y) ... y = z. z. . z) . x ..y) .. — x . -formulele atomice sunt de forma: — x = y.

-dac¸a t este f(t1.17 V (t) se de‾ne»ste prin induct»ie astfel: -dac¸a t este variabila x.. -dac¸a t este constanta c. Vom de‾ni acum prin induct»ie mult»imile: V (t) = mult»imea variabilelor termenului t. 2 Atunci V (t)= fxg.1. FV (') = mult»imea variabilelor libere ale formulei '.etc.:::. atunci V (t)= . De‾nit»ia 8.tn). atunci V (t)= .

. atunci FV (')= FV (Ã). este a . este R(t1. V (t2). ‾. este t1 = t2. i=1 De‾nit»ia 8.Sn V (ti).18 FV (') se de‾ne»ste prin induct»ie astfel: -dac¸a .:::. j=1 -dac¸a .1. atunci FV (')= Sm V (tj). atunci FV (')= V (t1) . -dac¸a .tm). este :Ã. -dac¸a .

-dac¸a . a . ‾. FV (‾). este 8xÃ. atunci FV (')= FV (®) . ‾. este a . vom . FV (‾). -dac¸a . atunci FV (')= FV (Ã) nfxg. 2In acest capitol.atunci FV (')= FV (®) . este 9xÃ. ‾. a . atunci FV (')= FV (Ã) nfxg. Consecint»e imediate. -dac¸a .

sau ":".folosi "este". sau t = x. sau "= pentru notat»ii. ca de exemplu t este x. . sau t: x.

SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Observat»iile 8. FV (').202CAPITOLUL 8. (2) V (t) . atunci x se va numi variabil¸a . =).20 Dac¸a x . FV (') .1. etc. V .19 (1) C^and scriem V (t)= fxg.1. a nu se confunda = cu simbolul de egalitate (notat bolduit. De‾nit»iile 8. V .

u) formula (8x(x — y = y + u)) . O formul¸a f¸ar¸a variabile libere se va numi enunt». Vom ^³nl¸atura .1.21 Exist¸a cazuri c^and o variabil¸a are unele aparit»ii libere. y. iar altele legate.liber¸a a lui '. ^³n caz contrar. (9y(x — y = y + u)). Fie '(x. Observat»ia 8. x se va numi variabil¸a legat¸a.

^³n formula . 9y(x — y = y + u). Deci. cont»ine pe x ca variabil¸a legat¸a. Prima subformul¸a. 8x(x — y = y + u). ^³n timp ce a doua subformul¸a. cont»ine pe x ca variabil¸a liber¸a. scriind aceast¸a formul¸a astfel: 8x(x — y=y + u) !9y(x — y = y + u).excesul de paranteze.

x o variabil¸a.:::.xn). obt»inut¸a din .22 Dac¸a FV (') µfx1. se de‾ne»ste astfel: -dac¸a y este o variabil¸a a lui .1. atunci vom nota '(x1.xng. astfel ^³nc^at '(x). »si t un termen. y. o formul¸a. x este variabil¸a liber¸a. u). Formula '(t).:::. prin substitut»ia lui x cu t.23 Fie . Notat»ia 8. De‾nit»ia 8.1.'(x.

t.24 Fie formula '(x): 9y(x = y) »si termenul t: y + z. -'(t): . se ^³nlocuie»ste y cu o variabil¸a v ce nu apare ^³n '(x) sau ^³n t ^³n toate aparit»iile legate ale lui y ^³n '. -se ^³nlocuie»ste apoi x cu t.1. Atunci: -9y(x = y) $9v(x = v). unde ": ^³nseamn¸a "notat»ie pentru". Exemplul 8.

Structurile sunt de forma A =(A. Urm¸atoarele propriet¸at»i sunt de ordinul I: (a) R este . Exemplele 8. Propriet¸at»ile structurilor ce se pot exprima ^³n limbajul Lt se numesc propriet¸at»i de ordinul I.1.25 Fie Lt un limbaj cu un singur predicat binar R. RA). cu RA relat»ie binar¸a pe A.9v(y + z = v).

z)) (e) R este relat»ie de echivalent»¸a: . y) . y) . y) .re°exiv¸a: 8xR(x. R(y. x) (b) R este simetric¸a: 8x8y(R(x. R(y. x)) (c) R este antisimetric¸a: 8x8y(R(x. x = y) (d) R este tranzitiv¸a: 8x8y8z(R(x. R(x. z) . x) . R(y.

8. R(y. R(y. R(x. y) . y) . x) ^8x8y(R(x. x = y) ^8x8y8z(R(x. x) ^8x8y(R(x. x) . R(y. z) . z)) (g) R este relat»ie de ordine total¸a . R(x. z)) (f) R este relat»ie de ordine part»ial¸a: ®: 8xR(x. x)) ^8x8y8z(R(x. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 203 8xR(x. y) . R(y. z) . y) .2.

R(y. R(y. y)) . x) . ‾2: 8x8y9z[(R(z. ‾1 exprim¸a faptul c¸a orice pereche de elemente . u)) .(= A este lant») (not^and cu a enunt»ul de la (f)): a ^8x8y(R(x. z) . y) . x) . x)) (h) A este o latice: Consider¸am enunt»urile: ‾1: 8x8y9z[(R(x. z)]]. y)) ^8u[(R(u. u) . R(u. R(u. R(z. R(y. z)) ^8u[(R(x. u)]]. R(z.

‾1 . ‾2 (i) A este o latice cu prim element: a . y) (j) A este o latice cu ultim element: a . Atunci proprietatea de a fi latice este dat¸a de enunt»ul: a . x) (k) Orice . ‾1 . iar ‾2 exprim¸a faptul c¸a orice pereche de elemente admite in‾mum. ‾2 ^9x8yR(y. ‾2 ^9x8yR(x.admite supremum. ‾1 .

‾2) !8x9y[(x . x)) . (a . ‾2) (l) Intr-o latice cu 0. y = 1) . y) . (x . orice element este complementat (proprietate de ordinul I fals¸a): (a . 1.2 Sintaxa »si algebra calculului . R(y.lant¸ este o latice: a ^8x8y(R(x. ‾1 . ‾1 . y = 0)] Intrebare: Ce este ^³n neregul¸a la exemplul (l)? 8.

Formulele »si enunt»urile lui Lt sunt expresia simbolic¸a a propriet¸at»ilor de ordinul I.cu predicate In prima sect»iune a acestui capitol a fost de‾nit limbajul formal al lui Lt (asocia t structurilor de ordinul I av^and o signatur¸a ‾xat¸a). Aceast¸a sect»iune continu¸a construct»ia sintaxei lui Lt : sunt precizate axiomele »si regulile sale de deduct»ie »si apoi se de‾nesc teoremele .

.2. 8. teoreme »si demonstrat»ii formale Axiomele calculului cu predicate sunt. !8xÃ). de exemplu: (G1) -(G3): axiomele calculului propozit»ional. FV (')(Regula (!8).1 Axiome. dac¸a x 6 . (G4): [8x(.formale »si deduct»ia formal¸a din ipoteze. (. . Ã)] . Sunt prezentate mai multe exemple de demonstrat»ii formale ^³n Lt »si c^ateva propriet¸at»i sintactice.

unde t este un termen oarecare. .:::.yn). '(t. y1.(G5): 8x'(x.:::. y1.yn) .

(G6) -(G8) se numesc axiomele egalit¸at»ii. . : . (G7): x = y .204CAPITOLUL 8. . ('(v1 :::x:::vn) . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE (G6): x = x. Calculul cu predicate are dou¸a reguli de deduct»ie: Ã. (t(v1 :::x:::vn) = t(v1 :::y:::vn)). . (G8): x = y . '(v1 :::y:::vn)).

. — dac¸a Ã. De‾nit»ia 8. . atunci 8x.2.p.G.) 8x. atunci .p. . . : Principiul generaliz¸arii (P.). sunt teoreme formale.1 Teoremele formale ale lui Lt se de‾nesc prin induct»ie astfel: — axiomele sunt teoreme formale. este teorem¸a formal¸a (m. este teorem¸a formal¸a.Modus ponens (m. — dac¸a .) . .

este teorem¸a formal¸a (P. Momentul zero al acestei de‾nit»ii prin induct»ie este precizat de axiome.).G. '. este o teorem¸a formal¸a va fi notat astfel: .p. Faptul c¸a . »si P. teoremele formale se obt»in plec^and de la axiome .).G. A»sadar. iar pasu l induct»iei este asigurat de cele dou¸a reguli de deduct»ie (m.

»si.2 O demonstrat»ie formal¸a a lui .G. este un »sir ‾nit de formule Ã1. Pentru comoditate. pentru orice 1 = i = n. vom spune teorem¸a ^³n loc de teorem¸a formal¸a.2.p.. astfel ^³nc^at Ãn = . avem una din situat»iile: — 'i este . De‾nit»iile 8.»si aplic^and de un numar ‾nit de ori m. sau P.:::.Ãn.

astfel ^³nc^at Ãi = 8xÃj. Ãi. V . .k < i. admite o demonstrat»ie formal¸a). (. — exist¸a j<i »si x . se observ¸ a c¸a: .axiom¸a. Compar^and de‾nit»iile teoremelor formale »si ale demonstrat»iilor formale. . (. Num¸arul n se nume»ste lungimea demonstrat»iei formale. — exist¸a j. astfel ^³nc^at Ãk = Ãj .

y).2. Urmeaz¸a exemple de demonstrat»ii formale.2. Propozit»ia 8. Atunci orice teorem¸a formal¸a a calculului propozit»ional va fi »si teorem¸a formal¸a a calculului cu predicate. y) !8y8x'(x.2. .3 Axiomele calculului propozit»ional »si regula de dedu»ctie modus ponens sunt prezente »si la calculul cu predicate.4 `8x8y'(x. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 205 Observat»ia 8.8.

G. '(x. y) . y) (G5) `8y'(x.Demonstrat»ie. `8x(8x8y'(x.G. `8y(8x8y'(x. y) (G5) `8x8y'(x. prop. '(x. y) m. `8x(8x8y'(x. y)) . (8x8y'(x. '(x. y) !8x'(x. y) !8x'(x. y) !8x'(x. y)) P. '(x. y) .p. y) . y)) . y)) P. y) !8y'(x. y) calc. y)) (G4) `8x8y'(x. y) . `8y(8x8y'(x. y) !8x'(x. Scriem demonstrat»ia formal¸a a formulei de mai sus: `8x8y'(x.

. 8x(. . (G5) ( 3) . . (8x. prop. . . . . Propozit»ia 8.. 8x(. .2. y)) (G4) `8x8y'(x. y) m. 8x. ( 4) . calc. 8x. calc. Ã) . .5 `8x(. . ( 2) . y) !8y8x'(x. prop. (8x8y'(x. ( 1) . y) !8y8x'(x. 8x.p. Ã) . Ã) . 8x(. 8x. 8x. !8xÃ). . Demonstrat»ie.

. . Ã) . 8x[8x. (4) + calc. . . ( 7) . . .Ã) .G. . 8x. Ã) . Ã) . ( 6) . . [8x. 8x(. Ã) analog cu (3) ( 5) . prop. . Ã] P. . (. . 8x(. . (3). 8xÃ] (G4) ( 8) . 8x(. 8x(. Ã] . 8x. . 8x(. Ã) . 8x[8x.

. 8x(. (9).6 `8x. 8xÃ)] calc. . Propozit»ia 8. Ã) . Ã) .. m. (8x. .p. (8). . :9x:'. prop. 8x. [8x(. . 8xÃ) m. (7) ( 9) . Demonstrat»ie. [8x. 8xÃ] . . (6).Ã) .. . 8x(. . . Ã) .p.2. (10) . (8x.

. 8x. m. 8x::.206CAPITOLUL 8. . din ultimele dou¸a . . 8x(. ::8x::. calc. ::') P. 8x(. ::8x::. . . analog . prop.2. 8x. prop. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE . ::. 8x::. ::') . 8x::.G. 8x::') Propozit»ia 8. . . din . 8x::. . . (8x. . . calc. 8x.p.5 . . . . 8x.

(. 8x[(. .7 .2. Ã)] . Ã) . (. Ã) . . 8x(. . este chiar ::8x::'. (8x. 8x(. Ã)] .ultimele dou¸a. [8x(. 8x(. . . . Ã) . Ã)] . (. Ã) . Propozit»ia 8. . :9x:. Demonstrat»ie. 8x[(. . 8x(. (. . . . 8xÃ). Prin de‾nit»ie. Ã) . Ã) . . Ã) . . Ã) . .

(8x. 8xÃ) . 8x(.8 . Propozit»ia 8. 8x(. Propozit»ia 8. Ã) . 8xÃ) . . (8x.5 m. . 8x(. . 8xÃ) . . . prop.2.p. (8x..G. .5 m. Propozit»ia 8. analog din ultimele dou¸a. Ã) . (8x. . . [(8x. Ã) .2.2. P. 8x')] care este exact ceea ce trebuia demonstrat. . . Ã) . calc.p. 8x') . . 8x(.

. 8xÃ) . . . . Demonstrat»ie. . Ã)] . . . Ã)] . (. . (. dac¸a x 6 . (. . 8x[(. 8xÃ) . 8x. . . . . 8x(. F V ('). 8xÃ) . . . . 8xÃ) . 8xÃ) . . . (. (. . Ã).(. 8x. . 8xÃ) . . Ã) . (. . 8x[(.

8x(. . .p. (G5) m. .9 . Ã)] . (9x. prop. Ã) calc. dac¸a x 6 . calc. 8xÃ) . 8x(. . F V (Ã).G. (G4) m.. 8x(. (.[(. P. .2. . Demonstrat»ie. prop. Ã) . Propozit»ia 8.p. . . 8xÃ) . Ã).

. (:. !:') . (:. . Ã) .G. Ã) !8x(:.8.p. ( 2) `8x[(. !:') calc. (. (:. [8x(. ( 3) `8x[(. . !:')] . Ã) .2. prop. !:')] Propozit»ia 8. !:') m. . (:.5 ( 4) `8x(. Ã) !8x(:. Ã) . ( 5) `8x(:. . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 207 ( 1) .2. !:')] P. !8x:') .

. ::. din . . ( 7) . Ã) ^9x. . ::Ã) din (6). ::. (:8x:. !8x:') . (:8x:. Ã) ^9x. . . . . (:.(G4) ( 6) `8x(. Ã) . . (11) `8x(. . !8x:') din (4). prop. (7) ( 9) `8x(. (:. . ( 8) `8x(. calc. din (8) (10) . (5). prop. . Ã) . ::Ã) calc.

(15) `8x:. (18) . . (9x. . prop. !:. (9x. Ã) ^:. . Ã) . . (9x. calc. !:. (G5) (16) . prop. prop. Ã) . calc.(10) (12) `8x(. Ã) din (11) (13) . . . (:. (9x. (:. lui 9x. prop. Ã) ^:. !8x:. (17) . Ã) . !8x:') calc. + def. (:. !:') calc. (9x. . (14) .

. Ã) . rezult¸a Propozit»ia . Ã)] . Ã)] din (19). . Din (12) »si (22). [(9x. Ã)] (G4) (21) `8x[(9x. (.G. Ã) !8x(. Ã) . . (9x. Ã) din (17).!:') . Ã) m. . Ã) . . (. Ã) !8x(. (. . Ã) (19) .p. (9x. . prin P.. (18) (20) `8x[(9x. . . . (22) . (. .

2.9.10 `8x(. .2.8. Demonstrat»ie. pentru c¸a x nu apare liber¸a ^³n 9x. !9xÃ). ^8xÃ). . !9xÃ) . `8x(. Ã) .11 `8x(.9. !8xÃ). »si 8xÃ. . Din Propozit»ia 8. (9x. !8xÃ) .2. Propozit»ia 8. Corolarul 8. (9x.2. (8x. Demonstrat»ie.

208CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE ( 1) . 8x. . 8x. . 8x. calc. prop. ( 2) . 8x. . . (G5) ( 3) . 8x. . 8x. . . (1) »si (2) ( 4) . 8x. . 8x. . . analog ( 5) . 8x. . 8x. . . . . calc. prop.

( 6) . 8x[8x. . 8x. . . . Ã] P.G. ( 7) . 8x[8x. . 8x. . . . Ã] . [8x. . 8x. . 8x(. . Ã)] (G4) ( 8) . 8x. . 8x. . 8x(. . Ã) m.p. ( 9) . 8x(. . Ã) . (. . Ã) calc. prop. (10) . (. . Ã) . .

(11) . 8x(. . Ã) . . din (9), (10) (12) . 8x[8x(. . Ã) . '] P.G. (13) . 8x[8x(. . Ã) . '] . [8x(. . Ã) . 8x'] (G4) (14) . 8x(. . Ã) . 8x. m.p. (15) . 8x(. . Ã) . 8x. analog (16) . 8x(. . Ã) . (8x. . 8xÃ) din (14), (15).

Din (8), (16), rezult¸a Propozit»ia 8.2.11. . Propozit»ia 8.2.12 . '(t) !9x'(x). Demonstrat»ie. `8x:'(x) !:'(t) (G5) . ::'(t) . :8x:'(x) calc. prop. . '(t) . ::'(t) calc. prop. . '(t) . :8x:'(x) calc. prop.. Propozit»ia 8.2.13 (i) . x = y . y = x, (ii) . (x = y) . (y

= z) . (x = z), (iii) . (x = y) . ('(x) . '(y)). Demonstrat»ie. (i): . x = y . (x = z . y = z) (G8) . x = z . (x = y . y = z) calc. prop. . x = x . (x = y . y = x)

lu^and mai sus z = x . x = x (G6) . x = y . y = x m.p.. (ii): . x = y . y = x (i) . y = x . (y = z . x = z) (G6) . x = y . (y = z . x = z) calc. prop. . (x =

y) . (y = z) . x = z calc. prop..

8.2. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 209 (iii): . x = y . y = x . y = x . ('(y) . '(x)) . x = y . ('(y) . '(x)) . x = y . ('(x) . '(y)) . x = y . [('(x) . '(y)) . ('(y) . '(x))] Propozit»ia 8.2.14

Demonstrat»ie. `8x'(x) . '(x) . '(x) !9x'(x) `8x'(x) !9x'(x) Propozit»ia 8.2.15 Demonstrat»ie. . x = y !9y(x = y) . x = x !9y(x = y) . x = x `9y(x = y) Propozit»ia 8.2.16 Demonstrat»ie. (i) (G8) calc. prop. (G8) calc. prop.. `8x'(x) !9x'(x). (G6) Propozit»ia 8.2.12

calc. prop.. `8x9y(x=y). Propozit»ia 8.2.12 pun^and termenul x ^³n loc de y (G6) m.p.. `8x8y9z [(x=z) . (z=y)]. . (x = z) . (z = y) . 9z [(x = z) . (z = y)] . (x = z) . (z = z) . 9z [(x = z) . (z = y)] . (x = z)

. (z = z) . 9z [(x = z) . (z = y)] Propozit»ia 8.2.12 lu¸am termenul z m.p.. . Propozit»ia 8.2.17 . . . 8x. . 8x.

210CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Demonstrat»ie. Din Propozit»ia 8.2.5. . Propozit»ia 8.2.18 . . . 9x. !9x. Demonstrat»ie. . . . . ipotez¸a `:. !:. calc. prop. `8x:. !8x:. Propozit»ia 8.2.17 . :8x:. . :8x:. calc. prop. Ultima formul¸a este chiar `9x. !9xÃ. .

8.2.2 Deduct»ia din ipoteze »si §-demonstrat»ia formal¸a. Teorema deduct»iei De‾nit»ia 8.2.19 Fie S o mult»ime de formule »si . o formul¸a. Spunem c¸a formula . se deduce (formal) din ipotezele §, »si not¸am astfel: S . ', dac¸a una din urm¸atoarele are loc: (a) . este axiom¸a, (b) . . §, (c) exist¸a o

formul¸a Ã, astfel ^³nc^at S . Ã,S . . . ', adic¸a: S . Ã, . . . (m.p.) S . . (d) exist¸a . »si x, astfel ^³nc^at S . . »si . este 8xÃ, adic¸a: S . . (P.G.) S `8x.

8.2. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 211 Not»iunea "S . ' a fost de‾nit¸a prin induct»ie: -momentul zero al induct»iei este precizat de (a) »si (b), -pasul induct»iei (trecerea de la k la k + 1) este realizat prin aplicarea condit»iilor (c) »si (d). Observat»ia 8.2.20 ;. . (. . '. De‾nit»iile

8.2.21 O§-demonstrat»ie formal¸a a lui . este un »sir ‾nit de formule Ã1;:::;Ãn, astfel ^³nc^at Ãn = . »si, pentru orice 1 = i = n, avem una din situat»iile: — 'i este axiom¸a, — 'i . §, — exist¸a j;k < i, astfel ^³nc^at Ãk = Ãj . Ãi, — exist¸a j<i »si x . V ,

astfel ^³nc^at Ãi = 8xÃj . Num¸arul n se nume»ste lungimea §-demonstrat»iei formale. Compar^and de‾nit»iile deduct»iilor formale »si ale §-demonstrat»iilor formale, se observ¸a c¸a: S . . (. (. admite o S demonstrat»ie formal¸a). De‾nit»ia 8.2.22 Dac¸a '(1;:::;xn) este o formul¸a, atunci 8x1 ::. 8xn'(x1;:::;xn) se numeste ^³nchiderea sa universal¸a.

Propozit»ia 8.2.23 S . '(x1;:::;xn) (. S `8x1 ::. 8xn '(x1;:::;xn). Demonstrat»ie. =): Se aplic¸a P.G. de n ori. (=: S `8x1 ::. 8xn '(x1;:::;xn) !8x2 ::. 8xn '(x1;:::;xn) S `8x2 ::. 8xn '(x1;:::;xn) !8x3 ::. 8xn '(x1;:::;xn) . . . S . 8xn '(x1, . . . , xn) . '(x1, .

. . , xn). Conform calculului propozit»iilor, rezult¸a: S . 8x1 . . . 8xn '(x1, . . . , xn) . '(x1, . . . , xn). Atunci S . 8x1 . . . 8xn '(x1, . . . , xn) prin ipoteza S . 8x1 . . . 8xn '(x1, . . . , xn) . '(x1, .

. . , xn) mai sus S . '(x1, . . . , xn) m.p.. . Conform propozit»iei precedente, studiul deduct»iei formale din ipoteze poate fi redus la enunt»uri.

212CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Propozit»ia 8.2.24 (a) S . ', S . ¢=. . . ', (b) S . . (. exist¸a §0 . §, §0 ‾nita, §0 . '. Demonstrat»ie. Prin induct»ie dup¸a '. . Teorema 8.2.25 (Teorema deduct»iei) Fie S o mult»ime de formule, . un enunt¸

»si . o fomul¸a. Atunci S . . . . (. S [f'g. Ã. Demonstrat»ie. =): Aplic^and Propozit»ia 8.2.24, (a) »si m.p.. (=: Prin induct»ie asupra modului cum este de‾nit S [f'g. Ã. Totul decurge ca ^³n cazul calculului propozit»ional, ad¸aug^andu-se situat»ia: . = 8x®,S [f'g. ®: S [f'g. a =. S

. . . a ipoteza induct»iei =. S `8x(. . ®) P.G. =. S `8x(. . ®) . (. !8x®) (G4), . ‾ind enunt¸ =. S . . !8xa m.p. =. S . . . . conform notat»iei. 8.2.3 Mult»imi (teorii) consistente De‾nit»ia 8.2.26 O mult»ime S de formule (teorie) se nume»ste inconsistent¸a, dac¸a S . ', pentru

orice formul¸a '. In caz contrar, S se nume»ste consistent¸a. Urm¸atoarele rezultate asupra teoriilor consistente »si teoriilor consistente maximal e se demonstreaz¸a la fel ca analoagele lor din cazul calculului propozit»ional. Propozit»ia 8.2.27 Pentru orice teorie §, sunt echivalente urm¸atoarele a‾rmat»ii: (1) S este inconsistent¸a, (2) exist¸a o formul¸a ', astfel ^³nc^at S .

. ^:', (3) exist¸a o formul¸a ', astfel ^³nc^at S . . »si S `:', (4) pentru orice formul¸a ', S `:(. . '), (5) exist¸a o formul¸a ', astfel ^³nc^at S `:(. . '). Propozit»ia 8.2.28 Fie S o teorie »si . o formul¸a a lui Lt . Atunci (a) S [f'} este inconsistent¸a (. S `:',

(b) S . f:'} este inconsistent¸a (. S . '. De‾nit»ia 8.2.29 O teorie consistent¸a . se nume»ste maximal¸a dac¸a este un elemen t maximal ^³n mult»imea teoriilor consistente ale lui Lt (ordonat¸a de incluziune). Cu alte cuvinte, o teorie consistent¸a . este maximal¸a a dac¸a prin ad¸augarea unor formule noi la . se obt»ine o teorie inconsistent¸a.

8.2. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 213 Propozit»ia 8.2.30 Orice teorie consistent¸a se poate scufunda ^³ntr-o teorie consistent¸ a maximal¸a. Propozit»ia 8.2.31 Fie S o teorie consistent¸a maximal¸a. Atunci (1) S . . (. . . §, (2) S . . . . (. (S . . sau S . Ã), (3) Pentru orice

formul¸a ', avem: S . . sau S `:'. Observat»ia 8.2.32 Fie S o teorie »si ', . dou¸a formule ale lui Lt . Atunci S . . . . (. (S . . »si S . Ã). Propozit»ia 8.2.33 Dac¸a S este o teorie consistent¸a, atunci sunt echivalente: (1) S este maximal¸a, (2)

pentru orice formule ', Ã, S . . . . (. (S . . sau S . Ã), (3) pentru orice formul¸a ', S . . sau S `:'. 8.2.4 Algebra Lindenbaum-Tarski a calculului cu predicate Studiem algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a calculului cu predicate. Mult»imea formulelor lui Lt este factorizat¸a printr-o relat»ie de echivalent»¸a canonic¸a, iar mult»imea c^at obt»inut¸a este ^³nzestrat¸a

cu o structur¸a de algebr¸a Boole. Operat»iile acestei algebr e Boole se obt»in din conectorii propozit»ionali ai lui Lt : disjunct»ia, conjunct»ia »si negat»ia. Implicat»ia »si echivalent»a logic¸a din sintaxa lui Lt sunt traduse algebric prin implicat»ia boolean¸a, respectiv prin echivalent»a boolean¸a din algebra Lindenbaum-Tarski. P^an¸a aici totul se produce ^³n mod analog algebrei Lindenbaum-Tarski a calculului propozit»ional. In subsect»iune

se analizeaz¸a modul ^³n care cuanti‾catori i lui Lt act»ioneaza ^³n algebra Lindenbaum-Tarski. Astfel, se degaj¸a not»iunile de cuanti‾cator existent»ial »si de cuanti‾cator universal ^³ntr-o algebr¸a Boole, apoi not»iunea de algebr¸a Boole monadic¸a »si de algebr¸a Boole cilindric¸a. Algebrele Boole cilindrice sunt structurile algebrice asociate calculului cu predicate. Multe din propriet¸at»ile sintactice »si semantice ale lui Lt pot fi formulate

»si demonstrate ^³n contextul algebrelor Boole cilindrice (vedet»i monogra‾a [56]).

Algebra Lindenbaum-Tarski a lui Lt Fie F orm(Lt ) mult»imea formulelor lui Lt . Urm¸atoarea relat»ie binar¸a, », pe F orm(Lt ):

214CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE . ~ . (). . . . (. (. . . . »si . . . ') este o relat»ie de echivalent»¸a (se demonstreaz¸a exact ca la calculul propozit»ional). Fie B = F orm(Lt )/ ~ mult»imea c^at; pentru . . F orm(Lt ), not¸am cu 'bclasa

sa de echivalent»¸a. De‾nim urm¸atoarele operat»ii pe mult»imea B: def. \def. \def. :', 0 def. '\^:', 1 def. . . Ãb= . . Ã, 'b. Ãb= . . Ã, :. == = '\_:'. La fel ca^³n cazul calculului propozit»iilor, se poate ar¸ata c¸a de‾nit»iile acestor operat»ii nu depind de reprezentant»i »si c¸a structura

B =(B = F orm(Lt )/ », _, ^, :, 0, 1) este o algebr¸a Boole, numit¸a algebra Lindenbaum-Tarski a lui Lt . La fel ca ^³n cazul calculului propozit»ional, sunt valabile echivalent»ele urm¸atoare: ¢. . . . (. 'b= Ãb, ¢. . (. 'b= 1. Consider¸am funct»ia surjectiv¸a p : F orm(Lt

) ¡. B, p(')= ', pentru orice . . F orm(Lt ). Funct»ia p are propriet¸at»ile urm¸atoare: — p(. . Ã)= p(') . p(Ã), p(. . Ã)= p(') . p(Ã), p(:')= :p('), — p(. . Ã)= p(') . p(Ã), p(. . Ã)= p(') . p(Ã), — p(') = p(Ã) (. . . . Ã, — p(')= 1 (.

. '. Funct»ia p duce operat»iile logice ^³n operat»ii booleene. In mod natural, se pune problema care este comportamentul funct»iei p fat»¸a de cuanti‾catori. Propozit»ia 8.2.34 8x'(x)= . '(v), 9x'(x)= . '(v). v2Vv2V Demonstrat»ie. A proba prima formul¸a este echivalent cu: (a) d'(v), pentru orice v . V

v . atunci Ãb—8x'.. pentru orice v . (b): Presupunem Ãb= '(v). a bdd Avem: (a): rezult¸a folosind axioma (G5): `8x. v . . V . = '(v). V . '(v). deci . pentru orice v . V . '(v). . 8x'(x) = (b) dac¸. Alegem o variabil¸a v . . V .

'(v)) P. . (. . .. .ce nu apare ^³n . 8v'(v) m.G. '(v)) . 8v(. . sau ^³n 8x'(x).p. . . 8v(. 8v'(v)) (G4) (i) . . '(v) . . .

adic¸a . . 8v'(v) .2.p. 8v'(v) . . . !8x'(x). 8x[8v'(v) . 8x[8v'(v) .8.G. A doua relat»ie rezult¸a din prima. 8x'(x)) (G4) (ii) . = (8\x'(x)). '(x) (G5) . (8v'(v) . '(x)] P. 8x'(x) m. folosind egalitat»ile . '(x)] . SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 215 De asemenea. Din (i) »si (ii) rezult¸a: ..

p('(v)).p(9x')= . (\'(v)).2. (:\'(v)) = . v2Vv2V Not¸am Sent(Lt ) mult»imea enunt»urilor lui Lt . egalit¸at»ile din Propozit»ia precedent¸a se scriu: p(8x')= .35 Folosind funct»ia p. Atunci Sent(Lt )/ »= f'b .de Morgan: (\9x')= (:8\x:')= :(8\x:')= ¬ . . v2Vv2V Observat»ia 8. p('(v)). Sent(Lt )} este o .

Fie S o teorie a lui Lt .36 O submult»ime S a lui F orm(Lt ) se nume»ste teorie a lui Lt . Vom generaliza acum construct»ia de mai sus. Algebra Lindenbaum-Tarski a unei teorii De‾nit»ia 8.2. Consider¸am relat»ia .subalgebr¸a Boole a lui B = F orm(Lt )/ ». de‾nind algebra Lindenbaum-Tarski a unei teorii.

. . '). F orm(Lt ). Atunci »S este o relat»ie de echivalent»¸a. . . . Not¸am cu '=S clasa de echivalent»¸a a lui . . (. S . S . »S . (S . Ã. (.binar¸a »S pe F orm(Lt ) de‾nit¸a astfel: . . BS . . Fie BS = F orm(Lt )/ »S mult»imea c^at.

=(. . _:')=§. '=S . 1 def. Ã=S def. =(. 1) se nume»ste algebra Lindenbaum-Tarski a teoriei §. 0. BS =(B§. =(:')=§. Ã)=§. Ã)=§.37 B = BØ . Ã=S def. :('=§) def. . =(. =(. Observat»ia 8. ^.2.devine algebr¸a Boole fat»¸a de operat»iile: '=S . _. 0 def. ^:')=§. :.

.

SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Propozit»ia 8. Aceste echivalent»e traduc ^³n limbaj algebric propriet¸at»i .216CAPITOLUL 8. Ã. au loc echivalent»ele urm¸atoare: '=S = Ã=S (. . '. S . . In algebra Lindenbaum-Tarski B§. S . '=§= 1 (.34 se poate extinde cu u»surint»¸a la algebra Lindenbaum-Tarski B§.2.

Primul pas va fi obt»inerea . poliadice »si cilindrice In mod natural. 8.5 Algebre Boole monadice. Ele vor avea ca prototip algebra Lindenbaum-Tarski a lui Lt .2. se pune acum problema de‾nirii algebrelor corespunz¸atoare calcululu i cu predicate. Prin cea de a doua echivalent»¸a.ale deduct»iei formale. a demonstra c¸a S . se reduce la un calcul boolean. .

2. ^. : A ¡. 1) o algebr¸a Boole oarecare. _. ¢9(x ^9(y)) = 9(x) ^9(y). — x —9(x).unei not»iuni de cuanti‾cator (existent»ial »si universal) pe o algebr¸a Boole oarecare. A. De‾nit»ia 8. astfel ^³nc^at: ¢9(0) = 0. . Fie A =(A. 0.38 Un cuanti‾cator existent»ial pe A este o funct»ie . :.

— x ¸8(x). este un cuanti‾cator universal pe A. : A ¡. un cuati‾cator universal pe A este o funct»ie . atunci 8(x)= :9(:x) de‾ne»ste un cuanti‾cator universal pe A. A. este un cuanti‾cator existent»ial pe A. astfel ^³nc^at: ¢8(1) = 1. dac¸a .Dual. Dac¸a . ¢8(x _8(y)) = 8(x) _8(y). atunci 9(x)= :8(:x) de‾ne»ste un cuanti‾cator .

De‾nit»ia 8. Consider¸am algebra Lindenbaum-Tarski B »si o variabil¸a oarecare x . este un cuanti‾cator existent»ial pe A. De‾nim operat»ia unar¸a 9x : B ¡. 9). V .39 O algebr¸a Boole monadic¸a este o structur¸a (A.2. unde A este o algebr¸a Boole »si . B prin: ') def.existent»ial pe A. 9x= .

2. pentru orice . $9xÃ. F orm(Lt ).40 Operat»ia 9x este bine de‾nit¸a: . . . =)`9x. . . .9x'. Observat»ia 8.

.8. (. ¢`9x(. —9x'). ^9x(Ãb)) = 9x') ^9x(Ãb) sunt echivalente cu : ¢. !9x'. ^9xÃ) .2. ¢9x.41 9x este un cuanti‾cator existent»ial pe B.2. SINTAXA S»I ALGEBRA CALCULULUI CU PREDICATE 217 Propozit»ia 8. — . Cele trei relat»ii: ¢9x(0) = 0. ^:'). Demonstrat»ie. = enunt») ¢. (putem lua pe . ^:') $9x(. .

Observat»ia 8. Cele trei axiome simple ce de‾nesc cuanti‾catorul existent»ial (respectiv universal) pornes c din . ^9xÃ. 8x= 8x'.42 Cuanti‾catorul universal 8x asociat lui 9x este: ') def. Tarski »si de P. .2.(9x. De‾nit»ia cuanti‾catorului existent»ial (respectiv universal) pe o algebr¸a Boole oarecare a fost obt»inut¸a ^³n mod independent de A. Halmos.

Atunci structuril e algebrice ale lui Lt vor fi algebre Boole ^³nzestrate cu familii de cuanti‾catori existent»iali. De‾nit»ia 8. Act»iunea cuanti‾catorului existent»ial asupra formulelor lui Lt este re°ectat¸a ^³n algebra Lindenbaum-Tarski B prin operat»iile unare (9x)x2V .analiza propriet¸at»ilor operat»iilor unare 9x (respectiv 8x) ale algebrei Lindenbaum-Tarski B.43 Fie I o mult»ime nevid¸a. Se nume»ste I-algebr¸a Boole cilindric¸a .2.

pentru orice i. (9i)i2I . I. — E este o funct»ie E : I2 ¡. A.E) unde: ¢A este o algebr¸a Boole. astfel ^³nc^at urm¸atoarele condit»ii sunt ^³ndeplinite: (C1) 9i ±9j = 9j ±9i. pentru orice i . ¢9i este cuanti‾cator existent»ial pe A. j . numit¸a egalitate pe A. (C2) E(i.o structur¸a (A. . I.

j) . j din I. pentru i 6³n I. B. j)]. y)=(x\= y). E(k. = i. x] ^9i[E(i. i .i) = 1. pentru k . = j ^ Exemplul 8. (C4) 9i[E(i. k) .44 Fie E0 : V ¡. j)= 9k[E(i. I. y . j) ^:x] = 0. (C3) E(i.2. pentru orice x. dat¸a de E0(x.

V .. Atunci (B. . (9x)x2V .E0) este o V -algebr¸a Boole cilindric¸a.

In interpretare. iar E re°ect¸a predicatul de egalitate. Exemplul 8.2.218CAPITOLUL 8.45 Fie X. I reprezint¸a mult»imea variabilelor. I . Exemplul urm¸ator ^³ndeparteaz¸a not»iunea de algebr¸a cilindric¸a de sintaxa lui Lt .44.2. (9i)i2I familia cuanti‾catorilo r existent»iali. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Not»iunea de I-algebr¸a Boole cilindric¸a este generalizarea structurii din Exemplul 8.

obt»inem o funct»ie 9i : F .L2) mult»imea funct»iilor p : XI ¡. Pentru i . L2 prin: 9i(p)(x)= _fp(y) y . L2. de‾nim funct»ia 9i(p): XI ¡. In felul acesta. XI .y jInfig= x jInfigg. pentru orice x . I »si p : XI ¡.dou¸a mult»imi nevide »si F (XI . XI . L2.

1.L2) ¡. F (XI . L2 prin: . F (XI . de‾nim E0(i.L2):(i. j): XI ¡.L2). 9i este un cuanti‾cato r existent»ial pe algebra Boole F(XI . dac¸a xi 6 = xj. j)(x)= 0. dac¸a xi = xj.(XI . E0(i. j) . De asemenea.L2). Se obt»ine o funct»ie E0 : I2 ¡.

E0) este o I-algebr¸a Boole cilindric¸a. Atunci (F(XI . Ele au fost de‾nite »si studiate de A. j). E0(i. (9i)i2I .7 . de elevii s¸ai L. Monk »si de numero»si alt»i .D. Tarski.46 — Algebrele cilindrice sunt structuri algebrice ce provin din sintaxa calculului cu predicate. Observat»iile 8. Henkin »si J.L2).2.

constituie un al doilea tip de structuri algebrice ce au ca prototip algebra Lindenbaum-Tarski a lui Lt . R. teoriile lor s-au . Cu toate acestea. — Intre algebrele cilindrice »si algebrele poliadice exist¸a o legatur¸a puternic¸a (vedet»i [38]).cercet¸atori [56]. — Algebrele Boole poliadice. Halmos [50]. introduse de P. multe din propriet¸at»ile unora put^and fi transferate celorlalte structuri.

Vrem s¸a vedem ce ^³nseamn¸a a interpreta limbajul . cu tehnici diferite. In aceast¸a sect»iune.dezvoltat separat »si.3 Semantica calculului cu predicate Formulele »si enunt»urile sunt format»iuni simbolice. cel mai adesea. construite din alfabetul lui Lt . 8. vom de‾ni validitatea formulelor »si enunt»urilor prin intermediu l not»iunii de interpretare.

3. relat»iile »si constantele acestei structuri. Atunci putem considera c¸a operat»iile. Prin alegerea alfabetului lui Lt . relat»iile »si constantele unei structuri A reprezint¸a interpretarea simbolurilor de operat»ii. de relat»ii »si de constante ^³n A. de relat»ii »si de constante »si operat»iile.8. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE Lt ^³ntr-o structur¸a dat¸a. exist¸a o corespondent»¸a biunivoc¸ a ^³ntre simbolurile de operat»ii. .

variabilele vor fi interpretate prin elemente ale lui A.P^an¸a aici totul este deja cont»inut ^³n modul cum a fost construit limbajul. . Prin de‾nit»ie. Prin induct»ie. Atunci o interpretare va fi o funct»ie de la mult»imea variabilelor la universul structurii. sunt de‾nite: valoarea unei formule relativ la o interpretare. A r¸amas s¸a interpret¸am variabilele lui Lt ^³n A.

not»iunea de enunt¸ universal adev¸arat. Modele Fie A o structur¸a corespunz¸atoare limbajului Lt . Pe l^ang¸a validitatea formulelor »si enunt»urilor.1 Interpretare. 8. de‾nit¸a cu ajutorul not»iunii de model.3. semantica lui Lt mai studiaz¸a »si deduct»ia semantic¸a .valoarea unui enunt¸ ^³ntr-o structur¸a. etc. . model al unei teorii. In cele ce urmeaz¸a vom formula ^³n termeni preci»si aceste not»iuni »si idei.

1 O interpretare (sau evaluare) a lui Lt ^³n A este o funct»ie s : V ¡. respectiv un simbol de constant¸a). respectiv constanta) corespunz¸atoare din A. De‾nit»ia 8. . respectiv c) este un simbol de operat»ie (respectiv un simbol de relat»ie. atunci vom nota cu fA (respectiv RA. respectiv cA) operat»ia (respectiv relat»ia.Dac¸a f (respectiv R.3.

A. — dac¸a t . Astfel.3. de‾nim prin induct»ie elementul tA(s) . A — dac¸a t este constanta c. A: — dac¸a t este variabila v. atunci tA(s)= c.2 Pentru orice termen t »si pentru orice interpretare s. o variabil¸a v . V este interpretat¸a prin elementul s(v) al lui A. atunci tA(s)= s(v). De‾nit»ia 8.

De‾nit»ia 8.:::. = k'(s)kA . »si pentru orice interpretare s. ^³n interpretarea s k'(s).3. ).:::.tn1 (s)).3 Pentru orice formul¸a . atunci tA(s)= fA(tA(s).este f(t1. vom de‾ni valoarea de adev¸ar a lui .tA n Elementul tA(s) al lui A se nume»ste valoarea de adev¸ar a termenului t ^³n interpretare a s.

atunci AA . L2 = f0. dac¸a 1 (s)=6tA(s): 2 . 1. 1} : -pentru formule atomice: — dac¸a . dac¸a t(s)= t(s). este t1 = t2.. = tA 0. 12 k'(s).

este :Ã.:::. (t(s). RA : 1 m -pentru formule oarecare. . — dac¸a . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE — dac¸a . atunci k'(s).:::. =1 (. este R(t1. prin induct»ie: — pentru formule atomice a fost de‾nit.220CAPITOLUL 8. = :kÃ(s)k. — dac¸a .t(s)) . atunci AA k'(s).tm).

a unde s[x]: V ¡.este a . atunci k'(s). este 8xÃ. = k®(s)k!k‾(s)k. a. este a . Consecint»¸a imediat¸a: — dac¸a . dac¸a v =6x. atunci k'(s). ‾. dac¸a v = x. ‾. L2 este interpretarea de‾nit¸a de: a . . — dac¸a . = Va2A kÃ(s[x])k. s[x](v)= as(v).

= k®(s)k_k‾(s)k. atunci k'(s). ‾. atunci k'(s). = k®(s)k^k‾(s)k. = k®(s)k$k‾(s)k.atunci k'(s). atunci k'(s). prin construct»ia lui Lt s-a trecut de la structuri la limbaj: propriet¸at»ile de ordinul I ale structurilor sunt . = Wa2A kÃ(s[x])k. este a . — dac¸a . este a . — dac¸a . — dac¸a . a In sect»iunea precedent¸a. este 9xÃ. ‾.

Conform de‾nit»iilor precedente. de la limbaj la structuri. RA : de la simboluri de relat»ii la relat»ii ale lui A c 7 . drumul invers.reprezentate simbolic prin formule »si enunt»uri. . fA : de la simboluri de operat»ii la operat»ii ale lui A R 7 . este realizat prin corespondent»ele urm¸atoare: f 7 .

tA(s) : de la termeni la indivizi ai lui A . k'(s). 7 .cA : de la simboluri de constante la constante ale lui A v 7 . : de la formule la valori de adev¸ar. Prin funct»ia . s(v) : de la variabile la indivizi ai lui A t 7 .

conectorii !.3. :.s2 dou¸a interpret¸ari. . sunt transformat»i ^³n operat»iile booleene corespunz¸atoare. Prin induct»ie. iar cuanti‾catorii . _.k¢kA. ^. ^³n operat»iile in‾mum »si supremum (cu A ca mult»ime de indici). avem: s1 jV (t) = s2 jV (t) =. Pentru orice termen t. »si . tA(s1)= tA(s2). Lema 8.4 Fie s1. Demonstrat»ie. dup¸a .

atunci .tn). atunci a‾rmat»ia este imediat¸a.:::. — dac¸a t este f(t1.modul de de‾nire al termenului t: — dac¸a t este variabil¸a sau constant¸a.

s1 jV (ti) = s2 jV (ti).:::.3. tA(s1)= tA(s2).n ii =.:::.i =1.:::.tA(s1)) = fA(tA(s2).tA(s2)) = tA(s2).i =1. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE V (t)= Sn V (ti). 2 1 n 1 n Lema precedent¸a arat¸a c¸a valoarea tA(s) . tA(s1)= fA(tA(s1).n =.8.s1 jV (t) = s2 jV (t) i=1 =.:::.

a termenului t ^³n interpretarea s depind e numai de restrict»ia lui s la V (t). = k'(s2)k.3. s2.5 Pentru orice formul¸a . »si pentru orice interpret¸ari s1. Demonstrat»ie. Propozit»ia 8. avem: s1 jFV (') = s2 jFV (') =)k'(s1). este de forma t1 = . Prin induct»ie dup¸a ': — dac¸a .

tA j (s1)= tA j (s2).j =1. tA(s2)= tA(s2) (. 2 (conform Lemei 8.j =1. atunci FV (')= V (t1) . V (t2).3. =1. tA(s1)= tA(s1) (. =. Rezult¸a k'(s1). s1 jV (tj) = s2 jV (tj ). k'(s2). =1 (.t2.4). 12 12 de . 2. s1 jFV (') = s2 jFV (') =.

deci j=1 s1 jFV (') = s2 jFV (') =.:::.:::. — dac¸a . este de forma R(t1.:::. = k'(s2)k. =.tA (s1)) .j =1. =1 (.m. RA .unde k'(s1). s1 jV (tj) = s2 jV (tj ).tm). tA j (s1)= tA j (s2).m. atunci FV (')= Sm V (tj). Rezult¸a k'(s1). (tA(s1).j =1.:::.

tA (s2)) . s1 jFV (®) = s2 jFV (®). = 1. k'(s2).s1 jFV (‾) = s2 jFV . ‾. atunci FV (')= FV (®) . (tA(s2).:::. — dac¸a . este de forma a .1 m (. s1 jFV (') = s2 jFV (') =. FV (‾). RA 1 m (.

k‾(s1). = k'(s2)k. — dac¸a . (ipoteza induct»iei) =)k'(s1). = k®(s2)k. este de forma :Ã.(‾) =)k®(s1). = k‾(s2). — dac¸a . atunci se procedeaz¸a analog. este de forma 8xÃ. atunci FV (')= FV (Ã) nfxg. .

= Va2A kÃ(s1[x]). 2 aa Conform lemei precedente. = k'(s2)k. atunci s1[xa jFV (Ã) = s2[xa jFV (Ã). . Dac¸a s1 jFV (') = s2 jFV ('). deci aa k'(s1). kÃ(s1[x]).222CAPITOLUL 8. A. Conform ipotezei induct»iei. = Va2A kÃ(s2[x]). SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Fie a . = kÃ(s2[x])k.

atunci not¸am t(x1.xn) ^³nseamn¸a FV (') .xng.:::. De‾nit»ia 8.xn} cont»ine variabilele ce apar ^³ntr-un termen t.:::.6 Dac¸a fx1.7 Fie t(x1. fx1. ^³ntr-o interpretar e s depinde numai de restrict»ia lui s la FV ('). Notat»ia 8. A. '(x1.:::.xn). De‾nim .3.:::.valoarea de adev¸ar a unei formule .3.xn) un termen. Reamintim c¸a '(x1.:::.:::.xn) o formul¸a »si a1.:::.an .

an). i =1.:::. A.3.an). tA(a1.4 »si Propozit»iei 8.:::.i =1. L2.:::.) def.n. De‾nit»ia 8. def. sunt corecte (depind numai de condit»ia s(xi)= ai.n).8 .:::.:::.:::. A este o interpretare ce veri‾c¸a s(xi)= ai.3. de‾nit»iile lui tA(a1.3. Conform Lemei 8. = k'(s)k. k'(a1.an) »si k'(a1. unde s : V ¡.5.an= tA(s) .

Folosind aceast¸a de‾nit»ie (notat»ie).:::.an] .:::.:::.an)= t(a1.xn). atunci AA Aj= '[a1.:::.:::.:::.an)) .:::.xn) este t1(x1.an] . — dac¸a '(x1. transcriem unele propriet¸at»i din de‾nit»ia k¢k.:::. atunci AA Aj= '[a1. t(a1. =1. Aj= '[a1.xn).] def.:::.tm(x1.an).:::.:::.:::.:::.xn)).an).an): 12 — dac¸a '(x1.an. (t(a1.t(a1. RA : 1 m .:::.:::.k'(a1.:::.xn) este R(t1(x1.xn) = t2(x1.

an]).an] .:::.an] . ‾(x1.xn).:::.Aj= ‾[a1.:::.:::.xn).:::.:::.— dac¸a '(x1. . atunci Aj= '[a1.xn) este ®(x1.:::.an] .xn) . (Aj= ®[a1. — dac¸a '(x1.:::. atunci Aj= '[a1. A 6j= Ã[a1.:::.xn) este :Ã(x1.an].:::.

— dac¸a '(x1.:::.an] sau Aj= ‾[a1.xn) este ®(x1. — dac¸a '(x1.:::.:::. ‾(x1.xn).an]). atunci Aj= '[a1.xn).xn).:::.an] .8.:::.an] .an]). atunci Aj= '[a1.xn) este ®(x1.xn) este ®(x1. (Aj= ®[a1.xn).xn) .:::.an] . atunci Aj= '[a1.:::.:::.:::.:::.:::.:::.an]).:::. ‾(x1.xn) este 8xÃ(x. — dac¸a '(x1.:::. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE — dac¸a '(x1.:::.:::.an] .an] »si Aj= ‾[a1.xn) .:::. x1. (Aj= ®[a1.:::. atunci .:::.xn) .:::. (Aj= ®[a1. ‾(x1.Aj= ‾[a1.3.

exist¸a a .:::. atunci Aj= '[a1.an].:::. . x1.an] . Aj= Ã[a1. Aj= Ã[a1.xn) este 9xÃ(x. A. Observat»ia 8. De‾nit»ia este prin induct»ie. A.:::. este un enunt».:::.an].an] .Aj= '[a1.an] poate fi de‾nit¸a ^³n mod direct.xn). f¸ar¸a a face apel la k¢kA.:::. — dac¸a '(x1.:::. Not»iunea "Aj= '[a1.:::.9 Dac¸a . pentru orice a . const^and ^³n echivalent»ele de mai sus.3.

atunci k'(s). ^³n acest caz. — Dac¸a G este o mult»ime de enunt»uri. nu depinde de inter pretarea s. =1.3. este adev¸arat ^³n A sau c¸a A este model pentru '. De asemenea. Aj= . = k'(s)k. not¸am k'. atunci spunem .10 — Dac¸a Aj= '. . spunem c¸a enunt»ul .k'. De‾nit»iile 8.

xn). ¡.:::. not¸am aceasta cu Aj=¡. .:::. atunci A este model al lui '(x1.:::.xn).c¸a A este model al lui G dac¸a A este model pentru orice .xn) este o formul¸a. — Dac¸a '(x1. »si not¸am aceasta scriind: Aj= '(x1.xn). 8xn'(x1. dac¸a Aj= 8x1 ::.:::. — Dac¸a S este o teorie (= mult»ime de formule ale lui .

atunci A este model 3 al lui §. de obicei. 3In matematic¸a. »si not¸am aceasta scriind Aj=§. not»iunea de model are mai multe sensuri. un ansamblu de not»iuni »si de relat»ii ce dau o . . dac¸a A este model pentru ‾ecare . §. Prin model matematic al unei situat»ii concrete se ^³nt»elege.Lt ).

In acest caz. Teoria este un concept al unei lumi simbolice (sintaxa). iar un model al s¸au apart»ine lumii reale a structurilor. este realizat¸a o trecere de la concret la abstract. .reprezentare matematic¸a a acelei situat»ii. Not»iunea de model al unei teorii este asociat¸a unui traseu invers.

Convent»ie: Pentru orice structur¸a A. Tarski. Ea st¸a la baza teoriei modelelor . 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE De‾nit»ia not»iunii "Aj= § a fost dat¸a de A. Aj= . se impune .2 Constante noi In rezolvarea unor probleme din logica predicatelor.224CAPITOLUL 8. una din principalele ramuri ale logicii matematice.3..

O structur¸a a lui Lt (C) este de forma (A.ac)c2C . Fie C o mult»ime de constante noi (distincte de constantele lui Lt ). Vom prezenta ^³n continuare c^ateva rezultate simple legate de acest procedeu. Consider¸am limbajul Lt (C). prin ad¸augarea unor constante noi. .s¸a l¸argim limbaju l Lt . obt»inut din Lt prin ad¸augarea constantelor din C.

C). pentru orice c .an).unde A este o structur¸a corespunz¸atoar e lui A »si ac .cng. C (ac este interpretarea constantei c .a1.:::.11 Pentru orice termen t(x1.:::.3.:::. unde ai este interpretarea lui ci.cn) va fi de forma (A. Lema 8. i =1.xn) al lui Lt »si pentru .:::.:::. A. atunci o structur¸a pentru L(c1.n. Dac¸a c = fc1.

an) t(c1. )(A.:::.a) = dA = tA(a).cn = fA(tA(a1.cn)) = f(A. Prin induct»ie asupra lui t: — t este x: t(c)(A.a1.:::.an) t(c1.:::.a1.:::. — t este o constant¸a d din Lt : t(c)(A.an).:::.an)(A.orice a1.:::.cn).:::.cn.:::.a) = a = tA(a).xn)): )(A.:::.:::.tA (a1.:::.a1.a1.cn= tA(a1.tm(c1.an)) .an).cn= f(t1(c1.:::.xn). A.:::.tm(x1.:::.:::.:::.an))(A.an)) )(t1(c1. Demonstrat»ie.a1.tm(c1.:::.:::.:::. — t este f(t1(x1.:::.an .:::.

1 m = tA(a1.12 Pentru orice formul¸a '(x1.xn)=t2(x1.:::.an) j= . . A j= '[a1. este t1(x1.:::.m.:::. Demonstrat»ie.:::.:::.an).:::.an).:::.an) j= '(c1.a1.cn= tj (a1.:::.3.xn).an].:::.xn) a lui Lt »si pentru orice a1.:::. A. (A. atunci: (A.a1.an) A ipoteza induct»iei ‾ind: tj(c1.:::.a1. )(A.cn) (. Prin induct»ie dup¸a ': — dac¸a . Propozit»ia 8.:::.:::.an .j =1.

:::.:::. t1(c1. A j= '[a1.xn).a1.an].:::.:::.an) )(A.:::.:::.an) (.xn)). este R(t1(x1.:::.:::. tA(a1.cn) )(A.cn= t2(c1.cn(.tm(x1.an)= tA(a1. — dac¸a .:::.'(c1.:::. atunci: .:::.a1.an) 12 (.

:::.a1. RA 1 m (.an) (. — dac¸a .tm(c1.:::. — dac¸a . este a .an)) .:::.:::.tA (a1. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE 225 (A. A j= '[a1. folosind induct»ia).an).8. ‾: (exercit»iu. (tA(a1.:::.cn)) . R(A.:::.an).:::.:::.a1.a1.cn) )(A. este :®: (exercit»iu.xn) este 8xÃ(x.xn).:::. — dac¸a '(x1.cn)(A.3.:::.a1.:::.an) j= '(c1.:::. x1. (t1(c1.an]. folosind induct»ia).an(. Ipoteza induct»iei: pentru .:::.:::.

pentru orice a .an) j= Ã(c. A j= Ã[a.cn)[a] (ipoteza induct»iei) (.cn) (.:::. a1. A.cn »si pentru orice a. a1. c1.an) j= Ã(x.an]. Atunci (A.cn) (.:::. Un caz special .:::. c1. a. Aj= Ã[a.an .:::. pentru orice a .:::. c1. A.:::.:::.:::.a1.an] (ipoteza induct»iei) (.a1.:::. A: (A.:::.orice constante c.:::. a1.an) j= '(c1.(A. a1. A j= '[a1.an]. .

ba)a2A. In particular.^³l constituie extinderea limbajului Lt cu simboluri de constante pentru elementele unei structuri date. pentru orice a . Fie A o structur¸a »si C = fca a . A. O structur¸a pentr u Lt (C) este de forma (B. A} cu ca 6 = cb pentru a 6 = b. . B. cu ba .

3.can ) (.a)a2A este o structur¸a pentru Lt (C). L »si a1. A j= '[a1.xn) .an .:::. A. Vom identi‾ca constanta ca cu a.:::. Atunci limbajul Lt (C) se va nota cu Lt (A). Cu identi‾carea ca .:::.:::. a. avem (A.12. Conform Propozit»iei 8. pentru '(x1.an]. .a)a2A j= '(ca1 .(A. deci pe C cu A.

:::.13 — Enunt»ul .a)a2A j= '(a1. A j= '[a1.:::.3.:::.an] sau de echivalentul s¸au (A.a)a2A j= '(a1.an) (.an) ^³n loc de Aj= '[a1. Conform acestei echivalent»e. este natural s¸a scriem Aj= '(a1.an].3 Enunt»uri.:::. este universal adev¸arat. 8. Formule universal adev¸arate De‾nit»iile 8. »si not¸am aceasta cu: j= '. .echivalent»a se scrie (A.an).:::.3.

. — Formula '(x1.dac¸a Aj= '.xn) este universal adev¸arat. pentru orice structur¸a A (de un tip ‾xat ¿).xn) este universal adev¸arat¸a dac¸a enunt»ul 8x1 ::. 8xn'(x1.:::.:::.

226CAPITOLUL 8. -pentru n = 1.14 Fie Lt limbajul egalit¸at»ii: f¸ar¸a operat»ii. . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Exemplul 8. 9xn[V1—i<j—n :(xi = xj ) ^8y(Wni=1 y = xi)].3. Structurile corespunz¸atoare sunt exact mult»imile. Atunci pentru orice mult»ime A: A j= ¾n (. consider¸am enunt»ul ¾n de‾nit de: 9x1 ::. predicate »si constante.

cardinalul lui A este n ( A j= n).15 Fie Lt limbajul teoriei grafurilor: cu un singur predicat binar. Fie urm¸atorul . A j= Wn ¾k. -A are cel mult n elemente (. R. A j= ¬ Wn¡1 ¾k (n = 2). k=1 Exemplul 8.3. k=1 -A are cel put»in n elemente (.

(c. (b. d). (d. dg. b). a). (c.graf simetric G =(X. (b. c. R = f(a. b). d). c). (d. c)g. (b. z) . Vrem s¸a vedem dac¸a G j= 8x9y8z(R(x. b. R): d ab c X = fa. b).

. R(y. z)). Analiz¸am (1): are loc dac¸a una din urm¸atoarele a‾rmat»ii . R(y. z) . R(y. z)) (4) G j= 9y8z(R(d. z) . z)) (3) G j= 9y8z(R(c. z) . R(y. z)). Aceasta este echivalent cu a ar¸ata c¸a urm¸atoarele patru a‾rmat»ii sunt adev¸arate: (1) G j= 9y8z(R(a. z)) (2) G j= 9y8z(R(b. z) . R(y.

z)). z)) (1c) G j= 8z(R(a. z) . z)) (1d) G j= 8z(R(a. a) . z)) (1b) G j= 8z(R(a. R(a. a)) (1bb) G j=(R(a. z) . R(b. (1b) are loc dac¸a urm¸atoarele patru a‾rmat»ii sunt adev¸arate: (1ba) G j=(R(a. R(b. R(b.este adev¸arat¸a: (1a) G j= 8z(R(a. z) . b) . z) . R(c. b)) (1bc) . De exemplu. R(d.

3. . Exemplul 8. d) . c)) (1bd) G j=(R(a. R(b. Se observ¸a c¸a toate aceste a‾rmat»ii sunt adev¸arate.G j=(R(a. gradul lui x este deg(x)=jfy .16 Fie G =(X. d)). Pentru x . X. R(b. R) un graf simetric. c) . X xRyg .

y))].3. Formula 'n(x) exprim¸a faptul c¸a "x are gradul n".8. Iat¸a »si alte trei exempli‾c¸ari de formalizare a unor propriet¸at»i de ordinul I: -gradul lui x este cel mult . 9xn[Vni=1 xRxi ^8y(Vni=1 :(y = xi) !:R(x. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE Pentru orice n = 1. not¸am cu 'n(x) urm¸atoarea formul¸a: 9x1 ::.

'7(x)). .3. Exemplul 8.17 Un monoid este o structur¸a de forma A =(A.n: Wn 'k(x). k=1 Wn+1 -gradul lui x este cel put»in n + 2: ¬ 'k(x). k=1 -exist¸a un x astfel ^³nc^at gradul s¸au s¸a ‾e mai mare ca 5 »si mai mic ca 8: 9x('6(x) .

0. A j= 8x8y8z(x+(y +z) = (x+y)+z)^8x(x+0 = 0+x = x). Ordinul unui element a . asociativ¸a »si 0 este element neutru. 0). Limbajul monoizilor va avea un simbol de operat»ie binar¸a. A este cel mai mic n astfel ^³nc^at .+. unde + este o operat»ie binar¸a. +. A monoid (. »si o constant¸a.

Formula ordn(x): :(x = 0) ^:(2x = 0) . atunci ordinul lui a este 1. Observ¸am c¸a "ordinul lui x este ‾nit nu este proprietate de ordinul . dac¸a nu exist¸a un asemenea n. (nx = 0) exprim¸a faptul c¸a ordinul lui x este n. ^:((n 1)x = 0) . ::.na = 0.

I.3.3. De‾nit»ia 8. 8. o formul¸a .4 Deduct»ia semantic¸a din ipoteze Vom de‾ni acum not»iunea de deduct»ie semantic¸a (^³n sensul lui Tarski). Ea s-ar W1 putea exprima ca o "disjunct»ie in‾nit¸a": n=1 ordn(x).18 Fie S o mult»ime de formule »si . O asemenea formul¸a ar presupune un limbaj ce admite disjunct»ii »si conjunct»ii in‾nite.

este adev¸arat¸a ^³n orice model A al lui §: Aj=§=)Aj= '. Spunem c¸a .3. Observat»ia 8. rezult¸a c¸a: . . ()j= '.a lui Lt .j= .19 Cum Aj= Ø pentru orice structur¸a A (prin convent»ie). se deduce semantic din ipotezele S (»si not¸am: S j= ') dac¸a .

21 S j= '(x1.:::. Ã(x1. =.xn) S j= Ã(x1.:::.:::. S j= . . Propozit»ia 8. j= '.xn) .:::.20 S .228CAPITOLUL 8.xn). . Aj= '(x1.:::. Conform ipotezei.xn) . Ã(x1.3.:::.xn) Demonstrat»ie. S j= '(x1.xn). ¢.xn). Fie Aj= §. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Observat»ia 8.:::.3. Aj= '(x1.

xn) S j= 8x1 ::.Fie a1.xn).:::.an) . A. 8xn '(x1.:::.an .23 (Teorema deduct»iei semantice) Fie S o mult»ime de formule.3. Am demonstrat c¸a Aj= Ã(x1. Atunci Aj= '(a1.:::.22 S j= '(x1.an).xn) Teorema 8. un enunt¸ »si .:::. .an).:::. Propozit»ia 8. .:::. deci Aj= Ã(a1.:::.:::. . Ã(a1. o formul¸a.an) »si Aj= '(a1.3.

Trebuie s¸a ar¸at¸am c¸a: Aj=§=)Aj= . Ã.:::. Demonstrat»ie. . Cum S j= '. (conform Propozit»iei 8.3. . =): Din S j= . . (=: Vom presupune . . = Ã(x1.xn). . S [f'gj= Ã.Atunci are loc urm¸atoarea echivalent»¸a: S j= .12). (. rezult¸a S j= . . avem S [f'gj= . .

Ã(x1. ar¸at¸am c¸a Aj= .xn).xn)). adic¸a Aj= 8x1 ::. Ã(a1. . .an). . 8xn (. Vrem s¸a ar¸at¸am c¸a Aj= .:::.:::.an . Ã(x1.xn).:::. Fie Aj= §. .Ã(x1.:::. A. Fie a1.:::.

deci Aj= Ã(a1. Implicat»ia (= nu este adev¸arat¸a ^³n general: .[fx = ygj=(x .an). .an).3.xn).:::.8. =)Aj= Ã(a1. Aj= Ã(x1. este o formul¸ a arbitrar¸a.:::. Observat»ia 8. este adev¸arat¸a pentru cazul c^and .:::.24 Implicat»ia =. de unde Aj=S [f'g. Presupunem Aj= '.3. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE Aceasta este echivalent cu Aj= . Conform ipotezei.

j=(x = y) . atunci am avea Aj=(x = y)=. ceea ce nu este adev¸arat.25 .3. (x = z). dac¸a ar fi a»sa. Atunci Aj= 8x8y8z(x = y . Nu avem ^³ns¸a . Intr-adev¸ar. x = z). Exercit»iile 8. x = z pentru orice structur¸a A.= z): pentru c¸a Aj=(x = y)=)Aj=(x = z).

Exercit»iul 8.26 Fie CS(§) = f. . S j= . Atunci . S j= . S j= . $9x.3. (1) (2) S j= 8x. (3) (4) S j= 8x. . !8x. $8x. . . S j= 'g. . S j= 9x. S j= 9x. . !9x. . . .S j= . formul¸a.

pentru orice formul¸a ®, S j= a (. CS(§) j= ®. 8.3.5 Exemple de enunt»uri universal adev¸arate In aceast¸a subsect»iune vom prezenta o list¸a de enunt»uri universal adev¸arate, precum »si unele enunt»uri ce nu sunt universal adev¸arate. Atunci c^and nu se precizeaz¸a , se va presupune c¸a k¢. = k¢kA, unde A este o structur¸a oarecare.

230CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Exemplul 8.3.27 j= 8x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) !8xÃ(x)). Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: -k8x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) !8xÃ(x)). =1 -k8x('(x) . Ã(x))k. (k8x'(x). . k8xÃ(x)k)=1 -k8x('(x) . Ã(x)). = k8x'(x). . k8xÃ(x). -k8x('(x) . Ã(x)). . k8x'(x). = k8xÃ(x). -Va2A k'(a) .

Ã(a)k. Va2A k'(a)k= Va2A kÃ(a). -Va2A(k'(a)k. (k'(a)k!kÃ(a)k)) = Va2A kÃ(a)k. Pentru a stabili aceast¸a ultim¸a inegalitate, este su‾cient s¸a ar¸at¸am c¸a pentru orice a . A avem k'(a)k. (k'(a)k!kÃ(a)k) —kÃ(a)k. Ori, ^³n orice algebr¸a Boole avem: x . (x . y)= x . y = y. Exemplul 8.3.28 6j=(8x'(x) !8xÃ(x)) !8x('(x) .

Ã(x)). Consider¸am un limbaj cu un singur predicat, <, »si cu dou¸a constante, 2, 3. Fie structura A =(f1, 2, . . . , n, . . :g, <, 2, 3) »si formulele: '(x): x = 2, Ã(x): x = 3, (x = 3 este abrevierea lui :(x< 3)). Consider^and interpret¸ari ^³n structura A ment»ionat¸a, avem: k8x'(x) !8xÃ(x). = k8x'(x).

. k8xÃ(x). = (V8 kn = 2k) . (V8 kn = 3k)=0 . 0=1. n=1 n=1 k8x('(x) . Ã(x)). = V8 kn = 2 . n = 3. = V8 (kn =2k!kn = 3k)=0. n=1 n=1 Rezult¸a: k(8x'(x) !8xÃ(x)) !8x('(x) . Ã(x)). = k8x'(x) !8xÃ(x). . k8x('(x) . Ã(x)). =1 .

0=0. Exemplul 8.3.29 j=(8x'(x) !8xÃ(x)) !9x('(x) . Ã(x)). Este echivalent cu a demonstra: (Va2A k'(a)k) . (Vb2A kÃ(b)k) = Wa2A(k'(a)k!kÃ(a)k) ceea ce este echivalent cu:

8.3. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE (Wa2A :k'(a)k) . (Vb2A kÃ(b)k) = Wa2A(:k'(a)k_kÃ(a)k) ceea ce este echivalent cu: W(:k'(a)k. Vb2A kÃ(b)k) = W(:k'(a)k_kÃ(a)k). a2Aa2A Aceast¸a din urm¸a inegalitate este evident¸a. Exemplul 8.3.30 6j= 9x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) !8xÃ(x)). Consider¸am limbajul cu un singur predicat binar < »si cu constantele

1, 2. Lu¸am tot structura A =(f1, 2, . . . , n, . . :g, <, 1, 2) »si formulele: '(x): x = 1, Ã(x): x = 2. k9x ('(x) . Ã(x)). = W(kn = 1k!kn = 2k) = 1; n¸1 k8x'(x). = Vn kn = 1. = 1; k8xÃ(x). = Vn kn = 2. =

0; k8x'(x) !8xÃ(x). = k8x'(x). . k8xÃ(x). =1 . 0 = 0; k9x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) !8xÃ(x)). = k9x ('(x) . Ã(x)). . k8x'(x) !8xÃ(x). =1 . 0 = 0. Exemplul 8.3.31 j=(9x'(x) !9xÃ(x)) !9x ('(x) . Ã(x)). k9x'(x) !9xÃ(x). =(Wk'(a)k) . (Wb2A kÃ(b)k)= a2A (Va2A

:k'(a)k) . Wb2A kÃ(b). = Wb2A((Va2A :k'(a)k) _kÃ(b)k) = Wb2A(:k'(b)k_kÃ(b)k)= k9x('(x) . Ã(x))k. Exemplul 8.3.32 6j= 9x ('(x) . Ã(x)) . (9x'(x) !9xÃ(x)). Consider¸am limbajul ce are o operat»ie binar¸a, +, un predicat binar, <, »si o constant¸a , 1. Structura este A =(N* , +, <, 1), iar formulele: '(x): 9y(x = y

+ y)(x este par), Ã(x): x< 1. k9x ('(x) . Ã(x)). = W(:kn este park_kn< 1k) = 1; n

232CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE k9x'(x) !9xÃ(x). = k9x(x este par). . k9x(x< 1). =1 . 0 = 0; k9x ('(x) . Ã(x)). . k9x'(x) !9xÃ(x). =1 . 0 = 0. Exemplul 8.3.33 j= 9x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) !9xÃ(x)). Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: -k9x ('(x) .

Ã(x)) . (8x'(x) !9xÃ(x)). = 1, -k9x ('(x) . Ã(x)). = k8x'(x). . k9xÃ(x)k, -k8x'(x). . k9x ('(x) . Ã(x)). = k9xÃ(x)k. Demonstr¸am ultima inegalitate: k8x'(x). . k9x ('(x) . Ã(x)). = Va2A k'(a)k. (Wb2A(k'(b)k$kÃ(b)k)) = Wb2A[(Va2A k'(a)k) . (k'(b)k$kÃ(b)k)] = Wb2A[k'(b)k. (k'(b)k!kÃ(b)k)] = Wb2A(k'(b)k^kÃ(b)k) = Wb2A kÃ(b). = k9xÃ(x)k. Exemplul 8.3.34

6j=(8x'(x) !9xÃ(x)) !9x ('(x) . Ã(x)). Fie Lt limbajul egalit¸at»ii, ^³mbog¸at»it cu constantele 1, 2 »si A = N. Consider¸am formulele: '(x): x = 1, Ã(x): x = 2. k8x(x = 1) !9x(x = 2). = k8x(x = 1). . k9x(x = 2). =0 . 1 = 1; k9x(x = 1 . x = 2). = 0.

Exemplul 8.3.35 j=(8x'(x) _8xÃ(x)) !8x ('(x) . Ã(x)). k8x'(x) _8xÃ(x). = k8x'(x). . k8xÃ(x). = (Va2A k'(a)k) . (Vb2A kÃ(b)k)= Va;b2A(k'(a)k_kÃ(b)k) = Va2A(k'(a)k_kÃ(a)k)= k8x('(x) . Ã(x))k.

8.3. SEMANTICA CALCULULUI CU PREDICATE Exemplul 8.3.36 6j= 8x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) _8xÃ(x)). Se consider¸a un limbaj cu o operat»ie binar¸a, +, A =(N, +). Consider¸am formulele: '(x): x = 2x (2x este termenul x + x), Ã(x): :(x =2x). k8x[(x = 2x) . (x . =2x)]. = 1; k8x(x = 2x). =

0, k8x(x6 =2x). = 0. Deci, k8x[(x = 2x) . (x6=2x)]. =1 . (0 . 0) = 1 . 0 = 0. =2x)] . [8x(x = 2x) _8x(x6 Exemplul 8.3.37 j= 8x ('(x) . Ã(x)) . (9x'(x) _8xÃ(x)). k8x ('(x) . Ã(x)). = Va2A(k'(a)k^kÃ(a)k) = Va2A[Wb2A(k'(b)k^kÃ(a)k)] = Va2A[(Wb2A k'(b)k) ^kÃ(a)k]=(Wb2A

k'(b)k) . (Va2A kÃ(a)k)= k9x'(x). . k8xÃ(x). = k9x'(x) _8xÃ(x)k. Exemplul 8.3.38 6j=(9x'(x) _8xÃ(x)) !8x ('(x) . Ã(x)). Lu¸am un limbaj cu un predicat binar, <, »si dou¸a constante, 2, 3. A =(N, <, 2, 3). k9x(x = 2) _8x(x< 3). = k9x(x = 2). . k8x(x< 3). =1 . 0 = 1, k8x[(x

= 2) . (x< 3)]. = 0. Rezult¸a: 6j=(9x(x = 2) _8x(x< 3)) !8x((x = 2) . (x< 3)). Exemplul 8.3.39 j= 9x ('(x) . Ã(x)) . (9x'(x) _9xÃ(x)). Exemplul 8.3.40 j= 9x ('(x) . Ã(x)) . (9x'(x) ^9xÃ(x)). Exemplul 8.3.41 6j=(9x'(x) ^9xÃ(x)) !9x ('(x) . Ã(x)). 6j=(9x(x

= 2) ^9x(x = 3)) !9x ((x = 2) . (x = 3)) (se ia limbajul egalit¸at»ii, ^³mbog¸at»it cu dou¸a constante, 2, 3 »si A =(N, 2, 3)).

234CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Exemplul 8.3.42 j= 8x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) ^9xÃ(x)). Revine la inegalitatea: Va2A(k'(a)k^kÃ(a)k) = (Va2A k'(a)k) . (Wb2A kÃ(b)k)= Va2A(k'(a)k. Wb2A kÃ(b)k). Exemplul 8.3.43 6j=(8x'(x) ^9xÃ(x)) !8x ('(x) . Ã(x)). Se consider¸a un limbaj cu un predicat binar, <, »si

cu constantele 2, 3. A =(N* , <, 2, 3). 6j=(8x(x = 1) ^9x(x = 2)) !8x ((x = 1) . (x = 2)). Exemplul 8.3.44 j= 8x ('(x) . Ã(x)) . (8x'(x) ^8xÃ(x)). Exemplul 8.3.45 j= 8x1 ::. 8xn8y1 ::. 8ym ['(x1;:::;xn) . Ã(y1;:::;ym)] . [8x1 ::. 8xn'(x1;:::;xn) _8y1

::. 8ymÃ(y1;:::;ym)]. Exemplul 8.3.46 j= 9x1 ::. 9xn9y1 ::. 9ym ['(x1;:::;xn) . Ã(y1;:::;ym)] . [9x1 ::. 9xn'(x1;:::;xn) ^9y1 ::. 9ymÃ(y1;:::;ym)]. Exemplul 8.3.47 j= 8x1 ::. 8xn9y1 ::. 9ym ['(x1;:::;xn) . Ã(y1;:::;ym)] . [8x1 ::. 8xn'(x1;:::;xn) _9y1 ::. 9ymÃ(y1;:::;ym)]. Exemplul 8.3.48 j= 9x1 ::. 9xn8y1

::. 8ym ['(x1;:::;xn) . Ã(y1;:::;ym)] . [9x1 ::. 9xn'(x1;:::;xn) ^8y1 ::. 8ymÃ(y1;:::;ym)].

8.4. TEOREMA DE COMPLETITUDINE EXTINS . 235 A. MODELE HENKIN 8.4 Teorema de completitudine extins¸a. Modele Henkin Completitudinea calculului cu predicate apare ca problem¸a ^³n monogra‾a lui Hilbert »si Ackermann din 1928 [57]. Prima demonstrat»ie a teoremei de completitudin e pentru calculul cu predicate a fost obt»inut¸a de GÄodel ^³n teza sa de doctorat din 1929 »si publicat¸a apoi

^³n [46]. GÄodel a demonstrat ^³nt^ai completitudinea calcululu i cu predicate f¸ar¸a egalitate, apoi a extins rezultatul »si pentru limbaje cu egalitate. Limbajele considerate de GÄodel erau num¸arabile »si nu cont»ineau simbolur i de operat»ii. In [46], este obt»inut¸a »si teorema de compacitate, ca un corolar al teoremei de completitudine. Demonstrat»ia originar¸a a teoremei de completitudin e (bazat¸a pe aducerea

enunt»urilor la forma normal¸a Skolem) are ^³n prezent mai mult un interes istoric. Teorema de completudine a lui GÄodel stabile»ste echivalent»a teoremelor formale cu enunt»urile universal adev¸arate. In lucrarea [54], Henkin demonstreaz¸a (pentru limbaje de orice cardinal) urm¸atorul rezultat: orice teorie consistent¸a a lui Lt admite un model. O consecint»¸a imediat¸a a sa este teorema de completitudine extins¸a, ce a‾rm¸a

echivalent»a deduct»iei formale ^³n Lt cu deduct»ia semantic¸a. Teorema de completitudine a lui GÄodel este un caz particular al teoremei de completitudine extins¸a. In aceast¸a sect»iune, prezent¸am ^³n detaliu demonstrat»ia dat¸a de Henkin pentr u teorema de completitudine extins¸a. Metoda folosit¸a de Henkin ^³n demonstrat»ie (cunoscut¸a sub numele de metoda constantelor) este un instrument e‾cace pentru construct»ii de

modele ale teoriilor consistente (vedet»i discut»ia din [55]). Ea a fost folosit¸a apoi cu succes ^³n demonstrarea unor teoreme de completitudine pentru alte sisteme logice (intuit»ionist, modal, temporal, etc.), ca »si a unor teoreme importante ale teoriei modelelor (teorema de omitere a tipurilor, teoreme de interpolare de tip Craig, teoreme ale celor doi cardinali, etc.) (vedet»i [3], [19], [80]).

Fie Lt un limbaj de ordinul I. Prin de‾nit»ie, cardinalul lui Lt este:

Lt j= F orm(Lt ) j= Sent(Lt ) . Observat»ia 8.4.1 Presupunem c¸a V este num¸arabil¸a »si c¸a mult»imile de operat»ii, de relat»ii »si de constante sunt cel mult num¸arabile. Atunci

Lt j= F orm(Lt ) j=

Sent(Lt ) j= !, unde . este cardinalul mult»imilor num¸arabile. Spunem c¸a Lt este limbaj num¸arabil. Fie C o mult»ime de constante noi »si Lt (C) limbajul obt»inut din Lt prin ad¸augarea constantelor din C. Observat»ia 8.4.2 Dac¸a Lt j= C j, atunci Lt (C) j= Lt j= C j.

236CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Lema 8.4.3 Fie '(x) o formul¸a ^³n Lt , c o constant¸a din C »si '(c) enunt»ul din Lt (C) obt»inut prin ^³nlocuirea lui x cu c. Atunci pentru orice teorie T a lui Lt , avem: T . '(c) ^³n Lt (C) (. T `8x'(x) ^³n

Lt . Demonstrat»ie. =): Dac¸a ®1(c);:::;®n(c)= '(c) este o demonstrat»ie formal¸a a lui '(c) din T ^³n Lt (C), atunci ®1(x);:::;®n(x) este o demonstrat»ie formal¸a a lui '(x) din T ^³n Lt . Atunci T . '(x) ^³n Lt , deci T `8x'(x). (=: Dac¸a T `8x'(x) ^³n Lt , atunci T `8x'(x) ^³n

Lt (C). Cum `8'(x) . '(c), rezult¸a T . '(c) ^³n Lt (C). . Lema 8.4.4 Dac¸a T este o teorie consistent¸a ^³n Lt , atunci T este consistent¸a »si ^³n Lt (C). Demonstrat»ie. Presupunem c¸a T nu este consistent¸a ^³n Lt (C), deci exist¸a '(c1;:::;cn) . Lt (C), astfel ^³nc^at T . '(c1;:::;cn) ^:'(c1;:::;cn);c1;:::;cn .

C. Conform Lemei 8.4.3, T `8x1 ::. 8xn('(x1;:::;xn) ^:'(x1;:::;xn)), deci: T . '(x1;:::;xn) ^:'(x1;:::;xn) ^³n Lt , ceea ce contrazice consistent»a lui T . . O teorie ^³nchis¸a este format¸a numai din enunt»uri. In continuare, vom considera numai teorii ^³nchise. De‾nit»ia 8.4.5 Fie T o teorie

consistent¸a ^³n Lt (C). T se nume»ste teorie Henkin, dac¸a pentru orice formul¸a '(x) a lui Lt (C), cu cel mult o variabil¸a liber¸a x, exist¸a c . C, astfel ^³nc^at T `9x'(x) . '(c). Observat»ia 8.4.6 Implicat»ia T . '(c) !9x'(x) are loc ^³ntotdeauna. Pentru a da o interpretare

Atunci enunt»ul 9x'(x) va semni‾ca existent»a "solut»iilor lui '(x). vom g^andi o formul¸a '(x) ca pe o "ecuat»ie ^³n x.not»iunii de teorie Henkin. atunci . iar '(c) va ^³nsemna c¸a "c este o solut»ie a lui '(x). '(x) din de‾nit»ia teoriei Henkin se interpreteaz¸a astfel: dac¸a ^³n ipotezele T ecuat»ia '(x) admite solut»ie. Atunci condit»ia T `9x'(x) .

o solut»ie a sa poate fi aleas¸a din mult»imea C. .

T . TEOREMA DE COMPLETITUDINE EXTINS ¸237 A. Dac¸a T este o teorie consistent¸a ^³n Lt .4. MODELE HENKIN Lema 8.4.7 Fie Lt un limbaj de ordinul I »si C o mult»ime de constante. cu T .8. Vom face . atunci exist¸a o teorie Henkin T ^³n Lt (C). Demonstrat»ie. astfel ^³nc^at Lt j= C j.

demonstrat»ia numai pentru limbaje num¸arabile: LP C j= C j= Lt (C) j= !. Construim prin induct»ie: — un . o enumerare a formulelor lui Lt (C) cu cel mult o variabil¸a liber¸a. cu n 6 = m =. cn 6 = cm. o enumerare a lui C. Fie C =(cn)n<. Fie ('n(xn))n<.

'n(en)g. (ii) Tn+1 = Tn . f9xn'n(xn) . variabila liber¸a a lui 'n. cu T0 = T . ale lui Lt (C). dac¸a exist¸a. — un »sir de constante din C:(en)n<!. . unde en este o constant¸a din C ce nu apare ^³n Tn »si .»sir de teorii (Tn)n<. cu propriet¸at»ile: (i) Tn este consistent¸a ^³n Lt (C).

Presupunem prin absurd c¸a teoria Tn . deci. Vom lua de‾nit»ia prin recurent»¸a a teoriilor Tn ca ‾ind dat¸a de (ii). dac¸a 'n nu are variabile libere. f9xn'n(xn) .xn = orice variabil¸a. . R¸am^ane s¸a ar¸at¸am c¸a dac¸a Tn este consistent¸a. 'n(en)} este inconsistent¸a ^³n Lt (C). atunci »si Tn+1 este consistent¸a.

'n(en)). Atunci Tn `9xn'n(xn) ^:'n(en).4. Fie T = Sn<.2. rezult¸a Tn `:(9xn'n(xn) . Tn. :9xn'n(xn): contradict»ie cu faptul c¸a Tn este consistent¸a. Lema 8. Se veri‾c¸a u»sor c¸a T . deci Tn .28. deci Tn `9xn'n(xn) »si Tn `:'n(en). Construct»ia prin induct»ie s-a terminat.aplic^and Propozit»ia 8.3 implic¸a Tn `8xn :'n(xn).

Tn+1 . S¸a ar¸at¸am c¸a T este teorie Henkin.8 Fie T . '(en) »si T este o teorie Henkin. Atunci T `9x'(x) . T . T.este consistent¸a. deci exist¸a n cu '(x)= 'n(xn): 9x'(x) . '(en)= 9xn'n(xn) . . Lt (C) cu cel mult o variabil¸a liber¸a x. 'n(en) . .4. Lema 8. Fie '(x) .

Atunci T . T este teorie Henkin. este consistent¸a.. este teorie Henkin. . T .

Direct din de‾nit»ie. Fie C o mult»ime de constante de acela»si cardinal cu limbajul Lt »si Lt (C) limbajul obt»inut din Lt prin adjunct»ionarea constantelor din C.238CAPITOLUL 8. consider¸am relat»ia binar¸a: . Pe mult»imea C. . Fix¸am o teorie Henkin consistent¸a maximal¸a ^³n Lt (C). SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Demonstrat»ie.

Demonstrat»ie. Ar¸at¸am c¸a relat»ia este re°exiv¸a. (c = d). — c c:S . S . — c d =. (c = d) .9 este o relat»ie de echivalent»¸a. d c: Dac¸a c .4. simetric¸a »si tranzitiv¸a. Lema 8. S . c d . c = c.def.

d = c.d. c e: Intr-adev¸ar. (c d. se obt»ine S . S . Deoarece . d e) implic¸a (S . — c d. c = d. c = d. atunci S . d = c. c = d . deci d c. d e =. (c . d = e) implic¸a S .

. deci c e.xn) un termen al lui Lt .= d)^(d = e). Lema 8.10 Fie t(x1. Vom considera mult»imea c^at A = C/ ¼.4. C.:::. (c = e). rezult¸a S . c va fi clasa de echivalent»¸a a lui c . dar avem »si . [(c = d)^(d = e)] . (c = e).

cn .cn) = x).»si c1.:::. '(t(c1.cn)= t(c1.:::.:::.cn) = x) . t(c1.cn) `9x(t(c1. t(c1.:::. C. Fie '(x) formul¸a din Lt (C): t(c1.cn .:::.:::.:::.4.cn)= t(c1. Atunci exist¸a d .cn) = x.11 Fie t(x1.cn)) !9x'(x) .cn) = x). Atunci `9x(t(c1. . C.xn) un termen al lui Lt »si c1.:::. C constante. Lema 8. astfel ^³nc^at: .cn) !9x(t(c1.:::.:::. .:::.:::. Demonstrat»ie.

.p. `9x(t(c1.:::. t(c1.:::.10.cn) = d.cn) = x) . Demonstrat»ie.4. Prin m. C astfel ^³nc^at: S `9x(t(c1.:::. deci exist¸a d . Conform Lemei 8.cn) = d). S este o teorie Henkin. (t(c1.S ..:::.cn) = x).cn) = d. rezult¸a: S . . t(c1.:::.

:::. ¼¼ fA(c1 . S .cn . De‾nim operat»ia n-ar¸a fA pe A astfel: )= d def. exist¸a .4. C. f(c1. TEOREMA DE COMPLETITUDINE EXTINS ¸239 A.:::. MODELE HENKIN Vom organiza acum A ca o structur¸a pentru Lt .:::. Fie f un simbol de operat»ie n-ar¸a.cn) = d: n Pentru orice c1.c.8.

:::. .cn) = d (conform Lemei 8.n) .:::.12 fA este bine de‾nit¸a. f(c1. Demonstrat»ie.:::. astfel ^³nc^at S . S .:::. f(c1. Anume vom ar¸ata c¸a: (ci di. f(d1.i =1.d .cn) = c . (S .dn) = d).4.4.n) »si c d)=. Trebuie s¸a ar¸at¸am c¸a: (ci di. C. Lema 8.i =1.11).:::.

cn) = c) implic¸a S .n) »si (S . (f(c1.:::.cn) = . f(d1. (c = d)) »si (S .cn) = c) . f(c1.:::. Intr-adev¸ar.i =1. f(c1. (S . ci = di.:::.:::.dn) = d. .:::. (c = d): i=1 Dar. (f(c1.»si (c d ) »si (S .cn) = c) implic¸a: S . Vn (ci = di) .:::.

. i=1 deci.c) .:::.:::.c ) S .:::. Fie R un simbol de relat»ie n-ar¸a.dn) = d). prin m. ¼¼ = f(c1 . rezult¸a S .p. . (f(d1. De‾nim relat»ia n-ar¸a RA pe A astfel: RA def.:::. R(c1. f(d1. Vn (ci = di) .dn) = d.cn)g: n . (c = d) .

i =1.13 RA este bine de‾nit¸a. R(c1. Trebuie s¸a ar¸at¸am c¸a: ci di. R(d1. ci = di.:::.n »si S .cn) .i =1.:::. R(c1.:::.Lema 8. Dar. (R(c1.cn) . S .:::.dn) .4.:::.:::. Anume vom ar¸ata c¸a: (S . Vn (ci i=1 = di).cn)) implic¸a S . §). .n =.

Fie d o constant¸a a lui Lt . Vn (ci = di) . C.dn).:::.11. exist¸a c . def. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE R(c1. Conform Lemei 8. R(d1. R(d1.p.dn).:::.240CAPITOLUL 8.:::.4. prin m. i=1 de unde. d = c. cu S . rezult¸a ..cn) . De‾nim dA .

d = c2. atunci S . (d = c1) ^(d = c2).c2 . (d = c2) . (d = c1) .= c. Lema 8. (c1 = . rezult¸a S .S . Demonstrat»ie.14 De‾nit»ia lui dA este corect¸a. (c1 = c2).S . C. Dac¸a c1. (d = c) .4. Cum . §. d = c1.

Dac¸a c .4.15 Dac¸a t(x1.c2). deci c 1 = c 2 .xn) este un termen »si c. atunci punem c A = c . am obt»inut o structur¸a A a limbajului Lt (C). Lema 8.:::.cn . In acest fel. c1.:::. C. atunci: . C.

:::.:::.c ¼ n )= c (.:::. t(c1. Prin induct»ie.tm(x1.cn) = c.dm . S .:::.xn). .:::.xn)) »si presupunem c¸a echivalent»a are loc pentru termenii t1.tm. exist¸a d1. Trat¸am numai pasul induct»iei. Conform Lemei 8.tA(c1 .:::.11. Demonstrat»ie. dupa modul de formare a termenului t.:::. Fie t = f(t1(x1.4.

m.i =1.S .c n .:::. . . m.:::. (c t 1 .c i n Atunci ¼ tA(c1 .C. . A ¼ ¼ ¼ )= di . . ti(c1.cn) = di.:::. pentru i =1. Din ipoteza induct»iei.:::.

)= c ¼ fA(t A 1 ¼ (c1 .:::.d(.c n )) = c ¼ ). S .dm) = . 1 .:::.:::.:::. (d1.:::.t (.c n A m ¼ (c1 .

f(t1(c1. f(t1(c1.4.cn . ti(c1.:::.cn)) = c (. L »si pentru orice c1. S .:::.:::.:::.cn) = di. . S .m implic¸a echivalent»a urm¸atoare S .cn). Lema 8.xn) .:::.cn) = c.:::.:::.:::.:::.c (conform de‾nit»iei lui fA) (.dm) = c.cn)) = c (®) (. unde (®) rezult¸a astfel: S .:::.cn). f(d1. .tm(c1.:::. t(c1.16 Pentru orice formul¸a '(x1.tm(c1.:::. S .i =1.

S (.:::.cn) .C. '(c1. S .:::.cn). avem: fA(d ¼ ¼ )= c (. m Aj= '[c ¼ 1 .c n ] (. . '(c1.:::.

2.:::.xn) = t2(x1. i =1. exist¸a di . ti(c1.8. obt»inem: ¼ A ¼ ¼ (c . Aplic^and Lema 8. MODELE HENKIN Demonstrat»ie.15.cn) = di. este de forma t1(x1.4.xn): Conform Lemei 8. cu S .:::.4. 241 A. — .11. C.4.:::. TEOREMA DE COMPLETITUDINE EXTINS . Dup¸a modul de formare a formulei '.

2: d = t 1 .i =1.:::.c i i n In acest caz.:::.).:::.c ¼ n ] A 1 1 . Aj= '[c1 .c = d ¼ n .

S .cn) = t2(c1. S .:::.A 2 (c1 .:::. Ultima echivalent»¸a rezult¸a .c ¼ n (c )= t ) (. t1(c1. d 1 2 (. t (. d1 = d2 (.cn).:::.

— .tm). .:::.:::.xn). exist¸a d1. Aplic^and Lemma 8. . . .:::. cu ti = ti(x1.4. cu (*) S . ti(c1.cn).15.cn) = di.m: Conform Lemei 8.din S . 1=1. C.:::.dm . obt»inem: ¼ A . m. di = ti(c1. este de forma R(t1.4. i =1.:::.:::.11.i =1. 2 »si din axiomele egalit¸at»ii.

(c ¼ 1 .:::.:::.c n ] (. . . d = t i i Atunci ¼ Aj= '[c1 .i =1.c n ). . m. (t A 1 . .

:::.d(. R(t1(c1.:::. R(d1. S conform (*) (.:::.cn) .tm(c1.dm) . este .cn)) .:::.c n )) .:::. §.:::.:::. RA ). S (conform de‾nit»iei lui RA) (.c n A m ¼ (c1 .¼ (c1 .t 1 .cn).:::.:::. '(c1. — .

Ã(c1.:::. §.:::. RA (.c n ] (.c n ¼ ] . (d m Aj= Ã[c ¼ 1 .xn): Ipoteza inductiei este: ¼ ) . Atunci ¼ Aj= '[c1 .:::.cn) .:::.de forma :Ã(x1.

cn) .(.cn n ] ) 6 . :Ã(c1. §.:::.:::. este de forma Ã1 . — . Ã(c1.:::. Ã2: exercit»iu ! . § (.cn) . A6j= Ã[c1 .:::. (.cÃ(c1. S (S este consistent¸a maximal¸a) (.

:::. A.xn): Aj= '[c1 . S (ipoteza induct»iei) . Ã(c.:::. C.:::.:::.c 1 .cn ¼ . c1.xn) este 9xÃ(x. x1.242CAPITOLUL 8. exist¸a c .c ) .:::.c ¼ n ] (. Aj= Ã[c a c . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE — '(x1.

§.:::. §. exist¸ (. c1.4. Observat»ia 8. . pentru orice enunt¸ .cn) (S este teorie Henkin) (. .¼ ¼ ] n (. . S `9xÃ(x.cn) .17 Conform Propozit»iei 8. de unde rezult¸a Aj=§. Lt (C).4. are loc echivalent»a Aj= . '(c1. A .16.:::. (.

Il vom mai nota »si A§. Fie T o teorie consistent¸a a lui Lt .18 Dac¸a T este o teorie consistent¸a.se nume»ste modelul Henkin asociat teoriei §. Teorema 8.4. Fie C o mult»ime de constante noi.4. Conform Lemei 8. atunci ea admite un model. exist¸a o teorie Henkin . Demonstrat»ie. cu C j= Lt j.7.

S este o teorie Henkin (conform Lemei 8.16.:::. astfel ^³nc^at T . asociat lui §.4.8). L »si c1. Conform Propozit»iei 8. C: Aj= '[c ¼ .T .xn) .:::. §.4. cu T . T . Fie S o teorie consistent¸a maximal¸a a lui Lt (C).cn . Consider¸am modelul Henkin A. pentr u orice formul¸a '(x1.

4. .c n ] (. Teorema 8.:::.cn) . '(c1.18 este valabil¸a pentru limbaje de orice cardinal in‾nit. §. §.18 au fost demonstrat»i ^³n cazul general. tot»i pa»sii necesari obt»inerii Teoremei 8.4. Lema 8.4. rezult¸a de aici c¸a Aj= T .1 .4.:::.7. Cu except»ia Lemei 8. Cum T .7 .

=): Prin induct»ie. pentru a evita folosirea induct»iei trans‾nite. ^³n raport cu de‾nit»ia not»iunii "S . .4. S j= '. Demonstrat»ie. o formul¸a a lui Lt . Teorema 8. . (. '". Atunci S .a fost demonstrat¸a numai pentru limbaje num¸arabile.19 (Teorema de completitudine extins¸a) Fie S o teorie »si .

a lui Lt . .(=: Presupunem S 6 . . atunci Aj= S »si A 6j= '.20 (Teorema de completitudine) Pentru orice formul¸a . Corolarul 8. Fie Aj=S [f:'g.4. deci S [f:'} este consistent¸a. '. Rezult¸a S 6j= '. (. are loc echivalent»a urm¸atoare: . j= '. .

4. atunci ea este consistent¸a. MODELE HENKIN Demonstrat»ie. Lu¸am S = .8.18 este adev¸arat¸a: dac¸a o teorie admite un model.4.4..21 Se veri‾c¸a u»sor c¸a reciproca Teoremei 8. Observat»ia 8.22 Dac¸a S este o teorie Henkin »si AS este modelul s¸au Henkin.4. . TEOREMA DE COMPLETITUDINE EXTINS ¸243 A. Observat»ia 8. atunci AS j— C .

24 (Teorema de compacitate) O teorie T admite un model dac¸a »si numai dac¸a orice parte ‾nit¸a a sa admite .j= Lt (C) j= Lt .4.4.23 (Teorema LÄovenheim-Skolem) Orice teorie consistent¸a T ^³ntr-un limbaj num¸arabil admite un model cel mult num¸arabil. Corolarul 8.18 »si din observat»ia precedent¸a. Demonstrat»ie. Corolarul 8. .4. Din Teorema 8.

4. Demonstrat»ie.4. plus observatia: T este consistent¸a dac¸a »si numai dac¸a orice parte ‾nit¸a a sa este consistent¸a. . Consider¸am .25 Dac¸a T are modele ‾nite su‾cient de mari. Corolarul 8. Fie C = fcn n<!} o mult»ime numarabil¸a de constante noi. atunci T admite un model in‾nit.18. Demonstrat»ie.un model. Se aplic¸a Teorema 8.

distincte.:::. j= T cu A.:::. j= m + 1. deci (A0.:::. ‾e ele continute ^³n fc0. Atunci exist¸a a0.cmg.am+2. Pun^and am+1. a lui S are un num¸ar ‾nit de constante din C. f:(cn = cm) n<m<!g.teoria lui Lt (C): §= T . .am) j=§.am . arbitrare. Fie A. Orice submult»ime ‾nit¸a §.::. .a0. A0.

.a0.:::) j=§.:::.:::) j=§. S admite un model (B. cu (bm) distincte dou¸a c^ate dou¸a.4.4.am+1. . Bj= T »si B j= !.am.19) a fost demonstrat¸a pe baza Teoremei 8.b0.18.:::. iar Teorema de .bm.26 Teorema de completitudine extins¸a (Teorema 8. Observat»ia 8. Deci.este evident c¸a (A. .4. Conform Teoremei de compacitate.

4.18 poate fi obt»inut¸a din Teorema de completitudine. Teorema 8.completitudine a rezultat ca un caz particular al Teoremei 8. La r^andul ei.4. .19.

deci. Atunci f'} este o mult»ime consistent¸a. s¸a consider¸am un enunt¸ . :'.244CAPITOLUL 8. 6j= :'.2. al unei teorii consistent e T . deci exist¸a o structur¸a A astfel ^³nc^at A 6j= :'. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE Pentru a proba aceast¸a a‾rmat»ie. Rezult¸a Aj= . aplic^and Propozit»ia 8.28. . 6 . Conform Teoremei de completitudine.

Zermelo-Fraenkel). In demonstrat»ia celor trei rezultate (Teorema 8. cunoscut¸a sub numele de axioma lui Zorn). Intr-o axiomatizare a teoriei mult»imilor f¸ar¸a axiom a alegerii (de exemplu.18.4. deci Aj= T .4.20) a fost invocat¸a axioma alegerii (^³n forma sa echivalent¸a.4. Teorema 8.19 »si Corolaru l 8. aceste trei rezultate devin enunt»uri echivalente logic. T . .pentru orice . .

— pe cale algebric¸a: prin trecerea la algebra Lindenbaum-Tarski.5 Cum se stabile»ste dac¸a o formul¸a este teorem¸a formal¸a Exist¸a trei moduri ^³n care putem stabili c¸a o formul¸a este teorem¸a formal¸a: — pe cale sintactic¸a: construind o demonstrat»ie formal¸a a formulei.8. — pe cale semantic¸a: calcul^and k'. Vom exempli‾ca pe c^ateva . ^³ntr-o structur¸a A oarecare.

y) axioma .cazuri: Exemplul 8. y) (Exercit»iul 8. y) .25(2)) .3. 9x8y'(x. Solut»ie: Vom ar¸ata c¸a (a) este o teorem¸a formal¸a. 8y[9x8y'(x. y). '(x. . — sintactic: . y). y) !9x8y'(x. y) !8y9x'(x. 8y'(x. (b) 8y9x'(x. 9x'(x.1 Care din urm¸atoarele enunt»uri este teorem¸a formal¸a ? (a) 9x8y'(x. y) . y) .5.

v))) . 8y[9x8y'(x. y)] P. . v))] . z))] = VV[(Vp('(u. .9x'(x. y)] . 9x8y'(x. 8y9x'(x. — algebric: p(9x8y'(x. y) m. y) . y) !8y9x'(x. z))] = Vu[(Vv p('(u. v))) . Vw Wz p('(w. 9x'(x. y)] axioma . 8y9x'(x. p(8y9x'(x. y)) = [Wu2V Vv2V p('(u. [Vw2V Wz2V p('(w.G. [9x8y'(x. y) . y) . y)) . y)) = p(9x8y'(x..p.

(Wp('(w. z))] = uw v z .

w Wv.z[:p('(u. CUM SE STABILESA O FORMUL ¸A FORMAL A¸245»TE DAC ¸A ESTE TEOREM ¸ Vu.z[:p('(u. v))) .8. — . deoarece Wv. z))] = 1.w[(¬ Vv p('(u. z))] = V[W:p('(u. Wp('(w. v)) .5. z))] = 1. v)) . v)) . p('(w. Wz p('(w. p('(w. z))] = u.wv z Vu.

(. d . Wa2A Vb2A k'(a. k8y9x'(x. k9x8y'(x. k9x8y'(x. d)k.semantic: Fie A o structur¸a ^³n care calcul¸am k¢k. y). Vb2A k'(a. pentru orice a. y). Ultima inegalitate este evident¸a. = k9x8y'(x. y) !8y9x'(x. b)k= Vd2A Wc2A k'(c. (. =1 (. = k8y9x'(x. d). . y). y). Vom ar¸ata c¸a (b) nu . A. y). b)k= Wc2A k'(c.

(0 . . = (ka = ®k_ka = ‾k) . = Vb2A Wa2A ka = b.este teorem¸a formal¸a. y) formula: x = y. A structura: A = f®. 0) . 1) = 1. (kß = ®k_kß = ‾k) = (1 . Atunci k8y9x(x = y). ‾g. at= Fie Lt limbajul egalit¸»ii. cu a 6 ß »si '(x.

. y). =1 . 0 = 0. y) !9x8y'(x. 1) = 0. 0) .k9x8y(x = y). (0 . Rezult¸a c¸a (b) nu este teorem¸a formal¸a. = Wa2A Vb2A ka = b. k9x8y(x = y). . (kß = ®k^kß = ‾k) = (1 . = (ka = ®k^ka = ‾k) . = k8y9x(x = y). Atunci k8y9x'(x.

z). y. — sintactic: . y. y. Solut»ie: Demonstr¸am c¸a (a) este teorem¸a formal¸a. z) !8z9x8y'(x. z) !8y8z9x'(x. z).5. y.Exemplul 8.2 Care din urm¸atoarele enunt»uri este teorem¸a formal¸a ? (a) 8z9x8y'(x. (b) 8y8z9x'(x.

y. y. z) . y. y. y. . z) . z)] P. y. [8z9x8y'(x. 9x'(x. 8z9x'(x. z)] . y. y.3. z) . y. .246CAPITOLUL 8.G.25(2)) . z) axioma . SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE . z) (Exercit»iul 8. z) (Exercit»iul 8. y. '(x. z) .3. 8z9x'(x.25(1)) . z) . 8y[8z9x8y'(x. 8y'(x. 8z9x'(x. 8y[8z9x8y'(x. y. 8z9x8y'(x. 9x8y'(x.

z) . z)) = p(8z9x8y'(x. — algebric: p(8z9x8y'(x.v. w))] . z) .w0))] = Vv0. Wu. z) m. z)) = [Vw Wu Vv p('(u. y. y.z) . y. y. p('(u. y. [Vv. v. p(8y8z9x'(x. 8y8z9x'(x. y. 8z9x8y'(x. z)] axioma . [(Vw Wu Vv p('(u. v. z)) .w.. y. 8y8z9x'(x. 8y8z9x'(x. . Wu . w)) . Vw.p.

c)k. y.b0. z). Vc.b0. z) !8y8z9x'(x. y. k'(a0.v. z). y. = k8z9x8y'(x. ceea ce este echivalent . = (Vc2A Wa2A Vb2A k'(a.w0))] = ::. (Vb02A Vc02A Wa02A k'(a0. b. z). Wa. .c0)k). — semantic: k8z9x8y'(x. Trebuie s¸a arat¸am c¸a: Vc Wa Vb k'(a. c)k= Vb. y. b.c0)k.p('(u. = 1. k8y8z9x'(x.

Aceast¸a ultim¸a inegalitate este u»sor de probat. Consider¸am un limbaj cu un singur predicat n-ar. +).c. +.c0)k. k'(a0. z) este x + y = z »si A =(N. A.b0. Atunci k8y8z9x'(x. Demonstr¸am c¸a (b) nu este teorem¸a formal¸a. y. . c)k= Wa.cu Vc Wa Vb k'(a. b. pentru orice b0. . unde '(x.

= Vp Wn Vm km + p = nk. z)k. = 1 »si k8z9x8y'(x. y. Facem p = 0 »si calcul¸am termenul corespunz¸ator din intersect»ia "dup¸a p": Wn Vm . z). y. = Vn. z). . y. y. z) !8z9x8y'(x.y. z). = k8y8z9x'(x. z).p2N Wm2N km + p = n. k8z9x8y'(x. Dar. k8y8z9x'(x. y.

= 0. 0 = 0. deci (b) nu este teorem¸a formal¸a. = Wn Vm km = n. Prin urmare.km +0 = n. 1 . = 0. Vm km = n. deoarece pentru orice n. .

z) .3 Fie Q1.5. Q¿(1)xQ¿(2)yQ¿(3)z'(x. y. .5. 3g.Q2. S¸a se determine care din enunt»urile: Q1xQ2yQ3z'(x. y.Q3 . f9. CUM SE STABILESA O FORMUL ¸A FORMAL A¸247 »TE DAC ¸A ESTE TEOREM ¸ Exercit»iul 8.8. 2. 8} »si t o permutare a f1. z) este teorema formal¸a.

248CAPITOLUL 8. SISTEMUL FORMAL AL CALCULULUI CU PREDICATE .

Partea V Logic¸a matematic¸a clasic¸a »si probabilit¸at»i 249 .

Evenimentul »si probabilitatea sunt not»iunile pe care este construit¸a teoria probabilit¸at»ilor .1] (le vom numi probabilit¸at»i algebrice). Atunci probabilit¸at»ile vor fi funct»ii de‾nite pe algebre Boole »si lu^and valori ^³n intervalul [0. Un alt punct de vedere este identi‾carea unui . Este acceptat¸a ipoteza c¸a mult»imea evenimentelor asociate unei experient» e aleatoare are o structur¸a de algebr¸a Boole.

vom evalua probabilitate a sa. In aceast¸a situat»ie. Probabilitatea logic¸a apare ca un nou tip de semantic¸a: ^³n loc s¸a consider¸am valorea de adev¸ar a unui enunt».eveniment cu enunt»ul ce-l descrie. . probabilit¸at»ile vor fi funct»ii de‾nite pe mult»imi de enunt»uri (le vom numi probabilit¸at»i logice). Axiomele probabilit¸at»ii exprim¸a un "comportament ^³n raport cu operat»iile logice ale sistemului logic considerat.

axiomel e probabilit¸at»ii logice sunt inspirate din cunoscuta de‾nit»ie a probabilit¸at»ii a lui Kolmogorov »si au ^³n vedere conectorii propozit»ionali. In cazul calculului cu predicate .Pentru calculul propozit»ional. O de‾nit»ie satisfac¸atoare a probabilit¸at»ii logice pentru calculul predicatelor a fost dat¸a de Gaifman ^³n . este necesar ca axiomele probabilit¸at»ii s¸a ‾e ^³mbog¸at»ite cu cerint»e referitoare la comportamentul fat»¸a de cuanti‾catori.

Modelarea mult»imilor de evenimente prin structura de algebr¸a Boole presupune considerarea experient»elor aleatoare ce urmeaz¸a legile . Teorema de completitudine a lui Gaifman a deschis calea c¸atre o teorie a modelelor probabiliste. aceast¸a lucrare cont»ine »si o important¸a teorem¸a de completitudine.lucrarea [37]. Contribut»ii remarcabile la dezvoltarea teoriei modelelor probabiliste au adus Scott »si Krauss ^³n lucrarea [108]. Printre alte rezultate.

Pentru ‾ecare caz ^³n parte. este necesar¸a de‾nirea unei not»iuni adecvate de probabilitate. Urm¸atoarele dou¸a capitole reprezint¸a o introducere ^³n teoria . Schimb^and sistemul logic. vom avea alte structuri algebrice pentru mult»imile de evenimente. A»sadar.logicii clasice. Tipul de algebr¸a va fi dat de algebra Lindenbaum-Tarski a logicii considerate. ‾ec¸arui sistem de logic¸a ^³i corespunde o "teorie a probabilit¸at»ilor".

sunt demonstrate dou¸a teoreme clasice: teorema lui Carath¶eodory »si teorema Horn-Tarski.probabilit¸at»ilor pentru calcul propozit»ional. ^³n primul capitol (9). Ele vor fi folosite ^³n al doilea capitol (10) ^³n demonstrarea unor rezultate importante asupra structurilor Gaifman probabiliste. Cele c^ateva rezultate asupra structurilor . respectiv pentru calculul cu predicate. Pe l^ang¸a de‾nit»iil e »si propriet¸at»ile fundamentale ale probabilit¸at»ilor de‾nite pe algebre Boole.

[40].probabiliste demonstrate ^³n capitolul 10 constituie o introducere ^³ntr-o teorie a modelelor probabiliste. [32]. . [77]. [37]. [71]. [120]. [45]. [58]. [108]. un domeniu de mare ad^ancime al logicii. In aceast¸a parte am folosit bibliogra‾a [1].

252 .

»si -probabilitatea algebric¸a. o probabilitate logic¸a se transform¸ a ^³ntr-o probabilitate algebric¸a. Astfel. de‾nit¸a pe mult»imea enunt»urilor logicii propozit»ionale clasice .Capitolul 9 Probabilit¸at»i pe algebre Boole In acest capitol sunt introduse dou¸a not»iuni de probabilitate: -probabilitatea logic¸a. Prin trecere la algebra Lindenbaum-Tarski. studiul probabilit¸at»ilor logice se . de‾nit¸a pe o algebr¸a Boole oarecare.

In sect»iunile 4 »si 5. Sect»iunile 1 »si 2 cont»in unele identit¸at»i satisf¸acute de aceste probabilit¸at»i. sunt demonstrate dou¸a teoreme de prelungire: teorema lui . Acesta este motivul pentru care ^³n acest capitol ne ocup¸am numai de probabilit¸at»i de‾nite pe algebre Boole.reduc e la studiul probabilit¸at»ilor algebrice. ^³n timp ce sect»iunea 3 cont»ine c^ateva propriet¸at»i simple ale ¾-algebrelor »si ¾-probabilit¸at»ilor.

R.Carath¶eodory »si respectiv teorema Horn-Tarski. =(R. Atunci. 9. +. R= . _.1 Evenimente »si probabilit¸at»i Amintim c¸a ^³n grupul aditiv ordonat laticial . y . pe conul negativ al grupului <. x . ¡. y = y x. ^. astfel: pentru orice x. def. 0)) putem de‾ni o implicat»ie .

253 .fx . x !L y =(x . R. putem de‾ni o implicat»ie: pentru orice x. R x = 0g. y . y) .y x). def. 0 = min(0.

254 CAPITOLUL 9. y . R+ = fx . 0 = max(0.y x). def. putem de‾ni o implicat»ie: pentru orice x. ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ iar pe conul pozitiv al grupului <. y) . x !R y =(x . R x = 0g. R+ . .

In . Evenimentele sunt asociate unor experient»e aleatoare. Vom face ipoteza c¸a experient»ele aleatoare considerate urmeaz¸a legile logicii clasice. In tratarea celor dou¸a not»iuni fundamentale pot fi adoptate dou¸a puncte de vedere: (I) Mult»imea B a evenimentelor asociate unei experient»e aleatoare are o structur¸a de algebr¸a Boole.Construct»ia teoriei probabilit¸at»ilor porne»ste cu dou¸a not»iuni fundamentale: evenimentu l »si probabilitatea.

^. va fi supus¸a unor condit»ii ce exprim¸a comportamentul s¸au fat»¸a de operat»iile booleene ale lui B.cest caz. ¡ Fie B =(B. numit¸a probabilitate. _. vom considera probabilit¸at»i de‾nite pe algebre Boole oarecare.. Mai general. Aceast¸a funct»ie. . 0. a evalua \probabilitatea realiz¸arii unui eveniment din B revine la a da o funct»ie de la B ^³n R+ .

1 — O probabilitate pe algebra Boole B este o funct»ie m : B ¡.1. atunci m(x . B. y = 0. dac¸a x . y)= m(x)+ m(y).1) o algebr¸a Boole oarecare. . Elementele lui B se vor numi evenimente. De‾nit»iile 9. R+ cu propriet¸at»ile urm¸atoare: (P1) m(1) = 1. (P2) pentru orice x. y .

— O funct»ie m : B ¡. 1] ce veri‾c¸a axioma (P2) se nume»ste m¸asur¸a pe B.— Probabiliatea m este strict pozitiv¸a dac¸a m(x) > 0 pentru orice x . exist¸a o mult»ime nevid¸a X »si un mor‾sm boolean injectiv d : .1.2 Conform teoremei de reprezentare a lui Stone. [0. Observat»ia 9. B nf0g.

P(X). Fie L sistemul formal al calculului propozit»ional »si E mult»imea enunt»urilor sale.B ¡. iar probabilit¸at»ile vor fi funct»ii de‾nite pe mult»imi de enunt»uri. (II) Evenimentele sunt identi‾cate cu enunt»uri ^³n logica propozit»iilor clasic¸a. se ajunge la modelul ansamblist al teoriei probabilit¸at»ilor. De‾nit»ia . Pe aceast¸a cale. Atunci evenimentele se identi‾c¸a cu p¸art»i ale lui X.

O probabilitate pe L se mai nume»ste »si probabilitate logic¸a. (ii) `:(. . . . Ã)= ¹(')+ ¹(Ã). Ã) implic¸a ¹(. . ^³n timp ce o probabilitat .9.1. E. R+ cu proprietatea c¸a pentru orice '. . urm¸atoarele condit»ii sunt satisf¸acute: (i) .3 O probabilitate pe L este o funct»ie µ : E ¡. implic¸a ¹(') = 1.

Lema 9. . . implic¸a ¹(')= ¹(Ã). atunci (a) ¹(:')=1 ¹(').4 Dac¸a µ este o probabiliate logic¸a. . (b) .1. .e pe o algebr¸a Boole se mai nume»ste probabilitate algebric¸a.

. (b): Presupunem . . _:') = 1 »si ¹(. _:')= ¹(')+ ¹(:'). de unde ¹(:')= 1 ¹('). . »si . Conform axiomelor (i) »si (ii). avem urm¸atoarele teoreme formale: . Ã. »si `:('^:'). PROPRIET ¸¸ ATILOR ATI ALE PROBABILIT ¸¸ 255 Demonstrat»ie.9. ¹(. deci . . . (a): In L. '_:.2.

. de unde 1 = ¹(:. Ã). . Fie µ . . Vom stabili o relat»ie ^³ntre probabilit¸at»ile logice »si probabilit¸at»ile de‾nite pe algebra Boole E=». '. . . Fie E=~ = f'b . Ã)= ¹(:')+ ¹(Ã)=1 ¹(')+ ¹(Ã). »si `:(:. . E} algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui L. deci ¹(')= ¹(Ã).. . Atunci `:. .

1. . E.: E ¡. Este u»sor de observat c¸a mµ este o probabilitate pe E=». Reciproc. prin ') def.4(b) ne asigur¸a c¸a mµ este bine de‾nit¸a. Lema 9. Consider¸am funct»ia mµ : E=~ ¡. R+ o probabilitate . R+ o probabilitate logic¸a. ‾e m : E=~ ¡. R+ de‾nit¸a. m¹= ¹('). pentru orice .

R+. pentru orice . ¹m= m('b). mµ »si m 7 . Prin urmare. studiul probabilit¸at»ilor logice se reduce la studiul probabilit¸at»ilor de‾nite . prin (') def. E.pe algebra Boole E=». Atunci ¹m este o probabilitate logic¸a. Putem de‾ni o funct»ie ¹m : E ¡. ¹m sunt inverse una celeilalte. . Funct»iile µ 7 .

pe algebre Boole.2 Propriet¸at»i ale probabilit¸at»ilor ¡ Fie B =(B. 9. ^. _. R+ o probabilitate pe B.. y = x !L y =(x . Amintim c¸a putem de‾ni pe B dou¸a implicat»ii: -implicat»ia boolean¸a. 1) o algebr¸a Boole »si m : B ¡. 0. ¡)¡¡)x . asociat¸a lui ^: def.

y »si c¸a x = x . y = x . y -implicat»ia asociat¸a lui _: def. (y ¡)= x . x !R y =(x . y ¡)= x . 0= x !R 1 (unde "L vine de . (y = x ..

la "Left = st^anga. [62]). vedet»i [60]. . iar "R vine de la "Right = dreapta.

y .1 Vom nota reversul implicat»iei !R astfel: pentru x.2. y =(y . x ¡)= y !R x. B. .2 Pentru orice x.2.256 CAPITOLUL 9. notatie x y = x . y =(x ¡). Propozit»ia 9. ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Notat»ia 9.

B. adic¸a m(y !R x)= m(x . (4) dac¸a y = x. adic¸a m(y !R x)= . urm¸atoarele propriet¸at»i sunt veri‾cate: (1) m(x¡)=1 m(x). (2) m(0) = 0. y).y . y) !R m(x). atunci m(x y)= m(x) m(y). adic¸a m(x¡)= m(x !R 1) = m(x) !R m(1). (3) m(x y)= m(x) m(x .

(7) m(x . y)=1 m(x)+ m(x . Demonstrat»ie. y). (8) m(x . y) »si m(x . y)= m(x)+ m(y) m(x . y)=1 m(x) m(y)+2m(x . (9) m(x . y). y). atunci m(y) = m(x). (6) 0 = m(x) = 1.m(y) !R m(x). y)= m(x)+ m(y) m(x . (5) dac¸a y = x. .

y) = 0. (x . (4): Din (3).(1): Din x . x= 0 rezult¸a 1 = m(x . x . y) »si (x y) . (2): Din (1). x = 1. (5): Din (4). (6): . (x . x¡)= m(x)+ m(x¡). (3): Din x =(x y) .

y). Partea a doua urmeaz¸a imediat. y)= m(x¡)+ . obt»inem: m(x . (8): Aplicand succesiv (7). (7): Observ¸am c¸a x .Din (5). (1) si (3). y)= m(x. (y x) »si x . (y x) = 0. y = x . y)= m(x)+ m(y x)= m(x)+ m(y) m(x . Atunci m(x .

y)= m((x . y) . (y . y) . x) = 1: m(x . y). y)) = 1 m(x)+ m(x . y)+ . (y . (9): Se aplic¸a (7). y)=1 m(x)+ m(y) m(y x)=1 m(x)+ m(y) (m(y) m(x . (8) »si proprietatea (x . x)) = m(x .m(y) m(x.

::. x)) = [1 m(x)+ m(x . (2) .xn .3 Fie x1. Propozit»ia 9. Atunci (1) m(_ni=1xi)=§i n =1m(xi)¡§1—i<j—nm(xi^xj )+§1—i<j<k—nm(xi^xj ^xk)¡::.m(y . (y . B. +(¡1)n¡1m(x1 . .:::.2. x) m((x . x2 .x2. y). xn). y)] 1=1 m(x) m(y)+2m(x . y) . y)] + [1 m(y)+ m(x .

xj =0 pentru orice i 6 = j. . Atunci m(_ni=1xi)=§ni=1m(xi). +(¡1)n¡1m(x1 . .2. B astfel ^³nc^at xi . xn).x2. ::. x2 . Corolarul 9.xn .m(^ni=1xi)=§ni=1m(xi)¡§1—i<j—nm(xi_xj )+§1—i<j<k—nm(xi_xj _xk)¡::.4 (1) Fie x1.:::.

Propozit»ia 9.2. B astfel ^³nc^at xi . PROPRIET ¸¸ ATILOR ATI ALE PROBABILIT ¸¸ 257 2) Fie x1. Atunci sunt echivalente a‾rmat»iile urm¸atoare: (1) m este o probabilitate.xn . Atunci m(^ni=1xi)=§ni=1m(xi). 1] o funct»ie oarecare.x2.9.2.:::.5 Fie m : B ¡. (2) . xj =0 pentru orice i 6 = j. [0.

(b) pentru orice x. m(x)+ m(x !R y)= m(y)+ m(y !R x). y . . y)= m(y)+ m(y . y .2(8).2. B. y)= m(y)+ m(y . m(1) = 1. (b') pentru orice x. x). (1) =. B. (2): Egalitatea m(x)+ m(x .m veri‾c¸a urm¸atoarele condit»ii: (a) m(0) = 0. x) rezult¸a din Propozit»ia 9. Demonstrat»ie. m(x)+ m(x .

(x .(2) =. x)= m(x)+m(x . y)= x . y). (x^y)) = m(x)+m(x . y). y)= m(x)+ . y)+ m(x . y) . y. Deducem c¸a m(x . y)= m(x_y)+m(x . (x_y)) = m(x_y)+m((x_y) . y =(x . (1): T¸ in^and cont c¸a x . m(y)+1 = m(y)+m(x . prin aplicarea lui (b) rezult¸a m(x^y)+1 = m(x^y)+m((x^y) .

2.2.5 poate fi folosit¸a pentru introducerea unui concept de probabilitate pentru alte sisteme logice (intuit»ionism.m(y). Observat»ia 9.) Amintim operat»iile de . deci m este o probabilitate pe B. logici fuzzy. (sau numai implicat»ia !R). etc. Egalitate a (b) din Propozit»ia 9. .6 Propozit»ia precedent¸a arat¸a c¸a probabilit¸at»ile pe algebre Boole pot fi de‾nite folosind numai implicat»ia .

Demonstrat»ie. +(¡2)n¡1m(x1 — ::.7 Fie x1.2.x2.inel boolean ale lui B: x + y =(x y) . (y x) »si x — y = x .xn . y. Propozit»ia 9. B. avem m(x + y)= m((x y)+(y .:::. Atunci m(x1+:::+xn)=§ni=1m(xi)¡2§1—i<j—nm(xi ¢xj )+22§1—i<j<k—nm(xi ¢xj ¢xk)¡::. Pentru n = 2. — xn).

x)) = m(x¡y)+m(y¡x)= m(x)¡m(x^y)+m(y)¡m(x^y)= m(x)+m(y)¡2m(x¢y). B se scrie sub forma x = _fa . Presupunem c¸a algebra Boole B este ‾nit¸a »si c¸a At(B)= fa1. .an} este mult»imea atomilor lui B. . At(B) a = xg.:::. Orice element x . Se procedeaz¸a apoi prin induct»ie.

rezult¸a m(x)=§fm(a) a .an sunt \egal probabili": m(a1)= ::.a = xg.2. At(B). ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Cum orice doi atomi distinct»i sunt disjunct»i. Presupunem c¸a atomii a1. aplic^and Corolarul 9.4. .258 CAPITOLUL 9. Atunci probabilitatea m este determinat¸a de restrict»ia sa m jAt(B) la mult»imea atomilor lui B.:::.

3. 9. Atunci 1= m(1) = m(_ni=1ai)=§ni=1m(ai). At(B) a = x} = m. atunci m(x)= n .1 ¾-algebre ¡ Fie . Se obt»ine de‾nit»ia probabilit¸at»ii ^³n sens clasic.:::. B »si cardfa . n m Dac¸a x . deci m(ai)= 1 .= m(an). pentru orice i =1.n.3 ¾-algebre »si ¾-probabilit¸at»i 9.

Lema 9. (ii) Pentru orice X . 0. ^.2 . _. F un ‾ltru al lui B »si p : B ¡. B num¸arabil¸a. exist¸a sup X.1 Fie B o algebr¸a Boole..B =(B. 1) o algebr¸a Boole. De‾nit»ia 9. B=F mor‾smul canonic.3.3. exist¸a inf X. B num¸arabil¸a. Sunt echivalente a‾rmat»iile urm¸atoare: (i) Pentru orice X .

X . De‾nit»ia 9. Dac¸a B este o ¾-algebr¸a »si F este un ¾-‾ltru. F implic¸a sup X .O ¾-algebr¸a este o algebr¸a Boole ce veri‾c¸a una din condit»iile echivalente din Lema 9.3.3 Filtrul F al B se nume»ste ¾-‾ltru dac¸a pentru orice submult»ime num¸arabila X a lui B.3.1. atunci B=F este o . F .

¾-algebr¸a. Dac¸a f : B1 ¡. atunci f(inf X) = inf f(X). pentru orice X . B1 num¸arabil¸a. avem f(sup X) = sup f(X). B2 este ¾-mor‾sm. De‾nit»ia 9.4 Fie B1 »si B2 dou¸a ¾-algebre. B2 se nume»ste ¾-mor‾sm dac¸a pentru orice submult»ime num¸arabil¸a X a lui B1. Un mor‾sm boolean f : B1 ¡.3. Dac¸a .

Algebra Lindenbaum-Tarski a logicii L!1.3. logica in‾nitar¸a ce admite disjunct»ii »si conjunct»ii cel mult num¸arabile. atunci p : B ¡.5 (a) Fie L!1. O) este un spat»iu topologic. este o ¾-algebr¸a.F este un ¾-‾ltru al unei ¾-algebre B. Exemplele 9. atunci ¾-corpul de p¸art»i generat de familia O . (b) Dac¸a (X. B=F este un ¾-mor‾sm.

.a mult»imilor deschise este ¾-algebra mult»imilor boreliene.

¾-ALGEBRE S»I ¾-PROBABILIT AT¸»I De‾nit»iile 9.7 Dac¸a B este o . Propozit»ia 9.3.9.6 — O submult»ime E a algebrei Boole B se nume»ste disjunct¸a dac¸a orice dou¸a elemente diferite ale sale sunt disjuncte.3.3. — Algebra Boole B satisface condit»ia lant»ului num¸arabil dac¸a orice submult»ime disjunct¸a a sa format¸a din elemente nenule este cel mult num¸arabil¸a.

(b): Fie E . exist¸a D . B. E cel mult num¸arabil¸a astfel ^³nc^at D »si E au aceea»si mult»ime de majorant»i.algebr¸a Boole. (b) Pentru orice E . (a) =. B »si I idealul generat de E: I = fb . atunci sunt echivalente a‾rmat»iile urm¸atoare: (a) B satisface condit»ia lant»ului num¸arabil. Demonstrat»ie. B .

bng.exist¸a b1. F . putem g¸asi o mult»ime F . I maximal¸a ^³n raport cu urm¸atoarele propriet¸at»i: F este disjunct¸a »si 0 6 . E. b = b1 .:::. Este evident c¸a orice majorant al lui I este »si majorant al .bn . Aplic^and axioma lui Zorn. ::. . Se observ¸a c¸a E »si I au aceia»si majorant»i.

I. b. Pentru orice b . I »si b1 b0 6 = 0.lui F . Atunci exist¸a b1 . . Vom demonstra »si a‾rmat»ia reciproc¸a. b1 6 = b0. de unde rezult¸a b1 b0 = b1 . Presupunem prin absurd c¸a exist¸a un majorant b0 al lui F care nu este majorant al lui I.

Rezult¸a c¸a I »si F au aceia»si majorant»i.F . I. F [fb1 ¡b0} este disjunct¸a »si F . b1 ¡b0 6 . F (altfel. ceea ce contrazice maximalitatea lui F . b = b0. . b1 ¡b0 =(b1 ¡b0)^(b1 ¡b0) = 0). deci 0 b^(b1 ¡b0) = 0. Prin urmare. De asemenea. F [fb1 ¡b0g.

f2.bn g. F au aceia»si majorant»i.:::. bnj n . E astfel ^³nc^at fn = b1 n . pentru orice n exist¸a b1 n. Mult»imea D = Sn8 =1fbn 1 . F este cel mult num¸arabil¸a: F = ff1. Cum F .fn.:::. E este num¸arabil¸a »si D. ::. I. .Conform (a).:::. .bj n n .:::g.

exist¸a D . (b) =. E nD. a^x = 0. E cel mult num¸arabil¸a av^and aceia»si majorant»i ca E. F »si D au aceia»si majorant»i. Presupunem c¸a exist¸a x . Conform (b).jn Rezult¸a c¸a mult»imile E. deci a = x¡. (a): Fie E o mult»ime disjunct¸a de elemente nenule. . D. I. Pentru orice a .

Demonstrat»ie. E cel mult num¸arabil¸a astfel ^³nc^at D »si E au aceea»si mult»ime de majorant»i. Atunci exist¸a D . B. Fie E . Corolarul 9. dar nu al lui E.Atunci xeste un majorant al lui D. Cum . Contradict»ia obt»inut¸a ne arat¸a c¸a E = D.8 Orice ¾-algebr¸a B ce satisface condit»ia lant»ului num¸arabil este complet¸a. .3.

Atunci B satisface condit»ia lant»ului num¸arabil. Propozit»ia 9. .3. .9 Fie m o probabilitate strict pozitiv¸a pe algebra Boole B.sup D exist¸a ^³n B. este clar c¸a sup E = sup D.

. not¸am 1 En = fx . ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Demonstrat»ie. Fie E . B o mult»ime disjunct¸a. E m(x) ¸g. Pentru orice num¸ar natural n = 1. n Cum m este strict pozitiv¸a.260 CAPITOLUL 9. E. Putem presupune c¸a 0 6 .

dac¸a ar exista n + 1 elemente distincte x1. deci E = [8 este cel mult . En. De asemenea. ‾ecare mult»ime En este ‾nit¸a.:::.rezult¸a E = [8 n=1En. atunci m(_n+1 n +1 i=1 xi)=§n+1 > 1: i=1 m(xi) = n A»sadar.xn+1 . card(En) = n pentr u orice n = 1. Intr-adev¸ar.

3. .8.11 Fie (xn) un »sir de elemente ^³n algebra Boole B si x .3.10 Fie m o probabilitate strict pozitiv¸a pe ¾-algebra B.num¸arabil¸a. Atunci B este o algebr¸a Boole complet¸a. 9.3.3.3. n=1En Corolarul 9. Demonstrat»ie.9 »si Corolarul 9. atunci c^and . B. Atunci not¸am: (xn) ".2 ¾-probabilit¸at»i Notat»ia 9. Se aplic¸a Propozit»ia 9.

xn . xn . atunci c^and »sirul (xn) este descresc¸ator.»sirul (xn) este cresc¸ator. (xn) #. atunci c^and »sirul (xn) este descresc¸ator »si ^8 = x. atunci c^and »sirul (xn) este cresc¸ator »si _8 n=1xn = x. x. n=1xn Un »sir (xn) se nume»ste disjunct dac¸a fxn n = 1} este o mult»ime disjunct¸a . x.

Dac¸a B este o . De‾nit»ia 9. pentru orice »sir disjunct (xn) din B.12 Fie B o ¾-algebr¸a. R+ se nume»ste ¾probabilitat e dac¸a: (1) m(_8 n=1xn)=§8 (xn). Orice ¾-probabilitate este o probabilitate.3. O funct»ie m : B ¡. xm 6 = 0.(adic¸a xn . pentru n = m). n=1 (2) m(1) = 1.

m(^8 n=1xn) = . Propozit»ia 9. atunci cele dou¸a not»iuni sunt echivalente.algebr¸a Boole ‾nit¸a. (b) Pentru orice »sir cresc¸ator (xn) din B. m(_8 n=1xn) = lim m(xn). n!8 (c) Pentru orice »sir descresc¸ator (xn) din B. Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: (a) m este o ¾-probabilitate.3.13 Fie m o probabilitate pe ¾-algebra B.

n!8 .lim m(xn).

dac¸a xn . 1. Form¸am »sirul . atunci lim m(xn)=0. atunci lim m(xn)=1. n!8 (e) Pentru orice »sir (xn) din B. dac¸a xn .4. (a) =. (b): Fie (xn) un »sir cresc¸ator.´ 9. 0. n!8 Demonstrat»ie. TEOREMA LUI CARATH EODORY (d) Pentru orice »sir (xn) din B.

Se observ¸a c¸a (yn) este un »sir disjunct »si c¸n=1xn = n=1yn....y2 = x2 x1.. + m(yn)] = n!1 lim [m(x1)+ m(x2) m(x1)+ . yn+1 = xn+1 xn.(yn) pun^and: y1 = x1. . deci m(_8 n=1xn)= m(_8 n=1yn)=§8 n=1m(yn)= lim[m(y1)+ ::. . .. m este o ¾a _8 _8 probabilitate.

1. Se observ¸a c¸a (yn) este un »sir cresc¸ator »si _8 n=1m(yn)= _8 n=1m(xn). Consider¸am »sirul: yn = _n n = i=1xi. m ‾ind probabilitate.:::.::. + m(xn) m(xn¡1)]= lim m(xn). (a): Fie (xn) un »sir disjunct. n!1n!8 (b) =. m(yn)=§ni=1m(xi). deci m(_8 n=1xn)= m(_8 . pentru orice num¸ar natural n = 1. 2.

B=F . (c) (.3. (d) (.n=1yn) = lim m(yn)= lim§ni=1m(xi)=§8 n=1m(xn). B m(x)=1} este un ¾-‾ltru propriu al lui B. n!8 n!8 Demonstrarea echivalent»elor (b) (. (e) nu ridic¸a probleme. (ii) Dac¸a p : B ¡. (i) F = fx .14 Fie m o ¾-probabilitate de‾nit¸a pe ¾-algebra B. Exercit»iul 9.

implic¸a _8 n=1xn . au loc propriet¸at»ile urm¸atoare: (xn) . 9. A se nume»ste monoton¸ a dac¸a pentru orice »sir (xn) de elemente ale lui M. p = m. .este ¾-mor‾smul canonic.1 Fie A o ¾-algebr¸a.4 Teorema lui Carath¶eodory De‾nit»ia 9.4. atunci exist¸a o unic¸a ¾probabilitat e µ pe B=F astfel ^³nc^at µ . O mult»ime nevid¸a M . M.

M. (ii) Orice intersect»ie de mult»imi monotone este monoton¸a. .4. Lema 9. implic¸a ^8 n=1xn .2 (i) Orice intersect»ie de ¾-subalgebre ale lui A este o ¾-subalgebr¸a.(xn) .

Vom nota: S(X) = intersect»ia ¾-subalgebrelor lui A ce includ pe X. ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Fie X . M(X) = intersect»ia mult»imilor monotone ce includ pe X. S(X) se nume»ste ¾-subalgebra lui A generat¸a de X. iar M(X) se nume»ste mult»imea monoton¸a generat¸a de X. A.262 CAPITOLUL 9. .

S(B).3 Dac¸a B este o subalgebr¸a Boole a ¾-algebrei A. deci M. M(B). Demonstrat»ie. = M(B).4. = fx . A x . M(B). M. . este monoton¸a »si B .Propozit»ia 9. atunci M. M(B) . .x . Este evident c¸a B . M(B)g. Dac¸a not¸am M. atunci S(B)= M(B).

Pentru a . M(B). M (B)} este monoton¸a »si B . M(B). x .de unde rezult¸a c¸a M(B) este inchis¸a la complement. Ma . Rezult¸a c¸a M(B) este inchis¸a la ^.a . deci Ma = M(B). Am ar¸atat c¸a M(B) este subalgebr¸a Boole a lui A. M(B). Cum M(B) . Ma = fx x .

. Lema 9. M(B).4. Sunt echivalente a‾rmat»iile urm¸atoare: (a) Pentru orice (xn) .4 Fie B o subalgebr¸a Boole a unei ¾-algebre A »si ‾e m o probabilitate pe B. (xn) . rezult¸a c¸a este o ¾-subalgebr¸a a lui A. deci S(B)= M(B). »si x = _Axn .este »si monoton¸a. Atunci S(B) . B implic¸a . B.

»si x = ^Axn . (xn) .m(x) = limn!8 m(xn). (xn) . De‾nit»ia 9. B. B implic¸a m(x) = limn!8 m(xn). (d) Pentru orice (xn) . B. B.4.5 O probabilitate m : B ¡. (b) Pentru orice (xn) . (c) Pentru orice (xn) . [0. 1] ce veri‾c¸a una . 1 implic¸a limn!8 m(xn)=1. (xn) . 0 implic¸a limn!8 m(xn)=0.

m este o ¾-probabilitate dac¸a »si numai dac¸a m este continu¸a pe B.13. Observat»ia 9.4.4.6 Fie m o probabilitate de‾nit¸a pe o ¾-algebr¸a B. Teorema 9.3.7 (Teorema lui Carath¶eodory) .din propriet¸at»ile echivalente (a)-(d) se nume»ste continu¸a pe B. In aceast¸a sect»iune vom prezenta o demonstrat»ie a urm¸atoarei teoreme a lui Carath¶eodory. Conform Propozit»iei 9.

[0. . 1] o probabilitate continu¸a.Fie B o subalgebr¸a Boole a unei ¾-algebre A »si m : B ¡. [0. 1] astfel ^³nc^at m jB = m. Atunci exist¸a o unic¸a ¾-probabilitate m : S(B) ¡.

8 Fie dou¸a »siruri (an). 1] este o probabilitate continu¸a pe B. (bn) ^³n B »si c . TEOREMA LUI CARATH EODORY Demonstrat»ia Teoremei 9. . In cele ce urmeaz¸a. B este o subalgebr¸a Boole a ¾-algebrei A »si m : B ¡.7 se bazeaz¸a pe o serie de leme.4. Lema 9.4. prezentate^³n continuare. [0.´ 9.4.

. deci m(ak) = lim m(ak . bn). c ^³n A. bn)n . Atunci limn!8 m(an) = limn!8 m(bn). bn) = lim m(bn). Din c = _8 n=1an = _8 n=1bn rezult¸a ak = _8 n=1(ak . ak.A astfel ^³nc^at an . Demonstrat»ie. Atunci (ak . pentru orice k = 1. c »si bn .

F . k!8 n!8 Consider¸am mult»imea F = f_8 (an) . deci lim m(ak) = lim m(bn). Bg: n=1an F este o sublatice a lui A »si B . F .n!8 n!8 Aceast¸a inegalitate are loc pentru orice n = 1. Pentru orice x .

1] astfel: ¼(x) def. B astfel ^³nc^at an . [0. F »si (an) . B astfel ^³nc^at an . = lim m(an). x. dac¸a x .9 Funct»ia p are propriet¸at»ile urm¸atoare: (e) Pentru . x.4.. De‾nim funct»ia p : F ¡. n!8 Lema 9. putem g¸asi un »sir (an) .

y . F . F »si xn . x . Demonstrat»ie. y . (h) Dac¸a (xn) .orice a . (f) Pentru orice x. (g) Dac¸a x. x. atunci limn!8 ¼(xn)= ¼(x). y)= ¼(x)+ ¼(y) ¼(x . F . ¼(a)= m(a). F »si x = y. B. Vom demonstra numai (f) »si . ¼(x . y). atunci ¼(x) = ¼(y).

(h). x »si bn . . F »si x . (bn) ^³n B astfel ^³nc^at an . Atunci (an . (x . y . deci ¼(x_y) = lim m(an_bn)= lim[m(an)+m(bn)¡m(an^bn)] = ¼(x)+¼(y)¡¼(x^y). bn) . n!8 n!1 (h): Fie (xn) . y) »si (an . bn) . y). y. F »si (an). (f): Fie x. (x .

m=1amn m=1xmm=1amnm=1amn Se observ¸a c¸a »sirul (bn) . xm.F astfel ^³nc^at xn . Pentru orice n = 1. B astfel ^³nc^at amn . deci _n —_n = xn. B este . x. consider¸am »sirul (amn)n . Dac¸a m = n. atunci amn = xm = xn. avem _n = bn = xn. Not^and bn = _n .

Fie m = n. Rezult¸a _8 —_8 bn —_8 xn. Atunci amn = bn = xn. n=mamn n=mn=m .cresc¸ator.

rezult^and bn .264 CAPITOLUL 9. x. ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ de unde se obt»ine xm —_n8 =1bn = x. Am ar¸atat c¸a ¼(x) = limn!8 m(bn). Pentru m = . deci x = _8 —_8 = x: m=1xmn=1bn Atunci x = _n8 =1bn. Ultima inegalitate este valabil¸a pentru orice m = 0.

Din aceste inegalit¸at»i rezult¸a. n!8 de . de unde m(amn) = m(bn) = ¼(xn). avem amn = bn = xn.n. pentru orice m = 1: lim m(amn) = lim m(bn) = lim ¼(xn). n!8 n!8 n!8 Aceste ultime inegalit¸at»i se mai scriu: ¼(xm) = ¼(x) = lim ¼(xn).

prin trecerea la limit¸a dup¸a m: lim ¼(xm) = ¼(x) = lim ¼(xn). F. . A. m!8 n!8 S-a obt»inut c¸a ¼(x) = limn!8 ¼(xn). [0. 1] de‾nit¸a astfel: pentru orice u . = inff¼(x) x . Consider¸am funct»ia ¼* : A ¡. . p ¤(u) def.unde.

(j) Pentru orice u1.u2 . ¼¤(x)= ¼(x).u2 . pentru orice u . A. atunci ¼¤(u1 . u2) = ¼¤(u1)+ ¼¤(u2) (^³n particular ¼¤(u)+ ¼¤(u¡) = 1. u1 = u2 implic¸a ¼¤(u1) = ¼¤(u2).10 Funct»ia ¼* are propriet¸at»ile urm¸atoare: (i) Pentru orice x . (k) Dac¸a u1. A. u2)+ ¼¤(u1 . F .4. Lema 9.u = xg.

Din de‾nit»ia operat»iei inf. Demonstrat»ie. A). atunci limn!8 ¼¤(un)= ¼¤(u).p ¤(u2)+ e = ¼(x2): 22 Adun^and aceste .. x2 = u2 »si p ¤(u1)+ e = ¼(x1).x2 . u. F . (l) Dac¸a (un) . exist¸a x1. A »si un . A. (k): Fie "> 0. astfel^³nc^at x1 = u1. Vom trata numai punctele (k) »si (l). u .

u2). (l): Fie "> 0. u2)+ ¼¤(u1 . vom avea p ¤(u1)+p ¤(u2)+e = ¼(x1)+¼(x2)= ¼(x1_x2)+¼(x1^x2) = p ¤(u1_u2)+p ¤(u1^u2). (g).inegalit¸at»i »si t»in^and cont de Lema 9.9 (f). Cum "> 0 este arbitrar. Consider¸am un »sir de numere reale strict pozitive ("n) astfel ^³nc^at §n!1"n = ".4. Conform . ¼¤(u1)+ ¼¤(u2) = ¼¤(u1 .

Prin induct»ie dup¸a n. pentru orice num¸ar natural n = 1 exist¸a xn .1) ¼(_k n =1xk) = p ¤(un)+§k n =1"k. F astfel ^³nc^at xn = un »si ¼¤(un)+ "n = ¼(xn)= ¼¤(xn).de‾nit»iei operat»iei inf. . vom demonstra urm¸atoarea inegalitate: (9.

se aplic¸a de‾nit»ia lui ¼* . — Presupunem inegalitatea (9. s¸a demonstr¸am c¸a este adev¸arat¸a pentru n + 1. ^³ntr-adev¸ar. t»in^and cont de Lema 9.4. TEOREMA LUI CARATH EODORY — Pentru n = 1.4. obt»inem: ¼(_n+1 k=1 xk)= ¼(_nk=1xk)+ ¼(xn+1) ¼(xn+1 ^_nk=1xk) = .1) adev¸arat¸a pentru n.´ 9.9(f) »si de ipoteza induct»iei.

= p ¤(un)+§nk=1"k + p ¤(un+1)+ "n+1 ¼(xn+1 ^_nk=1xk). deci un = xn+1 ^_k n =1xk . k=1 xk) . B. Dar un = un+1 = xn+1 »si un = xn —_k n =1xk. Se obt»ine ¼(_n+1 )+ _n+1 )= p ¤(un+1)+§n+1"k. de unde rezult¸a ¼¤(un) = ¼(xn+1 ^_k n =1xk).

= p ¤(unk=1 "k + p ¤(un+1) p ¤(unk=1 ceea ce termin¸a induct»ia. Trec^and la limit¸a ^³n inegalitatea (9.1) »si t»in^and cont de Lema 9. n!8 n!8 Cum "> .4. vom avea p ¤(_n8 =1un) = p ¤(_n8 =1xn)= ¼(_n8 =1xn) = lim ¼(_k n =1xk) = lim p ¤(un)+ ".9 (h).

un = u implic¸a ¼¤(un) = ¼¤(u). n!8 Pentru orice n = 1. Atunci p ¤(u) = lim p ¤(un). deci are loc inegalitatea p ¤(u) = lim p ¤(un). Ins¸a u = _8 n=1un. de unde limn!8 ¼¤(un) = ¼¤(u).0 a fost ales arbitrar. ¼¤(_8 n=1un) = limn!8 ¼¤(un). n!8 Not¸am C .

Conform Lemei 9.= fu .4. avem: (9.4.2) p . Fie u1. A.11 C este o ¾-subalgebr¸a a lui A »si ¼* jC este o ¾-probabilitate pe C. Se observ¸a c¸a 0. C »si c¸a C este ^³nchis¸a la complement. A p ¤(u)+ p ¤(u ¡)=1g.10(k). Lema 9. Demonstrat»ie.u2 . 1 .

u2 . 12 Adun^and (9. u2)+ p ¤(u1 . ¡¡ (9.3) p ¤((u1 .3).¤(u1 .2) »si (9. se . u2)¡)+ p ¤((u1 . u2) = p ¤(u1)+ p ¤(u2). u2)¡) = p ¤(u )+ p ¤(u ): 12 ¡¡ Presupunem c¸a u1. C. deci ¼¤(u1)= ¼¤(u ) = 1 »si ¼¤(u2)+ ¼¤(u )= 1.

u2)+ p ¤((u1 .obt»ine: [p ¤(u1 . Conform Lemei 9. u2)+ p ¤((u1 . u2)¡)] + [p ¤(u1 .10(k). u2)¡) = 1. ¼¤(u1 _u2)+¼¤((u1 _u2)¡) = 1 »si ¼¤(u1 ^u2)+ ¼¤((u1 . deci ¼¤(u1 _u2)+¼¤((u1 _u2)¡) = 1 »si ¼¤(u1 ^u2)+¼¤((u1 ^u2)¡) = 1.4. u2)¡)] = 2. .

Aplic^and Lema 9.u1 . n!8 .266 CAPITOLUL 9. am ar¸atat c¸a C este o subalgebr¸a Boole a lui A. C. u2 . ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Aceste egalit¸at»i arat¸a c¸a u1 . u2.10(h). p ¤(_8 n=1un) = lim p ¤(un).4. P^an¸a acum. Fie (un) un »sir cresc¸ator ^³n C.

Trec^and la limit¸a ^³n aceast¸a inegalitate. k!8 A rezultat p ¤((_8 n=1un)¡)+ . deci ¡ p ¤((_8 n=1un)¡) = p ¤(uk )=1 p ¤(uk).Fie k = 1. Atunci (_8 n=1un)= uk. rezult¸a p ¤((_8 n=1un)¡) = 1 lim p ¤(uk)=1 p ¤(_k8 =1uk).

Intr-adev¸ar. atunci prin adunarea termen cu termen a .2) ar fi o inegalitate strict¸a. rezult¸a: p ¤(_8 n=1un)+ p ¤((_8 n=1un)¡)=1. C. ceea ce arat¸a c¸a C este o ¾-algebr¸a. dac¸a (9.2) devine egalitate.p ¤(_8 n=1un) = 1. atunci (9. C.u2 . Dac¸a u1. Cum inegalitatea invers¸a este valabil¸a ^³ntotdeauna. _n8 =1un . Deci.

u2)+ p ¤(u1 . deci p ¤(u1 .3) am obt»ine ^³n partea dreapt¸a un numar real > 1.4. Aplic^and Propozit»ia 9.3.inegalit¸at»ilor (9. rezult¸a c¸a ¼* jC .13. Rezult¸a c¸a ¼* jC este o probabilitate pe ¾-algebra C. Conform Lemei 9.2) »si (9. ¼* jC este continu¸a. u2)= p ¤(u1)+ p ¤(u2).10 (l). Aceasta este o absurditate.

C. m2 dou¸a ¾-probabilit¸at»i pe . deci S(B) .4. .este o ¾probabilitate . C »si C este o ¾-subalgebr¸a a lui A. A r¸amas s¸a demonstr¸am unicitatea lui ¼* jS(B). B . Demonstrat»ia Teoremei 9. Fie m1.7 P¸astr^and notat»iile de mai sus. Atunci ¼* jS(B) este o ¾-probabilitate pe S(B). ce extinde pe m.

a. Atunci m1(ak)= m2(ak). m2 ‾ind continue.S(B) astfel ^³nc^at m1 jB = m2 jB = m. A astfel ^³nc^at an . rezult¸a m1(a) = lim m1(ak) = lim . Fie (an) . Consider¸am mult»imea K = fa . S(B) m1(a)= m2(a)g. K »si a . m1. pentru orice num¸ar natural k = 1.

Deci K este monoton¸a »si B . k!8 k!8 ceea ce arat¸a c¸a a . . . Rezult¸a K = S(B) »si m1 = m2.m2(ak)= m2(a). K. K. ceea ce implic¸a S(B)= M(B) . K.

5. ^. ¡ Teorema 9.5 Teorema Horn-Tarski In aceast¸a sect»iune vom demonstra urm¸atoarea teorem¸a a lui Horn-Tarski [58].1 Fie A =(A. Orice probabilitate pe B se poate extinde la o probabilitate pe A.5. TEOREMA HORN-TARSKI 9.9. _. vom . 0. 1) o algebr¸a Boole »si B o subalgebr¸a a sa.. Pentru a demonstra aceast¸a teorem¸a.

Fix¸am o subalgebr¸a B a lui A »si o probabilitate m : B ¡. De‾nim dou¸a funct»ii mi : B ¡. 1] astfel: pentru orice a .stabili o serie de leme. 1]. ^. 1) o algebr¸a Boole. 0. [0.. A. 1] »si me : B ¡. [0. _. [0. . ¡ Fie A =(A.

atunci mi(a)= me(a)= m(a). y =0. atunci mi(x)+ mi(y) = mi(x .mi(a) def. Dac¸a a . A »si x . y) = mi(x)+ me(y) = me(x . = supfm(x) x .2 Dac¸a x. B. Lema 9. y . (a) def. y) = me(x)+ . x = ag. me= inffm(y) y .5. y = ag. B. B.

me(y). b) = mi(x . b = 0 »si a . a . b . . de unde rezult¸a m(a)+ m(b)= m(a . Demonstrat»ie. a . (1) mi(x)+ mi(y) = mi(x . b . y). y. Deci. y): Fie a. b = x . Vom demonstra succesiv aceste patru inegalit¸at»i. B. B cu a = x. b = y.

b = y} = = supfm(a)+ m(b) a. . B. y). y) = mi(x)+ me(y): Fie a. B. t . b = yg= mi(x . (2) mi(x .Prin urmare. a = x. a = x} + supfm(b) b . B. b . mi(x)+ mi(y) = supfm(a) a . B.

de unde deducem m(a) = inffmi(x)+ m(t) t . B. t¡) . t . y »si y = t. t¡)+ m(a . t = t. ceea ce conduce la m(a)= m((a . t= x. Atunci a = x . deci a .cu a = x . (a . y. t) = mi(x)+ m(t). t)) = m(a .

= y} = = mi(x) + inffm(t) t . . B. t = y} = mi(x)+ me(y).

yg= mi(x)+ me(y).268 CAPITOLUL 9. y. v . y): ¡ Fie u. mi(x . y) = supfm(a) a . B. a = x . B cu u = x »si v = x . ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ In concluzie. Din x . (3) mi(x)+ me(y) = me(x .

u ¡)= m(u . (v . Cum v .. u = x} + me(y)= supfm(u)+ . ceea ce implic¸a mi(x)+ me(y) = supfm(u) u . rezult¸a y = x= u¡. u ¡)) = m(v). se obt»ine m(u)+ me(y) = m(u)+ m(v . y = 0. u. B. B. deci ¡ y = v . u.

B cu u = x »si t = y. y} = me(x . t) = m(u)+ m(t). au loc inegalit¸at»ile me(x . v = x . deci me(x . t . (4) me(x .me(y) u . B. y) = me(x)+ me(y): Pentru orice u. u = xg= inffm(v) v . B. y) = m(u . y).

y =0. A »si x . y)= . B. B. t = y} = = inffm(u) u .5. Corolarul 9.. u = x} + inffm(t) t . B. y .3 Dac¸a x . B. atunci mi(x . t = y} = me(x)+ me(y). y) = inffm(u)+ m(t) u. u = x. t .

atunci m(x . B astfel ^³nc^at a = x. y =0. x . Lema 9. me(x .5. y . atunci mi(x)+ me(x ¡)= me(x)+ mi(x ¡)=1. y)= mi(x)+ me(y). .5. B »si x .m(x)+ mi(y).4 Dac¸a x.5 Dac¸a x . b . Corolarul 9. y .6 Fie a. A. y . A. Corolarul 9. y)= m(x)+ me(y).5. A »si x.

Demonstrat»ie. Din x .b = y »si x . rezult¸a b = y = x. y = 0. B cu u = a . b)= mi(a)+ mi(b). y =0. Atunci (i) mi(a . ¡ (i): Fie u . (ii) me(a . b. b = . b)= me(a)+ me(b). deci ¡ u = a .

x= x . Atunci u . x. Analog se arat¸a c¸a u . x = u . Se observ¸a c¸a u =(u .a . a. u . b. x) . a. rezult¸a u . (u . y = u . x = a. Cum a = x. a. deci u . x = u . y) »si c¸a u .

y . B.. . x)+ m(u . deci m(u)= m(u . y) = mi(a)+ mi(b).

9. Pentru orice z .2. Este u»sor de observat . A.5. u = a . b) = supfm(u) u . . TEOREMA HORN-TARSKI Atunci mi(a . deci (i) este adev¸arat¸a. bg= mi(a)+ mi(b). ‾e B[z] subalgebra lui A generat¸a de B [fzg.5. Inegaliatea invers¸a a fost stabilit¸a ^³n Lema 9. (ii): Demonstrat»ie similar¸a. B.

(bj .c¸a: B[z]= B[z ¡]= fx . astfel ^³nc^at ej =(aj . z¡) (j =1. z) . Atunci exist¸a aj. b . astfel ^³nc^at x =(a . B (j =1. B[z] cu proprietatea c¸a e1 ^e2 =0. z) .7 Fie e1. 2) »si . (b . B. Lema 9.bj . 2).5. z ¡)g. A exist¸a a.e2 .

b2 =0. a2 = b1 . Demonstrat»ie. z= 0. se deduce c1 . z¡)(j =1. e2 = 0. z = d1 . ¡ (dj . B astfel ^³nc^at ej =(cj .dj . d2 . exist¸a cj. Not¸am nota»tie nota»tie - . z) .a1 . 2). c2 . Din e1 . Conform ipotezei.

a2 = c . z.b1 = 2 .b2 = d11 ¡¡ Atunci a1 . c2.nota»tie nota»tie d1 . z =(c1 . c2 . c ) . (c1 . z = c1 . Analog. . (c1 . z)= c1 . d. c2 . d2: a1 = c1 . z) . c .

(d1 . z¡). z¡). z) . Rezult¸a e1 =(c1 . z¡)=(a1 . z= d1 . . z) . (b2 . b2 = 0 sunt evidente. (b1 . z. a2 = b1 . se arat¸a c¸a e2 =(a2 . In mod analog.22 ¡¡ b1 . z) . Fix¸am z . . Egalit¸at»ile a1 .

A. º¤(e) def. (i) º* . 1] astfel: pentru orice e . [0.A »si de‾nim funct»iile º* : A ¡. = mi(e . z). = me(e .8 º* jB[z] »si º* jB[z] sunt m¸asuri pe algebra Boole B[z]. Demonstrat»ie. ¤(e) def. [0.5. Lema 9. . 1] »si º* : A ¡. z).

2) »si a1 . b2 = 0.7. Conform Lemei 9. Aplic^and . a2 = b1 . B astfel ^³nc^at ej =(aj .e2 . z = aj . exist¸a aj .jB[z] este o m¸asur¸a pe algebra Boole B[z]: Fie e1. z (j =1. e2 = 0. Atunci ej . (bj . B[z] cu e1 . 2). z¡)(j =1. z) .5.bj .

z)+ mi(e2 . z)= mi((e1 . rezult¸a: º¤(e1 . z)= º¤(e1)+ º¤(e2). z)) = mi((a1 . z) . (e2 . e2) . e2)= mi((e1 .5. . z) .6. z)) = = mi(a1 . z)= mi(e1 . z)+ mi(a2 . (a2 . (ii) Se demonstreaz¸a similar c¸a º* jB[z] este o m¸asur¸a pe B[z]. .Lema 9.

1] »si m : B[z] ¡. . B[z]. [0. z ¡). [0. m(e) def.Consider¸am funct»iile m : B[z] ¡. z ¡). 1] de‾nite astfel: pentru orice e . = mi(e . z)+ me(e . m(e) def. = me(e . z)+ mi(e .

m »si m . (ii) m jB = m jB = m. ATI PE ALGEBRE BOOLE PROBABILIT ¸¸ Lema 9.5. Demonstrat»ie.8.5. Conform Lemei 9. (iii) m(z)= mi(z) »si m(z)= me(z).270 CAPITOLUL 9. (i): Amintim c¸a B[z]= B[z¡].9 Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt adev¸arate: (i) m »si m sunt probabilit¸at»i pe algebra Boole B[z].

5. m(a)= m(a).5.5. (iii): Evident. z)+ me(a . analog.4. obt»inem: m(1) = mi(z)+ me(z¡) = 1 »si m(1) = me(z)+ mi(z¡) = 1.1: Consider¸am . z¡)= m(a) »si. Demonstrat»ia Teoremei 9. B. (ii): Fie a .5. . deci m »si m sunt probabilit¸at»i. Aplic^and Corolarul 9. m(a)= mi(a .sunt m¸asuri pe algebra Boole B[z]. Conform Corolarului 9.

C1 . S¸a de‾nim o relat»ie binar¸a . C . A »si µ : C ¡.¹). . pe F astfel: pentru orice dou¸a perechi (C1.¹1) 2F. (C1.¹2) 2F. (C2. [0. def.¹2) (. (C2. 1] este o probabilitate.¹1) . unde C este o subalgebra a lui A astfel ^³nc^at B .mult»imea F a perechilor (C.

¹) este inductiv¸a. deci conform axiomei lui Zorn exist¸a un element (C0. atunci ¹0 este o probabilitate pe A ce extinde pe m.C2 »si ¹2 jC1 = ¹1. ¹). este o relat»ie de ordine pe F. Dac¸a exist¸a z . Dac¸a C0 = A. Se poate ar¸ata u»sor c¸a mult»imea ordonat¸a (F.¹0) maximal ^³n (F. .

¹0).. A \ C0.10 Fie B o subalgebr¸a a lui A »si z . ¹0 este o probabilitate pe A »si ¹0 jA = m. 1] ce extinde pe ¹0. exist¸a o probabilitate ¹0 : C[z] ¡. atunci conform Lemei 9. A. Dac¸a .5.5. Datorit¸a maximalit¸at»ii lui (C0. [0. rezult¸a C[z]= A. . Propozit»ia 9.9.

(ii) =. Demonstrat»ie. (i) =.m este o probabilitat e pe B »si r . atunci a‾rmat»iile urm¸atoare sunt echivalente: (i) m se poate extinde la o probabilitate m. (i): Dac¸a m(z) = r = m(z). (ii): Imediat. . [0. pe B[z] astfel ^³nc^at m0(z)= r. . atunci exist¸a . 1]. (ii) m(z) = r = m(z).

m= (1 µ) — m(a)+ . Conform Lemei 9. 1] de‾nit¸a astfel: pentru orice a . B[z]. : B[z] ¡.5. — m(a). extinde pe m »si . este o probabilitate pe B[z]. Consider¸am funct»ia m. — me(z). m.[0. 0(a) def.9. m. [0. 1] astfel ^³nc^at r = (1 µ) — mi(z)+ .

— m(z) = (1 µ) — mi(z)+ . . — me(z)= r.m0(z) = (1 µ) — m(z)+ .

Condit»ia lui Gaifman permite de‾nirea not»iunii de structur¸a probabilist¸a »si de model al unei probabilit¸at»i logice.Capitolul 10 Modele probabiliste ale calculului cu predicate In acest capitol sunt considerate probabilit¸at»i (= probabilit¸at»i logice) de‾nite pe mult»imi de enunt»uri ale calculului cu predicate (sect»iunea 1). Ele extind not»iunea de teorie consistent¸a a calculului cu predicate. Teorema .

teorema de consistent»¸a a lui Robinson). Ultima sect»iune. 3. 10. p¸astrarea probabilit¸at»ilor la substructuri. cont»ine versiuni probabiliste ale unor rezultate din teoria clasic¸a a modelelor (teorema lant»ului elementar.de completitudine a lui Gaifman (orice probabilitate logic¸a admite un model probabilist) reprezint¸a varianta probabilist¸a a teoremei de completitudine a lui Henkin (orice teorie admite un model) (sect»iunea 2).1 Structuri .

Atunci L(U) va fi limbajul obt»inut din L prin ad¸augarea constantelor din U nC. Vom . Fie U o mult»ime nevid¸a astfel ^³nc^at C . Not¸am cu E mult»imea enunt»urilor lui L »si cu E0 mult»imea enunt»urilor f¸ar¸a cuanti‾catori.probabiliste nota»tie Fie L = Lt calculul cu predicate de ordinul I »si C mult»imea constantelor sale. U .

!. Fie D . ^. 271 . :. -D este ^³nchis¸a la conectorii _. E cu propriet¸at»ile urm¸atoare: -D cont»ine teoremele formale ale lui L.nota cu E(U) mult»imea constantelo r lui L(U) »si cu E0(U) mult»imea enunt»urilor lui L(U) ce nu au cuanti‾catori.

1 O funct»ie m : D ¡. De‾nit»ia 10. E} este algebra Lindenbaum-Tarski asociat¸a lui L. CU PREDICATE Dac¸a E=~ = . . 1] se nume»ste probabilitate pe D dac¸a pentru . . D} este o subalgebr¸a Boole a lui E=».272CAPITOLUL 10. . [0. MODELE PROBABILISTE ALE CALC.1. atunci D=~ = f'b .

(b) . (P2) dac¸a `:(. implic¸a m(') = 1. atunci m(.4: Lema 10. .orice '. . Ã)= m(')+ m(Ã).1. Urm¸atorul rezultat este o variant¸a a Lemei 9. E sunt satisf¸acute urm¸atoarele condit»ii: (P1) . .2 Fie m o probabilitate pe D »si '. .1. . Atunci (a) m(:')=1 m('). D. . . Ã).

~ ') def. [0.Dac¸a . . . . m ( b= m('). atunci m(')= m(Ã). . » Fie m o probabilitate pe D. 1] astfel: pentru orice .1. » Atunci m este o probabilitate pe algebra Boole D=».2. putem de‾ni o funct»ie m: D=~ ¡. Ã. Conform Lemei 10. D.

Conform Teoremei Horn-Tarski. [0. 1] se poate extinde la o probabilitat e µ : E ¡. 1]. Daca p : E ¡.Propozit»ia 10. probabilitatea m: D=~ ¡. [0. E=~ este surject»ia canonic¸a. 1] se poate extinde la o probabilitate ¹. [0.1. : E=~ ¡. atunci µ . [0. 1]. » Demonstrat»ie.3 Orice probabilitate m : D ¡.

De‾nit»ia 10.1. Ã)= .= ¹. . . L2 se nume»ste interpretare boolean¸a a lui L dac¸a pentru orice '. . f(Ã). f(Ã).4 O funct»ie f : E ¡. p este o probabilitate pe E »si µ jD = m. f(:')= :f('). E.f(. Ã)= f(') . avem f(. Ã)= f(') . . .f(. . .

L2 a lui L astfel ^³nc^at hjT = h. pentru orice . T ). Observat»ia . f(Ã). E »si h = 1 : T ¡.1.5 Fie T .f(') . . Atunci urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: (i) T este consistent¸a. Lema 10. »~ (ii) Exist¸a o interpretare boolean¸a h: E ¡. L2 funct»ia constant¸a (h(')=1.

6 Lema 10.1.10. .1. Atunci not»iunea de probabilitate introdus¸a de De‾nit»ia 10.1 este o variant¸a probabilist¸a a not»iunii de teorie consistent¸a.5 arat¸a c¸a o teorie consistent¸a poate fi g^andit¸a ca o interpretare boolean¸a a lui L.1.

STRUCTURI PROBABILISTE Fie M o structur¸a de ordinul I pentru limbajul L = Lt . Amintim c¸a o interpretar e a lui L in M poate fi considerat¸a ca o funct»ie k¢kM : E(M) ¡. ale lui E(M) ^³n operat»iile algebrice corespunz¸atoar e din L2. . L2 cu propriet¸at»ile urm¸atoare: -k¢kM duce operat»iile logice _.10. -pentru .1. :. ^.

k'(a)kM.orice enunt¸ al lui E(M) de forma 9x'(x). m).1. unde U este o mult»ime nevid¸a astfel ^³nc^at C .7 O structur¸a probabilist¸a pentru limbajul L = Lt este o pereche (U. avem k9x'(x)kM = . a2M Aceasta ne sugereaz¸a conceptul de structur¸a probabilist¸a ^³n sensul lui Gaifman [37]: De‾nit»ia 10. U .

»si m : E(U) ¡.an . [0. m(9x'(x)) = supfm(_ni=1'(ai)) a1. 1] este o probabilitate ce satisface urm¸atoarea condit»ie. Ug.1. numit¸a condit»ia lui Gaifman: (Ga) Pentru orice formul¸a '(x) a lui L(U).8 Condit»ia lui Gaifman (G) este echivalent¸a cu ‾ecare din urm¸atoarele trei propriet¸at»i: (Ga1) Pentru orice formul¸a '(x) a lui . Lema 10.:::.

m(9~x'(~x)) = supfm(_i n =1'(a~i)) a~1. m(8~x'(~x)) = inffm(^i n =1'(a~i)) a~1. Vom . m(8x'(x)) = inffm(^ni=1'(ai)) a1.:::. Umg. Demonstrat»ie.:::.L(U). Umg.an .xm) a lui L(U). ~an .xm) a lui L(U). Ug. (Ga3) Pentru orice formul¸a '(~x)= '(x1. (Ga2) Pentru orice formul¸a '(~x)= '(x1.:::.:::.:::. ~an .

Ug.an .:::. rezult¸a: m(8x'(x)) = m(:9x:'(x)) = 1 m(9x:'(x)) = =1 supfm(_ni=1 :'(ai)) a1.:::.:::. (Ga1): Este cunoscut c¸a `8x'(x) . U} = = inff1 m(_ni=1 :'(ai)) a1.an . O interpretare k¢kM ^³ntr-o structur¸a .an .demonstra numai c¸a (Ga) =. U} = = inffm(^ni=1'(ai)) a1. :9x:'(x).2.1. Aplic^and Lema 10.

M de ordinul I este determinat¸a ^³n mod unic de restrict»ia sa la mult»imea E0(M). Un rezultat similar se poate stabili »si ^³n cazul structurilor probabiliste. .

Demonstrat»ie.274CAPITOLUL 10. m). MODELE PROBABILISTE ALE CALC. Pentru orice . [0. CU PREDICATE Teorema 10.9 Consider¸am o pereche (U. unde U este o mult»ime nevid¸a »si m : E0(U) ¡. 1] ce extinde pe m »si veri‾c¸a condit»ia lui Gaifman.1. [0. Atunci exist¸a o unic¸a probabilitate m * : E(U) ¡. 1] este o probabilitate.

Este cunoscut c¸a orice formul¸a din L(V ) este logic .V . este echivalent¸a cu o formul¸a din Qn(V ). U. . P(V ). not¸am cu Pn(V ) (respectiv Qn(V )) mult»imea formulelor lui L(V ) ^³n forma normal¸a prenex cu cel mult n blocuri de cuanti‾cator i astfel ^³nc^at primul bloc este . atunci :. Dac¸a . (respectiv 8).

Vom demonstra mai ^³nt^ai unicitatea lui m ¤: Fie m * 1.echivalent¸a cu o formul¸a dintr-un Pn(V ) sau Qn(V ) (pentru un n = 0). m * dou¸a extensii ale lui m ce veri‾c¸a condit»ia (Ga). Vom demonstra c¸a 2 . Vom demonstra teorema numai ^³n cazul c^and limbajul L(U) este num¸arabil.

nn Proced¸am prin induct»ie dup¸a n: -Pentru n = 0. nn ¤* m1 jQ(V )\E(U) = m2 jQ(V )\E(U) .pentru orice n = 0. avem P0(V )= Q0(V )= E0(V ) »si m1 * jE0(V . urm¸atoarele egalit¸at»i sunt adev¸arate: ¤* m1 jP(V )\E(U) = m2 jP(V )\E(U).

:::. Pn+1(V ) n E(U). Uk . Qn(V ) »si ~x =(x1.xk).s. j =1. ¤* m1(_j s =1Ã(a~j)) .) = m * 2 jE0(V ) = m.:::. cu Ã(~x) . = 9~xÃ(~x) . Fie . -Vom ar¸ata cum se face trecerea de la n la n + 1. Ipoteza induct»iei ne spune c¸a pentru orice a~j .

Uk} = m2('): 2 Mai sus am folosit faptul c¸a o disjunct»ie de formule din Qn(V ) este logic . ~as . Uk} = ¤* = supfm (_sj=1Ã(a~j)) a~1.= m1(_j s =1Ã(a~j )). ~as . rezult¸a: ¤* m1(') = supfm1(_sj=1Ã(a~j)) a~1.:::.:::. Atunci prin aplicarea condit»iei (Ga2).

echivalent¸a cu o formul¸a din Qn(V ). . Pentru orice . E(U). Acum vom demonstra existent»a lui m ¤: Not¸am cu U mult»imea structurilor de ordinul I ale lui L care au pe U ca univers. avem: . . Atunci pentru orice '. not¸am M(') nota»tie = fA2U jAj= 'g. E(U). .

. M(Ã).M(. Prin urmare. Familia B = fM(')g'2E0(U) formeaz¸a o baz¸a de deschi»si ai unei topologii pe U.M(. . Spat»iul topologic obt»inut este homeomorf cu spat»iul Boole asociat algebrei Boole E0(U)=». Ã)= M(') . Ã)= M(') n M(Ã). E0(U)} este o subalgebr¸a a algebrei Boole P(U). .M(:')= U\ M('). . B = fM (') .

. . .Mult»imile M('). E0(U) sunt simultan ^³nchise »si deschise.

10. — Vom ar¸ata c¸a µ este o probabilitate continu¸a pe B. Consider¸am ^³n B un »sir (Xn) astfel ^³nc^at Xn #. [0. = m(') este o probabilitate pe algebra Boole B. E0(U) de: ¹(M (')) def. 1]. STRUCTURI PROBABILISTE Funct»ia µ : B ¡. . de‾nit¸a pentru orice . Mult»imile Xn fac ..1.

deci Xn = Ø pentru orice n = n0.parte din baza fM(') . deci sunt simultan ^³nchise »si deschise. deci ¹ i=1 . E0(U)} a spat»iului U. Din compacitatea lui U »si din T8 Xi = Ø rezult¸a existent»a unui n0 = 1 astfel ^³nc^at i=1 Tn0 Xi = .. Atunci limn!8 ¹(Xn) = 0. .

Fie B ¾-algebra de p¸art»i ale lui U generat¸a de algebra Boole B. ce extinde pe ¹. rezult¸a existent»a unei ¾-probabilit¸at»i µ * : B ¡. . [0.este continu¸a. E(U). Aplic^and teorema lui Carath¶edory. . — Vom ar¸ata c¸a M(') 2B. 1]. . Proced¸am prin induct»ie dup¸a complexitatea enunt»ului ': -dac¸a . pentru orice .

M('2) 2B. -Cazul . rezult¸a M (')= [a2U M(Ã(a)) . T¸ in^and cont c¸a U este num¸arabil. U. atunci M (') 2B. »si M (Ã) 2B este evident. = '1 . pentru orice a . -Presupunem c¸a . Atunci M(')= M('1) . -Presupunem c¸a . = 9xÃ(x) »si M (Ã(a)) 2B.M('2) 2B. '2 »si M('1). = :. B.E0(U).

Atunci funct»ia m * : E(U) ¡. vom de‾ni ¤(') def. m = µ ¤(M(')). E(U). . 1] este o probabilitate ce extinde pe m.2B. Pentru orice . . — A r¸amas s¸a mai ar¸at¸am c¸a m * satisface condit»ia (Ga). Atunci M(9x'(x)) = [a2U M('(a)). [0. Consider¸am enunt»ul 9x'(x) ^³n L(U).

Ultima egalitate implic¸a: m ¤(9x'(x)) = µ ¤(M(9x'(x))) = µ ¤([i n =1M('(ai))) = = µ ¤(M(_ni=1'(ai))) = m ¤(_ni=1'(ai)). De aici rezult¸a: m ¤(9x'(x)) = supfm ¤(_i n =1'(bi)) b1.:::. U astfel ^³nc^at M(9x'(x)) = [ni=1M('(ai)). deci exist¸a a1.:::.an .Mult»imea M(9x'(x)) este compact¸a ^³n U.bn .

. U g..

Funct»ia µ 7!µ stabile»ste o corespondent»¸a biunivoc¸a ^³ntre probabilit¸at»ile de‾nite pe mult»imea de enunt»uri D »si probabilit¸at»ile de‾nite pe algebra Boole D=». [0. CU PREDICATE Observat»ia 10.1. MODELE PROBABILISTE ALE CALC.276CAPITOLUL 10. [0. 1].10 Am v¸azut c¸a orice probabiliate µ : D ¡. 1] induce o »~ probabilitate ¹: D=~ ¡. .

10. E mult»imea enunt»urilor .1. E0 mult»imea enunt»urilor f¸ar¸a cuanti‾catori.2 Teorema de completitudine a lui Gaifman Fie L un limbaj de ordinul I. Not»iunile de probabilitate µ : D ¡. [0.10. teoria modelelor probabiliste poate fi dezvoltat¸a folosind numai probabilit¸at»i de‾nite pe algebra Boole. etc. C mult»imea constantelor sale. 1] »si .Pe baza Observat»iei 10.

Fie T . introduse ^³n sect»iunea precedent¸a. S¸a ^³ncepem cu not»iunea de model al unei teorii. reprezint¸a contrapartea probabilist¸a a not»iunilor de teorie a lui L »si de structur¸a de ordinul I. In mod natural. se pune problema traducerii ^³n limbaj probabilistic a altor concepte »si propriet¸at»i ale logicii predicatelor. m).de structur¸a probabilist¸a (U.

Atunci o structur¸a de ordinul I.2. De‾nit»ia 10.1 Fie µ . T .. este un model al lui T dac¸a »si numai dac¸a restrict»ia lui k¢kM la T coincide cu f. L2 de‾nit¸a astfel: f(')=1 pentru orice . M. . Aceast¸a observat»ie conduce la urm¸atoarea de‾nit»ie. E o teorie a lui L »si funct»ia f : T ¡.

In acest caz. [0. [0. O structur¸a probabilist¸a (U.2 (Teorema de completitudine a lui Gaifman [37]) Orice probabilitate µ : D ¡. m) j= ¹.: D ¡. vom scrie (U. 1] o probabilitate pe D . . m) este un model al lui µ dac¸a m jD = ¹. E. 1] admite un model.2. Teorema 10.

Proced^and la fel pentru limbajul L(C1).. 6 = aÂ. Pentru orice enunt¸ . vom considera o nou¸a constant¸a a'. atunci a. Not¸am cu C1 mult»imea acestor constante noi. .Demonstrat»ie. 6 = Â. E de forma 9xÃ(x). astfel ^³nc^at C2 n C0 = . se obt»ine o nou¸a mult»ime C2. Fie C0 = C. . dac¸a . astfel ^³nc^at.

In limbajul L(U). Prin induct»ie..:::.::.C2 n C1 = . se obt»ine un »sir de mult»imi C0.C1. = 9xÃ(x) . Not¸am U = [8 n=0Cn. . E(U)g.Cn. = f9xÃ(x) . disjuncte dou¸a c^ate dou¸a. Ã(a') . lu¸am urm¸atoarea mult»ime de enunt»uri E.

2. D . pentru orice . unde. Ãc1) . TEOREMA DE COMPLETITUDINE A LUI GAIFMAN Consider¸am algebra Lindenbaum-Tarski B = E(U)=~ »si subalgebra B. . ::. Teorema 10. (¾cn . Ãcn). E0g.2 va fi demonstrat¸a prin ^³nsumarea urm¸atorilor pa»si: (1) Elementele lui B. au forma (¾c1 .2.10. a lui B generat¸a de mult»imea X = f¾b s .

F .:::. sau este negat»ia unui element al lui E. . . Fie F ‾ltrul lui B generat de mult»imea f'b .n. E »si ¾b. E0g. atunci ¾b= 1. (2) Dac¸a s . D »si Ãi = ^j2J Ãij astfel ^³nc^at ‾ecare enunt¸ Ãij este ^³n E. F . ¾i . Din ¾b. rezult¸a existent»a enunt»urilor .i =1.

:::.¿n .kn = 1.:::. i =1.:::. i =1.n astfel ^³nc^at ¿i = 9xiÃ(xi) . astfel ^³nc^at ^i n =1¿bi ¾.an . pentru orice i =1.n (eventual printr-o . E. = b Atunci exist¸a numerele naturale k1.n.:::. constantele a1 .:::. Putem presupune ki = kn.:::.¿1. Ãi(ai) »si ai = a'i . Ck1 . Ckn »si enunt»urile 'i = 9xiÃ(xi).

:::. se obt»ine `^ni=1¿i . unde .:::. ¾.:::. deci . ¿1.¿n¡1g. deci .:::. deci f¿1. Atunci . `9xnÃn(xn) . :Ãn(an). ¾. = f:¾. Ãn(an)).¿n} este o mult»ime inconsistent¸a. de unde rezult¸a .¿ng. ¿1. Rezult¸a c¸a f:¾. Din inegalitatea ^ni=1¿bi = ¾b. `:¿n.¿n¡1. `:(9xnÃn(xn) . `9xnÃn(xn) .renumerotare). deci constanta an nu apare ^³n s »si nici ^³n ¿1.

Prin urmare. `:Ãn(an). (3) Pentru orice ¾1. . Cum constanta an nu apare ^³n enunt»urile teoriei ¢. ^³n ‾nal rezult¸a c¸a f:¾} este inconsistent¸a.¾2 . :9xnÃn(xn). ceea ce arat¸a c¸a . In concluzie . este inconsistent¸a. din . E. . `:Ãn(an) rezult¸a . `8xn :Ãn(xn). ¾. . deci . ¾b= 1.»si . Proced^and analog din aproape ^³n aproape.

= ca c= c A‾rmatia (3) rezult¸a astfel: = (. ¾1\.¾c1=F ¾2=F dac¸a »si numai dac¸¾1 ¾2. (4) Dac¸a s . =1 (. ¾2 . E0. F (. F (. Intr-adev¸ar. c¾1\. atunci b=1=F ¾=F (^³n algebra Boole B=F ). c= ¾1=F ¾2=F ¾1 . conform (2). (c¾2) . ¾2 ¾1 ¾2. dac¸s .

»ia ¹. deci b=1=F . : B0=F ¡. [0. 1] prin at bDe‾nim funct '=F ) def. . B. rezult¸a c¸a pentru orice 'b. µ 0( b= ¹(').. F . exist¸a un enunt¸ . E0. a s . . atunci b¾=F Aplic^and (1) »si (4). D astfel ^³nc^¾=F = Ã=F .

Ãc1=F = Ãc2=F =. B. 2. S¸a ar¸at¸am c¸a funct»ia ¹. »si Ãi . Ã1 . Ã2 =. Ãc1 = Ãc2 =). D pentru i =1. . este bine de‾nit¸a. ¹(Ã1)= ¹(Ã2). atunci '1=F = 'c2=F =. D cu b= Ã=F .»'=F b unde 'b. si . Dac¸a 'i=F = Ãi=F cu 'i . . B.

.

De‾nim funct»ia m * : E(U) ¡. a lui B. CU PREDICATE conform (3) »si conform Lemei 10. se poate extinde la o probabilitate µ : B=F ¡. [0. Se observ¸a c¸a ¹. MODELE PROBABILISTE ALE CALC.278CAPITOLUL 10. 1] . este o probabilitate pe subalgebra B.1. ¹. 1].2(b). [0. Conform Teore¤ mei Horn-Tarski.

m = µ Ã=F ). Ã(a') . E(U) »si t = 9xÃ(x) .pun^and. E. ¤(Ã) def. pentru orice . ¤( b Este evident c¸a m * este o probabilitate pe E(U). E(U). . Fie . Atunci ¤(b m . . = 9xÃ(x) . Ar¸at¸am c¸a m * veri‾c¸a condit»ia (Ga).

deci m * satisface condit»ia lui Gaifman. atunci m ¤(')= µ '=D)= ¹'=F )= ¹('). . Atunci ¤(_n m ¤(9xÃ(x)) = m ¤(Ã(a')) = supfm i=1Ã(ai)) a1. . Ug. D.sn . (U. Ã(a')) = µ ¿=F )= µ ¤(1=F )=1. Dac¸a . In concluzie. de unde rezult¸a m ¤(9xÃ(x)) = m ¤(Ã(a')).¤(t )= m ¤(9xÃ(x) .:::.

. Not»iuni »si rezultate ale teoriei modelelor vor fi traduse ^³n not»iuni »si rezultate ale teoriei modelelor probabiliste.m ¤) ¤( b0( beste un model al lui ¹. vom prezenta c^ateva elemente ale teoriei modelelor pro babiliste. Fie L un limbaj . 10.3 C¸atre o teorie a modelelor probabiliste In aceast¸a sect»iune.

U. Dac¸a U este o mult»ime de constante astfel ^³nc^at C .de ordinul I »si C mult»imea constantelor sale. Clasa de echivalent»¸a . Vom nota cu E (respectiv E(U)) mult»imea enunt»urilor lui L (respectiv L(U)) »si cu B (respectiv B(U)) algebra Lindenbaum-Tarski E=~ (respectiv E(U)=»). atunci L(U) va fi limbajul obt»inut din L prin ad¸augarea constantelor din U \ C.

a unui enunt¸ . Vom nota cu dom(¹) domeniul de .1. Atunci o probabilitate pe L este o probabilitate µ pe o subalgebr¸a a lui B. ^³n aceast¸a sect»iune vom lucra numai cu probabilit¸at»i pe algebre Boole (conform Observat»iei 10. acest lucru este posibil). Pentru a evita unele complicat»ii de scriere.10. va fi notat¸a acum cu ['].

Ug: i=1 Condit»iile (Ga1) -(Ga3) din Lema 10.:::.1. u([9x'(x)]) = supfu(_n ['(ai)]) a1. u). unde C .de‾nit»ie al lui ¹. U »si u este o probabilitate pe algebra Boole B(U) ce satisface condit»ia lui Gaifman: (Ga) Pentru orice enunt¸ 9x'(x) al lui L(U ).an . In contextul precizat.8 se . o structur¸a probabilist¸a este o pereche (U.

rescriu ^³ntr-un mod evident. .

u) este un model al lui ¹.1 Pereche consistent¸a cu o probabilitate De‾nit»iile 10.3.10. ATRE O TEORIE A MODELELOR PROBABILISTE C¸279 10. »si not¸am (U. u) este o structur¸a probabilist¸a.1 — Fie µ este o probabilitate pe L »si (U.3. Spunem c¸a (U. dac¸a u jdom(¹) = . u) j= ¹.3.

. 1]. E(U)) »si r . u) satisface perechea ('. Spunem c¸a (U. u) j=('. E »si . — Fie (U. . u) o structur¸a probabilist¸a. r).¹. un enunt¸ al lui L(U )(. . . — Fie µ este o probabilitate pe L. r). »si not¸am (U. dac¸a u([']) = r. [0.

1].2 Presupunem c¸a µ este o probabilitate pe L.3. [0.r . E »si r . r) este consistent¸a cu µ dac¸a exist¸a un model al lui µ ce satisface ('. . Lema 10. . 1]. Spunem c¸a perechea ('. Atunci urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente: (i) ('. r) este consistent¸a cu ¹. r). (ii) ¹i([']) . [0.

(i) =. rezult¸a ¹([Ã]) = u([Ã]) = u([']) = r. . .= r = ¹e([']). Atunci pentru orice . (ii): Presupunem c¸a exist¸a un model (U. dom(¹) »si . Demonstrat»ie. . u) al lui µ astfel ^³nc^at (U. E. ^³n mod analog. . Aceasta arat¸a c¸a ¹i([']) = r »si. din [Ã] . u) j= ('. r). .

r).10. u) al lui ´. Teorema de completitudine a lui Gaifman asigur¸a existent»a unui model (U. (ii) =. u) j=('.['] . (U. dom(´) »si ´([']) = r. Prin urmare. . pe L cu proprietate a c¸a .5. deci u([']) = ´([']) = r. extinde pe ¹. .se arat¸a c¸a r = ¹e([']). exist¸a o probabilitate . (i): Conform Propozit»iei 9.

»si not¸am (U. — Spunem c¸a (U. .3 Fie (U. v). u) este o substructur¸a a lui (V. (V.10. dac¸a u([']) = v([']) pentru orice . — Spunem c¸a (U. E0(U). u) »si (V. u) . v) dou¸a structuri probabiliste astfel ^³nc^at U . V . v).3. u) este o substructur¸a elementar¸a .3.2 Substructuri De‾nit»iile 10.

. v). »si not¸am (U. dac¸a u([']) = v([']) pentru orice . (V. E(U). v).a lui (V. . u) .

Se aplic¸a condit»iile (Ga) »si (Ga1). 10. u([']) = v([']). u) o substructur¸a a lui (V.280CAPITOLUL 10. al lui L(U).3. CU PREDICATE Lema 10. Atunci: (i) pentru orice enunt¸ existent»ial . .4 Fie (U. al lui L(U). v([']) = u([']). v).3 . (ii) pentru orice enunt¸ universal . MODELE PROBABILISTE ALE CALC. Demonstrat»ie.3.

pentru orice ordinali ®<‾<¸.3. (U‾. Dac¸a U este o mult»ime . pentru orice ordinali ®<‾<¸. de structuri probabiliste indexat¸a de ordinalii ®<¸.5 Fie . Spunem c¸a (U®.u®)®<. este: -un lant¸ de structuri probabiliste.Teorema lant»ului elementar De‾nit»iile 10. Consider¸am o familie (U®.u®)®<.u‾).u®) .u®) . -un lant¸ elementar de structuri probabiliste. (U‾. dac¸a (U®. dac¸a (U®. = 1 un ordinal.u‾).

Fie (U®. E0(U) n E(U®)= E0(U®). E0(U)g.de constante cu C . U. . un lant¸ de structuri probabiliste »si (10. 1] de‾nit¸a astfel: pentru . atunci vom nota B0(U)= f['] . [0. Consider¸am funct»ia m : B0(U) ¡. . .1) U = [®<¸U®. cu ®<¸.u®)®<. B0(U) este o subalgebr¸a a lui B(U).

Atunci u este unica probabilitate .1.9. = u®([']). exist¸a o unic¸a probabilitate m * pe B(U) ce satisface condit»ia lui Gaifman »si extinde pe m. Not¸am u = m * . Conform Teoremei 10. Atunci m este unica probabilitate pe B0(U) cu proprietatea c¸a m jB0(U®) = ua jB0(U®). pentru orice ®<¸.m([']) def.

un lant¸ elementar de structuri probabiliste »si (U.3.6 Structura probabilist¸a (U.u®)®<.u®)®<¸. u) se nume»ste reuniunea lant»ului (U®. (U®. u) reuniunea sa.u®) . .pe B(U) ce satisface condit»ia lui Gaifman »si u jB0(U®) = ua jB0(U®). Teorema 10.3. Atunci pentru orice ordinal ®<¸. De‾nit»ia 10. pentru orice ®<¸.7 (Teorema lant»ului elementar) Fie (U®.

(U. u). .

m (a): . Pm(U®) n E(U®). atunci u([']) = u®([']). Q(U®) n E(U®). ATRE O TEORIE A MODELELOR PROBABILISTE C¸281 Demonstrat»ie. atunci u([']) = u®([']).10. Este su‾cient s¸a demonstr¸am c¸a pentru orice ordinal ®<.3. . »si pentru orice num¸ar natural m = 1 sunt adev¸arate urm¸atoarele propriet¸at»i: (a) Dac¸a . (b) Dac¸a . .

Pm+1(U®) n E(U®).:::. 9xkÃ(x1.Proced¸am prin induct»ie dup¸a m: -Pentru m = 0.xk) .xk). cu Ã(x1.:::. = 9x1 ::. m + 1. (b) rezult¸a chiar din de‾nit»ia reuniunii unui lant¸ de structuri probabiliste. -S¸a ar¸at¸am cum se realizeaz¸a momentul (pasul) m . avem P0(U®)= Q0(U®)= E0(U®) »si propriet¸at»ile (a). . Qm(U®). Presupunem c¸a . Pentru simplitatea . deci .

U®.:::.an . deci .:::. U®g: i=1Pentru orice a1. Q(U®). cu Ã(x) .an .an . vom trata numai cazul k = 1. i=1 u®([']) = supfu®(_n [Ã(ai)]) a1. Ug. = 9xÃ(x). enunt»ul _n [Ã(ai)]) este logic echivalent cu un enunt» .argumentat»iei. u »si ua satisfac condit»ia lui Gaifman. deci m u([']) = supfu(_n [Ã(ai)]) a1.:::.

i=1 din Qm(U®) n E(U®).:::. Conform de‾nit»iei operat»iei sup. se obt»ine inegalitatea u®([']) = u([']). U . exist¸a a1. deci. Fie "> 0. u®(_n [Ã(ai)]) = u(_n [Ã(ai)]): i=1i=1 Deoarece Ua . conform ipotezei induct»iei. U astfel ^³nc^at u([']) = u(_n [Ã(ai)]) + ": i=1 .an .

an .Ins¸a.:::. Din ipoteza induct»iei. rezult¸a (U®.1). »si a1. exist¸a un ordinal ß cu proprietatea c¸a a = ‾<. u([']) = . (U‾. deci u([']) = u(_n [Ã(ai)]) + e = u‾(_n [Ã(ai)]) + e = u‾([']) + e = u®([']) + ": i=1i=1 Cum e a fost arbitrar. U‾.u‾).u®) . conform (10.

Spunem c¸a (V. (V. v).u®([']). (b) se trateaz¸a ^³n mod analog. u) Á. u) o substructur¸a a lui (V. deci u([']) = u®([']) »si demonstrat»ia lui (a) este terminat¸a. v)).3. De‾nit»iile 10. u) Á. v) este o extensie existent»ial¸a (universal¸a) a lui (U.8 Fie (U. v) ((U. u). . . »si not¸am (U. (V.

dac¸a u([']) = v([']) pentru orice enunt¸ existent»ial (respectiv universal) . . al lui L(U).

v). u). atunci urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente : (i) (U. . v) este o extensie existent»ial¸a a lui (U. (V. u) dac¸a »si numai dac¸a (V. Propozit»ia 10. u) . v) este o extensie universal¸a a lui (U.3.9 Dac¸a (U. u) Á. CU PREDICATE Se observ¸a c¸a (V.282CAPITOLUL 10. MODELE PROBABILISTE ALE CALC.

(c) . dom(´). u) . (b) . (i) =. extinde pe u. Vom demonstra c¸a exist¸a o probabilitat e . . v) astfel ^³nc^at (U. (ii): Presupunem c¸a (U. (W. w) a lui (V. w).(V. (V. u) Á. Demonstrat»ie. (ii) Exist¸a o extensie (W. v). pe L(V ) astfel ^³nc^at: (a) B(U) µf['] . E0(V )g. v).

E(U).:::. Ã(a1. a1.:::. pentru orice .xn) este un enunt¸ universal ^³n L(U). . E0(V ) astfel ^³nc^at . E0(V ). Cum 8x1 ::.:::. au loc urm¸atoarele egalit¸at»i: u([']) = u([8x1 ::.:::.xn). 8xnÃ(x1.an) . V \ U »si Ã(a1.xn)]) = v([8x1 . .an).an . .:::. . 8xnÃ(x1. Rezult¸a .:::.´([']) = v([']). 8xnÃ(x1. $8x1 ::. Fie . .

V \ U. Consider¸am un enunt¸ .::. E0(V ) astfel ^³nc^at ['] 6 . .an). . cu a1.2) ui([']) = v([']) = ue([']). Enunt»ul . '(a1.:::. . Vom demonstra inegalit¸at»ile urm¸atoare: (10. .xn)]) = u([Ã(a1.:::. !8x1 . E(U) astfel ^³nc^at . .:::.an . . B(U).:::. Fie . E0(V ) este de forma '(a1.:::.an).an)]). Rezult¸a . 8xnÃ(x1.

xn) .::. Conform Propozit»iei 9. a doua se demonstreaz¸a ^³n mod analog.2).10. 8xnÃ(x1.:::. deci u([']) = u([8x1 ::. Rezult¸a prima din inegalit¸at»ile (10.xn)]) = v([8x1 ::.:::.:::. exist¸a o probabilitate µ pe subalgebra B(U)[[z]] generat¸a de B(U) [f[z]} astfel ^³nc^at µ extinde pe u »si u([']) .xn)]) = v([']).:::. 8xnÃ(x1. 8xn'(x1.xn) »si `8x1 ::. '(a1.an).:::.5. 8xnÃ(x1.

printr-un proces de induct»ie trans‾nit¸a. rezult¸a existent»a unei structur i probabiliste (W.= v([']). (i): Evident. Aplic^and teorema de completitudine a lui Gaifman. Folosind considerat»iile precedente. (ii) =. . w) cu propriet¸at»ile din (ii). se obt»ine construct»ia unei probabilit¸at»i ce satisface condit»iile (a) -(c). .

[0. u) j=('. u) o structur¸a probabilist¸a.3. .3.4 P¸astrarea probabilit¸at»ilor la substructuri De‾nit»iile 10. . 1] un num¸ar real.10. — Spunem c¸a (U. »si not¸am ¤ (U. . E(U) un enunt¸ »si r . u) este un model al perechii ('.10 Fie (U. r). ATRE O TEORIE A MODELELOR PROBABILISTE C¸283 10.3.

»si not¸am ¤ (U. — De‾nim def. = f(Ã. u) j= ¹8. — Spunem c¸a (U.r). dac¸a u([']) = r. u) este model al tuturor perechilor din . este un enunt¸ universal ^³n Lg. ¹. ¹i([Ã])) . dac¸a (U. u) este un model al mult»imii ¹8.

11 Fie µ o probabilitate pe L »si (U. u) poate fi scufundat¸a ^³ntr-un model (V. v) j= ¹. (V. Teorema 10. un enunt¸ universa l .¹8. u) .3. Presupunem (U. u) j¹8: = * Demonstrat»ie. Atunci (U. u) o structur¸a probabilist¸a. v) al lui µ dac¸a »si numai dac¸a (U. Fie . v) »si (V.

cu proprietatea c¸a [Ã] . . avem ¹([Ã]) = v([Ã]) = u([Ã]) = u([']). presupunem c¸a (U. u) j¹8. = * Reciproc. '. u) j= * ¹8. dom(¹) »si . E0(U) astfel . . Fie ['] .^³n L. . Pentru orice enunt¸ . deci (U. dom(¹) »si . Rezult¸a ¹i([']) = u([']).

rezult¸a `:. $:Ã(~a). u) j=(8~xÃ(~x).¹i([8~xÃ(~x)])). . Ã(~a). Vom demonstra c¸a (10.3) ¹([']) = u([Ã]). . . deci ¤ (U. . ceea ce . . $8~x:Ã(~x). Ins¸a 8~xÃ(~x) este un enunt¸ universal. Din .:::.^³nc^at . deci . $8~xÃ(~x) »si `:. '.an) vectorul constantelor din U \ C ce apar ^³n Ã. Fie ~a =(a1.

^³nseamn¸a u([8~xÃ(~x)]) = ¹i([8~xÃ(~x)]). . deci u([Ã(~a)]) = ¹i([8~xÃ(~x)]) = ¹i([']). Din condit»ia (Ga1). se obt»ine u([Ã(~a)]) = u([8~xÃ(~x)]).

MODELE PROBABILISTE ALE CALC. dom(¹). deci ¹i([']) = ¹([']) . CU PREDICATE Analog. deci 1 u([Ã(~a)]) = 1 ¹e([']).¹i([8~x:Ã(~x)])). Am stabilit inegalitatea: ¹i([']) = u([Ã(~a)]) = ¹e([']). Se »stie c¸a ¹i([:']) + ¹e(['])=1.284CAPITOLUL 10. din (U. Dar ['] . rezult¸a u([:Ã(~a)]) = ¹i([:Ã]). u) j= * (8~x:Ã(~x).

dom(¹). E0(U) astfel ^³nc^at ['] 6 .4) ¹i([']) = u([']) .10. este su‾cient s¸a ar¸at¸am c¸a (10. astfel ^³nc^at ['] .5.3) are loc. Conform Propozit»iei 9. Vom demonstra c¸a µ poate fi extins¸a la o probabilitate .= ¹e([']). deci ¹([']) = u([Ã]). . dom(´) »si ´([']) = u([']). Fie acum . adic¸a (10.

an) din U \ C. :'(~a) . deci u([']) = u([8~x'(~x)]) = ¹i([8~x'(~x)]) = ¹i([']). cu ~a =(a1.¹i([8~x'(~x)])). avem u([:']) = ¹i([:']). = '(~a). deci u([']) = ¹e([']). (10.:::.= ¹e([']). E0(U) »si . Analog.4) are loc. `:'(~a) $8~x:'(~x). Dac¸a . Deci. Folosind cele . atunci '(~a). '(~a) $8~x'(~x). u) j= * (8~x'(~x). Observ¸am c¸a (U.

demonstrate mai sus. deci (V. v) al lui ". dom("). E0(U)g. pentru orice . In ‾nal. . g¸asim un model (V. putem de‾ni o probabilitate e pe L(U) astfel ^³nc^at: — dom(¹) [f['] . prin induct»ie trans‾nit¸a. aplic^and Teorema de completitudine a lui Gaifman. E0(U). — "([']) = u([']). v) j= . — e extinde pe ¹. .

u) .3. v).3. Urm¸atoarele a‾rmat»ii sunt echivalente : (i) µ este p¸astrat¸a .µ »si (U.13 Fie µ o probabilitate pe L. v) »si (V. Corolarul 10. u) j= ¹. . v) j= µ implic¸a (U. De‾nit»ia 10. u) .12 O probabilitate µ pe L este p¸astrat¸a de substructurile probabilist e dac¸a (U. (V. (V.

de substructurile probabiliste. . u) j= * ¹. (ii) Pentru orice structur¸a probabilist¸a (U. u). u) j= ¹. (U. implic¸a (U.

Propozit»ia 10. v) dou¸a structuri probabiliste. v) sunt echivalente elementar dac¸a u jB = v jB.3. . u) nota »si (V.15 Dac¸a (U.14 Fie (U. ATRE O TEORIE A MODELELOR PROBABILISTE C.10. u) = (V. u) = (V. v). In acest caz.3. u) si (V. vom (U. v). Spunem c¸a »(U.3. 285 De‾nit»ia 10.

V . v) . (W. V ). Putem presupune U n V = C. (W. u) . w) astfel ^³nc^at (U. Demonstrat»ie. U »si C . B(U) »si B(V ) sunt subalgebre ale lui B(U . Prin de‾nit»ia not»iunii de structur¸a probabilist¸a. C . Consider¸am '(~a) . w) »si (V. w).atunci exist¸a o structur¸a probabilist¸a (W.

8~x'(~x) »si 8~yÃ(~y) . Ã(~b) .an) ^³n U \ C »si ~b = (b1. E(U). Ins¸a. E(V ). deci `8~x'(~x) $8~yÃ(~y) ^³n L(U .:::. '(~a) $8~x'(~x) ^³n L(U ) »si . V ).:::. V ).. cu ~a =(a1. Ã(~b) ^³n L(U . Ã(~b) $8~yÃ(y~) in L(V ). '(~a) . Se observ¸a c¸a . Presupunem c¸a .bm) ^³n V \ C.

deci `8~yÃ(~y) $8~yÃ(~y) in L. Fie ['] 6 .:::. = '(~a). . cu .an) este format cu elemente din U nC. u) = (V.sunt enunt»uri ^³n L. Vom ar¸ata c¸a exist¸a o probabilitate µ pe L(U [V ) astfel ^³nc^at B(U)[f[']g. Deoarece (U. unde ~a =(a1. B(U). v). rezult¸a u(['(~a)]) = u([8~x'(~x)]) = v([8~yÃ(~y)]) = v([Ã(~b)]).

cu . '(~a) ^³n L(U). avem u([Ã]) = u([8~x'(~x)]) = v([8~x'(~x)]) = v([']).10. E. . Deoarece .5) ui([']) = v([']) = ue([']).5. Conform Propozit»iei 9. . B(U .dom(¹) . E(U). V ): (10. . V ). '(~a) $8~x'(~x) »si 8~x'(~x) . este su‾cient s¸a stabilim urm¸atoarea inegalitate ^³n algebra Boole B(U . . Fie .

Folosind considerat»iile de mai sus. prin induct»ie trans‾nit¸a.5) se demonstreaz¸a analog. jB(U) = u . V ) astfel ^³nc^at urm¸atoarele propriet¸at»i sunt ^³ndeplinite: — B(U) . dom(¹0) . pe L(U . Inegalitatea a doua din (10. — ¹. se construie»ste o probabilitate ¹.de unde rezult¸a ui([']) = v([']). B(V ) . B(U . V ).

Atunci B(L) este o subalgebr¸a . jB(V ) = v.3.5 O variant¸a probabilist¸a a teoremei de consistent»¸a a lui Robinson Fie L. se obt»ine o structur¸a probabilist¸ a (W. v) .si ¹. (W. u) . w). w) astfel ^³nc^at (U. Aplic^and Teorema de completitudine a lui Gaifman. . 10. w) »si (V. o expansiune a limbajului L. (W.

.a lui B(L0).

. L2 cu L . (U. m0) este o structur¸a probabilist¸a pentru limbajul L0. m0)[L este o structur¸a probabilist¸a pentru limbajul L. MODELE PROBABILISTE ALE CALC. jB(U)). CU PREDICATE Dac¸a (U. Consider¸am trei limbaje de ordinul I: L. m. atunci not¸am nota»tie (U. L1. . m0)[L =(U. .286CAPITOLUL 10. .

B2 algebrele Lindenbaum-Tarski ale limbajelor L. atunci B(U). C1. C1. L1. B1. C2 sunt respectiv mult»imile de constante ale celor trei limbaje.= L1 n L2. U. L2 respectiv. Dac¸a U este o mult»ime astfel ^³nc^at C. Vom nota cu B. B2(U) vor fi algebrele Lindenbaum-Tarski corespunz¸atoare limbajelor . C2 . Dac¸a C. B1(U). atunci C = C1 \C2.

3. L1. L2 respectiv. B0 vor fi subalgebrele lui B1. L2 respectiv. L1(U). iar B1 0 . Teorema 10.L(U). B2 formate din clasele de echivalent»¸a 2 ale enunt»urilor f¸ar¸a cuanti‾catori din L1. 2. ¹1. astfel ^³nc^at ¹i jdom(¹i)\B = ¹. pentru i =1. L2(U). Atunci exist¸a o .16 Fie ¹. ¹2 trei probabilit¸at»i pe limbajele L.

astfel ^³nc^at (U0. 2. L2 astfel ^³nc^at. m jdom(¹i) = ¹i. pentru i =1.structur¸a probabilist¸a (A.v0) j= ¹2. pentru L1 »si L2 respectiv. exist¸a dou¸a structuri probabiliste (U0.u0) j= ¹1 »si (V0.u0)[L = . Demonstrat»ie. De aici rezult¸a (10. Conform Teoremei de completitudine a lui Gaifman. m) pentru limbajul L1 .v0).6) (U0.u0) »si (V0.

v0)[L. dom(¹0) . Consider¸am enunt»urile ®(~a) »si ‾(~b) astfel ^³nc^at : — ®(~a) .(V0. Vom ar¸ata c¸a exist¸a o probabilitate ¹pe L2(U0 [V0) astfel ^³nc^at urm¸atoarele dou¸a condit»ii sunt veri‾cate: — B(U0) . B2(U0 . — ¹. Int^ai. B2(V0) . jB2(V0) = v0.7) u0 jB(U0)\B2(V0) = v0 jB(U0)\B2(V0) . jB(U0) = u0 »si ¹. V0). vom demonstra: (10.

— ‾(~b) este un enunt¸ ^³n L2(V0) »si ~b =(b1. ¢.:::. ®(~a) . ‾(~b) ^³n L2(U0 .:::.an) este un vector cu elemente ^³n U0 \ C. ®(~a) $8~x®(~x) ^³n L(U0) »si . V0). Observ¸am c¸a .bn) este un vector cu elemente ^³n V0 \ C. ‾(~b) $8~y‾(~y) ^³n .este un enunt¸ ^³n L(U0) »si ~a =(a1.

L2(V0). E. de unde rezult¸a [8~y‾(~y)] = [8~x®(~x)] . Ins¸a 8~x®(~x) . deci `8~x®(~x) $8~y‾(~y) ^³n L2. B. .

V0) astfel ^³nc^at ['] 6 . ATRE O TEORIE A MODELELOR PROBABILISTE C¸287 Tin^and cont de (10. am demonstrat egalitatea (10. B2(U0 . Vom demonstra . B(U0) . In acest fel. Fie ['] . au loc urm¸atoarele egalit¸at»i: u0([®(~a)]) = u0([8~x®(~x)]) = v0([8~y‾(~y)]) = v0(‾(~y)]). V0). B2(U0 .3.6).7).10. B2(V0) .

^³n L2(U0 . V0). . unde ~a este un vector cu elemente din U0 \ C »si ~b este un vector cu elemente din V0 . = Ã(~b). Fie . . V0) au loc inegalit¸at»ile urm¸atoare: (10.c¸a ^³n algebra Boole B2(U0 .8) (v0)i([']) = u0([']) = (v0)e([']). Atunci . . = '(~a). un enunt¸ ^³n L2(V0) astfel ^³nc^at . .

E si 8~y) x'(~yÃ(~x'(~»yÃ(~este un enunt din L2. De aici se obt»ine prima inegalitate din (10.8).\ C. Aplic^and Propozit»ia 9. . A doua inegalitate se demonstreaz¸a ^³n mod analog. . $8~x). Rezult¸a: v0([Ã(~b)]) = v0([8~yÃ(~y)]) = v0([8~x'(~x)]) = u0([8~x'(~x)]) = u0(['(~a)]). 8~x) . $8~y). rezult¸a existenta unei probabilit¸at»i .5. . Atunci .10.

V0. se obt»ine probabilitatea ¹.v1) pentru L2(U0 . — ¹1([']) = u0([']). se obt»ine o structur¸a probabilist¸a (V1. Aplic^and lui ¹. B2(U0) . Folosind acest rezultat »si aplic^and induct»ia trans‾nit¸a. — ¹1 jB2(V0) = v1. Teorema de completitudine a lui Gaifman.¹1 ce veri‾c¸a propriet¸at»ile urm¸atoare: — B2(V0) [f[']g. dom(¹1) . V0) astfel ^³nc^at U0 .

U1. g¸asim o structur¸a probabilist¸a (U1. Aplic^and din nou procedeul de mai sus. Prin induct»ie. V1.u0)[L(U0). Atunci (V1. V0 . se construiesc dou¸a lant»uri elementare de modele . u1 jB(U0) = u0 »si u1 jB(V1) = v1 jB(V1)..u1) pentru L1(V1) astfel ^³nc^at V1 . v1 jB(U0) = u0 jB(U0) »si v1 jB2(V0) = v0.v1)[L(U0) = (U0.

(Un.v0) . — vn+1([']) . ::. ::. U1 . ::. :::. .vn) . ::. (Vn. U2 . Un+1 . (V1.u1) . pentru expansiuni ale lui L1. respectiv L2.u0) . Un . . . Vn+1 . V2 .un) . (V0. (U1.v1) . ::. astfel ^³nc^at urm¸atoarele propriet¸at»i sunt ^³ndeplinite: — V1 .probabiliste: (U0.

E(Vn+1).= un([']). . — un+1([']) = vn+1([Ã]). pentru orice . . E(Un). . pentru orice .

(B. CU PREDICATE Fie A = S8 Un = S8 Vn »si (A.vn).288CAPITOLUL 10. u)[L = (B. . (Vn.vn) . (B. n=0 n=0 n=0n=0 Conform Teoremei 10.3. v). u). MODELE PROBABILISTE ALE CALC.un).un) . u)= S8 (Un. v)[L.7. deci (A. v)= S8 (Vn. pentru orice n = 0 avem (Un. (A.

» ~ Fie B algebra Lindenbaum-Tarski a limbajului (L1 . L2)(A) »si B0 subalgebra sa format¸a din clasele enunt»urilor f¸ar¸a cuati‾catori. Atunci putem de‾ni o pro ~ babilitate w :B0¡. [0. Aplic^and 11 22 . 1] astfel ^³nc^at w jB0 = u jB0 »si w jB0 = v jB0 .

1. [0. m) satisface condit»iile cerute. exist¸a o probabilitate m :B¡. m jB1 = u jB1 »si m jB2 = v jB2 .1.~ Teorema 10. .9. Structura probabilist¸a (A. Conform p¸art»ii de unicitate din Teorema 10. 1] ce extinde pe w »si veri‾c¸a condit»ia lui Gaifman.9. Rezultatul precedent este corespondentul probabilistic al teoremei de .

consistent»¸a a lui Robinson din teoria clasic¸a a modelelor. .

logic and measures on epimorphic images of coproduct s of measurable spaces. 1997. [3] J. 1994. North-Holland.A. Amer. asc¸ . Ph. Univ.Bibliogra‾e [1] M. Probability. 1974. Logic.B^a. Balbes. of Missouri Press. 29-52. The Handbook of Mathematical logic. Barwise (Editor). Amsterdam 1977. [2] R. 28. Dwinger. [4] O. Distributive lattices. Editura All. Baze de date. Reports Math.

81-96. 1948. A course in mathematical logic. 1954. 1942. 89-106. II: 6. North-Holland.L. Bernays. Lattice theory. 1-17. 1943. 1937. . [6] P. III: 7. IV: 7. Birkhoff. A system of axiomatic set theory: I-VII. M. 1942. 65-89. 65-77. 1993.[5] J. Bell. 1977. 1941. VI: 13. Journal of Symbolic Logic. [7] G. V: 8. 65-79. 133-145. Machover. I: 2. VII: 19.

14. AMS Colloq.. Journal of Symbolic Logic. Paris 1954 (2nd ed. An investigation into the laws of thought.Third Edition. 1973. Boole. Publ. Bourbaki. 1-2. Bourbaki. [11] N. 1-8. nski. 1949. Boche¶unchen 1956. [12] . 25. Th¶eorie des ensembles. [10] N. Foundations of mathematics for the working mathematicians. 1854. vol. 1960).M. [8] I. Freiburg -MÄ [9] G. Formale Logik. Ch.

1985. Th¶eorie des ensembles. Contribut»ii la studiul algebrelor Hilbert.N. Paris 1956 (2nd ed. Prentice Hall. 1998. 1963). Bourbaki. 3. Univ. Tez¸a de doctorat. Bus»neag. Burris. 289 . din Bucure»sti. [13] S. [14] D.N. Ch. Logic for Mathematics and Computer Science.

Craiova 2003. Bus»neag. Universitaria. [16] D.BIBLIOGRAFIE [15] D. 46. 1895. Piciu. 2006. Ed. Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophische n Inhalts. Chirtes». Ann. Ed. by E. D. Academiei Rom^ane. Ed. [18] G. Bus»neag. [17] G. Probleme de logic¸a »si teoria mult»imilor. 481-512. BeitrÄage zur BegrÄundung der trans‾niten Mengenlehre I. F. Categories of algebraic logic. Cantor.. Math. . Cantor.

Amsterda m 1966. Cohen. Sets and Integration. 3rd edition: North Holland 1990. Introduction to Mathematical Logic.J. [22] D. An Outline of the . Press. Reprinted: Hildesheim 1962. [19] C. [21] P. Princeton Univ. New York. Monna. vol. Chang. Berlin 1932. 1.F. H. Model Theory. van Dalen.Zermelo. Church. Amsterdam 1973. Keisler.C. Set theory and the Continuum Hypothesis. [20] A. A. 1956.J.

Deswart. Collection . 1978. D. Doets. ¨ [24] R.C. H. H. Reading: Addison-Wesley. [26] A. Thesis. A Pro‾le of Mathematical Logic. [23] D. 1971. Math. [25] H. Diego. 53. Sets: Naijve. Pergamon Press. Annalen. Dedekind. 371-403.Development . axiomatic and applied. 1900. Groningen 1972. Ph. Uber die drei Moduln erzeugte Dualgrupe. DeLong. Sur les algµebres de Hilbert. Van Dalen.

Amsterdam 1974.de Logique math. Bahia Blanca 1961). . parue dans la Collection Notas de Logica Matematica. Gauthier-Villars. Serie A. Nacional del Sur.R. Set theory. A mathematical introduction to logic. 1966 (traduction faites d'aprµes la Thµese ¶edi'ee en langue espagnole sous le titre: Sobre Algebras de Hilbert. [29] Gh. XXI.B. Enescu. Univ. Drake. New York 1972. [28] H. Enderton.. [27] F.

»si encicl. GÄobl. 1939. [30] Gh. Enescu. Ed. . traducere de Vicor Marian. [31] Euclides. Ed. FII. 1940. »stiint». Elemente. Teoria sistemelor logice. 1941. politic¸a..Logic¸a »si Adev¸ar. Tipogra‾a Curt»ii regale F. vol. 1976. Vol. Bucure»sti. III. II. 1967. vol. I.

Axiomatische BegrÄundung der geordneten Mengen. 1967.BIBLIOGRAFIE [32] J. Journa l . [33] J. Amsterdam 1971.E. Fenstad. Crosley (ed. North Holland .N. in J. The axiom of determinateness. [34] A.A. Set. Fenstad. Fraenkel. Representation of probabilities de‾ned on ‾rst order languages . In: Proceedings of the Second Scandinavian Logic Symposium. Models and Recursion Theory.).E.

Foundations of set theory. second edition: ‾rst printing. 1926. Levy. 7. Bar-Hillel. 1925. Foundations of Set Theory. . 1973. Levy. (Cf. A.fÄur die reine und angewandte Mathematik (Crelle).A. Y. second printing.. 155. van Dalen. 1984 (‾rst edition: 1958. [36] A. Math. A. Fraenkel. D. 129-158. Fund. Amsterdam 1973. North-Holland. Y. 308-310.) [35] A. 1984).A. Fraenkel. Bar-Hillel.

Some model theory for probability structures. Reports Math. 2001.. Israel J. Elemente de Logic¸a Matematic¸a. 1-18. . Georgescu. Cylindric and polyadic algebras. [40] G. [38] B. Academia militar¸a. Math. 8. Concerning measures on ‾rst order calculi. 176-183. Logic. 35. 1959.[37] H. Soc. 1964. 1978. Georgescu.A. Math.. 2. Amer. Galler.Proc. Gaifman. [39] G.

[41] G. Revista de logic¸a http://egovbus.10. Un semestru de logic¸a. Revista de logic¸a http://egovbus.2008.2008. 19. Revista de logic¸a http://egovbus. [42] G. 20.11.10.net/rdl. Georgescu. 1-19. Georgescu.net/rdl. [44] G. Logic¸a »si probabilit¸at»i . [43] G. Georgescu. 1-5.net/rdl. 1-33.2007. Georgescu.103-113. 20. Sistemul formal al calculului cu predicate (II). Sistemul formal al calculului cu predicate (I).

2010. Givant.net/rdl. 1930. fur Mathematik und Physik. GÄ odel. 12. The Consistency of the Axiom of . P. Springer. Monat. Introduction to Boolean Algebras. 2008.-Note de curs. [47] K. 349-330. Revista de logic¸a http://egovbus. 2010. 37. nr. 1-28. [46] K. 2. GÄDie Vollstandigkeit der Axiome des logish Functionenkalkuls. odel.04. Halmos. [45] S.

Princeton 1940 (2nd printing. . Annals of Math. Studies. 3. 1951).Choice and of the Generalize d Continuum-Hypothesis with the Axioms of Set Theory.

[50] P. Halmos.. BirkhÄ [49] A. General lattice theory. Halmos. An outline of mathematical logic. atzer. Algebraic logic. Comp. Springer. [51] P. Gr¨ auser 1998. 1974.BIBLIOGRAFIE [48] G. Reidel Publishing Company. Halmos. Second Edition.R. Lectures on Boolean Algebras. D. [53] J. . New York 1962. [52] P. Chelsea Publ.R. Naive set theory. Grzegorczyk. Princeton 1963.R. 1974.

1996. 1971. I. North-Holland. 2.D. Logic. 1985.2. [54] L. 159-166. Henkin. Symb. [57] .van Heijenoort. Cambridge 1967. no. Bull. Symb. A Source-Book in Mathematical Logic. 1949. The Discovery of My Completeness Proofs. J. Henkin. Cylindric Algebras. 14. J. Monk. [56] L. Tarski. The Completeness of First-order Functional Calculus. II. Henkin. A. vol. [55] L. 127-158. From Frege to GÄodel. Logic.

. Horn. A. Iorgulescu. 467-497. 1994. Ackermann. 415-419. New algebras. 1948. Springer-Verlag.D. Amer. W. [59] A. Tarski.a: An attempt to treat unitarily the algebras of logic. 64. Math. On BCK algebras -Part I. J. Grundzugen der theoretischen Logik. Measures in Boolean algebras. Trans. Iorgulescu. [60] A. Discrete Mathematics. S-prealgebras. [58] A. Hilbert.. 126. Soc. of Universal Computer Science. Heidelberg 1928.

Vol. of Universal Computer Science.Vol. 13. 14. [63] A. Algebras of logic as BCK algebras. 2007. Iorgulescu. Editura Academiei de Studii Economice. New algebras. Iorgulescu. Iorgulescu.b: An attempt to treat unitarily the algebras of logic. 22. [61] A. [62] A. 3686-3715. 11. 1628-1654. no. J. Bucure»sti 2008. Revista de logic¸a . On BCK algebras -Part I. 2008. Asupra algebrelor Booleene.

25.1. Mathematical Logic.C. New York 1967. Math. [65] P. 1-25. Kleene. 23. Is¶eki. Johnstone. An introduction to the theory of BCK-algebras. 1982. Tanaka. [66] S. Stone spaces.2009.01.http://egovbus. No. 1-26. Japonica. [64] K. . 1978. Press. S. Cambridge Univ.T.net/rdl.

Oxford Univ. Krivine. The Development of Logic. Kuratowski. Mostowski. 2003. Set Theory. Press.BIBLIOGRAFIE [67] W. Levy. Math. Fund. Extensions of measures. [70] A. Springer Verlag. E.. Berlin 1979. 1962. A. . Th¶eorie Axiomatique des Ensembles. reprinted: Dover Publications. ÃLos. [71] J. Kneale.L. Paris 1970. Amsterdam 1968. and M. Basic Set Theory. [69] C. [68] J. 36. Marczewski.

Springer. [72] J. [73] R. 267-276. Selected Works. [74] M. Principii de logic¸a »si programare logic¸a.C. Berlin 1977. . [75] Yu. A. [77] Gh. Ed. A. Malit»a.1949. Mihoc. M.Tehnic¸a. D. Metakides. tehnic¸a. [76] G. Manin. N. ÃLukasiewicz. Lyndon. 1988. Malit»a. Van Nostrand. Warszawa -Amsterdam 1970. 1967. A course in mathematical logic. Bazele inteligent»ei arti‾ciale. 1987. Nerode. Notes on Logic. Ed.

[78] Gr. Construction des algµebres de ÃLukasiewicz trivalentes dans les algµebres de Boole . Moisil Incerc¸ari vechi »si noi de logic¸a neclasic¸a. »stiint». Elemente de logic¸a matematic¸a »si de teoria mult»imilor. Monk. Mathematical Logic. Editur a didactic¸a »si pedagogic¸a. Ed. 1968. Ed. 1980.D. [79] Gr. Moisil. Teoria probabilit¸at»ilor »si statistic¸a matematic¸a. Springer-Verlag.C. [81] A.C.. 1965. »stiint».Micu. Monteiro.. [80] J. 1978.

Morse.P. ¨ [83] A.. Eine Axiomatisierung der Mengenlehre. 1974. A Theory of Sets. 201-252.Monadiques-I.. Introducere ^»imilor. Journal fÄur die reine . von Neumann. Editura Didactic¸a »si Pedast¸³ n teoria multagogic¸a. [85] J. Fund. Mostowski. New York 1965. [84] C. N¸asescu. 32. Uber die UnabhÄangigkeit des Wohlordnungssatzes vom Ordnungsprinzip . Notas de Logica Mat. 1974. [82] A. 11. Math.

Math. Also in 61. 393-413. Ztschr. [86] J. . 219-240. Also in 61.und angewandte Mathematik (Crelle). von Neumann. English translation in van Heijenoort 67. 27. 34-56. 1928. ibid. 669-752. 155. 1925. 339-422. 154. Die Axiomatisierung der Mengenlehre. corrections. 128.. 1926.

[88] R. Relation between intuitionistic logic and lattice. Padmanabhan. Ogasawara. Algebras of fuzzy logic. [90] D. Piciu. Ponasse. 1939. Singapore 2008. Rudeanu. Axioms for lattices and Boolean algebras. Ed. Craiova 2007. [89] D.BIBLIOGRAFIE [87] T. Universitaria. 9. 157-164. Journal of the Hiroshima University. S. World Scienti‾c. Probl¶emes d'universalit¶e s'introduissant dans l'algebrisation de la . Serie A. Vol.

Tome XXIII. Paris 1979. Ponasse. Logique math¶ematique. [93] D. Alg¶ebres °oues et alg¶ebres de Lukasiewicz.logique math¶ematique. . [92] D. 103-111.C. [94] C. Alg¶ebre et topologie bool¶eennes.. Masson. [91] D. Carrega. 1961. No. J. Pures Appl. 1. Roum.D. O.C. Math. Ponasse. Ponasse.L.. Th¶ese pr¶esent¶¶e des Sciences de e a la Facult´ l'Universit¶e de Clermont Ferrand. 1978. Rev. Paris 1967.

1951 (‾rst edition. 80-101. Univ. [96] W. Quine. Mathematical logic. de matematic¸a.V. [97] M. 1940). Am. A revised and expanded version is in 53. Quine. Bucure»sti. Bazele informaticii.V. Elemente de teoria mult»imilor »si de logic¸a . H. Reghis».Popovici. Math. [95] W. Georgescu. Monthly. Fac. New foundations for mathematical logic. Vol. Rudeanu. 1991. Mass. II. Cambridge. Revised edition. 70-80. 44. S.

[99] S. Taylor & Francis Group. Elemente de Logic¸a Matematic¸a (II). . Gazeta de Informatic¸a. Elemente de Logic¸a Matematic¸a (III). Rudeanu. Rudeanu. Ed. nr. New York 2000.matematic¸a. 1981. 11/1992. nr. Gazeta de Informatic¸a. 10/1992. nr. Gazeta de Informatic¸a. [101] S. [98] Ph. 1-7. Elemente de Logic¸a Matematic¸a (I). Facla. Introduction to model theory. Rothmaler. [100] S. 1-4. 2-6. 12/1992. Rudeanu.

Univ. Rudeanu. 1997. [103] S. 1-8. Lectii de Calculul Predicatelor si Calculul Propozitiilor. Gazeta de Informatic¸a.[102] S. Rudeanu. Ed. nr. . 1/1993. Elemente de Logic¸a Matematic¸a (IV). Bucure»sti.

. Elemente de logic¸a matematic¸a. 01.2007. vols. [107] E. . [105] B. London 1937. I. 1890-1910. 1-3. pag. New York 1938. The principles of mathematics. Berlin 1931.. Algebra der Logik. Scholz. 1903.BIBLIOGRAFIE [104] S. 1-23. Revista de logic¸a http://egovbus. SchrÄoder.09. Reprinted 1950. Rudeanu. New York: Chelsea reprint 1966. [106] H. Geschichte der Logik. Russell. second ed.net/rdl.

[111] R. 1966. Ann. Sikorski. A theorem on extension of homomorphisms. 332-335. Scott. Math. North Holland. Berlin 1960 (second edition 1964). [112] T. Sikorski. Soc. Krauss. Polon. in: Hintakk a and Suppes (eds). London 1967. Aspects of Inductive Logic. [110] R. Einige . 1948. [109] J. Shoenfield. Boolean Algebras. Asigning probabilities to logical formules.. 21. P. Skolem. Mathematical Logic.[108] D.

I. Skrifter utgit av det Norske Vid. Kongress der Scandinav . 1922. No. also in 70. 217-232. 290-301. 1929. ¨ [113] T. Uber einige Grundlagenfragen der Mathematik. Skolem. 1923. 137-152.-Akad. Mathematiker in Helsingfors. also in . 4. 1-49. Wiss. English translation in van Heijenoort 67. i Oslo. VortrÄage gehalten auf dem 5.Bermerkungen zur axiomatischen BegrÄundung der Mengenlehre .

Tarski.. 1973. Amer. [116] A.H. [115] G. Ed. Soc. Trans. Zaring. [118] F.70. Metamathematics. Math. The theory of representation for Boolean algebras. Limbajul PROLOG. Craiova 1994. Axiomatic Set Theory. London 1956. Semantics. Springer -Verlag.L. Introducere ^³n programarea logic¸a. [117] N. T¸ iplea. 1936. [114] M. 40. 37-111. Introducere ^³n . W. Logic. 275-280. Stone.M. T¸ and¸¸areanu. Takeuti. INTARF.

Vladimirov. Science Press. Kluwer. 1972. A Source Book in Mathematical Logic. [120] D. Editura Univ. Amsterdam 1963. van Heijenoort. »stiint»i‾c¸a.. Press. . Peking China 1962. Ed.teoria mult»imilor. [119] J. A survey of mathematical logic. Ia»si 1998. 2002. Wang.A. ed. Boolean Algebras in Analysis. "Alexandru Ioan Cuza". traducere ^³n limba rom^an¸a: Studii de Logic¸a matematic¸a. 1967. Harvard Univ. [121] H.

Math. English translation in van Heijenoort 67.N. [123] L. 8.. 1913. [124] E. Zermelo. 1927. Untersuchungen Äuber die Grundlagen Axiome der Mengenlehre I. 199-215. Control. Inform. 338-353. 1925. 1908. Russell. 261-281. ¨ [125] E. Fuzzy sets. second ed. 1912. B. Zadeh. Ann. .. Cambridge 1910.BIBLIOGRAFIE [122] A. 1965. Principia Mathematica. 3 vols. Whitehead. 65.A. 1927.

29-47. .Zermelo. 16. 1930. Math.. Uber Grenzzahen und Mengenbereiche. Fund.

201 §-demonstrat»ie formal¸a. 260 . 88 V (t). 258 ¾-probabilitate. u) satisface perechea ('.Index (U. 262 S(X). 258 ¾-‾ltru. 279 C(L). 258 ¾-mor‾sm. 201 M(X). 262 Spec(B). 211 ¾-algebr¸a. 58 FV ('). r). 148.

127 deduct»ia formal¸a din ipoteze. 117 ^³nchiderea universal¸a.tA(a1. 222 tA(s).an]. 276 relat»ia total¸a. 119 conjunct»ia (intersect»ia) relat»iilor binare. 129 spat»iu boolean. 102 variabil¸a . 136 c^amp de mult»imi. 95 submult»ime fuzzy sau mult»ime fuzzy. 219 Aj= '[a1. 211 »sir disjunct. 210 model. 222 P(A).:::. 260 baz¸a de date relat»ional¸a.an).:::.

legat¸a. 202 alfabetul. 90 algebr¸a Boole injectiv ¸a. 215 algebre Boole monadice. 73 algebra Boole a relat»iilor. 219 aritatea lui . 100 algebr¸a tip Lindenbaum-Tarski . 146 algebr¸a Boole. 216 algebre Boole poliadice. 129 algebra Lindenbaum-Tarski. 177 algebra Boole dual¸a. 214 algebra Lindenbaum-Tarski a teoriei §. 218 aloarea de adev¸ar ^³n interpretarea s. 60 algebr¸a Boole atomic¸a.

117 compunerea »relat»iilor binare. 148 deduct»ia semantic¸a din ipoteze. 16 cuanti‾cator existent»ial. 203 caracteristica. 147 axioma lui Zorn. 48 axiomele calculului cu predicate. . 131 condit»ia lant»ului num¸arabil. 103 complementara unei mult»imi. 146 deduct»ia formal¸a din ipoteze. 216 cuv^ant. 81 conjunct»ia.R. 188 deduct»ie semantic¸a. 259 congruent»¸a a algebrei Boole. 126 atom. 216 cuati‾cator universal. 90 axiom¸a.

123 diagrama Hasse. 16 disjunct»ia (reuniunea) relat»iilor binare. 126 297 .227 De‾nit»ia 2 a algebrelor Boole. 204 diagonala produsului cartezian. 127 domeniile unei relat»ii n-are. 44 disjunct»ia. 66 demonstrat»ie formal¸a. 147.

115 element complementat. 225 evaluare (interpretare).298 INDEX domeniile unei relat»ii binare. 44 echivalent»a. 48 element minimal. 165 echivalent»a relat»iilor binare. 57 element maximal. 202 enunt¸ adev¸arat. 16 echivalent»a boolean¸a. 48 enunt». 30 dualul unui enunt». 115 egalitatea mult»imilor. 187 enunt¸ universal adev¸arat. 219 . 61 echivalent»a logic¸a. 15. 124 domeniul unui predicat. 146. 128 egalitatea.

88 ‾ltru propriu. 116 familie de elemente. 104 ‾ltru maximal sau ultra‾ltru. 281 extensiune. . 200 func tie izoton¸a. 88 ‾ltrul generat de X. 281 extensie universal¸a. 79 ‾ltru fuzzy al algebrei Boole. 88 ‾ltru prim. 120 ‾ltru al algebrei Boole. 120 familie de mult»imi. 86 formul¸a universal adev¸arat¸a.extensie existent»ial¸a. 86 ‾ltrul principal. 225 formulele lui Lt .

79 implicat»ia. 126 grup. 16 implicat»ia relat»iilor binare. 77 I-algebre Boole cilindrice. 128 implicat»ia boolean¸a. 217 ideal al algebrei Boole. 74 inel boolean.44 funct»ia caracteristic¸a. 75 . 114 inel. 119 funct»ie. 61 incluziunea mult»imilor (claselor). 125 funct»ie de n variabile. 74 homomor‾sm (mor‾sm) de algebre Boole. 103 funct»ia caracteristic¸a a unei mult»imi.

46 interpretare. 186 interpretare boolean¸a. 120 intersect»ia a dou¸a mult»imi. 280 lant¸ elementar de structuri probabiliste. 120 inversarea relat»iilor binare. 219 intersect»ia a n mult»imi. 131 lant¸ de structuri probabiliste.in‾mum. 51 latice Dedekind. 49 . 117 intersect»ia unei familii de mult»imi. 57 latice complet¸a. 272 interpretare(evaluare). 280 latice complementat¸a.

46 model. 279 model . 52 laticea Ore dual¸a. 283 model al unei probabilit¸at»i. 48 laticea Dedekind dual¸a.latice distributiv¸a. 52 limbaj num¸arabil. 46 minorant. 235 majorant. 56 latice Ore. 188 model al mult»imii. 283 model al perechii.

242 monoid sau semigrup. 212 mult»ime disjunct¸a. 212 mult»ime consistent¸a.Henkin asociat teoriei §. 161 mult»ime consistent¸a maximal¸a. 77 mor‾sm de latici m¸arginite. 74 mor‾sm (homomor‾sm) de algebre Boole. 163 mult»ime consistent¸a de formule. 259 mult»ime fuzzy sau . 58 mult»ime consistent¸a maximal¸a.

102 .submult»ime fuzzy.

126 operat»ie unar¸a. 161 mult»ime inconsistent¸a de formule. 212 mult»ime m¸arginit¸a. binare.INDEX mult»ime inconsistent¸a. 125 operat»ie zero-ar¸a sau nular¸a. 91 . 116 negat»ia. 103 operat»ie n-ar¸a. 126 partit»ie. 48 mult»ime total¸a. 127 nivel de fuzi‾care. 261 mult»ime ordonat¸a inductiv¸a. 45 mult»ime monoton¸a. 15 negat»ia (complementara) unei rel.

33 prim element. 29 predicat adev¸arat.pereche consistent¸a cu o probabilitate. 33 predicat fals. 172 prealgebr¸a Boole c^at. 45 Principiul dualit¸at»ii pentru algebre Boole. 73 Principiul dualit¸at»ii pentru latici. 177 predicat. 33 predicat ambivalent. 52 . 279 prealgebr¸a Boole.

44 probabilitate. 254 produsul cartezian a n mult»imi. 272 probabilitate continu¸a. 284 probabilitate pe L. (pre)ord.Principiul dualit¸at»ii pentru m. 125 produsul cartezian a dou¸a mult»imi. 262 probabilitate p¸astrat¸a de substructuri. 123 propozit»ia. 15 propozit»ie adev¸arat¸a. 254 probabilitate pe algebra Boole. . .

u®)®<¸. 129 relat»ie n-ar¸a. 126 relat»ie binar¸a. 204 relat»ia invers¸a. 124 reuniunea lant»ului (U®. 44 relat»ia vid¸a. 202 regulile de deduct»ie ale calculului cu predicate . 280 reuniunea »a mult . 20 proprietati de ordinul I.17 propozit»ie universal adev¸arat¸a sau tautologie .

120 reuniunea unei familii de mult»imi. 120 schem¸a relat»ional¸a. 117 reuniunea a n mult»imi. 80 spat»iu topologic zero-dimensional. 74 sistem deductiv.a dou¸»imi. 160 sistem deductiv al algebrei Boole. 197 structur¸a probabilist¸a. 95 structur¸a de ordinul I. 136 semigrup sau monoid. 273 .

76 subalgebra generat¸a de X.structuri probabiliste echivalente elementar . 202 substructur¸a . 47 teorem¸a formal¸a. 285 subalgebr¸a Boole. 103 substitut»ia . 51 submult»imea nivel. 98 sublatice. 243 . 204 Teorema de compacitate. 279 supremum. 279 substructur¸a elementar¸a. 147.

242 Teorema de completitudine extins¸a (tare). 242 Teorema de completitudine a lui L. 276 Teorema de completitudine extins¸a. 89 Teorema .Teorema de completitudine. 191 Teorema de existent»¸a a ultra‾ltrului. 88 Teorema de reprezentare a lui Stone. 189 Teorema de completitudine a lui Gaifman .

deduct»iei. 228 Teorema LÄovenheim-Skolem. 243 teorie. 200 . 212 Teorema deduct»iei semantice.

215 teorie Henkin. 88 variabil¸a liber¸a. 236 teorie a lui Lt .300 INDEX teorie ^³nchis¸a. 200 topologia lui Stone. 29. 94 ultim element. 202 . 45 ultra‾ltru sau ‾ltru maximal. 236 termen.

...... ...............1 Diagrama Hasse a mult»imii ordonate (A. ...........3 Mult»imeordonat¸a ....2 Exemple de mult»imi ordonate cu prim »si/sau ultim element . R)........... 46 3.... ......... 6 3.. 46 3............ 45 3.5 Laticea liniar¸a ............ 53 3.Lista ‾gurilor 1 Leg¸aturiledintrecapitole .4 Laticile liniar ordonate L2 »si L3 . ......

.1 Algebra Boole L2£2 (rombul) . 54 3.......8 Laticidistributive...2 Algebra Boole L2£2£2 (cubul) ........L4 »si laticea neliniar¸a L2£2 .... ...... 57 4....... . ............... ..... . 53 3.......... ... 64 4.. ...... ............. ..... ... .. .... .... 64 .. .....6 Laticilegeneratede5elemente .7 Mult»imiordonatecarenusuntlatici ... 54 3... .. .. ..

301 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->